Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Listopad 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně : lidová magie na Moravských Kopanicích. 3., rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 157 stran . Etnologické materiály ; 4. ISBN 978-80-210-9697-4.

HABARTOVÁ, Romana. Jízda králů v Kunovicích : hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála.. Druhé, rozšířené vydání. Kunovice : Město Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan, z.s., 2021. 455 stran . ISBN 978-80-907393-2-1.

KINDLOVÁ, Monika. Tradinář : rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů. Vydání první. Praha : Smart Press, 2019. 280 stran . ISBN 978-80-88244-06-6.

VARAĎOVÁ, Petra. Drobky v peřinách : s láskou k tradicím a folkloru. Vydání první. Brno : Jota, 2021. 294 stran . ISBN 978-80-7565-849-4.

ZVONAŘOVÁ, Alexandra. Tradice jedné hranice : vybrané lidové zvyky dodnes dodržované v příhraničních regionech jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska = Traditionen einer Grenze : ausgewählte Bräuche, die bis heute in den Grenzregionen von Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich gelebt werden. České Budějovice : Jihočeský kraj, Krajský úřad, Odbor kultury a památkové péče, 2021. 82 stran . ISBN 978-80-87520-72-7.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Akční plán francouzských zelených pro Evropu : výňatek z volebního manifestu strany Evropa ekologie - Zelení pro volby do Evropského parlamentu 2019. Praha : MDA, [2020]. 17 stran ;. Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 13. ISBN 978-80-87348-80-2.

CARSON, Rachel. Tiché jaro . První vydání. Brno : Host, 2021. 374 stran ;. Klimax. ISBN 978-80-275-0687-3.

FROUZ, Jan. Aplikovaná ekologie . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 431 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Et - environmentální texty ; 3. ISBN 978-80-246-4577-3.

KLICHE, Florian. Enviromentální profil městaobce : indikátory udržitelného rozvoje. 1. vydání, 2017 / = 1. české vydání, 2020. Berlin : Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (Nezávislý institut pro otázky životního prostředí), 2020. 84 stran .

KONEČNÁ, Magdalena. Barvy v přírodě . 2. vydání. Praha : Albatros, 2021. 31 stran . ISBN 978-80-00-06305-8.

LAUX, Hans Ernst. Kapesní atlas hub . 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 176 stran . ISBN 978-80-7670-041-3.

Malá stopa, velký přínos : klimatický program finské sociální demokracie. Praha : MDA, [2020]. 22 stran ;. Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 14. ISBN 978-80-87348-78-9.

Nebezpečná zvířata. Ostrava : Bookmedia, s.r.o., [2021]. 64 stran (některé na složených listech) . ISBN 978-80-7639-090-4.

ORÁLEK, Milan. Mokřady . [Valašské Meziříčí] : 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí, 2020. 80 stran . ISBN 978-80-270-9017-4.

ŠIMKOVÁ, Halina. Kouzelný svět bakterií . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-264-3757-4.

WOHLLEBEN, Peter. Víš, kde bydlí zvířata? : poznáváme život na loukách a v lesích. 1. vydání. Brno : Kazda, 2019. 125 stran . ISBN 978-80-88316-42-8.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BILÍK, Petr. Financování filmu jako aspekt kulturní politiky . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 202 stran . ISBN 978-80-7422-762-2.

HASÍKOVÁ, Miriam. Moravské divadlo Olomouc 1920-2020 . Olomouc : Moravské divadlo Olomouc, [2020]. 285 stran . ISBN 978-80-270-8745-7.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 5, 93-20 : Kudlovská stodola : Zlínské filmové ateliéry v nové době = The Kudlov Barn : Zlín's film studios in modern times. Vydání první. [Zlín] : Filmfest, s.r.o., 2021. 255 stran . ISBN 978-80-907165-1-3.

MARSEILLE, Jacques. Piráti a korzáři stříbrného plátna. filmová encyklopedie. 1,. 1904-1960 :. Vydání první. Praha : Mgr. František Kuník - Ceskycestovatel.cz, 2021. 424 stran . ISBN 978-80-87657-29-4.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Městské divadlo Brno 20192020 . Brno : MdB, [2020]. 227 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HECL, David. David Hecl : mluví k vám kapitán. Vydání první. Praha : Martin Moravec, 2021. 285 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00103-2.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 3. doplněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 103 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-996-0.

SMEJKALOVÁ, Kateřina. Společnost umělé inteligence : dopady a řešení. Praha : MDA, [2020]. 17 stran ;. Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 12. ISBN 978-80-87348-76-5.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-87301-26-5.

TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Psychológia práce : vysokoškolská učebnica. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. 143 stran ;. ISBN 978-80-87871-09-6.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

CANTALAMESSA, Raniero. Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře. Třetí, revidované a doplněné vydání. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 155 stran. Malý duchovní život ; svazek 165. ISBN 978-80-7566-219-4.

FILIN, Andrej. L'annuncio della speranza escatologica oggi . Prima edizione. Terezín, Repubblica Ceca : Vysoká škola aplikované psychologie, [2020]. 129 stran ;. ISBN 978-80-87871-07-2.

GINZBERG, Louis. Legendy Židů. 1 . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 666 stran ;. ISBN 978-80-7553-917-5.

HEYES, Zacharias. Znovu najít Boha : a proč ho vlastně vůbec není třeba hledat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 187 stran ;. ISBN 978-80-7553-639-6.

HLADKÁ, Kamila. Sestry . Vydání první. Želešice : Dcera sestry, 2021. 251 stran . ISBN 978-80-906559-4-2.

KREJČOVÁ, Jana. Svatý Jan Sarkander a Olomouc : rozšíření projevu zbožnosti a úcty. 1. vydání. Olomouc : Statutární město Olomouc, 2020. 92 stran . ISBN 978-80-87602-79-9.

MATURKANIČ, Patrik. Základy etiky 2 : vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. 166 stran ;. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-87871-08-9.

NĚMEC, Jan. Znamení neznámého : rozhovory o spiritualitě. První vydání. Brno : Host, 2021. 251 stran ;. ISBN 978-80-275-0821-1.

PRITCHARD, Ray. Jména Ducha svatého . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 207 stran ;. ISBN 978-80-7553-747-8.

RÝDL, Karel. Jan Ámos Komenský a východní Čechy (1623-1628) . [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2017. 124 stran . ISBN 978-80-7560-062-2.

ZEMAN, Vladimír. Boží spolupůsobení a lidská svoboda v díle Josefa Pospíšila . Slavkovice : Vladimír Zeman nákladem vlastním, 2020. 126 stran ;. ISBN 978-80-270-8935-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DAVID, Petr. České Švýcarsko známé i neznámé . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 215 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7708-0.

DOVICOVÁ, Andrea. Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady ukryté v podzemí Karpat . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 30 stran . ISBN 978-80-87130-53-7.

HEJNA, Michal. Člověk a podzemní svět : jeskynní fenomén v běhu věků. Vydání první. [Beroun] : Machart, 2021. 223 stran . Lexicon ; 1. svazek. ISBN 978-80-7656-019-2.

MARTÍNEK, Jiří. Toulky po Evropě : zajímavosti, které v učebnicích nenajdete. V Praze : Fragment, 2021. 124 stran . ISBN 978-80-253-5245-8.

RENDL, Jan. 10 000 kilometrů pěšky Latinskou Amerikou : z Peru přes Bolívii a Argentinou až do vysněného Chile. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 354 stran . Pangea. ISBN 978-80-7642-947-5.

ZELENDOVÁ, Veronika. Máma na cestách . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-264-3793-2.

ZIBURA, Ladislav. Prázdniny v Česku . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2021. 394 stran . ISBN 978-80-7662-224-1.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Amica chronistarum : věnováno profesorce Marii Bláhové k životnímu jubileu. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 243 stran ;. ISBN 978-80-7671-004-7.

BÁLKOVÁ, Lenka. Mikulovice : život na hraně = life on the edge. První vydání. Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-87151-52-5.

BŘEZINOVÁ, Taťana. Nyní chléb budete jísti.. : reportážní výlety do historie. Vydání první. Praha : Olympia, 2021. 191 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-622-1.

ČERNÝ, David. Skrytá tajemství Prahy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-271-2267-7.

ČERVENKOVÁ, Renata. Život na uzdě . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 237 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-531-9.

ČUPOVÁ, Kateřina. Společné století : komiksová příloha. Brno : Moravské zemské muzeum, 2018. 51 stran .

DOLEŽALOVÁ, Antonie. Mikuláš Teich: moje století (1918-2018) . První vydání. Praha : Galén, [2021]. 373 stran . ISBN 978-80-7492-503-0.

FOŘT, Karel. Šumavští rodáci vzpomínají 5 . [Líbeznice] : Víkend s.r.o., 2021. 174 stran . ISBN 978-80-7433-326-2.

GUENÉE, Bernard. Jak se psaly dějiny ve 13. století : Primat a Román o králích. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 238 stran ;. Medievistika. ISBN 978-80-246-4025-9.

KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy 2 . První vydání. Praha : Klika, 2019. 180 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh . Otevřeno. ISBN 978-80-88298-53-3.

KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy 3 . První vydání. Praha : Klika, 2020. 249 stran . Otevřeno. ISBN 978-80-88298-83-0.

KLÍMA, Jan. Afrika ve vichru svobody : dekolonizace a její důsledky. Vydání první. Praha : NLN, 2021. 407 stran . ISBN 978-80-7422-796-7.

KOURA, Petr. Druhý život Protektorátu Čechy a Morava : Lidice, pomníky, hrdinové : příspěvek k české vzpomínkové kultuře. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2019. 237 stran . ISBN 978-80-7564-041-3.

KVIRENC, Jan. Naši panovníci a prezidenti : výukové listy. První vydání. Praha : Bambook, 2021. 79, 3 listy, to je, 166 stran . ISBN 978-80-271-3235-5.

KYBAL, Vlastimil. Paměti Vlastimila Kybala. Díl II. . 1. vydání. [Chomutov] : L. Marek, 2020. 824 s. ;. Deus et gentes, svazek 24. ISBN 978-80-87127-55-1.

LACEY, Robert. William a Harry : bitva bratrů. Vydání první. Praha : Práh, 2021. 455 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-906-3.

MEDICI, Olimpia. Egypťané : bláznivé dějiny. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 133 stran . Bláznivé dějiny. ISBN 978-80-277-0104-9.

MEDICI, Olimpia. Římané : bláznivé dějiny. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 141 stran . Bláznivé dějiny. ISBN 978-80-277-0103-2.

MIKLÍN, Jan. Čarovná Pálava a Lednicko-valtický areál = Magical Pálava and the Lednice-Valtice area. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-88427-08-7.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. (17) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2021. 63 stran . ISBN 978-80-86183-92-3.

OLŠINA, Miroslav. Holešov : listování v paměti. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 95 stran . Knihovnička Holešovska ; 39. svazek. ISBN 978-80-270-9975-7.

PADEVĚT, Jiří. Kronika protektorátu : represe, rezistence, holokaust, státní a okupační správa, kolaborace, bojové operace, kultura, všední život. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 871 stran. ISBN 978-80-200-3203-4.

PEŠEK, Miloš. Opatovec : malá Sibiř na Hřebečsku. První vydání. [Opatovec] : obec Opatovec, 2020. 283 stran . ISBN 978-80-270-7239-2.

ŠIŠKA, Vladimír. Po březích Orlické přehrady . První vydání. Praha : Regia, 2021. 207 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-58-0.

VAŠATA, Ondřej. Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945 = Trutnov and its municipal districts in historical photographs from the last third of the 19th century until 1945 = Trautenau und seine Ortsteile auf historischen Fotografien von dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis 1945. Vydání první. Trutnov : město Trutnov, 2020. 295 stran . ISBN 978-80-907061-2-5.

VÍDEŇSKÁ, Denisa. Malí aristokraté : život ve šlechtické rodině v 19. století očima dítěte. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. 252 stran . ISBN 978-80-7560-367-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

ASSMANN, Jan. Kouzelná flétna : opera a mystérium. Vydání první. Praha : Malvern, 2020. 374 stran . ISBN 978-80-7530-244-1.

BÍLKOVÁ, Veronika. Ludwig van Beethoven . Vydání první. Praha : Verzone, 2020. 112 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87971-47-5.

GIOIA, Ted. Hudba : podvratné dějiny. První vydání. Brno : Host, 2021. 527 stran ;. ISBN 978-80-275-0588-3.

HARRY, Debbie. Tváří v tvář = Face it. První české vydání. V Praze : Amerigo, s.r.o., 2021. 459 stran . Citadelle. ISBN 978-80-907311-7-2.

LIPSKÝ, Matěj. Mámo, táto v komoře je krockodýl . Litvínovice : Élysion, 2021. 111 stran . ISBN 978-80-87757-22-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BOSSAERT, Benjamin. "Leaver dea as slaaf" = (Raději mrtvý než být otrokem) : dějiny fríské literatury. 1. vydání. Praha : Libri, 2020. 373 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7277-586-6.

ČERNÝ, Václav. Knížka o Babičce a její autorce . V nakladatelství Leda první vydání. [Voznice] : Leda, 2021. 399 stran ;. Životy. ISBN 978-80-7335-747-4.

GÁL, Evžen. Cesty a portréty.. : .. moderní maďarské literatury v českém kontextu I. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 183 stran . ISBN 978-80-246-4478-3.

GOSZCZYŃSKA, Joanna. Česká literatura v polských překladech (1989-2020) = Literatura czeska w tłumaczeniach polskich (1989-2020). 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna, 2020. 231 stran ;. Česká literatura v překladech ; sv. 1. ISBN 978-80-7051-291-3.

MOCNÁ, Dagmar. Případ Šembera . Brno : Moravská zemská knihovna, 2020. 187 stran ;. ISBN 978-80-7051-297-5.

Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. 233 stran . ISBN 978-80-88278-55-9.

POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové . 1. vydání. Boskovice ; Brno : Albert, 2020. 68 stran . ISBN 978-80-7326-314-0.

Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. 314 stran ;. ISBN 978-80-88278-21-4.

ŠEJBL, Jan. Archibald Václav Novák : hříšná exotika. Praha : Národní muzeum, 2020. 238 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7036-654-7.

ŠOLIĆ, Mirna. Slovo a obraz: Karel Čapek a žánr cestopisu . 1. vydání. Olomouc : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 181 stran . Litera libera ; sv. č. 3. ISBN 978-80-87895-26-9.

TCHAWOU TCHUISSEU, Karla. 100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 143 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7538-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM (PARDUBICE, ČESKO). 140 let pardubického muzea v příbězích (nejen) exponátů . Vydání první. Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2020. 207 stran . ISBN 978-80-87151-51-8.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BAJČIOVÁ, Viera. Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii . 1. vydání. Praha : Current Media, [2020]. 343 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-55-4.

CANNON, Dolores. Tři vlny dobrovolníků a Nová Země. 2. díl . [Praha] : Centrum nejvyššího poznání, 2021. 388 stran ;. ISBN 978-80-908083-0-0.

HRUŠÁK, Daniel. Stomatochirurgie : klinické aspekty MKN-10. Druhé rozšířené vydání. Praha : Current Media, [2020]. 351 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-51-6.

IBRAHIM, Amar. Kurz přežití pro děti . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-265-1014-7.

MATTUŠ, Libor. Chladová terapie : kompletní průvodce otužováním. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 279 stran . ISBN 978-80-265-1011-6.

NESTOR, James. Dech : nové poznatky o ztraceném umění. První vydání. Brno : Host, 2021. 379 stran ;. ISBN 978-80-275-0708-5.

VOLEMANOVÁ, Marja. Přetrvávající primární reflexy : opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice : INVTS s.r.o., 2019. 240 stran . ISBN 978-80-907369-0-0.

YOUNG, Larry. Chemie mezi námi : láska, sex a vědecké pozadí přitažlivosti. Olomouc : ANAG, [2016]. 302 stran ;. ISBN 978-80-7554-034-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BRZKOVSKÝ, Marek. Žhavé nebe nad Československem : letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918-1989. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 229 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7486-7.

GRAUMAN, Brigid. Loutkové divadlo strýčka Otta : (historie jedné židovské rodiny). V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2020. 307 stran . ISBN 978-80-7260-474-6.

JAKLOVÁ, Lenka. Věčná vzpoura v srdci konzervativce : rozmluvy s Alexandrem Tomským o životě, literatuře a politice. V nakladatelství Leda vydání první. Voznice : Leda, 2021. 364 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Životy. ISBN 978-80-7335-751-1.

JAKU, Eddie. Nejšťastnější muž na Zemi . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 199 stran . Kontrast. ISBN 978-80-277-0064-6.

KLAUS, Václav. Karanténa 2.0 . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2020. 119 stran . Publikace ; č. 54/2020. ISBN 978-80-7542-070-1.

KMENTA, Jaroslav. Babišovo Palermo. II . Vydání první. Nymburk : Nakladatelství JKM, 2021. 377 stran ;. ISBN 978-80-87569-47-4.

PARDUBOVÁ, Hana. Portrét Charlotty Garrigue Masarykové v korespondenci Vsetíňanům a ve vzpomínkách . Vydání první. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021. 68 stran . ISBN 978-80-908127-1-0.

PŘÍKAZSKÝ, Jan. Historie chválkovických kasáren a jejich jednotek . 1. vydání. Olomouc : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2020. 83 stran . ISBN 978-80-7278-811-8.

ŠTEINBACH, Miroslav. 30 let Policie České republiky . 1. vydání. Praha : Policejní prezidium ČR, 2021. 268 stran . ISBN 978-80-908139-0-8.

ŠUVARSKÁ, Eva. Národní památník hrdinů heydrichiády : místo smíření : historie založení a činnosti 1995-2015. Vydání první. Praha : vlastním nákladem Eva Šuvarská, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-270-7797-7.

VAJSKEBR, Jan. Kariéry ve službách nacismu : nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava. Vydání první. Praha : NLN : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 394 stran . ISBN 978-80-7422-711-0.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2021. Valašské Klobouky : JUDr. Petr Hradil, 2021. 464 stran ;. ISBN 978-80-11-00505-4.

NEKVAPIL, Ladislav. Čelední služba v Čechách v raném novověku : právní, sociální a ekonomické aspekty. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. 383 stran . ISBN 978-80-7560-336-4.

TINKOVÁ, Daniela. Bez zpěvu a bez zvonění : dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17. - 19. století. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 498 stran ;. Každodenní život ; svazek 79. ISBN 978-80-257-3524-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ČESAL, Aleš. Znamení zla : utajené dějiny nacismu. Vydání první. V Praze : XYZ, 2021. 285 stran . ISBN 978-80-7597-821-9.

HAVLÍČEK, Marek Aurel. Böö : tradice a současnost burjatských šamanů. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 239 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3434-0.

PTÁČKOVÁ, Hana. Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci . Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 184 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0876-3.

SLAVÍK, Jan. Tvorba jako způsob poznávání . Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2013. 538 s. ISBN 978-80-246-2335-1.

TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana. Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín : základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. 143 stran . ISBN 978-80-87871-10-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAGAROVÁ, Simona. Hořím . Zlín : Pavel Jungmann Archa, 2021. 172 stran . Varia ; svazek 11. ISBN 978-80-87545-83-6.

GUÉROT, Ulrike. Co je to národ? : od Evropy národů k národu Evropanů. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2021. 186 stran, 8 stran obrazové přílohy . Střed ; 124. ISBN 978-80-7260-495-1.

JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka. Etnické skupiny, hranice a identity . 2., brožované vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 155 stran ;. Etnologická řada ; svazek č. 14. ISBN 978-80-7325-527-5.

JANUŠ, Jan. Tresty budoucnosti . 1. vydání. Praha : Info.cz, 2020. 125 stran . Právo ; 1. ISBN 978-80-907780-0-9.

KELLER, Jan. Společnost věčného mládí . Vydání druhé, v Karolinu první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021. 262 stran ;. Sociologické aktuality ; 47. svazek. ISBN 978-80-246-5008-1.

LÁNSKÝ, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky? : analýza čerpání z roku 2019. Praha : MDA, [2020]. 30 stran . Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 10. ISBN 978-80-87348-71-0.

ŠPINDLER, Ervín. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, 2020. 301 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 25. ISBN 978-80-7422-766-0.

V digitálním světě : mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků pro 1. stupeň základních škol : metodická příručka. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2020. 129 stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7591-046-2.

VALŮCH, Jaroslav. Dezinformační dezinfekce : výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím : metodická příručka. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7591-045-5.

VOPATRNÝ, Gorazd. Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021. 119 stran ;. ISBN 978-80-246-4840-8.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

GIBAS, Petr. Kutilství.. DYI . Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2020. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7330-374-7.

KLICHE, Florian. Energeticky úsporné projekty pro školy : příručka. 1. české vydání. [Berlin] : Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH LENA, 2020. 140 stran .

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku : chutě a vůně slovácké kuchyně. I . 2., upravené vydání. Uherské Hradiště : Region Slovácko v Uherské Hradišti, 2021. 177 číslovaných stran, 11 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9776-0.

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku : chutě a vůně slovácké kuchyně. II . 2., upravené vydání. Uherské Hradiště : Region Slovácko v Uherské Hradišti, 2021. 163 číslovaných stran, 11 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9777-7.

OBRUČA, Stanislav. Přeměna odpadů potravinářského průmyslu na mikrobiální metabolity s vysokou přidanou hodnotou = Conversion of food industry wastes into microbial metabolites with high added value. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 36 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-012-5.

PECHOVÁ, Jarmila. Perníkářské formy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea . Brno : Moravské zemské muzeum, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7028-427-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa stolování : o dobrých mravech a dobrém jídle. První vydání. Praha : Euromedia Group, a.s., 2021. 362 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7617-5.

ZATLOUKALOVÁ, Jana Florentýna. Merendy v zástěře : úsporná kuchařka pro dceru : 230 receptů, jak vařit s rozumem. Vydání první. Zdiby : Mrs. Wolf s.r.o., 2021. 486 stran . Kuchařka pro dceru. ISBN 978-80-905806-5-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

SUCHAN, František. Bez frází : životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. 4 . První vydání. Praha : BF Media s.r.o., 2021. 475 stran . ISBN 978-80-907991-2-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

CLOTTES, Jean. Pravěké umění : evoluce člověka a kultury. Vydání druhé, v Nakladatelství Karolinum první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 427 stran, 54 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4758-6.

DIAS, Pavel. Ivan Soeldner : fotograf, filmař, novinář = filmmaker, journalist, photographer. Vydání první. Zlín : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 83 stran . ISBN 978-80-907300-4-5.

FICTUMOVÁ, Iva. Práce jako na kostele . Klatovy : Římskokatolická farnost, [2020]. 151 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh na transparentním papíru . ISBN 978-80-270-8438-8.

GRIMMICHOVÁ, Alena Isabella. Tvoření z přírodnin . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 95 stran . ISBN 978-80-271-3040-5.

LAMBRY, Robert. Jak nakreslit téměř cokoli snadno a rychle : přes 200 jednoduchých návodů, jak nakreslit všechno, co vás napadne. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 175 stran . Retro edice. ISBN 978-80-242-7499-7.

Plán B : Smetanova výtvarná Litomyšl, 2.7.-4.10.2020 : open-air výstava naděje v Litomyšli : katalog výstavy. [Praha] : [Bohemian Heritage Fund], [2020]. 30 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907925-0-0.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Bohumil Kubišta a Evropa . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 698 stran . ISBN 978-80-246-4721-0.

Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V1,. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy . I. vydání. Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2020. 815 stran . ISBN 978-80-7616-068-2.

Svázáno do Kozelky . První vydání. Brno : Větrné mlýny, 2020. 196 stran . ISBN 978-80-7443-402-0.

Techniky akvarelu pro malíře & ilustrátory . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7281-8.

VITVAR, Jan H. Umění, kterému nikdo nerozumí : historky z podsvětí výtvarné kultury. Vydání první. V Praze : Paseka, 2021. 189 stran, 29 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7637-194-1.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

OPRAVIL, Karel. Věřte letuškám . Vydání první. Marek Tvrdoň ; Marek Tvrdoň ; 2021. 285 stran . ISBN 978-80-270-9692-3.

PERRY, Philippa. Kéž by to naši četli . První vydání. V Brně : Jota, 2020. 270 stran ;. ISBN 978-80-7565-626-1.

PLUMMER, Deborah. Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 183 stran ;. ISBN 978-80-262-1792-3.

SOBKOVÁ, Petra. Vanda a Eda v Onl@jn světě : metodické karty. Brno : Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, [2020?]. 45 nečíslovaných listů .

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2019. 55 stran . ISBN 978-80-88290-40-7.

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : grafomotorika : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 55 stran . Od zápisu do lavice. ISBN 978-80-88429-03-6.

VYKOUPILOVÁ, Hana. Připravte děti na život : rozvoj soft skills pro každého. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 215 stran . ISBN 978-80-265-1013-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BASTIAN, Hans-Werner. Užitková zahrada : zelenina, byliny a ovoce z vlastní sklizně. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 256 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7493-5.

BIERMAIER, Monika. Stavíme vysoké záhony : v zahradě v souladu s přírodou. České vydání první. Praha : Vašut, 2021. 77 stran . ISBN 978-80-7541-300-0.

KULLMANN, Folko. Vše o pěstování hub : návody a rady pro domácí pěstitele. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 93 stran . ISBN 978-80-7670-042-0.

ŠIMEK, Miloslav. Živá půda : praktický manuál. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 323 stran . ISBN 978-80-200-3199-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně