Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2020

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ČEP, Jan. Meditace . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 491 stran ;. ISBN 978-80-7325-484-1.

LAWSON, Nick. Jací jsou? - Španělé : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-546-7.

Obrazy konců dějin 85-95 : česká vizuální kultura 1985-1995. Vydání první. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze : BiggBoss, 2020. Přibližně 460 stran . ISBN 978-80-7101-190-3.

SHAPIRO, Ben. Jak zachránit západní civilizaci . V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2020. 311 stran ;. ISBN 978-80-7335-657-6.

ZEIDENITZ, Stefan. Jací jsou? - Němci : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-545-0.

ZLÍNSKÝ, Antonín. Z historie folklóru a tvrze v Hluku . Vydání první. Hluk : město Hluk, 2020. 35 stran .

ZROZENÍ LIDU V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ (SYMPOZIUM). Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 268 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-200-3066-5.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

MAROUNEK, Dalibor. Škola začínajícího houbaře . Vydání první. [Praha] : BVD, [2017]. 112 stran . ISBN 978-80-88216-04-9.

PÊGO, Ana. Plasticus maritimus, invazivní druh . První české vydání. Praha : Jana Kostelecká - jakost, [2020]. 175 stran . ISBN 978-80-907800-0-2.

ŠAFÁŘ, Zdeněk. Kde a jak hledat houby : rady zkušeného houbaře. Praha : Petrklíč, 2020. 221 stran ;. ISBN 978-80-7229-811-2.

TOMAN, Jan. Evoluce³ : evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 311 stran . Galileo ; svazek 72. ISBN 978-80-200-3092-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BÍLKOVÁ, Jitka. Frank Wenig : novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy. První vydání. Praha : Malvern, 2020. 533 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7530-222-9.

LUKEŠ, Jan. Jaromír Šofr : služebník krásné kinematografie. Vydání první. Praha : Česká televize, 2020. 189 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-335-2.

SCHICKEL, Richard. Clint : retrospektiva. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 304 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-713-6.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ČERNOHORSKÝ, Jan. Finance: od teorie k realitě . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 460 stran . Finance. ISBN 978-80-271-2215-8.

DŘÍMALKA, Filip. HOT : jak uspět v digitálním světě. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. 384 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-101-6.

FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 414 stran . Expert. ISBN 978-80-271-2499-2.

KREUTER, Josef. Z Brandejsa do Bruselu : vzpomínky na léta 1942-1993. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 520 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 111. ISBN 978-80-200-3004-7.

MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2020 : úplná znění platná k 1. 1. 2020. 31. vydání. Praha : Grada, 2020. 296 stran ;. ISBN 978-80-271-1333-0.

MASARYK, Roman A. Bezpečnost práce bez flastru . Praha : Ramago.net, 2020. 173 stran . ISBN 978-80-904861-3-3.

POKLUDA, Zdeněk. Nedělní odpoledne s Tomášem Baťou : 52 krátkých příběhů na každý týden. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2020. 147 stran . ISBN 978-80-907584-1-4.

TOMŠEJ, Jakub. Zdraví a nemoc zaměstnance . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 196 stran ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-1015-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADLOF, Alois. John Bunyan : křesťanský spisovatel a kazatel. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 84 stran ;. ISBN 978-80-87587-68-3.

AMBROS, Pavel. Průvodce obnoveným Velehradem . Vydání první. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2020. 55 stran . Slovo a obraz ; XXXV. ISBN 978-80-7412-370-2.

BLANCHARD, John. Proč věříme Bibli? . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 43 stran ;. ISBN 978-80-87587-67-6.

BUXBAUM, Jindřich. Sedmero požehnání = Seven blessings. První vydání. Praha : Grada, 2020. 168 stran . ISBN 978-80-271-1011-7.

COUFAL, Dušan. Turnaj víry : polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433. Vydání první. Praha : Filosofia, 2020. 650 stran ;. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 20. ISBN 978-80-7007-620-0.

DUPALOVÁ, Jaroslava. Kristián Gottfried Hirschmentzel (1638-1703) : osudy a dílo velehradského barokního literáta. První vydání. Boršice : Milan Železník - Nakladatelství Buchlov, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-906524-9-1.

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost . Vydání druhé, v Alpha Book a Argu první. Praha : Alpha Book : Argo, 2020. 150 stran ;. Capricorn ; svazek 23. ISBN 978-80-87529-58-4.

FRÝVALDSKÝ, Pavel. "Hledání Boží tváře" : Ježíš Nazaretský v pohledu Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. První vydání. Barrister & Principal ; Barrister & Principal ; 2020. 157 stran ;. ISBN 978-80-7364-102-3.

HAVLÍKOVÁ, Eva. Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020. 142 stran . ISBN 978-80-7465-419-0.

KARAFIÁT, Jan. Mistr Jan Hus : z boží vůle reformátor a mučedník. V tomto nakladatelství vydání první. Kroměříž : Didasko, [2020]. 145 stran ;. ISBN 978-80-87587-71-3.

KAUFMANN, Thomas. Vykoupení a zatracení : dějiny reformace. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 395 stran ;. Historické myšlení ; svazek 83. ISBN 978-80-257-3182-6.

KAVIČKA, Karel. Svatý Jan Sarkander . Vydání první. Říčky : Flétna, 2020. 494 stran . ISBN 978-80-88068-52-5.

MAYER, Robert Maria. Děcka, valíme do nebe! . Vydání první. Ústí nad Orlicí : Flétna, 2016. 279 stran . ISBN 978-80-88068-15-0.

MERSCH, Dieter. Epistemologie estetična . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2020. 132 stran . Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4030-3.

PIPER, John. Konečně naživu : co se stane, když se znovu narodíme?. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87587-63-8.

POLTIKOVIČ, Viliam. Příběh tantry . Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 309 stran . ISBN 978-80-7565-711-4.

RACLAVSKÝ, Jiří. Základy logiky přesvědčení . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. 195 stran ;. ISBN 978-80-7465-362-9.

REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 201 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 499. ISBN 978-80-210-9578-6.

SAMUEL, otec,. Synové světla v čase zkoušky : rozprava mnicha o jednotě v protivenství. Vydání první. Praha : Triáda, 2020. 183 stran ;. Delfín ; 216. svazek. ISBN 978-80-7474-294-1.

SMOLEN, Štěpán. Cikánský evangelia . První vydání. Brno : Cesta, 2020. 334 stran . ISBN 978-80-7295-262-5.

STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 1 . Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. 231 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 478. ISBN 978-80-210-8879-5.

STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2 . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 319 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 500. ISBN 978-80-210-9568-7.

STUDENÝ, Jan Nepomuk. Kniha údů apoštolátu modlitby : (založená dne 16. června 1875) ; a, Kniha údů arcibratrstva růžencového : (založená dne 28. září 1879) v Boršicích. První vydání. Boršice : Milan Železník - Nakladatelství Buchlov, 2020. 26 stran . ISBN 978-80-906524-6-0.

TADA, Joni Eareckson. Hněv : zaměřený správným směrem. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 30 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-69-0.

Telč a jezuité : řád a jeho mecenáši : katalog výstavy. 1. vydání. Historický ústav AV ČR : Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ; Historický ústav AV ČR : Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ; 2020. 439 stran . ISBN 978-80-907357-3-6.

TRIVEDI, Deep. Já jsem mysl : univerzální klíč k dosažení všeho, po čem toužíte. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 252 stran . Via. ISBN 978-80-7585-707-1.

VELÍŠEK, Martin. Můj stát : putování za českými patrony. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 89 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-506-8.

VĚTROVEC, Pavel. První studium Starého zákona . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 143 stran ;. ISBN 978-80-246-4459-2.

Základní texty východních náboženství. 4,. Čínský, japonský a korejský taoismus . Vydání první. Praha : Argo, 2020. 453 stran ;. ISBN 978-80-257-2760-7.

ŽELEZNÍK, Benjamín. William Tyndale : apoštol Anglie. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 118 stran . ISBN 978-80-87587-70-6.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DAWKINS, Richard. Rozplétání duhy : věda, bludy a touha po zázraku. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 325 stran ;. Galileo ; svazek 73. ISBN 978-80-200-3130-3.

KRAUS, Ivo. Česká a slovenská fyzika 1945-2005 . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 286 stran . Galileo ; svazek 74. ISBN 978-80-200-3134-1.

KRAUS, Ivo. Fyzika : encyklopedie velkých objevů a osobností. 1. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. 856 stran . ISBN 978-80-01-06700-0.

NEWTON, Isaac Sir,. Matematické principy přírodní filozofie : (výbor z díla). Vydání první. Togga ; Togga ; 2020. 242 stran . Fontes scientiae ; svazek 1. ISBN 978-80-7476-177-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BILER, Stanislav. 111 míst v Brně, která musíte vidět . Vydání první. V Praze : Paseka, 2020. 230 stran . ISBN 978-80-7637-077-7.

BRUNI, Annalisa. Sarajevo a Mostar : největší zajímavosti, místní doporučení. 1. edice. Praha : Svojtka & Co., 2020. 192 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2714-3.

ČERNÝ, Matěj. 111 míst v Praze, která musíte vidět . Třetí, aktualizované vydání. V Praze : Paseka, 2020. 230 stran . ISBN 978-80-7637-069-2.

DAVID, Petr. Špalíček výletů : to nejlepší. Praha : Soukup & David, 2020. 407 stran . Autem po Čechách, Moravě a Slezsku. ISBN 978-80-86899-82-4.

DOLEŽALOVÁ, Petra. Doteky okamžiku . 1. vydání. Brno : CPress, 2020. 255 stran . ISBN 978-80-264-3119-0.

ELIÁŠEK, Jan. Českomoravské pomezí . Vydání 1. Český Krumlov : Vydavatelsví MCU s.r.o., 2016. 68 stran . VisitBohemia guide ; 22. ISBN 978-80-7339-305-2.

FLÜGEL-ANHALT, Margot. Přes hranice : volnost nezná slovo věk : jak jsem v 64 letech poprvé nasedla na motorku a objela půlku světa. 1. české vydání. Ostfildern : DuMont Reiseverlag, 2020. 263 stran . ISBN 978-3-7701-6697-8.

FORST, Michal. Napajedla : město, které přinesla řeka. [Napajedla] : město Napajedla, 2020. 146 nečíslovaných stran .

GREGOROVÁ, Jiřka. Pamír Highway na kole, aneb, Nejkrásnější silnice světa . Vydání první. V Jindřichově Hradci : Epika, 2020. 165 stran . ISBN 978-80-7608-038-6.

HAM, Ken. Dinosauři pro děti . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 64 stran . ISBN 978-80-87587-66-9.

HEJNA, Tomáš. Od Mělníka k Českému ráji : Mělnicko, Kokořínsko, Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2020. 251 stran . Toulky. ISBN 978-80-7376-596-5.

HENß, Rita. Toskánsko : v srdci Itálie. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5956-4.

HOCEK, Jan. 100 nejhezčích výletů po Česku a Slovensku : pěšky, na kole, lodí a na lyžích. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 219 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6750-0.

HÖH, Peter. Sardinie : luxus & krásy země. 1. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5958-8.

JAREŠ, Jan. Kouzlo Prachovských skal : pohledem turisty a horolezce. Praha : ASA, 2020. 190 stran . Skály, hory, lidé. ISBN 978-80-87353-13-4.

JETELINOVÁ, Miroslava. Zápisky z poutí, aneb, Vymanit se z každodennosti . Vydání první. Říčky : Flétna, [2018]. 239 stran . ISBN 978-80-88068-39-6.

JIŘÍČEK, Petr. Na kole z Litomyšle : do Medžugorje, Londýna a k Hoře křížů. Vydání první. Říčky : Flétna, [2018]. 101 stran . ISBN 978-80-88068-33-4.

KOHL, Margit. Jižní Tyrolsko : země požitků. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 125 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5957-1.

LESCHINGER, Martin. Orlicko : Česká republika. Vydání první. Ústí nad Orlicí : Flétna, [2016]. 223 stran . ISBN 978-80-88068-11-2.

LONGLEY, Norm. Rumunsko . Čtvrté vydání. Brno : Jota, 2020. 419 stran . Průvodce ; svazek 206. ISBN 978-80-7565-643-8.

MARŠÁLKOVÁ, Jitka. Šumava : za tajemtvím horských jezer. [Líbeznice] : Víkend, 2020. 157 stran . ISBN 978-80-7433-283-8.

MAZAL, Petr. S kolem kolem světa : 27 000 km, 150 dní, 20 zemí, 4 kontinenty. Vydání první. Říčky : Martin Leschinger - Flétna, [2017]. 185 stran . ISBN 978-80-88068-21-1.

Objevte východní Moravu : turistický region Zlínského kraje : cykloturistika pro každého. 3. upravené vydání. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2019. 51 stran .

Objevte východní Moravu : turistický region Zlínského kraje : turistický průvodce. 6. upravené vydání. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2019. 75 stran .

PAULÍK, Ivo. Olomoucko a Valašsko . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2014. 128 stran . Ottův turistický průvodce. ISBN 978-80-7451-135-6.

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 = The most interesting mineralogical localities of Bohemia 4. Vydání první. Kutná Hora : Kuttna, 2020. 232 stran . ISBN 978-80-86406-83-1.

POSER, Fabian von. Mallorca : magie jihu. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5955-7.

QUINT, Nicole. Irsko : puby, poetové a palmy. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5954-0.

REINCKE, Madeleine. Skotsko : whisky, kilt a dudy. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, [2019]. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5952-6.

SCHETAR-KÖTHE, Daniela. Sicílie : Etna na dohled. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5959-5.

SCHMIDT, Lothar. Andalusie : maurská nádhera. 1. české vydání. [Ostfildern] : MairDumont, 2020. 121 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5953-3.

SOCHA, Vladimír. Pravěcí vládci Evropy : průvodce světem dinosaurů našeho světadílu. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 199 stran . ISBN 978-80-88316-75-6.

STILLER, Martin. Evropou na kole : 5 751 km z Čech až do Afriky. Vydání první. Říčky : Flétna, [2018]. 196 stran . ISBN 978-80-88068-38-9.

ŠÍMA, Tadeáš. Na kole přes Afriku : z Prachatic až do Kapského Města. První vydání. Brno : Host, 2020. 324 stran . ISBN 978-80-275-0271-4.

ŠPAČKOVÁ, Marie. Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří . Vydání první. Plzeň : Nava, 2020. 198 stran . ISBN 978-80-7211-579-2.

TŘETINA, Michal. Jak jsem jezdil do nebe : průsmyky Alp a Pyrenejí. Vydání první. Orlické Podhůří - Říčky : Martin Leschinger - FLÉTNA, [2019]. 269 stran . ISBN 978-80-88068-48-8.

WEBER, Markus Maria. Coffee to go v Togu : jedno kolo, 26 zemí a spousta kávy. 1. české vydání. Praha : Marco Polo, 2020. 396 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh .

ZAORAL, Jaromír. Koruna Evropy . 1. vydání. Brno : CPress, 2020. 298 stran . ISBN 978-80-264-3121-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BONĚK, Petr. 50 největších panovníků Evropy : od Alexandra Velikého po Alžbětu II. Vydání první. Praha : RF Hobby s.r.o., 2020. 241 stran . History. ISBN 978-80-907772-2-4.

Čas rytířů dalekých moří : sběratel a mecenáš Jindřich Vávra = The time of the knights of the far seas : collector and patron Jindřich Vávra. První vydání. KANT ; KANT ; 2020. 251 stran . ISBN 978-80-7437-317-6.

DAVID, Petr. Krušné hory známé i neznámé . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 221 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6686-2.

GRAČKA, Vladimír. Domovní znamení v Olomouci : domovní znamení a ochranné motivy Pověsti olomouckých domů. Třetí, doplněné vydání. Olomouc : Poznání, 2020. 192 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87419-95-3.

GREGOR, Rosťa. Pěšky okolo Československa, aneb, Sen, který trval 89 dní . Vydání první. V Jindřichově Hradci : Epika, 2018. 251 stran . ISBN 978-80-88113-96-6.

GROWKA, Květoslav. Rychlebské hory a podhůří v proměnách staletí . I. vydání. Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2020. 259 stran . ISBN 978-80-86438-80-1.

Historie obce Střeň . Druhé, doplněné vydání. Střeň : obec Střeň, 2019. 283 stran . ISBN 978-80-7326-306-5.

KAZBUNDA, Karel. Mé archivní poslání ve Vídni 1919-1923 . Vydání první. Praha : NLN : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : Národní archiv, 2020. 336 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 22. ISBN 978-80-7422-760-8.

KLÍMA, Jan. Dějiny Guineje-Bissau . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 249 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-376-1.

KONEČNÝ, Michal. Jak to ruplo : knížka o mém listopadu '89 v Brně. Vydání první. Brno : TIC Brno, příspěvková organizace, 2019. 93 stran . ISBN 978-80-88313-11-3.

KUNZ, Josef N. Bonapartové . První vydání. Třebíč : Akcent, 2020. 188 stran . ISBN 978-80-7497-290-4.

LUKAS, Jiří. Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště (okr. Pardubice) = Denier hoard dating back to the end of the 10th century and found in Chýšť (Pardubice District). Vydání první. Filosofia ; Filosofia ; 2019. 444 stran . Monumenta numismatica ; svazek 4. ISBN 978-80-7007-605-7.

NODL, Martin. Na vlnách dějin : minulost - přítomnost - budoucnost českého dějepisectví. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 339 stran ;. Edice historické myšlení ; svazek 82. ISBN 978-80-257-3155-0.

Objevujte krásu bez hranic : východní Morava a Trenčín region ; Sme si bližšie, ako myslíme : Trenčín región a Východná Morava. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu východní Moravy, 2019. 66 nečíslovaných stran . Východní Morava.

PAPRČKA, Milan. Blanensko z nebe = Blansko Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Businness Studio, 2020. 165 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-72-5.

PAPRČKA, Milan. Děčínsko z nebe = Děčín Region from heaven = Die Region Děčín vom Himmel. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2020. 133 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-73-2.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. Dějiny Walesu . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 495 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-699-1.

Sborník dobrých praxí kulturního dědictví a přírodních atraktivit Východní Moravy. [Česko] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2019. 32 stran .

Slezská Ostrava . Vydání první. Ostrava : vydalo statutární město Ostrava pro potřeby městského obvodu Slezská Ostrava, 2020. 166 stran . ISBN 978-80-907387-7-5.

ŠVIHÁLEK, Jiří. Deník jednonožce . Pardubice : Knihy s úsměvem s.r.o., 2020. 330 stran . ISBN 978-80-907754-1-1.

VELÍŠEK, Martin. Můj stát : putování s českým lvem za sedmi státními symboly. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 105 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5293-3.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . Rozšířené vydání. Boršice : Buchlov, 2020. 123 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-907853-0-4.

^ nahoru ^


9. Hudba

JOHN, Elton. Já . První vydání. [Praha] : MediaRey SE - knižní divize Barecz & Conrad Books, 2020. 336 stran . ISBN 978-80-270-7795-3.

LIBERA, Michał. H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky. První české vydání. Praha : Jakost, 2018. 221 stran . ISBN 978-80-270-3706-3.

POLÁK, Jiří. Jednou Taxmenem, navždy Taxmenem : taxmenský dostavník už půl století křižuje českou hudební scénou. Praha : Toužimský & Moravec, 2020. 319 stran . ISBN 978-80-7264-200-7.

SCHWEITZER, Albert. Johann Sebastian Bach . První vydání. Praha : Karez, 2017. 692 stran . ISBN 978-80-905117-4-3.

TŮMA, Jaroslav. Klavichord, téměř zapomenutý nástroj : poznámky k interpretaci vybraných skladeb osmnáctého a dvacátého století : jak se hraje na klavichord. Vydání první. V Praze : v edici Arta Music vydal Vítězslav Janda ve spolupráci s AMU, 2019. 72 stran . ISBN 978-80-7331-522-1.

ZVONÍČEK, Václav. Kronika dechové hudby Zašovjanka : 140 let dlouhá historie dechové hudby Zašovjanka ve vzpomínkách kapelníků Václava Zvoníčka a Pavla Špůrka. 1. vydání. Zašová : Zašovjanka, dechová hudba, z.s., 2020. 93 stran . ISBN 978-80-270-8105-9.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BLAKE, Quentin. Čarokrásnické světy Roalda Dahla . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 59 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-5383-1.

Bulharština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran . S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-597-9.

ENGELKING, Leszek. Komu múza přeje : od Máchy k Topolovi : výbor ze studií. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 395 stran ;. ISBN 978-80-246-4674-9.

GOLDSTEIN, Klára. Pokus o nekonečného Nerudu . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019. 162 stran ;. ISBN 978-80-88278-35-1.

HRDLIČKA, Josef. Poezie v exilu : čeští básníci za studené války a západní básnická tradice. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 288 stran ;. Studia poetica. ISBN 978-80-246-4671-8.

JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 159 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 496. ISBN 978-80-210-9426-0.

KLÍMOVÁ, Květoslava. Čeština v pohybu. 2,. Teoretické a komunikační aspekty proprií . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 135 stran ;. ISBN 978-80-210-9534-2.

KOTEN, Jiří. Poetika narativního komentáře : rétorický vypravěč v české literatuře. První vydání. Host ; Host ; 2020. 255 stran ;. Teoretická knihovna ; 37. ISBN 978-80-275-0247-9.

Maďarština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran ;. S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-599-3.

MIYAZAKI, Atsushi. Učebnice japonské kaligrafie . V Praze : Česko-japonská společnost, 2016. 103 stran . ISBN 978-80-903737-6-1.

NOVÁK, Jan. Kundera : český život a doba. První vydání. Praha : Argo : Paseka, 2020. 879 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy ;. ISBN 978-80-257-3215-1.

Portugalština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran ;. S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-601-3.

PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Druhé, přepracované vydání. Voznice : Leda, 2020. 384 stran . ISBN 978-80-7335-527-2.

RICHARDSON, Brian. Teorie nepřirozeného narativu . Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020. 128 stran ;. Theoretica & historica ; 7. svazek. ISBN 978-80-88069-91-1.

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019. 288 stran . Umění a kultury střední Evropy ; sv. č. 4. ISBN 978-80-88278-34-4.

Řečtina : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran ;. S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-598-6.

UHLÍŘOVÁ, Ludmila. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci : výbor z díla. Vydání první. Praha : Akropolis, 2020. 423 stran . ISBN 978-80-7470-277-8.

Ukrajinština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 191 stran ;. S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-602-0.

VANĚK, Václav. Obrazy života v české literatuře . Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. 345 stran . Mnemosyne ; 23. svazek. ISBN 978-80-7308-969-6.

WYNER, Gabriel. Navždy plynule : jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenout. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. 367 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-071-2.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BÍNOVÁ, Markéta. Nejtajemnější místa světa : záhadné stavby, nevysvětlitelné jevy a místa, kde se dějí zázraky. Vydání první. Praha : RF Hobby s.r.o., 2020. 239 stran . Enigma,. ISBN 978-80-907772-1-7.

DVOŘÁK, Otomar. Démoničtí vládci českých a moravských hor . Bílovice : Nakladatelství Černý Drak, 2020. 162 stran . Tajemné jsoucno. ISBN 978-80-907324-5-2.

FONTENELLE, Bernard de. Rozhovory o mnohosti světů . Vydání první. Togga ; Togga ; 2020. 158 stran ;. Fontes scientiae ; svazek 5. ISBN 978-80-7476-176-8.

KUBÍČEK, Tomáš. Řád tvaru : tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce). První vydání. Brno : Host, 2020. 316 stran ;. ISBN 978-80-275-0295-0.

NOVÁK, Jan A. Tajemství našich chrámů : magie, symboly a záhadné jevy. První vydání. Frýdek-Místek : Alpress, 2020. 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy záhad. ISBN 978-80-7633-223-2.

PUNČOCHÁŘ, Miroslav. Na konci světa . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 165 stran . ISBN 978-80-200-3104-4.

Zpravodajství v médiích . Vydání třetí, revidované. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 139 stran ;. ISBN 978-80-246-4612-1.

^ nahoru ^


13. Matematika

DAMBECK, Holger. Vedle nul je jednička velké číslo : matematické triky pro každý den. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 215 stran . ISBN 978-80-262-1606-3.

KVASZ, Ladislav. Prostor mezi geometrií a malířstvím : vývoj pojetí prostoru v geometrii a jeho zobrazování v malířství od renesance po 20. století. Vydání první. V Praze : Nakladatelství Slovart, 2020. 237 stran . ISBN 978-80-7529-915-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BENEŠ, Vladimír. Vladimír Beneš : mé cesty do hlubin mozku. Vydání první. Praha : Martin Moravec, 2019. 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-6464-9.

BOSSON, Lydia. Hydrolaterapie : léčba hydroláty. První české vydání. Praha : One Woman Press, [2019]. 313 stran . ISBN 978-80-86356-60-0.

CROWLEY, Chris. Jak se zbavit bolestí zad : komplexní plán, s nímž jednou provždy zvítězíte nad bolestí. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 255 stran . Zdraví + medicína. ISBN 978-80-242-6651-0.

ČEŠKA, Richard. Interna . 3., aktualizované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. xvi, 964 stran . ISBN 978-80-7553-780-5.

ČEŠKA, Richard. Interna . 3. aktualizované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2020. 3 svazky (xvi, 964) . ISBN 978-80-7553-782-9.

DOBIÁŠ, Viliam. Jak zachránit své dítě : první pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 205 stran . ISBN 978-80-257-3139-0.

FREJ, David. Svět přírodních antivirotik : prevence a terapie pomocí domácích prostředků. Praha : Eminent, 2020. 135 stran ;. ISBN 978-80-7281-557-9.

FREJ, David. Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař : vyvážený životní styl a přírodní prostředky pro dokonalou imunitu. Praha : Eminent, 2020. 177 stran . ISBN 978-80-7281-556-2.

HONZÁK, Radkin. Babička potrkala dědečka, aneb, Co tomu říkáte, doktore? . První vydání. Praha : Galén, [2020]. 180 stran . ISBN 978-80-7492-466-8.

HONZÁK, Radkin. Čas psychopatů . Vydání první. Praha : Galén, [2018]. 335 stran . ISBN 978-80-7492-384-5.

KLENER, Pavel. Jde to i slušně . Druhé, rozšířené vydání. Praha : Galén, [2019]. 205 stran . Almanach medicíny. ISBN 978-80-7492-438-5.

KOSAČÍK, Tomáš. Nejjednodušší plán na 29 dní : Břicháč Tom. Vydání druhé. Ostrava : [Tomáš Kosačík], 2019. 189 stran . ISBN 978-80-270-6962-0.

LAAR, Arnold van de. Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie. Praha : Dobrovský s. r. o., 2020. 397 stran . Pangea. ISBN 978-80-7585-704-0.

LANDA, Leoš. Léčebné konopí v současné medicínské praxi . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 144 stran . ISBN 978-80-247-3967-0.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Multisenzorická stimulace . První vydání. Praha : Galén, [2020]. 38 stran . ISBN 978-80-7492-447-7.

LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie . 5. české vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 399 stran . ISBN 978-80-271-2271-4.

NITRA, Josef. Pompiéři, požárníci, hasiči : dějiny českého hasičství. Praha : Triton, 2020. 355 stran . ISBN 978-80-7553-796-6.

PEŠEK, Miloš. Od diagnózy rakoviny k uzdravení . 1. vydání. Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2020. 157 stran ;. ISBN 978-80-7424-117-8.

PÖTHE, Petr. Emoční poruchy v dětství a dospívání . 3., doplněné a aktualizované vydání. Praha : Grada, 2020. 261 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-271-1038-4.

PREČOVÁ, Markéta. Motýlek . Vydání první. Vsetín : [Markéta Prečová], 2020. 42 stran ;. ISBN 978-80-270-7955-1.

SAMEK, Vít. Bulbem záchranáře : jak zachránit život a stát se superhrdinou. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. 248 stran . Briquet. ISBN 978-80-7555-103-0.

TIMUĽÁK, Ladislav. Transformace emoční bolesti v psychiterapii : terapie zaměřená na emoce. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 287 stran ;. Spektrum ; 125. ISBN 978-80-262-1601-8.

TIWARI, Maya. Ájurvéda : život v rovnováze. První vydání. Praha : Alferia, 2020. 313 stran . ISBN 978-80-271-2536-4.

ŽALOUDÍK, Jan. Protože bloudíme, je o čem mluvit . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 155 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-279-0.

ŽALUDEK, Adam. Management kvality a rizik psychiatrické péče . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 248 stran . ISBN 978-80-271-2275-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Americké války : iluze a realita. [Žďár nad Sázavou] : Bodyart Press s.r.o., [2020]. 188 stran . ISBN 978-80-87525-64-7.

ANDERSON, Thomas. Samohybné dělostřelectvo Wermachtu : Panzerartillerie v letech 1936-1945. První vydání. Praha : Grada, 2020. 256 stran . ISBN 978-80-271-2589-0.

CÍLEK, Roman. Deset podob zla : dramatické příběhy ze zákulisí historie. Praha : Naše vojsko, 2020. 298 stran ;. ISBN 978-80-206-1832-0.

CZAPSKI, Józef. V nelidské zemi . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 523 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 115. ISBN 978-80-200-3106-8.

DOBIÁŠ, František. Když umírá císař : cesta italskou a rumunskou frontou za I. světové války v letech 1916-1918. Vydání první. Říčky : Flétna, [2020]. 221 stran . Historie psaná skutečnými osudy ; sv. 6. ISBN 978-80-88068-54-9.

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. O prostoru korupčních příležitostí : kdy, kde a jak se vytváří v České republice. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. 201 stran. Studie ; 139. svazek. ISBN 978-80-7419-301-9.

ELBL, Pavel Benedikt. Maršál Masséna : vzestup a pád "Miláčka Vítězství". První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2020. 446 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-318-5.

HÁLEK, Jan. Fenomén Maffie : český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020. 379 stran . České moderní dějiny ; 9. ISBN 978-80-200-3154-9.

JIANG, Qing. Konfuciánský ústavní systém : jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost. Vydání první. Praha : Filosofia, 2019. 149 stran ;. Filosofie a sociální vědy ; 65. ISBN 978-80-7007-600-2.

KOUBOVÁ, Alice. Donald Winnicott a politická teorie . Vydání první. Praha : Filosofia, 2020. 83 stran ;. Parva philosophica ; svazek 27. ISBN 978-80-7007-622-4.

KOVAŘÍK, Jiří. Murat : Napolenův maršál a neapolský král. První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2020. 415 stran . ISBN 978-80-7497-310-9.

KRASTEV, Ivan. Už je zítra? aneb, Jak pandemie mění Evropu . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. 56 stran ;. Politeia. ISBN 978-80-246-4647-3.

NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956 . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 235 stran . ISBN 978-80-7422-688-5.

ORITA, Zenji. Banza! : paměti kapitána japonské ponorky. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2020. 328 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88274-42-1.

PRÁŠIL, Karel. Upomínky na můj vojenský život : vzpomínky legionáře Karla Prášila. Druhé vydání. Praha : Epocha : Č. Sl. obec legionářská, 2020. 440 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 11 (celkem 12. svazek edice). ISBN 978-80-87919-69-9.

RYNEŠ, Václav. Léta touhy, víry i zklamání . První vydání. Praha : Epocha, 2020. 348 stran ;. ISBN 978-80-7557-247-9.

SKLENÁŘ, Jiří M. Dřevěný baldachýn : tři neobyčejné příběhy z obyčejného života. První vydání. Praha : Agentura Pankrác nakladatelství, 2020. 247 stran . ISBN 978-80-86781-41-9.

SYNEK, Jan. Mám klid ve svém svědomí : Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 195 stran . ISBN 978-80-88292-65-4.

Třetí odboj v didaktické perspektivě : dějiny v diskuzi. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : NLN, 2020. 222 stran . Po válce. ISBN 978-80-87912-96-6.

VÁCHA, Dalibor. Válka stínů : boje na ostrově Nová Guinea 1942-1943. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská splečnost, 2020. 112 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 54. ISBN 978-80-7557-952-2.

VELÍŠEK, Martin. Můj stát : putování za českými prezidenty. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 165 stran . Pikola. ISBN 978-80-7617-849-6.

ZÁVODSKÝ, Ondřej. Výstup na vrchol korupce : od obálek k národní prostituci. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 199 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-6787-6.

^ nahoru ^


16. Právo

Jak se u nás podvádělo : za monarchie i za republiky. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. 445 stran ;. ISBN 978-80-7560-262-6.

LEHR, Peter. Historie pirátství : od Vikingů po somálské lupiče. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 357 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6533-9.

POLČÁK, Radim. Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou : podle stavu k 1. dubnu 2020. Vydání první. Praha : Leges, 2020. 864 stran ;. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.

ŠLACHTA, Robert. Robert Šlachta : třicet let pod přísahou. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 350 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6576-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BLAŽEJ, Adam. Flow ve sportu : o budování pozitivní motivace ve sportu i v životě. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 111 stran . ISBN 978-80-271-1392-7.

GARNIER, Stéphane. Buď cool jako kočka : jak najít své pravé já, vycházet s rodiči, mít super kamarády a být v pohodě. Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 170 stran . ISBN 978-80-7565-708-4.

HONZÁK, Radkin. Jak přežít léčení : veselé čtení o bolestech. Praha : Mladá fronta, 2020. 294 stran . ISBN 978-80-204-5611-3.

KIM, John. Býval jsem mizerný s*áč : průvodce smysluplným životem pro každého muže. První vydání. Bratislava : Noxi s.r.o., 2020. 302 stran ;. ISBN 978-80-8111-550-9.

KOUKOLÍK, František. Sociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020 . První vydání. Praha : Galén, [2020]. 217 stran . ISBN 978-80-7492-473-6.

KOVÁŘ, Stanislav. Robin : deník poutníka. V Praze : Alferia, 2020. 327 stran . ISBN 978-80-247-3346-3.

MIK, Jeannine. Maminko, nekřič! : jak zkrotit emoce a porozumět dětem. První vydání. Praha : Grada, 2020. 189 stran . ISBN 978-80-271-2436-7.

TYLŠ, Filip. Fenomén psychedelie : subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků. Vydání druhé. Praha : Dybbuk, 2020. 206 stran . ISBN 978-80-7438-226-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BERKA, Petr. Jací jsou? - Češi : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-540-5.

BRIDLE, James. Temné zítřky : technologie a konec budoucnosti. První vydání. Brno : Host, 2020. 335 stran . ISBN 978-80-275-0211-0.

DÁVIDOVÁ, Michaela. Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 173 stran . ISBN 978-80-247-2758-5.

DYRBYE, Helen. Jací jsou? - Dánové : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-542-9.

FISCHER, Petr. Byla tohle krize? : proč některá letadla nejsou vidět. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2020. 109 stran . ISBN 978-80-88322-06-1.

HAVELKA, David. STEPS : skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra : manuál k vedení programu. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2020. 198 stran . ISBN 978-80-88290-49-0.

LEMAN, Kevin. Do pátku bude váš intimní život lepší : nikdy není pozdě!. První vydání. Praha : Návrat domů, s.r.o., [2019]. 221 stran ;. ISBN 978-80-7255-427-0.

LOWREY, Annie. Dejte lidem peníze : jak by základní nepodmíněný příjem mohl skoncovat s chudobou, revolučně proměnit povahu práce a přetvořit svět. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 251 stran ;. ISBN 978-80-257-3214-4.

MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb . 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 304 stran ;. ISBN 978-80-271-2030-7.

MCNALLY, Frank. Jací jsou? - Irové : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-543-6.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 stran ;. Sociologická řada ; svazek č. 18. ISBN 978-80-7325-487-2.

PIVNIK, Sam. Osvětim : příběh mého přežití : přežil jsem peklo Osvětimi, pochod smrti i potopení lodi Cap Arcona. [Líbeznice] : Víkend, 2020. 302 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-284-5.

RODSKY, Eve. Supermatky nemusí být šílené : jak rozdělit práci v rodině spravedlivě a bez hádek. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 350 stran ;. Esence. ISBN 978-80-242-6679-4.

ROSTE, Vaughn. Jací jsou? - Kanaďané : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-544-3.

SOURALOVÁ, Adéla. Pod jednou střechou : třígenerační soužití v české společnosti. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 stran . Sociologická řada ; svazek č. 19. ISBN 978-80-7325-498-8.

VOJTOVÁ, Hana. Jak se vaří Smyslovka : podzim - zima. Frýdek-Místek : Jokl, [2020]. 145 stran . ISBN 978-80-88070-00-9.

VOJTOVÁ, Hana. Musíme si pomáhat, aneb, Domácí péče o seniora s demencí . Frýdek-Místek : JOKL, [2020]. 83 stran . ISBN 978-80-88070-01-6.

ZHU, Song. Jací jsou? - Číňané : zábavný průvodce národní povahou. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2020. 96 stran . ISBN 978-80-7508-541-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CALDESI, Katie. Low carb recepty na zhubnutí a snížení hladiny cukru : převratná dieta, která předchází cukrovce 2. typu a pomáhá ji překonat. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2020. 208 stran . ISBN 978-80-87529-46-1.

Dawnn Karen. Šaty dělají člověka : jak využít módní psychologii a posunout svůj vzhled i život na vyšší úroveň. Praha : Metafora, 2020. 250 stran ;. ISBN 978-80-7625-105-2.

DOLEŽELOVÁ, Michaela. Historie a současnost vodárenství v bývalém okrese Zlín . Vydání první. Olomouc : Moravská vodárenská a.s., 2020. 127 stran . ISBN 978-80-905716-7-9.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Šílený hedvábník : Zika & Lída Ascher : textil a móda. Vydání první. V Praze : Uměleckoprůmyslové museum v Praze : Slovart, 2019. 402 stran . ISBN 978-80-7101-178-1.

HREVUŠOVÁ, Radka. Domácí pekárna : praktická kuchařka pro každý den. České Budějovice : Dona, 2020. 123 stran. ISBN 978-80-7322-224-6.

HROMAS, Michal. Oheň a dým . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 278 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6774-6.

KOČIČKOVÁ, Kateřina. Zmrzliny : redaktorka časopisu Apetit vás provede přípravou domácích zmrzlin, sorbetů a nanuků. Praha : Burda International CZ, s.r.o., [2020]. 158 stran . Apetit osobnosti ; 2. ISBN 978-80-87575-95-6.

KYSILKA, Karel. Průmysl a řemesla v Napajedlích . Napajedla : Klub kultury Napajedla, p.o., [2019]. 69 stran . ISBN 978-80-270-7370-2.

LEATHERBARROW, Andrew. Černobyl 01:23:40 : neuvěřitelný příběh nejhorší jaderné katastrofy. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 239 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-3032-2.

MYERS, Amy. Kuchařka pro autoimunitní řešení : přes 150 chutných receptů pro prevenci a odvrácení celého spektra zánětlivých příznaků a nemocí. Olomouc : ANAG, [2020]. 319 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7554-275-5.

NETÍK, Ondřej. Duše domu . Vydání první. [Ostrava] : Jiří Reiter, nakladatalství Mytago, 2020. 103 stran . ISBN 978-80-87761-50-2.

PILÁTOVÁ, Markéta. Jak bratři Baťové obouvali svět . Vydání první. Uherské Hradiště : Nadační fond Jana Antonína Bati, 2020. 34, 34 stran . ISBN 978-80-270-7393-1.

ROZEHNAL, Patrik. Pochoutkový rok : 120 tradičních rodinných receptů na vynikající domácí jídla. V Praze : Radioservis, 2019. 129 stran . ISBN 978-80-88286-12-7.

TSCHARNER, Gisula. Les a louka na talíři : 150 receptů z divoké kuchyně. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 160 stran . ISBN 978-80-271-2875-4.

TUHÁČKOVÁ, Dana. Sladká inspirace : o Kapku lepší sladkosti Marzicake. 1. vydání. Drahenice : Dana Tuháčková, 2019. 222 stran . ISBN 978-80-270-6813-5.

Tvořte s námi celý rok : čtyři roční období plná nápadů, inspirací pro domácí tvoření a her s dětmi a pro děti. Praha : Burda International CZ, s.r.o., [2020]. 180 stran . ISBN 978-80-87575-96-3.

VAŠÁK, Jaroslav. Natrhej si oběd : jak zpracovat vše, co u nás vyroste na talíř, do koupelny i lékárničky. 1. vydání. V Brně : CPress, 2020. 314 stran . ISBN 978-80-264-3182-4.

WALEK, Pavel. Zdravě a chutně k vysněné postavě 2 : fitness kuchařka. 1. vydání. Praha : Fitness Innovations s.r.o., 2020. 270 stran . ISBN 978-80-901714-5-9.

ZELA, Dalibor. Zaniklé příběhy podhostýnských pohostinství . Vydání první. Dolní Lhota : Dalibor Zela, 2020. 450 stran . ISBN 978-80-270-7943-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

DOKIĆ, Jelena. Nezlomná . Vydání první. V Praze : Holcombe Brook, s.r.o., 2020. 255 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906952-4-5.

DÚBRAVČÍK, Jan. Věřili v křídla : historie sportovního letectví na Zlínsku v letech 1932 až 1940. 1. vydání. Cheb : Svět křídel, 2020. 175 stran . ISBN 978-80-7573-070-1.

HANUŠ KUCHAŘOVÁ, Anna. Od slackline k tiché radosti . Vydání první. V Brně : Jota, 2020. 406 stran . ISBN 978-80-7565-654-4.

PALASOVÁ, Alena. Zacvičte s bolestí . Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-7402-376-7.

SAGAN, Peter. Můj svět . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 286 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6202-4.

STANISZEWSKA, Adrianna. Šachy : škola hry pro děti. Vydání první. Ostrava : Bookmedia, s.r.o., [2020]. 96 stran . ISBN 978-80-7639-028-7.

SWANSON, Ann. Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 216 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6624-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BELTING, Hans. Němci a jejich umění : problematické dědictví. První vydání. Brno : Books & Pipes, 2019. 150 stran . ISBN 978-80-7485-185-8.

BUREŠ, Pavel. Lidové stavby Středočeského kraje . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos Books, 2020. 222 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-24-7.

BURIAN, Zdeněk. Zdeněk Burian : širým světem. [Praha] : Retro Gallery, 2019. 215 stran . ISBN 978-80-906816-4-4.

CUDLÍN, Karel. Lost Europe . First edition. In Prague : 400 ASA, 2020. 263 stran . ISBN 978-80-907814-0-5.

DOLEŽAL, František. František Doležal : poesie a život. Vydání 1. Hlinná : Jarmila Štogrová v koedici s Archivem výtvarného umění, 2020. 347 stran . ISBN 978-80-907804-0-8.

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. . Vydání první. Praha : Academia, 2019. 807 stran . ISBN 978-80-200-3035-1.

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. . Vydání první. Praha : Academia, 2019. 619 stran . ISBN 978-80-200-3034-4.

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Sídla českých panovníků . Vydání 1. Praha : Bambook, 2020. 136 stran . ISBN 978-80-271-0711-7.

KALÁBOVÁ, Lenka. Zámek Vizovice . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-907400-6-8.

KRÁLIKOVÁ, Monika. Pletení z papíru : nejen košíky z papírových pramenů. Praha : Grada, [2020]. 127 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-271-2476-3.

LONG, Christopher. Adolf Loos - poslední domy = the last houses. Praha : Karel Kerlický - KANT, 2020. 159 stran . ISBN 978-80-7437-320-6.

MANSFELDOVÁ, Eva. Eva Mansfeldová . [Praha] : KANT, 2020. 271 stran . ISBN 978-80-7437-314-5.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. Vydání první. Praha : NLN, 2020. 315 stran . Prameny české historie ; svazek 4. ISBN 978-80-7422-706-6.

Norbert Grund : velký mistr malých formátů. Praha : Národní galerie, 2019. 455 stran . ISBN 978-80-7035-738-5.

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století. V Praze : Národní galerie, [2017]. 311 stran . ISBN 978-80-7035-679-1.

Očím skryté : průzkum podkreseb na deskových malbách 14.-16. století ze sbírek Národní galerie v Praze. V Praze : Národní galerie, 2017. 292 stran . ISBN 978-80-7035-666-1.

PAVLÍK, Miroslav. Akademický malíř Norbert Pokorný a jeho rod . První vydání. Železné ; Boskovice : Ing. Michal Pokorný v nakladatelství František Šalé - ALBERT, 2019. 147 stran . ISBN 978-80-7326-307-2.

POLÁCH, Miroslav. Miroslav Polách: Open end . Praha : Torst, 2020. 141 stran . ISBN 978-80-7215-595-8.

POSPĚCH, Tomáš. 1989 . Praha : Národní galerie, 2019. 151 stran . ISBN 978-80-7035-737-8.

SVOBODA, Jiří A. Počátky umění . Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. 335 s. ISBN 978-80-200-1925-7.

SVOBODA, Jiří A. Počátky umění II . Vydání první. Praha : Academia, 2020. 229 stran . ISBN 978-80-200-3120-4.

ŠÁMAL, Petr. Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století. Praha : Národní galerie, 2019. 107 stran . ISBN 978-80-7035-733-0.

Tři dekády : institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020 = Three decades : the institute of creative photography, Silesian University in Opava, 1990-2020. 1 vydání. Praha : pro Slezskou univerzitu v Opavě vydalo nakladatelství KANT (Karel Kerlický), 2020. 59 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7437-321-3.

VAŠKOVÁ, Ludmila. Ludmila Vašková : sbírání v zahradě : kresba, ilustrace, malba, grafika, keramika. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Libreta, 2020. 183 stran . ISBN 978-80-907817-0-2.

VITÁSKOVÁ, Dana. Dana Vitásková . Benešov nad Černou : Foto Mida, 2020. 30 nečíslovaných stran, 55 nečíslovaných listů obrazových příloh . Osobnosti české fotografie. ISBN 978-80-87445-08-2.

VOLRÁBOVÁ, Alena. Václav Hollar a umění kresby = Wenceslaus Hollar and the art of drawing. Praha : Národní galerie, 2019. 124 stran . ISBN 978-80-7035-726-2.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Abysme se nezbláznili : gymnázium Vysočany mezi Palachem a Chartou. První vydání. Praha : Galén, [2019]. 206 stran . ISBN 978-80-7492-441-5.

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Písničky s úkoly skřítka Pilulky : zpíváme si o zdraví a o těle : písničky, říkanky a úkoly pro děti předškolního věku. Kroměříž : Barevné kamínky s.r.o., 2020. 64 stran . ISBN 978-80-87165-68-3.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Vademecum asistenta pedagoga . 2. vydání. V Praze : Pasparta, 2020. 135 stran ;. ISBN 978-80-88290-50-6.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské v jazyce 21. století, aneb, Zevrubná a jasná zpráva, jak mají zbožní rodiče - sami nebo i skrze chůvy, pěstouny a další pomocníky - už v jejich ranném věku rozumně a počestně vést i cvičit své milované děti, ten nejdražší poklad, aby to bylo Bohu ke slávě, jim samotným pro radost a dětem to posloužilo ke spasení . První vydání. Žandov : Poutníkova četba, 2020. 77 stran ;. ISBN 978-80-87606-40-7.

VITOUCH, Matěj. Obecné studijní předpoklady : kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO. 3. aktualizované vydání. Lelekovice : Matěj Vitouch , [2020]. 272 stran . Přijímací zkoušky na vysoké školy. ISBN 978-80-907382-4-9.

WORROLL, Jane. Rok v lesní škol(c)e : venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období. 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 168 stran . ISBN 978-80-88316-77-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft® PowerPoint® 2019 nejen pro školy . Vydání první. Prostějov : Computer Media, [2020]. 80 stran . ISBN 978-80-7402-386-6.

LAURENČÍK, Marek. Excel 2019 : práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. První vydání. Praha : Grada, 2020. 182 stran . Průvodce. ISBN 978-80-271-1391-0.

LIUKAS, Linda. Hello Ruby : velká cesta do nitra počítače. Vydání první. Praha : Dynastie, 2019. 88 stran . ISBN 978-80-905803-9-8.

LIUKAS, Linda. Hello Ruby : výprava do internetu. Vydání první. Praha : Dynastie, 2019. 99 stran . ISBN 978-80-907648-0-4.

POCHA, Mark E. Tik Tok : Prvých 1000 followerov : odzkúšané a overené rady . neoficiálna príručka Tik Tokera. 1. vydanie. Kroměříž : Carcosa - Tatiana Žáčková, 2020. 33 číslovaných stran, 7 nečíslovanách stran ;. ISBN 978-80-88243-37-3.

POCHA, Mark E. Tik Tok : prvních 1000 followerů : vyzkoušené a ověřené rady . neoficiální příručka Tik Tokera. 1. vydání. Kroměříž : Carcosa - Tatiana Žáčková, 2020. 33 číslovaných stran, 7 nečíslovanách stran ;. ISBN 978-80-88243-36-6.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HORNÍK, František. Máme hříbě : průvodce životem hříběte. 1. vydání. Opava : FotoGregor, 2020. 95 stran . ISBN 978-80-87731-37-6.

KOBZÍKOVÁ, Kateřina. Psí senior ve veterinární ordinaci : nejčastější zdravotní problémy, prevence a léčba. Vydání první. Praha : Plot, 2020. 119 stran . ISBN 978-80-7428-379-6.

KUKLÍK, František. Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 159 stran . Esence. ISBN 978-80-242-6586-5.

PALM, Linn. Když jde štěně do světa : co dělat a na co nezapomenout, když se k vám stěhuje štěňátko. Vyd. 1. Praha : Plot, 2014. 181 s. ISBN 978-80-7428-239-3.

PRAGEROVÁ, Klára. Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením : průvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky a další zájemce. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2020. 99 stran . ISBN 978-80-88290-54-4.

SCHWARZER, Elke. Moje motýli zahrada : nejlepší rostliny pro motýly a housenky. První vydání. Praha : Grada, 2020. 127 stran . ISBN 978-80-271-1770-3.

SLEZÁKOVÁ, Jitka. Dřeviny lešenského parku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2020]. 35 stran . ISBN 978-80-87614-60-0.

Trvalky : plané, kulturní, permakulturní. Brno : Permakultura (CS), 2020. 83 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 13. ISBN 978-80-906852-6-0.

VŠOLEK, Karel. Německý ovčák . Praha : Naše vojsko, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-206-1864-1.

Zkuste to doma sami - zahrada a balkon : 111 projektů a nápadů pro přírodní biozahradu. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Kazda, s.r.o., 2020. 190 stran . ISBN 978-80-88316-74-9.

ZVÍŘATA NEJÍME (SPOLEK). Nesvoboda : o zneužívání zvířat lidmi. 1. vydání. [Velká Ves] : Lukáš Vincour, 2020. 252 stran . ISBN 978-80-270-7844-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně