Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2023

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BENEŠ, Josef. Chlapci Vlčnovjané : Národopisný průvodce. Uherský Brod : Museum J.A. Komenského, 1958. 11, [1] s.

HABARTOVÁ, Romana. Jízda králů v Kunovicích : hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála.. Druhé, rozšířené vydání. Kunovice : Město Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan, z.s., 2021. 455 stran . ISBN 978-80-907393-2-1.

HAVLÍČEK, Stanislav. Strážnické slavnosti : svědek nového rozmachu lidového umění v naší vlasti. Gottwaldov : Krajské museum, 1955. 51 stran, xxxii stran obrazových příloh .

KNEBLOVÁ, Hana. Život za první republiky . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 250 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-8526-9.

MALEČKOVÁ, Jitka. Setkávání kultur : identity, ideologie, jazyky. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022. 294 stran ;. ISBN 978-80-7671-085-6.

ORT, Jan. Harmonie soužití : Romové jako místní obyvatelé východního Slovenska. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 218 stran . ISBN 978-80-246-5331-0.

ŠENFELDOVÁ, Helena. Pletení z loubků . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 1975. 129 stran, 2 nečíslované listy map . Technologie lidové výroby ; 3.

TÁBORSKÝ, František. Rusava : život valašské dědiny. 2. vyd., reedice 1. vyd. z r. 1928. Vizovice : Lípa, 1993. 147 s.

Vokno : časopis pro druhou i jinou kulturu. 1-5 (6) . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2022. 555 stran . ISBN 978-80-7564-084-0.

VRLA, Leopold. Kořeny . Vyd. 1. Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. 304 s., [36] s. obr. příl. ;. ISBN 80-86101-22-3.

WIKING, Meik. Hygge domov : jak si vytvořit místo pro šťastný život. První vydání. V Brně : Jota, 2023. 271 stran . ISBN 978-80-7689-112-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BIRKHEAD, Tim. Jaké to je být ptákem . První vydání. Praha : Bambook, 2023. 47 stran . ISBN 978-80-271-3761-9.

CIRINO, Erica. Moře plastu . Vydání první. V Olomouci : Broken Books, 2022. 258 stran ;. ISBN 978-80-906307-9-6.

LIKAVČAN, Lukáš. Úvod do komparativní planetologie . Vydání první. Praha : Display, 2022. 139 stran ;. ISBN 978-80-907883-7-4.

NEJMANOVÁ, Jolana. Fousodějova lesní škola : poznáváme houby. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2023. 142 stran . ISBN 978-80-253-5697-5.

Olaf se ptá pravda nebo ne? : 100 zábavných otázek ze světa vědy. První vydání. V Praze : Egmont, 2022. 107 stran . Disney. Ledové království. ISBN 978-80-252-5442-4.

TAYLOR, Barbara. Hravý hmyz . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 63 stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1110-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FELTON, Tom. S kouzelnickou hůlkou : magické dospívání filmového čaroděje. V českém jazyce vydání první. Praha : Práh, 2022. 399 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-963-6.

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka. Antoine Vitez : režisér a pedagog.. tedy dramaturg?. V Praze : KANT - Karel Kerlický pro AMU, 2022. 194 stran . Disk. Velká řada ; svazek 48. ISBN 978-80-7437-394-7.

HERZOG, Werner. Dobývání marnosti . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2022. 289 stran ;. ISBN 978-80-7511-714-4.

Inventura : Činohra Národního divadla. Praha : Činohra Národního divadla, [2022]. 122 stran . ISBN 978-80-7258-799-5.

KOPAL, Petr. Film a dějiny. 8,. Válka . 1. vydání. Praha : Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů ČR, 2021. 500 stran . ISBN 978-80-87292-52-5.

KREJČÍK, Daniel. Nadělení : příběhy kluka ze zámku. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2022. 212 stran . ISBN 978-80-204-6090-5.

Nezlomní a obětovaní : katalog festivalu dokumentárních filmů o XX. století. Praha : Muzeum paměti XX. století, 2021. 108 stran . ISBN 978-80-907989-4-6.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BARTÁK, Jan. Řízení lidí v organizacích . Vydání 1. Praha : Grada, 2023. 280 stran ;. ISBN 978-80-271-3823-4.

HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, Lucie. Vlaky . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2023. 45 stran . Síla motorů. ISBN 978-80-00-07029-2.

KOLÍNSKÁ, Hana. Princip Baťa : dnes fantazie, zítra skutečnost. [Česko] : [nakladatel není známý], [2021]. 33 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-11-00270-1.

MINÁŘ, Václav. Autoškola : moderní učebnice a testové otázky : 2023. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 320 stran . ISBN 978-80-271-3916-3.

PAŽOUT, Pavel. Československo 1945-1992 : specializovaný katalog 1997. Vydání 1. Praha : Pofis, 1996. 286 stran .

PETRŮ, Naděžda. Manažerské minimum nejen pro majitele rodinných firem . První vydání. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2023. 201 stran . Eupress. ISBN 978-80-7408-247-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BARTON, John. Historie Bible . První vydání. Praha : Kalich, 2022. 544 stran ;. ISBN 978-80-7017-315-2.

GALUŠKA, Ondřej. Stručný úvod do filosofie marnosti . Vydání první. Praha : Togga, 2023. 268 stran ;. ISBN 978-80-7476-276-5.

HRDINA, Ignác Antonín. Dějiny pramenů kanonického práva . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 319 stran ;. ISBN 978-80-246-5032-6.

NEDOROSTEK, Miroslav. Stanislav Krátký : kněz, politický vězeň, dělník a biskup skryté církve, aneb, Život kněze ve druhé polovině 20. století. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. 195 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-562-6.

SOUSEDÍK, Stanislav. Hegelova filosofie náboženství : kritický výklad. Vydání první. V Praze : Herrmann & synové, 2022. 127 stran ;. Apoikia. Boreas. ISBN 978-80-87054-74-1.

ŠÁCHOVÁ, Petra. Manekýna za oltářem : rozhovor s farářkou a Miss Praha 1970 Petrou Šáchovou. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2023. 119 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-6124-7.

ŠMÍD, Marek. Pražští arcibiskupové moderního věku : čeští primasové od Lva Skrbenského po Jana Graubnera. Řitka : Čas, 2022. 142 stran . Český čas ; XXVI. svazek. ISBN 978-80-7475-428-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

HAWKING, Stephen. Odemčený vesmír . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 440 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pikola. ISBN 978-80-242-8536-8.

MACK, Katie. Konec všeho : (astrofyzikální povídání). 1. vydání českého překladu. Praha : Matfyzpress, 2023. 259 stran . Popularizace. ISBN 978-80-7378-473-7.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

CLANCY, Tim. Bosna a Hercegovina . První vydání. V Brně : Jota, 2023. 389 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh . Průvodce ; svazek 209. ISBN 978-80-7689-057-2.

ČEREŠŇÁKOVÁ, Eva. Úlet civilizované holky! . V Praze : Návrat domů, 2023. 219 stran . ISBN 978-80-7255-337-2.

DAVID, Petr. Beskydy známé i neznámé . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 239 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6934-4.

DENNE, Ben. First encyclopedia of seas & oceans . London : Usborne, 2011. 64 stran . ISBN 978-1-4095-2507-3.

DUŠEK, Otto. Pálava : o dvě deci výš. Vydání první. Brno : Mapcards.net, s.r.o., 2022. 371 stran . ISBN 978-80-87850-17-6.

FÁBERA, Jaroslav. Rozhledny Německa a Rakouska nedaleko českých hranic . Vydání první. Praha : Plot, 2022. 332 stran . ISBN 978-80-7428-427-4.

FERMOR, Patrick Leigh. Mezi lesem a vodou : pěšky do Konstantinopole : putování madého angličana od Ostřihomi k Železným vratům. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 285 stran ;. Itineraria ; svazek 12. ISBN 978-80-257-3949-5.

HAVLOVÁ, Nicolette. Pouť k branám Orientu . Praha : Dobrovský s.r.o., 2023. 334 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-1063-8.

HRABALOVÁ, Lenka. Mozaikou Íránu . První vydání. V Brně : Jota, 2023. 372 stran . ISBN 978-80-7689-136-4.

Hrad Buchlov : dějiny, průvodce a okolí. V Kroměříži : J. Slovák, [1921?]. 92 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh .

KUBÁTOVÁ, Eva. Mexikopedie 2 : abecedář mexické kultury. Vydání první. Praha : Argo, 2023. 446 stran . ISBN 978-80-257-3969-3.

MLČOCH, Lubomír. České a moravské acháty a jiné křemité hmoty . Vydání druhé. Praha : Euromedia Group, 2023. 191 stran . ISBN 978-80-242-8594-8.

PETŘINOVÁ, Iva. Hravý průvodce Českem : výlety, které nadchnou děti i rodiče. II. . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2023. 205 stran . ISBN 978-80-253-6199-3.

RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas světa pro děti : objevujte svět v sedmi rozkládacích mapách. 2. vyd. Brno : B4U, 2014. [42] s. ISBN 978-80-87222-33-1.

RŮŽIČKA, Vilibald. Uherský Brod : průvodce městem Komenského. Uherský Brod : Vydáno péčí Městského národního výboru v Uherském Brodě, 1968. 30 s.

THUNBERG, Greta. Kniha o klimatu . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 446 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8226-8.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera. 35 . Vydání první. Praha : Česká televize, 2022. 235 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-364-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDRLÍK, Antonín. Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Část 1,. Počátky kultury a literatura od obrození . 2., dopln. vyd. Holešov : Městský národní výbor, 1980. 36 s. ;.

ANDRLÍK, Antonín. Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Část 2,. Umění a umělci regionu od obrození. 2., dopln. vyd. Holešov : Městský národní výbor, 1983. 42 s. ;.

ANDRLÍK, Antonín. Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Část 3,. Nauková literatura regionu od obrození a její pěstitelé . 2., dopln. vyd. Holešov : Městský národní výbor, 1984. 43 s. ;.

BOWER, Tom. Pomsta : Meghan, Harry a válka mezi Windsory. 1. vydání. V Brně : CPress, 2023. 431 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-4655-2.

Buď také písařem : studie věnované památce Břetislava Vachaly. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022. 264 stran . ISBN 978-80-7671-091-7.

EMMERT, František. České povstání v květnu 1945 . Vydání první. Praha : Muzeum paměti XX. století, 2022. 68 stran . ISBN 978-80-908765-1-4.

FIŠER, Zdeněk. Kapitoly z dějin Chropyně. IV. . Chropyně : Městský úřad Chropyně, 1995. 86 s.

GLENCONNER, Anne. Dvorní dáma : můj život s britskou královskou rodinou. První vydání. V Brně : Jota, 2022. 324 stran ;. ISBN 978-80-7689-073-2.

HAHNOVÁ, Eva. Legendy, mýtus a dějiny : pojem vyhnání v německé paměti. Vydání první. Praha : Academia, 2023. 1002 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3321-5.

HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. IV,. Hradištský kraj . V Praze : Nákladem Společnosti přátel starožitností čsl., 1935. s. 352-460 ;. Knihovna Společnosti přátel starožitností čsl. ; č. II/4.

JAŠŠ, Richard. Velké příběhy z malé historie Velkých Losin - Gross Ullersdorf . 1. vydání. Velké Losiny : obec Velké Losiny, 2021. 209 stran . ISBN 978-80-11-02174-0.

KÁŇA, Vlastislav. Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla . [Blansko] : Muzeum Blanenska, p.o., 2022. 391 stran . ISBN 978-80-86951-43-0.

KNOTOVÁ, Tereza. Vertikály, horizontály, křižovatky : průvodce krajinou. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2022. 213 stran ;. ISBN 978-80-7511-711-3.

KŘÍŽ, Zdeněk. Cesta z Ruska : ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky. První vydání. Brno : Munipress, 2023. 168 stran . Mezi žánry ; svazek 4. ISBN 978-80-280-0260-2.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. 23 . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2023. 63 stran . ISBN 978-80-88491-02-6.

NAKLÁDALOVÁ, Iveta. Nové světy : Dálný východ v evropské kultuře raného novověku. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2023. 91 stran . ISBN 978-80-7053-338-3.

ŘEHÁČEK, Jan. Z historie do současnosti Městského obvodu Pardubice VI . [Pardubice] : Městský obvod Pardubice VI, 2022. 227 stran . ISBN 978-80-11-02042-2.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Hledání minulosti : slavné nálezy a jejich nálezci. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 87 stran . ISBN 978-80-00-06899-2.

SCHWARZOVÁ, Marie. Povídání o českých dějinách : nejen pro školáky. 4. vyd. Říčany : Sun, 2013. 125 s. ISBN 978-80-7371-643-1.

STEHLÍK, Michal. Nejisté dějiny : rozhovor o historii a paměti. 1. vydání. Plzeň : F&R, 2023. 137 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-908812-1-1.

STEHLÍK, Michal. Přepište dějiny podruhé . Vydání první. V Brně : Jota, 2022. 301 stran . ISBN 978-80-7689-056-5.

TRETERA, Rajmund Jiří. České paměti : dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech. Vydání první. Praha : Leges, 2022. 508 stran . Extra. ISBN 978-80-7502-641-5.

VERNER, Miroslav. Vzpomínky na Núbii, zmizelou zemi zlata . Vydání první. Praha : Academia, 2023. 371 stran . ISBN 978-80-200-3351-2.

VOKÁL, Vladimír. Saint-Just : krvavý démon Francouzské revoluce. Olomouc : Burian a Tichák ; 2022. 288 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87274-70-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

CROFT, Malcolm. Harry Styles : život a hudba : neoficiální a neautorizované. 1. vydání. Brno : CPress, 2022. 176 stran . ISBN 978-80-264-4477-0.

HRŮZA, Michal. Nebudu ti lhát . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 159 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-8589-4.

PLOCEK, Jiří. Píseň jako symbol : po stopách fenoménu lidské kultury. První vydání. Praha : Galén, [2022]. 340 stran . ISBN 978-80-7492-637-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BECKER, Martin. Warten auf Kafka : eine literarische Seelenkunde Tschechiens. 1. Auflage. München : Luchterhand, [2019]. 221 stran ;. ISBN 978-3-630-87576-7.

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Svatopluk Čech v kraji hradištském . Uherské Hradiště : A. Kiesswetter, 1946. 55 s.

ČEP, Jan. V setmělém horizontu : deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929-1943. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. 327 stran, iv strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-559-6.

DAVID, Jaroslav. Od etymologie ke krajině: onomastika pro 21. století . První vydání. Brno : Host, 2022. 443 stran . ISBN 978-80-275-1368-0.

HAUPT, Don. Arthur Young and the corgi mystery . 1st edition. Stuttgart : Delta Publishing, 2021. 143 stran . Delta team readers. ISBN 978-3-12-530911-1.

HRUŠKA, Emil. Král českého braku : doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, ale také Willibalda Yöringa. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 259 stran . ISBN 978-80-278-0091-9.

JEDLIČKOVÁ, Alice. Narativní způsoby v české próze 19. století . Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 540 stran ;. ISBN 978-80-7658-055-8.

Jestlipak víte, kdo je lyrik? : o poezii pro děti a mladé čtenáře. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 180 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-5269-6.

KUKAL, Petr. Básník jako kněz : teologická interpretace skladby Vítězslava Nezvala Z domoviny za využití metod poetické teologie. Vydání: 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. 53 stran ;. Scientia ; 10. svazek. ISBN 978-80-7394-940-2.

NOVOTNÝ, Pavel. Česká fonická poezie : auditivní tvorba jako součást literárního experimentu 60. let. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-7465-579-1.

OLŠA, Jaroslav. Miloslav (Miles) J. Breuer : česko-americký spisovatel u zrodu moderní science fiction. [Praha] : Nová vlna, 2023. 135 stran . ISBN 978-80-88343-56-1.

PAPOUŠEK, Vladimír. Chór a disonance : česká literatura 1947-1963. Vydání první. Praha : Filip Tomáš - Akropolis ve spolupráci s Centrem novější české literatury Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2022. 670 stran . ISBN 978-80-7470-457-4.

ŠMEJKALOVÁ, Lucie. Hebrejština nejen pro samouky . V nakladatelství Leda vydání první. Voznice : Leda, 2022. 285 stran . ISBN 978-80-7335-833-4.

VACEK, Zdeněk. Čapkova Strž v obrazech : proměny spisovatelova venkovského domu. Vydání první. [Stará Huť u Dobříše] : Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, p.o., ve spolupráci s Nakladatelstvím Pražské příběhy s.r.o., 2021. 99 stran . ISBN 978-80-908412-0-8.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

FICOVÁ, Lenka Theodora. Hry pro rozvoj čtení : od batolete po školáka. Vydání 1. Praha : Grada, 2023. 134 stran . ISBN 978-80-271-3778-7.

MORAVEC, Michal. Reklama nakladatelství Toužimský & Moravec : drobné tisky v letech 1930 až 1949. Praha : Toužimský & Moravec, 2019. 102 stran . Galerie ; 1. ISBN 978-80-7264-191-8.

PŘIBILÍKOVÁ, Tereza. Nevšedníci : zapomenuté příběhy českých vynálezců. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 77 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-8550-4.

ŠTEMBERKA, Otto. Cesty Vlachů : mysterium Antonia z Florencie : středověké rukopisy z počátků osídlování Krkonoš, Jizerských hor, Lužických hor a Jeseníků. Vrchlabí : Green Mango, s.r.o., ve spolupráci se sdružením Trutnov - město draka, 2022. 213 stran . ISBN 978-80-908041-9-7.

^ nahoru ^


13. Matematika

BENEDIKTOVÁ, Marie. Přátelské tváře matematiky : několik úvah o setkávání matematiky s filosofií. První vydání. Praha : OIKOYMENH, 2022. 205 stran . Oikúmené ; svazek 216. ISBN 978-80-7298-556-2.

MACAULAY, David. Mamutí kniha matiky : všechno, co potřebuješ vědět o číslech. První vydání. [Praha] : Slovart, [2022]. 160 stran . ISBN 978-80-276-0567-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ANDREAS, Petr. Srdce napůl . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2023. 333 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7601-767-2.

ARLET, Marie. Cvičení s kojenci : průvodce pohybovým vývojem dítěte. 1. vydání. Praha : Grada, 2023. 87 stran . ISBN 978-80-271-3877-7.

BERAN, Jiří. Očkování v otázkách a odpovědích : všechno, co chcete a potřebujete vědět o vakcínách. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2023. 167 stran . ISBN 978-80-204-6042-4.

BILLETT, Kevin. Světlo v srdci temnoty : překvapivá pravda o depresi : jak se zcela osvobodit z jejího sevření. Praha : Dobrovský s.r.o., 2023. 251 stran ;. Via. ISBN 978-80-277-0405-7.

COHEN, Misha Ruth. Čínská medicína v kostce : moderní průvodce světem prastarého léčení. Praha : Dobrovský, 2022. 176 stran . Via. ISBN 978-80-277-1416-2.

DETTMER, Philipp. Imunita : výprava do záhadné soustavy, která vás drží naživu. Vydání první. V Bratislavě : Aurora, 2022. 341 stran . ISBN 978-80-8250-054-0.

DVOŘÁK, Jiří. Zdraví nad zlato . 1. české vydání. Praha : Grada, 2022. 230 stran . ISBN 978-80-271-3853-1.

HENZELYOVÁ, Iveta. Bylinková škola . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 286 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8698-3.

KABELKA, Ladislav. Syndrom křehkosti : indikace péče, podpora života v nemoci, komunikační dovednosti. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 406 stran . ISBN 978-80-271-3178-5.

LOCHMANNOVÁ, Alena. Porod v proměnách času a kultur . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 264 stran . Antropos ; svazek 22. ISBN 978-80-7465-539-5.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Dojít k sobě . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2023. 109 stran ;. ISBN 978-80-7601-752-8.

MASTERS, Robert Augustus. Duchovní unikání : když nás spiritualita vzdaluje od věcí skutečně důležitých. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2019. 191 stran ;. ISBN 978-80-7500-423-9.

MATOUŠEK, Miloslav. Medicína a náboženství . Vydání první. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1960. 47 stran . Edice Krajského ústředí zdravotnické osvěty v Gottwaldově.

PANDA, Satchin. Cirkadiánní kód proti cukrovce : odhalte správný čas, kdy jíst, spát a cvičit pro potlačení prediabetu a diabetu. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2022. 300 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-173-3.

POHLUDKA, Michal. Hrdinové covidu . Vydání první. [Praha] : Marmer Media, 2023. 255 stran . ISBN 978-80-11-02400-0.

RADUŠEVA HERBER, Renata. Babiččina lékárna : z pokladnice našich předků. Vydání třetí. Praha : Euromedia Group, 2023. 280 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8739-3.

STATON, Laura. Jógová terapie : kompletní průvodce jak se zbavit bolestí a ortopedických problémů s pomocí jógy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 316 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8679-2.

STEVENSON, Shawn. Jezte chytře : využijte sílu potravin k povzbuzení metabolismu. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 413 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7931-2.

TÁBORSKÝ, Miloš. Digitální medicína 2022 . První vydání. Praha : EEZY, 2022. 479 stran . Medicína. ISBN 978-80-908638-8-0.

TURGEON, Heather. Nevyspalá generace : proč dnešní teenageři spí méně, než potřebují, a jak jim můžeme pomoci. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2023. 334 stran . ISBN 978-80-204-6123-0.

VOHRA, Sarah. Léčba mysli : váš průvodce pěti smysly, jak vést klidnější a šťastnější život : desetidenní program ke každodenní vyrovnanosti. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 256 stran . ISBN 978-80-242-8640-2.

VOJÁČEK, Jan. Umění nemoci . 1. vydání. V Brně : CPress, 2023. 231 stran . ISBN 978-80-264-4424-4.

ZOUNAR, Martin. Jíst, či nejíst : to je, oč tu běží. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 125 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8567-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BOREK, David. Putinova válka : ukrajinská kronika zpravodajů ČT. Vydání první. Praha : Argo : Česká televize, 2023. 331 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice ČT. ISBN 978-80-257-4046-0.

ČECHUROVÁ, Jana. Alois Rašín : dramatický život českého politika. 2. vydání, v Albatros Media vydání 1. V Brně : CPress, 2023. 231 stran . ISBN 978-80-264-4609-5.

DOUBEK, Josef. Joe od třistajedenácté : životní příběh navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF. Vydání první. Cheb : Svět křídel, 2017. 103 stran . ISBN 978-80-7573-010-7.

FOLETTI, Ivan. Potenciál migrace : hranice, karantény a osudy meziválečných uprchlíků. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita : Books & Pipes, 2022. 271 stran . Parva convivia ; svazek 11. ISBN 978-80-7485-259-6.

FORRÓ, Tomáš. Zlatá horečka : Venezuela a pád civilizace. Vydání první. V Praze : Paseka, 2023. 302 stran . ISBN 978-80-7637-332-7.

FRANTA, Ondřej. Vzpomínky ze zajetí . První vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. viii, 451 stran . ISBN 978-80-261-1111-5.

KLAUS, Václav. Brave New West: is it avoidable? : texts and speeches 2021-2022. Prague : Institut Václava Klause, [2023]. 135 stran ;. Publication ; no. 63/2023. ISBN 978-80-7542-090-9.

KLAUS, Václav. Konec Československa : 30 let od vily Tugendhat. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2022. 61 stran ;. Publikace ; č. 62/2022. ISBN 978-80-7542-088-6.

MARSHALL, Tim. V zajetí geografie : jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku. V Praze : Rybka Publishers, 2018. 295 stran . ISBN 978-80-87950-49-4.

NOVOTNÝ, Pavel. Proč Alláh stvořil kalašnikov : reportérem z válek, mešit i bazarů. Vydání první. Praha : Argo, 2023. 219 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . ISBN 978-80-257-4033-0.

PONCAROVÁ, Jana. Deník Věrky Kohnové : jak ráda bych tak zůstala. 1. vydání. Praha : Motto, 2023. 308 stran . ISBN 978-80-267-2428-5.

RUBENSTEIN, Joshua. Stalinovy poslední dny . Vydání první. Praha : Beta-Dobrovský ; 2023. 335 stran ;. ISBN 978-80-7593-430-7.

SHUM, Desmond. Čínská ruleta : příběh bohatství, moci, korupce a pomsty v současné Číně. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2023. 245 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy. ISBN 978-80-7601-751-1.

STOMATOVÁ, Darja. Pod štítem Charkova . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 223 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-8597-9.

SYRUČEK, Milan. Andrej Vlasov : vlastenec nebo vlastizrádce?. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2022. 328 stran . ISBN 978-80-908469-6-8.

TATEROVÁ, Eva. Československo a Izrael v letech 1948-1967 : od podpory sionismu k otevřenému nepřátelství. Druhé, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2022. 310 stran . Studená válka - nové dějiny ; svazek 2. ISBN 978-80-278-0092-6.

ZEMKE, Hub. Vlčí smečka : vzpomínky velitele americké 56. stíhací skupiny na boje v Evropě. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2022. 289 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88274-82-7.

ŽANTOVSKÝ, Michael. S prominutím řečeno : můj život mezi slavnými a mocnými. Vydání první. Praha : Prostor, 2023. 332 stran . ISBN 978-80-7260-556-9.

^ nahoru ^


16. Právo

DLOUHÝ, Michal. Historky z četnických pátracích kursů . První vydání. Praha : Pragoline, 2022. 140 stran . Otisky. ISBN 978-80-7517-046-0.

PLACHÁ, Pavla. "Tento dopis si nechte na památku na mě" : poslední dopisy Čechoslováků popravených v Drážďanech : komentovaná edice = "Behaltet diesen Brief als Andenken an mich" : Abschiedsbriefe von Dresdner Hinrichtungsopfern aus der Tchechoslowakei : eine kommentierte Edition. 1. vydání. Praha : Pulchra : Ústav pro studium totalitních režimů ; 2023. 272, 220 stran . ISBN 978-80-7564-082-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ALL, Sherrie. Sedm kroků k lepší paměti : tréninkový plán pro váš mozek. První vydání. Praha : Grada, 2023. 222 stran . ISBN 978-80-271-3482-3.

DUTKOVÁ, Andrea. Jak vnímat stres : průvodce pro vnitřní pohodu. Vydání 1. Praha : Grada, 2023. 143 stran ;. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-271-2568-5.

FURMAN, Ben. Nikdy není pozdě na šťastné dětství : jak překonat minulost. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 119 stran ;. ISBN 978-80-262-0820-4.

JEŘÁBEK, Jan. Grafologie : více než diagnostika osobnosti. Sedmé, rozšířené vydání. Praha : Argo, 2023. 313 stran . ISBN 978-80-257-3976-1.

JUNG, Carl Gustav. Vývoj osobnosti . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 246 stran ;. Klasici. ISBN 978-80-262-1954-5.

LIBERMAN, Jacob. Moudrost čisté mysli . První vydání. Praha : Euromedia Group, 2022. 148 stran ;. ISBN 978-80-242-8401-9.

MARKOŠ, Ján. Síla rozumu v bláznivé době : manuál kritického myšlení. Vydání první. V Praze : Paseka, 2022. 387 stran . ISBN 978-80-7637-344-0.

PETERSON, Jordan B. Mapy smyslu : architektura přesvědčení. První vydání. Praha : Argo, 2023. 604 stran . ISBN 978-80-257-3919-8.

Příběh československé psychologie : rozhovory s osobnostmi oboru. 2. . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 349 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1944-6.

RYŠKA VAJDOVÁ, Ivana. Idea nevědomí : filosofické kořeny C.G. Junga. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2023. 179 stran ;. ISBN 978-80-7601-753-5.

TUPPER, Helen. Sám sobě koučem : nacházejte odpovědi, konejte, buďte úspěšnější. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 299 stran . ISBN 978-80-242-8462-0.

VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena. Pomoc dětské duši : rady pro rodiče, když dítě volá SOS. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2023. 197 stran ;. ISBN 978-80-204-6125-4.

WOODMAN, Marion. Závislá na dokonalosti : nevěsta tichá, nedotčená dosud. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2023. 303 stran . Astra ; svazek 7. ISBN 978-80-87529-53-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BALŠÍNEK, Dalibor. Proměny života : rozhovory 50 osobností. 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2022. 613 stran . Echo. ISBN 978-80-907406-6-2.

DUE, Mattias Stølen. Pečujte o svůj vztah .. dokud se ještě máte rádi . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 174 stran . ISBN 978-80-262-1369-7.

EGER, Ludvík. Metodologie výzkumu . 3. přepracované a rozšířené vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. iv, 262 stran ;. ISBN 978-80-261-1108-5.

HARTMANNOVÁ, Lucie. Citová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů v mladé dospělosti . Vydání první. Praha : NLN, 2022. 122 stran . ISBN 978-80-7422-902-2.

HEIMANS, Jeremy. Nová moc . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 303 stran ;. ISBN 978-80-265-0869-4.

JOCHMANNOVÁ, Leona. Péče on-line v psychosociálních oborech : možnosti, limity, rizika. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 292 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-3009-2.

JUUL, Jesper. Ne! : umění říkat ne bez výčitek svědomí. První vydání. V Praze : Familylab ČR, 2022. 90 stran ;. ISBN 978-80-908475-1-4.

KELLER, Jan. Současná francouzská sociologie . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 369 stran ;. Studijní texty ; 74. svazek. ISBN 978-80-246-5359-4.

MALÍNSKÁ, Jana. Za volební právo žen!, aneb, Jak se volilo v Čechách = For women's suffrage!, or, How they voted in Bohemia. První vydání. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2022. 135 stran . ISBN 978-80-88304-83-8.

MAYER-RÖNNE, Gundi. Nová role: babička : veselý, uvolněný a respektující vztah k vnoučatům. Vydání první. Praha : Portál, 2023. 223 stran ;. ISBN 978-80-262-2002-2.

Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum ; 2022. 245 stran ;. Studijní texty ; 75. svazek. ISBN 978-80-246-5451-5.

SMIL, Vaclav. Jak svět doopravdy funguje . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2023. 398 stran ;. Tema ; 42. ISBN 978-80-7662-459-7.

ŠÍP STAŇKOVÁ, Zdeňka. Děti jsou taky lidi : autentické příběhy, které vám budou povědomé: jak výchova a dětství formují naši dospělost. [Praha] : Wild Cat Pictures in Motion Ltd., 2022. 302 stran . ISBN 978-80-11-01741-5.

VAVREK, Roman. Prvý krok k vlastnému výskumu : metodológia, graf a číslo. Slovensko : Equilibria, 2022. 100 stran . ISBN 978-80-8143-313-9.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BUREŠOVÁ LIŠKOVÁ, Andrea. Cukrařinka : pečeme s láskou. Vydání první. V Praze : XYZ, 2023. 228 stran . ISBN 978-80-7683-308-1.

CASEBIER, Kraig. Americký barber v Praze . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 283 stran . Kontrast. ISBN 978-80-277-1167-3.

EUREKA (PRACOVNÍ SETKÁNÍ). EUREKA 2021 : 9th colloquium and working session within the frame of the international program EUREKA : project no.: E!7614 APPL-EIS : a system of monitoring of selected parameters of porous substances using the EIS Method in a Wide Range of Applications : schedule, proceedings : October 15th, 2021, GEOtest, Inc., Brno University of Technology Brno, CZ. First edition. Brno : VUTIUM, 2021. 113 stran . ISBN 978-80-214-5664-8.

FRANTZMAN, Seth J. Drony : bitvy budoucnosti. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 248 stran . Technologie. ISBN 978-80-7413-525-5.

FRENKIEL, David. Green kitchen quick + slow : kreativní vegetariánská jídla pro rychlé každodenní i pomalé víkendové vaření. První české vydání. Praha : Kitchenette, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-905828-4-2.

GUTIERREZ, Sandra. Barevné háčkovné pleteniny . První vydání. Praha : Metafora, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-7625-273-8.

JÁSEK, Jaroslav. Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Vyd. 1. Praha : Milpo media : MILPO, 2000. 239 s. Z historie průmyslu. ISBN 80-86098-15-X.

KRÁLÍK, Jan. S auty mě baví svět : motorové opojení Aloise Samohýla. 1. vyd. Praha : Pro společnost Škoda Auto vydala agentura QandA, 2009. 75 s. ISBN 978-80-254-6045-0 (váz.).

KUPEC, Martin. Mototechna : tuzemská i dovážená osobní vozidla na plakátech a v prospektech 1949-1990. Vydání druhé doplněné. [Týnec nad Sázavou] : Moto Public, 2023. 389 stran . ISBN 978-80-908402-3-2.

LINSSEN, Haafner. Pruhované háčkování : 20 nádherných vzorů se snadným opakováním vzorů. První vydání. V Praze : Metafora, 2022. 128 stran . ISBN 978-80-7625-268-4.

Mleté maso. Praha : Burda International CZ s.r.o., [2023]. 158 stran . Apetit ; 38. ISBN 978-80-88409-63-2.

NOAKES, Timothy. Super jídlo pro děti : revoluce v opravdovém jídle. Woodcote : Publixing Ltd, [2018]. 357 stran . ISBN 978-0-9927573-8-0.

PALÍK, František. Vzpomínky konstruktéra lokomotiv Škoda . 1. vydání. V Brně : CPress, 2023. 168 stran . ISBN 978-80-264-4627-9.

PILÁTOVÁ, Erika. Uvařeno jednoduše a chutně . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 190 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8230-5.

VANĚK, Roman. Snadno & rychle . Páté vydání. Praha : Prakul Production s.r.o., 2023. 150 stran . ISBN 978-80-87737-66-8.

VELFL, Josef. Uranová Příbram . První vydání. Praha : Dokořán, 2022. 382 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7675-067-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

DE LEONE, Luca. 30 výjimečných fotbalistů, kteří vešli do dějin . 2., aktualizované vydání. Praha : REBO International CZ, 2023. 101 stran . Sportovní hvězdy. ISBN 978-80-255-1411-5.

FITZGERALD, Matt. 8020: dokonalá kondice : dostaňte ze sebe maximum díky průlomové triatlonové metodě. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 304 stran . ISBN 978-80-271-3372-7.

CHINYANGANYA, Radzi. Cvičíme se zvířaty . Praha : Dobrovský s.r.o., 2023. 95 stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1216-8.

JAROŠ, Martin. O život : rallye mezi nebem a zemí. První vydání. V Praze : XYZ, 2023. 227 stran . ISBN 978-80-7683-295-4.

MICHAUD, Thomas C. Běhejte bez zranění : ilustrovaný průvodce biomechanikou, správným držením těla a prevencí zranění. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 240 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8497-2.

POLGÁR, László. Šachy : 5334 úloh, kombinací a partií. První vydání. [Praha] : Slovart, [2016]. 1104 stran . ISBN 978-80-7529-184-4.

SOLTIS, Andy. 500 šachových otázek a odpovědí . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 255 stran . ISBN 978-80-271-3606-3.

ŠONKA, Martin. Můj let do nebes . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 283 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8487-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Architektura a česká politika v 19.-21. století : kritický katalog výstavy = Architecture and Czech politics from the 19th to the 21st centuries : critical exhibition catalogue. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2022. 399 stran . ISBN 978-80-88308-65-2.

Carský dvůr pod žezlem Romanovců - poklady Moskevského Kremlu : [Císařská konírna Pražského hradu] = The Court of the Tsar under the Romanov Dynasty - Treasures of the Moscow Kremlin : [Imperial stables of the Prague castle : 12.12.2011-4.3.2012]. [Praha : Správa Pražského hradu], c2011. 223 s. ISBN 978-80-86161-94-5.

ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. Osobnosti českého malířství . 1. vyd. Praha : Fragment, 1995. 64 s. Odkaz. ISBN 80-85768-43-7.

GRAY, Peter. Kreslení jednorožců ..a jiných bájných stvoření . Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7413-533-0.

HABARTOVÁ, Romana. Textilní kvítí Marie Skrežinové . Zlechov : Marie Skrežinová ; [2021]. 106 stran . ISBN 978-80-903743-8-6.

KONEČNÝ, Michal. Apollo a Marsyas : příběh umění na Moravě. První vydání. Brno : Host : VUTIUM, 2022. 678 stran . ISBN 978-80-275-1375-8.

KUPKA, František. Mentis oculis . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, 2022. 259 stran . ISBN 978-80-7467-160-9.

MERTA, Dan. Nordic arctic : udržitelná architektura za polárním kruhem = sustainable architecture beyond the arctic circle. Vydání první. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, z.s., 2022. 160 stran . ISBN 978-80-88161-19-6.

POKLUDA, Zdeněk. Nový Světlov : osudy zámku a jeho držitelů. Bojkovice : Město Bojkovice, 2009. 49 s. ISBN 978-80-254-5816-7 (brož.).

Pražská Pallas a moravská Hellas 1902 : Auguste Rodin v Praze a na Moravě. První vydání. Brno : ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy vydala Galerie a nakladatelství Stará pošta, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-7485-268-8.

Studenti Vysoké školy kreativní komunikace fotografují současné zemědělství : Bártíková - Komorous - Kunc - Frýba - Janeš - Mrázková - Kopecký. Praha : Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2022. 31 stran . Z fotoarchivu NZM ; č. 3. ISBN 978-80-88270-30-0.

ŠABATOVÁ, Lenka. Joseph Hardtmuth : architekt knížat z Liechtensteinu. Vydání první. Brno : Národní památkový ústav, 2022. 399 stran . ISBN 978-80-87967-34-8.

ŠEDA, Bohdan. Ve znamení zubra : příběh pardubického zámku. V Pardubicích : Východočeské muzeum, 2022. 83 stran . ISBN 978-80-87151-57-0.

ŠVEC SYBOLOVÁ, Monika. Jakou barvu má nejdelší století? . [Praha] : Národní galerie v Praze, 2022. 149 stran . ISBN 978-80-7035-788-0.

VOŠICKÝ, Pavel. Tak kde jsou ti Američani? . Praha : Muzeum paměti XX. století, 2021. 247 stran . ISBN 978-80-907989-3-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

15 let Společně a EFektivně . 1. vydání. V Českých Budějovicích : Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-908681-1-3.

30 let projektu GO! . První vydání. Praha : Nadace Pangea, 2022. 84 stran . Gymnasion ; svazek 12. ISBN 978-80-908605-0-6.

50 let Střední průmyslové školy strojnické v Gottwaldově 1933-1983. Gottwaldov : Střední průmyslová škola strojnická, 1983. 78 stran .

DANIELOVÁ, Lucie. Klárka hezky povídá : logopedická cvičení pro rozvoj plynulosti řeči a vyjadřování. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2014. [60] s. ISBN 978-80-7238-925-4.

SAINSBURY, Clare. Marťan na hřišti : jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem. Vydání první. [Praha] : Pasparta, [2016]. 132 stran ;. ISBN 978-80-905993-8-3.

SÁŇKA, Tomáš. Škola Komárov : 150. výročí Obecné školy Komárov. 1. vydání. [Opava] : ZŠ a MŠ Opava - Komárov, příspěvková organizace, 2022. 144 stran . ISBN 978-80-11-01488-9.

STANĚK, Martin. Asistent pedagoga : praktický rádce. Vydání první. Praha : V lavici s.r.o. - vzdělávací portál pro pedagogy, žáky a jejich rodiče, 2022. 153 stran . ISBN 978-80-88466-04-8.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

MCBRIEN, Thomas. Minecraft. stavby podněcující představivost. Epické vynálezy :. 1. vydání. V Praze : Egmont, 2023. 93 stran . ISBN 978-80-252-5468-4.

VÍTOVÁ, Barbora. Soubor úloh k základům programování pro robotickou myš : + řešení úloh a pracovní listy. 1. vydání. V Říčanech : Educative Toys, 2022. 45 stran . ISBN 978-80-907887-3-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Fantastická zahrádka na balkoně : šťavnatá sklizeň po celý rok. První vydání. Praha : Grada, 2023. 159 stran . ISBN 978-80-271-3615-5.

GOLLIHER, Grant. Moudrost koní . První vydání. V Brně : Jota, 2022. 261 stran . ISBN 978-80-7689-039-8.

HOROVÁ, Renata. Temperamentní optimista : americký bezsrstý teriér. Vydání první. Praha : JaS nakladatelství, 2022. 144 stran . ISBN 978-80-87654-36-1.

HOŘEJŠÍ, Michal L. Politika lesa : debata o Národním parku Šumava v letech 1991-2010. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. 266 stran . Humanitas ; 16. svazek. ISBN 978-80-7671-093-1.

JAKUBSKÁ, Jana. Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky : "pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale i lesy oplývající všelikou krásou!". Praha : Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2021. 33 stran . ISBN 978-80-88270-24-9.

KERN, Simone. Hrdinové suchých zahrad : přírodě blízké zahradničení bez zalévání. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 127 stran . ISBN 978-80-271-3886-9.

MAHON, Stephanie. Cibuloviny : praktický rádce pro sváteční zahradníky i zkušené pěstitele. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 143 stran . Pro zahradu. ISBN 978-80-242-8608-2.

MAHON, Stephanie. Řez a tvarování : praktický rádce pro sváteční zahradníky i zkušené pěstitele. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 143 stran . Pro zahradu. ISBN 978-80-242-8419-4.

MAKRLÍKOVÁ, Dana. Zahrady od Dany 2 : jak na problémy v zahradě. 1. vydání. V Brně : CPress, 2023. 207 stran . ISBN 978-80-264-4661-3.

STEBBINGS, Geoff. Pěstování v nádobách : praktický rádce pro sváteční zahradníky i zkušené pěstitele. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2023. 143 stran . Pro zahradu. ISBN 978-80-242-8607-5.

TRAUER, Lisa-Maria. Vyvýšené záhony na balkoně : bohatá úroda na malém prostoru. 1. vydání. Brno : Kazda, 2023. 111 stran . ISBN 978-80-7670-098-7.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně