Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2020

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BREUEROVÁ, Alena. Můj rok 1950 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2020. 278 stran . ISBN 978-80-265-0912-7.

DURHAM, M. E. V albánských výšinách : putování za horskými kmeny. Vydání první. Praha : Malvern, 2019. 371 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7530-192-5.

EVOLA, Julius. Vzpoura proti modernímu světu . Vydání první. Zvolen : Sol Noctis, 2020. 547 stran ;. ISBN 978-80-973292-5-9.

FLANDERS, Cait. Méně je více : jak jsem přestala nakupovat, zbavila se věcí a přišla na to, že život má větší cenu než cokoli, co se dá koupit v obchodě. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2020. 220 stran . Dobrý život. ISBN 978-80-87529-33-1.

JEŽEK, Martin. Můj rok 1960 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2020. 224 stran . ISBN 978-80-265-0911-0.

JUNGOVÁ, Gabriela. Doma na Sibiři = At home in Siberia. Praha : Národní muzeum, 2020. 102 stran . ISBN 978-80-7036-627-1.

KROUTVOR, Josef. Pražský kavárník . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2019. 128 stran . Varia ; svazek 8. ISBN 978-80-87545-68-3.

MÁCHALOVÁ, Jana. Příběhy slavných vil renesančního Říma . Vydání první. Praha : Filosofia, 2019. 605 stran . ISBN 978-80-7007-595-1.

MOUČKOVÁ, Kamila. Kamila Moučková & Marta Kubišová : je to marný, je to marný, je to marný. Vydání druhé, v Olympii první. Velké Přílepy : Olympia, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-7376-585-9.

My a oni : domácí a cizí v lidové tradici. Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-87671-39-9.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lidový oděv ve Štítné nad Vláří-Popově . [Česko] : Markéta Mikuličáková a Animato, o.s., [2019]. 66 stran .

Sousedé : česko-rakouské dějiny. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019. 406 stran . ISBN 978-80-88304-19-7.

STARÁ, Ester. Až se ucho utrhne : 50 ilustrovaných přísloví. Vydání první. V Praze : Paseka, 2019. 129 stran . ISBN 978-80-7432-930-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Hmyz : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-677-5.

ISALSKA, Anita. Národní parky USA . Praha : Svojtka & Co., 2019. 516 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2528-6.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Příběhy stromů : stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, území odborné praoviště v Kroměříži, 2019. 151 stran . ISBN 978-80-87231-49-4.

LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz : lekce z genetiky. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 113 stran . Munice ; 4. svazek. ISBN 978-80-210-9381-2.

Motýli : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-675-1.

PASSARGE, Eberhard. Barevný atlas genetiky . 1. české vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. xv, 454 stran . ISBN 978-80-247-3099-8.

Plané rostliny : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-676-8.

Ptáci ve městě : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 191 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-678-2.

Životní prostředí Zlínska a jeho ochrana. Zlín : Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, 2016. 88 stran . ISBN 978-80-87766-04-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Režisér jako koncept : tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 297 stran . ISBN 978-80-246-4460-8.

HORNÍKOVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek : deník sběratele. Vydání první. V Chrudimi : Muzeum loutkářských kultur, 2016. 35 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906129-1-4.

CHALUPOVÁ, Simona. Uni..Co? Unima! : česká stopa v historii mezinárodní loutkářské organizace = Uni..What? Unima! : Czech contributions to the history of the International Puppetry Organization. Vydání první. V Chrudimi : Muzeum loutkářských kultur, 2019. 235 stran . ISBN 978-80-906129-6-9.

LUDVOVÁ, Jitka. Račte vstoupit do divadla = Komm rein ins Theater = Please enter our theatre. Vydání první. Praha : Institut umění - Divadelní ústav : Národní muzeum, 2019. 278 stran . ISBN 978-80-7008-411-3.

NUSKA, Bohumil. Rytmus, tvorba, divadlo : teatrologická tematika z hlediska symboloniky. III. díl,. Divadlo . Vydání první. Praha : Pražská scéna, 2019. 313 stran . Teatrologie ; svazek 22. ISBN 978-80-86102-78-8.

NUSKA, Bohumil. Rytmus, tvorba, divadlo : teatrologická tematika z hlediska symboloniky. II. díl,. Tvorba . Vydání první. Praha : Pražská scéna, 2016. 251 stran . Teatrologie ; svazek 21. ISBN 978-80-86102-77-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HNÁTEK, Miloslav. Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory. 4. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 253 stran ;. ISBN 9788090739819.

JONÁK, Ivan. Sex, disco, revoluce! : vzpomínky na zlatý časy a slávu Discolandu. První vydání. Praha : scrptd., 2019. 445 stran . ISBN 978-80-906402-3-8.

KMENTA, Jaroslav. Boss Babiš . Vydání první. Nymburk : JKM - Jaroslav Kmenta, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-87569-32-0.

KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2020 . Dvacáté páté vydání. Praha : Grada, 2020. 182 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-1034-6.

LAPÁČEK, Petr. Zmizelé koleje, zmizelá nádraží . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 399 stran . ISBN 978-80-264-2852-7.

MINÁŘ, Václav. Autoškola : moderní učebnice a testové otázky : 2020. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 279 stran . ISBN 978-80-271-1046-9.

NOVOTNÝ, Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky 2020 . Čtrnácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 205 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 9788027110377.

PASSER, Radim. 3 a 12 roku IV, aneb, Boží láska vítězí . Vydání první. Praha : Maranatha, 2019. 294 stran . ISBN 978-80-87265-17-8.

PASSER, Radim. 3 a 12 roku III, aneb, Pády a vzestupy . Vydání první. Praha : Maranatha, 2016. 339 stran . ISBN 978-80-87265-14-7.

PAVLÍK, Marek. Regiony budoucnosti : spolupráce, bezpečí, efektivita : inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe. První vydání. Praha : Grada, 2020. 221 stran . ISBN 978-80-271-1310-1.

ŠALANDA, Bohuslav. České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 212 stran . ISBN 978-80-246-4507-0.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ACCATINO, Marzia. Velká kniha mytologie : příběhy bohů a hrdinů z celého světa. První vydání. Praha : Bambook, 2019. 75 stran . ISBN 978-80-271-2523-4.

BRACH-CZAINA, Jolanta. Škvíry existence . Vydání první. Praha : Malvern, 2019. 143 stran ;. Literární věda. ISBN 978-80-7530-208-3.

CROTTS, John. Silní muži : základy vedení rodiny. Kroměříž : Didasko, [2019]. 39 stran ;. ISBN 978-80-87587-60-7.

ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa : k problémům filosofie informace. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 154 stran ;. ISBN 978-80-210-9454-3.

GRAUBNER, Jan. Chci být opravdovým křesťanem : pomůcka duchovního doprovázení. Vydání třetí. [Zlín] : Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., 2019. 75 stran . ISBN 978-80-906564-9-9.

HLAVÁČEK, Petr. Proměny františkánské tradice : od teologie a filosofie ke kultuře a umění. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2019. 370 stran . Europeana Pragensia ; 11. ISBN 978-80-7308-947-4.

Hledání boží tváře . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 313 stran . ISBN 978-80-246-4386-1.

HLOUCHOVÁ, Hana. Komenský mu říkal synu : kým vším byl Petr Figulus Jablonský?. První vydání. Výprachtice : Klíček, 2019. 63 stran . ISBN 978-80-907667-0-9.

CHINMOY, šrí,. Dárce a příjemce = The giver and the receiver. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2019. 119 stran ;. ISBN 978-80-88324-07-2.

Islám a křesťanství : sborník k poctě Luboše Kropáčka. První vydání. [Chomutov] : Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019. 223 stran . ISBN 978-80-87127-78-0.

JEŽKOVÁ, Alena. Tichá srdce : kláštery a jejich lidé. Vydání druhé. Praha : Tichá srdce s.r.o., 2019. 445 stran . ISBN 978-80-905851-8-8.

Kniha mytologie . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 351 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-786-4.

KREKULOVÁ, Tereza. Vše je dobré, vše je jedno : rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo. Vydání první. Praha : Trigon, 2019. 278 stran ;. ISBN 978-80-87908-38-9.

MÁCHAL, Jan. Bájesloví slovanské . Vydání 3. [Bílovice] : Černý Drak, 2019. 153 stran . Slovanská knihovnička. ISBN 978-80-907324-4-5.

MLEJNEK, Josef. Boj o svatého Vladimíra : křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 stran ;. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-493-3.

MORIAU, Bernadette. Proč já? : příběh zázračného uzdravení v Lurdech. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 168 stran ;. ISBN 978-80-7553-763-8.

Na rozhraní času : litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět. [Praha] : Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v NLN, s.r.o., 2019. 293 stran . ISBN 978-80-87784-54-9.

NANCY, Jean-Luc. Nečinné společenství . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 158 stran ;. Limes. ISBN 978-80-246-3866-9.

NEUBAUER, Zdeněk. Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983. Vydání první. Praha : Malvern, 2019. 363 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7530-207-6.

SIOSTRZONEK, Petr Prokop. Svatá země : z pouště do Jeruzaléma srdcem, vzpomínkami, rozjímáním a modlitbou. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2019. 188 stran . Poutník ; svazek 4. ISBN 978-80-7566-100-5.

STEIGER, Ivan. Přísloví krále Šalomouna . První vydání. Praha : Česká biblická společnost, 2018. 240 stran . ISBN 978-80-7545-080-7.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

BRAKE, Mark. Teorie velkého třesku a věda, aneb, Co nás populární americký seriál může naučit o fyzice, vlajkách a idiosynkrazii vědců . 1. vydání českého překladu. Praha : Matfyzpress, 2019. 209 stran ;. Popularizace. ISBN 978-80-7378-403-4.

GIFFORD, Clive. Super vesmír . Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 207 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-555-8.

SZIMETHOVÁ, Monika. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7454-479-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ARSEN'JEV, Vladimir Klavdijevič. Děrsu Uzala . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 399 stran . ISBN 978-80-7553-778-2.

Florencie . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-194-0.

HEJNA, Michal. Podzemí Berounska a Hořovicka : za tajemstvím jeskyní, štol a dolů.. Vydání první. [Beroun] : Machart, 2019. 139 stran . ISBN 978-80-87938-84-3.

Itálie. 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2019. 183 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-086-7.

KAISER, Vladimír. Můj pantáta svatý Jakub : osm let na svatojakubských cestách po Evropě. Ústí nad Labem : Albis international, 2019. 347 stran . ISBN 978-80-86971-64-3.

KOPÁČEK, Jaroslav. Jak vzniká počasí . Vydání druhé, rozšířené a upravené. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 333 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4423-3.

LAVAY, Martin. Měsíční šachta : podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně. 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 374 stran . ISBN 978-80-7597-558-4.

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track. Vydání: první. Zlín : Oddělení cestovního ruchu a informací a Oddělení tiskové Magistrátu města Zlína, 2019. 56 stran . ISBN 978-80-87766-15-6.

ŠRÁMEK, Vladimír. NY : z Nového světa. Vydání první. [Brno] : Srdeční výdej, 2019. 49 stran . Cesty ; 2. svazek. ISBN 978-80-905904-7-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Biografický slovník českých zemí. Han - Hau . Vydání první. Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Academia, 2019. ix stran, stran 160-316. ISBN 978-80-200-3021-4.

ENC, Petr. Za 5 minut 12 . Vydání první. Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2019. 271 stran . ISBN 978-80-87624-73-9.

GOLEC, Martin. Fenomén Býčí skála : krajina, jeskyně a člověk. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2019. 262 stran . Archeologica. ISBN 978-80-7422-420-1.

HRBKOVÁ, Kateřina. Jak se u nás žilo ve středověku . Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2019. 64 stran . ISBN 978-80-7402-357-6.

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Slavné Češky a jejich blízcí . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 199 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-791-8.

JURMAN, Oldřich. Převrat : pravda, fámy a lži o 17. listopadu. Vydání první. Praha : Česká citadela, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-907681-0-9.

KODET, Josef. Obušky a něžná revoluce : příběh listopadu 1989. První vydání. Jihlava : Altenberg, 2019. 47 stran . ISBN 978-80-907559-3-2.

KROUPA, Daniel. Sametová revoluce po 30 letech . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 133 stran . ISBN 978-80-246-4449-3.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy . Vydání třetí, ve Vyšehradu druhé. V Praze : Vyšehrad, 2020. 702 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Kulturní historie. ISBN 978-80-7601-250-9.

LIMONOV, Eduard. Posvátná monstra . Praha : Délský potápěč, 2020. 253 stran ;. ISBN 978-80-906390-9-6.

MAREŠ, Jaroslav V. Největší záhady české historie . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 341 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-940-0.

Marie Terezie vévodkyně Savojská a české země . Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2019. 251 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Opera Facultatis theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXXIV. ISBN 978-80-7422-695-3.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . První vydání. Slušovice : Monument, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-88143-27-7.

ONDŘEJ, z Řezna,. Husitská kronika ; Dialog o českém kacířství. Vydání první. Praha : Argo, 2020. 341 stran . Memoria medii aevi ; svazek 27. ISBN 978-80-257-3076-8.

PAPRČKA, Milan. Náchodsko z nebe = Náchod region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 133 stran . ISBN 978-80-88259-67-1.

PAPRČKA, Milan. Říčansko a Brandýsko z nebe = Říčany and Brandýs region form heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 133 stran . ISBN 978-80-88259-66-4.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety . Vydání druhé. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2019. 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87130-49-0.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice dříve a dnes : album dvojic historických a soudobých fotografií. 2. vydání. Luhačovice : Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, 2018. 59 stran . Prameny. ISBN 978-80-905612-1-2.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice a Židé : historie židovských obyvatel a návštěvníků Luhačovic. Vydání první. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-87130-50-6.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice : [příběhy místa] : s mapkou kulturních památek a pamětihodností. Havřice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, 2017. 24 nečíslovaných stran .

PETRÁKOVÁ, Blanka. Velké ženy v malých lázínch : veřejně činné ženy, političky, publicistky, bojovnice za ženská práva a umělkyně v Luhačovicích před 100 lety : Muzeum luhačovického Zálesí 8. března 2018 až 24. června 2018. Luhačovice : Muzeum luhačovického Zálesí, 2018. 1 složený list (12 stran) .

SKŘIVAN, Aleš. Rudí barbaři před branami : první opiová válka 1839-1842. První vydání. Praha : Epocha, 2019. 280 stran . Polozapomenuté války ; svazek 45. ISBN 978-80-7557-210-3.

VAŠÁK, Vašek. Osobnosti mezi řádky : rozhovory : Miroslav Donutil, Hynek Bočan, Irena Dousková, Radůza, Pavlica a Redl, Vlastimil Třešňák, Iva Bittová, Petr Pavel, Jaroslav Čvančara, Ota Ulč, Anna Gregor, Věra Doušová, Jan Jelínek, George Agathonikiadis, Paul Millar, Marian Karel, Václav Kopta, Hynek Čermák, Ondřej Sokol, Josefína, Emílie a Antonie Formanovy, Janek Ledecký, Alena Mihulová, Otmar Oliva, Steve Loveček Lichtag, Svatopluk Smola, Jitka Zelenková, Karel Schwarzenberg. České vydání první. Praha : Vašut, 2019. 247 stran . ISBN 978-80-7541-171-6.

Ve stínu války : Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945. Vydání první. Ústav pro studium totalitních režimů ; Ústav pro studium totalitních režimů ; 2019. 466 stran . ISBN 978-80-88292-51-7.

VYBÍRAL, Zdeněk. Tábor : o městě-pevnosti. 1. vydání. Tábor : město Tábor, 2020. 149 stran . ISBN 978-80-907746-0-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

BACHTÍKOVÁ, Adéla. Sto plus jedna etiketa : nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900-1926. Praha : Národní muzeum, 2019. 227 stran . ISBN 978-80-7036-616-5.

ČERNOCKÝ, Pavel. Takoví jsme byli.. : na dobu prvních rokenrolů a diskoték spolu s autorem vzpomínají Karel Šíp, Pavel Chrastina, Pavel Sedláček, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Miroslav Macek a další.. Vydání první. Praha : Nakladatelství BVD, 2019. 164 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88216-15-5.

Jistebnický kancionál : Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7 : kritická edice = Jistebnice Kancionál : Prague, National Museum Library II C 7 : critical edition. 2. svazek,. Cantionale . 1. vydání. Chomutov : L. Marek, 2019. 323 stran . Monumenta Liturgica Bohemica ; iii. ISBN 978-80-87127-98-8.

KRÁTKÝ, Jiří. Nejvýznamnější varhany v České republice . 1. vydání. V Brně : CPress, 2019. 267 stran . ISBN 978-80-264-2859-6.

PLACHTA, Bodo. Příbytky hudby : místa, kde žili a tvořili slavní hudební skladatelé pěti století. 1. vydání. Brno : Kazda, 2019. 191 stran . ISBN 978-80-88316-25-1.

VRBA, Pavel. Yvetta Simonová a její osudoví muži . Třetí doplněné vydání. Zvole u Prahy : Andrej Šťastný, 2015. 215 stran . ISBN 978-80-86739-63-2.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Modelové otázky k přijímací zkoušce z chemie na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020. 165 stran ;. ISBN 978-80-7444-075-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Interpunkce expres . 1. vydání. Brno : Edika, 2020. 136 stran . ISBN 978-80-266-1490-6.

KOHOUTOVÁ, Alexandra. Slova z pekla . První vydání. Praha : Pointa, 2019. 88 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88335-48-1.

KUČERA, Miloš. Rilkovy „Duineser Elegien“ : interpretace (a deklamace). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 231 stran ;. ISBN 978-80-246-4335-9.

LUKAVEC, Jan. Imaginární zoologie . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2019. 283 stran . ISBN 978-80-7564-043-7.

MALÝ, Radek. Ofélie a její sestry : motiv utonulé dívky v evropské poezii. První vydání. Brno : Host, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-7577-907-6.

PAZOUREK, Karel. Šifry pro kluky a holky . 1. vydání. Brno : Edika, 2020. 94 stran . ISBN 978-80-266-1503-3.

PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 122 stran ;. MUNI arts 100. ISBN 978-80-210-9266-2.

PROKŮPEK, Tomáš. Sekora : mravenčí a jiné práce. Vydání první. Moravské zemské muzeum ; Moravské zemské muzeum ; 2019. 334 stran . ISBN 978-80-7028-528-2.

ŘÍHA, Jakub. Nerudův verš . První vydání. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2019. 158 stran ;. ISBN 978-80-88069-85-0.

SÝKORA, Michal. Philip Roth : život a dílo mistra moderní prózy. První vydání. Brno : Host, 2019. 318 stran ;. ISBN 978-80-7491-549-9.

ŠPIRIT, Michael. Textologie dnes : (příručka pro začínající editory). Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019. 267 stran ;. Varianty ; svazek 12. ISBN 978-80-88069-90-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

MIZEROVÁ, Alena. Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin : Munipress, nakladatelství Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-210-9414-7.

Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 143 stran . Varia ; 83. svazek. ISBN 978-80-7308-958-0.

TIŠLIAR, Pavol. Výstava v archivu : teorie a praxe. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 109 stran . ISBN 978-80-210-9406-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

HEMME, Heinrich. Heuréka : matematické hádanky s překvapivým řešením. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 174 stran . ISBN 978-80-262-1508-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AWDISH, Rana. V šoku : jak se ze mě stala lepší doktorka, protože jsem málem umřela. 1. vydání. Praha : Cesta domů, 2019. 271 stran ;. ISBN 978-80-88126-57-7.

BENEŠ, Vladimír. Vladimír Beneš : mé cesty do hlubin mozku. Vydání první. Praha : Martin Moravec, 2019. 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-6464-9.

BŘEZINOVÁ, Ivona. Taneční v noční košili : 52 příběhů nejen pro seniory pro oživení vzpomínek. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2020. 143 stran ;. ISBN 978-80-88290-33-9.

CABY, Filip. Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou . Vydání první. Praha : Portál, 2019. 246 stran . ISBN 978-80-262-1548-6.

Fyzikální léčebné metody pro praxi . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 199 stran . ISBN 978-80-271-0478-9.

LIBOVÁ, Ľubica. Ošetřovatelský proces v chirurgii . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 162 stran . Sestra. ISBN 978-80-271-2466-4.

MALÁ, Michaela. Homo psychoticus III, aneb, Návrat do práce . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 162 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 22. ISBN 978-80-7553-781-2.

MCKAY, Matthew. Emoce pod kontrolou . Vydání první. Praha : Portál, 2020. 262 stran ;. ISBN 978-80-262-1561-5.

MIHULOVÁ, Světlana. Obličejová jóga : pro začátečníky a mírně pokročilé : I. fáze - budovací. Olomouc : ANAG, [2019]. 190 stran . ISBN 978-80-7554-241-0.

MORAVCOVÁ, Iva. Zářit a nevyhořet : syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 253 stran . ISBN 978-80-7617-962-2.

NEDOMA, Gabriela. Přírodní afrodiziaka : přírodní léčba a recepty z léčivých rostlin pro větší požitek z milování. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-204-5287-0.

PECK, Alice. Léčivá příroda : jak může šinrin joku, uzemnění, pobyt venku nebo jen otevřené okno uzdravovat. Olomouc : ANAG, [2019]. 147 stran . ISBN 978-80-7554-239-7.

PECHOVÁ, Karolína. Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku. Vydání 1. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. 201 stran . ISBN 978-80-88361-01-5.

Příběhy naší slané vody luhačovské zvláště pak Vincentky, aneb, "Nemocnému k útěše zdravému k potěše!" . Havřice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, o.s., 2019. 52 nečíslovaných stran .

ROMANYŠYN, Romana. Tak to vidím . Vydání první. Praha : Argo, 2019. 54 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-257-2868-0.

SLIPAC, Josip. Patient blood management - proč? . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 134 stran . ISBN 978-80-7553-759-1.

ZRUBÁKOVÁ, Katarína. Nefarmakologická léčba v geriatrii . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 173 stran . Sestra. ISBN 978-80-271-2207-3.

ŽENATÁ, Kamila. Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutické skupině. Vyd. 2., (V nakl. Kolem 1.). Praha : Kolem, 2015. 243 s. ;. Arteterapie a sebezkušenost ; 1. ISBN 978-80-905949-0-6.

ŽENATÁ, Kamila. Obrazy ze snů : sen jako průvodce životem. Vydání první. Praha : Kolem, 2019. 280 stran ;. Arteterapie a sebezkušenost ; IV. ISBN 978-80-905949-6-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BALÍK, Stanislav. Od Palackého k Babišovi : česká politika 19. až 21. století. První vydání. Dokořán ; Dokořán ; 2019. 349 stran . Bod. ISBN 978-80-7363-968-6.

BAROCH, Pavel. Mengeleho dvojče A-782 . Praha : Zeď, 2020. 149 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907674-1-6.

BROWNELL, Will. První nacista : Erich Ludendorff - generál, který umožnil Hitlerův nástup k moci. Vydání první. Praha : Academia, 2020. 256 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-3015-3.

Čechoslovakismus . Vydání první. Praha : NLN : ÚSD, 2019. 478 stran . ISBN 978-80-7422-679-3.

DENEEN, Patrick J. Proč selhal liberalismus . Vydání první. Praha : Academia, 2019. 176 stran ;. XXI. století ; sv. 52. ISBN 978-80-200-3050-4.

GUILLAUMIN, Maud. Jackie : čtyři dny, které jí změnily život. Vydání první. [Trnová] : Bourdon, [2017]. 264 stran ;. ISBN 978-80-906728-1-9.

HEMZA, Tomáš. Rozhodující síla strany : aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967). Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 328 stran ;. Fontes ; 27. svazek. ISBN 978-80-7308-950-4.

HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? : vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2019. 349 stran . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4411-0.

KYSELA, Jan. Populismus v demokratickém právním státě hrozba nebo výzva? . Vydání první. Praha : Leges, 2019. 247 stran ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.

LIPSTADT, Deborah E. Antisemitismus: tady a teď . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 263 stran ;. ISBN 978-80-7553-761-4.

ŠÁRKA, Josef. Studentské hnutí odporu . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 215 stran . ISBN 978-80-246-4426-4.

T.G.M. v kostce . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., [2020]. 106 stran, . ISBN 978-80-88304-23-4.

THOMAS, Gordon. Stínové válečnice : neohrožené ženy z amerických a britských tajných služeb za druhé světové války. Vydání první. Praha : Práh, 2019. 255 stran ;. ISBN 978-80-7252-833-2.

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Hrozba radikalizace : terorismus, varovné signály a ochrana společnosti. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 198 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-2031-4.

^ nahoru ^


16. Právo

COLSON, Charles W. Je čas pro restorativní justici . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 14 stran ;. ISBN 978-80-7553-744-7.

DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. Díl první,. Obecná část . 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran ;. ISBN 978-80-7552-187-3.

JANEČKOVÁ, Eva. GDPR : řešení problémů v praxi škol. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 346 stran . Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-2579-1.

KUKLÍK, Jan. Příběh československé ústavy 1920. I,. Příprava a přijetí ústavní listiny . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2020. 334 stran ;. ISBN 978-80-246-4541-4.

RANDLOVÁ, Nataša. 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. 2. díl . Vydání druhé. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 131 stran ;. ISBN 978-80-7357-708-7.

TOMEŠ, Igor. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva : 1955-2015. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 209 stran . ISBN 978-80-246-4414-1.

TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 195 stran ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-2929-4.

VESELÁ, Lenka. Jak bydlet a podnikat v nájmu . První vydání. Praha : Grada, 2020. 323 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-2590-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BARUZZI, Agnese. Najdi mě! : mořské dobrodružství s vlkem Bernardem : zostři si zrak i myšlení. První vydání. Praha : Bambook, 2020. 48 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-271-2909-6.

BARUZZI, Agnese. Najdi mě! : lesní dobrodružství s vlkem Bernardem : zostři si zrak i myšlení. První vydání. Praha : Bambook, 2020. 48 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-271-2908-9.

BÍLKOVÁ, Jana. Posilování mentální kondice : 365 úkolů na celý rok. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-1560-8.

BLAŽEJ, Adam. Motivace dětí a mládeže ve sportu . Brno : Masarykova univerzita, 2019. 147 stran . ISBN 978-80-210-9355-3.

CYRULNIK, Boris. Když si dítě sáhne na život . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 134 stran ;. ISBN 978-80-7553-788-1.

DEIßLER, Nina. Jak překonat stydlivost, ostych a nesmělost : cesta ke zdravému sebevědomí. První vydání. Praha : Grada, 2020. 191 stran ;. ISBN 978-80-271-2895-2.

GAZDA, Jan. Kritické myšlení : dovednost (nejen) pro 21. století. První vydání. Praha : Nakladatelství P3K, 2019. 88 stran . ISBN 978-80-87343-88-3.

CHINMOY, šrí,. Astrologie, nadpřirozeno a svět Za . Doplněné vydání. Zlín : Madal Bal, 2020. 157 stran . ISBN 978-80-88324-01-0.

SHAW, Julia. Zlo : věda o temných stránkách lidství. Vydání první. V Praze : Paseka, 2020. 299 stran . ISBN 978-80-7637-047-0.

WOODMAN, Marion. Sova byla pekařova dcera : jak souvisí obezita a anorexie s potlačeným ženstvím. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2020. 196 stran ;. Astra ; svazek 5. ISBN 978-80-87529-37-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BENEŠOVÁ, Dana. Jak na vztahy, aneb, Čtyřicet temných odstínů partnerského života . Vydání první. Šlapanice : Nadační fond Holar, 2019. 205 stran ;. ISBN 978-80-906731-8-2.

COHEN, Robin. Migrace : stěhování lidstva od pravěku po současnost. V Brně : Mapcards.net, s.r.o., 2019. 224 stran . ISBN 978-80-87850-09-1.

CHORVÁT, Ivan. Volný čas, společnost, kultura : Česko - Slovensko. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. 248 stran . Studie ; 130. svazek. ISBN 978-80-7419-270-8.

JEŘÁBEK, Hynek. Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů : příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 101 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4382-3.

KAHANE, Adam. Spolupráce se nepřítelem : jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme. Vydání první. Praha : Portál, 2020. 127 stran . ISBN 978-80-262-1563-9.

NEIHARDT, John Gneisenau. Mluví Černý jelen : životní příběh svatého muže z kmene Sioux Oglala. Vyd. 2., Ve Volvox Globator 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 290 s. ;. ISBN 978-80-7511-105-0.

PIŤHA, Petr. Stav a perspektivy naší společnosti : práce z počátku 21. století. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2019. 340 stran ;. ISBN 978-80-7376-574-3.

PROCHÁZKOVÁ, Eva. Biografie v péči o seniory . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 199 stran . ISBN 978-80-271-1008-7.

VODIČKA, Ondřej. Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek . Vydání orvní. Praha : NLN, 2019. 275 stran . Středověk ; sv. 5. ISBN 978-80-7422-703-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

AGRAWAL, Roma. Stavět . První vydání. Brno : Host, 2019. 267 stran . ISBN 978-80-7577-969-4.

BONI, Valerio. Vespa : dějiny legendy od počátku do současnosti. V Praze : Slovart, 2019. 223 stran . ISBN 978-80-7529-828-7.

FRANKLIN, Liz. Zeleninové zázraky z jednoho plechu : 101 snadných a výživných jídel přímo z trouby, vhodných i pro vegetariány a vegany. [Praha] : Slovart, [2019]. 143 stran . ISBN 978-80-7529-744-0.

JANČAŘÍK, Vincenc. Svatební dar, aneb, 25 let v hotelu Alexandria . Druhé vydání. Luhačovice : Lázně Luhačovice, a. s. : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, 2014. 69 stran .

JAROŠOVÁ, Helena. Oděv, móda, tvorba . Vydání první. V Praze : UMPRUM, 2020. 261 stran . ISBN 978-80-87989-53-1.

JOCHYMEK, Jaroslav. Orkafář, šlejfíř a sicař, aneb, Stará řemesla na Slovácku . První vydání. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2019. 169 stran .

Klobouky ze spolkového šatníku : almanach Luhačovického okrašlovacího spolku Calma. Luhačovice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma s podporou města Luhačovice, 2017. 16 nečíslovaných stran .

MICHALIČKA, Václav. Pilnikářství : příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 151 stran . Etnologické studie ; 23. ISBN 978-80-210-9396-6.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : technické vědy pro základní školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7454-481-1.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Almanach Luhačovického okrašlovacího spolku Calma : vydáno u příležitosti 130. výročí vzniku okrašlovacího spolku v Luhačovicích. Druhé vydání. Havřice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, [2014]. 16 nečíslovaných stran .

Podzim : využijte úrodu ze zahrad, sadů i lesů. Praha : Burda Praha spol. s r.o., [2016]. 158 stran . Apetit sezona. ISBN 978-80-87575-57-4.

Pokrmy z jednoho hrnce : syté polévky, rychlé restované pokrmy, snadná zapečená jídla. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. 224 s. ISBN 978-80-249-1535-7.

SCHINHARL, Cornelia. Rychlokurs vaření pro vegetariány : bleskový úspěch pro začátečníky. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. 160 s. ISBN 978-80-249-1512-8 (brož.).

SOUČEK, Vladimír. Nesmrtelný Indian : legenda mezi motocykly. 1. vydání. V Brně : CPress, 2019. 302 stran . ISBN 978-80-264-2848-0.

STOČEK, Radek. Lomové chování polymerů : návody k laboratornímu cvičení. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 39 stran . ISBN 978-80-7454-878-9.

STOČEK, Radek. Polymer Fracture Behaviour : laboratory exercises. Edition: first. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 39 stran . ISBN 978-80-7454-879-6.

STOČEK, Radek. Rubber chemistry . Edition: first. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2019. 72 stran . ISBN 978-80-7454-877-2.

Tanky : příručka pro rozpoznávání. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 153 stran . ISBN 978-80-204-5310-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CHLEBUSOVÁ KANDRÁČOVÁ, Tereza. Hrajeme si na plavání . [Bolatice] : Tereza Chlebusová Kandráčová, 2019. 165 stran . ISBN 978-80-270-5976-8.

JAROŠ, Martin. Zrození Terminátora : Karlos Vémola. 1. vydání. Černošice : Ouckbooks, 2019. 183 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-6823-4.

MACHO, Milan. Fotbal : historie od počátku do současnosti. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 599 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-911-0.

MARKOPULOS, Kiro. Fitness : více než jen dřina. Nitra : B design, [2019]. 155 stran . ISBN 978-80-972029-7-2.

MATOUŠEK, Otta. Sázka : biking začíná po padesátce. Praha : IFP Publishing, 2019. 137 stran . ISBN 978-80-87383-79-7.

MELEK, Stanislav. Skialpinismus : metodika pohybu na lyžích v horských terénech. Vydání první. Brno : Jota, 2019. 222 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-556-1.

SAKUMA, Ken'ichi. Hubněte s aktivním středem těla . Olomouc : ANAG, [2020]. 93 stran . ISBN 978-80-7554-251-9.

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . Přepracované a doplněné 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 434 stran . ISBN 978-80-204-5682-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ALTARRIBA, Eduard. Objevujeme architekturu . První vydání. Praha : Grada, 2019. 47 stran . ISBN 978-80-271-2475-6.

BOLINA, Pavel. Fenomén soutoku : příběh říční krajiny na soutoku Vltavy a Berounky. Vydání první. Praha : IPR Praha : Novela bohemica, 2019. 183 stran . ISBN 978-80-87683-97-2.

CAVENAGO, Margherita. Gustav Klimt : život, osobnost a dílo. 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2019. 192 stran . Umění velkých mistrů. ISBN 978-80-255-1159-6.

Dědictví pout zbavené : 30 - památkových obnov, let demokracie = Heritage unbound : 30 restorations in 30 years of democracy. Praha : Národní památkový ústav, 2019. 270 stran . ISBN 978-80-7480-141-9.

DUCHOVNÍ PROUDY V SOUČASNÉM UMĚNÍ (KOLOKVIUM). Festival Forfest Czech Republic - Duchovní proudy v současném umění 2019 : umění a společnost = art and society. [Kroměříž] : Umělecká iniciativa, 2019. 75 stran ;. ISBN 978-80-906293-8-7.

DVOŘÁK, Martin. Návraty : 80 - 1939-2019 SUPŠ. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, 2019. 51 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907389-1-1.

GABRIEL, Michal. Michal Gabriel : v barvě a struktuře : Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-7-0.

HOERNI, Ulrich. Umění C.G. Junga . Vydání první. Praha : Portál, 2019. 270 stran . ISBN 978-80-262-1535-6.

JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Třetí vydání. Praha : Libri, 2019. 551 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7277-580-4.

KARLÍK, Viktor. Literatura = Literature. Vydání první. Praha : Revolver Revue, 2019. 252 stran . Revolver Revue ; sv. 122. ISBN 978-80-7622-005-8.

KOTTOVÁ, Karina. Instituce a divák . Vydání první. Praha : Display, [2019]. 175 stran . Cumulus. ISBN 978-80-906381-8-1.

KRAJČI, Petr. Navzdory : architekti 1969-1989-2019. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2020. 209 stran . ISBN 978-80-271-2583-8.

MORGAN, Leonie. Háčkování : barevné vlnkové vzory. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7359-459-6.

NAVRÁTIL, Ondřej. To je starý : umění středověku v komiksech. Vydání první. Brno : Dexon Art, 2019. 63 stran . ISBN 978-80-907063-2-3.

RŮT, Pavel. Hugo Steiner-Prag . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-7467-133-3.

ŠLITR, Jiří. Šlitr, Šlitr, Šlitr . Praha : Taktum ve spolupráci se spolkem Porte, [2020]. 167 stran . ISBN 978-80-270-7012-1.

UFFELEN, Chris van. Brutalismus včera a dnes : masivní, expresivní, skulpturální. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 304 stran . ISBN 978-80-247-3096-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BARBERA, Mary Lynch. Rozvoj verbálního chování : jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-210-9212-9.

KARÁSKOVÁ, Martina. Mámou hravě 2 : 100 her a nápadů pro děti. 1. vydání. Rajhradice : Martina Karásková, 2019. 244 stran . ISBN 978-80-270-7053-4.

NUSSBAUM, Martha Craven. Ne pro zisk : proč demokracie potřebuje humanitní vědy. Vydání první. Praha : Filosofia, 2017. 273 stran ;. Dnešní svět ; svazek 3. ISBN 978-80-7007-489-3.

SÁBLÍK, Radko. Učit jde i jinak, aneb, Školství je jak stařenka o holi . 1. vydání. Mníšek pod Brdy : Ing. Radko Sáblík, 2018. 173 stran ;. ISBN 978-80-270-4626-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

FRY, Hannah. Hello world : jak zůstat člověkem ve světě algoritmů. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2020. 251 stran . ISBN 978-80-7601-246-2.

KREJČÍ, Matěj. DigiDetox : jak na digitální minimalismus. První vydání. Praha : Pointa, 2019. 217 stran . ISBN 978-80-88335-42-9.

PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 432 stran . Myslíme v.. ISBN 978-80-271-2891-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HOLEC, Josef. Zemědělství a potraviny . První vydání. Praha : Profi Press s.r.o., 2019. 223 stran . ISBN 978-80-86726-98-4.

PRACHAŘ, Jan. Poohlédnutí nejen za kunovskou honitbou . [Kunovice] : Jan Prachař, 2020. 133 stran . ISBN 978-80-270-7536-2.

ROGERS, Geoff. Ryby pro vaše akvárium . Vydání první. Praha : Slovart, [2019]. 208 stran . ISBN 978-80-7529-820-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně