Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2022

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BREUEROVÁ, Alena. Můj rok 1962 . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-265-1063-5.

KESSLER, Vojtěch. Děti křtěné Dunajem : české vzpomínky na meziválečnou Vídeň. Praha : Historický ústav, 2021. 324 stran . Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. Řada B, Editiones = Opera Instituti Historici Pragae. Series B, Editiones. Dějiny všedního dne ; II. ISBN 978-80-7286-395-2.

Lidová kultura na Moravě v zrcadle času = Traditional culture in Moravia in the mirror of ages. První vydání. Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. 326 stran . ISBN 978-80-7028-563-3.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lidový oděv ve Štítné nad Vláří-Popově . [Česko] : Markéta Mikuličáková a Animato, o.s., [2019]. 66 stran .

Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2021. 327 stran . ISBN 978-80-87671-43-6.

VANÍČKOVÁ, Eva. Tváří v tvář předkům : laboratoř antropologické rekonstrukce = Face to face with our ancestors : laboratory of anthropological reconstruction. První vydání. Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. 221 stran . ISBN 978-80-7028-549-7.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : energie, stavby, řemesla, komunity : domácnost, dům, doplňkové činnosti na farmě, lidská společenství. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 385 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-060-7.

CHOCHOLÁČKOVÁ, Jozefa. Hlasy ptáků . Vydání první. Praha : Raabe, 2022. 108 stran (na volných listech) . ISBN 978-80-7496-501-2.

KEJNOVSKÝ, Eduard. Dvanáct milníků genetiky . Vydání 1. [Praha] : Akademie věd České republiky, 2022. 19 stran . Věda kolem nás, 119.

MORAVCOVÁ, Adéla. Člověk a příroda : interaktivní mluvící kniha. 1. vydání. Praha : Albi, 2018. 16 nečíslovaných stran . Kouzelné čtení Albi. ISBN 978-80-87958-50-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BLECHA, Jaroslav. České loutkářské umění : tradiční loutkové divadlo. Vydání první. Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. 272 stran . ISBN 978-80-7028-559-6.

THAU, Martin. Škola scenáristiky . V Praze : NAMU, 2021. 51 stran ;. ISBN 978-80-7331-554-2.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

DAVID, Jiří. Nechtěné budování státu : politika, válka a finance na Moravě ve 2. polovině 17. století. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2018. 337 stran, viii stran obrazových příloh . Knižnice Matice moravské ; svazek 46. ISBN 978-80-87709-21-4.

HARFORD, Tim. Jak číst čísla : deset pravidel pro orientaci ve statistikách. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2022. 246 stran . Zip ; svazek 79. ISBN 978-80-257-3831-3.

KLAUS, Václav. Návrat inflace : kluzká cesta bezstarostného zadlužování. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2022. 77 stran . Publikace ; č. 59/2022. ISBN 978-80-7542-080-0.

MARTIN, Steve. Baví mě sport : práce mých snů : ..čím se mohu stát. První české vydání. Praha : Slovart, [2022]. 48 stran . ISBN 978-80-276-0322-0.

MILANOVIĆ, Branko. Nic než kapitalismus : budoucnost systému, který vládne světu. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 309 stran . Crossover ; 13. ISBN 978-80-257-3806-1.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

GINZBERG, Louis. Legendy Židů = Agadot ha-jehudim. 2 . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 431 stran ;. ISBN 978-80-7553-932-8.

HORYNA, Břetislav. Význam Číny pro evropskou vzdělanost : Leibnitz, Wolff, Bilfinger, Justi, Goethe, Konfuciánství. Vydání první. [Praha] : Malvern, 2022. 261 stran ;. ISBN 978-80-7530-353-0.

IVEREIGH, Austen. Zraněný pastýř : papež František a jeho zápas o obrácení katolické církve. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 441 stran ;. ISBN 978-80-7684-031-7.

PUMPR, Pavel. Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí : kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2020. 399 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knižnice Matice moravské ; svazek 48. ISBN 978-80-87709-27-6.

RÁCZKEVY-EÖTVÖS, Ágnes. Atributy apoštolů a evangelistů . První vydání. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2022. 71 stran . ISBN 978-80-88326-28-1.

SCHUMACHER, E. F. Průvodce pro zmatené . Brno : Barrister & Principal, 2022. 156 stran ;. ISBN 978-80-7364-134-4.

ŠEDIVÝ, Jaroslav. Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu : v křížových válkách zrodili se templáři. Vydání třetí. Praha : Volvox Globator, 2022. 187 stran . ISBN 978-80-7511-682-6.

VÍTEK, Tomáš. Duše, tělo a smrt : od Homéra po Platóna. I,. Za života . Vydání první. Praha : Herrmann & synové, 2022. 459 stran ;. ISBN 978-80-87054-70-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KULHÁNEK, Petr. Astronomie a fyzika : hledání. 1. vydání. [Praha] : AGA, [2022]. 381 stran . ISBN 978-80-906638-7-9.

MIKULÁŠEK, Zdeněk. Astronomie : 100+1 záludných otázek. Třetí aktualizované vydání. Praha : Aventinum, 2021. 176 stran . ISBN 978-80-7442-123-5.

ŠVEJDA, Antonín. Jak se měří svět : astronomické a zeměměřičské přístroje. Vydání první. [Praha] : Národní technické muzeum, [2021]. 347 stran . ISBN 978-80-7037-357-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ADAMOVIČ, Jiří. Vlhošť : hora v labyrintu skal. První vydání. Praha : Dokořán, 2022. 325 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7675-069-2.

AUDY, Marek. Balkán : ráj svobodného cestování. Vydání první. V Brně : Jota, 2022. 177 stran . ISBN 978-80-7565-979-8.

BARTONÍK, Jakub. Tornádo na Moravě očima přímých svědků . 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-88427-36-0.

DOVICOVÁ, Andrea. Jantar ze Študlova : perla moravských Karpat. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2022. 30 stran . ISBN 978-80-87130-61-2.

GAWLICZKOVÁ, Dominika. Dominika na cestě Japonskem . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 261 stran . ISBN 978-80-264-3512-9.

JEŽEK, Jan. Kniha o Kladském pomezí . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 498 stran . ISBN 978-80-7465-520-3.

KOCOUREK, Milan. Nové britské obrázky . Vydání první. Praha : Argo, 2022. 261 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-3796-5.

KRMÍČEK, Lukáš. Vulkanismus : vnitřní energie Země. Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., nakladatelství Academia, 2022. 23 stran . Věda kolem nás., 118.

KUBÍČKOVÁ, Klára. Kilometry s dětmi . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 175 stran . ISBN 978-80-264-4273-8.

KYNČL, Jakub. Pas a pes . První vydání. Praha : Grada, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-271-3472-4.

NANETTI, Monica. Evropou na kole : výběr nejkrásnějších cyklotras. Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 223 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-0491-0.

PEŇÁS, Jiří. Výpravy pro den i noc : třetí kniha cest po vlastních krajinách. 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2021. 345 stran . Echo. ISBN 978-80-907406-4-8.

RENDL, Jan. Pěšky Kolumbií pod rouškou covidu . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 337 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-0406-4.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 34 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2022. 237 stran . ISBN 978-80-7445-526-1.

VANÍČEK, Michal. Prázdniny podle tátů . Vydání první. [Brandýs nad Labem - Stará Boleslav] : Michal Vaníček - Dva tátové, 2022. 198 stran . ISBN 978-80-907686-6-6.

VIDOVÁ, Martina. Kdo se nudí, míří do Brna : průvodce pro rodiče v Brně a na jižní Moravě. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 207 stran . ISBN 978-80-264-4277-6.

ZÁRYBNICKÁ, Alena. Alpami na kole II. : 37 tras - Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Francie a Německo. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 234 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8193-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČECHOVÁ, Martina. Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii : Řecko - Řím - Byzanc - Osmanská říše - Krymský chanát - Ruské impérium - Sovětský svaz - Ukrajina - Ruská federace : kolektivní monografie. Vydání první. Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. 382 stran . Práce Slovanského ústavu. Nová řada ; svazek 60. ISBN 978-80-86420-85-1.

ČORNEJOVÁ, Ivana. Temno : stručná historie. Vydání první. V Praze : Paseka, 2022. 173 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7637-286-3.

ELBEL, Petr. Z počátků husitské revoluce : k výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. 1. vydání. Brno : Matice moravská, 2019. 380 stran . Knižnice Matice moravské ; svazek 47. ISBN 978-80-87709-22-1.

HABAJ, Michal. Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 495 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ;. Historie. ISBN 978-80-200-3272-0.

JIRÁSKOVÁ, Lucie. Zmizelé horizonty : fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959-1989. Vydání I. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. 415 stran . ISBN 978-80-7671-054-2.

JUŘÍK, Pavel. Chotkové : ve službách státu. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 159 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8039-4.

Kunovice : 750 let obce : 1272-2022. První vydání. Kunovice : Obecní úřad Kunovice, 2022. 211 stran . ISBN 978-80-11-01605-0.

MALÍŘ, Jiří. Osobnosti moravských dějin. 2 . 1. vydání. Brno : Matice moravská, 2019. 625 stran . ISBN 978-80-87709-25-2.

MITÁČEK, Jiří. Uherské Hradiště-Sady : 500 let křesťanství ve střední Evropě. IV.,. Historické souvislosti 9.-13. století . Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum Brno, 2021. 115 stran . ISBN 978-80-7028-564-0.

MORTON, Andrew. Diana : její skutečný příběh - jejími vlastními slovy. První vydání. Praha : Euromedia Group, 2022. 379 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7592-5.

MOULIS, David Rafael. Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2022. 205 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Teologie. ISBN 978-80-7601-657-6.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. (20) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-86183-46-6.

OLIVA, Martin. Těžební krajinou předků : o tajemném podzemí Krumlovského lesa = Mining landscape of our ancestors : on the mysterious underground of "Krumlovský les". První vydání. Brno : Moravské zemské muzeum, 2022. 172 stran . ISBN 978-80-7028-568-8.

Paměť země : formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století. Vydání první. [Brno] : Archiv města Brna : Matice moravská, 2020. 449 stran . ISBN 978-80-86736-65-5.

PAPPÉ, Ilan. Deset mýtů o Izraeli . V Praze : Rybka Publishers, 2022. 195 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87950-71-5.

Promýšlet Evropu dvacátého století : hybatelé dějin?. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2017. 313 stran ;. ISBN 978-80-87709-20-7.

VAŠINA, Petr. Paměti porodní báby a jiné příběhy nejen z Kopanic . 1. vydání. Bojkovice : Petr Vašina, 2022. 238 stran . ISBN 978-80-11-01628-9.

Židé v českých zemích : společná cesta dějinami. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 453 stran . ISBN 978-80-7422-815-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

DROBNÝ, Libor. Vyjmenovaná slova : interaktivní mluvící kniha. 1. vydání. Praha : Albi, 2019. 16 nečíslovaných stran . Kouzelné čtení Albi. ISBN 978-80-87958-73-5.

MALOVEC, Miroslav. Velký česko-esperantský slovník = Granda ĉeĥa-esperanta vortaro. Vydání první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2022. 703 stran ;. ISBN 978-80-88326-29-8.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

FRIEDLANDEROVÁ, Hana. Covidočtení : co s naším čtenářstvím udělala pandemie. První vydání. Brno ; Praha : Host, 2022. 80 stran . ISBN 978-80-275-1095-5.

JAKŠ, David. Míň než kopnout si do psa : z Asie na vlnách Radiožurnálu. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 163 stran, 16 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-3845-0.

Kroměříž v tisku v letech 2006-2010 . Kroměříž : Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, 2022. 166 stran ;. Kroměřížská bibliografie. ISBN 978-80-86759-16-6.

VAVREČKA, Lukáš. Nečtu! Poslouchám : průvodce báječným světem audioknih. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 191 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8126-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KEEFE, Patrick Radden. Impérium bolesti : tajná historie dynastie Sacklerů. První vydání. Praha : LearnOcto GRP s.r.o., 2022. 570 stran ;. ISBN 978-80-908299-2-3.

Lidské tělo : obrazový průvodce lidskou anatomií. 2. vydání. Praha : Albi ve společnosti NPP. Ltd., 2021. 45 stran . Albi science. ISBN 978-80-88403-26-5.

MOORE, Thomas. Terapie duše : umění provázejícího rozhovoru. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 263 stran ;. ISBN 978-80-262-1877-7.

PERLS, Frederick S. Gestalt terapie doslova . Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha : Portál, 2022. 343 stran ;. Klasici. ISBN 978-80-262-1861-6.

PLĂ, Jüne. Klub rozkoše : tipy a triky pre kvalitný sexuálny život. Prvé vydanie. Bratislava : 82 Bøok & Design Shop, 2021. 238 stran . ISBN 9788097374150.

RÁBOVÁ, Šárka Caitlín. Tuberkulóza a společnost : obrazy nemoci v 19. a 20. století. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 447 stran . ISBN 978-80-7422-846-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BUDIL, Ivo T. Globální dějiny a postliberální společnost : budoucnost západní civilizace. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 844 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-043-0.

DRÁBEK, Tomáš. Hudebníkem u čs. kavalerie v Rusku . První vydání. Praha : Č. Sl. obec legionářská : Epocha, 2022. 143 stran . Osobnosti Československé obce legionářské ; svazek 1. ISBN 978-80-87919-91-0.

FREISLER, Eduard. Venezuela : rozklad ráje. Vydání první. Praha : N media a.s., 2022. 296 stran . Edice N. ISBN 978-80-88433-11-8.

HUSÁK, Otakar. Jdi! : vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha IV. Druhé vydání. Praha : Epocha : Č. Sl. obec legionářská, 2022. 365 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 6d (celkem 17. svazek edice). ISBN 978-80-87919-88-0.

JANÍK, Vlastislav. Příběhy hrdinů : monografie odbojářů zavražděných v koncentračním táboře Mauthausen za pomoc parašutistům ze skupin Anthropoid, Silver A, Out Distance, Intransitive a Tin. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 215 stran . 1938-1953 ; svazek 39. ISBN 978-80-200-3276-8.

MANNERHEIM, Carl Gustav Emil. Paměti finského maršála . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 493 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 122. ISBN 978-80-200-3244-7.

MARÈS, Antoine. Edvard Beneš od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem. Vydání první. Praha : Argo, 2016. 372 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Ecce homo ; svazek 25. ISBN 978-80-257-1895-7.

SCRUTON, Roger. Kacířova zpověď . V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2022. 197 stran ;. Agora. ISBN 978-80-7335-787-0.

SLÁMEČKA, Ladislav. Legionáři slavičínské farnosti : na počest 100. výročí vzniku Republiky československé. Vydání první. [Slavičín?] : vyšlo péčí Klubu přátel historie Slavičínska s podporou Města Slavičín, 2018. 139 stran . Kapitoly z historie Slavičínska ; 13/2018.

VAŇOUREK, Martin. Češi se nevzdávají! : rotný Jaroslav Švarc, výsadek Tin a atentát na Heydricha. Druhé, aktualizované vydání. Brno : CPress, 2022. 147 stran . ISBN 978-80-264-4192-2.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Soukromá válka Huga Vavrečky : mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945-1952). První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 248 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4994-8.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BORCH-JACOBSEN, Mikkel. Pacienti Sigmunda Freuda : 38 životopisných portrétů. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2022. 327 stran . Klokan. ISBN 978-80-7633-708-4.

GENOVA, Lisa. Zrádná paměť : proč si pamatujeme i zapomínáme. Vydání první. Praha : Práh, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-7252-928-5.

GRANT, Adam M. Ještě to promysli : proč je důležité vědět, co všechno nevíme, a umět změnit názor. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2022. 336 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-158-0.

GRYLLS, Bear. Průvodce přežitím, aneb, Jak čelit životním výzvám . Vydání první. V Brně : Jota, 2022. 271 stran ;. ISBN 978-80-7565-841-8.

LOJA, Radka. Myšlení pod kontrolou : alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě. První vydání. Praha : Grada, 2022. 220 stran . ISBN 978-80-271-3402-1.

PIPHER, Mary Bray. Ofélie podruhé : záchrana já dospívajících dívek. První vydání. Praha : Alferia, 2022. 315 stran ;. ISBN 978-80-271-3211-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

HUBNER, Anita. Mám to o sobě říct? : jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 222 stran ;. ISBN 978-80-262-1870-8.

CHAPMAN, Gary D. Sedm podob lásky . První vydání. Praha : Návrat domů, [2022]. 293 stran . ISBN 978-80-7255-334-1.

KASHTAN, Miki. Svět nenásilí : obnovování tkaniny lidského společenství. První vydání. Praha : Alferia, 2022. 278 stran ;. ISBN 978-80-271-3500-4.

KLEPÁČKOVÁ, Olga. Sociální práce na příkladech z praxe . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 135 cm . ISBN 978-80-271-3074-0.

KNAPÍK, Jiří. Pionýři, malované děti? : Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949-1968). Vydání první. Praha : NLN, 2022. 542 stran . ISBN 978-80-7422-837-7.

LEVY, Jon. Jak budovat image úspěšného a vlivného člověka : vytvoření pevných vztahů jako cesta k úspěchu. První vydání. Praha : Grada, 2022. 214 stran ;. ISBN 978-80-271-3423-6.

MEZEROVÁ, Hana. O lásce a lidech . 1. vydání. Hovorčovice : Došel karamel, 2022. 128 stran . ISBN 978-80-907765-9-3.

PROŠKOVÁ, Denisa. Znáte jejich příběhy? : 31 vyprávění holek a kluků z dětských domovů. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 183 stran . ISBN 978-80-249-4764-8.

TELLÉUS, Annika. Naslouchat je umění : jak účinně a pozitivně komunikovat. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-1869-2.

TCHAWOU TCHUISSEU, Karla. E-maily a jejich (ne)pravidla : červená propiska. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 173 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8186-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAUDAR, Pascal. Divoké kvašené nápoje : limonády, piva, vína, medoviny. První vydání. Praha : Alferia, 2022. 299 stran . ISBN 978-80-271-3479-3.

BOHDALOVÁ, Jiřina. Když hvězdy vaří.. 2 : Jiřina Bohdalová a její hosté. Vydání první. Praha : Česká televize, 2022. 166 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-357-4.

HEJLÍK, Lukáš. Brno 100 : gastromapa Lukáše Hejlíka. 1. vydání. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2022. 217 stran . ISBN 978-80-906434-8-2.

Jíme zdravě v pohybu s prof. Vítkem . Praha : Verdon Capite s.r.o., [2022]. 182 stran . ISBN 978-80-88387-41-1.

KINČL, Tomáš. Praxe výroby piva nejen v malých pivovarech . Vydání: první. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022. 238 stran . ISBN 978-80-7592-122-2.

MAZÚREK, Aleš. MESIT 70 : 1952-2022. Vydání první. Uherské Hradiště : MESIT holding, a.s., 2022. 153 stran . ISBN 978-80-11-01341-7.

MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 170 stran . ISBN 978-80-210-8549-7.

NOVOTNÁ, Kateřina. Krabičky do práce : od Zdravě s Kačí. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 156 stran . ISBN 978-80-264-4275-2.

POKLUDA, Zdeněk. Bata across continents . 1st edition. Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2022. 295 stran . Edition inspiration Bata. ISBN 978-80-7678-060-6.

STŘELECKÁ, Petra. Filtrovaná káva : kompletní průvodce přípravou filtrované kávy. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 245 stran . ISBN 978-80-264-4251-6.

ZIMA, Radek. Topíme dřevem . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 103 stran . ISBN 978-80-271-3399-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČERMÁK, Petr. Planeta hvězd . První vydání. [Praha] : Imagination of People, 2022. 237 stran, xlviiiv stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-88471-08-0.

WOHLMUTH, Jiří. Východočeské závody a okruhy : století východočeského silničního závodění. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 221 stran . ISBN 978-80-271-3584-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BOŘUTOVÁ, Dana. Pamätná kniha : Dušan Samuel Jurkovič. Luhačovice ; Brezová pod Bradlom : [nakladatel není známý], 2018. 59 stran . ISBN 978-80-270-5799-3.

Industriály 2016 : kulturní a komunitní projekty pro objekty průmyslového dědictví. V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2016. 16 stran (1 složený list) .

KOŠTUŘÍKOVÁ, Jana. Příběh vizovického pečiva . Vydání první. Vizovice : město Vizovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkovou organizací, 2022. 179 stran . ISBN 978-80-87130-57-5.

MASÁK, Miroslav. Tak nějak to bylo a tak nějak to je . Druhé, rozšířené vydání. Praha : KANT, 2022. 140 stran . ISBN 978-80-7437-327-5.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Je nám 20 . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 45 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


24. Zemědělství

GRIEB, Ortrud. Nejrychlejší úroda : zelenina pro nedočkavé. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 111 stran . Esence. ISBN 978-80-242-8046-2.

POKLUDA, Robert. Rajčata a papriky : na zahradě, ve skleníku, hydroponicky. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 119 stran . ISBN 978-80-271-1760-4.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně