Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Říjen 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BARNES, Julian. Muž v červeném kabátě . Vydání první. Praha : Odeon, 2021. 320 stran . Světová knihovna ; svazek 253. ISBN 978-80-207-2034-4.

DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně : lidová magie na Moravských Kopanicích. 3., rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 157 stran . Etnologické materiály ; 4. ISBN 978-80-210-9697-4.

HOŠŤÁLEK, Antonín. S Nečasem v čase nečasu : Charlie Notime vypráví a vzpomíná. Vydání první. [Brno] : Moravskoslezský kruh, 2021. 165 stran . ISBN 978-80-907685-1-2.

KLVAŇA, Josef. Josef Klvaňa : (1857-1919) : náčrtky mého životopisu : paměti a fotografie. [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2018. 235 stran . ISBN 978-80-7028-510-7.

LIPOVAC, Marijan. Čeští Chorvaté : chorvatské stopy v českých zemích. První vydání. Jihlava : Altenberg, 2020. 311 stran . ISBN 978-80-907968-2-9.

PETERS, Jo. Umění života po japonsku . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 171 stran . ISBN 978-80-7508-697-6.

PLZÁK, Michal. Pro smrt uděláno : živé rozhovory o posledních věcech. První vydání. Praha : Kalich, nakladatelství a knihkupectví s. r. o., 2021. 677 stran . ISBN 978-80-7017-298-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Ecology, ethics, and interdependence : The Dalai Lama in conversation with leading thinkers on climate change. Somerville : Wisdom Publications, [2018]. 331 stran ;. ISBN 978-1-61429-494-8.

GOMILLE, Axel. Vlci : na toulkách s fotografem zvířat Axelem Gomillem. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7670-039-0.

KIMMERER, Robin Wall. Naslouchání mechu : přírodní a kulturní historie mechorostů. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 200 stran . ISBN 978-80-7670-040-6.

KÖHRSEN, Andrea. Rajčatová žába a modrý drak : nejbarevnější zvířata naší planety. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 40 stran . ISBN 978-80-7670-038-3.

Povodí Moravy : přírodě blízké. [Brno] : Povodí Moravy, [2020?]. 73 stran . ISBN 978-80-907141-4-4.

SCHIEB, Armin. Mravenci : život lesního společenství. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-7670-036-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DEMETZ, Peter. Diktátoři v kině : Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin. 1. vydání. Centrum pro studium demokracie a kultury ; Centrum pro studium demokracie a kultury ; 2020. 233 stran . ISBN 978-80-7325-508-4.

HAIN, Milan. V tradici kvality a prestiže: David O. Selznick a výroba hvězd v Hollywoodu 40. a 50. let . Vydání první. Praha : Casablanca, 2021. 314 stran . ISBN 978-80-87292-54-9.

HORÁKOVÁ, Daňa. O Pavlovi . Vydání první. Praha : Torst, 2020. 488 stran . ISBN 978-80-7215-592-7.

JURÁČEK, Pavel. Deník. IV.,. 1974-1989 . Vydání první. Praha : Torst, 2021. 1234 stran . ISBN 978-80-7215-681-8.

POKLUDA, Zdeněk. Baťovi filmaři : (1927-1945). 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 109 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7678-011-8.

TAUSSIG, Pavel. Barrandovská bohéma? : bylo jednou jedno filmové studio, kterým prošly dějiny. 1. vydání. Praha : Plus, 2019. 212 stran . Objevené portréty. ISBN 978-80-259-1067-2.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BALCAROVÁ, Jitka. "Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu. Vydání 2., opravené a rozšířené, v Karolinu 1. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 381 stran . ISBN 978-80-246-4681-7.

BASTL, Zdeněk. Století Československé námořní plavby . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2021. 310 stran . Lodě v české minulosti ; svazek 57. ISBN 978-80-86930-74-9.

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 358 stran . ISBN 978-80-906540-5-1.

FARKAČOVÁ, Lenka. Neučebnice ekonomie : pro každého na každý den. První vydání. Praha : Grada, 2021. 168 stran . ISBN 978-80-271-3193-8.

FUTURE PEOPLE (KONFERENCE). Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů III: konferenční sborník vědeckých prací. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2020. 204 stran ;. ISBN 978-80-88398-01-1.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 3. doplněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 103 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-996-0.

HOLIDAY, Ryan. Nadčasový produkt : jak vytvořit a propagovat dílo trvalé hodnoty. První vydání. Praha : Audiolibrix, 2021. 226 stran . ISBN 978-80-907987-8-6.

LAPÁČEK, Petr. Zmizelé koleje, zmizelá nádraží. 2,. Zavřené a otevřené hranice . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 428 stran . ISBN 978-80-264-3748-2.

MATOŠKOVÁ, Jana. Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců = HRM practices for facilitating employees' knowledge sharing : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 39 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-997-7.

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 165 stran . Finance. ISBN 978-80-271-3124-2.

STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : průvodce hospodářskými krizemi od tulipánů po koronu. Druhé rozšířené vydání. Praha : Grada, 2021. 266 stran . ISBN 978-80-271-3172-3.

ŠOCHOVÁ, Zuzana. Agilní metody řízení projektů . 2. vydání. Brno : Computer Press, 2019. 223 stran . ISBN 978-80-251-4961-4.

ZACHAR, Rastislav. Ze života šéfa . 1. vydání. Brno : BizBook, 2021. 198 stran . ISBN 978-80-265-0974-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BASLER, Antonín. Skrze Něho, s Ním a v Něm . Vydání první. Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, 2018-2020. 2 svazky (84; 90 stran) ;. ISBN 978-80-85396-02-7.

FRANTIŠEK, papež,. Bůh a svět, který přijde . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2021. 69 stran ;. ISBN 978-80-7364-119-1.

HORA, Jan. Bájná zvířata . Vydání 1. V Praze : Triton, 2021. 13 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-836-9.

CHINMOY, šrí,. Okultismus a mystika = Occultism and mysticism. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2021. 102 stran ;. ISBN 978-80-88324-12-6.

CHINMOY, šrí,. Světlo obětavé služby = Selfless service-light. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2020. 112 stran ;. ISBN 978-80-88324-11-9.

KOPECKÁ, Martina Viktorie. Deník farářky . Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2021. 262 stran . ISBN 978-80-204-5762-2.

KULPA, Felix. Tisíckráte : se non è vero, è ben trovato. První vydání. Brno : Cesta, 2021. 91 stran . ISBN 978-80-7295-270-0.

MEDŘICKÁ, Helena. Lidová víra : katalog výstavy = Folk faith : exhibition catalogue. Praha : Národní muzeum, 2021. 115 stran . ISBN 978-80-7036-659-2.

NEJESCHLEBA, Tomáš. Bernard z Clairvaux : chiméra svého století. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. 125 stran ;. Hi! ; sv. 18. ISBN 978-80-88278-43-6.

PALA, Josef. Svědek víry : ThDr. Josef Fidel Hořín, OFMCap. [Česko] : vydala rodina Holíkova jako soukromý tisk, 2020. 59 stran . ISBN 978-80-270-8911-6.

Setkání spravedlnosti a lásky : Building Bridges - restorativní dialog obětí a pachatelů. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 47 stran . ISBN 978-80-7553-934-2.

SHABBETAI BEN MEIR HA-KOHEN,. Věž útěchy = Druš jakar : komentář ke Kama maalot (Dajejnu). 1. vydání. Olomouc ; Holešov : město Holešov, 2021. 38, 16 stran . ISBN 978-80-908254-1-3.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie : Praha, Chrám Panny Marie před Týnem, sobota 15. srpna 2020 v 10.00 hod. Praha : Muzeum Karlova mostu, 2020. 67 stran .

SPURGEON, C. H. Charles Spurgeon : kníže kazatelů. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 69 stran ;. ISBN 978-80-87587-74-4.

SVOBODOVÁ, Zuzana. Mezi filosofií a teologií výchovy : dialog k odkazu Radima Palouše. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 132 stran ;. ISBN 978-80-246-4902-3.

VENTURA, Václav. Starec a slzy : Efrém z Katunakie, životní příběh a duchovní inspirace. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 168 stran . sv. 51. sv. 51. ISBN 978-80-7465-481-7.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

SODOMKA, Martin. Středosvět a jeho podivuhodné zákony . Vydání první. Svitavy : MS studio, 2021. 57 stran . Edice technické beletrie. ISBN 978-80-906830-2-0.

TYSON, Neil deGrasse. Dopisy astrofyzika . Praha : Kniha Zlin, 2021. 286 stran . Tema ; 37. ISBN 978-80-7662-151-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BUCKLEY, Michael. Tibet . První vydání. Brno : Jota, 2020. 394 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Průvodce ; svazek 201. ISBN 978-80-7565-572-1.

GREGOR, Peter. Mimo turistickou zónu : na toulkách po Afghánistánu, Iráku, Somálsku a jiných "populárních" destinacích. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-264-3744-4.

JAZAIRIOVÁ, Pavla. Globalizovaná Indie . Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 288 stran . ISBN 978-80-271-3149-5.

KLICPEROVÁ, Lenka. Válka je mým osudem . Vydání první. Praha : Kniha Zlín ve společnosti Albatros Media, a.s., 2020. 243 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . IN ; svazek 2. ISBN 978-80-7662-024-7.

LAVICKÝ, Vojtěch. Na motorce kolem světa . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 379 stran . Cestopisy. ISBN 978-80-7565-646-9.

LE NEVEZ, Catherine. Rakousko . Praha : Svojtka & Co., 2021. 415 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2826-3.

MASTERS, Tom. Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán . Praha : Svojtka & Co., 2021. 351 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2823-2.

OBŮRKOVÁ, Eva. Výlety (nejen) s dětmi : 1600 tipů, kam vyrazit po Česku. Brno : Jota, 2021. 542 stran . ISBN 978-80-7565-860-9.

ORTH, Stephan. Couchsurfing v Saúdské Arábii : moje cesta zemí mezi středověkem a budoucností. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 239 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7670-035-2.

VAŇOUREK, Tomáš. Zikmund 100 : po stopách Zikmunda a Hanzelky. V nakladatelství CPress vydání 1. Brno : CPress, 2019. 271 stran . ISBN 978-80-264-2456-7.

ZELENDOVÁ, Veronika. Máma na cestách . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-264-3793-2.

ŽÁK, Karel. Srdce Českého krasu : Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. První vydání. Praha : Dokořán, 2021. 299 stran . ISBN 978-80-7675-021-0.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

FOLETTI, Ivan. Je (středověk) doba temna? : umění, migrace a moc. Vydání první. Brno : Books & Pipes : Masarykova univerzita, 2021. 163 stran . Parva convivia2 ; svazek 1. ISBN 978-80-7485-236-7.

GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště-Sady : 500 let křesťanství ve střední Evropě. I.,. Katalog pohřebiště . Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2018. 395 stran . ISBN 978-80-7028-516-9.

GLOVŇA, Kamil. Soběslav a okolí z nebe = Soběslav and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 102 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-05-6.

HRBEK, Jiří. Panovnický majestát : Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století. Vydání první. Praha : NLN : Historický ústav AV ČR, 2021. 625 stran . ISBN 978-80-7286-378-5.

CHOVAN, Jakub. Hranice a okolí z nebe = Hranice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 133 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-03-2.

CHOVAN, Jakub. Třeboňsko z nebe = Třeboň Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 101 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-98-5.

JANKOVIČ, Juraj. Příbramsko z nebe = Příbram region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 149 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-02-5.

Jantarová stezka v proměnách času . První vydání. Brno : Moravské zemské muzeum, 2020. 727 stran . ISBN 978-80-7028-534-3.

KAŠPAR, Lukáš. V pavučinách času : dobrodružný život našich předků. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 301 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-519-7.

KENNAN, George Frost. Z Prahy po Mnichovu : diplomatické zprávy 1938-1940. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 281 stran . 1938-1953 ; svazek 33. ISBN 978-80-200-3201-0.

KLAPIL, Petr. Kvasice : městečko v proměnách staletí. Vydání první. Kvasice : [město Kvasice], 2021. 252 stran . ISBN 978-80-270-9751-7.

LEE, Mackenzi. Dějiny světa v 50 psech . Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 190 stran . ISBN 978-80-7565-717-6.

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem : k poctě historičky Aleny Míškové. První vydání. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i. : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 562 stran, ix stran obrazových příloh . Ad honorem eruditorum ; svazek VII. ISBN 978-80-7603-207-1.

NIKOLOV, Angel Nikolov. Žhavé léto 1968 : Pražské jaro, "bratrská pomoc" a Bulharská lidová republika. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 514 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3268-3.

OLŠINA, Miroslav. Holešov : listování v paměti. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 95 stran . Knihovnička Holešovska ; 39. svazek. ISBN 978-80-270-9975-7.

OSOBNOST A MĚSTO (KONFERENCE). Osobnost a město : úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 3. října 2019. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska : Knihovna Kroměřížska : město Kroměříž, [2020]. 165 stran . ISBN 978-80-88145-43-1.

PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa . Čtvrté, doplněné a rozšířené vydání. Praha : Plus, 2018. 741 stran . ISBN 978-80-259-0871-6.

PACNER, Karel. Osudové okamžiky XX. století : události, které zásadně ovlivnily náš svět. Druhé vydání. Praha : Plus, 2018. 693 stran . ISBN 978-80-259-0943-0.

Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 385 stran . ISBN 978-80-246-4824-8.

Příběhy hrdinů 20. století II : paměť národa. 1. vydání. V Praze : Plus, 2017. 134 stran . ISBN 978-80-259-0746-7.

SRNĚNSKÁ, Radka. Kralovice a okolí z nebe = Kralovice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-06-3.

SRNĚNSKÁ, Radka. Severozápadní Plzeňsko z nebe = The northwest Plzeň region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-01-8.

STERN, Jan. Dějiny a zlodějiny . 1. vydání. V Praze : Nový Prostor, z.ú., 2020. 175 stran . ISBN 978-80-903990-5-1.

ŠMÍDA, Zdeněk. Tajemství západní hranice : Chebsko, Tachovsko, Domažlicko. Vydání první. Plzeň : Starý most, 2021. 235 stran . ISBN 978-80-7640-021-4.

TARABA, Luboš. Rozum proti víře : velká turecká válka 1683-1699. První vydání. Praha : Epocha, 2021. 379 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Polozapomenuté války ; svazek 49. ISBN 978-80-278-0028-5.

UNTERREINER, Katrin. Císař František Josef I. : mýty a pravda. Praha : Víkend, 2021. 122 stran . ISBN 978-80-7433-319-4.

Věk Sturlungů : ságy o Islandu třináctého století. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2020. 458 stran . Medium ; 5. svazek. ISBN 978-80-7308-999-3.

WEIN, Martin Joachim. Dějiny Židů v českých zemích : od Hilsnera po Slánského. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 270 stran ;. ISBN 978-80-244-5779-6.

Z archivu ke studentům a zase zpět . Vydání první. Praha : NLN : Národní archiv : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021. 501 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-789-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

BYSTROV, Michal. Dvanáct strun Karla Zicha . První vydání. Praha : Galén, [2020]. 174 stran . ISBN 978-80-7492-493-4.

GRACLÍK, Miroslav. Hana Hegerová : královna šansonu. [Česko] : MV knihy ve spolupráci s Knihy Dobrovský s.r.o., 2021. 424 stran . ISBN 978-80-277-0338-8.

MACEK, Petr. Naprosto nezbytná Hana Zagorová . Vydání první. Praha : Czech News Center, a.s., 2021. 223 stran . ISBN 978-80-88406-07-5.

SPÁČILOVÁ, Jana. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. 345 stran . Konvikt ; sv. č. 3. ISBN 978-80-88278-10-8.

VITOUŠ, Miroslav. Klíč k životu . První vydání. Praha : Galén, [2021]. 240 stran . ISBN 978-80-7492-537-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ANDRLE, Jan. Raněnovověká bohemikální hagiografie o českých patronech : soupis legend, kázání a příbuzných textů o zemských patronech vydaných tiskem v l. 1550-1750. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. 148 stran ;. Varia ; 86. svazek. ISBN 978-80-7671-031-3.

BÖLL, Heinrich. Tank mířil na Kafku : texty o pražském jaru. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 236 stran . Paměť ; sv. 121. ISBN 978-80-200-3210-2.

ČEP, Jan. Vzájemná korespondence . 1. vydání. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 339 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-522-0.

DĚDEČEK, Jiří. Jiří Dědeček - pohyblivý cíl . První vydání. Praha : Galén, [2020]. 315 stran . Olivovníky. ISBN 978-80-7492-505-4.

DOBIÁŠ, Dalibor. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770-1805) . Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš - Akropolis, 2021. 671 stran. ISBN 978-80-7658-023-7.

EISLEROVÁ, Jana. Český jazyk do dlaně : pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha : Fragment, 2014. 168 s. ;. ISBN 978-80-253-2173-7.

HOŠEK, Pavel. Ve víru Velkého tance : duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C.S. Lewise. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 199 stran ;. ISBN 978-80-7325-525-1.

KLÍMA, Ivan. Moje šílené století . Vydání 1. Praha : Academia, 2021. 793 stran. ISBN 978-80-200-3209-6.

MERHAUT, Luboš. Cesty polemiky : význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021. 475 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. XX. ISBN 978-80-7671-020-7.

PAPOUŠEK, Vít. Čínština nejen pro děti . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 163 stran . ISBN 978-80-246-4447-9.

SCHUBERTOVÁ, Anna. Stávám se řečí : smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. 138 stran ;. Mnemosyne ; 26. svazek. ISBN 978-80-7671-029-0.

ZEHNALOVÁ, Jitka. Aspekty literárního překladu : mediační úloha překladatele. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 242 stran . Olomouc modern language monographs ; vol. 10. ISBN 978-80-244-5741-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

COOKE, Tim. Kniha vynálezů : úžasné nápady, které změnily svět. V Brně : Mapcards.net, 2020. 112 stran . ISBN 978-80-87850-13-8.

ETZLER, Tomáš. Novinářem v Číně : co jsem to proboha udělal?. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 431 stran . ISBN 978-80-7601-463-3.

KELLÖ ŽAČOKOVÁ, Andrea. Vitaj v múzeu . Prvé slovenské vydanie. Bratislava : Slovart, 2021. 80 stran . ISBN 9788055650432.

LAMY, Matt. 100 tajuplných záhad světa . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2021. 272 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7633-427-4.

MICHELA, Miroslav. Dělej něco! : české a slovenské fanziny a budování alternativních scén. 1. vydání. Praha : Grada, 2021. 228 stran . ISBN 978-80-271-1314-9.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (PRAHA, ČESKO). Katalog expozice Tiskařství . Vydání první. Praha : Národní technické muzeum, 2015. 223 stran . ISBN 978-80-7037-236-4.

VÉMOLA, Aleš. Nezkreslená věda . Vydání 1. Praha : Academia, 2021. 293 stran . ISBN 978-80-200-3282-9.

Za Rudolfem a Milenou Zahradníkovými . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 235 stran . ISBN 978-80-200-3292-8.

^ nahoru ^


13. Matematika

YATES, Kit. Matematika pro život . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2021. 318 stran . Tema ; svazek 36. ISBN 978-80-7662-112-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

CAMPBELL, Becky. Čtyřfázový program histaminového restartu : jak odhalit příčiny migrén, ekzémů, závratí, alergií a dalších potíží. Olomouc : ANAG, [2021]. 183 stran . ISBN 978-80-7554-321-9.

FISCHER, Karen. Žít bez ekzému : komplexní program pro zvládnutí a prevenci ekzému. Olomouc : ANAG, [2018]. 287 stran . ISBN 978-80-7554-163-5.

GAVENDOVÁ, Nora. Dialogy ze života dětí s psychickými problémy . 1. vydání. Praha : Grada, 2021. 119 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-271-3241-6.

HOF, Wim. Ledový muž : jediná autorizovaná kniha Wim Hofa o převratné metodě, jak využít svůj fyzický i duševní potenciál. První vydání. V Brně : Jota, 2020. 231 stran . ISBN 978-80-7565-778-7.

ISMAIL, Edna Adan. Dar života : porodní asistentka, která postavila nemocnici a změnila svět. Vydání první. Praha : Ikar, 2021. 358 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy . ISBN 978-80-249-4523-1.

KOSOVÁ, Martina. Logoterapie v životním cyklu . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 330 stran . ISBN 978-80-7553-909-0.

LE VAN QUYEN, Michel. Mozek a ticho . Vydání první. Praha : Garamond, 2021. 220 stran . ISBN 978-80-7407-493-6.

MAISEL, Eric. Deset zenových vteřin : dvanáct zaklínadel pro hledání a nalézání smyslu, klidu a vnitřní síly. Olomouc : ANAG, [2020]. 221 stran ;. ISBN 978-80-7554-301-1.

MATOULEK, Martin. Pohyb v životě a medicíně : 30 + 1 rozhovor. 1. vydání. Praha : NOL - nakladatelství odborné literatury, 2020. 263 stran . ISBN 978-80-907764-2-5.

MUSK, Maye. Když má žena plán : život plný dobrodružství, krásy a úspěchu. Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 263 stran . ISBN 978-80-7565-883-8.

NEUŽIL, Petr. V zákulisí srdce : zpovědi a povídky kardiologa. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2020. 290 stran . ISBN 978-80-7662-056-8.

ŠILHOVÁ, Lucie. Zázraky jsou logické . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2021. 202 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-501-2.

TAMMET, Daniel. Narozen v modrý den : pohled do neobyčejné mysli autistického savanta. První vydání. Brno : Host, 2021. 253 stran ;. ISBN 978-80-275-0614-9.

TREBEN, Maria. Byliny v prevenci a léčbě. 2,. Žaludeční a střevní problémy . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 189 stran . ISBN 978-80-7651-065-4.

UMLAUF, Eva. Číslo na tvém předloktí je modré jako tvé oči : vzpomínky. Vydání první. Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2021. 226 stran . ISBN 978-80-7470-368-3.

WINSTON, Sheri. Anatomie vzrušení ženy : tajné mapy k hluboko uložené rozkoši. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2021]. 287 stran . Umění milovat. ISBN 978-80-7370-587-9.

XU, Mingtang. Čung-jüan čchi-kung : první etapa vzestupu: uvolnění. První vydání. Praha : Alferia, 2021. 345 stran . ISBN 978-80-271-3204-1.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ADDINGTON, Scott. Do oblak : 111 nejdůležitějších okamžiků v historii královského letectva. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 254 stran . ISBN 978-80-264-3754-3.

APPLEBAUM, Anne. Soumrak demokracie : svůdná přitažlivost autoritářství. Vydání první. Beta-Dobrovský ; Beta-Dobrovský ; 2020. 190 stran ;. ISBN 978-80-7593-289-1.

BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2020. 246 stran ;. Politologická řada ; svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-509-1.

BRŮHOVÁ, Naděžda. Z volyňské Moskovštiny do severočeských Staňkovic : osudy Naděždy Brůhové, štábní spojařky 2. dělostřeleckého pluku 1. brigády 1. československého armádního sboru v SSSR. 1. vydání. Praha : Československá obec legionářská, 2020. 87 stran . ISBN 978-80-87919-76-7.

CAPLAN, Bryan Douglas. Otevřené hranice : etika a ekonomie migrace. První vydání. Praha : Liberální institut, 2021. 248 stran . ISBN 978-80-86389-69-1.

DRDA, Adam. Před branou nenávratna : příběhy obětí šoa. 1. vydání. Praha : Kniha Zlin, 2021. 284 stran . Hot history. ISBN 978-80-7662-188-6.

FINN, Clodagh. Čas riskovat všechno . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 295 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Opravdové příběhy. ISBN 978-80-7565-734-3.

FÖRG, Klaus G. Za rudým ostnatým drátem . [Líbeznice] : Víkend, 2021. 254 stran . ISBN 978-80-7433-325-5.

HAITIWAJI, Gulbahar. Přežila jsem čínský gulag : první knižní svědectví ujgurské ženy, která prošla peklem čínského převýchovného tábora. V Praze : Rybka Publishers, 2021. 203 stran . ISBN 978-80-87950-88-3.

Hledání českého příběhu : úvahy nad minulostí, současností a především budoucností naší společnosti. Vydání První. V Praze : N Media, a.s., 2021. 325 stran . Edice N. ISBN 978-80-907922-5-8.

CHANG, Kang-i Sun. Cesta za bílým terorem . Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-7671-027-6.

JELÍNEK, Milan. Peklo Severního moře : německá válka 1914-1915. První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2021. 622 stran . ISBN 978-80-7497-370-3.

JONÁŠ, Martin. Fenomén Angela Merkelová : portrét jedné éry. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 225 stran, 16 stran barevných nečíslovaných příloh ;. ISBN 978-80-257-3598-5.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost : historie působení STB jako mocenského nástroje KSČ : 1948-1956. 2. vydání (1. vydání v nakladatelství Kniha Zlin). Praha : Kniha Zlin, 2021. 397 stran . Hot history. ISBN 978-80-7662-136-7.

KLEČACKÝ, Martin. Poslušný vládce okresu : okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938. Vydání první. Praha : NLN : Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2021. 396 stran . ISBN 978-80-7422-797-4.

KOTZIAN, Robert. Politické neziskovky : a jejich boj proti západní civilizaci. Vydání první. Voznice : Leda, 2021. 239 stran. Agora. ISBN 978-80-7335-746-7.

KROUPA, Daniel. Pěticípá totalita : 100 let KSČ v rozhovorech. 1. vydání. Praha : Kniha Zlin, 2021. 333 stran . ISBN 978-80-7662-147-3.

KUŽEL, Stanislav. Hvězdné války . 1. vydání. Brno : CPress, 2020. 272 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3371-2.

LAMBERT, Ray. Každý z nás byl hrdinou . První vydání. V Brně : Jota, 2021. 270 stran . ISBN 978-80-7565-866-1.

MISIK, Robert. Falešní přátelé obyčejných lidí . 1. české vydání. [Praha] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020. 103 stran ;. ISBN 978-80-87748-55-8.

OHNISKO, Milan. Hurikán Ivan : rozhovor s Ivanem Bartošem. Vydání první. Brno : Druhé město, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-7227-868-8.

OUTRATA, Filip. Demokracie - jak dál? : rizika a výzvy pro Česko a svět. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2021. 282 stran . Česko-Evropa-svět: příštích padesát let ; svazek 1. ISBN 978-80-7601-500-5.

PACNER, Karel. Státníci a zločinci XX. století . 1. vydání. Praha : Plus, 2019. 447 stran . ISBN 978-80-259-1021-4.

PILNÝ, Ivan. Od Gatese k Babišovi . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-7376-626-9.

POPOV, Charalan Ivanov. Mučen pro víru : příběh statečného bulharského křesťana vězněného třináct let komunistickým režimem. Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2021. 163 stran ;. ISBN 978-80-88402-04-6.

SKALNÍK, Miroslav. Dělostřelectvo v době třicetileté války . Vydání: první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 2021. 107 stran, 8 stran obrazových příloh . Útrapy a hrůzy třicetileté války ; 8. ISBN 978-80-88030-55-3.

SNÉGAROFF, Thomas. Putzi : Hitlerův pianista a mecenáš. První vydání. Praha : Garamond, 2021. 293 stran ;. ISBN 978-80-7407-495-0.

STEHLÍK, Michal. Střed Evropy mezi ideou a realitou : rozhovor s Rudolfem Chmelem 2020. Praha : Národní muzeum, 2021. 181 stran . ISBN 978-80-7036-669-1.

SUK, Jiří. Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky : eseje a jiné texty o kolizích na české cestě ke komunismu. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 263 stran ;. Knižnice Dějin a současnosti ; 69. svazek. ISBN 978-80-7422-681-6.

ŠABLATURA, Ludvík. Něco ze vzpomínek na odboj za 2. světové války . 1. vydání. Praha : Československá obec legionářská, 2020. 47 stran . ISBN 978-80-87919-75-0.

ŠARADÍN, Pavel. Češi a demokracie v digitální době . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. 143 stran . Politologická řada ; svazek č. 82. ISBN 978-80-7325-523-7.

ŠMEJKAL, Pavel. S Moskvou za zády : zpravodajci - parašutisté - partyzáni. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 1026 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-3099-3.

Tváře normalizace . Vydání první. Praha : N media a.s., 2019. 210 stran . Edice N. ISBN 978-80-907652-6-9.

WEISSOVÁ, Helga. Nikdo nás nečekal : vzpomínky malířky, která přežila holocaust. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 173 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-780-0.

ZELENKA, Jakub. Česko-čínské objímání . Vydání první. Praha : N media a.s., 2021. 237 stran . Edice N. ISBN 978-80-907922-6-5.

^ nahoru ^


16. Právo

BECHYNKOVÁ, Lucie. Opravdové zločiny . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 278 stran . ISBN 978-80-264-3706-2.

HRUBÝ, Dan. Pražské mordy : skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918). Vydání první. Praha : Pražské příběhy s.r.o., 2021. 501 stran . ISBN 978-80-907295-7-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CROWLEY, Aleister. Magie v teorii a praxi : známá též jako Liber Aba, aneb Kniha 4. Vydání první. Zvolen : Sol Noctis, 2021. 774 stran . ISBN 978-80-99977-08-3.

FESTINGER, Leon. Když se proroctví nesplní : studie skupiny, která předpověděla konec světa. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 294 stran ;. ISBN 978-80-262-1796-1.

JHO, Zoev. E.T. 101 : kosmická příručka : nouzové vydání pro planetu Zemi. Bayerisch Gmain : ANCH BOOKS, [2021]. 136 stran ;. ISBN 978-3-9822899-4-6.

LE PEUTREC, Eva. Architektura kreativního myšlení : jak přeměnit vzdušné zámky v mrakodrapy. Vydání první. Praha : NLN, s. r. o., 2021. 167 stran ;. ISBN 978-80-7422-812-4.

MILLBURN, Joshua Fields. Lásku si zaslouží lidé, ne věci . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2021. 341 stran ;. IN ; svazek 6. ISBN 978-80-7662-219-7.

MOUKHEIBER, Albert. Jak nás mozek klame : iluze našich jistot. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2020. 162 stran . Tema ; svazek 35. ISBN 978-80-7662-061-2.

NADRCHAL, David. Různost je bezva! : 16 typů osobností. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 222 stran . ISBN 978-80-262-1798-5.

NOVOTNÁ, Vladimíra. Krize v životě, život v krizi . Druhé, revidované a doplněné vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 204 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7585-7.

VOKIEL ČMOLÍK, Jiří. OdsouZEN k úspěchu : ..můj životní pří běh. První vydání. [Praha] : ShareConomy Film Production, 2020. 262 stran ;. ISBN 978-80-270-9133-1.

ZIMBARDO, Philip G. Nesmělost . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 215 stran ;. ISBN 978-80-262-1801-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ARGOV, Sherry. Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč . 3. vyd. Praha : Motto, 2013. 266 s. ;. ISBN 978-80-7246-889-8.

BRÁBOREC, Pavel. Život s postižením, aneb, Průvodce po cestách hledání . První vydání. Praha : Eezy Publishing, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-908101-2-9.

BRUDER, Jessica. Země nomádů . Žilina : Absynt, s.r.o., 2021. 335 stran . Prokletí reportéři. ISBN 978-80-8203-285-0.

CÉZOVÁ, Veronika. Jsem jedno [ucho] 2020 . Praha : Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 2020. 185 stran . ISBN 978-80-270-8182-0.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2021. Vydání dvacátédruhé. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2021. 98 stran .

Lexikon kamarádství . První vydání. Praha : Bambook, 2021. 110 stran . ISBN 978-80-271-3159-4.

RABIJ, Marek. Život na míru . Česko : Absynt, 2021. 165 stran . ISBN 978-80-8203-273-7.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Útěk z Leopoldova : věznice, odboj, doba : padesátá léta v Československu. I. svazek . Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 340 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3224-9.

Židé v českých zemích v 19.-20. století . V Praze : Židovské muzeum, 2021. 99 stran . ISBN 978-80-87366-62-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÁRTOVÁ, Kateřina. Historický vývoj knižní vazby : technologie vazby 16. století. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. 209 stran . ISBN 978-80-7560-343-2.

BERANBAUM, Rose Levy. Bible domácího pečení . Vydání třetí. Praha : Euromedia Group, 2021. 727 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Esence. ISBN 978-80-242-7544-4.

BÖHMOVÁ, Zuzana. Kůrčička křup, omáčka šplouch . Vydání první. V Praze : CooBoo, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-7661-033-0.

CAPÁKOVÁ, Zdenka. Conducting polymer scaffolds - the technology of preparation and cytocompatibility = Vodivé polymerní scaffoldy - technologie přípravy a cytokompatibilita : summary of habilitation thesis. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 50 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-991-5.

FIGEĽOVÁ, Valentína. Džbány, košíky, medovníky : spoznaj naše remeslá. Prvé vydanie. Bratislava : Slovart, 2020. 93 stran .

LY, Linda. Recepty se zeleninou beze zbytků : jak při přípravě jídla využít celou rostlinu. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2020. 192 stran . ISBN 978-80-87529-61-4.

MIZIELIŃSKA, Aleksandra. Můžu ochutnat? : lahodné příběhy o jídle z celého světa. První vydání. Brno : Host, 2021. 112 stran . ISBN 978-80-275-0749-8.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (PRAHA, ČESKO). Katalog expozice Měření času . Vyd. 1. Praha : Národní technické muzeum, 2015. 231 s. ISBN 978-80-7037-240-1.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (PRAHA, ČESKO). Katalog expozice Technika v domácnosti . Vyd. 1. Praha : Národní technické muzeum, 2014. 282 s. ISBN 978-80-7037-242-5.

PACNER, Karel. Konstruktéři raketového věku : od Koroljova k Elonu Muskovi. Praha : Kniha Zlin, 2020. 577 stran . ISBN 978-80-7662-023-0.

PELIKÁNOVÁ, Karla. Lahodná drůbež : vynikající recepty z tradiční české kuchyně. Vydání první. Praha : RF Hobby, s.r.o., 2020. 143 stran . Báječné recepty ; 1/2021. ISBN 978-80-7669-008-0.

REPETTO, Virginia. Jogurtista : návod na přípravu různých druhů domácího jogurtu a recepty pro jeho další využití. Olomouc : ANAG, [2020]. 111 stran . ISBN 978-80-7554-297-7.

SEDLAŘÍKOVÁ, Jana. Polymers as carriers of active agents = Polymery jako nosiče aktivních látek : habilitation thesis summary. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 51 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-992-2.

Upcyklace : nový život starých věcí : více než 100 praktických nápadů pro začátečníky i pokročilé. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 204 stran . ISBN 978-80-7670-034-5.

VILČÁKOVÁ, Jarmila. Účinnost stínění polymerními kompozity s elektromagnetickými vlastnostmi = Shielding efficiency by polymer composites with electromagnetic properties. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 60 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-994-6.

VINAŘ, Jan. Opravy historických staveb : báje, mýty (a realita). První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 208 stran . ISBN 978-80-271-0089-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

90 let kopané ve Slušovicích 19292019. [Slušovice] : FC Slušovice, [2020?]. 54 stran .

FELDSTEIN, Petr. Příběhy sportovců, které políbila múza . První vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 301 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7612-0.

HANÍK, Zdeněk. Základní škola volejbalu : sedm kroků, sedm věků. Vydání první. Praha : Euromedia Group a. s., 2021. 242 stran, 12 stran nečíslovaných obrazových příloh . Edice českého olympijského výboru. Žlutá řada. ISBN 978-80-242-7685-4.

CHVAL, Zdeněk. Zápisník malého zálesáka . 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 106 stran . ISBN 978-80-253-3197-2.

CHVAL, Zdeněk. Zápisník malého zálesáka . 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 106 stran . ISBN 978-80-253-3197-2.

PETTMAN, Kevin. Nezávislá a neoficiální příručka pro hráče Fortnite Chapter 2 . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2020. 80 stran . ISBN 978-80-251-5000-9.

STRUSKOVÁ, Olga. Kinue Hitomi - žena která předběhla dobu : od Hitomi k Tokiu 2020. V Praze : Jonathan Livingston, 2021. 247 stran . ISBN 978-80-7551-206-2.

ŠTĚRBOVÁ, Dina. Touhy a úděl : první ženy na osmitisícovkách. Aktualizované a upravené vydání. Brno : Jota, 2020. 402 stran . ISBN 978-80-7565-623-0.

WENGER, Arsène. Můj život v červené a bílé : autobiografie. Praha : Dobrovský, 2021. 247 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pangea. ISBN 978-80-277-0201-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DANTO, Arthur C. Po konci umění : současné umění a oblast mimo dějiny. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 335 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Ars: philosophia, aesthetica, theōria ; 2. ISBN 978-80-200-3289-8.

DVOŘÁK, Martin. Dům umění : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně .. 30.9.-15.11.2020. První vydání. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 31 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87926-16-1.

HODGE, Susie. Stručný příběh žen v umění : kapesní průvodce klíčovými hnutími, díly, průlomovými okamžiky a tématy. První vydání. Praha : Grada, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-271-1255-5.

ITTEN, Johannes. Umění barvy : subjektivní prožívání a objektivní poznávání jako cesta ke vnímání umění : studijní vydání. V Praze : NAMU, 2021. 90 stran . ISBN 978-80-7331-546-7.

JEŽKOVÁ, Dagmar. Velký karneval : vystřihovací masky pro děti. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 39 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-04988-5.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Bučovice . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2021. 191 stran . ISBN 978-80-907400-7-5.

KOVÁŘ, Petr. To bych zvládl taky : umění moderny v komiksech. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 71 stran . ISBN 978-80-210-8187-1.

LUKAS, Jiří. Svaté obrázky : pražská devoční grafika 18. a 19. století. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 230 stran . ISBN 978-80-87828-32-8.

MACHÁČEK, Zdeněk. +-Monochrom : pocta vzájemnosti. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2020. 1 složený list (8 stran) ;. ISBN 978-80-907467-9-4.

MATTANZA, Alessandra. Banksy . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 239 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7419-5.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (PRAHA, ČESKO). Katalog expozice Architektura, stavitelství a design . Vydání první. Praha : Národní technické muzeum, 2015. 293 stran . ISBN 978-80-7037-233-3.

NAVRÁTIL, Ondřej. Řečiště a vlna : české umění a enviromentální problematika na počátku 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita : Dexon Art, 2020. 318 stran . ISBN 978-80-210-9837-4.

Prsa : nekonečný zdroj inspirace, krásy, života, zdraví, humoru i starostí od pravěku až do dnešních dnů. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-264-3370-5.

QUINLAN-MCGRATH, Mary. Vlivy : umění, optika a astrologie v italské renesanci. Vydání první. Praha : Malvern, 2020. 365 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7530-280-9.

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VÝCHODNÍ MORAVY. Inspirace pro chytré města a obce ve Zlínském a Trenčínském kraji : brožura je výstupem projektu "Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí". [Zlín] : Sdružení měst a obcí východní Moravy., [2019?]. 54 stran .

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ. 30 let spolu : Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovensklého pomezí Uherský Brod : 23. července 2020 Galerie obecní knihovny, Ostrožská Nová Ves, 2. října 2020 Galerie Městské knihovny, Slavičín, 4. prosince 2020 Galerie Panský dům, Uherský Brod. Uherský Brod : Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, 2020. 159 stran . ISBN 978-80-905778-8-6.

STEMPEL, Jan. 99 domů . [Praha] : KANT, 2020. 412 stran . Architektura. ISBN 978-80-7437-323-7.

WINTER-NEPRAKTA, Jiří. Velká kniha vtipu . První vydání. Praha : Cosmopolis, 2017. 256 stran . ISBN 978-80-271-0447-5.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 130 stran ;. ISBN 978-80-210-8925-9.

DROBNÝ, Libor. Od zápisu do lavice : pozornost : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2020. 55 stran . ISBN 978-80-88290-58-2.

HÁBL, Jan. Na charakteru záleží : je možné naučit dobru? ; Na charakteru záleží : problém učitelnosti dobra. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 118, 143 stran . ISBN 978-80-647-5443-5.

HERMAN, Marek. Máma není služka, máma je dáma . Vydání první. V Praze : Apak, 2021. 308 stran ;. ISBN 978-80-11-00042-4.

MATYÁŠOVÁ, Alena. Vzácné školní obrazy. Zvířata. Zvířata. První kritické vydání. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2020. 87 stran . ISBN 978-80-86935-49-2.

MRÁZKOVÁ, Eva. Štístko a Poupěnka učí správně vyslovovat . 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 88 stran . ISBN 978-80-266-1656-6.

PLUMMER, Deborah. Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 183 stran ;. ISBN 978-80-262-1792-3.

TRANTINOVÁ, Marcela. Nápadníček : celoroční plán aktivit pro mateřské školy. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 157 stran . ISBN 978-80-262-1795-4.

VÍTOVCOVÁ, Irena. ProCit o autismu . První vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 227 stran . ISBN 978-80-261-1015-6.

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 55 stran . ISBN 978-80-88163-91-6.

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : zrakové vnímání : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 53 stran . Od zápisu do lavice. ISBN 978-80-88290-80-3.

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : předmatematické představy : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 55 stran . ISBN 978-80-88290-11-7.

VLKOVÁ, Ivana. Od zápisu do lavice : orientace v čase a prostoru : soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností a dovedností předškoláka. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2020. 55 stran . ISBN 978-80-88290-44-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

STEUN, Robert. Šumava mezi dvěma národy . [Líbeznice] : Víkend, 2021. 378 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-321-7.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně