Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2003

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2003, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděny do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Naučná literatura

Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž. sestavila Soňa Bosáková. 2. dopl. a přeprac. vyd. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2003. 88 s. 
ISBN 80-86759-00-8.

Almanach : 50. výročí založení SPŠ Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, 2003. 176 s.

ALTRICHTER, Michal. Duchovní a duševní : příspěvek z pohledu teologie narativní. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 378 s. 
ISBN 80-86715-02-7.

AMBROS, Pavel. Teologicky milovat církev : /vybrané statě z pastorální teologie/. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 459 s. Současné otázky.
ISBN 80-86715-11-6.

Archivní sborník 2003 : ČR - Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - státní okresní archiv Kroměříž, 2003. 170 s.

ARRIENS, Sandra. Windowcolor : originální nápady. [Vésky] : CFA+H, 2003. 31 s. Kreativní kniha. 
ISBN 80-86609-10-3.

Atlas školství 2004/2005 : přehled středních škol, vybraných školských zařízení a oborů otevíraných ve školním roce 2004/2005. Brno : P. F. art, 2003. 37, 26 s. 
ISBN 80-7348-005-0.

BARTOŠ, František. Lid a národ : sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek prvý. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 244 s. Zlínský kraj.
ISBN 80-239-2118-5.

BARTOŠ, František. Nové národní písně moravské : s nápěvy do textu vřaděnými ; přispěním pp. Ant. Novotného, P.P. Pavelky, dra. S. Vašátka, J. Vyvlečky a j. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 196 s. Zlínský kraj, sv. 2. Faksimile písňové sbírky vydané v Brně 1882. Vydáno ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
ISMN M-66051-246-3.

Baťova nemocnice ve Zlíně 1927-2002. [koordinoval (sestavil) Jiří Bakala] ; [texty Bakala, J. … et al.]. Zlín : Baťova krajská nemocnice, [2003?]. 123 s. 

BĚLÍN, Vladimír. Noční motýli : České a Slovenské republiky. 1. vyd. Zlín : Vít Kabourek, 2003. 260 s. , 39 barev. fot. příl. 
ISBN 80-86447-02-2.

BENEŠ, Josef. Rok ve Vlčnově 1945-46 : národopisný dokument o životě vesnice. Fotografie František Tomíšek. Vyd. 1. Vlčnov : Společnost Jízdy králů, 2003. 263 s.
ISBN 80-239-1335-2.

BERAN, Jiří. Snad tu s námi je. [z rukopisů vybrali a edičně připravili M. A P. Stöhrovi]. Zlín : Martin Stöhr, 2003. 54 s. M.A.P.A.
ISBN 80-903245-1-7.

BEZDĚK, František. Ze strání pod Buchlovem, aneb, Malá kniha mysliveckých zamyšlení. [Fotografie Zdeněk Zálešák]. Vyd. 1. Buchlovice : Svazek obcí Mikroregion Buchlov, 2003. 115 s.

BONINGTON, Chris. Annapurna - Jižní stěna. [z anglického originálu … přeložil Michal Králík]. 1. české vyd. Vsetín : Altituda, 2003. 300 s. , [12] s. barev. fot. příl. Světové horolezectví. 
ISBN 80-902894-2-8.

Brána jazyků otevřená : almanach nejlepších prací - krajské kolo literární soutěže pro děti pořádané veřejnými knihovnami Zlínského kraje v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP. [sestavila Dana Riedlová ; ilustrace děti ze Základní umělecké školy, Vestín]. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2003. 47 s. 
ISBN 80-239-1854-0.

BURŠA, Josef. Drslavice : historie slovácké vesnice. Drslavice : Obecní úřad Drslavice, 2003. 192 s. 
ISBN 80-239-0521-x.

Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869-1985 : výběr.  [překlad … Walerian Bugel]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 216 s. Hlas Velehradu. 
ISBN 80-86715-00-0.

ČASTULÍK, Radim. Filmové žánry. Valašské Klobouky : Radim Častulík, 2003. 24 s. 

ČERMÁK, Josef. It all started with Prince Rupert : the story of Czechs and Slovaks in Canada. Luhačovice : Alteliér IM, 2003. 365 s. , [16] s. barev. fot. příl. 
ISBN 80-85948-49-4.

ČERNOUŠEK, Tomáš. Svými kořeny se dotýkáme hvězd. [Deníky z rukopisných sešitů a dopisů vybral, uspořádal a redakčně upravil Jan Slavotínek]. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 198 s. 
ISBN 80-86528-17-0.

ČERVINKA, Zdeněk. Targus. Vyd. 1. Na Velehradě : Ottobre 12, 2003. 106 s. Bellas artes, sv. 2.
ISBN 80-86528-23-5.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obce v číslech 2003. Okres Kroměříž. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 168 s. Souborné informace. 
ISBN 80-7223-909-0.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obce v číslech 2003. Okres Uherské hradiště. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 164 s. Souborné informace. 
ISBN 80-7223-910-4.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obce v číslech 2003. Okres Vsetín. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 132 s. Souborné informace. 
ISBN 80-7223-911-2.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obce v číslech 2003. Okres Zlín. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 182 s. Souborné informace. 
ISBN 80-7223-912-0.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3.  2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Obyvatelstvo. Okres Uherské hradiště. Praha : Český statistický úřad, 2003. 286 s. 
ISBN 80-250-0149-0.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3.  2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Obyvatelstvo. Okres Kroměříž. Praha : Český statistický úřad, 2003. 285 s. Okres. 
ISBN 80-250-0146-6.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3.  2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : obyvatelstvo. Okres Vsetín. Praha : Český statistický ústav, 2003. 286 s. Okres. 
ISBN 80-250-0147-4.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3.  2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : obyvatelstvo. Okres Zlín. Praha : Český statistický úřad, 2003. 286 s. Okres. 
ISBN 80-250-0148-2.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistický bulletin Zlínský kraj. 1. čtvrtletí 2003. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 68 s. Souborné informace. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistický bulletin Zlínský kraj. 1. pololetí 2003. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 58 s. Souborné informace. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistický bulletin Zlínský kraj. 1. až 3. čtvrtletí 2002. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 84 s. Souborné informace. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Úmrtnost v okresech Zlínského kraje v letech 1991 až 2002. Zlín : Český statistický úřad, 2003. 50 s. Souborné informace. 
ISBN 80-250-0544-5.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje a jeho okresů v roce 2002. Zlín : Český sttistický úřad, 2003. 34 s. Regionální publikace. 
ISBN 80-250-0184-9.

ČUBA, František. České a slovenské zemědělství po vstupu do EU. Neubuz : Mondon, 2003. 103 s. 
ISBN 80-903108-2-6.

DEBELIUS, Helmut. Rudé moře : průvodce korálovými útesy ; Egypt - Izrael - Súdán - Saúdská Arábie - Jordánsko - Jemen - Arabský poloostrov. překlad Běla a Ondřej Komancovi, Evžen Rajzl. 3. vyd. Uherské Hradiště : Rajzl Export Import, 2003. 323 s. 
ISBN 80-903171-3-8.

90 let ZŠ UNESCO : 1913-2003. Uherské Hradiště : ZŠ UNESCO, [2003?]. 1 sv. + 1 CD-ROM.

DOČEKALOVÁ, Martina. Vodní aerobik. Uherské Hradiště : Aqua Aktivity, c2003. 38 s. Aqua Aktivity. 
ISBN 80-239-0278-4.

FEGHELM, Stephanie. Windowcolor : ornamenty a bordury. [Vésky] : CFA+H, 2003. 31 s. Kreativní kniha. 
ISBN 80-86609-09-x.

FEKAR, Miloslav. Miloslav Fekar : tvar a světlo pro město Zlín.  [text Jiří Valoch]. Přerov : Katos, 2003. 1 sv. (nestr. ). 

FITZOVÁ, Kateřina. Hotel Viktoria : (rhapsody in Zlin 1941). autor hudby Richard Dvořák ; režie Jan Antonín Pitínský ; autor Silwester Lawrík. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. 1 sv. (nestr.).

FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy. [z ruského originálu … přeložil Alan Černohous]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 709 s. Studie. 
ISBN 80-86715-10-8.

Foucaltovo kyvadlo Květná zahrada Rotunda. Kroměříž : Město Kroměříž, 2003. 1 slož.list.

FROLCOVÁ, Milada. Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939-2003/. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2003. 342 s. Zlínský kraj. 
ISBN 80-86185-25-7.

FROLEC, Ivo. Průvodce stálou expozicí vesnického kovářství : památky lidového stavitelství Topolná.  kresby Ivo Frolec ml. ; foto Ivo Frolec, Ladislav Chvalkovský]. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2003. 1 sv. (nestr. ). Památky lidového stavitelství Topolná. 
ISBN 80-86185-23-0.

GESTER, Silke. Deutsch Live : 56 Szenen aus dem Alltag in Deutschland. Zlín : Jazyková agentura S [v nakladatelství Tigris, 2003. 142 s. 
ISBN 80-86062-21-x.

GRYGAR, Jiří. Žeň objevů 2001. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2003. 98 s. 
ISBN 80-903117-5-X.

A guide to the trails : the Zlín Region --charming variety ; of Wallachia, the Beskydy Mountains, the Valašské Klobouky micro-region, the Hostýn Hills, the Haná area, the Zlín micro-region, Luhačovice Area, the White Carpathian Mountains, Moravian Slovakia, Chřiby. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2003. 33 s.

GYMNÁZIUM LADISLAVA JAROŠE. LIV. výroční zpráva. Redakce Karel Zahradník. Holešov : Gymnázium Ladislava Jaroše, 2003. 64 s.

HANKE, Radim. Radim Hanke - sochařská tvorba : Dům umění ve Zlíně 9. září - 12. října 2003. autoři výstavy a katalogu Ludvík Ševeček, Kateřina Vozárová. Zlín : Krajská galerie, 2003. 1 svazek (nestr. ). 
ISBN 80-85052-51-2.

HETTINGER, Gudrun. Nažehlovací barvy na textil : bezva hity pro děti. České vyd. Vésky : CFA+H, c2003. 30 s. Kreativní kniha. 
ISBN 80-86609-07-3.

HLADIŠ, František. Nivničtí legionáři. Nivnice : Obecní úřad Nivnice, 2003. 36 s. 

Hluk 2003. sestavila Marie Plačková. Hluk : Městský úřad v Hluku, 2003. 40 s. , [8] s. barev. obr. příl. 

HLUŠIČKA, Jiří. Emil Filla : 1882-1953. Brno : Galerie Antonína Procházky, 2003. 142 s. 
ISBN 80-239-1270-4.

HOMOLOVÁ, Marie. Výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. 7. Cesty za vínem. [fotografie Oleg Homola, Ladislav Plch, Pavel Šust]. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 120 s. 
ISBN 80-7106-651-6.

100 years of engineering in Zlin : 1903-2003. [compiled by Jan Hrdlička … et. a.]. Vyd. 1. Zlín : TAJMAC-ZPS, 2003. 100 s. 

CHINMOY Everest aspirace : vrchol vnitřního hledání. 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2003. 177 s. 
ISBN 80-86581-08-x.

CHINMOY Mistr a žák. 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2003. 169 s. 
ISBN 80-86581-11-X.

CHODNÍČEK, Julius. Vzpomínky na starou Kroměříž. [doslov Jindřich Spáčil]. Věrovany : Nakladatelství Jan Pieszkiewicz, 2003. 155 s. 1. vyd. v roce 1938 vyšlo pod názvem „Kroměříž v hradbách“.
ISBN 80-86768-02-3.

CHOVANEC, Jan. Slovní erby, aneb, Přezdívky v Bánově, ve Vlčnově a na severních svazích Lopeníka a Kykuly. 1. vyd. Uherský Brod : Jaspis, 2003. 19 s.
ISBN 80-903197-1-8.

CHRÁSTEK, František. 700 nm - František Chrástek : fotografie 2000-2003. [kurátor výstavy a autor textu Aleš Kuneš]. Uherský Brod : Q Studio, 2003. 27 s. 
ISBN 80-903006-8-5.

Chřiby záhadné a mytické. Michal Baščan … [et al.  ]. 1. vyd. Uherské Hradiště : Futuro, 2003. 94 s. 
ISBN 80-903235-0-2.

Chřiby záhadné a mytické. [Díl 2.] Michal Baščan ... [et al.] 1. vyd. Uherské Hradiště : Futuro, 2003. 113 s.
ISBN 80-903235-2-9.

Chřiby záhadné a mytické. [Díl 3.] Michal Baščan ...[et al.] 1. vyd. Uherské Hradiště : Futuro, 2003. 113 s.
ISBN 80-903235-4-5.

IGNÁC Z LOYOLY Duchovní deník. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 238 s. Societas. 
ISBN 80-86715-08-6.

JAHODA, Petr. Žijící lidé pravěku : nejdivočejší místa světa - expedice posledních sedmi let. 1. vyd. Zlín : Tigris, 2003. 172 s. 
ISBN 80-86062-14-7.

JANÁČEK, Josef. Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Vyd. 2., v Pasece 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003. 293 s.
ISBN 80-7185-625-8.

JANÁČEK, Josef. Pád Rudolfa II. [doslov Václav Ledvinka]. Vyd. 3. Praha : Brána, 2003. 222 s., [8] s. barev. fot. příl.
ISBN 80-7243-183-8.

JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Vyd. 3. Praha, Litomyšl : Paseka, 2003. 564 s., [16] s. obr. příl. Historická paměť, Velká řada, sv. 1.
ISBN 80-7185-611-8.

JANÁČEK, Josef. Valdštejn a jeho doba. 2. vyd. Praha : Epocha, 2003. 636 s.
ISBN 80-86328-17-1.

JAŠEK, Alois. Světlovská knížka. [připravil, úvodem a dodatkem doplnil Zdeněk Fišer ; ilustracemi doprovodil Ladilav Slabák]. Bojkovice : Městský úřad Bojkovice, 2003. 106 s.
ISBN 80-86247-74-0.

JEŽEK, Zdeněk. Encyklopedie orchidejí. 1. vyd. Dobřejovice : Rebo Productions, 2003. 304 s.
ISBN 80-7234-305-X.

JILÍK, Jiří. Rebelové proti všednosti. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 163 s. Genius loci. 
ISBN 80-86528-22-7. 

JIRKŮ, Karel. Recepty z Valašska. 1. vyd. Praha : Agentura VPK, 2003. 59 s. Apetit, sv. 8.

KADLEC, Jan. Posmrtná výstava. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2003. 1 sv. (nestr. ). Část textu tištěna zvratmo.
ISBN 80-85052-49-0.

Kalendárium 2004 : vybraná výročí událostí v dějinách Zlína : státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny : vybraná výročí osobností města Zlína : přehled významných kulturních, společenských a sportovních akcí. [sestavili Jan Kaňka ... et al.]. Zlín : Magistrát města Zlína, 2003. 52 s.
ISBN 80-238-9606-7.

Kam na školu ve Zlínském kraji : vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2004-2005. Zlín : Zlínský kraj, 2003. 109 s. 

KARAFIÁT, Václav. My a čas v naší Bystřici pod Hostýnem. Vyd. 1. Bystřice p. Hostýnem : Václav Karafiát, 2003. 119 s.

Katalogové projekty rodinných domů : ročník II. Uherské Hradiště : ERLIS, 2003. 1 sv.
ISBN 80-903242-0-7.

KHOLOVÁ, Helena. Poslední přírodní ráje Čech, Moravy a Slovenska. Zlín : Tigris, c2003. 299 s. 
ISBN 80-86062-18-x.

KLÍMA, Miloslav. Josef Krofta : inscenační dílo. Editor Jan Dvořák. 1. vyd. Praha : Pražská scéna, 2003. 261 s. Režie. 
ISBN 80-86102-28-9.

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA. Kroměřížské knihovny 2003. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2003. [18] s. Údaje o uváděných knihovnách shromáždila a vydala Knihovna Kroměřížska vlastním nákladem u příležitosti vernisáže stejnojmenné výstavy.

KOLESA, Václav. Karel Bednařík : s andělem strážným na zemi i ve vzduchu. Vyd. 1. Zlín : Václav Kolesa, 2003. 78 s. Portréty letců. 

KOŽÍK, František. Po zarostlém chodníčku : sblížení s Leošem Janáčkem. 4. vyd. Praha : Evropský literární klub, 2003. 371 s.
ISBN 80-86316-47-5.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Aplikace participativního managementu na soukromé vysiké škole EPI s. r. o.  : průběžná zpráva z výzkumu na akademický rok 2002/03. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. 21 s. 
ISBN 80-7314-021-7.

KUCHAŘ, Radovan. Deset velkých stěn. 3. čes. pozm. vyd. Vsetín : Altituda, 2003. 300 s. , [16] s. fot. příl. Světové horolezectví. 
ISBN 80-902894-9-5.

KUNDERA, Ludvík. Toulky jižní Moravou : krajina mezi vrchy a vinicemi ; myšlenky, úvahy a verše nad snímky jednadvaceti fotografů. Vyd. 1. Brno : Littera, 2003. 197 s.
ISBN 80-85763-21-4.

LA COLOMBIERE, Claude de. Vlastníma očima : duchovní deník.  [přeložil Josef Koláček]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 144 s. Societas. 
ISBN 80-86715-05-1.

LANGHAMER, Antonín. The Legend of Bohemian Glass : a thousand years of glassmaking in the heart of Europe.  translation James Patrick Kirschner. Zlín : Tigris, 2003. 294 s. 
ISBN 80-86062-11-2.

LECLERC, Éloi. Moudrost chudého. [z francouzského originálu … přeložil Jana Joneš]. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 103 s. 
ISBN 80-86528-16-2.

Lid a národ : sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 2 sv. Zlínský kraj, sv. 6.
ISBN 80-239-2118-5.

Luhačovice. Luhačovice : LUHA INFO Městské informační středisko, [2003]. 1 sv. (nestr. ). 

MAHAPRABHUJI, Bhagwan Srí Deep Narayan. Zlaté učení. Střílky : DNM import - export, 2003. 1 krabička (61 karet). 
ISBN 80-903200-0-7.

MAHEL, Richard. Josef Janáček a jeho místo v české historiografii : pokus o zhodnocení osobnosti (hulínského rodáka). Kroměříž : s.n., 2003. 54 s. Vydala Knihovna Kroměřížska. Zpracováno pro informační oddělení knihovny.

MALÍK, Vojtěch. Údolím Lipovského potoka. Slavičín : Český svaz ochránců přírody Slavičín, 2003. Nestr.

MARTINEK, František. Zatmění Slunce a Měsíce a příbuzné úkazy 2003-2012 : zatmění Slunce a Měsíce - přechody Merkura a Venuše přes sluneční disk - zákryty planet (a hvězd) Měsícem - vzájemné zákryty (a seskupení) planet. 1. vyd. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2003. 72 s. 
ISBN 80-903117-3-3.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín 2001-2003. redakce Kateřina Balajková, Jana Kafková. Zlín : Městské divadlo Zlín, c2003. 179 s. 

MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Biskup Jan Filipec (1431 - 1509) a středoevropská politika. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 220 s. 
ISBN 80-239-1478-2.

MIKULKA, Jiří. Otmar Kučera, DFC - Od Sergeanta k Squadron Leaderovi. 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2003. 86 s. 

MORAS, Ingrid. Mláďata z korálků. České vyd. Vésky : CFA+H, 2003. 30 s. Kreativní kniha. 
ISBN 80-86609-08-1.

MRÁČEK, Miroslav. Příhody slováckého zbojníka Žilky. Vyd. 1. Bzenec : Moravikum art, 2003. 93 s. Proměny, sv. 2.

MÜLLER, Bohumil Štěpán. Quo vadis, poutníku? : pod ochranou svatého Jakuba po Vía de la Plata. 1. Díl. [Holešov] : [s. n.], 2003. 120 s.

MUSIL, František. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha : Libri, 2003. 243 s.
ISBN 80-7277-154-X.

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, [2003]. 196 s. 

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA. 70 let muzea v Kroměříži. Odpovědný redaktor Jiří Stránský. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2003. 75 s. 
ISBN 80-85945-32-0.

Nadace Tomáše Bati = The Thomas Bata foundation. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2003.

Naučná stezka hrad Lukov. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2003. Nestr.

Nezávislá národní valašská galerie. Výstavní místo 3, Hvozdná, Divadlo, od 9.5.2003. Volné výtvarné sdružení "Valašský názor", 2003. Nestr.

Nezávislá národní valašská galerie. Výstavní místo 4, Velké Karlovice Podťaté, Hostinec Polanský, od 30.8.2003. Volné výtvarné sdružení "Valašský názor", 2003. Nestr.

Nezdenice : [vlastivědné čtení o Nezdenicích]. Nezdenice : Obec Nezdenice, 2003. 138 s. , [14] s. barev. fot. příl. 

NOVÁK, Václav. Křičí hlasem zrady!. 1. vyd. [Česko] : Hans Dens, 2003. 199 s. 
ISBN 80-239-0181-8. 

ODEHNAL, Petr. Poteč : kapitoly z historie obce. Poteč : Obecní úřad Poteč, 2003. 223 s. , [26] s. barev. fot. příl. 

Okres Zlín v roce 2000 : souběžná regionální bibliografie. Zpracovali Jan Kaňka a kol. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. 334 s.

ORLÍKOVÁ, Jana. Max Švabinský : okouzlený milovník života.  Zuzana Švabinská, Jiří Stránský. Praha : Gallery, 2003. 74 s. 
ISBN 80-86010-67-8.

Osobnosti střední Moravy 2004 - Kalendář výročí. [sestavily Anna Vitásková, Jana Kamarádová]. Olomouc : Knihovna města Olomouce, 2003. 63 s. RIOSM - Regionální informace obcím střední Moravy. Řada A. Vydáno ve spolupráci s knihovnami v Kroměříži, Prostějově, Přerově, Šumperku a Vyškově.
ISBN 80-85061-22-8.

50 let zlínské galerie. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2003. 135 s. + příl.

PALA, Josef. Štípa - mariánské poutní místo. Vyd. 1. Štípa : Římskokatolická farnost Štípa, 2003. 111 s. 
ISBN 80-239-0174-5.

PAVELKA, Miroslav. Čmeláci : metodika ČSOP číslo 28. Vyd. 2. Valašské Meziříčí : ZO ČSOP, 2003. Metodika ČSOP. 
ISBN 80-239-1023-X.

Píšu povídky i básně, je mi těžko, je mi krásně- : sborníček vybraných prací z literární soutěže. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2003. 40 s.

PITZ-THISSEN, Hiltrud. Fimo : formování, modelování, vytvrzování. [Uherské Hradiště] : CFA + H s. r. o. , 2003. 31 s. 
ISBN 80-86609-06-5.

PODEŠVA, Libor. Integrace je když…, zkušenosti jedné školy : sborník příspěvků projektu Programu Phare Access 99 Integrace jako standardní řešení vzdělávání a výchovy. Vsetín : ZŠ Integra Vsetín, 2003?. 63 s. 
ISBN 80-239-0339-X.

POPELKA, Pavel. Cestopisy, místopisy, povahopisy : putování životem, aneb, Smrt se rozcvičuje. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre, 2003. 245 s. 
ISBN 80-86528-27-8. 

POSPÍŠIL, Arnošt. Mlýny a mlynáři ve staletích : na povodí vodních toků Moštěnky, Juhyně, Bystřičky, Rusavy, Mojeny, Dřevnice. Holešov : Arnošt Pospíšil, 2003. 132 s. 

POSPÍŠIL, Jaroslav. Hyeny v akci. Spolupracovali Jiří Málek a Jan Pospíšil. Vizovice : Lípa, 2003. 693 s.
ISBN 80-86093-68-9.

Profesor Václav Chytil a uranové doly. [editor Pavel Klener]. Praha : Univerzita Karlova, Ústav dějin, 2003. 214 s. 
ISBN 80-239-0740-9.

PŘÍVARA, Milan. Z dějin farnosti Lukov - Velíková. Vyd. 1. Lukov : Obecní úřad v Lukově, 2003. 255 s. 
ISBN 80-239-1038-8.

ROHÁL, Robert. Královny českého popu : nejen hvězdné chvíle. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2003. 381 s.
ISBN 80-7229-085-1.

ROHÁL, Robert. Vzlety a pády slavných českých žen. Vyd. 1. Praha : Petrklíč, 2003. 234 s.
ISBN 80-7229-097-5.

RUPNIK, Marko Ivan. Uvedení do duchovního života. [z italského originálu … přeložil Pavel Ambros]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 68 s. Studijní texty. 
ISBN 80-86715-09-4.

RUPNIK, Marko Ivan. Vybrané otázky z antropologie : člověk a vzkříšení.  s úvodem Oliviera Clémenta. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 236 s. Studijní texty Centra Aletti. 
ISBN 80-86045-99-4.

SÁBA, František. Na hrdiny se nezapomíná. Brumov-Bylnice : Muzejní společnost Vlára, 2003. 45 s. 
ISBN 80-239-1929-6. 

Slavičín : město v jihovýchodní části Valašska, na rozhraní Moravy a Slovenska. [foto Josef Floreš, archiv ; úprava textu Marie Rumplíková]. Slavičín : Město Slavičín, 2003. 20 s. 

Slovácko 2002 : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. [Roč.] 44. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2003. 392 s.
ISBN 80-86185-20-6.

Slovník spisovatelů : Anglická literatura. Africké literatury v angličtině. Australská literatura. Indická literatura v angličtině. Irská literatura. Kanadská literatura v angličtině. Karibská literatura v angličtině. Novozélandská literatura. Skotská literatura. Waleská literatura. [za vedení Martina Procházky a Zdeňka Stříbrného zpracoval Marcel Arbeit .. et al.]. 2. uprav. a dopl. vyd. Praha : Libri, 2003. 823 s.
ISBN 80-7277-131-0.

SOLOV'JEV, Vladimir Sergejevič. Kritika abstraktních principů. [z ruštiny přeložil Alan Černohous]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 505 s. Studie.  Ve spolupráci s Centrem Aletti.
ISBN 80-86715-03-5.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ. Soukromá střední škola pedagogická a sociální : 1993-2003. [texty uspořádal a připravil k tisku Bohumil Galásek]. Zlín : Soukromá střední škola pedagogická a sociální, 2003. 79 s. 

Sport 2003 : Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Městský úřad Uherské Hradiště, 2003. 36 s.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KROMĚŘÍŽ. Archivní sborník 2003. Brno : Moravský zemský archiv - Státní archiv Kroměříž, 2003. 169 s.

ROMÁNEK, Ivo. Stavíme, bydlíme. Zlín : Avaricum, 2003. 213 s.
ISBN 80-239-0255-5. 

100 let strojírenství ve Zlíně : 1903-2003. [zpracovali Jan Hrdlička … et al.]. Vyd. 1. Zlín : TAJMAC-ZPS, 2003. 100 s. 

ŠAMÁNEK, Milan. Pít či nepít? : pití vína a srdeční infarkt. Vyd. 1. Praha : Radix, 2003. 65 s.
ISBN 80-86031-46-2.

ŠEVELA, Martin. U žúdra. [k vydání připravil Michal Huvar]. Vyd. 3. V Brumovicích : Carpe diem, 2003. 135 s.
ISBN 80-86362-34-5.

ŠIMSA, Jan. Vážený pane Mikule : dopisy 1967/1988. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. 246 s. 
ISBN 80-7182-153-5. 

ŠTĚDROŇ, Miloš. Bolek Polívka v hlavní roli : divadlo. fotografie Jef Kratochvil ; kresby Dušan Ždímal. Vyd. 2. , rozšíř. Brno : JOTA, 2003. 324 s. 
ISBN 80-7217-225-5.

ŠTĚRBA, Miloslav. Zlín : most mezi Francií a Ruskem. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 111 s. 
ISBN 80-86528-31-6.

TANGUI, Pascal. Nejkrásnější alpské vrcholy : cesty a výstupy na 20 nejznámějších štítů.  [z francouzského originálu … přeložila Jana Vlková]. 1. české vyd. Vsetín : Altituda, 2003. 167 s. Zaostřeno. 
ISBN 80-86743-00-4.

TARCALOVÁ, Ludmila. Průvodce zemědělskými usedlostmi č. p. 90 a 93 : památky lidového stavitelství Topolná.  foto Ladislav Chvalkovský]. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2003. 1 sv. (nestr. ). Památky lidového stavitelství Topolná. 
ISBN 80-86185-22-2.

TOMÁŠKOVÁ, Zdenka. Ortel samoty : vzpomínky sekretářky Petra Bezruče. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 199 s. ,[7] l. obr. příl.  Edice osudů. 
ISBN 80-7239-126-7. 

III. Zlínský salon mladých : 29. května - 31. srpna 2003. [koncepce výstavy a katalogu Ludvík Ševeček]. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [2003]. 110 s. 
ISBN 80-85052-50-4.

TVARŮŽEK, Josef. Při Betlémě na salaši : staré vánoční písně a koledy rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003. 71 s. Rožnovské malé tisky. 
ISBN 80-239-1504-5. 

UTERMARCK, Birgit. Obrázky do oken na celý rok. Uherské Hradiště : CFA+H, c2003. 30 s. 
ISBN 80-86609-05-7.

VACULKA, Vladislav. Vladislav Vaculka, Otmar Oliva : dotyky a souvislosti ; Dům umění ve Zlíně 21. října - 23. listopadu 2003. [autoři výstavy a katalogu Ludvík Ševeček, Kateřina Vozárová]. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2003. 55 s. 
ISBN 80-85052-52-0.

Vlčková 2003 : oslavy u příležitosti výročí. Vlčková : Obecní úřad Vlčková, 2003. 44 s.

VRBA, Miloš. V lavinách a vánicích : dávné příběhy Horské služby. 1. české vyd. Vsetín : Altituda, 2003. 213 s. 
ISBN 80-86743-01-2.

Výtvarní umělci Zlínského kraje. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, c2003. 1 složka (vol. listy). Zlínský kraj. 
ISBN 80-86528-26-X.

WILD, Paula. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? : [zpověď nejslavnější české pornohvězdy]. Jeseník : Holky z Jesu, 2003. 60 s.
ISBN 80-903372-0-1.

WOODHAMSOVÁ, Marie. Literární kuchařka, aneb, Taky nemáte čas vařit? [Zlín?] : [Marie Woodhamsová?], 2003. 107 s.
ISBN 80-239-1710-2.

ZAORÁLEK, František. 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vítonice : 1893-2003. Vítonice : Obec Vítonice, 2003. 56 s. 

ZDEŇKOVÁ, Marie. Současná česká scénografie : czech made. Praha : Divadelní ústav, 2003. 151 s. 
ISBN 80-7008-145-7.

ZENTRICH, Josef Antonín. Apiterapie : přírodní léčba včelími produkty. Praha : Eminent, c2003. 173 s. 
ISBN 80-7281-104-5.

ZERHAU, Leo. Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických forem a teologických pohledů. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 187 s. Hlas Velehradu. 
ISBN 80-86715-07-8.

Zlínský kraj : profil. Zlín : Zlínský kraj, 2003. 22 s.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. 

České a slovenské zemědělství po vstupu do EU : sborník referátů z odborné zemědělské konference. Neubuz : Mondon, 2003. 68 s. 
ISBN 80-903108-3-4.

DOBROVOLNÍCI V KRIZOVÝCH SITUACÍCH. Dobrovolníci v krizových situacích : 3. konference Klubu UNESCO a Národního dobrovolnického centra HESTIA v rámci desetiletí Dobrovolnictví a dárcovství - obnovy občanských ctností 19. a 20. května 2003. [redakce Eva Nováková, Jana Pošvancová, Petra Lucassenová]. Kroměříž : Klub UNESCO, 2003. 77 s. 
ISBN 80-239-1361-1.

ELEARNING VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ. Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003 : sborník příspěvků ; Zlín 4. a 5. června 2003. [editor Bedřich Zimola]. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 269 s. 
ISBN 80-7318-138-x.

FINANCE A ÚČETNICTVÍ VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference ; Zlín 22. a 23. května 2003. [uspořádal Tomáš Novák]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 150 s. 
ISBN 80-7318-130-4.

FÓRUM PASTORÁLNÍCH TEOLOGŮ. Fórum pastorálních teologů III. : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMFTF v Olomouci uskutečněný ve dnech 20. - 21. 10. 2003. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. 102 s.
ISBN 80-86715-14-0.

INTERNATIONAL SEMINAR ON MATHEMATICAL MODELING AND ADVANCED NUMERICAL METHODS IN FURNACE DESIGN AND OPERATION. A Collection of Papers Presented at the 7th International Seminar on Mathematical Modeling and Advanced Numerical Methods in Furnace Design and Operation : June 5. -6. , 2003 Velké Karlovice, Czech Republic. Velké Karlovice : Glass service, 2003. 204 s. 
ISBN 80-239-0741-7.

INTERNET A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU. Internet a konkurenceschopnost podniku : sborník příspěvků ; V. ročník konference Zlín, 12. března 2003. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 213 s. 
ISBN 80-7318-112-6.

INTERVENČNÍ SKUPINOVÉ METODY V PREVENCI KRIMINALITY. Intervenční skupinové metody v prevenci kriminality : soubor přednášek z konference "Intervenční skupinové metody v prevenci kriminality" konané 2002 ve Vsetíně. Vyd. 1. Vsetín : Město Vsetín, komise prevence kriminality, 2003. 78 s. 
ISBN 80-239-1642-4.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - ZLÍN 2003. 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - Zlín 2003. Zlín : Filmfest, [2003]. 224 s. 

MEZINÁRODNÍ GUMÁRENSKÉ SYMPOZIUM. IRS 2003 : sborník přednášek. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 35 s. 
ISBN 80-7318-149-5.

Mistrovství České republiky v rybolovné technice juniorů a žáků : Kroměříž, Atletický stadion 13.-15. 6. 2003. Kroměříž : Moravský rybářský svaz Kroměříž, 2003. 22 s.

ITC 2003. ITC 2003 : 3. mezinárodní nástrojářská konference, 21. - 22. května 2003 Zlín ; sborník přednášek. editor Miroslav Maňas. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 52 s. 
ISBN 80-7318-135-5.

LITERÁRNÍ KVĚTEN. Literární květen. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, [2003]. 1 složka (vol. listy, nestr. ). 

LITERÁRNÍ KVĚTEN "MEZI LISTY". Literární květen "Mezi listy". Zlín : Univerzita Tomáše Bati, [2003]. 1 složka (vol. listy, nestr.  ). 

NOVO MILLENNIO INEUNTE. Novo milennio ineunte : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konané dne 16. října 2002. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. Vyd. 1. 
ISBN 80-86715-06-X.

PREVENCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ DOSPĚLÝCH OSOB. Prevence v kontextu sociálních problémů dospělých osob : soubor přednášek ze semináře, konaného ve Vsetíně 2003. Vyd. 1. Vsetín : Město Vsetín, komise prevence kriminality, 2003. 54 s. 
ISBN 80-239-2101-0.

Research into the competitive abilities of czech industrial producers : workshop proceedings ; April, 2003, Zlín.  [editorial advice František Trnka … et al.]. Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2003. 95 s. 
ISBN 80-7318-117-7.

TD 2003 - DIAGON 2003. TD 2003 - DIAGON 2003 : 26. mezinárodní konference Zlín 15. 5. 2003 ; sborník přednášek. Zlín : Academia centurum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 192 s. 
ISBN 80-7318-129-0.

VODA ZLÍN 2003. Voda Zlín 2003 : sborník příspěvků VII. mezinárodní konference ; Zlín, 26. - 27. března 2003. Zlín : Vodovody a Kanalizace Zlín, 2003. 196 s. 
ISBN 80-239-0072-2.

ZELEŇ V LIDOVÝCH OBYČEJÍCH. Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2003. 231 s. Studie Slováckého muzea. 
ISBN 80-86185-24-9.

ŽIDÉ A MORAVA. Židé a Morava : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2003. 256 s. 
ISBN 80-85945-35-5.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Učební texty vysokých škol

Algebra a geometrie. Vyd. 3. , oprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 126 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-083-9.

BALÁTĚ, Jaroslav. Vybrané statě z automatického řízení. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 359 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-120-7.

BARTOŠEK, Jaroslav. Kultura a technika mluvené řeči. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 86 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-150-9.

BARTOŠEK, Jaroslav. Kultura manažerské komunikace. Vyd. 3. , nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 108 s. 
ISBN 80-7318-113-4.

ČANDÍK, Marek. Technické prostriedky automatizácie. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 93 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-143-6.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, 2003. 78 s. 
ISBN 80-7318-110-x.

DOSTÁL, Jiří. Fyzika. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, 2003. 265 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-115-0.

HAUSNEROVÁ, Berenika. Fyzika polymerů : laboratorní cvičení. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 84 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-157-6.

HRUŠKA, František. Technické prostředky automatizace IV. 2. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. 107 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-131-2.

HÝBLOVÁ, Eva. Sbírka příkladů ze základů účetnictví. Vyd. 2.  , nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 181 s. 
ISBN 80-7318-109-6.

HÝBLOVÁ, Eva. Sbírka příkladů ze základů účetnictví. Vyd. 2.  , uprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 243 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-137-1.

HÝBLOVÁ, Eva. Základy účetnictví : multimediální pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 31 s. 
ISBN 80-7318-141-X.

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování. vyd. 2.  , nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 87 s. 
ISBN 80-7318-145-2.

KOZÁKOVÁ, Věra. Přijímací řízení z německého jazyka : Modellteste - Training. 2. nezm. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 35 s. 
ISBN 80-7318-116-9.

KOŽÍŠKOVÁ, Hana. Řízení podniku pro neekonomické obory : cvičebnice. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 124 s.  Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-146-0.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Didaktika 1 : pomocný studijní materiál pro studenty doplňujícího pedagogického studia. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003.
ISBN 80-7314-020-9. 

KRATOCHVÍL, Oldřich. Management. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. 201 s. 
ISBN 80-7314-023-3. 

KRATOCHVÍL, Oldřich. Marketing. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. 91 s. 
ISBN 80-7314-024-1. 

KRATOCHVÍL, Oldřich. Řízení školy. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. 78 s. 
ISBN 80-7314-018-7. 

KROPÁČ, Jiří. Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 176 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-139-8.

LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti I. Vyd. 1. Zlín : Univezita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 64 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-119-3.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Psychologie práce pro manažery. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 114 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-118-5.

NESVADBA, Jaroslav. Architektura PC. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. 155 s. 
ISBN 80-7314-022-5. 

NOVÁČEK, Vnislav. Makroekonomie I. Vyd. 2. uprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 151 s. 
ISBN 80-7318-155-X.

ONDRČKA, Pavel. Rozšíření základů makroekonomické teorie. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 323 s. 
ISBN 80-7318-124-x. 

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998 - 2002). 5. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 146 s.  Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-123-1.

PACHL, Jan. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Vyd. české 1. Praha : Karolinum, 2003. 374 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-246-0479-5.

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví. 2. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 162 s. 
ISBN 80-7318-125-8.

PORVAZNÍK, Ján. Management I : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. 153 s. 
ISBN 80-7318-126-6.

RAŠKA, Zdeněk. Cvičební testy a postupy z manažerského účetnictví. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. 58 s. 
ISBN 80-7318-122-3.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Euromarketing : učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 158 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-144-4.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing a reklama : učební text. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 170 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-140-1.

SVOBODA, Václav. Corporate identity : učební text. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 67 s. , [14] s. obr. příl. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-106-1.

SYSEL, Martin. Technické vybavení PC. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 138 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-108-8.

ŠNÉDAR, Libor. Stručný nástin vybraných kapitol českého pracovního práva s příklady a otázkami. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 96 s. 
ISBN 80-7318-136-3.

TULEJA, Pavel. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí : Aldabaran, 2003. 170 s. 
ISBN 80-903117-4-1. 

VALENDIN, Miroslav. Mechanika I. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 153 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-154-1.

VALENDIN, Miroslav. Mechanika I. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 83 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-121-5.

VOLEK, František. Základy konstruování a části strojů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 89 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-111-8.

Základy informatiky. Vyd. 2. , nezm. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 250 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-142-8.

ZEDNÍK, Josef. Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 129 s. Učební texty vysokých škol. 
ISBN 80-7318-085-5.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Kartografické dokumenty

Beskydy, Javorníky : turistická mapa 1:100 000. Praha : Kartografie Praha, 2003. 1 mapa. Turistická mapa. 
ISBN 80-7011-751-6.

Bílé Karpaty, Chřiby : turistická mapa 1:100 000. Praha : Kartografie, 2003. 1 mapa. Turistická mapa. 
ISBN 80-7011-752-4.

Bratislava : okolí Bratislavy ; plán města 1:20 000, 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Euro Plán. 
ISBN 80-7224-393-4.

Camping - Česko : automapa 1:500 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Euroclub. 
ISBN 80-7224-064-1.

Cykloatlas Česko : 99 tipů na cykloturistické výlety1:100 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 atlas (39, v, 200, 101 s. ). Maxi atlas. Obsahuje cykloturistického průvodce.
ISBN 80-7224-414-0.

České Budějovice : Hluboká nad Vltavou ; okolí Českých Budějovic ; plán města 1:15 000, 1:100 000. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-421-3.

České Budějovice : Hluboká nad Vltavou ; okolí Českých Budějovic ; plán města 1:15 000, 1:100 000. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-418-3.

Havlíčkobrodsko : velká cykloturistická mapa ; 1:75 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 list mapy. Active. 
ISBN 80-7224-405-1.

Horní Pomoraví : velká cykloturistická mapa 1:75 000 ; cyklotrasy, turistické značení. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. Velká cykloturistická mapa. 
ISBN 80-7224-407-8.

Jadranské pobřeží : Slovinsko, Chorvatsko, Černá Hora ; turistický atlas 1:100 000. Zádveřice : Shocart, [2003?]. 1 atlas (280 s. ).  Maxi atlas. 
ISBN 80-7224-432-9.

Kroměříž. Hulín. Chropyně : plán města. 1 : 12500. Hradec Králové : GARP, 2003. 1 mapa.

Lázně - Česká republika : tematická mapa ; ilustrace, digitální model terénu. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : B. A. T. Program, 2003. 1 list. Lázně. 
ISBN mp.

LIPUS, Radovan. Šumná Olomouc : památky architektury 19. a 20. století. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : B. A. T. Program, 2003. 1 mapa. 

LIPUS, Radovan. Šumná Ostrava : památky architektury 19. a 20. století. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : B. A. T. Program, 2003. 1 mapa. 

LIPUS, Radovan. Šumný Nový Jičín : památky architektury 19. a 20. století. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : B. A. T. Program, 2003. 1 mapa. 

Německo : automapa 1:750 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. 
ISBN 80-7224-424-8.

Okolí Brna : Ždánický les ; velká cykloturistická mapa 1 : 75 000. [překlad do angličtiny P. Tapper, ; překlad do němčiny G. Brehmer]. Zádveřice : SHOCart, 2003. mapa. Active. 
ISBN 80-7224-401-9.

Olomouc : okolí Olomouce ; plán města 1:12 000, 1:100 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-417-5.

Olomouc : okolí Olomouce ; plán města 1:12 000, 1:100 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-420-5.

Opavsko : velká cykloturistická mapa 1:75 000 ; cyklotrasy, turistické značení. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Velká cykloturistická mapa. 
ISBN 80-7224-408-6.

Orlickoústecko : velká cykloturistická mapa ; 1:75 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 list mapy. Velká cykloturistická mapa. 
ISBN 80-7224-402-7.

Ostrava a okolí : Bohumín, Karviná, Havířov, Hlučín, Orlová ; plán města 1:18 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 atlas (12, 16 s. ).  Maxi atlas. 
ISBN 80-7224-415-9.

Pošumaví - Prachaticko : velká cykloturistická mapa 1:75 000 ; cyklotrasy, turistické značení. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Velká cykloturistická mapa. 
ISBN 80-7224-400-0.

Praha : okolí Prahy ; plán města 1:15 000, 1:50 0000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 atlas (88, 28, 51, ). Profi atlas. 
ISBN 80-7224-416-7.

Praha : plán města 1:20 000. , 2003.
ISBN 80-7224-040-4.

Rakousko : automapa 1:500 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Euroclub. Obsahuje mapu Rakouska 1:5 000 000, plán města Vídeň, tabulku vzdáleností.
ISBN 80-7224-383-7.

Severní Čechy : rybářská mapa 1:180 000. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. 
ISBN 80-7224-390-x.

Slovensko : automapa 1:500 000. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Euroclub. 
ISBN 80-7224-121-4.

Slovensko : hrady, zámky 1:500 000. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. Euro Plán. 
ISBN 80-7224-310-1.

Slovensko : kemping ; termálne kúpaliská ; automapa 1:500 000. Zádveřice : Shocart, 2003. 1 mapa. Euro Plán. 
ISBN 80-7224-443-4.

Svitavsko : velká cykloturistická mapa 1:75 000 ; cyklotrasy, turistické značení. Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Velká cykloturistická mapa. 
ISBN 80-7224-406-x.

Třebíčsko : velká cykloturistická mapa 1 : 75 000. [překlad do angličtiny P. Tapper ; překlad do němčiny G. Brehmer]. Zádveřice : SHOCart, 2003. mapa. Active. 
ISBN 80-7224-285-7.

Zeměpisný atlas světa. Vizovice : SHOCart, 2003. 1 atlas (304 s. ). 
ISBN 80-7224-445-0.

Zlín : plán města 1:15 000. Vizovice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-422-1.

Zlín : plán města 1:15 000. Vizovice : SHOCart, 2003. 1 mapa. Maxi plán. 
ISBN 80-7224-419-1.

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Beletrie

ADAMEC, Josef. Kouzelná píšťala. Vyd. 2. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 407 s. 
ISBN 80-86528-30-8.

BAJAJA, Antonín. Zvlčení : (romaneto o vlcích, lidech a úkazech). Vyd. 1. Brno : Petrov, 2003. 263 s. 
ISBN 80-7227-156-3.

BENÍČEK, Jan. Pověsti z kraje pod Lopeníkem. [ilustrace Ladislav Slabák]. 1. vyd. Uherský Brod : Jaspis, 2003. 79 s.
ISBN 80-903197-6-9.

BOUC, Petr. Generace sviní. 1. vyd. Zlín : Tigris, 2003. 206 s. 
ISBN 80-86062-22-8.

DOČEKAL, Boris. Láska mýma očima. [editor Hana Dočekalová]. 1. vyd. Jihlava : Listen, 2003. 118 s. 
ISBN 80-86526-08-9. 

DOKTOROVÁ, Blanka. Císaři se košem nedává, aneb, Habsburské namlouvání. Praha : Nakladatelství Andrej Šťastný, 2003. 223 s. 
ISBN 80-86739-01-5.

ELGROVÁ, Hana. Anny, aneb, Jak šel život. Strakonice : Hana Elgrová, [2003?]. 207 s. 
ISBN 80-239-0552-X. 

GÁL, Václav. Slovácké patálie : povídky z Korytnéj. [ilustrace Vladimír Renčín]. 1. vyd. Brno : Petr Gál, 2003. 157 s.
ISBN 80-239-1498-7.

GARDAVSKÝ, Vítězslav. Vrchovatě : cyklus vázaných textů pro vzájemnou vánoční potěchu. 1. vyd. Kroměříž : Vladimír Gardavský, 2003. 73 s. 

GOGELA, Evžen. Hříchy nezletilých, aneb, Důtka ředitele školy. 1. vyd. Praha : Albatros, 2003. 316 s. 
ISBN 80-00-01198-0. 

GRAHAM, Caroline. Psáno krví. [z anglického originálu … přeložil Petr Mikeš]. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2003. 428 s. 
ISBN 80-242-0991-8. 

HALENKOVSKÝ, Petr. Od ogarú po staříčky : o tem, jak sa Valaši z horama, pľutama a ze životem bili - a často sa aj smíli. Vsetín : Marie Korabíková, 2003. 182 s. 

HEJCMAN, Pavel. Cesty knížecí. Vyd. 2. Brno : MOBA, c2003. 332 s.
ISBN 80-243-1049-X.

HOLCMAN, Josef. Sváry. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 144 s. 
ISBN 80-86528-28-6.

CHOVANEC, Jan. Der Schwarze Janek. 3. Auf. Uherský Brod : Jaspis, c2003. 11 s.
ISBN 80-903197-9-3.

CHOVANEC, Jan. Little Black John. 3. vyd. Uherský Brod : Jaspis, [2003?]. 11 s.
ISBN 80-903197-7-7.

CHOVANEC, Jan. O Černém Jankovi. 3. vyd. Uherský Brod : Jaspis, c2003. 11 s.
ISBN 80-903197-8-5.

CHROBÁK, Jakub. Až dopiju, tak zaplatím. Vyd. 1. Vsetín : Malina, 2003. 49 s. 
ISBN 80-903010-3-7.

JANEČKOVÁ, Klára. Prokletý původ. Vyd. 1. Brno : Music Art Promotion, 2003. 253 s.
ISBN 80-903187-1-1.

JANEČKOVÁ, Klára. Zrada. 1. vyd. Praha : Olympia, 2003. 285 s.
ISBN 80-7033-790-7.

JECHO, Evžen. Kouzlo života. ilustrace autor. 2. vyd. Otrokovice : AGOS, 2003. 107 s. 

KOŘENEK, Josef. Situace. Vyd. 1. Tišnov : Sursum, 2003. 71 s. 
ISBN 80-7323-044-5.

KOŽÍK, František. Čarovný prsten. Ilustrovala Helena Zmatlíková. 2. vyd. Praha : Albatros, 2003. 84 s.
ISBN 80-00-01183-2.

KULDA, Beneš Metod. Pohádky a pověsti z okolí rožnovského Beneše Methoda Kuldy. [ilustrovala Ludmila Vašková]. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003. 63 s. Rožnovské malé tisky. 
ISBN 80-239-0841-3.

LIBIGER, Milan. Jako polystyrén na hladině INDIE. Zlín : J. Kovanda, [2002?]. 62 s. Stůl.

MACOUREK, Miloš. Mach a Šebestová ve škole. [ilustroval] Adolf Born. 6. vyd., (3.vyd.v tomto výboru). Praha : Albatros, 2003. 148 s.
ISBN 80-00-01136-0.

MACOUREK, Miloš. Pětka z přírodopisu a jiné macourkoviny. 1. vyd. v tomto výboru. Praha : Albatros, 2003. 147 s.
ISBN 80-00-01191-3.

NĚMEČEK, Zbyněk. Před tíhou. [Kroměříž] : Zbyněk Němeček, [2003]. 40 s. 

O poklad strýca Juráša III : výběr z valašských pohádek a vyprávěnek dětí z Rožnovska a Šremu rok 2003. sestavily Ilona Kroupová, Jolana Plačková. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2003. 51 s. 

OLŠINA, Bohuslav. Pravdivé příběhy z Kostelan, Bohdanovic, Brna a odjinud. Brno : Bohuslav Olšina, 2003. 123 s. 
ISBN 80-239-1614-9.

PAVLÍČEK, František. Konec patriarchátu. Vyd. 5. Praha : Academia, 2003. 203 s. Reprint. 
ISBN 80-200-1101-3.

PAVLÍČEK, František. Tři oříšky pro Popelku : tři filmové pohádky. Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2003. 320 s. 
ISBN 80-7108-243-0.

POLEDŇÁK, Alois. Kroměřížské sonety. Výtvarný doprovod a grafická úprava Jiří Novák. Kroměříž : Město Kroměříž, 2003. [13] s. na volných listech.

Pověsti a balady (z Valašska, Hané a Slovácka). odpovědný redaktor Jaroslav Zapletal]. Vyd. 1. Velehrad : Ottobre, 2003. 72 s. Zlínský kraj. 
ISBN 80-86528-25-1.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Bajky o moudré sově. [kresby Jan Jemelka]. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma, 2003. 55 s. 
ISBN 80-86715-04-3.

VACULÍK, Ludvík. Sekyra. Vyd. 4. V Brně : Atlantis, 2003. 172 s. 
ISBN 80-7108-237-6.

ZLÍN, Karel. V kraji Oxymoronu. Vyd. 1. Brno : Host, 2003. 82 s. 
ISBN 80-7294-082-1. 

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Pohlednice a kalendáře

DAVIDOV, Martin. Chráněná území Uherskohradišťska 2004. Zlín : Ekocentrum Čtyřlístek, [2003]. 1 kalendář (13 l. ). 

DAVIDOV, Martin. Chráněná území Zlínska 2004. Zlín : Ekocentrum Čtyřlístek, [2003]. 1 kalendář (13 l. ). 

GREGOR, Miloš. Vánoční a novoroční blahopřání ze Zlína. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

MÁR, Aleš. Osvětimany. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

MÁR, Aleš. Pozdrav z Osvětiman. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

PIJÁČEK, J. Jízda králů Vlčnov : Vlčnov.  Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Beskydy - Lysá hora (1328 m).  Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Beskydy - Radhošť (1129 m) : Kaple sv. Cyrila a Metoděje z l. 1896-98. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Hezký pozdrav z Horní Bečvy : Horní Bečva. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Hezký pozdrav ze Zlína : Zlín. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Lázně Luhačovice. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Luhačovice. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Luhačovice - Pozlovice : pozdrav z lázní. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Luhačovice - přehrada. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Luhačovice : pozdrav z lázní. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Pozdrav z Beskyd : Beskydy. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Pozdrav z Beskyd : Lysá hora. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Pozdrav z Beskyd : Visalaje. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Pozdrav z lázní Luhačovic. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Pozdrav ze Zlína : Zlín. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Velké Karlovice. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

THOMAYER, Karel. Vlčnov : dívka a mládenec v obřadním kroji. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2003]. 1 pohlednice. 

Vzácné rostliny Zlínského kraje : 2004. foto a popisky Michal Girgel. Zlín : Zlínský kraj, 2003. 1 kalendář (14 l. ). 

^nahoru^


Naučná literatura | Materiály ze seminářů, konferencí, festivalů apod. | Učební texty vysokých škol | Kartografické dokumenty | Beletrie | Pohlednice a kalendáře


Naposledy změněno: 23.09.2013 | webmaster@kfbz.cz
© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace