Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2005

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2005, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděny do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny0. Všeobecnosti

GAZDOŠ, František. Adaptive control of nonlinear multivariable systems: plant-parametrization approach. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2005. 132 s. English doctoral thesis.30 výt.
ISBN 80-7318-279-3.

GAZDOŠ, František. Adaptive control of nonlinear multivariale systems: Plant-parametrization Approach : english doctoral thesis. Zlín : Thomas Bata University, 2005. 132 s. Doctoral Thesis Summary.
ISBN 80-7318-279-3.

HABARTOVÁ, Romana. Lidová umělecká výroba v České republice : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 28.4.-11.9.2005. texty Josef Jančár, Romana Habartová]. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2005. 20 s.
ISBN 80-86185-43-5.

Kalendárium 2006 : vybraná výročí událostí v dějinách Zlína ; státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny ; vybraná výročí osobností města Zlína ; přehled významných kulturních a společenských akcí. Vyd. 1. Zlín : Magistrát města Zlína, 2005. 55 s.
ISBN 80-239-5703-1.

MĚSTSKÉ MUZEUM. Muzeum v Brumově-Bylnici. [foto a grafická úprava Miroslav Pinďák]. Brumov-Bylnice : Městské muzeum v Brumově-Bylnici, 2005.

Muzeum Tupeské keramiky. Tupesy : Muzeum tupeské keramiky, [2005?]. 1 slož. list.

Osobnosti střední Moravy 2006 : kalendář výročí. Olomouc : Okresní knihovna, 2005. 89 s. RIOSM.Název z obálky.
ISBN 80-85061-25-2.

PEPRNÍČKOVÁ, Eva. Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2004. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. 31 s.
ISBN 80-86886-09-3.

Průvodce galerií Slováckého muzea. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2005. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-86185-45-1.

SALÁTOVÁ, Renáta. Baťova knihovna ve Zlíně : bakalářská diplomová práce. vedoucí diplomové práce Milada Písková. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2005. 65 s., [22] s. příl.

Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Olomouckého kraje v letech 2003 a 2004 : Vědecká knihovna v Olomouci. mapa Jan Machovský]. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2005. 32 s.
ISBN 80-7053-262-9.

Velké Karlovice : Karlovské muzeum. Česko : Vydavatelství Brázda, [2005]. 1 slož. list.

VESELSKÁ, Jiřina. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 1925-2005. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Balašské muzeum v přírodě, 2005. 123 s.
ISBN 80-239-4462-2.

ZELINKA, Ivan. Aplikovaná informatika, aneb, Úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů--. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2005. 182 s. Učební texty vysokých škol.Pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-275-0.

ZELINKA, Ivan. Umělá inteligence, aneb, Úvod do neuronových sítí, evolučních algoritmů--. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 127 s. Učební texty vysokých škol.Pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-277-7.


2. Náboženství. Teologie

BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské.
ISBN 80-86488-22-5.

KATOLICKÁ CÍRKEV. Uherskobrodská farnost ve XX. století : vybrané zápisy z pamětních knih uherskobrodské farnosti. Uherský Brod : Q Studio, 2005. 160 s.
ISBN 80-903450-6-9.

POJSL, Miloslav. Velehrad : Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad, 2005. 32 s., [12] s. obr. příl. Církevní památky.
ISBN 80-86157-14-8.

SLADKOWSKI, Marcel. Církev československá husitská ve Zlíně : 1935-2005. Zlín : Církev československá hustiská, náboženská obec ve Zlíně, 2005. 144 s.

ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Svatá Trojice : učení o Bohu v Trojici a vývoj zobrazení ; úcta k Nejsvětější Trojici a poutní místa ; katalog ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2005. 99 s.
ISBN 80-86185-44-3.

Velehrad - filologoi versus filosofoi : příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005. 259 s., [16] s. obr. příl. Studijní texty Centra Aletti.
ISBN 80-86715-47-7.


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

Atlas školství 2006/2007 : přehled středních škol, vybraných školských zařízení a oborů otevíraných ve školním roce 2006/2007. Zlínský kraj. Brno : P. F. art, 2005. 35, 21 s.
ISBN 80-7348-130-8.

BARTOŠ, František. Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. ilustruje Mikoláš Aleš. Vyd. 5. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. 281 s. Edice Zlínský kraj.
ISBN 80-86886-06-9.

BAŤOVA REGIONALISTICKÁ KONFERENCE. I. Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů ; Zlín, 25.-26. listopadu, 2005. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 51 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-359-5.

Baťova škola práce : 80 let. Zlín : Klub absolventů Baťovy školy práce, 2005.

BRANDSTETTROVÁ, Marie. Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovska. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005. 86 s. 500 výt.
ISBN 80-239-5056-8.

CHUDÝ, Štefan. Úvod do pedagogiky I : vybrané kapitoly z obecné pedagogiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 84 s. Učební texty vysokých škol.300 výt.
ISBN 80-7318-365-X.

ČANDÍK, Marek. Didaktika informatiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 133 s. Učební texty vysokých škol.300 výt.
ISBN 80-7318-285-8.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Demografický, sociální a ekonomický vývoj Zlínského kraje v letech 2000-2004. Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2005. 125 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-1113-5.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Zlínského kraje. 2005. Zlín : Český statistický úřad, 2005. 370 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-1114-3.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zlínský kraj a Trenčiansky kraj. 2001-2003. Zlín : Region Bílé Karpaty, 2005.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje a obcí s rozšířenou působností v roce 2004. Zlín : Český statistický úřad, krajská reprezentace Zlín, 2005. 60 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-1040-6.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 169 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-290-4.

DRÁPALA, Daniel. --ani ta metla nedala hladem umříť-- : bříza a březové proutí v tradiční lidové kultuře. [fotografie Daniel Drápala .. et al. ; kresby Marcela Koláčková .. et al.]. Zubří ; Rožnov pod Radhoštěm : Město Zubří ; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radnoštěm, 2005. 101 s.
ISBN 80-239-5354-0.

FINANCE A ÚČETNICTVÍ VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference ; Zlín 28. a 29. dubna 2005. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 209 s. Jednotlivé svazky mají vlastní ISBN.
ISBN 80-7318-130-4.

GALLAŠ, Josef Heřman Agapit. Valaši v kraji Přerovském, praví Arkádové moravští, jejich posvátné hory, obyčejové a národní písně. [rukopis k tisku připravil, ediční poznámku napsal, vysvětlivky a slovníček sestavil Ivo Imrýšek]. 1. vyd. [Nový Jičín] ; Ve Frenštátě pod Radhoštěm : Muzeum Novojičínska ; Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2005. 104 s., xii s. barev. obr. příl. Prameny.Terminologický slovník.
ISBN 80-86245-14-4.

JILÍK, Jiří. Uherské Hradiště město folkloru. foto Petr Titz. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2005. 1 sv. (nestr.).

JILÍK, Jiří. Uherské Hradiště : city of folklor. photo Petr Titz]. Uherské Hradiště : Town Uherské Hradiště, 2005. 1 sv. (nestr.).

JILÍK, Jiří. Uherské Hradiště : město folkloru. foto Petr Titz]. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2005. 1 sv. (nestr.).

JILÍK, Jiří. Žítkovské bohyně : po stopách lidové magie v Bílých Karpatech. [ilustrace Olga Vlasáková]. 1. vyd. Uherské Hradiště : Alcor puzzle, 2005. 115 s.
ISBN 80-86923-04-5.

KAVANOVÁ, Alica. Výchova a voľný čas : vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 156 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Ústav pedagogických věd.
ISBN 80-7318-266-1.

KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 168 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-304-8.

KLOUDOVÁ, Jitka. Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí. 2. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. 190 s. 150 výt.
ISBN 80-7318-265-3.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Regiony i vnešneekonomičeskaja dejatel'nost' : učebnoje posobije dlja stedentov [i.s. studentov] EPI. Kunovice : Jevropejskij politechničeskij institut, 2005. 50 s. Na obálce nad názvem: Evropský polytechnický institut, s.r.o.
ISBN 80-7314-080-2.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Úvod do studia. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. 122 s. 30 výt.
ISBN 80-7314-073-X.

Moudrost starých Valachů. Vsetín : Dalibor Malina, 2005. 355 s. 1000 výt.
ISBN 80-903010-6-1.

Na problémy nejste sami : důležité informace (nejen) pro seniory. Kroměříž : Město Kroměříž, 2005. 48 s.

NOVÁK, Tomáš. Sbírka příkladů z finanční matematiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 80 s. 300 výt.
ISBN 80-7318-347-1.

PAVLIŠTÍK, Karel. Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ; Muzeum jihovýchodní Moravy, 2005. 255 s. 800 výt.
ISBN 80-86886-08-5.

Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík. 2005. 5. vyd. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2005. 28 s.

Slavnostní otevření a žehnání Domova pokojného stáří v Boršicích. Boršice : [s.n.], 2005. 1 složený list.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 340 s.
ISBN 80-86898-48-2.

SVOBODA, Ivo. Úvod do studia mediace a probace. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 118 s. Učební texty vysokých škol.300 výt.
ISBN 80-7318-261-0.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled ; teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín : CEED, 2005. 295 s. Vydání pro rok 2005/2006.
ISBN 80-903433-1-7.

ŠVARCOVÁ, Jena. Rozhodování firem o spolupráci a konkurenci : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 38 s. Teze disertační práce.Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005.

Teorie VI - Kultura a řízení : magisterský studijní program. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 129 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací.
ISBN 80-7318-337-4.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Thomas Bata University in Zlín. [překlad Hana Konvalinková ; foto Salibor Glück, Libor Stavjaník]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-7318-371-4.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [foto Dalibor Glück, Libor Stavjaník]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-7318-370-6.

VALŮŠEK, David. Školy v Jasenné : [1778-2005]. Jasenná : Obec Jasenná, 2005. 116 s., [4] s. barev. obr. příl.
ISBN 80-239-6273-6.

VÁCLAVÍK, Antonín. Luhačovské zálesí : příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. 2. nezm. vyd. V Luhačovicích : Nákladem Mikroregionu Luhačovské Zálesí ; Atelier IM, 2005. 873 s.
ISBN 80-85948-58-3.

Velké Karlovice : ubytování. Česko : Vydvatelství Brázda, [2005]. 1 slož. list.

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : international conference 2005 January 28, Kunovice, Czech Republic. Kunovice : Evropský polytechnický intstitut, 2005. 262 s.
ISBN 80-7314-052-7.

ZAPLETAL, Jan. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek : Uherské Hradiště 10.-11.9.2005. [fotografie Miroslav Potyka.. et al.]. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2005. 1 sv. (nestr).

ZAPLETAL, Jaroslav. XIV. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik : 8. a 9. října 2004. fotografie Miroslav Potyka a archiv]. Uherské Hradiště : Klub kultury, 2005. 1 sv. (nestr.).

ZÁHOŘÁK, Miroslav. Vizovice : v písni, tanci, muzice a vyprávění. Vyd. 1. Zádveřice : Region, 2005. 236 s. 1700 výt.
ISBN 80-239-4560-2.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA. Jubilejní základní škola T.G. Masaryka Rusava : 1930-2005. [text Jana Podolová]. Rusava : Základní škola T.G. Masaryka Rusava, 2005. 1 slož. list.

ZLÍNSKÝ KRAJ (ČESKO). Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Zlín : Zlínský kraj, 2005. 274 s.


5. Matematika a přírodní vědy

Algebra a geometrie. Vyd. 4. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 126 s. Učební texty vysokých škol.150 výt.
ISBN 80-7318-366-8.

CHRAMCOV, Bronislav. Základy práce v prostředí Mathematica. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2005. 122 s. Pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-268-8.

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY. Chráněná území v Hostýnských vrších. [připravilo Českomoravské sdružení pro ochranu přírody]. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2005. 1 slož. list.

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY. Přírodní park Hostýnské vrchy a chráněná území. [připravilo Českomoravské sdružení pro ochranu přírody]. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2005. 1 slož. list.

EINSTEIN, Albert. Teorie relativity. úvodní slovo Jan Novotný ; [překlad Václav Štíbr, Jan Novotný]. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, 2005. 210 s. Quantum.Část. přeloženo z němčiny.
ISBN 80-214-2916-X.

FORTELNÝ, Ivan. Vývoj fázové struktury ve směsích nemísitelných polymerů. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 31 s. Habilitation thesis summary.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-254-8.

HRUŠKA, František. Měření střední radiační teploty pro stanovení indexů tepelné pohody. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 28 s. Habilitation thesis summary.
ISBN 80-7318-255-6.

KLIKA, Ivo. Lidé a zvířata : historie vzniku a významu zoologických zahrad ; history of the origin and importance of zoological gardens ; ZOO Zlín - 200 let areálu Lešná. [foto] Radek Klimeš. Vyd. 1. Zlín : Foto art Ateliér Regulus ; ZOO a zámek Zlín-Lešná, 2005. 223 s.
ISBN 80-239-5488-1.

KŘENEK, Josef. Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii. Vyd. 6. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 231 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-354-4.

MARTINEK, František. 50 let Hvězdárny Valašské Meziříčí : 1955-2005. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, c2005. 14 s. Název z obálky.
ISBN 80-86298-15-9.

OSTRAVSKÝ, Jan. Diferenciální počet funkce více proměnných. 2. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 158 s. 300 výt.
ISBN 80-7318-350-1.

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2005. Vyd. 7. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 164 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-352-8.

POKORNÝ, Pavel. Objektově orientované programování v C++. Vyd. 2. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 91 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky.
ISBN 80-7318-330-7.

PRACHAŘ, Jan. Cvičebnice z Astrofyziky : výběr pro střední školy. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. 32 s.
ISBN 80-7314-054-3.

Přednášky z Metod statistické analýzy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 118, [24] s. 200 výt.
ISBN 80-7318-353-6.

ŠIMEK, Lubomír. Fyzikální chemie I. Vyd. 4. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 180 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-324-2.

ŠIMEK, Lubomír. Fyzikální chemie II : koloidní a makromolekulární systémy. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 94 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-325-0.

VAŠÁTKOVÁ, Martina. Životní prostředí Zlínska a jeho ochrana 2005. Zlín : Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, 2005. 80 s.

ZEDNÍK, Josef. Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii. Vyd. 4. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 129 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-348-X.


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

Concise dictionary to new international business English by L. Jones and R. Alexander. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 91 s. Učební texty vysokých škol.120 výt.
ISBN 80-7318-316-1.

ČUBA, František. Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb. Slušovice : Mondon, 2005. 79 s. Vydáno u příležitosti stejnojmenné konference.
ISBN 80-903108-8-5.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A TECHNOLOGIE VE VZTAHU K REGIONÁLNÍMU ROZVOJI. Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji : I. sborník referátů z odborné konference ; 27. května 2005 ve Zlíně. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 101 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje.
ISBN 80-7318-351-X.

Gumárny Zubří : příběh jedné průmyslové legendy. [kresby Tomáš Vincenec]. Zubří : Gumárny Zubří, a.s., 2005. 127 s.
ISBN 80-239-4867-9.

HRABĚ, Jan. Legislativa a řízení jakosti v potravinářství. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 173 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-314-5.

HRABICA, Miroslav. Dar zdraví. Vyd. 1. Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2005. 287 s.
ISBN 80-902322-5-6.

HROMKOVÁ, Ludmila. Teorie průmyslových podnikatelských systémů I : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 112 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-270-X.

HRUŠKA, František. Technické prostředky automatizace III : senzory, jejich principy a funkce. Vyd. 2. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 118 s. Učební texty vysokých škol.Pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky.
ISBN 80-7318-315-3.

HRUŠKA, František. Technické prostředky automatizace IV : snímače, převodníky, regulátory, průmyslová výpočetní technika, ovládací jednotky. Vyd. 3. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2005. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-274-2.

HRUŠKA, František. Úvod, popis funkce, konstrukce a aplikací. II. Úvod, popis funkce, konstrukce a aplikací. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 117 s. Učební texty vysokých škol.Pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Institut informačních technologií.
ISBN 80-7318-259-9.

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY. Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : sborník ; 26. - 27. květen 2005, Kunovice, Česká Republika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. 114 s.
ISBN 80-7314-062-4.

JANČÁŘ, Radek. 100 let místní dráhy Újezd - Luhačovice. 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2005. 39 s. Prameny.

JAROŠČÁK, Miroslav. English-czech thematic dictionary : the physical side of humans ; člověk po stránce fyzické. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s.
ISBN 80-7182-194-2.

JULINOVÁ, Markéta. Hodnocení degradace polymerních materiálů v biotickém prostředí : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 38 s. Teze disertační práce.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-281-5.

KUNZ, Ludvík. Rolnický chov ovcí a koz. kresby Karla Langra. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005. 330 s. Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války.
ISBN 80-239-4460-6.

LEATHER, FOOT & SHOES. Leather, foot & shoes : 2nd International student conference Thomas Bata University in Zlín, The Czech Republic, October 24-25, 2005. Vyd, 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 35 s. Proceedings.
ISBN 80-7318-374-9.

MEZINÁRODNÍ BAŤOVA DOKTORANDSKÁ KONFERENCE. Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín : Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005. 231 s.
ISBN 80-7318-257-2.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Rozvoj tvůrčích a inovačních dovedností u manažerů a jejich pracovních týmů : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 30 s. Teze habilitační práce.

NĚMEC, Dobroslav. Základy výrobních technologií. Vyd. 4. nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 214 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-358-7.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 297 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-302-1.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví v příkladech. 1. díl. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 75, [14] s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-301-3.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví v příkladech. 2. díl. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 85 s., [17] s. příl. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-300-5.

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví. Vyd. 3. nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 162 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-256-4.

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 293 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-327-7.

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Řízení podnikových financí : sbírka příkladů. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 83 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-331-5.

PAZDERA, David. CZ 75 : the birth of a legend. 1st ed. Uherský Brod : Česká zbrojovka, 2005. 57 s. Anglický překlad z češtiny.
ISBN 80-239-4595-5.

PILÍK, Michal. Průmyslový marketing. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 108 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-367-6.

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI. Podnikatelské příležitosti : sborník referátů z odborné zemědelské konference ; rozvoj venkovského průmyslu a služeb. Slušovice : Mondon, 2005. 74 s.
ISBN 80-903108-7-7.

Průvodce občana odpadovým hospodářstvím ve Zlíně 2005. Zlín : Staturátní město Zlín, 2005. 14 s.

RYTÍŘ, Vladimír. Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 129 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-309-9.

SEKEL 2005. SEKEL 2005 : sborník mezinárodního odborného semináře ; 14.-16. září 2005 Rusava, Česká republika. [sestavili Milan Adámek, Klára Kodriková]. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 18 s.
ISBN 80-7318-346-3.

SETKÁNÍ KATEDER PRŮMYSLOVÉHO A VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL. Konference PI 03 : setkání kateder průmyslového inženýrství ; sborník abstrakt. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 31 s. Jednotlivé svazky mají vlastní ISBN.
ISBN 80-7318-373-0.

SLADKOWSKI, Marcel. Království slivovice, aneb, Osudy palírníků ve Vizovicích. Marcel Sladkowski. 1. vyd. Vizovice : Rudolf Jelínek, 2005. 223 s.

SOUKALOVÁ, Radomila. Benchmarking jako informační zdroj o konkurenci : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 49 s. Teze disertační práce.
ISBN 80-7318-247-5.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Kulturní aspekty české a evropské reklamy : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 34 s. Teze habilitační práce.
ISBN 80-7318-271-8.

ŠUBA, Oldřich. Dimenzování a navrhování výrobků z plastů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 112 s. Učební texty vysokých škol.Na obálce pod názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-287-4.

ŠVARCOVÁ, Jena. Krok za krokem světem ekonomie. 1. Franta Fiala začíná podnikat ; Daňová evidence. 2. Zlín : CEED, 2005. 1 sv. (nestránkováno).
ISBN 80-903433-2-5.

TVŮRČÍ ODKAZ TOMÁŠE BATI A SOUČASNÉ PODNIKÁNÍ. Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference ; sborník referátů ; 19.-20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 222 s.
ISBN 80-7318-294-7.

UHLÍŘ, Jiří. Semper sursum : Jacob & Josef Kohn ; první rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva ; mistři secese a moderny. Brno ; Olomouc : ERA ; Muzeum umění, 2005. 152 s. Publikace je příspěvkem ke stálé expozici Muzea umění Olomouc "Dům milovníka umění / Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století" otevřené dne 6. listopadu 2003.
ISBN 80-7366-017-2.

VELECKÁ, Božena. Fatra 1935-2005. Napajedla : Fatra, 2005. 53, 14 s.

VÍTKOVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. 80 s.
ISBN 80-7318-263-7.


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

ANDĚL, Jaroslav. Nová vize : avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. [překlad Jan Čermák ; fotografie Miloslava Rupešová .. et al.]. 1. české vyd. Praha : Slovart, c2005. 278 s.
ISBN 80-7209-624-9.

Ateliérová výuka II : studijní opory pro studující v kombinované formě studia ; bakalářský studijní program Výtvarná umění. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 125, [30] s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací.
ISBN 80-7318-333-1.

Ateliérová výuka I : studijní opory pro studující v kombinované formě studia ; bakalářský studijní program: Výtvarná umění. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. 87 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací.
ISBN 80-7318-332-3.

BAKALA, Metoděj. Valašské písně. k tisku připravili Lucie Uhlíková, Antonín Bařinka a Eva Kočičková. 1. vyd. Zlín ; Brno : Sdružení přátel lidové kultury Kašava ; Etnologický ústav AV ČR, pracoviště v Brně, 2005. 431 s.
ISBN 80-85010-76-3.

BARUM RALLY ZLÍN. Barum Rally Zlín : 19.-21.8.2005. foto Zdeněk Sluka .. et al.]. Zlín : Rallye Zlín, 2005. 87 s.

Czech orchestras. translation Anna Bryson, Don Nixon]. 1st printing. Prague : Theatre Institute, 2005. 70 s. Pod názvem: Theatre Institute - Arts Institute - Czech Music Council.
ISBN 80-7008-182-1.

ČABALOVÁ, Eliška. Eliška Čabalová-Hlaváčová : [vyhynulé formy. V Ostravě : Galerie výtvarného umění, [2005]. [34] s. Vydáno k výstavě v Nové síni GVUO 5. duben - 28. květen 2005.
ISBN 80-85091-67-4.

Česká republika : architektura XX. století. Morava a Slezsko. 1. vyd. Praha : Zlatý řez, 2005. 332 s. V tiráži označení díl I.
ISBN 80-902810-2-8.

Dějiny českého výtvarného umění. V. 1939/1958. editoři Rostislav Švácha, Marie Platovská]. 1. vyd. [Praha] : Academia, 2005. 525 s. Na patitulu uveden Ústav dějin umění Akademie věd České republiky.
ISBN 80-200-1390-3.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY. Čas v životě, zahradě, krajině : Luhačovice 2005. 1. vyd. Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2005. 139 s. Obálkový podnázev: Dny zahradní a krajinářské tvorby .. 30. listopadu až 2. prosince 2005.
ISBN 80-902910-9-0.

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ. Filharmonie Bohuslava Martinů : 60. koncertní sezona (1946-2006). Zlín : Filharmonie Bohuslava Martinů, 2005. 1 slož. list.

FOLKLORNÍ OZVĚNY. Folklorní ozvěny : Lenka Jurečková - obrazy ; Miroslav Potyka - fotografie. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2005. 1 list.

FROLCOVÁ, Milada. Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky : 8. ročník ; Uherské Hradiště, červenec - srpen 2005. foto Ivo Frolec, Milada Frolcová, Bogomil Nikolov]. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2005. 2 složené listy.

GEBRIAN, Adam. 29 + 3 : sborník přednášek o architektuře (2002/2004). Liberec : Adam Gebrian, 2005. 100 s. Text svisle.
ISBN 80-239-4498-3.

HRŮZKOVÁ, Denisa. Rožnovský malovaný porcelán. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ; Valašské muzeum v přírodě, 2005. 71 s. Rožnovské malé tisky.600 výt.

KARAFIÁT, Václav. Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem. fotografie Jan Zahradníček]. Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2005. 162 s.

KRATOCHVÍL, Petr. In/ex-terior : the works of Eva Jiricna. diskuze Evy Jiřičné a Petra Cooka]. 1st ed. Prague : Techo, c2005. 192 s.
ISBN 80-903257-7-7.

Lesní hřbitov Zlín. [zpracoval Jaroslav Peček, ; úvod Marcel Sladkowski, Eduard Staša]. Zlín : Magistrát města Zlína, oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2005. 1 sv. (nestr.).

MACKŮ, Michal. Vize - čin - sen - smrt : Michal Macků - geláže, uhlotisky ; [Galerie Brno, 25. 2. - 25. 3. 2005]. [texty Lucia Lendelová]. Brno : Galerie, 2005. 35 s., 34 s.

Majstri architektúry. 1.vyd. Bratislava : Perfekt, c2005. 88 s. Významné osobnosti Slovenských dejín.
ISBN 80-8046-312-3.

MALINA, Dalibor. Malíř a grafik Ilja Hartinger. Vyd. 1. Vsetín : Dalibor Malina, 2005. 134 s. 750 výt.
ISBN 80-903010-7-X.

MATOUŠOVÁ, Lila. Bohumír Fritsch 1706-1750 : medailon sochaře - štukatéra k 300. výročí jeho narození. Holešov : Město holešov, 2005. 24 s., [8] s. fot. příl. Knihovnička "Holešovska".

Městské divadlo Zlín 2003-2005. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 183 s.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín : jubilejní předplatné 60. sezony. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

NOVÝ ZLÍNSKÝ SALON. IV. Nový zlínský salon 2005 : první přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění ; 26. května - 18. září 2005. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2005. 158 s.
ISBN 80-85052-59-8.

POKLUDA, Zdeněk. Zámek Zlín. 2. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2005. 31 s.

POPELKA, Pavel. Řečeno písní : lidové písně ze Strání. Vyd. 1. Uherský Brod ; Zlín : Muzeum Jana Amose Komenského ; Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. 445 s.
ISBN 80-86886-03-4.

Radhošť : kaple sv. Cyrila a Metoděje a jiné památky na Radhošti. [foto Radovan Stoklasa]. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : public ART, 2005. 63 s.

SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE. Setkání 2005 Stretnutie : 10. ročník mezinárodního divadelního festivalu 9. - 14. května 2005. Zlín : Městské divadlo Zlín, 20056. 1 sv. (nestr.).

SOBOTKA, Richard. Kaple svatého Ducha - Staré Zubří. fotografie Zdeněk Hartinger]. Zubří : Římskokatolická farnost Zubří, 2005. 11 s.

SOHR, Miloslav. Rekonstrukce náměstí v centrech krajských měst v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, c2005. 32 s. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně.Zkrácená verze disertace (PhD.)--Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2005.
ISBN 80-214-2906-2.

Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2005. 117 s. Publikace byla vydána k padesáti letům restaurování historických gobelínů v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí.
ISBN 80-239-5125-4.

Sušilovské zrcadlo : nové cesty starých písní. Vyd. 1. Brno ; Olomouc : Gnosis ; Folkforum, 2005. 136 s.

Teorie III : studijní opory pro studující v kombinované formě studia ; bakalářský studijní program: Výtvarná umění. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 154 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací.
ISBN 80-7318-334-X.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KROMĚŘÍŽ. T.J. Sokol Kroměříž - almanach k 140. výročí založení. Kroměříž : TJ Sokol Kroměříž, 2005. 63 s.

TOMÁNEK, Zdeněk. Zdeněk Tománek. V Uherském Hradišti ; v Hodoníně : Slovácké muzeum ; Galerie výtvarného umění, 2005. 12 s. Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 6.10.2005-1.1.2006, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 18.1.-19.3.2006.
ISBN 80-86185-46-X.

URUBEK, Miroslav. 100 let divadla v Karolince. Karolinka : Městský úřad Karolinka, 2005. 28 s.

VALŮŠEK, David. Od školy ke knihovně : historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ; 1896-2006. [předmluva Antonín Bajaja ; text kapitol IX-X Zdeňka Friedlová ; fotografie Rudolf Červenka]. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. 87 s. Edice Zlínský kraj.
ISBN 80-86886-10-7.

Ve stopách zlínské architektury. [grafická úprava Jiřina Chudějová]. Zlín : Magistrát města Zlína, oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2005. 1 sv. (nestr.).

VERIS, Jaroslav. Jaroslav Veris : Petit testament ; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet zlínského zámku ; 6. prosince 2005 - 5. února 2006. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2005. [6] s. Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách.
ISBN 80-85052-61-X.

VŠETEČKA, Petr. Správní budova č. 21 firmy Baťa a.s. - "Baťův mrakodrap" - sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně : průvodce budovou. Zlín : Zlínský kraj, 2005. 1 slož. list.

VYDRA, Pavel. Barum Rally. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2005. 170 s. auto-moto-hobby.
ISBN 80-7226-929-1.

Výtvarné umění : přírůstky 1991-2005 ; romští autoři ; acquisitions 1991-2005 ; romani artists. V Brně : Muzeum romské kultury, 2005. 190 s. 2000 výt.
ISBN 80-86656-07-1.


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

DRÁBKOVÁ, Lenka. Testy pro přijímací řízení z anglického jazyka : na Fakultě managementu a ekonomiky. Vyd, 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. 31 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-286-6.


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

1000 Leaders of the Czech Republic in manufacturing, services, finances & banking and trade 2006-2007. Praha : COMENIUS, c2005. 623 s.
ISBN 80-239-6416-X.

200 let Lešenského areálu. Zlín : Zoo a zámek Zlín-Lešná, 2005. 1 slož. list.

BAŠČAN, Michal. Chřiby záhadné a mytické. 5. 1. vyd. [Moravany] : Alcor Puzzle, 2005. 193 s.
ISBN 8086923002.

BAŠČAN, Michal. Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin. 1. vyd. Hýsly : Alcor Puzzle, 2005. 86 s.
ISBN 80-86923-03-7.

BAŤOVÁ DE OLIVEIRA, Edita. Dovětek : sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2005. 109 s. Lusitanica.Vydáno ke 40. výročí smrti Jana Antonína Bati.
ISBN 80-903360-4-3.

Budova č. 21 : "Baťův mrakodrap". Zlín : Zlínský kraj, 2005. sada 4 pohlednic.

ČINČOVÁ, Yvona. Srdečný pozdrav z Luhačovic : pohlednice z let 1898-1939 ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2005. 65 s. Prameny.
ISBN 80-239-6049-0.

ČOUPEK, Jiří. Nezdenice k 60. výročí ukončení 2. světové války. Nezdenice : Obec Nezdenice, 2005. 48 s.

DAVID, Petr. Chřiby. kresby Hana Davidová ; mapy SHOCart]. 1. vyd. Praha : S & D, 2005. 135 s. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku.
ISBN 80-86899-00-4.

DAVID, Petr. Skvosty lázní. Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2005. 207 s. Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-242-1524-1.

Discover East Moravia : Zlín Region --Magic of Variety. Zlín : Zlín Region, 2005. 1 sv. (nestr.). Zlínský kraj ..kouzlo rozmanitosti.

Dostoprimečatel'nosti jevrejskoj kul'tury Moravii i Silezii. [tekst Jaroslav Klenovský]. Zlín : Jako, [2005?]. 1 mapa.

FIŠER, Zdeněk. Chropyně : Zlínský kraj - okres Kroměříž. [foto Muzeum Kroměřížska, Jaroslava Kolomazníková]. Chropyně : Město Chropyně, [2005?]. 1 slož. list.

FREYTAG & BERNDT. Zlín. Praha : Freytag & Berndt, c2005. 2 mapy na 1 listě.
ISBN 80-7316-142-7.

GARDAVSKÝ, Vladimír. Osvobození Kroměříže a Kroměřížska : věnováno všem, kteří v druhé světové válce za naši svobodu a život v míru bojovali a umírali. Kroměříž : Český svaz bojovníků za svobodu, 2005. 28 s. Pod názvem: Rok 60. výročí od konce druhé světové války.

HANULÍK, Stanislav. Publikace ke 100. výročí založení dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína : 1905-2005. Trnava : Sbor dobrovolných hasičů v Trnavě, 2005. 1 sv. (nestr.).

HAPÁK, Josef. Uherské Hradiště : Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 8. - 10. září 2006. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2005. 1 pohlednice.

HARTINGER, Zdeněk. Valašská Senice. Vsetín : Zdeněk Hartinger, 2005. 1 pohlednice.

HARTINGER, Zdeněk. Valašská Senice : pohled na senickou krajinu ; kaple sv. Cyrila a Metoděje ; RS Senza ; prodejna s potravinami. Vsetín : Zdeněk Hartinger, 2005. 1 pohlednice.

HARTINGER, Zdeněk. Valašské Meziříčí. Vsetín : Zdeněk Hartinger, [2005?]. 1 pohlednice.

HOLEČKOVÁ, Marie. Živá voda Luhačovicka : netradiční putování Luhačovickým Zálesím a jeho širším okolím. 1. vyd. Beroun : MH nakladatelství, 2005. 119 s.
ISBN 80-86720-18-7.

HOMOLOVÁ, Marie. Příběhy české a moravské krajiny. 1. vyd. Praha : Beta, 2005. 220 s. Výlety.
ISBN 80-7306-221-6.

HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Zlín - city in gardens. Zlín : Statutární město Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

HRDÝ, Miloslav. Moje Buchlovice : 200 let městečka ; 20.5.1805-20.5.2005. 1. vyd. Buchlovice : Obec Buchlovice, 2005. 206 s.

Hutisko-Solanec. [Rožnov pod Radhoštěm] : Public ART, 2005?]. 1 složený list.

Informace pro návštěvníky města Kroměříže : turistická sezóna 2005. Kroměříž : Město Kroměříž, 2005. 1 slož. list.

Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety : pracovní listy pro žáky prvního stupně základních škol. ilustroval Michal Zeman]. Vyd. 2. Luhačovice : Město Luhačovice, 2005. [16] s. Pracovní listy s omalovánkami pro žáky prvního stupně základních škol k výstavě "100 let moderního lázeňství v Luhačovicích".

Jak se žilo ve Zlíně : kalendář pro rok 2006. Zlín : ESprint, 2005. 1 kalendář [13 l.].

Jewish Monuments in Moravia and Silesia. [text Jaroslav Klenovský]. Zlín : Jako, 2005. 1 mapa.

Jüdische Denkmäler in Mähren und Schlesien. [text Jaroslav Klenovský]. Zlín : Jako, [2005?]. 1 mapa.

Karolinka : město v srdci valašských kopců. [fotografie Zdeněk Hartinger]. Karolinka : Město Karolinka, [2005?]. 1 sv. (nestr.).

KARTOGRAFIE PRAHA. Hornolidečsko. Horní Lideč : Mikroregion Hornolidečsko, c2005. 1 mapa.

KARTOGRAFIE PRAHA. Střední Morava : turistická mapa 1:100 000. 1. vyd. Praha : Kartografie, 2005. 1 mapa. Turistické mapy 1:100 000.Značené turistické trasy, značené cyklistické trasy, turistické známky, kilometráž.
ISBN 80-7011-861-X.

KLAPIL, Petr. Kvasice. [foto Petr Klapil, Petr Záhořák, František Sysel ; kresby Petr Klapil]. 1. vyd. Hýsly : Alcor puzzle, 2005. 242 s.
ISBN 80-86923-06-1.

KNOT, Augustin. Topolná : minulost a současnost slovácké obce. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2005. 198 s., [16] s. fot. příl. Malý místopis.
ISBN 80-86528-46-4.

KOLESA, Václav. František Vavřínek - S jestřábem i čápem ve znaku. 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2005. 56 s. Portréty.

KOLLÁR, Daniel. Biele Karpaty. zostavil: Daniel Kollár ; [fotografie Ján Lacika a Silvester Stiegler]. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2005. 160 s. S batohom po Slovensku.Obálkový podnázev: 40 peších turistických trás.
ISBN 80-88975-77-8.

KOSEK, Pavel. Valašsko 2006. Zlín : Studio Image 2000, 2005. 1 kalendář (13 l.). Czech Republic 2006.

KOTÍK, Vladimír. Zlínský kraj 2005. Zlín : Studio Image 2000, 2005. 1 kalendář (13 l.). Czech Republic 2006.

KUBEŠOVÁ, Eva. Cestou necestou : výlety pro celou rodinu. [ilustroval Libor Páv]. 1. vyd. Praha : Albatros, 2005. 161 s., 1 barev. obr. příl. (slož. mapa). Jak to je.
ISBN 80-00-01626-5.

KUBÍK, Vladimír. Zlínský kraj 2006. Zlín : Studio Image 2000, 2005. 1 kalendář (13 l.). Czech Republic 2005.

KULIŠŤÁK, Miloš. 42 hodin : jak jsme prožívali osvobození v květnu 1945 ; vzpomínky na osvobození Rožnovska. z rukopisu Kroniky osvobození Rožnovska vybrala a připravila Irča Drápalová-Kulišťáková ; k vydání připravili Milan Hambálek, Daniel Drápala. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ; Valašské muzeum v přírodě, 2005. 136 s. 500 výt.
ISBN 80-239-4258-1.

Kunovice : křižovatka historie, kultury, tradic a současnosti. Kunovice : s.n., [2005]. 1 složka (9 vol. listů).

LEGÁTOVÁ, Květa. Návraty do Želar : rozhovor. Vyd. 1. Brno : Host, 2005. 171 s.
ISBN 80-7294-166-6.

Luhačovice, Valašské Klobouky : turistická mapa okolí. [Lysá nad Labem] : Testudo, [2005?]. 3 mapy na 1 listu.

MACHOVSKÝ, Jan. Na kole celou Moravou a Slezskem : soubor cyklomap. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2005. 8 map v deskách.

MADĚROVÁ, Hana. Kniha vzpomínek, aneb, Střípky vzácného života. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. 207 s. Chronologický přehled.
ISBN 80-7278-300-9.

Masaryk a já. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 23 s. "Vydáno v rámci projektu Živá cesta za klasikem"--Tiráž.

Město Otrokovice. Otrokovice : Městský úřad, [2005]. 1 mapa.

Město Zubří. [foto Radovan Stoklasa]. Zubří : Město Zubří, [2005?]. 1 slož. list.

MIKESKA, Zdeněk. O lidech a lidičkách Valašskokloboucka : povídání k větší slávě Valašských Klobouk při příležitosti 650. výročí povýšení na město. 1. vyd. Valašské Klobouky : Zdeněk Mikeska, 2005. 232 s.

Mikroregion Dolní Poolšaví. Kunovice : Mikroregion Dolní Poolšaví, [2005?]. 1 složený list.

NEČASOVÁ, Kamila. Trnava. Trnava : Obec Trnava, 2005. 35 s.

NEUMANN, Miroslav. Ve stínu hákového kříže : kapitoly z historie protinacistického odboje na Holešovsku. Holešov : Město Holešov, 2005. 64 s. Knihovnička Holešovska.1000 výt.
ISBN 80-239-6646-4.

NOVOSAD, Jaroslav. Všední den - T : studie slov a činů Štěpána kardinála Trochty. 1. vyd. Francova Lhota : Francovka, 2005. 196 s.

Obec Medlovice. Medlovice : Obec Medlovice, [2005?]. 1 složený list.

Objevte Východní Moravu : Zlínský kraj --kouzlo rozmanitosti. Zlín : Zlínský kraj, 2005. 1 sv. (nestr.). Zlínský kraj ..kouzlo rozmanitosti.

Obnova venkova Zlínského kraje. překlady do angličtiny Pavel Krutil, Jana Mynářová a Jaroslav Kuthan]. [Rusava] : Podhostýnský mikroregion ve spolupráci s nakladatelstvím Atelier IM Luhačovice, 2005. 127 s. Vydáno k 15. výročí přijetí Programu obnovy vesnice vládou ČR dne 29.5.1991.
ISBN 80-85948-59-1.

ODEHNAL, Petr. Z příběhů města Valašské Klobouky. Vyd. 1. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2005. 94 s.
ISBN 80-239-5802-X.

PALÁN, Aleš. Než krokodýl spolkne stín : čtyřicet let Zdeňka Čížkovského v Jižní Africe. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 181 s. Osudy.
ISBN 80-7192-883-6.

PÁLKA, Petr. Konec války v Kroměříži 1945 a role Josefa Žourka z Rataj. Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2005. 71 s. Minulost a přítomnost Kroměřížska.
ISBN 80-85945-42-8.

PETRŮ, Josef. Milý člověk Jan Libíček. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2005. 167 s. Osobnosti.
ISBN 80-7229-122-X.

PLACHÝ, Bohumil. 100 let Sboru dobrovolných hasičů : obec Ostrata. Ostrata : Obacní úřad Ostrata, 2005. 23 s., [16] s. barev. fot. příl.

PODHORSKÝ, Marek. Toulavá kamera. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt ; Česká televize, 2005. 229 s. Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-7316-228-8.

POKLUDA, Zdeněk. Brumov : osudy hradu a jeho držitelů. 1. vyd. [Hýsly] : Alcor Puzzle, 2005. 144 s. Vydáno ve spolupráci s občanským sdružením Neolit.
ISBN 80-86923-05-3.

POKLUDA, Zdeněk. Pohořelice : z pamětí a letopisů obce. Pohořelice : Obec Pohořelice, 2005. 83, 36 s.
ISBN 80-239-5347-8.

PORTL, Pavel. Bedřich Beneš Buchlovan, známý neznámý. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2005. 77 s.
ISBN 80-86185-42-7.

Průvodce na cesty : Zlínský kraj ..kouzlo rozmanitosti. [koncepce a texty reklamní agentura M-ARK]. Zlín : Zlínský kraj, c2005. 63 s.

RAJLICH, Jan. Přistřižená křídla. 1. vyd. Brno : CERM, 2005. 400 s. 700 výt.
ISBN 80-7204-389-7.

RAŠTICOVÁ, Blanka. Uherské Hradiště : prohlídka královského města. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2005. 1 složený list.

REGION ZLÍNSKO. Region Zlínsko : jak poznat z výšky, po vodě, pěšky, po kolejích. Zlín : Region Zlínsko, [2005?]. 1 složený list, 5 vol. l.

ROHÁL, Robert. Matinky, tetinky a tatínkové. [kresby Leon Svobodník]. Vyd. 1. [Praha] : Petrklíč, 2005. 215 s.
ISBN 80-7229-120-3.

ROLINC, Vladimír. Otázky prehistorie města Kelče. Olšovec : Město Kelč, 2005. 24 s., 7 příl.
ISBN 80-239-4261-1.

Rožnov lázeňský. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 95 s. Rožnovské malé tisky.600 výt.
ISBN 80-239-5131-9.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Pozdrav z Valašské Senice : pohled na obec ; stará lidová architektura ; krása zmrzlého potoka ; nová dřevěná architektura ; kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1969. Valašská Senice : Obecní úřad ve Valašské Senici, 2005. 1 pohlednice.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Valašské Meziříčí : kostel Nanebevzetí Panny Marie ; náměstí ; zámek Kinských ; zámek Žerotínů ; barokní socha na Masarykově ulici ; kostel sv. Trojice. [Valašské Meziříčí?] : s.n., [2005]. 1 pohlednice.

SÁBA, František. Pohledy do minulosti : život poddaných na brumovském panství a duchovní poměry ve farnosti, osobnosti kraje (od 16. století do roku 2000. Brumov-Bylnice : Šafrán, 2005. 72 s. Vydáno při příležitosti 750. výročí písemné zmínky o Brumově.
ISBN 80-239-5501-2.

Sdružení obcí Hornolidečska. Horní Lideč : Mikroregion Hornolidečsko, [2005?]. 15 slož. listů v obalu.

SHOCART. Školní atlas : Česká republika a Evropa. Vizovice : SHOCart, 2005. 1 atlas (65 s.). Školní program.Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-7224-247-4.

SHOCART. Veľká Fatra : turistická mapa 1:50000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa. Turistická mapa 1:50000.
ISBN 80-7224-462-0.

SHOCART. Vsetín - lyžařské trasy : upravované lyžařské běžecké trasy ve Vsetíně a okolí. Vsetín : Město Vsetín, odbor školství a kultury, 2005. 1 list.

SHOCART. Vysoké Tatry : turistická mapa 1:50000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa. Turistická mapa 1:50000.
ISBN 80-7224-475-2.

SHOCART. Západné Tatry : turistická mapa 1:50000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa. Turistická mapa 1:50000.
ISBN 80-7224-474-4.

SHOCART. Nízke Tatry, Chopok : turistická a cykloturistická mapa 1 : 50 000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa. Turistická mapa 1:50 000.Uvedené turistické informace a zákres turistických značených tras dodal Klub slovenských turistů.
ISBN 80-7224-472-8.

SHOCART. Nízke Tatry, Král'ova hol'a : turistická a cykloturistická mapa 1 : 50 000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa. Turistická mapa 1:50 000.Uvedené turistické informace a zákres turistických značených tras dodal Klub slovenských turistů.
ISBN 80-7224-480-9.

SHOCART. Vsetínsko : letní turistická mapa ; zimní turistická mapa ; 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 mapa.

SIKULA, Petr. Nízký Jeseník panoramatický. Ostrava : Montanex, 2005. 111 s. Tady jsme doma.
ISBN 80-7225-203-8.

SKŘÍTEK, Antonín. Městečko Střílky. 2. Pozastavení ve století dvacátém, devatenáctém a osmnáctém. Zlín : Marie Skřítková, 2005. 159 s.

Slavičín : město v jihovýchodní části Valašska, na rozhraní Moravy a Slovenska. [foto Josef Floreš]. Slavičín : Město Slavičín, 2005. 20 s.

Slavičín : plán města. Radějov : Dapa, 2005. 1 mapa.

Sláva nazdar výletu. 1. vyd. Praha : Albatros, 2005. 107 s. Karneval.
ISBN 80-00-01595-1.

SLOVAK, Frank. Výpověď valašského emigranta : vzpomínky k 60. výročí osvobození vlasti. Štítná nad Vláří : Frank Slovak, 2005. 166 s.

Slovácko : cykloturistika. Uherskohradišťsko. Uherské Hradiště : Region Slovácko - Městské informační centrum Uherské Hradiště, 2005. 1 složený list.

Staré Město : městský úřad ; budova základní školy ; Michalské hody. Zlín : Studio IMAGE 2000, [2005]. 1 pohlednice.

ŠUSTEK, Vojtěch. Zlato se čistí v ohni : příběh života, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005. 72 s.
ISBN 80-239-6100-4.

TITZ, Petr. Brumov-Bylnice. Brumov-Bylnice : BEL, [2005?]. 1 pohlednice.

TITZ, Petr. Brumov-Bylnice. [Brumov-Bylnice] : BEL, [2005?]. 1 pohlednice.

TITZ, Petr. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2005. 1 pohlednice.

Top ski Morava a Slezsko : Zlínský kraj --kouzlo rozmanitosti. Zlín : Zlínský kraj, Krajský úřad, odbor cestovního ruchu, [2005]. 57 s.

Uherské Hradiště : kalendář 2005 ; Zpravodaj města Uherské Hradiště. [fotografie Miroslav Potyka]. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2005. 1 kaledář [13 l.].

UHERSKÝ BROD (ČESKO). Uherský Brod : město Komenského. Uherský Brod : Město Uherský Brod, 2005. 1 sv. (nestr.).

Valašská Senice. Valašská Senice : Obec Valašská Senice, [2005?]. 1 list.

VALAŠSKÁ SENICE. Valašská Senice : historie a současnost. Valašská Senice : Obec Valašská Senice, 2005. 93 s.

Valašská Senice : obec v Chráněné krajinné oblasti Beskydy ; koupaliště ; Rekreační zařízení Selanka. Valašská Senice : Obecní úřad ve Valašské Senici, 2005. 1 pohlednice.

Valašské Klobouky 2006 : 650 let městských práv Valašské Klobouky 1356-2006. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2005. 1 kalendář (14 l., 12 pohlednic). Týdení kalendář.

Valašské Klobouky 2006 : kalendář s historickými pohlednicemi města a okolí ; 650 let. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2005. 1 kalendář (12 l.). Měsíční kalendář.

Valašské Klobouky : centrum jižního Valašska. Valašské Klobouky : Městské informační centrum Valašské Klobouky ; Město Valašské Klobouky, [2005?]. 1 slož. list.

Valašské království Bolka Polívky. Zlín : JAKO, [2005?]. 1 mapa.

VDOLEČEK, Jiří. Prasklice : dějiny obce ; vydáno u příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o obci. Prasklice : Obecní úřad Prasklice, 2005. 174 s.

Velehrad : poutní a duchovní centrum na Moravě. Velehrad : Obecní úřad Velehrad, 2005. 1 složený list.

Velké Karlovice : běžecké trasy. Velké Karlovice : Informační centrum Velké Karlovice, [2005]. 1 slož. list.

Velké Karlovice : lyžařské areály. Velké Karlovice : Informační centrum Velké Karlovice, [2005]. 1 slož. list.

Vidče. [foto Radovan Stoklasa]. Vidče : Obec Vidče, [2005]. 1 slož. list.

Vítá Vás město Valašské Klobouky. [foto a grafická úprava Miroslav Pinďák]. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, [2005?]. 1 sv. (nestr.).

VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Haná, Olomoucko : turistická mapa 1 : 50 000. 2. vyd. Praha : Trasa, 2005. 1 mapa. Edice Klubu českých turistů.Na rubu stručný vlastivědný text s barev. fot. a kilometráž turistických značených tras.
ISBN 80-7324-058-0.

Vsetínské vrchy : panoramatická mapa ; pohled od jihu. [zpracování Kartografie HP a SHOCart. Vsetín : Horská chata Vsacký Cáb, c2005. 1 pohlednice.

Zašová. [foto Radovan Stoklasa]. Zašová : Obec Zašová, 2005. 10 s.

Zádveřice-Raková. Zádveřice? : s.n., [2005?]. 1 pohlednice.

ZELINKA, Josef. Dějiny farnosti v Buchlovicích. Vyd. 1. Buchlovice : Farnost Buchlovice, 2005. 81 s.

ZEMEK, Petr. Bartoškova kronika. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Vydalo Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě v nakladatelství Tomáš Ježek - Ottobre 12, 2005. 301 s., [32] s. příl. Prameny k dějinám Uherského Brodu.1500 výt.
ISBN 80-86528-45-6.

Zlín : accommodation. [Zlín] : [Magistrát města Zlína], 2005. 1 slož. list.

Zlín : active rest. Zlín : The Municipal Authority of the city of Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : aktive Erholung. Zlín : Stadtmagistrat Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : aktivní odpočinek. Zlín : Magistrát města Zlína, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : aktivnyj otdych. Zlín : Municipalitet goroda Zlín, 2005. 1 sv. (nestr).

Zlín : blaue Route - Besichtigungsstadtrunde. Zlín : Stadtmagistrat Zlín, 2005. 1 sv.(nestr.).

Zlín : culture - et Université Tomas Bata. Zlín : Minicipalité de la ville de Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : culture and University of Tomáš Baťa. Zlín : The Municipal Authority of the city of Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : gelbe Route - Tourismus. Zlín : Stadtmagistrat Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : hebergement. Zlín : Minicipalité de la ville de Zlín, 2005. 1 slož. list.

Zlín : itinéraire bleu - tour de visite municipal. Zlín : Minicipalité de la ville de Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : itinéraire jaune - buts touristiques. Zlín : Minicipalité de la ville de Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : Kultur und Tomáš Baťa Universität. Zlín : Stadtmagistrat Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : kultura a Univerzita Tomáše Bati. Zlín : Magistrát města Zlína, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : kultura i Universitet Tomaše Bati. Zlín : Municipalitet goroda Zlin, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : modrá trasa - městský prohlídkový okruh. Zlín : Magistrát města Zlína, 2005. 1 sv.(nestr.).

Zlín : razmeščenie. [Zlín] : [Magistrát města Zlína], 2005. 1 slož. list.

Zlín : reposactif. Zlín : Minicipalité de la ville de Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : sinij maršrut - ekskursija po gorodu. Zlín : Municipalitet goroda Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlínský kraj ..kouzlo rozmanitosti : objevte Zlínský kraj--. Zlín : Zlínský kraj, [2005?]. 1 složený list.

Zlín : the blue trail. Zlín : The Municipal Authority of the city Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : the yellow trail - points of interest. Zlín : The Municipal Authority of the city of Zlín, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : ubytování. [Zlín] : [Magistrát města Zlína], 2005. 1 slož. list.

Zlín : Unterkunft. [Zlín] : [Magistrát města Zlína], 2005. 1 složl. list.

Zlín : žlutá trasa - turistické cíle. Zlín : Magistrát města Zlína, 2005. 1 sv. (nestr.).

Zlín : žoltyj maršrut - turističeskije trassy. Zlín : Municipalitet goroda Zlín, 2005. 1 sv.(nestr.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Pes Cerberus. Buchlovice : Obec Buchlovice, [2005?]. 1 pohlednice.

^nahoru^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Duely. Vyd. 2. Praha : Mladá fronta, 2005. 387 s.
ISBN 80-204-1323-5.

BOK, Emil. Jedy blaženosti : básně z let 2000 a 2001. Vyd. 1. Brno : Petrov, 2005. 91 s. Poezie.
ISBN 80-7227-234-9.

Díky za pohádku : sborník nejlepších prací - krajské kolo literární soutěže pro děti pořádané veřejnými knihovnami Zlínského kraje v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP. [redakční rada Šárka Kašpárková .. et al.]. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2005. 51 s. 500 výt.
ISBN 80-86759-01-6.

Dobré ráno, živote : básnický almanach 2005. [ilustrace Evžen Jecho]. Zlín : Klub přátel hudby a poezie, 2005. 120 s.
ISBN 80-239-5279-X.

DOLEŽELOVÁ, Marta. Chvilky. 1. vyd. [Mysločovice] : Marta Doleželová, 2005. 95 s.

FUCIMANOVÁ, Milena. Tančila jsem v synagoze. [ilustrace David Daniel]. Brno : Cesta, 2005. 172 s.
ISBN 80-7295-076-2.

HOLČÁKOVÁ, Renáta. Ztráty a nálezy v životě. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 137 s. Rozhovory.
ISBN 80-7192-867-4.

HURTA, Štěpán. Dědečkovy taškařiny : jak je psal život ; úsměvné vyprávění pro děti do stal let. [ilustrace Jiří Palát]. 3., rozšíř. vyd. Valašské Meziříčí : Štěpán Hurta, 2005. 158 s.

HURTA, Štěpán. Jiskřička naděje : i za černými mraky svítí slunce. 2. vyd. Valašské Meziříčí : Štěpán Hurta, 2005. 31 s.

Jak to vidím já-- : almanach prací žáků ZŠ Valašské Klobouky 2005. Valašské Klobouky : Základní škola valašské Klobouky, 2005. 40 s.

JANEČKOVÁ, Klára. Osudová posedlost. Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2005. 341 s.
ISBN 80-249-0545-0.

JECHO, Evžen. Souznění duší. 1. vyd. Otrokovice : Agos, 2005. 209 s.

JILÍK, Jiří. Vlčnovské vyprávěnky. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2005. 71 s.
ISBN 80-86528-47-2.

JUNKOVÁ, Šárka. Sejdeme se v nebi. 1. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2005. 143 s. Čtení pro dívky.
ISBN 80-7222-361-5.

KOPP, Radomil. Sametové ovečky. Vyd. 1. V Brumovicích : Carpe diem, 2005. 185 s.
ISBN 80-86362-54-X.

KOŘENEK, Josef. Na cestě. [ilustrace Jan M. Krejčí ; doslov Mojmír Trávníček]. 1. vyd. Tišnov : Sursum, 2005. 66 s.
ISBN 80-7323-085-2.

KOŘENEK, Josef. Pohledy. [ilustrace František Nový ; doslov Mojmír Trávníček]. 1. vyd. [Tišnov] : Sursum, 2005. 70 s.
ISBN 80-7323-124-7.

KOTYZA, Břetislav. Útržky hovorů. Vyd. 1. Petřvald : Alisa, 2005. 98 s. Básníci třetího tisíciletí.
ISBN 80-86763-10-2.

KOUDELKA, Petr. Proč je to horší, když je to lepší : 66 katastrofických fejetonů. Vyd. 1. Praha : Slávka Kopecká, 2005. 250 s.
ISBN 80-86631-29-X.

KOVANDA, Jaroslav. Žádný žebř : (výbor z poezie 1969 - 2004). Olomoc : Votobia, 2005. 347 s. Poesie.
ISBN 80-7220-233-2.

LAVRÍK, Silvester. Zlodeji. Vyd. 1. Levice : Koloman Kertész Bagala, [2005?]. 121 s. Poviedka.
ISBN 80-89129-72-2.

LIBOSVÁR, František. Samorosti s mysliveckým srdcem : vázně i s humorem o pravých myslivcích. 1. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2005. 142 s.
ISBN 80-86891-20-8.

MIKULÁŠKOVÁ, Marcela. Korále okolo hrdla. [doslov Zdeněk Plachý ; vybral, uspořádal a redakčně připravil Milan Ohnisko]. Vyd. 1. Brno : Petrov, 2005. 83 s.
ISBN 80-7227-215-2.

O poklad strýca Juráša V : valašský místopis ; výběr z valašských pohádek a vyprávěnek dětí z Rožnovska ; rok 2005. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2005. 24 s. 250 výt.
ISBN 80-239-5762-7.

ODEHNAL, Petr. A budu tak i synovi. Zlín : Jaroslav Kovanda, 2005. 49 s. Stůl.

PECHANEC, Josef. Takový byl život, můj život : ze vzpomínek našeho otce. [vybrala a sestavila Petra Adamcová]. Kroměříž : [s.n.], 2005. 76 s.

Píšu povídky, píšu básně--, : díky za pohádku. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2005. 39 s.

PREISNER, Pavel. Budem nudlit. Vyd. 1. Zlín : Martin Stöhr, 2005. 78 s. M.A.P.A.

Prostřeno : almanach poezie 2005. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2005. [18] l. Název z obálky.
ISBN 80-239-7227-8.

ŠMOTEK, Jiří. Lovy po Vlachovsku. Česko : Nakladatelství IMFL, 2005. 165 s.
ISBN 80-239-5666-3.

ŠTOLBOVÁ, Eva. Saténový hlas. Praha : Elba, 2005. 99 s.
ISBN 80-901219-1-8.

ŠVECOVÁ, Jana. Mé slzy zůstaly v Iráku. Vyd. 1. Praha : Baronet, 2005. 215 s.
ISBN 80-7214-796-X.

TARKÓ, Helena Marie. Rastrgnuto nebo. [ilustrace Věra Krumphanzlová]. Vyd. 1. Praha : Česko-srbská kulturní unie, 2005. 133 s.
ISBN 80-239-5016-9.

TYCHO, Ladislav. Zasnouben se smrtí. Vyd. 1. [Česko] : L.. Ř.. SEN, 2005. 229 s.

VAJGANTOVÁ, Helena. Úniky času. Vyd. 1. Praha : Q-art, 2005. 158 s.
ISBN 80-903280-5-9.

VILÍMEK, Jan. Kardiopalmus. Zlín : Archa, 2005. 60 s.
ISBN 80-901926-5-3.

VOŘECHOVÁ-VEJVODOVÁ, Marie. Březnické pověsti. [Březnice] : Marie Vořechová-Vejvodová, [2005?]. 1 sv. (nestr.).

VRBKA, Pavel. Roj. [ilustrace Alena Kojdlová]. Brno : P. Vrbka, 2005. 135 s.

VYSLOUŽIL, Karel. Příběh. Vizovice : Lípa, 2005. 62 s.
ISBN 80-86093-83-2.

^nahoru^


Naposledy změněno: 23.09.2013 | webmaster@kfbz.cz
© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace