Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Září 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ARA, Angelo. Terst : identita na hranici. První vydání. Praha : Academia, 2021. 295 stran . Europa ; sv. 83. ISBN 978-80-200-3165-5.

CERMANOVÁ, Pavlína. Přenos vědění : osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích. Vydání první. Praha : Filosofia, 2021. 701 stran . Studie a prameny k dějnám myšlení v českých zemích ; svazek 22. ISBN 978-80-7007-683-5.

DVOŘÁK, Miloš. Malý průvodce po hrobech velkých. Díl IV . Vydání první. V Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2021. 266 stran . ISBN 978-80-87624-82-1.

DVOŘÁK, Miloš. Malý průvodce po hrobech velkých. Díl III. . Vydání první. Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-87624-61-6.

HELA, Vlastimil. Návrat žítkovských bohyní . Praha : Eminent, 2021. 279 stran . ISBN 978-80-7281-565-4.

SLOVÁKOVÁ, Petra. Ve stylu steampunk . Praha : Grada Publishing, [2021]. 112 stran . ISBN 978-80-271-1225-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ATTENBOROUGH, David. Život na naší planetě : mé svědectví a vize pro budoucnost. Vydání první. Praha : Práh s.r.o., 2021. 263 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-884-4.

BRENSING, Karsten. Tajuplný svět virů a bakterií . 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 185 stran . ISBN 978-80-7670-026-0.

GATES, Bill. Jak zabránit klimatické katastrofě : řešení, která máme, a průlomy, které potřebujeme. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. 272 stran . Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-138-2.

GEL, František. Louis Pasteur : přemožitel neviditelných dravců. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 359 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-887-1.

HRUŠKOVÁ, Marie. Lípy - vlídné i majestátní . 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-7670-022-2.

KOMÁREK, Stanislav. Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - obraz člověka v dílech biologů . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 193 stran ;. ISBN 978-80-200-3247-8.

MILLS, Andrea. Objevuj!. Velké kočky . 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7508-688-4.

PEJŠA, Jaroslav. Vlčí důl, Strašík, Kouřimský lom : významný krajinářský prvek. Kolín : město Kolín, 2020. 32 stran . Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. ISBN 978-80-908004-0-3.

RIHA, Susanne. Zvířata a jejich úkryty . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 21 nečíslovaných stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7263-4.

STUDNIČKA, Miloslav. Botanická zahrada Liberec 125 . Vydání první. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2020. 179 stran . ISBN 978-80-906395-8-4.

TERRY, Beth. Plastic free, aneb, Jak se zbavit plastů v životě . První vydání. Praha : Audiolibrix, 2021. 359 stran . ISBN 978-80-907884-1-1.

WOHLLEBEN, Peter. Půjdeš s námi ven? : objevitelské výpravy za přírodou ve městě. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-7670-021-5.

ZIMA, Jan. Systém a fylogeneze savců . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 570 stran . ISBN 978-80-200-3215-7.

ZOMMER, Yuval. Velká kniha divoké havěti . Vydání první. Praha : Slovart, [2021]. 64 stran . ISBN 978-80-7529-409-8.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

WELDON, Glen. Temný rytíř : historie Batmana a zrod nerdů. Vydání první. V Praze : Paseka, 2021. 383 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-947-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEZOS, Jeffrey. Vymýšlej a bádej : sebrané spisy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 297 stran ;. ISBN 978-80-242-7258-0.

DOZ, Yves. Vyzvánění : vzestup a pád mobilních telefonů NOKIA. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 253 stran ;. Via. ISBN 978-80-7585-011-9.

DUMAINE, Brian. Bezonomie . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 344 stran ;. Pangea. ISBN 978-80-7642-015-1.

GIL, Carlos. Konec marketingu : ovládněte trh prostřednictvím svých zákazníků na sociálních sítích. První české vydání. Praha : Grada, 2021. 196 stran . ISBN 978-80-271-1296-8.

GNIDA, Mathias. Pilot odpovídá : 100 otázek - 100 odpovědí pro zvídavé cestující : včetně problematiky COVID-19. První vydání. České Budějovice : Kopp, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-7232-538-2.

HORČIČKA, Václav. Cizí páni na české půdě : pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků. Vydání první. Praha : Agentura Pankrác nakladatelství, 2021. 258 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86781-43-3.

HRNČIAR, Tino. Forbidden . První vydání. [Bratislava] : Ezopo, [2021]. 220 stran . ISBN 978-80-973783-6-3.

KONDŌ, Marie. Radost z práce : uspořádejte si svůj profesní život. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 199 stran ;. ISBN 978-80-242-7243-6.

SINEK, Simon. Nekonečná hra : jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu v podnikání. Vydání první. [Brno] : Jan Melvil, 2021. 224 stran ;. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-136-8.

SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2021. 219 stran . Politologická řada ; svazek č. 81. ISBN 978-80-7325-520-6.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BAUDIŠOVÁ, Jana. Tajemství pravoslaví . Olomouc : Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích, 2019. 75 stran . ISBN 978-80-907376-1-7.

Cesta malých kroků : Chiara Petrillová - svědectví nejbližších. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 124 stran ;. Osudy ; svazek 88. ISBN 978-80-7566-156-2.

COPLESTON, Frederick Charles. Dějiny filosofie. VI.,. Od Wolffa ke Kantovi . Vydání první. Olormouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 635 stran ;. Prameny spirituality ; XLIX. ISBN 978-80-7412-409-9.

GROF, Stanislav. Knihy mrtvých : příručky pro žití i umírání. Vydání první. [Praha] : Malvern, 2021. 102 stran . ISBN 978-80-7530-306-6.

GRÜN, Anselm. Mystika a erós . Vydání v Alpha Book první. Praha : Alpha Book, 2021. 119 stran ;. Fénix ; svazek 14. ISBN 978-80-87529-68-3.

HAZONY, Yoram. Chvála nacionalismu . Vydání první. Voznice : Leda, 2021. 317 stran ;. Agora. ISBN 978-80-7335-666-8.

HOUKAL, Jan. Bůh v době koronavirové . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 219 stran ;. ISBN 978-80-7553-913-7.

HUGHES, Barbara. Žena podle Božího srdce . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 287 stran ;. ISBN 978-80-87587-80-5.

CHINMOY, šrí,. Kapesní moudrost duše . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2021. 271 stran . ISBN 978-80-88324-20-1.

CHINMOY, šrí,. Reinkarnace a evoluce = Reincarnation and evolution. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2021. 107 stran ;. ISBN 978-80-88324-21-8.

KAJPR, Adolf. Přítomnost je vlastním Božím časem . Vydání první. Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 375 stran ;. Čeští jezuité ; svazek 30. ISBN 978-80-7412-404-4.

Kapitoly rabiho Eliezera : midraš. Praha : Garamond, 2021. 231 stran ;. Cohola. ISBN 978-80-7407-494-3.

KARÁSEK, Jindřich. Diference v identitě : k Hegelovu výkladu konstituce sebevědomí v kapitole "Síla a rozvažování" Fenomenologie ducha. Vydání první. Praha : OIKOYMENH, 2021. 82 stran ;. Oikúmené ; svazek 207. ISBN 978-80-7298-570-8.

Kdo je člověk? : teologická antropologie ekumenicky. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 344 stran ;. ISBN 978-80-246-4779-1.

KEATING, Thomas. Otevřená mysl, otevřené srdce : kontemplativní rozměr evangelia. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2021. 230 stran ;. Fénix ; svazek 13. ISBN 978-80-87529-67-6.

KISHIMI, Ichirō. Odvaha být šťastný : opravdová spokojenost je ve vašich rukou. Vydání první. Praha : Beta, 2020. 271 stran ;. ISBN 978-80-7593-183-2.

KLOSSOWSKI, Pierre. Nietzsche a bludný kruh . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 247 stran ;. Limes. ISBN 978-80-246-4756-2.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Janův Breviář : výpisy z myšlenek učitele národů Jana Amose Komenského. První vydání. [Praha] : Nadace Pangea, 2020. 145 stran . Gymnasion ; svazek 09. ISBN 978-80-270-8658-0.

ŁATKA, Rafał. Kardinál Stefan Wyszyński : nekorunovaný král Polska. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 165 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy ; svazek 87. ISBN 978-80-7566-115-9.

Otčenáš : modlitby pravoslavného křesťana. 5. vydání, rozšířené. Olomouc : Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích, 2020. 324 stran . ISBN 978-80-907376-3-1.

PETŘÍČEK, Jan. Foucaultova filozofie svobody . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 106 stran ;. ISBN 978-80-246-4855-2.

SA'ADJA BEN JOSEF,. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 386 stran ;. Judaica ; sv. 25. ISBN 978-80-200-3225-6.

SACKS, Jonathan rabi,. Velké partnerství : Bůh, věda a hledání smyslu. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 345 stran ;. ISBN 978-80-7553-867-3.

STILES, J. Mack. Evangelizace : když celá církev mluví o Ježíši. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 141 stran ;. ISBN 978-80-87587-86-7.

SUCHÝ, Jiří. Klaun to zkouší znovu : Jiří Suchý. První vydání. Praha : Galén, [2021]. 100 stran ;. ISBN 978-80-7492-530-6.

ŠEBESTA, František. Vilém Farel : v první linii reformace : v jazyce 21. století. Druhé vydání, v tomto nakladatelství a této úpravě první. Kroměříž : Didasko, [2021]. 132 stran ;. ISBN 978-80-87587-84-3.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Sofiologie Bazila Velikého . Vydání první. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 446 stran ;. Dílo Tomáše Špidlíka ; XXVI. ISBN 978-80-7412-400-6.

TACK, Theodore. Svatý Augustin : člověk pro naši dobu. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 206 stran ;. Portréty ; svazek 2. ISBN 978-80-7566-214-9.

TRIPP, Paul David. Nebezpečné povolání : tváří v tvář mimořádným výzvám spojeným s duchovní službou. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 244 stran ;. ISBN 978-80-87587-85-0.

WASHER, Paul. Základní prostředky milosti : znovuobjevování evangelia. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 88 stran ;. ISBN 978-80-87587-91-1.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GOSWAMI, Amit. Vesmír vědomý si sám sebe : jak vědomí vytváří hmotný svět. Olomouc : ANAG, [2021]. 391 stran . ISBN 978-80-7554-329-5.

CHAJDA, Radek. Zábavné experimenty : na doma i do přírody : 150 jednoduchých pokusů s pohybem, zvukem, barvami a světlem. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2021. 103 stran . ISBN 978-80-253-5229-8.

LESÁK, Ondřej. Dutá Země : hledání útěchy v nesmyslu. Vydání v této podobě první. Praha : Malvern, 2021. 148 stran . ISBN 978-80-7530-304-2.

SIXTOVÁ, Helena. Nová fyzika v kostce pro SŠ . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2021. 215 stran . V kostce. ISBN 978-80-253-5233-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BULBECK, Soňa. Tajemství závoje . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 192 stran . ISBN 978-80-265-0995-0.

GRZYWACZEWSKI, Tomasz. Hranice snů : o neuznávaných státech. Vydání první. Polanka nad Odrou : Pant : Past Production, 2020. 186 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-7-6.

HAJŠMAN, Jan. Plzeňské procházky a výlety . Vydání první. Plzeň : Starý most, 2021. 191 stran . ISBN 978-80-7640-020-7.

HOCEK, Jan. Jižní stezka : Českem od východu k západu. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 241 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7534-5.

HON, Štěpán. Náš evropský deník : průvodce Evropou do každé rodiny. Vydání první. Líský : L33 s.r.o., 2021. 223 stran (některé na složených listech) . ISBN 978-80-908215-0-7.

KOUTEK, Tomáš. Za českými hrady . Vydání první. Praha : Česká citadela, 2021. 359 stran . ISBN 978-80-88382-22-5.

KUTROVÁ, Lucie. 151 dní po evropských stezkách : dobrodružství holky s bucket listem. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 302 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7441-6.

SHARIF-DRAPER, Maryam. Objevuj!. Klimatická změna . 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7508-690-7.

SOBOTKA, Richard. Toulky Beskydami 2 . [Líbeznice] : Víkend, 2021. 173 stran . ISBN 978-80-7433-313-2.

ŠRÁMEK, Arny. Veď mě dál, cesto má . Vydání první. Říčky : Flétna, [2021]. 301 stran . ISBN 978-80-88068-64-8.

ŠUSTR, Pavel. Šumava : 15 nejhezčích výletů. Díl 1.,. Výlety po Národním parku Šumava . Vydání první. [Soběšice] : 3Šus3, 2021. 128 stran . Kapesní průvodce. ISBN 978-80-908239-0-7.

TATÍČKOVÁ, Irena. Po vlastních po vlasti : turistická knižní hra. 1. vydání. Praha : Albatros, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-00-06206-8.

VOORS, Tim. Skvělá samota : putování Pacifickou hřebenovkou. Vydání první. Praha : Práh, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-7252-874-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDRŠ, Bohuslav. Tak to bylo tehdy a tam : ruští Češi na bojištích druhé světové války. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 270 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3726-0.

BUGRISOVÁ, Michaela. S chutí po Česku : vlakem za regionálními specialitami a zážitky. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 254 stran . ISBN 978-80-264-3630-0.

Comenius : 1592-1670 : doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět. Vydání první. Moravské zemské muzeum ; Moravské zemské muzeum ; 2020. 429 stran . ISBN 978-80-7028-543-5.

DRIJVEROVÁ, Martina. České dějiny očima Psa : co bylo, to bylo. 3. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 119 stran . ISBN 978-80-00-05035-5.

DUMONT-LE CORNEC, Élisabeth. 1000 vlajek, praporů a zástav . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 237 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-0121-6.

EISLEROVÁ, Jana. První čtení pro školáky . 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 93 stran . ISBN 978-80-253-3585-7.

GÁLIS, Radek. Pravdu říkat, pravdu žít . České Budějovice : Radek Gális, 2021. 279 stran . ISBN 978-80-270-9438-7.

GROŠ, Vladimír. Předměstí II. : původní zástavba a obyvatelé veselského Předměstí - Korzo. 1. vydání. Veselí nad Moravou : Veselské kulturní centrum, z. ú., 2020. 287 stran . ISBN 978-80-905663-4-7.

HILSKÝ, Martin. Shakespearova Anglie : portrét doby. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 765 stran . ISBN 978-80-200-3168-6.

HOCEK, Jan. Severní stezka : Českem od západu k východu. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 265 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7341-9.

KLICPEROVÁ, Lenka. Poslední zapálí vesnici : válka v Náhorním Karabachu. První vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 211 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7463-8.

Lípa : 2012-2021. [Zlín] : Creative Business Studio, 2021. 112 stran . ISBN 978-80-88259-99-2.

Otisky sametové revoluce : kde přebývá devětaosmdesátý. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-246-4792-0.

REED, John. Deset dnů, které otřásly světem : strhující záznam smrtelného zápasu. Vydání sedmé, v nakladatelství Leda první. Voznice : Leda, 2021. 407 stran . ISBN 978-80-7335-688-0.

ROSACIUS HOŘOVSKÝ, Jan. Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621 : v jazyce 21. století. Šesté vydání, v tomto nakladatelství a pod tímto názvem vydání první. Kroměříž : Didasko, [2021]. 97 stran ;. ISBN 978-80-87587-81-2.

ROZEHNAL, Vladimír. Po Čechách stezkami ušlechtilých koní . První vydání. Pardubice : Lukáš Zeman - E-smile.cz, 2019. 248 stran . Města Pardubického kraje (a Východních Čech) : Chlumec nad Cidlinou, Kladruby nad Labem, Heřmanův Městec a Vápenný Podol, Slatiňany, Chrast, Luže, Skuteč. ISBN 978-80-88050-07-0.

SMOLÍKOVÁ, Klára. S Komenským do komiksu : únikovka s Amosem. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 110 stran . ISBN 978-80-262-1656-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

BIENSTOCK, Richard. Aerosmith : kompletní historie bostonské hudební skupiny. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 239 stran . Pangea. ISBN 978-80-277-0134-6.

DICKINSON, Bruce. Co dělá tenhle knoflík? : autobiografie frontmana skupiny Iron Maiden. Praha : Cosmopolis, 2021. 335 stran ;. ISBN 978-80-271-2485-5.

KOMÁNKOVÁ, Jana. Klub 27 . 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 175 stran . ISBN 978-80-266-1639-9.

REMEŠOVÁ, Michaela. Ladislav Štaidl : poslední z mohykánů. První vydání. [Praha] : Fany, 2021. 313 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907248-2-2.

SCHOLPP, Alex. Muzikus : škola metalu : nauč se sóla od mistrů metalu a staň se nekopromisním kytarovým hrdinou. Praha : Muzikus, s.r.o, [2017]. 150 stran . ISBN 978-80-86253-68-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BECKER, Paula. Hledání Betty MacDonald . Vydání první. Praha : Motto, 2021. 366 stran . Životopis. ISBN 978-80-267-2055-3.

COSENTINO, Annalisa. Annalisa Cosentino . 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2020. 93 stran ;. Premia Bohemica. ISBN 978-80-7051-290-6.

DEMONPION, Denis. Houellebecq . Vydání první. Praha : Odeon, 2021. 372 stran ;. ISBN 978-80-207-2033-7.

GALMICHE, Xavier. Xavier Galmiche . V Brně : Moravská zemská knihovna, 2020. 123 stran ;. Premia Bohemica. ISBN 978-80-7051-292-0.

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Diktáty a testy pro 8. třídu . 2. vydání. V Brně : Edika, 2021. 72 stran . ISBN 978-80-266-1641-2.

GOETHE, Johann Wolfgang von. Z mého života : báseň i pravda. Vydání druhé, v Academii první. Praha : Academia, 2021. 713 stran ;. Europa ; sv. 77. ISBN 978-80-200-3194-5.

HANÁKOVÁ, Anežka. Němčina : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 231 stran . ISBN 978-80-271-1717-8.

JELÍNKOVÁ, Jana. Česká slova : poznáte, která neznáte?. První vydání. Praha : Powerprint, 2021. 78 stran ;. ISBN 978-80-7568-379-3.

KOLÁŘOVÁ, Jana. Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana . 1. vydání. V Olomouci : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020. 129 stran ;. Litera libera ; sv. č. 7. ISBN 978-80-88278-58-0.

KOSTINCOVÁ, Jana. Slova_interfejsy : ruská postdigitální poezie. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 174 stran . ISBN 978-80-7465-463-3.

KUČERA, Ondřej. Čínsko-český slovník = Han jie ci dian. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 878 stran . ISBN 978-80-7508-462-0.

Listopadové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. 259 stran ;. ISBN 978-80-7658-019-0.

LIZCOVÁ, Zuzana. Rozhovory.de . Vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2021. 381 stran . ISBN 978-80-7443-401-3.

PTÁČNÍKOVÁ, Martina. Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem : kapitoly z pražské toponymie. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 345 stran . Šťastné zítřky ; sv. 32. ISBN 978-80-200-3216-4.

RUSSELL, Henry. Stručný příběh románu : kapesní průvodce klíčovými žánry, romány, tématy a technikami. První vydání. Praha : Grada, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-271-1256-2.

Růže je rosa è rose est růže : překlad, převod, interpretace. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 488 stran . ISBN 978-80-7671-008-5.

VODIČKA, Timotheus. Tvůrce a tradice : eseje o české literatuře 19. století. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. 206 stran ;. Litera libera ; sv. č. 6. ISBN 978-80-88278-57-3.

Všechny vody Čech tečou do Německa? : studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020. 178 stran, xv stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 36. ISBN 978-80-200-3223-2.

VYKYPĚL, Bohumil. Staroslověnské dědictví ve staré češtině . Praha : NLN, 2021. 300 stran ;. Studia etymologica Brunensia ; 26. ISBN 978-80-7422-779-0.

WEIL, Jiří. Reportáže a stati : 1920-1933. Vydání první. Praha : Triáda, 2021. 996 stran ;. Spisy Jiřího Weila ; svazek 1. ISBN 978-80-7474-357-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BARFIELD, Mike. Každý den je úžasný : drobné i převratné zajímavosti ke každému dni v roce. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 144 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7310-5.

BERÁNKOVÁ, Hana. Barokní frontispisy v tiskařské bohemikální produkci. I. díl,. Výkladová část . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. 197 stran . ISBN 978-80-7649-020-8.

BERÁNKOVÁ, Hana. Barokní frontispisy v tiskařské bohemikální produkci. II. díl,. Soupisová část . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. 505 stran ;. ISBN 978-80-7649-021-5.

BERGAMINO, Giorgio. Věda a technika : encyklopedie. 2. vydání. Říčany : Sun, 2019. 192 stran . ISBN 978-80-7567-362-6.

FABINI, Pavel. František Topič : příběh nakladatele a obchodníka s uměním. Praha : Společnost Topičova salonu, 2021. 183 stran, 39 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905091-6-0.

TSCHICHOLD, Jan. Nová typografie . Vydání první. Praha : UMPRUM, 2021. 229 stran . Legenda ; 1. svazek. ISBN 978-80-88308-13-3.

^ nahoru ^


13. Matematika

LINTON, Oliver B. Fraktály : na hraně chaosu. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2021. 58 stran . Pergamen ; svazek 35. ISBN 978-80-7363-725-5.

MA, Liping. Znát a učit elementární matematiku : jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice : jubilejní vydání. Vydání první. Praha : Academia, 2021. xli, 239 stran . Galileo ; svazek 77. ISBN 978-80-200-3219-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BALÁŽ, Peter. Žíly, žilky a varixy . Praha : Maxdorf, [2021]. 91 stran . ISBN 978-80-7345-692-4.

BÁRTOVÁ, Jarmila. Přehled patologie . Vydání druhé. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 191 stran, 35 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4775-3.

EARLS, James. Zrozeni k chůzi : proč a jak chodíme po dvou : myofascinální výkonnost a tělo v pohybu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 240 stran . ISBN 978-80-271-1749-9.

HANÁKOVÁ, Anežka. Repetitorium porodní asistence . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 287 stran ;. ISBN 978-80-271-1242-5.

HARRIS, Russ. ACT jednoduše : terapie přijetí a odhodlání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 415 stran ;. ISBN 978-80-7553-879-6.

HATEM-GANTZER, Ghada. Sex a láska ve skutečném životě . České vydání první. Praha : Vašut, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-7541-271-3.

HAVRÁNKOVÁ, Olga. Sebevražednost seniorů . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 162 stran ;. ISBN 978-80-246-4822-4.

HESS, Ladislav. Mozek a farmaka : farmakologická modifikace chování. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 322 stran . ISBN 978-80-271-1199-2.

HRBÁČKOVÁ, Marcela. Fit s Marcelou 2 : nové recepty pro zdravé a štíhlé tělo. V nakladatelství CPress vydání 1. V Brně : CPress, 2021. 199 stran . ISBN 978-80-264-3703-1.

HURTA, Pavol. Odvaha vítězit : průvodce na cestě z deprese a negativních emocí. První vydání. Bystřička : Pavol Hurta, 2021. 69 stran . ISBN 978-80-270-9704-3.

CHUDÁČEK, Josef. Nádory mediastina . První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2020]. 164 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-907656-2-7.

KOSOVÁ, Martina. Logoterapie v životním cyklu . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 330 stran . ISBN 978-80-7553-909-0.

KUGELSTADT, Alexander. Psychosomatická medicína : když tělo a duše volají o pomoc, ale lékaři nemohou nic najít. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 347 stran ;. ISBN 978-80-7651-064-7.

LANGEROVÁ, Jana. Oční lékař Karel Kuběna . Vydání první. Říčky : Flétna, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-88068-68-6.

MATOULEK, Martin. Hubneme s Pivrncem . 1. vydání. Praha : NOL - nakladatelství odborné literatury s.r.o., 2020. 64 stran . ISBN 978-80-907764-3-2.

MIKŠOVÁ, Markéta. Rozhovory s osobnostmi doby covidové . První vydání. Praha : EEZY Publishing, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-908101-1-2.

Nejsi na to sama : průvodce rakovinou prsu. První vydání. Praha : Grada, 2021. 255 stran . ISBN 978-80-271-3070-2.

NITRA, Josef. Požáry : soupis největších požárů v českých zemích do roku 1918. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 308 stran . ISBN 978-80-7553-892-5.

PONĚŠICKÝ, Jan. Duše a tělo v psychosomatické medicíně . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 343 stran . ISBN 978-80-7553-895-6.

RADUŠEVA HERBER, Renata. Zdravé otužování . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 181 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7542-0.

SCHÜTZENDORF, Erich. Jiný svět : jak jej odhalit, prožít, pochopit : průvodce světem lidí s demencí. Vydáni první. V Praze : Pasparta, 2021. 143 stran . Průzkum. ISBN 978-80-88429-01-2.

ŠÁTEKOVÁ, Lenka. Demence : hodnoticí techniky a nástroje. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 191 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-1695-9.

ŠTRBA, Vojtěch. Prepping, aneb, Buďte připraveni . První vydání. Praha : Powerprint, 2021. 194 stran ;. ISBN 978-80-7568-337-3.

ŠVECOVÁ, Yvona. Zářivá pleť a skvělý zrak v každém věku . Vydání první. [Praha] : K4K Publishing, s.r.o., [2020]. 127 stran . Knihovnička Meduňky, 49. ISBN 978-80-88345-64-0.

VACHETTE, Patrick. Homeopatie v psychopatologii : integrativní terapie. Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 294 stran . ISBN 978-80-271-1307-1.

VILÁNKOVÁ, Marie. Léčba informací . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 276 stran ;. ISBN 978-80-257-2690-7.

ZAKE, Yamuna. Zdravé nohy za čtyři týdny : program pro zdravější a spokojenější nohy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 183 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7526-0.

ZWIERZCHOWSKA, Ewa. Otužování : plavání ve studené vodě pro zdraví. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 218 stran . ISBN 978-80-7651-069-2.

ŽENATÁ, Kamila. Obrazy v pohybu : jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii. Vyd. 1. Praha : Kolem, 2015. 273 s. ;. Arteterapie a sebezkušenost ; 2. ISBN 978-80-905949-1-3.

ŽENATÁ, Kamila. Obrazy z cest : obrazy, imaginace a snění v arteterapii. Vydání první. Praha : Kolem, 2021. 172 stran . Arteterapie a sebezkušenost ; V. ISBN 978-80-905949-8-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

APPLEBAUM, Anne. Soumrak demokracie : svůdná přitažlivost autoritářství. Vydání první. Beta-Dobrovský ; Beta-Dobrovský ; 2020. 190 stran ;. ISBN 978-80-7593-289-1.

BAKER, Mark. Čas proměn : Praha, Československo a Češi 80. a 90. let očima Američana. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 239 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3685-0.

BLAŽEK, Petr. Lennonova zeď v Praze : studie, rozhovory, dokumenty. Praha : Muzeum paměti XX. století, 2020. 533 stran . ISBN 978-80-907989-0-8.

BREITFELDER, Miroslav. Německá říše zasahuje : úřady, spolky, instituce a čeští Němci : 1918-1938. 1. vydání. V Plzni : Západočeská univerzita, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-261-1005-7.

ČENĚK, Jakub. Strategická obranná iniciativa . Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 113 stran . ISBN 978-80-246-4611-4.

FALÁŘ, Josef. Vzpomínky na válku v "Jugošce" v mírové misi UNPROFOR . Druhé vydání. Praha : Epocha : Čsl. obec legionářská, 2021. 348 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 14 (celkem 15. svazek edice). ISBN 978-80-87919-83-5.

FIGES, Orlando. Revoluční Rusko 1891-1991 . Vydání první. Beta-Dobrovský ; Beta-Dobrovský ; 2019. 366 stran ;. ISBN 978-80-7593-015-6.

GESSEN, Masha. Přežít autokracii . První vydání. Brno : Host, 2021. 318 stran ;. ISBN 978-80-275-0675-0.

GRUŠA, Jiří. Rozhovory . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2021. 873 stran ;. Dílo Jiřího Gruši ; svazek VIII. ISBN 978-80-7364-115-3.

HUSÁK, Otakar. Jdi! : vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha III. Druhé vydání. Praha : Epocha : Čsl. obec legionářská, 2021. 347 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 6c. ISBN 978-80-87919-85-9.

KOVÁŘ, Martin. Prezidenti rozdělené Ameriky . 1. vydání. V Praze : CMI News s.r.o., 2020. 223 stran . ISBN 978-80-907780-1-6.

KRIMSTEIN, Ken. Tři útěky Hanny Arendtové : tyranie pravdy. První vydání. Praha : OIKOYMENH, 2021. 233 stran . ISBN 978-80-7298-587-6.

LEE, Daniel. Esesákovo křeslo : odhalení zločinů "obyčejného" nacisty. 1. vydání. v Brně : CPress, 2021. 247 stran . ISBN 978-80-264-3318-7.

LUTTWAK, Edward. Státní převrat : praktická příručka. V českém jazyce vydání první. Praha : Maraton, 2021. 268 stran . ISBN 978-80-907771-3-2.

NEKOLA, Martin. Fragmenty poúnorového exilu 1948 . Praha : Naše vojsko, 2021. 219 stran . ISBN 978-80-206-1931-0.

NUSSBAUM, Laureen. Židovská hvězda : příběh Hanse Calmeyera, který zachránil tisíce rodin, včetně té mé. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 260 stran . ISBN 978-80-242-7435-5.

PACNER, Karel. Vyzvědačky bez závoje : ženy ve službách západní i rudé špionáže. 1. vydání. Zlín : Kniha Zlin, 2021. 497 stran . ISBN 978-80-7662-195-4.

POPPAN, Luděk H. Mzda strachu : Irák a Afghánistán, očima kontraktora. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2021. 455 stran . ISBN 978-80-88382-23-2.

SVOBODA, David. Jablko z oceli : zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920-1939. Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 1014 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3186-0.

ŠIFRIN, Jiří. Bůh synergie . 2. upravené vydání. [Stará Huť] : vlastním nákladem autora, 2019. 447 stran . ISBN 978-80-270-6368-0.

ŠIMÁK-OSTROVECKÝ, Váša. Paměti vojáka : (1892-1977) : rakouská fronta, legie, československá armáda. V Podlesí : Dauphin, 2021. 572 stran . ISBN 978-80-7645-200-8.

TUTU, Desmond. Nechme ožít dobro v nás . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 171 stran ;. Ruach ; sv. 13. ISBN 978-80-7553-866-6.

WYLIE, Christopher. Mindf*ck : Cambridge Analytica a plán na zničení světa. První vydání v českém jazyce. Praha ; Argo : Dokořán, 2021. 231 stran ;. Zip ; svazek 75. ISBN 978-80-7363-768-2.

^ nahoru ^


16. Právo

HRUŠKA, Emil. Souřadnice smrti, aneb, Když realita překoná fantazii : skutečný příběh z let 1928-1935. První vydání. Praha : Epocha, 2021. 208 stran . Victima ; svazek 12. ISBN 978-80-278-0027-8.

KŘEČEK, Stanislav. Ombudsman . [Praha] : Rytina Robert - VR Atelier, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-907954-1-9.

LUHMANN, Niklas. Právo společnosti . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 463 stran ;. Společnost ; sv. 30. ISBN 978-80-200-3051-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ARON, Elaine. Vysoce citlivé děti : jak pomoci svým dětem vzkvétat, když je svět zahlcuje. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 472 stran ;. ISBN 978-80-7651-076-0.

BAUDYŠ, Antonín. Partnerský horoskop se špetkou chilli . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-264-3624-9.

ČAPEK, Robert. Učitel a syndrom vyhoření . Praha : Raabe, [2021]. 165 stran ;. Já, učitel. ISBN 978-80-7496-472-5.

DE WACHTER, Dirk. Umění být nešťastný : inspirující pohled na štěstí a smysl života. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 157 stran . ISBN 978-80-262-1745-9.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační detox : jak si zjednodušit život v digitální době. První vydání. Praha : Grada, 2021. 191 stran . ISBN 978-80-271-2920-1.

GALLAGHER, Shaun. Experimentování s dětmi : 50 zábavných vědeckých projektů, které si můžete zkusit na svém dítěti do 2 let. Praha : Grada, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-271-1751-2.

HATT, Hanns. Tajemství vůní a chutí : jak působí na naši psychiku. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-1788-6.

HILL, Napoleon. Cesta k osobní moci . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 189 stran ;. Via. ISBN 978-80-7390-886-7.

HOLZÄPFELOVÁ, Blanka. Jeskyně Aspergerů . První vydání. Praha : Pointa, 2021. 85 stran ;. ISBN 978-80-7650-343-4.

HYATT, Michael S. Nejlepší rok vašeho života : jak dosáhnout svých cílů v pěti krocích. První vydání. Praha : Audiolibrix, 2021. 267 stran . ISBN 978-80-907987-9-3.

LIVINGSTON, Gordon. Příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý : třicet pravd, které je nutné znát. Vydání třetí. Praha : Beta, 2021. 183 stran ;. ISBN 978-80-7593-306-5.

MASLOW, Abraham Harold. Motivace a osobnost . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 375 stran ;. Klasici. ISBN 978-80-262-1728-2.

MEDLÍKOVÁ, Olga. Umění motivace : návody a tipy pro pracovní i rodinný život. První české vydání. Praha : Grada, 2021. 134 stran ;. ISBN 978-80-271-3005-4.

MIK, Jeannine. Maminko, nekřič! : jak zkrotit emoce a porozumět dětem. První vydání. Praha : Grada, 2020. 189 stran . ISBN 978-80-271-2436-7.

ŠNAJDROVÁ, Lenka. Tajemství ve vaší hlavě, aneb, Co nevíte, že víte . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 222 stran ;. ISBN 978-80-262-1791-6.

ŠTURMA, Jaroslav. Nejlepší dramatik je život sám : ze života dětského psychologa. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 238 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7566-160-9.

WIRTZ, Ursula. Zemři a vstaň ! : transformační síla traumatu. Vydání první. Praha : Malvern, 2021. 335 stran . ISBN 978-80-7530-303-5.

ZAHARIADES, Damon. Radost z nedokonalosti : jak se zbavit perfekcionismu a být šťastnější. První vydání. Praha : Grada, 2021. 141 stran ;. ISBN 978-80-271-3300-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BRÁBOREC, Pavel. Život s postižením, aneb, Průvodce po cestách hledání . První vydání. Praha : Eezy Publishing, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-908101-2-9.

CARTER, Alexandra. Staň se mistrem vyjednávání : 10 správných otázek, díky nimž dosáhneš svého. První české vydání. Praha : Grada, 2021. 240 stran ;. ISBN 978-80-271-3081-8.

DUBEY, Gérard. Sociální pouto v éře virtuality . Vydání první. Praha : Fra, 2021. 252 stran ;. Teorie. ISBN 978-80-7521-168-2.

FABIÁN, Petr. Možná to jde i jinak : teorie a metody v sociální práci. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. 172 stran ;. ISBN 978-80-7560-368-5.

HAVLÍČEK, Stanislav. Hlas větru . Vydání první. V Praze : BWT Books, 2021. 181 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-908150-1-8.

HELM, Sarah. Ravensbrück : život a smrt v Hitlerově koncentračním táboře pro ženy. Vydání první. Beta-Dobrovský ; Beta-Dobrovský ; 2017. 718 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7306-914-8.

HORVÁTHOVÁ, Jana. ..to jsou těžké vzpomínky. I. svazek,. Vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu . Vydání první. Brno : Větrné mlýny : Muzeum romské kultury, 2021. 771 stran . ISBN 978-80-86656-45-8.

HRUBEC, Marek. Základní příjem ve světě : argumenty, experimenty, dějiny. První, revidované vydání rukopisu z roku 2020. Praha : Epocha, 2021. 139 stran ;. ISBN 978-80-278-0031-5.

JANÁKOVÁ, Ludmila. Ve stínu neviditelných draků : o divné holčičce, ztraceném dětství a hledání cesty k sobě. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 233 stran ;. ISBN 978-80-7553-891-8.

MURRAY, Douglas. Šílenství davů . Vydání první. Voznice : Leda, 2021. 351 stran ;. Agora. ISBN 978-80-7335-719-1.

PINEROVÁ, Klára. Vězení jako zrcadlo společnosti : nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965-1992. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 477 stran . ISBN 978-80-246-4926-9.

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 199 stran . ISBN 978-80-246-4904-7.

Sociální správa : organizace a řízení sociálních systémů. Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 456 stran ;. ISBN 978-80-271-2195-3.

STEELE, Philip. Objevuj!. Vikingové . 1. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 64 stran . ISBN 978-80-7508-691-4.

TSEMBERIS, Sam J. Housing first : model Pathways ukončení bezdomovectví u osob trpících duševními poruchami a poruchami plynoucími z užívání psychoaktivních látek. Vydání první. Praha : Platforma pro sociální bydlení, 2020. 192 stran . ISBN 978-80-270-7863-9.

VAŠÁT, Petr. Na jedné lodi : globalizace a bezdomovectví v českém městě. Vydání první. Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2021. 352 stran . Společnost ; sv. 43. ISBN 978-80-200-3200-3.

VONDRUŠKA, Vlastimil. O svobodě myšlení . Vydání první. Brno : MOBA, 2021. 372 stran ;. ISBN 978-80-243-9457-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

GERŠLOVÁ, Jana. Vídeňské kavárny & spol. . První vydání. [Průhonice] : Professional Publishing, 2021. 235 stran . ISBN 978-80-88260-50-9.

KALAŠOVÁ, Tereza. Fit recepty pro každého . Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 168 stran . ISBN 978-80-271-3098-6.

KLÍMA, Petr. Obilovinová kuchařka od polévek po dezerty : špalda, červená pšenice, kamut, pšenice ozimá, ječmen, žito, oves, jáhly, pohanka, kukuřice, rýže mnoha druhů, quinoa, amarant, čirok. Vydání první. Praha : Smart Press, 2021. 219 stran . ISBN 978-80-88244-23-3.

KREIHE, Susann. Pečeme bez cukru . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 190 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7428-7.

LORENZ-LADENER, Claudia. Sklepy : stavba zahradních sklepů na ovoce a zeleninu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 142 stran . ISBN 978-80-271-1700-0.

MAIXNEROVÁ, Eliška. Kuchařka pro vnučky : výpravná rodinná kuchařka pro radost ze života. Vydání první. Praha : Verzone s.r.o., 2021. 264 stran . ISBN 978-80-87971-49-9.

WATKINS, Julia. Žijte prostě : průvodce přirozeným domovem s minimem odpadu. Olomouc : ANAG, [2021]. 279 stran . ISBN 978-80-7554-319-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

AKYOLOVÁ, Aylin K. Jóga pro zdravé emoce a imunitu . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 187 stran . ISBN 978-80-264-3714-7.

BASTLOVÁ, Petra. Jednoduché a zdravé cviky pro seniory . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 63 stran . ISBN 978-80-7601-462-6.

BOYLE, Michael. Nový funkční trénink pro sporty . Šamorín : Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o., [2021]. 299 stran . ISBN 978-80-89761-80-7.

CURRENT, Austin. Silový trénink z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 224 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7569-7.

ELLSWORTH, Scott. Svět u nohou : horolezectví, šílenství a smrtící závod o himálajské vrcholy. Vydání první. V Praze : XYZ, 2021. 389 stran . ISBN 978-80-7597-823-3.

GEBHARDT, Martin. Zálesáctví pro celou rodinu : společně do divočiny. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 93 stran . ISBN 978-80-7670-032-1.

HUTCHINSON, Alex. Vytrvalost : mysl, tělo a pozoruhodně pružné limity lidské výkonosti. Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2021. 326 stran ;. ISBN 978-80-204-4889-7.

KONÝVKOVÁ FRÝBERTOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu : performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 126 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 506. ISBN 978-80-210-9751-3.

MEYER, Aurore. Super příručka pro moderní nápadité holky . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 127 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7206-1.

RICH, Jason. Fortnite Battle Royale : příručka bojovníka : neoficiální tipy a triky. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 101 stran . ISBN 978-80-251-4925-6.

SEMERÁD, Miroslav. Střední a dlouhé tratě : možnosti ovlivnění sportovní výkonnosti. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 141 stran . ISBN 978-80-246-4597-1.

SOBOTKA, Richard. Stále živá legenda zápasníků Frištenských : anabáze Františka "Franka" Frištenského z Rožnova pod Radhoštěm přes Vídeň, Švýcarsko a USA zpět do Rožnova pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2021. 43 stran . Milé tisky ; 26. ISBN 978-80-87334-47-8.

WERNICKE, Luciano. Nejúžasnější příběhy z olympijských her . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 326 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-6650-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEČKOVÁ, Kateřina. Zbořeno : zaniklé pražské stavby 1990-2020. Vydání první. V Praze : Paseka : Schola ludus - Pragensia, 2021. 255 stran . ISBN 978-80-7637-161-3.

BIELESZOVÁ, Štěpánka. 4 olomoucké fotografické školy : Galerie města Olomouce 6.3.-30.3.2019. [Olomouc] : Unie výtvarných umělců Olomoucka, 2019. 83 stran . ISBN 978-80-270-5559-3.

BLAŽEK, Petr. Duchovní střed Evropy : dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020. Vydání první. Praha : Muzeum Karlova mostu, 2020. 485 stran . ISBN 978-80-270-8014-4.

DAVID, Petr. Hrady bez ohrady : to nejkrásnější z Česka. Praha : Soukup & David, 2021. 230 stran . ISBN 978-80-86899-85-5.

GEMELOVÁ, Tess. Ebru : malba na vodní hladině. Praha : Grada, [2021]. 110 stran . ISBN 978-80-271-2488-6.

KALÁBOVÁ, Lenka. Hrad Pernštejn . Druhé, upravené vydání. V Kroměříži, : Národní památkový ústav, územní památková správa., 2021. 223 stran . ISBN 978-80-907400-5-1.

KONEČNÝ, Pavel. Od insity k art brut = From naive to art brut. Spišská Nová Ves : Galéria umelcov Spiša, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-89081-57-8.

MILLER, D. L. Kreslíme zvířata perem a značkovačem . První vydání. Praha : Bambook, 2021. 128 stran . ISBN 978-80-271-3168-6.

NÁRODNÍ GALERIE (PRAHA, ČESKO). Umění dlouhého století 1796-1918 : portrét sbírky NGP. Praha : Národní galerie, 2019. 231 stran . ISBN 978-80-7035-729-3.

PŘIDALOVÁ, Kateřina. Co je vlastně design? . Vydání první. V Praze : UMPRUM, 2021. 188 stran . ISBN 978-80-88308-28-7.

RIEDLOVÁ, Michaela. Dobrá sezóna na jaře . 1. vydání. V Brně : Cpress, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-264-1374-5.

SALAJKA, Martin. Neurosis . [Praha] : Spolek Trafačka, [2020]. 191 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907418-8-1.

SCHEUFLER, Pavel. Krkonoše za císaře pána : staré fotografie vyprávějí. Vydání první. Praha : Slovart, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-276-0224-7.

SCHNEIDEROVÁ, Libuše. Tvořivá dílna : celoroční inspirace pro kluky a holky. 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-253-3821-6.

SVOBODOVÁ, Jana. Zoohrátky se zvířátky : zkoumej, maluj, tvoř. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-264-1447-6.

ŠALAMOUN, Jiří. Jiří Šalamoun: Nic k zahození . Praha : K-A-V-K-A, 2021. 431 stran . ISBN 978-80-907645-5-2.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ANDRYS, Ondřej. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti . Vydání první. Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, 2021. 120 stran . Svatováclavská studia ; č. 2/2021. ISBN 978-80-270-9314-4.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Co si tužky povídaly : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let - 2. díl. 3. vydání. V Brně : Edika, 2021. 64 stran . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-1642-9.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Počítání soba Boba : cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení pro děti od 5 do 7 let. 3. díl . 4. vydání. Brno : Edika, 2021. 3 svazky . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-1640-5.

BLÁHA, Petr. Provincionalistovo bloudění akademickými chodbami . Mělník : Přestupní stanice, 2021. 122 stran ;. ISBN 978-80-907627-5-6.

ČADILOVÁ, Věra. Povolání: asistent pedagoga : kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou autistického spektra. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 75 stran ;. ISBN 978-80-88290-97-1.

HAKOVÁ, Jana. Praktická učebnice zážitkové pedagogiky : instruktorský slabikář : metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky. První vydání. Praha : Nadace Pangea, 2021. 372 stran . Gymnasion ; svazek 11. ISBN 978-80-270-9208-6.

HERRMANN, Ève. 100 vzdělávacích Montessori aktivit : doprovázíme dítě při jeho objevování světa. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 218 stran . ISBN 978-80-256-2137-0.

HOŠEK, 1968-Luboš. Hroznýš v dívčí škole : ředitelem církevní školy pro dívky v nesnázích. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 163 stran . ISBN 978-80-7553-006-6.

KLEPLOVÁ, Věra. Grafomotorika a koordinace : ucelený program pro nácvik koordinace pohybu a grafomotoriky. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2021. 158 stran . ISBN 978-80-88290-22-3.

MONTGOMERY, Hedvig. Šťastný školák . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 229 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7269-6.

NAVRÁTIL, Ivo. Na skautské stezce : sto let se semilskou Vartou. První vydání. Semily : Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p.o., 2021. 152 stran, 32 stran obrazových příloh . Paměť Semilska ; 8. ISBN 978-80-907821-1-2.

NOVOTNÁ, Ivana. Pracovní sešit předškoláka . 3. vydání. Brno : Edika, 2021. 48 stran . Dětská naučná edice. 4-7 let. ISBN 978-80-266-1634-4.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř : logopedie pro děti od 4 do 7 let. 3. vydání. V Brně : Edika, 2021. 64 stran . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-1651-1.

RÖNNAU-BÖSE, Maike. Psychická odolnost předškoláků . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 119 stran ;. ISBN 978-80-262-1790-9.

WEISHÄUPELOVÁ-HOCKEOVÁ, Klára. L, R, Ř je brnkačka : logopedie jako malovaná. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 159 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-266-1235-3.

WORROLL, Jane. Hry se zemí vzduchem, ohněm a vodou : živly v lesní škol(c)e. 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 176 stran . ISBN 978-80-7670-028-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BENDER, Allie. Ten nej život pro vašeho psa : komplexní pohled na to, jak psovi obohatit každodenní život. Vydání první. Praha : Plot, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-7428-405-2.

ČERMÁK, Květoslav. Ekologie a zdraví včel . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. 149 stran . ISBN 978-80-7465-478-7.

HEJZLAROVÁ, Helena. Hersenwerk v přírodě : hlavolamem k lepšímu porozumění. Vydání první. Praha : Plot, 2021. 110 stran . ISBN 978-80-7428-404-5.

MARTIN, Steve. Baví mě zvířata : práce mých snů : .. čím se mohu stát. První české vydání. Praha : Slovart, [2021]. 47 stran . ISBN 978-80-276-0111-0.

SEDLÁČKOVÁ, Jana. Zvířecí sporty, .. aneb, Jak dlouho trvají šnečí závody . První vydání. V Brně : Albatros, 2021. 87 stran . Čti & hýbej se!. ISBN 978-80-00-06147-4.

SOBOTKA, Richard. Historie školního statku na Hradisku . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2021. 39 stran . Milé tisky ; 25. ISBN 978-80-87334-46-1.

ZEISE, Lena. Skutečný život hospodářských zvířat . 1. vydání. Brno : Kazda, 2021. 37 stran . ISBN 978-80-7670-031-4.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně