Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2009

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2009, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

ČASTULÍK, Radim. Dějiny knihovny ve Valašských Kloboukách. [Česko] : Radim Častulík, 2009. 32 s.

Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 16.-28. února 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2009. 57 s. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7318-866-5 (brož.).

STAŇKOVÁ, Pavla. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací : texty pro distanční a prezenční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2 (brož.).

^ nahoru ^


1. Filozofie. Psychologie

Svědectví filosofie : ohlédnutí za 20. stoletím. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. 527 s. ISBN 978-80-7182-275-2 (váz.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

CHUDKOVÁ, Jiřina. Být sám sebou : duchovní promluvy z let 1996-1997. V Plzni : Obec unitářů, 2009. 91 s. ISBN 978-80-254-3885-5 (brož.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

Atlas školství 20102011 : přehled středních škol, vybraných školských zařízení a oborů otevíraných ve školním roce 20102011. Zlínský kraj : Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko. Brno : P.F. art, 2009. 32, 16 s. ISBN 978-80-7348-918-2 (brož.).

BOBÁK, František. Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. 155 s. ISBN 978-80-87130-06-3 (brož.

Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 101 s. Řada pedagogiky a psychologie ; č. 39. ISBN 978-80-210-5060-0 (brož.).

Fakulta technologická 40 : 1969-2009 : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. [Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2009]. 1 slož. list .

Fond mikroprojektů : INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika 2004-2006 : příklady realizovaných projektů. Zlín : Region Bílé Karpaty : Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, [2009]. 38 s.

JANÍKOVÁ, Marcela. Výzkum výuky - tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno : Paido, 2009. 179 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 13. ISBN 978-80-7315-180-5 (brož.).

JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno : Paido : Masarykova univerzita, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7315-183-6 (Paido brož.).

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. [zpracovatel : Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje]. 1,. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením :. Zlín : Zlínský kraj, 2009. 343 s. ISBN (brož.).

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. [zpracovatel : Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje]. 2,. Sociální služby pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením :. Zlín : Zlínský kraj, 2009. 163 s. ISBN (brož.).

KLOUDOVÁ, Jitka. Makroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 230 s. ISBN 978-80-7318-800-9 (brož.).

Konference Nedašov 2008 : péče o seniory v zařízeních sociálních služeb : sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha : Naděje, 2009. 54 s. ISBN 978-80-86451-15-2 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lázeňská módní abeceda : výstava o historii lázeňské módy : Hala Vincentka 8.5.-7.6.2009, Muzeum Luhačovického Zálesí 18.6.-22.11.2009. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s MěDK Elektra Luhačovice a Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma, 2009. 10 s. ISBN (Brož.).

POSPÍŠIL, Jan. Mediální výchova. Vyd. 1. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7402-022-3 (brož.).

PROKOPOVÁ, Šárka. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945-1989 : bakalářská práce. 2009. 63 s., [37] s. příl.

Průvodce sociálními (a navazujícími ) službami ve Zlíně březen 2009 : aktualizovaný abecední rejstřík. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2009. 43 s.

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru animovaná tvorba 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Animation 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [48] s. ISBN 978-80-7318-880-1 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru grafický design 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Graphic Design 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [44] s. ISBN 978-80-7318-882-5 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru průmyslový design 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Product Design 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [48] s. ISBN 978-80-7318-885-6 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru audiovize 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Audiovisual Arts 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [48] s. ISBN 978-80-7318-886-3 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru design oděvu 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Fashion Design 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [40] s. ISBN 978-80-7318-883-2 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru reklamní fotografie 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Advertising Photography 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [52] s. ISBN 978-80-7318-879-5 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru design obuvi 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of Shoe Design 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [40] s. ISBN 978-80-7318-881-8 (brož.).

Přestupná konečná 2 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru prostorová tvorba 2009 = BA theses and MA dissertations by students of the Studio of 3D Design 2009. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, c2009. [40] s. ISBN 978-80-7318-884-9 (brož.).

SALÁTOVÁ, Renáta. Využití pedagogických dovedností v práci knihovníka-informačního pracovníka. Zlín : Renáta Salátová, 2009. 61 s., [4] s. příl. ISBN (Váz.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Textil v lidové tvorbě = Textile folk art : lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě. 2., dopl. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2009. 383 s. ISBN 978-80-85948-71-4 (Irena Voštová - Atelier IM váz.).

VAVROUŠKA, Petr. Ruské duše. 1. vyd. Praha : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2009. 260 s. ISBN 978-80-86212-05-0 (váz.).

Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : V. mezinárodní konference 2009 : sborník : 23. leden, Kunovice, Česká republika. Kunovice : Evropský polytechnický intstitut, 2009. 252 s.

ZIMOLA, Bedřich. Operační výzkum. Vyd. 5., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 168 s. ISBN 978-80-7318-878-8 (brož.).

Zlínský obraz světa : Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění 1994-2009 : [Grafický kabinet zlínského zámku a foyer Městského divadla Zlín, 24. září - 1. listopadu 2009. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2009. [8] s. ISBN 978-80-85052-81-7 (Krajská galerie výtvarného umění skládanka).

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

BOBÁL, Vladimír. Identifikace systémů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 128 s. ISBN 978-80-7318-888-7 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak. Vyd. 2. Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2009. 189 s. ISBN 978-80-902322-8-0 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 191 s. ISBN 978-80-7318-791-0.

VALENDIN, Miroslav. Vybrané statě z mechaniky : statika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7318-849-8 (brož.).

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

EICHLER, Ivo. Buď já, nebo pes! : výchova a problémové chování psů. Vyd. 1. Praha : Motto, 2009. 198 s., [32] s. obr. příl. Rádce. ISBN 978-80-7246-435-7 (váz.).

GLOGAR, Alois. Inspirace tří Baťů (Tomáše, Jana Antonína a Tomáše jun.) k rozvoji vzdělávání a podnikání : (česká a anglická studie k vybraným aktuálním problémům rozvoje vzdělání, znalostního managementu a humanitních principů) = The inspiration of the three Batas (Tomas, Jan Antonin and Tomas jr.) in the development of nterpreneuerial [i.e. entrepreneurial] activities and education : (Czech and English study of selected topical problems regarding the development of education, knowledge, management and humanitarian principle). 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7318-901-3 (váz.).

HANULÍK, Radomil. Speciální technologie - zhotovování pryžových polotovarů a výrobků : učebnice pro třetí ročník oboru Zpracování usní, plastů a pryže - zpracovatelské technologie (plast, pryž). Díl I. a II. . 2., upr. a dopl. vyd. Ve Zlíně : Impromat Int., 2009. 276 s. ISBN 978-80-254-5677-4 (brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Project management: strategie na přežití nebo chiméra českých podniků = Project management: strategy for survival or chimera of Czech entrepreneurs : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2009. 34 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7318-836-8 (brož.).

JUŘIČKA, Martin. Materiály pro tlumení hluku a vibrací v leteckém průmyslu na bázi polyuretanů = Materials for noise and vibration damping in aerospace industry based on polyurethanes : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 36 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-820-7 (brož.).

MOUČKA, Robert. Electromagnetic properties of composite materials = Elektromagnetické vlastnosti kompozitních materiálů : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. 60 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-816-0 (brož.).

MOUČKA, Robert. Electromagnetic properties of composite materials = Elektromagnetické vlastnosti kompozitních materiálů : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. 60, [63] s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-814-6 (brož.).

Obuv v historii : sborník materiálů z V. mezinárodní konference, Zlín 15.-17. října 2007 = The shoes in history : proceding from the Fifth International Conference Zlin, 15th to 17th October 2007. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. 232 s. Acta musealia ; supl. 2009/2. ISBN 978-80-87130-07-0 (brož.).

53. studentská vědecká konference : 19. května 2009 : program a sborník abstraktů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 62 s. ISBN 978-80-210-4856-0 (brož.).

ROP, Otakar. Nealkoholické a alkoholické nápoje. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 129 s. ISBN 978-80-7318-748-4 (brož.).

ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 249 s. ISBN 978-80-7318-851-1 (brož.).

ŠEFČÍK, Vladimír. Krizové řízení v malých a středních podnicích. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 181 s. ISBN 978-80-7318-867-2 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Audit. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 65 s. ISBN 978-80-7318-846-7 (brož.).

ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Dějiny odívání. Boty, botky, botičky . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 244 s. Dějiny odívání. ISBN 978-80-7106-986-7 (váz.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Sdílení chytrých praktik firem = Enterprise best practice sharing : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 50 s. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7318-854-2 (brož.).

VOLEJNÍK, Jiří. Zlínské letectví : ilustrovaná historie 1924-2004. Vyd. 1. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. 199 s. ISBN 978-80-87130-10-0 (váz.).

VOLEK, František. Základy konstruování a části strojů I. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 167 s. ISBN 978-80-7318-654-8 (brož.).

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

Archiv H+Z a Klub H+Z. [Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009]. 13 volných fotografií v deskách (2 fotografie] ;.

The Baťa Phenomenon : Zlín architecture 1910-1960 : [National Gallery in Prague, Trade Fair Palace, 19.3.-31.5.2009]. Zlín : Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, 2009. 275 s. ISBN 978-80-85052-78-7 (váz.).

Design_stage : výstava designu značky Tescoma : Národní galerie v Praze - Veletržní palác 23. září - 17. listopadu 2009. [Česko : [s.n., 2009]. [16] s. ISBN (Brož.).

Fenomén Baťa : zlínská architektura 1910-1960 : [Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 19.3.-31.5.2009]. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009. 275 s. ISBN 978-80-85052-77-0 (váz.).

Film Festival Zlín 2009 : 49. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež : 31.5.-7.6.2009 = 48th Interantional film festival for children and Youth. Zlín : Filmfest, 2009. 368 s.

Gajdošský zpěvník : (464 lidových písní a koled z Moravy a Slezska). 1. vyd. Brno : Hudební nakladatelství Salve regina, 2009. 256 s. Salve Regina ; 14.

HRUBÍŠEK, Ivo. 100 + 1 osobností & bicykl : kolo v životě a díle známých a slavných lidí. 1. souhrnné vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2009. 343 s. ISBN 978-80-87193-08-2 (váz.).

JANÁČEK, Leoš. Folkloristické dílo : studie, recenze, fejetony, zprávy = Das Folkloristische Werk : Studien, Rezensionen, Feuilletons und Berichte = Folkloric studies : essays, reviews, feuilletons and articles : (1886-1927). Brno : Editio Janáček, 2009. 463 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka. Ř. I ; sv. 3-1 = Kritische Gesamtausgabe der Werke von Leoš Janáček. Reihe I ; Bd. 3-1 = Complete critical edition of the works of Leoš Janáček. Ser. I ; vol. 3-1 = Edition critique complete des oeuvres de Leoš Janáček. Ser. I ; t. 3-1. ISBN 978-80-904052-2-6 (váz.).

JAROŠ, Libor. Libor Jaroš. [Brno] : Galerie Dolmen, 2009. 182 s. ISBN 978-80-87303-02-3 (váz.).

JECHO, Evžen. Prolínání impulsů. Otrokovice : Agos, 2009. 127 s. ISBN 978-80-254-3398-0 (váz.).

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně v budovách 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Zlín : Krajská galerie výtvarnéhu umění ve Zlíně : Zlínský kraj, 2009. 141 s. ISBN 978-80-85052-83-1 (KGVUZ brož.).

Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Zlínsko. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2009. 183 s. ISBN 978-80-86185-83-5 (brož.).

Otevřené brány : zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Zlín : Zlínský kraj, 2009. 94 s. ISBN (Brož.).

V. Zlínský salon mladých : společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let : 12. května - 13. září 2009 = 5th Zlín Youth Salon 2009 : joint exhibition of Czech and Slovak artists under 30 : 12 May to 13 September 2009. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009. 141 s. ISBN 80-85052-63-6 (brož.).

PIKOUS, Jan. Imprese. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2009. 99 s. ISBN 978-80-7304-109-0 (váz.).

SLOVENČÍK, Svatopluk. Svatopluk Slovenčík : malba kresba objekt (1967-1999). Uherské Hradiště : Galerie Slováckého muzea, 2009. 1 slož. list .

Spoznajme problémy zrúcanín 2008. 1. vyd. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. 169 s. ISBN 978-80-970125-9-5 (váz.).

ŠEVCŮ, Petra. Malá scéna Zlín : 40 let : [1969-2009]. Zlín : Alisa Group, 2009. 128 s. ISBN 978-80-903965-1-7 (brož.).

ŠTREIT, Jindřich. Tichá nemoc = Silent disease. Olomouc : Občanské sdružení - Muž XXI. století, 2009. [42] s. ISBN 978-80-254-4115-2 (brož.).

Utopie moderny: Zlín : mezinárodní sympozium 19.-23. května 2009, Praha a Zlín. Berlín : Zipp - deutsch-tschechische Kultruproejekte, 2009. 108 s. +.

A utopia of modernity: Zlín : revisiting Baťa's functional city. Berlin : Jovis, 2009. 301 s. ISBN 978-3-86859-034-0 (brož.).

VAŠÍČEK, Vladimír. Paleta žhavená sluncem jihu Moravy : život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka : Galerie výtvarného umění v Hodoníně, prosinec 2009 - leden 2010 : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, únor - duben 2010. V Hodoníně : Galerie výtvarného umění ve spolupráci s Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 2009. 84 s. ISBN 978-80-85015-55-3 (Galerie výtvarného umění, Hodonín brož.).

Zlín : Modellstadt der Moderne. Berlin : Jovis, c2009. 207 s. ISBN 978-3-86859-051-7 (brož).

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

ŠILHÁNOVÁ, Renata. Präsentationsfertigkeiten im deutschen Unternehmenspräsentation. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 136 s. ISBN 978-80-7318-657-9 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

Baťův kanál informace o unikátní vodní cestě. [Česko : s.n., 2009?]. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Beskydy Beskydy ; Jeseníky = Jesioniky : zimní mapa = mapa zimowa. Ostrava, Moravskoslezský kraj, 2009. 2 mapy . ISBN (Složeno).

Česko-slovenské pohraničí Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty, Podluží : dálková cyklotrasa 1:80 000. Zádveřice : SHOCart, 2009. 14 map na 1 listu . Active. ISBN 978-80-7224-639-7 (brož.).

DŘÍMAL, František. Obec Mysločovice 2009. Mysločovice : [Obecní úřad v Mysločovicích], 2009. 1 sv. (nestr.) .

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. A-Fi . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2009-. 103 s. ISBN 978-80-904179-3-9 (1. sv. brož.).

FUSEK, Eduard Jan. Doma a v exilu : fragmenty vzpomínek. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2009. 294 s. ISBN 978-80-86903-90-3 (brož.).

HAVLÍČEK, Libor. Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka : po stopách předků. II. . Vyd. 1. [Valašské Klobouky : Pavel Bureš, 2009. 399 s., [40] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-3578-6 (2. díl váz.).

Historické a kulturní zajímavosti regionu Zlínsko a Luhačovicko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 1 mapa . Zlínsko a Luhačovicko. ISBN 978-80-254-7174-6 (v mapě neuvedeno složeno).

Chřiby, Kroměřížsko, Zlínsko 1:70 000 : cykloturistická mapa = bycicle map = radkarte. 1. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2009. 1 mapa . ISBN 978-80-7011-994-5 (složeno).

JANČÁŘ, Antonín. Luhačovice : průvodce městem, lázněmi a blízkým okolím. [Luhačovice] : Městský dům kultury Elektra, 2009. 125 s. ISBN 978-80-254-6103-7 (brož.).

KOLAŘÍK, Josef. Pozlovice v dějinách a obrazech. 1. vyd. Luhačovice : Pro městys Pozlovice vydalo nakl. Atelier IM, 2009. 270 s. ISBN 978-80-85948-66-0 (váz.).

KOTRLA, Pavel. Přehrada Bystřička : (1908-2008). Bystřička : Obec Bystřička, 2009. [64] s. ISBN (Brož.).

Kouzlo rozmanitosti Zlínského kraje 2010 12 z nejkrásnějších míst Východní Moravy = The magical diversity of the Zlín region 2010 : 12 of the loveliest spots in East Moravia. Zlín : Zlínský kraj, 2009. 1 kalendář (13 l.) .

KOVÁŘŮ, Věra. Mařatice - Vinohrady : ze života vinařské dědiny. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 2009. 79 s. ISBN 978-80-904380-1-9 (brož.).

KRATOCHVÍL, Milan. Josef Balejka - valašský rytíř nebes = Wallachian - knight of the Heavens. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství Cerm, 2009. 120 s . ISBN 978-80-7204-632-4 (váz.).

LAŇKA, David. 5 hereckých dramat : Otakar Brousek, Stanislav Fišer, Ilja Prachař, Josef Větrovec, Vít Olmer. V Řitce : Daranus, 2009. 182 s. ISBN 978-80-86983-71-4 (váz.).

Luhačovicko 2010 Luhačovice, Slavičín a okolí. Uherský Brod : ELTISK, 2009. 1 kalendář (30 l.) . ISBN 978-80-901360-3-8 (kroužkový blok).

MALOVCOVÁ, Božena. História jednej myšlienky : Svit (1934-2009). Spišská Nová Ves : Bambow, 2009. 352 s. ISBN 978-80-968977-8-0 (váz.).

MASAŘ, Jaroslav. Dolní Lhota - obec, kde byste chtěli žít. Dolní Lhota : [Obecní úřad v Dolní Lhotě], 2009. vol. listy ve složce (nestr.).

Moravskoslezský kraj letní mapa = Okręg Morawsko-Śląski : mapa letnia. Ostrava : Moravskoslezský kraj, 2009. 2 mapy . ISBN (Složeno).

Moravskoslezský kraj mapa kulturních aktivit. Ostrava : Moravskoslezský kraj, 2009. 2 mapy . ISBN (Složeno).

Moravskoslezský kraj mapa regionu = Moravian-Silesian region : map of region = Moravsko-silezskij kraj : karta regiona. Ostrava : Moravskoslezský kraj, 2009. 2 mapy . ISBN (Složeno).

NÁPLAVA, Miroslav. Plavby "sebevrahů" : Heyerdahl, Bisschop, Ingriš : Kon-Tiki, Tahiti Nui, Kantuta . 2., dopl. vyd. Brno : Jota, 2009. 214 s., [16] l. obr. příl. Cestopisy. ISBN 978-80-7217-651-9 (váz.).

Opava a okolí plán města = Stadtplan = city map. Zádveřice : SHOCart, 2009. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Otrokovice objektivem času. Otrokovice : město Otrokovice prostřednictvím Otrokovické Besedy, 2009. 134 s.

POKLUDA, Zdeněk. Nový Světlov : osudy zámku a jeho držitelů. Bojkovice : Město Bojkovice, 2009. 49 s. ISBN 978-80-254-5816-7 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlín into the world - the story of Thomas Bata. 2. rozšíř. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2009. 77 s. ISBN 978-80-254-4591-4 (brož.

PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Janáčkovy Luhačovice : genius loci et genius musicae. 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2009. 103 s. Prameny. ISBN 978-80-254-6102-0 (brož.).

PROŠEK, Pavel. Pavel Prošek : profesor v Antarktidě : rozhovor. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2009. 180 s., [16] l. obr. příl. Osobnost. ISBN 978-80-86903-94-1 (váz.).

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz 70 let: 1938-2008. [Neubuz : Sbor dobrovolných hasičů Neubuz, 2009]. [28] s.

SLADKOWSKI, Marcel. Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Vyd. 1. Vizovice : Rudolf Jelínek, 2009. 177 s. ISBN 978-80-254-4318-7 (váz.).

SLÁMEČKA, Ladislav. Památník letců Zlínska na bojištích druhé světové války (1939-1945) : vzpomínka na mnohé, kteří už domů nedoletěli. Vyd. 1. [Slavičín] : Klub vojenské historie Army park Slavičín, 2009. 69 s.

STOKLASA, Radovan. Valašsko v současných fotografiích : Wallachia in Conteporary Photographs. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2009. 144 s. ISBN (váz.).

ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole : továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900-1938. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita, 2009. 412 s. ISBN 978-80-86829-42-5 (Veduta váz.).

ŠINKAREV, Leonid Iosifovič. Všecko jsem skoro zapomněl-- : (pokus o psychologickou skicu událostí v Československu 1968). V češtině 1. vyd. Praha : Akropolis, 2009. 443 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7304-118-2 (brož.).

ŠŤASTNÝ, Jan. Jan Šťastný : chlap se sametovým hlasem. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2009. 198 s. , [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-1223-3 (váz.).

Tomáš Baťa - symbol českého úspěchu (1914-2008). Zlín : Nadace Tomáše Bati, [2009]. 1 složený list .

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 8. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, [2009]. 237 s. ISBN 978-80-7316-015-9 (váz.).

Valašsko : turistický průvodce. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 96 s. ISBN 978-80-254-6768-8 (v knize neuvedeno brož.).

Vůně vítězství : turistický průvodce po trase Barum Rally Zlín. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ve spolupráci s Rallye Zlín, [2009]. 18 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Na krásné modré Dřevnici. 1. vyd. Brno : Host, 2009. 370 s. ISBN 978-80-7294-329-6 (váz.).

BAŤA, Jan Antonín. Román života : román z průmyslového života. 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2009. 325 s. Lusitanica ; sv. 5. ISBN 978-80-87116-06-7 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma, vodníka Dřevojánka a jejich kamarádů . 1. vyd. Jince : Amenius, 2009. 113 s. ISBN 978-80-903900-5-8 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Zajíček Strakaté ouško. 1. vyd. Jince : Amenius, 2009. 124 s. ISBN 978-80-903900-4-1 (váz.).

ČERMÁK, Ladislav. Paměti pilota Čoudy. Praha : Naše vojsko, 2009. 206 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-206-1069-0 (váz.).

DAVIS, Jon. Sousedi. Vyd. 1. Praha : Jon Davis, 2009. 87 s. ISBN 978-80-254-6014-6 (váz.).

ECHENOZ, Jean. Běhat. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2009. 102 s. Moderní světová próza. ISBN 978-80-204-2000-8 (váz.).

FUCIMANOVÁ, Milena. Denní menu. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2009. 234 s. Track ; sv. 8. ISBN 978-80-87162-28-6 (brož.).

HÁBOVÁ, Dáša. Boj o Domhan. (část druhá) . Vyd. 1. Praha : Epocha, 2009. 243 s. Pevnost ; sv. 53. ISBN 978-80-7425-027-9 (brož.).

HÁBOVÁ, Dáša. Boj o Domhan. (část první) . Vyd. 1. Praha : Epocha, 2009. 282 s. Pevnost ; sv. 52. ISBN 978-80-7425-019-4 (brož.).

HEJCMAN, Pavel. Sbohem moře, sbohem oceány. Vyd. 2. Praha : Baronet, 2009. 295 s. Military. ISBN 978-80-7384-266-6 (váz.).

HIRŠAL, Josef. Hiršalův skicák : básně & domalovánky pro děti. 1. vyd. Praha : Meander, 2009. [48] l. Modrý slon ; sv. 32. ISBN 978-80-86283-75-3 (kroužková vazba).

HOLCMAN, Josef. Cena facky. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2009. 97 s. WALT. ISBN 978-80-87162-60-6 (váz.).

HUSEK, Jožka. Politické harašení. Zlín : Jožka Husek, 2009. 83 s.

JECHOVÁ, Eliška. [Žila jsem ve dvacátém prvním století]. II. díl,. Poslední období - dlouhověkost prožívám na počátku XXI. století . 1. vyd. Otrokovice : Agos, 2009. 212 s. ISBN 978-80-254-6030-6 (v knize neuvedeno váz.).

KADLEC-FILÍPEK, Libor. Žádné dívky, nic : básně, deníky a hříčky. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2009. 206 s. WALT. ISBN 978-80-87162-57-6 (brož.).

KLOBOUK, Jiří. Můj život s Blondie. 2. vyd., (V Mladé frontě 1.). Praha : Mladá fronta, 2009. 261 s. ISBN 978-80-204-2014-5 (váz.).

KORYČAN, Miroslav. Kormidla (ne)paměti. Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2009. 116 s. Poezie ; sv. 17. ISBN 978-80-86862-89-7 (brož.).

KOŘENEK, Josef. Červené palmy. 1. vyd. [Tišnov] : Sursum, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7323-190-3 (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Pulec šavlozubý : reportáž psaná na zahrádce. České Budějovice : Artes liberales, 2009. 182 s. ISBN 978-80-254-5132-8 (brož.).

MICHALIČKA, Václav. Jak šel Janek do světa učit se řemeslu : vyprávění o staré rukodělné výrobě v Beskydech. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 62 s. ISBN 978-80-87210-13-0 (váz.).

Můj malý velký svět : sborník oceněných literárních prací žáků a studentů Zlínského kraje. Vyd. 1. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2009. 56 s. ISBN 978-80-86759-04-3 (brož.).

NOPOVÁ, Stanislava. Daiquirita. Vyd. 1. V Praze : Chrysos 26, 2009. 435 s. ISBN 978-80-903145-6-6 (v knize neuvedeno váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. Dárek. Vyd. 1. Praha : Chrysos 26, 2009. 191 s. ISBN 978-80-903145-5-9 (váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. Pro práci zabíjet. Vyd. 1. V Praze : Chrysos 26, 2009. 357 s. Edice X. ISBN 978-80-903145-1-1 (váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. Riskantní prázdniny. Vyd. 1. V Praze : Chrysos 26, 2009. 269 s. Edice X. ISBN 978-80-903145-2-8 (váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. Toridi : za útesem leží svět. Vyd. 1. V Praze : Chrysos 26, 2009. 290 s. ISBN 978-80-903145-4-2 (váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. X Terra Incognita. Vyd. 1. V Praze : Chrysos 26, 2009. 281 s. Edice X. ISBN 978-80-903145-3-5 (váz.).

PETR, Pavel. Aréna Pegas : vybrané básně z let 1990-2008. Vyd. (v tomto souboru) 1. Brno : Host, 2009. 302 s. Edice poesie Host. Velká řada ; 5. ISBN 978-80-7294-297-8 (váz.).

PROSSOVÁ, Lilka. Nehlaď duši kamenem. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2009. 131 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-763-2 (váz.).

ŠIŠKA, Zbyněk. Bosé lásky. 1. vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2009. 69 s. ISBN 978-80-244-2245-9 (brož.).

VAVREČKA, Miloš. Otevřeno, prosím. 1. vyd. Zádveřice-Raková : [Miloš Vavrečka], 2009. 47 s. ISBN 978-80-254-3998-2 (váz.).

VYHLÍDAL, Zdeněk. Sarkander : historická freska. Vyd. 2.,, V Matici cyrilometodějské 1. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2009. 127 s. ISBN 978-80-7266-318-7 (brož.).

ZEMANOVÁ, Zuzana. Když vločky pláčou--. 1. vyd. Praha : Erika, 2009. 167 s. ISBN 978-80-7190-303-1 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněA>