Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2010

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2010, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

HRADECKÁ, Martina. Dvacet let Naděje . Vyd. 1. Praha : Naděje, c2010. 68 s. ISBN 978-80-86451-17-6 (brož.).

Literatura k Roku stranického školení 1955-1956 : kroužky pro studium dějiny KSSS . Gottwaldov : Krajská lidová knihovna v Gottwaldově, [1954?]. 1 slož. list.

Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 24. 2. - 7. 3. 2010 . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 1 sv. (nestr.) ;. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7318-767-5 (brož.).

^ nahoru ^

1. Filozofie. Psychologie

ZENTRICH, Josef A. Tajemství zimního slunovratu 2012, aneb, Když padalo Slunce . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2010. 262 s. ;. ISBN 978-80-7336-620-9 (brož.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

KOPEČNÝ, Pavel. Původní starokatolické kostely . 1. vyd. Vizovice : [P. Kopečný], 2010. 70 s. ISBN 978-80-254-7617-8 (brož.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

Atlas školství 20112012 : přehled středních škol a vybraných školských zařízení. Zlínský kraj : [Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko]. Brno : P.F. art, 2010. 22, 10 s. ISBN 978-80-7348-950-2 (váz.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 89 s. ISBN 978-80-7318-977-8 (brož.).

DRÁPALA, Daniel. Zručnost, um a dovednost lidí na horách : fotografická zastavení . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 175 s. ISBN 978-80-904224-6-9 (váz.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Barevné kamínky: tématické čtení : pohádkové příběhy v tématických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 3 . Kroměříž : Plus, 2010. 64 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-38-6 (kroužková vazba).

KAŠPÁRKOVÁ, Svatava. Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost . 1. vyd. Brno : Paido, 2010. 121 s. ISBN 978-80-7315-195-9 (brož.).

Katalog kongresové turistiky : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 23 s. ISBN 978-80-254-8757-0 (v knize neuvedeno brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 158 s. ;. ISBN 978-80-7318-942-6 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : cvičebnice . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7318-946-4 (brož.).

KOPECKÝ, Miroslav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce . 2. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 256 s. ISBN 978-80-254-9022-8 (v knize neuvedeno váz.).

KOPECKÝ, Miroslav. Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve II. světové válce . 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 272 s. ISBN 978-80-254-9023-5 (v knize neuvedeno váz.).

LUDVÍKOVÁ, Marta. Barevné kamínky: tématické čtení : pohádkové příběhy v tématických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 4 . Kroměříž : Plus, 2010. 68 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-39-3 (kroužková vazba).

LUDVÍKOVÁ, Marta. Barevné kamínky: tématické čtení : pohádkové příběhy v tématických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 5 . Kroměříž : Plus, 2010. 86 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-40-9 (kroužková vazba).

MORAVCOVÁ, Eva. Barevné kamínky : tematické čtení : pohádkové příběhy v tematických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2010. 62 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-42-3 (6. díl kroužková vazba).

MORAVCOVÁ, Eva. Barevné kamínky: tématické čtení : pohádkové příběhy v tématických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 1 . Kroměříž : Plus, 2010. 60, s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-36-2 (kroužková vazba).

MORAVCOVÁ, Eva. Barevné kamínky: tématické čtení : pohádkové příběhy v tématických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 2 . Kroměříž : Plus, 2010. 62 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-37-9 (kroužková vazba).

Na paletě krojů : slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště . Vyd. 2. Uherské Hradiště : Nadace Děti-kultura-sport, 2010. 371 s. ISBN 978-80-254-9036-5 (v knize neuvedeno váz.).

NAVARA, Luděk. Příběhy třetího odboje . Vyd. 1. Brno : Host, 2010. 270 s. ISBN 978-80-7294-341-8.

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek) . Vyd. 8., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 91 s. ISBN 978-80-7318-992-1 (brož.).

O kopanickej reči . 1. vyd. Ve Starém Hrozenkově : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 2010. 137 s. ISBN 978-80-254-7891-2 (váz.).

Ostrožsko : katalog místních řemeslníků a výrobců. Uherský Ostroh : Mikroregion Ostrožsko, 2010. 59 s. ISBN (Brož.).

Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně březen 2010 : aktualizovaný abecední rejstřík . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2010. 45 s. ;.

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Pravidla společného soužití v mateřské škole s obrázky a očekávanými výstupy dle RVP PV : černobílé obrázky k povídání i vymalování . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2010. 22 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-41-6 (kroužková vazba).

RŮŽIČKA, Jaroslav. Žítková ve fotografii z let 1937-1944 : fotografie z Moravských Kopanic : vzpomínky na Zapomenutou Zem, které patřilo moje mládí . [Česko : s.n.], 2010. [44] s. ISBN 978-80-254-9160-7 (v knize neuvedeno brož.).

Služebník : regionální informace nejen o službách : Luhačovicko a Slavičínsko 20102011. Uherský Brod : ELTISK, 2010. 38 s. ;. ISBN 978-80-901360-9-0 (brož.).

Služebník : regionální informace nejen o službách : Uherskobrodsko a Bojkovsko 2010 :. Uherský Brod : ELTISK, 2010. 70 s. [16] s. obr. příl ;. ISBN 978-80-901360-8-3 (brož.).

Soláň - převážně nevážně, (aneb, Baví nás to--) . Vyd. 1. [Rožnov pod Radhoštěm : Sdružení přátel souboru Soláň], 2010. 110 s. ISBN 978-80-254-7450-1 (brož.).

Statistická ročenka Zlínského kraje 2010 : Statistical yearbook of the Zlínský region 2010 . Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2010. 208 s. ISBN 978-80-250-2057-9 (brož.).

SUŠILOVÁ, Libuše. Klobucký rok : starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích . Vyd. v knižní a souhrnné podobě 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, 2010. 63 s. Laterňa ; sv. 1. ISBN 978-80-254-8527-9 (brož.).

ŠIŠKA, Jiří F. Vrtulníky proti mudžáhedínům : sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979-1989 : vrtulníky na bojišti . Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2010. 231 s. ISBN 978-80-86808-77-2 (váz.).

Tělo jako kulturní fenomén : "Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo" . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010. 296 s. Studie Slováckého muzea ; 14/2010. ISBN 978-80-86185-89-7 (brož.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění . 2., upr. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010. 684 s. ISBN 978-80-85948-74-5 (Atelier IM váz.).

VANĚK, Jiří. Starý hanácký právo : Racková, 24.7.2010 . [Zlín] : Pro Obec Rackovou vydal Tigris, [2010]. [88] s. ISBN 978-80-86062-25-9 (Tigris brož.).

Vesnice roku Zlínského kraje 2010 : soutěž Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova : 2010 šestnáctý ročník soutěže . [Česko] : Spolek pro obnovu venkova, [2010]. [34] s. ISBN (Brož.).

Víme o sobě - Děti a mimořádná situace : sborník z konference . 1. vyd. Zlín : Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně : Občanské sdružení ADRA, 2010. 32 s. ISBN 978-80-7318-925-9 (brož.).

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

BUŇKA, František. Senzorická analýza potravin I. . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 157 s. ISBN 978-80-7318-887-0 (brož.).

BUŇKOVÁ, Leona. Obecná mikrobiologie . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7318-973-0 (brož.).

Centrum Veron[i]ca Hostětín : modelové ekologické domy, vzdělávací akce, ubytování - Ekopenzion, pronájem prostor, Bílé karpaty - krajina, kultura, lidé. Hostětín : ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín, [2010?]. 1 složený list . ISBN (Složeno).

Ekoporadenství v praktických příkladech . Vyd. 1. Ostrava : Síť ekologických poraden, 2010. 21 s. ISBN 978-80-904520-2-2 (brož.).

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7318-950-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 195 s. ;. ISBN 978-80-7318-921-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 2002-2010. 12. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 191 s. ;. ISBN 978-80-7318-993-8.

PELANT, Ivan. Luminiscenční spektroskopie. II.,. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise . Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. 345 s. ISBN 978-80-200-1846-5 (váz.).

VALENDIN, Miroslav. Vybrané statě z mechaniky. Dynamika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7318-917-4 (brož.).

Západné Karpaty - spoločná hranica : sborník příspěvků z 2. mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianskeho kraja a Zlínského kraje, 9.-11.VI.2010 . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2010. 111 s. ISBN 978-80-87130-11-7 (brož.).

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

54. studentská vědecká konference : 18. května 2010 : program a sborník abstraktů . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 68 s. ISBN 978-80-210-5189-8 (brož.).

BALAŠTÍK, Jaroslav. Jak vypálit lepší slivovici : Jaroslav Balaštík. Vyd. 1. [Uherské Hradiště : Jaroslav Balaštík, 2010. 167 s. ISBN 80-86704-71-8 (váz).

CAGAŠ, Bohumír. Trávy pěstované na semeno . 1. vyd. Olomouc : Petr Baštan, 2010. 274 s., [1] složený l. obr. příl. ISBN 978-80-87091-11-1 (váz.).

FROLEC, Ivo. Muzeum lidových pálenic Vlčnov : rukověť návštěvníka . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 43 s. ISBN 978-80-86185-88-0 (brož.).

GREGOR, Dalibor. Anglický plnokrevník = The English Thoroughbred = Englisches Vollblut . Opava : Dalibor Gregor, 2010. 149 s. ISBN 978-80-904692-0-4 (váz.).

HABUSTOVÁ, Milena. Prostřený stůl Rožnovanů . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 95 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 16. ISBN 978-80-904224-7-6 (brož.).

HOZA, Ignác. Potravinářská biochemie VI . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 98 s. ISBN 978-80-7318-911-2 (brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část II,. Studijní podklady k seminářům . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7318-951-8 (část 2 brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část I . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 243 s. ISBN 978-80-7318-968-6 (brož.).

JURKA, Mojmír. 10 let Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje : výroční almanach : deset let vás chráníme 2001-2010 . Vyd. 1. Zlín : Studio Image 2000, 2010. 157 s. ISBN 978-80-254-9000-6 (v knize neuvedeno váz.).

KLÁTIL, Lubomír. Pagekoni rodu Rhacodactylus . Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus, 2010. 69 s. Abeceda teraristy. ISBN 978-80-87293-18-8 (váz.).

KNÁPKOVÁ, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady . 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4 (brož.).

Manuál energeticky úsporné architektury : novostavby, panelové domy, změny staveb, historické objekty . Praha : Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010. 228 s. ISBN 978-80-904577-1-3 (Státní fond životního prostředí ČR brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Komparace metodologie účetních systémů a jejich praktických aplikací = Comparison of accounting systems methodologies and their practical applications : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 50 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7318-933-4 (brož.).

PILÍK, Michal. Business-to-business marketing . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 126 s. ISBN 978-80-7318-918-1 (brož.).

SEVERIN, Jiří. Všeho dokvasu : příběhy v hospodách, pálenicích a vinných sklepech sesbírané . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 159 s. ISBN 978-80-86185-87-3 (váz.).

ŠTEKER, Karel. Příklady z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 124 s. ;. ISBN 978-80-7318-972-3 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2010. 187 s. ISBN 978-80-254-7196-8 (váz.).

VAŠÁK, Jaroslav. Valašská kuchařka : + gastronomický průvodce po Valašsku . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2010. 120, xxiii s. ISBN (Váz.).

Zpráva o stavu včelařství v okrese Kroměříž za období 2005-2009. Kroměříž : Okresní výbor Českého svazu včelařů, o.s. Kroměříž, 2010. 24 s.

Žena a muž v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2010. 260 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-904273-4-1 (brož.).

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

BAUER, Michal. Michal Bauer : doteky = touches . [Praha] : Galerie Dolmen : M. Bauer, [2010]. [72] s. ISBN 978-80-87303-14-6 (brož.).

BRUTHANSOVÁ, Tereza. Libuše Niklová . Vyd. 1. Praha : Arbor vitae societas, 2010. 277 s. ISBN 978-80-904534-1-8 (váz.).

DANĚK, Wabi. Zpěvník [největší hity] . 1. vyd. Praha : Fragment, 2010. 1 zpěvník (91 s.) ;. ISBN 978-80-253-0803-5 (váz.).

FABIÁN, Josef. Zlatá léta padesátá . Valašské Meziříčí : Valašské Athény, 2010. 75 s. Krásno ; 7. ISBN 978-80-904179-5-3 (brož.).

FORST, Michal. 40 let historie Barum Czech Rally Zlín : (1971 - 2010) . Vyd. 1. Zlín : Rallye Zlín, c2010. 110 s. ISBN 978-80-254-8797-6.

František Hodonský . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 320 s. ISBN 978-80-87303-12-2 (váz.).

Fryšták 2011 fotografie vybraných fryštáckých autorů . Fryšták : Město Fryšták, 2010. 1 stolní kalendář .

HÁBL, Patrik. Hábl Patrik : avoid a void . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 103 s. ISBN 978-80-87303-07-8 (váz.).

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87303-13-9 (brož.).

HOŘÁK, Václav. Československá národní kapela ve Spojených státech : kronika Václava Hořáka let 1923-1931 . Vyd. 1. Zlín ; Valašské Klobouky : Krajská knihovna Františka Bartoše : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2010. 149 s. Edice Zlínský kraj ; sv. 20. ISBN 978-80-86886-36-7 (váz. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně).

JARCOVJÁK, Lubomír. Bukovany - Křížová cesta . 1. vyd. [Bukovany] : [s.n.], 2010. 85 s. ISBN (váz.).

JASNÝ, Vojtěch. Vojtěch Jasný : fotografie = photographs . V Brně : MG, 2010. 129 s. ISBN 978-80-7027-221-3 (Moravská galerie váz.).

Josef Gočár . 1. vyd. Praha : Titanic, 2010. 435 s. ISBN 978-80-86652-44-3 (Titanic váz.).

JUREČKA, Jan. Co by měl znát muzikant . 1. vyd. [Zlín] : Harmony Agency, [2010?]. 130 l. ISBN 978-80-254-7978-0 (kroužková vazba).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 4. díl. [Zlín] : Harmony Agency, [2010]. 177 s. ISBN 978-80-254-8847-8 (kroužková vazba).

KAČOR, Miroslav. Zlatý věk české loutkové animace . 1. vyd. Praha : Animation People : Mladá fronta, 2010. 221 s. ISBN 978-80-254-5920-1 (Animation People váz.).

KOCŮRKOVÁ, Jitka. Hudební sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži . Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2010. 11 s. ISBN (Brož.).

Kulturní a univerzitní centrum Zlín. [Zlín : Kulturní a univerzitní centrum Zlín, 2010?]. 1 list (složený) . ISBN (Brož.).

Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Vsetínsko . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 199 s. ISBN 978-80-86185-92-7 (brož.).

LIPOVSKÁ, Dana. Kongresové centrum Zlín : příběh proskleného diatomu . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8018-2 (váz.).

Městské divadlo Zlín 2007, 2008, 2009. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 148 s.

Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě : (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci) : sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2010, 3. a 4.6.2010, Ostrava . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. 188 s. ISBN 978-80-7368-875-2 (brož.).

Nové objevy na Velehradě : sborník : "Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání" . Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 114 s. ISBN 978-80-86157-31-3 (Historická společnost Starý Velehrad brož.).

O Janu Kotěrovi a současné architektuře : sborník přednášek z konference : Hradec Králové, 22.-23. října 2009. Praha : Česká komora architektů, 2010. 31 s. ISBN 978-80-86790-15-2 (brož.).

Otevřené brány : [zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji] . Zlín : Zlínský kraj, 2010. 117 s. ISBN (Brož.).

PÁLKA, Petr. 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice : (historie, náboženský a duchovní vývoj, architektura, hudba, výtvarné umění, osobnosti 1260-2010) . Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2010. 101 s. ISBN 978-80-85945-58-4 (brož.).

Prostor Z(i)lin(a) : umělecké intervence do veřejného prostoru : expozice 14.7.-12.09.2010, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 15.7.-29.8.2010, Považská galéria umenia v Žiline, exteriéry města Zlína = Prostor Z(i)lin(a) : artistic interventions into public space : exposition 14.7.-12.09.2010, Regional Gallery of fine art in Zlín, 15.7.-29.8.2010, Museum of Art Žilina, exteriors of Zlín . [Zlín] : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, c2010. 63 s. ISBN 978-80-85052-85-5 (brož.).

Rychlé šípy : 10 let společného života . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Galerie Dolmen, 2010. 86 s. ISBN 978-80-87303-15-3 (brož.).

Sborník : historie a současnost česko-slovenského gospelu . Vyd. 1. Zlín : Salesiánský klub mládeže, 2010. 88 s. ISBN 978-80-254-7750-2 (váz.).

Sic servasse iuvat : restaurování presbytáře a transeptu basiliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008-2010 : kolektivní monografie . Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad, 2010. 85 s . ISBN (brož.).

SLOBODA, Daniel. Písně Daniela Slobody sbírka písní zapsaných Danielem Slobodou, evangelickým knězem na Rusavě, v letech 1838 a 1841-1842 . Bystřice pod Hostýnem : Cimbálová muzika Bukovinka, 2010. 1 zpěvník (125 s.) ;. ISBN 978-80-254-8658-0 (brož.).

SPATHOVÁ, Jana. Prováděcí plán podpory památek ve Zlínském kraji v roce 2010 . Zlín : Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje, 2010. 30 s.

SWALENS, Dušan. Elementy = The elements = Les elements = De elementen = Die Elemente . 1. vyd. Zlín : Produkce 24, 2010. 91 s. Makrofotografie = Macrophotography = Macrophotographie = Macrofotografie = Macrofotographie ; 1. ISBN 978-80-254-8408-1 (brož.).

ŠMÍD, Zdeněk. Zdeněk Šmíd . [Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2010?]. [46] s. ISBN 978-80-85052-84-8 (brož.).

ZLÍN, Karel. Karel Zlín . [Praha] : Gallery, 2010. 287, [14] s. ISBN 978-80-86990-43-9 (Gallery váz.).

Zpěvník historie a současnost česko-slovenského gospelu. Vyd. 1. Zlín : Salesiánský klub mládeže Zlín, 2010. 231 s. ;. ISBN 978-80-254-7751-9.

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

KOLAŘÍK, Josef. Nářeční slovník Luhačovického Zálesí . Luhačovice : Město Luhačovice, 2010. 117 s., [10] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-7665-9 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

A 60 : 1950-2010 : Státní okresní archiv Zlín . Vyd. 1. Zlín : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, 2010. 77 s. ISBN 978-80-86931-54-8 (brož.).

Až na vrchol Radhoště . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 s. ISBN 978-80-904224-5-2 (váz.).

BALETKA, Ladislav. Almanach : sedm století Poličné : 1310-2010 . Valašské Maziříčí : Město Valašské Meziříčí, 2010. 48 s. ISBN 978-80-254-8625-2 (v knize neuvedeno brož.).

BALETKA, Ladislav. Zubří 1310-2010 : cesta ke kořenům . Zubří : Město Zubří, 2010. 207 s. ISBN 978-80-254-7549-2 (váz.).

BALETKA, Tomáš. Město Vsetín : památky . Vsetín : Město Vsetín, [2010?]. 20 s. ISBN (Brož.).

Beskydská magistrála zimní mapa = Magistrala Beskidzka : mapa zimowa = Beskydy cross-country highway : winter map = Beskiden-Magistrale : Winterkarte : 1:75 000 . Ostrava : Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Bílé Karpaty cykloturistická a turistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8854-6 (v mapě neuvedeno složeno).

CÍLEK, Roman. Den, kdy udeřilo zlo : prlovská tragédie, 1945 . 2., dopl. vyd. Nymburk : Vega-L, 2010. 119 s. ISBN 978-80-87275-22-1 (váz.).

Cyklomapa Východní Moravy letos se jezdí k nám! . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa .

Cykloprůvodce Olomouckem a Zlínskem na kole i pěšky : trasy pro horská i silniční kola. Prostějov : Město Prostějov, [2010?]. 96 s. ISBN (Kroužková vazba).

Cyklostezka Bečva cykloturistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8856-0 (v mapě neuvedeno složeno).

Česko-německé pohraničí - Šumava dálková cyklotrasa 1:75 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 13 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-638-0 (složeno).

Česko-rakouské pohraničí dálková cyklotrasa 1:90 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-640-3 (složeno).

ČOUPEK, Jiří. 100 let farnosti ve Stříbrnicích . Stříbrnice : Obec Stříbrnice, 2010. 61 s.

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Ju-Na . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2010. 103 s. ISBN 978-80-904179-5-3 (2. sv. brož.).

FIALOVÁ, Anežka. Ing. Stanislav Švehla : 1881-1945 . V Praze : Jiří Kryl, 2010. 71 s. ISBN 978-80-254-7852-3 (brož.).

FIALOVÁ, Květa. Květa Fialová - zákony štěstí . Praha : Eminent, 2010. 147 s. ISBN 978-80-7281-403-9 (váz.).

GAJDŮŠEK, Jaroslav. Prakšice : vyprávění o dějinách a životě jejich občanů . Prakšice : Obec Prakšice, 2010. 278 s. ISBN 978-80-254-9001-3 (v knize neuvedeno váz.).

GRAUBNER, Jan. Kněžské osobnosti : medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století . Vyd. 1. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2010. 222 s. ISBN 978-80-7266-335-4 (brož.).

HAJNÝ, Pavel. Marie Baťová : první dáma Zlína . Ve Zlíně : Nadace Tomáše Bati, 2010. 207 s., 24 s. fot. příl. ;. ISBN 978-80-254-8882-9.

HANZELKA, Jiří. Legenda H + Z : výbor z díla. První cesta Afrika - Amerika 22.4.1947-1.11.1950 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7217-798-1 (váz.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. III. díl . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2010. 468 s. s., [30] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-6553-0 (váz.).

Historie, kultura, poznání-- : kulturní organizace zřizované Zlínským krajem : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Zlínský kraj, 2010. 43 s. ISBN 978-80-254-9010-5 (brož.).

CHMELA, Tomáš. Ploština : příběh psaný ohněm . Nymburk : Vega-L, 2010. 32 s. ISBN 978-80-87275-23-8 (brož.).

Jan Ohéral a jeho doba . Brno : Matice Moravská, 2010. 148 s.

JANEČKA, Karel. Kronika Římskokatolické farnosti Zubří . Zubří : Římskokatolická farnost Zubří, 2010. 135 s. ISBN 978-80-254-7280-4 (brož.).

JANOŠKA, Martin. Křížem krážem po moravských horách : pěšky i na kole . 1. vyd. Praha : Fragment, 2010. 127 s. Tipy na výlety. ISBN 978-80-253-0986-5 (brož.).

JASNÝ, Jan. Vzpomínky na Vojtěcha Jasného . Kelč : město Kelč, 2010. 40 s. ISBN 978-80-254-6885-2.

Javorníky . Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2010. 69 s. ISBN 978-80-254-8057-1 (brož.).

JUŘÍK, Jiří. Kam na kole : nejlepší cyklovýlety : [30 nejkrásnějších výletů pro celou rodinu] . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 156 s. Kam v České republice. ISBN 978-80-251-3188-6 (brož.).

Karlovarsko 22 tipů na výlety . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 atlas (96 s.) . Výlety na kole. ISBN 978-80-7224-649-6 (brož.).

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Holešova . 3., upr. vyd. Holešov : Město Holešov, 2010. 88 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 21. ISBN 978-80-254-8959-8 (v knize neuvedeno brož.).

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Zlínského kraje . Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, 2010. 134 s. Zlínský kraj ; sv. 19. ISBN 978-80-86886-35-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše brož.).

LEKEŠ, Tomáš. Újezdec u Luhačovic : dějiny farnosti a obce . Vyd. 1. Újezdec u Luhačovic : Pro Římskokatolickou farnost Uh. Brod - Újezdec vydalo nakl. Miroslav Šácha v Popovicích, 2010. 269 s. ISBN 978-80-903855-1-1 (Miroslav Šácha váz.).

Mapa zážitků Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko : Východní Morava - kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

MATYÁŠ, Bohuslav. Rád jsem vás poznal 2 : (13 rozhovorů) . Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2010. 232 s. ISBN 978-80-86528-24-3 (brož.).

Morava a Slezsko : cykloprůvodce = przewodnik rowerovy = Radführer . Zádveřice : SHOCart, 2010. 97 s. ISBN (Brož.).

MRÁČEK, Jaroslav. Vojna nebyla kojná, aneb, Vojáček na klíček . Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2010. 123 s. ;. ISBN 978-80-7268-701-5 (váz.).

MRÁČKOVÁ, Helena. Putování časem Zlínským krajem . Vyd. 1. Zlín : Zlínský kraj, 2010. 195 s. ISBN 978-80-254-8405-0.

ODEHNAL, Petr. Lačnov : třicet kapitol z historie obce . Vyd. 1. Lačnov : Obec Lačnov, 2010. 367 s. ISBN 978-80-254-7597-3.

Okolie Bratislavy - juh Podunajská nížina, Neusiedler see, Hainburg : velká cykloturistická mapa 1:60 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 172. ISBN 978-80-7224-658-8 (složeno).

Okolie Bratislavy - sever Malé Karpaty, Záhorie : velká cykloturistická mapa 1:60 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 171. ISBN 978-80-7224-657-1 (složeno).

OPRAVILOVÁ-BROŽOVÁ, Růžena. Byla jsem kočovnou herečkou i královnou (krásy) : kronika hereckého rodu Brožů 1884-1918 . Vyd. 1. Praha : Schola ludus - Pragensia, 2010. 257 s., [48] s. obr. příl. ISBN 978-80-902505-6-7 (Kateřina Bečková - Schola ludus-Pragensia váz.).

ORSÁKOVÁ, Štěpánka. Kudy z nudy : rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-251-3382-8 (váz.).

Otrokovice 2011 naše město v obrazech. Otrokovice : Městský úřad Otrokovice, [2010]. 1 kalendář (13) l.

PALIČKOVÁ, Ludmila. Zdounky : historie a současnost . Vyd. 1. [Brno] : Pro Obec Zdounky vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87332-11-5 (F.R.Z. agency váz.).

PÁLKA, Petr. Osíčko : 1360-2010 : 650 let . Osíčko : Obec Osíčko ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, 2010. 287 s. ISBN 978-80-85945-57-7 (Muzeum Kroměřížska váz.).

RAJMIŠOVÁ, Libuše. Informace pro návštěvníky města Kroměříže : turistická sezóna 2007 . Kroměříž : Město Kroměříž, 2010. 1 sv. (nestránkováno) .

ROHÁL, Robert. Lucie Bílá - cesta ke slávě . [Praha ] : Petrklíč, 2010. 127 s. ISBN 978-80-7229-255-4 (váz.).

ROHÁL, Robert. Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov . Holešov : Město Holešov, 2010. 60 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 20. ISBN 978-80-254-9002-0 (v knize neuvedeno brož.).

ROLINC, Vladimír. Rané dějiny města Kelče . Hranice ; Kelč : město Kelč, 2010. 31 s. ISBN 978-80-254-5260-8.

RUT, Přemysl. Hovory nejen o hudbě . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2010. 171 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7021-949-2 (váz.).

SEIFERT, Martin. Bílé Karpaty a Javorníky . Praha : Ottovo nakladatelství, 2010. 110 s. Ottův turistický průvodce. ISBN 978-80-7360-977-1 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Zapomenutý hrdina . [Líbeznice] : Víkend, 2010. 184 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7433-035-3 (váz.).

Staré Město ve fotografii . Staré Město : Město Staré Město, 2010. 125 s. ISBN 978-80-254-7902-5 (váz.).

SULÍČEK, Josef. Z Vizovic kolem kontinentu : příběh legionáře Josefa Sulíčka . Vizovice : Město Vizovice, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8671-9 (v knize neuvedeno brož.).

ŠAFAŘÍK, Alois. Můj docela stručný životopis : (edice pamětí) . Zlín : Náboženská obec CČSH ve spolupráci s Úřadem ústřední rady Církve československé husitské v Praze, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7000-053-3 (brož.).

ŠNAJDAROVÁ, Magdaléna. Památné stromy Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2010. 247 s. ISBN 978-80-254-9006-8 (váz.).

ŠULA, Jan. Letem českým muzikantským světem . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7405-068-8 (brož.).

TOMEČEK, Radek. Uherský Brod očima dobových fotografů 1865-1945 . Vyd. 1. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě : Město Uherský Brod, 2010. 413 s. ISBN 978-80-254-6055-9 (váz.).

TOP výletní cíle na jižní Moravě a v Dolním Rakousku Top Ausflugsziele in Südmähren und Niederösterreich. Brno : Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, 2010. 1 mapa . Jižní Morava. Výletní cíle. ISBN (Složeno).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 10 . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7445-055-6 (váz.).

TŘESOHLAVÁ, Daria. Útěk a návrat : čínské zápisky . Praha : Faun, 2010. 164 s. ISBN 978-80-86275-23-9 (váz.).

Vítá Vás Staré Město. Staré Město : Město Staré Město, 2010. [22] s. ISBN (Brož.).

WENIG, Adolf. Čeští bohatýři : postavy z minulosti . V Praze : XYZ, 2010. 437 s. ;. ISBN 978-80-7388-388-1 (váz.).

Záhorie, Malé Karpaty 23 tipov na výlety . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 atlas (96 s.) . Výlety na bicykli. ISBN 978-80-7224-656-4 (brož.).

ZIKMUND, Miroslav. Turecko : minarety, fíky, popelky . 1. vyd. v českém jazyce. V Brumovicích : Carpe diem, 2010. [80] s. ISBN 978-80-87195-16-1 (váz.).

^ nahoru ^


Beletrie

--a to je blues : antologie textů blues a o blues . Vyd. 1. Štíty : Veduta, 2010. 248 s. ISBN 978-80-86438-35-1 (váz.).

ANDRONIKOVA, Hana. Nebe nemá dno . Vyd. 1. Praha : Odeon, 2010. 290 s. ;. Česká řada ; sv. 20. ISBN 978-80-207-1337-7 (váz.).

Barevný svět her : o poklad strýca Juráša : almanach dětských literárních prací 2010. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2010. 21 s., [9] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-87334-05-8 (brož.).

ČAPEK, Karel. Věc Makropulos : odhalte tajemství nesmrtelnosti . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 113 s.

Čtení z Bystřičky a Růžďky . Vsetín : Malina, 2010. 177 s. ISBN 978-80-903890-5-2 (brož.).

FOJTÍKOVÁ, Marta. V sedmém patře nebe . 1. vyd. Zlín : KODIAK print, 2010. 106 s. ISBN 978-80-254-6852-4 (brož.).

GAZDOVÁ, Marie. Halabala rýkánky . 2., rozš. vyd. [Kroměříž : M. Gazdová], 2010. 59 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-8496-8 (v knize neuvedeno váz.).

GAZDOVÁ, Marie. Návraty : verše a povídky z Moravských Kopanic . [Kroměříž : M. Gazdová], 2010. 101 s. ISBN 978-80-254-8497-5 (v knize neuvedeno váz.).

GÖBL, Pavel. Penis pravdy 2012 : nejpokleslejší verze apokalypsy od časů Bible . Praha : Dauphin, 2010. 235 s. ;. Česká slova. ISBN 978-80-7272-223-5 (brož.).

GOMBÁR, Dodo. Bez Boha dom : (divadelná hra v piatich obrazoch) . Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2010. 91 s. ;. RozRazil - současná česká hra ; sv. 82. ISBN 978-80-86907-70-3 (brož.).

HATCHER, Jeffrey. Krása na scéně : být, či nebýt ženou? . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 105 s.

HOLCMAN, Josef. Cena facky . Nové, dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 110 s. WALT. ISBN 978-80-87162-05-7 (váz.).

HRABICA, Miroslav. Pohlazení pro duši . Vyd. 2., (dopl.). Otrokovice : M. Hrabica, 2010. 149 s. ;. ISBN 978-80-902322-9-7 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Řeč srdce : (potěšení do kapsy či kabelky) . Vyd. 2. Otrokovice : M. Hrabica, c2010. 95 s. ;. ISBN 978-80-904091-0-1 (brož.).

HUSEK, Jožka. Labutí dvojzpěv ; Regina ; Odpouštím . Břeclav : J. Husek, 2010. 203 s. ISBN (Brož.).

CHRASTINA, Vladimír. Ká, Osvalde . [Zlín?] : V. Chrastina, 2010. 63 s. ;. ISBN (Brož.).

CHROBÁK, Jakub. Adresy . Vsetín : Malina, 2010. 44 s. ;.

Jakou barvu má svět, aneb, O poklad stýca Juráša : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín rok 2010 . Valašské Meziříčí : Městská knihovna ve Valašském Meziříčí, 2010. 57 s.

Jakou barvu má svět? : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20092010 . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2010. 67 s. ISBN 978-80-86886-34-3 (brož.).

JILÍK, Jiří. Jdu Slováckem krásným II . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Jiří Jilík, 2010. 123 s. ISBN (váz.).

KLOBOUK, Jiří. Jazz II: Rodiče . Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2010. 142 s. ISBN 978-80-7438-012-9 (brož.).

KOPP, Radomil. Nebe rockerů : česko-slovenské story . 1. vyd. Praha : Olympia, 2010. 176 s. ;. ISBN 978-80-7376-256-8 (brož.).

KOVANDA, Jaroslav. Gumový betlém : fiktivní kronika jedné rodiny . Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. 401 s. ;. ISBN 978-80-7215-390-9 (brož.).

KOVANDA, Jaroslav. S jazykem od inkoustu : fejetony a jiné texty z let 1997- 2009 . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 210 s. Walt. ISBN 978-80-87497-00-5 (brož.).

KRAMOLIŠ, Čeněk. Konec chleba, počátek kamení : příběhy z Valašska . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 175 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 15. ISBN 978-80-904224-4-5 (brož.).

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka ve městě. [2. díl] . V nakl. Kamélie vyd. 1. Praha : Kamélie, 2010. 203 s. ISBN 978-80-85818-98-7 (váz.).

LAVAY, Martin. Kniha zázraků . Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2010. 303 s. ;. ISBN 978-80-7268-665-0 (brož.).

LIBIGER, Milan. Na jedno u Šivů . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 115 s. ;. ISBN 978-80-87162-70-5 (brož.).

MATYÁŠ, Bohuslav. Kýho víra! : fejetony . Vyd. 1. Uherské Hadiště : Ottobre, 2010. 155 s. ISBN 978-80-86528-33-5 (brož.).

NIKL, Petr. Přeshádky . 1. vyd. Praha : Meander, 2010. [98, 13] s. Modrý slon ; 37. ISBN 978-80-86283-86-9 (váz.).

PALKOVSKÁ, Regina. Odpoledne za katedrou : čtení pro mladé romantické intelektuálky, ale nejen pro ně . Brno : Šimon Ryšavý, 2010. 126 s. ;. ISBN 978-80-7354-085-2 (brož.).

PEKTOR, Tomáš. Ony . 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2010. 69 s. ;. Bagatela ; sv. 11. ISBN 978-80-87116-10-4 (brož.).

PETR, Pavel. Apollónové s černými olivami . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 62 s. ;. ISBN 978-80-87162-69-9 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběh vyšívaného šátku . 1. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2010. [28] s. ISBN 978-80-87130-12-4 (brož.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Kiko a tajemství papírového motýla . 1. vyd. Praha : Meander, 2010. 67 s. Modrý slon ; sv. 35. ISBN 978-80-86283-81-4 (váz.).

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně- : literární soutěž. Tentokrát na téma Jakou barvu má svět?. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2010. 44 s. ISBN (Brož.).

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Všecko napsané : hry, prózy, básně, hrůzy . V tomto uspořádání vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2010. 909 s. ISBN 978-80-86907-86-4 (váz.).

SÁBA, František. Vyprávjanky z pod Holého vrcha Vašich babičék a dědáčků . [Brumov-Bylnice] : Šafrán, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-1689-1 (váz.).

SOBOTKA, Richard. Útěk do svobody : skutečný příběh riskantního útěku před jistou smrtí v koncentračním táboře . [Líbeznice] : Víkend, 2010. 205 s. ;. ISBN 978-80-7433-027-8 (váz.).

ŠMOTEK, Jiří. Lovecké remazůry . [Česko] : IMFL, 2010. 160 s. ISBN 978-80-254-6849-4 (váz.).

ŠŤASTNÁ, Marie. Interiéry . Vyd. 1. Brno : Host, 2010. 71 s. ReX ; sv. 7. ISBN 978-80-7294-361-6 (brož.).

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Chlebová Lhota . V Praze : Baobab, 2010. [56] s. ISBN 978-80-87060-35-3 (váz.).

ZAMYKAL, Theodor. Aj to je Boží dar : z veršů vítovského rodáka, kněze a básníka Theodora Zamykala . Fryšták : Město Fryšták, 2010. 36 s.

ZAPLETAL, Zdeněk. Best of Zdeněk Zapletal. Vyd. tohoto souboru 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010-. 811 s.;. Fleet ; sv. 14. ISBN 978-80-87162-73-6 (vol. 1 váz.).

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Alma Mater . Vyd. 1. [Kraslice na Hané] : Computer Media, 2010. 189 s. ISBN 978-80-7402-050-6 (brož.).

ŽŮRKOVÁ, Helena. Barvy života . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2010. 63 s. ISBN 978-80-254-6608-7 (brož.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně