Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2019

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BESTAJOVSKÝ, Martin. Velká kniha lidových obyčejů a nápadů . 1. revidované souborné vydání. V Brně : CPress, 2019. 256 stran . ISBN 978-80-264-2465-9.

Čeložnice ve vzpomínkách a písních. Vydání první. Čeložnice : obec Čeložnice ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i, v nakladatelství František Šalé - Albert, 2019. 203 stran . ISBN 978-80-7326-303-4.

HALBICH, Marek. Ztraceni v kaňonech a na rančích : sociální a ekologická adaptace Tarahumarů v severním Mexiku. Vydání první. Praha : Togga, 2019. 420 stran . Andrias ; vol. VII. ISBN 978-80-7476-141-6.

HOLCMAN, Josef. Karel chodí po zemi : (o životě a dobách Karla Pavlištíka). Vydání první. Zlín : Klub h+Z, 2019. 225 stran . ISBN 978-80-904197-5-9.

KOMÁREK, Stanislav. Cestovní eseje z let 1991-2008 . Vydání 2., v nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2018. 449 stran ;. ISBN 978-80-200-2843-3.

RANTANEN, Miska. Kalba ve spoďárech : Kalsarikänni : pij a žij jako Fin. Vydání první. Praha : Paseka, 2019. 181 stran . ISBN 978-80-7432-966-1.

RUSSELL, Helen. Atlas štěstí : za tajemstvím štěstí kolem světa. Vydání první. V Brně : Jota, 2019. 277 stran . ISBN 978-80-7565-442-7.

SCHUTT, Bill. Přírodopis kanibalismu : o lidojedech, placentách, prášku z mumie a jiných věcech. Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 286 stran . Galileo ; svazek 69. ISBN 978-80-200-2830-3.

ŠEBESTÍK, Ivo. Nizozemské listy . První vydání. Jinačany : H & H, 2018. 454 stran . ISBN 978-80-7319-129-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BORGO, Alberto. Kniha s objektivem. Zvířata . Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 27 stran . Drobek ; 11. svazek. ISBN 978-80-7585-605-0.

FARNDON, John. Zvířata v jejich přirozeném prostředí : bohatě ilustrovaný průvodce vegetačními pásy naší planety. 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-255-1119-0.

HECKER, Frank. Stopy zvířat v životní velikosti . První vydání. Praha : Grada, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-271-2191-5.

HRNČIŘÍK, Pavel. Znalostní monitorování a řízení biotechnologických výrobních procesů = Knowledge-based monitoring and control of biotechnological production processes. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 38 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-832-1.

KRÁSA, Antonín. Jak pozorovat ptáky . 1. vydání. V Brně : CPress, 2019. 295 stran . ISBN 978-80-264-2508-3.

LOMBARDO, Giulia. Atlas zvířat . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 95 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-945-1.

MEREDITH, Susan. Proč se mám starat o naši planetu? . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 46 stran . ISBN 978-80-256-2386-2.

PINNINGTON, Andrea. Ptáci našich zahrad . 1. vydání. V Brně : Edika, 2019. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-266-1357-2.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Obnova vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry. Vydání první. [Loukov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2018. 12 stran . ISBN 978-80-87556-28-3.

SLÁDEK, Karel. Ekologická spiritualita a etika . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 164 stran ;. ISBN 978-80-7553-696-9.

STRAUß, Daniela. Ptáci na naší zahradě : zážitky, pozorování, ochrana : se 44 portréty ptáků. První vydání. Praha : Grada, 2019. 93 stran . ISBN 978-80-271-2265-3.

VAN WYHE, John. Darwin : člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 160 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6252-9.

ZOMMER, Yuval. Velká kniha opeřené havěti . Vydání první. Praha : Slovart, [2019]. 64 stran . ISBN 978-80-7529-740-2.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ANG, Ien. Divákem Dallasu : soap opera a melodramatická imaginace. Vydání první. Praha : Akropolis, 2018. 185 stran ;. #POPs ; sv. č. 2. ISBN 978-80-7470-226-6.

AUGUSTOVÁ, Zuzana. Umění životu nebezpečné : reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury. Vydání první. Praha : Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2018. 389 stran ;. TT - teatrologická řada. ISBN 978-80-87299-19-7.

BLAŽEK, Bohuslav. Divadlo v proměně civilizace . Vydání první. V Praze : Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU : Nakladatelství AMU, 2018. 307 stran . Teatrologie. Divadelní studia 21. století ; svazek 14. ISBN 978-80-7331-469-9.

CYROŇ, Milan. Eduard Grečner a jeho filmy : literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958-1967. Vydání první. Praha : Václav Žák - Casablanca, 2018. 319 stran . Filmoví tvůrci ; svazek 8. (10.). ISBN 978-80-87292-42-6.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 4, 78-92 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně se osamostatňují = The Kudlov Barn : film studios in Gottwaldov-Zlín become independent. Vydání první. [Zlín] : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907300-3-8.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 3, 61-77 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně žijí = The Kudlov Barn : Film Studios in Gottwaldov-Zlín are alive. Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2018. 254 stran .

LUKEŠ, Jan. Miloš Forman v kostce . Vydání první. Praha : Academia, 2019. 222 stran . ISBN 978-80-200-2983-6.

VEDRAL, Jan. Dramaturg . V tomto uspořádání vydání první. Brno : Větrné mlýny, 2018. 413 stran ;. ISBN 978-80-7443-332-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BÁBÍČEK, František. 100 let obchodu a řemesel v Uherském Brodě 1850-1950 . Uh. Brod : Martin Bábíček, 2018. 192 stran .

CEKOTA, Vojtěch. 75 let s trolejbusy : dalších pět let s trolejbusy a autobusy ve Zlíně a Otrokovicích : 2014-2019. Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., 2019. 37 stran . ISBN 978-80-270-5834-1.

POPESKO, Boris. Transformace systémů rozpočetnictví - od tradičních rozpočtů k systémům řízení výkonnosti = Transformation of budgeting systems - from traditional budgets to performance management systems : teze přednášky ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 32 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-772-0.

RAJNOHA, Rastislav. Strategické riadenie výkonnosti v domácich a nadnárodných spoločnostiach v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti = Strategic performance management of companies and multinational corporations in the context of globalization and sustainability : teze přednášky ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 40 stran . Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-771-3.

ŘÍHOVÁ, Zora. Úvod do IT Governance . Vydání první. V Praze : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2018. 165 stran . ISBN 978-80-245-2272-2.

VOJTOVIČ, Sergej. Vliv vnejšího prostředí na management lidských zdrojů organizací = The impact of external factors on human resource management : teze přednášky ke jmenování profesorem. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 37 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-736-2.

WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : Management Press, 2019. 243 stran . ISBN 978-80-7261-559-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ANNESLEY, Mike. Hledání štěstí : šest cest ke štěstí z celého světa. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 192 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-911-0.

BACHELARD, Gaston. Nový vědecký duch a další eseje . Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 766 stran . ISBN 978-80-7530-145-1.

BESANÇON, Alain. Náboženské otázky současnosti . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2019. 322 stran ;. ISBN 978-80-7364-088-0.

Comenius known and unknown = Komenský známý neznámý. First edition. Uherský Brod : John Amos Comenius Museum, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-907125-1-5.

ČERVENKOVÁ, Denisa. Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 155 stran ;. ISBN 978-80-246-3911-6.

DELBREL, Madeleine. Člověk mezi vírou a ateismem . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2019. 153 stran ;. Inspirace ; svazek 16. ISBN 978-80-7195-800-0.

HAVELKA, Ondřej. Starý zákon pohledem cestovatele : Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl cesty : filozofie cestování na pozadí starozákonních textů. První vydání. Praha : Akbar, 2019. 143 stran ;. ISBN 978-80-906325-2-3.

HORÁČEK, Filip. K čemu je věštění ze snů? : překlad a výklad Synesiova spisu O snech. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 453 stran ;. ISBN 978-80-7465-345-2.

HU, Barbora. Ásana jako symbol . Vydání první. Praha : Motto, 2019. 117 stran . ISBN 978-80-267-1488-0.

CHINMOY, šrí,. Dokonalost a překonávání = Perfection and transcendence. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2018. 115 stran ;. ISBN 978-80-86581-95-8.

CHINMOY, šrí,. Duše a proces reinkarnace = The soul and the process of reincarnation. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2018. 112 stran ;. ISBN 978-80-86581-96-5.

CHINMOY, šrí,. Kapky moudrosti srdce. 2. díl . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2019. 175 stran . ISBN 978-80-86581-99-6.

CHINMOY, šrí,. Ode dneška za sto let = A hundred years from now. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2018. 126 stran . ISBN 978-80-86581-65-1.

CHINMOY, šrí,. Sri Chinmoy odpovídá. Část 33 = Sri Chinmoy answers. Part 33 . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2017. 86 stran ;. ISBN 978-80-86581-90-3.

CHINMOY, šrí,. Vzácný slib duše = The soul's special promise. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2017. 67 stran ;. ISBN 978-80-86581-91-0.

JUNG, Carl Gustav. Tajemství zlatého květu : čínská kniha života. Vydání třetí. Praha : Vyšehrad, 2019. 147 stran, 10 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7601-106-9.

LAURENT, Annie. Islám : pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2019. 247 stran ;. ISBN 978-80-7566-077-0.

MUCHOVÁ, Ludmila. Bible pro ty, kdo už nejsou děti . Vydání druhé (v Tritonu vydání první). V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 175 stran ;. ISBN 978-80-7553-555-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Misálek nejen pro děti : otázky a odpovědi. Vydání první. Praha : Juhaňák Stanislav - Triton, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7553-485-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Misálek nejen pro děti . Vydání první. Praha : Juhaňák Stanislav - Triton, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-7553-485-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra : kniha pro všechny a pro nikoho = Also sprach Zarathustra : ein Buch für Alle und Keinen. Vydání první. V Praze : Rybka Publishers, 2018. 612 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-87950-24-1.

POHLREICH, Zdeňka. Místo v srdci . Vydání první. Praha : Sevruga, 2018. 139 stran ;. ISBN 978-80-906893-6-7.

REISER, Marius. Nepohodlný Ježíš . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 294 stran ;. ISBN 978-80-7553-588-7.

RUIZ, Jose. Moudrost šamanů . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 142 stran ;. ISBN 978-80-7617-272-2.

SVATOŇ, Robert. Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století : Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 243 stran ;. ISBN 978-80-7465-346-9.

VLČEK, Miroslav. Dějiny a společnost : k některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin. Vydání první. V Praze : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. 145 stran ;. ISBN 978-80-245-2253-1.

WERNISCH, Martin. Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea . První vydání. Praha : Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., 2018. 291 stran ;. ISBN 978-80-7017-262-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

CZERSKI, Helen. Neviditelná fyzika : skryté principy fungování světa kolem nás. První vydání. Praha : Grada, 2019. 287 stran ;. ISBN 978-80-271-0734-6.

ISAACSON, Walter. Einstein : člověk, génius a teorie relativity. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 160 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6279-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BALZER, Petra. Alpské průsmyky : od Hahntennjochu ke Gotthardpassu : 17 nejhezčích tras. Zlín : MotoRoute, 2018. 188 stran . ISBN 978-80-907265-1-2.

ČECH, Jakub. Jakubův cestovní deník. 2,. Continental Divide Trail . 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 370 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7597-386-3.

DAVID, Petr. Krkonoše . Praha : Soukup & David, [2019]. 176 stran . Česko všemi smysly. ISBN 978-80-86899-79-4.

DAVIS, Joan S. Je voda víc než H2O? : živel mezi mýtem a molekulou. [Praha] : Malvern, 2019. 67 stran . ISBN 978-80-7530-158-1.

GERARD-SHARP, Lisa. Itálie . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 415 stran . ISBN 978-80-7508-401-9.

HUMPHREYS, Sara. Namibie a Viktoriiny vodopády . První vydání. Brno : Jota, 2018. 380 stran . Průvodce ; svazek 196. ISBN 978-80-7565-435-9.

CHALOUPEK, Václav. Africká abeceda . Vydání první. Praha : Česká televize, 2019. 315 stran . Edice České televize. ISBN 978-80-7404-318-5.

CHRISTIANI, Kerry. Porto : do kapsy : největší zajímavosti, místní doporučení. Praha : Svojtka & Co., 2019. 160 stran . Do kapsy. ISBN 978-80-256-2523-1.

JARONĚK, Richard. Zde žijí lvi = Hic sunt leones. 1. vydání. Vizovice : Trnky-brnky s.r.o., 2015. 222 číslovaných stran, 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-904476-8-4.

JOHNEN, Ralf. Amsterdam . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2019. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-120-4.

KLAUS, Václav. Stále na cestách . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 238 stran . ISBN 978-80-204-5146-0.

KLESLO, Michal. Kyrgyzstán . Vydání první. Havířov : Ing. Michal Kleslo, 2019. 226 stran . ISBN 978-80-906940-3-3.

KLÖCKER, Harald. Tenerife . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-004-7.

KOŇAŘÍK, František. Arthur Gordon Pym v Schengenu. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., 2019. 73 stran . ISBN 978-80-907092-1-8.

LEAPMAN, Michael. Velká Británie : společník cestovatele. Vydání páté, přepracované. Praha : Knižní klub, 2019. 672 stran . Společník cestovatele. ISBN 978-80-242-6060-0.

MARČÍKOVÁ, Veronika. Zažít svobodu každý den, aneb, 800 km pěšky do Santiaga . Druhé, rozšířené vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [Veronika Marčíková], 2018. 108 stran . ISBN 978-80-270-5593-7.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. Třetí část,. Offroadové trasy . Zlín : MotoRoute, s.r.o., 2018. 129 stran . ISBN 978-80-904636-5-3.

PARNELL, Fran. Finsko . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 285 stran . ISBN 978-80-7508-399-9.

ŘEHOUNEK, Jan. Starobylým Českobrodskem mezi Výrovkou a Šemberou . První vydání. Praha : Regia, 2019. 270 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-41-2.

SOCHA, Vladimír. Monstra pravěkých moří . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-693-8.

STEWART, Iain. Vietnam . Praha : Svojtka & Co., 2019. 510 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2390-9.

TROTT, Victoria. Španělsko . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 396 stran . ISBN 978-80-7508-403-3.

TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie. Potkala jsem Sicílii, aneb, Neberte to osobně . Vydání druhé, v tomto provedení první. Praha : Práh, 2019. 181 stran . ISBN 978-80-7252-805-9.

ZIKMUND, Miroslav. Sloni žijí do sta let . Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Jota první. [Praha] : PiranhaFilm, 2019. 257 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-433-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ARGONI, Raven. Psychopat v rodině . 1. vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2018. 156 stran ;. ISBN 978-80-7439-143-9.

BAUER, Jan. Od faraonek k Maovi : příběhy z dávné i nedávné minulosti. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2019. 300 stran . ISBN 978-80-7376-547-7.

BROOKS, Ben. Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční . 1. vydání. Praha : Presco Group, a.s., 2018. 207 stran . Ella & Max. ISBN 978-80-88276-44-9.

BUBENÍČEK, Oldřich. Motowander Česko : motorkářský průvodce. Část 2,. Střední Čechy . [Zlín] : MotoRoute s.r.o. pro Motowander s.r.o., [2018]. 114 stran . ISBN 978-80-907265-0-5.

COUDENHOVE-KALERGI, Barbara. Doma je všude . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2019. 324 stran . Osudy. ISBN 978-80-7601-143-4.

ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 295 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Teologie. ISBN 978-80-7601-082-6.

DRNOVSKÝ, Pavel. Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech : každodennost ve středověku pohledem archeologie. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 344 stran, 1 nečíslovaný složený dvoulist . Archeologické studie Univerzity Hradec Králové ; svazek 3. ISBN 978-80-7465-358-2.

ESCANDELL, Víctor. Záhady : zapoj mozkové závity a vyřeš 25 záhad historie. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 63 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-790-1.

JUŘÍK, Pavel. Kinští : Bůh, čest, vlast. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2019. 167 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6220-8.

KRAMÁŘ, Josef. Valašsko-meziříčské starožitnosti 3 . Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 2018. 92 stran . ISBN 978-80-270-5552-4.

KUČERA, Karel. Praha světová : devět rozhovorů o hlavním městě. Vydání druhé. V Praze : Vyšehrad, 2019. 179 stran . ISBN 978-80-7601-096-3.

KUŠTEK, Vladimír. Československý svet v Karpatoch = Čechoslovac'kij svit v Karpatach. Prvé vydanie. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o.z., 2018. 257 stran . ISBN 978-80-971779-8-0.

LIŠKA, Vladimír. Ve stínu hákového kříže : Protektorát 1939-1945. Praha : XYZ, 2019. 198 stran . ISBN 978-80-7597-312-2.

MAREŠOVÁ, Jarmila. Veverka a Myška v Praze . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 70 stran . ISBN 978-80-00-05374-5.

MRÁZOVÁ, Renata. Velké ženy z malé země . 1. vydání. [Česko] : Renata Mrázová, 2019. 143 stran . ISBN 978-80-270-5433-6.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (11) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2019. 63 stran . ISBN 978-80-86183-81-7.

PAPRČKA, Milan. Hodonínsko z nebe = Hodonín Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-88259-42-8.

SILVESTRI, Federico. Atlas vlajek . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 95 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-956-7.

SIMON, Francesca. Darebák David. králové a královny . První vydání v českém jazyce. Praha : BB/art, 2019. 108 stran . Darebákova škola. ISBN 978-80-7595-184-7.

TOMEČEK, Radek. Uherský Brod 1918-1938 . Vydání první. V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-907125-0-8.

TURZONOVOVÁ, Božidara. Česko Slovensko : kde domov náš.. Vydání první. Říčky : Flétna, [2018]. 127 stran . ISBN 978-80-88068-37-2.

Vitajte na Kašavě . Vydání první. Říčky : pro obec Kašavu vydal Martin Leschinger - Flétna, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-88068-22-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

ELLIOTT, Paul. Guns N'Roses : život a doba rock'n'rollové kapely. Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 240 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-140-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

HONSIGOVÁ, Lucie. Stovka cvičení z českého jazyka . 4. vydání. V Praze : Fragment, 2019. 95 stran . ISBN 978-80-253-4131-5.

Jazyk jako fetiš : texty o Češích a českých Němcích 1880-1948. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 384 stran ;. Varia ; 76. svazek. ISBN 978-80-7308-903-0.

LE GUIN, Ursula K. Proč číst fantasy, jak to, že zvířata v knížkách mluví, a odkdy se Američané bojí draků = (Cheek by jowl & why are Americans afraid of dragons?). První české vydání. Praha : Gnóm! - Jakub Němeček, 2019. 191 stran ;. Pulp robot ; 2. svazek. ISBN 978-80-88299-06-6.

SALFELLNER, Harald. Franz Kafka a Praha . 1. české vyd. Praha : Vitalis, c2014. 120 s. ISBN 978-80-7253-324-4.

WINCHESTER, Simon. Profesor a šílenec : příběh vraždy, šílenství a vzniku Oxfordského slovníku angličtiny. Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 280 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-835-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

GARFIELD, Simon. Ten můj font : stručné dějiny typografie v esejích. Vydání první. Praha : Akropolis, 2018. 292 stran . ISBN 978-80-7470-204-4.

HAWKINS, Emily. Plavba za objevy . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2019. 30 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-256-2520-0.

MASTERS, Mathilda. Fujtajbl! : 101 odporných zajímavostí. 1. vydání. V Brně : CPress, 2019. 133 stran . ISBN 978-80-264-2412-3.

MYŠÁK, Miroslav. Kroměřížská zámecká knihovna. II,. Katalog 1691 . Vydání první. Olomouc : Muzeum umění, [2018]. 391 stran . Sbírky Arcibiskupství olomouckého. ISBN 978-80-88103-39-4.

Životy provoněné knihami : 19+1 příběh čtenářů z Uherského Hradiště a okolí. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2018. 147 stran . ISBN 978-80-903098-8-3.

^ nahoru ^


13. Matematika

STEWART, Ian. Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta . První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2019. 317 stran . Zip ; svazek 63. ISBN 978-80-257-2789-8.

STROUHAL, Josef. Hádej, hádej, hadači : matematické kratochvíle. 2. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 187 stran . Oko. ISBN 978-80-00-05425-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BALKO, Jan. Memorix histology . 1st edition. Prague : Triton, 2018. xxiii, 555 stran . ISBN 978-80-7553-577-1.

BRACKEY, Jolene. Alzheimer : dejte jim lásku a štěstí. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 279 stran . ISBN 978-80-7553-633-4.

BURŠÍKOVÁ, Dana. Dítě s epilepsií v prostředí školy . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 271 stran . ISBN 978-80-7553-660-0.

BUTERA, Kristen. Jógová terapie : osobní přístup k aktivnímu životnímu stylu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 256 stran . ISBN 978-80-271-0104-7.

Bylinková první pomoc . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-264-2495-6.

Bylinky a recepty našich babiček. [Česko] : Nakladatelství Milan Netolický, [2011]. 161 stran . ISBN 978-80-260-0559-9.

Diabetologie 2019 . Praha : Triton, 2019. 355 stran ;. ISBN 978-80-7553-676-1.

DOLEŽAL, Antonín. Paměti porodníka . Praha : Maxdorf, [2019]. 462 stran . ISBN 978-80-7345-597-2.

FLANDERKOVÁ, Eva. Čeština v afázii : teorie a empirie. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 157 stran . ISBN 978-80-246-4246-8.

HALL, Jean. Dýchání : jednoduché dechové techniky pro klidnější a šťastnější život. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 143 stran . Esence. ISBN 978-80-7617-008-7.

HANÁKOVÁ, Petra. Léčivé stromy : receptář. 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2018. 32 stran . ISBN 978-80-87130-44-5.

JANÁČKOVÁ, Laura. Jak rozdojit kozla : návod od Laury Janáčkové, jak získat vše!. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-204-5110-1.

JARMEY, Chris. Atlas svalů - anatomie . 3. vydání. Brno : CPress, 2019. 240 stran . ISBN 978-80-264-2503-8.

JONSEN, Albert R. Klinická etika : praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 225 stran ;. ISBN 978-80-7553-653-2.

KEIJZER, Mirjam de. Rebozo od techniky k mistrovství = The Rebozo technique unfolded : pracovní kniha rebozo-masáže. První vydání. [Česko] : [UNUECO], 2019. 158 stran . Rodolad : rodový soulad. ISBN 978-80-270-5864-8.

KNIGHTON, Kate. Proč nemám jíst jen brambůrky? . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 47 stran . ISBN 978-80-256-2385-5.

KURAS, Benjamin. K.O. sexu : jak blaho vymýtit. Praha : Eminent, 2019. 121 stran ;. ISBN 978-80-7281-541-8.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Sebeléčba : cesta ke zdraví a vitalitě. První vydání. Benešov : Start, 2017. 183 stran . ISBN 978-80-86231-63-1.

MICHALSEN, Andreas. Léčení silou přírody . Brno : Kazda, 2018. 299 stran ;. ISBN 978-80-907197-3-6.

MUKWEGE, Denis. Lékařem v africkém pekle . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2019. 216 stran . Klokan. ISBN 978-80-7543-869-0.

SCULL, Andrew T. Šílenství a civilizace : kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 528 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2942-3.

TOCHTERMANN, Anja. Dětské nemoci a jak je léčit . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 191 stran . ISBN 978-80-7336-953-8.

VÁVROVÁ, Šárka. Jak k nám tělo promlouvá : nemoc jako vzkaz duše. První vydání. Praha : Alferia, 2019. 309 stran . ISBN 978-80-271-2295-0.

WENTZ, Izabella. Hashimotova tyreoiditida : 90denní plán léčby štítné žlázy vedoucí k obnově kvality života. Olomouc : ANAG, [2019]. 382 stran ;. ISBN 978-80-7554-211-3.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XVII . Praha : Triton, 2019. 173 stran ;. ISBN 978-80-7553-678-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CIGLBAUER, Jan. Jednadevadesátníci : skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu. Vydání první. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2018. 501 stran . ISBN 978-80-7415-180-4.

ČERMÁK, Josef. The story of Czechs and Slovaks in Canada : it all began with Prince Rupert. Third edition. Luhačovice : Atelier IM, 2018. 511 stran . ISBN 978-80-85948-85-1.

DOLEŽAL, Miloš. Čurda z Hlíny : tři dokumentární povídky z protektorátu. První vydání. Brno : Host, 2019. 222 stran . ISBN 978-80-7577-803-1.

GRÜNBERG-KLEIN, Hannelore. Dokud jsou slzy . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 118 stran ;. ISBN 978-80-7364-080-4.

HEM, Mikal. Jak se stát diktátorem : nekorektní průvodce. Praha : Dobrovský, 2019. 213 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-008-9.

JUNEK, Václav. Edvard Beneš : truchlohra o prologu, šestnácti aktech, dvou mezihrách a jednom epilogu. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 461 stran . ISBN 978-80-7376-532-3.

KOLOUCH, František. Internace biskupů : internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 282 stran, xx stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 16. ISBN 978-80-200-2922-5.

LÉVY, Bernard-Henri. Říše a pět králů : ústup západu a osud světa. První vydání. Brno : Host, 2019. 254 stran ;. ISBN 978-80-7577-799-7.

LITERA, Bohuslav. Od Stalina ke Gorbačovovi : mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991. První vydání. Praha : Dokořán, 2019. 403 stran . Bod. ISBN 978-80-7363-918-1.

MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet . Vydání první. Praha : Academia, 2019. 157 stran ;. Paměť ; sv. 103. ISBN 978-80-200-2906-5.

MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2019 : úplná znění platná k 1.4.2019. Praha : Grada Publishing, 2019. 296 stran ;. ISBN 978-80-271-2435-0.

MĚŠŤAN, Jan. Písecká spojka Krále Šumavy : o víře ve změnu a touze po svobodě, která vyústila v příliš krutou daň.. 2. vydání. Písek : J&M, [2019]. 231 stran . ISBN 978-80-86154-86-2.

OBAMA, Michelle. Můj příběh . První vydání. Praha : Argo, 2019. 430 stran, 16 stran obrazové přílohy ;. ISBN 978-80-257-2713-3.

PITHART, Petr. Osmašedesátý . Čtvrté, doplněné vydání, v nakladatelství Academia první. Praha : Academia, 2019. 582 stran . Spisy Petra Pitharta ; svazek V. ISBN 978-80-200-2914-0.

POLLAK-KINSKY, Helga. Můj terezínský deník 1943-1944 a zápisky mého otce Otty Pollaka . 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 266 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7597-387-0.

RICHTER, Karel. Ve spárech bolševické revoluce . Praha : Naše vojsko, 2019. 317 stran . ISBN 978-80-206-1780-4.

SNYDER, Timothy. Cesta k nesvobodě : Rusko, Evropa, Amerika. V českém jazyce vydání první. V Praze : Paseka : Prostor, 2019. 355 stran . ISBN 978-80-7432-981-4.

ŠIMEČKA, Martin M. Jsme jako oni : rozhovor s Martinem M. Šimečkou o liberálech, pokrytcích a fašistech. Vydání první. Praha : Paseka s.r.o., 2019. 235 stran . ISBN 978-80-7432-959-3.

ŠMÍD, Marek. Vatikán a německý nacismus 1923-1945 . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 330 stran . ISBN 978-80-7553-668-6.

VALAŠSKO, MASARYK A VZNIK ČESKOSLOVENSKA (KONFERENCE). Valašsko, Masaryk a vznik Československa : sborník referátů : mezinárodní konference k 100. výročí vzniku společného státu (Činnost T.G. Masaryka, M.R. Štefánika a J.B. Kraicze před první světovou válkou) : Valašské Meziříčí 17. května 2018 M-klub zámek Žerotínů. Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2018. 82 stran . ISBN 978-80-270-5075-8.

VOLET, Héléna. Chtěli jen žít . 1. vydání. Praha : Noos, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-88117-18-6.

WOODWARD, Bob. Strach : Trump v Bílém domě. Vydání první. V Trnové : Bourdon, 2019. 458 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7611-002-1.

^ nahoru ^


16. Právo

HILTON, Fern Overbey. Obvinění z Dachau : životní příběhy ze svědeckých výpovědí a procesů s válečnými zločinci. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 294 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-2951-5.

KARÁSKOVÁ, Ivana. Zabil jsem tyrana : zastřelil tchána, který terorizoval rodinu. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 135 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; svazek č. 20. ISBN 978-80-7553-707-2.

LEXE (KONFERENCE). LEXe : právo v 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia 2018. Vydanie prvé. [Slušovice] : Monument, 2018. 180 stran ;. ISBN 978-80-88143-17-8.

MOORE, Jonathan J. Vláčen, věšen a rozčtvrcen : příběh poprav napříč historií. Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 256 stran . Pangea. ISBN 978-80-7585-568-8.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BOYCE, W. Thomas. Orchidej a pampeliška : šťastné děti - geny, výchova nebo něco jiného?. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 403 stran . ISBN 978-80-7553-691-4.

GRAF, Danielle. Moje dítě mě dohání k šílenství : jak v klidu přestát období vzdoru. 1. vydání. Brno : Edika, 2019. 207 stran ;. ISBN 978-80-266-1375-6.

IZZO, Ellie. Předané trauma : druhotný traumatický stres, zprostředkovaný šok : jak pomoci sobě a druhým. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 193 stran ;. ISBN 978-80-7553-662-4.

PETERSON, Jordan B. 12 pravidel pro život : protilátka proti chaosu. Vydání první. Praha : Argo, 2019. 413 stran ;. ISBN 978-80-257-2792-8.

SNEL, Eline. Zachovejte klid, vaše žabka dospívá : cvičení mindfulness pro teenagery a hlavně jejich rodiče. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 151 stran ;. ISBN 978-80-265-0839-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 2., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 308 stran ;. ISBN 978-80-7553-682-2.

CONTENT, Élisabeth. Zádrhele lásky . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. 151 s. Familia ; sv. 11. ISBN 978-80-7195-528-3.

Dobrovolnictví . 6., aktualizované vydání. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018. 39 stran . ISBN 978-80-7481-213-2.

DUBOVICKÝ, Ivan. Češi v Americe a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí = Czechs in America and Czech-American relations in a course of five centuries. Druhé, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2018. 198 stran . ISBN 978-80-7557-165-6.

FRASER, Evan D. G. Impérium jídla : hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2019. 444 stran . Tema ; svazek 29. ISBN 978-80-7473-781-7.

HAVLÍČEK, Stanislav. Syn buvola : Wen Anyar. Vydání první. V Praze : Paseka, 2019. 246 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-973-9.

HORÁKOVÁ, Jarmila. Systém bestie, aneb, I1 . První vydání. Kroměříž : autorka publikující na vlastní náklady, [2018]. 118 stran, 34 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-270-4757-4.

IVAŠKO, Andrej. Energeticko-informační bezpečnost Slovanského světa . Vydání: první. [Březůvky] : Mozaika, 2019. 314 stran ;. Védické vzdělání. ISBN 978-80-906948-7-3.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2019. Vydání dvacáté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2019. 107 stran102 stran .

NAGY ŠTOLBOVÁ, Tereza. Dcera padajícího listí : příběh psychoterapeutky o dětství v adopci, raném traumatu a vztahu mezi matkou a dcerou. 2., doplněné vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 190 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 19. ISBN 978-80-7553-692-1.

NÁLEVKA, Vladimír. Cesta k dohodě : vyjednávání - hra života. 1. vydání. Praha : Interquality, 2018. 249 stran ;. ISBN 978-80-905414-2-9.

O'TOOLE, Jennifer Cook. Tajná kniha pro aspergery : jak zmáknout pravidla společenského chování. 1. vydání. Brno : Edika, 2019. 262 stran . ISBN 978-80-266-1423-4.

PERRY, Gina. Ztracení chlapci : kontroverzní psychologický experiment Muzafera Sherifa ve Státním parku Robbers Cave. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 293 stran ;. ISBN 978-80-7553-667-9.

SLABÁKOVÁ, Radmila. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 317 stran . ISBN 978-80-7553-638-9.

Veřejný prostor v ohrožení? : aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha : Artefactum, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-88283-18-8.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Bezlepková Margottka. Srdcem v kuchyni : zdravé, ověřené, autorské a oblíbené recepty bez lepku, laktózy, cukru a jiných alergenů. První vydání. Praha : Powerprint, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-7568-114-0.

Campgrounds of Moravia and Silesia = Campeggio di Moravia e di Slezia. [Brno] : Jihomoravský kraj, 2018. 49, 49 stran . ISBN 978-80-87833-30-8.

HANN, Judith. Bylinky : lahodné recepty a pěstitelské rady. Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 239 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-969-7.

HARÁK, Martin. Autobusy Škoda 706 RO a RTO : historie, vývoj, technika, modifikace. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 144 stran . Retro. ISBN 978-80-271-2116-8.

HOFFMEISTER, Karoline. Háčkované šátky : módní doplněk pro každou příležitost. České vydání první. Praha : Vašut, 2018. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-066-5.

Kempy Moravy a Slezska = Campingplätze in Mähren und Schlesien. [Brno] : Jihomoravský kraj, 2018. 49, 49 stran . ISBN 978-80-87833-29-2.

KLÍMA, Petr. Luštěninová kuchařka se spoustou zeleniny . Vydání první. Praha : Smart Press, 2019. 221 stran . Jídlo jako lék. ISBN 978-80-88244-08-0.

LEX, Viola. Kempinková kuchařka : recepty pro vášnivé cestovatele. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-204-5015-9.

MANFREDI, Stefano. Nová pizza : nová éra světově populárního jídla. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 247 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-755-6.

MARXER, Ursula. Pletené šátky a šály : módní doplňky ke každému outfitu. České vydání první. Praha : Vašut, 2019. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-134-1.

MAŠKOVÁ, Žaneta. Krásná kuchařka : recepty na tělo. První vydání. V Praze : Došel karamel, 2019. 118 cm . ISBN 978-80-906960-7-5.

MOURATOGLOU, Christina. Mazi - řecká kuchyně . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 288 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-173-4.

Netradiční pečivo : trhací, loupací, opičí chléb a další. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 159 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-988-2.

OLSSON, Nina. Veggie burgery : jedinečné recepty na přípravu vegetariánských burgerů z celého světa. [Praha] : Slovart, [2019]. 160 stran . ISBN 978-80-7529-670-2.

PADULANO, Jody. Zoo z lega : 50 zvířátek krok za krokem. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 207 stran . Pikola. ISBN 978-80-7617-091-9.

PATTISON, Tracey. Zdravá jídla z pomalého hrnce . Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 239 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-813-3.

PLOKHY, Serhii. Černobyl : historie jaderné katastrofy. Vydání první. Brno : Jota, 2019. 399 stran . ISBN 978-80-7565-462-5.

SUCHÁ, Michaela. Minerální kosmetika : jak si doma vyrobit vlastní dekorativní kosmetiku. 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 191 stran . ISBN 978-80-264-2450-5.

SVOBODOVÁ, Barbora. Hravé fit recepty : sladké dobroty @baru_svobb. 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 139 stran . ISBN 978-80-264-2432-1.

ŠPAČEK, Lenka. Zdravě jíst : veganská, bez pšenice, bez cukru, bez tropických plodin. 1. vydání. Brno : Kazda, 2019. 109 stran . ISBN 978-80-88316-27-5.

ŠTECHOVÁ, Kateřina. Svíčková jako od maminky, aneb, Recepty nejen pro diabetiky . Praha : Maxdorf, [2018]. 314 stran . ISBN 978-80-7345-563-7.

ŠTĚPNIČKA, Miloš. Nový velký rybí receptář Miloše Štěpničky. České Budějovice : Dona, 2018. 316 stran . ISBN 978-80-7322-210-9.

VON BREMZEN, Anya. Kukuřice, komunismus a kaviár . Praha : XYZ, 2019. 427 stran ;. ISBN 978-80-7597-339-9.

YAMASHITA, Hideko. Danšari = Danshari : dokonalý úklid vás osvobodí. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 183 stran . ISBN 978-80-7549-588-4.

Zkuste to doma sami - kuchyně : 137 zdravějších alternativ kupovaných výrobků, které šetří peníze i životní prostředí. 1. vydání. Brno : Kazda, 2019. 190 stran . ISBN 978-80-88316-00-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

AREND, Stefanie. Jin jóga jako lék : tichá cesta, na níž osvobozujeme své tělo od každodenních potíží a duševních zátěží. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 191 stran . ISBN 978-80-7336-955-2.

HOŠEK, Arnošt. Od S.K. Baťa po současnost 1919-2019, aneb, 100 let zlínského fotbalu . Zlín : FC Fastav Zlín, a.s., [2019?]. 222 stran .

HOUDEK, Vladimír. Cesta na tenisový trůn . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2019. 253 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6293-2.

HURTA, Karel. 100 let sportu na Bystřičce . První vydání. Bystřička : TJ Sokol Bystřička, 2019. 36 stran, 76 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-5841-9.

KALITA, Marcin. Real : královský klub. První vydání. V Praze : Egmont, 2019. 146 stran . Slavné kluby. ISBN 978-80-252-4604-7.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání druhé, doplněné. Praha : Knižní klub, 2019. 372 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6297-0.

MILLER, Megan. Minecrafťák inženýr : funkční stavby a ruditové obvody. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2019. 128 stran . ISBN 978-80-251-4953-9.

NĚMCOVÁ, Jana. Mandaly inspirace : zázračná řešení. První vydání. Uherské Hradiště : Bhakti - nakladatelství Lukáš Němec, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-87074-27-5.

PERNICA, Jan. Změny nálad při tréninku v hypoxii . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-246-4249-9.

PETERS, Jo. Slow : nespěchejte, žijte pomalu. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 147 stran . ISBN 978-80-265-0857-1.

TUZIMEK, Dariusz. FC Barcelona : víc než fotbal. První vydání. V Praze : Egmont, 2019. 175 stran . Slavné kluby. ISBN 978-80-252-4602-3.

Úchvatné světové trekingové trasy : poznejte nejúžasnější trekingové trasy naší planety. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2019. 328 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2512-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BORGO, Alberto. Kniha s objektivem. Naše města včera a dnes . Praha : Dobrovský s.r.o., 2019. 27 stran . Drobek ; 12. svazek. ISBN 978-80-7585-604-3.

BUCHAROVÁ, Lenka. Šikulové tvoří dárky : vyzkoušeno v praxi, originální dárky, všechno se povede. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2019. 127 stran . ISBN 978-80-253-3974-9.

DIAS, Pavel. Ivan Soeldner : fotograf, filmař, novinář = filmmaker, journalist, photographer. Vydání první. Zlín : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 83 stran . ISBN 978-80-907300-4-5.

DUŠEK, Ondřej. K čemu jsou architekti . [Praha] : jakost, 2018. 248 stran . ISBN 978-80-270-2710-1.

FIBICHOVÁ, Zdena. Zdena Fibichová : mezi křehkostí a monumentalitou. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-2-5.

GIRGEL, Michal. Továrna = Factory. [Zlín] : Michal Girgel vlastním nákladem, [2015]. 71 nečíslovaných stran .

GOBLE, Fiona. Vyšívané radosti : 35 roztomilých námětů na výšivky, jimiž můžete ozdobit oděvy, bytové doplňky i dárky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 128 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-910-3.

HOPKINS, Owen. Jak číst architekturu : obrazový lexikon. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 173 stran . ISBN 978-80-271-0373-7.

HRBKOVÁ, Alena. Jak se fotografuje jídlo : nafoťte si vlastní kuchařku : krok za krokem : na denní světlo, foodstyling, recepty. Vydání první. Praha : Smart Press, 2019. 154 stran . ISBN 978-80-88244-09-7.

HUDEC, Petr. Kamenná čítanka : průvodce Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Maticí velehradskou, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-270-4126-8.

CHROBÁK, Ondřej. Jak se dělá galerie . 2. rozšířené vydání. V Brně : Moravská galerie, 2018. 61 stran (některé rozkládací) . ISBN 978-80-7027-326-5.

KONEČNÝ, Michal. Palace Valtice . First edition. Kroměříž : National Heritage Institute, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907400-3-7.

KOVANDA, Jaroslav. Jaroslav Kovanda : obrazy a sochy. [Zlín] : Jaroslav Kovanda - JÁSÁM ve spolupráci s Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 2018. 60 stran . ISBN 978-80-87671-34-4.

KUBLER, George. Tvar času : poznámky k dějinám věcí. Praha : PositiF, 2018. 191 stran ;. ISBN 978-80-87407-25-7.

LANDRUS, Matthew Hayden. Leonardo da Vinci . 2. vydání. V Brně : CPress, 2019. 64 stran . Muzeum v knize. ISBN 978-80-264-2235-8.

LONG, Christopher. Eseje o Adolfu Loosovi . Praha : KANT, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-7437-276-6.

MĚŘIČKA, Jan. Jan Měřička : 2005-2018. [Praha] : KANT, 2018. 206 stran . ISBN 978-80-7437-264-3.

PTÁČKOVÁ, Miroslava. Zlín Design Market 2018 . První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 1 list (8 stran) . ISBN 978-80-907038-9-6.

RÓNA, Jaroslav. Sto kreseb odněkud = One hundred drawings from somewhere. První vydání. Praha : Argo, 2019. 207 stran . ISBN 978-80-257-2624-2.

SCICLUNA, Denise. Malování zvířátek na kameny . Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 128 stran . Esence. ISBN 978-80-7617-007-0.

SOVADNÍKOVÁ, Jana. Galerie nejen na kolíčku : radost z tvorby. První vydání. [Holešov] : 3. ZŠ Holešov, 2019. 57 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-5757-3.

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Picasso v Praze : počátky sběratelstvi a vývoj výtvarné kritiky Picassova díla u nás. Vydání české první. Praha : Knižní klub, 2018. 157 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6224-6.

ŠTREIT, Jindřich. Jindřich Štreit a jeho studenti Ivana Šestáková, Petra Ocelková, Dominik Bachůrek : nechci tě ztratit. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-8-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let : kdy to bylo, kde se stalo, medvídě již nebloudilo. 2. vydání. Brno : Edika, 2019. 48 stran . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-1378-7.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let : kdy to bylo, kde se stalo, medvídě se zatoulalo. 2. vydání. Brno : Edika, 2019. 48 stran . Dětská naučná edice. Předškoláci. ISBN 978-80-266-1368-8.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Školní zralost : co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. vydání. Brno : Edika, 2015. iii, 100 stran . Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci. ISBN 978-80-266-0793-9.

DOČEKAL, Daniel. Dítě v síti : manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 207 stran . Flowee. ISBN 978-80-204-5145-3.

GABAŠOVÁ, Jitka. Asistent pedagoga a klima třídy . Praha : Raabe, 2019. 107 stran ;. Dobrá škola. Management třídy ; 2. ISBN 978-80-7496-419-0.

KOHN, Alfie. Bezpodmínečné rodičovství : cesta od odměn a trestů k lásce a porozumění. Vydání první. Praha : Malvern, 2019. 263 stran ;. ISBN 978-80-7530-155-0.

KREJČOVÁ, Lenka. Zvládáme specifické poruchy učení : dyslexie, dysortografie, dysgrafie. 1. vydání. Brno : Edika, 2019. 223 stran . Tipy a triky, jak zvládnout učivo. ISBN 978-80-266-1400-5.

MARKHAM, Laura. Aha! Rodičovství - sourozenci : jak zabránit sporům mezi sourozenci a vychovat z nich přátele na celý život. Vydání první. Praha : Kristián entertainment : Mladá fronta, 2017. 370 stran . ISBN 978-80-88130-16-1.

PÁVKOVÁ, Bohdana. Škola řeči . 1. vydání. Brno : Edika, 2019. 87 stran . ISBN 978-80-266-1384-8.

POUSSIN, Charlotte. Nauč mě, jak to mám udělat sám : pedagogika Montessori vysvětlená rodičům. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 222 stran . ISBN 978-80-256-2459-3.

SCARPA, Angela. Dítě s autismem a emoce : program pro práci s dětmi. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-262-1435-9.

SPINELLI, Patricia. Montessori pro (ne)chápavé : 3-6 let. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2019. 192 stran ;. Porozumí každý. ISBN 978-80-256-2425-8.

SPINELLI, Patricia. Montessori pro (ne)chápavé : 0-3 roky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 188 stran . Porozumí každý. ISBN 978-80-256-2424-1.

TATÍČKOVÁ, Irena. Jak přelstít školu . 2. (upravené) vydání. V Praze : Albatros, 2019. 156 stran . ISBN 978-80-00-05413-1.

VALKOUNOVÁ, Tereza. Nejlepší hry z lesních školek . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 183 stran . ISBN 978-80-264-2570-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

CHOLLET, François. Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 328 stran . Knihovna programátora. ISBN 978-80-247-3100-1.

NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019 : podrobný průvodce uživatele. První vydání. Praha : Grada, 2019. 256 stran . Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DOSTÁLKOVÁ, Kristýna. Nosework : práce i zábava nejen pro psí nos. Vydání první. Praha : Plot, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-7428-339-0.

MEIDINGER, Martina. Hortenzie v zahradě . 1. vydání. Brno : Kazda, 2019. 160 stran . ISBN 978-80-88316-24-4.

MLEZIVA, Jan-Michal. Zoo . Vydání 1. V Praze : Triton, 2018. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-580-1.

Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III,. Současné trendy v umělé obnově lesa : sborník příspěvků z celostátního semináře . Hrubá Voda 29. - 30. května 2018 . Tečovice : Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., 2018. 68 stran . ISBN 978-80-906781-2-5.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Čtyři poklady naší zahrady : náměty na činnosti a aktivity nejen v zahradě. Uherské Hradiště : Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, 2018. 28 stran . ISBN 978-80-270-4328-6.

PETRAUSCH, Georg. Včelaření ve městě . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7433-076-6.

POHL, Friedrich. Bedněný úl, košnice a jednoduché úly : úspěšné včelaření blízké přírodě. [Líbeznice] : Víkend, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7433-080-3.

PRACHAŘ, Jan. Lovecké příběhy nejen z kunovské honitby . [Česko] : [nakladatel není známý], 2019. 123 stran . ISBN 978-80-270-6094-8.

Příručka mladého zahradníka . První vydání. V Praze : Egmont, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-252-4479-1.

SCHLIEWEN, Ulrich. Akvárium . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2019. 144 stran . ISBN 978-80-7541-150-1.

SILVA, Tony. Arové : komplexní průvodce chovem. 1. vydání. Horka nad Moravou : Mgr. Jan Sojka, 2018. 234 stran . Nová exota ; 1. ISBN 978-80-270-4743-7.

SONDERMANN, Christina. Hlavolamy pro psy : hračky, hry a prolézačky pro šikovné tlapky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 111 stran . Esence. ISBN 978-80-7617-142-8.

STAHL, Horst. Bonsaje pro začátečníky : tvarování, výsadba, pěstování. Vydání první. Praha : Euromedia, 2019. 79 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-894-6.

ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Koně . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-669-3.

ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Koně : + pexeso. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-670-9.

WEGLER, Monika. Zakrslý králík : jak o něj správně pečovat a porozumět mu : odborné rady pro správný chov. České vydání druhé. Praha : Vašut, 2017. 63 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-085-6.

WOHLLEBEN, Miriam. Jak se žije u Wohllebenů : samozásobitelství v praxi. 1. vydání. Brno : Kazda, 2018. 265 stran . ISBN 978-80-907197-8-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně