Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2004

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2004, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděny do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Naučná literatura

Brána muzea otevřená : [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. ed. Alexandra Brabcová. Praha : JUKO, [2004?]. 583 s.
ISBN 80-86213-28-5.

ČERNÝ, Jaromír. Optimalizace výroby, distribuce a prodeje zboží : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 51 s. Doctoral Thesis Summary.Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004.
ISBN 80-7318-242-4.

HOMOLKOVÁ, Jitka. The testing of antimycotic effect of lining and insole materials treatment intended for prophylactic footwear : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 27 s. Doctoral Thesis Summary.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-236-X.

Kalendárium 2005 : vybraná výročí událostí v dějinách Zlína ; státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny ; vybraná výročí osobností města Zlína ; přehled významných kulturních, společenských a sportovních akcí. [sestavili Jan Kaňka .. et al.]. Zlín : Magistrát města Zlína, 2004. 56 s.
ISBN 80-239-4106-2.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : obuvnické muzeum Zlín. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíně, [2004?]. 1 slož. list.

Muzeum keramiky v Bystřici pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Informační centrum Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

Muzeum Valašské Meziříčí : průvodce sbírkami. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2004. 47 s.

NADACE JANA PIVEČKY. Nadace Jana Pivečky Slavičín. Slavičín : Nadace Jana Pivečky, [2004?]. 1 slož. list.

NADACE TOMÁŠE BATI. Nadace Tomáše Bati. Zlín : Nadace Tomáše Bati, [2004?]. 1 složený list.

Osobnosti střední Moravy 2005 : kalendář výročí. [sestavila Anna Vitásková]. Olomouc : Knihovna města Olomouce, 2004. 69 s. RIOSM.Název z obálky.
ISBN 80-85061-24-4.

PEPRNÍČKOVÁ, Eva. Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven Zlínského kraje za rok 2003. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 24 s.

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY. Sdružení knihoven České republiky Rok 2004. Praha : Sdružení knihoven ČR, 2004. 70 s.
ISBN 80-86249-25-5.

ŠEDOVÁ, Hana. Využití bankovních produktů a služeb ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 36 s. Doctoral Thesis Summary.Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-246-7.

Zlín Region and its cultural organizations. Zlín : Regional Library in Zlín, 2004. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-85945-38-X.

Zlínský kraj a jeho kulturní organizace. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2004. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-85945-38-x.

LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič. Dějiny ruské filosofie. [z ruského originálu .. přeložil Alan Černohous]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 663 s. Studie.Vychází v rámci výzkumného záměru "Jednotná Evropa a křesťanství" ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma Olomouc.
ISBN 80-86715-26-4.

LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič. Nauka o reinkarnaci. [z ruského originálu .. přeložil Alan Černohous]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 108 s. Studijní texty Centra Aletti.Vychází ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma.
ISBN 80-86715-29-9.

VISSELL, Barry. Místo v srdci. [z anglického originálu .. přeložila Marie Koubová]. 1. vyd. Uherské Hradiště : Lukáš Němec, 2004. 203 s.
ISBN 80-903394-1-7.

AMBROS, Pavel. Setkávejte se a nechte se poslat : kde se nacházíme? ; co máme dělat? ; jakou budoucnost si připravujeme? ; nad úkoly a vyhlídkami Plenárního sněmu Katolické církve v ČR. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 151 s. Studijní texty Centra Aletti.Vydáno ve spolupráci s Centrem Aletti v Olomouci.
ISBN 80-86715-30-2.

CLÉMENT, Olivier. Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla. [z francouzského originálu .. přeložil Jiří Stejskal]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 157 s. Současné otázky.Název originálu: Corps de mort et de gloire (Petite introduction a une théopoétique du corps).
ISBN 80-86715-17-5.

FESSARD, Gaston. Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly. [z francouzského originálu .. přeložila Martina Vavřinková]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 461 s. Societas.Vydáno ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím.
ISBN 80-86715-27-2.

GALLAGHER, Michael Paul. Křesťanství a moderní kultura. [z anglického originálu .. přeložila Kateřina Teindlová]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 198 s. Současné otázky.
ISBN 80-86715-22-1.

HOLAS, Antonín. Mých prvých šedesát let v Tovaryšstvu Ježíšovu : vzpomínky. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 42 s., [9] s. obr. příl. Čeští jezuité.Vydáno ve spolupráci s Českou provincií SJ.
ISBN 80-86715-28-0.

JANSEN, Bernhard. Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století. Vyd. 1. Olomouc ; Velehrad : Refugium, 2004. 157 s. Studijní texty.
ISBN 80-86715-18-3.

MACKŮ, Lubomír. Návrh řízení přípravy regenerátu pro čištění. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 28 s. Doctoral Thesis Summary.
ISBN 80-7318-235-1.

NEUFELD, Karl Heinz. Hugo a Karl Rahnerové. [z německého originálu .. přeložila Eva Hrdinová]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 544 s. Societas.Vychází ke 100. výročí narození Karla Rahnera.
ISBN 80-86715-31-0.

Poutní slavnosti na sv. Hostýně : v roce 2004. Bystřice pod Hostýnem : Informační středisko Bystřice pod Hostýnem, 2004. 1 slož. list.

RUPNIK, Marko Ivan. Adam a jeho žebro. [z italského originálu přeložil Josef Čunek]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 77 s. Současné otázky.
ISBN 80-86715-20-5.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu : mnišství. [z francouzského originálu přeložil Juvenál Valíček]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 396 s. Souborné dílo Tomáše Špidlíka.
ISBN 80-86715-16-7.

VĚDA A VÍRA - JEDNOTA, BOJ PROTIKLADŮ NEBO LHOSTEJNOST?. Věda a víra - jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? : autorizovaný záznam besedy přírodovědců, filozofů a teologů u kulatého stolu, kterou dne května 2003 uspořádal v budově Akademie věd v Praze Tiskový odbor AV ČR. Do tisku připravili Zuzana Bukovská, Jana Olivová, Jiří Grygar. 1. vyd. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2004. 35 s.
ISBN 80-903117-2-5.

50. výročie ukončenia štúdia na Strednej priemyselnej škole chemickej v Zlíne. [S.l. : s.n.], [2004?]. 86 s.

BENEŠ, Josef. Povídání o knize Rok ve Vlčnově 1945-1946 : doplňující poznámky k fotografiím. Vyd. 1. Vlčnov : Společnost Jízdy králů ve vlčnově, 2004. 30 s.
ISBN 80-239-1335-2.

Bystřické zámecké slavnosti - 10. ročník : 11. 6. - 27. 6. 2004 Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : [s.n.], 2004. [9] vol. listů v deskách.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji : na základě výsledků SLDB 2001. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 176 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0923-8.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Správní obvody obcí s rozšířenou působností : Zlínský kraj 2004. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 159 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0921-1.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Zlínského kraje 2004. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 389 s.
ISBN 80-250-0920-3.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje a obcí s rozšířenou působností v roce 2003. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 52 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0848-7.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za základní sídelní jednotky : Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Okres Zlín. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 110 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0852-5.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za základní sídelní jednotky : Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Okres Kroměříž. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 92 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0849-5.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za základní sídelní jednotky : Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Okres Uherské Hradiště. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 86 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0850-9.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vybrané údaje za základní sídelní jednotky : Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Okres Vsetín. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 104 s. Souborné informace.
ISBN 80-250-0851-7.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004. Zlínský kraj - Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko. Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004. 75 s. Souborné informace.

ČOUPEK, Jiří. Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Uherské Hradiště 1914-1920. 2. dopl. vyd. Uherské Hradiště : Moravský zemský archiv v Brně, státní okresní archiv Uherské Hradiště, 2004. 72 s.

FERRERA, Mirella. Lidé. z anglického překladu italského originálu .. přeložili Adam Novák, Jiří Janoštík, Petr Jaroň]. 1. vyd. Zlín : Cupro, 2004. 319 s. Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-86323-40-4.

GINASANTI, Gianni. Tajemná Afrika. [etnografické úvody Paolo Novaresio]. 1. vyd. Zlín : Cupro, 2004. 503 s.
ISBN 80-86323-47-1.

HAVELKOVÁ, Lenka. Personální a sociální politika Baťova koncernu : diplomová práce. vedoucí práce Karel Podolský. Olomouc : [s.n.], 2004. 93 l., [8] l. příl.

KADLEC, Miroslav. Almanach na počest 60. výročí letecké bitvy 29. srpna 1944 : Bílé Karpaty. Slavičín : Město Slavičín, 2004. 36 s.

MITÁČEK, Ivo. Bezpečí občanů Zlínského kraje : Integrovaný záchranný systém. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2004. 26 s.

Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík. 2004. [sestavil odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína a Centrum služeb postiženým Zlín]. 3. vyd. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2004. 28 s.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ. SOU Slavičín : 1964-2004 40. výročí. Slavičín : SOU Slavičín, [2004]. 1 slož. list.

ŠIMURDA, Václav. Obrázky a vzpomínky československého vojska na Rusi 1914-1920. [k tisku připravil J. Koláček st.]. 1. vyd. Zubří : Město Zubří ; Muzejní rada Muzea Zubří, 2004. 176 s., [16] s. obr. příl. 500 výt.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled ; teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín : CEED, 2004. 295 s.
ISBN 80-902552-9-9.

TARCALOVÁ, Ludmila. Klobúček s pérkama, věneček s pantlama : úvazy, pokrývky a úpravy hlavy ; katalog k výstavě. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004. 28 s.
ISBN 80-86185-37-0.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : fakulta technologická. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 1 slož. list.

URBACHOVÁ, Eva. Lidový kroj na Vsetínsku. 2. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2004. 83 s.
ISBN 80-239-4011-2.

ZAPLETAL, Jan. Slavnosti vína a otevřených památek : Uherské Hradiště, 11.-12.9.2004. fotografie Miroslav Potyka .. et al.]. Uherské Hradiště : Klub kultury v Uherském Hradišti, 2004. 1 sv. (nestr.).

ZKUŠENOSTI V PREVENČNÍM PŮSOBENÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI. Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni. Vyd. 1. Vsetín : Město Vsetín, 2004. 89 s.
ISBN 80-239-3977-7.

ČIHAŘ, Jiří. Rodiče a děti : zákon zachování druhu rostlin a živočichů. Zlín : Tigris, 2004. 179 s.
ISBN 80-86062-23-6.

Lesy Bílých Karpat. Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody Velké Karpaty, 2004. 1 list. Příroda Bílých Karpat.

ČUBA, František. Snížení nákladů o třicet procent : Zlín 26.2.2004. Slušovice : Mondon, 2004. 78 s. Vydáno u příležitosti stejnojmenné konference pořádané Československou společností pro moderní zemědělství 26.2.2004 ve Zlíně.
ISBN 80-903108-5-0.

DLAPA, Marek. Polynomial [micro]-synthesis and its Applications to uncertain systems and processes : teze disertační práce. oponenti Mikuláš Alexík, Monika Bakošová, Miloš Šeda ; školitel Roman Prokop. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 41 s. Doctoral Thesis Summary.
ISBN 80-7318-238-6.

DUCHÁČEK, Vratislav. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, mísní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2004. 155 s. Obsahuje dvě části: Gumárenský anglicko-český slovník a Český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty.
ISBN 80-02-01667-X.

HABUSTOVÁ, Milena. Tradiční pečivo. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 162 s., [8] s. barev. obr. příl. Řemesla, tradice, technika.Terminologické slovníčky.
ISBN 80-247-0692-X.

HÖLTJE, Gabriele. Textilní zvířátka pro batolata : vlastnoručně ušitá. Uherské Hradiště : CFA + H, 2004. 31 s. Kreativní kniha.Přeloženo z německého originálu.
ISBN 80-86609-17-0.

JANDA, Patrik. Vnitrofiremní komunikace : nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha : Grada, c2004. 128 s. Poradce pro praxi.
ISBN 80-247-0781-0.

KUBÍČEK, Jaroslav. Aranžování nejen pro prodavače : propagace, reklama, kompozice, písmo, kresba. 1. vyd. Zdounky : Jiří Rotschedl, 2004. 105 s. 50 výt.
ISBN 80-903367-0-1.

KUNZ, Ludvík. Obilní jámy : konzervace obilí na dlouhý čas v historické zóně eurosibiřského a mediteránního rolnictví. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2004. 180 s. Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války.
ISBN 80-239-2816-3.

MACHÁČEK, Antonín. Provoz trolejbusů ve Zlíně a Otrokovicích 1944-2004. [bokorysy Miroslav Bureš, Vladimír Londin]. Zlín : Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, 2004. 85 s.

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. Jubilejní almanach k 80. výročí založení rybářského spolku ve Zlíně. Zlín : Moravský rybářský svaz, M.O. Zlín, 2004. 1 sv. (nestr.).

NAVRÁTIL, Pavel. CAAC Information - computer aided automatic control. školitel Jaroslav Balátě ; oponenti Antonín Víteček, Miroslav Olehla, Štefan Kozák. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2004. 39 s. Doctoral Thesis Summary.
ISBN 80-7318-237-8.

OSTRAVSKÁ, Lenka. Optimalizace sušení obuvnických lepidel : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 46 s. Doctoral Thesis Summary.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-234-3.

Pasivní dům : zkušenosti z Rakouska a české začátky. autoři české části Aleš Brotánek .. et al.]. Vyd. 1. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. 40 s. Část. přeloženo z němčiny.
ISBN 80-239-3048-6.

POLÍVKA, Boleslav. Království koní. foto Dalibor Gregor. 1. vyd. Opava : Grafis, 2004. 83 s.
ISBN 80-239-3035-4.

RAAB, Miroslav. Polymery a lidé : teze přednášky ke jmenování profesorem. Zlín : Univezita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 20 s. Qualifying lecture for professorship.60 výt.
ISBN 80-7318-221-1.

SLOVÁK, Lubomír. Studium kaučukových směsí pro pryž prostou nitrosaminu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 31 s. Teze disertační práce(Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2004.
ISBN 80-7318-233-5.

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Š - Ž. Slovníky. Dodatky. [odpovědná redaktorka Hana Hlušičková]. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. 550 s.
ISBN 80-7277-160-4.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999-2004 ; název výzkumného záměru CEZ MSM 265300021. odpovědný řešitel výzkumného záměru František Trnka. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. 160 s. 250 výt.
ISBN 80-7318-219-X.

VERBERGER, Jiří. Metodika analýzy, optimalizace a automatizace podnikových procesů : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 47 s. Doctoral Thesis Summary.Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-248-3.

VÍTKOVÁ, Romana. Možnosti využití Soustavy řízení Baťa : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 37 s. Doctoral Thesis Summary.Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004.
ISBN 80-7318-249-1.

ZENTRICH, Josef Antonín. Rady bylináře Zentricha. Vyd. 1. V Olomouci : Fontána, 2004. 291 s.
ISBN 80-7336-186-8.

Animace a doba : sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000. Vybral, uspořádal a doplnil Stanislav Ulver. Vyd. 1. [Praha] : Sdružení přátel odborného filmového tisku, [2004?]. 398 s. Vydáno jako třetí volná příloha čtvrtletníku Film a doba.

BARUM RALLY ZLÍN. Barum Rally Zlín 26.-29.8.2004 : oficiální program. [foto Zdeněk Weiser .. et al.]. Zlín : Rallye Zlín, 2004. 83 s.

BĚŤÁK, Ludvík. Zpívalo se v Osvětimanech. Vyd. 1. Osvětimany : Obecní úřad v Osvětimanech, 2004. 118 s.
ISBN 80-239-3894-0.

CHRÁSTEK, František. František Chrástek : intimní autoportrét ; Zámecká galerie v Buchlovicích 28. května - 30. září 2004. [kurátor výstavy a autor textu: Marie Martykánová]. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2004. 1 složený list.

Cimbálové muziky Zlínského kraje. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 139 s.,. Edice Zlínský kraj.
ISBN 80-86886-02-6.

DOLEJŠ, Vladimír. Rally & rallysprint : 2003/2004. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2004. 155 s. Auto moto hobby.
ISBN 80-251-0154-1.

DRÁPALA, Daniel. Příběhy staletími vyprávěné : drobné sakrální památky na Rožnovsku. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm ; Zlín : Město Rožnov pod Radhoštěm ; Zlínský kraj ; Česká křesťanská akademie, 2004. 95 s. Rožnovské malé tisky.1000 výt.
ISBN 80-239-2966-6.

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ. Koncertní sezóna 2004/2005. Zlín : Filharmonie Bohuslava Martinů, [2004]. 1 složený list.

Geografie malých měst 2004 : bulletin grantového projektu Grantové agentury Akademie věd ČR číslo IAA3086301. editor Antonín Vaishar ; autoři Bohumil Frantál .. [et al.]. Vyd. 1. Brno : Regiograph, 2004. 193 s.
ISBN 80-86377-12-1.

JANČAR, Vojtěch. Na lodi křížem krážem po Čechách a na Moravě. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 128 s. Tipy na výlety.
ISBN 80-7200-912-5.

JANEČKA, Lubomír. Lubomír Janečka : kresby ; Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 22. ledna - 25. dubna 2004. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004. 1 slož. list.

Kaple svaté Anežky české Řetechov. Luhačovice : [s.n.], 2004. 1 sv. (nestr.).

Kaple svatého Václava v Lipové : 1929-2004. Lipová : Obecní úřad Lipová, 2004. 1 sv. ([10] s.).

KARBAN, Aleš. "Chlapci, létejte pomalu a při zemi!" : historie letectví v Kroměříži. Vyd. 1. Kroměříž : Aeroklub Kroměříž, c2004. 148 s.

KIESEWETTER, Josef. Josef Kiesewetter : obrazy ; Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 22. ledna - 25. dubna 2004. autor úvodu Milada Frolcová. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004. 1 slož. list.

KOŠTUŘÍK, Michal. Deník šampionů. Praha : Olympia, 2004. 127 s.
ISBN 80-7033-735-4.

KOVANDA, Jaroslav. Jaroslav Kovanda : obrazy & sochy. Uherský Brod : Panský dům, 2004. 1 slož. list.

KUBEŠA, Arnošt. Valaské darebnice : (obírané a pijácké spoza Radhošča a Javorníků). k vydání připravil Zdeněk Mišurec. 1. vyd. Praha : Folklorní sdružení České republiky, 2004. 102 s.

LUKEŠ, Zdeněk. Vladimír Karfík: Building No 21 in Zlín : a monunemt of czech functionalism. s fotografiemi studia Toast a Ivana Němce. Zlín : Efa nemec ludwig ; Zlínský kraj, 2004. 144 s.
ISBN 80-239-3852-5.

LÝSEK, František. Písně z Lašska. k vydání připravila Marta Toncrová. Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 527 s.
ISBN 80-85010-75-5.

MACHÁČEK, Zdeněk. Zdeněk Macháček - Devětsetdevadesátdevět : prostor v prostoru ; instalace, projekce, obrazy, kresby ; součást instalace - Martin Janíček - zvuková kompozice Odraz 808 ; Dům uněmí ve Zlíně 4. 5. - 13. 6. 2004. text katalogu Ladislava Horňáková. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2004. 1 sv. (nestr).

MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Tomáš Měsťánek : obrazy, kresby. autor úvodu Milada Frolcová. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004. 1 slož. list.

NOVÝ ZLÍNSKÝ SALON. IV. Nový zlínský salon 2005 : první přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění. Zlín : Zlínský kraj, [2004]. 1 slož. list.

OVČÁČEK, Eduard. Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky : KVT & IPUS Ostravské univerzity, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, Grafický kabinet zlínského zámku od 5. října do 28. listopadu 2004 ; [katalog výstavy]. Zlín : Krajská galerie výtvarných umění, 2004. 45 s. 300 výt.
ISBN 80-85052-56-3.

PERNICA, Bohuslav. Valašská epopej : Valašsko v díle Jana Knebla, 1866-1962 ; výtvarně poetická kompozice, monografie a katalog výstav ke 140. výročí umělcova narození. Vyd. 1. Zubří : Bohuslav Pernica, 2004. 143 s.
ISBN 80-239-2698-5.

PETR, Pavel. Pavel Petr - Krajina pro J.C. : malba, práce na papíře ; 3.11.-28.11.2004 Galerie Jiřího Jílka, Šumperk. [úvodní text Miroslav Koval]. Šumperk : Galerie Jiřího Jílka, 2004. [12 s.].

PIEL, Nancy. Linoryt : návrhy, rytí, tisk. Uherské Hradiště : CFA + h, 2004. 63 s. Kreativní kniha.
ISBN 80-86609-16-2.

PILÁT, Miroslav. Fotografická zastavení Miroslava Piláta v Kroměřížských zahradách. [texty Jan Slezák, Antonín Lukáš, Eva Nováková]. Kroměříž : Aggr, 2004. [4] s. text, [18] l. fot. příl. v deskách.

POKLUDA, Zdeněk. Zámecký areál Lešná : sídlo rodu Seilernů a lukovského panství. Zlín : ESprint, 2004. 43 s.

POKLUDA, Zdeněk. Zámek Luhačovice : barokní sídlo v proměnách času. 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2004. 32 s. Prameny.

POTYKA, Miroslav. Lenka Jurečková-Luklová : Folklorní paleta (obrazy - kresby - monotypy) ; Foyer Klubu Kultury od 9. října do 23. listopadu 2004 Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Klub Kultury Uherské Hradiště, 2004. 1 slož. list.

POTYKA, Miroslav. Miroslav Potyka : fotografie ; lidé - folklor - divadlo ; Foyer Klubu kultury od 18.5 do 16.6. 2004. Uherské Hradiště : Klub kultury, 2004. 1 složený list.

PRUCHA, Jindřich. Jindřich Prucha - Kresby. Vyd. 1. Čáslav ; Praha : Studio Press ; Národní galerie, 2004. 198 s.
ISBN 80-86532-16-X.

SÁBA, František. Historie tělovýchovy a sportu v Brumově-Bylnici v letech 1902-1990. 1. vyd. Štítná nad Vláří : MAP - Petr Kubánek, 2004. 45 s. Historická vlastivěda Brumovského regionu.

SEDLÁČEK, Ivo. Ivo Sedláček - Pocta čtenářům ubrusů : abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny ; Grafický kabinet zlínského zámku 6. května - 27. června 2004. [kurátor výstavy a autor textů v katalogu Ludvík Ševeček]. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2004. 1 slož. list.
ISBN 80-85052-54-7.

SITEK, Dušan. 95 let Svorně a stále vpřed : kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné 1909-2004. Vyd. 1. Hvozdná : Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, 2004. 50 s.

SKŘÍTKOVÁ, Marie. Barokní hřbitov ve Střílkách. foto Miroslav Pilát]. Kroměříž : Marta Pálková, 2004. 1 sv. (nestr.).

SLADKÉ ZBOŽÍ. SUGAR STUFF. Sladké zboží : tapiserie ; Veletržní palác Národní galerie v Praze, 25. června - 17. září 2004. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2004. 1 sv. (nestr.).

SLÁDEČEK, Svatopluk. Playfully figurative architecture for beginners : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet ve II. poschodí zlínského zámku 2. prosince 2004 - 6. února 2005. Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2004. [40] s.
ISBN 80-85052-58-X.

SOELDNER, David. Naše krev je Sparta, aneb, 100 + 1 rok klubové historie. [fotografie Jiří Koliš .. et al.]. 1. vyd. Praha : Epocha, 2004. 207 s. Na tit. s. logo HC Sparta Praha.
ISBN 80-86328-60-0.

Sokol nad Bečvami : historie a současnost tělovýchovné jednoty Sokol ve Valašském Meziříčí 1864-2004. Valašské Meziříčí : Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském Meziříčí, 2004. 45 s.
ISBN 80-239-3310-8.

SPATHOVÁ, Jana. Památky lidového stavitelství. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 175 s. Edice Zlínský kraj.1000 výt.
ISBN 80-86886-04-2.

Sport a tělovýchova : město Uherské Hradiště 2004. [texty Čestmír Šátek .. et al.]. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2004. 32 s.

STOKLASA, Radovan. Kostely na Valašsku. texty archivy obcí a farních úřadů]. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Public ART, 2004. 124 s.

STRNAD, Jaroslav. Jaroslav Strnad : hovory se dřevem ; Zámecká galerie v Buchlovicích od 28. května do 28. července 2004. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2004. 1 složený list.

TÁBORSKÝ, Karel. Karel Táborský : dřevořezba ; (objekty - plastiky - reliefy) ; Zámecká galerie v Buchlovicích od 30. července do 30. září 2004. Uherské Hradiště : Klub kultury, 2004. 1 složený list.

Týká se to také tebe 2004 : katalog filmů. Uherské Hradiště : Klub kultury, 2004. 55 s.

Vladimír Karfík: Budova č. 21 ve Zlíně. [Zlín] : Zlínský kraj, [2004]. [15] karet spojených šroubem.

Zámek Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Informační centrum Města Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

Zámek Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Informační centrum Města Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

ZLÍNSKÉ FILMOVÉ STUDIO. Zlin film studio : od reklamy k tvorbě pro děti. [fotografie Vladimír Kubík ; kresby Zdeněk Rozkopal]. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, [2004?]. 1 slož. list.

Zlínský tenis : tradice a současnost. Zlín : Tenisový klub SK Zlín, c2004. 10 s.

MÜLLER, František. Luhačovicko : místní a pomístní jména v dějinách a pověstech. Luhačovice : Atelier IM, 2004. 285 s. Souborné spisy P.Slovníček nářečních výrazů valašských a slováckých.
ISBN 80-85948-55-9.

Ticho a hlas : 40 let Moravského festivalu poezie. Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 2004. 36 s. 300 výt.
ISBN 80-902742-5-0.

ARCANJO, Francisco Moacir. Svět porozumí : příběh krále bot Jana Antonína Bati. [z portugalského originálu .. přeložil a doslovem opatřil Marek Belza] ; [úvodní slovo a fotografie Edita Baťová de Oliveira]. Vyd. 1. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2004. 196, xxiv s. obr. příl. Lusitanica.
ISBN 80-903360-1-9.

BAUER, Jan. Magická místa Čech a Moravy IV : putování po stopách dávných legend a tajemství. Vyd. 1. Brno : Moba, c2004. 222 s.
ISBN 80-243-1182-8.

Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, odbor kultury, 2004. 1 sv. (nestr.).

Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

Bystřice pod Hostýnem a okolí : informace. Bystřice pod Hostýnem : Informační středisko Bystřice Pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 272 s. 1000 výt.
ISBN 80-7318-220-3.

Chřiby záhadné a mytické. 4. 1. vyd. Uherské Hradiště : Futuro, 2004. 113 s.
ISBN 80-903235-7-X.

ČERNÝ, Vladimír. Legenda bez legend : životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891-1944). Brno : Šimon Ryšavý, 2004. 124 s. Brněnský legionář.
ISBN 80-7354-001-0.

DAVID, Petr. Žďárské vrchy. kresby Hana Davidová]. 1. vyd. Praha : S & D, 2004. 143 s. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku.
ISBN 80-86050-60-2.

Dějiny Moravy. Díl 4. Svobodný stát a okupace. 1. vyd. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, c2004. 287 s. Vlastivěda moravská.
ISBN 80-7275-044-5.

DOKTOROVÁ, Blanka. Za štěstím s královskými dluhy. Zvole u Prahy : Adrej Šťastný, 2004. 189 s.
ISBN 80-86739-09-0.

DOLINA, Karel. Kronika Bojkovic. 2. vyd. Bojkovice : Město Bojkovice, 2004. 200 s.

GALUŠKA, Luděk. Slované : doteky předků ; o životě na Moravě 6.-10. století. Brno : Moravské zemské muzeum, 2004. 148 s. Kniha vychází v rámci vědeckovýzkumného institucionálního projektu "Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti" (MK 0CEZ002401).
ISBN 80-7028-218-5.

HAMPALA, Michal. Lyžařská střediska. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2004. 120 s. Kam v České republice.
ISBN 80-251-0477-X.

HANZELKA, Jiří. Afrika snů a skutečnosti : z cestovního deníku J. Hanzelky a M. Zikmunda. [námět k leporelu, redakčně i výtvarně zpracoval Josef Ruszelák ve spolupráci s Miroslavem Zikmundem ; původní ilustrace Františka Přikryla]. Zlín : Klub H+Z, 2004. 1 složený list.

Historie sv. Hostýna. Bystřice pod Hostýnem : Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

Horizonty nálad : Zlínský kraj. [fotografie František Chrástek .. et al. ; texty Antonín Bajaja, Jana Janíková]. Vyd. 1. Uherský Brod : Q Studio, c2004. 271 s.
ISBN 80-903450-5-0.

HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Vyd. 2. Praha : Academia, 2004. 1144 s. Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-200-1225-7.

Huštěnovice. Huštěnovice : Obec Huštěnovice, 2004. 1 složený list.

Informace pro návštěvníky města Kroměříže : turistická sezóna 2004. Kroměříž : Město Kroměříž, 2004. 1 slož. list.

Information for the visitors of Kroměříž : tourist season 2004. Kroměříž : City of Kroměříž, [2004?]. 1 slož. list.

Informationen für Besucher der Stadt Kroměříž : Touristensaison 2004. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2004?. 1 slož. list.

JUNEK, Marek. Hroznová Lhota. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2004. 173 s., [32] s. fot. příl.
ISBN 80-86528-44-8.

JUŘICA, Ivan. Seninka : 500 let historie obce na Valašsku. Vyd. 1. Seninka : Obecní úřad v Senince, 2004. 211 s., [8] s. barev. fot. příl.

KAŠÍKOVÁ, Marie. Kniha o Halenkovicích (1634-2004). Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2004. 303 s., [16] s. barev. obr. příl. Malý místopis.1000 výt.
ISBN 80-86528-40-5.

KLEČKOVÁ, Zina. Památné a významné stromy Valašska. Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2004. 107 s. 2000 výt.
ISBN 80-239-4320-0.

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Holešova. [Zdeněk Stojan, Jiří Richter ; fotografie Bohumil Kněz]. 2., uprav. vyd. Holešov : Město Holešov, 2004. 84 s. Knihovnička Holešovska.

KLIMEŠ, Radek. Zlín, Zlínsko. Vyd. 1. Zlín : Ateliér Regulus, 2004. 399 s.
ISBN 80-239-2973-9.

KNĚZEK, Libor. S Radhoštěm v erbu : čtení o životě a tvorbě Františka Horečky. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2004. 123 s., [8] s. obr. příl. Vychází k 110. výročí narození Františka Horečky.
ISBN 80-7239-171-2.

KOLESA, Václav. Jaroslav Šála - Spolehlivý dělník nebe. 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2004. 68 s. Portréty.

KOVANDA, Jaroslav. Jako kojený anděl : rozhovor s Radimem Kopáčem. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2004. 141 s.
ISBN 80-86528-34-0.

KOVAŘÍK, Petr. Klíč k rodným chaloupkám. fotografoval Karel Šanda. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 255 s.
ISBN 80-7106-371-1.

Královské město Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2004. 4 s.

Krásný pozdrav ze Zlína : pohlednice z let 1898-1945. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004. 93 s.
ISBN 80-903411-1-X.

KRUTIL, Inocenc. Z pamětí Inocence Krutila - podhostýnského rodáka. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, [2004?]. 76 s. Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem.500 výt.

KUČA, Karel. Pro - Sto. VI. díl. Pro - Sto. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. 880 s.
ISBN 80-7277-040-3.

MALÍK, Vojtěch. Okolo Nevšové : Slavičín - Lochovec - Mladý háj - Nevšovské paseky - Nevšová - Slavičín. Slavičín : Český svaz ochránců přírody Slavičín, 2004. 1 slož. list. Stezkami Slavičínska.

MAREČEK, Luboš. Filmové kralování Bolka Polívky. [fotografie archivy Petra Kolihy .. et al. ; kresby Dušan Ždímal]. Vyd. 1. Brno : Jota, 2004. 181 s.
ISBN 80-7217-301-4.

MATT, Leonard von. Ignác z Loyoly. [z německého originálu .. přeložila Eva Hrdinová]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 335 s. Societas.
ISBN 80-86715-19-1.

MIČKALOVÁ, Helena. Velké Karlovice : cesty za minulostí a krásou. Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, 2004. 120 s.

MIKULKA, Jiří. Karel Schoř - Od "beranů" Wellingtonu do jáchymovského koncentráku. 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2004. 84 s.

Moods of the Zlin Region. Zlin : The Zlin Region, c2004. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-903006-9-3.

MÜLLER, František. Mariánské poutní místo v Provodově : Provodov v minulosti. Luhačovice : Atelier IM, 2004. 271 s.
ISBN 80-85948-53-2.

NÁPLAVA, Miroslav. Plavby "sebevrahů" : Heyerdahl, Bisschop, Ingriš ; Kon-Tiki, Tahiti Nui, Kantuta. [s komentářem M. Zikmunda a doslovem M. Stingla]. Vyd. 1. Brno : Jota, 2004. 170 s., [32] s. barev. obr. příl. Cestopisy.
ISBN 80-7217-248-4.

NETOPIL, Ivo. Beskydy. [text František Šulgan]. 1. vyd. Štíty : Veduta, 2004. 142 s.

NOVOSAD, Jaroslav. Střepy střípky a klípky ke kronice obce Francova Lhota z 20. století. Francova Lhota : Francovka, 2004. 198 s.

OPLETALOVÁ, Lucie. 100 důvodů proč navštívit Střední Moravu - Hanou a Jeseníky : jedinečné tipy pro vaši dovolenou. foto Tomáš Marek, Pavel Dvorský ; mapa J. Machovský]. Olomouc : Olomoucký kraj, c2004. 1 sv. (nestránkován).

PEŘINKA, František Václav. Vlastivěda moravská : okres Valašskoklobucký ; fotoreprint. [Valašské Klobouky] : [s.n.], [2004?]. vii, 277 s. Vlastivěda moravská.

PILNÁČEK, Josef. Staromoravští rodové. I. Vyd. 4. Velehrad : Ottobre 12, 2004. 144, VII s. Obsahuje rejstřík.
ISBN 80-86528-37-5.

PINKAVA, Jaroslav. F. V. Peřinka : ojedinělý badatel. Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2004. 71 s. Minulost a přítomnost Kroměřížska.
ISBN 80-85945-39-8.

PLECHÁČOVÁ-MUCALÍKOVÁ, Ludmila. Jihovýchodní Morava : přehled politické a církevní historie hanácko-valašského kraje a dějin českých zemí od počátku až do 31. 12. 1992. Holešov : Farní úřad Jednoty bratské v Holešově, 2004. 199 s.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa : příběh Tomáše Bati. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2004. 62 s.
ISBN 80-239-2149-5.

Pravěk : suplementum 12. [rediguje Miloš Čižmář]. Vyd. 1. Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, 2004. 285 s.
ISBN 80-86399-13-3.

ROHÁL, Robert. Dvojí život slavných mužů. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2004. 287 s.
ISBN 80-7229-093-2.

ROHÁL, Robert. Laďka Kozderková. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2004. 183 s.
ISBN 80-7229-103-3.

ROHÁL, Robert. Smích a slzy : filmové krásky a jejich proměny. [kresby Leon Svobodník]. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2004. 277 s.
ISBN 80-7229-110-6.

ROHÁL, Robert. Svůdníci a první milovníci. Vyd. 1. [Praha] : Petrklíč, 2004. 239 s.
ISBN 80-7229-101-7.

ŘEHOLKA, Ivan. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 15. Dodatky 1997 - 2002. Brno : Moravská zemská knihovna ; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004. 42, 57, 36, 58, 22, 28, 44 s. Obsahuje rejstříky.
ISBN 80-7051-157-5.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. 120 let hasičského sboru ve Slušovicích : 1884-2004. Slušovice : Sbor dobrovolných hasičů ve Slušovicích, 2004. 23 s.

Seninka : sdružení obcí Hornolidečska. Seninka : Obecní úrad Seninka, [2004?]. 1 slož. list.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ. Archivní sborník 2004 : Státní okresní archiv Kroměříž. Kroměříž : CR-MZA Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2004. 166 s.

Svatý Hostýn. Bystřice pod Hostýnem : Informační centrum Bystřice pod Hostýnem, [2004]. 1 slož. list.

SVOBODA, Jan. Přes propasti věků : tři kapitoly z našich nejstarších dějin ; hradisko sv. Klimenta, tajemná svatá Orosie, královna Fritigil. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2004. 108 s., [4] s. barev. obr. příl. Vydáno ve spolupráci s občanským sdružením Karel IV., za podpory Kapituly vyšehradské.
ISBN 80-7021-721-9.

ŠULEŘ, Oldřich. Nech sa buček zeleňá! : dopisování se zbojníkem Jankem Kobzáněm, božím člověkem. Vyd. 1. Vsetín : Nakladatelství Dalibor Malina, 2004. 158 s.
ISBN 80-903010-4-5.

ŠVIHÁLEK, Milan. Jan Pivečka:"Nikdy se nevzdávej!". Vyd. 1. Ostrava : Tilia, 2004. 284 s.
ISBN 80-86101-94-0.

Talent se nedá spoutat mříží. [Brno] : [s.n.], [2004]. 34 s.

TICHÁČEK, Miroslav. Lukoveček : historie obce ; paměti dob minulých i současných. Vyd. 1. Lukoveček : Obec Lukoveček, 2004. 296 s. 400 výt.
ISBN 80-239-3815-0.

Velké Karlovice - krajina příběhů : průvodce výstavou, krajinou a minulostí. [fotografie Vojtěch Bajer]. Rožnov pod Radhoštěm : ČSOP Salamandr, 2004. 48 s.

VENCÁLEK, Jaroslav. Zlínský kraj - genius loci. Vyd. 1. V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004. 202 s. 400 výt.
ISBN 80-7042-997-6.

VÍCHOVÁ, Petra. Člověk. 3. rozšíř. vyd. Vizovice : Lípa, 2004. 110 s. Knižní podoba diplomové práce Básnická tvorba a publicistika Karla Vysloužila.
ISBN 80-86093-79-4.

Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence ; J.V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. 455 s., [32] s. obr. příl.
ISBN 80-200-1183-8.

DOLEŽAL, Miloš. Prosil jsem a přiletěla moucha. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. 159 s. Rozhovory.
ISBN 80-7192-906-9.

S bílou holí : příběhy nevidomých. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. 89 s. Příběhy.
ISBN 80-7192-901-8.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. 

BIOTECHNOLOGIE. Biotechnologie : jaké zisky přinášejí světu, co mohou přinášet nám ; sborník referátů z odborné zemědělské konference, Zlín 21.10.2004. Neubuz : Mondon, 2004. 106 s. 700 výt.
ISBN 80-903108-6-9.

ELEARNING VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ. Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků ; Zlín 18. a 19. května 2004. editor Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s.
ISBN 80-7318-190-8.

FRANTIŠEK SUŠIL. František Sušil (1804-1868) : odkaz a inspirace ; [sborník příspěvků z konference pořádané Městem Rousínov ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky (Rousínov 8. června 2004)]. Vyd. 1. Praha ; Rousínov : Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno ; Město Rousínov, 2004. 222 s. Vyd. k 200. výročí narození Františka Sušila.
ISBN 80-85010-65-8.

INTERNET A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU. Internet a konkurenceschopnost podniku : sborník konferencí. VI. ročník konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 225 s.
ISBN 80-7318-162-2.

Kinofikace Moravy : Bruntál, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Havířov, Holešov, Jihlava, Kroměříž, Luhačovice, Nový Jičín, Šumperk, Uherské Hradiště, Zlín. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2004. 148 s. Sborníky.
ISBN 80-244-0820-1.

LEATHER, FOOT & SHOES. Leather, foot & shoes : 1st international student conference, Baťova vila, Zlín, November 15.-16. 2004 ; proceedings. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 123 s. Proceedings.
ISBN 80-7318-232-7.

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ FOLKLORNÍ DNY. 17. Mezinárodní dětské folklorní dny Liptál. Liptál : [s.n.], 2004. 1 sv. (nestr.).

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Zlín 2004 - 44. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež : 30.5. - 5.6.2004. [text katalogu Pavel Hrstka]. Zlín : Filmfest, 2004. 271 s.

Morava v době baroka : [sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu přednášek]. [texty Slavomír Brodesser .. et al.]. Brno : Moravské zemské muzeum, 2004. 160 s.
ISBN 80-7028-214-2.

SETKÁNÍ 2004 STRETNUTIE. Setkání 2004 Stretnutie : 9. ročník mezinárodního divadelního festivalu 11. - 15. května 2004. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 1 sv. (nestr.).

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O TŘICET PROCENT. Snížení nákladů o třicet procent : sborník referátů ; Zlín 26.2.2004. Slušovice : Mondon, 2004. 39 s. Vydáno u příležitosti konference "Snížení nákladů o třicet procent", pořádané Československou společností pro moderní zemědělství.
ISBN 80-903108-4-2.

Soubor vybraných vědeckovýzkumných prací a případových studií s orientací na konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 376 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. Ústav podnikové ekonomiky.
ISBN 80-903433-0-9.

SVĚT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. Svět informačních systémů 2004 : mezinárodní konference Zlín, Česká republika, 8. - 9. března 2004 ; sborník přednášek. pořadatelé Centrum pro výzkum informačních systémů, Ústav managementu výroby - průmyslového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín : Centrum pro výzkum informačních systémů, 2004. 310 s.
ISBN 80-7318-166-5.

TD 2004 - DIAGON 2004. TD 2004 - Diagon 2004 : 27. mezinárodní konference Zlín, 17. 6. 2004 ; sborník přednášek. Zlín : Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 166 s.
ISBN 80-7318-195-9.

VODA ZLÍN 2004. Voda Zlín 2004 : sborník příspěvků VIII. mezinárodní vodohospodářské konference Zlín 17.-18.3.2004. Zlín : Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2004. 187 s.
ISBN 80-239-2269-6.

VÝSLEDKY VÝZKUMU STAVU A ROZVOJE KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI PODNIKŮ ZLÍNSKÉHO REGIONU. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o spolupráci univerzit, organizací, podnikatelů a veřejné správy Zlínského kraje Výsledky výzkumu stavu a rozvojekonkurenční schopnosti podniků zlínského regionu. editor Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu. Zlín : Unverzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 80 s.
ISBN 80-7318-179-7.

ŽIDÉ A MORAVA. Židé a Morava : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 12. listopadu 2003. uspořádal a k vydání připravil Petr Pálka. Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2004. 219 s.
ISBN 80-85945-40-1.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Učební texty vysokých škol

BARTONÍK, Radek. Teorie obchodu. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 56 s.
ISBN 80-7314-034-9.

BARTOŠEK, Jaroslav. Základy žurnalistiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 108 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-059-6. 

 ČANDÍK, Marek. Objektová bezpečnost II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 100 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Institut řízení procesů a aplikované informatiky. Ústav elektrotechniky a měření.
ISBN 80-7318-217-3.

ČANDÍK, Marek. Základy informační bezpečnosti. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 107 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Institut řízení procesů a aplikované informatiky. Ústav elektrotechniky a měření.
ISBN 80-7318-218-1.

ČERNÝ, Jaromír. Úvod do studia metod průmyslového inženýrství a systémů služeb. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 96 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-227-0.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 87 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-211-4.

DOSTÁL, Jiří. Fyzika. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-181-9.

ERTL, Ivo. Hospodářská korespondence v AJ. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 36 s.
ISBN 80-7314-048-9.

DUBOVEC, Juraj. Mikroekonomie. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 194 s.
ISBN 80-7314-036-5.

FIALKA, Miloslav. Diferenciální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení ; učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 145 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-223-8.

FIALKA, Miloslav. Integrální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení ; učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 103 s. Učební texty vysokých škol.Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická.
ISBN 80-7318-224-6.

GLOGAR, Alois. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Vyd. 3., nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 106 s.
ISBN 80-7318-168-1.

GREGAR, Aleš. Personální řízení I. : vybrané kapitoly. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 163 s.
ISBN 80-7318-198-3.

HLAČINA, Tibor. Bankovnictví. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 154 s.
ISBN 80-7314-038-1.

HLAČINA, Tibor. Cenné papíry a burzy. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 88 s.
ISBN 80-7314-039-X.

HLAČINA, Tibor. Finanční trhy. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 202 s.
ISBN 80-7314-042-X.

HLAČINA, Tibor. Mezinárodní finance. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 126 s.
ISBN 80-7314-037-3.

HLAČINA, Tibor. Oceňování nástrojů trhu cenných papírů. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 80 s.
ISBN 80-7314-041-1.

HLAČINA, Tibor. Veřejné finance. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 76 s. 25 výt.
ISBN 80-7314-040-3.

HLAČINA, Tibor. Podnikové finance. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 108 s.
ISBN 80-7314-030-6.

HLADKÝ, Dalibor. Hospodářská korespondence. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 37 s.
ISBN 80-7314-049-7.

HRUŠKA, František. Technické prostředky automatizace - TPA IV : příručka pro laboratorní cvičení. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 81 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-213-0.

HURBIŠ, František. Právo EU. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 54 s.
ISBN 80-7314-047-0.

HURTA, Josef. Vnitropodnikové řízení II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 112 s.
ISBN 80-7318-184-3.

HÝBLOVÁ, Eva. Harmonizace účetnictví. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 137 s. 300 výt.
ISBN 80-7318-202-5.

CHUDÝ, Štefan. Didaktická propedeutika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 105 s.
ISBN 80-7318-225-4.

CHUDÝ, Štefan. Základy společenských věd pro pomáhající profese : vybrané kapitoly. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 184 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-176-2.

Informatika pro ekonomy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 232 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-209-2.

JANÁČOVÁ, Dagmar. Návody k laboratorním úlohám z předmětu řízení technologických procesů. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 62 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-180-0. 

JURČA, Robert. Informatika. I. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 112 s.
ISBN 80-7314-045-4.

JURČA, Robert. Technická dokumentace. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 92 s.
ISBN 80-7314-032-2.

KINDL, Jiří. Projektování bezpečnostních systémů. I. díl. EPS, EZS. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 134 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-165-7.

KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : cvičení. Vyd. 2. upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 111 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-253-X.

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 151 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-206-8.

KLOUDOVÁ, Jitka. Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 169 s., [26] s. příl. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-222-X.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Daně a daňové poradenství. I. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 38 s.
ISBN 80-7314-035-7.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Účetnictví. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 99 s.
ISBN 80-7314-029-2.

KOLÁŘOVÁ, Ludmila. Přijímací řízení z anglického jazyka : modelové testy s komentářem a řešením ; přijímací řízení na FaME 2000, 2001. 2. nezm. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 45 s.
ISBN 80-7318-170-3.

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 170 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-205-X.

KOUTNÝ, František. Matematická statistika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 134 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-289-0.

KOVÁŘ, František. Teorie průmyslových podnikatelských systémů II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 250 s.
ISBN 80-7318-189-4.

KOZÁK, Vratislav. Marketing I. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 127 s.
ISBN 80-7318-182-7.

KOZÁK, Vratislav. Marketingová komunikace. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 91 s.
ISBN 80-7318-230-0.

KOZÁKOVÁ, Věra. Přijímací řízení z německého jazyka : Modellteste - Training. 3. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 35 s.
ISBN 80-7318-175-4.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Management. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 238 s.
ISBN 80-7314-050-0.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Marketing. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 330 s.
ISBN 80-7314-046-2.

KŘENEK, Josef. Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii. Vyd. 5. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 231 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-163-0.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Komunikace : studijní text pro kombinovanou formu studia. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 346 s.
ISBN 80-7314-028-4.

KRÁĽ, Miloš. Bankovnictví I. Vyd. 4. upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 190 s. Předchozí vydání pod názvem Řízení bankovních obchodů.
ISBN 80-7318-251-3.

KUČEROVÁ, Stanislava. Filozofie. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 60 s.
ISBN 80-7314-031-4.

KUPEC, Jan. Toxikologie. vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 176 s. Učební text vysokých škol.
ISBN 80-7318-216-5.

LANGMAIER, Ferdinand. Nauka o zboží. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 144 s.
ISBN 80-7318-173-8.

LAPČÍK, Ľubomír. Nauka o materiálech II. 2. rozšíř. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2004. 133 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-229-7.

LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti. II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 122 s. Učební text vysokých škol.
ISBN 80-7318-231-9.

LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti I. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 64 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-194-0.

Marketingové komunikace a firemní strategie. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 130 s. Malá edice mk 2004.
ISBN 80-7318-178-9.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Psychologie v managementu a v podnikání. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 268 s.
ISBN 80-7318-193-2.

NĚMEC, Dobroslav. Základy výrobních technologií. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 214 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-207-6.

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení (teze přednášek). Vyd. 6., nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 75 s.
ISBN 80-7318-215-7.

OSTRAVSKÝ, Jan. Diferenciální počet funkce více proměnných. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 158 s. 300 výt.
ISBN 80-7318-203-3.

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2004. Vyd. 6. upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. 145 s. 600 výt.
ISBN 80-7318-210-6.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. Vyd. 2. uprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 297 s.
ISBN 80-7318-197-5.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví v příkladech. 1. díl. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 76 s., 4, 3, 3 s. tab. příl.
ISBN 80-7318-199-1.

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví v příkladech. 2. díl. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 84 s., [19] s. příl. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-214-9.

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Řízení podnikových financí : sbírka příkladů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 84 s. 200 výt.
ISBN 80-7318-201-7.

PAZDERSKÁ, Ivana. Obchodní právo. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 68 s.
ISBN 80-7314-051-9.

Pedagogika v teorii a praxi : vybrané pedagogické problémy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 120 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-192-4.

PETRUCHA, Jindřich. Programovací techniky. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 148 s. 25 výt.
ISBN 80-7314-043-8.

PETRUCHA, Jindřich. Programové vybavení. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 42 s. Na titulním listu nad názvem: Evropský polytechnický institut, s.r.o.
ISBN 80-7314-044-6.

Pocket dictionary to new international business english : selected vocabulary for New international business English by L. Jones and R. Alexander, updated edition 2000. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 86 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-204-1.

POKORNÝ, Pavel. Základy počítačové grafiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 120 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-161-4.

PONÍŽIL, Petr. Laboratorní cvičení z fyziky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 35 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-164-9.

SOUKALOVÁ, Radomila. Strategický marketing : učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 118 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-177-0.

Studijní texty ze spirituální teologie II : osoba - osobnost - osobitost. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004. 242 s. Studijní texty Centra Aletti.
ISBN 80-86715-32-9.

SVOBODA, Václav. Propagační kampaně v marketingových komunikacích : učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 77 s. Učební text vysokých škol.
ISBN 80-7318-196-7.

SVOBODA, Václav. Základy public relations : učební text. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 152 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-043-x.

ŠIMEK, Lubomír. Fyzikální chemie II. Koloidní a makromolekulární systémy. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 94 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-169-X.

ŠTEFKA, Vladislav. Právní řád : základní kurz. I. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 105 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-191-6.

ŠUBA, Oldřich. Mechanické chování těles. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Technologická fakulta, 2004. 96 s. 100 výt.
ISBN 80-7318-226-2.

VALENDIN, Miroslav. Mechanika. I. Statika. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 145 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-188-6.

VALENDIN, Miroslav. Mechanika II : teorie a základní část. Vybrané statě z pružnosti a pevnosti. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 149 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-228-9.

VINKLÁRIK, Milan. Sociologie. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004. 50 s.
ISBN 80-7314-033-0.

VOLEK, František. Základy pružnosti a pevnosti. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 156 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-200-9.

VONDRUŠKA, Milan. Analytická chemie. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. 170 s. Učební texty vysokých škol.
ISBN 80-7318-212-2.

VRÁBLÍK, Miroslav. Firemní inovační politika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 27 s.
ISBN 80-7318-250-5.

ZIMOLA, Bedřich. Operační výzkum. Vyd. 4. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 168 s. Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
ISBN 80-7318-208-4.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Kartografické dokumenty

 Cyklotrasa Obora. [Zádveřice] : SHOCart, [2004?]. 1 mapa.

FREYTAG & BERNDT. Kroměříž : plán města ; 1 : 12 000. Praha : freytag & berndt, [2004?]. 1 mapa.
ISBN 80-7316-120-6.

Mikroregion Buchlov. Radějov : Dapa, c2004. 1 mapa.

Mikroregion Chřiby : informační mapa. Radějov : Dapa, c2004. 1 mapa.

Mikroregion Holešovsko. [text a foto R. Seifert a odbor kultury MěÚ Holešov ; mapové podklady Jan Machovský]. Holešov : Mikroregion Holešovsko, 2004. 1 mapa.

SHOCART. Košice : plán mesta. Zádveřice : SHOCart, 2004. 2 mapy na 1 listu. Euro Plán.
ISBN 80-7224-107-9.

SHOCART. Turistický atlas Česko : 1:50000. úvodní texty P. Šoubalík, Z. Šlapalová ; fotografie J. Berger .. et al.]. Zádveřice : SHOCart, 2004. 664 s.
ISBN 80-7224-202-4.

SHOCART. Žilina : plán mesta. Zádveřice : SHOCart, 2004. 2 mapy na 1 listu. Euro Plán.
ISBN 80-7224-221-0.

SHOCART. Švýcarsko : automapa 1:400 000. Zádveřice : SHOCart, 2004. 1 mapa. Euroclub.
ISBN 80-7224-447-7.

SHOCART. Slovensko : autoatlas 1:500 000. Zádveřice : SHOCart, 2004. 1 atlas (32 s.). GeoClub.
ISBN 80-7224-200-8.

SHOCART. Moravské vinařské stezky : velká cykloturistická mapa ; 1:100000. Zádveřice : SHOCart, 2004. 1 mapa. Active.Tištěno po obou stranách listu.
ISBN 80-7224-157-5.

SHOCART. Bratislava : plán mesta 1:15 000. vydal a spracoval SHOCart. Zádveřice : SHOCart, 2004. 1 atlas (80 s.). GeoClub.
ISBN 80-7224-139-7.

SHOCART. Slovensko : automapa 1:300 000. Zádveřice : SHOCart, 2004. 1 mapa. Euroclub.
ISBN 80-7224-450-7.

Slavičín s mapou okolí : plán města 1:10 000 ; informace pro turisty, historie, kulturní památky, služby, ubytování ; mapa okolí 1:20 000. Slavičín : [Město Slavičín], [2004?]. 1 mapa. Obsahuje infromace pro turisty.

Vsetín : orientační plán města. [Vsetín] : B.A.T. Program, 2004. 1 mapa.

Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. 25-312. Holešov. Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, 2004. 1 mapa.
ISBN 80-7075-624-1.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Beletrie

Antologie nové české literatury 1995-2004. fotografie Karel Cudlín .. et al.]. Vyd. 1. Praha : Fra, 2004. 419 s. 1000 výt.
ISBN 80-86603-22-9.

BAČÍKOVÁ, Dagmar. Budeme svítat. [fotografie Pavla Putnová, Martin Husár, Dagmar Bačíková]. Zlín : Graspo Cz, 2004. 100 s.
ISBN 80-239-3812-6.

BEZDĚČKA, Pavel. Medvedík Hamko. [ilustrácie Barka Zichová ; texty piesní Pavel Bezděčka ; hudba Jaroslav Smutný]. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Futuro, 2004. 99 s.
ISBN 80-903235-9-6.

BEZDĚČKA, Pavel. Medvídek Hamánek. [ilustrace Barka Zichová]. Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Futuro, 2004. 99 s.
ISBN 80-903235-8-8.

BOBÁK, Jindřich František. Pohádky od řeky Dřevnice. ilustrovala Marie Šuterová. Ve Zlíně : ESprint Zlín, 2004. 81 s.
ISBN 80-239-3752-9.

CHINMOY Chrám mého srdce. [z anglického originálu .. přeložilo do češtiny Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. Zlín : Nakladatelství Madal Bal, 2004. 107 s.
ISBN 80-86581-15-2.

CHINMOY Láska, radost, štěstí. [překlad Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. Zlín : Nakladatelství Madal Bal, 2004. 63 s.
ISBN 80-86581-12-8.

CHINMOY Medituj na--. [překlad Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. Zlín : Nakladatelství Madal Bal, 2004. 85 s.
ISBN 80-86581-13-6.

CHINMOY Představ si. [z anglického originálu .. přeložilo Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. Zlín : Nakladatelství Madal Bal, 2004. 68 s.
ISBN 80-86581-14-4.

ČAGÁNEK, Michal. Piktogramy. [ilustrace Kristýna a Jiří Beníčkovi]. V Praze : SamiZdatní, 2004. 122 s. Vydáno pod záštitou občanského sdružení Loreta.
ISBN 80-86614-13-1.

ČERNÍK, Michal. Běžte do Prčic anebo jinam. [ilustroval Jindřich Kovařík]. Vyd. 1. v Praze : Knižní klub, 2004. 163 s.
ISBN 80-242-1122-X.

JILÍK, Fanek. Děcka. [ilustroval František Pavlica]. Vyd. 2. Velehrad : Ottobre 12, 2004. 156 s. Edice slovácké voničky.
ISBN 80-86528-36-7.

JUNKOVÁ, Šárka. Schody do Ráje. [Líbeznice] : Víkend, 2004. 143 s. Čtení pro dívky.
ISBN 80-86891-04-6.

KARAS, Josef František. Strašidla : román z časů pobělohorského temna. [ilustroval Roman Trabura]. Slavičín : Město Slavičín, 2004. 219 s.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Vzpomínky na dětství. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2004. 53 s.

KOJANOVÁ, Anna. Vyprávěnky. [ilustrace Jiří Váp]. Vyd. 1. Vizovice : Lípa, 2004. 71 s.

KOSTRHUN, Jan. Nevěsty z Moravy. [k vydání připravil, fotografiemi a redakční péčí opatřil Michal Huvar]. Vyd. 1. Brumovice : Carpe diem, 2004. 102 s. Edice knih doplněná o DVD.Doprovodné CD: Druhý pramen duhy -- DVD: Krajina révového listu.
ISBN 80-86362-51-5.

KOVANDA, Jaroslav. Chlapec hrající si s krabem. Zlín : Martin Stöhr, 2004. 87 s., [5] s. fot. příl. M.A.P.A.

KRAMOLIŠ, Čeněk. Moravská babička. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 206 s. Rožnovské malé tisky.
ISBN 80-239-2538-5.

KRCHŇÁK, Rudolf. S bílou holí. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 28 s.

MALACKOVÁ, Jiřina. Hry se slovy a řádky. 1. vyd. Kroměříž : Jiřina Malacková, 2004. 64 s.

MÁŠOVÁ, Svatava. Čas očekávání. Kroměříž : Svatava Mášová, 2004. 39 s.

O poklad strýca Juráša IV : výběr z valašských pohádek a vyprávěnek dětí z Rožnovska ; výber z rozprávok a rozprávania detí z Kysúc. [sestavila Ilona Kroupová]. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2004. 18, 18 s.

PEKTOR, Tomáš. Skřípote střípků : Morava 2002. 1. vyd. Praha : BB art, 2004. 93 s. Versus.
ISBN 80-7341-186-5.

PETR, Pavel. S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů : (elegie). Brno : Petrov, 2004. 52 s.
ISBN 80-7227-181-4.

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně-- : sborníček vybraných prací z literární soutěže Klubu dětských knihoven SKIP. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2004. 39 s.

Pohádky z Moravy. Antonín Bajaja .. [et al.] ; [fotografie dřevěných plastik Jana Šimka]. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 160 s. Edice Zlínský kraj.
ISBN 80-239-3238-1.

S bílou holí III : příběhy nevidomých. [seestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 32 s.

S bílou holí II : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 32 s.

S bílou holí I : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 28 s.

S bílou holí IV : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 28 s.

S bílou holí VIII : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 39 s.

S bílou holí VII : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 32 s.

S bílou holí VI : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 32 s.

S bílou holí V : příběhy nevidomých. [sestavila Jiřina Medveďová]. [Zlín] : Jiřina Medveďová, [2004?]. 32 s.

SLOVÁK, Jan. Stará svěcení. Zlín : Archa, 2004. 78 s.

SMIŘICKÝ, Lubomír. O mléku a strdí. [doslov František Všetička]. Olomouc : Votobia, 2004. 236 s. Edice českých autorů.
ISBN 80-7220-191-3.

Současná poezie 2004. Vyd. 1. Petřvald : King, 2004. 352 s.
ISBN 80-86763-02-1.

STRUHAR, Stanislav. Rukopis. Praha : Signeta, 2004. 132 s. Omen.
ISBN 80-903325-0-1.

Světlonoši : povídačky zpod Radhošťa sesbírané cérkama a ogary z rožnovských škol. sestavila Marcela Slížková. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 3 sv. (8, 4, 4 s.) v deskách.

ŠLAJS, Zdeněk. Abeceda se zvířátky. Vyd. 1. Vsetín : Dalibor Malina, 2004. 1 sv. (nestr.).
ISBN 80-903010-5-3.

ŠOLAJA, Vaso. David. [ze srbského originálu .. přeložila Helena Marie Tarkó]. Vyd. 1. Praha : NV EC-CS, 2004. 28 s.
ISBN 80-902429-9-5.

ŠVANDRLÍK, Miloslav. Blanka, oběť sexuálního harašení. [ilustrovala Jarmila Růžičková]. Vyd. 1. Praha : Epocha, 2004. 151 s.
ISBN 80-86328-25-2.

Talent ze šuplíku 2 : almanach prací literární soutěže v poezii a próze. sestavila Lucie Strbačová. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2004. 36 s.
ISBN 80-239-4062-7.

TARKÓ, Helena Marie. --neopouštěj mě--. [ilustrace Marie Zábranská]. Vyd. 1. Praha : NV EC - CS, 2004. 109 s.
ISBN 80-902429-7-9.

TARKÓ, Helena Marie. Úlety ve dvou. Vyd. 1. Praha : NV EC - CS, 2004. 101 s.
ISBN 80-902429-8-7.

VACULÍK, Ludvík. Morčata. Vyd. V Brně : Atlantis, 2004. 147 s.
ISBN 80-7108-248-1.

VAJGANTOVÁ, Helena. Něžné doteky. Vyd. 1. Praha : NVEC-CS, 2004. 153 s.
ISBN 80-903475-0-9.

KLUB PŘÁTEL HUDBY A POEZIE. Vnímání : seznámení s večery hudby a poezie. [ilustrace Evžen Jecho, Petr Klapil, Petra Koláčková, Oldřich Ordlet]. Zlín : Klub přátel hudby a poezie Zlín, 2004. 44 s.

Vycházející hvězdy 2004. Petřvald : Alisa, 2004. 312 s.
ISBN 80-86763-03-X.

VYKOUPIL, Libor. Ecce homo : z rozhlasových fejetonů. Vyd. 1. Brno : Julius Zirkus, 2004. 312 s.
ISBN 80-903377-0-8.

VYSLOUŽIL, Karel. Chléb : výbor z poezie. Vizovice : Lípa, 2004. 173 s.
ISBN 80-86093-69-7.

ZAPLETAL, Česlav. Fryštácká brázda vypráví : (skromný vínek ze starých zkazek a zmínek). [ilustrace Aleš Roman]. Vyd. 1. Fryšták : Město Fryšták, 2004. 183 s.
ISBN 80-239-1502-9.

ZETĚK, Jan. Podřevnická zastavení. [ilustrace Jiří Holík]. Vyd. 1. Zádveřice : Region, 2004. 148 s.
ISBN 80-239-2959-3.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Pohlednice a kalendáře

BRÁZDA, Petr. Slavičín. [Slavičín] : Petr Brázda, [2004?]. 1 pohlednice.

BRÁZDA, Petr. Slavičín - celkový pohled. [Slavičín?] : Petr Brázda, [2004]. 1 pohlednice.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Hamálčíkova stodola. Brno : Kartuziánské vydavatelství, 2004. 1 pohlednice.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Polednice. Brno : Kartuziánské vydavatelství, 2004. 1 pohlednice.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Vaření trnek. Brno : Kartuziánské vydavatelství, 2004. 1 pohlednice.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Všechny pohádky rostou na naší jabloni. Brno : Kartuziánské vydavatelství, 2004. 1 pohlednice.

KEITHOVÁ, Oldřiška. Zázrak o vánocích. Brno : Kartuziánské vydavatelství, 2004. 1 pohlednice.

LÁTAL, František. František Látal 2005. [Zlín] : František Látal, [2004]. 1 kalendář [8 l.].

PILÁT, Miroslav. Kroměříž 2005 na fotografiích Miroslava Piláta. Kroměříž : Marta Pálková - AGGRA, 2004. 1 kalendář (13 l.).

TITZ, Petr. Uherské Hradiště 2005. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2004. 1 kalendář (nestr.).

Zemědělský kalendář 2004. [Česko] : Vydavatelství Jiřina Šírková, [2004?]. 191 s.
ISBN 80-239-0075-7.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendářeNaposledy změněno: 23.09.2013| webmaster@kfbz.cz
© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace