Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

KEMPTON, Beth. Wabi sabi : japonská moudrost pro dokonale nedokonalý život. První vydání. Brno : Jota, 2020. 309 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-757-2.

Návštěva u Velkého kanibala : mýty a vyprávění archaických kmenů. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 418 stran . Antropos ; svazek 15. ISBN 978-80-7465-435-0.

SAYER, Derek. Praha, hlavní město 20. století : surrealistická historie. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2021. 513 stran . ISBN 978-80-7511-584-3.

SIERING, Danuše. Zeď mezi námi = Die Mauer zwischen uns. 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-266-1597-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BIRKHEAD, Tim. Ptačí smysl : jaké to je být ptákem. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 272 stran . ISBN 978-80-88316-98-5.

BLAISE, Misha Maynerick. Náš úžasný život : podivuhodné způsoby, jimiž jsme spojeni s naším vesmírem. První vydání. V Brně : Jota, 2020. 145 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7565-772-5.

COOKE, Lucy. Překvapivá fakta o zvířatech : hroší harémy, sjetí lenochodi a další historky ze světa divokých zvířat. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 340 stran . Pangea. ISBN 978-80-7585-076-8.

Kniha ekologie . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 352 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7011-1.

KORU, Zora. Co nám poví chameleon? : neuvěřitelné zajímavosti ze světa zvířat. 1. vydání. Brno : CPress, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-264-3340-8.

LATOUR, Bruno. Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. V Praze : Neklid, 2020. 136 stran . ISBN 978-80-907562-4-3.

Musí být ekologie alarmistická? : hledání realistických odpovědí. Brno : Books & Pipes, 2020. 278 stran . ISBN 978-80-7485-217-6.

NĚMEC, Bohumil. Vzpomínky . Vydání druhé, upravené. Praha : NLN : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 545 stran . Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-7422-750-9.

OFTRING, Bärbel. Poznejte hmyz našich zahrad . První vydání. Praha : Grada, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-271-3012-2.

PETR, Jaroslav. Desatero smyslů . První vydání. Praha : Argo : Dokořán, 2020. 309 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . Zip ; svazek 73. ISBN 978-80-7363-879-5.

RŮŽIČKA, Oldřich. Rekordy ze světa zvířat . První vydání. V Praze : Albatros, 2021. 32 stran . ISBN 978-80-00-05928-0.

SEED, Andy. Pravda o hovínku . Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 64 stran . Drobek. ISBN 978-80-7585-683-8.

WOHLLEBEN, Peter. Přírodě na stopě : jak pozorovat, chápat a využívat přírodní jevy nejen na zahradě. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 159 stran ;. ISBN 978-80-7670-000-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

KREJCAR, Ondřej. Hollywoodu navzdory, aneb, Cesta nezávislého filmu = In defiance of Hollywood, or, Journey of independent film. [Praha] : Petrklíč, 2021. 184, 168 stran . ISBN 978-80-7229-830-3.

PTÁČEK, Luboš. Metamorfózy imaginace : celovečerní filmy Jana Švankmajera. Vydání první. Praha : Casablanca, 2020. 278 stran . Filmová mozaika ; svazek 7. ISBN 978-80-87292-48-8.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAŤA, Jan Antonín. Spolupráce : výbor z článků a projevů v letech 1920-1936. 2. vydání. Vidžín : Na Vidžíně, 2020. 204 stran, 44 nečíslovaných stran obrazových příloh . Lusitanica ; 13. svazek. ISBN 978-80-87116-47-0.

HUČKA, Miroslav. Základy podnikání a podnikatelský proces . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 198 stran . Finanční řízení. ISBN 978-80-271-3041-2.

JENKINS-SCOTT, Jackie. 7 tajemství odpovědného vedení lidí . První české vydání. Praha : Grada, 2021. 175 stran ;. ISBN 978-80-271-1711-6.

KEYNES, John Maynard. Jsem liberál? : výbor z esejů. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 370 stran ;. Europa ; sv. 75. ISBN 978-80-200-3188-4.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2021 . Osmé vydání : 2021. Dolní Lhota : Dagmar Kučerová, 2021. 96 stran ;. ISBN 978-80-905712-7-3.

ZACHAR, Rastislav. Ze života šéfa . 1. vydání. Brno : BizBook, 2021. 198 stran . ISBN 978-80-265-0974-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ANTONÍN, Robert. Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 467 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Středověk ; sv. 6. ISBN 978-80-7422-585-7.

BOJDA, Martin. Politické myšlení Karla Jasperse . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 653 stran ;. Společnost ; sv. 36. ISBN 978-80-200-3132-7.

BOUZEK, Jan. Mýty Řeků a dalších národů starověku . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-7553-816-1.

ESCANDELL, Víctor. Záhady : zapoj mozkové závity a vyřeš 25 záhad vědy. Vydání první. Praha : Euromedia Group a.s., 2021. 64 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7043-2.

GENIUS LOCI ČESKÉHO JIHOZÁPADU (KONFERENCE). Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu . Nepomuk : město Nepomuk, 2019. 164 stran .

GEORGES CANGUILHEM A MYŠLENÍ ŽIVÉHO (KONFERENCE). Georges Canguilhem a myšlení živého . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 215 stran ;. ISBN 978-80-7465-417-6.

HAVLÍČEK, Tomáš. Postsekularismus v Česku : trendy a regionální souvislosti. Vydání první. Praha : P3K, 2020. 170 stran . ISBN 978-80-7667-016-7.

HEIDEGGER, Martin. O pravdě a bytí = Vom Wesen der Wahrheit. Revidované vydání. Praha : Triáda, 2020. 96 stran ;. Delfín ; 223. svazek. ISBN 978-80-7474-351-1.

CHVATÍK, Ivan. Úsilí rozumět : filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi. 1. vydání. Praha ; Břeclav : Malovaný kraj, z.s., 2020. 219 stran ;. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 22. ISBN 978-80-87954-12-6.

JIROUSOVÁ, Františka. Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin . Vydání první. Praha : Malvern, [2020]. 426 stran ;. ISBN 978-80-7530-281-6.

JOSEF HESYCHASTA, starec, svatý,. Dopisy - O zkušenosti hesychastického života . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 419 stran . sv. 49. sv. 49. ISBN 978-80-7465-431-2.

LEINSLE, Ulrich Gottfried. Premonstráti . Vydání první. Praha : Plot, 2020. 243 stran . ISBN 978-80-7428-385-7.

MEUSER, Bernhard. YOUCAT : kurz víry : vše, co je dobré vědět o křesťanství : v 26 kapitolách. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2020. 179 stran . ISBN 978-80-7566-188-3.

NEUBAUER, Otto. Mission possible : příručka k nové evangelizaci a dialogu. V Uhřicích : Doron, 2020. 271 stran . ISBN 978-80-7297-217-3.

PHILIPPE, Jacques. Čas pro Boha : o vnitřní modlitbě. Třetí, přepracované vydání. Praha : Paulínky, 2021. 135 stran ;. Cesty spirituality. ISBN 978-80-7450-400-6.

ŠŤASTNÁ-BEŠČECOVÁ, Kateřina. Pauline Jaricot : malá holka, která vykonala velké dílo. České Budějovice : Petrinum, 2020. 77 stran . ISBN 978-80-87900-10-9.

ZUCHNIEWICZ, Paweł. Zázraky Jana Pavla II. . V Uhřicích : Doron, 2020. 219 stran ;. Svědectví ; svazek 4. ISBN 978-80-7297-227-2.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DAVENPORT, Christian. Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru. Vydání první. Praha : Práh, 2020. 430 stran ;. ISBN 978-80-7252-842-4.

HAWKING, Stephen. Stručné odpovědi na velké otázky . První vydání. Praha : Argo : Dokořán, 2021. 218 stran ;. Aliter ; svazek 75. ISBN 978-80-257-3376-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAŠNÝ, Jiří. Technické památky České republiky. Díl 1 . Vydání první. Zlín : Motoroute, 2020. 147 stran . České mototoulky. ISBN 978-80-907265-4-3.

DOVICOVÁ, Andrea. Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady ukryté v podzemí Karpat . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 30 stran . ISBN 978-80-87130-53-7.

DVOŘÁK, Joachim. Kniha na výlety . 1. vydání. V Praze : Labyrint : Raketa, 2020. 143 stran . ISBN 978-80-86803-66-1.

DVOŘÁK, Otomar. Krajinou Karla IV. : s Otcem vlasti Prahou, Čechami a Moravou. Řitka : Čas, 2021. 350 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . Skrytá krása naší země. ISBN 978-80-7475-341-1.

GARTH, John. Světy J. R. R. Tolkiena : místa, která inspirovala Středozem. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 208 stran . ISBN 978-80-257-3287-8.

GRZYWACZEWSKI, Tomasz. Hranice snů : o neuznávaných státech. Vydání první. Polanka nad Odrou : Pant : Past Production, 2020. 186 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-7-6.

HLAVÁČKOVÁ, Viktorka. Hory a nekonečno . 1. vydání. V Praze : BWT books, 2020. 237 stran . ISBN 978-80-907978-0-2.

HRABAL, F. R. Cesta na Tajmyr, aneb, Po Jeniseji k Severnímu ledovému oceánu krajem šamanů, starověrců, komunistických lágrů a morbidní postsovětské nostalgie : (něco jako sociálně-antropologicko-politologický cestopis). Bratislava : CAD Press, [2020]. 425 stran, 96 nečíslovaných stran obrazových příloh . Cesty za horizonty.

Japonsko plnými doušky : umění japonského životního stylu. I. vydání. [Brno] : Lingea, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-7508-674-7.

JORDAN, Nic. Cesta pryč : jak jsem neměla co ztratit a vydala se na cestu stopem z Londýna do Austrálie. 1. české vydání. [Praha] : Marco Polo, 2021. 368 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh .

LAVICKÝ, Vojtěch. Na motorce kolem světa . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 379 stran . Cestopisy. ISBN 978-80-7565-646-9.

Miroslav Zikmund : výběrová bibliografie. Vydání 1. Plzeň : Knihovna města Plzně, p.o., 2019. 57 stran ;. ISBN 978-80-88282-00-6.

PÍCHA, František. Kámen a život : hrst vzpomínek ze života a práce českého geologa ve světě. První vydání. České Budějovice : Kopp, 2021. 192 stran . ISBN 978-80-7232-533-7.

RENDL, Jan. 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou : z Kolumbie do Ekvádoru, skrz Peru až na hranice Bolívie. Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 338 stran . Pangea. ISBN 978-80-7642-946-8.

SOBOTKA, Richard. Horské boudy a chaty v Beskydech . [Líbeznice] : Víkend, 2020. 159 stran . ISBN 978-80-7433-300-2.

STIBALOVÁ, Kateřina. Čínou nahoru i dolů . První vydání. Praha : Pointa Publishing s.r.o., 2021. 254 stran . ISBN 978-80-7650-292-5.

Svět : cestovatelský průvodce po naší planetě. Praha : Svojtka & Co., 2020. 991 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2741-9.

ŠRÁMEK, Arny. Cesta může být cíl . Vydání první. Orlické Podhůří : Nakladatelství Flétna, [2020]. 288 stran . ISBN 978-80-88068-62-4.

Vše jenom ne tradiční : neobjevená Evropa. 1. české vydání. Praha : Marco Polo, 2021. 303 stran .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ADAMS, Tom. Youthquake : 50 children and young people who shook the world. London : Nosy Crow, [2020]. 112 stran . ISBN 978-1-78800-763-4.

BÁRTA, Luděk. Dnes se stalo.. : a co třeba?. 1. vydání. Praha : Albatros, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-00-06122-1.

BERGAMINO, Giorgio. Historie : více než 1000 otázek a odpovědí. 2. vydání. Říčany : Sun, 2020. 379 stran . Dobrodružná výprava. ISBN 978-80-7567-656-6.

BERNATT-RESZCZYŃSKÁ, Markéta. Rok v Paměti národa . Praha : Kniha Zlin, 2021. 346 stran . ISBN 978-80-7662-084-1.

BÍLEK, Jiří. Věk menhirů v Čechách . První vydání. Praha : Epocha, 2020. 335 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-960-7.

BLACK, Jeremy. Stručné italské dějiny . V nakladatelství Leda vydání první. Voznice : Leda, 2020. 351 stran . Státy a národy. ISBN 978-80-7335-658-3.

ČERMÁK, Vladimír. Bělohorský podvod . Praha : Naše vojsko, 2020. 334 stran ;. ISBN 978-80-206-1905-1.

DAVID, Petr. Český ráj známý i neznámý . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 247 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6999-3.

GÓRNY, Grzegorz. Spravedliví : jak Poláci zachraňovali Židy před holokaustem. Vydání první. Polanka nad Odrou : PANT : Past production s.r.o., 2020. 295 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-6-9.

HOCEK, Jan. Severní stezka : Českem od západu k východu. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 265 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7341-9.

JUŘÍK, Pavel. Czerninové : nezahyneš ani ohněm, ani mečem. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 159 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7274-0.

KNEBLOVÁ, Hana. Za časů našich prababiček a pradědečků : život na přelomu 19. a 20. století. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 234 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7227-6.

LAS CASES, Emmanuel comte de,. Memoriál ze Svaté Heleny . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 516 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Europa ; sv. 74. ISBN 978-80-200-2720-7.

MARTONÍK, Juraj. Paměti česko-slovenského diplomata napříč režimy : 1984-2001: Vzpomínky, dějiny, cestopisy. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 239 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3497-9.

MCNAMARA, Kevin J. Velký sen dvou malých národů : československé legie v Rusku a vznik první republiky. Vydání první. Praha : Slovart, s.r.o., 2020. 391 stran . ISBN 978-80-7529-774-7.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (16) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2021. 75 stran . ISBN 978-80-86183-91-6.

NOVÁK, Marek. Blanensko a Moravský kras v pravěku . Blansko : Muzeum Blanenska, p.o., 2020. 335 stran . ISBN 978-80-86951-40-9.

PEKAŘ, Josef. Bílá hora . V nakladatelství Leda vydání první. Voznice : Leda, 2020. 222 stran ;. Prameny. ISBN 978-80-7335-680-4.

RICHER, Nicolas. Atlas klasického Řecka : 5. a 4. stol. př. n.l.: zlatý věk první evropské civilizace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 95 stran . Historické atlasy. ISBN 978-80-7508-625-9.

SLIWKA, Tomáš. Beskydský deník : Moravskoslezské Beskydy : turistický průvodce, výletník, diář či fotoalbum pro všechny nadšené turisty. I . 1. vydání. Karviná : Tomáš Sliwka, 2020. 68 stran (1 list barevných nálepek) .

SLIWKA, Tomáš. Beskydský deník : Moravskoslezské Beskydy : turistický průvodce, výletník, diář či fotoalbum pro všechny nadšené turisty. II . 1. vydání. Karviná : Tomáš Sliwka, 2020. 68 stran (1 list barevných nálepek) .

SMYČKA, Václav. Objevení dějin : dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 556 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3211-9.

WORSLEY, Lucy. Královna Viktorie : dcera, manželka, matka a vdova. Vydání první. Praha : Pavel Dobrovský - BETA s.r.o., 2021. 438 stran ;. ISBN 978-80-7593-194-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

DU NOYER, Paul. John Lennon - písně : příběhy všech písní včetně úplných textů 1970-1980. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2020. 192 stran . ISBN 978-80-256-2840-9.

Historie klubu Olympik : založeného dvojicí Šimek & Grossmann ve vzpomínkách a fotografiích kolegů a přátel. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2020. 195 stran . ISBN 978-80-88382-17-1.

HUTTON, Jim. Mercury a já . Vydání první. V Praze : Slovart, 2020. 231 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-276-0134-9.

JONES, Lesley-Ann. Proč zahynul John Lennon? : konečný portrét hudební legendy. Vydání první. Voznice : Leda, 2020. 519 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7335-664-4.

VLČEK, Josef. Příběhy písní. 1. díl,. 1919-1960 . 1. vydání. CPress ; CPress ; 2021. 171 stran . ISBN 978-80-264-3486-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

AVERČENKO, Arkadij Timofejevič. Znatok ženskogo serdca : jumorističeskije rasskazy : kniga dlja čtenija s zadanijami dlja izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj. B2 . Učebnoje izdanije. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2016. 74 stran. Klass!noje čtenije. ISBN 978-5-88337-443-1.

BORGES, Jorge Luis. Autobiografie . Vydání první. Praha : Triáda, 2020. 100 stran ;. Delfín ; 222. svazek. ISBN 978-80-7474-340-5.

HELGI HARALDSSON,. Česko-islandský slovník = Tékknesk-íslensk orðabók. 1. vydání. Voznice : Leda, 2020. 437 stran ;. ISBN 978-80-7335-629-3.

KOŽMÍN, Zdeněk. Bubáčci : naddeníky 1998-2002. První vydání. Brno : Host, 2020. 325 stran . ISBN 978-80-275-0375-9.

KRAUS, Jindřich. Říkej si tu řeč . První vydání. [Praha] : Pragoline, 2020. 63 stran . Máme rádi český jazyk. ISBN 978-80-7517-036-1.

LINDUŠKA, Petr. Hanácke těžko a pomalo : praktická očebnice Hanáčtěne. Olomouc : Agriprint, 2020. 133 stran . ISBN 978-80-87091-90-6.

Pravidla českého pravopisu. 3. vydání. V Brně : Edika, 2021. 477 stran ;. ISBN 978-80-266-1604-7.

Studijní konverzace . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 287 stran . ISBN 978-80-7508-636-5.

Studijní konverzace . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 287 stran . ISBN 978-80-7508-637-2.

VESELÝ, Luboš. Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině . Vydání první. Praha : Akropolis, 2020. 187 stran ;. ISBN 978-80-7470-338-6.

VYBÍRAL, Zbyněk. Literární psychologie : psychologie psaná spisovateli. 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-88383-19-2.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CEKOTA, Antonín. Lidé a noviny . Zlín : nákl. vl., 1932. 15 s. ;.

HAUSDORF, Hartwig. Mezní zážitky : dobrodružství na hranici reality. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 191 stran . Záhady. ISBN 978-80-242-7018-0.

STACH, Daniel. Hyde Park Civilizace 2 . Vydání první. Praha : Česká televize, 2020. 237 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-341-3.

VÝBORNÁ, Lucie. Mezi světy . 1. vydání. V Praze : Labyrint, 2020. 307 stran . ISBN 978-80-242-7059-3.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BRDIČKA, Radim. Genetika pro všeobecné praktické lékaře . 1. vydání. Praha : Raabe, [2020]. 254 stran . Ediční řada pro VPL IV. ISBN 978-80-7496-447-3.

BUHNER, Stephen Harrod. Přírodní antivirotika : alternativní způsob léčby. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 387 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-7192-7.

CYRULNIK, Boris. V noci jsem psal o slunci : psaní jako prostředek terapie. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 230 stran ;. ISBN 978-80-7553-819-2.

FAIT, Tomáš. Šestinedělí . Praha : Maxdorf, [2021]. 67 stran . Jessenius. ISBN 978-80-7345-685-6.

HANSEN, Anders. Doběhni svůj mozek : kniha o tom, jak pohyb prospívá mozku. Praha : Barecz & Conrad Books, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-270-8434-0.

HOLUB, Petr. Koronavirus - falešný poplach . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2020. 211 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . Echo. ISBN 978-80-907406-1-7.

HÖSCHLOVÁ, Kristina. Lékařem mezi pouští a minami . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 204 stran . ISBN 978-80-264-3560-0.

KALIVODOVÁ ŠTICHOVÁ, Eva. Mocná síla kamenů : otevřete se jejich léčivé energii : krystalové parfémy s léčivou energií, elixíry, koupele, kombinace kamenů, difuzéry, očista kamenů, nabíjení kamenů, rituály. 1. vydání. Praha : Eva Kalivodová Štichová, 2020. 87 stran . ISBN 978-80-88177-06-7.

KLICPEROVÁ, Lenka. S lékaři v první linii : reportáž z českých nemocnic. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 293 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7065-4.

KNĚZOVÁ, Jana. Nejlepší kniha o miminku.. : praktické rady pro rozvoj vašeho dítěte do 1 roku. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 77 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6931-3.

LUMIRA,. Tajné recepty ruských bylinářů : celostní metody posilování zdraví. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 214 stran . ISBN 978-80-7651-047-0.

PASZ, Jiří. Normální šílenství : rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním. První vydání. Brno : Host, 2020. 542 stran ;. ISBN 978-80-275-0389-6.

PAVELA, Roman. Světem bylin s Romanem Pavelou. Imunita. Vydání první. Praha : Lirego, 2021. 173 stran . ISBN 978-80-907932-5-5.

POLEDNÍKOVÁ, Monika. Bylinkové recepty . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-264-3503-7.

Proměny času - proměny zdraví : 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. 1. vydání. Praha : Optio CZ s.r.o., 2020. 347 stran . ISBN 978-80-88011-07-1.

SOBKOVÁ, Lenka. Buď v harmonii se svými hormony . Praha : Eminent, 2021. 281 stran . ISBN 978-80-7281-562-3.

ŠTĚPÁN, Josef. Poruchy řeči nejen dospělých : texty a úkoly k procvičení výslovnosti. 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 158 stran . ISBN 978-80-266-1613-9.

TORP, Øyvind. Jak utéct rakovině : 10 strategií, jak se bránit před nemocí a uzdravit se. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 168 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-6652-7.

VOJÁČEK, Jan. Umění být zdráv . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 223 stran . ISBN 978-80-264-3031-5.

WILLIAM, Anthony. Detox jako cesta ke zdraví : léčebné plány pro chronická onemocnění. První vydání. Praha : Metafora, 2021. 575 stran . Mystický léčitel. ISBN 978-80-7625-140-3.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BRANDES, Detlef. Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici : Josef Pfitzner 1901-1945. Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021. 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 30. ISBN 978-80-200-3171-6.

BRZKOVSKÝ, Marek. Česká stíhací esa první světové války . 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-264-3489-4.

CÍLEK, Roman. Eichmann - architekt holocaustu : zločiny, dopadení a proces, který změnil dějiny. Druhé, opravené a rozšířené vydání. Praha : Epocha, 2021. 314 stran . ISBN 978-80-7557-972-0.

CORNWALL, Mark. Čertova zeď : život a smrt Heinze Ruthy. Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 380 stran . České moderní dějiny ; 11. ISBN 978-80-200-3205-8.

DULLIN, Sabine. Atlas studené války : 1947-1990: různé podoby globálního konfliktu. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 95 stran . Historické atlasy. ISBN 978-80-7508-626-6.

EMERSON, Clint. Správný šílenec : vzpomínky člena Navy SEALs. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 271 stran . ISBN 978-80-264-3496-2.

FINN, Clodagh. Čas riskovat všechno . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 295 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Opravdové příběhy. ISBN 978-80-7565-734-3.

HANUŠ, Jiří. Rio Preisner : portrét konzervativního myslitele. První vydání. Brno : Books & Pipes, 2020. 347 stran . ISBN 978-80-7485-218-3.

HASTINGS, Max. Tajná válka 1939-1945 : špioni, šifry a odbojová hnutí. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 622 stran . ISBN 978-80-7565-232-4.

HNÍZDIL, Jan. Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo . Vydání první. Praha : NLN s.r.o., 2021. 308 stran . ISBN 978-80-7422-778-3.

HOFMANNOVÁ, Helena. Útěk před demokracií . Praha : Auditorium, 2020. 279 stran ;. ISBN 978-80-87284-85-8.

KISSINGER, Henry Alfred. Kissinger podle Kissingera : úvahy o diplomacii, strategickém výhledu a umění vést. 1. vydání. Brno : Books & Pipes, 2021. 239 stran ;. ISBN 978-80-7485-210-7.

KOCIAN, Jiří. Dějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993). Vydání první. Praha : Academia, 2020. 591 stran . ISBN 978-80-200-3174-7.

KOVAŘÍK, Jiří. Bitvy a osudy válečníků. VII.,. Války v krajkách (1709-1748) . První vydání. Třebíč : Akcent, 2021. 428 stran . ISBN 978-80-7497-340-6.

KRATOCHVÍL, Miloslav. Na poslední chvíli . Druhé vydání. Praha : Epocha : Č. Sl. obec legionářská, 2021. 244 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 13 (celkem 14. svazek edice). ISBN 978-80-278-0004-9.

MERTLÍK, Vladimír. Mašínovi : ve stínu šibenice. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 182 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7117-0.

MICIĆ, Milan. Zapomenutý boj : srbští dobrovolníci v Rusku 1914-1918. První české vydání. Praha : Epocha, 2020. 228 stran . Knihovna Československé obce legionářské ; svazek 4. ISBN 978-80-7557-978-2.

ÖTSCH, Walter. Populismus pro začátečníky : návod k ovládání davů. České Budějovice : Petrinum, 2020. 280 stran . ISBN 978-80-87900-12-3.

ROSENBERG, Alfred. Deníky od roku 1934 do roku 1944 . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 573 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3043-6.

ŘOUTIL, Michal. Nevěřící, odejděte! : současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 632 stran . sv. 50. sv. 50. ISBN 978-80-7465-434-3.

ŠMÍD, Marek. Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945 . Vydání 1. Praha : Triton, 2020. 279 stran . ISBN 978-80-7553-779-9.

ŠOLCOVÁ, Kateřina. Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 253 stran ;. ISBN 978-80-7465-444-2.

ŠPITÁLNÍKOVÁ, Nina. Svědectví o životě v KLDR . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 261 stran . ISBN 978-80-7422-776-9.

ŠŤOVÍČEK, Michal. Marmont : Napoleonův maršál s cejchem zrádce. První vydání. Třebíč : Akcent, 2021. 412 stran . ISBN 978-80-7497-350-5.

VÁCHA, Dalibor. Návrat domů : českoslovenští legionáři na cestě z Ruska do vlasti 1919-1920. První vydání. Praha : Epocha, 2020. 222 stran . Traumata války ; svazek 13. ISBN 978-80-7557-983-6.

WEISSGERBER, Christian E. Moje vlast! : proč jsem byl neonacista. První vydání. Brno : Host, 2020. 299 stran ;. ISBN 978-80-275-0341-4.

WEISSOVÁ, Helga. Nikdo nás nečekal : vzpomínky malířky, která přežila holocaust. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 173 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-780-0.

^ nahoru ^


16. Právo

KONSTAM, Angus. Svět pirátů : historická kronika nejobávanějších mořských lupičů. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2020. 323 stran . ISBN 978-80-88382-12-6.

KYSELA, Jan. Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády . Vydání první. Praha : Leges, 2019. 250 stran ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-399-5.

PICAPER, Jean-Paul. Nacisté, kteří unikli oprátce . Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. 499 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pangea. ISBN 978-80-7585-558-9.

Průvodce zákony pro rodiče : 2019. Praha : Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-907136-2-8.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BURANDOVÁ, Dana. Šťastné a sebevědomé super dítě : návod jak rozvíjet potenciál dnešních dětí v nové době. Vydání: první. [Praha] : Pomáháme uspět s.r.o., [2020]. 200 stran . ISBN 978-80-907496-1-0.

DISPENZA, Joe. Rozvíjejte svůj mozek : jak věda napomáhá změnit vaše myšlení. Olomouc : ANAG, [2020]. 478 stran . ISBN 978-80-7554-295-3.

HAMMARSTEDT, Åsa-Saga. První pomoc pro vysoce citlivé . Vydání první. Praha : Portál, 2021. 143 stran . ISBN 978-80-262-1736-7.

HARDY, Benjamin. Přepište svůj příběh : jak změnit svou osobnost a tím i budoucnost. První vydání. Praha : Audiolibrix, 2021. 237 stran ;. ISBN 978-80-907987-5-5.

JUNG, Carl Gustav. Psychologické typy . Vydání první. Praha : Portál, 2020. 557 stran ;. ISBN 978-80-262-1654-4.

KWIK, Jim. Nespoutaná mysl : zdokonalujte svůj mozek, učte se rychleji a objevte svůj výjimečný život. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 334 stran . ISBN 978-80-242-7078-4.

NEŠPOR, Karel. Úsměv a smích u pomáhajících profesí . 1. vydání. Praha : Raabe, [2020]. 155 stran . ISBN 978-80-7496-470-1.

Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 219 stran ;. Společnost ; sv. 37. ISBN 978-80-200-3064-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BÖHMOVÁ, Ludmila. Komenský by zajásal : příběh SIRIRI. V Uhřicích : Doron, 2020. 331 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Svědectví ; svazek 5. ISBN 978-80-7297-223-4.

ECO, Umberto. Migrace a nesnášenlivost ; Věčný fašismus. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 75 stran ;. ISBN 978-80-257-3379-0.

GLADWELL, Malcolm. Proč si nerozumíme : co bychom měli vědět o lidech, které neznáme. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2020. 326 stran . ISBN 978-80-7363-998-3.

HRKAL, Zbyněk. Stopy bílého muže : voda včera, dnes a zítra. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 266 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6937-5.

HUBBARD, Ben. Jak se žilo v dávných dobách . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 64 stran . Pikola. ISBN 978-80-242-7058-6.

JURNEČKA, Oto. Šest pilířů cenzury, aneb, Příručka moderního Koniáše . Vydání první. Olomouc : Naštvané matky, 2021. 191 stran . ISBN 978-80-906573-9-7.

KLAUS, Václav. Sebedestrukce Západu . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2020. 135 stran ;. Publikace IVK ; č. 52/2020. ISBN 978-80-7542-066-4.

PRICE, Kate. Jak se rozejít se svým telefonem . První vydání. Praha : Lux Divina, 2020. 192 stran ;. ISBN 978-80-907617-1-1.

SARRAZIN, Thilo. Nepřátelské převzetí : jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost. Vydání první. Voznice : Leda, 2019. 541 stran ;. ISBN 978-80-7335-601-9.

STACH, Sabine. Politika odkazu : Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 649 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-3177-8.

ŠATAVA, Leoš. Lužičtí Srbové na přelomu 20. 21. století : etnicita - jazyk - historie - kultura. První vydání. Praha : Epocha, 2020. 332 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-964-5.

VALNOHOVÁ, Sára. Alenka v říši GIFů . Vydání první. Praha : Česká televize, 2021. 189 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-345-1.

VOCHOCOVÁ, Lenka. Na moři, za plotem, na síti : digitální média a debata o migraci v Česku. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2021. 196 stran . IN ; svazek 3. ISBN 978-80-7662-106-0.

WIHTOL DE WENDEN, Catherine. Atlas migrace : hledání nové světové rovnováhy. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 91 stran . Globální svět. ISBN 978-80-7508-627-3.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BELLERSEN QUIRINI, Cosima. Domácí jogurt, tvaroh a sýr . České vydání první. Praha : Vašut, 2021. 144 stran . ISBN 978-80-7541-265-2.

DOLEŽALOVÁ, Alena. Recepty na posílení imunity . České Budějovice : Dona, 2021. 123 stran . ISBN 978-80-7322-228-4.

DOLEŽALOVÁ, Hana. Nejzajímavější proměny : obývací pokoje, kuchyně, ložnice, předsíně, zahradní domky a altány. Praha : Burda International CZ, s.r.o., [2021]. 183 stran . ISBN 978-80-87575-99-4.

ELBEL, Adéla. Adéla ještě nevečeřela . První vydání. Praha : EV public relations, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-908040-0-5.

FABEŠOVÁ, Iveta. Vše sladké . Vydání první. Praha : Sevruga, s.r.o., 2020. 203 stran . ISBN 978-80-906893-8-1.

FRYŠ, Josef. Spoutaná řeka : zrození orlické přehrady. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 141 stran . ISBN 978-80-242-6916-0.

Jak jíme zdravě na jaře . Praha : Verdon capite s.r.o., [2021]. 224 stran . ISBN 978-80-88387-08-4.

JANEČKOVÁ, Jitka. Život je sladký : z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku. Vydání první. Plzeň : ArtKrist : Knihovna Plzeň, [2020]. 415 stran . ISBN 978-80-88357-04-9.

Jíme zdravě : velikonoční speciál. Praha : Verdon Capite s.r.o., [2021]. 86 stran . ISBN 978-80-88387-10-7.

KRČOVÁ, Daniela. Zdravé pečení 2 : recepty od nutriční specialistky. 1. vydání. Praha : Agama, 2021. 198 stran . ISBN 978-80-270-9329-8.

PAULIŠINOVÁ, Katarína. Zdravé domácí sladkosti (nejen pro děti) : jak si doma udělat bonbóny, lízátka, čokolády nebo nanuky.. rychle, jednoduše a zdravě. Druhé vydání. [Levice] : Čo dokáže mama, 2020. 196 stran . ISBN 978-80-972430-6-7.

PAZDERA, David. CZ 75 : příběh české legendy : prvních čtyřicet pět let naší nejslavnější pistole. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 173 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7088-3.

Pomazánky : 200 nejlepších receptů. Praha : Burda International CZ, s.r.o., [2021]. 158 stran . Apetit ; 34. ISBN 978-80-87575-98-7.

PROCHÁZKOVÁ, Kamila. Do hrnku a misky : dehydrované pokrmy zdravě a chutně. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 103 stran . ISBN 978-80-264-3504-4.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Dopravní prostředky, které pohnuly světem . První vydání. V Praze : Albatros, 2020. 62 stran . ISBN 978-80-00-06062-0.

THOMAS, Dana. Vláda módy : cena rychlé módy a budoucnost oblečení. První vydání. Brno : Host, 2020. 358 stran . ISBN 978-80-275-0368-1.

TILLE, Rudolf. Paměti sládka . První vydání. Praha : Pointa, 2020. 244 stran ;. ISBN 978-80-7650-138-6.

TOŁŁOCZKO-SYNDOMAN, Joanna. Domácnost bez chemie : šetrné čištění, uchovávání potravin, péče o tělo. České vydání. Dubicko : Infoa, 2020. 255 stran . ISBN 978-80-7547-627-2.

VOPIČKOVÁ CIPPROVÁ, Markéta. Nejlepší je domácí : výrobky pro zdraví, krásu a čistotu. Vydání první. [Praha] : K4K Publishing, s.r.o., [2020]. 127 stran . Knihovnička Meduňky, svazek 48/20. ISBN 978-80-88345-63-3.

WINTEROVÁ, Kateřina. Herbář : ze zahrady přímo na talíř. Vydání první. Praha : Česká televize ve spolupráci se scrptd media s.r.o., 2020. 265 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-343-7.

ZAVADIL, Radomír. Na obranu republiky : přemístění československého zbrojního průmyslu na Moravu a Slovensko v letech 1936-1938. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 172 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7149-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ARD, Catherine. Mazej ven! : kniha pro malé objevitele. 1. české vydání. Praha : Raketa v produkci nakladatelství Labyrint, 2021. 49 stran . ISBN 978-80-86803-68-5.

AZAÏZIA, Aymar. Assassin's creed : 2500 let historie. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 431 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-781-7.

DUFEK, Petr. Hvězdy na čtyřech kolech. 3 . Praha : Sokrates Media, s.r.o., 2020. 205 stran . Galerie slavných závodníků. ISBN 978-80-907013-5-9.

HAŠEK, Martin. Váňa : dělám si, co chci!. Vydání první. Praha : CNC Books, 2020. 224 stran . Sport. ISBN 978-80-87033-99-9.

RAČAN, Miroslav. Se Sněhurkou kolem světa. Díl třetí,. Severozápadní cesta . [Praha] : IFP Publishing, 2020. 120 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Krása jachtingu. ISBN 978-80-87383-87-2.

ROMANOVÁ, Eva. Eva Romanová : vzpomínky. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 130 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7207-8.

RUBIK, Ernö. Kostka : příběh nejslavnějšího hlavolamu. Vydání první. Voznice : Leda, 2020. 263 stran ;. ISBN 978-80-7335-667-5.

ŠIMEČKA, Martin M. Tělesná výchova : úvahy běžce, plavce, tenisty a jezdce na koni o pohybu, těle a mysli. Vydání první. V Praze : N media, a.s., 2021. 143 stran . Edice N. ISBN 978-80-907922-2-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Arcidiecézní muzeum Olomouc jako host Galerie a muzea litoměřické diecéze . Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2020. 143 stran . ISBN 978-80-88103-73-8.

OKAMURA, Osamu. Město pro každého : manuál urbanisty začátečníka. 1. vydání. V Praze : Labyrint : Raketa, 2020. 171 stran . ISBN 978-80-86803-67-8.

Teorie obrazu v raném křesťanství? : výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita : Books & Pipes, 2020. 261 stran . Parva convivia ; VII. ISBN 978-80-7485-213-8.

VÍTOVÁ, Andrea. Václav Levý : legenda o nadaném kuchtíkovi. Hostivice : Baron, 2020. 160 stran . ISBN 978-80-88121-55-8.

VORLÍK, Petr. Nepostavená : architektura osmdesátých let. První vydání. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-01-06734-5.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

PAVELČÍK, Vojtěch. Malý kutil : polytechnika pro předškolní děti. Vydání první. Praha : Pro Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s. vydal Vojtěch Pavelčík, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-904857-3-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

MALÝ, Martin. Data, čipy, procesory : vlastní integrované obvody na koleni. 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2020. 392 stran . CZ.NIC ; 25. ISBN 978-80-88168-53-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BACO, E. M. Je dobrej : nikdy není pozdě podat pomocnou ruku problematickým tlapkám : nenapravitelný pes neexistuje. I. vydání. [Praha] : M. Krejčí, 2020. 196 stran, 28 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907394-2-0.

BLAHUŠOVÁ, Anita. Zahrada do vázy : jak si vypěstovat vlastní květiny k řezu po celou sezonu. Vydání první. Praha : Smart Press, 2021. 221 stran . ISBN 978-80-88244-15-8.

BOTHE, Carsten. Domácí zabijačka : klobásy, šunka, pečeně, huspenina. České vydání první. Praha : Vašut, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-7541-240-9.

GOULSON, Dave. Divočina v zahradě, neboli, Inspirace pro přírodní zahradničení . 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 302 stran ;. ISBN 978-80-7670-002-4.

MAYER, Joachim. Pěstování a řez malých ovocných dřevin : zakrslé dřeviny pro malé zahrady a terasy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 95 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7005-0.

SVOBODA, Jaroslav. Zelenina z ekozahrady : pro radost i soběstačnost. Vydání první. Praha : Smart Press, 2018. 535 stran . ISBN 978-80-87049-95-2.

VACHOVÁ, Aneta. Pokojovky : od jara do zimy. Vydání první. Praha : Pokojovky, 2021. 231 stran . ISBN 978-80-270-9094-5.

VACHOVÁ, Aneta. Pokojovky a jak se o ně starat . Vydání první. Praha : [nakladatel není známý], 2018. 190 stran . ISBN 978-80-270-5035-2.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně