Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2022

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BALÁK, Libor. Homo sapiens : příběh lidstva. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2020. 145 stran . Bookazine,. ISBN 978-80-7525-326-2.

ČURDA, Vojtěch. Ladislav Štoll : příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 476 stran. Historie. ISBN 978-80-200-3271-3.

HEROLDOVÁ, Helena. Stříbrná a modrá: šperky z Číny v Náprstkově muzeu = Silver and blue: jewellery from China in the Náprstek Museum. Praha : Národní muzeum, 2021. 143 stran . Editio Monographica Musei Nationalis Pragae ; num. 28. ISBN 978-80-7036-677-6.

HOLCMAN, Josef. Stoletý mládenec, aneb, Rodokmen Slováckého roku . Kyjov : město Kyjov, 2021. 281 stran . ISBN 978-80-906958-2-5.

HOLCMAN, Vojtěch. Hýlom hálom, Kyjove! . Vydání první. Kyjov : MÚ Kyjov, 2015. 81 stran .

JEŽEK, Martin. Můj rok 1982 . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2022. 224 stran . ISBN 978-80-265-1064-2.

KOLÁŘOVÁ, Marta. V souladu s přírodou : politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 254 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Studie ; 143. svazek. ISBN 978-80-246-4993-1.

TATÍČKOVÁ, Irena. Můj rok 1952 . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-265-1045-1.

ZELENÝ, Mnislav. Atlas indiánů Jižní Ameriky : život, sex, smrt. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 347 stran . ISBN 978-80-257-3570-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ATTENBOROUGH, David. Výpravy do divočiny : dobrodružství mladého přírodovědce. Vydání první. Praha : Argo, 2022. 427 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-3739-2.

BILLA (FIRMA). Projekty společenské odpovědnosti : Billa vrací ovocné stromy zpět do krajiny. [Modletice] : [BILLA], [2021]. 4 brožury .

HOPFENMÜLLER, Sebastian. Jak zachránit včely : balkonové, terasové a zahradní projekty na podporu včel. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-7670-069-7.

KULA, Emanuel. Chroust maďalový : (Melolontha hippocastani Fabricius, 1801). Vydání: první. Hradec Králové : Lesy České republiky, s.p., 2021. 295 stran . Grantové služby LČR. ISBN 978-80-86945-35-4.

NEUBERT, Hanns-Joachim. 100 pokladů naší planety. Národní parky . 5., aktualizované vydání. Praha : Rebo International CZ, 2021. 255 stran . ISBN 978-80-255-1134-3.

ROMAN, Joe. Velryba . Vydání první. Litvínovice : Élysion, 2022. 224 stran . Zvíře. ISBN 978-80-87757-24-6.

RUTHERFORD, Adam. Stručné dějiny každého z nás . V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2021. 443 stran ;. Prameny. ISBN 978-80-7335-663-7.

ŠKORPÍK, Martin. Kudy do Podyjí : za přírodou a historií. Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-87643-14-3.

ŠŤASTNÝ, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014-2017 . 1. vydání. Praha : Aventinum, 2021. 511 stran . ISBN 978-80-7442-130-3.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Encyklopedie fantasy filmu. Vydání první. Praha : XYZ, 2021. 342 stran . ISBN 978-80-7683-017-2.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 3, 61-77 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně žijí = The Kudlov Barn : Film Studios in Gottwaldov-Zlín are alive. Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2018. 254 stran .

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 4, 78-92 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně se osamostatňují = The Kudlov Barn : film studios in Gottwaldov-Zlín become independent. Vydání první. [Zlín] : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907300-3-8.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 5, 93-20 : Kudlovská stodola : Zlínské filmové ateliéry v nové době = The Kudlov Barn : Zlín's film studios in modern times. Vydání první. [Zlín] : Filmfest, s.r.o., 2021. 255 stran . ISBN 978-80-907165-1-3.

CHLOPČÍK, Zdeněk. Protančit se životem . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-264-3894-6.

PILÁT, Zdeněk. Tyl v Kunovicích : z historie divadelního spolku Tyl. Vydání první. V Uherském Hradišti : Tomáš Ježek - Ottobre 12, 2020. 135 stran . ISBN 978-80-86528-66-3.

ŠVÁBENICKÝ, Jan. Fenomén italský western : sociokulturní chrakteristiky jednoho žánru. Vydání první. Praha : Casablanca, 2021. 415 stran . ISBN 978-80-87292-51-8.

Vysočina filmová. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2018. 43 stran . ISBN 978-80-270-8632-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

FASSMANN, Martin. Český zaměstnanec v době pokoronavirové . Praha : Sondy, 2020. 62 stran ;. Pohledy : studie - analýzy - prognózy ; 1/2020. ISBN 978-80-86846-72-9.

Gottwaldov v letech 1960-1963 : přehled o činnosti Městského národního výboru v Gottwaldově a rozvoji města za volební obdobé 1960-1963. Gottwaldov : Rada Městskéh národního výboru v Gottwaldově, [1964]. 22 stran .

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Povolání našich předků : od formanů k silákům. Vydání 1. Praha : Bambook, 2021. 141 stran . ISBN 978-80-271-2497-8.

Krize a příležitosti : ekonomické a sociální dopady epidemie Covid-19. Praha : Rosa Luxemburg Stiftung, 2020. 107 stran . ISBN 978-80-907997-0-7.

LOKÁLNÍ A DRUŽSTEVNÍ ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ JAKO PROGRESIVNÍ VIZE (KONFERENCE). Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize : co přinesla mezinárodní konference. Praha : Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice ve spolupráci se spolkem Alternativa Zdola, 2018. 56 stran . ISBN 978-80-270-8692-4.

LOKÁLNÍ EKONOMIKA: NÁVOD K POUŽITÍ (KONFERENCE). Lokální ekonomika: návod k použití : sborník z konference Alternativy Zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Praha : Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice ve spolupráci se spolkem Alternativa Zdola, 2019. 68 stran . ISBN 978-80-270-7150-0.

MIKETA, Kamil. Podnikatelské legendy první republiky a jejich následovníci . První vydání. Praha : EEZY, 2021. 298 stran . ISBN 978-80-908101-3-6.

NÁDOBA, Jiří. Máme na víc : #jensedomluvit. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 138 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-562-3.

POHUNEK, Jan. Bizarní a zaniklá povolání . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 199 stran . ISBN 978-80-264-3723-9.

PROTECTIONISM - PROTECTION OR DESTRUCTION OF NATIONAL ECONOMIES? (KONFERENCE). Proceedings of the 13th international scientific conference: European Forum of Entrepreneurship 2020 : "Protectionism - Protection or Destruction of National Economies?": Newton College, Prague, March 2020. Praha : Newton Academy, a.s., 2020. 226 stran . ISBN 978-80-88328-10-0.

Předpoklady pro ekonomický vývoj v roce 2021. Praha : Sondy, s.r.o., 2020. 77 stran . Pohledy : studie - analýzy - prognózy ; 2/2020. ISBN 978-80-86846-73-6.

Zpráva o činnosti MNV ve Zlíně v jubilejním roce 1947. Zlín : nákladem MNV ve Zlíně, [1948]. 22 stran .

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BARTOŠEK, Karel. Rabín Šach : z časů mudrců a pronásledování. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 104 stran . Knihovnička Holešovska ; 42. svazek. ISBN 978-80-908254-4-4.

BATCHELOR, Douglas. Nejbohatší poustevník : skutečný příběh Douga Batchelora. Vydání druhé. Praha : Advent-Orion spol. s r.o., 2021. 142 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7172-573-2.

Bible : překlad 21. století. 5. opravené vydání. Praha : Biblion z.s., 2018. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-36-6.

Bible : překlad 21. století. 7. opravené vydání. Praha : Biblion, 2019. xv, 1180 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-48-9.

Bible : překlad 21. století. 7. opravené vydání. Praha : Biblion, 2019. xv, 1180 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-48-9.

Bible : překlad 21. století. 5. opravené vydání. Praha : Biblion z.s., 2018. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-36-6.

Bible : překlad 21. století. 5. opravené vydání. Praha : Biblion z.s., 2018. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-36-6.

Bible : překlad 21. století. 5. opravené vydání. Praha : Biblion z.s., 2018. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-36-6.

Biografický slovník Církve československé husitské . Vydání první. Praha : Církev československá husitská, 2020. 639 stran . ISBN 978-80-7000-167-7.

BRAUNSTEIN, Jean-François. Filosofie, která přišla o rozum : gender, zvíře, smrt. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 294 stran ;. ISBN 978-80-7325-534-3.

BREGMAN, Rutger. Lidstvo : dějiny naděje. Praha : Argo, 2022. 425 stran . Crossover ; 11. ISBN 978-80-257-3693-7.

BRIDGES, Jerry. Společensky přijatelné hříchy? . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 274 stran ;. ISBN 978-80-87587-94-2.

DHUODA,. Příručka pro syna : ideální portrét šlechtice karolinské doby. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 205 stran . Litteraria et poetica. ISBN 978-80-257-3664-7.

HEJDÁNEK, Ladislav. Úvod do filosofování . Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha : OIKOYMENH, 2021. 263 stran . Oikúmené ; svazek 209. ISBN 978-80-7298-588-3.

HOWE, Ant. Zápas, vzdor a spočinutí - různé způsoby odpovědi na boží hlas . Praha : Unitářská akademie, 2019. 7 stran ;. Obzory. Teologie ; podzim 2019, sešit 1. ISBN 978-80-86105-82-6.

KRAUSOVÁ, Jitka. Manželství - cesta ke svatosti : svatí manželé 20. století. 3. upravené vydání. Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., 2019. 320 stran ;. A.M.I.M.S. M. ISBN 978-80-7266-446-7.

KRAUSOVÁ, Jitka. Manželství - cesta ke svatosti II. : svatí manželé 1800-1950. 1. vydání. Olomouc : Centrum pro rodinný život, z.s., 2018. 133 stran ;. ISBN 978-80-906909-3-6.

LINGWOOD, Stephen. Dialogy o víře: adamsovský přístup k unitářskému pojetí evangelizace . Praha : Unitářská akademie, 2019. 10 stran ;. Obzory. Teologie ; podzim 2019, sešit 3. ISBN 978-80-86105-84-0.

LINGWOOD, Stephen. Některé základní prvky unitářské teologie . Praha : Unitářská akademie, 2019. 10 stran ;. Obzory. Teologie ; podzim 2019, sešit 2. ISBN 978-80-86105-83-3.

LIŠKA, Vladimír. Relikviář svatého Maura : po stopách objevu století. Vydání první. V Praze : XYZ, 2021. 173 stran . ISBN 978-80-7597-942-1.

MALÝ, Jakub. Boží kniha od Pastoral Brothers . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-264-3855-7.

PAVLÍČKOVÁ, Radmila. Vytváření konvertity : jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku. Vydání první. Praha : NLN, 2021. 482 stran . ISBN 978-80-7422-805-6.

ROBERTS, Lance. Hledání Boží vůle : jak rozpoznat skutečné Boží vedení?. Kroměříž : Didasko, [2021]. 26 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-87-4.

Systematická teologie : systematické shrnutí biblického učení. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 916 stran ;. ISBN 978-80-87587-82-9.

Unitářská teologie: jaký rámec dáváme světu? . Praha : Unitářská akademie, 2019. 26 stran ;. Obzory. Teologie ; podzim 2019, sešit 4. ISBN 978-80-86105-85-7.

WRIGHT, N. T. Podstata křesťanství . Praha : Biblion, 2019. 246 stran ;. ISBN 978-80-87282-45-8.

WRIGHT, N. T. Překvapivá naděje . Praha : Biblion, 2018. 348 stran ;. ISBN 978-80-87282-34-2.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KAKU, Michio. Božská rovnice : hledání teorie všeho. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2022. 205 stran . Střed ; svazek 128. ISBN 978-80-7260-515-6.

MACFARLANE, Robert. Podzemí : cesta hlubinami času. Vydání první. V Praze : Mladá fronta, 2022. 375 stran ;. ISBN 978-80-204-5948-0.

Úžasný svět energie a pohybu : jak to funguje?. 2. vydání, (v této úpravě 1.). V Brně : CPress, 2018. 103 stran . Jak to funguje?. ISBN 978-80-264-1956-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

FIŠAR, Jiří. Americké prázdniny . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 255 stran . ISBN 978-80-7565-745-9.

HANUS, Jan. Daleké cesty . Lukov : Jan Hanus, 2021. 271 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00553-5.

HOLUB, Emil. To the upper Zambezi : some 19th century notes of Czech traveller Emil Holub. [Praha] : Zdeněk Rampas - Nová vlna, 2021. 108 stran . ISBN 978-80-88343-17-2.

Památky žijí : 8 zážitkových tras. První vydání. [Český Krumlov] : [Vydavatelství MCU], 2019. 64 stran . ISBN 978-80-88303-40-4.

PÜCKLER-MUSKAU, Hermann von. Dopisy Zesnulého. I,. Anglie v letech 1826-1828 očima pruského knížete . Vydání první. Praha : Argo, 2021. 665 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh . Itineraria ; svazek 10. ISBN 978-80-257-3665-4.

SLÁMOVÁ, Majda. Po zemi do Bangladéše . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-264-3907-3.

SUCHARDA, Jan. Island - 133 nej.. : kapesní obrazový průvodce po Islandu. Hrotovice : PhDr. Jan Sucharda - JAS, 2022. 151 stran . ISBN 978-80-907819-1-7.

ŠNAJDARA, Pavel. Geologické lokality Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-87833-51-3.

TOP atraktivity Vysočiny. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2018. 23 stran .

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 33 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2021. 237 stran . ISBN 978-80-7445-520-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDREJEV, Nikolaj Jefremovič. To, nač se vzpomíná : z rodinných vzpomínek Nikolaje Jefremoviče Andrejeva (1908-1982). Vydání první. Praha : Academia, 2021. 1160 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 118. ISBN 978-80-200-3145-7.

Benediktini a střed Evropy : křesťanství, kultura, společnost 800-1300. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2021. 429 stran . ISBN 978-80-7422-462-1.

Biografický slovník českých zemí. 24. sešit,. Hem-Hi. Vydání první. Praha : Historický ústav AV ČR : Academia, 2021. ix stran, strany 472-627 ;. ISBN 978-80-200-3275-1.

BLACK, Jeremy. Historie světa : od pravěku po 21. století. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7042-5.

BROŽOVÁ, Irena. Čarovná Praha = Magical Prague. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 165 stran . ISBN 978-80-88427-11-7.

CICERO, Marcus Tullius. Výbor z korespondence. II . Vydání první. Praha : Argo, 2021. 493 stran . Antika ; svazek 3. ISBN 978-80-257-3645-6.

Cyklovýlety po Vysočině s návazností na EuroVelo 13. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2018. 87 stran . Iron Curtain Trail.

ČOUPEK, Lukáš. Předkové nám, my potomkům : Staré Město 1321-2021. Vydání první. Staré Město : město Staré Město ve spolupráci se Státním okresním archivem Uherské Hradiště, 2021. 238 stran . ISBN 978-80-11-00244-2.

GOLEC, Martin. Starší doba železná v srdci Hané . 1. vydání. Prostějov : Muzeum a galerie v Prostějově, p.o., 2021. 108 stran . ISBN 978-80-86276-46-5.

JURAČKA, Josef. Stopy dávné i nedávné minulosti Bojkovska . Vydání: první. Bojkovice : město Bojkovice : Muzeum Bojkovska, 2021. 343 stran . ISBN 978-80-908331-0-4.

JURMAN, Oldřich. Převrat : pravda, fámy a lži o 17. listopadu. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-907681-0-9.

KALOUSEK, Josef. Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky. II. . Vydání první. Praha : NLN : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ; 2021. 702 stran . EGO. Paměti, deníky, korespondence ; svazek 27. ISBN 978-80-7422-792-9.

LEDNICKÁ, Karin. Životice : obraz (po)zapomenuté tragédie. První vydání. Ostrava-Svinov : Bílá vrána, 2022. 247 stran . ISBN 978-80-88362-08-1.

Lhota u Vsetína. Vydání první. [Brno] : pro obec Lhota u Vsetína vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, s.r.o., 2021. 139 stran . ISBN 978-80-88131-58-8.

LIUTPRAND, cremonský biskup,. Antapodosis, čili, Odplata a další spisy . Vydání první. Praha : Argo, 2021. 349 stran . Memoria medii aevi ; svazek 31. ISBN 978-80-257-3606-7.

MACGREGOR, Neil. Německo : vzpomínky jednoho národa. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 639 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-3345-5.

MATYSZAK, Philip. Zapomenuté národy starověkého světa . I. vydání. Brno : Lingea, 2021. 288 stran . ISBN 978-80-7508-727-0.

MOTYKOVÁ-ŠNEIDROVÁ, Karla. Dlouhý život s archeologií . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 314 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7465-494-7.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. 18 . Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-86183-94-7.

Památky UNESCO. Jihlava : Vysočina Tourism, 2019. 11 stran .

PÁNEK, Jaroslav. Historici ve víru raného novověku = Historians in the swirl of the early modern history. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. 2 svazky (1135 stran) . ISBN 978-80-7560-366-1.

PROKŠ, Petr. Československo a nová Evropa : mezinárodní souvislosti vzniku a formování samostatného Československa (1914-1918/1919-1920). Vydání první. Praha : Academia, 2022. 467 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-3314-7.

Rusko a slovanský svět : staletí soužití a střetů. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 264 stran . Russia Altera ; svazek 35. ISBN 978-80-7465-491-6.

SMOLÍKOVÁ, Klára. S Komenským do komiksu : únikovka s Amosem. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 110 stran . ISBN 978-80-262-1656-8.

VECHETA, Vladimír. Cykloregion Vysočina : průvodce trasami pro výlety na jeden i více dní. Vydání první. Jihlava : Kraj Vysočina, 2018. 102 stran . ISBN 978-80-87521-36-6.

Velká kniha - Starověký Egypt : objevte jednu z největších civilizací, která kdy obývala naši planetu : faraoni, pyramidy, hieroglyfy. Vydání třetí. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2020. 160 stran . Bestseller. ISBN 978-80-7525-304-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

BARTON, Geoff. Led Zeppelin : kompletní příběh. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2020. 144 stran . Bookazine, sešit č. 7. ISBN 978-80-7525-312-5.

ČERNÝ, Jiří. Jiří Černý ..na bílém : hudební publicistika 2000-2020. První souborné vydání. Praha : Galén, [2021]. 833 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-572-6.

HAMPL, Petr. Hrají pro radost (a taky dost dlouho) : sté jubileum Velkého dechového orchestru města Zlína (1921-2021). Zlín : Hudební sdružení Zlín, 2021. 63 stran .

KLUSÁK, Pavel. Gott : československý příběh. První vydání. Brno : Host, 2021. 429 stran . ISBN 978-80-275-0598-2.

Piano pro každého . Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2021. 160 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7525-391-0.

ŠMÍDOVÁ, Ludmila. ..papír a olovo.. : hudebniny vydané tiskem v Praze v 19. století ze sbírky hudebního oddělení Národní knihovny České republiky. 1. vydání. Praha : Národní knihovna ČR, 2021. 79 stran . ISBN 978-80-7050-743-8.

Ukulele pro každého . Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2021. 160 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7525-402-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého. 2 . Druhé vydání. Praha : Mám talent , 2020. 396 stran ;. Knížky pro talentované čtenáře. ISBN 978-80-906506-4-0.

EDER, Jürgen. Politika a literatura ve 20. století : příspěvky k nezbytnému diskurzu. Vydání první. České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2021. 254 stran ;. Episteme. Societas. ISBN 978-80-7394-858-0.

HALASOVÁ, Dagmar. Skryté krásy kořeny.. : Bohuslav Reynek a bible. První vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 117 stran ;. ISBN 978-80-7325-532-9.

KUBÍNOVÁ, Marie. Časoprostor lyriky . Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. 114 stran ;. ISBN 978-80-7658-014-5.

TAYLOR, Charles. Jazykový živočich : šíře lidského užívání jazyka. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 393 stran ;. Limes. ISBN 978-80-246-4849-1.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE. Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 1.1.2020. Praha : Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2020. 179 stran . ISBN 978-80-905500-3-2.

DRAGOUN, Michal. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. I. svazek,. Rukopisy a inkunábule . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2021. 684 stran . ISBN 978-80-7649-023-9.

DRAGOUN, Michal. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. II. svazek,. Rukopisy Kříže z Telče . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2021. Strana 695-1365 ;. ISBN 978-80-7649-024-6.

DRAGOUN, Michal. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. III. svazek,. Rejstříky . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2021. Strana 1375-1664 ;. ISBN 978-80-7649-025-3.

FOBEROVÁ, Libuše. 70 let vědecké knihovny v Ostravě . První vydání. Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020. 95 stran . ISBN 978-80-7054-293-4.

LAICHTER, František. O umlčené kulturní epoše : kus nakladatelské historie. Vydání první. Praha : Academia : EMAN, 2021. 2 svazky (969; 858 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh) . Paměť ; sv. 125. ISBN 978-80-200-3213-3.

ROSÁK, Jan. Baví mě bavit, aneb, Půlstoletí s mikrofonem . Vydání první. Praha : Motto, 2021. 210 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-267-2112-3.

ŠUCHMA, Miloš. Vzpomínky čechokanaďana . Praha : Muzeum paměti XX. století, 2021. 447 stran . ISBN 978-80-907989-2-2.

ŽELEZNÁ, Irena. Po stopách knihovnictví v Holešově . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 96 stran . Knihovnička Holešovska ; 41. svazek. ISBN 978-80-908254-3-7.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BROCHMANN, Nina. Holčičí kniha : upřímný průvodce pubertou. Vydání první. V Praze : Slovart, 2022. 262 stran . ISBN 978-80-276-0258-2.

Finské přírodní doplňky stravy : sborník článků : novinky 2018. Český Těšín : Finclub plus, 2018. 108 stran ;.

FORMÁNEK JAGANJACOVÁ, Nina. #Příběhy o rakovině : praktický průvodce pro všechny, kteří s rakovinou přichází do styku. Vydání první. Praha : Sifty 52, z.s., 2021. 130 stran . ISBN 978-80-11-00175-9.

KAY, Adam. Anatomie od Adama : úplný (a úplně nechutný) průvodce lidským tělem. Vydání první. Brno : Nakladatelství JOTA, 2021. 413 stran . ISBN 978-80-7565-891-3.

KRAUSOVÁ, Jitka. Eskulapova hůl, lampa a kříž : svatí a věřící lékaři a zdravotníci : (17.-21. století). 1. vydání. Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S. z.s. : Milujte se! z.s. ; 2021. 288 stran ;. ISBN 978-80-7266-464-1.

MÁSLOVÁ, Helena. Plodnost : cesta k mateřství. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 269 stran . ISBN 978-80-264-3945-5.

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ. Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha : sborník příspěvků videokongresu, Praha 20.6.2020. Praha : pro Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. vydal Tomáš Pfeiffer - nakladatelství Dimenze 2+2, [2020]. 82 stran . ISBN 978-80-85238-42-6.

PAVLIŠTOVÁ, Pavlína. Svět non toxic : méně je více. 1. vydání. V Praze : CPress, 2021. 349 stran . ISBN 978-80-264-3896-0.

PELIKÁNOVÁ, Karla. Mocné bylinky : osvědčené rady pro zdraví a půvab s pomocí přírody. Vydání první. Praha : RF Hobby, s.r.o., 2020. 239 stran . Paní domu. ISBN 978-80-907772-3-1.

PIRK, Jan. Srdcař v cílové rovince . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 231 stran . ISBN 978-80-265-1012-3.

WEBSTER, Bethany. Objevování vnitřní matky : průvodce hojením mateřského zranění a seznámením s osobní vnitřní silou. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 378 stran ;. ISBN 978-80-7684-036-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BAHNÍK, Petr. Svatý Vojtěch a středoevropský prostor = Saint Adalbert and Central Europe. Praha : Patrimonium Sancti Adalberti, 2021. 83, 95 stran ;. ISBN 978-80-270-9766-1.

CASSAM, Quassim. Konspirační teorie . Vydání první. Praha : Filosofia, 2020. 125 stran ;. Dnešní svět ; svazek 8. ISBN 978-80-7007-653-8.

Civil society and leftist values : comparative study mapping the state of civil society organizations from a leftist perspective in the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. Prague : Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., 2020. 231 stran . ISBN 978-80-270-7639-0.

Československo a Svatý stolec. II2.2,. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti 1926-1927 : edice dokumentů . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2021. 482 stran ;. ISBN 978-80-88304-46-3.

Člověk v soukolí StB . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 318 stran . ISBN 978-80-88292-72-2.

GAFKE, Matthias. Heydrichovi "muži z Východní marky" : rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 509 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3269-0.

HLAVÁČ, Bedřich. Vídeňské vzpomínky . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2021. 271 stran ;. Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 28. ISBN 978-80-7422-803-2.

JELEN, Libor. Konfliktní regiony světa. Evropa . 1. vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2021. 127 stran . ISBN 978-80-87476-06-2.

KOUBEK, Jiří. Přehled výsledků ČSSD v krajských volbách 2000-2016 . Praha : MDA, [2020]. 15 stran . Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 15. ISBN 978-80-87348-75-8.

LUKÁŠ, Luděk. Konvergovaná bezpečnost . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2019. 206 stran . ISBN 978-80-87500-99-6.

MORAIN, Dan. Kamala Harrisová : vlastní cestou. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2021. 324 stran ;. ISBN 978-80-7260-506-4.

Občanská společnost a levicové hodnoty : srovnávací studie mapující stav organizované občanské společnosti z levicové perspektivy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Praha : Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V., 2020. 206 stran . ISBN 978-80-270-7638-3.

SNYDER, Timothy. Tyranie : dvacet lekcí z 20. století v obrazech. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7260-509-5.

SVOBODA, Michal. Finanční řízení obcí . Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2021. 99 stran . ISBN 978-80-88375-08-1.

ŠVEC, Daniel. Wellington byl jejich osud : životní příběh Sgt. Jaromíra Drmelky, pilota 311. čs. bombardovací perutě RAF. První vydání. [Tři Sekery] : Daniel Švec, [2021]. 199 stran . ISBN 978-80-270-8715-0.

THOM, Françoise. Jak chápat putinismus . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2021. 253 stran ;. ISBN 978-80-7564-063-5.

TYMIŃSKI, Kazimierz. Prošel jsem peklem Osvětimi . [Líbeznice] : Víkend, 2018. 189 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-217-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BREUNING, Loretta Graziano. Návyky šťastného mozku : naučte svůj mozek produkovat více serotoninu, dopaminu, oxytocinu, endorfinů. Olomouc : ANAG, [2021]. 215 stran . ISBN 978-80-7554-335-6.

DAGGY,. Křišťálová řeka . Praha : [Dar], 2021. 99 stran . ISBN 978-80-270-9923-8.

JUNG, Carl Gustav. Mysterium coniunctionis : studie o rozdělování a spojování duševních protikladů v alchymii. III,. Aurora consurgens - doplňkový svazek od Marie-Louise von Franz . Vydání první. Praha : Malvern, 2021. 476 stran ;. ISBN 978-80-7530-323-3.

KRAUSOVÁ, Jitka. Příběhy moudrosti : pomoc na cestě k sebepoznání a růstu. Vydání: druhé upravené (v A.M.I.M.S. vydání první). Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2019. 96 stran . A.M.I.M.S. M ; 20. ISBN 978-80-270-6447-2.

LEMBKE, Anna. Dopamin : jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 274 stran . ISBN 978-80-7684-008-9.

PETERSON, Jordan B. Řád není všechno : 12 dalších pravidel pro život. První vydání. Praha : Argo, 2021. 371 stran . ISBN 978-80-257-3648-7.

RICHARDSON, Kerri L. Zatočte s nepořádkem a získejte zpátky svůj život . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 109 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-7743-1.

RUTHERFORD, Margaret Robinson. Perfektně skrytá deprese : smutek maskovaný perfekcionismem. Vydání první. Praha : Portál, 2022. 223 stran ;. Spektrum ; 133. ISBN 978-80-262-1878-4.

STARÁ, Ester. Kniha pocitů : jak se vyznat v sobě i ostatních. Vydání první. V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2022. 93 stran . ISBN 978-80-88429-16-6.

STOUT, Martha. Jak vyzrát na sociopata odvedle : obrana proti nemilosrdným manipulátorům. Vydání první. Paha : Dům Harfa, 2021. 206 stran ;. ISBN 978-80-900379-3-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 3., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 308 stran. ISBN 978-80-7684-056-0.

BAČUVČÍK, Radim. Kulturní zboží jako dar : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2018. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-87500-98-9.

BARTLOVÁ, Milena. Ženy, které nechtěly mlčet : tři československé příběhy. Vydání první. [Praha] : Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupení v České republice, 2021. 296 stran . ISBN 978-80-907997-8-3.

BAUMAN, Zygmunt. Tekutý život . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2021. 235 stran ;. ISBN 978-80-7564-067-3.

CZECH, Danuta. Kalendář událostí v KT Auschwitz. 1. svazek . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 762 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3252-2.

CZECH, Danuta. Kalendář událostí v KT Auschwitz. 2. svazek . Vydání první. Praha : Academia, 2021. Strana 763-1183 . Historie. ISBN 978-80-200-3253-9.

FISCHER, Ondřej. Profesionalita, ctnosti a etika povolání . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 177 stran. ISBN 978-80-246-4906-1.

GIERAK-ONOSZKO, Joanna. 27 smrtí Tobyho Obeda . Žilina : Absynt, 2021. 327 stran . Prokletí reportéři. ISBN 978-80-8203-306-2.

HAJZLER, Tomáš. Dobrý život ve stínu konzumní společnosti : život žitý v souladu se sebou samým, s ostatními lidmi a přírodou, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Praha : PeopleComm, 2021. 635 stran . ISBN 978-80-87917-56-5.

JŮN, Hynek. Když běžné postupy selhávají : jak hledat reálná řešení složitých situací v sociálních službách. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 52 stran . ISBN 978-80-88429-05-0.

KLIMEŠ, David. Doporučeno nezveřejňovat : fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu. Vydání první. Praha : Academia, 2022. 280 stran . Šťastné zítřky ; sv. 34. ISBN 978-80-200-3264-5.

PLACHÁ, Pavla. Zpřetrhané životy : československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939-1945. 1. vydání. Praha : Pulchra : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 493 stran . ISBN 978-80-7564-062-8.

RANDÁK, Dušan. Umění nepít : cesta střízlivého bojovníka. 1. vydání. V Brně : CPress, 2022. 199 stran . ISBN 978-80-264-3872-4.

Sociální bydlení v ČR. [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí, [2021]. 48 stran . ISBN 978-80-7421-246-8.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CALDESI, Katie. 30minutová low carb kuchařka : 100 nízkosacharidových receptů, které zatočí i s cukrovkou. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-88428-02-2.

DOSTALOVÁ, Jitka. Zelené střechy : souhra architektury s přírodou. První vydání. Praha : Grada, 2021. 168 stran . ISBN 978-80-271-1326-2.

DVOŘÁK, Adam. Taste of Red . 1. vydání. Praha : Došel karamel s.r.o., 2021. 173 stran . ISBN 978-80-907765-8-6.

ERNYEIOVÁ, Andrea. Nebojte se gefilte fiš : židovská kuchařka. První vydání. Praha : JCC Prague, z.ú., 2021. 91 stran . ISBN 978-80-11-00518-4.

GOTTWALDOVÁ, Ludmila. Vůně domácího pečení . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 279 stran . ISBN 978-80-264-3939-4.

Grilování : léto na grilu!. Praha : Mladá fronta, 2020. 82 stran . ISBN 978-80-204-5825-4.

HAMBÁLEK, Michal. Dubový poklad, aneb, Pernštejnská truhla . Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2021. 57 stran . ISBN 978-80-87151-54-9.

HÖLLER, Anke. Jedlá semena z přírody : hledáme, sbíráme a všestranně vychutnáváme. Vydání první. V Praze : Mladá fronta, 2021. 144 stran . ISBN 978-80-204-5901-5.

Kempy na Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2019. 38 stran .

KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky . Druhé vydání. Brno : Soliton.cz, 2017. 229 stran . ISBN 978-80-87621-08-0.

Orosené dějiny . Vydání první. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019. 398 stran . Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia historica ; 22. ISBN 978-80-7561-168-0.

Pivovary na Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, 2018. 35 stran .

POLÁK, Jiří. Příběh žvýkací gumy = Chewing gum story. Vydání první. Praha : Olympia, 2020. 219 stran . ISBN 978-80-7376-566-8.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla : vizionář - génius - čaroděj. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 509 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-038-6.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla a válka : génius, částicová zbraň a mocenský boj. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 423 stran . ISBN 978-80-7553-982-3.

SPITZER OSTŘANSKÁ, Ivana. Sušárny ovoce : živé dědictví (nejen) Horního Vsacka. 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2021. 134 stran . ISBN 978-80-87614-63-1.

STEJSKALOVÁ, Marie. Mářina kuchařka : recepty, kronika našeho života. První vydání. Brno : TIC Brno, příspěvková organizace, 2020. 268 stran . ISBN 978-80-88313-12-0.

Svit v číslech a dokumentech : 1894-1953. Zlín : Svit, n.p., propagační oddělení, [1956]. 16 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

TUČEK, Jan. Legendární Tatra 613 a její sourozenci . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 239 stran . ISBN 978-80-271-3488-5.

VONKA, Martin. Tovární komíny : nové využití ikon průmyslového věku. 1. vydání. V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2020. 317 stran . ISBN 978-80-01-06682-9.

VONKA, Martin. Tovární komíny : pády ikon průmyslového věku. V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2018. 245 stran . ISBN 978-80-01-06407-8.

Vysočina sklářská. Jihlava : Vysočina Tourism, 2019. 35 stran .

ŽMOLILOVÁ, Veronika. S chutí . První vydání. V Praze : Pointa, 2021. 295 stran . ISBN 978-80-7650-391-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FUSEK, Wojciech. Lékaři na horách : neviditelní hrdinové. Vydání první. Praha : XYZ, 2022. 374 stran . ISBN 978-80-7597-987-2.

KARÁSKOVÁ, Martina. Mámou hravě venku : hry v přírodě od jara až do zimy pro děti od 3 do 6 let. 1. vydání. Praha : Mámou hravě s.r.o., 2021. 177 stran . ISBN 978-80-11-00515-3.

SIRNÝ, Aleš. Masarykův okruh : 90 let. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 344 stran . ISBN 978-80-264-3940-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

GALERIE ZÁVODNÝ (MIKULOV, BŘECLAV, ČESKO). Galerie Závodný 2019 = Závodný Gallery 2019. [Mikulov] : Galerie Závodný, [2020]. 65 stran . ISBN 978-80-907067-4-3.

HECHT, Petr. Cimrmani : výběr fotografií z let 1996-2021. Vydání první. Praha : Petr Hecht, 2022. 413 stran . ISBN 978-80-11-00614-3.

HOUDEK, Miloš Kim. Poutníci v čase . Pardubice : nákladem Malé galerie Na Hradbách v Kolíně vydalo Vespero, s.r.o., 2020. 93 stran . Polabští básníci. ISBN 978-80-88232-12-4.

Hrady, zámky a historické objekty na Vysočině. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2019. 39 stran .

JEŠETOVÁ, Taťána. Tajemný klášter pod horou : mysterium gotického kláštera Zlatá Koruna. V Praze : Jonathan Livingston, 2022. 203 stran . ISBN 978-80-7551-225-3.

KAVIČKA, Karel. Mariánský sloup v Praze . Vydání první. Orlické Podhůří - Říčky : Flétna, 2021. 557 stran . ISBN 978-80-88068-66-2.

KUTHAN, Jiří. Parléřovský mýtus : rod Parléřů - dílo a jeho ohlas. Vydání první. Praha : NLN : Karolinum, 2021. 723 stran . ISBN 978-80-7422-822-3.

MELKOVÁ, Pavla. Vnímání prostoru . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, 2021. 167 stran . ISBN 978-80-7467-156-2.

NOVÁ, Tereza. Malí fotografové . Vydání první. Praha : Běžíliška, 2021. 108 stran . ISBN 978-80-88360-10-0.

PLESKOT, Josef. Josef Pleskot : rozhovory 1989-2019. V Praze : Arbor vitae, 2021. 491 stran . ISBN 978-80-7467-157-9.

REINER, Martin. Městská galerie : obrazy s příběhem. Vydání první. Brno : Druhé město, 2021. 84 stran . ISBN 978-80-7227-873-2.

Rozum versus cit. 2,. Zlínský průmyslový design 1959-1992 . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 123 stran . ISBN 978-80-7678-044-6.

SOUČKOVÁ, Adéla. Propojení . v Praze : Trigon, 2021. 92 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87908-52-5.

ŠTREIT, Jindřich. Jsem sestra = I am nurse. První vydání. České Budějovice : Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, 2020. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-8336-7.

TICHÝ, Marek. Historická a současná architektura : zamyšlení nad prací architekta v prostředí pámátkové rezervace na příkladech vlastní praxe. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-257-3479-7.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená urbanistická soutěž, 2021. Březnická, Zlín - nová městská čtvrť . Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 35 stran . ISBN 978-80-87766-97-2.

VEVERKOVÁ, Irena. Mistr drobné grafiky Stanislav Kulhánek : rozměry života. Vydání první. Kladno : Halda, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-908021-1-7.

ZELINSKÝ, Miroslav. Fenomén Jan Kotěra . První vydání. Praha : Grada, 2021. 137 stran . ISBN 978-80-271-3216-4.

Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [26] s. ISBN 978-80-87766-01-9.

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

JAKUBÍČEK, Vít. Mezi tradicí a avantgardou Zlínská škola umění (1939-1949) = Between tradition and avant-garde the School of arts in Zlín (1939-1949) : disertační práce. Zlín : Vít Jakubíček, 2020. 163 listů .

JŮZL, Miloslav. Jan Amos Komenský, aktuální a inspirativní : almanach vydaný Univerzitou Jana Amose Komenského Praha u příležitosti 350. výročí úmrtí. Vydání I. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2021. 252 stran . ISBN 978-80-7452-205-5.

KALENDA, Jan. Vratký triumf : vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997 až 2016. Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2021. 228 stran . ISBN 978-80-7454-955-7.

Measuring academic impact of research at South-East Asian universities : the system of the assessment of impact and quality of research (SAIQoR). 1st edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. xv, 127 stran . ISBN 978-80-88356-00-4.

The assessment of research quality and impact in Southeast Asian countries : policy implications. 1st edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 91 stran . ISBN 978-80-88356-01-1.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

LEPPLE, Annette. Zahrada bez zalévání : chytré zahradničení se 44 rostlinami, které dobře snášejí sucho. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-7670-070-3.

SALEK, Richardos Nikolaos. Factors affecting the functional properties of processed cheeses = Faktory ovlivňující funkční vlastnosti tavených sýrů : teze habilitační práce. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 86 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7678-013-2.

SCHWARZER, Elke. Sýkorky milují meduňku : jak do zahrady přilákat hmyz, ptáky a další zvířata. 1. vydání. Brno : Kazda, 2022. 127 stran . ISBN 978-80-7670-071-0.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž, 2019. Divadelní park ve Zlíně . Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87766-96-5.

ZAHRADNÍK, Petr. Katalog asanačních metod . Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 32 stran . ISBN 978-80-7417-184-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně