Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2010

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2010, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

Literatura k Roku stranického školení 1955-1956 : kroužky pro studium dějiny KSSS . Gottwaldov : Krajská lidová knihovna v Gottwaldově, [1954?]. 1 slož. list.

Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 24. 2. - 7. 3. 2010 . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 1 sv. (nestr.) ;. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7318-767-5 (brož.).

^ nahoru ^


1. Filozofie. Psychologie

ZENTRICH, Josef A. Tajemství zimního slunovratu 2012, aneb, Když padalo Slunce . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2010. 262 s. ;. ISBN 978-80-7336-620-9 (brož.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

KOPEČNÝ, Pavel. Původní starokatolické kostely . 1. vyd. Vizovice : [P. Kopečný], 2010. 70 s. ISBN 978-80-254-7617-8 (brož.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 89 s. ISBN 978-80-7318-977-8 (brož.).

KAŠPÁRKOVÁ, Svatava. Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost . 1. vyd. Brno : Paido, 2010. 121 s. ISBN 978-80-7315-195-9 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 158 s. ;. ISBN 978-80-7318-942-6 (brož.).

KOPECKÝ, Miroslav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce . 2. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 256 s. ISBN 978-80-254-9022-8 (v knize neuvedeno váz.).

KOPECKÝ, Miroslav. Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve II. světové válce . 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 272 s. ISBN 978-80-254-9023-5 (v knize neuvedeno váz.).

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek) . Vyd. 8., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 91 s. ISBN 978-80-7318-992-1 (brož.).

Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně březen 2010 : aktualizovaný abecední rejstřík . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2010. 45 s. ;.

Statistická ročenka Zlínského kraje 2010 : Statistical yearbook of the Zlínský region 2010 . Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2010. 208 s. ISBN 978-80-250-2057-9 (brož.).

SUŠILOVÁ, Libuše. Klobucký rok : starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích . Vyd. v knižní a souhrnné podobě 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, 2010. 63 s. Laterňa ; sv. 1. ISBN 978-80-254-8527-9 (brož.).

ŠIŠKA, Jiří F. Vrtulníky proti mudžáhedínům : sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979-1989 : vrtulníky na bojišti . Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2010. 231 s. ISBN 978-80-86808-77-2 (váz.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění . 2., upr. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010. 684 s. ISBN 978-80-85948-74-5 (Atelier IM váz.).

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

BUŇKA, František. Senzorická analýza potravin I. . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 157 s. ISBN 978-80-7318-887-0 (brož.).

BUŇKOVÁ, Leona. Obecná mikrobiologie . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7318-973-0 (brož.).

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7318-950-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 195 s. ;. ISBN 978-80-7318-921-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 2002-2010. 12. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 191 s. ;. ISBN 978-80-7318-993-8.

VALENDIN, Miroslav. Vybrané statě z mechaniky. Dynamika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7318-917-4 (brož.).

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

54. studentská vědecká konference : 18. května 2010 : program a sborník abstraktů . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 68 s. ISBN 978-80-210-5189-8 (brož.).

FROLEC, Ivo. Muzeum lidových pálenic Vlčnov : rukověť návštěvníka . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 43 s. ISBN 978-80-86185-88-0 (brož.).

GREGOR, Dalibor. Anglický plnokrevník = The English Thoroughbred = Englisches Vollblut . Opava : Dalibor Gregor, 2010. 149 s. ISBN 978-80-904692-0-4 (váz.).

HOZA, Ignác. Potravinářská biochemie VI . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 98 s. ISBN 978-80-7318-911-2 (brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část II,. Studijní podklady k seminářům . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7318-951-8 (část 2 brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část I . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 243 s. ISBN 978-80-7318-968-6 (brož.).

JURKA, Mojmír. 10 let Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje : výroční almanach : deset let vás chráníme 2001-2010 . Vyd. 1. Zlín : Studio Image 2000, 2010. 157 s. ISBN 978-80-254-9000-6 (v knize neuvedeno váz.).

KLÁTIL, Lubomír. Pagekoni rodu Rhacodactylus . Vyd. 1. Rudná u Prahy : Robimaus, 2010. 69 s. Abeceda teraristy. ISBN 978-80-87293-18-8 (váz.).

KNÁPKOVÁ, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady . 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Komparace metodologie účetních systémů a jejich praktických aplikací = Comparison of accounting systems methodologies and their practical applications : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 50 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7318-933-4 (brož.).

PILÍK, Michal. Business-to-business marketing . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 126 s. ISBN 978-80-7318-918-1 (brož.).

SEVERIN, Jiří. Všeho dokvasu : příběhy v hospodách, pálenicích a vinných sklepech sesbírané . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 159 s. ISBN 978-80-86185-87-3 (váz.).

ŠTEKER, Karel. Příklady z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 124 s. ;. ISBN 978-80-7318-972-3 (brož.).

Žena a muž v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2010. 260 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-904273-4-1 (brož.).

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

BRUTHANSOVÁ, Tereza. Libuše Niklová . Vyd. 1. Praha : Arbor vitae societas, 2010. 277 s. ISBN 978-80-904534-1-8 (váz.).

DANĚK, Wabi. Zpěvník [největší hity] . 1. vyd. Praha : Fragment, 2010. 1 zpěvník (91 s.) ;. ISBN 978-80-253-0803-5 (váz.).

FORST, Michal. 40 let historie Barum Czech Rally Zlín : (1971 - 2010) . Vyd. 1. Zlín : Rallye Zlín, c2010. 110 s. ISBN 978-80-254-8797-6.

Fryšták 2011 fotografie vybraných fryštáckých autorů . Fryšták : Město Fryšták, 2010. 1 stolní kalendář .

HÁBL, Patrik. Hábl Patrik : avoid a void . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 103 s. ISBN 978-80-87303-07-8 (váz.).

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87303-13-9 (brož.).

HOŘÁK, Václav. Československá národní kapela ve Spojených státech : kronika Václava Hořáka let 1923-1931 . Vyd. 1. Zlín ; Valašské Klobouky : Krajská knihovna Františka Bartoše : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2010. 149 s. Edice Zlínský kraj ; sv. 20. ISBN 978-80-86886-36-7 (váz. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně).

JARCOVJÁK, Lubomír. Bukovany - Křížová cesta . 1. vyd. [Bukovany] : [s.n.], 2010. 85 s. ISBN (váz.).

JUREČKA, Jan. Co by měl znát muzikant . 1. vyd. [Zlín] : Harmony Agency, [2010?]. 130 l. ISBN 978-80-254-7978-0 (kroužková vazba).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 4. díl. [Zlín] : Harmony Agency, [2010]. 177 s. ISBN 978-80-254-8847-8 (kroužková vazba).

LIPOVSKÁ, Dana. Kongresové centrum Zlín : příběh proskleného diatomu . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8018-2 (váz.).

SWALENS, Dušan. Elementy = The elements = Les elements = De elementen = Die Elemente . 1. vyd. Zlín : Produkce 24, 2010. 91 s. Makrofotografie = Macrophotography = Macrophotographie = Macrofotografie = Macrofotographie ; 1. ISBN 978-80-254-8408-1 (brož.).

ŠMÍD, Zdeněk. Zdeněk Šmíd . [Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2010?]. [46] s. ISBN 978-80-85052-84-8 (brož.).

ZLÍN, Karel. Karel Zlín . [Praha] : Gallery, 2010. 287, [14] s. ISBN 978-80-86990-43-9 (Gallery váz.).

Zpěvník historie a současnost česko-slovenského gospelu. Vyd. 1. Zlín : Salesiánský klub mládeže Zlín, 2010. 231 s. ;. ISBN 978-80-254-7751-9.

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

KOLAŘÍK, Josef. Nářeční slovník Luhačovického Zálesí . Luhačovice : Město Luhačovice, 2010. 117 s., [10] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-7665-9 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

A 60 : 1950-2010 : Státní okresní archiv Zlín . Vyd. 1. Zlín : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, 2010. 77 s. ISBN 978-80-86931-54-8 (brož.).

Bílé Karpaty cykloturistická a turistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8854-6 (v mapě neuvedeno složeno).

Cyklostezka Bečva cykloturistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8856-0 (v mapě neuvedeno složeno).

Česko-německé pohraničí - Šumava dálková cyklotrasa 1:75 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 13 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-638-0 (složeno).

Česko-rakouské pohraničí dálková cyklotrasa 1:90 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-640-3 (složeno).

HAJNÝ, Pavel. Marie Baťová : první dáma Zlína . Ve Zlíně : Nadace Tomáše Bati, 2010. 207 s., 24 s. fot. příl. ;. ISBN 978-80-254-8882-9.

HANZELKA, Jiří. Legenda H + Z : výbor z díla. První cesta Afrika - Amerika 22.4.1947-1.11.1950 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7217-798-1 (váz.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. III. díl . Vyd. 1. Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2010. 468 s. s., [30] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-6553-0 (váz.).

Historie, kultura, poznání-- : kulturní organizace zřizované Zlínským krajem : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Zlínský kraj, 2010. 43 s. ISBN 978-80-254-9010-5 (brož.).

CHMELA, Tomáš. Ploština : příběh psaný ohněm . Nymburk : Vega-L, 2010. 32 s. ISBN 978-80-87275-23-8 (brož.).

JANEČKA, Karel. Kronika Římskokatolické farnosti Zubří . Zubří : Římskokatolická farnost Zubří, 2010. 135 s. ISBN 978-80-254-7280-4 (brož.).

Karlovarsko 22 tipů na výlety . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 atlas (96 s.) . Výlety na kole. ISBN 978-80-7224-649-6 (brož.).

MATYÁŠ, Bohuslav. Rád jsem vás poznal 2 : (13 rozhovorů) . Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2010. 232 s. ISBN 978-80-86528-24-3 (brož.).

MRÁČKOVÁ, Helena. Putování časem Zlínským krajem . Vyd. 1. Zlín : Zlínský kraj, 2010. 195 s. ISBN 978-80-254-8405-0.

ODEHNAL, Petr. Lačnov : třicet kapitol z historie obce . Vyd. 1. Lačnov : Obec Lačnov, 2010. 367 s. ISBN 978-80-254-7597-3.

Okolie Bratislavy - juh Podunajská nížina, Neusiedler see, Hainburg : velká cykloturistická mapa 1:60 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 172. ISBN 978-80-7224-658-8 (složeno).

Okolie Bratislavy - sever Malé Karpaty, Záhorie : velká cykloturistická mapa 1:60 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 171. ISBN 978-80-7224-657-1 (složeno).

ROHÁL, Robert. Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov . Holešov : Město Holešov, 2010. 60 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 20. ISBN 978-80-254-9002-0 (v knize neuvedeno brož.).

SULÍČEK, Josef. Z Vizovic kolem kontinentu : příběh legionáře Josefa Sulíčka . Vizovice : Město Vizovice, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8671-9 (v knize neuvedeno brož.).

ŠAFAŘÍK, Alois. Můj docela stručný životopis : (edice pamětí) . Zlín : Náboženská obec CČSH ve spolupráci s Úřadem ústřední rady Církve československé husitské v Praze, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7000-053-3 (brož.).

ŠULA, Jan. Letem českým muzikantským světem . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7405-068-8 (brož.).

Záhorie, Malé Karpaty 23 tipov na výlety . Zádveřice : SHOCart, 2010. 1 atlas (96 s.) . Výlety na bicykli. ISBN 978-80-7224-656-4 (brož.).

ZIKMUND, Miroslav. Turecko : minarety, fíky, popelky . 1. vyd. v českém jazyce. V Brumovicích : Carpe diem, 2010. [80] s. ISBN 978-80-87195-16-1 (váz.).

^ nahoru ^


Beletrie

--a to je blues : antologie textů blues a o blues . Vyd. 1. Štíty : Veduta, 2010. 248 s. ISBN 978-80-86438-35-1 (váz.).

ANDRONIKOVA, Hana. Nebe nemá dno . Vyd. 1. Praha : Odeon, 2010. 290 s. ;. Česká řada ; sv. 20. ISBN 978-80-207-1337-7 (váz.).

ČAPEK, Karel. Věc Makropulos : odhalte tajemství nesmrtelnosti . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 113 s.

FOJTÍKOVÁ, Marta. V sedmém patře nebe . 1. vyd. Zlín : KODIAK print, 2010. 106 s. ISBN 978-80-254-6852-4 (brož.).

GOMBÁR, Dodo. Bez Boha dom : (divadelná hra v piatich obrazoch) . Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2010. 91 s. ;. RozRazil - současná česká hra ; sv. 82. ISBN 978-80-86907-70-3 (brož.).

HATCHER, Jeffrey. Krása na scéně : být, či nebýt ženou? . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 105 s.

HOLCMAN, Josef. Cena facky . Nové, dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 110 s. WALT. ISBN 978-80-87162-05-7 (váz.).

HRABICA, Miroslav. Pohlazení pro duši . Vyd. 2., (dopl.). Otrokovice : M. Hrabica, 2010. 149 s. ;. ISBN 978-80-902322-9-7 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Řeč srdce : (potěšení do kapsy či kabelky) . Vyd. 2. Otrokovice : M. Hrabica, c2010. 95 s. ;. ISBN 978-80-904091-0-1 (brož.).

HUSEK, Jožka. Labutí dvojzpěv ; Regina ; Odpouštím . Břeclav : J. Husek, 2010. 203 s. ISBN (Brož.).

CHRASTINA, Vladimír. Ká, Osvalde . [Zlín?] : V. Chrastina, 2010. 63 s. ;. ISBN (Brož.).

Jakou barvu má svět? : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20092010 . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2010. 67 s. ISBN 978-80-86886-34-3 (brož.).

JILÍK, Jiří. Jdu Slováckem krásným II . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Jiří Jilík, 2010. 123 s. ISBN (váz.).

KLOBOUK, Jiří. Jazz II: Rodiče . Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2010. 142 s. ISBN 978-80-7438-012-9 (brož.).

KOPP, Radomil. Nebe rockerů : česko-slovenské story . 1. vyd. Praha : Olympia, 2010. 176 s. ;. ISBN 978-80-7376-256-8 (brož.).

KOVANDA, Jaroslav. Gumový betlém : fiktivní kronika jedné rodiny . Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. 401 s. ;. ISBN 978-80-7215-390-9 (brož.).

KOVANDA, Jaroslav. S jazykem od inkoustu : fejetony a jiné texty z let 1997- 2009 . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 210 s. Walt. ISBN 978-80-87497-00-5 (brož.).

KRAMOLIŠ, Čeněk. Konec chleba, počátek kamení : příběhy z Valašska . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 175 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 15. ISBN 978-80-904224-4-5 (brož.).

LAVAY, Martin. Kniha zázraků . Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2010. 303 s. ;. ISBN 978-80-7268-665-0 (brož.).

LIBIGER, Milan. Na jedno u Šivů . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 115 s. ;. ISBN 978-80-87162-70-5 (brož.).

MATYÁŠ, Bohuslav. Kýho víra! : fejetony . Vyd. 1. Uherské Hadiště : Ottobre, 2010. 155 s. ISBN 978-80-86528-33-5 (brož.).

NIKL, Petr. Přeshádky . 1. vyd. Praha : Meander, 2010. [98, 13] s. Modrý slon ; 37. ISBN 978-80-86283-86-9 (váz.).

PEKTOR, Tomáš. Ony . 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2010. 69 s. ;. Bagatela ; sv. 11. ISBN 978-80-87116-10-4 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběh vyšívaného šátku . 1. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2010. [28] s. ISBN 978-80-87130-12-4 (brož.).

PETR, Pavel. Apollónové s černými olivami . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 62 s. ;. ISBN 978-80-87162-69-9 (brož.).

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Všecko napsané : hry, prózy, básně, hrůzy . V tomto uspořádání vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2010. 909 s. ISBN 978-80-86907-86-4 (váz.).

SÁBA, František. Vyprávjanky z pod Holého vrcha Vašich babičék a dědáčků . [Brumov-Bylnice] : Šafrán, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-1689-1 (váz.).

SOBOTKA, Richard. Útěk do svobody : skutečný příběh riskantního útěku před jistou smrtí v koncentračním táboře . [Líbeznice] : Víkend, 2010. 205 s. ;. ISBN 978-80-7433-027-8 (váz.).

ŠMOTEK, Jiří. Lovecké remazůry . [Česko] : IMFL, 2010. 160 s. ISBN 978-80-254-6849-4 (váz.).

ZAMYKAL, Theodor. Aj to je Boží dar : z veršů vítovského rodáka, kněze a básníka Theodora Zamykala . Fryšták : Město Fryšták, 2010. 36 s.

ZAPLETAL, Zdeněk. Best of Zdeněk Zapletal. Vyd. tohoto souboru 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010-. 811 s.;. Fleet ; sv. 14. ISBN 978-80-87162-73-6 (vol. 1 váz.).

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Alma Mater . Vyd. 1. [Kraslice na Hané] : Computer Media, 2010. 189 s. ISBN 978-80-7402-050-6 (brož.).

ŽŮRKOVÁ, Helena. Barvy života . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2010. 63 s. ISBN 978-80-254-6608-7 (brož.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněA>