Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2019

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Hudba a my : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2015. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 308 stran ;. ISBN 978-80-87500-84-2.

BREUEROVÁ, Alena. Můj rok 1969 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 207 stran . ISBN 978-80-265-0823-6.

GRYCZOVÁ-KOLÁČKOVÁ, Jiřina. Jiskřičky naděje . Rožnov pod Radhoštěm : Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 179 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-63-5.

JEŽEK, Martin. Můj rok 1979 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 208 stran . ISBN 978-80-265-0838-0.

KNAPÍK, Jiří. Mezi pionýrským šátkem a mopedem : děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 727 stran . Šťastné zítřky ; sv. 30. ISBN 978-80-200-2890-7.

LIESSMANN, Konrad Paul. Vzdělání jako provokace . Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 146 stran ;. XXI. století ; sv. 48. ISBN 978-80-200-2875-4.

NYLUND, Joanna. Sisu : finské umění odvahy. Vydání první. Praha : Alpha Book, 2018. 160 stran . Dobrý život ; svazek 3. ISBN 978-80-87529-17-1.

SOUKUP, Martin. Antropologie : teorie, koncepty, osobnosti. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 773 stran . Antropos ; svazek 12. ISBN 978-80-7465-355-1.

Za textem : antologie polské sociologie literatury. První vydání. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. 272 stran ;. Teoretická knihovna ; 35. ISBN 978-80-7577-398-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BANFI, Cristina M. Jak zvířátka bydlí . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 63 stran (některé složené) . ISBN 978-80-204-4909-2.

KREMLÍK, Vítězslav. Obchodníci se strachem : průvodce skeptika po klimatické apokalypse. První vydání. Praha : Dokořán, 2019. 231 stran . ISBN 978-80-7363-908-2.

KVASNICA, Jaroslav. Krajina s vlky. Kniha II.,. Honba za přízrakem Gévaudanu . Vydání druhé. Litvínovice : Élysion, 2018. 320 stran . ISBN 978-80-87757-13-0.

MIKŠÍK, Michal. Houby : příruční atlas. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 245 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6286-4.

MOTYČKOVÁ, Hana. Zvířátka kolem nás . První vydání. Olomouc : Rubico, 2018. 139 stran . Příroda. ISBN 978-80-7346-247-5.

MUKHERJEE, Siddhartha. Gen : o dědičnosti v našich osudech. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 523 stran . Poprvé v češtině ; svazek 4. ISBN 978-80-210-9140-5.

PLAMONDON, Chantal. Život bez plastů : jak se vyhnout plastům v každodenním životě a ozdravit vlastní rodinu i naši planetu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-756-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

TAUSSIG, Pavel. Tajemství slavných filmů . Praha : Empresa Media, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-88207-20-7.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 127 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-83-5.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. III.,. Lidská práva . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 378 stran . ISBN 978-80-87500-88-0.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketing . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87500-80-4.

HAUNEROVÁ, Klára. Fashion management . První vydání. Praha : Grada, 2019. 191 stran . ISBN 978-80-271-2113-7.

HNÁTEK, Miloslav. Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory. 3. rozšířené vydání. Praha : ESAP s.r.o., 2019. 248 stran . ISBN 978-80-905899-9-5.

HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Vydanie druhé, rozšírené a prepracované. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 stran . ISBN 978-80-87500-94-1.

KALISKÝ, Boris. Bitcoin a ti druzí : nepostradatelný průvodce světem kryptoměn. [Praha] : IFP Publishing, 2018. 133 stran . ISBN 978-80-87383-71-1.

KOHOUT, Pavel. Investice : nová strategie. První vydání. Praha : Grada, 2018. 212 stran . ISBN 978-80-271-2101-4.

KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. První vydání. Praha : Grada, 2019. 208 stran . ISBN 978-80-271-0408-6.

MÁČE, Miroslav. Finanční účetnictví veřejného sektoru . První vydání. Praha : Grada, 2018. 601 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2002-4.

PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace . 2., zcela přepracované vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 328 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Expert. ISBN 978-80-271-0787-2.

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 152 stran . Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4.

STONE, Brad. Uber a Airbnb mění svět : příběhy sdílené ekonomiky. První vydání. Praha : Grada, 2019. 318 stran ;. ISBN 978-80-271-0779-7.

STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 189 stran ;. Finance a investování. ISBN 978-80-247-3076-9.

TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance v 21. století : techniky moderního recruitmentu. První vydání. Praha : Grada, 2019. 327 stran . ISBN 978-80-271-0551-9.

TŮMA, Aleš. Ideální investiční portfolio : jak dosáhnout investičního zenu. První vydání. Praha : Grada, 2019. 176 stran . ISBN 978-80-271-0758-2.

Turistická odysea : krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 669 stran . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6.

VALA, Jiří. Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 243 stran . ISBN 978-80-7552-109-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADAMS, Jay Edward. Cesta ke zbožnosti ; Kristus a vaše problémy. Druhé vydání, ve sloučené podobě první. Kroměříž : Didasko, 2015. 31; 35 stran ;. ISBN 978-80-87587-15-7.

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Moudrost soucitnosti : příběhy pozoruhodných setkání a nadčasové moudrosti. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 349 s. ;. ISBN 978-80-242-4474-7 (váz.).

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 2. svazek,. (Kongregace a řeholní společnosti) . První vydání. Praha : Libri, 2018. 249 stran .

DAUZET, Dominique-Marie. Biju se jak lev, tančím radostí : intenzivní život Kláry de Castelbajac. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 187 stran ;. Osudy ; svazek 79. ISBN 978-80-7195-978-6.

FASORA, Lukáš. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích . Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018. 579 stran . České moderní dějiny ; 7. ISBN 978-80-200-2969-0.

FRANTIŠEK, papež,. Bůh je mladý . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 105 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-071-3.

GRÜN, Anselm. A strýčku Willi.. : dialog o velkých otázkách života. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 266 stran . ISBN 978-80-7553-566-5.

HOLCOVÁ, Milena. Já nic, já Mohamed : vyprávěcí knížka. Vydání první. Praha : Šalvar, 2018. 286 stran . ISBN 978-80-904568-6-0.

CHINMOY, šrí,. Láska : Sri Chinmoy ; [z anglického originálu .. přeložilo do češtiny Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. [Zlín] : Madal Bal, 2011. 101 s. ;. ISBN 978-80-86581-59-0 (brož.).

IBRAHIM, Raymond. Takíja : pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti. Vydání: první. Ve Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2018. 34 stran ;. ISBN 978-80-907004-3-7.

Izaiáš : komentovaný překlad řecké septuagintní verze. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 398 stran ;. Septuaginta. ISBN 978-80-7429-987-2.

JAMISON, Rita. Biblický pohled na ADHD : průvodce pro rodiče dítěte s poruchou pozornosti. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 31 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-44-7.

JANČAŘÍK, Zdeněk. Miláček Páně : nad velikonočním evangeliem. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 181 stran . ISBN 978-80-262-1447-2.

KARFÍKOVÁ, Lenka. Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena : šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 215 stran ;. Reflexe. ISBN 978-80-7601-083-3.

Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad . Brno : Moravská zemská knihovna, 2013. 202 s., [29] s. obr. příl. ISBN 978-80-7051-198-5.

MACARTHUR, John. Duchovní rozlišování, aneb, Přežití církve v krizi . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 23 stran ;. ISBN 978-80-87587-20-1.

MOORHEAD, Jonathan. Jan Kalvín a poprava Michaela Serveta . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 50 stran ;. ISBN 978-80-87587-36-2.

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA (BRNO, ČESKO). Bible česká ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně : katalog výstavy. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2015. 146 stran . ISBN 978-80-7051-210-4.

NAVRÁTIL, Václav. Umění a metafyzika . Vydání první. Praha : Torst, 2018. 258 stran . ISBN 978-80-7215-574-3.

NEDBALOVÁ, Marie. Památka P. Marie, matky jednoty křesťanů : cyklus A, B i C : 18.1. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 201. ISBN 978-80-7553-622-8.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova : pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatého : cyklus A, B i C. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 198. ISBN 978-80-7553-619-8.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Narození Páně - v noci : cyklus A, B i C : 25.12. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 191. ISBN 978-80-7553-612-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu : cyklus A, B i C : 8.12. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 203. ISBN 978-80-7553-624-2.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost výročí posvěcení kostela : cyklus A, B i C. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 194. ISBN 978-80-7553-615-0.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost výročí posvěcení katedrály : cyklus A, B i C. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 193. ISBN 978-80-7553-614-3.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Zvěstování Páně : cyklus A, B i C : 25.3. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 196. ISBN 978-80-7553-617-4.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Narození Panny Marie : cyklus A, B i C : 8.9. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 202. ISBN 978-80-7553-623-5.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek navštívení Panny Marie : cyklus A, B i C : 31.5. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 200. ISBN 978-80-7553-621-1.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Posvěcení lateránské baziliky : cyklus A, B i C : 9.11. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 192. ISBN 978-80-7553-613-6.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Povýšení svatého Kříže : cyklus A, B i C : 14.9. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 199. ISBN 978-80-7553-620-4.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek proměnění Páně : cyklus A, B i C : 6.8. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 197. ISBN 978-80-7553-618-1.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela : cyklus A, B i C : 29.9. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 204. ISBN 978-80-7553-625-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Uvedení Páně do chrámu : cyklus A, B i C : 2.2. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 195. ISBN 978-80-7553-616-7.

NEWHEISER, Jim. Pomoc! Chci se změnit . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 51 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-34-8.

PETTY, James C. Nechat se vést : co když se minu s božím plánem. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 27 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-28-7.

PIPER, John. Nepromarni svou rakovinu . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 19 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-30-0.

PIPER, John. Pro vaši radost . 1. vyd. Vikýřovice : Didasko, c2011. 36 s. ;. ISBN 978-80-904378-6-9.

POKORNÝ, František. Nepublikované studie Františka Pokorného . Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. 197 stran . ISBN 978-80-7051-256-2.

POWLISON, David. Než se zasnoubíte : pět otázek, které byste si měli položit. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 35 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-29-4.

PRIOLO, Lou. Zahořklost : jedovatý kořen. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 75 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-24-9.

RUIZ, Miguel jr. Malá kniha moudrosti : základní ponaučení. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 230 stran ;. ISBN 978-80-7617-031-5.

ŠMIED, Miroslav. Praga sacra : k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům. Vydání první. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018. 340 stran . Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXXI. ISBN 978-80-7422-559-8.

TEŤHAL, Vladimír. Památka na sté výročí farnosti Popovice : 1913-2013. Popovice : Římskokatolická farnost, 2013. 81 s. ISBN 978-80-260-7371-0.

TRIPP, Paul David. Manželství : co kdo očekává. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 15 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-23-2.

TRIPP, Paul David. Utrpení : z hlediska věčnosti vypadá všechno jinak. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 31 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-27-0.

VELLA, Elias. Ruku v ruce s Ježíšem . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 151 stran ;. ISBN 978-80-7566-056-5.

WASHER, Paul. Evangelium Ježíše Krista . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s, [2018]. 47 stran ;. ISBN 978-80-87587-41-6.

WELCH, Edward T. Deprese : jak se sebrat, když jste na dně. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 27 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-26-3.

WELCH, Edward T. Motivy : proč to vlastně dělám. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 26 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-31-7.

YOUSEF, Mosab Hassan. Syn Hamásu . První vydání. Praha : Rosa books, 2018. xv, 281 stran ;. ISBN 978-80-905418-7-0.

ZEHNER, Damaris. Šťavnatá chuť všednosti : vychutnávat si posvátné chvíle každodenního života. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 119 stran ;. ISBN 978-80-7566-032-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

BALHAROVÁ, Kamila. Astronomie bez dalekohledu, aneb, Dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého . Praha : DYS-centrum, c2013. 103 s. ISBN 978-80-87581-01-8.

MITTON, Jacqueline. Kniha astronomie . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 352 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6217-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BRIGGS, Philip. Tanzanie & Zanzibar . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 267 stran . ISBN 978-80-7508-415-6.

KOCOUREK, Jaroslav. Český atlas. Jihozápadní Morava . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2011. 456 s. ISBN 978-80-7316-181-1.

KOCOUREK, Jaroslav. Český atlas. Jihovýchodní Morava . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2015. 463 stran . ISBN 978-80-7445-126-3.

MACOUREK, Petr. Bez motoru Atlantikem : jízdou na kole a stopem na plachetnici, dál za svým velkým snem. Vydání první. Praha : Petr Macourek, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-270-4435-1.

MEIER-HÜSING, Peter. Nacisté v Tibetu : záhada expedice SS pod vedením Ernsta Schäfera. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 269 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Tibet ; 7. svazek. ISBN 978-80-7511-456-3.

NAZAROV, Petr. Kia ora e hoa : příběh ze země Aotearoa. 1. vydání. [Plzeň] : Petr Nazarov, [2018]. 192 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906335-3-7.

RAK, Jiří. Skalní města . Vydání 1. Český Krumlov : MCU, 2018. 92 stran . VisitBohemia guide ; 19.

RŮŽIČKA, Oldřich. Cestovatel časem. Prehistorie . První vydání. V Praze : Albatros, 2018. 37 stran . ISBN 978-80-00-05229-8.

WILSON, Neil. Irsko : nejlepší místa, autentické zážitky. 1. edice. Praha : Svojtka & Co., 2018. 320 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2432-6.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Bibliografie Dačicka a Slavonicka : soupis vlastivědné literatury. V Brně : Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou v Dačicích, 2013. 242 s., [10] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 55. ISBN 978-80-7051-197-8.

CLINE, Eric H. 1177 př. Kr. : zhroucení civilizace a invaze mořských národů. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2019. 299 stran . ISBN 978-80-7429-805-9.

DEHNEROVÁ, Hana. 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska . Vydání první. Praha : Národní památkový ústav, 2015. 438 stran . ISBN 978-80-7480-054-2.

DULA, Petr. Stezka lovců mamutů v Boršicích : naučná stezka. Druhé vydání. Boršice u Buchlovic : Obecní úřad Boršice, 2017. 23 stran .

FARQUHAR, Michael. Den blbec : historický kalendář průšvihů a přešlapů : škodolibě ponuré letopisy smůly, chaosu a mizérie pro každý den v roce. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 447 stran . ISBN 978-80-264-2306-5.

HOCHEL, Marian. Zrcadlo moci : pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-7480-115-0.

HUŠKOVÁ, Jana. Rod Rychetských . Vydání 1. Praha : Josef Ženka st., 2018. 256 stran . ISBN 978-80-88082-11-8.

JUDT, Tony. Zapomenuté 20. století : osobnosti, události, ideje. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2019. 505 stran ;. Obzor ; 102. svazek. ISBN 978-80-7260-405-0.

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 383 stran, 6 nečíslovaných složených listů obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0642-4.

KLICH, Ivan. Vyhlídky nad přítoky Labe . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-247-5526-7.

KOCOUREK, Jaroslav. Český atlas. Severní Morava a Slezsko . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2018. 448 stran . ISBN 978-80-7445-182-9.

KOMÁREK, Petr. Prostějov : hanácký Jeruzalém. První vydání. Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2017. 299 stran . ISBN 978-80-87091-73-9.

KURFÜRST, Jaroslav. Příběh ruské geopolitiky : jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 443 stran . ISBN 978-80-246-4026-6.

KVIRENC, Jan. Panovníci českých zemí : život a příběhy. První vydání. Praha : Bambook, 2018. 124 stran . ISBN 978-80-271-0660-8.

MOTÝL, Ivan. Taková byla 60. léta : obrazy z let 1960 až 1969. Praha : Empresa Media, 2018. 432 stran . ISBN 978-80-88207-18-4.

NĚMCOVÁ, Františka. Dvacáté století v Babicích . Babice : Obec Babice, 2017. 243 stran .

NORWICH, John Julius. Čtyři vladaři : Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2019. 262 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7601-107-6.

PULKRÁBEK, Jaroslav. Šumavská toulání : krajinou Zlaté stezky. První vydání. Praha : Regia, 2018. 207 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-38-2.

SCHILLING, Heinz. 1517 : Weltgeschichte eines Jahres. 3. Auflage. München : C.H. Beck, 2017. 363 stran . ISBN 978-3-406-70069-9.

SCHWIEGER, Frank. Já, Caesar, a banda z Kapitolu : přímý přenos ze starověkého Říma. 1. vydání. Brno : Edika, 2019. 195 stran . ISBN 978-80-266-1379-4.

SITAŘ, Eduard. Selské povstání na Mělnicku roku 1680 . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7553-604-4.

SLAVÍČEK, Jaromír. Bílé Karpaty - rozhledy . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-88116-81-3.

SMOLKA, Josef. Josef Stepling (1716-1778) v jeho biografiích a bibliografiích . 1. vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2018. 241 stran . ISBN 978-80-7050-700-1.

SZÁNTÓ, Jakub. Za oponou války : zpravodajem nejen na Blízkém východě. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 255 stran, 16 nečíslovaných stran barevných fotografických příloh . ISBN 978-80-257-2571-9.

ŠIMSOVÁ, Sylva. Láska v exilu 1949-1950 : z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického. První vydání. Včelákov : RONADO, 2019. 269 stran . ISBN 978-80-906356-5-4.

ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 279 stran . Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 481. ISBN 978-80-210-9020-0.

ZETĚK, Jan. Půlstoletí na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 173 stran .

ZÍDEK, Petr. Budovatelé státu : příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 317 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6230-7.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČÍHAL, Petr. S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem : rozhovory s Karlem Dýnkou. Vydání první. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2019. 140 stran . ISBN 978-80-87589-10-6.

DĚDEK, Honza. Hity, které dobyly svět : příběhy písní od 50. let do současnosti. Praha : Empresa Media, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-88207-19-1.

KISIELEWSKA, Zuzanna. 12 půltónů : kniha o hudbě. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 127 stran . ISBN 978-80-262-1429-8.

RAŠKA, Pavel. Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoutcímu (1774) . 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 513 stran . ISBN 978-80-7051-237-1.

VLKOVÁ, Markéta. Hudba a náboženství v české literární produkci 17. a 18. století . 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 167 stran ;. ISBN 978-80-7051-258-6.

ŽŮREK, Pavel. In conspectu angelorum psallam tibi : k hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. 1. vyd. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2014. 267 s., [27] s. obr. příl. ISBN 978-80-7051-202-9.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Sliz . V Praze : Slovart, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-7529-547-7.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie. Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 275 stran . ISBN 978-80-246-3283-4.

GÖTTLICHOVÁ, Marcela. The phonetics of advertising in terms of perception assessment . First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7454-688-4.

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 165 stran ;. Studia philologica Pragensia. ISBN 978-80-246-4285-7.

KORŽENKOV, Aleksandr. Ludvík Lazar Zamenhof : život, dílo, ideály. Vydání první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2019. 125 stran . ISBN 978-80-87169-95-7.

MACUROVÁ, Alena. Jazyky v komunikaci neslyšících : český znakový jazyk a čeština. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 315 stran . ISBN 978-80-246-3412-8.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Sylvie Richterová : proměny cesty. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 142 stran . ISBN 978-80-7051-225-8.

Samizdat past & present . First English edition. Prague : Institute of Czech Literature : Karolinum Press, 2018. 241 stran . Czech literature studies. ISBN 978-80-246-4033-4.

SLANAŘ, Otakar. Obsahy a rozbory děl : k literatuře - přehledu SŠ učiva. 2. vydání. Třebíč : Vyuka.cz, 2016. 255 stran . Maturita. ISBN 978-80-86873-15-2.

SMOLOVÁ, Martina. Knihovna Lidových novin : katalog k výstavě : (15. říjen - 30. listopad 2018, Galerie MZK v Brně). V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 85 stran . ISBN 978-80-7051-255-5.

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka . Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 188 stran ;. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo 440. ISBN 978-80-210-8060-7.

ŠKALOUDOVÁ, Renata. Rozumí koza petrželi? : .. a další "tosejentakříká". Vydání první. Praha : Portál, 2019. 109 stran . ISBN 978-80-262-1473-1.

ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič. Revoljucija. Tom I . Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, 2018. 1030 stran ;. Sobranije sočinenij. ISBN 978-5-4448-0746-0.

ŠPIRIT, Michael. Urs Heftrich : Premia Bohemica. 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, [2018]. 66 stran ;. ISBN 978-80-7051-244-9.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BALÍK, Vojtěch. Jan Amos Komenský ve fondech MZK : katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 90 stran . ISBN 978-80-7051-205-0.

Bibliograf mezi regály : k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7051-242-5.

DOKOUPIL, Vladislav. Vladislav Dokoupil : zpracování moravských klášterních knihoven : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 90 stran . ISBN 978-80-7051-261-6.

FOGATO, Valter. Velcí vynálezci od A do Z . První vydání. Praha : Bambook, 2019. 63 stran . ISBN 978-80-247-2164-4.

HORSKÝ, Jakub. No I, P=FS : tisk z výšky, knihtisk, letterpress ve 21. století. Vydání první. Hradec Králové : Upupæpop, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-906653-0-9.

CHLUPOVÁ, Radka. Zvláštní vydání : žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích. Brno : Moravská zemská knihovna, 2018. 677 stran . ISBN 978-80-7051-236-4.

JEŘÁBEK, Miroslav. Bonviván Bohuslav Kilian : životní příběh právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce Bohumila Hrabala. Vydání první. Brno : Legraf, 2018. 247 stran . ISBN 978-80-907257-2-0.

NOVÁK, Arne. Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka. Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. 535 stran . ISBN 978-80-7051-234-0.

Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v letech 1918-1938. První vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 284 stran ;. ISBN 978-80-7051-267-8.

Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2018. V Praze : Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-906980-9-3.

ŠAFR, Pavel. Obrana před Babišem : Pavel Šafr o proměnách českých médií a politiky. 1. vydání. [Trnová] : Bourdon, 2018. 188 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7611-004-5.

VAŠEK, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou" : prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018. 357 stran . České moderní dějiny ; 6. ISBN 978-80-200-2943-0.

Vesmírné obzory . Vydání první. Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2018. 314 stran . Tajemství. ISBN 978-80-7424-112-3.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ADAM, Ervín. Všechno je jinak : cesta českého epidemiologa z Podkarpatské Rusi přes Auschwitz do Prahy a Houstonu. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 344 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 104. ISBN 978-80-200-2873-0.

AKASS, Susan. První kniha o mém těle : objevte, jak funguje lidské tělo pomocí 35 zábavných projektů a experimentů. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 128 stran . ISBN 978-80-256-2413-5.

BARMET, Pascale Anja. Tajemství trojitého ohřívače : principy a léčení podle čínské dietetiky. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 147 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7336-956-9.

BARTOŠOVÁ, Tereza. Pohlavně s rozumem : ilustrovaná sexuální výchova pro dívky ; Pohlavně s rozumem : ilustrovaná sexuální výchova pro chlapce. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 54, 54 stran . ISBN 978-80-00-05262-5.

BENEŠ, Pavel. Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. 1. vydání. Praha : Grada, 2019. 135 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-2110-6.

BUNZ-SCHLÖSSER, Gabriela. Přijměte své vnitřní dítě : jak se vyrovnat s minulostí a být šťastnější. První vydání. Praha : Alferia, 2019. 151 stran ;. ISBN 978-80-271-2181-6.

CLEESE, John. Život a jak v něm zůstat naživu . 2. (v nakladatelství XYZ 1.) vydání. Praha : XYZ, 2018. 547 stran ;. ISBN 978-80-7597-247-7.

DVOŘÁK, Aleš. Rudolf Jedlička - samaritán v bílém plášti : život a dílo zakladatele Jedličkova ústavu. 2. vydání. Brno : B&P Publishing, 2019. 101 stran, 24 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-178-0.

HOBBINS, Ngaire. Strava pro zdravý mozek : jak stravou přelstít demenci a pokles kognitivních funkcí. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 241 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-992-5.

HONZÁK, Radkin. Ať žijou mikrouti . Praha : Zeď, [2018]. 245 stran . ISBN 978-80-907309-2-2.

JIRÁSKOVÁ, Vladislava Mlada. Receptář z barokní apatyky U svaté Alžběty : moderní recepty inspirované barokem : návody na přípravu mastí, obkladů, koupelí, vín, sirupů, likérů a elixírů. Praha : Eminent, 2018. 93 stran . Léčivá domácnost. ISBN 978-80-7281-533-3.

KAFKA, Vladimír. Ateliér života : pátá dáma z Karnaku : kapitoly o nemoci a uzdravení. Praha : Eminent, 2018. 279 stran . ISBN 978-80-7281-538-8.

MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi : u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 135 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-0850-3.

POKORNÁ, Andrea. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví : metodika prevence, identifikace a analýza. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 247 stran, viii stran obrazových příloh . Sestra. ISBN 978-80-271-0720-9.

POLÁKOVÁ, Petra. Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly : pozorné a spokojené dítě. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 175 stran . ISBN 978-80-271-0760-5.

PRÜNTE, Thomas. Jak mi dneska je? : 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 199 stran . Spektrum ; 119. ISBN 978-80-262-1436-6.

RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas lidského těla pro děti : lidské tělo v šesti rozkládacích mapách. První vydání. V Praze : Albatros, 2018. 12 nečíslovaných rozkládacích stran . ISBN 978-80-00-05198-7.

SCHERF, Gertrud. Plané rostliny a jejich zapomenutý význam . První vydání. Praha : Grada, 2019. 175 stran . ISBN 978-80-271-2024-6.

SIEWERT, Aruna M. Léčivé bylinky pro zdraví a energii : čaje, tinktury, bylinné přípravky a jejich užívání pro zvýšení životní energie. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 190 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-932-5.

SPITZ, Aaron. Kniha o penisu : od velikosti k funkci a vše mezi tím. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 304 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-928-8.

TRAN, Maurice Dinh Can. Získejte zpět svou energii : jak se zbavit únavy. Olomouc : ANAG, [2019]. 132 stran ;. ISBN 978-80-7554-203-8.

TYRRELL, Mark. Přerámování v terapii : umění vidět jinak. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 111 stran ;. Spektrum ; 118. ISBN 978-80-262-1470-0.

VALENTINO, Arianna. Chůze pro zdravé srdce i mysl . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 103 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-926-4.

VEVERKOVÁ, Eva. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 165 stran, xxiii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-2099-4.

VEVERKOVÁ, Eva. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 216 stran, xii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-2747-9.

WALLER, Pip. Bylinky pro zdraví a krásu . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-7617-115-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

DVOŘÁK, Jan. Čechoslováci v Gulagu. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu . Vydání první. Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 221 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-235-5.

DVOŘÁK, Jan. Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu . Vydání první. Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 221 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-311-6.

EMMERT, František. Československé legie v Rusku : velký příběh malé armády, která změnila mapu Evropy. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-264-2232-7.

FRITH, Alex. Politika pro začátečníky . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 127 stran . ISBN 978-80-256-2383-1.

GÁLIS, Radek. Rozpůlená srdce, aneb, Život mezi Československem a Izraelem . České Budějovice : Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Eliška Štěpánová - Měsíc ve dne, 2018. 169 stran . ISBN 978-80-907024-7-9.

GOGUN, Aleksandr. Stalinova komanda : ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 463 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2920-1.

HANUŠKA, David. Alternativa pro Německo? . Praha : Naše vojsko, 2018. 207 stran ;. ISBN 978-80-206-1764-4.

HILŠER, Marek. Tango pod Hradem . Praha : Zeď, 2019. 235 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907309-3-9.

HOFREITER, Ladislav. Bezpečnostné prostredie súčasného sveta . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-87500-79-8.

HOFREITER, Ladislav. Indikátory bezpečnosti . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-87500-82-8.

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU . Vydání první. Praha : Togga, 2018. 163 stran . ISBN 978-80-7476-152-2.

JUNEK, Václav. Hitlerova hora . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-7376-529-3.

KODET, Roman. Příběh samurajů : život a svět válečníků starého Japonska. První vydání. Praha : Epocha, [2018]. 630 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-159-5.

KOPEČEK, Lubomír. Já platím, já rozhoduji! : političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vydání. Brno : ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vydalo nakladatelství B&P Publishing, 2018. 291 stran . ISBN 978-80-210-9078-1.

KRATOCHVIL, Jan. Život ve stínu šibenice = Life in the shadow of the gallows. Brno : Muzeum českého a slovenského exilu 20. století, [2015]. 447 stran . ISBN 978-80-270-1606-8.

LUKÁŠ, Luděk. Teorie bezpečnosti I. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-87500-89-7.

MULLEY, Clare. Hitlerovy pilotky : pravdivý příběh Hitlerových valkýr. Praha : Naše vojsko, 2018. 455 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1756-9.

NIKOLAJEV, Jevgenij Adrianovič. Odstřelovačem Rudé armády : zápisky z východní fronty druhé světové války. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 260 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Arma & Musae ; svazek 21. ISBN 978-80-204-4890-3.

SAJENKO, Pavel. Úkol splníme! : po stopách paradesantních skupin vysílaných na jaře 1945 zpravodajským oddělením štábu 1. ukrajinského frontu do Protektorátu Čechy a Morava. Vydání první. Moravská Ostrava a Přívoz : Avartos, s.r.o., 2018. 428 stran . ISBN 978-80-270-4135-0.

SAJENKO, Pavel. Výsadek CHAN se nehlásí : příběh parašutistů zpravodajské skupiny CHAN vysazených v Krkonoších v březnu 1945 ve světle dokumentů a vzpomínek. Vyd. 1. [Ostrava] : Avartos, 2015. 200 s. ISBN 978-80-260-7699-5.

STEHLÍK, Eduard. Legionáři s lipovou ratolestí. IV. . První vydání. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2018. 155 stran . 100 let československých legií ; 4. ISBN 978-80-88041-16-0.

STEHLÍK, Eduard. Legionáři s lipovou ratolestí I. . 2. vydání. Žďár nad Sázavou : Tváře, 2016. 129 stran . 100 let československých legií ; 1. ISBN 978-80-88041-11-5.

ŠVEC, Daniel. V oblacích i na zemi : životní příběhy letců z Karlovarského kraje v RAF. Vydání první. [Mariánské Lázně] : Daniel Švec vlastním nákladem, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-270-5070-3.

THUN-HOHENSTEIN, Miriam. Příběh hraběte : Erwein Sigismund von Thun-Hohenstein. Praha : Naše vojsko, 2018. 107 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1761-3.

ULANOV, Andrej Andrejevič. T-34 jede do války . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. iv, 236 stran, 2 nečíslované rozkládací strany obrazových příloh . Ruský pohled. Operační nasazení. ISBN 978-80-271-0053-8.

VOTAVA, Milan. Zapomenutí hrdinové 2. československého odboje . [Praha] : IFP Publishing, [2018]. 229 stran . ISBN 978-80-87383-75-9.

WILLINK, Jocko. Krajní zodpovědnost : velení a vítězství v SEAL : elitních jednotkách amerického námořnictva. První vydání. Bratislava : Timy Partners, 2018. 309 stran . ISBN 978-80-8199-003-8.

^ nahoru ^


16. Právo

FRUTHOVÁ, Veronika. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes . Praha : Auditorium, 2018. 264 stran ;. ISBN 978-80-87284-70-4.

HIRT, Miroslav. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie . 1. vydání. Praha : Grada, 2018. 168 stran . ISBN 978-80-247-1979-5.

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2018. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2018. 436 stran ;. ISBN 978-80-270-4692-8.

NONNEMANN, František. Příručka pověřence pro ochranu osobních údajů . První vydání. Praha : Nakladatelství Klika, 2018. 141 stran ;. Otevřeno. ISBN 978-80-88298-10-6.

PRAVDOVÁ, Markéta. Postavení jednatele : právní a daňový pohled : komplexní řešení. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 139 stran ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-3150-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

HASEL, Kurt. Kouzlo pověry : ..a jak se od něho osvobodit. Vydání první. Orličky : Bohumil Jedlička, 2016. 142 stran ;. ISBN 978-80-906197-2-2.

HEBNAR, Jan. Stručný manuál úspěšného lenocha : jak dostat od života, co chcete. První vydání. Praha : Grada, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-271-2228-8.

HOLLIS, James. Uvědomělý život : průvodce lepším poznáním sebe samého a smyslu svého života : 21 klíčů k přehodnocení a růstu. První vydání. Praha : Alferia, 2018. 144 stran ;. ISBN 978-80-247-5523-6.

JANDOVÁ, Lucie. Temné matky a jejich dcery . První vydání. Praha : Lucie Jandová, 2019. 141 stran . ISBN 978-80-270-5445-9.

LISÁ, Elena. Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů . Vydání první. Praha : Portál, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-262-1472-4.

MIDAL, Fabrice. Zachraňte si kůži : staňte se narcistou. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 142 stran ;. ISBN 978-80-7359-583-8.

TIEGER, Paul D. Jak rychle porozumět druhým : odhadněte lidi kolem sebe a hovořte jejich jazykem. První vydání. Praha : Alferia, 2018. 247 stran . ISBN 978-80-247-5062-0.

VILLOLDO, Alberto. Srdce šamana : příběhy a cvičení ,,bojovníka světla". Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 158 stran ;. ISBN 978-80-7359-580-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALSABAGH, Ibrahim. Mezi peklem a nadějí : válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 184 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy ; svazek 80. ISBN 978-80-7566-069-5.

CALLAN, Jamie. Škola pařížského šarmu : francouzská tajemství, jak pěstovat lásku, radost ze života a osobní kouzlo. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 223 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-757-4.

GOODBREAD, Joseph H. Jak se spřátelit s konflikty : cesta k přínosnějším, zábavnějším a bezpečnějším konfliktům. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 189 stran ;. ISBN 978-80-7500-406-2.

GURIAN, Michael. Matky, synové a milenky : jak mužův vztah s matkou ovlivňuje jeho další vztahy se ženami. První vydání. Praha : Alferia, 2018. 287 stran ;. ISBN 978-80-271-0415-4.

KRAKEŠOVÁ, Marie. Sociální kliniky : z dějin sociální práce a sociálního školství. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 200 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4300-7.

MÜLLER, Jan. Průvodce budoucností : jak si užít globální krizi, přežít pubertu umělé inteligence, počítat s vypnutým bankomatem, přeplout oceán socnetu, nebát se disrupce v rodině a oslavit návrat magie. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 270 stran ;. Flowee. ISBN 978-80-204-4634-3.

MUNTEAN, Cristina. Vy jako značka : osobní branding pro kariérní růst. První vydání. Praha : Grada, 2018. 232 stran ;. ISBN 978-80-247-3084-4.

NEJEDLÝ, Jan. Po práci legraci III : lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2018. 206 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-1001-7.

OOMEN, Francine. Jízda na vlnách . Vydání první. Praha : Motto, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-267-1349-4.

POTŮČEK, Martin. České důchody . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 181 stran . ISBN 978-80-246-4236-9.

Regulace médií . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2018. 147 stran ;. Sborníky ; svazek č. 57. ISBN 978-80-210-9080-4.

ROMAN, Michal. Obec naskrz skrz . Vydání první. Praha : Blank Page spol. s r.o., 2019. 147 stran, 60 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-5272-1.

ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace a moc : v institucích, společnosti i rodině. Vydání první. Praha : Portál, [2019]. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-1466-3.

ROSLING, Hans. Faktomluva : deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět - a proč jsou věci lepší, než vypadají. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 352 stran . Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-056-9.

ROULSTON, Marjorie Hillis. Žít sama a užít si to : stylový průvodce samostatné ženy. První vydání. Praha : Cosmopolis, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-247-3186-5.

SACHS, George. Pomoc traumatizovanému dítěti : pracovní sešit pro terapeuty : materiály pro terapeuty, kteří při práci s traumatem používají kognitivně behaviorální přístup. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2019. 134 stran . ISBN 978-80-88290-18-6.

SANDE, Ken. Cesta k biblickému usmíření . Dotisk prvního vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 23 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-32-4.

ŠEBO, Juraj. Útěk z pekla : životní příběh Arnošta Rosina, vězně, kterému se podařilo uprchnout z Osvětimi. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 181 stran . ISBN 978-80-204-5218-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Bezdomovectví ve středním věku : příčiny, souvislosti a perspektivy. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-246-4054-9.

VARGOVÁ, Renáta Kiara. Domov pro tělo i duši : průvodce stavbou vlastního domu s obrazy emocí a tvořením pro radost. Praha : Eminent, 2018. 203 stran . ISBN 978-80-7281-532-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ALLAM, Paul. Pouliční pekařství : sladkosti na všechny způsoby : bezkonkurenční recepty z věhlasného pekařství : Bourke Street Bakery. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 311 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-993-2.

CILLEY, Marla. Lék na CH.A.O.S. : chorobná alergie na otravné smýčení. 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 186 stran . ISBN 978-80-7597-340-5.

ČERNÝ, Ivan. Po stopách českých sklářů . První vydání. Praha : Grada, 2019. 262 stran . ISBN 978-80-271-0701-8.

HOVORKA, Libor. Primky . Druhé rozšířené vydání. Brno : Host : Technické muzeum v Brně, 2018. 677 stran . ISBN 978-80-7577-584-9.

HRADECKÁ, Gabriela. Bezlepkové kváskové pečení . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 88 stran . ISBN 978-80-264-2214-3.

KOCOUREK, Jaroslav. Stará řemesla 2 . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2018. 126 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-225-3.

KONDŌ, Marie. Žít s radostí : ilustrovaný průvodce uměním třídění a úklidu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 237 stran . Světový bestseller. ISBN 978-80-7549-905-9.

KOPÁČEK, Jakub. Dýmkařská bichle : o vodní dýmce na plné plíce. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 192 stran . ISBN 978-80-264-2303-4.

LUCQUE, Riccardo. Italská kuchařka : Riccardo Locque a jeho příběh. Vydání první. Praha : Sevruga, 2018. 289 stran . ISBN 978-80-906893-5-0.

MACKOVÁ HROCHOVÁ, Petra. Labužníkem na plný úvazek . Praha : XYZ, 2018. 227 stran . ISBN 978-80-7597-232-3.

MARANIK, Eliq. Probiotická smoothies : recepty pro zdravé zažívání. Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-271-0626-4.

MICHALIČKA, Václav. Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! : neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století. Vydání první. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2018. 157 stran . ISBN 978-80-87359-30-3.

Milujeme domov. Itálie : Inter IKEA Systems B.V., 2018. 339 stran .

MONTENEGRO, Gloria. Kávologie : příběhy a pocity. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 239 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-522-4.

MYLLYMÄKI, Tommy. Maso : hovězí, vepřové, jehněčí, drůbež, zvěřina. 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 218 stran . ISBN 978-80-255-1118-3.

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Prosím řemeslníkóv, aby své dielo věrně vedli.. (J. Hus) . Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : Město Bystřice pod Hostýnem, 2018. 60 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-2-6.

NGUYEN, Bé Hà. Vietnamská kuchařka od Bé Hà a její maminky : 40+ tradičních receptů, včetně zjednodušených verzí. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 118 stran . ISBN 978-80-264-2229-7.

PAŠOLOK, Jurij Igorevič. SU-152 a příbuzná vozidla . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. iv, 265 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh (některé rozkládací) . Ruský pohled. Konstrukce a vývoj. ISBN 978-80-271-0066-8.

PATA, Vladimír. Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky = Modern ways of assessing the roughness of engineering surfaces based on mathematical statistics : teze přednášek ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 66 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-829-1.

PFANNEBECKER, Inga. Rychlé rodinné recepty : mňam mňam, mami!. České vydání první. Praha : Vašut, 2018. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-164-8.

RABINEAU, Isabelle. Dior : biografie slavného módního návrháře. Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 309 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7243-746-7.

RAPINCHUK, Becky. Jak na domácnost bez chemie a jedů : 150 snadných a levných receptů na přírodní čisticí prostředky. První vydání. Praha : Grada, 2019. 221 stran . ISBN 978-80-271-2051-2.

RODINOVÁ, Kateřina. Předení vlny na kolovrátku a na vřetánku, aneb, Cesta vlny od ovečky k přadénku . První vydání. Praha : Grada, 2019. 61 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-3323-4.

SCHWARBERG, Carolin. Jednoduché pletení : vlastnoručně upletené trendy modely. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2019. 62 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-064-1.

Šití : Burda style. 1. české vydání. Praha : BurdaInternationalCZ, 2018. 224 stran . ISBN 978-80-87575-88-8.

TICHÁ, Kačka. Voňavý inspiromat : ..tak trochu jiná kuchařka. [Praha] : IFP Publishing, [2018]. 160 stran . ISBN 978-80-87383-76-6.

TRHOŇOVÁ, Iva. Upečeno s láskou : kváskový chléb a pečivo. 1. vydání. V Brně : CPress, 2019. 264 stran . ISBN 978-80-264-2397-3.

VANĚK, Roman. Maso . První vydání. Praha : Prakul Production, s.r.o., 2018. 95 stran . Jednoduše & dokonale. ISBN 978-80-87737-35-4.

WINTEROVÁ, Kateřina. Jíst a žít : to nejlepší, co jsem se za pět let naučila v Herbáři a co lze snadno aplikovat i do dnešního hektického života. Vydání první. Praha : Česká televize, 2018. 245 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-306-2.

Zanechali jsme stopu : 20-40-80 let výroby pneu. Otrokovice : Barum Continental, 2012. 69 s. ISBN (Brožováno).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BIOLEK, Richard. Cvičebnice pro pokročilé II . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2018. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-59-7.

BIOLEK, Richard. Zahrej jako velmistři II . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2018. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-58-0.

GOOLEY, Tristan. Orientace v přírodě : znovuobjevené umění, jak se nechat vést přírodou. První vydání. Praha : Alferia, 2018. 278 stran . ISBN 978-80-271-0854-1.

HABANEC, Maxim. Život je skejt : můj příběh a trick-tipy. 1. vydání. Praha : XYZ, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-7597-236-1.

HOUGHTON, David. S větrem o závod : pokročilé strategie plavby na vítr. [Praha] : IFP Publishing, [2018]. 137 stran . Krása jachtingu. ISBN 978-80-87383-74-2.

JENŠÍK, Miloslav. Gólové (půl)století československého fotbalu . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 295 stran . Gól. ISBN 978-80-7376-533-0.

JUDITH, Anodea. Jóga podle čaker . První vydání. Praha : Alferia, 2018. 380 stran . ISBN 978-80-271-0793-3.

MIDAL, Fabrice. Dej si pohov! A začni žít : francouzské umění, jak mít všechno na háku. První vydání. Praha : Metafora, 2019. 142 stran ;. ISBN 978-80-7359-586-9.

NEKOLA, Jaroslav. Sport a doping . Vydání druhé přepracované, v Nakladatelství Olympia, s.r.o. první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 175 stran ;. ISBN 978-80-7376-539-2.

ORGONÍK, Daniel. Extrémní Česko : 41 závodů plných adrenalinu. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, s.r.o., 2018. 149 stran . ISBN 978-80-7543-857-7.

PEARSON, James. Lezení : nejkrásnější lezecké cesty světa. Vydání první. V Praze : Slovart, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-7529-591-0.

PELC, Martin. Sport a česká společnost do roku 1939 : osobnost - instituce - reflexe. Vydání první. Praha : NLN, 2018. 349 stran . ISBN 978-80-7422-660-1.

POKORNÁ, Eva. Deutsch-tschechisches, tschechisch-deutsches Sportwörterbuch = Německo-český, česko-německý sportovní slovník. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 180 stran ;. ISBN 978-80-246-3834-8.

POKORNÝ, Ivan. Pohybové hry pro školáky : 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 152 stran . Děti a sport. ISBN 978-80-271-2064-2.

ŘEPKA, Tomáš. Kapitán : na kdyby nehraju. První vydání. Praha : Cosmopolis, 2018. 149 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5246-4.

SIWEK, Prokop. Sám přes duny do Dakaru : příběh Tomáše Tomečka. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 129 stran, 49 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-534-7.

SMUTNÝ, Roman. Ester Ledecká : zimní zázrak. Praha : XYZ, 2018. 197 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7597-228-6.

ŠENKOVÁ, Svatava. Jogínci sportují . 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2018. 93 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-082-9.

ŠINDELKA, Jaroslav. Historie basketbalu ve Valašském Meziříčí : 1942 - 2012. Vydání první. [Valašské Meziříčí?] : Jaroslav Šindelka, 2012. 283 stran .

WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa . 2., rozšířené a upravené vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 308 stran . ISBN 978-80-246-3952-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkování : figurky v pastelových barvách. První vydání. Praha : Grada, 2018. 109 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-271-0785-8.

BĚHALOVÁ, Alexandra Martina. Glycerinová mýdla : voňavá kniha pro tvořivé duše. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 86 stran, 4 nečíslované listy obrazových příloh . ISBN 978-80-264-2230-3.

BUDDEUS, Ondřej. Kuna nese nanuk : umění čtení umění = the art of reading art. Humpolec : Nadační fond 8smička, 2019. 235 stran (některé složené) . ISBN 978-80-907185-4-8.

CIGLER, Václav. Václav Cigler - Michal Motyčka : hranoly a válce. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-1-8.

Historie architektury . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 280 stran . ISBN 978-80-7543-777-8.

KOŠTIAL, Rostislav. Mikulov : fotografická dílna = photography workshop : 2009-2018. První vydání. Praha : Tomáš Pospěch/PositiF, 2018. 247 stran . ISBN 978-80-87407-24-0.

LIĎÁK, Petr. Upomínka z Rožnova : padesát let Dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě. Vydání první. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, [2018]. 264 stran . ISBN 978-80-87210-67-3.

LINARES, Marina. Impressionist gardens = Impresionistické zahrady = Impresionistické záhrady = Ogrody impresjonistów = Grădini impresioniste = Impresionistikoi kīpoi. [Praha] : [Slovart], [2017]. 260 stran . ISBN 978-80-7422-700-4.

MEISS, Pierre von. Od formy k místu : úvod do studia architektury ; + O tektonice : úvod do studia architektury. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2018. xv, 382 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-61-4.

Nejsem karton na vajíčka : projekty z recyklovaného materiálu : 10 neuvěřitelných výrobků z krabiček od vajec. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 46 stran . ISBN 978-80-256-2472-2.

Nejsem rulička od toaletního papíru : projekty z recyklovaného materiálu : 10 neuvěřitelných výrobků z ruliček od toaletního papíru. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 46 stran . ISBN 978-80-256-2470-8.

Nejsem stará ponožka : projekty z recyklovaného materiálu : 10 neuvěřitelných výrobků z ponožek. První české vydání. Praha : Svojtka & Co, s.r.o., 2018. 46 stran . ISBN 978-80-256-2471-5.

NEUGEBAUER, Roman. Mucha : jeho život slovem a obrazem. [Mitterfels] : Vitalis, [2019]. 80 stran . ISBN 978-3-89919-645-0.

PIVOVAROV, Viktor. Vljublennyj agent . 2-e izdanije. Moskva : Artguide, 2016. 361 stran . ISBN 978-5-905110-73-3.

Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem : výstava vybraných prací česko-slovenské školní výtvarné soutěže : Cyrilometodějská stezka. Zlín : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2018. 25 nečíslovaných listů . ISBN 978-80-270-5538-8.

RICHTROVÁ, Eva. Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940) : kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 73 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-209-8.

STEHLÍK, Miloš. Miloš Stehlík : milovník krásna : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-7051-240-1.

SVOBODOVÁ, Blanka. Košíkářův rok, aneb, Jak se kroutí proutí . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 133 stran . ISBN 978-80-264-2373-7.

Techniky kresby . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 304 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6111-9.

WAGENER, Klaus. Floristická dílna : tvoříme z přírodních materiálů. 1. vydání. Praha : Profi Press s.r.o., 2018. 160 stran . ISBN 978-80-86726-95-3.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

AERTS, Clara. Přechody v dětství od narození do čtrnácti let : význam, výzvy, důsledky - úkoly pro vychovatele a učitele. Vydání první. Lelekovice : Franesa, 2018. 122 stran . ISBN 978-80-907114-9-5.

Jedna, dvě : nakresli a setři = Raz, dva : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-42-5.

KREJČOVÁ, Lenka. Dyslexie : psychologické souvislosti. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 248 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-3950-2.

MÜHLFEIT, Jan. Odemykání dětského potenciálu . 1. vydání. V Brně : Management Press, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7261-562-9.

Roční období : nakresli a setři = Ročné obdobia : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-50-0.

Šapitó show : nakresli a setři. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-40-1.

TÓTH, Andrej. Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968 . První vydání. Praha : Agentura Pankrác, 2018. 275 stran . ISBN 978-80-86781-37-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce : jak infosféra mění tvář lidské reality. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 273 stran . Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3803-4.

PECINOVSKÝ, Josef. Office 2019 : & Office 365 : průvodce uživatele. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 319 stran ;. Průvodce. ISBN 978-80-247-2303-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BERTHOLD, Peter. Krmíme ptáky, ale správně : krmení, ochrana a bezpečí pro ptáky po celý rok. 1. vydání. Brno : Kazda, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-907420-1-7.

ČERMÁKOVÁ, Michaela. Vystavování je hra : jak připravit na výstavu psa i sebe. Vydání první. Praha : Plot, 2019. 180 stran . ISBN 978-80-7428-353-6.

EICK, Hester M. Štěně pro rodinu : jak fungovat s dítětem a psem. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-987-5.

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : farmář, pastevec, sběrač : soběstačnost farmy či usedlosti. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-582-5.

FREY, Marie. Miluju koně : vše o péči, jízdě a krmení. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-264-2245-7.

LINHART, Roman. Myslet jako včela : včelaření bez rojů a varroázy. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 396 stran . ISBN 978-80-204-4996-2.

RADINGER, Elli H. Moudrost starých psů . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 351 stran, 24 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy . ISBN 978-80-204-5105-7.

VÍTKOVÁ, Radana. Pražské vinice . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 199 stran . ISBN 978-80-271-0796-4.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně