Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2012

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2012, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa,vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Divadlo a film : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2011 . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2012. 116 s. ISBN 978-80-87500-24-8 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury : divadlo, koncerty, publikum, veřejnost . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 198 s. ;. ISBN 978-80-87500-17-0 (brož.).

Buchlovice, Soblahov : ze života našich obcí = zo života našich obcí : [Galerie Na půdě Buchlovice 18. června 2010, Galéria Na povale Soblahov 23. marca 2012]. [Buchlovice : Městys Buchlovice, 2012]. 13 s. ISBN 978-80-260-3162-8 (v knize neuvedeno brož.).

Fašank : Festival masopustních tradic : 25 let : Strání 1987-2012. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2012. [48] s. ISBN 978-80-904525-2-7 (brož.).

FOHLEROVÁ, Milada. Od kolébky po rakev : rodinné obyčeje na Valašsku v běhu lidského života . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 33 s. ISBN 978-80-87614-06-8 (brož.).

CHRASTINA, Karel. Přežije Západ svůj úspěch? : euroamerická civilizace v pasti . Vyd. 1. Příbram : xPrint, 2012. 340 s. ;. Edice X. ISBN 978-80-904946-3-3 (váz.).

TICHÁ, Jana. Jaro na Rožnovsku : gloria, gloria, gloria, aby ta trnečka rodila-- : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 99 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 19. ISBN 978-80-904851-6-7 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DUPEJOVÁ, Jarmila. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském kraji v letech 2001-2011 . Zlín : Zlínský kraj, [2012]. 32 s.

MIŠURCOVÁ, Ladislava. Základy biologie . Vyd. 2., rozš. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 168 s. ISBN 978-80-7454-156-8 (brož.).

ORLOVÁ, Bohdana. Medvěd hnědý na Valašsku : příběh Míši z Brodské . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2012. 39 s. ISBN 978-80-87614-04-4 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BRDIČKA, Jan. Radoslav Brzobohatý : chlap se širokým srdcem . 2. dopl. vyd. Řitka : Čas, 2012. 167 s., [16] s. obr. příl. ;. ISBN 978-80-87470-92-3 (váz.).

ZLÍN FILM FESTIVAL. 52. Zlín Film Festival 2012 : [Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež : Dny irské kinematografie : 27. 5.-3. 6. 2012 = 52nd International Film Festival for Children and Youth : Days of Irish Cinema]. Zlín : Filmfest, 2012. 279 s.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 152 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-20-0 (brož.).

Katalog firem Zlínského kraje = Catalogue of companies in the Zlín Region. 1. vyd. Zlín : Technologické inovační centrum, 2012. 230 s ;.

KOPEČKOVÁ, Martina. 3. tréninkový modul: partnerství při společném projektu . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 113 s. ISBN 978-80-7454-139-1 (brož.).

KOTYZOVÁ, Pavla. Specifika spotřebitelského segmentu singles a možnosti marketingové komunikace při uspokojování jejich potřeb = Specifications of singles consumer segment and marketing communication possibilities when satisfying their needs : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 41 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-189-6 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Využití matematicko-statistických metod v řízení kvality = Usage of mathematical and statistical methods in quality control : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-174-2 (brož.).

KREČMER, Vladimír. Historie poštovnictví v Bystřici pod Hostýnem . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2012. 31 s., [30] s. obr. příl. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-6-0 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Základy ekonomie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 137 s. ISBN 978-80-7454-235-0 (brož.).

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 386 s. ISBN 978-80-87500-19-4 (brož.).

NELHÜBEL, Jan. Atlas trolejbusů 2012 : provoz trolejbusů na území České a Slovenské republiky : přehled současně provozovaných typů vozidel : statistika vozidel . 1. vyd. Ostrava : Pro trolejbusy, 2012. 96 s. ISBN 978-80-260-2548-1 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) v praktických aplikacích : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7454-151-3 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví : sbírka příkladů pro neekonomické obory . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 113 s. ;. ISBN 978-80-7454-136-0 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťovi muži . 1. vyd. Zlín : Kovárna VIVA, 2012. 167 s. ISBN 978-80-260-3389-9 (váz.).

POKLUDA, Zdeněk. Tomáš Baťa 1876-1932 československý selfmademan : starosta Zlína . [Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2012]. 1 list .

POSPÍŠIL, Jan. Jak na reklamu : praktický průvodce světem reklamy . Vyd. 1. [Kralice na Hané] : Computer Media, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7402-115-2 (brož.).

SVITÁKOVÁ, Bohumila. Návrh metodiky stanovení výše dotací pro zemědělské podniky v podmínkách Evropské unie = Proposal for methodology to determine the amount of subsidies for agricultural enterprises under the European Union : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-186-5 (brož.).

ŠIŠKOVÁ, Veronika. 4. tréninkový modul: komunikace v multiprofesním týmu, genderové otázky . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7454-140-7 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Audit : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 73 s. ;. ISBN 978-80-7454-209-1 (brož.).

Tradiční řemesla a služby v cestovním ruchu : Hornolidečsko : Púchovská dolina. [Horní Lideč : Sdružení obcí Hornolidečska, 2012]. [20 s.] . ISBN (brož.).

Trh práce 2011 ve Zlínském kraji . Praha : Český statistický úřad, 2012. 30 s. ISBN 978-80-250-2195-8 (brož.).

Úspěšně realizované projekty na území Hornolidečska spolufinancované Evropskou unií. Horní Lideč : Sdružení obcí Hornolidečska, 2012. [36] s.

VÁCLAVÍKOVÁ, Martina. První kroky v podnikání : jak si Maruška otevřela obchod s jahodami . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2012. 112 s. ISBN 978-80-265-0013-1 (brož.).

VICAN, Tomáš. Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 90 s. ISBN 978-80-87500-29-3 (brož.).

ZEMÁNEK, Pavel. Malé a střední podnikání . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2012. 122 s. ISBN 978-80-7454-114-8 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

GERZANIC-HONS, Hana. Crha a Strachota krajem jdou . Vyd. 1. Plzeň : ArtKrist, 2012. 131 s. ISBN 978-80-904364-7-3 (brož.).

JECHOVÁ, Eliška. Dopisy vnoučatům . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2012. 98 s. ;. ISBN 978-80-904921-4-1 (váz.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Templářské putování ze Vsetína na kraj světa . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 23 s. ISBN 978-80-87614-08-2 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Bystřice pod Hostýnem : současnost a historie města a okolí . Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2012. 26 s.

Hulín na starých pohlednicích : [ze soukromé sbírky města Hulína] . Vyd. 1. Hulín : Městský úřad Hulín, 2012. 109 s.

JAHN, Metoděj. Kraj můj milovaný . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2012. 142 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 20. ISBN 978-80-904851-7-4 (Město Rožnov pod Radhoštěm brož.).

JILÍK, Jiří. Olšava ví svoje : výpravy proti proudu řeky i času . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2012. 159 s. ISBN 978-80-905279-0-4 (brož.).

JUREČKA, Jiří. Prameny na Valašsku a v Podbeskydí : [výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2012. 143 s. To nejlepší z Valašska a okolí.

KUBICA, Peter. Odklínanie hradov a zámkov . [Žilina] : Žilinský samosprávny kraj, [201-?]. 41 s. ISBN (Brož.).

Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí : historie - příroda - kultura - život . Vyd. 1. [Karolinka] : Sdružení pro rozvoj Soláně, 2012. 295 s. ISBN 978-80-260-1943-5 (váz.).

Luhačovice magická síla přírody a lidského umu. [Zádveřice : SHOCart, 2012]. 1 mapa .

PROKART DOKSY (FIRMA). Hvozdná mapa popisných čísel . [Hvozdná : Obec Hvozdná, 2012]. 1 mapa .

Ručně malovaná mapa města Kroměříž. 1. vyd. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-4-8 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Otrokovice. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-2-4 (složeno).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Choryně. Vyd. 1. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Choryni, 2012. 24 s. ISBN 978-80-87556-07-8 (Blanka Růžičková - Krystal brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Ratiboř : valašská vesnice . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Ratiboř, 2012. 20 s. ISBN 978-80-87556-05-4 (brož.).

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2013. [Zlín : Hucot], c2012. 1 kalendář [14] l.

SHOCART (FIRMA). Haná, Kroměřížsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2012. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 462. ISBN 978-80-7224-740-0 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Luhačovice a okolí plán města = stadtplan = City map. Praha : Freytag & Berndt, 2012. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-135-4.

SHOCART (FIRMA). Moravská brána, Oderské vrchy turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2012. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 468. ISBN 978-80-7224-746-2 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Zlín Okolí Zlína ; Otrokovice : plán města. Praha : Freytag & Berndt, 2012. 2 mapy na jednom listu . ISBN 978-80-7224-419-5.

Slovácko turistická mapa. [Uherské Hradiště : Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, [201-?]. 1 mapa . Slovácko region.

STUDIO 615. Duchovní dědictví Moravy a Slezska : 100 památek = Dziedzictwo duchowe Moraw i Śląska : 100 zabytków . Vyd. 1. [Olomouc] : Olomoucký kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, 2012. 57 s. ISBN 978-80-87535-47-9 (brož.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 14 . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2012. 237 s. ISBN 978-80-7445-064-8 (váz.).

Trnková stezka : zážitek všemi smysly. [Zlínský kraj : s.n., 2012?]. [12] s.

Turistický průvodce Východní Morava : 25 tipů na výlety + mapky : Kroměřížsko : Slovácko : Valašsko : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2012. 76 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Východní Morava mapa zážitků - nejkrásnější trasy : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2012. 1 mapa . ISBN 978-80-260-2775-1 (v mapě neuvedeno složeno).

Zlín : město architektury. Zlín : Staturární město Zlín, 2012. [24] s. ISBN 978-80-87766-00-2 (dotisk brož.).

Zlínsko 2013 objevte s námi kouzla a krásy Zlínského regionu. Zlín : Teplárna Zlín, [2012]. 1 kalendář [15] l.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. Sv. 7,. Chřiby : hledání hrobu sv. Metoděje . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2012. 159 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 7. ISBN 978-80-905279-1-1 (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Bohuslavice u Zlína : 650 let od první písemné zmínky o obci . Bohuslavice u Zlína: Obec Bohuslavice u Zlína, 2012. 40 s.

ČOUPEK, Jiří. Po stopách nivnických památek . Nivnice : Nadační fond Dr. Kachníka Nivnice, 2012. 79 s. ISBN 978-80-260-2288-6 (brož.).

FAJKOŠ, Dušan. Kapitoly z historie Moravy a Slezska . Vyd. 1. [Havířov] : JAVOR Morava, 2012. 208 s. ISBN 978-80-260-3433-9 (váz.).

FOLTIN, Karel. Největší osobnosti našich dějin : průmyslníci, podnikatelé, bankéři : životní příběhy, úspěchy i prohry významných osobností naší historie . 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2012. 151 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-142-3 (váz.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. IV. díl . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2012. 412 s. s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-1780-6 (váz.).

JANČÁŘ, Radek. Komňa : minulost a současnost . Vyd. 1. [Komňa] : Obec Komňa, 2012. 310 s. ISBN 978-80-260-2838-3 (váz.).

JANIŠ, Dušan. Vsetín v době okupace . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2012. 23 s. ISBN 978-80-87614-03-7 (brož.).

Kaňovice, okres Zlín : 650 let : 1362-2012 . Luhačovice : Obec Kaňovice v nakl. Atelier IM, 2012. 191 s. ISBN 978-80-85948-76-9 (Atelier IM váz.).

KARFÍK, Vladimír. Vzpomínky . 1. vyd. v češtině. Luhačovice : Atelier IM, 2012. 374 s. ISBN 978-80-85948-80-6 (váz.).

Kroměříž : historické město & jeho památky . 1. vyd. Kroměříž : Město Kroměříž, 2012. 343 s. ISBN 978-80-260-0215-4 (váz.).

KŘIVÍNKOVÁ, Svatava. Lípa : dodatek 2001-2012 k Almanachu z roku 2001 . Vyd. 1. [Lípa : s.n.], 2012. 112 s.

Lipová 2012 : 650. výročí od první zmínky o obci (r. 1362) : vesničko rodná má, vesničko milená. 1. vyd. Lipová : Obec Lipová, 2012. 47 s. ISBN (brož.).

Ludkovice 600 let : jak šel čas--. Luhačovice : Atelier IM Luhačovice, 2012. 160 s. ISBN 978-80-85948-77-6 (váz.).

MAŇASOVÁ, Zdena. Vlachova Lhota : zlomky z historie obce 1412-2012 . Vlachova Lhota : Obecní úřad Vlachova Lhota, 2012. 180 s. ISBN 978-80-260-2782-9 (brož.).

Niky české historiografie : uherskobrodská sympozia J.A. Komenského v ofenzivě (1971-1989) . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 270 s. ;. ISBN 978-80-7465-011-6 (brož.).

OPRAVIL, Stanislav. Karolínské příběhy . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2012. 184 s. ISBN 978-80-86062-60-0 (v knize neuvedeno brož.).

OTEVŘELOVÁ, Věra. Rožnovský rynek : domy na rožnovském náměstí ve vzpomínkách Věry Otevřelové . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 22 s. Milé tisky ; sv. č. 3. ISBN 978-80-87334-12-6 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Moravští Šternberkové : panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 353 s., [8] s. obr. příl. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; sv. 10. ISBN 978-80-7422-181-1 (váz.).

POKLUDA, Zdeněk. Obrázky z minulosti Bojkovic 1362-2012 . 1. vyd. Bojkovice : Město Bojkovice, 2012. 32 s. ISBN 978-80-260-3510-7 (brož.).

POSPÍŠIL, Jaroslav. Rub a líc baťovských sporů : [u soudů a Pána Boha člověk nikdy neví jak dopadne] . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 179 s. ISBN 978-80-7473-037-5 (váz.).

Provodov : kapitoly z dějin obce . Vyd. 1. Provodov : Obec Provodov, 2012. 141 s. ISBN 978-80-260-2450-7 (brož.).

RAFAJ, Oldřich. Život a dílo Metoděje Jahna . Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 120 s. Monografie. ISBN 978-80-7415-067-8 (brož.).

ROHÁL, Robert. Dáma každým coulem . Holešov : Město Holešov, 2012. 48 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 26. ISBN (Brož.).

ŠVABINSKÁ, Zuzana. Světla paměti . Vyd. 2. Praha : Academia, 2012. 331 s., [48] s. obr. příl. Paměť ; sv. 54. ISBN 978-80-200-2121-2 (váz.).

VALŮŠEK, David. Radnice v Napajedlích . 2. vyd. Napajedla : Město Napajedla, 2012. 24 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 5. díl. A. [Zlín] : Harmony Agency, [2012]. 91 s. ISBN 978-80-260-0247-5 (kroužková vazba).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 5. díl. B. [Zlín] : Harmony Agency, [2012]. s. 92-199 . ISBN 978-80-260-0247-5 (kroužková vazba).

SMETANA, Robert. Vzpomínky na Rudolfa Firkušného . Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. 47 s. ISBN 978-80-7460-016-6 (brož.).

ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií" : Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno . Brno : Moravské zemské muzeum, 2012. 145 s. ISBN 978-80-7028-385-1 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Český rok - duben, aneb, Kde končí svět? : almanach vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20112012 . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 66 s. ISBN 978-80-904967-0-5 (brož.).

O poklad strýca Juráša, Český rok - duben : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín; Počůral jsem se smíchy, aneb, Proč nás baví apríl : almanach dětských literárních prací města Rožnov pod Radhoštěm . Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 59, 15 s. ISBN 978-80-87334-13-3 (brož.).

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně-- 2012 : tentokrát o tom, co nám přináší měsíc duben-- : literární soutěž. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2012. 40 s. ISBN (Brož.).

Slovník valašského nářečí = [Wörterbuch des Walachischen Dialekts (aus nordöstlichen Mähren) = Dictionary of Walachian dialect (from the north-eastern Moravia)]. I. díl,. Valašsko-český . [Zlín] : Alisa, 2012. 726 s. ;. ISBN 978-80-903965-3-1 (brož.).

Slovník valašského nářečí = [Wörterbuch des Walachischen Dialekts (aus nordöstlichen Mähren) = Dictionary of Walachian dialect (from the north-eastern Moravia)]. II. díl,. Česko-valašský . [Zlín] : Alisa, 2012. 681 s. ;. ISBN 978-80-903965-4-8 (brož.).

THEORIES AND PRACTICES. Theories and Practices : proceedings of the third international conference on Anglophone studies : September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic . 1st ed. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 327 s. ;. Zlín proceedings in humanities ; vol. 3. ISBN 978-80-7454-191-9 (brož.).

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem . 2., dopl. vyd. Praha : Máj : Dokořán, 2012. 220 s. ISBN 978-80-86643-49-6 (Máj váz.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BAŠTÁNOVÁ, Miroslava. Vzpomínka na Josefa Kramoliše, předsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 28 s., [4] s. obr. příl. Milé tisky ; sv. č. 5. ISBN 978-80-87334-14-0 (brož.).

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012. Knihovny současnosti 2012 : sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice . 1. vyd. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2012. 252 s. ISBN 978-80-86249-65-0.

Komunitní knihovna a senioři : metodický materiál . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2012. 27 s. ISBN 978-80-904967-2-9 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

Tvorba programových aplikací pro řešení difúzních úloh v prostředí MAPLE . Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2012. viii, 125 s. ISBN 978-80-7454-133-9 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

Gastronomické sympozium : sborník přednášek : biologické a nutriční hodnoty potravin : Kroměříž, 26.-27.9.2012. Český Těšín : 2 Theta, 2012. 65 s. ISBN 978-80-86380-64-3 (brož.).

HAUERLANDOVÁ, Iva. Antimicrobial activity of non-traditional monoacylglycerols = Antimikrobní účinky netradičních monoacylglycerolů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-226-8 (brož.).

OREL, Miroslav. Psychopatologie . Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. 263 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3737-9 (brož.).

PRŮCHOVÁ, Dominika. Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7387-598-5 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HROŠOVÁ, Marie. Na každém kroku boj : historie 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky (srpen 1944 - květen 1945) . 1. vyd. Vsetín : Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, 2012. 431 s. ISBN 978-80-260-2483-5 (váz.).

JECHO, Richard. Úvahy a komentáře : Evropská unie mýma očima : náměty jak nastartovat ekonomiku : politika, politik, politikaření . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2012. 135 s. ;. ISBN 978-80-904921-3-4 (brož.).

KÁŇA, Petr. Případ faráře Půčka : události ve farnosti Nedašov v roce 1949 . 1. vyd. Břeclav : Jiří Polach, 2012. 95 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-905076-1-6 (váz.).

MIKULKA, Jiří. Případ kelečského faráře : římskokatolický farář František Mikulka a jeho konfrontace se státní mocí v roce 1949 . 1. vyd. Vyškov : R. Mikulka, 2012. 37 s., [2] s. příl. ISBN 978-80-905171-0-3 (brož.).

Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 245 s. Studie Slováckého muzea ; 17/2012. ISBN 978-80-87671-01-6 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 54 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 60 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a péče Brumovska a Valašskokloboucka . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2012. 43 s. ISBN 978-80-260-1923-7 (brož.).

Komunitní plán sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku na období 2011-2013 . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2012. 60 s. ISBN 978-80-260-1922-0 (brož.).

PROŠKOVÁ, Denisa. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství : příběhy ze života o objevování toho, co je a není důležité . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7422-164-4 (brož.).

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 : [průřezové]. Zlínský kraj . Praha : Český statistický úřad, 2012. 50 s. Lidé a společnost. Roč. 2012. SLDB 2011. ISBN 978-80-250-2158-3 (brož.).

RÁC, Jan. Romano gav = Romské osady. Vyd. 1. [Zlín] : Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, 2012. 154 s. ISBN 978-80-260-2670-9 (váz.).

Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 . Vyd. 1. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2012. 45 s. ;. ISBN 978-80-260-3192-5 (v knize neuvedeno brož.).

VÁVROVÁ, Soňa. Doprovázení v pomáhajících profesích . Vyd. 1. Praha : Portál, 2012. 159 s. ISBN 978-80-262-0087-1 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

EHRENBOLD, Tobias. Bata : Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz . Baden (Schweiz) : hier+jetzt, 2012. 174 s . ISBN 978-3-03919-256-4 (váz.).

KOLAŘÍK, Roman. Modeling of film blowing process for non-newtonian fluids by using variational principles = Modelování procesu vyfukování fólií pro nenewtonské kapaliny s využitím variačního počtu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 59 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-199-5 (brož.).

MUSIL, Jan. Investigation of die drool phenomenon during HDPE melt extrusion = Výzkum jevu die droll během vytlačování taveniny HDPE : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 70 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-198-8 (brož.).

PINKA, Karel. Úspěšný hostitel . 2., upr. vyd. Praha : HaM, 2012. 106 s. ISBN 978-80-260-1433-1 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Rožnovská papírna : nejstarší zařízení průmyslového charakteru v Rožnově pod Radhoštěm . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 95 s. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-15-7 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Rožnovští tkalci . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, c2012. 95 s. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-11-9 (brož.).

ŠAMÁNEK, Milan. Mýty a fakta o víně . Znojmo : Pro Znovín Znojmo vydala Agentura Bravissimo, 2012. 83 s. ISBN 978-80-904929-0-5 (Agentura Bravissimo brož.).

Tesla Rožnov : sborník 1949-2012 . 1. vyd. [Tábor] : Gimli, 2012. 263 s. ISBN 978-80-903966-8-5 (váz.).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Studentská vědecká konference Fakulty technologické 2012 : Zlín, 10. května 2012 : sborník příspěvků. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2012. [116] s. ISBN 978-80-7454-152-0 (brož.).

VAŠÁK, Jaroslav. Valašská kuchyně : krajové speciality . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2012. 245 s. ISBN 978-80-249-1966-9 (váz.).

ZÁBRANSKÝ, Ondřej. Kalendář 2013 - Letadla. 1. vyd. Velehrad : Ondřej Zábranský, 2012. 1 kalendář (13 l.) .

Zanechali jsme stopu : 20-40-80 let výroby pneu . Otrokovice : Barum Continental, 2012. 69 s.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

Historie turistiky ve Zlínském kraji . Vyd. 1. [Napajedla] : KČT oblast Valašsko-Chřiby, 2012. 104 s. ISBN 978-80-260-2211-4 (v knize neuvedeno brož.).

Akademický malíř a grafik František Peňáz : 1912-1996 : výběr obrazů, ilustrací a grafiky z celoživotní tvorby . 1. vyd. Luhačovice : [Obec Hřivínův Újezd] v nakl. Atelier IM, 2012. 64 s. ISBN 978-80-85948-79-0 (Atelier IM brož.).

DANĚK, Ladislav. Augustin Mervart : (1889-1968) : . 1. vyd. Olomouc : Studio Gulliver pro Galerii Veteran Arena, 2012. 199 s. ISBN 978-80-260-2350-0 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

FLODROVÁ, Milena. Jurkovič, Brno a Vesna . 1. vyd. Brno : Doplněk, 2012. 70 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7239-283-4 (brož.).

FROLCOVÁ, Milada. Přírůstky 1992-2012 : [katalog k 50. výročí otevření Galerie Slováckého muzea . 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 47 s. ISBN 978-80-87671-00-9 (brož.).

HANKE, Radim. Radim Hanke: Cyril a Metoděj Jan : socha v krajině. Zlín : Českobratrská cirkev evangelická ve Zlíně ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, 2012. 1 slož. l.

HODONSKÝ, František. František Hodonský : [den smaragdových ohňů : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 13.2.-9.4.2012 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2012. [6] s. ISBN 978-80-86185-98-9 (skládanka).

HRBÁČEK, Karel. Kamenní svědkové valašské historie ve Zděchově . Zděchov : Obec Zděchov, 2012. 75 s. ISBN 978-80-260-3175-8 (v knize neuvedeno brož.).

CHVALKOVSKÝ, Ladislav. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 1 pohlednice .

CHVALKOVSKÝ, Ladislav. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 1 pohlednice .

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně = The Regional Gallery of Fine Arts in Zlín : program leden-červen 2012. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. 1 slož. list .

Letecké muzeum Kunovice stálá expozice 23 dopravních, sportovních a vojenských letadel. Uherské Hradiště : Studio 5, [2012?]. 1 pohlednice .

MARTINKA, Lukáš. Vizovice . 1. vyd. Radouň : Kresby historické architektury, c2012. 71 s. ISBN 978-80-87625-16-3 (brož.).

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Příběh zámku Kinských ve Valašském Meziříčí-Krásně . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 21 s. ISBN 978-80-87614-05-1 (brož.).

Mistři české a moravské malby : obrazy z fondu České spořitelny na pobočkách Zlínského kraje = Masters of Czech and Moravian painting : paintings from the collection of Česká spořitelna, Zlín Region branches. Praha : Galerie České spořitelny pro výstavu konanou v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, [2012]. [12] s. ISBN 978-80-260-4011-8 (v knize neuvedeno skládanka).

NIKL, Petr. Petr Nikl : grafika : obrazový soupis 1980-2012 . 1. vyd. Chrudim : Galerie ART, 2012. 81 s. ISBN 978-80-260-2717-1 (váz.).

Otevřené brány : zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji = Porte aperte = Open gates = Otwarte bramy = Offene Tore. Zlín : Zlínský kraj, Odbor kultury a památkové péče, [2012]. [22 l.] ve složce ;. Zlínský kraj.

PALA, Josef. Štípa : starý poutní kostel . Vyd. 1. [Zlín] : Communitas auxilium - společenství pro pomoc, 2012. 15 s.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy domů a vil : o stavbách, jejich architektech, stavitelích, obyvatelích a návštěvnících v Luhačovicích . 1. vyd. [Luhačovice] : MěDK Elektra, 2012. 110 s. Prameny. ISBN 978-80-260-2411-8 (brož.).

PRESS, Jan. Architekt Miloslav Kopřiva : osobnost a dílo . Vyd. 1. Brno : Pro Víta Mádra vydal Artax, 2012. 203 s. ISBN 978-80-87017-10-4 (brož.).

Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík : Zlín 1930-1946 . Luhačovice : Atelier IM, 2012. 30 s. ISBN 978-80-85948-78-3 (brož.).

SMRČKA, Jiří. Historické kříže ve Valašském Meziříčí : kříže a další kamenné památky . Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, 2012. 96 s. Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; č. 17. ISBN 978-80-260-3587-9 (v knize neuvedeno brož.).

Zlínský okruh 2 : práce s papírem a na papíře : pocta Mariu Kotrbovi . Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2012. 35 s. ISBN 978-80-904726-3-1 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Almanach k 130. výroční založení Gymnázia Kroměříž : 1882-2012. Praha : Triton, 2012. 149 s. ISBN 978-80-7387-578-7 (brož.).

BEZDĚK, František. Orientační dny : rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj. Základní školy . Vyd. 1. Fryšták : DIS SKM, 2012. 160 s. ISBN 978-80-260-1785-1 (váz.).

BEZDĚK, František. Orientační dny : rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj. Střední školy . Vyd. 1. Fryšták : DIS SKM, 2012. 200 s. ISBN 978-80-260-2574-0 (v knize neuvedeno váz.).

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín : mladé ženy . 1. vyd. Zlín ; Žilina : Georg, 2012. 126 s. ISBN 978-80-89401-90-1 (váz.).

KOVÁŘOVÁ, Pavla. Trendy v informačním vzdělávání . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 154 s. ISBN 978-80-87500-18-7 (brož.).

OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY (UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ČESKO). Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště : 1902-2012 . UherskéHradiště : Obchodní akademie, Vyšší odborná škola s právem státní jazykové zkoušky, 2012. 112 s. ISBN 978-80-260-1704-2 (brož.).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.5,. Vzdělávací oblast: Dítě a svět (environmentální) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 88 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-53-9 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.4,. Vzdělávací oblast: Dítě a společnost (sociálně-kulturní) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 78 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-52-2 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.3,. Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý (interpersonální) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 54 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-51-5 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.2,. Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika (psychologická) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 172 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-50-8 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.1,. Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo (biologická) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 78 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-49-2 (kroužková vazba).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2002-2012 . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2012. 108 s. ISBN 978-80-7454-143-8 (váz.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery . Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7454-228-2 (brož.).

SOUSEDÍK, David. Znalostní podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií = Knowledge support of starting entrepreneurs through the information and communication technologies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 53 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-188-9 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Almanach o historii organizovaného včelařství na Zdounecku . Zdounky : Základní organizace Českého svazu včelařů, 2012. 54 s. ISBN (brož.).

ČERNOCKÝ, Antonín. Zemský hřebčinec Tlumačov = Provincial Stud Farm Tlumačov = Landgeistüt Tlumačov . 1. vyd. Opava : Foto Gregor, 2012. 138 s. ISBN 978-80-904692-9-7 (váz.).

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Když včelařil pradědeček . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 24 s. ISBN 978-80-87614-07-5 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

ADAMÍK, Marek. Paní mezičasu . Vyd. 1. Zlín : Verbum, 2012. 93 s. ISBN 978-80-87500-22-4 (brož.).

BAČÍKOVÁ, Dagmar. Cestou : --s díky životu-- . [Zlín : D. Bačíková], 2012. [46] s. ISBN 978-80-260-3380-6 (váz.).

BAJAJA, Antonín. Vălčeotdanie : romaneto za vălci, chora i vsjakakvi strannijavlenija . 1. izd. Sofija : Ergo, 2012. 284 s. ;. Moderna evropejska proza. ISBN 978-954-8689-20-5 (brož.).

BAŤA, Jan Antonín. Uloupené dílo : román z průmyslového života . 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2012. 378 s., xlviii s. obr. příl. ;. Lusitanica ; sv. 6. ISBN 978-80-87116-21-0 (váz.).

BÁTOR, David. Kreslostroj : [sbírka veršů s fotografiemi a hudbou . 1. vyd. Vsetín : Malina, 2012. 46 s. ISBN 978-80-904983-2-7 (váz.).

CUBECA, Karel. Pravá tvář anděla . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2012. 392 s. ;. Klokan. ISBN 978-80-7466-008-5 (váz.).

DĚDEČEK, Jiří. Pohádky o Malé tlusté víle . 1. vyd. Praha : Meander, 2012. 77 s. Modrý slon ; sv. 51. ISBN 978-80-87596-03-6 (brož.).

FRANTIŠÁK, Martin. Nevěsta . Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2012. 65 s. ;. RozRazil ; sv. 97. ISBN 978-80-7443-039-8 (brož.).

GAZDOVÁ, Marie. Zafúkané chodníčky : verše a fotografie z Moravských Kopanic . [Kroměříž : M. Gazdová], 2012. 75 s. ISBN (Váz.).

HLAVÁČ, Zdeněk. Z myslivcova deníku a receptáře . Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2012. 187 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7268-909-5 (váz.).

HOLCMAN, Josef. Stroj se (ne)zadrhl : 9 "fejetonů", 3 balady . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2012. 159 s. ISBN 978-80-86528-50-2 (váz.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. O perníkové chaloupce trochu jinak : dramatizace veršované pohádky se zpěvy . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 20 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-48-5 (kroužková vazba).

JECHO, Evžen. Smysl života : [desátá sbírka básní] . [Otrokovice] : Agos, 2012. 111 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-904921-2-7 (brož.).

JURUTKA, Pavel. Česko máš za odměnu : fejetony 2009-2012 . 1. vyd. Zlín : Fotoň, 2012. 124 s. ISBN 978-80-905209-0-5 (váz.).

KNEDLOVÁ, Sylva. Muráňské ozvěny ve Fryštáku . Fryšták : [s.n.], 2012. 34 s. ISBN (brož.).

MACHAČ, Tomáš O. Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky . Bystřice pod Hostýnem : Tomáš O. Machač, 2012. 91 s. ISBN (Brož.).

MÁŠOVÁ, Svatava. Schůzky v zahradách : přátelům pro potěšení . Kroměříž : Svatava Mášová, 2012. 46 s. ;. ISBN (brož.).

NIKL, Petr. Divňáci z Ňjújorku . 1. vyd. Praha : Meander, 2012. 95 s. Modrý slon ; sv. 49. ISBN 978-80-87596-15-9 (váz.).

ODEHNAL, Petr. Za dlúhých večerů-- : pověsti a pohádky z Hornolidečska . Vyd. 1. Lidečko : Místní akční skupina Hornolidečska, 2012. 114 s. ISBN 978-80-260-1664-9 (váz.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Jura a lama . Vyd. 1. V Praze : LePress, 2012. 61 s. ISBN 978-80-904193-3-9 (váz.).

PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň : život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu . [Praha] : Poustevník, 2012. 205 s. Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-86610-59-7 (váz.).

SACHER, Vilém. Válka skončila na Hané . Praha : Naše vojsko, 2012. 228 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-206-1281-6 (váz.).

SLEZÁKOVÁ, Jaromíra. Kdo jsi, Modrá Marie? . Vyd. 1. Praha : Balt-East, 2012. 255 s. ISBN 978-80-87283-60-8 (váz.).

STÖHR, Martin Josef. Smích ze snu . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 63 s. ReX ; 13. ISBN 978-80-7294-779-9 (brož.).

SUŠILOVÁ, Libuše. Sobotěnka . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky, 2012. 119 s. Laterňa ; sv. 3. ISBN 978-80-905408-0-4 (brož.).

ŠIMURDA, Miloš. Vesmírný vozataj . Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Milošem Šimurdou, 2012. 149 s. ISBN 978-80-260-2912-0 (v knize neuvedeno brož.).

ŠMOTEK, Jiří. Lovcovo mrmlání . [Slavičín] : IMFL, 2012. 157 s. ISBN 978-80-260-1700-4 (váz.).

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 450 s. ;. ISBN 978-80-7294-528-3 (váz.).

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Cirkus Ulice . Praha : Baobab, 2012. [78] s. ISBN 978-80-87060-63-6 (Baobab&GplusG kroužková vazba).

VACULÍK, Ludvík. Říp nevybuchl : výběr fejetonů z Lidových novin 2008-2012 . 1. vyd. Praha : Máj : Dokořán, 2012. 260 s. ;. ISBN 978-80-7363-402-5 (Dokořán váz.).

VERNEOVÁ, Magdaléna. I. sbírka básní Noční motýl před svítáním . 1. vyd. Uherské Hradiště : Lenka Karhanová, 2012. 48 l. ;. ISBN 978-80-260-2334-0 (kroužková vazba).

VERNEOVÁ, Magdaléna. II. sbírka básní Denní motýl před svítáním . 1. vyd. Uherské Hradiště : Lenka Karhanová, 2012. 43 l. ;. ISBN 978-80-260-2335-7 (kroužková vazba).

VERNEOVÁ, Magdaléna. III. sbírka básní Polední motýl . 1. vyd. Uherské Hradiště : Lenka Karhanová, 2012. 40 l. ;. ISBN 978-80-260-2336-4 (kroužková vazba).

VYSLOUŽIL, Karel. Jitřenčin deník : v osamění 50. let 20. století : pohled na nevinu nejnevinnějších vzbuzuje úžas a nese odměnu za slzy 50. let 20. století i na věčnost. 1. díl . Vizovice : Lípa, 2012. 62 s. Červánky. ISBN 978-80-87206-37-9 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Na cele smrti : prosinec 1949 - červen 1950 . 2. vyd. Vizovice : Lípa, 2012. 30 s. ;. Červánky. ISBN 978-80-87206-36-2 (v knize neuvedeno váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Řekli oba : milostná poezie . Vizovice : Lípa, 2012. 46 s. ;. Červánky. ISBN 978-80-87206-33-1 (Ludmila Velcerová - Lípa váz.).

ZAPLETAL, Česlav. Zázračné světlo : nové, rozšířené vydání pověstí z Fryštácké brázdy a okolí, s ilustracemi Martina Ševčíka . Rozšíř. vyd. Fryšták : Město Fryšták, 2012. 187 s. ISBN 978-80-260-3186-4 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně