Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2022

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

FIGES, Orlando. Evropané : tři slavné životy a vznik kosmopolitní kultury. Vydání první. Praha : Beta-Dobrovský ; 2021. 533 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-7593-433-8.

HABARTOVÁ, Romana. Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby Město Uherské Hradiště. aktualizované 1. vydání. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2016. 36 listů v přebalu .

KADEČKOVÁ, Helena. Život s Islandem . První vydání. Praha : Daniela Iwashita, 2021. 236 stran . HAF ; svazek 1. ISBN 978-80-11-00862-8.

Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím : sborník příspěvků z konference k nedožitým devadesátým narozeninám Karla Pavlištíka : Zlín 6. až 7. září 2021. Vydání první. Zlín : Klub H+Z : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2021. 206 stran . ISBN 978-80-87130-59-9.

N & N : Czech-German Bookmag : Winter & Spring 2021/2022 : metropole, art, style, business. Praha : Dům Černá labuť, [2021]. 146 stran . ISBN 978-80-11-00641-9.

NATTIEZ, Jean-Jacques. Lévi-Strauss a hudba : esej o kouzlu homologie. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 287 stran ;. Antropos ; svazek 21. ISBN 978-80-7465-496-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ČERNOCH, David. Motýli Valašska a Strážovských vrchů . Valašské Meziříčí : Občanské sdružení ochránců přírody, [2021]. 56 stran . ISBN 978-80-11-00443-9.

LOMBORG, Bjørn. Falešný poplach : proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a planetě nepomáhá. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2021. 293 stran . Zip ; svazek 77. ISBN 978-80-257-3678-4.

MARSHALL, George. Ani na to nemyslete : proč náš mozek ignoruje změnu klimatu. První vydání. Brno : Host, 2022. 348 stran ;. Klimax. ISBN 978-80-275-1024-5.

RUDAJEV, Vladimír. Příběh buňky : od molekul ke vzniku života a prvním organismům. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 492 stran . Živá příroda. ISBN 978-80-200-3238-6.

SLAVÍČEK, Jaromír. Památné stromy kraje Komenského . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 84 stran . ISBN 978-80-88116-98-1.

SVERDRUP-THYGESON, Anne. Planeta hmyzu : o zvláštní, užitečné a fascinující havěti, bez které nemůžeme žít. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 192 stran ;. ISBN 978-80-7670-051-2.

ŠŤASTNÁ, Lucie. Hadi a lidi : průvodce soužitím člověka a hada na planetě Zemi. 1. vydání. V Praze : Labyrint : Raketa, 2021. 63 stran . ISBN 978-80-86803-71-5.

WEIß, Felix. Květiny : rozpoznejte snadno 100 druhů. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 121 stran . ISBN 978-80-7670-073-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

HASKELL, Molly. Steven Spielberg : život ve filmech. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 222 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-7887-2.

SLANINA, Ondřej. Slavná románská filmová klasika . Praha : Charon media, 2021. 179 stran . ISBN 978-80-904975-4-2.

VODIČKA, Dominik. Tančím s láskou . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 272 stran . ISBN 978-80-264-4082-6.

ŽILKOVÁ, Veronika. Veronika Žilková: dělte dvěma . Vydání první. Praha : Czech News Center, a.s., 2021. 203 stran . ISBN 978-80-88406-09-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BÌLAN, Jurìj Valentynovyč. Changes in business environment as a driver for enterprises development = Změny v podnikatelském prostředí jako hnací síle rozvoje podniků. Order of issue: first. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 63 stran . Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-047-7.

DVORSKÝ, Ján. Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí = The impact of business risk management of the future of small and medium-sized enterprises in the business environment : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 54 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-049-1.

FORD, Henry. Mé ideály : principy úspěchu muže, který dal světu kola : výběr článků ze "Stránky pana Forda" z novin The Dearborn Independent. Vydání první. Liberec : Stair jumper, 2021. 245 stran ;. ISBN 978-80-907289-3-6.

HECL, David. David Hecl : mluví k vám kapitán. Vydání první. Praha : Martin Moravec, 2021. 285 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00103-2.

HLAVÁČ, Martin. Karel Engliš : ekonom, který pomohl vybudovat Československo. Vydání první. Praha : Euromedia Group, [2022]. 399 stran . Universum. ISBN 978-80-242-8008-0.

HOLLER, Václav. Až na Měsíc! : provedu Vás světem kryptoměn. Vydání první. Praha : VR Atelier, 2021. 126 stran . ISBN 978-80-907954-7-1.

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Povolání našich předků : od formanů k silákům. Vydání 1. Praha : Bambook, 2021. 141 stran . ISBN 978-80-271-2497-8.

KISLINGEROVÁ, Eva. Cirkulární ekonomie a ekonomika : společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 264 stran . Expert. ISBN 978-80-271-3230-0.

KLJUČNIKOV, Aleksandr. Digitální měny jako nástroj finančního investování = Digital currencies as a tool of financial investment : teze přednášky ke jmenování profesorem. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 40 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-063-7.

KOLÍNSKÁ, Hana. Princip Baťa : dnes fantazie, zítra skutečnost. [Česko] : [nakladatel není známý], [2021]. 33 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-11-00270-1.

KUNEŠ, Zdeněk. Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 254 stran ;. ISBN 978-80-271-1227-2.

NORTHRUP, Kate. Dělej méně : revoluční pojetí ženského time managementu. 1. vydání. Brno : UZUME, s.r.o., 2021. xxxv, 203 stran ;. Knihy pro ženy. ISBN 978-80-11-00437-8.

RÓZSA, Zoltán. Budovanie značky zamestnávateľa ako nástroj získavania a udržiavania talentov = Employer branding as a tool for acquiring and retaining talent : teze přednášky ke jmenování profesorem. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 60 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-048-4.

STŘÍTESKÁ, Michaela. Podniková kultura jako klíčový faktor efektivního fungování systému měření a řízení výkonnosti = Corporate culture as a key factor for efficient functioning of the performance measurement and management system : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 40 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-029-3.

VALACHOVÁ, Martina. Kam mizí vaše peníze : jak si vytvořit dostatečnou finanční rezervu. První vydání. Praha : Grada, 2022. 226 stran . ISBN 978-80-271-3160-0.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BARTOŠEK, Karel. Rabín Šach : z časů mudrců a pronásledování. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 104 stran . Knihovnička Holešovska ; 42. svazek. ISBN 978-80-908254-4-4.

FROMAGET, Michel. Symbolismus čtyř bytostí : Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice. [Praha] : Jakub Hlaváček - Malvern, 2021. 141 stran ;. ISBN 978-80-7530-345-5.

HLAVINKA, Pavel. Dějiny filosofie . 2., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 412 stran . ISBN 978-80-7684-013-3.

HOGENOVÁ, Anna. Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou : "Co by vás zajímalo, Báro? Pravda, Anno". Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 115 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7826-1.

HONČ, Petr. Spojenci i rivalové : církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782). Vydání první. Praha : Argo, 2021. 276 stran . Každodenní život ; svazek 80. ISBN 978-80-257-3594-7.

HRDLIČKA, Josef. Cestou od srdce k srdci . Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2022. 160 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . Inspirace ; svazek 22. ISBN 978-80-7566-111-1.

HÜBL, Philipp. Následuj bílého králíka do světa filozofie . Vydání první. Praha : Beta, 2022. 351 stran . ISBN 978-80-7593-319-5.

CHINMOY, šrí,. Naslouchej přírodě : život v harmonii s planetou Zemí. První vydání. [Zlín] : Madal Bal, 2022. 147 stran . ISBN 978-80-88324-28-7.

KARÁSEK, Jindřich. Diference jako princip vědomí a její překonání : analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 425 stran ;. ISBN 978-80-7465-493-0.

KOHÁK, Erazim. Tvůj in Xto : vzájemná korespondence z let 19782011. Vydání první. Praha : Torst, 2021. 401 stran ;. ISBN 978-80-7215-688-7.

KOPECKÁ, Martina Viktorie. Deník farářky . Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2021. 262 stran . ISBN 978-80-204-5762-2.

KROCHMALNÝ, Ondřej. Jacques Rancière . Vydání první. Praha : Rybka Publishers, 2021. 262 stran ;. SOK ; svazek 18. ISBN 978-80-87950-60-9.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Slova, která pomáhají, aneb, Motivace k lepšímu životu . Vydání druhé. V Praze : Vyšehrad, 2021. 160 stran ;. ISBN 978-80-7601-489-3.

MERTON, Thomas. Mystici a zenoví mistři . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2021. 229 stran ;. ISBN 978-80-7364-128-3.

PAULAS, Jan. Vojtěch Kodet : Bůh své bitvy neprohrává. 1. vydání. Praha : Katolický týdeník ; 2021. 480 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86615-67-7.

PÉROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine. Africký džihád : historické kořeny a současný význam. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 169 stran . Politeia. ISBN 978-80-246-4920-7.

PLOS, Michal. Teologie magie : nový přístup teologie k magii : s předmluvou a doslovem dvou předních českých profesorů. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 421 stran . Ruach ; sv. 15. ISBN 978-80-7553-005-9.

PODZIMEK, Michal. Bůh ve škole : od uzavřeného dogmatu k dospělé křesťanské spiritualitě.. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 371 stran . ISBN 978-80-7465-498-5.

SLÁDEK, Karel. Spiritualita lékaře a bioetika . Praha : Triton, 2021. 187 stran ;. ISBN 978-80-7553-966-3.

SUCHÝ, Jiří. Klaun to zkouší znovu : Jiří Suchý. První vydání. Praha : Galén, [2021]. 100 stran ;. ISBN 978-80-7492-530-6.

ŠIMÁČEK, Miroslav. Příchovická křižovatka : o Boží prozřetelnosti v životě jednoho kněze. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 270 stran . ISBN 978-80-7553-999-1.

Ty jsi se mnou : modlitby a texty k meditaci. Praha : Biblion, 2021. 467 stran . ISBN 978-80-87282-77-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KUBALA, Petr. Vesmír . 1. vydání. Praha : Czech News Center, 2022. 156 stran . ISBN 978-80-88406-15-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ARSEN‘JEV, Vladimir Klavdijevič. Ussurijským krajem . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 475 stran . ISBN 978-80-7553-942-7.

HANUS, Jan. Daleké cesty . Lukov : Jan Hanus, 2021. 271 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00553-5.

CHODĚJOVSKÁ, Eva. Sběratel a jeho atlas : Bernard Pavel Moll. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 263 stran . ISBN 978-80-264-3830-4.

CHRDLE, Petr. Čína, Korea, Japonsko : země podobné, avšak rozdílné. Vydánín první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-88326-22-9.

KAMITZOVÁ, Eva. Jižní Čechy s dětmi . Vydání první. [Katovice] : [Kamitz], [2021]. 114 stran . ISBN 978-80-11-00704-1.

KAMITZOVÁ, Eva. Šumava s dětmi . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], [2020]. 52 listů, to je, 104 stran . ISBN 978-80-270-7909-4.

LAVAY, Martin. Djatlovova expedice : nová odhalení. První vydání. Praha : XYZ, 2022. 219 stran . ISBN 978-80-7683-067-7.

PAULÍK, Ivo. Rodinné výlety po Čechách . Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2021. 207 stran . ISBN 978-80-7639-119-2.

PECKA, Josef. Toulání Šumavou a Pošumavím s profesionálním průvodcem Josefem Peckou. 2 . Vydání první. Plzeň : Starý most, 2021. 251 stran . ISBN 978-80-7640-022-1.

RYSKA, Petr. Praha neznámá V : procházky po netradičních místech a zákoutích. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 231 stran . ISBN 978-80-271-1215-9.

SLAVÍČEK, Jaromír. Obloha - úkazů jeviště . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 103 stran . ISBN 978-80-88116-97-4.

ŠNAJDARA, Pavel. Geologické lokality Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-87833-51-3.

VAČKÁŘ, Martin. S Japonskem v srdci : dobrodružné setkání s duchem Japonska. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 313 stran, 40 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7875-9.

ZIBURA, Ladislav. Prázdniny v Česku . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2021. 394 stran . ISBN 978-80-7662-224-1.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BENDA, Jan. Teror v pohraničí českých zemí v letech 1938-1939 : k příčinám útěků a vyhánění Čechů, Židů a německých antifašistů. 1. vyd. Praha : Powerprint, 2021. 332 stran ;. ISBN 978-80-7568-429-5.

BLACK, Jeremy. Historie 20. století : konflikty, technologie a rokenrol. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7811-7.

GALEOTTI, Mark. Stručné ruské dějiny . V nakladatelství Leda vydání první. Voznice : Leda, 2021. 183 stran . Státy a národy. ISBN 978-80-7335-700-9.

JURMAN, Oldřich. Převrat. II. Události 17. listopadu dnešníma očima . Vydání první. Praha : Česká citadela, 2021. 406 stran . ISBN 978-80-88382-26-3.

JUŘÁK, Petr. Beskydy : údolím řeky Ostravice. První vydání. Praha : Regia, 2021. 223 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-59-7.

KALINA Z JATHENSTEINU, Matyáš. Böhmens heidenische Opferplätze, Gräber und Alterthümer = Pohanská obětiště, hroby a starožitnosti v Čechách : první archeologický obraz Čech (1836). Vydání první. Praha : Národní muzeum, 2021. 367 stran, 95 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7036-667-7.

KONOPKA, Vladimír. Lidice . Vydání druhé. Praha : Naše vojsko, 2022. 93 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1391-2.

Královna Alžběta II. a královská rodina . Praha : Dobrovský s.r.o., 2022. 328 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-0348-7.

KUČEŘÍKOVÁ, Jana. Lednice včera a dnes . První vydání. Žďár nad Sázavou : Tváře, s.r.o., 2022. 93 stran . ISBN 978-80-88041-72-6.

LAKOSIL, Jan. Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích. 1. vydání. V Praze : Mladá fronta, 2022. 316 stran . ISBN 978-80-204-5961-9.

LEDNICKÁ, Karin. Životice : obraz (po)zapomenuté tragédie. První vydání. Ostrava-Svinov : Bílá vrána, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-88362-08-1.

MAREŠ, Jaroslav V. Nacistické poklady a StB . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 398 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7803-2.

MATYSZAK, Philip. Zapomenuté národy starověkého světa . I. vydání. Brno : Lingea, 2021. 288 stran . ISBN 978-80-7508-727-0.

MITROFANOV, Alexandr. Mrazík s pendrekem v ruce : proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné. Vydání druhé. Praha : Prostor, 2022. 199 stran ;. Střed ; 127. svazek. ISBN 978-80-7260-517-0.

PAPRČKA, Milan. Mnichovo Hradiště a okolí z nebe = Mnichovo Hradiště and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 102 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-23-0.

PAPRČKA, Milan. Rosice a okolí z nebe = Rosice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 101 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-13-1.

PARMA, David. Hradisko u Kroměříže : pevnost z doby bronzové. [Kroměříž] : Muzeum Kroměřížska, [2020]. 9 stran . ISBN 978-80-85945-81-2.

PEŠINA Z ČECHORODU, Tomáš. Prodromus Moravographiae, to jest, Předchůdce Moravopisu . V České knižnici vydání první. Praha : Nadační fond Česká knižnice : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i ; 2021. 436 stran ;. Česká knižnice ; svazek 113. ISBN 978-80-88183-28-0.

REJMER, Małgorzata. Bláto sladší než med : hlasy komunistické Albánie. V češtině vydání první. Brno : Větrné mlýny, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-7443-425-9.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Nezapomenutelné události . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2021. 51 stran . ISBN 978-80-00-06232-7.

SLAVÍČEK, Jaromír. Krajinou skal a historie . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 75 stran . ISBN 978-80-88116-37-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Vlárský průsmyk v proměnách času . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 85 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-88116-95-0.

SOJKA, Petr. Příběhy pražských dvorků : neobyčejně obyčejné lidské osudy. První vydání. Praha : Grada, 2021. 240 stran . ISBN 978-80-271-3190-7.

SRNĚNSKÁ, Radka. Frýdek-Místek a okolí z nebe = Frýdek-Místek and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-21-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. Šumpersko z nebe = Šumperk Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 142 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-12-4.

STEHLÍK, Michal. Přepište dějiny . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 259 stran . ISBN 978-80-7565-766-4.

VALLEJO, Irene. Nekonečný zázrak : jak člověk stvořil knihy a jak knihy utvářejí člověka. V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2021. 564 stran ;. Prameny. ISBN 978-80-7335-713-9.

VENCLÍK, David. Strážce historické paměti : proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století. Vydání první. Praha : NLN, 2021. 250 stran . Knižnice Dějin a současnosti ; 70. svazek. ISBN 978-80-7422-650-2.

VOTÝPKA, Vladimír. Příběhy tiché odvahy . Vydání první. V Praze : Paseka, 2021. 204 stran . ISBN 978-80-7637-257-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

BEATLES. The Beatles : get back. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2022. 238 stran . ISBN 978-80-7413-469-2.

GONDOVÁ, Jiřina. Hrajeme na bezdírkovou píšťalu koncovku . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Libreta, 2021. 63 stran. ISBN 978-80-907817-1-9.

HALFORD, Rob. Doznání rockera : zpěvák Judas Priest vypráví. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2022. 357 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Evokace ; 69. svazek. ISBN 978-80-7511-633-8.

TYRRELL, John. Janáček. II,. Car lesů : 1914-1928 . První vydání. Brno : Host, 2021. 1053 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-275-0334-6.

VESELÝ, Karel. Hudba ohně : radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále. Vydání druhé, přepracované. V Praze : Paseka, 2022. 527 stran ;. ISBN 978-80-7637-215-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ČECH, Ladislav. Angličtina pro lamy 3 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2021. 165 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-7546-8.

KELLER, Helen. Příběh mého života . Vydání první. [Praha] : Malvern, 2021. 132 stran . ISBN 978-80-7530-319-6.

MAZAL, Tomáš. Pes na gondole . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 279 stran . ISBN 978-80-200-3291-1.

MOLIN, Bernard-Pierre. Asterix : latinské citáty a jejich výklad od A do Z. První vydání. V Praze : Egmont, 2022. 159 stran . ISBN 978-80-252-5119-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BARTOŠOVÁ, Linda. Rozhovory se ženami v českých médiích . Praha (Česko) : CPress, 2022. 247 stran ;. ISBN 978-80-264-4090-1.

BRAUNOVÁ, Petra. Muzeum v přírodě Vysočina : průvodce nejen pro děti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace ; 2020. 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87210-83-3.

BRAUNOVÁ, Petra. Muzeum v přírodě Zubrnice : průvodce nejen pro děti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace ; 2020. 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87210-84-0.

CANAVAN, Thomas. Čistil si pračlověk zuby? . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 128 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7912-1.

ETZLER, Tomáš. Novinářem v Číně : co jsem to proboha udělal?. Vydání druhé. V Praze : Vyšehrad, 2022. 431 stran . ISBN 978-80-7601-583-8.

ŽELEZNÁ, Irena. Po stopách knihovnictví v Holešově . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 96 stran . Knihovnička Holešovska ; 41. svazek. ISBN 978-80-908254-3-7.

^ nahoru ^


13. Matematika

PECHA, Jiří. Matematické modelování a simulace recyklačních procesů = Mathematical modelling and simulation of recycling processes : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 57 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-038-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BARRETT, Lisa Feldman. Sedm a půl kapitoly o mozku . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2021. 168 stran . ISBN 978-80-276-0396-1.

BERNHARDT, Klaus. Jak neztratit chuť do života . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 246 stran ;. ISBN 978-80-264-3871-7.

DAVIES, Clair. Spoušťové body = Trigger points : praktický průvodce terapií. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 343 stran . ISBN 978-80-7553-926-7.

DOUCHOVÁ, Zuzana. Láskyplné hubnutí : psychologický a výživový průvodce hubnutím a zdravým životním stylem pro ženy. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 224 stran . ISBN 978-80-271-3018-4.

GREGER, Michael. Jak nedietovat . Bratislava : Noxi, 2022. 741 stran ;. ISBN 978-80-8111-574-5.

GUNTER, Jen. Bible vagíny : průvodce životem s vulvou a pochvou bez mýtů a předsudků. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2022. 461 stran . Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-152-8.

HACALOVÁ, Eva. Můj syn feťák : skutečný příběh. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 260 stran ;. ISBN 978-80-264-3753-6.

KAŠPAROVÁ, Zuzana. Vyhonit ďábla . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 197 stran . ISBN 978-80-242-7905-3.

MEDICÍNA KATASTROF (KONFERENCE). Medicína katastrof : sborník abstrakt z XXIII. ročníku MEKA 2021 v Luhačovicích 14. 9.-16. 9. 2021. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2021. 54 stran ;. ISBN 978-80-7678-014-9.

MYSLIVEČEK, Jaromír. Fyziologie : repetitorium. 2., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 365 stran . ISBN 978-80-7684-041-6.

NAĎOVÁ, Alena. Žena v proměnách roku . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 248 stran . ISBN 978-80-264-3947-9.

OAKLANDER, Violet. Ukrytý poklad : dětské nitro z pohledu gestalt terapie. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 254 stran ;. ISBN 978-80-262-1879-1.

ONDRIOVÁ, Iveta. Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 141 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-1696-6.

PRALONG, Joël. Najít smysl v našich selháních : s Viktorem Franklem a sv. Terezičkou. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 124 stran ;. ISBN 978-80-262-1844-9.

PRAŠKO, Ján. Obsedantně-kompulzivní porucha . Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2019. 268 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0495-6.

SANTORELLI, Saki. Neodvracej pohled : léčivá síla mindfulness. První vydání. Praha : Alferia, 2021. 296 stran ;. ISBN 978-80-271-2448-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Koronakrize - kronika města . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 97 stran . ISBN 978-80-88116-16-5.

SLIMÁKOVÁ, Margit. Osobní receptář pro zdraví a pohodu : jak zvládat chutě na sladkosti, nechuť k pohybu, stres v práci a povinnosti doma, prevenci nemoci a léčbu stravou, kariéru, kritiky i stárnutí. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 333 stran . ISBN 978-80-265-1035-2.

SØBERG, Susanna. Brrr! : skandinávská cesta ke zdravému otužování a šťastnému životu. Vydání první. V Praze : XYZ, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-7683-064-6.

SVOBODOVÁ, Klára. Těhotnej Buddha . Vydání první. Praha : Argo, 2021. 140 stran . ISBN 978-80-257-3653-1.

ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie. II . 2., upravené a doplněné vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. xxviii, 1209 stran . ISBN 978-80-7684-006-5.

VOJÁČEK, Jan. Rozhodni se být zdráv . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 248 stran . ISBN 978-80-264-3784-0.

ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Preferovaný příběh : jak být autorem svého života : první český průvodce narativní terapií. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 135 stran ;. ISBN 978-80-88429-07-4.

ZIMBARDO, Philip G. Lépe žít a milovat díky terapii časové perspektivy . Vydání první. Praha : Academia, 2022. 210 stran ;. Společnost ; sv. 42. ISBN 978-80-200-3184-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

DAVID, Josef. Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938-1948) . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2021. 369 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 29. ISBN 978-80-88304-62-3.

EMMERT, František. Havel . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 214 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7780-6.

ENC, Petr. Nezvěstný . Vydání první. [Ústí nad Labem] : AOS Publishing, 2020. 185 stran . ISBN 978-80-87624-80-7.

FLIMELOVÁ, Alena. Ve stínu mužů : ženy v československých vojenských jednotkách na východní frontě v letech 1942-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 491 stran . 1938-1953 ; svazek 34. ISBN 978-80-200-3231-7.

KLÍMA, Michal. Skautská pátrání po tom, jak u nás vládli komunisté . První vydání. Praha : Člověk v tísni : Junák, 2021. 117 stran . ISBN 978-80-7591-052-3.

KOSATÍK, Pavel. Slovenské století . Vydání první. Praha : Torst, 2021. 407 stran . ISBN 978-80-7215-686-3.

KOTKIN, Stephen. Magnetická hora : stalinismus jako civilizace. Praha ; a Podlesí : Dauphin, 2021. 748 stran . ISBN 978-80-7645-277-0.

Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu : mezinárodní, vnitropolitické, právní a společenské aspekty. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 513 stran . ISBN 978-80-7516-006-5.

STERNLICHT, Hana. Hančina cesta : z Holic až do Svaté země. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 191 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-4081-9.

VEJRAŽKA, Lubomír. Bolest přetrvává a cesta nekončí : nesmazatelný otisk v podvědomí národa. Vydání první. Praha : Baset, 2022. 277 stran . ISBN 978-80-7340-209-9.

VOJÁK A MĚSTO. MĚSTO A ARMÁDA NA MORAVĚ V MODERNÍCH DĚJINÁCH (18.-21. STOLETÍ) (KONFERENCE). Voják a město : město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.-21. století) : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 7. října 2021. Kroměříž : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, p.o. : Knihovna Kroměřížska, p.o., 2021. 153 stran . ISBN 978-80-85945-82-9.

Za zrcadlem : hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 387 stran . Společnost ; sv. 48. ISBN 978-80-200-3237-9.

^ nahoru ^


16. Právo

WRIGHT, Jennifer. Vražedkyně : ženy s krví na rukou. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2021. 172 stran ;. ISBN 978-80-7633-567-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BECKER, Ada. Rozhovory v tichu : tajemná psychologie života skrytá v poutavých rozhovorech s dítětem. Jednoduché a v praxi ověřené návody, jak se znovu zamilovat do svého života. Vydání první. Praha : Amos repro, spol. s r.o., 2021. 164 stran . ISBN 978-80-570-3251-9.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Inspirace Baťa : jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. [Zlín] : Inspirace Baťa : Nadace Tomáše Bati, [2021]. 367 stran ;. ISBN 978-80-908183-0-9.

FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy . Vydání šesté, v Portále první. Praha : Portál, 2020. 335 stran . Klasici. ISBN 978-80-262-1573-8.

KARDARAS, Nicholas. Svítící děti : závislost na moderních technologiích a jak se jí zbavit. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2021. 267 stran ;. Technologie. ISBN 978-80-7413-451-7.

KÖNIGOVÁ, Lucie. Cesta zpátky k sobě : buď tím, kým opravdu jsi. První vydání. Praha : Lucie Königová, 2021. 485 stran ;. ISBN 978-80-11-00600-6.

LEMBKE, Anna. Dopamin : jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 274 stran . ISBN 978-80-7684-008-9.

MITCHELL, Stephen A. Freud a po Freudovi : dějiny moderního psychoanalytického myšlení. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 379 stran ;. ISBN 978-80-7553-912-0.

NIEDERWIESER, Stephan. Nestyďte se! : jak se osvobodit od paralyzujících pocitů studu. Olomouc : ANAG, [2021]. 198 stran . ISBN 978-80-7554-338-7.

RIEMANN, Fritz. Umění stárnout : jak dosáhnout zralosti a získat svobodu. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2022. 171 stran ;. ISBN 978-80-88429-18-0.

RICHARDSON, Kerri L. Zatočte s nepořádkem a získejte zpátky svůj život . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 109 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-7743-1.

SINEL‘NIKOV, Valerij Vladimirovič. Předurčení : hledání pravé cesty. Vydání: první. Březůvky : Mozaika, 2021. 185 stran . ISBN 978-80-906948-2-8.

VALIGURA, Radim. Mentální odolnost : klíč k budoucnosti. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2021. 284 stran . ISBN 978-80-256-3077-8.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAGAROVÁ, Simona. Hořím . Zlín : Pavel Jungmann Archa, 2021. 172 stran . Varia ; svazek 11. ISBN 978-80-87545-83-6.

DAWSON, James. Tahle kniha je teplá . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 279 stran . Yoli. ISBN 978-80-242-7892-6.

DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce . Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-7364-127-6.

FRANC, Martin. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada,. Dětství . Vydání první. Praha : Paseka, 2021. 669 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7637-211-5.

KUWAŁEK, Robert. Vyhlazovací tábor v Bełżci . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 400 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-3114-3.

MIKULKOVÁ, Milena. Hlavu vzhůru po rozvodu?! : cesta k fungujícímu rodičovskému týmu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 229 stran . ISBN 978-80-271-1702-4.

MÜLLER-FUNK, Wolfgang. Teorie cizího : koncepty alterity. První vydání. Brno : Host ; 2021. 350 stran . Teoretická knihovna ; 38. ISBN 978-80-275-0519-7.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa. Vydání první. Praha : Display, 2021. 289 stran . ISBN 978-80-907883-1-2.

PEPE, Dita. Hranice lásky : trauma jako motivace k tvorbě : fotografie jako terapie = Borders of love : trauma as motivation to create art : photography as therapy. Vydání první. Praha : Wo-men ; 2021. 657 stran . ISBN 978-80-907641-5-6.

POSPĚCH, Pavel. Neznámá společnost : pohledy na současné Česko. První vydání. Brno : Host, 2021. 198 stran . ISBN 978-80-275-0826-6.

SZABŁOWSKI, Witold. Tančící medvědi . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán : Jaroslava Jiskrová - Máj, 2021. 245 stran . ISBN 978-80-7675-025-8.

VOLNÝ, Lukáš. Sociální služby v kostce . 1. vydání. Ostrava : Alcuin, s.r.o., [2021]. 135 stran . ISBN 978-80-11-00765-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ANDERSON, Thomas. Lovci tanků. Historie Panzerjäger 1943-1945 od Stalingradu po Berlín . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 288 stran . ISBN 978-80-271-3174-7.

AULT, Diana. Cook anime : jezte jako vaše oblíbená postava : od Bentó po Yakisoba. Vydání první. Brno : Zoner Press, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-7413-480-7.

BARTOŠOVSKÁ, Gabriela. Recepty dětem : vařte pro děti tak, aby chutnalo i vám. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 162 stran . ISBN 978-80-264-1740-8.

Bezlepková kuchařka. Praha : Burda International CZ, s.r.o., [2022]. 158 stran . Apetit zdravý život. ISBN 978-80-88409-02-1.

DAVIS, Holly. Fermentace . První vydání. Praha : Grada, 2021. 271 stran . ISBN 978-80-271-3152-5.

DRDEL, Pavel. Postní kuchařka : od kořene po nať. Vydání první. Praha : Smart Press, 2022. 207 stran . ISBN 978-80-88244-25-7.

EDWARDS, Karen. Kuchyně šetrná k planetě : jak nakupovat a vařit ohleduplně k naší planetě. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 126 stran . ISBN 978-80-7508-722-5.

HABARTOVÁ, Romana. Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje . Vydání: druhé. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 3 nečíslované strany, 40 nečíslovaných volných listů, to je, 80 nečíslovaných stran .

HANSCH, Susanne. Plevel na talíři : 28 druhů plevelu a jak se ho zbavit anebo si na něm báječně pochutnat : 50 receptů z divokých bylin. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 128 stran . ISBN 978-80-7670-072-7.

HOŠŤÁLEK, Petr. Benzín už nevoní, ale já to ještě stihnul.. . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 159 stran . ISBN 978-80-271-3371-0.

HRUBEŠOVÁ, Kristýna. Medvědí kuchařka . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 103 stran . ISBN 978-80-264-3827-4.

HUMENÍK, Martin. Technology of chemical and physical processing of proteins for functional surfaces = Technologie chemického a fyzikálního zpracování proteinů pro funkční povrchy : summary of habilitation thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2022. 50 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7678-069-9.

HUNT, Emily. Objevuj!. Technika . 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7508-724-9.

IHNAČÁK, Marcel. Hostina : méně je někdy více. [Praha] : Slovart, [2022]. 175 stran . ISBN 978-80-276-0360-2.

Kachlová kamna v jižních Čechách . Vydání první. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2021. 399 stran . ISBN 978-80-85033-99-1.

KARMEL, Annabel. Skutečné jídlo pro malé labužníky : více než 100 jednoduchých lahodných receptů pro malé děti i dospělé. Olomouc : ANAG, [2019]. 230 stran . ISBN 978-80-7554-240-3.

KVĚTOŇ, Michael. Automobily a motocykly s motorem Wankel . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 144 stran . ISBN 978-80-271-3429-8.

MARTIN, Steve. Stroje kolem nás : od toustovače po roboty. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 48 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7718-9.

ROKOS, Tomáš. Ogar : příběh zapomenuté značky. [Česko] : Rokos, 2020. 464 stran . ISBN 978-80-270-8647-4.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla a válka : génius, částicová zbraň a mocenský boj. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 423 stran . ISBN 978-80-7553-982-3.

SLADKOWSKI, Marcel. The kingdom of slivovitz : the legacy of distillers and distilleries in Vizovice. First edition in English. Vizovice : R. Jelínek, 2021. 95 stran . ISBN 978-80-11-00061-5.

VERDIER, Marie. Ilustrovaný průvodce francouzskou kuchyní . První vydání. Brno : Eva Aubry, 2021. 247 stran . ISBN 978-80-11-00190-2.

VONÁŠEK, David. 100 skvělých domácích receptů . První vydání. Průhonice : ATYP, spol. s r.o., 2021. 200 stran . David v kuchyni ; 1. ISBN 978-80-906982-2-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

12HONZA,. Cestou orla : z deníku pomalého ultramaratonce. Vydání první. V Borovanech : studio Stará škola, 2021. 252 stran . ISBN 978-80-907841-7-8.

AXT-GADERMANN, Michaela. Zatočte s celulitidou : účinný program pro pevnou pokožku : odborné rady, cvičení a recepty. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7742-4.

BARDA, Michal. Coach : rozhovory. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 219 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7843-8.

BIOLEK, Richard. Cvičebnice koncovek : čtyř-šestikamenáče. 1. vydání. [Praha] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2021. 143 stran . ISBN 978-80-87303-80-1.

BIOLEK, Richard. Kapitoly ze strategie I . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek a Galerie Dolmen, s.r.o., 2021. 167 stran . ISBN 978-80-87303-81-8.

BIOLEK, Richard. Koncovky a studie Vasilije Smyslova . 1. vydání. [Přerov] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, 2021. 89 stran . ISBN 978-80-87303-82-5.

DAVIDSON, Jim. Můj Everest : nejvražednější den v dějinách Everestu. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2021. 397 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7633-564-6.

HOLEČEK, Marek. Dotknout se duše . 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-264-4089-5.

NERADOVÁ, Alice Lily. Příběhy našeho krasobruslení . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2022. 159 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7886-5.

Odpočinek v neklidu : biopolitika spánku a bdění. První vydání. Brno : Host, 2021. 319 stran . ISBN 978-80-275-0535-7.

REESE, Nicole. Jóga : krok za krokem : snadno a s radostí. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2022. 176 stran . ISBN 978-80-7633-573-8.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Sportovní psychologie : průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 239 stran . ISBN 978-80-271-3136-5.

TÓTHOVÁ, Katarína. Bike instruktor : příručka pro začínající bikery a bikerky. První vydání. Praha : Grada, 2021. 96 stran . ISBN 978-80-271-3470-0.

VENCL, David. Začni teď! : průvodce otužováním : od světového rekordmana v plavání pod ledem. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 194 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7849-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

1920-2020 Praha - Tokio : vlivy, pararely, tušení společného = 1920-2020 Prague - Tokyo : exchanges, parallels, common visions. Vydání první. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2021. 318 stran . ISBN 978-80-88161-14-1.

Architektura 58-89 . V Praze : Bigg Boss, [2022]. 2 svazky (662; 657) . ISBN 978-80-908359-3-1.

BŘÍNEK, Tomáš. TMbook. Vydání první. Praha : Listen, 2021. 341 stran . ISBN 978-80-242-7812-4.

CIMBŮRKOVÁ, Tereza. Malujeme akvarelem : 30 lekcí nejen pro malé umělce. Vydání 1. Praha : Bambook, 2022. 136 stran . ISBN 978-80-271-1259-3.

FLIEDR, Bob. Svatý Jakub : pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí. Vydání první. Praha : Římskokatolická farnost děkanství Polička a nakladatelství Argo, 2021. 229 stran . ISBN 978-80-257-3694-4.

FOSSI, Gloria. Po stopách Van Gogha . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-264-3942-4.

GOMBRICH, E. H. Smysl pro řád : studie o psychologii dekorativního umění. První vydání. Praha : Argo, 2021. 478 stran . ISBN 978-80-257-3695-1.

HABARTOVÁ, Romana. Textilní kvítí Marie Skrežinové . Zlechov : Marie Skrežinová ; [2021]. 106 stran . ISBN 978-80-903743-8-6.

Hotely : architektura 20. století. Vydání první. Brno : Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2021. 174 stran . ISBN 978-80-87967-31-7.

HYLAND, Angus. Kočka v umění . První vydání. Praha : Grada, 2021. 158 stran . ISBN 978-80-271-3315-4.

KIELBUSOVÁ, Marie. Šperky a ozdoby z papírových proužků . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 63 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0395-9.

KINTERA, Krištof. Nad očekávání . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2022. 152 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-594-4.

KRÉDLOVÁ, Kateřina. Kraslice malované voskovou batikou . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 64 stran . ISBN 978-80-271-3579-0.

MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběhy slavných fotografií : skrytá tvář historie. První vydání. Praha : Fany, 2021. 197 stran . ISBN 978-80-907248-4-6.

NIKL, Petr. Petr Nikl : grafika : obrazový soupis 2013-2022. 1. vydání. Chrudim : Galerie Art, 2022. 58 stran . ISBN 978-80-907388-8-1.

Rozum versus cit. 2,. Zlínský průmyslový design 1959-1992 . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 123 stran . ISBN 978-80-7678-044-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. České hrady a zámky z nebe. 2. díl,. Jižní Čechy = Czech castles and châteaux from heaven. Part 2, South Bohemia . 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 158 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-24-7.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená urbanistická soutěž, 2021. Březnická, Zlín - nová městská čtvrť . Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 35 stran . ISBN 978-80-87766-97-2.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž, 2018. Revitalizace náměstí Míru . [Zlín] : Statutární město Zlín, 2019. 46 stran . ISBN 978-80-87766-21-7.

TŮMOVÁ, Vendula. Vidět ar©hitekturu - myslet ar©hitekturu : k současné fotografii architektury. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2021. 152 stran . ISBN 978-80-7678-046-0.

VAUGHAN, William. Stíny : v přírodě, životě a umění. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán s.r.o., 2021. 58 stran . Pergamen ; svazek 37. ISBN 978-80-7675-020-3.

Velké kino moderního Zlína = The great cinema of modern Zlín. Vydání první. Praha : Centrum pro středoevropskou architekturu ; 2020. 130 stran . ISBN 978-80-906938-1-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

AHRENS, Sönke. Jak si dělat chytré poznámky : čtěte, pište a přemýšlejte s pomocí legendární metody zettelkasten. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. 229 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-146-7.

HLÁSKOVÁ, Alžběta. Manuál hravého rodiče, aneb, 200 snadných tipů, jak předejít konfliktům s dětmi . První vydání. V Praze : Institut fyziologické socializace, 2021. 257 stran . ISBN 978-80-11-00750-8.

JANČOK, Ľubomír. Život na Sorbonně : výchova elit ve Francii. První vydání. Bratislava : Marenčin PT, spol. s r. o., 2021. 246 stran . ISBN 978-80-569-0918-8.

MICHALOVÁ, Zdeňka. Sociální dovednosti v mateřské škole : aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností. Vydání 1. Praha : Grada, 2022. 85 stran, 33 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-271-3361-1.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci . Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2021. 156 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-7678-051-4.

VEBEROVÁ, Eva. Encyklopedie pro předškoláky . Vydání první. Praha : Albi, 2021. 125 stran . Kouzelné čtení. ISBN 978-80-88317-50-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KELLY, James F. Objevuj!. Kódování . 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7508-723-2.

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Jazyk R a tvorba grafů . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 253 stran . Knihovna programátora. ISBN 978-80-271-3137-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

GUTJAHR, Axel. Bylinky pro každého : vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek : zahradní bylinky, plané bylinky, vyvýšený záhon z palet. První vydání. Praha : Grada, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-271-3237-9.

HOCHEGGER, Karin. Pěstujeme bylinky . České vydání první. Praha : Vašut, 2021. 79 stran . ISBN 978-80-7541-302-4.

Jiné klima - jiný les . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 210 stran . Průhledy ; sv. 19. ISBN 978-80-200-3300-0.

KALÁBOVÁ, Lenka. Pernštejnský park . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-908257-0-3.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 283 s. Zahradní kultura v souvislostech ; svazek I. ISBN 978-80-87231-57-9.

MAYER, Joachim. Jak na vyvýšené záhony : snadné zahradničení se vzorovými záhony. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 126 stran . ISBN 978-80-7670-077-2.

NEDBÁLEK, Karel. Revoluce v roce 1989 začala ve Slušovicích : aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2022. 169 stran . ISBN 978-80-908245-7-7.

Pěstujeme ze semínek : jak postupovat při výsevu : 33 druhů nejvhodnějších rostlin : recepty pro chuť i vitalitu : tipy a triky pro snadný výsev. Praha : Tarsago Česká republika, s.r.o., 2018. 80 stran . Receptář ; 1/2018. ISBN 978-80-7406-366-4.

TILLEROVÁ, Zuzana. Koně : původ, plemena, vlastnosti, chov, jízda, výcvik, ustájení, zajímavosti. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2015. 126 s. Příroda. ISBN 978-80-7346-177-5.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž, 2019. Divadelní park ve Zlíně . Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87766-96-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně