Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Únor 2020

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BARREAU, Dominique. Umění žít po francouzsku : a co když nám ke štěstí už nic nechybí?. První vydání. Praha : Metafora, 2019. 184 stran . ISBN 978-80-7625-083-3.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

KŮRKA, Antonín. V Souškách : významný krajinný prvek. Kolín : Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědelství, 2017. 32 stran . Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. ISBN 978-80-270-3724-7.

ONDERKA, Pavel. Na březích Nilu = On the banks of the Nile. Praha : Národní muzeum, 2019. 113 stran . ISBN 978-80-7036-597-7.

PEJŠA, Jaroslav. Mlýnská Cidlina : významný krajinný prvek. Kolín : Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2018. 32 stran . Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. ISBN 978-80-905985-7-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

150 : 1868-2018. V Praze : Národní divadlo, [2018]. 108 stran . ISBN 978-80-7258-652-3.

18 262 dnů Husy : 50 sezon Divadla Husa na provázku. Brno : ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku vydal Všichni za jeden provázek, z.s., [2018]. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-4592-1.

Kroměříž : po stopách filmových záběrů : perla Moravy. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 15 nečíslovaných stran .

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Městské divadlo Brno : sezóna 2017/2018. Brno : MdB, [2018]. 229 stran ;.

Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku : neuč orla létat : Otto Horn Valencia, 31.7.1942-29.6.1999. Brno : Moravské zemské muzeum, 2014. [56] s. ISBN 978-80-7028-397-4.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran . ISBN 978-80-87500-77-4.

DYNTAR, Jakub. Návrh a optimalizace dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace . Vydání: první. Praha : FinEco, 2018. 203 stran . ISBN 978-80-86590-15-8.

HÁLEK, Vítězslav. Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. 275 s. ISBN 978-80-7435-325-3.

JÍLKOVÁ, Eva. Hospodářská politika a regionální rozvoj . 1. vydání. Olomouc : Moravská vysoká škola, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-7455-070-6.

NOVÁKOVÁ, Alena. Mikroskopické houby na poštovních známkách . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2019. 23 stran . Pro všední den 90. ISBN 978-80-270-5899-0.

Práce v zahraničí . 6., aktualizované vydání. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018. 39 stran ;. ISBN 978-80-7481-211-8.

Příručka mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor : vydání 2016. New York : International Federation of Accountants, [2017]. 2 svazky (2147 stran) ;. ISBN 978-80-270-2991-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BALÁŽ, Peter Lucian. Tragédie celibátu : mrtvá manželka. Kľak : nákladem autorů, 2018. 165 stran . ISBN 978-80-570-0094-5.

BAUDIŠ, Jan. Stručně o pravoslavném křesťanství : o pravoslavné křesťanské víře, pravoslavném církevním životě a dějinných cestách, po nichž se ubíralo pravoslaví v Čechách a na Moravě. 2. vydání. Olomouc : Úřad eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích, 2018. 32 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-270-5603-3.

GRAUBNER, Jan. Rok s církví . Vydání první. Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, 2018. 148 stran . ISBN 978-80-85396-00-3.

Ikona - okno do věčnosti . Olomouc : Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích, 2018. 539 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907376-0-0.

KEENER, Craig S. IVP komentář k dobovému pozadí Bible. Nový zákon . Albrechtice : Křesťanský život, [2018]. 957 stran, 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7112-204-3.

LUZATO, Moše Chajim. Da'at tvunot : pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta. 1. vydání. Chomutov : L. Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 2018. 397 stran ;. Pontes pragenses ; svazek 81. ISBN 978-80-87127-87-2.

MATURKANIČ, Patrik. Základy etiky : vybrané otázky z praktické filosofie : vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2018. 155 stran ;. ISBN 978-80-87871-05-8.

OSTŘANSKÝ, Bronislav. Současný islám: tendence a dynamika . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 19 stran . Výzvy a otázky 88. ISBN 978-80-270-5123-6.

RUIZ, Miguel. Pátá dohoda : toltécká kniha moudrosti : praktický průvodce cestou sebeovládání. Vydání druhé. Praha : Euromedia, 2017. 206 stran ;. ISBN 978-80-7549-251-7.

ŘÍHOVÁ, Ladislava. Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe . Chomutov : L. Marek, 2017. 558 stran ;. Pontes pragenses ; svazek 79. ISBN 978-80-87127-85-8.

VIDLIČKA, Jiří. Počátky vzdělávání československých studentů na pravoslavných bohosloveckých seminářích v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ve 20. letech 20. století . Olomouc : Institut pro byzantská a východokřesťanská studia, 2017. 40 stran . Východokřesťanská studia = Eastern Christian studies, č. 23 (2017). ISBN 978-80-903716-9-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

HISTORICKÁ SÍDLA V KULTURNÍ KRAJINĚ (SEMINÁŘ). Historická sídla v kulturní krajině : sborník příspěvků z celostátního semináře konaného ve dnech 13.-15. září 2017 v Hořovicích. V Praze : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, 2018. 120 stran . ISBN 978-80-86516-95-0.

KREČMER, Vladimír. Bioklimatolog a jeho životní pouť lesnickým výzkumem . Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018. 286 stran . ISBN 978-80-7417-166-6.

ROUS, Ivan. Jeskyně a doly Jizerských hor . [Liberec] : G300-spolek, spol. s r.o., 2019. 287 stran . ISBN 978-80-87213-30-8.

VANDÍK, Jan. Jsme Zlínský kraj : zajímavosti a NEJ Zlínského kraje, aneb, Co o nás možná ještě nevíte.. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 29 stran .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

1945 : konec války a obnova Československa. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 318 stran . ISBN 978-80-88292-08-1.

BERGE, Bjørn. Země, které zmizely : 1840-1975. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2019. 239 stran . Tema ; svazek 32. ISBN 978-80-7473-918-7.

BIEDERMAN, Jan. Doteky státnosti : založeno 1918 = Touches of statehood : founded 1918. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 219 stran . ISBN 978-80-7278-756-2.

BIEDERMAN, Jan. Doteky státnosti : založeno 1918 = Touches of statehood : founded 1918. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 219 stran . ISBN 978-80-7278-756-2.

BRABEC, Vladimír. Osmašedesátý očima tří generací : fakta - úvahy - názory : kolektivní monografie. Vydání první. Praha : Syndikát novinářů České republiky - Klub novinářů Pražského jara, 2018. 361 stran . ISBN 978-80-270-2821-4.

CROWHURST, Howard. Carnac a další megalitická místa v jižní Bretani . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, s.r.o., 2019. 58 stran . Pergamen ; svazek 31. ISBN 978-80-7363-964-8.

ČERNÝ, David. Nová tajemství Prahy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-271-2451-0.

EKSTEINS, Modris. Svěcení jara : velká válka a zrod moderní doby. Vydání první. Praha : Argo, 2019. 386 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historické myšlení ; svazek 79. ISBN 978-80-257-2935-9.

Jáchymov : jeviště bouřlivého století. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 428 stran . ISBN 978-80-87912-98-0.

Jaro '68 a nástup normalizace : Československo v letech 1968-1971. Vydání první. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017. 478 stran . ISBN 978-80-87912-99-7.

JENČÍK, Milan. Klatba Sudet : dramatické dějiny českého pohraničí. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 367 stran . ISBN 978-80-204-5493-5.

Jiří z Poděbrad : král český. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-7376-525-5.

KERSHAW, Ian. Na horské dráze : Evropa 1950-2017. Vydání první. Praha : Argo, 2019. 588 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2971-7.

LORENZOVÁ, Gerda. Co možná nevíte o Karlovarském kraji : sborník příspěvků Gerdy Lorenzové z Kolokvií českých, moravských a slovenských bibliografů. Vydání: první. Karlovy Vary : Biblio Karlovy Vary z.s., 2018. 66 stran . ISBN 978-80-270-4755-0.

MAREK, Jindřich. Liberec - okupace v 68 obrazech . Vydání první. Liberec : G 300, Spolek, 2018. 156 stran . ISBN 978-80-87213-29-2.

MÜCKE, Petr. Orlíčky dolů! : východní Čechy v dokumentech z období vzniku republiky. Vydání: 1. Zámrsk : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2018. 163 stran . ISBN 978-80-906918-0-3.

Naše Pustá Kamenice 2014 : souhrnný obraz současného stavu i historie pro připomenutí místním a pro zajímavost ostatním. Pustá Kamenice : Obecní úřad Pustá Kamenice, 2014. 235 s. ISBN 978-80-260-9887-4.

NICKEL, Tereza. Všichni panovníci českých zemí : od roku 623 po současnost : ilustrovaná encyklopedie knížat, králů a prezidentů. Vydání druhé. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2017. 71 stran . Bestseller. ISBN 978-80-7525-131-2.

Olomoucké baroko. 1 - úvodní svazek,. Proměny ambicí jednoho města . 1. vyd. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2010. 455 s. ISBN 978-80-87149-38-6.

PATKOVÁ, Jana. Sametová revoluce Liberec 89 . Vydání první. [Liberec] : G300-spolek, [2019]. 191 stran . ISBN 978-80-270-7161-6.

PAUKRT, Martin. Trans fines nostros : svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku : katalog výstavy ze dne 9. června 2018. Zámrsk : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2019. 99 stran . ISBN 978-80-906918-7-2.

PEŠA, Vladimír. Cvikov : město na úpatí Lužických hor. Vydání první. Česká Lípa : Deus, 2018. 415 stran . ISBN 978-80-270-4591-4.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

ŠTINDL, Ondřej. 50 podivuhodných postav . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2018. 310 stran . Echo. ISBN 978-80-270-4369-9.

Velká kniha starověký Egypt : objevte jednu z největších civilizací, která kdy obývala naši planetu : faraoni, pyramidy, hieroglyfy. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7525-115-2.

Velká kniha Římská říše : vzestup a pád nesmrtelného impéria a jeho kulturní odkaz : císařové a válečnictví, kultura a zábava, náboženství a mytologie. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7525-119-0.

Velká kniha - tajemný středověk . Vydání první. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018. 159 stran . ISBN 978-80-7525-170-1.

Velká kniha - Starověký Egypt : objevte jednu z největších civilizací, která kdy obývala naši planetu : faraoni, pyramidy, hieroglyfy. Vydání druhé. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018. 160 stran . Bestseller. ISBN 978-80-7525-156-5.

ŽŮREK, Václav. Centrum medievistických studií . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 15 stran . Prostory společné paměti 86. ISBN 978-80-270-4759-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

DIETZ, Roman. Severočeská filharmonie Teplice : historie a současnost = North Czech Philharmonic : history and present = Nordböhmische Philharmonie Teplice : Geschichte und Gegenwart : da capo 1838-2018. 2. doplněné a rozšířené vydání. Teplice : Severočeská filharmonie Teplice, 2018. 253 stran . ISBN 978-80-270-3741-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BLADON, Rachel. Malala Yousafzai . First published. Oxford : Oxford University Press, 2019. 66 stran . Oxford bookworms library. Stage 2. Factfiles. ISBN 978-0-19-463390-1.

DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne. Praha - Paříž : do vlastních rukou. Vydání druhé, pod tímto názvem a v nakladatelství Argo první, upravené. Praha : Argo, 2019. 293 stran ;. ISBN 978-80-257-2945-8.

Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu. Praha : Národní divadlo, [2018]. 133 stran . ISBN 978-80-7258-683-7.

VÁLKA A KONFLIKT V ČESKÉ LITERATUŘE (KONGRES). Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2015. 474 stran ;. ISBN 978-80-88069-13-3.

VOLNÝ, Zdeněk. Toulky českou minulostí. Patnáctý díl . První vydání. Praha : Via facti, 2019. 213 stran . ISBN 978-80-904103-6-7.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : modelová verze : trvalý pobyt : platné od roku 2018. Čtvrté, upravené vydání. [Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. 26 stran . ISBN 978-80-7481-217-0.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : modelová verze : trvalý pobyt : platné od roku 2018. Třetí, upravené vydání. [Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2017. 26 stran . ISBN 978-80-7481-191-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

ANDREE, Zdenka. Století knihoven : 1919-2019. Vydání první. Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 2019. 30 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7055-238-4.

KARLSSON, Blanka. Comenius och Finspongshandskriften : samlade verk om Finspongshandskriften 1991-2017 = Komenský a Finspongský rukopis : sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017. Norrköping : Blanka Pragensis, 2018. 750 stran v různém stránkování . Limited edition. Publikationsserie ; no. 6. ISBN 978-91-637-8822-2.

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM - GENDER A VĚDA. Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2017. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., [2019]. 60 stran . ISBN 978-80-7330-346-4.

ORAVOVÁ, Monika. Trénujeme mozek s knihovnou . Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2018. 22 stran . ISBN 978-80-7054-258-3.

PERUTKOVÁ, Petra. Horizont 2020 : akce Marie Skłodowska-Curie. Aktualizované vydání. Praha : Technologické centrum AV ČR, [2016]. 39 stran ;. ISBN 978-80-86794-50-1.

SELUCKÁ, Alena. Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy . Brno : Technické muzeum v Brně, [2018]. 109 stran . ISBN 978-80-87896-40-2.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Česká čtenářská republika : generace, fenomény, životopisy. První vydání. Brno ; Praha : Host, 2017. 445 stran . ISBN 978-80-88069-50-8.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Rodina, škola, knihovna : náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). První vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2019. 178 stran . ISBN 978-80-7577-994-6.

VÁVROVÁ, Petra. Metodika průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů . 1. vydání. Praha : Památník národního písemnictví : Národní knihovna České republiky, 2018. 43 stran . ISBN 978-80-87376-45-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AMPAPA, Radek. Case reports multiple sclerosis . Praha : We Make Media, s.r.o., 2018. 42 stran . Neurology ; 2018, červen. ISBN 978-80-87339-40-4.

BAJČIOVÁ, Viera. Case reports melanoma . Praha : We Make Media, s.r.o., 2018. 20 stran . Oncology ; 2018, leden. ISBN 978-80-87339-37-4.

BRUNA, Václav. Opilý koráb, aneb, Řeky mého života . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 347 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-5482-9.

CESTA K OPTIMÁLNÍMU SLOŽENÍ A DÁVKOVÁNÍ IONTOVÝCH INFUZÍ (KONFERENCE). Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí : (konference v Třeboni 26. a 27. dubna 2018). První vydání. Třeboň : Ardeapharma, 2018. 400 stran . ISBN 978-80-905627-2-1.

ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM ORÁLNÍ A MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE. 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie ; 3. národní konres Společnosti maxillofaciální chirurgie : 4.-6. května 2017 : sborník abstraktů. 1. vydání. Ústí nad Labem : BOS.org, s. r. o., 2017. 54 stran . ISBN 978-80-87562-64-2.

JIRKOVSKÁ, Jarmila. Case reports diabetes mellitus . Praha : We Make Media, s.r.o., 2018. 25 stran . Diabetology ; 2018, březen. ISBN 978-80-87339-38-1.

KOČENDOVÁ, Jana. Migréno, díky! . Bratislava : Eugenika, 2019. 95 stran ;. ISBN 978-80-8100-611-1.

KRAJSOVÁ, Ivana. Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací . 1. vydání. Praha : Current Media, [2018]. 226 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-32-5.

MARTINS, Isabel Minhós. Uvnitř : průvodce hlubinami mozku. 1. vydání. Praha : Baobab, 2019. 366 stran . ISBN 978-80-7515-100-1.

PETRUŽELKA, Luboš. Kolorektální karcinom . První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2018]. 202 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-7-4.

SURMAN, Craig. Fast minds : jak se vyrovnat s ADHD : (nebo když se bojíte, že ADHD máte). První vydání. Praha : Galén, [2019]. 341 stran . ISBN 978-80-7492-437-8.

VOKURKA, Samuel. Onkologie v kostce . 1. vydání. Praha : Current Media, [2018]. 271 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.

VRÁNA, David. Nádory jícnu a žaludku . První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2018]. 112 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-6-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

"Nechtění" spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Vydání první. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. 254 stran . ISBN 978-80-88292-06-7.

71. mechanizovaný prapor "Sibiřský". Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ, [2018]. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-749-4.

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K . Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 731 stran . ISBN 978-80-200-2960-7.

ČORNEJ, Petr. Jan Žižka : život a doba husitského válečníka. Vydání první. V Praze : Paseka, 2019. 855 stran . ISBN 978-80-7432-990-6.

Devět komentářů ke komunistické straně. Vydání první. Třebíč : Lidská práva bez hranic, 2017. 252 stran . ISBN 978-80-906750-0-1.

DVOŘÁK, Jaroslav. Komentáře a vzpomínky vysloužilého letce : kronika let 2007-2018. První vydání. [Třebíč] : [Jaroslav Dvořák], [2018]. 312 stran ;. ISBN 978-80-270-4356-9.

HLADÍKOVÁ, Věra. Samospráva Střekova a přidružených obcí v úřadu městského obvodu Střekov : (1850-2018). Ústí nad Labem : ÚMO Střekov, 2018. 61 stran . ISBN 978-80-270-4786-4.

HOFBAUER, Josef. Velký starý muž : kniha o Masarykovi. 1. české vydání. Olomouc : Burian a Tichák, 2018. 174 stran ;. ISBN 978-80-87274-43-9.

KAMIŃSKI, Łukasz. Hranicím navzdory : příběh Polsko-československé solidarity. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 317 stran . ISBN 978-80-87912-60-7.

MATOULEK, Jaroslav. Kbely : an airfield at the outskirts of Prague. 2nd edition. Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - MHI Prague, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-7278-739-5.

MATOULEK, Jaroslav. Kbely : letiště na okraji Prahy. 2. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 223 stran . ISBN 978-80-7278-738-8.

NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI. Jánabráchismus v České republice, aneb, Mocenské sítě v letech 2010-2017 . V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU, 2018. 274 stran ;. ISBN 978-80-263-1415-8.

Podhoubí undergroundu . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 203 stran . ISBN 978-80-88292-17-3.

Pozemní síly v roce 2017 = Czech Land Forces 2017. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 47 stran . ISBN 978-80-7278-747-0.

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-906843-2-4.

REISCH, Alfred A. Horké knihy ve studené válce : program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponu financovaný CIA. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 444 stran . ISBN 978-80-87912-97-3.

Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. I,. Albánie, Bulharsko, Československo, Česko, Slovensko, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Maďarsko, Německo (NDR), Polsko, Rumunsko . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 907 stran . ISBN 978-80-88292-11-1.

SMETÁNKA, Tomáš. Podívám se na to ráno : Pražské jaro 1968 v tajných dokumentech ministerstva zahraničí USA. 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2018. 188 stran ;. Echo. ISBN 978-80-270-4499-3.

SVITÁK, Miloslav. Pěší pluk 29 "Plk. J.J. Švece" Jindřichův Hradec . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2018. 44 stran . ISBN 978-80-7278-748-7.

SZABÓ, Miloslav. Klérofašisti . Prvé vydanie. [Bratislava] : Slovart, 2019. 207 stran . ISBN 978-80-556-3902-4.

ŠPITÁLNÍK, Zdeněk. Anthropoid : the silent witnesses. Prague : Ministry of Defence - MHI, [2018]. 42 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-741-8.

The 71st Mechanized Battalion "Siberian". Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic - MHI, 2018. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-750-0.

VALOUŠEK, Václav. Vzpomínky volyňského Čecha a válečného veterána Václava Valouška ze Stekníku . 1. vydání. Praha : Československá obec legionářská, 2018. 75 stran . ISBN 978-80-87919-52-1.

Zpravodajská brigáda : vojenský oddíl Železo 1939-1945. 1. vydání. Ořech : pro svazek obcí Region Jihozápad vydal Vladimír Glaser, 2015. 35 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-9062-5.

ŽÁČEK, Pavel. Vyjádření úcty a vděčnosti : 3. sborník o protikomunistickém odboji. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha, [2018]. 511 stran . ISBN 978-80-7278-729-6.

^ nahoru ^


16. Právo

MIKEŠ, Pavel. Přehled právních předpisů o státních hranicích České republiky : (podle stavu k 1. červenci 2018). Praha : Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, 2018. 200 stran . ISBN 978-80-7616-012-5.

TICHÝ, Martin. Smrt bez spravedlnosti : mrtví Ratajského lesa. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 439 stran . ISBN 978-80-87912-90-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

SEKERKOVÁ, Lucia. Ženy predávajúce nádej . Vydání první. Praha : PositiF, 2017. 127, 86 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87407-23-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BERNET, Tobias. Jak zajistit dostupné bydlení? . Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., [2018]. 26 stran . ISBN 978-80-7330-336-5.

BEVERIDGE, William Henry Beveridge baron,. Plán sociální bezpečnosti : výtah z Beveridgeovy zprávy. [Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2018]. 67 stran ;. ISBN 978-80-87348-47-5.

CÉZOVÁ, Veronika. Jsem jedno ucho . Praha : Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 2018. 118 stran . ISBN 978-80-270-4448-1.

DAM'JE, Vadim Valer'jevič. Ocelové století : sociální historie sovětské společnosti. V Praze : Nakladatelství AF, 2018. 421 stran ;. ISBN 978-80-906439-3-2.

DRAHÝ, František. SARPO : charakteristiky odsouzených v českých věznicích : deskriptivní studie. [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-270-5197-7.

FORMÁNEK, Vítek. Přes překážky, osudu navzdory . Brno : Šimon Ryšavý, 2019. 330 stran . ISBN 978-80-7354-206-1.

MACELA, Miloslav. Krátkodobá pěstounská péče : historie, praxe, perspektivy. Brno : Sdružení pěstounských rodin z.s., [2019]. 126 stran . ISBN 978-80-270-5529-6.

MIRACOLATO, Suzzana. Tajný deník svádění : proč žádné pravidla v lásce (ne)fungují. [Česká republika] : [nakladatel není známý], 2019. 103, 83 stran ;. ISBN 978-80-570-0871-2.

TOPINKA, Daniel. Cizinci v Brně : vztahy, vazby a sítě podpory. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-7364-082-8.

URBAN, David. Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-7422-637-3.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Grilování : perfektní maso. [Praha] : Mladá fronta, 2018. 81 stran . ISBN 978-80-204-4922-1.

HODIS, Karel. Technické památky v Černotíně a v Hluzově . Černotín : Obec Černotín, 2015. 56 stran .

Kapitoly z konzervace a restaurování plastů . Vydání první. Brno : Metodické centrum konzervace - Technické muzeum v Brně, [2018]. 64 stran . ISBN 978-80-87896-55-6.

MUDROŇ, Lubomír. Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií . Brno : Moravské zemské muzeum, 2018. 49 stran . ISBN 978-80-7028-503-9.

NĚMEC, Jan. Stopou motocyklu Čechie-Böhmerland : putování po místech spojených s legendárními motocykly a jejich tvůrcem. Rumburk : Město Rumburk, 2018. 48 stran . ISBN 978-80-87513-24-8.

SANTOLÍK, Ondřej. Magion, jeho předchůdci a následovníci . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 19 stran . Věda kolem nás. Výzvy a otázky, 85. ISBN 978-80-270-4760-4.

STEINHAUSER, Ladislav. Příběhy potravin . I. vydání. Brno : Steinhauser s.r.o. : Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, 2018. 434 stran . ISBN 978-80-903793-5-0.

Tajemství syrové stravy : 90 nejlepších raw receptů z kuchyně Secret of raw. 1. vyd. [Praha] : Secret of raw, c2014. 202 s. ISBN 978-80-88051-00-8.

TUČEK, Jan. Legendární Škoda 100110 a její sourozenci . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 152 stran . ISBN 978-80-247-3721-8.

VIRTUE, Doreen. Kuchařka syrové stravy : uzdravte sebe a svou planetu lahodnou živou stravou : [recepty pro zdraví a dlouhověkost]. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2013. 173 s. ISBN 978-80-7336-738-1.

VLK, Václav. Krby, kamna a teplovodní vytápění . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-247-4426-1.

VOKOUN, Václav. Cesta k vrtulníkům : vzpomínky na život ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech, na spolupráci s inženýrem Jaroslavem Šlechtou a příběhy z prostředí vývoje vrtulníku HC-2. [Praha] : Václav Vokoun, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-270-4241-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

100 let fotbalu v Chotěboři. Chotěboř : město Chotěboř, 2018. 71 stran . Chotěbořská edice ; 25. svazek. ISBN 978-80-87330-28-9.

FILIPOVÁ, Eva. Neřeš vrásky, hýčkej lásky . Vydání první. V Praze : Exempla, s.r.o., 2019. 194 stran . ISBN 978-80-904436-4-8.

Hráčská edice Pravidel golfu : platných od ledna 2019. První vydání. Praha : Česká golfová federace, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-270-4716-1.

KADLEC, Adolf. Ostaš : horolezecký průvodce. Náchod : Juko, 2016. 223 stran . ISBN 978-80-86213-57-6.

Pravidla golfu : platná od ledna 2019. První vydání. Praha : Česká golfová federace, 2018. 240 stran . ISBN 978-80-270-4715-4.

ROHÁČKOVÁ, Ivana. Zlatá obojživelnice a bronzová s knírkem : PyeongChang 2018. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-7278-740-1.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

(Jiné místo) = (Another place). V Praze : Akademie výtvarných umění v Praze, [2018]. 143 stran . ISBN 978-80-87108-84-0.

BERBER, A. S. Gloomy Sunday : Hungarian Madness. Prague : Spolek Trafačka, [2018]. 174 stran . ISBN 978-80-906811-7-0.

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Člověk, stavba a územní plánování : sborník z konference = Man, building and urban planning 11. 11 . Praha : Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování, 2018. 293 stran . ISBN 978-80-01-06482-5.

GIRSA, Václav. Hledání kontextu : 10 ročníků Ceny Břetislava Štorma : 2008-2018. [Praha] : Český národní komitét ICOMOS, 2018. 83 stran . ISBN 978-80-907103-0-6.

HNÍDKOVÁ, Vendula. Moskva 1937 : architektura a propaganda v západní perspektivě. Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2018. 181 stran . ISBN 978-80-87064-24-5.

KACHLE A KACHLOVÁ KAMNA (KONFERENCE). Kachle a kachlová kamna : sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen : Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 = Ofenkacheln und Kachelöfen : Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen : Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018. Vydání první. Ústí nad Labem : Ústecký kraj, 2018. 220 stran . ISBN 978-80-88140-14-6.

Komorní Hrádek. 3. doplněné vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2018. 24 stran . ISBN 978-80-7278-751-7.

LÉDLOVÁ, Andrea. Metafyzické večerníčky = Metaphysical bedtimestories. [Praha] : Spolek Trafačka, [2018]. 40 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906811-8-7.

MARTINKA, Lukáš. Bezdružice, Dolní Polžice, Horní Polžice, Kamýk, Kohoutov, Křivce, Loučky, Pačín, Řešín, Zhořec . 1. vyd. Radouň : Kresby historické architektury, 2013. 61 s. ISBN 978-80-87625-33-0.

Mezery v historii : sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa v Chebu. [Cheb : Festival uprostřed Evropy, 2010]. 247 s. ISBN 978-80-254-8052-6.

MLUDEK, Ivo. Můj svět : deset let fotografické soutěže. [Opava] : Charita Opava, [2019]. 135 stran . ISBN 978-80-270-5414-5.

SLÁMOVÁ, Barbora. Dvacítky : příběhy skryté v obrazech. Vydání první. V Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2019. 95 stran . ISBN 978-80-7055-236-0.

STRZYGOWSKI, Josef. Persko-indická krajina v severském umění = Perso-Indian landscape in northern art. Olomouc : Institut pro byzantská a východokřesťanská studia, 2016. 44 stran . Východokřesťanská studia = Eastern Christian studies, č. 22 (2016). ISBN 978-80-903716-8-2.

VALENTA, Ladislav. Obec Černotín : kříže, pomníky a sakrální stavby. Černotín : Obec Černotín, 2015. 42 stran . ISBN 978-80-270-1290-9.

ŽIŽKA, Jan. Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách . 2. vydání. Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2018. 591 stran . ISBN 978-80-86516-92-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

90 let školy ve Smetanově ulici v Chotěboři : 1928-2018. 1. vydání. Chotěboř : Město Chotěboř, 2018. 167 stran . Chotěbořská edice ; 24. svazek. ISBN 978-80-87330-27-2.

MACEK, Jakub. Být v obraze 2 : mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2019. 287 stran . ISBN 978-80-7591-011-0.

Nakresli cestičku : nakresli a setři = nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-49-4.

SOLTER, Aletha Jauch. Bez trestů a odměn : . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2019. 228 stran ;. ISBN 978-80-7553-723-2.

STEINER, Rudolf. Utváření vyučování na základě poznání člověka : osm přednášek pro učitele Svobodné waldorfské školy ve Stuttgartu od 12. do 19. června 1921. 1. české vydání. Praha : Asociace waldorfských škol České republiky, 2018. 134 stran ;. Přednášky pro učitele Svobodné waldorfské školy ve Stuttgartu od 12. do 19. června 1921. ISBN 978-80-907148-2-3.

Studium v zahraničí . 6., aktualizované vydání. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018. 39 stran . ISBN 978-80-7481-209-5.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

VANĚK, Jiří. Jak na Internet bezpečně . 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2018. 101 stran . CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-29-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BLÄTTLER KLVAŇOVÁ, Linda. Jak pastevečtí psi chrání stáda : metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů : metodika AOPK ČR. Vydání: první. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. 46 stran . Metodika AOPK ČR. ISBN 978-80-88076-80-3.

KOREC, Evžen. Jak prodloužit život vašeho psa . 1. vydání. Praha : Ekospol a.s., 2019. 191 stran . ISBN 978-80-906605-2-6.

SCHLEGL-KOFLER, Katharina. Štěně . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2018. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-129-7.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně