Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2022

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ALT, Matt. Geniální (s)myšlenka : jak japonská popkultura ovládla svět. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 336 stran . ISBN 978-80-7413-483-8.

DURAND, Gilbert. Antropologické struktury imaginárna . [Praha] : Malvern, 2021. 584 stran ;. Literární věda. ISBN 978-80-7530-348-6.

GAJDUŠKOVÁ, Alena Anežka. Velikonoce našich babiček : ..a jak je slavíme dnes. V Praze ; a Podlesí : Dauphin, 2022. 287 stran . Sporáček. ISBN 978-80-7645-293-0.

JANDOVÁ, Lucie. Kdybych se mohla zeptat znovu : výbor z rozhovorů se slavnými z let 2006-2020. Vydání první. [Praha] : Lucie Jandová, [2022]. 174 stran . ISBN 978-80-908360-1-3.

KOCOUREK, Jaroslav. Zajímavosti o pohřbívání : historie i současnost. První vydání. Olomouc : Rubico, 2022. 135 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-270-3.

KOLAJA, Maxmilian. Josef Klvaňa : vzpomínka k stému výročí narození moravského ethnografa 22.1.1857-13.8.1919. Brno : Moravské museum, oddělení národopisu ; 1957. 19 stran . Malé tisky národopisného oddělení Moravského musea v Brně ; číslo 4.

LYČKA, Zdeněk. Czechs and Alaska : from the heart of Europe to the Northern edge of America. [Praha] : Nová vlna ; 2021. 51 stran . ISBN 978-80-7441-069-7.

Na pomoc dětským souborům a muzikám. (1) . Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. 78 stran ;. ISBN 80-86156-87-7.

PACHMANOVÁ, Martina. Civilizovaná žena : ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021. 476 stran . ISBN 978-80-88308-29-4.

SECKÁ, Milena. Ferdinand Pravoslav Náprstek : labužník života. Vydání první. Praha : Národní muzeum, 2021. 125 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7036-685-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BONE, Emily. Stromy . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2022. 16 nečíslovaných stran . Kuk pod okénko. ISBN 978-80-256-3090-7.

GREENWELL, Jessica. Příroda . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2022. 18 nečíslovaných stran . Kuk pod okénko. ISBN 978-80-256-3107-2.

HORSKÁ, Eva. Opi : ilustrovaný průvodce světem opic. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 61 stran . ISBN 978-80-00-06619-6.

JENSEN, Per. Zvířata nejsou bez citu : co víme o zvířecích emocích. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 167 stran. ISBN 978-80-262-1881-4.

KLIMEŠOVÁ, Jitka. Těla rostlin : jak nám tvar rostlin pomáhá v poznání jejich životní strategie. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 230 stran . ISBN 978-80-200-3270-6.

LESSING, Theodor. Hluk : proti hlučnosti našeho života. Mělník : Přestupní stanice, 2021. 123 stran ;. ISBN 978-80-907627-2-5.

LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní : kapitoly o ekologické zpozdilosti. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 327 stran . ISBN 978-80-210-8454-4.

NOTTMEYER, Klaus. Radost z pozorování ptáků v lese . První vydání. Praha : Grada, 2022. 141 stran . ISBN 978-80-271-3406-9.

OFTRING, Bärbel. Hmyz a jiní drobní živočichové : hmyz, pavoukovci, stejnonožci, stonožkovci. První vydání. Praha : Grada, 2022. 110 stran . Příroda pro děti. ISBN 978-80-271-3418-2.

PALIČKOVÁ, Kamila. Putování za zvířaty : jak jsem našla duši zvířat i tu svou. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 214 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7871-1.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Obnova vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry. II. . Vydání: druhé. [Loukov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2021. 19 stran . ISBN 978-80-87556-30-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

KRÁL, Petr. Hloubka záběrů : texty o filmu. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2021. 338 stran . ISBN 978-80-7564-070-3.

LAMY, Corentin. Koruna - pravdy a nepravdy : dešifrovaný kultovní seriál. První vydání. V Praze : XYZ, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-7683-089-9.

LINDINGER, Michaela. Hedy Lamarr : filmová bohyně a vynálezkyně. Vydání první. Praha : Ikar, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-249-4709-9.

Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích . První vydání. Praha : Národní technické muzeum, 2021. 186 stran . Práce z dějin techniky a přírodních věd ; svazek 60. ISBN 978-80-7037-294-4.

WYDRA, Thilo. Láska v Paříži : Romy Schneiderová & Alain Delon. Vydání prvnní. Praha : Euromedia Group, 2022. 327 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7985-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BLAUW, Sanne. Zrádná čí8la : a jak jim stále znovu podléháme. První vydání. Brno : Host, 2022. 222 stran ;. ISBN 978-80-275-0924-9.

BRŮHOVÁ FOLTÝNOVÁ, Hana. Hodnocení plánů a projektů mobility : průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-271-3244-7.

CROXEN-JOHN, Dan. Optimalizace webových stránek : proč si 95 % návštěvníků vašich stránek nic nekoupí a jak to můžete změnit. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2022. 283 stran . ISBN 978-80-7508-716-4.

DALE CARNEGIE TRAINING (FIRMA). Prodávejte! . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 273 stran ;. Via. ISBN 978-80-277-0248-0.

HOMFRAY, Šárka. Nástroje slaďování osobního a pracovního života : z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 168 stran . Právo pro každého. ISBN 978-80-271-3341-3.

SEDGMAN, Sam. Velká železniční dobrodružství . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 64 stran . Drobek. ISBN 978-80-277-0320-3.

Statistická ročenka České republiky 2021 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2021. 1. vydání. Praha : Český statistický úřad, 2021. 815 stran . ISBN 978-80-250-3166-7.

SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky . 4., zcela přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 144 stran . Investice. ISBN 978-80-271-3458-8.

ŠTVERKOVÁ, Hana. Konkurenceschopný malý a střední podnik . První vydání. V Uherském Hradišti : Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 2021. 170 stran . ISBN 978-80-88328-12-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALTRICHTER, Michal. Pouť za svobodou a pravdou nekončí : památník návštěvy Jana Pavla II. Tupesy : Obec Tupesy, 2021. 45 stran .

DRUEL, Jean. Na boží cestu : kápézetka pro uspěchané. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 134 stran ;. ISBN 978-80-262-1876-0.

GRÜN, Anselm. Klíče k dobrému životu . Vydání první. Praha : Alpha Book, 2022. 146 stran ;. Fenix ; svazek 15. ISBN 978-80-88428-00-8.

HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 454 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 511. ISBN 978-80-210-9792-6.

KAZANTZAKIS, Nikos. Spasitelé Boha : rozjímání. Vydání první. Praha : Malvern, 2021. 81 stran ;. ISBN 978-80-7530-343-1.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Bázeň a chvění ; Nemoc k smrti. Vydání druhé, v Portále první. Praha : Portál, 2022. 294 stran ;. ISBN 978-80-262-1854-8.

KOVÁŘOVÁ, Helena. Na jevišti světa : Jan Amos Komenský a jeho doba. Vydání: první. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-907125-5-3.

KOVÁŘOVÁ, Helena. On the stage of the world : John Amos Comenius and his times. First printing. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-907125-6-0.

KOZÁK, Jan A. Monomýtus : syntetické pojednání o teorii mýtu. Vydání první. [Praha] : Malvern, 2021. 311 stran . ISBN 978-80-7530-360-8.

Lhotecká křížová cesta . V Tritonu vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 71 stran . ISBN 978-80-7684-014-0.

LINDEBLAD, Björn Natthiko. Moudrost mnicha : co mě naučil život v lesním klášteře. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 229 stran . IN ; svazek 12. ISBN 978-80-7662-295-1.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Vydání druhé, opravené, v nakladatelství OIKOYMENH první. Praha : OIKOYMENH, 2019. 159 stran ;. Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 99. ISBN 978-80-7298-369-8.

Pod ochranou svatého Petra? : Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 605 stran . ISBN 978-80-210-9947-0.

RICHTER, Gerhard. Potomnost : figury následování v moderním myšlení a estetice. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 267 stran . Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4548-3.

SALZGEBER, Jonas. Malá kniha stoicismu : nadčasová moudrost k získání odolnosti, sebedůvěry a klidu. Vydání první. Brno : Jota, 2022. 383 stran . ISBN 978-80-7565-949-1.

SOLDO, Mirjana. Mariino srdce zvítězí : autobiografie vizionářky z Medžugorje. 2. vydání. Praha : Paulínky, 2022. 375 stran ;. Životní příběhy. ISBN 978-80-7450-420-4.

SVATOŇ, Robert. Za církev obnovenou a ekumenickou : jednota křesťanů v učení katolické církve po 2. vatikánském koncilu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 230 stran ;. ISBN 978-80-7465-509-8.

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Zrod myšlení : dopisy 1914-1919. Vydání první. Praha : nakladatelství Jakub Hlaváček-Malvern ve spolupráci s Českou společností Teilharda de Chardin, 2021. 338 stran . ISBN 978-80-7530-361-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

AL-KHALILI, Jim. Svět podle fyziky . První české vydání. Praha : Slovart, [2022]. 208 stran . ISBN 978-80-276-0302-2.

CHAJDA, Radek. Fyzika je hra : definice, pokusy, zábavné aktivity : pro 2. stupeň ZŠ. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2022. 103 stran . ISBN 978-80-253-5535-0.

NOHEJLOVÁ ZEMKOVÁ, Michaela. Cesty české vědy : katalog výstavy. Druhé vydání. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 125 stran . ISBN 978-80-7465-517-3.

SLANÁ, Zdeňka. Základy technické normalizace : vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol. 2. upravené vydání. Praha : Česká agentura pro standardizaci, [2020]. 72 stran . ISBN 978-80-907243-1-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ČERMÁK, Honza. Hovory o světě . Vydání první. Praha : Czech News Center a.s., 2022. 257 stran . ISBN 978-80-88406-19-8.

ČERMÁK, Petr. Hotelové legendy Švýcarska : 33 příběhů, výletů, specialit. Praha : SLIM media s.r.o. ve spolupráci s agenturou Switzerland Tourism, 2021. 190 stran . ISBN 978-80-908432-0-2.

FÁBERA, Jaroslav. Rozhledny Slovenska a Polska nedaleko českých hranic . Vydání první. Praha : Nakladatelství Plot, 2022. 209 stran . ISBN 978-80-7428-420-5.

FŮSKOVÁ, Radka. Nepomuk a okolí z nebe = Nepomuk and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-22-3.

HÜSLER, Eugen E. Vojenské stezky v Dolomitech : 30 neobyčejných túr, historická fakta a zajímavosti. První vydání. Říčany : Junior, [2022]. 160 stran . XXL.CZ. ISBN 978-80-7267-752-8.

CHALEPLIS, Vasilios. 111 míst v Ostravě, která musíte vidět . Vydání první. V Praze : Paseka, 2022. 230 stran . ISBN 978-80-7637-280-1.

PAULÍK, Ivo. Výlety pro každého po Moravě . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 151 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8131-5.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Atlas řek pro děti : objevujte řeky světa na šesti rozkládacích mapách. První vydání. Praha : Albatros, 2021. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-06332-4.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BURIAN, Jan. Co jsem nezapomněl, aneb, Z deníku potulného písničkáře II. . První vydání. Praha : Galén, [2022]. 367 stran . ISBN 978-80-7492-594-8.

BŮŽEK, Václav. České stavovské povstání : mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2022. 196 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knižnice Dějin a současnosti ; 71. svazek. ISBN 978-80-7422-830-8.

Co jsou dějiny knihy? : antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 253 stran . Knižní kultura ; svazek 3. ISBN 978-80-200-3222-5.

DARGIE, Richard. Hitlerův poslední den : závěrečné hodiny Führerova života. Ostrava : Bookmedia, 2021. 172 stran . ISBN 978-80-7639-080-5.

HARARI, Yuval N. Sapiens : a graphic history. Volume one,. The birth of humankind . First U.S. edition. New York : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2020. 245 stran . ISBN 978-0-06-305133-1.

HOCEK, Jan. Českem od severu k jihu : stezka středozemím. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 175 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7995-4.

CHROMÝ, Zdeněk. Případ Austerlitz 1805 : staré legendy a nová fakta. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2021. 550 stran . ISBN 978-80-7413-462-3.

KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska . Druhé, nezměněné vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 451 stran . ISBN 978-80-246-5083-8.

LEDNICKÁ, Karin. Životice : obraz (po)zapomenuté tragédie. První vydání. Ostrava-Svinov : Bílá vrána, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-88362-08-1.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. (19) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-86183-97-8.

NAVRÁTIL, Jaromír. 100 let republiky v Břestě : 1918-2018. Vydání první. Břest : obec Břest, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-11-01300-4.

NOVÁK, Milan. Karel I. : světec a poslední král v Čechách. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 151 stran . ISBN 978-80-7684-042-3.

PERNES, Jiří. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XVII.,. 1948-1956 . Vydání první. Praha : Paseka, 2022. 807 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7637-214-6.

ŠRÁMEK, Jiří. Poslední evropské století (1918-2018) : faktografické eseje. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 423 stran. ISBN 978-80-210-8636-4.

WINDER, Simon. Germania : osobitý pohled autora na německé dějiny. Vydání první. V Brně : Mapcards, 2022. 509 stran . ISBN 978-80-87850-14-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

BANÁN,. Nepřestat se dívat kolem sebe : rozhovor o hudbě, politice a emocích. Vydání první. Praha : Paseka, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-7637-199-6.

ČERNÝ, Jiří. Napřeskáčku 2 : nejen hudební vzpomínky z Klubu osamělých srdcí seržanta Pepře 2010-2014. První vydání. Praha : Galén, [2022]. 606 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-554-2.

FLAŠAR, Martin. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947-1959) = An artist must never lose courage : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of the correspondence (1947-1959). První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 423 stran . ISBN 978-80-210-9890-9.

KLUSÁK, Pavel. Uvnitř banánu . Vydání první. Praha : Fra, 2021. 175 stran ;. ISBN 978-80-7521-141-5.

KRČEK, Josef. Příběhy českých písní . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 140 stran . ISBN 978-80-00-06663-9.

KRYL, Karel. Karel Kryl : rozhovory. Vydání druhé. Praha : Torst, 2022. 811 stran . ISBN 978-80-7215-694-8.

ROLLAND, Romain. Život Beethovenův . Vydání třetí, v EMG první. Praha : Ikar, 2022. 155 stran ;. ISBN 978-80-249-4670-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Anketa o knihu roku Lidových novin : (1928-1949). Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. 652 stran ;. Bibliographica ; 4. ISBN 978-80-7658-041-1.

BARTOŠOVÁ, Eva. Pozdě bycha honiti . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2021. 103 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-06511-3.

DRONKE, Peter. Dantova komedie : obrazy a kontexty. Vydání první. Praha : Jakub Hlaváček - Malvern, 2021. 358 stran ;. ISBN 978-80-7530-337-0.

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Korespondence. IV,. 1848 . Vydání první. Praha : NLN, 2021. 410 stran . Dopisy, deníky, dokumenty. ISBN 978-80-7422-477-5.

JEREMINA, N. A. Uroki francuzskogo : kniga dlja čtenija s zadanijami dlja izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj : A2. Učebnoje izdanije. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2015. 40 stran ;. Klass!noje čtenije. ISBN 978-5-88337-391-5.

JIRÁSEK, Ivo. Foglar v nás : záhada hlav a lomu. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-210-8634-0.

MARKVARTOVÁ, Eva. Zásvětí na cestě k proměně : od mýtů až po soudobý román. Vydání první. Praha : Malvern, 2021. 230 stran . ISBN 978-80-7530-350-9.

MAXMILIÁN, Václav. Rozeznění času : implicitní estetika Marcela Prousta. První vydání. Brno : Host, 2021. 215 stran ;. ISBN 978-80-275-0809-9.

MÜLLEROVÁ, Olga. Dialog a mluvená čeština : výbor z textů. Vydání první. Praha : NLN, 2022. 392 stran . Sociolingvistická edice : jazyk, společnost, interakce ; 4. ISBN 978-80-7422-820-9.

NOVOTNÝ, Jaroslav. Čtení - reflexe - interpretace : elementární úvod do práce s textem. Vydání první. Praha : Togga, 2021. 159 stran ;. ISBN 978-80-7476-212-3.

ONDRÁKOVÁ, Jana. Vyjadřování cizího mínění v němčině a v angličtině . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 209 stran ;. ISBN 978-80-7465-500-5.

POLÁK, Václav. Tři příspěvky k slovanské etymologii . Praha : NLN, 2022. 69 stran ;. Prameny české etymologie ; 2. ISBN 978-80-7422-835-3.

RYBNIKÁŘ, Fanyn. Mudrosloví národa hluckého, aneb, I. V Huku puku buben, II. Co sme si - to sme si, III. A sme si kvit . Druhé rozšířené vydání. Hluk : Město Hluk, 2021. 141 stran ;. ISBN 978-80-11-01209-0.

SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 171 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 513. ISBN 978-80-210-9951-7.

SMYČKOVÁ, Kateřina. Krátká věčnost : vytržení z času v narativních textech od středověku na práh moderní doby. Vydání první. Ostrava : Ostravská univerzita ; [2022]. 143 stran ;. ISBN 978-80-7599-291-8.

SOBOTKA, Richard. Ladinova jizba : ohlédnutí za básníkem Ladislavem Nezdařilem a jeho tvorbou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2022. 27 stran . Milé tisky ; 27. ISBN 978-80-87334-48-5.

ŠARAPATKOVÁ, Žofie. Slova a věci : etymologické etudy. Praha : NLN, 2022. 109 stran ;. Prameny české etymologie ; 1. ISBN 978-80-7422-834-6.

ŠTÍCHA, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II.,. Morfologie: morfologické kategorie, flexe . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 2 svazky ;. ISBN 978-80-200-3185-3.

ŠTURM, Pavel. Slabika a její hranice v češtině . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 389 stran . ISBN 978-80-246-5101-9.

ULIČNÝ, Oldřich. Lingvobohemistické analýzy . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 193 stran ;. ISBN 978-80-246-4773-9.

VOLKOVÁ, Bronislava. Podoby exilu v židovské literatuře a myšlení : střední Evropa ve dvacátém století a přesun do Ameriky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 138 stran ;. Tahy ; svazek 13. ISBN 978-80-7465-501-2.

VŠETIČKA, František. Rázovité refugium : o kompoziční poetice české prózy 19. století. Vydání první. Jinočany : H&H, 2021. 291 stran ;. ISBN 978-80-7319-141-2.

ZADRAŽILOVÁ, Miluše. Dějiny ruské moderny : pokus o rekonstrukci. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 974 stran ;. ISBN 978-80-246-4615-2.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

GOTTFRIEDOVÁ, Nela. Knížky do lavice : almanach pracovních listů z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II. Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 76 stran . ISBN 978-80-87766-19-4.

HUBÁLKOVÁ, Radomíra. Záznamy z četby pomocí grafických organizérů pro žáky 5.-9. tříd : další nápady. Dobříš : Šafrán, 2016. 74 stran . ISBN 978-80-905978-6-0.

HUBÁLKOVÁ, Radomíra. Záznamy z četby pomocí grafických organizérů pro žáky 5.-9. tříd : postava. Dobříš : Šafrán, 2015. 86 stran . ISBN 978-80-905978-1-5.

KOŽELUHOVÁ, Eva. Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 157 stran . ISBN 978-80-262-1858-6.

KRÜGER, Květuše. Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet . Dobříš : Šafrán, 2021. 259 stran . ISBN 978-80-907087-9-2.

PROUD, James. Městské legendy . 1. vydání. Praha : Lingea s.r.o., 2022. 281 stran ;. ISBN 978-80-7508-734-8.

ŠTIKA, Jaroslav. Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm . Praha : Merkur, 1985. přibližně 20 stran .

ZACHARDOVÁ, Magdalena. Vzkazy od prastaré civilizace . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2022. 223 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7633-575-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BEURS, D. P. de. Mýty o sebevraždě : jak o ní přemýšlet a mluvit. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 167 stran . Spektrum ; 131. ISBN 978-80-262-1812-8.

FLEGR, Jaroslav. Milý Micíku, aneb, Covid v Kocourkově : . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 205 stran . ISBN 978-80-242-7933-6.

GOVINDA, Kalashatra. Tantrická jóni jóga : objevujeme spirituální dimenzi ženské sexuality. Vydání první. Olomouc : Fontána, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-7336-975-0.

JAHODÁŘ, Luděk. Farmaceuticky významné semenné rostliny . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 358 stran . ISBN 978-80-246-4952-8.

KALÁBOVÁ, Martina. Kolik podob má doprovázení . Vydání první. [Brno] : Moravskoslezský kruh, 2021. 78 stran . ISBN 978-80-907685-3-6.

KUŽELA, Ladislav. Zdraví bez léků máte na dosah s pomocí střevních mikrobů . První vydání. V Bratislavě : Noxi, 2022. 143 stran . ISBN 978-80-8111-608-7.

LINHART, Igor. Toxikologie : interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022. 411 stran . ISBN 978-80-7592-103-1.

Nesmíš všechno vidět tak černě a jiné hloupé řeči . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2022. 419 stran ;. ISBN 978-80-7661-418-5.

PEŘAN, David. Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče . Praha : Grada Publishing, 2020. 240 stran . ISBN 978-80-271-3008-5.

ROHEN, Johannes W. Anatomie člověka : fotografický atlas. 9. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 596 stran . ISBN 978-80-7553-964-9.

ROHWETTER, Angelika. Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 167 stran . ISBN 978-80-262-1891-3.

RUŽIČKOVÁ, Anna. Spánek miminek . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-264-4147-2.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Kniha pro malé doktory a doktorky . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 71 stran . ISBN 978-80-00-06572-4.

STRÖHLE, Andreas. Jen žádnou paniku : jak zvítězit nad úzkostnými poruchami. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 271 stran ;. ISBN 978-80-264-4093-2.

VOJTĚCH, Zdeněk. Atlas elektroencefalografie dospělých. 3. díl,. Standardizovaná EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných, iktální vzorce . 1. vydání. Praha : Triton, 2022. 759 stran . ISBN 978-80-7553-962-5.

WEBSTER, Bethany. Objevování vnitřní matky : průvodce hojením mateřského zranění a seznámením s osobní vnitřní silou. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 378 stran ;. ISBN 978-80-7684-036-2.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. XX . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 183 stran . ISBN 978-80-7684-066-9.

WILLIAMS, Caroline. Pohyb : jak tělo umí změnit mysl. První vydání. V Brně : Jota, 2022. 245 stran ;. ISBN 978-80-7565-950-7.

YALOM, Irvin D. O smrti a životě . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 214 stran . ISBN 978-80-262-1883-8.

ZEMANOVÁ, Hana. Rytmus roku s Hankou Zemanovou. Vydání první. Praha : Smart Press, 2021. 534 stran . ISBN 978-80-88244-07-3.

ŽÁKOVSKÝ, Daniel. Meditace zaměřená na řešení : trénink mysli a srdce pro náročné situace. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 166 stran . ISBN 978-80-262-1838-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BANKOWICZ, Marek. Masarykova teorie demokracie . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 112 stran ;. ISBN 978-80-246-5011-1.

BRZKOVSKÝ, Marek. Stíhači nad východní frontou . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 255 stran . ISBN 978-80-264-4175-5.

ČERNÁ, Marie. Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 . Vydání první. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 398 stran . ISBN 978-80-246-5046-3.

Demontaž kommunizma : tridcat‘ let spustja. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, 2021. 444 stran . Biblioteka žurnala Neprikosnovennyj zapas, n 3. ISBN 978-5-4448-1542-7.

DUGGAN, Christopher. Fašistické hlasy : důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 469 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3287-4.

FUKALA, Radek. Války Lva severu : vítězství a prohry krále Gustava II. Adolfa. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 444 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Polozapomenuté války ; svazek 50. ISBN 978-80-278-0049-0.

GALLERY, Daniel V. Bitva o Atlantik : protiponorková válka a zajetí U-505. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2022. 273 stran ;. ISBN 978-80-88274-70-4.

HAVEL, Václav. Někam jsem to ukryl : zápisky 77. Vydání první. Praha : Knihovna Václava Havla, 2021. 329 stran . Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 12. ISBN 978-80-88417-01-9.

HOLUBEC, Stanislav. Nešťastná revolucionářka : myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885-1969). Vydání První. Praha : NLN, 2021. 455 stran . ISBN 978-80-7422-809-4.

HOLÝ, Petr. Válka na Ukrajině : kontext. První vydání. Praha : Gnóm! - Jakub Němeček, 2022. 145 stran ;. Pemmikan ; 2. svazek. ISBN 978-80-88299-21-9.

HRADSKÝ, Juraj. Elo Šándor : zápisky z fronty. Praha : Naše vojsko, 2022. 155 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-0853-6.

KANČÈŬSKÌ, Ìhnat Uladzìmìravìč. Odvěkou cestou : zkoumání běloruského světového názoru. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 99 stran . ISBN 978-80-7465-506-7.

KAPLAN, Karel. Mám, co jsem si zasloužil : zpráva o zavraždění Rudolfa Slánského a spol. 2. vydání (1. vydání v nakladatelství Kniha Zlin). Praha : Kniha Zlin, 2022. 371 stran . Hot history ; svazek 8. ISBN 978-80-7662-284-5.

KONDRATĚNKO, Alexej Ignatěvič. Na křídlech ROA . Vydání první. Praha : Mgr. František Kuník - Ceskycestovatel.cz, 2022. 304 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-35-5.

MAJSKIJ, Ivan Michajlovič. Stalinův velvyslanec v Londýně : deníky Ivana Majského 1934-1943. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 677 stran . ISBN 978-80-200-3192-1.

MANIN, Bernard. Principy reprezentativní vlády . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 259 stran ;. Politeia. ISBN 978-80-246-4900-9.

Mezi pakárnou a službou vlasti : základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 447 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3332-1.

NEKOLA, Martin. České politické strany v poúnorovém exilu . Vydání první. Praha : NLN : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021. 236 stran . ISBN 978-80-7422-808-7.

PACNER, Karel. Minuty do atomové půlnoci . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2022. 298 stran . Hot history ; svazek 7. ISBN 978-80-7662-280-7.

PEČINKA, Bohumil. Kecy & politika : jak jsme začali a ještě neskončili. Vydání první. [Česko] : Lux septem s.r.o., 2022. 116 stran . ISBN 978-80-907425-1-2.

PODRABINEK, Aleksandr Pinchosovič. Sovětští disidenti : vzpomínky. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2021. 629 stran . ISBN 978-80-7564-066-6.

PROFANT, Tomáš. Kritika rozvoje : od kolonialismu k postrozvojové praxi. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 173 stran ;. Studie ; 144. svazek. ISBN 978-80-246-5040-1.

SKŘIVAN, Aleš. Císařská politika : Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice 1906-1914. Druhé, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2022. 509 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-278-0059-9.

SULLIVAN, Rosemary. Kdo zradil Anne Frankovou? . Warszawa : Harper Collins Polska sp. z o.o., [2022]. 446 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-83-276-5768-8.

SVOBODA, Pavel. Deník europoslance . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 251 stran . ISBN 978-80-7553-965-6.

TALTY, Stephan. Smrt řezníka z Rigy : jak agent Mosadu zlikvidoval vraha lotyšských Židů. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 303 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-8056-1.

VOJÁK A MĚSTO. MĚSTO A ARMÁDA NA MORAVĚ V MODERNÍCH DĚJINÁCH (18.-21. STOLETÍ) (KONFERENCE). Voják a město : město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.-21. století) : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 7. října 2021. Kroměříž : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, p.o. : Knihovna Kroměřížska, p.o., 2021. 153 stran . ISBN 978-80-85945-82-9.

VYHLÍDAL, Milan. Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci : odbojová skupina Tři konšelé. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 332 stran . 1938-1953 ; svazek 38. ISBN 978-80-200-3274-4.

WALTARI, Mika. Válka o pravdu : pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2022. 134 stran ;. Poprvé v češtině ; svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.

Za hranice služebně : pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2021. 575 stran . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6.

^ nahoru ^


16. Právo

BILOVÁ, Štěpánka. Právnická angličtina : kniha ušitá na míru českým právníkům. První vydání. Praha : Grada, 2022. 325 stran ;. ISBN 978-80-271-2537-1.

CUTÁK, Luděk. Policie a moje dítě : práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců při jednání s Policií ČR. I. vydání. Bystřice pod Hostýnem : Luděk Cuták, 2021. 121 stran . ISBN 978-80-11-00338-8.

CUTÁK, Luděk. Policie ve škole : jak správně postupovat a spolupracovat s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže. 2. vydání. Bystřice pod Hostýnem : Luděk Cuták, 2022. 205 stran . ISBN 978-80-908451-0-7.

NEPROMLČÍME (SPOLEK). Nepromlčeno. V Praze : Cosmopolis, 2022. 195 stran . ISBN 978-80-271-3721-3.

PEŠLOVÁ, Radka. Opatrovník v praxi : užitečná příručka pro starostlivé pečující a opatrovníky. Vydání první. [Brno] : Moravskoslezský kruh, 2021. 137 stran ;. ISBN 978-80-907685-2-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, Anne. Bolest mých předků mě provází : transgenerační přenos v terapii. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 263 stran . Spektrum ; 132. ISBN 978-80-262-1843-2.

AZRI, Stephanie. Aktivujte svou psychickou odolnost : zvládání životních výzev. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 206 stran . ISBN 978-80-262-1853-1.

BETTELHEIM, Bruno. Lidé nejsou mravenci : postřehy psychoanalytika z koncentračního tábora. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 222 stran ;. ISBN 978-80-262-1846-3.

BRINKMANN, Svend. Nesnesitelná rychlost života : jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-1839-5.

CLARK, David A. Vystupte z myšlenkových pastí . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-262-1864-7.

HLAVINKA, Pavel. Evangelium Guru Járy podle Pavla : svědectví o duchovní cestě člověka k Pravdě a poznání Boha díky setkání s Guru Járou. Vydání první. Olomouc : Nirvana Tree z.s., [2020]. 600 stran . ISBN 978-80-907039-4-0.

CHURCH, Dawson. Realita zhmotněná myslí : ohromující poznatky o tom, jak náš mozek vytváří hmotnou realitu. Olomouc : Anag, [2022]. 342 stran . ISBN 978-80-7554-361-5.

KABAT-ZINN, Jon. Mindfulness pro začátečníky . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 134 stran . ISBN 978-80-262-1867-8.

MURDOCK, Maureen. Hrdinka v nás : růst ženy na cestě životem. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 230 stran ;. ISBN 978-80-262-1862-3.

NAVARRO, Joe. Buďte výjimeční : pět schopností, které odlišují výjimečné lidi. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 270 stran ;. ISBN 978-80-271-3304-8.

Psychologie zdraví : biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 552 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-2569-2.

ŠULCOVÁ, Veronika. Encyklopedie vúdú . První vydání. Praha : Libri, 2022. 401 stran, xii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7277-591-0.

TOMASULO, Daniel J. Naději se dá naučit : cesta k pozitivnímu pohledu na život. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-262-1845-6.

WARDETZKI, Bärbel. Krize je výzva : pozitivní přístup k osudovým zvratům. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-262-1811-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BRDEČKOVÁ, Tereza. O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha . 1. vydání. [Praha] : Limonádový Joe, 2021. 307 stran . ISBN 978-80-908444-0-7.

BRENNER-WONSCHICK, Hannelore. Terezín : dívky z pokoje 28. Vydání první. V Praze : XYZ, 2022. 469 stran . ISBN 978-80-7683-048-6.

ČERNÝ, Václav A. Polynésie : společnosti, kultury, jazyky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 522 stran . Antropos ; svazek 21. ISBN 978-80-7465-507-4.

EASWARAN, Karella. Tajemství vyrovnaných matek : silné matky, silné rodiny, silná společnost. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 236 stran ;. ISBN 978-80-271-3424-3.

GILBERT, Guy. Samota . Vydání první. Praha : Portál, 2022. 110 stran ;. ISBN 978-80-262-1875-3.

HÁJKOVÁ, Anna. Poslední ghetto : všední život v Terezíně. První vydání. Praha : Kalich, 2021. 380 stran . ISBN 978-80-7017-302-2.

JACHTCHENKO, Wladislaw. Férová rétorika : nejlepší přesvědčovací techniky. První české vydání. Praha : Grada, 2022. 219 stran . ISBN 978-80-271-3345-1.

JEFFRIES, Stuart. Grandhotel nad propastí : životy myslitelů frankfurtské školy. První vydání. Brno : Host, 2022. 461 stran ;. ISBN 978-80-275-0830-3.

KOUKOLÍK, František. Břevno v oku : lidé v roce 2022. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 278 stran ;. ISBN 978-80-246-5149-1.

MÜLLER-LISSNER, Adelheid. Když vylétnou děti z hnízda : od symbiózy k samostatnosti. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 191 stran ;. ISBN 978-80-262-1833-3.

Multilogues on the now : o žlázách, membránách a dutinách. Praha : Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, 2021. 153 stran . ISBN 978-80-907883-2-9.

MYDLÍKOVÁ, Eva. Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 134 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1834-0.

PALÁN, Aleš. Robinsoni a donkichoti : každý člověk je jedinečný, někteří lidé jsou však jedinečnější. Vydání první. Praha : Prostor, 2022. 375 stran . ISBN 978-80-7260-514-9.

ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace : řeč života. Revidované a doplněné vydání. Praha : Portál, 2022. 239 stran ;. ISBN 978-80-262-1785-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

FETTERMAN, Lisa Q. Sous vide u vás doma : skvěle uvařené jídlo díky moderní technice. Olomouc : Anag, [2022]. 287 stran . ISBN 978-80-7554-358-5.

Jíme zdravě : pod jednou pokličkou. Praha : Verdon Capite s.r.o., 2022. 217 stran . ISBN 978-80-88387-38-1.

KYSELA, Jan. Kvašená zelenina na 1008 způsobů : jak mléčně kvasit stovky druhů zeleniny ve vlastní šťávě, v barevných nálevech, se solí i bez soli, v otrubách, v misu, s moukou, se sójovou omáčkou, s ovocem a v ovocné šťávě, s různými druhy koření, bleskově, střednědobě i dlouhodobě, v zeláku i ve sklenicích.. Vydání: první. [Starý Hrozenkov] : Kyselové a přátelé vlastním nákladem, 2022. 121 stran .

MAREŠOVÁ, Markéta. Lžička cukru : sladké pečení po celý rok. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 223 stran . ISBN 978-80-264-4177-9.

RAIDT, Gerda. Co s odpadem? : encyklopedie pro školáky. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 93 stran . ISBN 978-80-262-1857-9.

ŠKARKOVÁ-VYDROVÁ, Tereza. Recy textil : kreativní upcycling v šatníku. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 103 stran . ISBN 978-80-264-3874-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FLORECOVÁ, Marie. 40 let činnosti ASPV Loukov . Loukov : Obec Loukov, 2020. 88 stran .

FRENZEL, Sebastian. Únikové hry. O mýtech a aztéckém zlatě . Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2021. 47 stran . Topp. ISBN 978-80-7639-107-9.

FRENZEL, Sebastian. Únikové hry. O hvězdopravcích a planetách . Ostrava : Bookmedia, 2021. 47 stran . Topp. ISBN 978-80-7639-109-3.

GRINDROD, Frank. Táboření v lese i na zahradě : příručka pro malé i velké dobrodruhy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 159 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7502-4.

HAMILTON, Maurice. Niki Lauda : životopis. [Praha] : Citadela, 2022. 422 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-8182-178-3.

JANOUŠEK, Michal. Krav Maga, Kapap : izraelské reálné sebeobrany. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2022. 135 stran . ISBN 978-80-7402-441-2.

PULEO, Joe. Běhání na anatomických základech . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 191 stran . Sport extra. ISBN 978-80-271-3276-8.

REINARTZ, Philipp. Únikové hry. Bratři Grimmové - Ztraceni v pohádkovém lese . Ostrava : Bookmedia, 2021. 47 stran . Topp. ISBN 978-80-7639-108-6.

SOELDNER, David. Z Ria do Tokia : paralympiády, deaflympiády a Global Games 2017-2021. První vydání. Praha : Epocha, 2022. 391 stran . ISBN 978-80-278-0062-9.

VONDRÁČEK, Vladimír. Vladimír Vondráček 1972-1979 . V Praze : Klímová Nikola - Take Take Take ve spolupráci s běžeckým časopisem B, 2017. 207 stran . ISBN 978-80-906912-1-6.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BARBER, Barrington. Kompletní kurz kreslení . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2022. 352 stran . ISBN 978-80-256-3238-3.

BELTING, Hans. Antropologie obrazu : návrhy vědy o obrazu. 1. vydání. Brno : Books & Pipes, 2021. 278 stran . ISBN 978-80-7485-250-3.

BRINDA, Antonín. Co je ztraceno, co získáno . Ve Zlíně : Photogether Gallery, 2021. 39 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9876-7.

CSERES, Jozef. Steklík . Brno : Host, 2021. 319 stran . ISBN 978-80-275-0393-3.

CZEPCOVÁ, Irena. Sklo v hlavní roli : Irena Czepcová, Zdeňka Fusková, Adam Hejduk, Tomáš Krejčí, Zuzana Kubelková, Jakub Petr, Dagmar Petrovická, Vendulka Prchalová, Tomáš Prokop, Barbora Štefánková : 16.12.2021-27.2.2022, Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 23 stran . ISBN 978-80-908072-5-9.

ČERNÝ, Přemysl. Cihla cihlou do hlavy . Ve Zlíně : Galerie Photogether, 2021. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-11-00069-1.

FRANCOVÁ, Jana. Navigátor : úvod do umění nových médií. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 263 stran . ISBN 978-80-210-9887-9.

GRIMMICHOVÁ, Alena Isabella. Textilní techniky : oděvní a bytové doplňky. První vydání. Praha : Grada, 2022. 143 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-3254-6.

HART, Christopher. Manga mánie : velká kniha kreslení mangy. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-7413-455-5.

HEŘMAN, Jan. Hrady a tvrze západních Čech : v rekonstrukcích a retrokresbách. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 174 stran . ISBN 978-80-264-4117-5.

HODGE, Susie. Jak nakreslit 100 zvířat : ptáci, savci, plazi a ryby. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 111 stran . ISBN 978-80-264-4116-8.

HODGE, Susie. Umění : objasněno : 100 mistrovských děl a co znamenají. První vydání. Praha : Grada, 2022. 216 stran . ISBN 978-80-271-3316-1.

IHRING, Marián. Ergonómia duše, alebo, Prečo je dobré, že nábytkový dizajn je umenie = The ergonomics of spirit, or, Why it is good that furniture design is an art. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 49 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-064-4.

IRISH, Lora S. Vypalování do dřeva : pyrografie pro každého. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 200 stran . ISBN 978-80-271-3002-3.

KOČÍ, Radomír. Prázdné domy. Zámky a vily v Čechách . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 239 stran . ISBN 978-80-271-3191-4.

KOČÍ, Radomír. Prázdné domy. Praha . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 235 stran . ISBN 978-80-247-3328-9.

KODOVSKÁ, Marie. Marie Kodovská : chtěla by toulat se v pohádkovém kraji : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-2-8.

KOPL, Petr. Komiksový náčrtník : kurz pro tvůrce komiksů. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2018. 156 stran . ISBN 978-80-7413-371-8.

KOPL, Petr. Komiksový náčrtník : kurz pro tvůrce komiksů. 2 . Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 158 stran . ISBN 978-80-7413-482-1.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč . V českém jazyce vydání třetí. Voznice : Leda, 2022. 292 stran . ISBN 978-80-7335-778-8.

LI, Yishan. Jak kreslit v manga stylu : kluci, holky, zvířata a mýtické bytosti. 1. vydání. v Brně : CPress, 2022. 144 stran . ISBN 978-80-264-4148-9.

LUKEŠ, Martin. Fotografujeme digitální bezzrcadlovkou . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 298 stran . ISBN 978-80-271-1226-5.

PETERSON, Bryan F. Naučte se fotografovat portrét kreativně : jak na skvělé fotografie lidí. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2021. 190 stran . ISBN 978-80-7413-433-3.

PREISNER, Pavel. Pavel Preisner : krása bude divná nebo nebude vůbec : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-1-1.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : ma(i)krosvět : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-0-4.

S. Elizabeth. Okultní umění : vizuální příručka moderního mystika. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2022. 240 stran . ISBN 978-80-7511-648-2.

SRŠEŇ, Lubomír. Malované závěsné portréty : sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. První vydání. Praha : Národní muzeum : Matice česká : Lika klub, 2021. 3 svazky (817 stran) . ISBN 978-80-7036-683-7.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž, 2018. Revitalizace náměstí Míru . [Zlín] : Statutární město Zlín, 2019. 46 stran . ISBN 978-80-87766-21-7.

VÁCHAL, Josef. Tisíc Gagarínů a jedna řepařka! : dopisy-romány zasílané Josefu Hodkovi mezi lety 1949 a 1963. Vydání první. Praha : Kodudek : Památník národního písemnictví : Sbírka Viléma Trmala, 2022. 403 stran . Studeňany z papíru. ISBN 978-80-906311-6-8.

ZAJÍC, Petr. Žerty v obrazech Ivana Mládka . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 183 stran . ISBN 978-80-264-4056-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

GRUBERT, Angelika. Hry pro zvládání emocí : pro děti 4-10 let. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 95 stran . ISBN 978-80-262-1863-0.

KAPOUNKOVÁ, Kristýna. Barevný rok : celoroční program pro mateřskou školu. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 183 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-3226-3.

KETT, Franz. Na čem záleží : rozhovory s Franzem Kettem o jeho životě a pedagogice. České Budějovice : Petrinum, 2022. 157 stran . ISBN 978-80-87900-15-4.

KOUCKÁ, Pavla. Odolné dítě : výchova k psychické odolnosti, samostatnosti a vytrvalosti. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 215 stran ;. ISBN 978-80-262-1842-5.

MICHAJLUKOVÁ, Anita. Školák, který se v životě neztratí : jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 181 stran . ISBN 978-80-264-3944-8.

NOVOSÁK, Jiří. O možnostech vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání . Praha : Newton Academy, 2021. 121 stran . ISBN 978-80-87325-39-1.

SLUSSAREFF, Michaela. Hry, sítě, porno : rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2022. 352 stran ;. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-156-6.

SOBOTKA, Richard. Ferdinand Wimmer : životní příběh učitele, knihovníka, kronikáře a legionáře. 1. vydání. [Česko] : [nakladatel není známý], 2022. 155 stran . ISBN 978-80-11-00987-8.

SVOBODOVÁ, Eva. Aby nám tu bylo hezky : tvoříme pravidla v MŠ. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 132 stran ;. ISBN 978-80-262-1852-4.

ŠÁCHOVÁ, Irena. Naučte své děti říkat Ď, Ť, Ň : s logopedkou Luckou. 1. vydání. V Brně : Edika, 2022. 39 stran . ISBN 978-80-266-1731-0.

ŠIKLOVÁ, Lucie. Nízkorozpočtové hry . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2022. 104 stran . Hrátky. ISBN 978-80-7346-292-5.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

PECINOVSKÝ, Rudolf. Začínáme programovat v jazyku Python . 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 316 stran . Začínáme s .. ISBN 978-80-271-3609-4.

ŠINDLER, Jaroslav. Microsoft Teams : praktická příručka pro týmovou spolupráci. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 207 stran . ISBN 978-80-271-1023-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ASKANI, Tanja. Vlčí pouto : jak jsem doma odchovala polární vlčici. Vydání druhé, revidované a doplněné, v Euromedia Group první. Praha : Euromedia Group, 2022. 140 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . Esence. ISBN 978-80-242-8037-0.

CLARKSON, Jeremy. Jeremyho farma nejen zvířat : rok na farmě Diddly Squat. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 217 stran . ISBN 978-80-257-3709-5.

DAHL, Dorothee. Chováme ovce : ideální zvířata k domu a na dvůr. České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2022. 79 stran . ISBN 978-80-7541-294-2.

DRAŠTÍK, Pavel. Český a moravský les : jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti. První vydání. Praha : Dokořán, 2022. 463 stran, 34 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7675-041-8.

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : rodinná zahrada : spolupráce s přírodou, pěstování vlastních potravin, přírodní hospodaření od A do Z. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 329 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-040-9.

GOODAVAGE, Maria. Jak psi léčí : nejlepší přítel člověka umí být i jeho nejlepším lékem. Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2022. 389 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-5661-8.

GORAZDOWSKI, Marcin Jan. Psi . Vydání první. Ostrava : Bookmedia, [2021]. 120 stran . ISBN 978-80-7639-115-4.

HAGENKÖTTER, Ann-Marie. Chováme kozy : chytré hlavičky v zájmovém chovu. České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2022. 79 stran . ISBN 978-80-7541-293-5.

HATTORI, Yuki. Po čem kočky touží : jak opravdu rozumět vaší kočce. Vydání první. V Praze : Slovart, 2022. 159 stran . ISBN 978-80-276-0278-0.

MAYER, Joachim. Jak na vyvýšené záhony : snadné zahradničení se vzorovými záhony. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 126 stran . ISBN 978-80-7670-077-2.

OFTRING, Bärbel. Půda ve zdravé zahradě : jak zkvalitnit půdu a získat bohatší sklizeň. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 127 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7989-3.

PAVELA, Roman. Zeleninová zahrádka polopatě : od A do Z a ještě něco navíc. Vydání první. Praha : Česká televize, 2021. 205 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-350-5.

POKORNÝ, Eduard. Bodový průzkum půdy : 2013-2018. Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o. : Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., 2021. 170 stran . ISBN 978-80-87555-19-4.

REIß, Susann. Moje zahrádka : od jara do zimy. České vydání. Říčany : Junior, 2022. 45 stran . ISBN 978-80-7267-743-6.

SMRČKOVÁ, Lea. Psi : příruční atlas. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 245 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6285-7.

STEWART, Grisha. Trénink pro úpravu chování : nové praktické techniky, jak si poradit s reaktivním psem. Vydání první. Praha : Plot, 2021. 332 stran . ISBN 978-80-7428-407-6.

SUCHÁNKOVÁ, Alena. Líná zahrada . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 166 stran . ISBN 978-80-264-4118-2.

SUNDANCE, Kyra. Radost z cvičení psa : 30 zábavných a spolehlivých metod, jak vycvičit šťastného, dobře vychovaného psa. První české vydání. Praha : Slovart, [2021]. 141 stran . ISBN 978-80-276-0236-0.

ŠTURSA, Jan. Rostliny cibulové a hlíznaté . Druhé revidované a doplněné vydání. Praha : Aventinum, 2022. 224 stran . ISBN 978-80-7442-134-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně