Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2018

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2018, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 329 stran . ISBN 978-80-7454-817-8.

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Tradiční oděv a jeho aplikace v současném designu = Traditional clothing and its application in contemporary design. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-804-8.

ŠTIKA, Jaroslav. Lidová strava na Valašsku . Třetí, doplněné vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-87210-66-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

NEMEŠKAL, Libor. Mezi dokumentem a animací : (soubor uměleckých děl) = Between animation and documentary filmmaking : (art works portfolio) : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-753-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BALABAN, Milan. Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 231 stran . Baťovské dějiny. ISBN 978-80-7454-800-0.

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 358 stran . ISBN 978-80-906540-5-1.

BUDOVÁNÍ BAŤOVSKÝCH TOVÁREN A MĚST V ČESKOSLOVENSKU A VE SVĚTĚ. J. A. Baťa 120 : konference Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě : 7. - 8. 3. 2018. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Nadační fond Jana Antonína Bati, 2018. 139 číslovaných stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3542-7.

CEKOTA, Antonín. Entrepreneur extraordinary Tomas Bata . Second edition. Zlín : The Thomas Bata Foundation, 2018. 283 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906540-6-8.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 2. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 85 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-722-5.

NEDBÁLEK, Karel. Újma, škoda v ČR a SR : praktický nástin výpočtu : monografie. Druhé, přepracované vydání. Slušovice : Monument, 2018. 183 stran . ISBN 978-80-88143-14-7.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa - inspirace pro Československo . 1. vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 68 stran . ISBN 978-80-906540-8-2.

POSPĚCH, Tomáš. Zemědělské práce - Slušovice . Praha : PositiF, [2018]. 213 stran . ISBN 978-80-87407-20-2.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-87301-23-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Prostory zjevnosti : dílo ve struktuře světa. Zlín : Archa, 2018. 187 stran ;. Archaars ; svazek 6. ISBN 978-80-87545-60-7.

CHINMOY, šrí,. Meditace : dokonalost člověka v Božím uspokojení. Páté aktualizované vydání. Zlín : Madal Bal, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-86581-97-2.

KABÍČEK, Jiří. Otče náš . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2018. 36 stran . ISBN 978-80-270-3941-8.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké mudrosloví . [Česko] : [nakladatel není známý], [2018]. 71 stran . ISBN 978-80-270-4446-7.

Sv. Jiljí v Pohořelicích. Pohořelice (u Napajedel) : Římskokatolická farnost, 2018. 4 nečíslované strany . ISBN 978-80-270-4282-1.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

GIRGEL, Michal. Putování za vodou Zlínským krajem . První vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2018. 169 stran . ISBN 978-80-87833-31-5.

ZETĚK, Jan. Kolo na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-904761-5-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČINČOVÁ, Yvona. Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu . Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-87130-45-2.

DVOŘÁK, Jan. Holešov : město ve spirálách času. Vydání první. [Brno] : nákladem města Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018. 591 stran . Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8.

HABARTOVÁ, Romana. Kunovice II. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 399 stran . ISBN 978-80-907393-1-4.

KALIŠ, Radomír. Slušovická zastavení . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-88143-19-2.

KAPLAN, Karel. Únor 1948 : komentované dokumenty. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 463 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-116-8.

MAŠLÁŇ, Pavel. Brumov-Bylnice : proměny města na fotografiích. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o., 2018. 150 stran . ISBN 978-80-87614-54-9.

Městys Polešovice. Vydání první. [Brno] : pro městys Polešovice vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2018. 103 stran . ISBN 978-80-88131-27-4.

MITÁČEK, Jiří. Kunovice I. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-907393-0-7.

MORAVA V DOBĚ PŘEVRATŮ A ZMĚN 1848-1918 (KONFERENCE). Morava v době převratů a změn 1848-1918 : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, p.o. ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně - Státním okresním archivem Kroměříž, Muzeem Kroměřížska, p.o. a Městem Kroměříž, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-86759-10-4.

NEČASOVÁ, Kamila. Trnava . Vydání druhé, rozšířené. Trnava : Obec Trnava, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-270-4809-0.

ODEHNAL, Petr. Horní Lideč : obrazy z historie. Vydání první. Horní Lideč : Obec Horní Lideč, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-270-4136-7.

ODEHNAL, Petr. Valašské Klobouky : osnova paměti. Vydání první. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2018. 604 stran . ISBN 978-80-906836-1-7.

POLÁCH, Petr. Jasenná . Jasenná : obec Jasenná, 2018. 119 stran . ISBN 978-80-270-3703-2.

ŠVIHÁLEK, Milan. Za svědky minulosti : výpravy za technickými památkami a mizejícími řemesly Čech, Moravy a Slezska. Rozšířené a přepracované třetí vydání, v Nakladatelství Jota první. Brno : Jota, 2018. 484 stran . ISBN 978-80-7565-324-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FLOREŠOVÁ, Veronika. Rozšířená čeština od Jarušky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 17 stran ;. ISBN 978-80-88143-15-4.

MAREK, Libor. Bilder und Stimmen des anderen deutschen Ostens : eine kritische Edition der Werke deutscher Autoren aus der Mährischen Walachei. Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 199 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-807-9.

MAREK, Libor. Zwischen Marginalität und Zentralität : deutsche Literatur und Kultur aus der Mährischen Walachei (1848-1948). Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 202 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-806-2.

PŘIDAL, Antonín. Lásky a lijavce : vzpomínky Antonína Přidala. První vydání. Brno : B & P Publishing, 2018. 244 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-159-9.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

PETRÁKOVÁ, Blanka. Muzeum luhačovického zálesí : muzeum staré jako Československo : Muzeum Luhačovice, 100 let, 1918-2018. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-87130-46-9.

TOMANCOVÁ, Jana. Knihovny Zlínského kraje v letech 2003-2017 . Zlín : Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, 2018. 73 stran . ISBN 978-80-86886-55-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

NEČASOVÁ, Kamila. Tomáš Garrigue Masaryk a Zlín . Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kultury a památkové péče, 2018. 59 stran . ISBN 978-80-87766-14-9.

ZETĚK, Jan. Vojáci, zajatci, legionáři . Vydání první. Zádveřice : Region, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-904761-4-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2018. Vydání devatenácté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2018. 102 stran .

NEDBÁLEK, Karel. New age post . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 111 stran ;. ISBN 978-80-88143-24-6.

PAVLIŠTÍK, Karel. Dvacet let Klubu H+Z . Vydání: první. Zlín : Klub H+Z - spolek pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s., 2018. 95 stran . ISBN 978-80-904197-3-5.

TRUMP, Ivana. Jak vychovat Trumpa . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 278 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4831-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CENEK, Pavel. Baťův kanál : od myšlenky k nápadu. 1. vydání. Brno : Povodí Moravy, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-907141-0-6.

MATUŠŮ, Radek. Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti = Robustness of integer order and fractional order control systems under conditions of uncertainty : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 58 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-734-8.

MINTĚLOVÁ, Kateřina. Sám sobě pekařem s pekárnou ETA . 1. české vydání. Praha : ETA a.s., 2018. 58 stran . ISBN 978-80-906289-9-1.

PEKAŘ, Libor. Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním = The use of algebraic and spectral approaches for time-delay systems analysis and synthesis : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 66 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-733-1.

POLYMERS (KONFERENCE). Polymers : site of advanced horizons and ambits : May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic : P-SAHA 18 UTB. First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2018. 140 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-729-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BAJCUROVÁ, Katarína. Stanický . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-7454-779-9.

BAŠTÝŘ, Jiří. Jiří Baštýř : obrazy : Sankturinovský dům, Kutná Hora, 11.5.-23.6.2018. Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2018. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906550-3-4.

ČERNÁ, Iveta. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018 . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos books s.r.o. : Národní památkový ústav, 2018. 601 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-09-4.

HANKE, Radim. Radim Hanke : bílý stín tvaru : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-5-8.

HORÁK, Antonín. Antonín Horák 100 . Praha : CI.CZ, s.r.o., 2018. 154 stran . ISBN 978-80-270-3548-9.

CHUPÍKOVÁ, Eva. S pastelkami městem Zlín . Olomouc : Hranostaj, 2018. 14 nečíslovaných stran . První průvodce památkami pro děti ; č. 60. ISBN 978-80-87627-61-7.

JANIŠ, Dalibor. Hrady Zlínského kraje . Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2018. 333 stran . ISBN 978-80-905794-4-6.

KLANG, Michael. Televizní konfese . Vydání první. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2018. 386 stran . ISBN 978-80-7454-808-6.

KOSTKA, Antonín. Má Vlára . Vydání první. Brumov-Bylnice : Antonín Kostka, 2018. 107 stran . ISBN 978-80-270-3639-4.

MEHEŠOVÁ, Olga. Kornelie Němečková : vystřihovánky, podmalby, tapiserie. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-87614-55-6.

NIKL, Petr. Petr Nikl : opice : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-6-5.

Ohlédnutí po 15 letech : počátky salesiánského díla na Jižních Svazích. Vydání první. Zlín : Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, 2018. 50 stran . ISBN 978-80-270-3614-1.

POKLUDA, Zdeněk. Tvrz Otrokovice . Zlín : Stanislav Nováček, 2018. 32 stran . ISBN 978-80-270-4930-1.

ZLIN DESIGN WEEK. Zlin Design Week 2018. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2018. 96 stran .

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HLAVÁČEK, Petr. Děkanské projevy . 1. vydání. Praha : Radek Klimeš - Atelier Regulus, 2018. 130 stran . ISBN 978-80-270-3704-9.

KOSTKA, Karel. Tomáš Baťa a baťovské školství . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 312 stran . ISBN 978-80-7543-663-4.

^ nahoru ^


Beletrie

BURDOVÁ, Anna. Dominik a zázračný kůň . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2018. 55 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-79-0.

Já jsem tvůj člověk : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2017/2018. Vydání první. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, 2018. 51 stran . ISBN 978-80-86886-54-1.

JANÍKOVÁ, Jana. Slizký případ . Vydání první. Praha : Verzone, 2018. 92 stran . ISBN 978-80-87971-19-2.

Když padají hvězdy : moravský vánoční almanach. 1. vydání. Dolní Kounice : Ergo Brauner, s.r.o., 2018. 54 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88245-06-3.

KOPECKÁ, Irena. Příběhy z Valašska . První vydání. [Francova Lhota] : Irena Kopecká, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-905656-6-1.

KOVANDA, Jaroslav. Marie McDonová a jiné básně . [Zlín] : JáSám, 2018. 91 stran ;. ISBN 978-80-907157-1-4.

KOVANDA, Jaroslav. Třešňové týdny . [Zlín] : JáSám, 2018. 182 stran . ISBN 978-80-907157-0-7.

NIKL, Petr. Malovat slunce . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 70 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-257-2378-4.

PECHANCOVÁ, Františka. Otelený financ a jiné vyprávjanky . Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, 2018. 143 stran ;. Laterňa ; svazek 5. ISBN 978-80-905408-7-3.

PEISERTOVÁ, Alena. České pohádky . 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 86 stran . ISBN 978-80-266-1327-5.

PEJLA, Jiří. Duetina . Plzeň : [nakladatel neuveden], 2018. 38 cm .

SEVERIN, Jiří. Mudrování národu moravského . Vydání první. [Uherské Hradiště] : Ottobre 12, 2018. 91 stran . ISBN 978-80-86528-64-9.

SLOBODA, Rudolf. Podzim . V češtině vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2018. 417 stran ;. Česi, čítajte ; svazek 13. ISBN 978-80-7443-330-6.

STRUHAR, Stanislav. Dar naděje . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2018. 117 stran ;. ISBN 978-80-7511-419-8.

STRUHAR, Stanislav. Opuštění : román. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2018. 102 stran ;. ISBN 978-80-7511-390-0.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. A co láska? . [Zlín] : Literi, 2018. 251 stran . ISBN 978-80-907093-0-0.

ŠMAKAL, Pavel. Jak to chodí jinde.. : (Politické anekdoty z různých dob a z různých států). [Zlín?] : [nakladatel není uveden], 2018. přibližně 100 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Kronika zemí českých : od císaře pána po Zemana : volné pokračování Kosmovy, Dalimilovy, Hájkovy a Jarlochovy kroniky po současnost : politické anekdoty v lidovém podání. [Zlín?] : [nakladatel není uveden], 2018. přibližně 140 stran ;.

TRÁVNÍČEK, Jan. Zlatokopové z Pragokoncertu 2, aneb, Za všechno může troll . Vydání třetí. [Zlín] : Jarmila a Jan Trávníčkovi, 2018. 159 stran ;. ISBN 978-80-270-3819-0.

VAVREČKA, Hugo. Pohádka o králi Škrábalovi, čili, O Ivanovi Krasopisci . Vydání první. Praha : Knihovna Václava Havla, 2018. 54 stran . ISBN 978-80-87490-96-9.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně