Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2008

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2008, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

CÍSAŘ, Jaroslav. Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR a jejich dárci, aneb, Národ sobě II. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008. 112 s. ISBN 978-80-7405-007-7.

DRÁPALOVÁ, Lenka. Dřevěné městečko. 2., rozš. a dopl. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2008. 61 s. ISBN 978-80-87210-00-0 (váz.).

MAŠEK, Petr. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008. Edice Zlínský kraj. ISBN 978-80-86886-29-9 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběh svatebního džbánu z Pozlovic : pracovní sešit pro děti. 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2008. [23] s. ISBN 978-80-87130-04-9 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy sbírkových předmětů : 1918-2008. 1. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2008. [26] s. ISBN 978-80-87130-05-6 (kroužková vazba).

Senioři v komunitní knihovně : metodický materiál. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2008. 24 s. ISBN 978-80-254-1968-7 (brož.).

^ nahoru ^

1. Filozofie. Psychologie

MARTINKOVÁ, Vlasta. Metodika výchovné péče u dětí : studijní opora pro studenty Ošetřovatelství kombinované formy studia. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 29 s. ISBN 978-80-7318-746-0 (brož.).

MARTINKOVÁ, Vlasta. Psychologie v ošetřovatelství : studijní opora pro kombinované studium všeobecná sestra. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 61 s. ISBN 978-80-7318-740-8 (brož.).

VRECION, Vladimír. Teorie a metody poznání. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7318-658-6 (brož.).

VRECION, Vladimír. Základy logiky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 49 s. ISBN 978-80-7318-659-3 (brož.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

LAOZI. Tao te ťing : kniha o tao a Cestě ke Ctnosti. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2008. 187 s. ISBN 978-80-7336-459-5 (váz.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje : 2008 : pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání. Zlín : Zlínský kraj, 2008. 83 s.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7318-756-9 (brož.).

DUFKOVÁ, Viola. A B C D už to jede : říkanky se stanovenými úkoly pro děti. Kroměříž : Plus, 2008. 63 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-903992-8-0 (kroužková vazba).

GREGAR, Aleš. Řízení lidských zdrojů : vybrané kapitoly. Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 95 s. ISBN 978-80-7318-685-2 (brož.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka : pohádka, písničky a říkanky pro poučení i zábavu. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, c2008. 39 s. Hrajeme si. ISBN 978-80-87165-11-9 (kroužková vazba).

KAMENÍKOVÁ, Blanka. Bankovnictví a pojišťovnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 160 s., [20] s. příl. ISBN 978-80-7318-655-5 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : přednášky. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 201 s. ISBN 978-80-7318-671-5 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Statistics for economics. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7318-661-6 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Hledej spojence : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7318-718-7 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Chytrá logistika : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 69 s. ISBN 978-80-7318-715-6 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Chytře hospodař s výrobními prostředky : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 63 s. ISBN 978-80-7318-717-0 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Chytře na peníze : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 64 s. ISBN 978-80-7318-713-2 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Komunikace a týmová práce : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 64 s. ISBN 978-80-7318-712-5 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Organizuj si svůj čas : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 67 s. ISBN 978-80-7318-719-4 (brož.).  

LENGÁLOVÁ, Anežka. Communication skills for international conferences. Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7318-751-4 (brož.).

LUDVÍKOVÁ, Marta. Hrajeme si s pohádkou O holčičce Terezce a čertičce Bertičce : pohádka a říkanky s obrázky na vymalování. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2008. 54 s. Hrajeme si. ISBN 978-80-87165-12-6 (kroužková vazba).

LUKÁŠ, Luděk. Informační management v bezpečnostních složkách. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2008. 214 s. ISBN 978-80-7278-460-8 (brož.).

NOSKOVÁ, Jitka. Říkanky, říkadla a hádanky : říkanky, říkadla a hádanky pro tvorbu vzdělávací nabídky předškolních zařízení. Kroměříž : Plus, 2008. 48 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-903992-7-3 (kroužková vazba).

NOVÁK, Tomáš. Sbírka příkladů z finanční matematiky. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7318-678-4 (brož.).

PAVLIŠTÍK, Karel. Šťastikování . Vyd. 1. Zlín : Kašava, 2008. 46 s. ISBN 978-80-254-2667-8 (brož.).

PECK, Eduard. Lid na Vyzovsku : otištěno postupně v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, roč. XII-XVIII, 1895-1898. Vizovice : Město Vizovice, 2008. různé stránkování.

PEKAJ, Robert. Hejtmanství pro bezpečí občanů. Zlín : Zlínský kraj, 2008. 38 s.

PORVAZNÍK, Ján. Management I. 2. díl. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7318-693-7 (2. díl : brož.).

PORVAZNÍK, Ján. Management I. 1. díl. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 214 s. ISBN 978-80-7318-692-0 (1. díl : brož.).

PRACHAŘ, Jan. Operace v zahraničním obchodě : pro 3. ročníky středních odborných škol a obchodních akademií. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7314-137-0 (brož.).

Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně únor 2008 : aktualizovaný abecední rejstřík. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2008. 37 s.

Průvodce veletrhem pracovních příležitostí iKariera 2008 : největší přehled nabídek bakalářských a diplomových prací, stipendií, trainee programů, brigád a zaměstnání pro studenty a absolventy Univerzity TOmáše Bati ve Zlíně ; Flexurity - budoucnost evropského trhu práce : sborník konference. Zlín : Lokální centrum IAESTE při UTB Zlín, 2008. 113 s.

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Hrajeme si: Kreslíme a vyslovujeme : pracovní listy a jazykolamy. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, c2008. 82 s. Hrajeme si. ISBN 978-80-87165-14-0 (kroužková vazba).

Sborník ze závěrečného semináře projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002 : informační brožura : 28. dubna 2008 = Proceedings of the final seminar on Finance and Us : CZ.04.1.033.3.13.30002 : information brochure : 28 April 2008. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 69 s. ISBN 978-80-7318-673-9 (brož.).

Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008-2012. Vyd. 1. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2008. 67 s. (Brož.).

Studentská vědecká a odborná činnost : ročník 0.-4. (2004-2008) : sborník abstraktů. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, c2008. 64 s. ISBN 978-80-7318-709-5 (brož.).

Studijní materiály k projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002. Modul 1. Finance podniku. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 75 s. ISBN 978-80-7318-694-4 (brož.).

Studijní materiály k projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002. Modul 2. Bankovnictví. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 71 s. ISBN 978-80-7318-694-4 (brož.).

Studijní materiály k projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002. Modul 3. Platební styk. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7318-694-4 (brož.).

Studijní materiály k projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002. Modul 4. Daně. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 53 s. ISBN 978-80-7318-694-4 (brož.).

Studijní materiály k projektu Finance a my : CZ.04.1.033.3.13.30002. Modul 5. Anglická korespondence. Zlín : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2008. 5 sv.. ISBN 978-80-7318-694-4 (brož.).

ŠABATA, Karel. Trestní řízení. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7314-135-6 (brož.).

ŠIL, Přemysl. Člověk jako občan a světoobčan : politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008. 222 s. ISBN 978-80-7182-258-5 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Best practices : sdílení znalostí firem. Vyd. 1. Zlín : CEED, 2008. 127 s. ISBN 978-80-903433-5-1 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín : CEED, 2008. 302 s. ISBN 978-80-903433-7-5 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Hody s právem na Uherskohradišťsku. Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2008. 224 s. ISBN 978-80-86185-69-9 (váz.).

UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků : komplexní rozbor aktuální právní úpravy : vyjímky a právní odpovědnost : řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe : praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů : publikace poradí i pacientům, osobám blízkým či studentům středních a vysokých škol. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 182 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-2658-8 (brož.).

VRECION, Vladimír. Pojmy a otázky teorie státu a práva. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 35 s. ISBN 978-80-7318-660-9 (brož.).

VRECION, Vladimír. Teorie managementu a správy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7318-752-1 (brož.).

Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : IV. mezinárodní konference 2008 : sborník : 25. leden, Kunovice, Česká republika. Kunovice : Evropský polytechnický intstitut, 2008. 252 s.

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

ADÁMEK, Milan. Měření malých průtoků plynů = Measurement of gas micro-flow : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 43 s. ISBN 978-80-7318-689-0 (brož.).

BEZDĚČKA, Pavel. Mařatice - Rochus : významná přírodní lokalita Evropy. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2008. 63 s. ISBN 978-80-254-1308-1 (brož.).

BRADOVÁ, Michaela. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském kraji v roce 2007 a před ním. Zlín : Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, 2008. 32 s.

FIALKA, Miloslav. Diferenciální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešení, příklady, cvičení. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7318-665-4 (brož.).

FIALKA, Miloslav. Integrální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení. Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7318-668-5 (brož.).

GIRGEL, Michal. Minerální prameny Zlínského kraje. Zlín : Zlínský kraj, 2008. 116 s.

Hostětínská cesta : analýza modelových projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně, 1992-2008. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2008. [14] s. ISBN 978-80-904109-5-4 (brož.).

KLÁTIL, Lubomír. Chov zlatohlávků a nosorožíků. Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus, 2008. 163 s. Robimaus. ISBN 978-80-903357-6-9 (váz.).

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7318-760-6 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Matematické aplikace v Matlabu. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 149 s. ISBN 978-80-7318-753-8 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Programování a tvorba grafiky v Matlabu. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7318-754-5 (brož.).

KŘENEK, Josef. Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii. Vyd. 9., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7318-761-3 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2006. Vyd. 9., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7318-691-3 (brož.).

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

BOBÁL, Vladimír. Adaptivní a prediktivní řízení. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 134 s. ISBN 978-80-7318-662-3 (brož.).

ČERMÁK, Roman. Polyolefiny s řízenou fázovou strukturou = Polyolefins with controlled phase structure : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 31 s. ISBN 978-80-7318-725-5 (brož.).

ČUBA, František. Nové cesty českého zemědělství. [Slušovice] : Mondon, 2008. 93 s. ISBN 978-80-903108-9-6 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Databáze chytrých praktik : proces tvorby a výsledky. Vyd. 1. Ve Zlíně : CEED, 2008. 149 s. ISBN 978-80-903433-6-8 (brož.).

HROMKOVÁ, Ludmila. Reengineering podnikových procesů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7318-759-0 (brož.).

CHOVANCOVÁ, Miloslava. Marketing II. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7318-764-4 (brož.).

Informatika pro ekonomy. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 250 s. ISBN 978-80-7318-738-5 (brož.).

JIRČÍKOVÁ, Eva. Manažerské účetnictví : sbírka příkladů. Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 112 s. ISBN 978-80-7318-682-1 (brož.).

KLÁTIL, Lubomír. Sklípkani rodu Brachypelma. Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus, 2008. 64 s. Abeceda teraristy. ISBN 978-80-903357-5-2 (brož.).

KOTRBA, Miroslav. Valašská kuchařka. České Budějovice : Dona, 2008. 145 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7322-116-4 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Marketing I. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 127 s. ISBN 978-80-7318-698-2 (brož.).

KRÁTKÁ, Anna. Ošetřovatelství v komunitní péči. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7318-726-2 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Chytrý nákup a prodej : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 69 s. ISBN 978-80-7318-714-9 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Inovuj nebo zemřeš : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 91 s. ISBN 978-80-7318-716-3 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Jakost a cena : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 46 s. ISBN 978-80-7318-722-4 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Komplexní řešení : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 46 s. ISBN 978-80-7318-723-1 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Nedělej zbytečné chyby : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 41 s. ISBN 978-80-7318-721-7 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Plán versus chaos : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 49 s. ISBN 978-80-7318-720-0 (brož.).

LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. 3. vyd. Uherské Hradiště : Romana Lešingrová, 2008. 253 s. ISBN 978-80-903808-9-9 (brož.).

MATUŠŮ, Radek. Robust control of systems with parametric uncertainty : an algebraic approach = Robustní řízení systémů s parametrickou neurčitostí : algebraický přístup : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2008. 168 s. ISBN 978-80-7318-739-2 (brož.).

MATUŠŮ, Radek. Robust control of systems with parametric uncertainty: an algebraic approach = Robustní řízení systémů s parametrickou neurčitostí: algebraický přístup : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2008. 31 s. ISBN 978-80-7318-742-2 (brož.).

MOKREJŠ, Pavel. Aplikace přírodních polymerů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 90 s. ISBN 978-80-7318-674-6 (brož.).

MOKREJŠ, Pavel. Návody k laboratorním cvičením z předmětu Aplikace přírodních polymerů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 68 s. ISBN 978-80-7318-675-3 (brož.).

MOKREJŠ, Pavel. Návody k laboratorním cvičením z předmětů Přírodní polymery a Procesy zpracování přírodních polymerů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 70 s. ISBN 978-80-7318-676-0 (brož.).

NĚMEC, Dobroslav. Základy výrobních technologií. Vyd. 7., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7318-737-8 (brož.).

OTRUSINOVÁ, Milana. Příklady ze základů účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 138 s. ISBN 978-80-7318-670-8 (brož.).

OTRUSINOVÁ, Milana. Příklady ze základů účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 138, [16] s. ISBN 978-80-7318-734-7 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 274 s. ISBN 978-80-7318-735-4 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 210 s. ISBN 978-80-7318-669-2 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7318-750-7 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : sbírka příkladů. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 92 s. ISBN 978-80-7318-731-6 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 293 s. ISBN 978-80-7318-732-3 (brož.).

Perla Zlínska : přehled oceněných výrobků Zlínského kraje 2006-2008. Zlín : Zlínský kraj ve spolupráci s Okresní agrární komorou Zlín, 2008. 39 s.

PILÍK, Michal. Chytrý marketing : studijní opora e-learningového kurzu vzdělávacího programu Pracujeme chytřeji. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 96 s. ISBN 978-80-7318-724-8 (brož.).

PILÍK, Michal. Průmyslový marketing. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 108 s. ISBN 978-80-7318-656-2 (brož.).

POPESKO, Boris. Manažerské účetnictví. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 161 s. ISBN 978-80-7318-702-6 (brož.).

Potravinářská biochemie V.. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 70 s. ISBN 978-80-7318-666-1 (brož.).

RATHOUSKÝ, Václav. Chlorella pyrenoidosa : učebnice zelených potravin. Vyd. 1. Staré Město : Green Ways, 2008. 103 s. (Váz.).

RYBKA, Zdeněk. Principles of the Bata management system : (study). 2nd ed. Zlín : Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7318-728-6 (brož.).

RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky : (studie) . 2. vyd. Ve Zlíně : Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, 2008. 91 s. ISBN 978-80-7318-727-9 (brož.).

SYSEL, Martin. Využití delta modelů pro vzdálené řízení a monitoring procesů = Remote process control and monitoring using delta models : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. 33 s. ISBN 978-80-7318-690-6 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Příklady z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7318-733-0 (brož.).

The Internet, Competitiveness and the Organisational Security : X annual international conference : Zlín, Czech Republic, 26th March, 2008 : conference proceedings of abstracts. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7318-548-0 (brož.).

Valaši a ovce : skopové a jehněčí maso : od jehněte po kuchyň. [Zlín] : Okresní agrární komora Zlín : Okresní agrární komora Vsetín, 2008. 128 s. (Brož.).

VOJTĚŠEK, Jiří. Chemical reactors: modern control methods = Moderní metody řízení chemických reaktorů : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2008. 167 s. ISBN 978-80-7318-741-5 (brož.).

VOJTĚŠEK, Jiří. Chemical reactors: modern control methods = Moderní metody řízení chemických reaktorů : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2008. 31 s. ISBN 978-80-7318-743-9 (brož.).

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

BAŘINKA, Antonín. Valašské Klobouky, město hudby : jak se v Kloboukách v minulém století muzicírovalo. 1. vyd. Valašské Klobouky : SMBK Val. Klobouky ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a Olympia o.s. Holešov, 2008. 118 s. ISBN 978-80-254-2535-0 (váz.).

ČERVINKA, Zdeněk. RUMOL & Targus. Vyd. 1. Uherské Hradiště : Galerie Dolmen, 2008. 183 s. ISBN 978-80-254-2533-6 (váz.).

HÁJEK, Antonín. Antonín Hájek : práce se dřevem, cínem, intarzie : katalog k výstavě ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, 12.6.-14.9.2008. Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2008. [44] s. ISBN 978-80-86185-67-5 (brož.).

JIRKŮ, Boris. Boris Jirků 2009. Zlín : Graspo, 2008. 1 kalendář (13) l.

JUŘÍČEK, Antonín. 100 let šachu na Valašsku : 1906-2006. [Vsetín : s.n.], 2008. 282 s.

KONEČNÝ, Bohumil. Bohumil Konečný : [Bimba - dobrodružství Bohumila Konečného : výstavní sály Obecního domu, náměstí Republiky 5, Praha 1, 10.10.2008-11.1.2009. 2. pozměn. vyd. v Řevnicích : Arbor vitae, 2008. 93 s. ISBN 978-80-87164-08-2.

Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Uherskohradišťsko. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2008. 87 s. ISBN 978-80-86185-71-2 (brož.).

LIPUS, Radovan. Šumná města. Třetí kniha. Vyd. 1. V Brně : Druhé město, 2008. 541 s. ISBN 978-80-7227-275-4 (3. kniha : brož.).

MALINA, Dalibor. Krajiny života Karla Hofmana. Vyd. 1. Vsetín : Dalibor Malina, 2008. 139 s., [80] s. obr. příl. ISBN 978-80-903890-1-4 (váz.).

MICHÁLEK, Ladislav. Nový Světlov : zámek nad Bojkovicemi východně od Uherského Brodu. 1. vyd. Dobrá : Beatris, 2008. 30 s. Putujeme po hradech a zámcích . ISBN 978-80-86737-78-2 (brož.).

MICHÁLEK, Ladislav. Starý Světlov : zříceniny hradu severně od Luhačovic. 1. vyd. Dobrá : Beatris, 2008. 22 s. Putujeme po hradech a zámcích. ISBN 978-80-86737-77-5 (brož.).

NIKL, Petr. Orbis pictus, aneb, Brána do světa tvořivé lidské fantazie : obrazový atlas nástrojů a herních objektů. Vyd. 1. Praha : Wald Press, 2008. [270] s. ISBN 978-80-903931-1-0 (váz.).

NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura. [1]. 1900-1950. 2., rozšíř. vyd. Zlín : POZIMOS, 2008. 319 s. ISBN 978-80-254-3215-0.

NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura. [2]. 1950-2000. 1. vyd. Zlín : POZIMOS, 2008. 399 s. ISBN 978-80-254-3216-7.

Nové univerzitní centrum : Univerzita Tomáše bati ve Zlíně = The new University Centre : Thomas Bata University in Zlin. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, [2008?]. [8] s.

PAVLICA, František. Rok na Slovácku. Uherské Hradiště : Klub kultury, 2008. 1 kalendář (13 l.).

PECK, Eduard. Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými. Vyd. 1. společné. Vizovice : Město Vizovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2008. 116, [4] s. ISBN 978-80-87130-03-2 (brož.).

PŘÍVARA, Milan. Zpěvník písničky z Lukova a okolí. Lukov : Obec Lukov, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-2597-8.

Řeč vláken = The language of fibres. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7101-078-4 (váz.).

Slavné vily Zlínského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha : Foibos, 2008. 222 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-08-7 (váz.).

ŠVANKMAJER, Jan. Salamandr : výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových : [Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 26.7.-14.9.2008 : katalog k výstavě. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2008. [6] s., 1 volný l. ISBN 978-80-86185-68-2 (skládanka + 1 volný l.).

TOMÁNEK, Zdeněk. Nechci v kleci. [Uherské Hradiště ] : Galerie Dolmen, 2008. 175 s. ISBN 978-80-87303-00-9 (váz.).

Uvízli v listopadu II = Stuck in the Middle of November II : 4.11.-30.11.2008, Galerie Dolmen, Brno : 18.6.-12.7.2009, Galerie Dolmen, Praha : výstava se uskuteční v rámci VIII. ročníku veletrhu současného umění Art Prague 2009 18.6.-24.6.2009 : 24.7.-31.8.2009, Galerie Dolmen, Uherské Hradiště : výstava se uskuteční v rámci 35. Letní filmové školy, Uherské Hradiště 24.7.-2.8.2009. Praha : Galerie Dolmen, 2008. 74 s. ISBN 978-80-238-6546-2 (brož.).

V. Nový zlínský salon 2008 : druhá společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění : 13. května - 7. září 2008 = 5th New Zlin salon 2008 : the second survey of contemporary Czech and Slovak visual art. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2008. 135 s.

Zastavit chvilku čas : malá galerie výtvarníků a fotografů spjatých s Otrokovicemi. Otrokovice : Město Otrokovice prostřednictvím Otrokovické Besedy, 2008. 100 s.

Zlín 2008 : 48. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež = 48th Interantional film festival for children and Youth. Zlín : Filmfest, 2008. 383 s.

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

ŠILHÁNOVÁ, Renata. Präsentationsfertigkeiten im deutschen Unternehmenspräsentation. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 136 s. ISBN 978-80-7318-657-9 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

99 významných uměleckých osobností rozhlasu : čeští tvůrci slovesných pořadů. Vyd. 1. Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. 198 s. ISBN 978-80-254-1703-4 (váz.).

A legjobb, amit Morvaország kínál : új élmények a Csehországban töltött nyralásrlól! : Morva Borostyánút. Mikulov : Amber Travel, 2008. 15 s. Cseh Köztársaság.

Baťův kanál plavební atlas. Praha : Kartografie Praha, 2008. 1 atlas (34 s.). ISBN 978-80-7393-039-4 (kroužková vazba).

Beskydy, Javorníky turistická mapa. 1. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2008. 1 mapa. ISBN 978-80-7393-015-8 (složeno).

BRANDL, Vincenc. Kniha pro každého Moravana. Reedice 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. xiii, 335 s. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy. ISBN 978-80-7275-073-3 (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně : brož.).

Bratislava, Senec turistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-465-2 (složeno).

Bukovské vrchy turistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa . Active. ISBN 978-80-7224-497-3 (složeno).

Cestujeme po Moravě : vše, co můžete navštívit ve Zlínském kraji : Zlínsko, Vsetínsko, Kroměřížsko, Uherskohradišťsko. Brno : Aspida, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-1764-5 (v knize neuvedeno : brož.).

Čas běží dál-- : 650 let obce Všetuly a 120 let Základní školy ve Všetulích. Holešov : Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Kroměříži vydalo Město Holešov, 2008. 72 s. Knihovnička Holešovska. ISBN 978-80-86931-42-5 (Moravský zemský archiv : v knize neuvedeno : brož.).

Českomoravská vrchovina, Železné hory turistická mapa 1:100 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-218-4 (složeno).

ČOUPKOVÁ, Jaromíra. Uherské Hradiště. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. 63 s., [56] s. obr. příl.. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-943-7 (váz.).

DAVID, Petr. Velká turistická encyklopedie. Zlínský kraj. Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2008. 264 s. ISBN 978-80-242-1941-7 (soubor : váz.).

DVOŘÁČEK, Petr. České památky UNESCO. 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. 160 s. Fotografické publikace - ČR. ISBN 978-80-253-0754-0 (váz.).

Ekomapa Zlína odpady, ovzduší, voda, přírodní zajímavosti, turistické cíle, důležité instituce. 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2008. 5 map na jednom listě. (Složeno).

Euroregion Bílé - Biele Karpaty. Zlín : Agentura Jakob, c2008. 1 mapa. (Složeno).

FOKT, Michael. Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí. 1. vyd. Praha : Academia, 2008. 398 s. ISBN 978-80-200-1620-1 (váz.).

Fryšták 2008. Fryšták : Město Fryšták, 2008. 1 kalendář (28 l.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. [Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2008?]-. 424 s. [24] s. fot. příl. ISBN 978-80-254-1967-0 (1. díl : váz.).

HERBST, Karel. Karel Herbst : rozhovor s pražským světícím biskupem. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 139 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-457-1 (brož.).

Hlucká kronika 1960-1980. Vyd. 1. Hluk : Městská knihovna Hluk, 2008. 128 s. (Brož.).

Hostýnské vrchy turistická mapa 1:50 000. 4. vyd. Praha : Trasa, 2008. 1 mapa. Edice Klubu českých turistů. ISBN 978-80-7324-192-6 (složeno).

Jeseníky, Rychlebské hory turistická mapa 1:100 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-280-1 (složeno).

JIRÁSEK, Jaroslav. Manažeři se lvíčkem II : jak řídí úspěšní čeští manažeři na prahu 21. století. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2008. 207 s. ISBN 978-80-7261-179-9 (brož.).

Kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636) : prelát a politik neklidného věku : [Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Zámecká galerie, 29. května - 31. srpna 2008, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie, 25. září - 4. ledna 2009]. 1. vyd. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2008. 195 s. ISBN 978-80-87149-06-5 (brož.).

KOPECKÝ, Miroslav. Leopold Šrom - Stíhací eso na západní a východní frontě. 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2008. 236 s. (Váz.).

KOZLOVÁ, Olga. Obrazy z dějin Hostýna. Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2008. 118 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-1-5 (váz.).

KŘÍŽ, Ladislav. Cesty atleta nejen za tajemstvím sprintu. 1. vyd. Zlín : Ladislav Kříž, 2008. 400 s. ISBN 978-80-254-1670-9 (brož.).

KURAS, Benjamin. Klestění zarostlého chodníčku, aneb, Janáček pro samouky. Ostrava : En Face, c2008. 96 s. ISBN 978-80-903385-7-9 (váz.).

LUKÁŠ, Libor. Býti hejtmanem-- : [čtyři roky prvním mužem Zlínského kraje. 1. vyd. Zlín : L. Lukáš, 2008. 190 s. ISBN 978-80-254-2874-0 (váz.) .

MALÝ, Svatopluk. V zajetí filmu : vzpomínky kameramana. Vyd. 1. Praha : Národní filmový archiv, 2008. 384 s., [32] s. obr. příl. Knihovna Iluminace. ISBN 978-80-7004-135-2 (váz.).

MIČKALOVÁ, Helena. Velké Karlovice : cesty za minulostí a krásou. II.. Soláň a všechno hezké na něm a kolem něho = Trips to the past and the beauty II. Soláň and all that is beautiful about and around = Wege zur Vergangenheit und Schönheit II. Soláň und alles Schöne daran und darum. 1. vyd. Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, 2008. 184 s. ISBN 978-80-254-2567-1 (váz.).

MOTALOVÁ, Eva. Mrlínek v minulosti a současnosti. 1. vyd. Mrlínek : Obec Mrlínek, 2008. 433 s., [20] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-254-2148-2 (váz.).

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Bystřice 1368-2008 : katalog k výstavě o historii města Bystřice pod Hostýnem . 1. vyd. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2008. 63 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-0-8 (brož.).

NOVÁČEK, Stanislav. Zlín ve fotografii (1890-1950). Zlín : Esprint : Nadace Tomáše Bati, 2008. 315 s. ISBN 978-80-254-3144-3 (váz.).

PALA, Josef. Farnost Vizovice. Vizovice : Římskokatolická farnost ve Vizovicích, 2008. 63 s.

Pálava, Lednicko-valtický areál [mapový atlas]. 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 atlas (72 s.). Výlety na kole. ISBN 978-80-7224-623-6 (brož.).

PAVLŮ, Miroslav J. V.. Bystřická heraldická ohlédnutí : šlechtická heraldika 18. - 19. století v Bystřici pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2008. 46 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem.

PÍSKOVÁ, Milada. Město Napajedla : průvodce památkami a zajímavostmi města. Napajedla : Městský úřad Napajedla ve spolupráci s Atelier IM Luhačovice, 2008. 63 s. ISBN 978-80-85948-69-1.

POKLUDA, Zdeněk. Zlín . Vyd. 1. Praha Litomyšl : Paseka, 2008. 103 s., [56] čb. fot. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-881-2 (váz.).

Poľana turistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-479-9 (složeno).

Považie, Hlohovec turistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-458-4 (složeno).

Provodov 2009. Provodov : Obec Provodov ve spolupráci s nakladatelstvím Atelier IM Luhačovice., 2008. 1 kalendář (13 l.).

REINER, Ilse. Očima dítěte. 1. české vyd. Vsetín : Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2008. 119 s. ISBN 978-80-254-3155-9 (brož.).

ROHÁL, Robert. Osudy nehasnoucích hvězd. V Řitce : Daranus, 2008. 255 s. ISBN 978-80-86983-44-8 (váz.).

SADYKOVÁ, Helena. Historie a současnost města Chropyně. Chropyně : Město Chropyně, 2008. 252 s. ISBN 978-80-254-2083-6 (brož.).

Slovácko Bílé Karpaty : turistická mapa 1:50 000. 5. vyd. Praha : Trasa, 2008. 1 mapa. Edice Klubu českých turistů. ISBN 978-80-7324-165-0 (složeno).

Symboly Zlínského kraje a záslužná vyznamenání. Zlín : Zlínský kraj, 2008. [12] s. (Brož.).

ŠIMONŮ, Alois. Jubilejní čítanka Sboru dobrovolných hasičů Vrbětice : 1928-2008 : stručný přehled dějin a vývoje. 1. vyd. Vlachovice : SDH Vrbětice, 2008. 72 s. (Brož.).

ŠTĚRBA, Miloslav. Cesta k chrámu. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7405-015-2 (váz.).

Štiavnické vrchy, Javorie turistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa. Active. ISBN 978-80-7224-470-6 (složeno).

ŠTRAUB, Miloš. Tajemné podzemí. VIII. díl. Střední a Severní Morava - Slezsko. 1. vyd. Praha : Regia, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86367-70-5 (váz.).

ŠUSTEK, Vojtěch. Zlato se čistí v ohni : o životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců. 1. vyd. Praha : Návrat domů, c2008. 146 s. ISBN 978-80-7255-176-7 (brož.).

TLACHOVÁ, Ludmila. Nedakonice : dějiny obce. [Nedakonice : Obec Nedakonice], 2008. 351 s.

Tlumačov. 1. vyd. Tlumačov : Obec Tlumačov, 2008. 92 s. ISBN 978-80-254-3071-2 (brož.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 6. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7316-310-5 (6. díl : váz.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 7. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7316-311-2 (váz.).

Valašské Meziříčí v zrcadle času = Valašské Meziříčí in a mirror of the times. 1. vyd. [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2008. 223 s. ISBN 978-80-904179-1-5 (váz.).

VANČATA, Pavel. RCAF bylo jejich osudem. 1. vyd. Praha : Toužimský & Moravec, 2008. 312 s., [40] s. obr. příl. Hrdinové vzdušných bitev. ISBN 978-80-7264-096-6 (váz.).

VAVERKA, Jožka. Všetuly, hanácká dědina : Všetuly v 30. letech 20. století. 2., upr. vyd. Holešov : Město Holešov ve spolupráci se Státním okresním archivem Kroměříž, 2008. 36 s. Knihovnička Holešovska. ISBN 978-80-86931-41-8 (Moravský zemský archiv : v knize neuvedeno : brož.).

Velké Karlovice - ráj zimních sportů. Velké Karlovice : Obecní úřad Velké Karlovice, [2008?]. 15 s.

Velké Karlovice --krásná valašská dolina : pohoda na Valašsku. Velké Karlovice : Obecní úřad Velké Karlovice, [2008?]. 23 s.

Vsetín : město a čas. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Návrat . Vizovice : Lípa, 2008. 48 s. ISBN 978-80-86093-98-7 (brož.).

WIESER, Stanislav. Bílé Karpaty : 44 vybraných turistických tras. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2008. 160 s. ISBN 978-80-7316-318-1 (brož.).

Z dědova pátého alba, aneb, Pohledy Kroměříže : ze soukromé sbírky Pavla Dvořáčka. Kroměříž : Saša Michajlovič, 2008. 45 s. (Brož.).

ZAPLETAL, Česlav. Andrýskova naučná stezka. Fryšták : Město Fryšták, 2008. sv. [12] s.

ZAPLETAL, Česlav. Vítová : místní část města Fryštáku 1398-2008. Fryšták : Město Fryšták, 2008. 40 s. ISBN 978-80-254-2796-5.

Zlín. Zlín : Magistrát města Zlína, odd. cestovního ruchu, 2008. 1 mapa . (Složeno).

Zlín : krajské město. Zlín : Městské informační a turistické středisko Zlín, [2008?]. 1 sv. (nestr.).

Zlín : historie a současnost města : přehled významných akcí města : podrobný výřez průmyslové zóny : plán města s výřezem centra : významné památky města : texty o regionu : kartografie regionu. Hradec Králové : Helvich, [2008?]. [16] s.

Zlín 2009. Zlín : Atel Energetika Zlín, [2008]. 1 kalendář.

^ nahoru ^


Beletrie

BAŤA, Jan Antonín. Těžké časy : román z průmyslového života. 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2008. 325 s., [14] s. obr. příl.. Lusitanica. ISBN 978-80-87116-04-3 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Dávné pověsti národa českého. I.. Doba pohanská. 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2008. 195 s. ISBN 978-80-86480-90-9 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Dávné pověsti národa českého. II.. Doba křesťanská. 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86480-91-6 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Dávné pověsti národa českého. III.. Doba královská. 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2008. 181 s. ISBN 978-80-86480-92-3 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Proměny lásky. 1. vyd. Jince : Amenius, 2008. 129 s. ISBN 978-80-903900-2-7 (váz.).

Devla, Devla! : básně a povídky o Romech. V Praze : Dauphin, 2008. 196 s. ISBN 978-80-7272-135-1 (brož.).

GÖBL, Pavel. Tichý společník. V Praze : Dauphin, 2008. 195 s. Česká slova. ISBN 978-80-7272-151-1 (brož.).

Had, který se kouše do ocasu : výbor hispanoamerických fantastických povídek. Vyd. 1. Brno : Host, 2008. 470 s. ISBN 978-80-7294-264-0 (brož.).

JANEČKOVÁ, Klára. Unesená . Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. 186 s. ISBN 978-80-249-0994-3 (váz.).

JILÍK, Jiří. Jdu Slováckem krásným. Uherské Hradiště : Nakladatelství JJ, 2008. 157 s. (Brož.).

JILÍK, Jiří. Říp : vlastenecké putování krajinou praotce a praděda. 2. vyd., (1. knižní). V Uherském Hradišti : JJ, 2008. 63 s. ISBN 978-80-254-3590-8 (v knize neuvedeno : brož.).

KOJANOVÁ, Anna. Doteky naděje. Zlín : Anna Kojanová, 2008. 57 s.

KOVANDA, Jaroslav. Nejaký Jura Vičík : příběhy ze Zlína a okolí. Vyd. 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2008. 80 s. . ISBN 978-80-254-1886-4 (brož.).

KURAS, Benjamin. Kulinářská velmoc Británie : pravicová kuchařka I. Vyd. 1. Praha : Baronet, 2008. 190 s. ISBN 978-80-7384-116-4 (váz.).

MALANÍKOVÁ, Zita. Hledání modrého květu. Vyd. 1. Petřvald : Alisa, 2008. 118 s. Básníci třetího tisíciletí. ISBN 978-80-86763-45-3 (brož.).

MÁŠOVÁ, Svatava. Čas očekávání. Kroměříž : Svatava Mášová, 2008. 28 s.

MÁŠOVÁ, Svatava. Sonety do dlaní a pod polštář. Kroměříž : Svatava Mášová, 2008. 34 s.

MATOUŠ, Rudolf. Lukovské pověsti. 2. vyd. Lukov : Obec Lukov, 2008. 143 s. ISBN 978-80-254-2573-2 (brož.).

Město v mých očích, aneb, O poklad strýca Juráša : [almanach nejen dětských literárních prací, 2008]. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2008. 27 s. (Brož.).

MRÁZEK, Vojtěch. Hraniční kameny. 2., upr. vyd. [Zlín : V. Mrázek], 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-1824-6 (brož.).

Na křídlech fantazie, aneb, O poklad strýca Juráša : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihonva Vsetín, 2008. 64 s. ISBN 978-80-254-1697-6.

NIKL, Petr. Jělěňovití : (lesní lyrika). 1. vyd. Praha : Meander, 2008. [46] s. ISBN 978-80-86283-61-6 (váz.).

Píšu povídky, píšu básně, jem mi těžko, je mně krásně-- : literární soutěž 2008. Cesta tam a zase zpátky, a to nejen do pohádky. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2008. 37 s. .

POLÁŠEK, Jaromír. Z úst do úst: Svatohostýnské pověsti : pověsti ze sv. Hostýna a okolí. 1. vyd. Dobrá : Beatris, 2008. 57 s. Z úst do úst: Pověsti a též trochu pravdy... ISBN 978-80-86737-82-9 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Barva jeřabin : povstání Valachů v letech 1620-1644. Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2008. 141 s. ISBN 978-80-254-2564-0 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Zbojnické léto : příběh posledních beskydských zbojníků. 1. vyd. [Líbeznice] : Víkend, 2008. 173 s. ISBN 978-80-86891-87-3 (váz.) .

ŠMOTEK, Jiří. Lovy nelovy. [Slavičín] : IMFL, [2008]. 163 s. ISBN 978-80-254-2246-5 (váz.).

VOLF, Zdeněk. Srdcář . Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2008. 140 s. ISBN 978-80-86862-64-4 (brož.).

VYSLOUŽIL, Karel. Bílá kniha 2. Vizovice : Lípa, 2008. 15 s. ISBN 978-80-86093-06-2 (volné dvoulisty).

VYSLOUŽIL, Karel. Chléb : výbor z poezie. 2. vyd. Vizovice : Lípa, 2008. 94 s. ISBN 978-80-86093-03-1 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. O lidském teple. Vizovice : Lípa, 2008. 94 s. ISBN 978-80-87206-00-3 (váz.).  


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně