Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Leden 2023

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Iogi . Vydání první. V Praze : K-A-V-K-A, knižní a výtvarná kultura ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 2022. 176 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908575-5-1.

JORDÁN, Karel. Naše zlatá šedesátá : malý průvodce velkou dekádou : 1960-1970 : hrdinové, padouši, radosti, naděje a zklamání. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 319 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8563-4.

KOMOROVSKÝ, Ján. Tradičná svadba u Slovanov . Vydanie druhé, vo vydavateľstve Sol Noctis vydanie prvé. Zvolen : Sol Noctis, 2022. 553 stran . ISBN 978-80-99977-18-2.

NÍNA BJÖRK JÓNSDÓTTIR,. Island : život mezi živly. 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-7508-755-3.

TICHÁ, Jana. Výroční obyčejová a obřadní kultura na Valašsku : její geneze a identifikace na počátku třetího tisíciletí (na příkladech z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska). Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2022. 319 stran . ISBN 978-80-87210-82-6.

YAZAWA, Yutaka. Japonsko : proměny země sakur. 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2022. 221 stran . ISBN 978-80-7508-756-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ATTENBOROUGH, David. Výpravy na druhý konec světa : další dobrodružství mladého přírodovědce. Vydání první. Praha : Práh, 2022. 497 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-948-3.

BRENDBORG, Nicklas. Medúzy stárnou pozpátku : dlouhověkost pohledem vědy. První vydání. Brno : Host, 2022. 273 stran ;. ISBN 978-80-275-1355-0.

DRIJVEROVÁ, Martina. Pozorujeme a pomáháme v přírodě : týden po týdnu po celý rok. 1. vydání. V Brně : Edika, 2022. 103 stran . ISBN 978-80-266-1824-9.

HAAG, Holger. Lesní zvířata : v životní velikosti. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 52 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-8310-4.

HARAŠTOVÁ, Helena. Město v lese . První vydání. V Praze : Albatros, 2022. 28 nečíslovaných stran (některé složené) . ISBN 978-80-00-06754-4.

HARAŠTOVÁ, Helena. Porozuměj řeči rostlin, aneb, Jak rostliny komunikují? . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 31 stran . ISBN 978-80-00-06737-7.

HECKER, Katrin. Lahůdky v krmítku : recepty a inspirace : jak na ptačí krmení. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 72 stran . ISBN 978-80-7670-093-2.

KIMMIG, Sophia. O liškách a lidech : po stopách našich mazaných sousedů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 239 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-3583-7.

KRENAK, Ailton. Nápady, jak odsunout konec světa . První vydání. Praha : Alferia, 2022. 129 stran ;. ISBN 978-80-271-3562-2.

LANE, Nick. Záhada života : proč je takový, jaký je?. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán : Argo, 2022. 301 stran . Zip ; svazek 83. ISBN 978-80-7675-058-6.

PECHÁČEK, Pavel. Protřelí predátoři : nejobávanější zvířecí lovci. 1. vydání. V Brně : Edika, 2022. 110 stran . ISBN 978-80-266-1838-6.

WEBER, Andreas. Cítí, tedy je : fascinace životem a revoluce v přírodních vědách. Vydání první. Praha : Malvern, 2022. 343 stran ;. ISBN 978-80-7530-394-3.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BRODSKÁ, Tereza. Moje máma Jana Brejchová . 1. vydání. Praha : WWA photo, 2022. 407 stran . ISBN 978-80-242-8105-6.

FELTON, Tom. S kouzelnickou hůlkou : magické dospívání filmového čaroděje. V českém jazyce vydání první. Praha : Práh, 2022. 399 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-963-6.

KOVÁŘ, Pavel. Miloš Kopecký : bonviván s křehkou duší. První vydání. V Praze : XYZ, 2022. 299 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7683-273-2.

PERRY, Matthew. Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih : vzpomínky. První vydání. V Praze : Bourdon, 2022. 328 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7611-070-0.

PETRŮ, Josef. Yvetta Kornová : mezi blázincem a životem. Praha : Akord leasing, spol. s r.o., 2022. 287 stran . ISBN 978-80-908670-0-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAŤA, Jan Antonín. Výchova k podnikavosti . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 19 stran ;. ISBN 978-80-907584-9-0.

BAŤA, Tomáš. Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky : jak překonat hospodářskou krizi. První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 65 stran . ISBN 978-80-908563-1-8.

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem . 2. vyd. Zlín : T. & A. Baťa, 1927. 16 s. ;. Knihovna Baťovy služby veřejnosti ; sv. 1.

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem = Affluence for all = Wohlstand für alle. První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 141 stran . ISBN 978-80-908563-0-1.

Do nové práce . První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 149 stran . ISBN 978-80-908563-2-5.

HOMMER, Petr. Už umím šetřit! : o penězích, hospodaření a lákadlech nejen na internetu. 1. vydání. V Brně : Edika, 2022. 149 stran . ISBN 978-80-266-1802-7.

LAPÁČEK, Petr. Zmizelé koleje, zmizelá nádraží. 3,. Elektrické dráhy, zábavní železnice a další . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 426 stran . ISBN 978-80-264-4523-4.

MALOTA, Eduard. Viděl jsem Baťu růst . První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 153 stran ;. Baťa. ISBN 978-80-908563-4-9.

MÜHLFEIT, Jan. Budování úspěšných týmů . 1. vydání. V Praze : Management Press, 2022. 191 stran . ISBN 978-80-7261-597-1.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. Čtvrté vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 85 stran .

TAHAL, Radek. Marketingový výzkum : postupy, metody, trendy. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 293 stran . Expert. ISBN 978-80-271-3535-6.

WEBSTER, Tamsen. Od nápadu k úspěchu . První české vydání. Praha : Grada, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-271-3558-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

DUPALOVÁ, Jaroslava. Kristián Gottfried Hirschmentzel (1638-1703) : osudy a dílo velehradského barokního literáta. První vydání. Boršice : Milan Železník - Nakladatelství Buchlov, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-906524-9-1.

EAGLEMAN, David. Suma sumárum, aneb, Čtyřicet posmrtných příběhů . Vydání druhé, v tomto překladu první. Praha : Dybbuk, 2022. 188 stran ;. ISBN 978-80-7690-022-6.

GOETTMANN, Alphonse. Zasvěcení do meditace : to, co nás přesahuje, je v nás. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2022. 158 stran . ISBN 978-80-7364-142-9.

HARTL, Johannes. Zkrátka modlitba : kurz pro samouky. Praha : : Paulínky, 2022. 184 stran . ISBN 978-80-7450-431-0.

HAVLÍČEK, Ondřej. Kadas mana : pět rozhovorů o Bohu mimo kostely. První vydání. Brno : Cesta, 2022. 205 stran . ISBN 978-80-7295-302-8.

CHROMÝ, Zdeněk. Moudrost klaunů : myšlenky Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Miroslava Horníčka. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 228 stran . ISBN 978-80-7413-531-6.

KAPLAN, Aryeh. Židovská meditace : praktický průvodce. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2022. 167 stran ;. ISBN 978-80-7364-141-2.

KOLÁŘOVÁ, Lucie. Příliš lidská teologie? : k antropologickému projektu zkušenosti u Edwarda Schillebeeckxe. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 174 stran ;. ISBN 978-80-7465-543-2.

KOPECKÝ, Jaroslav. Než všechno zapomenu . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 175 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1922-4.

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Kdo tu mluvil o vítězství? : osm cvičení ve filosofické rezignaci. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 280 stran ;. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-5338-9.

PALOUŠ, Martin. Stopy v písku : pokus o filosofickou autobiografii. Vydání první. Praha : Šolc Jiří - Kodudek, 2022. 652 stran . ISBN 978-80-908504-1-5.

Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I-IV . Praha : Historický ústav, 2021. 447 stran . Acta Unitatis Fratrum : prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století ; svazek 1. ISBN 978-80-7286-390-7.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozprava o nerovnosti ; O společenské smlouvě. V tomto překladu vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 317 stran ;. Dějiny politické filozofie. ISBN 978-80-246-3415-9.

ŘEHÁKOVÁ, Veronika. Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811-1889) . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 335 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-526-8.

STUDENÝ, Jan Nepomuk. Kniha údů apoštolátu modlitby : (založená dne 16. června 1875) ; a, Kniha údů arcibratrstva růžencového : (založená dne 28. září 1879) v Boršicích. První vydání. Boršice : Milan Železník - Nakladatelství Buchlov, 2020. 26 stran . ISBN 978-80-906524-6-0.

SUAREZ-NANI, Tiziana. Andělé a filosofie : subjektivita a kosmologická role odloučených substancí na konci 13. století. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 237 stran ;. Středověké myšlení. ISBN 978-80-246-3892-8.

TYDLITÁTOVÁ, Věra. Zvířata v Hebrejské bibli a v židovské tradici . První vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. xi, 309 stran ;. ISBN 978-80-261-1060-6.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

PETERA, Lukáš. Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 233 stran . Studentské práce. ISBN 978-80-200-3339-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

"Od snů k realitě" : František Běhounek (1898-1973) : let vzducholodi Italia. Praha : Národní technické muzeum, 2019. 170 stran . Práce z dějin techniky ; svazek 57. ISBN 978-80-7037-315-6.

BUBENÍČEK, Oldřich. Motowander Česko : motorkářský průvodce. Část 3.,. Kraj Vysočina . [Zlín] : MotoRoute s.r.o. pro Motowander, s.r.o., [2022]. 91 stran . ISBN 978-80-907265-6-7.

Čebín z nebe . 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 75 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-56-8.

DAVID, Petr. Velký špalíček výletů - 1000 nej.. . Praha : Soukup & David, 2022. 764 stran . Autem po Čechách, Moravě a Slezsku. ISBN 978-80-86899-89-3.

FOER, Joshua. Atlas obscura : fascinující průvodce kuriózními místy světa. 2. vydání. V Brně : CPress, 2022. 469 stran . ISBN 978-80-264-4365-0.

FŮSKOVÁ, Radka. Moravský Krumlov a okolí z nebe = Moravský Krumlov and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 110 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-43-8.

GEBRIAN, Adam. Sedm měsíců v Raleigh, New Yorku a Chicagu . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 295 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8481-1.

HOCEK, Jan. Nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku. II . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 228 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8339-5.

JANÍČEK, Jindřich. Na západ severozápadní linkou . Vydání první. Praha : Paseka, 2022. 317 stran . ISBN 978-80-7637-232-0.

KAŠPAR, Zbyněk. Paříž : město lásky a nenávisti. Vydání první. Praha : Garamond, 2022. 317 stran . ISBN 978-80-7407-511-7.

MACHÁČEK, Matěj. Chilli on ice cream : México. Prague : [nakladatel není známý], 2014. 72 stran . ISBN 978-80-260-9257-5.

PEŇÁS, Jiří. Výpravy pro čtvero ročních období . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2022. 343 stran . Echo. ISBN 978-80-907406-7-9.

RODDIE, Alex. Toulky Alpami : výběr treků po největším evropském pohoří. První vydání. Praha : Grada, 2022. 335 stran . ISBN 978-80-271-3039-9.

SEDLÁČKOVÁ, Jolana. Po vlastní ose. Ze Střechy světa na Sibiř . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-264-4423-7.

SÍBRT, Marek. Putování za vodou : za dobrodružstvím a vodními krásami napříč Českou republikou. Vydání první. [Beroun] : Machart, 2022. 188 stran . ISBN 978-80-7656-049-9.

ŠPLÍCHALOVÁ, Alice. Broumovsko z nebe = Broumov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 110 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-66-7.

ŠPLÍCHALOVÁ, Alice. Kladensko a Slánsko z nebe = The Kladno and Slaný Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 157 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-42-1.

ÚBL, Martin. Stezka Českem : může jít každý. Vydání první. V Brně : Jota, 2022. 297 stran . ISBN 978-80-7689-030-5.

Úchvatné evropské automobilové a motorkářské trasy : poznejte nejúžasnější automobilové trasy Evropy. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2022. 319 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-3181-2.

Úžasná velkoměsta : příběhy nejzajímavějších měst světa. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 320 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8425-5.

VAŇOUREK, Tomáš. Expedice Z101 : cestou Hanzelky a Zikmunda : africká etapa. Část 1,. Z Tuniska do ostrovních rájů . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 359 stran . ISBN 978-80-264-4444-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BADINTER, Élisabeth. Marie Terezie, císařovna a matka . Vydání první. Praha : Garamond, 2022. 206 stran ;. ISBN 978-80-7407-510-0.

BÁRTA, Miroslav. Tutanchamon : století záhad a objevů. Brno : Jota, 2022. 342 stran . ISBN 978-80-7689-052-7.

BAŘINOVÁ, Kristýna. Život je mnoho : cesta olomouckého starosty Richarda Fischera. I. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2022. 279 stran . ISBN 978-80-7053-336-9.

BLACK, Jeremy. Historie Evropy : od pravěku do 21. století. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8476-7.

BOHÁČ, Vojtěch. Všechny cesty vedou k válce : příběh Ruska a Ukrajiny očima českého reportéra, 2011-2022. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 424 stran . ISBN 978-80-264-4527-2.

BURDOVÁ, Martina. 650 let od první zmínky o obci Křekov : 1371-2021. 1. vydání. Křekov : obec Křekov, 2022. 40 stran . ISBN 978-80-11-01026-3.

CÁPOVÁ, Irena. Královna všech : Alžběta II., její rodina, dynastie a Firma : současnost a budoucnost rodu Windsorů. První vydání. [Praha] : Barecz & Conrad Books, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-908405-9-1.

CÍLEK, Václav. O památné hoře Blaníku a jejím kraji : příběhy posvátných hor. První vydání. Praha : Dokořán, 2022. 262 stran . ISBN 978-80-7675-057-9.

ČEVELA, Mojmír. Jak popravdě voněla stará doba-- : moravští vipové s báječnými Zlíňáky. Brno : Šimon Ryšavý, 2005. 134 s. ISBN 80-7354-018-5.

ČOUPKOVÁ, Jaromíra. Toulky městem Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště pro město Uherské Hradiště, 2022. 237 stran . ISBN 978-80-11-01956-3.

DOLEČEK, Jiří. Popraviště, aneb, Zpověď volyňského Čecha . Vydání druhé. Praha : Toužimský & Moravec, 2022. 162 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7264-213-7.

DVOŘÁK, Otomar. Stříbrnou cestou od Tábora k Mladé Vožici . První vydání. Praha : Regia, 2022. 167 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-64-1.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Pod vládou ženy : rytier bez kráľa. I. časť (1437-1442),. Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba . 1. vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2021. 399 stran . ISBN 978-80-85501-84-1.

FEJTOVÁ, Olga. Města a měšťané perem badatelky : příspěvky (nejen) k dějinám měst pražských a jejich elitám v raném novověku : k životnímu jubileu Olgy Fejtové = Ausgewählte Studien von Olga Fejtová (nicht nur) zur Geschichte der Prager Städte und ihrer Eliten in der Frühen Neuzeit : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum der Autorin. Vydání první. Červený Kostelec ; Ústí nad Labem : Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2022. 392 stran . ISBN 978-80-7465-536-4.

GRACLÍK, Miroslav. Rozhovory trochu jinak . [Česko] : Nakladatelství MV knihy ve spolupráci s knihy Dobrovský, 2022. 371 stran . ISBN 978-80-277-2099-6.

HASTINGS, Max. Vietnam 1945-1975 : podrobné dějiny tragické války. V českém jazyce vydání první. Praha : Práh, 2022. 799 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-943-8.

Historie : prokopej se miliony let časem!. Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 22 nečíslovaných stran . Výprava za poznáním. ISBN 978-80-277-1233-5.

HOLŠTEJN, Radomil. Francouzské aristokratické rody a jejich rezidence. Díl první . 1. vydání. Dobříš : Petr Dvořák, tiskárna a grafické studio, [2020]. 842 stran . ISBN 978-80-87241-25-7.

JIRMAN, František Roman. Tomáš Baťa průkopník . Praha : Práce Intelektu, 1932. 30 stran ;.

KARLÍČEK, Petr. Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou . Druhé rozšířené vydání. Zubrnice : Národní muzeum v přírodě - Muzeum v přírodě Zubrnice ; 2022. 291 stran . Ústecká vlastivěda ; sv. XV. ISBN 978-80-87210-90-1.

KLAPIL, Petr. Nová Dědina : historie jedné chřibské vesnice. Vydání první. [Nová Dědina] : vydala obec vlastním nákladem, 2022. 182 stran . ISBN 978-80-11-01889-4.

KLÍMA, Jan. Nad Angolou zataženo : zápisky z roku 1992, roku prvních angolských voleb a evakuace posledního československého velvyslanectví v Luandě. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 173 stran . ISBN 978-80-7422-867-4.

KUČERA, Štěpán. Gablonz = Jablonec. Vydání první. Brno : Druhé město, 2022. 261 stran ;. ISBN 978-80-7227-886-2.

RICHTER, Karel. Letokruhy mého žití : svědectví o proměnách doby. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 512 stran . ISBN 978-80-278-0087-2.

ROZKOŠNÁ, Blanka. Po stopách Přemysla Otakara II. : Jižní Čechy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 151 stran . ISBN 978-80-271-3812-8.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Příběh bydlení : lidská obydlí od pravěku do současnosti. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 83 stran . ISBN 978-80-00-06577-9.

ŠARDICKÁ, Kateřina. Technické památky českých zemí . Vydání první. Praha : Česká televize, 2022. 239 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-365-9.

VANĚK, Miroslav. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Fakulta humanitních studií, 2022. 340 stran ;. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-5335-8.

WAGNEROVÁ, Magdalena. Magická místa Čech a Moravy . Vydání první. Praha : Plot, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-7428-435-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

BOULEZ, Pierre. Myšlenky moderních skladatelů . Vydání první. Praha : Herrmann & synové, 2022. 189 stran . ISBN 978-80-87054-65-9.

CLERC, Benoît. Queen : všechny písně : příběh každé skladby. V Praze : Slovart, 2022. 527 stran . ISBN 978-80-276-0446-3.

CHOCHOLA, Luděk. Marta Kubišová v písních a pořadech . První vydání. Praha : Galén, [2022]. 391 stran . ISBN 978-80-7492-625-9.

KOPÁČ, Radim. Všechno je špatně, zpátky na stromy! : český punk a hardcore v textech 1979-1989. Vydání první. Praha : Divočina, 2022. 187 stran . ISBN 978-80-908281-1-7.

TUNBRIDGE, Laura. Beethoven : život v devíti kusech. První vydání. Praha : Kalich, 2022. 337 stran . ISBN 978-80-7017-309-1.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BLAŽKOVÁ, Hana. Literatura bez úvazků? : mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. 117 stran ;. Mnemosyne ; 28. svazek. ISBN 978-80-7671-081-8.

Československo v Orientu, Orient v Československu 1918-1938 = Czechoslovakia in the Orient, the Orient in Czechoslovakia 1918-1938. [Praha] : Masarykův ústav a Archiv ČR, v.v.i., 2022. 207 stran . ISBN 978-80-88304-84-5.

DOLLO, Xavier. Dějiny science fiction v komiksu . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 214 stran . ISBN 978-80-7662-448-1.

DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 331 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 514. ISBN 978-80-210-9963-0.

FERKLOVÁ, Blanka. Korejština = Hankukŏ. Vydání první. Voznice : Leda, 2021. 351 stran . ISBN 978-80-7335-715-3.

HVÍŽĎALA, Karel. Chvění je naděje : záznamy od března 2021 do začátku války v únoru 2022. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Novela bohemica, 2022. 358 stran ;. ISBN 978-80-246-5428-7.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka. Mezikulturní dialog : slovinské stopy v českém prostředí. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2022. 175 stran ;. Varia ; 90. svazek. ISBN 978-80-7671-083-2.

Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918-2018 . První vydání. Brno : Host, 2022. 422 stran ;. ISBN 978-80-275-1361-1.

SCHILDBERGER, František. Meziřádky : náboženství, lyrika, politika. Vydání první. V Brumovicích : Carpe diem, 2022. 206 stran ;. ISBN 978-80-7487-318-8.

SLÍVA, Vít. Všelijak poplantane : Vít Slíva v rozhovoru s Jiřím Trávníčkem. První vydání. Brno : Host, 2022. 238 stran . ISBN 978-80-275-1259-1.

VOLNÝ, Zdeněk. Toulky českou minulostí. Osmnáctý díl . První vydání. Praha : Via Facti, 2022. 213 stran . ISBN 978-80-907314-3-1.

VORÁČOVÁ, Barbora. Storytelling, aneb, Cesta do příběhu . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2022. 139 stran . ISBN 978-80-88429-51-7.

WAGNEROVÁ, Alena. Literární reportáže . Vydání první. Praha : Maraton, 2022. 254 stran ;. ISBN 978-80-88411-12-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BULENA, Pavel. Muzeum v přírodě Vysočina . 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2021. 119 stran . ISBN 978-80-87210-89-5.

FRANC, Martin. Habitus českých vědců 1918-1968 : příklad dvou generací. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2021. 509 stran . ISBN 978-80-88304-65-4.

Guinness world records 2023. V Praze : Slovart, s.r.o., 2022. 256 stran . ISBN 978-80-276-0507-1.

KEAN, Sam. Zločiny ve jménu vědy : příběhy o tom, jak nás může touha po poznání zavést na temnou stranu.. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 352 stran . ISBN 978-80-271-3259-1.

MODRÁKOVÁ, Renáta. Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě . 1. vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2022. 611 stran . ISBN 978-80-7050-751-3.

TUČEK, Mikoláš. 42 : dělej, co tě baví! : Tukanovy odpovědi na otázku života, Vesmíru a vůbec!. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 396 stran, 48 nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-257-3942-6.

Věda a technika v českých zemích v období první světové války . Praha : Národní technické muzeum, 2016. 148 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 45. ISBN 978-80-7037-264-7.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ABRAHÁMOVÁ, Jitka. Nemoc není za trest, zdraví není za odměnu : Jitka Abrahámová, první dáma české onkologie. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2022. 318 stran . ISBN 978-80-7601-733-7.

CAMPBELL-MCBRIDE, Natasha. Nástrahy vegetariánství : průvodce informovaným rozhodováním. První vydání. Jihlava : Altenberg, 2020. 193 stran . ISBN 978-80-907968-1-2.

CAM, Yvan. Naučte se správně dýchat . Vydání první. V brně : Jota, 2022. 214 stran ;. ISBN 978-80-7689-036-7.

CLARKE, Rachel. Je-li ti život milý : příběhy ze života paliativní lékařky. Vydání první. Praha : Euromedia Group : Cesta domů, 2022. 213 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-7948-0.

DAVIS, William. Zdravá střeva . Vydání první. V Brně : Jota, 2022. 413 stran ;. ISBN 978-80-7565-967-5.

DUITS, Charles. Země osvícení . Vydání první. [Praha] : Malvern, 2022. 178 stran ;. ISBN 978-80-7530-387-5.

GORDON, Alan. Život bez chronické bolesti : jak vystoupit z jejího začarovaného kruhu. První vydání. Praha : Audiolibrix, 2022. 224 stran . ISBN 978-80-88407-49-2.

HAMPLOVÁ, Alena. Domácí lékař : jak sám bez cizí pomoci zvládnout běžné nemoci : odborný průvodce domácí léčbou infekcí dýchacího ústrojí. Vydání první. Olomouc : Alena Hamplová - nakladatelství Alla, 2021. 406 stran . ISBN 978-80-907610-3-2.

HAMPLOVÁ, Alena. Domácí lékař. II,. Jak pečovat o své tělo, aby nám nic nechybělo : prevence a alternativní léčba chorob dýchacího ústrojí . Vydání první. Olomouc : Alena Hamplová - nakladatelství Alla, 2022. 422 stran . ISBN 978-80-907610-5-6.

HAŠKOVEC, Vít. Jak šel virus do světa : dobrodružná výprava do tajemného světa virů a imunity. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 47 stran . ISBN 978-80-00-06902-9.

HEDVA, Beth. Zrada, důvěra a odpuštění : průvodce emocionálním uzdravováním a regenerací. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2022. xxiv, 411 stran . ISBN 978-80-7500-643-1.

HODÁČOVÁ, Monika. Dobří lidé drží svět . První vydání. Praha : Galén, [2021]. 237 stran . ISBN 978-80-7492-564-1.

KIM, Jenelle. Mjung sung : korejské umění živé meditace. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2022. 212 stran . Fenix ; svazek 20. ISBN 978-80-88428-13-8.

KNAPMAN, Timothy. Lidské tělo : poznej tělo zevnitř!. Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 23 nečíslovaných stran . Výprava za poznáním. ISBN 978-80-277-1232-8.

LAWTON, Graham. Tahle kniha vám možná zachrání život : jak déle a lépe žít díky vědě. Vydání první. Praha : N media a.s., 2022. 296 stran ;. Edice N. ISBN 978-80-88433-20-0.

MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytická psychoterapie : příručka pro praxi. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 343 stran ;. ISBN 978-80-262-1942-2.

MODERNÍ POHLED NA DIAGNOSTIKU A TERAPII V REHABILITACI (KONFERENCE). Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci : sborník přednášek : mezioborová konference s mezinárodní účastí u příležitosti 30. výročí založení soukromé kliniky komplexní rehabilitace Monada. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 98 stran . ISBN 978-80-7684-129-1.

NEUŽIL, Petr. V hlavní roli srdce . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 387 stran . ISBN 978-80-7662-438-2.

NOSKOVÁ, Zdeňka. Kurz kojení : příručka pro kojící maminky. První vydání. Praha : Šulc - Švarc, 2022. 117 stran . ISBN 978-80-7244-488-5.

SCARLET, Janina. Naučte se přijímat věci, které nemůžete změnit . První české vydání. Praha : Grada, 2022. 184 stran . ISBN 978-80-271-3522-6.

TREBEN, Maria. Léčení bylinkami z boží lékárny. 2,. Dobré rady z mé bylinkové bible pro zdraví a celkovou pohodu . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2022]. 297 stran . ISBN 978-80-7651-127-9.

WICKHAM, Sara. Co je pro mě dobré : rozhodování v době těhotenství a porodu. První vydání. Praha : Alferia, 2022. 158 stran ;. ISBN 978-80-271-1274-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BÁN, Andrej. Chleba z minového pole : reportáže z Ukrajiny. Vydání první. Praha : Slovart, 2022. 180 stran . ISBN 978-80-276-0550-7.

Čs. odboj 1939-1945 : západ : východ : protektorát. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2022. 80 stran . Živá historie. ISBN 978-80-7525-493-1.

DOLEŽAL, Miloš. Čurda z Hlíny : tři dokumentární povídky z protektorátu. První vydání. Brno : Host, 2019. 222 stran . ISBN 978-80-7577-803-1.

FIŠER, Zdeněk. Poslední pogrom : události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí. 1. vyd. V Kojetíně : KATOS, 1996. 196 s. Obrázky z historie Kroměřížska. ISBN 80-85945-06-1.

HOYT, Edwin Palmer. Kruh se uzavírá : válka v Tichomoří: 1945. Praha . : Naše vojsko, 2022. 293 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1425-4.

HRUBEŠ, Milan. Evropská unie v českém veřejném diskursu : (re)konstrukce příběhu. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 234 stran ;. Studie ; 145. svazek. ISBN 978-80-246-5057-9.

JAGIELSKI, Wojciech. Kamenné věže . Žilina : Absynt, 2022. 328 stran ;. Prokletí reportéři. ISBN 978-80-8203-364-2.

Josef Dürich, zapomenutý vítěz . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021. 271 stran . ISBN 978-80-88304-71-5.

JUST, Jiří. 15 let v Rusku . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2022. 215 stran . ISBN 978-80-265-1099-4.

KOVAŘÍK, Jiří. 1814 - bitva o Francii . První vydání. Třebíč : Akcent, 2022. 463 stran . ISBN 978-80-7497-429-8.

LINDQVIST, Sven. Vyhlaďte všechny ty netvory . První vydání. Brno : Host, 2022. 237 stran . ISBN 978-80-275-1148-8.

MAJEWSKI, Piotr Maciej. Kdy vypukne válka? : 1938 : studie o krizi. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 483 stran . 1938-1953 ; svazek 42. ISBN 978-80-200-3290-4.

MRÁZEK, Aleš. Lili : od totality ke svobodě : komiks 20. století. Žandov : Poutníkova četba, [2022]. 111 stran . ISBN 978-80-87606-54-4.

OPATA, Aleš. Sám nejsi nic : příběhy válečného veterána. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2022. 223 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-6092-9.

PACNER, Karel. Tajné války tajných služeb. Světová špionáž 1900-1950 . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 560 stran . ISBN 978-80-7662-403-0.

PACNER, Karel. Tajné války tajných služeb. Světová špionáž 1950-2020 . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2022. 394 stran . ISBN 978-80-7662-404-7.

PAVEL, Petr. Generál Pavel : v rozhovorech s Jolanou Voldánovou. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 247 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-8538-2.

PICARDIE, Justine. Miss Dior : múza a bojovnice : pravdivý příběh Catherine Dior. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2022. 454 stran . ISBN 978-80-7260-530-9.

POSPÍŠIL, Zdeněk. Identifikace mé identity . První vydání. Praha : Epocha, 2022. 177 stran . ISBN 978-80-278-0086-5.

POTŮČEK, Martin. Anatomie komunismu: skutečný příběh jedné rodiny . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 455 stran . ISBN 978-80-246-5171-2.

SAJENKO, Pavel. Ve jménu cti! : působení sovětských zpravodajských paradesantních skupin a štábu 1. moravské partyzánské brigády Jana Žižky v oblasti Moravsko-slovenského pomezí na přelomu let 1944/1945. Vydání první. Ostrava : Avartos, s.r.o., 2022. 492 stran . ISBN 978-80-11-02250-1.

VÁCHA, Dalibor. Nad mraky : každodennost 311. československé perutě RAF 1940-1945. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 412 stran . ISBN 978-80-278-0068-1.

VILÁŠEK, Josef. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století . Druhé, upravené vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 197 stran . ISBN 978-80-246-5067-8.

VOGELTANZ, Jan. Československé legie 1914-1918 ; Československá armáda 1918-1939 : uniformy - symbolika - výstroj -výzbroj. Vyd. 1. V Praze a Litomyšli : Paseka, 1998. 29 s., [53] s. barev. obr. příl. ;. ISBN 80-7185-191-4.

VÖRÖS, László. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19.a 20. storočí = Political corruption in the region of Slovakia and Bohemia in the 19th and 20th centuries. Bratislava : Veda vydavatel‘stvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 374 stran . ISBN 978-80-224-1865-2.

^ nahoru ^


16. Právo

KMENTA, Jaroslav. Ruská mafie : série Polosvět - Díl I. Vydání první. Praha : JKM, 2022. 315 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87569-49-8.

PERRY, Alex. Dobré matky . Vydání první. V Praze : Slovart, 2022. 333 stran . ISBN 978-80-276-0277-3.

SLUŠNÝ, Jaromír. Šílení střelci . Vydání první. V Praze : XYZ, 2022. 326 stran ;. ISBN 978-80-7683-254-1.

ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna. Lidská práva na roz(s)cestí . Praha : Auditorium, 2022. 451 stran ;. ISBN 978-80-87284-94-0.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BARRETT, Lisa Feldman. Jak se tvoří emoce . Vydání první. Voznice : Leda, 2022. 559 stran . Prameny. ISBN 978-80-7335-662-0.

DE MELLO, Anthony. Nepotřebuješ se změnit : jsi jedinečný. První vydání. Brno : Jota, 2022. 196 stran ;. ISBN 978-80-7689-001-5.

GRAN, Sissel. Uvnitř jsme stále mladí : laskavé meditace o stárnutí. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 190 stran ;. ISBN 978-80-262-1936-1.

GRYGAR, Tomáš. Staňte se sebekoučem : pomalu a jistě.. Otrokovice : Dametojsmetym, 2022. 30 stran ;. ISBN 978-80-908318-9-6.

HERMAN, Marek. Najděte si svého marťana : .. co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli.. 4. vydání. Olomouc : apak, 2022. 233 stran . ISBN 978-80-908701-1-6.

KONRAD, Boris Nikolai. Odstraňte chaos a vytvořte si více místa v hlavě . První české vydání. Praha : Grada, 2022. 207 stran . ISBN 978-80-271-3305-5.

MIKOVÁ, Šárka. Milovat nestačí : cesta k sebehodnotě s Teorií typů. Praha : Mea Gnosis, 2022. 411 stran . ISBN 978-80-11-01981-5.

OLSON, Deborah A. Úspěch : psychologie výkonnosti : praktický průvodce k rozvinutí potenciálu ve všech oblastech života. Vydání první. Praha : Slovart, 2022. 224 stran . ISBN 978-80-276-0471-5.

SEIFERT, Ang Lee. Aktivní imaginace : práce s fantazijními obrazy. Vydání druhé, revidované. Praha : Portál, 2022. 238 stran ;. Spektrum ; 138. ISBN 978-80-262-1941-5.

SESSA, Ben. Změněné stavy : mysl, drogy a kultura. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, s.r.o., 2022. 6 nečíslovaných stran, 57 stran . Pergamen ; svazek 39. ISBN 978-80-7675-063-0.

SCHAB, Lisa M. Začni si věřit : rádce pro teenagery pro rozvoj sebedůvěry. Vydání první. Praha : Portál, [2022]. 239 stran . ISBN 978-80-262-1933-0.

TRŽIL, Dan. Proti proudu . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 486 stran ;. ISBN 978-80-7662-447-4.

WEDELL-WEDELLSBORG, Thomas. Co řešíš? : nehledejte správné řešení, najděte správný problém. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 269 stran . ISBN 978-80-262-1934-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BARAUNA, Paulo. Jací jsou? - Brazilci : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 80 stran . ISBN 978-80-7508-783-6.

BEZSONOV, Jurij Dmitrijevič. Dvacet šest věznic a útěk ze Solovek . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 290 stran . ISBN 978-80-7465-503-6.

BOLT, Rodney. Jací jsou? - Nizozemci : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7508-784-3.

COTINAUD, Caroline. Poprvé dědečkem a babičkou . České vydání první. Praha : Vašut, 2022. 182 stran . ISBN 978-80-7541-307-9.

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Vydání druhé, upravené. Praha : Filosofia, 2022. 392 stran ;. Základní filosofické texty ; sv. 17. ISBN 978-80-7007-718-4.

HAVENER, Thorsten. Tichá řeč těla : jak číst myšlenky a pocity jiných lidí. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 170 stran ;. ISBN 978-80-271-3199-0.

HAVLÍČEK, Stanislav. Káva z Mocha . Vydání první. V Praze : BWT books, 2022. 240 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-908150-4-9.

HUNT, Joseph Kenneth. Jací jsou? - Australané : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7508-780-5.

JAMES, Louis. Jací jsou? - Rakušané : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7508-781-2.

JURGENSON, Nathan. Sociální fotografie : o fotografii a sociálních médiích. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 138 stran ;. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-4908-5.

MACY, Joanna. Aktivní naděje : jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se?. První vydání. Praha : Alferia, 2020. 250 stran . ISBN 978-80-271-1042-1.

MASON, Antony. Jací jsou? - Belgičané : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7508-782-9.

MOLES, Tarja. Jací jsou? - Finové : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 96 stran . ISBN 978-80-7508-785-0.

MURRAY, Douglas. Na Západě zuří válka : jak přežít v praštěné době. Vydání první. Voznice : Leda, 2022. 331 stran ;. Agora. ISBN 978-80-7335-830-3.

RYLKO-BAUER, Barbara. Lékařkou v koncentračních táborech . [Líbeznice] : Víkend, 2022. 413 stran . ISBN 978-80-7433-360-6.

ŘÍHA PALEČKOVÁ, Denisa. Tajemství šťastných vztahů : láska, partnerství a intimita v otázkách a odpovědích. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2022. 213 stran . ISBN 978-80-265-1094-9.

ŠATAVA, Leoš. Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě : rozměry asimilace a revitalizace - 56 případů. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 309 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-278-0084-1.

ŠÍP STAŇKOVÁ, Zdeňka. Děti jsou taky lidi : autentické příběhy, které vám budou povědomé: jak výchova a dětství formují naši dospělost. [Praha] : Wild Cat Pictures in Motion Ltd., 2022. 302 stran . ISBN 978-80-11-01741-5.

TATKIN, Stan. Rozhodnout se pro lásku : nedovolujme svým nevědomým reakcím, aby ničily náš nejdůležitější vztah. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 223 stran ;. ISBN 978-80-7684-075-1.

TIPPING, Danny. Já jsem vrah . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 309 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-4440-4.

VILÉMOVÁ, Helena. Most do bezpečí, aneb, Pěstounská péče na přechodnou dobu zblízka . 1. vydání. Kelč : Vlaštovky, 2022. 189 stran . ISBN 978-80-11-01645-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAJEROVÁ, Petra. Extrakční a separační techniky pro izolaci a charakterizaci analytů s potenciálem využití jako přírodní doplňky stravy = Extraction and separation techniques for the isolation and characterization of analytes with potential for use as natural dietary supplements. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 42 stran ;. Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-089-7.

Botostroj. Gottwaldov : Svit n.p., 1949. 80 nečíslovaných stran .

BROŽEK, Karel. Technologie : pro IV. ročník středních průmyslových škol potravinářské technologie : studijní obor 071-05/2 - kvasná technologie. V pořadí 1. vydání. Říčany u Brna : Beer Academy, 2022. 265 stran . ISBN 978-80-908624-0-1.

BRÝDOVÁ, Monika. Vegan recepty : chutně a snadno. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 230 stran . ISBN 978-80-264-4426-8.

BUNC, Marian. Průvodce světem plastikového modeláře : kompletní průvodce. 8,. Patina bojové techniky . [Praha] : IFP Publishing, 2022. 119 stran . ISBN 978-80-88472-02-5.

BURIANOVÁ, Miroslava. První dáma elegance : Hana Benešová. První vydání. Praha : Národní muzeum : Grada, 2022. 336 stran . ISBN 978-80-7036-698-1.

DOLEŽAL, Miloš. Tam, v zatáčce, potkáš útulnou hospodu : Dobrá Voda Lipnická, Helena Šmolková a příběh její rodiny. První vydání. Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2022. 81 stran . ISBN 978-80-908050-0-2.

EBEL, Martin. Stavební zámečnictví = Architectural hardware. Praha ; Plasy : Národní technické muzeum, [2021]. 295 stran . ISBN 978-80-7037-355-2.

Háčkování pro každého . Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2022. 161 stran . Jak na to,. ISBN 978-80-7525-513-6.

HÁJEK VELINSKÁ, Klára. Velký průvodce karavanisty . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 192 stran . ISBN 978-80-271-1771-0.

HARÁK, Martin. Autobusy Ikarus : historie, vývoj, technika : maďarské legendy na českých a slovenských silnicích. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 160 stran . Retro. ISBN 978-80-271-3625-4.

HOSŤÁK, Jan. Československé gramofony 1946-1993 = Czechoslovak record players 1946-1993. Praha : Národní technické muzeum, 2021. 389 stran . ISBN 978-80-7037-338-5.

JAKEŠOVÁ, Andrea. Vyváženě : 108 receptů od nutričních terapeutek Nehladu. První vydání. V Praze : Pointa, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-7650-850-7.

JIRKA, Jan. Pečení Jenda báseň . Vydání první. V Praze : XYZ, 2022. 250 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7683-272-5.

JŮZLOVÁ, Jana. Nasedat, jedeme! : velká jízda dějinami aut. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2022. 94 stran . ISBN 978-80-204-6078-3.

KINDLOVÁ, Monika. Naše domácí recepty a návody z kopečku . Vydání první. Praha : Smart Press, 2022. 235 stran . ISBN 978-80-88244-34-9.

KUČEROVSKÁ, Julie. Kuchařka pro mě a moje tělo . Vydání první. Praha : Smart Press, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-88244-28-8.

LUŇÁČKOVÁ, Michaela. Na celý život : kniha plná opravdového jídla a zdraví. První vydání. Praha : Michaela Luňáčková, 2021. 287 stran . ISBN 978-80-11-00483-5.

MACAULAY, David. Úplně nová mamutí kniha techniky . V Praze : Slovart, 2017. 400 stran . ISBN 978-80-276-0485-2.

MURAD, Noor. OTK : extra dobré věci. [Praha] : Slovart, [2022]. 255 stran . ISBN 978-80-276-0509-5.

NÝVLTOVÁ, Kamila. Na plech s Kamilou . První vydání. Praha : Euromedia Group, 2022. 157 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8328-9.

OVSÍK, Martin. Mechanické vlastnosti vstřikovaných dílů z polypropylenu: vliv nástroje a procesu = Mechanical properties of injection molded polypropylene products: influence of tool and process : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 38 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-092-7.

PAVLŮSEK, Alois. Porsche 911 : půlstoletí legendy : kompletní historie od roku 1964 do současnosti. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 198 stran . ISBN 978-80-264-4542-5.

POHLREICH, Zdeněk. Super jednoduše bez masa : super jídla, jednoduché postupy!. Vydání první. Praha : Sevruga, s.r.o., 2022. 183 stran . ISBN 978-80-88440-03-1.

RAMSAY, Gordon. Stačí 10 minut : lahodné recepty rychlostí blesku. První vydání. [Praha] : Slovart, [2022]. 254 stran . ISBN 978-80-276-0453-1.

ROZEHNAL, Patrik. Pochoutkový rok 2 : 101 tradičních rodinných receptů na vynikající domácí jídla. Vydání první. Praha : Radioservis, 2022. 110 stran . ISBN 978-80-7686-006-3.

SVITÁK, Pavel. Větroplavba : nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914. Praha : Národní technické muzeum, 2015. 159 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 44. ISBN 978-80-7037-243-2.

TUČEK, Jan. Legendární Škoda 105120 : a její sourozenci. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 160 stran . ISBN 978-80-271-3892-0.

UHLÍŘ, Jiří. Thonet 1939-1945 : ohýbaný nábytek za 2. světové války. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 119 stran . ISBN 978-80-271-3859-3.

VINAŘ, Jan. Historické krovy : typologie, průzkum, opravy. 2., rozšířené vydání. Praha : Grada, 2022. 457 stran . ISBN 978-80-271-3189-1.

VRZALOVÁ, Radka. Z Radčina rodinného receptáře : jak vařit úsporně bez lepku, mléka a jiných alergenů. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 160 stran . ISBN 978-80-271-3724-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ANTONY-TONY, Michael. Tramping : dějiny, osobnosti, trampská píseň, osady, humor, pověsti, trampové ve filmu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-264-4492-3.

BERNARDOVÁ, Abhejali. Dokud voda neskončí : inspirující příběh ženy, která na cestě k poznání sebe samé překonala 7 oceánů. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 398 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8499-6.

CONEFREY, Mick. Everest 1922 . První vydání. V Brně : Jota, 2022. 327 stran . ISBN 978-80-7689-004-6.

DĚKANOVSKÝ, Jan. Rivalové, zázraky i podrazy : filmové obrazy sportu. První vydání. Praha : Dokořán, 2022. 214 stran . ISBN 978-80-7675-089-0.

FILÍPEK, Štěpán. Fotbalové devadesátky . Vydání první. Praha : CNC Books, 2022. 248 stran . Sport. ISBN 978-80-88406-33-4.

HORSCHIG, Aaron. Bible dřepu : průvodce zvládnutím techniky dřepu a přirozeného pohybu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 143 stran . ISBN 978-80-271-3489-2.

KOŽÍŠEK, Petr. Vavříny s vůní benzínu : meziválečný československý automobilový sport : katalog výstavy Národního technického muzea. První vydání. Praha : Národní technické muzeum, 2021. 166 stran . ISBN 978-80-7037-341-5.

Minecraft. Ruditová příručka . 1. vydání. V Praze : Egmont, 2022. 95 stran . ISBN 978-80-252-5420-2.

MOHAN, A. G. Jóga pro tělo, dech a mysl : průvodce návratem k celistvosti. První vydání. Praha : Alferia, 2022. 218 stran . ISBN 978-80-271-3460-1.

POLÁČKOVÁ, Klára. Nahoře fouká . 1. vydání. Praha : Labyrint, 2022. 183 stran . ISBN 978-80-242-8565-8.

SCOTT, 1946-Michael. Moto GP : ilustrovaná historie. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 263 stran . ISBN 978-80-264-4484-8.

SHENK, David. Nesmrtelná hra : historie šachů. První vydání. Brno : Host, 2022. 350 stran . ISBN 978-80-275-1357-4.

SIRNÝ, Aleš. Masarykův okruh 1930-1937 . První vydání. Brno : Host, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-275-1059-7.

STRUSKOVÁ, Olga. Dana Zátopková 100 . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 283 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8311-1.

SVITÁK, Pavel. Větroplavba : nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914. II.,. Století balonů - od roku 1791 do roku 1890 . Praha : Národní technické muzeum, 2018. 144 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 53. ISBN 978-80-7037-311-8.

SVITÁK, Pavel. Větroplavba : nejstarší historie létání v českých zemích. III.,. Od balonu ke vzducholodi, 1801 až 1918 . Praha : Národní technické muzeum, 2020. 150 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 58. ISBN 978-80-7037-326-2.

SVITÁK, Pavel. Větroplavba : nejstarší historie létání v českých zemích. IV.,. Balony byly populární, 1888 až 1905 . Praha : Národní technické muzeum, 2021. 181 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 62. ISBN 978-80-7037-333-0.

ŠTAUD, Václav. S Orlem mířím vzhůru : rozhovor Václava Štauda s Božetěchem Kostelkou. První vydání. Brno : Cesta - Iva Pospíšilová, 2022. 244 stran . ISBN 978-80-7295-297-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkovaná zvířátka nejen pro miminka . První vydání. Praha : Grada, 2022. 128 stran . ISBN 978-80-271-3666-7.

BERÁNEK, Filip. Poznámky k provozu nezávislé galerie ve Zlíně = Notes on running an independent gallery in Zlín. [Zlín] : Spolek Photogether, 2022. 65 stran . ISBN 978-80-908546-1-1.

ČERNÁ PIVOVAROVÁ, Máša. Ach! : život a dílo Viktora Pivovarova. Vydání první. [Praha] : Arbor vitae societas : Nadační fond Viktora Pivovarova : Artguide s.r.o., 2021. 527 stran . ISBN 978-80-88256-16-8.

DVOŘÁČEK, Petr. Obrazový průvodce stavebními styly : poklady architektury českých zemí. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2022. 399 stran . ISBN 978-80-7601-714-6.

FOLTÝNOVÁ, Marie. Dům U Kamenného zvonu . Praha : GHMP, 2021. 101 stran . ISBN 978-80-7010-174-2.

GEBRIAN, Adam. Expati . 1. vydání. Praha : Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2022. 245 stran . ISBN 978-80-88377-47-4.

HART, Christopher. Kreslíme postavu : jednoduché návody, okamžité výsledky : důležité tipy a triky pro kreslení lidí. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 143 stran . ISBN 978-80-7413-524-8.

Hrady mnou spatřené : sborník příspěvků k životnímu jubileu Radima Vrly. Vydání první. Brno : vlastním nákladem Dalibor Janiš, Jana Janišová, Jan Štětina, 2021. 248 stran . ISBN 978-80-11-00243-5.

Ilustrovaný příběh umění . První vydání. Praha : Grada, 2022. 400 stran . ISBN 978-80-271-3181-5.

JACOBS, Mark. Historie barevné fotografie a sbírka Národního technického muzea . Vydání první. Praha : Národní technické muzeum, 2021. 135 stran . Krása historické fotografie ; svazek 2. ISBN 978-80-7037-352-1.

KIRSCH, Josephine. Vánoční makramé : drobné projekty drhání pro zimní období. Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2022. 47 stran . Topp. ISBN 978-80-7639-146-8.

KOVÁŘÍK, Miroslav. Miroslav Kovářík, Ludmila Kováříková, Jan Kovářík : 9.9.2022-12.2.2023. Vydání 1. [Česko] ; Jan Kovářík ; Hodonín : Galerie výtvarného umění v Hodoníně ; 2022. 205 stran . ISBN 978-80-87671-46-7.

LANGER, Jiří. Co mohou prozradit lidové stavby : lidové stavební tradice v severozápadních Karpatech a jejich kulturní funkce. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Ready, 1997. 236 s. ISBN 80-238-1007-3.

MARIEN, Mary Warner. Vizionáři fotografie . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 312 stran . ISBN 978-80-271-3681-0.

PECHÁČKOVÁ, Marcela. Jitka Válová : "byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě". Vydání první. Praha : Torst, 2022. 381 stran . ISBN 978-80-7215-698-6.

POPPROVÁ, Andrea. Kdo šel také do Betléma : s vystřihovánkou. Vydání 1. Praha : Triton, 2022. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7684-001-0.

Posvátné umění v nesvaté době : české sakrální umění 1948-1989. Olomouc : MUO ; 2022. 294 stran . ISBN 978-80-88103-93-6.

Samota uprostřed davu : Charles Baudelaire a české umění. Vydání první. [Praha] : Arbor vitae societas ; [2021]. 295 stran . ISBN 978-80-88256-17-5.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Mluvíme v bublinách : pracovní listy pro komiksové tvoření. Vydání první. Pardubice : Plivníci, 2022. 62 stran . ISBN 978-80-11-01941-9.

ŠPORKOVÁ, Sylva. Tvoření z dřívek a dřevěných lamel . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 79 stran . ISBN 978-80-271-3578-3.

URBAN, Otto M. Karel Hlaváček : výtvarné a kritické dílo. Vyd. l. Praha : Arbor vitae ; 2002. 255 s. Vera effigies ; sv. 1. ISBN 80-86300-20-X.

VESELÁ, Petra. Tři struny tajných přání : estetika v japonském erotickém umění. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2021. 208 stran . ISBN 978-80-7564-069-7.

WAGENER, Klaus. Nová ikebana : tradiční technika v novém pojetí. 1. vydání. Praha : Profi Press s.r.o., 2022. 128 stran . ISBN 978-80-88306-18-4.

WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Mingei : lidové umění a řemeslo v Japonsku. Druhé, rozšířené vydání. V Praze : K-A-V-K-A, knižní a výtvarná kultura : Národní muzeum, 2022. 413 stran . ISBN 978-80-908575-2-0.

YAZAWA, Nao. Manga pro začátečníky : jak kreslit a vyprávět příběhy. V Praze : Slovart, 2022. 144 stran . ISBN 978-80-276-0355-8.

ZELINSKÝ, Miroslav. Fenomén Jože Plečnik . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-271-3639-1.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BOČEK, Dominika. Magnetické rodičovství : výchova vedená srdcem. První vydání. Praha : Šulc - Švarc, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-7244-485-4.

BRAUMOVÁ, Zdeňka. Školní krůčky k niternosti : poezie v edukaci. Vydání první. Jinočany : H & H, 2022. 314 stran . ISBN 978-80-7319-142-9.

BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu : vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 249 stran ;. ISBN 978-80-210-9913-5.

KREČMER, Jan. Oko a ruka. Kombinuj a doplň! . Praha : Mutabene, c2008. 16 l. Logico piccolo. ISBN 978-80-86745-40-4.

KREČMER, Jan. Prostorové vnímání. Pravolevá orientace . Praha : Mutabene, [2019]. 16 listů v obálce . Logico piccolo. ISBN 978-80-86745-87-9.

KREČMER, Jan. Prostorové vnímání. Sleduj a přesuň . Praha : Mutabene, c2013. 16 l. Logico piccolo. ISBN 978-80-87776-04-9.

KREJČOVÁ, Věra. Předčtenářské dovednosti. 1,. Vizuální vnímání . Praha : Mutabene, [2018]. 16 listů v obálce . Logico piccolo. ISBN 978-80-86745-79-4.

ZÁMEČNÍK, Jáchym. Předčtenářské dovednosti. 3,. Obsahové vnímání . Praha : Mutabene, [2016]. 16 karet, to je, 32 stran . Logico piccolo. ISBN 978-80-87776-30-8.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KLATOVSKÝ, Karel. Windows 11 : snadno a rychle. První vydání. Praha : Grada, 2022. 144 stran . Snadno a rychle. ISBN 978-80-271-3616-2.

OPLATKOVÁ, Zuzana. Interdisciplinární využití technik soft computingu : Interdisciplinary usage of soft computing techniques. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 48 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-126-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

FROST, Adam. Jak si navrhnout zahradu : rady a nápady, jak proměnit svůj pozemek. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 255 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8382-1.

HOLÍK, Klára. Tajemný život lesa : porozuměj vztahům mezi stromy, živočichy a houbami. 1. vydání. Praha : Albatros, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-00-06897-8.

HÜBSCH, Kamila. Pomeranian : chovatelské rady a tipy. Vydání první. V Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2022. 75 stran . ISBN 978-80-87624-89-0.

CHLOUBA, Pavel. Setkání v zahradách . Vydání první. Brandýs nad Labem : Jiří Raichl, 2022. 285 stran . ISBN 978-80-88318-25-5.

JUNEK, Miloš. Začínáme se suchozemskými želvami . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 221 stran . ISBN 978-80-264-4431-2.

LOREY, Heidi. Zelenina v okrasné zahradě : dekorativní i jedlé - jak spojit hezké s užitečným na jednom záhoně. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8385-2.

ŘÍHOVÁ, Hana. Zahrada na chatě a chalupě : úprava okolí rekreačních objektů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 125 stran . ISBN 978-80-271-2595-1.

WOHLLEBEN, Peter. Než stromům dojde dech : jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu to dovolíme. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 252 stran ;. ISBN 978-80-7670-050-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně