Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2011

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2011, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Kultura jako faktor volného času : nákupní chování na trzích vybraných volnočasových aktivit 2010 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 116 s. ;. ISBN 978-80-87500-11-8 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Marketing symfonických orchestrů : publikum a veřejnost moravských filharmonií . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 184 s. ISBN 978-80-87500-03-3 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Klenoty prírody Trenčianského kraja a Zlínskeho kraja . 1. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. 207 s. ISBN 978-80-87130-16-2 (Muzeum jihovýchodní Moravy v knize neuvedeno váz.).

PECHAROVÁ, Lenka. 134 výletů za zvířátky . 1. vyd. Praha : Grada, 2011. 187 s. ISBN 978-80-247-3887-1 (brož.).

Potravinářská biochemie I. . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7318-936-5 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

51. Zlín Film Festival 2011 : 51. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež : 29. 5.-5. 6. 2011 = 51st International Film Festival for Children and Youth : May 29 - June 5, 2011. Zlín : Filmfest, 2011. 303 s.

75 let filmového studia ve Zlíně 1936-2011. Zlín : Filmfest, 2011. 1 list .

75 years of film in Zlín 1936-2011. Zlín : Filmfest, 2011. 1 list .

Černobílý snář Elmara Klose . Vyd. 1. Praha : Národní filmový archiv, 2011. 339 s. Knihovna Iluminace ; 27. ISBN 978-80-7004-145-1 (váz.).

GREGOR, Lukáš. Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company. I. díl,. Klasická éra a současná 2D produkce . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 90 s. ISBN 978-80-87500-06-4 (brož.).

JUNÁK, Zdeněk. Zdeněk Junák osobně . V Praze : XYZ, 2011. 237 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7388-601-1 (váz.).

Minisalon filmové klapky 2012 Minisalon Film Clapperboards 2012. [Zlín : Minisalon.cz, 2011]. 1 stolní kalendář .

ROHÁL, Robert. Jiřina Švorcová a ti druzí : nejznámější filmové hvězdy normalizace . Vyd. 2., upr. V Praze : XYZ, 2011. 189 s. ISBN 978-80-7388-550-2 (váz.).

ROHÁL, Robert. Klauni v sukních . [Praha] : Petrklíč, 2011. 135 s. Osobnosti. ISBN 978-80-7229-242-4 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. ;. ISBN 978-80-87500-01-9 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 218 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.).

BARTOŠÍKOVÁ, Romana. Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků = Food safety management systems importance for competitiveness of food enterprises . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 43 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-033-2 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium . 3., upr. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 201 s. ISBN 978-80-7318-986-0 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Základy ekonomie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7454-014-1 (brož.).

GIRSTLOVÁ, Olga. Podnik jako živý organismus : tvorba soustavy řízení podniku = Company as a living organism : creating company management system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 40 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-051-6 (brož.).

Historie a současnost podnikání na Zlínsku . 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2011. 319 s. Historie a současnost podnikání v regionech ČR. ISBN 978-80-86699-63-9 (váz.).

JIRČÍKOVÁ, Eva. Identifikace faktorů ovlivňujících proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky = Identification of factors influencing the cluster development process in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 40 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-035-6 (brož.).

JUŘÍKOVÁ, Martina. Řízení kvality služeb prostřednictvím nástrojů marketingu = Managing service quality through the use of marketing tools : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-052-3 (brož.).

KAFKA, Milan. Význam ochrany a bezpečnosti IS-IT pro konkurenceschopnost podniku = The point of IS-IT protection and security for the firm competitiveness : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 36 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-036-3 (brož.).

KAMENÍKOVÁ, Blanka. Bankovnictví a pojišťovnictví : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 189 s. ISBN 978-80-7454-117-9 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Evropská unie III. : návody na cvičení . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 65 s. ISBN 978-80-7454-132-2 (brož.).

MATULÍK, Petr. Mass customization = Masová kustomizace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 43 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-042-4 (brož.).

PILÍK, Michal. Nový marketing jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod = New marketing as an opportunity of increasing marketing influence on enterprise competitiveness : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 46 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-031-8 (brož.).

REMEŠ, Daniel. Zvyšování výkonnosti podniku pomocí využití propojení konceptů Balanced Scorecard a ekonomické přidané hodnoty = Increasing of the corporate performance by using a link between the Balanced Scorecard and the economic value added : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-047-9 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice = Significance of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and its use in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 59 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-073-8 (brož.).

ŠILHÁNOVÁ, Renata. Lexikalische und phraseologische Aspekte der Textsorte Geschäftsbrief . 1. Aufl. Zlín : VeRBuM, 2011. 148 s. ISBN 978-80-87500-08-8 (brož.).

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Dynamika projektu : uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 143 s. ISBN 978-80-87500-07-1 (brož.).

TOMAŠTÍK, Marek. Personální management firmy Baťa, a.s. Zlín do roku 1939 = The personnel department of the Bata Shoe company Zlín till 1939 : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-048-6 (brož.).

ZELENÝ, Milan. Všechno bude jinak : z nového světa podnikání . Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 175 s. ;. ISBN 978-80-89231-83-6 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

NĚMEC, Vít. Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927 . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2011. 173 s. ISBN 978-80-86157-35-1 (brož.).

SLEZÁK, Josef. S otcem Piem za zády . Vyd. 1. Břeclav : Jiří Polach, 2011. 150 s., xxiv s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-260-0055-6 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

HAVRÁNEK, Antonín. Mechanika v příkladech I. Hmotný bod . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7454-024-0 (brož.).

NĚMEC, Dobroslav. Fyzikální základy technologií . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7318-998-3 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Baťův kanál cyklostezka podél Baťova kanálu. [Česko : s.n., 2011?]. 1 mapa . ISBN (Složeno).

GIRGEL, Michal. Rozhledny a výhledová místa Zlínského kraje . 1. vyd. Zlín : Zlínský kraj, 2011. 151 s. ISBN 978-80-260-1203-0 (váz.).

GUTOVÁ, Pavlína. Průvodce po městě Zlíně pro aktivní procházky Zlínem . Vyd. 1. Zlín : Muzeum Jihovýchodní moravy ve Zlíně, 2011. 16 s. ISBN 978-80-87130-15-5 (brož.).

Hostýnské vrchy. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 1 mapa . Východní Morava : kouzlo rozmanitosti.

CHRÁSTEK, František. Obrazy - Zlínský kraj = The picturesque Zlin Region . Vyd. 1. Uherský Brod : Q studio, 2011. 360 s. ISBN 978-80-903450-8-9 (váz.).

Chřiby. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 1 mapa . Východní Morava : kouzlo rozmanitosti.

JILÍK, Jiří. Chřiby záhadné a mytické. Sv. 6,. Chřiby po hradských cestách . 1. vyd. Buchlovice : Jiří Jilík, 2011. 111 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 6. ISBN 978-80-260-1741-7 (brož.).

KUBICA, Peter. Odklínanie hradov a zámkov . [Žilina] : Žilinský samosprávny kraj, [201-?]. 41 s. ISBN (Brož.).

Mámo, táto ve Zlíně, tam se líbí rodině!. [Zlín] : Městské informační a turistické středisko Zlín, [2011?]. [12] s. ISBN (brož.).

Morava a Slezsko : výlety na běžkách = Morawy i Šlask : Wycieczki na nartach biegowych = Mähren und Schleisen : Ausflüge auf Skiern . Zlín : m-ARK, 2011. 99 s. ISBN (kroužková vazba).

Ručně malovaná mapa města Zlín. [1. vyd.]. Zlín : Malované mapy, c2011. 1 mapa . ISBN 978-80-260-0970-2 (složeno).

Sběratelův kalendář Zlín 2011. [Zlín : Pavel Krejčíř], 2010. 1 kalendář (13 l.) ;.

To nejlepší ze Slovácka Uherskohradišťsko : Uherskobrodsko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 1 mapa . Východní Morava.

Valašsko mapa atraktivit turistické oblasti, tipy na výlety, kontakty na turistická informační centra. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [2011?]. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ; 32. ISBN (Složeno).

Velké Karlovice cyklistické, turistické a lyžařské značení . Velké Karlovice : Informační centrum Velké Karlovice, 2011. 1 mapa . ISBN (Složeno).

ZIKMUND, Miroslav. Legenda Z + H : výbor z díla. Druhá cesta Evropa - Asie 22.4.1959-11.11.1964 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. 457 s. ISBN 978-80-7217-835-3 (váz.).

Zlínsko Hostýnské a Vizovické vrchy : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 470. ISBN 978-80-7224-748-6 (složeno).

Zlínsko a Luhačovicko mapa atraktivit turistické oblasti, tipy na výlety, kontakty na turistická informační centra. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [2011?]. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ; 31. ISBN (Složeno).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

CÍLEK, Roman. Hlasy z hořících domů : Lidice, Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov, Zákřov, Javoříčko . V Praze : XYZ, 2011. 334 s. ISBN 978-80-7388-518-2 (váz.).

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Na-Su . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2011. 103 s. ISBN 978-80-904179-7-7 (sv. 4 brož.).

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Su-Žv . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2011. 107 s. ISBN 978-80-904179-8-4 (brož.).

FALTUS, Jiří. Valašská duše Vladislava Jurčáka . Lanškroun : TG Tisk, 2011. 192 s. ISBN 978-80-87296-11-0 (váz.).

KAPUSTOVÁ, Jana. Slušovice 1261-2011 : (k 750. výročí první písemné zmínky) . Slušovice : Město Slušovice, 2011. 46 s. ISBN 978-80-260-0860-6 (v knize neuvedeno brož.).

Loučka : 750 let : 1261-2011 . Loučka : Obec Loučka, 2011. 188 s.

Obec Újezd : 750 let dějin : 1261-2011 . Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro obec Újezd, 2011. 287 s., [24] s. obr. příl. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 96. ISBN 978-80-7275-089-4 (váz.).

PALA, Josef. Trnava : sto let farního kostela . Vyd. 1. Trnava : Římskokatolická farnost Trnava, 2011. 83 s. ISBN (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. 440 let Kudlova : obrázky z minulosti 1571-2011 . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2011. 102 s. ISBN 978-80-260-1089-0 (brož.).

POSPÍŠIL, Jaroslav. Světla a stíny v životě Baťova ředitele Ing. Františka Maloty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 142 s. WALT. ISBN 978-80-87497-26-5 (váz.).

Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada 192009 . Vyd. 1. Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, 2011. 356 s. ISBN 978-80-86399-78-2 (brož.).

ŠTALMACHOVÁ, Eliška. Tak šel čas-- : 750 let obce Lutonina 1261-2011 . Vyd. 1. Lutonina : Obecní úřad Lutonina, 2011. 239 s. ISBN 978-80-86093-24-6 (váz).

VELCEROVÁ, Ludmila. Vizovice v proměnách času . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2011. 307 s. ISBN 978-80-87206-29-4 (váz.).

ZETĚK, Jan. Zádveřice-Raková : osudy obce na Valašsku : vlastivědná studie . Vyd. 1. Zádveřice-Raková : Obec Zádveřice-Raková, 2011. 509 s. ISBN 978-80-254-8010-6 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

Historie a současnost vesnické hudby včetně dechové : sborník přednášek. Fryšták : Město Fryšták, 2011. 131 s.

REDL, Vlasta. My tři a já . V Praze : Daranus, 2011. 169 s. ISBN 978-80-87423-11-0 (váz.).

Zpěvník staršího školáka pro holky, kluky, děvčice a šohaje, cérky aj ogary-- . 1. vyd. Zádveřice : [s.n.], 2011. 1 zpěvník (65 s.) . Zpěvníky nejmladšího a staršího školáka ; sv. 3.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

KAFKA, Stanislav. Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie . Vyd. 4. uprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 126 s. ;. ISBN 978-80-7454-095-0 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Kde končí svět-- 2011 : sborníček vítězných prací z krajské literární soutěže pro děti pořádané knihovnami Zlínského kraje. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2011. 44 s. ISBN 978-80-260-0202-4 (v knize neuvedeno brož.).

Můj podělaný svět . Vizovice : Dětský domov a Základní škola Vizovice, 2011. 68 l.

Theories and practice : proceedings of the second international conference on English and American studies : September 7-8, 2010, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 261 s. ;. Zlín proceedings in humanities ; vol. 2. ISBN 978-80-7454-089-9 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

VAŠKOVÁ, Hana. Vývoj věcné katalogizace v Krajské knihovně Františka Bartoše od roku 1991 po současnost : bakalářská práce = Development of subject cataloguing in the František Bartoš Regional Library since 1991 . Opava : Hana Vašková, 2011. 77 l., [12] l. příl. ;.

^ nahoru ^


13. Matematika

KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : sbírka příkladů v programu XLStatistic[s] . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 141 s. ISBN 978-80-7454-129-2 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Metody statistické analýzy : matematická statistika v programu XLStatistics . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7454-010-3 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Metody statistické analýzy : počet pravděpodobností v programu XLStatistics . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 154 s. ISBN 978-80-7454-011-0 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

55. studentská vědecká konference : 18. května 2011 : program a sborník abstraktů . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-210-5483-7 (brož.).

KONEČNÝ, Michal. Příběhy hraběcích lázní : Serényiové v Luhačovicích : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum luhačovického Zálesí 26. února až 30. října 2011 . Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. [12] s. ISBN 978-80-87130-13-1 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy hraběcích lázní . 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. [28] s. ISBN 978-80-87130-17-9 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

LUCKS, Günter. Byl jsem Hitlerův poslední rekrut : příběh dětského vojáka SS . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. 270 s. ISBN 978-80-249-1668-2 (váz.).

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji : Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme? : motto setkání "Pomáháme těm, kteří pomáhají" : prezentace příkladných a osvědčených postupů zejména ze Zlínského kraje a pozvaných odborných lektorů : Knihovna Kroměřížska 3. 11. 2011. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2011. 55 s. ;.

KONEČNÝ, Štěpán. Fenomén lhaní v prostředí internetu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5488-2 (brož.).

Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně březen 2011 : aktualizovaný abecední rejstřík . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2011. 49 s. ;.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BOBÁK, Roman. Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2011. 159 s. ISBN 978-80-02-02354-8 (brož.).

ČERNOCH, Karel. Plastikářská výroba ve Zlín Precision s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 65 s. ISBN 978-80-905002-4-2 (brož.).

GŘEŠÁK, Václav. Konstrukce a modelování galanterie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 229 s. ISBN 978-80-7454-097-4 (brož.).

HANULÍK, Radomil. Plastikářské technologie : učebnice pro třetí a čtvrtý ročník SPŠP-COP Zlín, zpracovatelského oboru . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 147 s. ISBN 978-80-905002-1-1 (brož.).

HANULÍK, Radomil. Praktická cvičení : učebnice pro druhý ročník SPŠP-COP Zlín, zpracovatelského oboru . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 66 s. ISBN 978-80-905002-0-4 (brož.).

KORYTÁŘ, Kamil. Plastikářská výroba ve společnosti Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 93 s. ISBN 978-80-905002-3-5 (brož.).

KOŠÁREK, Ladislav. Plastikářské technologie v D Plast, a.s. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 59 s. ISBN 978-80-905002-5-9 (brož.).

LEČÍK, František. Obuvnické modelářství I. . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7454-127-8 (brož.).

MECHL, Viktor. Gumárenská technologie v Barum Continental, spol. s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 94 s. ISBN 978-80-905002-2-8 (brož.).

Základy zbožíznalství potravin . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7454-118-6 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

Barum Czech Rally Zlín : 26.-28.8.2011 : [oficiální program . Zlín : Rallye Zlín ve spolupráci s agenturou Zlin press production, 2011. 151 s., [24] obr. příl. ISBN 978-80-260-1127-9 (v knize neuvedeno brož.).

ČINČOVÁ, Yvona. Sláva zlínského sportu . Vyd. 1. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87130-18-6 (váz.).

ORSÁKOVÁ, Štěpánka. Kudy z nudy : nejlepší výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 144 s. ISBN 978-80-251-3383-5 (Computer Press váz.).

ŘEPKA, Tomáš. Rebel : osobní zpověď Tomáše Řepky . Praha : Ottovo nakladatelství, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7451-092-2 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

1415 Baťův institut : nové centrum kultury a vzdělnaosti Zlínského kraje. [Zlín : Zlínský kraj, 2011]. 1 slož. list .

České umění první poloviny dvacátého století : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně = The Regional Gallery of Fine Arts in Zlin : 27. 9. 2011-22. 4. 2012. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. 1 slož. l.

Five Czech authors of children's pictorial books. Prague : Ministry of Culture of the Czech Republic, 2011. 1 složený l. ISBN 978-80-86310-97-8 (brož.).

JIŘIČNÁ, Eva. Prostory a dialogy Evy Jiřičné . Vyd. 1. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2011. 237 s. ISBN 978-80-87064-06-1 (váz.).

Josef Gočár, Otakar Novotný . V Praze : S.V.U. Mánes, 2011. 212 s. ISBN 978-80-905116-0-6 (váz.).

Karel Souček a jeho žáci . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2011. 1 slož. list ;.

KAŠPAR, Adolf. Adolf Kašpar : akvarely, kresby, grafika : ze sbírek Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [Grafický kabinet, 15. listopadu 2011 - 29. ledna 2012 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. [6] s. ISBN 978-80-85052-89-3 (skádanka).

KOVANDA, Jaroslav. Muž v trojobalu : Jaroslav Kovanda : obrazy - sochy - knihy . Zlín : [Alternativa], 2011. 51 s.

PALÁTOVÁ, Karla. Karla Palátová - Ohlédnutí . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně : Krajská galerie výtvarnéhu umění ve Zlíně, 2011. 4 s.

Památná místa farnosti Brumovské : sborník sakrálních památek farnosti svatého Václava v Brumově-Bylnici . Brumov-Bylnice : Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice, 2011. [64] s.

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata’s Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943) . Zlín : Esprint, 2011. 24 s. ISBN 978-80-254-9363-2 (brož.).

Proměny továrny - lidé a čas : středa 2. listopadu v 17 hodin v Alternativě - kulturním institutu Zlín : výstava potrvá do 30. listopadu 2011. Zlín : Alternativa - kulturní institut Zlín, 2011. 1 slož. list .

Rodinné domy Jana Kotěry . 1. vyd. v jazyce českém. Praha : Foibos Books ve spolupráci s Foibos Bohemia, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87073-39-1 (brož.).

Šestý Nový zlínský salon 2011 : společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění = 6th New Zlin salon 2011 : joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visual art. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. 155 s.

ŠIMURDA, Miloš. Miloš Šimurda : obrazy 1958-2009 : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění 20. září - 13. listopadu 2011 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. [6] s. ISBN 978-80-85052-88-6 (skládanka).

TOMÁNEK, Dušan. Nebel : fotografie z natáčení filmu Alois Nebel = photographs from the making of Alois Nebel : 2008-2011 . 1. vyd. Praha : Labyrint, 2011. [91] s. ISBN 978-80-87260-33-3 (váz.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Be in study in Zlin . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně., 2011. [24] s.

Be in study in Zlin . Zlin : Thomas Bata University in Zlin, 2011. [24] s.

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Odraz rozvoje firmy Baťa ve struktuře vzdělávací soustavy ve zlínském regionu v letech 1894-1948 . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2011. 199 s. ISBN 978-80-7454-128-5 (brož.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Barevné kamínky : tematické čtení : pohádkové příběhy v tematických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 7 . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2011. 64 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-43-0 (7. díl kroužková vazba).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Inovace výuky jako faktor zvyšování odborné přípravy studentů VŠ . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 86 s. ISBN 978-80-87500-15-6 (brož.).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Inovace výuky marketingových komunikací . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací ve spolupráci s PM Consulting, 2011. [32] s. ISBN 978-80-7454-119-3 (Univerzita Tomáše Bati brož.).

KAŠPÁRKOVÁ, Svatava. Výchova školní a mimoškolní na pokusných reformních měšťanských školách a možnosti výchovného zhodnocení volného času ve Zlíně . 1. vyd. Brno : Paido, 2011. 84 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-7315-218-5 (brož.).

KUBÍČKOVÁ, Miloslava. Kultura školy = School culture : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-038-7 (brož.).

LANGROVÁ, Libuše. Historie školy v Šarovech 1884-1975 . České Budějovice : Nová forma, 2011. 434 s.

ROSINA, Štefan. Spomienky po rokoch : Baťova škola práce a naša trieda absolventov r. 1954 na Strednej priemyselnej škole chemikej v Zlíne : voľné pokračovanie publikácie, ktorá vznikla k 50. výročiu ukončenia štúdia . 1. vyd. Bratislava : Marada Capital Services, 2011. 103 s. ISBN 978-80-970079-2-8 (váz.).

SOUKALOVÁ, Radomila. Poslání a úlohy marketingové komunikace v řízení vysokých škol = Mission and task of marketing communications in university management : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 48 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-019-6 (brož.).

Základní umělecká škola Zlín-Malenovice : 30. výročí založení. Zlín : Základní umělecká škola Zlín-Malenovice, 2011. 38 s.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

GREGOR, Lukáš. iPad : průvodce s tipy a triky . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 288 s. ISBN 978-80-251-3336-1 (brož.).

GREGOR, Lukáš. Mac pro úplné začátečníky . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 256 s. Pro úplné začátečníky. ISBN 978-80-251-3229-6 (brož.).

ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7454-125-4 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene : (metodika pro zemědělskou praxi) . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. 88 s. ISBN 978-80-904594-0-3 (brož.).

^ nahoru ^


^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Odičanije : romanetto o volkach, ljudjach i javlenijach . Sankt-Peterburg : Globus, 2011. 229 s. ;. ISBN 5-98255-011-6 (váz.).

BAJAJA, Antonín. Zpytování : sedmnáct fejetonů a Oblet Země za několik minut . Liberec : Josef Vinklát, 2011. 53 s.

BOBÁK, Jindřich František. Poněkud odlišná čára života . Belgium : UniBook, 2011. 431 s. ISBN (váz.).

FOJTÍK, František. Od vesna do vesna . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2011. 159 s. Laterňa ; sv. 2. ISBN 978-80-260-0971-9 (brož.).

FOJTÍKOVÁ, Marta. Na prvním schůdku osmého patra . [Zlín : KODIAK print, 2011]. 97 s. ISBN 978-80-254-9204-8 (brož.).

HOLUBEC, Ondřej. Vady na kráse . 1. vyd. Praha : Klub přátel Psího vína, 2011. 40 s. ;. Psí víno - Stůl ; sv. 23. ISBN 978-80-904454-6-8 (brož.).

JECHO, Evžen. Ohlédnutí za vojnou . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2011. 92 s., [30] l. obr. příl. ISBN 978-80-904921-1-0 (váz.).

JECHOVÁ, Eliška. Stáří - dlouhověkost prožívám na počátku XXI. století. III. díl. 1 vyd. [Otrokovice] : Agos, 2011. 198 s. ISBN 978-80-904921-0-3 (váz.).

KAČÍRKOVÁ, Hanka. Dva pohledy . 1. vyd. Otrokovice : A. Jechová, 2011. 172 s. ;. ISBN 978-80-254-9294-9 (brož.).

MAREČEK, Jiří. Stébla zkoušet . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 77 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 10. ISBN 978-80-87497-34-0 (brož.).

MRÁZEK, Vojtěch. Roztržené sny . [Zlín : Vjtěch Mrázek], 2011. 71 s. ISBN 978-80-260-1030-2 (váz).

NIKL, Petr. Žlutí lvi . 1. vyd. Praha : Meander, 2011. [32] s. Modrý slon ; sv. 41. ISBN 978-80-86283-92-0 (váz.).

PECK, Eduard. Valašské národní pohádky z Vizovic . Vyd. 1. Vizovice : Město Vizovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. 157 s. ISBN 978-80-260-1083-8 (brož.).

PEJLA, Jiří. Žalmúzie . Plzeň : Galerie města Plzně, 2011. 141 s. Imago et verbum ; sv. 13. ISBN 978-80-87289-15-0 (brož.).

PIPEREK, Lubomír Filip. Předěly : básně zlínské, egyptské, irské a kroměřížské . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 103 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 6. ISBN 978-80-87497-35-7 (brož.).

RENČ, Václav. Přesýpací hodiny . 1. samost. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. 90 s. ;. ISBN 978-80-7195-456-9 (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Koza na trati : každému muži vstoupí někdy na trať koza . Vyd. 1. Štíty : Veduta, 2011. 139 s. ISBN 978-80-86438-39-9 (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Rušný dům : (Loutí 1960 - Praha 1961) . Vyd. 2. V Brně : Atlantis, 2011. 270 s. ;. ISBN 978-80-7108-333-7 (váz.).

WITTHEDOVÁ, Jana. Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále . Vyd. 1. Praha : Protis, 2011. 95 s. ISBN 978-80-7386-082-0 (brož.).

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Deník mých kachních let . Vyd. 1. Kralice na Hané : Computer Media, 2011. 173 s. ISBN 978-80-7402-113-8 (brož.).

ZETĚK, Jan. Skryté příběhy . Vyd. 1. Zádveřice : Region, 2011. 91 s. ISBN 978-80-904761-0-3 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně