Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2015

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2015, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Knihy a čtení : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 248 stran ;. ISBN 978-80-87500-66-8.

LUDVA, Vít. Jasénka sedmdesátiletá : publikace vznikla k sedmdesátému výročí založení souboru valašských písní a tanců Jasénka ve Vsetíně (1944-2014). První vydání. Vsetín : Folklorní spolek Jasénka ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-87614-36-5.

ROUS, Jan. Jan Rous : výbor z díla. Bystřička : Obec Bystřička, 2015. 140 stran, 6 nečíslovaných stran fotografické přílohy . ISBN 978-80-260-7968-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

POULÍČKOVÁ, Aloisie. Průvodce mikrosvětem sinic a řas . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 46 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4408-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BAHULOVÁ, Zuzana. Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru = Development of a new product using 3D scanner technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-526-9.

Ernest Bryll - Katarzyna Gärtnerová, Malované na skle . Zlín : Městské divaldo Zlín, 2015. 18 stran .

MIKULOVÁ, Iva. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín : Městské divadlo, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-260-8778-6.

Neil LaBute, Proč být hezká . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 21 stran .

NEMEŠKAL, Libor. Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana = Film editing analysis of the Czech new wave: Films by director Hynek Bočan : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 32 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-527-6.

ŘEHÁK, František. Kroky, krůčky, střepy, střípky, střepinky v osudu olomouckého herce Františka Řeháka. 2. vydání. [Česká Lípa] : Tiskárna - Jiří Řehák, 2015. 213 stran, 19 nečíslovaných stran .

Vzpomínky na Hermínu Týrlovou . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 38 nečíslovaných stran, 17 nečíslovaných průhledných listů s ilustracemi .

William Shakespeare, Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 22 stran, 5 stran obrazové přílohy .

Začalo to Ferdou Mravencem : 80 filmových let : 55 festivalových let. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2015. 75 stran .

Zdeněk Zapletal, 9 měsíců . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 21 stram .

ZEMANOVÁ, Ludmila. Karel Zeman a jeho kouzelný svět . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-264-0941-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Smích v televizní reklamě . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-72-9.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. I.,. Ochrana zdraví . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 294 stran . ISBN 978-80-87500-75-0.

BAČUVČÍK, Radim. Teorie a praxe v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 190 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-68-2.

BILÍKOVÁ, Jana. Uplatňování principů celostní kompetentnosti při obsazování manažerských pozic v podmínkách malých a středních podniků = Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 51 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-535-1.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Služba, prodej, reklama, Baťa . Vydání: první. Žilina : Georg Žilina, 2015. 169 stran . ISBN 978-80-7454-567-2.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 137 stran . ISBN 978-80-7454-507-8.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . II. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-7454-523-8.

HAJNÝ, Pavel. Tomáš Baťa zblízka . Praha : Dobrovský s.r.o., 2015. 266 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Omega. ISBN 978-80-7390-307-7.

HODÁČ, František Xaver. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5.

CHWASZCZ, Ondřej. Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji státu = Creative economy and its contribution to the economic development of a country : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 48 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-499-6.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Budování značky prostřednictvím Public relations . Vyd. 1. Zlín : VeRBuM, 2015. 68 s. ISBN 978-80-87500-63-7.

KOPEČKOVÁ, Martina. Využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v České republice = The use of product placement as an expanding marketing tool in the Czech Republic : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 50 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-497-2.

KOTYZOVÁ, Pavla. Propagace firmy Baťa do roku 1939 . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87500-70-5.

KRAMOLIŠ, Jan. Marketingový nástroj product placement v českém prostředí . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 145 stran . ISBN 978-80-8154-108-7.

KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. 1. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3.

KUBÍČKOVÁ, Martina. Účinnost komunikace mezi mateřskými nadnárodními společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a její vliv na zvyšování jejich výkonnosti = Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 39 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-536-8.

Obzor 50 let : Obzor na dosah.. již od roku 1965. Zlín : Obzor, výrobní družstvo Zlín, 2015. 20 nečíslovaných stran .

PILÍK, Michal. Internet a jeho vliv na online nákupní chování zákazníků na B2C e-commerce trzích = Internet and its influence on online buying behaviour on B2C e-commerce markets : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-237-4.

PIVNIČKA, Michal. Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi = Balanced Scorecard in information technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 40 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-534-4.

PODSKĽAN, Adrián. Adaptivní organizace : inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti. Vydání 1. Praha : Management Press, 2015. 174 stran . ISBN 978-80-7261-336-6.

POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce : z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati = Man and work : the vision and principles of economics of Tomáš Baťa. 2. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 61 s. ISBN 978-80-905896-3-6.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. 3., rozš. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2015. 81 s. ISBN 978-80-905896-1-2.

Sborník neziskových projektů předmětu PRON 20142015 = Proceedings of non-profit projects 2014/2015. Vydání druhé. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 68 stran . ISBN 978-80-7454-572-6.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. je věda kreativní . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-87500-71-2.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-87301-20-3.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-69-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Jan Hus 1415 a 600 let poté : VII. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23.-25. června 2015. Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2015. 440 stran . ISBN 978-80-87516-23-2.

POJSL, Miloslav. Počátky církevní správy na Moravě, biskupství a arcibiskupství v Olomouci . První vydání. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2015. 314 stran . ISBN 978-80-86157-45-0.

ŽŮRKOVÁ, Helena. Zapomenutá síla slova . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2015. 93 stran ;. ISBN 978-80-260-8703-8.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí : historie - současnost : 60 let od otevření hvězdárny pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, 2015. 28 stran .

SVOZIL, Pavel. Hvězdárna Vsetín . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-87614-37-2.

SZIMETHOVÁ, Monika. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7454-479-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ČOUPEK, Jiří. Uherskohradišťské ulice : přehled názvů s jejich historickým vývojem. Vydání první. Uherské Hradiště : Muzejní spolek v Uherském Hradišti, 2015. 49 stran . ISBN 978-80-903728-2-5.

ENGLIŠ, Josef. Letadlem kolem světa : lockheed L-10A Electra : s Janem A. Baťou za světovým obchodem - 1937. Vydání první. Luhačovice : Atelier IM, 2015. 211 stran . ISBN 978-80-85948-84-4.

Francie : výběrová bibliografie dokumetů o Francii ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2015. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace., [2015]. 83 stran ;.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

Město Otrokovice : historie. [Otrokovice] : [Město Otrokovice], [2015]. 1 složený list (6 stran) .

Město Otrokovice : současnost. [Otrokovice] : [Město Otrokovice], [2015]. 1 složený list (6 stran) . ISBN (Složeno).

Mongolsko : výběrová bibliografie dokumentů o Mongolsku ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. [Ve Zlíně] : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, [2015]. 16 nečíslovaných stran .

OLŠINA, Miroslav. Holešovské ulice jak je známe i neznáme . 1. vydání. Holešov : Město Holešov ve spolupráci s o.s. Castellum Holešov, 2015. 136 stran . Knihovnička "Holešovska" ; 31. svazek. ISBN 978-80-260-9482-1.

Pozvánka Holešova a okolí rok 2016. [Holešov] : [Město Holešov], [2015]. 1 složený list (6 stran) .

PREININGEROVÁ, Magdalena. Archiv H + Z - centrum moderního českého cestovatelství 20. století : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : katalog fondů. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H + Z, 2015. 101 stran . ISBN 978-80-87130-37-7.

Příběh města Napajedla. Napajedla : Muzemu Napajedla Nový Klášter, [mezi 2010 a 2015]. 1 složený list (14 nečíslovaných stran) .

Rusko : výběrová bibliografie dokumentů o Rusku ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, [2015]. 64 nečíslovaných stran .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašov . Vydání první. [Nedašov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-19-1.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašova Lhota : kraj vzácných stromů. Vydání: první. [Nedašova Lhota] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašova Lhota, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-18-4.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Poteč : kraj dalekých rozhledů. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Poteč, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-17-7.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Študlov : kvetoucí země pod horami. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Študlov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-16-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Náhrdelník Velké Javořiny . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-904705-9-0.

ŠTEKL, Jiří. Rozhlednovým rájem : 62+3 nejnovější rozhledny České republiky 2013-2015 : na kole, pěšky, vlakem, autem i lanovkou. 1. vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2015. 78 stran . ISBN 978-80-87193-34-1.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 21 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2015. 237 stran . ISBN 978-80-7445-174-4.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 20 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2015. 237 stran . ISBN 978-80-7445-162-1.

UČŇOVÁ, Eva. Island : život s nádechem ledu. 1. vydání. Zlín : Eva Učňová, 2015. 95 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8828-8.

Valašsko moje : Valašsko moje - srdce Tvoje. [Česko] : Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. : Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., 2015. 22 listů potištěných z obou stran .

Vietnam : Výběrová bibliografie dokumentů o Vietnamu ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2015. 24 nečíslovaných stran .

Východní Morava tipy pro vinařskou turistiku : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrala cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: Kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro rodiny s dětmi : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro poutníky : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro bikery a terénní cyklisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) .

Východní Morava pro aktivní turisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

ZAPLETAL, Česlav. Město Fryšták . Fryšták : město Fryšták, 2015. 35 stran .

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. III . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2015. 119 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 10. ISBN 978-80-905279-9-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDĚLOVÁ, Blanka. Život na ohradě dříve a dnes . Vsetín : Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2015. 30 stran . ISBN 978-80-260-8454-9.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Jarní a letní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran . ISBN 978-80-260-8605-5.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Podzimní a zimní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for spring and summer trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for autumn and winter trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na jesienne i zimowe wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu východní Moravy, 2015. 12 stran .

GAJDŮŠEK, Jaroslav. Pašovice : o dějinách obce z kronik, archivů, muzeí a z vyprávění občanů. Pašovice : Obec Pašovice, 2015. 246 stran . ISBN 978-80-260-8960-5.

Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii. 1. vydání. Košíky : Obec Košíky, 2015. 125, 119 stran . ISBN 978-80-260-8350-4.

JANČÍKOVÁ, Františka. Valašská dědina Držková : pokus o vlastivědný náčrt typické valašské osady. Vydání první. Držková : Obec Držková, Obecní úřad ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přísp. org., 2015. 246 stran . ISBN 978-80-87130-35-3.

KUSLOVÁ, Hana. Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1948 . 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 16 s. ISBN 978-80-87130-32-2.

Kyrill und Metod : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Herbst- und Winterausfüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Vohltägkeitsverein, 2015. 12 stran .

Kyrill und Method : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Frühlings- und Sommerausflüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Wohltägtigkeitsverein, 2015. 12 stran .

MAŠLÁŇ, Pavel. Svatý Štěpán - historie sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2015?]. 41 stran . ISBN 978-80-87614-39-6.

MIKULA, František. Z historie obce Tupesy III (2006-2014) . V Tupesích : Obecní úřad v Tupesích, 2015. 379 stran .

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyryl i Metody, śladami wciągającej opowieści : Cyryl i Metody - autentyczna historia naszego kraju. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-2-6.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Kyrill und Method, auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Kyrill und Method - die authentische Geschichte unseres Landes. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-1-9.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyril and Methodius, in the footsteps of a captivating story : Cyril and Methodius - an authentic story of our country. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-0-2.

POKLUDA, Zdeněk. Zámek Holešov : minulost a přítomnost. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2015. 79 stran . Knihovnička Holešovska ; 30. svazek. ISBN 978-80-260-8688-8.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

PRCHLÍKOVÁ, Anežka. Moje rodné Veletiny : vzpomínky z dětství. Vydání první. Veletiny : Aleš a Monika Cimalovi, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-260-8352-8.

Střípky z historie Holešovska III. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2015. 1. vydání. Holešov : Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2015. 112 stran . ISBN 978-80-260-9149-3.

SURÝ, Jan. Tylovice . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2015. 8 stran . Město v mé paměti. ISBN 978-80-87334-24-9.

ŠARADÍNOVÁ, Martina. Příběhy našich kronik : ..z MAS Hříběcí hory. [Zdounky] : MAS Hříběcí hory, 2015. 80 stran . ISBN 978-80-905983-0-0.

ŠMERAL, Jiří. Hrad Šaumburk, hrad Klenov a osídlování horního Pobečví ve středověku . 1. vydání. Valašské Meziříčí : Město Valašské Meziříčí, 2015. 70 stran . ISBN 978-80-905845-1-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

Cimbálová muzika Rusava : 35 let spolu : 1980 - 2015. Bystřice pod Hostýnem : [Cimbálová muzika Rusava], 2015. [28] s.

FIALA, Petr. Petr píše :-) . Zubří : Surikata records, 2015. 382 stran . ISBN 978-80-906044-0-7.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

SLOBODIAN, Petr. Laboratorní cvičení z termické analýzy materiálů . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 77 stran . ISBN 978-80-7454-473-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2014 : proceedings of the sixth international conference on Anglophone studies : September 4-5, 2014 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 236 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 6. ISBN 978-80-7454-538-2.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2013 : proceedings of the fifth international conference on Anglophone studies : September 5-6, 2013 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 303 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 5. ISBN 978-80-7454-450-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Atlas knihovních strašidel . [Zlín] : [Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně], [2015]. 31 stran .

ZÁBOJNÍKOVÁ, Michaela. (Ne)tradiční služby veřejných knihoven . Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2014. 63 stran .

^ nahoru ^


14. Lékařství

HÁJKOVÁ, Romana. Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž : 170. výročí. Kroměříž : Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, [2015]. 103 stran .

HLOBIL, Zdeněk. 50 let Mezioblastních seminářů Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uherské Hradiště-Vsetín ČLS-JEP a Spolku lekárov Trenčín . Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 45 stran . ISBN 978-80-7454-484-2.

Léčení a léčitelství v lidové tradici . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87671-22-1.

POMKLA, Zdeněk. 50 let Nemocnice Valašské Meziříčí : 1965-2015. [Valašské Meziříčí] : Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., [2015]. 192 stran . ISBN 978-80-260-8859-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KMENT, Zdeněk. Politický septik a jiné podivuhodné historky : .. o kterých jste neměli ani tušení. Valašské Meziříčí : PhDr. Zdeněk Kment, 2015. 132 stran . ISBN 978-80-260-8594-2.

NOVOTNÝ, František. Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány : vzpomínky československého legionáře. 1. vyd. V Olomouci : Burian a Tichák, 2015. 215 s. Záznamy 12. ISBN 978-80-87274-25-5.

PERUTKA, Lukáš. Za to spasitelské moře : emigrace z Rožnovska do Texasu. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 111 stran . Rožnovské malé tisky ; svazek 25. ISBN 978-80-87977-03-3.

Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska : Muzeum Kroměřížska : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-86759-07-4.

VAVROUŠKA, Petr. Polské duše . Vydání první. V Praze : Radioservis, a.s., 2015. 204 stran . ISBN 978-80-87530-55-9.

Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 . Vsetín ; Sychrov : Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, 2015. 40 stran . ISBN 978-80-87614-38-9.

Zlínský kraj 2000-2015 : almanach. [Zlín] : Vydal Zlínský kraj, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-87833-20-9.

^ nahoru ^


16. Právo

KUSLOVÁ, Hana. Národní soud versus Jan Antonín Baťa . 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 98 stran . ISBN 978-80-87130-34-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík - březen 2015. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2015. 66 s. ;.

KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci . Nové rozšířené vydání. Praha : Eminent, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-7281-500-5.

Pamětní tisk při příležitosti slavnostního setkání k 70. výročí založení světové organizace UNESCO. V Kromělříži : Klub UNESCO Kroměříž, 2015. 16 nečíslovaných stran .

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Prázdná kolébka : jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-0942-3.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . Druhé, nezměněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-149-0.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-561-0.

Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti . Vyd. 1. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2015. 59 s.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

HANÁKOVÁ, Petra. Příběh chleba : tradiční hospodaření a příprava chleba : doprovodný text k výstavě. 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 16 stran . ISBN 978-80-87130-33-9.

PAZDERA, David. Legenda jménem CZ : historie a současnost České zbrojovky Uherský Brod. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 503 stran . ISBN 978-80-204-3499-9.

RANSDORFOVÁ, Jarmila. Otrokovické mlýny a náhony . Otrokovice : město Otrokovice, odbor školství a kultury MěÚ, 2015. 18 stran . Otrokovice v čase.

SOBOTKA, Richard. Ikarova křídla : letecké příběhy z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 23 stran . Milé tisky. ISBN 978-80-87334-25-6.

SURMAN, Martin. Japanese woodwork : 22.10.14-23.10.14. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 39 stran . ISBN 978-80-7454-472-9.

SURÝ, Jan. Černobílá Tesla . Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Jan Surý, [2015]. 73 stran ;. ISBN 978-80-260-8759-5.

Uvaříme máčku, poďte na lízačku . 1. vydání. Valašské Klobouky : Rodinné centrum, o.s., 2015. 52 stran . ISBN 978-80-260-8873-8.

VOJTĚŠEK, Jiří. Efektivní metoda nelineárního a adaptivního řízení procesů = Effective method of nonlinear and adaptive control of process : teze habilitační práce. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 66 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-477-4.

YOURY,. Spletitost gobelínu . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2015. [10] s. ISBN 978-80-87614-33-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARCUCH, Antonín. Beskydy turistickými stezkami . Vydání první. Třinec : Wart, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-905079-4-4.

HOFBAUER, Jakub. Barum Czech Rally Zlín : evropská stopa. Vydání první. Zlín : Rallye Zlín, spol. s r.o., [2015]. 149 stran . ISBN 978-80-260-8300-9.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-87064-18-4.

SMUTNÝ, Roman. Petr Uličný : bouřlivák John. 1. vydání. Praha : XYZ, 2015. 314 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-091-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AUEROVÁ, Hana. Obrazy s příběhem = Paitings with a story. [Fryšták] : [Fine Art Publishers], [2015]. 36 stran . ISBN 978-80-260-9171-4.

DIAS, Pavel. Pavel Kosek : fotografie - photographs 1955/2014. Vydání 1. [Zlín] : Dios Art Gallery, 2015. 69 stran . ISBN 978-80-260-8431-0.

Generace : Zlin Design Week. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2015. 49 stran, 12 nečíslovaných stran .

Gottfried Lindauer : 1839-1926 : plzeňský malíř novozélandských Maorů. Vydání první. v Plzni : Západočeská galerie, [2015]. 279 stran . ISBN 978-80-7467-081-7.

HÁJEK, Antonín. Vůně a podoby dřeva : řezby, soustružení, vylévání kovem. [Uherské Hradiště] : Antonín Hájek, 2015. 39 stran ;. ISBN 978-80-903743-4-8.

HOLÍK, Jiří. Hrad Lukov : proměny opevněného sídla. Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2015. 182 stran . ISBN 978-80-905794-2-2.

JAKUBÍČEK, Vít. Ostrov umění v moři průmyslu : Zlínská škola umění (1939-1949) = An island of art in a sea of industry : School of arts in Zlín (1939-1949). První vydání. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Galerií Václava Chada ve Zlíně, 2015. 195 stran . ISBN 978-80-87926-08-6.

KOLBINGER, Dalibor. Obřany . Vydání první. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2015. 71 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-904117-9-1.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-87231-09-8.

MALINA, Dalibor. Malíři bratři Schneiderkové : Alois Schneiderka, Josef Schneiderka, Ludvík Schneiderka. Vydání první. Velké Karlovice : Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2015. 299 stran . ISBN 978-80-260-8465-5.

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata's Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943). 2., rozš. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2015. 35 s. ISBN 978-80-905896-2-9.

RAJLICH, Jan. Brno - černá bílá . 1. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-7204-918-9.

ŠEVČÍK, Martin. Portrét a hlava : praktický průvodce realistickou kresbou krok za krokem. České vydání první. Fryšták : Klika, 2015. 247 stran . Tajemství kresby ; 1. ISBN 978-80-88088-11-0.

VALOUŠKOVÁ, Kamila. Sklo a gobelíny z Valašského Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2015. 27 s. ISBN 978-80-87614-32-7.

VĚRNÝ, Petr. Dlouhá cesta : snahy o vybudování nového kostela v Otrokovicích. Vydání první. Otrokovice : Petr Věrný, 2015. 291 stran . ISBN 978-80-260-7696-4.

Vitruvius Moravicus : neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800. Vydání první. Brno : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2015. 454 stran . ISBN 978-80-87231-27-2.

VORLÍK, Petr. Český mrakodrap . 1. vyd. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2015. 270 stran . ISBN 978-80-7432-504-5.

Z laiků mistři : sborník posluchačů Univerzity třetího věku : 2014-2015. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 45 stran . ISBN 978-80-7454-493-4.

ZÁLEŠÁK, Martin. Martin Zálešák : obrazy, kresby. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2015]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-20-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Atlas školství 20162017 Zlínský kraj : střední školy. Zlínský kraj. Brno : P. F. art, spol. s.r.o., 2015. 40 stran ;. ISBN 978-80-258-0093-5.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Podnikové vzdělávání Baťa . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-516-0.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Metodika modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou profesní profilace v souladu s vývojovými trendy na trhu práce . 1. vyd. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 83 s. ISBN 978-80-7454-469-9.

KONEČNÝ, Josef. Cestou necestou společného vzdělávání na ZŠ Integra Vsetín, aneb, Metodický průvodce integrací a inkluzí ze života jedné školy . Vsetín : ZŠ Integra Vsetín, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-260-7879-1.

MATEŘSKÁ ŠKOLA (JESTŘABÍ, ZLÍN, ČESKO). Mateřská škola Jestřabí : 1975-2015 : 40 let MŠ Jestřabí. Jestřabí : Mateřská škola Jestřabí, 2015. 48 stran .

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj . Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. 172 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5089-7.

PLUHAŘOVÁ, Romana. Nápadníček, aneb, Jarní zahrádka : zásobník nápadů pro činnosti s dětmi předškolního věku na téma jaro. Kroměříž : Barevné kamínky, 2015. 48 s. ISBN 978-80-87165-59-1.

PODPORA ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem : sborník příspěvků z odborné konference (28.-29. květen 2015, Otrokovice) v rámci projektu "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice". Vydání 1. Otrokovice : Město Otrokovice, 2015. 54 sran ;. ISBN 978-80-260-8106-7.

POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíně - od Tomáše Bati po univerzitu . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 číslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1.

Přestupnákonečná 2015 : výběr bakalářských a diplomových prací za rok 2014/2015 = Transfer/terminal 2015 : selection of bachelor's and master's thesis pjojects from 2014/2015. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2015. 32 nečíslovaných stran .

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO (NIVNICE, ČESKO). Sborník : 80 let Měšťanské školy v Nivnici 1935-2015 : 115 let Národní školy J.A. Komenského a Tomáše ze Štítného 1900-2015. [Nivnice] : [Základní škola a mateřská škola Jana Amose Komenského Nivnice], [2015]. 30 stran . ISBN 978-80-260-9545-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ŠMIRAUS, Michal. Výzkum metod optimalizace sémantického webu s využitím ontologií = Research on optimization methods of semantic web using ontologies : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 29 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-531-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

MALÍK, František. Vinetorum colles Brestensis, aneb, Břestecké hory vinohradní . Břestek : František Malík : Vinaři Břestek, z.s. : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2015. 68 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 9.

PACHLOVÁ, Vendula. Význam proteolýzy během zrání přírodních sýrů = The importance of proteolysis during cheese ripening : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 48 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-518-4.

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Duely . 3. vyd. Brno : Host, 2015. 370 s. ;. Román. ISBN 978-80-7491-433-1.

BÁRTOVÁ, Simone. Dům bez dveří . Mohelnice : Martin Vaňourek vlastním nákladem autorky, 2015. 89 stran . ISBN 978-80-88028-04-8.

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Na holém kopci . Vydání druhé. V Uherském Hradišti : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2015. 151 stran . Návraty ; svazek 4. ISBN 978-80-903098-6-9.

BOBÁK, František. Zlínská jitra : minipovídky, fejetony, eseje. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 335 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 82. ISBN 978-80-200-2477-0.

BOBÁK, Jindřich František. Zlaté dno . První vydání. Příbram : Amenius, 2015. 83 stran . ISBN 978-80-904736-0-7.

DUFEK, Luděk. Na městečko padly saze . Vydání první. Napajedla : Luděk Dufek, [2015]. 126 stran . ISBN 978-80-260-8866-0.

DYNKA, Jiří. Kavárny . Vydání v nakladatelství Archa - první. Zlín : Archa, 2015. 43 stran . Poezie ; sv. 6. ISBN 978-80-87545-38-6.

HÁJEK, Václav. Široké pole . [Hluk] : Václav V. Hájek, 2015. 174 stran .

HOLCMAN, Josef. Osobní poplach . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 318 stran ;. Walt. ISBN 978-80-7473-330-7.

HOŠKOVÁ, Blanka. Horko domácího krbu . Vyd. 1. Brno : Jota, 2015. 222 s. ;. ISBN 978-80-7462-791-0.

CHRASTINA, Vladimír. Kapesní vesmír . [Česko] : Vydáno vlastním nákladem, 2015. 287 stran ;. ISBN 978-80-260-8858-5.

JILÍK, Jiří. U nás na Slovácku : od opice k člověku a zase zpátky. V Praze : Cosmopolis, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-247-5656-1.

KLOBOUK, Jiří. 5 povídek . Vydání první. V Brumovicích : Carpe diem, 2015. 157 stran ;. ISBN 978-80-7487-131-3.

KRAMOLIŠ, Čeněk. Moravská babička : (stařenka). Vydání třetí. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 182 stran ;. Rožnovské malé tisky ; svazek 26. ISBN 978-80-87977-04-0.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Povídky ke kávě . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2015. 73 s. ISBN 978-80-7314-317-6.

KUBÍK, Martin. Valašský komiks . Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2015. 83 stran . ISBN 978-80-87991-02-2.

LAVRÍK, Silvester. Zu . V češtině vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2015. 455 stran ;. ISBN 978-80-7443-112-8.

PILÁTOVÁ, Jiřina. Čarovný kraj : žítkovské vzpomínání. Vydání první. Uherské Hradiště : Ve spolupráci se Spolkem za obnovu Penkova statku vydalo nakladatelství Ottobre 12, 2015. 143 stran . ISBN 978-80-86528-58-8.

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně- : ke 140. výročí postavení uherskohradišťské synagogy. V Uherské Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchovana, 2015. 24 stran .

Píšu, píšeš, píšeme-- :. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Bucholovana, 2015. 30 stran .

PIVODA, Jaroslav. Procházky životem = Promenades d'une vie. Vyd. 2., V nakl. Mare-Czech 1. Praha : Mare-Czech, 2015. 177 s. Vlna ; sv. 11. ISBN 978-80-86930-64-0.

POTĚHNÍK, Alois. Z jitra na úsvitě . V Pohořelicích : Římskokatolická farnost Pohořelice, 2015. 37 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-8968-1.

RADILOVÁ, Ivanka. Kytička brodských příběhů . Vydání I. Uherský Brod : Vydání nákladem autorky, 2015. 47 stran . ISBN 978-80-260-8649-9.

RADILOVÁ, Ivanka. S úsměvem i přes trní . Vydání první. Uherský Brod : Radilová Ivanka, 2015. 162 stran ;. ISBN 978-80-260-7863-0.

RAINER, Sebastian. Mysterium tremendum . Praha : Panteon, [2015]. 252 stran ;. ISBN 978-80-87697-33-7.

SLAVÍČEK, Jaromír. Maturita : vzpomínky učitele. 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-88116-00-4.

SLAVÍČEK, Jaromír. Město, které mám rád . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-88116-01-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. Noční Uherský Brod . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-88116-03-5.

SLAVÍČEK, Jaromír. Pocity pacienta . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-88116-04-2.

SLAVÍČEK, Jaromír. V paměti zůstávají . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-88116-02-8.

SLAVÍČEK, Jaromír. Vzpomínky brodské rosničky . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 139 stran . ISBN 978-80-88116-07-3.

SLAVÍČEK, Jaromír. Zpověď učitele . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 133 stran ;. ISBN 978-80-88116-05-9.

STANKOVIČOVÁ, Olga. Pracháček : velké dobrodružství se zlatou žábou. Vydání první. Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička, 2015. 147 stran . ISBN 978-80-905720-5-8.

STOPPARD, Tom. Bouřlivá plavba . Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015. 86 stran ;. Divadlo. ISBN 978-80-87855-37-9.

STRNAD, David. Lazarus. Na cestě po Galaxii . Vydání první. Slušovice : Miroslav Tomšů - Nakladatelství Monument, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-88143-00-0.

STRUHAR, Stanislav. Důvěrně známé hvězdy domova : román. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 106 stran ;. Faust ; 14. svazek. ISBN 978-80-7511-184-5.

STRUHAR, Stanislav. Stará zahrada : trilogie v básni. 1. české vyd. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 65 s. ;. WALT. ISBN 978-80-7473-282-9.

TÁBORSKÁ, Olina. Hlas pro vraha . Vyd. 1. Praha : Motto, 2015. 461 s. ;. ISBN 978-80-267-0374-7.

VACULÍK, Ludvík. Další tisíce. Jonáš a obluda . Vydání tohoto souboru první. V Brně : Atlantis, 2015. 313 stran . ISBN 978-80-7108-307-8.

VYSLOUŽIL, Karel. Tvář : tvář a oči vypovídají. Vizovice : Lípa, 2015. 14 s. ;. ISBN 978-80-87206-59-1.

VYSLOUŽIL, Karel. Zázraky : že se nedějí? ..dějí se dějí.. jen se přijďte podívat.. [Česko] : Karel Vysloužil ve spolupráci s občanským sdružením Jitřenka, 2015. 14 stran .


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně