Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Září 2022

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HORÁK, Ondřej. Dobrý den, soudružko učitelko : Husákovy děti ve školních lavicích, aneb, Jak to tenkrát vážně bylo. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2022. 171 stran . ISBN 978-80-204-6024-0.

KOPECKÁ, Irena. Švrčina a Skřivánek . První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2022. 250 stran . ISBN 978-80-905656-9-2.

Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím : sborník příspěvků z konference k nedožitým devadesátým narozeninám Karla Pavlištíka : Zlín 6. až 7. září 2021. Vydání první. Zlín : Klub H+Z : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2021. 206 stran . ISBN 978-80-87130-59-9.

Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2021. 327 stran . ISBN 978-80-87671-43-6.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

CSÉFALVAY, Roman. Noční život zvířat . První české vydání. Praha : Slovart, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-276-0526-2.

DROZDOVÁ, Eva. Gregor Johann Mendel : cesty ke genomu zakladatele genetiky = Begründer der Genetik - die Wege zu seinem Genom = ways to the genome of the founder of genetics. První vydání. Brno : Masaryk University Press, 2022. 197 stran . Masaryk University contributions to genetics ; vol. 1. ISBN 978-80-280-0080-6.

HANÁKOVÁ, Petra. Poznáváme léčivé stromy a keře . 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2022. 60 stran . ISBN 978-80-87130-56-8.

JAVOREK, Vladimír. Broučci, které bychom měli znát . Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2022. 107 stran . ISBN 978-80-87130-63-6.

KNAUEROVÁ, Marta. Atlas bylin 2 . 1. vydání. Brno : Edika, 2022. 140 stran . ISBN 978-80-266-1791-4.

MANCINI, Paolo. Zachraňte planetu!. Papír . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 18 nečíslovaných stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1068-3.

MANCINI, Paolo. Zachraňte planetu!. Plasty . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 18 nečíslovaných stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1069-0.

MANCINI, Paolo. Zachraňte planetu!. Recyklace . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 18 nečíslovaných stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1071-3.

MANCINI, Paolo. Zachraňte planetu!. Voda . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 18 nečíslovaných stran . Drobek. ISBN 978-80-277-1070-6.

MEYER, Aurore. Super příručka pro malé ekology . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 127 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7893-3.

Přiměřené technologie : udržitelné přístupy a metody pro permakulturní životní styl. Brno : Permakultura (CS), 2021. 94 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 16. ISBN 978-80-907955-3-2.

ŠTURMA, Jan A. Planeta Praha . První české vydání. [Praha] : Jana Kostelecká - jakost, [2022]. 335 stran . ISBN 978-80-907800-2-6.

Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity : konference České botanické společnosti : Brno, 27.-28. listopadu 2021 : sborník abstraktů. Brno : Česká botanická společnost, z.s., 2021. 38 stran ;. ISBN 978-80-86632-81-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ČERMÁKOVÁ, Dana. Život s láskou : Libuška a Josef. 1. vydání. [Praha] : Imagination of People, 2022. 239 stran, xxx stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-88471-07-3.

MÁCS MAGDOŇOVÁ, Jana. Přes Zábradlí k Cimrmanům . 1. vydání. V Praze : XYZ, 2022. 174 stran . ISBN 978-80-7683-148-3.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAŤA, Jan Antonín. Výchova k podnikavosti . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 19 stran ;. ISBN 978-80-907584-9-0.

BAŤA, Tomáš. Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky : jak překonat hospodářskou krizi. První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 65 stran . ISBN 978-80-908563-1-8.

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem = Affluence for all = Wohlstand für alle. První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 141 stran . ISBN 978-80-908563-0-1.

BOURNE, Ryan. Ekonomie v jednom viru : svět pandemie očima ekonoma. První vydání. Praha : Liberální institut, 2022. 335 stran . ISBN 978-80-86389-70-7.

Do nové práce . První vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2022. 149 stran . ISBN 978-80-908563-2-5.

HAYEK, Friedrich August von. Osudná domýšlivost : omyly socialismu. Druhé vydání. Praha ; Zašová : Liberální institut, 2022. 271 stran ;. ISBN 978-80-86389-71-4.

KUDLÁČEK, Lukáš. Economic cooperation of the Czech Republic with the People's Republic of China . First edition. Prague : Institute to Research the Crimes of Communism, 2020. 37 stran . ISBN 978-80-907521-3-9.

KUDLÁČEK, Lukáš. Ekonomická spolupráce České republiky s Čínskou lidovou republikou . Vydání 1. Praha : Institute to Research the Crimes of Communism, 2020. 34 stran . ISBN 978-80-907521-2-2.

NELSON, Bob. I práce může být zábava : snadné způsoby, jak zvýšit energii, morálku a výsledky. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 208 stran . ISBN 978-80-271-3285-0.

PLAVEC, Michal. Letiště Krašovice : střípky z historie píseckého létání. Praha : Primoco UAV SE, [2022]. 293 stran . ISBN 978-80-11-00199-5.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. Čtvrté vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 85 stran .

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2022. 303 stran . ISBN 978-80-87301-27-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BENEŠ, Petr. Křížová cesta v čase války . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 43 stran ;. ISBN 978-80-7684-106-2.

CIELONTKO, Dávid. Vidění proroka Henocha : o funkci Podobenství Henochových. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 232 stran . ISBN 978-80-246-5000-5.

GINZBURG, Carlo. Sýr a červi : svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Vydání druhé. Praha : Argo, 2022. 193 stran ;. Každodenní život ; svazek 81. ISBN 978-80-257-3807-8.

GRÜN, Anselm. Cesta k radosti a vnitřnímu klidu : co je důležité pro spokojené soužití. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2022. 95 stran ;. Fénix ; svazek 17. ISBN 978-80-88428-08-4.

GRÜN, Anselm. Jak vést lidi a probudit v nich život : rady z řehole Benedikta z Nursie. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2022. 156 stran ;. Fénix ; svazek 16. ISBN 978-80-88428-05-3.

HEIDEGGER, Martin. O bytnosti základu = Vom Wesen des Grundes. První vydání. Praha : OIKOYMENH, 2021. 107 stran ;. Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 111. ISBN 978-80-7298-593-7.

Historie kostela a fary v Hluku. Vydání první. [Hluk] : Antonín Zlínský, 2022. 71 stran . ISBN 978-80-11-02043-9.

HOGENOVÁ, Anna. Když dvě věci jsou totéž.. . První vydání. [Chomutov] : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, vydáno v nakladatelství Luboš Marek, 2021. 349 stran. Pontes pragenses ; svazek 86. ISBN 978-80-88380-05-4.

CHINMOY, šrí,. Meditace : lidský závod a božská milost = Meditation : humanity's race and divinity's grace. 2 . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2022. 105 stran ;. ISBN 978-80-88324-30-0.

CHINMOY, šrí,. Meditace : lidský závod a božská milost = Meditation : humanity's race and divinity's grace. 1 . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2022. 114 stran ;. ISBN 978-80-88324-29-4.

PODMORE, Colin. Divuplný řád : základy anglikánské identity. Vydání první. Praha : Starokatolická církev v ČR, 2022. 74 stran ;. ISBN 978-80-908155-3-7.

RALPHS, Matt. Severské mýty . První české vydání. [Praha] : Slovart, 2022. 144 stran . ISBN 978-80-276-0499-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GORDIN, Michael D. Einstein v Čechách . První vydání. Praha : Argo, 2022. 354 stran . ISBN 978-80-257-3795-8.

REED, Clifford M. Dokud národy nesplynou v jeden : Charles Darwin a jeho vazby na unitářství. Vydání první. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2021. 91 stran . ISBN 978-80-907630-4-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

CABAN, Jozef. Milevsko a okolí z nebe = Milevsko and its surroudings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-41-4.

ELIÁŠEK, Jan. Třeboň : Třeboňsko, Novohradsko : to nej .. Český Krumlov : MCU, 2022. 55 stran . VisitTrebon.cz ; 3. ISBN 978-80-7339-152-2.

HUDEC, Jiří. Čarovné Žďárské vrchy = Magical Žďárské vrchy hills. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 141 stran . ISBN 978-80-88427-40-7.

MÁRA, Jiří. S Jirkou po Evropě . Vydání první. Přerov : Jiří Mára, 2021. 265 stran . ISBN 978-80-905917-2-1.

PALIČKA, Martin. Africký zápisník mladého medika . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 111 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-8231-2.

PHENIX, Penny. Vancouver a Victoria . 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2022. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-539-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941. Druhé, rozšířené vydání, v Ottově nakladatelství první. Praha : Ottovo nakladatelství, a.s., 2021. 496 stran . ISBN 978-80-7451-871-3.

FILÍPKOVÁ, Eva. Lidé Zlína : výběr z databáze regionálních osobností Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2022. 128 stran ;. ISBN 978-80-86886-66-4.

GAVENDOVÁ, Anežka. Příručka správného Zlíňáka . Zlín : Živý Zlín-kulturní a kreativní centrum, 2022. 17 nečíslovaných stran .

JŮZLOVÁ, Jana. Rohanové : raději zemřít nežli se poddat. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 183 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8221-3.

KILIÁN, Jan. Povstalci a odsouzenci : osudy 27 obětí staroměstské exekuce. Vydání první. Praha : NLN, 2021. 463 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-813-1.

LAŠÁK, Tomáš. Rýmařov v proměnách času . 1. vydání. Rýmařov : Městské muzeum, 2020. 299 stran . ISBN 978-80-907903-1-5.

MACLEAN, Fitzroy. Výpravy na Východ . V českém jazyce vydání první. Praha : Maraton, 2022. 423 stran . ISBN 978-80-88411-06-2.

MÁLEK, Vlastimil. Horní Staré Město na historických fotografiích = Oberaltstadt auf historischen Fotografien. Vydání první. V Trutnově : město Trutnov ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší, 2022. 215 stran . ISBN 978-80-907061-3-2.

NĚMEČEK, Tomáš. Jiří z Poděbrad očima šaška Palečka a Jana Žižky . 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2022. 141 stran . Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-6023-3.

OLŠINA, Miroslav. Hanácký obr Josef Drásal . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2022. 15 stran . ISBN 978-80-908254-6-8.

RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas starověkého Egypta pro děti : objevujte starověké civilizace v šesti rozkládacích mapách. První vydání. V Praze : Albatros, 2022. 48 nečíslovaných stran (na složených listech) . ISBN 978-80-00-06088-0.

RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas starověkého Řecka pro děti : objevujte starověké civilizace v šesti rozkládacích mapách. První vydání. V Praze : Albatros, 2022. 38 nečíslovaných stran (na složených listech) . ISBN 978-80-00-06087-3.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Příběh bydlení : lidská obydlí od pravěku do současnosti. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 83 stran . ISBN 978-80-00-06577-9.

WALDHAUSER, Jiří. Čisťáci : archeologie kolem nás. [Čistá] : obec Čistá, 2021. 43 stran . ISBN 978-80-270-9372-4.

^ nahoru ^


9. Hudba

FAJTLOVÁ, Kateřina. Kroměřížský hudební archiv. I,. Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna . Vydání první. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, [2018]. 235 stran . Sbírky Arcibiskupství olomouckého. ISBN 978-80-88103-40-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BĚLÍČEK, Jan. V chapadlech murmuru : jak číst literaturu krize. Vydání první. V Praze : Paseka, 2022. 231 stran . ISBN 978-80-7637-279-5.

DOLANSKÁ HRACHOVÁ, Jana. Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník . První vydání. Praha : Dolanski, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-906637-1-8.

DUFEK, Ondřej. Jazyková poradna, dobrý den : o češtině a jejích uživatelích. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 247 stran ;. ISBN 978-80-7422-844-5.

HALAŠTOVÁ, Andrea. Česky raz dva : výukové materiály pro děti. [Praha] : Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., [2022]. 69 stran . ISBN 978-80-905526-7-8.

HALAŠTOVÁ, Andrea. Česky raz dva : rozšiřující aktivity k výuce. [Praha] : Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., [2022]. 44 listů . ISBN 978-80-905526-9-2.

HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1 : A1-A2. Pracovní sešit 1-12 . 1. vydání. Praha : Akropolis, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-7470-133-7.

HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1 : A1-A2. pracovní sešit 13-24 . 1. vydání. Praha : Akropolis, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7470-134-4.

HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1 = Čes'ka krok za krokom 1 : A1-A2. 1. vydání. Praha : Akropolis, 2017. 204 stran . Czech step by step. ISBN 978-80-7470-132-0.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole : pracovní listy s metodickými pokyny pro začleňování žáků s OMJ. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 79 stran . ISBN 978-80-88290-76-6.

NOSÁLOVÁ, Barbora. Učíme češtinu jako druhý jazyk : průvodce pro učitele. 2. vydání. Praha : Meta, 2020. 271 stran . ISBN 978-80-88171-27-0.

ŠKVORECKÝ, Josef. A napiš, když budeš mít náladu : dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z let 1990-1992 : spisy 32a : korespondence 2a. Vydání první. V Praze : VŠKK, 2021. 157 stran ;. ISBN 978-80-88431-04-6.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BENDOVÁ, Lenka. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy . Vydání první. Praha : Národní muzeum, 2021. 61 stran . ISBN 978-80-7036-690-5.

BURGET, Eduard. Odborný text a práce s prameny . První vydání. Praha : VŠKK, 2021. 62 stran ;. ISBN 978-80-88431-02-2.

DVOŘÁKOVÁ, Jana. Tradice a současnost masarykovských studií . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR,v.v.i., 2022. 19 stran . Věda kolem nás, 120.

FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo. Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 177 stran ;. Knižní kultura ; svazek 5. ISBN 978-80-200-3305-5.

GLONEK, Jiří. Kroměřížská zámecká knihovna. III,. Rukopisy 9.-16. století . Vydání první. Olomouc : Muzeum umění, [2021]. 167 stran . Sbírky Arcibiskupství olomouckého. ISBN 978-80-88103-84-4.

GOLDSCHMÍD, Jiří. Vzpomínky : (1925-2002). Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2022. 360 stran . Manu propria maior ; svazek 1. ISBN 978-80-7649-039-0.

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKO). Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích . V Českých Budějovicích : Jihočeská vědecká knihovna, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-86964-11-9.

MORAWETZ, Michal. Hrabě Jiří Buquoy : šlechtic vědcem v první polovině 19. století. Vydání první. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. 174 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Monographia historica ; svazek 19. ISBN 978-80-7394-908-2.

PRESTON, John. Pád : záhadná smrt mediálního magnáta Roberta Maxwella. 1. vydání. [Praha] : MediaRey, 2022. 295 stran. ISBN 978-80-908405-1-5.

^ nahoru ^


13. Matematika

KŘÍŽEK, Michal. Abelova cena : nejvyšší ocenění za matematiku. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-200-2842-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

CINK, Vojtěch. Psychedelika a psychonautika. I.,. Mechanismy účinku, etnobotanika, historie a psychoterapie . První vydání. Praha : Dybbuk, 2022. 335 stran . ISBN 978-80-7690-000-4.

CINK, Vojtěch. Psychedelika a psychonautika. II.,. Rizika užívání, spiritualita, etika a právo . První vydání. Praha : Dybbuk, 2022. 263 stran . ISBN 978-80-7690-001-1.

DAVIES, Simone. Montessori miminko : jak vychovat miminko s láskou, respektem a pochopením. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 88 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8248-0.

DIENSTBIER, Zdeněk. Co bychom měli vědět o rakovině . Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., 2021. 44 stran .

DRLÍK, Lubomír. Dermatoskopie kožních nádorů : melanom, atypické pigmenové léze a nemelanonové tumory. Olomouc : Solen, Medical education, 2021. 22 stran . ISBN 978-80-7471-347-7.

FORETOVÁ, Lenka. Dědičnost jako rizikový faktor pro vznik nádorů : obecné informace pro pacienty. Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2021?]. 16 stran .

FRIDRICHOVÁ, Michaela. Maligní lymfomy a mnohočetný myelom : obecné informace pro pacienty. Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2021?]. 20 stran ;.

HOLEČKOVÁ, Petra. Výživa u onkologicky nemocných : obecné informace pro pacienty. Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2021?]. 28 stran ;.

Každý svého zdraví strůjcem, aneb, Průvodce Ligy proti rakovině Praha na cestě ke zdraví : jak si udržet mládí, zdraví, optimismus a jak si nekomplikovat život. Praha : Liga proti rakovině, [2021?]. 31 stran .

KLIMEŠ, Jeroným. Dysthymie : lidé s temnou duší a jejich blízcí. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2022. 281 stran . ISBN 978-80-88322-28-3.

KULHÁNKOVÁ, Martina. Život na houpačce . Vydání první. Mratín : Rosier, 2022. 229 stran . ISBN 978-80-88467-18-2.

STÁHALOVÁ, Vladimíra. Rakovina prostaty : obecné informace pro pacienty. Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2021?]. 16 stran .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ANDERSON, Thomas. Pancéřoví granátníci : německá mechanizovaná pěchota. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 304 stran . ISBN 978-80-271-3469-4.

APPLEBAUM, Anne. Rudý hladomor : Stalinova válka na Ukrajině. Vydání první. Praha : Beta-Dobrovský ; 2018. 399 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7593-009-5.

BENSOUSSAN, Georges. Atlas holocaustu : nacistická genocida v Evropě. 1. vydání. Brno : Lingea s.r.o., 2022. 91 stran . Historické atlasy. ISBN 978-80-7508-744-7.

BERGMANNOVÁ KLÍMOVÁ, Hana. Modré nebe, Tome : příběh letce RAF Tomáše Löwensteina Loma. Praha : Katzberg, 2022. 124 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907706-6-9.

BLAŽEK, Petr. Nezapomeňte na mne : JUDr. Milada Horáková a největší politický proces : Československo květen-červen 1950 = Do not forget about me : JUDr. Milada Horáková and the greatest political show-trial : Czechoslovakia May-June 1950. Praha : Muzeum paměti XX. století : Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2022. 93 stran . ISBN 978-80-907989-7-7.

DOLEŽAL, Bohumil. Češi, Evropa, smíření : úvahy a eseje z let 1994-2005. První vydání. Praha : Argo, 2021. 257 stran ;. ISBN 978-80-257-3517-6.

FENWICK, Gallagher. Volodymyr Zelenskyj : Ukrajina v krvi. První vydání. Praha : Euromedia Group, 2022. 212 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-8343-2.

HORNUNG, Štěpán. Znamení v kameni : příběh Otty Hornunga, vojáka čs. zahraniční armády. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 189 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 126. ISBN 978-80-200-3301-7.

KÄMPER, Dirk. Fredy Hirsch a děti holocaustu : příběh zapomenutého německého hrdiny. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 267 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3357-4.

MITSCHKA, Jochen. Útočné války současného Německa : ztracený duch ústavy. Praha : Naše vojsko, 2022. 191 stran . ISBN 978-80-206-1450-6.

ONDOK, Josef Petr. Paměti . 1. souborné vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. 213 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-547-3.

RUDENKO, Serhìj Valerìjovyč. Volodymyr Zelenskyj : muž, který píše dějiny. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 335 stran . ISBN 978-80-7662-363-7.

SOREL, Georges. Iluze pokroku ; Rozklad marxismu. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 391 stran ;. Europa ; sv. 91. ISBN 978-80-200-3365-9.

ŠVORCOVÁ, Ernestína. Životní příběh malé partyzánky . 1. vydání. Praha : Československá obec legionářská, 2021. 107 stran . ISBN 978-80-87919-81-1.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2022. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2022. 464 stran ;.

PORUBIAK, Pavel. Ekonomika odběru orgánů v Číně : jak se na nedobrovolných odběrech orgánů v Číně podílí společnosti a lékaři demokratických zemí. Vydání první. V Praze : Institute to Research the Crimes of Communism, 2019. 87 stran . ISBN 978-80-907521-0-8.

PORUBIAK, Pavel. The economics of organ harvesting in China : the part of companies and doctors in decmoratic countries in the illegal organ harvesting in China. First edition. Prague : Institute to Research the Crimes of Communism, 2019. 84 stran . ISBN 978-80-907521-1-5.

SANDS, Philippe. Návrat do Lvova : o kořenech genocidy a zločinů proti lidskosti. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2022. 619 stran . ISBN 978-80-7260-519-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CANNON, Dolores. Mezi smrtí a životem . [Zubří] : Centrum nejvyššího poznání, 2022. 312 stran ;. ISBN 978-80-908083-4-8.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Inspired the Bata way : how to be stronger and happier by adopting Thomas Bata's principles to live by. 1st edition. [Zlín] : Inspired by Bata, [2022]. 419 stran ;. ISBN 978-80-908183-1-6.

DEVINE, Megan. Je v pořádku, že nejsi v pořádku : jak se vyrovnat se ztrátou a zármutkem. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 277 stran ;. ISBN 978-80-271-3498-4.

KAWAI, Hayao. Sny, mýty a pohádky z Japonska . Vydání první. Praha : Malvern, 2022. 185 stran . ISBN 978-80-7530-354-7.

MILGRAM, Stanley. Poslušnost vůči autoritě : experiment, který zpochybnil lidskou přirozenost. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 238 stran . ISBN 978-80-262-1238-6.

MOORJANI, Anita. Síla citlivosti : schopnost empatie ve stále drsnějším světě. První vydání. Praha : Euromedia Group, 2022. 213 stran ;. ISBN 978-80-242-8270-1.

PLEVOVÁ, Irena. Dětský výtvarný projev : v pedagogické praxi. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 208 stran . ISBN 978-80-271-0218-1.

VENTURA, Lorenzo. O spuosobu přistrojení kamene filozofského . Vydání první. Praha : Trigon, 2021. 191 stran ;. ISBN 978-80-87908-53-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

CASANOVA, Petr. L.E.Ž. : proč milujeme ty, kdo nás zraňují, a zraňujeme ty, kdo nás milují. Vydání první. V Praze : First Class Publishing, 2022. 327 stran ;. ISBN 978-80-908067-7-1.

DOUCLEFF, Michaeleen. Tajemství přirozené výchovy : co nás tradiční kultury učí o výchově šťastných dětí. Vydání první. V Praze : Rybka Publishers, 2022. 397 stran . ISBN 978-80-87950-93-7.

HEYER, Walt. Odvrácená tvář transgenderu . První vydání. Praha : Klika, 2020. 157 stran ;. Otevřeno. ISBN 978-80-7666-003-8.

JELÍNKOVÁ, Kateřina. ..když na začátku přichází konec.. : průvodce při ztrátě miminka. 1. vydání. Kostelec nad Orlicí : Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s., 2021. 35 stran . ISBN 978-80-11-00801-7.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : duben 2022. Vydání dvacátétřetí. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2022. 99 stran .

KOVÁŘ, Karel. Ovšem . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 221 stran . ISBN 978-80-265-0698-0.

MAÇÃES, Bruno. Svět změny : civilizace na prahu nové éry. 1. vydání. V Praze : CMI News s.r.o., 2022. 267 stran ;. ISBN 978-80-908344-5-3.

MARŠÁLEK, Hans. Historie koncentračního tábora Mauthausen . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 532 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3242-3.

ŠVARCOVÁ, Markéta. Podnikatelky? . Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2020. 199 stran ;. ISBN 978-80-7330-365-5.

URBAN, Lukáš. Sociologie : klíčová témata a pojmy. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha : Grada, 2022. 278 stran ;. ISBN 978-80-271-3056-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ČÁPOVÁ, Štěpánka. Mámin kastrůlek : bezmasá kuchařka (i) pro masožravce. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-264-4289-9.

FIRST, Jiří. České vozy velkých cen . Pořadí vydání: první. V Praze : České vysoké učení technické, 2021. 113 stran . ISBN 978-80-01-06894-6.

FREJ, David. Stravou proti zánětu : zásady protizánětlivé stravy, vzorové jídelníčky, 135 originálních receptů. Praha : Eminent, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-7281-520-3.

JELÍNEK, Lubomír. Tesařské konstrukce . 4. vydání. Praha : ČKAIT, 2021. 296 stran . Technická knižnice. ISBN 978-80-88265-34-4.

KOBYLÁK, Jan. Šéf : biografie Zdeňka Pohlreicha. První vydání. Praha : Sevruga, s.r.o., 2022. 261 stran . ISBN 978-80-88440-01-7.

KRAMOLIŠOVÁ, Michaela. Zamilujte si svou kuchyň . Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 181 stran . ISBN 978-80-271-3109-9.

KVĚTOŇ, Michael. Parní osobní automobily : historie, technika, konstruktéři. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 159 stran . ISBN 978-80-271-3678-0.

NÖLDEKE, Marisa. Pleteme oko za okem : základy, techniky, pletené vzory a projekty. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-915-8.

SAPÍK, Jaroslav. Sapíkův svět . Vydání první. V Praze : XYZ, 2022. 218 stran . ISBN 978-80-7683-169-8.

STAREC, Milan. Noback vs. Novák : stavitelé pivovarů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, [2019]. 255 stran . ISBN 978-80-01-06627-0.

SÝKOROVÁ, Martina. Voda ve městě : metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. První vydání. V Praze ; v Ústí nad Labem : České vysoké učení technické (ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), 2021. 202 stran . ISBN 978-80-01-06817-5.

VOJÁČEK, David. Průvodce velehradskými zvony . Vydání: první. Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad, 2022. 26 stran . ISBN 978-80-11-01920-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

EDGLEY, Ross. Umění odolnosti : strategie pro maximální sílu vůle & nezlomné tělo. První vydání. Praha : Audiolibrix, 2022. 351 stran . ISBN 978-80-88407-28-7.

PELC, Martin. Na football! : fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 382 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-845-2.

RUPP, Jan. Ivo Koblasa: nikdy to nevzdávám . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 246 stran . ISBN 978-80-264-4316-2.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DOUBNEROVÁ, Jiřina. Jiřina Doubnerová : (1922-2016) : cesty domů. První vydání. Ve Zlíně : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-908072-8-0.

DOUBNEROVÁ, Jiřina. Jiřina Doubnerová : cesty domů. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2022. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-7-3.

Duch hmoty : kolektivní výstava vybraných autorů : Nikos Armutidis, Svatoslav Böhm, Pavel Brázda, Jaroslava Brychtová, David Cajthaml, Václav Cigler, Hugo Demartini, Stanislav Diviš, Miroslav Dolák, Lubomír Dostál, Libor Fára, Václav Fiala, Kurt Gebauer, Pavel Herynek, Pavel Charousek, Dalibor Chatrný, Jiří Jílek, Martina Klouzová-Niubó, Eva Kmentová, Pavel Knapek, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Pavel Mereďa, Jan Naš, Karel Nepraš, Petr Nikl, Jiří Novák, Věra Nováková, Karel Pauzer, Petr Pazdera, Oskar Přindiš, Adam Rybka, Karol Říhovský, Čestmír Suška, František Skála, Chrudoš Valoušek, Tomáš Valušek, Olbram Zoubek, Jiří Žlebek. 1. vydání. Rýmařov : Muzeum Rýmařov : Octopus, 2020. 39 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907903-2-2.

FRAGNER, Benjamin. Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech . V Praze : ČVUT a platforma Industriální stopy ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Českým národním komitétem ICOMOS, [2017]. 167 stran . ISBN 978-80-01-06327-9.

GAHURA, František Lydie. František Lýdie Gahura : 1891-1958 : projekty, realizace a sochařské dílo. II. vydání. Ve Zlíně : Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění, 2022. 99 stran . ISBN 978-80-908563-3-2.

Industriální situace - místo, tvar, program = Industrial contexts - place, form, programme. Vydání první. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-01-06807-6.

KOŠTUŘÍKOVÁ, Jana. Příběh vizovického pečiva . Vydání první. Vizovice : město Vizovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizací, 2022. 179 stran . ISBN 978-80-87130-57-5.

Květy a kytice v díle Marie Kodovské = Kwiaty i bukiety w twórczości Marii Kodovskiej. [Rýmařov] : [Městské muzeum Rýmařov], [2018]. 47, 53 stran . ISBN 978-80-270-4681-2.

KVIRENC, Jan. Zámky Čech a Moravy : příběhy paláců, rezidencí a letohrádků. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 320 stran . ISBN 978-80-271-3607-0.

Marie Kodovská : královna modrojasu = królowa błękitu. [Rýmařov] : [Městské muzeum Rýmařov] ; [2017]. 70, 76 stran . ISBN 978-80-270-3254-9.

POTŮČEK, Jakub. Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý . V Praze : České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, [2016]. 143 stran . ISBN 978-80-01-06041-4.

PROŠKOVÁ, Iva. Ruční tkaní : na stavech, stávcích a rámech. Praha : Grada Publishing, [2022]. 109 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-271-3355-0.

SCHMIDTOVÁ, Milada. Milada Schmidtová : válečný cyklus = cycle de guerre : 1944. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2022. 55 stran . ISBN 978-80-88480-00-6.

STIBOR, Miloslav. Miloslav Stibor . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci : Muzeum umění Olomouc, [2021]. 127 stran . Olomoučtí fotografové = Olomouc photographers. ISBN 978-80-244-5956-1.

ŠUSTR, Milan. Santiniho hvězda . První vydání. Polnička : Tváře, 2022. 93 stran . ISBN 978-80-88041-75-7.

TRPÁK, Michal. Michal Trpák : kámen a prvok. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2022. 307 stran . ISBN 978-80-88322-29-0.

ZATLOUKAL, Pavel. Elektrárna a vila v Háji u Mohelnice . Vydání první. Praha : Arbor vitae, 2022. 75 stran . O čem stavby rozprávějí. ISBN 978-80-7467-158-6.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

CEGRÍ FIÉRREZ, Kateřina. Levou zadní. I.,. Čeština jako druhý jazyk . 2. vydání. Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-88171-29-4.

CEGRÍ FIÉRREZ, Kateřina. Levou zadní. I.,. Čeština jako druhý jazyk - pracovní sešit . 2. vydání. Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-88171-30-0.

FILSAKOVÁ, Lucie. Příprava na přijímací zkoušky na SŠ : všeobecný přehled. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2022. 181 stran . ISBN 978-80-253-5887-0.

NECHUTOVÁ, Jana. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 202 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 508. ISBN 978-80-210-9796-4.

PÁNKOVÁ, Markéta. John Amos Comenius at a glance : small encyclopedia of the Czech genius of the centuries. First edition. Prague : National Pedagogical Museum and Library of J.A. Comenius, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-86935-55-3.

ROGERS-WHITEHEAD, Carrie. Digitální rodičovství : jak pomoci dětem vybudovat si zdravý vztah k technologiím. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 231 stran . ISBN 978-80-271-3495-3.

ŠÁCHOVÁ, Irena. Písmenková logopedie : hravá cvičení, nácvik správné výslovnosti, vyprávění podle obrázků. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2022. 80 stran . ISBN 978-80-253-5895-5.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Výchova neprůbojných a uzavřených dětí . Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 188 stran . ISBN 978-80-271-3097-9.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

AGH, Peter. Hledá se Puffy : hybridní pracovní sešit pro 5. ročník základní školy : práce s daty a datová výchova : první dataktivka. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-7489-785-6.

AGH, Peter. Informatika 1 : hybridní pracovní učebnice pro 4. ročník základní školy : pirát Rudovous. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2022. 55 stran . Škola s nadhledem. ISBN 978-80-7489-783-2.

AGH, Peter. Informatika 2 : hybridní pracovní učebnice pro 5. ročník základní školy : Uffi a Uffi/. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2022. 63 stran . Škola s nadhledem. ISBN 978-80-7489-784-9.

KLATOVSKÝ, Karel. Windows 11 : průvodce uživatele : 345 klíčových témat. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 191 stran . Průvodce. ISBN 978-80-271-3617-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

50 rad pro malou zahrádku : osvědčené postupy, tipy a návody. Praha : Vltava Labe Media a. s., 2022. 109 stran . ISBN 978-80-7026-290-0.

BERAN, Lukáš. Pro zrno : obilní skladiště a sila 1898-1989. V Praze : České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, [2018]. 191 stran . ISBN 978-80-01-06626-3.

MÁLEK, Zdeněk. Stromy pro sídla a krajinu . Aktualizované vydání. Olomouc : Agriprint s.r.o. ve spolupráci s firmou Arboeko s.r.o., 2022. 421 stran . ISBN 978-80-87091-98-2.

Zámecká zahrada Ostrov. 2. vydání (aktualizované). [Ostrov] : město Ostrov, 2021. 38 stran . ISBN 978-80-907668-9-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně