Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2021

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ARCHIPOVA, Aleksandra Sergejevna. Opasnyje sovetskije vešči : gorodskije legendy i strachi v SSSR. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, 2020. 532 stran . Kul‘tura povsednevnosti. ISBN 978-5-4448-1174-0.

CENKLOVÁ, Věra. Velikonoční slavnosti na Hané : matičky a Ježíškovy matičky, vynášení Pánbučka. Vydání I. Olomouc : Olomoucký kraj, 2020. 119 stran . ISBN 978-80-7621-047-9.

FREJTICHOVÁ, Jarmila. Můj rok 1961 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 208 stran . ISBN 978-80-265-0969-1.

JEŽEK, Martin. Můj rok 1971 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 232 stran . ISBN 978-80-265-0966-0.

KOMÁRKOVÁ, Kateřina. Můj rok 1981 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2021. 207 stran . ISBN 978-80-265-0967-7.

URBAN, Josef. Jízda králů na Hané . Vydání I. Olomouc : Olomoucký kraj, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-7621-001-1.

URBANOVÁ, Marta. Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami . Chotěboř : město Chotěboř, 2019. 143 stran . 27. svazek Chotěbořské edice. ISBN 978-80-87330-32-6.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DIVIŠ, Tomáš. Ptáci Náchodska - hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci . Vydání první. Pardubice : vydáno Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-270-5936-2.

ETKIND, Aleksandr Markovič. Priroda zla : syr‘je i gosudarstvo. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, 2020. 496 stran ;. ISBN 978-5-4448-1155-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Baletní přípravka = Ballet preparatory school : 1835-2019. Praha : Národní divadlo, [2019]. 98 stran . ISBN 978-80-7258-700-1.

ČERMÁKOVÁ, Dana. Jean-Paul Belmondo . První vydání. [Praha] : Imagination of People, 2020. 221 stran, xxxii stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-87685-95-2.

ELBEL, Adéla. Doba temna . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 157 stran . ISBN 978-80-264-3366-8.

JIŘIČKA, Lukáš. Oáza neklidu : sonda do nitra nezávislé scény Alfred ve dvoře. Vydání první. [Praha] : Motus, z.s., 2018. 108 stran, 54, 60 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-5238-7.

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. Menšík . Vydání první. V Praze : XYZ, 2020. 421 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7597-784-7.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Městské divadlo Brno 20182019 . Brno : Městské divadlo Brno, 2019. 199 stran, 15 nečíslovaných stran příloh .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

JANÁČEK, Kamil. Jsou centrální banky za zenitem své slávy? . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2020. 94 stran ;. Publikace ; č. 50/2020. ISBN 978-80-7542-059-6.

LITVINA, Aleksandra Leonidovna. Transsib : pojezd otpravljajetsa!. Moskva : Samokat, 2020. 75 stran . ISBN 978-5-91759-838-3.

ŠVIHÁLEK, Milan. Rychlé šífy kapitána Richarda Konkolského . První vydání. Ostrava : Knihy Konkolski, s.r.o., 2020. 30 stran . ISBN 978-80-904189-7-4.

VOJTÍŠKOVÁ, Miroslava. Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání : praktický průvodce a rádce úředníka. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. 60 stran . ISBN 978-80-7616-052-1.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BAXANT, Jan. Křížová cesta Ostré u Úštěku s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. [Litoměřice] : Biskupství litoměřické, 2020. 35 stran . ISBN 978-80-270-7578-2.

ČERVENKA, Ivo. Ze dna vzhůru . Albrechtice : Křesťanský život, [2020]. 65 stran ;. Svědectví. ISBN 978-80-7112-219-7.

DALLAS, Joe. Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně. Albrechtice : Křesťanský život, [2020]. 257 stran ;. Etické výzvy. ISBN 978-80-7112-221-0.

DOLEŽAL, Jiří. Třicet kázání . První vydání. V Pardubicích : Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 2015. 129 stran ;. ISBN 978-80-260-9098-4.

FELDMAN, Deborah. Unorthodox : skandální odmítnutí mých chasidských kořenů. Vydání první. Praha : XYZ, 2020. 398 stran ;. ISBN 978-80-7597-792-2.

HAVELKA, Ondřej. Nový zákon pohledem cestovatele : Bible jako cestopis odhalující směr a smysl Cesty do nebeského Jeruzaléma : teologie cestování na pozadí novozákonních textů. První vydání. Praha : Akbar, 2019. 171 stran ;. ISBN 978-80-906325-3-0.

HAVELKA, Ondřej. Starý zákon pohledem cestovatele : Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl cesty : filozofie cestování na pozadí starozákonních textů. První vydání. Praha : Akbar, 2019. 143 stran ;. ISBN 978-80-906325-2-3.

IN PLURIBUS UNITAS (KONFERENCE). Jednota v mnohosti : sborník konferenčních příspěvků = Unity in Diversity : conference proceedings = In pluribus unitas : 2016. Vydání 1. [Chomutov] : Luboš Marek, 2018. 413 stran ;.

LOVČÍ, Radovan. Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková : vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie. Vydání první (v podobě samostatné publikace). V Plzni : Obec unitářů (OUP) v nakladatelství Unitaria, 2019. 72 stran . ISBN 978-80-86105-79-6.

PETR KANISIUS, svatý,. Život a podivuhodné činy opata Fridolína . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. 115 s. ;. Prameny spirituality ; 43. ISBN 978-80-7412-162-3.

PFEIFFER, Tomáš. Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie bytí. Praha : Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2, 2019. 67 stran . ISBN 978-80-85238-81-5.

PFEIFFER, Tomáš. The horizon of cognition : a way to unify the micro/macro world from the point of view of the philosophy of existence. Praha : Tomáš Pfeiffer - Dimenze 2+2, 2019. 67 stran . ISBN 978-80-85238-82-2.

PIPER, John. Dědictví svrchované radosti : vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína. Kniha první,. Labutě nemlčí . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87587-35-5.

SPEYR, Adrienne von. Tři ženy a Pán . Vydání první. Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015. 73 stran ;. Prameny spirituality ; LXIII. ISBN 978-80-7412-221-7.

VAŘEKA, Marek. Sestry boromejky : 180 let od příchodu boromejek do českých zemí. Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-87375-13-6.

Velká kniha - křesťanství : pozoruhodný příběh. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 143 stran . Živá historie. Speciál,. ISBN 978-80-7525-266-1.

WHITE, Ellen Gould Harmon. Velký spor věků . 1. vydání. Praha : Péče o zdraví Advent Time z.s., 2019. 380 stran . ISBN 978-80-907485-0-7.

WHITNEY, Donald S. Rodinná bohoslužba . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 87 stran ;. ISBN 978-80-87587-37-9.

WILSON, Scott. Připravit, pozor, teď! : tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru. Albrechtice : Křesťanský život, [2020]. 234 stran . Revitalizace církve. ISBN 978-80-7112-218-0.

WILSON, Scott. Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu . Albrechtice : Křesťanský život, [2019]. 250 stran ;. Revitalizace církve. ISBN 978-80-7112-216-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BÁŤA, Karel. Do Afriky za sebepoznáním . 1. vydání. Karlovy Vary : [nakladatel není známý], 2019. 139 stran . ISBN 978-80-270-5311-7.

Dinosauři : detailní pohled na nejfantastičtější dinosaury světa. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 128 stran . Book & zine,. ISBN 978-80-7525-235-7.

KUČEROVÁ, Karolina. Když se Země chvěje : příběh seismické vlny. Vydání první. [Praha] : Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky v.v.i., [2020]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-904072-9-9.

Velké dějiny : od velkého třesku po současnost. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 375 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5780-8.

Znovu o klimatických změnách : shrnutí zprávy NIPCC a další texty. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2019. 147 stran . Publikace ; č. 47/2019. ISBN 978-80-7542-055-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BORSKÝ, Pavel. Město Pohořelice . [Pohořelice] : město Pohořelice, 2018. 469 stran . ISBN 978-80-270-5323-0.

CLINE, Eric H. Tři kameny jsou zeď : příběhy z dějin archeologie. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 485 stran . ISBN 978-80-7601-344-5.

Hořice : město kamenné krásy a sladkých trubiček = the town of stone beauty and sweet rolls = die Stadt der steinernen Schönheit und der süßen Röllchen. [Hradec Králové] : Královéhradecký kraj, [2019?]. přibližně 30 stran .

JÄHNER, Harald. Wolfszeit : Deutschland und die Deutschen 1945-1955. 11. Auflage. Berlin : Rowohlt, 2020. 474 stran . ISBN 978-3-7371-0013-7.

Jesenice, město příběhů . 1. vydání. [Jesenice] ; Olomouc : město Jesenice, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-270-5321-6.

KONFERENCE 620 LET BEČOVA NA TEPLOU. Sborník z konference 620 let Bečova nad Teplou. Bečov nad Teplou : město Bečov nad Teplou, 2019. 103 stran . ISBN 978-80-270-7493-8.

KREJSOVÁ, Milena. Czech garrison towns in photographs . Praha : Military History Institute, 2019. 371 stran . ISBN 978-80-7278-783-8.

KREJSOVÁ, Milena. Města českých vojáků ve fotografiích . Praha : Vojenský historický ústav, 2019. 371 stran . ISBN 978-80-7278-782-1.

KŘIVÁNEK, Rostislav. Průvodce českým stoletím . 1. vydání. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, 2018. 71 stran . Česko - země příběhů. ISBN 978-80-7513-162-1.

MÁLEK, Vlastimil. Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích 1861-1945 = Trutnov and its local parts as seen in historical photographs of 1861-1945 = Trautenau und seine Ortsteile auf historischen Aufnahmen 1861-1945. Vydání první. Trutnov : Město Trutnov, 2018. 234 stran . ISBN 978-80-907061-1-8.

MORAVCOVÁ, Jana. Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech: pohřební komponenta = Early Bronze Age settlement area in Brno-Tuřany: funerary component. Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2019. 230 stran . Pravěk. Supplementum, 35. ISBN 978-80-86399-62-1.

NICKEL, Tereza. Všichni panovníci českých zemí : od roku 623 po současnost : ilustrovaná encyklopedie knížat, králů a prezidentů. Vydání čtvrté. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019. 71 stran . Časostroj. ISBN 978-80-7525-269-2.

PEJŠA, Jaroslav. Centrální hřbitov v Kolíně : významné osobnosti. První vydání. Kolín : Město Kolín, 2018. 80 stran . ISBN 978-80-905985-6-0.

Sametová revoluce v kraji uhlí a oceli : 30 let : 1989-2019. Frenštát pod Radhoštěm : Arundo Trading s.r.o., 2019. 48 stran . ISBN 978-80-903755-9-8.

SAUER, Franta. Naše luza, jezuité a diplomaté : historický doklad svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Vydání druhé. Praha : Nakladatelství Anarchistické federace a Barbora Machková, 2018. 24 stran ;. ISBN 978-80-906439-6-3.

VALEŠ, Jan. Holýšovskem od A do Z . Vydání první. V Praze : Klika, 2019. 365 stran . Otevřeno. ISBN 978-80-88298-07-6.

VANĚK, František Bernard. Pelhřimov za války . Druhé vydání. Pelhřimov : Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o., 2018. 336 stran . ISBN 978-80-87228-17-3.

Velká kniha - králové & královny : fascinující životy panovníků od starověku po současnost. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 159 stran . Živá historie. Speciál,. ISBN 978-80-7525-233-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

ACEITUNO, David. Kurt Cobain : ilustrovaný životopis. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 131 stran . ISBN 978-80-264-3351-4.

ALONSO, Guillermo. Michael Jackson : ilustrovaný životopis. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 142 stran . ISBN 978-80-264-3352-1.

BÍLEK, Jiří. Sedm desetiletí s Ústřední hudbou Armády České republiky : tóny, které zná celý svět. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2018. 254 stran . ISBN 978-80-7278-760-9.

COLLINS, Anne. Freddie Mercury . First published. London : Penguin Books, 2020. 96 stran . Penguin Readers. Level 5. ISBN 978-0-241-43098-9.

DVOŘÁK, Tomáš. Bohemian jazz guitars tribute : neznámý příběh československých jazzových kytar = the unknown story of Czechoslovak jazz guitars. Vydání první. Kladno : Halda, 2019. 363 stran . ISBN 978-80-907236-4-1.

ELLIOTT, Paul. Queen : kompletní příběh. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 143 stran . ISBN 978-80-7525-257-9.

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Šestnáctý díl . První vydání. Praha : Via facti, 2020. 205 stran . ISBN 978-80-907314-1-7.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GOTZMANN, Gudrun. Die Welt von Gestern : Erinnerungen eines Europäers. Erste Auflage. Recanati : ELI S.r.l., 2016. 127 stran . Erwachsene-ELI-Lektüren ; B1. ISBN 978-88-536-2058-3.

Gramatika současné polštiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 156 stran ;. ISBN 978-80-7508-224-4.

JANEŠOVÁ, Jarmila. Italština nejen pro samouky . Šesté vydání. Voznice : Leda, 2017. 544 stran . ISBN 978-80-7335-518-0.

KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-210-9653-0.

KOVÁŘOVÁ KOSTADINOVA, Sevdalina. Malovaná slovíčka z Prahy : výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem. Vydání první. Praha : Spolek Zaedno, 2018. 58 stran . ISBN 978-80-906998-1-6.

KOVÁŘOVÁ KOSTADINOVA, Sevdalina. Pražská abeceda : výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem. Vydání první. Praha : Spolek Zaedno, 2019. 38 stran . ISBN 978-80-906998-7-8.

KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 227 stran ;. ISBN 978-80-210-9540-3.

Polština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran . S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-600-6.

Současná dánská literatura. V Praze : Skandinávský dům, z.s., 2018. 32 stran . ISBN 978-80-904443-1-7.

Současná norská literatura. V Praze : Skandinávský dům, z.s., 2019. 31 stran . ISBN 978-80-904443-2-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRYCHTA, Roman. Národní technická knihovna = National Library of Technology = Bibliothèque technique nationale = Guo li ke xüe ji shu tu shu guan = Biblioteca Técnica Nacional : 50°6'14.376"N, 14°23'26.613"E. 2. vydání. [Praha] : Národní technická knihovna, 2019. 189 stran . ISBN 978-80-86504-35-3.

BRYCHTA, Roman. Národní technická knihovna = National Library of Technology = Bibliothèque technique nationale = [Guo li ke xüe ji shu tu shu guan] = Biblioteca Técnica Nacional : 50°6'14.376"N, 14°23'26.613"E. 2nd edition. [Praha] : National Library of Technology, 2019. 189 stran . ISBN 978-80-86504-38-4.

IFLA - MEZINÁRODNÍ FEDERACE KNIHOVNICKÝCH ASOCIACÍ A INSTITUCÍ. Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií : přepracované a rozšířené vydání. 1. vydání. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2019. 73 stran . ISBN 978-80-7050-716-2.

JAMKOWSKI, Marcin. Wielcy wynalazcy . Wydanie pierwsze. Warszawa : Dwukropek : Juka-91 Sp. z o.o., [2017]. 127 stran . Wielcy Ludzie. ISBN 978-83-7874-547-1.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (PRAHA, ČESKO). Národní technická knihovna = National Library of Technology = Bibliothèque technique nationale = Guo li ke xüe ji shu tu shu guan = Biblioteca Técnica Nacional : 50°6'14.376"N, 14°23'26.613"E. 1. vydání. Praha : Národní technická knihovna, 2019. 553 stran . ISBN 978-80-86504-36-0.

POŽIVILOVÁ, Markéta. Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách : s knížkou do života - Bookstart. 1. vydání. Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2019. 71 stran . ISBN 978-80-7050-717-9.

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2018 = Direct public support for research and development in the Czech republic 2018. Praha : Český statistický úřad, 2019. 129 stran . Věda, IT = Science, IT. ISBN 978-80-250-2965-7.

Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání v období 2007 až 2017 . Praha : Český statistický úřad, 2019. 413 stran . Věda, výzkum, informační technologie. ISBN 978-80-250-2912-1.

ŽALMAN, Jiří. Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví : (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou). Vydání první. Praha : Národní muzeum, 2016. 247 stran . ISBN 978-80-7036-504-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ADLER, Yael. O tom se nemluví : proč má naše dokonalé tělo tolik nedokonalostí?. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 326 stran . Zdraví + medicína. ISBN 978-80-242-6705-0.

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY. Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů : původní sdělení, abstrakty. Praha : We Make Media, 2020. 80 stran . ISBN 978-80-87339-60-2.

BARNES, Julian. The man in the red coat . First published. London : Jonathan Cape, 2019. 265 stran . ISBN 978-1-78733-216-4.

BARRÉ-SINOUSSI, Françoise. Expertní prohlášení k vědeckým poznatkům o HIV v kontextu trestního práva . [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, 2019. 16 stran ;. ISBN 978-80-87809-71-6.

DRANDIĆ, Daniela. Těhotenství : laskavě, s respektem a prakticky. [Praha] : Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., [2019]. 270 stran . ISBN 978-80-907136-4-2.

KATOLICKÁ, Jana. Kvalita života onkologických pacientů : léčba karcinomu prostaty. První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2020]. 48 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-907656-1-0.

KLÍMOVÁ, Jarmila. Proč (a jak) psychosomatika funguje? . Vydání první. Praha : Progressive consulting, v.o.s., 2015. 240 stran . ISBN 978-80-260-8208-8.

LEBOYER, Frédérick. Porod bez násilí : esej. Vydání první. Praha : Malvern, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-7530-268-7.

OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi . Olomouc : Solen, Medical education, [2018]. 192 stran . Meduca. ISBN 978-80-7471-240-1.

Požární ochrana, ochrana obyvatelstva, první pomoc : příručka pro seniory. 1. vydání. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2018. 57 stran . Radnice ; č. 34. ISBN 978-80-87637-36-4.

Společně proti plicním nemocem. Praha : ČOPN - Český občanský spolek proti plicním nemocem, 2019. 36 stran . ISBN 978-80-270-7039-8.

Velká kniha - Lidské tělo . Brno : Extra Publishing, 2019. 159 stran . Bookazine ; sešit č. 4/2019. ISBN 978-80-7525-284-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

"Neupadneme v zapomnění" : 20 let 9. roty chemické ochrany. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 173 stran . ISBN 978-80-7278-753-1.

Čs. legie 1914-1920 : historie, v boji, každodennost. Vydání první. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2020. 84 stran . Živá historie. ISBN 978-80-7525-333-0.

Demokracie a socialismus : dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století. 1. české vydání. Olomouc : Masarykova demokratická akademie : Burian a Tichák, 2018. 242 stran ;. ISBN 978-80-87274-48-4.

GARASEVA, Anna Michajlovna. Vzpomínky anarchistky . Nakladatelství Anarchistické federace ; Nakladatelství Anarchistické federace ; 2019. 255 stran ;. ISBN 978-80-906439-9-4.

HORČIČKA, Emil. 100 let právní služby : 100 : 1918-2018 společné století. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 58 stran . ISBN 978-80-7278-752-4.

JAKL, Ladislav. Z Hanspaulky o svobodě . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2019. 317 stran . Publikace ; č. 45/2019. ISBN 978-80-7542-051-0.

KURKOVÁ, Gabriela. Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek . Praha : MPSV, 2018. 23 stran . ISBN 978-80-7421-153-9.

MAIER, Ruth. Deník Ruth Maierové : příběh židovské dívky v Evropě pod nadvládou nacistů : život by mohl být tak krásný. 1. vydání. V Brně : Edika, 2021. 419 stran . ISBN 978-80-266-1595-8.

MICHÉA, Jean-Claude. Tajnosti levice : od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu. Praha : MDA, 2019. 125 stran ;. ISBN 978-80-87348-63-5.

MINÁČ, Matej. Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět. [Praha] : Spolek Nicholase Wintona, 2019. 142 stran . ISBN 978-80-270-7155-5.

NOVÁK, David. Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci : metodika. Praha : MPSV, 2019. 67 stran . ISBN 978-80-7421-174-4.

PELC, Vladimír. Současnost . Vydání první. Praha : Episteme, 2018. 162 stran ;. ISBN 978-80-270-5285-1.

Sametová budoucnost? . 1. české vydání. Masarykova demokratická akademie, z.s. ; Masarykova demokratická akademie, z.s. ; 2019. 163 stran ;. ISBN 978-80-87348-66-6.

STRAKA, Karel. Ve službách republiky : 100 let od založení československého vojenského zpravodajství = Serving the republic : 100 years since the establishment of Czechoslovak military intelligence. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 223 stran . ISBN 978-80-7278-758-6.

Veřejná správa v České republice 2018. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. 91 stran . ISBN 978-80-7616-027-9.

VRÁB, Vladimír. Centrum simulačních a trenažérových technologií : 20 let simulací : 2000-2020. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2019]. 158 stran . ISBN 978-80-7278-787-6.

Výstavy před Generálním štábem Armády České republiky 2015. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 304 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-735-7.

Výstavy před Generálním štábem Armády České republiky 2016. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. Přibližně 300 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-732-6.

^ nahoru ^


16. Právo

ČTVRTLÍKOVÁ, Veronika. Veřejné opatrovnictví : praktický průvodce a rádce úředníka. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. 66 stran . ISBN 978-80-7616-053-8.

MIKEŠ, Pavel. Sborník mezinárodních smluv o státních hranicích České republiky : (podle stavu k 1. červenci 2018). Druhé aktualizované vydání. [Praha] : Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, 2018. 360 stran . ISBN 978-80-7312-130-3.

STRAKOŠ, Jan. Vádemékum ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům : vypracované otázky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praha : Ministerstvo vnitra, [2019]. 244 stran ;. ISBN 978-80-7616-051-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

KRAUSOVÁ, Jitka. Příběhy moudrosti : pomoc na cestě k sebepoznání a růstu. Vydání: druhé upravené (v A.M.I.M.S. vydání první). Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2019. 96 stran . A.M.I.M.S. M ; 20. ISBN 978-80-270-6447-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Adresář sociálních služeb 2020 : přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi, mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením, menšiny a osoby v obtížných životních situacích. 1. vydání. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2020. 228 stran . Radnice ; číslo 36. ISBN 978-80-87637-41-8.

BERDINSKICH, Ivan Viktorovič. Kratkaja istorija Gulaga . Moskva : Lomonosov, 2019. 440 stran ;. Istorija. Geografija. Ètnografija. ISBN 978-5-91678-529-6.

BOLF, Štěpán. Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny . Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 91 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-179-9.

COLE, Paul Louis. Smělý muž : volání k odvaze. Albrechtice : Křesťanský život, [2020]. 203 stran . ISBN 978-80-7112-220-3.

ČERNÁ, Ria. Komiks o pěstounské péči : dva v PP. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 21 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-172-0.

HOŘENÍ SAMEC, Tomáš. Svépomoc v bydlení : minulost! - budoucnost..?. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, [2019]. 25 stran . ISBN 978-80-7330-359-4.

Inovovat může každý : základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 57 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-164-5.

Kdo se může stát náhradním rodičem? : kritéria odborného posuzování pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 25 stran . ISBN 978-80-7421-165-2.

KORBEL, Matouš. Včas a spolu : model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 61 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-178-2.

LAJSKOVÁ, Lenka. Přemysl Pitter : evropský humanista a zachránce dětí. Praha : Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2018. 22 stran . ISBN 978-80-86935-38-6.

MERTOVÁ, Johana. Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče . Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 61 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-181-2.

MERTOVÁ, Johana. Revizní setkání u neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče a předčasně ukončené náhradní rodinné péče před 18. rokem věku dítěte . Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 37 stran . ISBN 978-80-7421-166-9.

NĚMECKÝ, Marek. Česká republika v Evropské unii - co občané očekávají a čeho se obávají? : výsledky reprezentativního sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice, 2016. 34 stran . ISBN 978-80-87748-26-8.

PADEVĚT, Jiří. Vyhlazovací tábor KulmhofChełmno a jeho české oběti . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností Akademie věd ČR, 2020. 15 stran . 100. 100. ISBN 978-80-270-7501-0.

PALÁN, Aleš. Nevidím ani tmu : rozhovory o naději. Vydání první. Praha : Prostor, 2021. 345 stran . ISBN 978-80-7260-477-7.

SANDE, Ken. Cesta k biblickému usmíření . Dotisk prvního vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 23 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-32-4.

SEDLÁČEK, Tomáš. 2036 : jak budeme žít za 20 let?. První vydání. Praha : 65. pole, 2016. 230 stran . ISBN 978-80-87506-81-3.

SIMKIN, Lev Semenovič. Sobibor Posleslovije . Moskva : Izdatel‘stvo AST : Corpus, 2019. 300 stran, 56 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pamjati XX veka. ISBN 978-5-17-113047-3.

STÁRNOUT DOMA, V OBCI, V MÍSTĚ (KONFERENCE). Stárnout doma, v obci, v místě : sborník konference Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Praha 28.11.2018. Vydání první. [Praha] : Diakonie Českobratrské církve evangelické, 2018. 53 stran . ISBN 978-80-87953-33-4.

ŠIMŮNEK, Marek. 5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na období 2016-2018 . 1. vydání. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2016. 88 stran . ISBN 978-80-87637-28-9.

ŠIMŮNEK, Marek. Hradecké poklady: 2016-2018. 1. vydání. Hradec Kálové : Statutární město Hradec Králové, 2018. 36 nečíslovaných stran . Radnice ; č. 35. ISBN 978-80-87637-37-1.

ŠÍP, Michal. Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí : soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 89 stran . Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-163-8.

TALPA, Lukáš. Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči : příklady dobré praxe. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 57 stran . ISBN 978-80-7421-180-5.

VOČKA, Zbyněk. Podpora osob s autismem a jejich rodin v Olomouckém kraji . Vydání první. Olomouc : Olomoucký kraj, 2019. 85 stran ;. ISBN 978-80-7621-025-7.

Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti . 1. vydání. Brno : Nesehnutí, 2018. 89 stran . ISBN 978-80-87217-45-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ANSEL, Dominique. Péct dokáže každý : recepty, které snadno zvládnete a zkombinujete. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 349 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6992-4.

ENTLER, Slavomír. Tokamak COMPASS . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2020. 23 stran . 101. 101. ISBN 978-80-270-7502-7.

FLETCHER, David. Tiger I : tank PzKpfw VI : kompletní příběh a podrobná anatomie nejobávanějšího obrněnce druhé světové války. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 162 stran . ISBN 978-80-7525-276-0.

FRANC, Martin. Retrojídlo : jak jsme jedli za socialismu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 262 stran . ISBN 978-80-264-3317-0.

KOLAŘÍKOVÁ, Alena. Božská kuchařka : pro všechny, kteří nestíhají. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 223 stran . ISBN 978-80-264-3367-5.

KOPECKÝ, Josef. Cukrovar ve Šlapanicích : historie - současnost - budoucnost. Šlapanice : město Šlapanice, 2019. 112 stran . ISBN 978-80-270-7136-4.

SCHMIDOVÁ, Sandra. Zdravě kdykoliv a kdekoliv . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-264-3427-6.

SKALICKÁ, Týna. Neber to jídlo tak vážně . 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 165 stran . ISBN 978-80-264-3369-9.

Spotřeba paliv a energií v domácnostech . Praha : Český statistický úřad, 2017. 121 stran . Průmysl, energetika. ISBN 978-80-250-2751-6.

Tabačka : příběh proměny kláštera v Sedlci. 1. vydání. Kutná Hora : Philip Morris ČR, 2018. 200 stran . ISBN 978-80-270-6257-7.

Vařit může každý : obrazový kurz praktické gastronomie krok za krokem. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2020. 368 stran . ISBN 978-80-7451-845-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BRETT, Ivan. Hry proti nudě : 101 her, se kterými bude všední den o něco veselejší. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 254 stran . ISBN 978-80-88316-97-8.

HOLIŠ, Jiří. Milan Baroš : opravdová legenda. Janovice : MBJH PRO s.r.o., 2020. 324 stran . ISBN 978-80-270-8037-3.

HUDÁKOVÁ, Zuzana. Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku . 1. vydanie. Břeclav : Sovenio, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-907337-0-1.

STODOLOVÁ, Eva. 100 let Sokola v Libuši : 90 let sokolovny, 30 let znovuobnovení jednoty. Praha : Městská část Praha-Libuš, 2019. 38 stran . ISBN 978-80-270-7980-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AIGNER, Silvie. Stadt der Frauen : Künstlerinnen in Wien 1900-1938 = City of women : female artists in Vienna 1900-1938. Munich ; London ; New York : Prestel, [2019]. 303 stran . ISBN 978-3-903114-67-8.

BERAN, Lukáš. (A)typ : architektura osmdesátých let. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-01-06641-6.

BIRGUS, Vladimír. Tak mnoho, tak málo : fotografie z let, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo : minikatalog. Praha : KANT, 2019. 23 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7437-281-0.

BRONOVICKAJA, Anna Julianovna. Moskva : architektura sovetskogo modernizma 1955-1991 : spravočnik-putevoditel‘. 2-je izd., ispr. Moskva : Muzej sovremennogo iskusstva "Garaž", 2019. 351 stran . ISBN 978-5-9909718-8-2.

FILA, Rudolf. Imagológia . Vydanie prvé. Bratislava : Fidat, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-89709-06-9.

FILOVÁ, Dorota. Premeny času . Vydanie prvé. Bratislava : Fidat, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-89709-09-0.

HONZ, Tomáš. Tomáš Honz : mýtické krajiny : obrazy. [Kolín] : Městské divadlo v Kolíně, 2019. 33 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-5978-2.

Hrady a zámky . 1. vydání. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, 2017. 96 stran . Česko - země příběhů. ISBN 978-80-7513-152-2.

JUNGROVÁ, Alžběta. Alžběta Jungrová : exit. [Praha] : Spolek Trafačka, 2020. 148 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907418-5-0.

KALÁB, Jan. Jan Kaláb : point of space. [Praha] : Spolek Trafačka, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-906811-9-4.

KRBCOVÁ, Ilona. Barvy války = Colors of war. 1. vydání. Praha : Vojenský historický ústav Praha, 2018. 317 stran . ISBN 978-80-7278-759-3.

LANDRUS, Matthew Hayden. Leonardo da Vinci : život a dílo génia : umělec, vědec, vynálezce. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2019. 161 stran . Živá historie. Speciál,. ISBN 978-80-7525-275-3.

LESNIAKOVÁ, Petra. Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla . V Českých Budějovicích : Národní památkový ústav, 2019. 244 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 104. ISBN 978-80-87890-30-1.

NOWACKI, Andrzej. Andrzej Nowacki : variace na černou = variations on black. Vydání první. Praha : Milan Dobeš Museum, 2019. 76 stran . ISBN 978-80-270-7033-6.

PERJOVSCHI, Dan. Textové kresby = Drawing text. Vydání první. [Praha] : Národní technická knihovna, 2019. Přibližně 100 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86504-37-7.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I.,. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina) . Vydání první. Praha : Artefactum, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-88283-14-0.

SDRUŽENÍ Q. Almanach Q12 -50* : *quinquaginta. Vydání první. Brno : Sdružení Q, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-87167-09-0.

ŠLAPAL, Filip. Stempel - Tesař - Šlapal : rodinné domy = family houses. [Praha] : Karel Kerlický - KANT, 2019. 150 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7437-298-8.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

120 let Gymnázia JAK v Uherském Brodě : sborník 1896-2016. Uherský Brod : Q studio s.r.o., 2016. 102 stran .

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

BURDA, Karel. Kryptografie okolo nás . 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s. p.o., 2019. 128 stran . CZ.NIC ; 24. ISBN 978-80-88168-49-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BÖHME, Hana. Malina pro slona : jak čeští psi pomáhají v Kongu. [Říčany] : Mediars, [2019]. 131 stran . ISBN 978-80-270-5277-6.

ŠPAČKOVÁ, Jana. "Ve jménu šťastných zítřků!" : kolektivizace na Voticku. [Votice] : město Votice, 2018. 80 stran . ISBN 978-80-270-4999-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně