Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2020

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2020, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
14. Lékařství
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HASALÍK, Radek. Archiv Miloše Kulišťáka . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020. 39 stran . Milé tisky ; č. 22. ISBN 978-80-87334-41-6.

KURAS, Benjamin. Zpráva o stavu civilizace . Praha : Eminent, 2020. 277 stran ;. ISBN 978-80-7281-549-4.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

MOKREJŠ, Pavel. Biotechnologické zpracování vedlejších bílkovinných produktů na želatiny a hydrolyzáty = Biotechnological processing of protein by-products into gelatines and hydrolysates. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 42 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-873-4.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HAJNÝ, Pavel. Jan Baťa : známý neznámý. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 286 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7642-012-0.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2020 . Sedmé vydání: 2020. Dolní Lhota : Dagmar Kučerová, 2020. 96 stran ;. ISBN 978-80-905712-6-6.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Nedělní odpoledne s Tomášem Baťou : 52 krátkých příběhů na každý týden. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2020. 147 stran . ISBN 978-80-907584-1-4.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2020. 303 stran . ISBN 978-80-87301-25-8.

ZETĚK, Jan. Podřevnická střela : připomenutí 120 let provozu lokální železnice Otrokovice - Zlín - Vizovice. Zádveřice : Region, 2020. 101 stran . ISBN 978-80-904761-8-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AMBROS, Pavel. Průvodce obnoveným Velehradem . Vydání první. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2020. 55 stran . Slovo a obraz ; XXXV. ISBN 978-80-7412-370-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BLAHA, Jiří. Chřiby : po skalách a lomech. II . První vydání. Boršice : Buchlov, 2020. 103 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 15. ISBN 978-80-907853-1-1.

FORST, Michal. Napajedla : město, které přinesla řeka. [Napajedla] : město Napajedla, 2020. 146 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BERÁNEK, Jan. Pátrání po Silvestrovi : válečné osudy baťovců v Singapuru. 1. vydání. Praha : Mystery Press, 2020. 366 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7588-175-5.

ČOUPEK, Jiří. Popovice : slovácká obec v letech 1220-2020. Vydání I. [Popovice] : Obec Popovice, 2020. 264 stran . ISBN 978-80-270-8853-9.

NEDBÁLEK, Karel. Toulky rodem Nedbálkových ze Zlína, Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic nad Dřevnicí a spřízněných rodin . První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., 2020. 273 stran . ISBN 978-80-270-8458-6.

OSOBNOST A MĚSTO (KONFERENCE). Osobnost a město : úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 3. října 2019. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska : Knihovna Kroměřížska : město Kroměříž, [2020]. 165 stran . ISBN 978-80-88145-43-1.

POLÁCH, Rostislav. Kniha o Horní Lhotě : vydaná k 600. výročí první písemné zmínky o obci. Vydání první. Horní Lhota : obec Horní Lhota, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-270-8322-0.

Tuto se všeliké památky.. : památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 143 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-210-9598-4.

ZETĚK, Jan. Řeka Dřevnice : místopisné a literární glosy k povodí. Vydání první. Zádveřice : Vydavatelství Region, 2020. 105 stran . ISBN 978-80-904761-7-2.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . Rozšířené vydání. Boršice : Buchlov, 2020. 123 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-907853-0-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-210-9653-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KAROLOVÁ, Kateřina. Já, doktor(in) : jak lékaři přicházejí o iluze : česká pediatrička v Německu. 1. vydání. Praha : XYZ, 2020. 317 stran ;. ISBN 978-80-7597-635-2.

^ nahoru ^


17. Psychologie

MACÍK, Vlastislav. S.O.S. : spokojenost, optimismus, svoboda. 1. vydání. Praha : [Vlastislav Macík], 2020. 196 stran . ISBN 978-80-270-8200-1.

ZAVADILOVÁ, Helena. Mandaly světla . Vydání první. Zlín : Carusell, 2020. 155 stran . Sebeléčení světlem. ISBN 978-80-904155-3-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Almanach : 1945 - 1990 - 2020. Vydání první. [Zlín] : Junák - český skaut, 6. středisko Zlín, z.s., 2020. 139 stran . ISBN 978-80-270-8414-2.

JEMELKA, Martin. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů : náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 492 stran . České moderní dějiny ; 10. ISBN 978-80-200-3153-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÖHMOVÁ, Zuzana. Kůrčička křup, omáčka šplouch . Vydání první. V Praze : CooBoo, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-7661-033-0.

DOLEŽELOVÁ, Michaela. Historie a současnost vodárenství v bývalém okrese Zlín . Vydání první. Olomouc : Moravská vodárenská a.s., 2020. 127 stran . ISBN 978-80-905716-7-9.

PILÁTOVÁ, Markéta. Jak bratři Baťové obouvali svět . Vydání první. Uherské Hradiště : Nadační fond Jana Antonína Bati, 2020. 34, 34 stran . ISBN 978-80-270-7393-1.

POKLUDA, Zdeněk. Baťa na všech kontinentech . 1. vydání. Zlín : UTB, 2020. 275 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-928-1.

VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2020. 435 stran . Baťa. ISBN 978-80-907584-2-1.

ZELA, Dalibor. Zaniklé příběhy podhostýnských pohostinství . Vydání první. Dolní Lhota : Dalibor Zela, 2020. 450 stran . ISBN 978-80-270-7943-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

DÚBRAVČÍK, Jan. Věřili v křídla : historie sportovního letectví na Zlínsku v letech 1932 až 1940. 1. vydání. Cheb : Svět křídel, 2020. 175 stran . ISBN 978-80-7573-070-1.

JERMAKOV, Jiří. Volant a čtyři kola Jiřího Sedláře . Vydání druhé. Zlín : Mewadex s.r.o., 2020. 279 stran . ISBN 978-80-270-7391-7.

ŘEPKA, Tomáš. Deník ze dna . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 369 stran . ISBN 978-80-242-6594-0.

WOHLMUTH, Jiří. Moravské a slezské závody a okruhy : století moravského silničního závodění. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 349 stran . TEN. ISBN 978-80-271-2515-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

KALÁBOVÁ, Lenka. Zámek Vizovice . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-907400-6-8.

LUKEŠ, Zdeněk. Stavby a architekti. 3,. Objekty a osobnosti známé i zapomenuté . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 311 stran . ISBN 978-80-7422-748-6.

Sochy a města - Morava : výtvarné umění ve veřejném prostoru, 1945-1989. 1. vydání. Litomyšl : Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2020. 396 stran . ISBN 978-80-7560-279-4.

SURMAN, Martin. 20 let ateliéru Průmyslový design . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 61 stran . ISBN 978-80-7454-914-4.

SURMAN, Martin. Martin Surman . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2020. 223 stran . ISBN 978-80-7454-943-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

GAVORA, Peter. Self efficacy v edukačních souvislostech II. . Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2020. 134 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-948-9.

HANKOVÁ, Magdalena. Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 139 stran . ISBN 978-80-7454-895-6.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol : badatelsky orientované vzdělávání pro děti generace Alfa. Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2020. 136 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-934-2.

VOJTĚŠKOVÁ, Gabriela. Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu . Vydání: první. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2020. 146 stran . ISBN 978-80-7454-904-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . Druhé doplněné vydání. Slušovice : Monument, 2020. 164 stran . ISBN 978-80-88143-29-1.

VELIČKOVÁ, Markéta. České zahrady . [Praha] : KANT, 2020. 143 s. Architektura. ISBN 978-80-7437-315-2.

^ nahoru ^


Beletrie

ADAMÍK, Marek. Proměny : 2011-2016. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2020. 78 stran ;. Česká slova. ISBN 978-80-7645-098-1.

BAČÍKOVÁ, Dagmar. Básně - můj deník - občasník - večerník - i budík - bohudík . [Zlín] : [Bačíková Dagmar], 2020. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-8593-4.

BLÁHA, Archibald. Kuřbaba . Vydání první. [Biskupice] : Jaroslav Kunc, 2020. 242 stran . ISBN 978-80-905553-1-0.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Jak jsem našla správnou životní cestu . Vydání druhé. Litomyšl : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 99 stran ;. ISBN 978-80-88320-46-3.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Odstrčená - Erasmus 87 : 3. díl z cyklu Zahradnice z předměstí. Vydání první. [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 321 stran . ISBN 978-80-88320-32-6.

FARROKHZAD, Forugh. Dvě srdce, dvě samoty : (vybrané básně Forúgh Farrochzád). [Praha] : České centrum Mezinárodního PEN klubu, 2020. 58 stran . Knihovnička PEN klubu. ISBN 978-80-907349-7-5.

FLORIÁNOVÁ, Dana. S očima na hladině . Brno : Šimon Ryšavý, 2020. 55 stran . ISBN 978-80-7354-216-0.

HANKA, Zdeněk. Proč si sumec nehraje? . Vydání 1. V Praze : Triton, 2020. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-789-8.

IROVSKÝ, Jaroslav. Hrobař . Praha : Jonathan Livingston, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-7551-183-6.

KOCÍ, Irena. Smečka . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 191 stran ;. Yoli. ISBN 978-80-242-6998-6.

KOVALČÍK, Oldřich. Bratr Bohuš . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve valašských Kloboukách, 2020. 189 stran ;. Edice Laterňa ; Svazek 7. ISBN 978-80-907723-2-8.

KOVALČÍK, Oldřich. Sychrovská chudoba . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky, 2020. 405 stran . Laterňa ; svazek 6. ISBN 978-80-907723-1-1.

KOVANDA, Jaroslav. Lilly, letí rogalo! . První vydání. Praha : Meander, 2020. 55 nečíslovaných stran . Pro Emu ; 40. svazek. ISBN 978-80-7558-129-7.

KOVANDA, Jaroslav. Za oknem Mitterand . V Praze - Podlesí: Dauphin, 2020. 110 stran ;. ISBN 978-80-7645-060-8.

KURAS, Benjamin. Malá paměť . Praha : Dauphin, 2020. 377 stran ;. ISBN 978-80-7645-118-6.

MATOUŠ, Rudolf. Lukovské pověsti . 3. vydání. [Lukov] : obec Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2020. 143 stran . ISBN 978-80-905794-5-3.

NERÁDOVÁ, Mária. Pojďme objevovat Česko . Vydání první. Bratislava : Meda, 2020. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-973607-0-2.

NIKL, Petr. Hudebníček . První vydání. Praha : Meander, 2020. 124 nečíslovaných stran (některé na složených listech) . Modrý slon ; 156. svazek. ISBN 978-80-7558-126-6.

OTÉPKA, Petr. Všednost . Otrokovice : vydal autor vlastním nákladem, 2020. 95 stran ;. ISBN 978-80-270-8721-1.

PETR, Pavel. Eféb směje se mezi jinými slovy . Vydání první. [Ostrava] : Protimluv, 2020. 41 stran ;. Edice poezie ; svazek 33. ISBN 978-80-87485-77-4.

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. T.MA . Vydání první. Brno : Druhé město, 2020. 77 stran ;. ISBN 978-80-7227-443-7.

PREISNER, Pavel. Srst smrku . První vydání. Ve Zlíně : Pavel Jungmann, Archa, 2020. 82 stran . Poezie ; svazek 12. ISBN 978-80-87545-70-6.

REVILÁKOVÁ, Naďa. Deník Dory Grayové . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-00-05814-6.

SALAJKOVÁ, Miroslava. Báječná škola pana Scotta . 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 126 stran . ISBN 978-80-88316-92-3.

STÖHR, Martin Josef. Užitá lyrika . První vydání. Brno : Host, 2020. 61 stran . ReX ; 31. ISBN 978-80-275-0302-5.

ŠMAKAL, Pavel. Nemocnice na kraji zoufalství . [Klečůvka] : Pavel Šmakal, 2020. 94 stran ;. Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Roztomilý svět dětského humoru . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2020. 73 stran ;.

ZBRANEK BIERNÁTOVÁ, Olga. Navždycky . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2020. 275 stran . ISBN 978-80-7661-081-1.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně