Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

All mankind is of one origin : 6th International Antropological Congres of Dr. Aleš Hrdlička : 150th anniversary of birth = 6. mezinárodní antropologický kongres Dr. Aleše Hrdličky : 150. výročí narození. 1st edition. [Humpolec] : Česká antropologická společnost, 2019. 124 stran . ISBN 978-80-905956-2-0.

BOUKAL, Tomáš. Duch tajgy : k lovcům severského lesa. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2020. 330 stran . ISBN 978-80-7645-028-8.

BREUEROVÁ, Alena. Můj rok 1951 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 231 stran . ISBN 978-80-265-0968-4.

LIPTA LIPTÁL (UMĚLECKÁ SKUPINA). Kronika folkloru v Liptále : 1930-2020 : 90 let práce s tradicí, tancem, písněmi, hrami a zvyky. [Liptál] : obec Liptál : Folklorní spolek LIPTA Liptál, [2020]. 64 stran . ISBN 978-80-270-9253-6.

ZHOŘOVÁ, Jana. Krasoprostor : uklízet, milovat, bydlet. Vydání první. Praha : Motto, 2021. 187 stran . ISBN 978-80-267-1963-2.

ZOJA, Luigi. Dějiny arogance : psychologické aspekty neomezeného růstu. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2020. 286 stran ;. ISBN 978-80-7260-476-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BUŇKOVÁ, Leona. Produkce biogenních aminů v potravinách a faktory ovlivňující jejich tvorbu = Production of biogenic amines in foods, and factors affecting their formation. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 42 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-933-5.

KONEČNÁ, Magdalena. Barvy krajiny . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 31 stran . ISBN 978-80-00-05812-2.

MANCUSO, Stefano. Revoluce rostlin : rostliny jako inspirace pro budoucnost lidstva. Vydání první. Praha : Malvern, 2020. 262 stran . ISBN 978-80-7530-262-5.

NOVÁ, Jana. Nejpodivuhodnější zvířata světa . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 63 stran . ISBN 978-80-00-05964-8.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ALLEN, Woody. Mimochodem : autobiografie. První vydání. Praha : Argo, 2021. 359 stran ;. ISBN 978-80-257-3463-6.

HEIN, Milan. Moje čtvrtstoletí s Divadlem Ungelt . Vydání první. Praha : Divadlo Ungelt s.r.o., 2020. 176 stran . ISBN 978-80-270-8436-4.

KAŠPAROVÁ, Klára. Zvŕtaný, aneb, Cesta jednoho málem zapomenutého tance . První vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2020. 151 stran . ISBN 978-80-87210-78-9.

MARHOUL, Václav. Deník tvrdohlavého režiséra . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2020. 398 stran . ISBN 978-80-265-0954-7.

RYBÁŘ, Václav. Encyklopedie komiksového filmu . Vydání první. V Praze : XYZ, 2020. 313 stran . ISBN 978-80-7597-789-2.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena. Zpětné zakreslení cesty : Činohra Národního divadla v letech 1990-2015. Vydání první. Praha : Akropolis, 2020. 357 stran . ISBN 978-80-7470-292-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Industry 4.0 and circular economy . First printing edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2020. xviii, 241 stran . ISBN 978-80-7454-969-4.

SÁLOVÁ, Anna. Copywriting : pište texty, které prodávají. 2. aktualizované a rozšířené vydání. V Brně : Computer Press, 2020. 349 stran . ISBN 978-80-251-5017-7.

SCHRÖTTER, Josef. Co nevíte o železnici : zajímavá data a informace. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 141 stran . ISBN 978-80-264-3358-3.

Statistická ročenka České republiky 2019 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2019. 1. vydání. Praha : Český statistický úřad, 2019. 831 stran . ISBN 978-80-250-2955-8.

ŠTEMBERK, Jan. Automobilismus a česká společnost . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 315 stran . ISBN 978-80-246-4757-9.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2020. 303 stran . ISBN 978-80-87301-25-8.

TLAPA, Martin. Mapa globálních oborových příležitostí . Vydání druhé. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2016. 604 stran . ISBN 978-80-7441-026-0.

TLAPA, Martin. Mapa globálních oborových příležitostí : sektorové vydání. Vydání první. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015. 383 stran . ISBN 978-80-7441-025-3.

Tradiční české značky. Praha : Mladá fronta a.s., 2018. 82 stran . ISBN 978-80-204-5042-5.

WANNER, Michal. Císařský orel a vábení Orientu : zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715-1789). Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2021. 527 stran . ISBN 978-80-7649-010-9.

ZETĚK, Jan. Podřevnická střela : připomenutí 120 let provozu lokální železnice Otrokovice - Zlín - Vizovice. Zádveřice : Region, 2020. 101 stran . ISBN 978-80-904761-8-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALTRICHTER, Michal. Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán . Vydání první. Olomouc : nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2020. 374 stran ;. Současné otázky ; 75. ISBN 978-80-7412-387-0.

ARISTOTELÉS,. Etika Eudémova . Vydání první. Praha : Dybbuk, 2020. 166 stran ;. STOAE ; sv. 1. ISBN 978-80-7438-233-8.

BELL, Rob. Láska vítězí : kniha o nebi, pekle a osudu každého člověka. Praha : Biblion, 2020. 246 stran ;. ISBN 978-80-87282-60-1.

BERÁNEK, Josef. Odvaha ke svobodě : Josef Beránek, Jan Sokol. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2021. 329 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-411-4.

BOUZEK, Jan. Mýty Řeků a dalších národů starověku . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-7553-816-1.

BOWLES, Cennydd. Etika budoucnosti . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 247 stran . XXI. století ; sv. 56. ISBN 978-80-200-3196-9.

BROWN, Peter. Augustin z Hipponu . Vydání první. Praha : Argo, 2020. 453 stran ;. Ecce homo ; svazek 33. ISBN 978-80-257-3318-9.

CHINMOY, šrí,. Barvy života : skrytý význam barev a zvířat : s omalovánkami : podle knih "Království barev" a "Království zvířat" Sri Chinmoye. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2020. 119 stran . ISBN 978-80-88324-13-3.

CHINMOY, šrí,. Božský život: je nám vzdálený? = God-life: is it a far cry?. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2019. 89 stran ;. ISBN 978-80-88324-05-8.

CHINMOY, šrí,. Poslušnost: nejvyšší ctnost = Obedience: a supreme virtue. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2019. 117 stran ;. ISBN 978-80-88324-06-5.

JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Jen mít dosti sil! : ženy v dějinách české filozofie a vědy. První vydání. Brno : Host, 2020. 282 stran ;. ISBN 978-80-275-0387-2.

KAPUSTA, Jan. Oběť pro život : tradice a spiritualita dnešních Mayů. Praha : Argo, 2020. 244 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Capricorn ; svazek 25. ISBN 978-80-257-3344-8.

MÁTIKOVÁ, Anna. Expedice Bible : základní výbava. 1. vydání. Praha : Paulínky, 2020. 179 stran ;. ISBN 978-80-7450-395-5.

NOVOTNÝ, Vojtěch. Martyr Christi : P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 536 stran . ISBN 978-80-246-4645-9.

PALLAY, Sheila. Světlo zpoza stínů : odkaz českých svitků Tóry a obnova židovstva v Čechách. London : Memorial Scrolls Trust, [2020]. xiv, 141 stran . ISBN 978-1-8381890-1-3.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Úvod do husovských dilemat : historie a teologie. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 399 stran ;. ISBN 978-80-246-4684-8.

PRALONG, Joël. Cesta důvěry se sv. Terezičkou : z úzkosti, deprese, pocitu viny. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 135 stran ;. ISBN 978-80-262-1631-5.

RYBAŘÍKOVÁ, Zuzana. Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy . Vydání první. Praha : Togga, 2020. 329 stran . ISBN 978-80-7476-194-2.

Svatojakubská cesta : průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 159 stran, xii stran obrazových příloh . Itineraria ; svazek 9. ISBN 978-80-257-3382-0.

ŠMEJDOVÁ, Barbora. Rozumové argumenty a pohádkové světy : jazyk apologetiky podle C. S. Lewise. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 99 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-246-4712-8.

ZVĚŘINA, Josef. Korespondence Josefa Zvěřiny a Aleny Falerské : 1971-1975. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 210 stran ;. ISBN 978-80-246-4425-7.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DAVENPORT, Christian. Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru. Vydání první. Praha : Práh, 2020. 430 stran ;. ISBN 978-80-7252-842-4.

MLODINOW, Leonard. Stephen Hawking : paměti o přátelství a fyzice. Praha : Slovart, [2020]. 264 stran ;. ISBN 978-80-276-0095-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAXTER, Sarah. Skrytá místa světa : ilustrovaný průvodce. První vydání. Praha : 65. pole, 2021. 143 stran . Za obzor ; svazek 14. ISBN 978-80-88268-44-4.

DUŠEK, Jiří. Zázrak jménem voda . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2020. 83 stran . ISBN 978-80-253-4939-7.

GEBRIAN, Adam. Tři měsíce v Barceloně . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 270 stran . ISBN 978-80-242-7158-3.

HAJŠMAN, Jan. Kudy na Šumavské vrcholy . Vydání první. Plzeň : Starý most, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-7640-017-7.

SÄFSTRÖM, Maja. Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 111 stran . ISBN 978-80-00-06026-2.

VÁCHAL, Vladimír. Únosně výstřední : 77 příběhů ze života cestovatele. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 271 stran . ISBN 978-80-264-3336-1.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BERÁNEK, Jan. Pátrání po Silvestrovi : válečné osudy baťovců v Singapuru. 1. vydání. Praha : Mystery Press, 2020. 366 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7588-175-5.

BÍLEK, Josef. Průvodce po technických památkách Jižních Čech : Písecko a Strakonicko. Vydání první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-88030-49-2.

CUKR, Jiří. To nejlepší z Blanského lesa . Vydání první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2020. 92 stran . To nejlepší z. ISBN 978-80-88030-52-2.

ČERVEKOVÁ, Miloslava. Prameny rodu Doupovců z Doupova v průběhu českých dějin : (Daupovec, Duppauer, Tuppawer, Tuppauer, Thupauer aj.). [Česko] : [nakladatel není známý], 2020. 365 stran . ISBN 978-80-270-8969-7.

ČORNEJ, Petr. Husitská revoluce : stručná historie. Vydaní první. Praha : Paseka, 2021. 190 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7637-189-7.

ČOUPEK, Jiří. Popovice : slovácká obec v letech 1220-2020. Vydání I. [Popovice] : Obec Popovice, 2020. 264 stran . ISBN 978-80-270-8853-9.

Dějiny města Radnic do roku 1850 . Vydání první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2020. 295, xvi stran . ISBN 978-80-88030-53-9.

DRAGOUN, Michal. Knižní kultura českého středověku . Vydání první. Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. 399 stran . ISBN 978-80-7649-012-3.

GAUTIER, Camille. Poprask ve starověkém Řecku : 1 spiknutí, 4 podezřelí. 1. vydání. V Brně : Edika, 2020. 47 stran . ISBN 978-80-266-1572-9.

GLOVŇA, Kamil. Nymbursko z nebe = Nymburk Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 157 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-78-7.

GREZLOVÁ, Otilie K. Z hradu na hrad středním Krušnohořím . První vydání. Praha : Regia, 2020. 263 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-53-5.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Jaroslav Werstadt : (1888-1970) : o minulosti pro přítomnost. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 355 stran . Velké postavy českých dějin ; svazek 29. ISBN 978-80-7601-363-6.

ISAACSON, Walter. Vůdcové, myslitelé, hrdinové : hledání geniality v esejích Waltera Isaacsona. Vydání první. Praha : Práh, 2020. 367 stran ;. ISBN 978-80-7252-858-5.

IZDNÝ, Jakub. Ludmila : kněžna a světice. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 514 stran . ISBN 978-80-7422-764-6.

JANIŠ, Dušan. Vsetín v době okupace : 1939-1945. Druhé, rozšířené vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2020. 59 stran . ISBN 978-80-87614-61-7.

JANIŠOVÁ, Marcela. Zašová a Veselá v proměnách roku . Vydání první. Zašová : Obec Zašová, 2020. 263 stran . ISBN 978-80-907583-1-5.

KAZMÍŘ, Silvestr. Halenkov : ohlédnutí za minulostí a třistapadesátiletou historií obce : 1654-2004. 2. vydání. [Halenkov] : Obec Halenkov, [2020]. 324 stran . ISBN 978-80-270-7845-5.

KMEŤ, Martin. Čarovné Česko = Magical Czechia. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 205 stran . ISBN 978-80-88259-82-4.

KNOZ, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : rozprava mezi humanitními obory. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 509 stran . ISBN 978-80-7422-775-2.

KOLBINGER, Dalibor. Osídlení východního Kroměřížska v mladší době železné (laténské) : katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora. Vydání první. Hulín : vlastním nákladem Dalibor Kolbinger, 2019. 392 stran . ISBN 978-80-270-8034-2.

KRAJŇÁK, Matúš. Semilsko z nebe = Semily Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 173 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-83-1.

KŘIVÁNEK, Rostislav. Města, brány do regionů : průvodce. 1. vydání. Praha : Česká centrála cestovního ruchu, 2018. 71 stran . ISBN 978-80-7513-210-9.

MAJERČÍKOVÁ, Danka. Zemianske rody v Žiline . Vydanie prvé. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2016. 358 stran ;. ISBN 978-80-89751-13-6.

MITÁČEK, Jiří. Vážany : dějiny a život obce. Vydání I. Vážany : obec Vážany, 2020. 414 stran . ISBN 978-80-270-7647-5.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (15) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2021. 63 stran . ISBN 978-80-86183-90-9.

NEDBÁLEK, Karel. Toulky rodem Nedbálkových ze Zlína, Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic nad Dřevnicí a spřízněných rodin . První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., 2020. 273 stran . ISBN 978-80-270-8458-6.

NOVOTNÁ, Jitka. Stříbrný vítr. 2 . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2020. 205 stran . ISBN 978-80-88286-17-2.

OPEN AIR MUSEUM.CIESZYN.ČESKÝ TĚŠÍN (PROJEKT). Open air museum Český Těšín - Cieszyn : první přeshraniční muzeum pod širým nebem = pierwsze transgraniczne muzeum na wolnym powietrzu = the first cross-border and open air museum. Český Těšín : Městská knihovna, 2019. 51 stran . ISBN 978-80-907671-0-2.

PAPRČKA, Milan. Rychnovsko z nebe = Rychnov nad Kněžnou Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 134 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-80-0.

POLÁCH, Rostislav. Kniha o Horní Lhotě : vydaná k 600. výročí první písemné zmínky o obci. Vydání první. Horní Lhota : obec Horní Lhota, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-270-8322-0.

První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život. Vydání první. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7525-014-8.

RAJNIŠ, Zdeněk. MasterDědek : život ilustrovaný recepty. Vydání první. Praha : XYZ, 2021. 404 stran . ISBN 978-80-7597-848-6.

RIEBAUEROVÁ, Martina. Psaní jako posedlost : rozhovor s Karlem Pacnerem. Praha : Kniha Zlín, 2021. 296 stran . ISBN 978-80-7662-107-7.

Soupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech České republiky . Vydání první. Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., 2019. 1044 stran . ISBN 978-80-7616-006-4.

ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. II,. Od Velké východní krize do počátku 20. století . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 178 stran . MUNI ARTS. ISBN 978-80-210-9780-3.

ŠVEC, Petr. Velvet effect : 1988-1992. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 175 stran . ISBN 978-80-00-06024-8.

TEXLOVÁ, Petra. Dětství slavných : od Mozarta po Einsteina. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 47 stran na složených listech . ISBN 978-80-00-05927-3.

Turistický průvodce Olomouckým krajem. Vydání III. Olomouc : Olomoucký kraj, 2018. 99 stran . ISBN 978-80-87982-96-9.

Tuto se všeliké památky.. : památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 143 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-210-9598-4.

Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; 2014. 591 s. ISBN 978-80-7464-499-3.

ZYGAR', Michail Viktorovič. Říše musí zemřít : zhroucení Ruska 1900-1917. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2020. 588 stran ;. ISBN 978-80-7579-078-1.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERNÝ, Jiří. Napřeskáčku 1 : nejen hudební vzpomínky z Klubu osamělých srdcí seržanta Pepře 2005-2009. První vydání. Praha : Galén, 2021. 477 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-526-9.

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Šestnáctý díl . První vydání. Praha : Via facti, 2020. 205 stran . ISBN 978-80-907314-1-7.

WALD, Elijah. Dylan se dal na elektriku! : Newport, Seeger, Dylan a noc, která rozdělila šedesátá léta minulého století. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2021. 347 stran ;. ISBN 978-80-7511-602-4.

WERNER, Kenny. Mistrovství bez úsilí : jak v sobě osvobodit dokonalého hudebníka. V Praze : Rybka Publishers, 2020. 238 stran ;. ISBN 978-80-87950-83-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Zajatec Armidy, aneb, Má přemilá krasopaní Knihoslava . První vydání. Praha : Spolek českých bibliofilů, 2018. 279 stran . ISBN 978-80-907186-0-9.

ČERNÝ, Miroslav. Po stopách jazyků : lingvistická dobrodružství. Vydání první. Praha : Togga, 2021. 189 stran . ISBN 978-80-7476-204-8.

FOSSOIS, Gwendal. Hra o trůny : mytologie. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 181 stran . ISBN 978-80-7565-731-2.

HANÁČKOVÁ, Erika. Čeština pro všechny . První vydání. Praha : Fortuna Libri, [2020]. 200 stran . ISBN 978-80-7546-321-0.

Jak je důležité míti styl : pocta Janě Hoffmannové. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 561 stran ;. ISBN 978-80-7422-767-7.

KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-210-9653-0.

KUBÍČEK, Tomáš. Dílo Milana Kundery v překladech = Œuvre de Milan Kundera et sa traduction. 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2019. 319 stran ;. ISBN 978-80-7051-275-3.

KUNDERA, Milan. Milan Kundera (neztracen) v překladech : katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. 124 stran . ISBN 978-80-7051-270-8.

Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015 . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2015. 173 stran . ISBN 978-80-87895-49-8.

PALIVEC, Josef. Listář 2 . Vydání první. Praha : Torst, 2020. 1198 stran ;. ISBN 978-80-7215-589-7.

PAPOUŠEK, Vladimír. Zpívám elektrickému tělu : biotronická imaginace Vladimíra Raffela. Vydání první. Praha : Akropolis, 2020. 189 stran . ISBN 978-80-7470-336-2.

SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 215 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 502. ISBN 978-80-210-9656-1.

Současná dánská literatura. V Praze : Skandinávský dům, z.s., 2018. 32 stran . ISBN 978-80-904443-1-7.

Současná norská literatura. V Praze : Skandinávský dům, z.s., 2019. 31 stran . ISBN 978-80-904443-2-4.

STACH, Reiner. To že je Kafka? : 99 odhalení. Vydání první. Praha : Argo, 2021. 311 stran . ISBN 978-80-257-3297-7.

ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Výuka češtiny mezi tradicí a inovací . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 326 stran . Společnost ; sv. 34. ISBN 978-80-200-3119-8.

VŠETIČKA, František. Olomouc literární. 4,. O literárních tvůrcích spjatých s Olomoucí . 1. vydání. Olomouc : Hana Dziková - Cultum, 2020. 230 stran . ISBN 978-80-907619-4-0.

ZAMENHOF, Ludwik. Základ esperanta = Fundamento E. Vydání první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2021. 115 stran ;. ISBN 978-80-88326-12-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRYOL, Radek. Muzea v přírodě v České republice : teoretická a metodická východiska. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2020. 79 stran . ISBN 978-80-87210-73-4.

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Korespondence III. 1845-1847 . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 615 stran . Dopisy, deníky, dokumenty. ISBN 978-80-7422-473-7.

Informačná veda : výkladový slovník. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 276 stran. ISBN 978-80-223-4866-9.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Kulturní vetřelec : dějiny čtení, kalendárium. První vydání. Brno : Host, 2020. 271 stran . ISBN 978-80-275-0245-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AŠENBRENEROVÁ, Ivana. Menopauza : tělo a duše v harmonii. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 215 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-6611-4.

BOYES, Alice. Nástroje proti úzkosti : vyladění vaší mysli a zvládání problematických situací v každodenním životě. První české vydání. Praha : Grada, 2021. 240 stran ;. ISBN 978-80-271-1219-7.

CYRULNIK, Boris. V noci jsem psal o slunci : psaní jako prostředek terapie. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 230 stran ;. ISBN 978-80-7553-819-2.

DUGAS, Dionýz. Naše bylinková lékárna : také proti virovým onemocněním. České vydání první. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2020. 272 stran . ISBN 978-80-7451-823-2.

FOUROVÁ, Karolína. Nejez blbě : jediná kniha o jídle, kterou potřebujete. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 198 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7157-6.

FRANKL, Viktor Emil. Léčba smyslem : základy a aplikace logoterapie. Vydání první. Praha : Portál, 2021. 182 stran . ISBN 978-80-262-1723-7.

FREIMANN, Petr. Suchej únor . [Praha] : Suchej únor, [2021]. 413 stran . ISBN 978-80-270-8833-1.

GEISLER, Stephan. Zdravá záda : rychlá pomoc a preventivní cvičení na doma. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 160 stran . ISBN 978-80-242-7063-0.

GOLASOVSKÁ, Monika. Bylinková terapie : léčivé elixíry pro zdraví i krásu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 253 stran . ISBN 978-80-271-2919-5.

GUO, Changqing. Kompletní průvodce automasáží : přirozený způsob prevence a léčby pomocí tradiční čínské medicíny. Vydání v Alpha Book první. Praha : Alpha Book, 2020. 275 stran . ISBN 978-80-87529-55-3.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomie . 5. vydání. Praha : Triton, 2021. xxi, 607 stran . ISBN 978-80-7553-873-4.

JANEČKOVÁ, Hana. Reminiscence známá i neznámá : v rodině, v nemocnici, ve škole i v obci. V Praze : Pasparta, 2021. 204 stran . ISBN 978-80-88290-81-0.

KAFKA, Vladimír. Mistři života . Praha : Eminent, 2020. 285 stran . ISBN 978-80-7281-560-9.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Jak žít s neurózou : o neurotických poruchách a jejich zvládání. 5. rozšířené vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 216 stran . ISBN 978-80-7553-851-2.

LEVY, Joel. Jed : ilustrovaná encyklopedie. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 224 stran . ISBN 978-80-7511-535-5.

NESVADBOVÁ, Barbara. Hovory s doktory II : 12 pohledů na zdraví, úspěch, víru.. a naději. Vydání první. Praha : Euromedia Group, a. s., 2020. 187 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7099-9.

NEVES, Tatiana. Život v zrcadle psychoterapie. 1. díl . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-7553-799-7.

NICHOLS, Lily. To pravé jídlo v těhotenství : vědou a tradicí podpořená optimální výživa v těhotenství. První vydání. Jihlava : Altenberg, 2020. 398 stran ;. ISBN 978-80-907968-0-5.

PASZ, Jiří. Normální šílenství : rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním. První vydání. Brno : Host, 2020. 542 stran ;. ISBN 978-80-275-0389-6.

VACHALA, Břetislav. Ebersův staroegyptský lékařský papyrus . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 251 stran . ISBN 978-80-200-3160-0.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 105 stran . ISBN 978-80-7553-875-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Člověk v soukolí StB . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 318 stran ;. ISBN 978-80-88292-72-2.

DOSKOČIL, Zdeněk. V žaláři a vyhnanství : Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2020. 484 stran . ISBN 978-80-7422-774-5.

DRDA, Adam. Převrácené životy : podle cyklu televizních dokumentů Příběhy 20. století. Praha : Kniha Zlin, 2020. 320 stran . ISBN 978-80-7662-060-5.

FOLTÝN, Otakar. 1620 - Cesta na Horu = 1620 - Road to the Mountain. Praha : Národní muzeum, 2020. 151 stran . ISBN 978-80-7036-647-9.

GÁL, Fedor. Veľký tresk . Bratislava : Petit Press, [2019]. 118 stran . ISBN 978-80-559-0475-7.

GRÉGR, Miroslav. Atomový dědek Miroslav Grégr : se skromností sobě vlastní. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 287 stran, 16 nečíslovaných stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7081-4.

GRIFFIN, Roger. Fašismus : úvod do komparativních studií fašismu. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 194 stran ;. Politeia. ISBN 978-80-246-4029-7.

HANZLÍK, František. Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945-1948 : únor 1948 - výsledek nerovného zápasu. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 418 stran . Edice 1938-1953 ; svazek 29. ISBN 978-80-200-3125-9.

HELAN, Pavel. Československo a Svatý stolec. V.,. Éra nuncia Pietra Ciriaciho . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2020. 305 stran . ISBN 978-80-88304-38-8.

HNÍZDIL, Jan. Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo . Vydání první. Praha : NLN s.r.o., 2021. 308 stran . ISBN 978-80-7422-778-3.

HOLUB, Zdeněk. C.k. pionýrské vojsko. 7 . Praha : Mare Czech, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-88215-55-4.

HRUŠKA, Emil. Henlein : vůdce sudetských Němců : životní příběh. Třetí, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2020. 375 stran . ISBN 978-80-7557-024-6.

HRUŠKA, Emil. Mata Hari z Chebu : příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2020. 110 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 55. ISBN 978-80-7557-962-1.

JANDEČKOVÁ, Václava. Svědectví o smrti Jana Masaryka : nová odhalení odkrývají pochybná "fakta" a odsouvají staré "pravdy". Vydání 1. Praha : Academia, 2020. 379 stran . ISBN 978-80-200-3183-9.

KUDRNA, Ladislav. Kniha v barvě krve : násilí komunistického režimu vůči (proto)undergroundu. Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 601 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3207-2.

KUŽEL, Stanislav. Hvězdné války . 1. vydání. Brno : CPress, 2020. 272 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3371-2.

MACGREGOR, Iain. Checkpoint Charlie : strhující dějiny místa, kde i za časů studené války byla půda hodně žhavá. První vydání. Praha : Argo, 2021. 407 stran . ISBN 978-80-257-3462-9.

MERVART, Jan. "Rehabilitovat Marxe!" : československá stranická inteligence a myšlení post-stalinské modernity. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 320 stran ;. Po válce. ISBN 978-80-7422-771-4.

RATAJ, Jan. Proti systému! : český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. Praha : Auditorium, 2020. 334 stran . ISBN 978-80-87284-84-1.

SANDS, Philippe. Krysí stezka : láska, lži a zločiny nacistického uprchlíka. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2021. 573 stran . ISBN 978-80-7260-479-1.

SOBOTKA, Richard. Operace Glucinium : životní příběh československého parašutisty Františka Trpíka. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020. 55 stran . Milé tisky ; 24. ISBN 978-80-87334-44-7.

Soča (Isonzo) 1917 . Vydání druhé (J. Fučík), první (J. Kaše). Praha : Havran, 2020. 213, 117 stran . Krok ; sv. 12. ISBN 978-80-87341-50-6.

SOUTER, Gerry. Armáda duchů : jak spojenci obelstili Třetí říši. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7028-9.

ŠMÍD, Marek. Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945 . Vydání 1. Praha : Triton, 2020. 279 stran . ISBN 978-80-7553-779-9.

TAMMINEN, Tapio. Himmler a jeho finský buddha . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 349 stran ;. ISBN 978-80-264-3432-0.

TRAUB, James. Liberalismus : krize, prameny, přísliby. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2021. 366 stran ;. ISBN 978-80-7260-475-3.

Vytěsněná Evropa? : kontexty a perspektivy evropské "východní otázky". Vydání první. Praha : Academia, 2020. 395 stran . Společnost ; sv. 41. ISBN 978-80-200-3138-9.

^ nahoru ^


16. Právo

CENZIPER, Debbie. Občan 865 . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 319 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-7080-7.

FRIML, Karel. Žil jsem s justicí . 1. vydání. Praha : CK Umělecký klub, 2020. 565 stran . ISBN 978-80-905784-9-4.

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Jak přežít krizi v rodině : příběhy z rodinného práva. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 220 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-7066-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

AIKEN, Mary. Nebezpečný efekt . Praha : Zeď, 2021. 403 stran ;. ISBN 978-80-907909-4-0.

CLEAR, James. Atomové návyky : jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. 288 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-097-2.

ERICKSON, Juliet. Vlastnosti silné ženy . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 176 stran . Pragma. ISBN 978-80-242-6672-5.

FELDMANN, Erica. HausMagick : kouzelné bydlení ve stylu hygge. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 254 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-729-9.

GRÜN, Anselm. Bojovník a milenec : jak muži objevují sebe samé. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2021. 218 stran ;. Fénix ; svazek 10. ISBN 978-80-87529-59-1.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Ovládněte svůj čas i život . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 147 stran ;. ISBN 978-80-7601-365-0.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Ukliďte si v sobě! . První vydání. [Praha] : Fortuna Libri, [2020]. 191 stran ;. ISBN 978-80-7546-317-3.

SANTOMERO, Angela C. Radikální laskavost : umění dávat a přijímat. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 182 stran . ISBN 978-80-7553-838-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Almanach : 1945 - 1990 - 2020. Vydání první. [Zlín] : Junák - český skaut, 6. středisko Zlín, z.s., 2020. 139 stran . ISBN 978-80-270-8414-2.

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v obchodním prostředí : kvantitativní a kvalitativní analýza. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 190 stran ;. ISBN 978-80-7454-954-0.

Bez podmínek : metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 219 stran ;. ISBN 978-80-210-9667-7.

In limbo : brexitová svědectví občanů Evropské unie ve Velké Británii. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2020. 279 stran ;. ISBN 978-80-88322-16-0.

In limbo too : brexitová svědectví britských občanů v Evropské unii. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2020. 255 stran ;. ISBN 978-80-88322-16-0.

JANKŮ, Bohuslava. Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči . Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 18 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-173-7.

KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry - dva světy : o vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 315 stran ;. ISBN 978-80-210-9663-9.

MERTOVÁ, Johana. Cesta k náhradnímu rodičovství : Strnadovi si jedou pro Marušku. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 21 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-171-3.

MERTOVÁ, Johana. Dítě v pěstounské péči : Maruška se chystá na cestu. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 25 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-168-3.

MERTOVÁ, Johana. Dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu : Pavlíkova dobrodružná plavba. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 25 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-169-0.

MERTOVÁ, Johana. Důvody, proč děti nežijí se svými rodiči : jak si kukačka Jitka přála být dobrou maminkou. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 25 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-170-6.

MERTOVÁ, Johana. Osvojené dítě : Pepík má oslavu. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 17 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-167-6.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 534 stran . ISBN 978-80-7553-842-0.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 534 stran . ISBN 978-80-7553-842-0.

Život v průsečíku rizik . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 202 stran . ISBN 978-80-246-4644-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BROŽEK, Petr. Platnéřství . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 167 stran . Řemesla, tradice, technika. ISBN 978-80-271-0528-1.

FARRIMOND, Stuart. Jak vaří šéfkuchaři . První české vydání. Praha : Slovart, 2020. 256 stran . ISBN 978-80-7529-620-7.

FIŠEROVÁ, Kateřina. Foodstyling : jak ze zdánlivě obyčejných jídel vytvořit skvosty na talíři. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 219 stran . ISBN 978-80-264-3339-2.

Jak jíme zdravě v zimě . Praha : Verdon Capite s.r.o., [2020]. 224 stran . ISBN 978-80-88387-05-3.

Konec plýtvání jídlem : více než 333 udržitelných receptů a nápadů, jak beze zbytku zužitkovat potraviny. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 285 stran . ISBN 978-80-7670-001-7.

KOPÁČ, Radim. Praha ožralá . Vydání první. Praha : Academia, 2021. 396 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-3179-2.

LAMM, Anja. Pletené čepice : od klasiky až po modernu. České vydání první. Praha : Vašut, 2020. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-237-9.

LUKEŠOVÁ, Anna. 1. škola účesů : učeš se sama pro každou příležitost. 1. vydání. V Brně : Edika, 2020. 158 stran . ISBN 978-80-266-1582-8.

NOSEK, Miloš. Sluneční hodiny : návrhy, realizace a příklady z domova i ze světa. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 181 stran . ISBN 978-80-271-3023-8.

NOSRAT, Samin. Sůl, tuk, ocet, žár, aneb, Jak dobře vařit . Vydání první. Voznice : Leda, 2020. 469 stran . ISBN 978-80-7335-644-6.

NOVÁK VEČERNÍČEK, Jaroslav. Pivoznalství, aneb, Vše co byste o pivu chtěli a měli vědět . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2020. 302 stran . ISBN 978-80-7376-612-2.

PEŠTA, Jan. Rekonstrukce roubených staveb . 2., upravené a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 407 stran . ISBN 978-80-271-0525-0.

PODKOWSKA, Jagoda. Bike & cook : kulinářská příručka cyklisty. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2021. 287 stran . ISBN 978-80-87529-52-2.

PREGET, Antonín. Poznej Baťák : knížka nejen pro kluky a holky od 11 do 15 let. 1. vydání. [Zlín] : Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, 2019. 48 stran .

RAMSAY, Gordon. Chutně a rychle . [Praha] : Slovart, [2020]. 256 stran . ISBN 978-80-276-0091-5.

STANĚK, Michal. Vliv nástroje, materiálu a procesu na kvalitu vstřikovaných výrobků = Influence of tool, material and process on the quality of injection molded products. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 34 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-978-6.

TUČEK, Jan. Octavia : dáma značky Škoda. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 224 stran . ISBN 978-80-271-1689-8.

UČÍKOVÁ, Markéta. Sladké dobroty levně, chutně, bezlepkově i bez mléka a vajec, aneb, Jak si jednoduše osladit život i bez škrobových mouk . [Olomouc] : Profi-tisk group s.r.o., [2020]. 384 stran . ISBN 978-80-86297-74-3.

ULMER, Babette. Pletené ponožky : je to tak snadné. České vydání první. Praha : Vašut, 2020. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-238-6.

VELEBOVÁ, Lenka. Nekonečný střih : jeden střih pro nekonečně možností. 2,. Kalhoty, kraťasy, legíny . První vydání. Praha : Grada, 2020. 133 stran . ISBN 978-80-271-2873-0.

WINTEROVÁ, Kateřina. Sladce : pečeme podle Herbáře. Vydání první. Praha : Česká televize, 2021. 207 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-344-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ARD, Catherine. Mazej ven! : kniha pro malé objevitele. 1. české vydání. Praha : Raketa v produkci nakladatelství Labyrint, 2021. 49 stran . ISBN 978-80-86803-68-5.

BIOLEK, Richard. Šachová zahájení. Polootevřené hry . 2. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2020. 270 stran . ISBN 978-80-87303-79-5.

BIOLEK, Richard. Šachy : hra fantazie. 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2020. 192 stran . ISBN 978-80-87303-73-3.

FOURCADE, Martin. Moje poslední sezona . První vydání. V Brně : Jota, 2020. 234 stran . ISBN 978-80-7565-796-1.

HAPKOVÁ, Ilona. Výuka házené. 1. díl,. Průvodce výukou . [Mělník] : Wendy, spol. s.r.o., 2019. 121 stran . ISBN 978-80-905758-0-6.

HOLEČEK, Marek. Dotknout se hvězd . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 201 stran . ISBN 978-80-264-3368-2.

KLINGROVÁ, Zuzka. Jóga proti úzkosti a strachu . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 310 stran . ISBN 978-80-264-3364-4.

LARSEN, Christian. Medical running : analýza anatomie běhu - optimalizace běžecké techniky - odstraňování potíží tréninkem. 1. vydání. Olomouc : Poznání, 2021. 341 stran . ISBN 978-80-87419-98-4.

RANDÁK, Jan. Putování za obzor : tramping v české společnosti 1918-1989. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 693 stran . ISBN 978-80-7422-707-3.

SEVILLE, Adrian. Historie deskových her : pohled do světa domácí zábavy od pozdního 18. a do počátků 19. století. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 207 stran . ISBN 978-80-264-3183-1.

ŠKORPILOVÁ, Dana. Fit i bez fitka . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 246 stran . ISBN 978-80-264-3428-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BERGLUND, Bruce R. Hrad a katedrála v moderní Praze : touha po posvátnu ve věku skepse. Vydání první. Praha : Academia, 2021. 401 stran . Historie. ISBN 978-80-200-3173-0.

BRŮHOVÁ, Klára. Architektura na červeném seznamu : normální je nebourat. 1. vydání. V Praze : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. 285 stran . ISBN 978-80-01-06759-8.

DOWSETT, Elizabeth. Tvořivá knížka . První vydání. V Praze : Egmont, 2020. 63 stran . Disney. Princezna. ISBN 978-80-252-4889-8.

FILIP, Aleš. Milivoj Husák : na počátku bylo světlo. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 71 stran, xl stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-510-7.

FRIDRICHOVÁ, Šárka. Libušín : vzkříšení slavné stavby Dušana Jurkoviče = the resurrection of the famous building by Dušan Jurkovič. Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, 2020. 99 stran . ISBN 978-80-87210-76-5.

HIRSCH, Karl Jakob. Návrat k Bohu : dopisy synovi. Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2020. 159 stran ;. ISBN 978-80-88402-00-8.

KVIRENC, Jan. Hrady Čech a Moravy : známé i neznámé příběhy a osudy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 320 stran . ISBN 978-80-271-0335-5.

MALIVA, Josef. Cyril Mandel : 1873-1907 : tichá řeč jemných valérů malířovy palety. [Hodonín] : Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 2020. 207 stran . ISBN 978-80-85015-80-5.

MARGOLIUS, Ivan. Jan Kaplický : pro budoucnost a pro krásu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 350 stran . ISBN 978-80-264-3350-7.

Prsa : nekonečný zdroj inspirace, krásy, života, zdraví, humoru i starostí od pravěku až do dnešních dnů. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-264-3370-5.

PTÁČKOVÁ, Miroslava. Sklo v hlavní roli . Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 158 stran . ISBN 978-80-7454-956-4.

PŮTOVÁ, Barbora. Skalní umění : portugalská naleziště Foz Côa a Mazouco. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 166 stran, 28 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3092-2.

RAZÍM, Vladislav. Středověká opevnění českých měst. 3. díl,. Katalog Morava a Slezsko . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2019. 503 stran . ISBN 978-80-88339-02-1.

SKLENÁŘ, Karel. Industriální Brněnsko : fascinující část našeho kulturního dědictví. 1. vydání. V Brně : CPress, 2021. 175 stran . ISBN 978-80-264-3488-7.

SOJKA, Petr. Pražské dvorky . První vydání. Praha : Grada, 2020. 246 stran . ISBN 978-80-271-1012-4.

SURMAN, Martin. Martin Surman . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2020. 223 stran . ISBN 978-80-7454-943-4.

SVOBODNÝ, Petr. Nemocnice a sanatoria . Vydání první. V Praze : Paseka, 2020. 215 stran . Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7637-124-8.

ULLMANN, Josef. Mezi tichem a bouří . Trutnov : Galerie města Trutnova, 2019. 56 nečíslovanch stran . ISBN 978-80-906537-2-6.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ČADILOVÁ, Věra. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů : pro žáky s poruchou autistického spektra. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Pasparta, [2021]. 111 stran ;. ISBN 978-80-88290-68-1.

JANÍK, Tomáš. Mýty - omyly - nepravdy : o chibách ve vzdělávání a pedagogice. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 116 stran . Reflexe ; svazek 5. ISBN 978-80-210-9753-7.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Pohled zevnitř na učitelské sbory mateřských a základních škol : sociální klima učitelských sborů ve vybraných školních organizacích. Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2020. 162 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-961-8.

PAVELČÍK, Vojtěch. Malý kutil : polytechnika pro předškolní děti. Vydání první. Praha : Pro Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s. vydal Vojtěch Pavelčík, 2021. 135 stran . ISBN 978-80-904857-3-0.

SEDLÁČEK, Martin. První učitel : k roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 181 stran ;. ISBN 978-80-210-9718-6.

ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců : náhled do české a norské praxe. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 163 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 501. ISBN 978-80-210-9649-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

VIRIUS, Miroslav. Programování v C# : od základů k profesionálnímu použití. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 424 stran . Knihovna programátora. ISBN 978-80-271-1216-6.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BRYANT, Laura. Slepice : výběr a chov slepic krok za krokem. Druhé, opravené a revidované vydání. Praha : Euromedia Group, 2021. 142 stran . Esence. ISBN 978-80-242-7153-8.

HARAŠTOVÁ, Helena. Atlas koček pro děti : kniha pro všechny kočkomily. První vydání. V Praze : Albatros, 2020. 107 stran . ISBN 978-80-00-06032-3.

KONEČNÁ, Sabina. Učíme se o zahradě s Šípkovou Růženkou . První vydání. Praha : Albatros, 2020. 42 nečíslovaných stran . Pohádková encyklopedie. ISBN 978-80-00-05968-6.

LABAT, Jean-Jacques. Masožravé rostliny : rafinované pasti do vaší domácnosti. České vydání první. Praha : Vašut, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7541-147-1.

NAITO, Kate. Hrou k dobrému vychování : jak získat skvělého psího parťáka pomocí sportu, her a triků. Vydání první. Praha : Plot, 2020. 223 stran . ISBN 978-80-7428-384-0.

PRZYGODA, Jeanette. Na procházce se psem : zábava pro každý typ psa. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 96 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6947-4.

SEDLÁČKOVÁ, Jana. Poznáváme zvířata lesa s Červenou karkulkou . První vydání. Praha : Albatros, 2020. 42 nečíslovaných stran . Pohádková encyklopedie. ISBN 978-80-00-05967-9.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Zvířecí pomocníci . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2020. 55 stran . ISBN 978-80-00-05963-1.

SLABA, Martin. Myslivost - lovectví . Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. ; Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. ; 2019. 59 stran . Názvosloví etnografických sbírek ; I. ISBN 978-80-86611-82-2.

STUCHL, Miroslav. Chov a podpora čmeláků na zahrádkách i ve městě . Vydání první. Brno : Tribun EU, s.r.o., 2016. 68 stran . Librix.eu. ISBN 978-80-263-1069-3.

WOLF, Kirsten. Nejlepší hry se psem . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2020. 128 stran . ISBN 978-80-7541-242-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně