Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červen 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ANTIKVARIÁT FIDUCIA. Fiducia : 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény. Ostrava : Spolek Fiducia, 2018. 189 stran . ISBN 978-80-906016-6-6.

GLOGAZA, Joanna. Slow fashion : módní revoluce. První vydání. Praha : Alferia, 2021. 167 stran ;. ISBN 978-80-271-2108-3.

TAUBEROVÁ, Monika. Lidové kroje. 1. díl,. Čechy . 1. vydání. Praha : Národní muzeum, 2020. 479 stran . ISBN 978-80-7036-652-3.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BUCKINGHAM, Caz. Květiny naší přírody . 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-266-1620-7.

CLAYBOURNE, Anna. Překvapivé životy zvířat : jak se smějí, jak si hrají a jak zlobí!. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 47 stran . Drobek. ISBN 978-80-7642-920-8.

CORRIGAN, Sophie. Nehodná zvířátka . Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 159 stran . Drobek. ISBN 978-80-7642-919-2.

DYER, Harriet. Jak říct ne odpadu : 101 snadných způsobů, jak produkovat méně odpadu. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7508-669-3.

DYER, Harriet. Jak říct ne plastům : 101 snadných způsobů, jak omezit užívání plastů. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7508-670-9.

FRINDOVÁ JELÍNKOVÁ, Markéta. Společně přírodou : ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech = Unsere gemeinsame Natur : illustriertes naturwissenschaftliches Wörterbuch und Biotop-Handbuch. Správa NP Podyjí ; Správa NP Podyjí ; 2019. 64 stran . ISBN 978-80-87643-13-6.

HANIŠOVÁ, Viktorie. Beton a hlína : rozhovory o environmentalismu ve městě. První vydání. Brno : Host, 2021. 258 stran . ISBN 978-80-275-0599-9.

HECKER, Katrin. Jedlé a jedovaté rostliny a plody : poznejte rozdíl. První vydání. Praha : Grada, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-271-3038-2.

Kniha ekologie . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 352 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7011-1.

KONEČNÁ, Sabina. Pozorujeme rostliny lesa a jeho okolí s Jeníčkem a Mařenkou . První vydání. V Praze : Albatros, 2020. 42 nečíslovaných stran na složených listech . Pohádkové encyklopedie. ISBN 978-80-00-05966-2.

MATHISMOEN, Ole. Zelená (se) Země : o přírodě, ekologii a tak. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-257-3373-8.

NEWKIRK, Ingrid. Pozoruhodné objevy ze světa zvířat . První vydání. Praha : Grada, 2021. 288 stran ;. ISBN 978-80-271-1004-9.

SAFINA, Carl. Řeč zvířat : co si zvířata myslí a co cítí. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 412 stran . ISBN 978-80-7601-420-6.

SCHMOLZ, Michael. Radost z pozorování ptáků : ve městě a okolí. První vydání. Praha : Grada, 2021. 219 stran . ISBN 978-80-271-3011-5.

ŠNAJDARA, Pavel. Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje . První vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2020. 172 stran . ISBN 978-80-87833-39-1.

ŠŤASTNÝ, Karel. Ptáci Česka a Slovenska : Ottův obrazový atlas : se zvukovými záznamy. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2021. 568 stran . ISBN 978-80-7451-866-9.

ŽĎÁREK, Jan. Ohroženi hmyzem? : neobvyklá setkání po 40 letech. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 527 stran . ISBN 978-80-200-3030-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

TAUCHEN, Jiří. Lída Baarová návraty, aneb, Co skrýval soukromý archiv filmové hvězdy . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 231 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7384-6.

VORÁČ, Jiří. Vojtěch Jasný : filmový básník v exilu. První vydání. Brno : Host, 2020. 599 stran . Filmová knihovna ; svazek 4. ISBN 978-80-275-0246-2.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BARTOŠÍKOVÁ, Jarmila. Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku . 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2010. 303 s. Historie a současnost podnikání v regionech ČR. ISBN 978-80-86699-59-2.

BAŤA, Tomáš. Myšlenky Tomáše Bati . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2021. 147 stran ;. ISBN 978-80-907584-5-2.

BOČKOVÁ, Kateřina. Jak snadné je být dobrý manažer a vůdce . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 11 stran ;. Jak snadné je.. ISBN 978-80-88398-04-2.

BOČKOVÁ, Kateřina. Jak snadné je mít vlastnosti dobrého vůdce . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 11 stran . Jak snadné je .. ISBN 978-80-88398-03-5.

DOLEŽALOVÁ, Hana. Fair trade : výzva pro všechny. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 172 stran . Expert. ISBN 978-80-271-1220-3.

GRÜN, Anselm. Žijte nejen o víkendu : jak práce dokáže proměnit náš život. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2021. 145 stran ;. Fénix ; svazek 11. ISBN 978-80-87529-60-7.

HANÁK, Michal. Jak snadné je hledat nápady pro své podnikání . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 13 stran . Jak snadné je.. ISBN 978-80-906993-4-2.

HANÁK, Michal. Jak snadné je najít jméno projektu . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 9 stran ;. Jak snadné je.. ISBN 978-80-906993-5-9.

HANÁK, Michal. Jak snadné je vytvořit podnikatelský plán . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 10 stran . Jak snadné je.. ISBN 978-80-906993-7-3.

HANÁK, Michal. Jak snadné je vytvořit značku . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 10 stran ;. Jak snadné je.. ISBN 978-80-906993-6-6.

HANÁK, Michal. Uspějte u zkoušky NSK : asistent/asistentka : kód: 62-008-M. První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 137 stran . Uspějte u zkoušky NSK.. ISBN 978-80-88398-05-9.

KALÁTOVÁ, Veronika. Finanční zralost : klíč k finanční spokojenosti. Praha : Nakladatelství Plot, 2021. 254 stran . ISBN 978-80-7428-370-3.

KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2021 . Dvacáté sedmé vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 197 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-3107-5.

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2021 : pro územní samosprávné celky. Dvanácté vydání. Polešovice : M Lordy, 2021. 718 stran ;. ISBN 978-80-907535-2-5.

MÍKA, Zdeněk. Praha průmyslová : rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska. [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2020. 281 stran . ISBN 978-80-87828-55-7.

REED, James. 12 kroků k vysněné kariéře : začněte svou prácí žít a užívat si ji. První české vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 175 stran ;. ISBN 978-80-271-1254-8.

ŠPAČEK, Miroslav. Kreativní metody v inovacích . Vydání první. Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. 349 stran . ISBN 978-80-245-2322-4.

VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2021 : praktický průvodce. Dvacáté čtvrté vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 475 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-3108-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALTRICHTER, Michal. Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás! . Vydání první. Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 277 stran ;. Současné otázky ; 76. ISBN 978-80-7412-401-3.

Bible : překlad 21. století. 6. opravené vydání. Praha : Biblion z.s., 2019. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-44-1.

Bible v hádankách a odpovědích . První vydání. Košice : SION PLUS SK, o.z., 2020. 247 stran ;. ISBN 978-80-89351-36-7.

BOYLE, Greg. Kérky na srdci : síla milosrdenství bez hranic. 1. vydání. Praha : Paulínky, 2020. 335 stran ;. Životní příběhy. ISBN 978-80-7450-392-4.

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Etika pro dnešní svět . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 170 stran ;. ISBN 978-80-7601-426-8.

BUNYAN, John. O modlitbě : dvě biblická pojednání. Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2021. 203 stran . ISBN 978-80-88402-01-5.

EINSTEIN, Albert. Můj světový názor . V Praze : Orbis, 1934. 177, [IV] s. Časové otázky ; sv. 19. ISBN (Brož.).

Ester . Praha : Biblion, 2021. 63 stran . Dennodenně ; svazek 1. ISBN 978-80-87282-71-7.

FONTANA, Michela. Matteo Ricci : jezuita v Číně. V Podlesí : Dauphin, 2020. 410 stran . ISBN 978-80-7272-529-8.

GARFIELD, Simon. Hlídači času : jak svět začal být posedlý časem. Praha : Akropolis, 2021. 337 stran . ISBN 978-80-7470-291-4.

GILBERT, Guy. Srdcem k srdci : malý průvodce modlitbou/. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 95 stran ;. ISBN 978-80-262-1742-8.

HERYÁN, Ladislav. Exotova abeceda . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 173 stran ;. ISBN 978-80-262-1755-8.

HŘÍBEK, Tomáš. Obrana asistované smrti : fílozofícké argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 357 stran . Právo - etika - společnost ; sv. 7. ISBN 978-80-200-3102-0.

Hyacinthus. Kosmogoniály, aneb, Stručný průvodce naukami o zrození . Vydání první. Praha : Argo, 2020. 183 stran . ISBN 978-80-257-3406-3.

KARÁSEK, Svatopluk. Boží trouba : (kázání). Druhé vydání. Praha : Kalich, 2021. 369 stran . ISBN 978-80-7017-292-6.

KARÁSEK, Svatopluk. Kázání pro neznabohy, aneb, Kdo je tady blázen? . V Praze : Rybka Publishers, 2021. 91 stran ;. ISBN 978-80-87950-85-2.

KARÁSEK, Svatopluk. Víno tvé výborné : rozhovory. Třetí vydání. Praha : Kalich, 2021. 340 stran . ISBN 978-80-7017-290-2.

KARCZUBOVÁ, Luisa. Blahoslavenství : mystická kniha Lásky Ježíšova otevřeného Srdce. Vydání první. Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2020. 341 stran . Prameny spirituality ; LXXV. ISBN 978-80-7412-389-4.

LACHMANOVÁ, Kateřina. Kotva naděje . Druhé, upravené vydání. V Uhřicích : Doron, 2021. 81 stran ;. Spiritualita ; svazek 3. ISBN 978-80-7297-232-6.

MARTIN, James. Jezuitský návod na modlitbu : pro domácí duchovní obnovu. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021. 78 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 164. ISBN 978-80-7566-191-3.

NĚMCOVÁ, Františka. 120 let kostela v Babicích . Babice : Obec Babice, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-270-7815-8.

Novozákonní apokryfy. I.,. Neznámá evangelia . Vydání čtvrté. Praha : Vyšehrad, 2021. 461 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihovna rané křesťanské literatury ; svazek 1. ISBN 978-80-7601-437-4.

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018 . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 115 stran . ISBN 978-80-246-4753-1.

PAJER, Jiří. Sídla novokřtěnců na Moravě . Strážnice : Etnos, 2021. 270 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy . ISBN 978-80-905565-4-6.

PARMA, Tomáš. Rytíři, dámy a poutníci : dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. 431 stran . Knihovna Řádu Božího hrobu ; sv. 2. ISBN 978-80-88278-52-8.

PAYNE, Jan. Mezi zdarem a zmarem : proč? Jak? Co?. První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021. 327 stran ;. ISBN 978-80-246-4732-6.

RIMBERT, z Brém-Hamburku, svatý,. Vita Anskarii . Praha : Academia, 2021. 217 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Europa ; sv. 76. ISBN 978-80-200-3118-1.

SCOTT, Stuart. Od pýchy k pokoře : biblický pohled. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 35 stran . Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-76-8.

WIERSBE, Warren W. Po každé ráně jsem trochu výš . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 172 stran ;. ISBN 978-80-87587-78-2.

Život vznešeného Kršny . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 489 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Orient ; sv. 39. ISBN 978-80-200-3180-8.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KULHÁNEK, Petr. Duchové vesmíru, aneb, Třináctero příběhů o neutrinech . Vydání: první. Praha : AGA, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-906638-5-5.

TYSON, Neil deGrasse. Dopisy astrofyzika . Praha : Kniha Zlin, 2021. 286 stran . Tema ; 37. ISBN 978-80-7662-151-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAŠNÝ, Jiří. Technické památky České republiky. Díl 1 . Vydání první. Zlín : Motoroute, 2020. 147 stran . České mototoulky. ISBN 978-80-907265-4-3.

DOVICOVÁ, Andrea. Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady ukryté v podzemí Karpat . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 30 stran . ISBN 978-80-87130-53-7.

DVOŘÁK, Matouš. Pěšky z Paříže do Santiaga . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-264-3559-4.

FRANCKE, Jan Venca. Sám sobě psem : zážitky ryzí z extrémních krizí. Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 226 stran . ISBN 978-80-7565-854-8.

GREGOROVÁ, Kristýna. Vodavoděnka . Vydání v knižní podobě první. Praha : Euromedia Group, 2021. 92 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-6768-5.

HALLETT, Rebecca. Tokio . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 208 stran . Společník cestovatele. ISBN 978-80-242-7057-9.

KOPÁČEK, Jiří. Voda na Zemi . Vydání první. České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. i, 399 stran . Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-834-4.

MAKAJ, Tomáš. Křivoklátsko : 77 romantických, dobrodružných a tajemných míst. Vydání první. Plzeň : Starý most, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-7640-019-1.

PEŇÁS, Jiří. Výpravy pro blízké i vzdálenější . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2020. 339 stran . Echo. ISBN 978-80-907406-2-4.

PŘENDÍK, Petr. Procházky Ostravou : krok za krokem ulicemi města. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 141 stran . ISBN 978-80-264-3562-4.

RICHTEROVÁ, Veronika. Japonsko v detailech a ve dvou deníčcích . První vydání. [Praha] : vydáno vlastním nákladem, 2021. 189 stran . ISBN 978-80-270-5201-1.

SLADKÝ, Jiří. Írán : tisíc a jedno dobrodružství. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 199 stran . ISBN 978-80-264-3510-5.

STEINLEIN, Christina. Bez vody to nejde ! : encyklopedie pro školáky. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 91 stran . ISBN 978-80-262-1710-7.

ZAJÍČEK, Petr. Karel Absolon : objevitel, manažer, vědec. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 431 stran . ISBN 978-80-200-3167-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDRÁŠKO, Michal. Českobudějovicko z nebe = České Budějovice Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2021. 142 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-90-9.

ÅSBRINK, Elisabeth. A stromy ve Vídeňském lese stále stojí . Žilina : Absynt, 2021. 384 stran . Prokletí reportéři. ISBN 978-80-8203-223-2.

AUBIN, Nicolas. Infografika : druhá světová válka. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-264-3433-7.

BAHOUNKOVÁ, Milena. Zašová v proměnách časů . Vydání první. Zašová : obec Zašová, 2020. 670 stran . ISBN 978-80-907583-2-2.

BEBAROVÁ, Tereza. Čas na TE.BE . Vydání první. V Praze : XYZ, 2021. 311 stran . ISBN 978-80-7597-861-5.

CARLIN, Dan. Hardcore historie : jak apokalyptické momenty dějin formovaly lidstvo. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. 248 stran ;. H!story. ISBN 978-80-7555-128-3.

Cestami Mnémosyné : paměť a identita v moderních českých dějinách. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. 211 stran ;. ISBN 978-80-7560-345-6.

DUŠEK, Otto. Brno #4 . Vydání první. Brno : Mapcards.net, s.r.o, 2020. 203 stran . ISBN 978-80-87850-12-1.

FIDLER, Jiří. Kronika republiky 1918-1968 . První vydání. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2020. 320 stran . ISBN 978-80-7451-765-5.

FIDLER, Jiří. Kronika republiky 1969-2020 . První vydání. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2020. 288 stran . ISBN 978-80-7451-825-6.

GLOVŇA, Kamil. Šlapanice a okolí Brna z nebe = Šlapanice and Brno's surrounding areas from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-85-5.

HLAVINKOVÁ, Jana. Karlovice : (1780-2020) : od prvních majitelů domů po současnost. 1. vydání. Kostelec u Holešova : obec Kostelec u Holešova, 2020. 48 nečíslovaných stran .

HRDÝ, Miloslav. Vítejte v Buchlovicích . Druhé doplněné vydání. [Buchlovice] : městys Buchlovice, 2020. 35 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9072-3.

CHOVAN, Jakub. Kolínsko z nebe = Kolín Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2021. 150 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-91-6.

KILIÁN, Jan. Plukovník, rebel a zbožná vdova : Bleylebenové v Čechách 17. století. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 283 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7601-421-3.

LUKACS, John. Budapešť 1900 : historický portrét města a jeho kultury. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 248 stran . Historie měst a území ; sv. 1. ISBN 978-80-200-3147-1.

MAREŠ, Petr. Stopy času v Konopišti . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 245 stran . ISBN 978-80-7380-823-5.

MORTON, Andrew. Zrazená koruna : královská rodina, nacisté a největší kamufláž v historii. Vydání první. Praha : XYZ, 2021. 492 stran . ISBN 978-80-7597-862-2.

MUSÍLEK, Martin. Hertvíkové z Rušinova : východočeská šlechta ve víru husitských bouří. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2021. 793 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 17. ISBN 978-80-7422-763-9.

PAPRČKA, Milan. Česko z nebe exclusive = Czechia from heaven exclusive. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2021. 230 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-74-9.

S knihou v ruce : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové. 1. vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2020. 323 stran . ISBN 978-80-7050-727-8.

SRNĚNSKÁ, Radka. Chebsko z nebe = Cheb Region from heaven = Die Region Cheb vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-86-2.

SRNĚNSKÁ, Radka. Lounsko z nebe = Louny Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2021. 132 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-93-0.

SRNĚNSKÁ, Radka. Rakovnicko z nebe = Rakovník Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství, s.r.o., 2021. 142 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-94-7.

SRNĚNSKÁ, Radka. Trutnovsko z nebe = Trutnov region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 149 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-87-9.

SRNĚNSKÁ, Radka. Valašské Klobucko z nebe = The Valašské Klobouky region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 101 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-88-6.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana. Dvě duhy nad popravištěm : osudy rodiny Kutnaurových v neklidné době bělohorské. [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2020. 159 stran . ISBN 978-80-87828-56-4.

VONKA, Jaromír. Berounsko z nebe = Beroun region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 157 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-89-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

BANGA, Radoslav. (Ne)pošli to dál . 1. vydání. Praha : XYZ, 2021. 238 stran . ISBN 978-80-7597-865-3.

HRŮŠA, Jakub. Hrůša o - on Martinů . Prague : International Martinů Circle, 2020. 113 stran . ISBN 978-80-270-8880-5.

LINKA, Rudy. Na cestě domů.. vždycky . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 263 stran . ISBN 978-80-242-7397-6.

MIŠÍK, Vladimír. Vladimír Mišík : byl jsem dobrej : rozhovory s Ondřejem Bezrem z let 1999, 2006, 2017, 2019, 2020. Čtvrté, rozšířené vydání. Praha : Galén, [2021]. 395 stran . ISBN 978-80-7492-497-2.

RAPANT, Jan. Primáš ze Žítkovej . Vydání první. Starý Hrozenkov : František Šalé - Albert, 2020. 127 stran . ISBN 978-80-7326-316-4.

WALDA, Dick. Trumpetista v Osvětimi : vzpomínky Lexe van Werena. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 151 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3556-3.

ZINDELOVÁ, Michaela. Dagmar Pecková : šaty, noty, boty. V Praze : Cosmopolis, 2021. 185 stran . ISBN 978-80-271-3186-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů . Vydání druhé - upravené. Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2020. 686 stran ;. ISBN 978-80-86781-42-6.

BRÁZDOVÁ, Andrea. Vyjmenovaná slova jedno po druhém : deskové hry. 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-266-1605-4.

BURIAN, Jan. Co jsem nezapomněl, aneb, Z deníku potulného písničkáře . První vydání. Praha : Galén, [2021]. 411 stran . ISBN 978-80-7492-525-2.

CAREY, John. Intelektuálové a masy : pýcha a předsudky v kruzích literární inteligence 1880-1939. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 245 stran ;. Společnost ; sv. 40. ISBN 978-80-200-3143-3.

ČERNÝ, Václav A. Maoři : společnost, kultura, jazyk. Červená Kostelec : Pavel Melvart, 2020. 453 stran, 20 stran nečíslovaných obrazových příloh . Antropos ; Svazek 16. ISBN 978-80-7465-447-3.

DVOŘÁČKOVÁ, Veronika. Anglická terminologie pro učitele : praktický průvodce. První vydání. Praha : Grada, 2021. 223 stran ;. ISBN 978-80-271-2470-1.

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Větné rozbory expres . 2. vydání. V Brně : Edika, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-266-1611-5.

HANÁK, Michal. Jak snadné je zaujmout posluchače . První vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., 2020. 33 stran . Jak snadné je.. ISBN 978-80-88398-02-8.

KARAFIÁT, Jan. Paměti spisovatele Broučků . Vydání první. Brno : Books & Pipes, 2020. 317 stran ;. ISBN 978-80-7485-225-1.

LUSTIG, Arnošt. Vlny štěstí Arnošta Lustiga, aneb, My jsme chtěli jiný svět . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 299 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7130-9.

VACEK, Jindřich. Všechny moje toulky : Lužice, Ceauşeskovo Rumunsko a další. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 479 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 120. ISBN 978-80-200-3187-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

MALÍNEK, Vojtěch. Oborová analytická bibliografie : metodika zpracování. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020. 196 stran ;. Bibliographica ; 3. ISBN 978-80-7658-007-7.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín slaví 100 let! : 1921-2021. Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna, 2021. 100 stran . ISBN 978-80-87991-14-5.

PITROVÁ, Pavlína. Hurá do muzea : průvodce světem sbírek a poznání pro děti. Vydání první. V Praze : Fragment, 2021. 77 stran . ISBN 978-80-253-5036-2.

ZBUDILOVÁ, Helena. Literární výchova ve volném čase . První vydání. Jinočany : H & H, 2020. 268 stran ;. ISBN 978-80-7319-138-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

HENDL, Jan. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech . Druhé, rozšířené vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 556 stran . ISBN 978-80-246-4869-9.

PEREGRIN, Jaroslav. Člověk v zrcadle teorie her : jak nám matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač. První vydání. Praha : Dokořán, 2021. 117 stran . ISBN 978-80-7675-012-8.

YATES, Kit. Matematika pro život . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2021. 318 stran . Tema ; svazek 36. ISBN 978-80-7662-112-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BASSFORD, Katherine. Jak říct ne cukru : snadné tipy a recepty, které vám pomohou zříct se cukru. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7508-672-3.

BUIJSSEN, Huub. Deprese : jak pomoci a neztratit sám sebe : průvodce pro rodinu a přátele. První vydání. Praha : Grada, 2021. 184 stran ;. ISBN 978-80-271-1253-1.

Bylinkopedie. 2 . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 175 stran . ISBN 978-80-264-3506-8.

CAHA, Jan. Sám sobě výživovým poradcem . 1. vydání. Brno : CPress, 2021. 246 stran . ISBN 978-80-264-3618-8.

COOK, Wendy E. Moudrost ve výživě : jak porozumět tomu, co jíme a jakým způsobem nás to ovlivňuje : příběh lidské výživy. Vydání první. Praha : Malvern, [2021]. 311 stran . ISBN 978-80-7530-286-1.

Domácí bylinková lékárna : Jak si doma poradit, když kolem obchází chřipka? : co s kašlem, horečkou, rýmou? : přírodní pomocníci proti nejčastějším onemocněním. Praha : Bylinky revue, 2020. 97 stran . Moje bylinky.cz. ISBN 978-80-907812-0-7.

HONZÁK, Radkin. I v nemoci si buď přítelem . Druhé, revidované a doplněné vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 227 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7290-0.

HYVNAROVÁ, Zdeňka. Deník na cestě k uzdravení, aneb, Pro ty, kteří nemoc berou jako novou šanci v životě . Vydání první. Ostrava : Zdeňka Hyvnarová, 2020. 160 stran . ISBN 978-80-906223-2-6.

JAROLÍMEK, Martin. O nemoci, která se nazývá schizofrenie : příručka pro pacienty, jejich blízké a jejich terapeuty. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 94 stran . ISBN 978-80-7601-428-2.

KAYE, Alexa. Jak říct ne masu : snadné tipy a rady, jak vyřadit z jídelníčku živočišné produkty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7508-671-6.

KRŠKA, Zdeněk. Krvácení do trávicího traktu : aktuální poznatky v diagnostice a léčbě. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 410 stran . ISBN 978-80-7553-852-9.

LANGEROVÁ, Jana. Oční lékař Karel Kuběna . Vydání první. Říčky : Flétna, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-88068-68-6.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Zhubněte lehce a navždy : recepty, inspirace, krabičky. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2021. 179 stran ;. ISBN 978-80-88382-20-1.

MATĚJEK, Jaromír. Etické poradenství : jak řešit etické problémy každodenní medicíny. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 239 stran ;. ISBN 978-80-7553-889-5.

MCNEILL, Brigit Anna. Herbář : zdraví z přírody : základní léčivé byliny a rostliny. První vydání. Praha : Metafora, 2021. 207 stran ;. Pro dnešní dobu. ISBN 978-80-7625-180-9.

MÜLLER, Jan. Rebel Hnízdil : rozhovory s MUDr. Janem Hnízdilem, aneb, S odvahou a humorem v časech dobrých i zlých. Vydání první. Praha : Muza books, 2021. 251 stran . ISBN 978-80-908205-0-0.

Psychosomatická medicína 2020 - nástroje psychosomatické medicíny : kolektivní monografie. Praha : Palestra, 2020. 309 stran . ISBN 978-80-87723-60-9.

ROGERS, Carl Ransom. Rogers : teorie terapie a osobnosti a další práce z let 1942-1987. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 255 stran ;. Klasici. ISBN 978-80-262-1665-0.

Rozhovory v psychoterapii : psychoterapie v přesazích a souvislostech. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 249 stran ;. Psyché ; svazek č. 84. ISBN 978-80-7553-850-5.

RŮŽIČKOVÁ, Jana. Dívka pod hladinou : příběhy dospívajích v krizi. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 181 stran ;. ISBN 978-80-262-1712-1.

ŘÍHOVÁ, Blanka. Jak se dělá imunita . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 215 stran . ISBN 978-80-264-3571-6.

STRUNECKÁ, Anna. Doba jedová a covidová . Petrovice : ProfiSales, 2021. 318 stran ;. ISBN 978-80-87494-38-7.

ŠVÁBOVÁ, Květa. Pracovní lékařství pro všeobecné praktické lékaře . 2. revidované vydání. Praha : Raabe, [2020]. 157 stran . Ediční řada pro VPL III. ISBN 978-80-7496-457-2.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. XIX . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 161 stran . ISBN 978-80-7553-882-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BAHNÍK, Petr. Prolitá krev zavazuje : pamětihodné bitvy naší minulosti. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-88382-19-5.

BLACKWILL, Robert D. Válka jinými prostředky : geoekonomika a vedení státu. Vydání 1. Praha : Academia, 2021. 439 stran ;. XXI. století ; sv. 55. ISBN 978-80-200-3142-6.

BŘICHÁČEK, Tomáš. Unie ve stínu brexitu . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2020. 286 stran ;. Publikace ; č. 53/2020. ISBN 978-80-7542-068-8.

CLEMMENSEN, Jesper. Uprchlíci : z nacistického pekla do komunistického "ráje" a přes Dánsko na Západ : dramatická cesta dvou československých rodin za svobodou. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 394 stran . Pangea. ISBN 978-80-7642-940-6.

Československo a Svatý stolec. IV.,. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1928-1934 : výběrová edice . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2020. 597 stran ;. ISBN 978-80-88304-31-9.

DOBOŠ, Bohumil. Násilní nestátní aktéři v éře nového středověku . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2020. 139 stran ;. ISBN 978-80-7364-111-5.

FRIEDMAN, George. Bouře před klidem : svár v Americe, nadcházející krize ve 20. letech 21. století a následné vítězství. Vydání první. Praha : Tomáš Krsek s.r.o., 2020. 236 stran . ISBN 978-80-906242-9-0.

FRIEDMAN, Matti. Agenti bez vlasti : utajené příběhy z doby vzniku Izraele. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 237 stran . ISBN 978-80-7601-423-7.

CHANG, Yong. Velká sestra, malá sestra, rudá sestra . Vydání první. Praha : Ikar, 2021. 367 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-4383-1.

KELLER, Jan. Hybridní politika . 1. vydání. V Praze : ID, [2020]. 160 stran ;. ISBN 978-80-907732-1-9.

KOLOUCH, František. Internace : věznění a izolace českých biskupů římskokatolické církve v době komunistické totality. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 213 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-3156-3.

KROUPA, Daniel. Pěticípá totalita : 100 let KSČ v rozhovorech. 1. vydání. Praha : Kniha Zlin, 2021. 333 stran . ISBN 978-80-7662-147-3.

NEKVAPIL, Václav V. Všichni jsme lobbisté . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 157 stran . ISBN 978-80-271-3072-6.

Novodobé říše : rozmach a úpadek koloniálních impérií. První české vydání. [Praha] : Slovart, [2021]. 343 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-276-0031-1.

SIEGERT, Richard. Tiger z Poznaně . Praha : Naše vojsko, 2021. 182 stran . ISBN 978-80-206-1920-4.

SKŘIVAN, Aleš. Japonská válka : vzestup a pád říše vycházejícího slunce 1931-1945. Druhé, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2021. 596 stran . ISBN 978-80-7557-974-4.

SOUKUP, Václav. Nejlepší četa, aneb, Cesta do armády : autentický deník z kurzu základní přípravy Armády České republiky. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 124 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7312-9.

STEGUROVÁ, Karolína. I ženy chtěly bojovat! : československé ženy v britských armádních pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 287 stran . 1938-1953 ; svazek 35. ISBN 978-80-200-3181-5.

TRÁVNÍČKOVÁ, Zdena. Muži v uniformách RAF z okresu Kroměříž za svobodu Československa 1939-1945 . Vydání první. [Zdounky] : Lebedovský mlýn z.s. ve spolupráci s MZA v Brně - SOkA Kroměříž, 2020. 53 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88145-42-4.

TRNKOVÁ, Věra. Jsem rabín a jdu tam, kde jsou Židé : Emil Davidovič (1912-1986). 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2021. 108 stran . ISBN 978-80-569-0714-6.

VIZINA, Petr. Se žlutou hvězdou v prázdném kupé : vzpomínky Lydie Tischlerové. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 115 stran . Osudy. ISBN 978-80-7601-429-9.

VLK, Václav. Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami : Češi a Slováci 1914-1920. Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2021. 310 stran . ISBN 978-80-7551-181-2.

^ nahoru ^


16. Právo

CIGLBAUER, Jan. Od kolaborace k vraždám : příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 255 stran . 1938-1953 ; svazek 27. ISBN 978-80-200-3178-5.

HORÁK, Ondřej. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích . Vydání první. Praha : Leges, 2020. 140 stran. Student. ISBN 978-80-7502-501-2.

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2020. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2020. 454 stran ;. ISBN 978-80-270-8416-6.

HRADIL, Petr. Základy práva pro střední školy : podle právního stavu k 1.1.2020. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2020. 232 stran ;. ISBN 978-80-270-8415-9.

LIŠKA, Přemysl. Dobrodružství kriminalistické balistiky . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 275 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7327-3.

RABAN, Přemysl. Obchodní právo . Vydání první. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2020. 704 stran. ISBN 978-80-87713-19-8.

SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní . 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 484 stran ;. ISBN 978-80-7380-830-3.

VALLEJO, Virginia. Milovala jsem Pabla, nenáviděla Escobara . Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 405 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-3347-4.

VESELÝ, Zdeněk. Smlouvy, pakty, dohody : slovník mezinárodněpolitických a diplomatických aktů. Třetí, upravené vydání. Praha : Epocha, 2020. 318 stran ;. ISBN 978-80-7557-968-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CARLSON, John G. Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda . Vydání druhé, aktualizované. Praha : Portál, 2021. 301 stran . ISBN 978-80-262-1775-6.

DUTTON, Kevin. Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu . Vydání druhé, přepracované, v Portále první. Praha : Portál, 2021. 342 stran . ISBN 978-80-262-1738-1.

ELROD, Hal. Zázračná rovnice : jak nemožné proměnit ve skutečnost. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 263 stran ;. ISBN 978-80-242-6633-6.

HANÁČKOVÁ, Pavla. Co mají společného zvířata a lidé . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2021. 35 stran . ISBN 978-80-00-06061-3.

KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem : cesta k odolnosti. První vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 367 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7465-2.

KURLANDER, Eric. Hitlerova monstra : Třetí říše a nadpřirozeno. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 594 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-3123-5.

MOLTON, Mary Dian. Matka, hetéra, amazonka, médium : čtyři ženské archetypy. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 334 stran ;. Spektrum ; 97. ISBN 978-80-262-0921-8.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 654 stran . ISBN 978-80-7553-886-4.

PURCELL, Mark C. Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-262-1726-8.

RATH, Tom. Jak plný je tvůj kbelík? : pozitivita tvého života. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 79 stran, 23 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-262-1718-3.

SELLIN, Rolf. Vysoce citliví lidé mezi námi : jak z nevýhody udělat přednost. Vydání druhé, přepracované a rozšířené, v Portále první. Praha : Portál, 2021. 191 stran ;. ISBN 978-80-262-1746-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

EJAL, Nadav. Vzpoura proti globalizaci : proč lidé revoltují proti dnešnímu světu. Vydání první. Brno : Jan Melvil Publishing, 2020. 360 stran ;. H!story. ISBN 978-80-7555-119-1.

FINCH, David. Omluvy, které zařveš, se nepočítají : deník manžela s aspergerem. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 222 stran ;. ISBN 978-80-262-1732-9.

GOESCHEL, Christian. Sebevražda v nacistickém Německu . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 334 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3157-0.

KÖNIGOVÁ, Lucie. (Ne)gramotný rodič : jak uspět jako rodič. 2. vydání. Praha : Lucie Konigova s.r.o., 2019. 325 stran ;. ISBN 978-80-270-6332-1.

NEDBÁLEK, Karel. Rej masek : kolokvium rozmluva about all. První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-270-9202-4.

NEKOLA, Martin. Český New York . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 165 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7264-1.

PALÁN, Aleš. Nevidím ani tmu : rozhovory o naději. Vydání první. Praha : Prostor, 2021. 345 stran . ISBN 978-80-7260-477-7.

RAMSDEN, Chloe. Jak říct ne sociálním sítím : snadné tipy, jak se nenechat ovládnout sociálními médii. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-7508-673-0.

RYZOV, Igor‘ Romanovič. Manipulujte jako Putin : Kremelská škola vyjednávání. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 311 stran ;. ISBN 978-80-265-0978-3.

SKEEN, Michelle. Překonejte strach z opuštění : vybudujte si trvalý vztah. První vydání. Praha : Grada, 2021. 192 stran ;. ISBN 978-80-271-1295-1.

ŠTIKOVÁ, Gabriela. Fenomén dítěte v systému, aneb, Teorie a praxe náhradní rodinné výchovy . Vydání: první. [Praha] : Yourchance o.p.s., 2020. 227 stran . ISBN 978-80-906954-6-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BLABLA HUBKOVÁ, Veronika. Příběh skříně : o tom, jak funguje módní průmysl. 2. vydání. [Česko] : vlastním nákladem, [2018]. 121 stran ;.

BUNC, Marian. Průvodce světem plastikového modeláře 7 : diorámy a viněty pro pokročilé. [Praha] : IFP publishing, 2021. 122 stran . ISBN 978-80-87383-90-2.

HEJLÍK, Lukáš. 555 : výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka. 1. vydání. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2021. 253 stran . ISBN 978-80-907765-5-5.

CHOVANCOVÁ, Markéta. Markéta v troubě . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-264-3557-0.

KAMBERSKÁ, Karolina. Karolína : domácí kuchařka. Vyd. 1. Praha : NOW Productions, 2014. 205 s. ISBN 978-80-260-7110-5.

KAMBERSKÁ, Karolina. Karolína : domácí kuchařka. Štěstí z kuchyně . Vydání první. Praha : NOW Productions, 2015. 206 stran . ISBN 978-80-260-8576-8.

KAMBERSKÁ, Karolina. Karolína : domácí kuchařka. Jídlo jako vášeň . Vydání první. Praha : NOW Productions, 2016. 206 stran . ISBN 978-80-270-0479-9.

MINAŘÍK, Antonín. Technologie přípravy strukturovaných povrchů = Technology of structured surfaces preparation : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2020. 56 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-972-4.

PIPPS, Catherine. Jídlem proti rakovině . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-204-3664-1.

ROZEHNAL, Patrik. Pochoutky z chaloupky . Vydání první. Praha : Radioservis, 2021. 100 stran . ISBN 978-80-88286-21-9.

Spojení Moravy se Slovenskem . [S.l. : s.n., 1936?]. [6] s. Knihovna reg. sboru zlínského ; Sv. 1.

STAŠA, Roman. Matla : kuchařka plná příběhů. 1. vydání. Praha : BizBooks, 2021. 277 stran . ISBN 978-80-265-0984-4.

ŠMÍD WINTEROVÁ, Jana. Mami, mám hlad : recepty pro děti do jednoho roku. Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 168 stran . ISBN 978-80-271-1703-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BAŤHA, Matěj Dědek. Abeceda karetních her . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 159 stran . ISBN 978-80-264-3513-6.

BIOLEK, Richard. Cvičebnice pro pokročilé III . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2020. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-74-0.

BIOLEK, Richard. Zahrej jako velmistři III. Richard Biolek, Richard Biolek ml. 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2020. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-75-7.

DEDOPULOS, Tim. Kniha hádanek ze světa sci-fi : inspirováno dílem Isaaca Asimova, Raye Bradburyho, Artura C. Clarka, Roberta A. Henleina a Ursuly K. Le Gulinové. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 224 stran . Pangea. ISBN 978-80-7642-930-7.

GALLAND, Richard Wolfrik. Hádanky a hlavolamy Nikoly Tesly : elektrizující sbírka úloh, šifer a hádanek. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 223 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6267-3.

HAMER-MORTON, James. Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmese : úniková hra : vyluštěte interaktivní šifry a zachraňte se z tajemných místností. Vydání první. Praha : Euromedia Group, a.s., 2021. 224 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7097-5.

PANDA, Satchin. Cirkadiánní kód : využijte přirozený rytmus svého těla pro zdraví, výkon a zhubnutí. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. 296 stran . Fit & food. ISBN 978-80-7555-117-7.

SLAVÍK, Herbert. Naše hory & lyže & sníh . 1. vydání. [Praha] : WWA photo, 2020. 247 stran . ISBN 978-80-905398-4-6.

ŠKVOR, Ondřej. Koller : byl to víc než sen. Vydání první. Praha : Czech News Center a.s., 2021. 248 stran . Sport. ISBN 978-80-88406-01-3.

VÉMOLA, Karlos. Karlos Vémola : jak to bylo doopravdy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 280 stran, 23 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7380-814-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkování 3 : figurky, drobnosti a šátky. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 111 stran . ISBN 978-80-271-1291-3.

BIRGUS, Vladimír. Česká fotografie v datech 1839-2019 . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 381 stran . ISBN 978-80-271-0535-9.

DEVÁTÁ, Markéta. Pamětní místa na komunistický režim v České republice . Vydání první. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2021. 1293 stran . ISBN 978-80-7285-248-2.

DUDÁK, Vladislav. Praha mosty spojená . Vydání první. Praha : Cattacan, 2020. 341 stran . ISBN 978-80-88349-20-4.

DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Velká kniha nápadů pro děti . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 152 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3569-3.

HÁJEK, Václav. Spectrum . Vydání první. V Praze : BiggBoss, 2020. 615 stran . ISBN 978-80-907383-8-6.

HEČKOVÁ, Michaela. Možnosti vesnice : portréty architektonické proměny českého venkova. 1. vydání. Praha : Meziměsto, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-270-9281-9.

HRUŠKA, Pavel. Cesty do ostravského (v)nitrozemí . Ostrava : Spolek Fiducia, 2019. 508 stran . ISBN 978-80-906016-7-3.

HUDEČEK, Otakar. Otakar Hudeček : (1924-2007) : převrat v duši. První vydání. Ve Zlíně : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc - Středoevropským fórem Olomouc, 2020. 79 stran . ISBN 978-80-907467-8-7.

HUNTINGTON, Foster. Off grid life : život bez sítí. První vydání. Praha : Grada, 2021. 209 stran . ISBN 978-80-271-1233-3.

Josef Cibulka : kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, nakladatelství Artefactum - Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. 375 stran . ISBN 978-80-88292-80-7.

LUKEŠ, Zdeněk. 20+1 : nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu. V Praze : Karel Kerlický - KANT, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-7437-340-4.

MACHÁČEK, Zdeněk. Zdeněk Macháček : Makulatury atd. [Zlín] : [Zdeněk Macháček], [2015]. 8 nečíslovaných stran .

MICHL, Jan. Co Bauhaus dal - a co vzal : kritické úvahy o modernistickém pojetí designu a architektury. První vydání. Brno : Books & Pipes, 2020. 297 stran . ISBN 978-80-7485-222-0.

MUYBRIDGE, Eadweard. Muybridge's complete human and animal locomotion : all 781 plates from the 1887 Animal Locomotion. Volume II . New York : Dover Publications, [1979]. strany 632-1139 . ISBN 0-486-23793-1.

MUYBRIDGE, Eadweard. Muybridge's complete human and animal locomotion : all 781 plates from the 1887 Animal Locomotion. Volume I . New York : Dover Publications, [1979]. 629 stran . ISBN 0-486-23792-3.

REICHEL, Julius. Budoucnost je děsivý místo . Vydání první. V Praze : Black Hole Generation : Galerie Dolmen, 2020. 247 stran . ISBN 978-80-87303-72-6.

SMITH, Ian Haydn. Stručný příběh fotografie : kapesní průvodce klíčovými žánry, díly, náměty a technikami. První vydání. Praha : Grada, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-271-1257-9.

ŠMIED, Miroslav. Ars et Ecclesia : středověké umění pohledem katolického dějepisectví. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění, v NLN, s.r.o., 2020. 239 stran . Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. ISBN 978-80-7422-772-1.

Techniky keramiky . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7280-1.

VÁŇA, Petr. Příběh Mariánského sloupu . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 189 stran . ISBN 978-80-271-1762-8.

VÁVRA, David. Pohlednice z Tichomoří . První vydání. Praha : Grada, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-271-2885-3.

ŽÁRSKÝ, Dan. "Jako doma" : budování domovů pro seniory : praktická příručka pro zadavatele. První vydání. Vsetín : Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2020. 90 stran . ISBN 978-80-907992-0-2.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

AMBROŽOVÁ, Petra. Nové formy školního podvádění a vyrušování v kontextu digitálního vzdělávání . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 229 stran . ISBN 978-80-7465-451-0.

BARTÁK, Jan. Sociální andragogika : andragogika v procesu socializace člověka. Vydání 1. Praha : Grada, 2021. 291 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3997-7.

Diplomky 2020 : diplomové práce studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2020. 155 stran .

HALDA, Jiří. Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat . [Česko] : [nakladatel není známý], 2020. 194 stran ;. ISBN 978-80-270-8773-0.

KADLEC, Petr. Vzdělání - společnost - hospodářství : utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 669 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7599-228-4.

KOMÁRKOVÁ, Šárka. Muzikopohádky . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 103 stran . ISBN 978-80-262-1729-9.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Výbor z Komenského Orbis Pictus : svět v obrazech pro nejmenší : podle vydání z roku 1883. Vydání první. [Beroun] : Machart, 2017. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87938-63-8.

KONVALINOVÁ, Kateřina. Pověz mi to obrázkem : aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 56 stran . ISBN 978-80-262-1734-3.

KOTOVÁ, Marcela. Knížka pro začínající učitelky mateřských škol . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 133 stran ;. ISBN 978-80-262-1721-3.

KROC, Vladimír. Letenka do neznáma, aneb, Rozhovory přes oceán . Vydání první. Praha : Prostor, 2021. 222 stran . ISBN 978-80-7260-484-5.

PÁNKOVÁ, Markéta. Jan Amos Komenský v kostce : malá encyklopedie českého génia staletí. Vydání první. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2020. 181 stran . ISBN 978-80-86935-50-8.

SKALOVÁ, Pavla Foster. Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát : neverbální dítě v mateřské škole. Vydání první. V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2021. 131 stran . ISBN 978-80-88290-73-5.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Šimonovy pracovní listy. 12,. Dopravní výchova : dej pozor, zajíci! . Vyd. 2. Praha : Portál, 2013. [64] s. ISBN 978-80-262-0574-6.

SOLTER, Aletha Jauch. Hry šťastného dětství : jak řešit problémové chování dětí hravě, s humorem a ve vzájemném napojení. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 209 stran ;. ISBN 978-80-7553-853-6.

VONDROVÁ, Petra. Třída plná barev : celoroční projekt pro MŠ. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-262-1744-2.

Zdravé dětství ve světě digitálních médií : informace a inspirace pro rodiče a všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží. Vydání první. Lelekovice : Franesa, 2020. 151 stran . ISBN 978-80-88337-16-4.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HOLAN, Tomáš. Unity : první seznámení s tvorbou počítačových her. 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2020. 172 stran . CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-57-7.

KADLEC, Josef. Jak na virtuální školení : kompletní průvodce video technologiemi v online vzdělávání od online coachingu, webinářů, mikroučení, webcastů až po kurzy ve virtuální a rozšířené realitě. 1st edition. [Česko] : Josef "José" Kadlec, 2020. 99 stran . ISBN 978-80-270-7710-6.

KUNČAROVÁ, Edita. Revit Start : začínáme s Autodesk Revit. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 120 stran . ISBN 978-80-271-1735-2.

VYSTAVĚL, Radek. Databáze a SQL pro začátečníky . První vydání. Ondřejov : Radek Vystavěl, 2021. 173 stran . ISBN 978-80-908144-0-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Balkon & terasa : speciál časopisu Receptář. Praha : Vltava Labe Media, 2020. 80 stran . ISBN 9771804903002.

BAROŠOVÁ, Ivana. Trvalky v krajinářské tvorbě A.E. Silva Taroucy : inspirace z díla Naše venkovní trvalky. Průhonice : VÚKOZ, v.v.i., 2020. 207 stran . ISBN 978-80-87674-38-3.

CHODĚJOVSKÁ, Eva. Krajina v rukou barokního člověka : lidé a krajina 16.-18. století na východě Čech. Vydání první. Josefov : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2020. 425 stran . ISBN 978-80-88226-23-9.

KLEJDUS, Julius. Rok v českém lese . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-264-3511-2.

MAKRLÍKOVÁ, Dana. Zahrady od Dany : naplánujte si zahradu krok za krokem. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 175 stran . ISBN 978-80-264-3561-7.

MIESLEROVÁ, Barbora. Koně z naší republiky . Vydání první. Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2020. 405 stran . ISBN 978-80-87091-89-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně