Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2019

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Cestou napříč obory a krajinami : k životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra = On the way across disciplines and landscapes : in tribute to a scholar and museum worker Jiří Langer. Rožnov pod Radhoštěm : Metodické centrum pro muzea v přírodě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-87210-65-9.

FREJTICHOVÁ, Jarmila. Můj rok 1959 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2019. 231 stran . ISBN 978-80-265-0835-9.

GRYCZOVÁ-KOLÁČKOVÁ, Jiřina. Jiskřičky naděje . Rožnov pod Radhoštěm : Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 179 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-63-5.

Chřiby : pověsti z hor i podhůří. První vydání. Boršice : Buchlov, 2018. 96 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 13. ISBN 978-80-906524-5-3.

Jak jsme si hráli . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2017. 64 stran ;. Milé tisky ; 14. ISBN 978-80-87334-32-4.

JURČAK, Aleksej. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo : poslední sovětská generace. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 386 stran . Politeia. ISBN 978-80-246-3662-7.

MALÍK, František. Stárci dvacátého století . Břestek : [František Malík] : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2009. 176 s. "--ať to víte taky--" ; sv. 7. ISBN 978-80-254-7032-9.

MICHALIČKA, Václav. Lidé na milíři . Vydání první. [Nový Jičín] : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2017. 31 stran . ISBN 978-80-87359-24-2.

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Tradiční oděv a jeho aplikace v současném designu = Traditional clothing and its application in contemporary design. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-804-8.

RIPELLINO, Angelo Maria. „Do vlasti české“ : z korespondence Angela M. Ripellina. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2018. 332 stran . ISBN 978-80-87899-81-6.

ŠUBA, Josef. 70 let hodů v Dolních Dunajovicích . 1. vydání. Dolní Dunajovice : Obec Dolní Dunajovice, 2017. 125 stran . ISBN 978-80-270-2308-0.

TOPOL, Josef. Sezóny srdce : collage in adagio. Josef Topol ; rozhovor Karla Hvížďaly. Vydání první. Praha : Torst, 2018. 265 stran . ISBN 978-80-7215-565-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ANDĚRA, Miloš. Od jara do zimy : výpravy do naší přírody po celý rok. První české vydání. Praha : Slovart, [2018]. 199 stran . ISBN 978-80-7529-664-1.

Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates . Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017. 611 stran . Příroda, číslo 36. ISBN 978-80-88076-53-7.

DIVIŠ, Tomáš. Ptáci Náchodska - dravci . Vydání první. Pardubice : vydáno Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích, 2017. 108 stran . ISBN 978-80-270-1692-1.

FOSSEL, Michael. Revoluční telomeráza : enzym, který třímá klíč k lidskému stárnutí a brzy nás dovede k delšímu a zdravějšímu životu. Olomouc : ANAG, [2018]. 231 stran . ISBN 978-80-7554-170-3.

JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 380 stran . ISBN 978-80-246-4050-1.

JIRÁČEK, Jan. Najdi svůj strom v krajině Doudlebů . 2. vydání. [Ledenice] : Sdružené lesy Ledenice a Borovany z.s., [2018]. 140 stran . ISBN 978-80-270-4263-0.

KVASNICA, Jaroslav. Krajina s vlky. Kniha I.,. Rapsodie šedých stínů . Litvínovice : Élysion nakladatelství s.r.o., 2018. 336 stran . ISBN 978-80-87757-12-3.

SCHÄFFER, Anita. Krmíme ptáky v zahradě : po celý rok a přírodně. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 126 stran . ISBN 978-80-204-4822-4.

SCHNITZEROVÁ, Petra. Netopýři v budovách : rekonstrukce a řešení problémů. 2. aktualizované vydání. [Praha] : ČESON, Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-260-9103-5.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BARTOŇ, Jiří. Velká kniha herců první republiky a protektorátu . V Praze : Petrklíč, 20118. 315 stran . ISBN 978-80-7229-649-1.

KOPAL, Petr. Film a dějiny. 7,. Propaganda . Vydání první. Praha : Václav Žák - Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 380 stran . ISBN 978-80-87292-44-0.

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Tisíc tváří Kristiána : po stopách Oldřicha Nového. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 288 stran . ISBN 978-80-7617-080-3.

MACH, Jan. Za oponou času : o dolnopaseckém divadle. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2017. 71 stran . Milé tisky ; 15. ISBN 978-80-87334-33-1.

NEMEŠKAL, Libor. Mezi dokumentem a animací : (soubor uměleckých děl) = Between animation and documentary filmmaking : (art works portfolio) : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-753-9.

ŠVÁB, Ludvík. Ludvík Šváb - Uklidit až po mé smrti . Vydání první. [Praha] : Národní filmový archiv, 2017. 18, 400 stran . ISBN 978-80-7004-186-4.

Tanec : záznam, analýza, pojmy : sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2004. 158 stran .

Ženy - divadlo - dějiny . Vydání druhé. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 177 stran . ISBN 978-80-7560-021-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CIDLINSKÁ, Kateřina. Mentoring: co v příručkách nenajdete . Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 135 stran . ISBN 978-80-7330-303-7.

CIDLINSKÁ, Kateřina. Mentoring: beyond the manuals . First edition. Prague : Institute of Sociology CAS, 2017. 135 stran . ISBN 978-80-7330-312-9.

ČÍŽKOVSKÁ, Jana. Již brzy na dvojce : příprava II. programu v letech 1958-1970. Vydání první. Praha : Václav Žák - Casablanca, 2018. 125 stran . Akta F ; sv. 4. ISBN 978-80-87292-43-3.

Development strategy of district of the Olomouc Region . 1st edition. Olomouc : Olomouc Region, 2017. 19 stran . ISBN 978-80-87982-59-4.

JAKUBEC, Ivan. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 309 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-4127-0.

JELEN, Miroslav. Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezku . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2009. 159 s., [16] s. barev. obr. příl. Bod. ISBN 978-80-7363-129-1 (brož.).

K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století = About the history of industry, technology and exact sciences in the Czech lands and Slovakia in the 19th and 20th centuries. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017. 186 stran . Acta Musei technici Brunensis ; sv. 13/2017. ISBN 978-80-87896-46-4.

KAMENICKÝ, Jiří. Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR : souhrnná data o České republice. Praha : Český statistický úřad, 2017. 76 stran . Vícetematické informace. ISBN 978-80-250-2786-8.

KLJUČNIKOV, Aleksandr. Financial management in the segment of SMEs . First edition. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 143 stran ;. ISBN 978-80-7552-585-7.

KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2019 . Dvacáté páté vydání. Praha : Grada, 2019. 182 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2249-3.

MAREŠ, David. Nové trendy ve financích a ekonomice . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 217 stran . ISBN 978-80-7552-920-6.

MINÁŘ, Václav. Autoškola : moderní učebnice a testové otázky : 2019. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 271 stran . ISBN 978-80-271-2272-1.

NEKVAPIL, Tomáš. FINBLOG 2 : mikroekonomické fejetony. První vydání. Praha : Crystalline, s.r.o., 2017. 60 stran ;. ISBN 978-80-905965-2-8.

NOVÁK, Petr. Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách = Magagement of overheads in terms of the cost behavior and variability of cost groups in manufacturing enterprises : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 88 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-824-6.

NOVOTNÝ, Pavel P. Účetnictví pro úplné začátečníky 2019 . Třinácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 202 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2251-6.

POSPĚCH, Tomáš. Zemědělské práce - Slušovice . Praha : PositiF, [2018]. 213 stran . ISBN 978-80-87407-20-2.

SEDLÁKOVÁ, Eva. Daňové a nedaňové výdaje 2018 . Český Těšín : Poradce, 2018. 400 stran. ISBN 978-80-7365-399-6.

SIGLOVÁ, Tereza. Úvěr a zadlužení obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 305 stran . ISBN 978-80-7560-113-1.

Statistická ročenka České republiky 2018 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2018. 1. vydání. Praha : Český statistický úřad, 2018. 823 stran . ISBN 978-80-250-2868-1.

STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. První vydání. Praha : Grada, 2019. 237 stran . ISBN 978-80-271-2194-6.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-87301-23-4.

VERNER, Jiří. Vzpomínky převážně vážně, aneb, Co by na mořích raději nezažil český námořník . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2018. 169 stran . Lodě v české minulosti ; svazek 56. ISBN 978-80-88215-28-8.

VOKOUN, Marek. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci . Praha : Setoutbooks.cz, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-86277-85-1.

VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2019 : praktický průvodce. Dvacáté druhé vydání. Praha : Grada, 2019. 472 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2246-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

100 hoaxů a omylů, které napálily vědce . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 175 stran . Populární věda. ISBN 978-80-7390-974-1.

ALCORN, Randy C. Princip čistoty . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2014]. 95 stran ;. ISBN 978-80-87587-13-3.

ALCORN, Randy C. Princip pokladu . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 122 s. ;. ISBN 978-80-87587-06-5.

ALCORN, Randy C. Proč chránit nenarozený život : péče o nenarozené děti a jejich matky. 1. vyd. Praha : Návrat domů, c2011. 141 s. ;. ISBN 978-80-7255-242-9.

AUGUSTYN, Józef. Intimita a svoboda : setkání s Ježíšem. První vydání. Brno : Cesta - Iva Pospíšilová, 2018. 206 stran ;. ISBN 978-80-7295-244-1.

Baptistické vyznání víry 1689 . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 105 stran ;. ISBN 978-80-87587-18-8.

BLANCHARD, John. Nejzávažnější otázky . 2. vyd. Kroměříž : Didasko, c2014. 58 s. ISBN 978-80-87587-12-6.

BLANCHARD, John. Poznej skutečného Ježíše . 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 175 s. ;. ISBN 978-80-904378-9-0.

BRIDGES, Jerry. Důvěra Bohu : i ve chvílích, kdy život bolí. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 194 stran ;. ISBN 978-80-87587-25-6.

BURGAT, Florence. Svoboda a neklid zvířecího života . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 295 stran ;. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4056-3.

DUÉ, Andrea. Obrazový atlas dějin křesťanství . Vyd. 1. Praha : Portál, c1998. 322 s. ISBN 80-7178-221-1.

FIELDS, Doug. První dva roky ve službě mládeži . Albrechtice : Křesťanský život, [2018]. 280 stran . ISBN 978-80-7112-201-2.

GANZ, Richard L. Psychoblábol : selhání moderní psychologie a biblická alternativa. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 123 s. ;. ISBN 978-80-87587-04-1.

GRÜN, Anselm. Jak znovu najít radost? . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008. 134 s. ;. ISBN 978-80-7195-118-6.

GRÜN, Anselm. Za co mě Bůh trestá? : nepochopitelná Boží spravedlnost. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. 150 s. ;. [Malý duchovní život] ; 86. ISBN 80-7195-054-8.

HARVEY, David T. Když si hříšníci říkají "ano" : odhalování moci Božího evangelia pro manželství. První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2016]. 172 stran ;. ISBN 978-80-87587-21-8.

HAVEL, Ivan M. Zápisky introspektora . Vydání první. Praha : OIKOYMENH, 2018. 112 stran . Oikúmené ; svazek 193. ISBN 978-80-7298-248-6.

HEALY, Mary. Muži a ženy jsou z ráje : průvodce Teologií těla Jana Pavla II. 1. vyd. Praha : Paulínky, 2009. 119 s. ;. Katecheze a formace. ISBN 978-80-86949-70-3.

HOUKAL, Jan. Mé všechno volá k Bohu . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 175 stran ;. ISBN 978-80-262-1315-4.

CHAPPELL, Jeffrey. Odpovědi z ticha : [jak rozmlouvat se svým osvíceným já]. 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2012. 341 s. ISBN 978-80-8100-303-5.

CHINMOY, šrí,. Dětské srdce-- --a dětské sny, aneb, Jak vyrůstat s duchovní moudrostí . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2006. 150 s. ISBN 80-86581-25-X (brož.).

CHÖDZIN, Sherab. Život Buddhy . 1. vydání. Praha : Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü - Bílý deštník, 2017. 170 stran ;. ISBN 978-80-905138-7-7.

JANATA, Michal. Rozbřesk soumraku : kniha o vidění. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 188 stran ;. ISBN 978-80-7530-147-5.

KAISER, Walter C. Směřujme k exegetické teologii : biblická exegeze pro kázání a vyučování. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 234 stran ;. ISBN 978-80-87587-33-1.

KOBES, Tomáš. Panenko Skákavá! : módy existence paměti. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 202 stran . Antropos ; svazek 10. ISBN 978-80-7465-350-6.

Koinonia na starocírkevním základě : texty starokatolicko-pravoslavného dialogu. První vydání. Praha : Starokatolická církev v ČR, 2017. 85 stran ;. ISBN 978-80-270-2613-5.

KONYA, Alex. Démoni : teologická perspektiva. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 136 s. ;. ISBN 978-80-87587-03-4.

KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie. Náboženství Mayů . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 359 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3992-5.

KUŽEL, Petr. Myšlení a tvorba Egona Bondyho . Vydání první. Praha : Filosofia, 2018. 495 stran ;. ISBN 978-80-7007-525-8.

LAWSON, Steven J. Hlad v zemi . První vydání. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, [2015]. 115 stran ;. ISBN 978-80-87587-16-4.

ŁOSKOT-CICHOCKA, Dorota. Čekání na Velikonoce : přes půst ke Zmrtvýchvstání. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 100 stran . ISBN 978-80-262-1433-5.

LYNER, Dita. Radost, hojnost, prosperita s jógou vědomí . Vydání první. [Praha] : K4K Publishing, s.r.o., [2017]. 112 stran . Knihovnička Meduňky, svazek 37/17. ISBN 978-80-905533-5-4.

MACARTHUR, John. Biblické poradenství : praktická kniha k poskytování křesťanského poradenství. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 363 stran ;. ISBN 978-80-87587-46-1.

MACARTHUR, John. Naše dostatečnost v Kristu . 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 224 s. ;. ISBN 978-80-87587-02-7.

MACARTHUR, John. Víra, která jedná : evangelium podle apoštolů. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 263 s. ;. ISBN 978-80-87587-01-0.

MALÝ, Václav. Václav Malý : rozhovory, úvahy, komentáře (1995-2005). Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 211 s. ISBN 80-7367-034-8 (brož.).

MEKHENNET, Souad. Řekli, abych přišla sama : má cesta do srdce džihádu. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2018. 321 stran ;. ISBN 978-80-7422-656-4.

MONTOYA, Alex D. Kaž s vášní . Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, [2014]. 147 stran ;. ISBN 978-80-87587-14-0.

MOO, Douglas J. Zákon Kristův jako naplnění zákona Mojžíšova . Kroměříž : Didasko, z.s., [2018]. 130 stran ;. ISBN 978-80-87587-45-4.

MORTENSON, Terry. Odkud se vzaly miliony let? : filosofický naturalismus a stáří Země - je mezi nimi souvislost?. 1. vyd. Vikýřovice : Občanské sdružení Didasko, 2011. 50 s. ;. ISBN 978-80-904378-7-6.

NĚMEC, Jiří. Zápisníky. I,. 1960-1964 . Vydání první. Praha : Triáda, 2018. 39 stran . Spisy Jiřího Němce. Řada A ; 4. ISBN 978-80-7474-235-4.

Novoidealista Josef Kratochvil : philisophus [sic] perennis : [sborník ke 130. výročí narození filozofa. [Brno] : Muzeum českého a slovenského exilu, 2012. 145 s. ISBN 978-80-260-3539-8.

NURSÎ, Bediüzzaman Said. Znovuvzkříšení . Praha : Rejhan, 2017. 137 stran ;. ISBN 978-80-270-0853-7.

PACKER, J. I. Evangelizace a Boží svrchovanost : vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností. Druhé vydání, v tomto nakladatelství první. Kroměříž : Didasko, [2018]. 148 stran ;. ISBN 978-80-87587-39-3.

PACKER, J. I. Poznání Boha . První vydání. [Kroměříž] : Didasko, [2019]. 335 stran ;. ISBN 978-80-87587-54-6.

PECKA, Dominik. Moudrost pana profesora Dominika Pecky . První vydání. Brno : Cesta, 2018. 76 stran ;. ISBN 978-80-7295-243-4.

PIPER, John. Dědictví svrchované radosti : vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína. Kniha první,. Labutě nemlčí . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87587-35-5.

PIPER, John. Dobrá zpráva o veliké radosti : denní čtení pro adventní čas. První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2016]. 69 stran ;. ISBN 978-80-87587-22-5.

POLC, Jaroslav V. Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti . Vydání: první. Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7266-403-0.

ROBERTS, Lance. Co očekávat od svého pastora : pastýř podle Božího srdce. 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2014. 202 s. ;. ISBN 978-80-87587-11-9.

RUCKI, Štěpán. Je někdo z vás nemocen? : křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení. 2., rozš. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2013. 252 s. ;. ISBN 978-80-87587-07-2.

RYLE, John Charles. Pět anglických reformátorů, kteří zemřeli mučednickou smrtí . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 146 s. ;. ISBN 978-80-87587-10-2.

SKALICKÝ, Karel. Církev v Evropě, Evropa v církvi : teologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce. 1. vydání. Svitavy : Trinitas, 2019. 390 stran ;. Studium ; 203. svazek. ISBN 978-80-86885-43-8.

SOUKUP, Pavel. 11.7.1412 - poprava tří mládenců : odpustkové bouře v Praze. Vydání první. Praha : Havran, 2018. 195 stran . Dny, které tvořily české dějiny ; sv. 22. ISBN 978-80-87341-41-4.

STRÁNSKÝ, Michal. Praktický význam morální filosofie . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 124 stran ;. ISBN 978-80-7454-801-7.

TRIPP, Paul David. Ó, pojďme, pokloňme se Ježíši . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., 2018. 150 stran ;. ISBN 978-80-87587-50-8.

ULONSKA, Reinhold. Duchovní dary v učení a praxi . Albrechtice : Křesťanský život, [2018?]. 199 stran ;. ISBN 978-80-7112-205-0.

Věda kontra iracionalita : 5. sborník přednášek Českého klubu skeptiků Sisyfos. Vyd. 1. Praha : Academia : Středisko společných činností AV ČR, 2012. 233 s. ISBN 978-80-200-2056-7.

VÍTEK, Otto. Bůh dělá zázraky i dnes . Albrechtice : Křesťanský život, [2018]. 102 stran ;. Svědectví. ISBN 978-80-7112-202-9.

WHITE, Ellen Gould Harmon. A nagy küzdelem . Liberec : Družstvo Ekon, [2017 nebo 2018?]. 364 stran ;. ISBN 978-80-87995-47-1.

WHITE, Ellen Gould Harmon. Velký spor . Liberec : Družstvo Ekon, [2017]. 343 stran ;. ISBN 978-80-87995-43-3.

WHITE, Ellen Gould Harmon. Veľký spor . Prvé vydanie. Liberec : Družstvo Ekon, [2017]. 351 stran ;. ISBN 978-80-87995-44-0.

WHITNEY, Donald S. Rodinná bohoslužba . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 87 stran ;. ISBN 978-80-87587-37-9.

WIERSBE, Warren W. Satanova strategie : jak odhalit satana a vítězit nad ním. Kroměříž : Didasko, 2018. 139 stran ;. ISBN 978-80-87587-49-2.

WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci . Vydání: v češtině druhé - opravené. Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S. ve spolupráci s Res Claritatis, z.s., Praha a Maticí cyrilometodějskou s.r.o., Olomouc, 2018. 206 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-904143-3-4.

ZAHRADNÍČEK, Pavel. Dějiny, jak je možná neznáte : 10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů. Vydání: první. Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., 2016. 128 stran . A.M.I.M.S. M. ISBN 978-80-7266-422-1.

Základy víry : [studijní manuál obsahující třináct lekcí s návaznosti na aplikaci biblických pravd do osobního života. Upr. vyd. Příbor : Lifepress, c2006. 87 s. ;.

ZIMMERLING, Peter. Evangelická mystika . První české vydání. Praha : Trigon, 2018. 339 stran . ISBN 978-80-87908-32-7.

ZUCK, Roy B. Základy interpretace Bible : praktická kniha k objevování biblické pravdy. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 338 stran . ISBN 978-80-87587-00-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

JARÝ, Vítězslav. Scintillators around us . First edition. [Prague] : Center of Administration and Operation CAS, v.v.i, 2018. 19 stran . Challenges and questions 84. ISBN 978-80-270-4397-2.

Kniha odpovědí : technologie, vesmír, věda, medicína. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 223 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-976-5.

KOHOUTEK, Luboš. Atmosféra planety Země : náš životní prostor v ohrožení. 1. vydání. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2019. 112 stran, 8 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87121-01-6.

Sciencia : matematika, fyzika, chemie, biologie a astronomie pro každého. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2018. 410 stran . Pergamen ; svazek 29. ISBN 978-80-7363-907-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE (SDRUŽENÍ). Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje : Cyrilometodějská stezka. [Zlín] : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2016. 27 stran . ISBN 978-80-270-5539-5.

FERMOR, Patrick Leigh. Čas darů : pěšky do Konstantinopole : putování mladého Angličana z Rotterdamu ke střednímu Dunaji. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 341 stran . Itineraria ; svazek 4. ISBN 978-80-257-2703-4.

Lužický zlom : hranice mezi dvěma světy. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-87683-87-3.

MALEČKOVÁ, Jitka. Z Istanbulu až na konec světa : osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 259 stran ;. Orient ; sv. 32. ISBN 978-80-200-2916-4.

PADEVĚT, Jiří. Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956 : místa - události - lidé. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 966 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2877-8.

ŠVEHLÍK, Jan. 7777 kilometrů stopem Latinskou Amerikou . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-88215-23-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ANDREJEV, Daniil Leonidovič. Korespondence . [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2018. 408 stran ;. Vybrané spisy Daniila Andrejeva ; svazek 2. ISBN 978-80-7465-363-6.

ASSMANN, Aleida. Prostory vzpomínání : podoby a proměny kulturní paměti. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 482 stran . Limes. ISBN 978-80-246-3433-3.

BAŽANTOVÁ, Jitka. Spořilov - komunita a její osobnosti . Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2017. 133 stran . ISBN 978-80-87064-22-1.

BÍLEK, Jiří. Bílá místa české historie. 2. část,. První prezident na Pražském hradě, První a Druhá republika 1918-1939 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 423 stran . ISBN 978-80-242-6255-0.

Biografický slovník českých zemí. 21. sešit,. H-Ham. Vydání první. Praha : Historický ústav AV ČR : Academia, 2018. xv, 159 stran . ISBN 9788020028716.

Brazílie v souvislostech . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 418 stran . ISBN 978-80-7465-306-3.

BRUMMER, Alexandr. Brno účtující : průvodce městem v letech 1945-1946. První vydání. Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2017. 158 stran . ISBN 978-80-7491-823-0.

CERMAN, Ivo. Střední Čechy 1918-2018 : průvodce historií. Vydání první. Praha : NLN, 2018. 318 stran . ISBN 978-80-7422-661-8.

ČECHURA, Jaroslav. Smiřičtí : krátké dějiny úspěšného rodu. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 474 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 16. ISBN 978-80-7422-646-5.

ČERNÝ, David. 25 tajemství Prahy . První vydání. Praha : Grada, 2018. 117 stran . ISBN 978-80-271-0581-6.

DEJMEK, Jindřich. Československo : dějiny státu. První vydání. Praha : Libri, 2018. 951 stran . ISBN 978-80-7277-572-9.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl I,. Daleké vesmíry a naše Země. Praha : Vladimír Orel, 1931. 678 s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl II.,. Příroda a člověk. Praha : V. Orel, 1931. 642 s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl III.,. Z říše hmot a sil. Praha : Vladimír Orel, 1931. 592 s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl IV.,. Století techniky. Praha : Vladimír Orel, 1932. 594 s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl V,. Pokroky průmyslu. Praha : Vladimír Orel, 1932. 595 s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku : [Sborník pokroku současného lidstva]. Díl VI.,. Národové a státy. Praha : Vl. Orel, 1933. 583 - [I] s.

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku : [Sborník pokroků současného lidstva]. Díl VII.,. Z duševní dílny lidstva . Praha : VI. Orel, 1934. 607, [1] s., [XVII] obr. příl. ISBN (Brož.).

Dvacáté století : co dalo lidstvu : výsledky práce lidstva XX. věku. Díl VII.,. Nové směry a proudy . Praha : Vl. Orel, 1934. 594 - [I] s.

FILIPOVÁ, Helena. Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien . Erste Ausgabe. [Prag] : Administrativ-operativen Zentrum der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, [2018]. 23 stran . Herausforderungen und Fragen 81. ISBN 978-80-270-4172-5.

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. Stručné dějiny španělské kultury : cesty kulturou prostřednictvím měst. V Podlesí : Dauphin, 2018/19. 458 stran . ISBN 978-80-7272-764-3.

GWYNNE, S. C. Říše letního měsíce : vzestup a pád národa Komančů. První vydání. Praha : Argo, 2019. 396 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2637-2.

HABARTOVÁ, Romana. Kunovice II. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 399 stran . ISBN 978-80-907393-1-4.

HALAMA, Jakub. Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika = Terra Sigillata aus Böhmen im Kontext vom europäischen Barbaricum. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 248 stran . ISBN 978-80-246-3228-5.

HLINOVSKÝ, Pavel. Ostia : přístav antického Říma. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 230 stran . ISBN 978-80-7465-311-7.

HLINOVSKÝ, Pavel. Ostia : průvodce archeologickou lokalitou. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-7465-311-7.

HOSNEDL, Vladimír. Střelskohoštická Lhota od minulosti po současnost . Střelské Hoštice : Obecní úřad Střelské Hoštice, 2015. 55 stran . ISBN 978-80-260-7994-1.

HOUZAR, Petr. Klíč ke znakům měst České republiky . Brno : Moravská zemská knihovna, 2016. 317 stran . ISBN 978-80-7051-221-0.

CHUMCHAL, Michal. Rožnovské mlýny . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 47 stran . Milé tisky ; č. 16. ISBN 978-80-87334-35-5.

JOUZOVÁ, Miroslava. Stolpersteiny města Kolína = Stolpersteins of the city of Kolín. První vydání. Kolín : město Kolín, 2017. 72 stran . ISBN 978-80-905985-3-9.

KALIŠ, Radomír. Slušovická zastavení . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-88143-19-2.

KLAUS, Václav. Rozdělení státu : 25 let České a Slovenské republiky. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2018. 91 stran . Publikace ; č. 40/2018. ISBN 978-80-7542-041-1.

KOLBINGER, Dalibor. Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů : příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2018. 72 stran . Knihovnička Holešovska ; 34. svazek. ISBN 978-80-270-4543-3.

KONEČNÝ, Michal. Moravský aristokrat v labyrintu světa : Státní zámek Bučovice = The Moravian aristocrat in the labyrinth of the world : State Chateau Bučovice. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-906899-5-4.

KRYSTÝN, Pavel. Příběh vesnic Mistřice a Javorovec : doba královská 1247-1918. První vydání. [Břeclav] : Petr Brázda - vydavatelství ve spolupráci s obcí Mistřice, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-87387-49-8.

KUTÁKOVÁ, Miroslava. Újezd u Kasejovic : pohledy do historie a současnosti obce. [Kasejovice] : Město Kasejovice, 2018. 150 stran . ISBN 978-80-270-4484-9.

LAZÁREK, Petr. Podyjí v proměnách času = Das Thayatal im Wandel der Zeiten. Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, 2017. 215 stran . ISBN 978-80-87643-02-0.

MITÁČEK, Jiří. Kunovice I. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-907393-0-7.

NOVOTNÝ, Lubomír. Sbohem, monarchie : putování dlouhým 19. stoletím. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2018. 78 stran . ISBN 978-80-7053-321-5.

OLŠINA, Miroslav. Malé i velké holešovské osmičky : historická výročí města Holešova v letech 1848-1968 : doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě, 25.9.-30.12.2018, zámek Holešov. 1. vydání. Holešov : město Holešov ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, 2018. 130 stran . Knihovnička Holešovska ; 35. svazek. ISBN 978-80-270-4901-1.

OROSIUS, Paulus. Dějiny proti pohanům . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 498 stran . Antika ; svazek 1. ISBN 978-80-257-2681-5.

OTČENÁŠEK, Jaroslav. Němci v Čechách po roce 1945 : na příkladu západního Podještědí. Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR : Scriptorium, 2006. 207 s. ISBN 80-85010-92-5 (Etnologický ústav AV ČR brož.).

PACNER, Karel. Čtvrtstoletí republiky : kronika naší nejnovější historie 1991-2018. První vydání. Praha : Plus, 2018. 721 stran . ISBN 978-80-259-0975-1.

PAPRČKA, Milan. Česko z nebe = The Czechia from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2018. 191 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-33-6.

PAPRČKA, Milan. Českokrumlovsko z nebe = Český Krumlov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-34-3.

PAPRČKA, Milan. Liberecko z nebe = Liberec Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-35-0.

PAPRČKA, Milan. Mladoboleslavsko z nebe = Mladá Boleslav Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-32-9.

PAPRČKA, Milan. Prostějovsko z nebe = Prostějov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství , 2019. 111 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-36-7.

ROZEHNALOVÁ, Zdenka. Ta země je i tvá . První vydání. Pardubice : Ing. Lukáš Zeman - E-SMILE.cz, 2018. 288 stran . ISBN 978-80-88050-04-9.

RUDOLFOVÁ, Věra. Kraj návratů i loučení : medailonky osobností kulturního života Českomoravské vysočiny. První vydání. Žďár nad Sázavou : Tváře, s.r.o., 2018. 221 stran . ISBN 978-80-907294-3-8.

SIKORA, Jan. Beskydy před padesáti lety . Vydání první. Zlín : Kovárna VIVA a.s., 2018. 70 stran . ISBN 978-80-907300-2-1.

Srpen 1968 v zrcadle vzpomínek . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 75 stran . Milé tisky ; č. 17. ISBN 978-80-87334-36-2.

ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Nedávno tu byli : portréty osobností z jedné výrazné generace. Brno : Šimon Ryšavý, 2018. 178 stran . ISBN 978-80-7354-202-3.

U nás za Rablinú : DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková. Vydání první. Říčky : Martin Leschinger - Flétna, [2017]. 141 stran . ISBN 978-80-88068-23-5.

VEJMELKOVÁ, Doubravka. Živé příběhy ze zahrady mrtvých . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 31 stran . Milé tisky ; č. 18. ISBN 978-80-87334-37-9.

VĚTVIČKA, Ivan. Osobnosti trochu jinak . Vydání první. Praha : Aventinum, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-7442-102-0.

VURM, Bohumil. Václav IV. a Zikmund : bratři, rivalové, králové. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 223 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6225-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

BĚHANOVÁ, Michaela. Otto Zweig a Rudolf Wiesner : sonda do života dvou moravských skladatelů na základě rukopisů uložených ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna, 2018. 155 stran, 31 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-266-1.

KALOUS, Josef. Proč jsem se stal ladičem pian . V Praze : Jonathan Livingston, s.r.o., 2018. 119 stran ;. ISBN 978-80-7551-119-5.

REMEŠOVÁ, Michaela. Karel Gott : zůstal svůj. 4. doplněné vydání. [Praha] : Fany, 2018. 472 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907248-0-8.

ŘEPÍK, Vladimír. Jethro Tull : půlstoletí s kouzelnou flétnou. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 371 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7511-450-1.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

KALORIMETRICKÝ SEMINÁŘ. 39. Mezinárodní český a slovenský kalometrický seminář : sborník příspěvků : konferenční hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou, ČR, 22. 5. - 26.5. 2017. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-7560-060-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

"Vykoupeni z mlh a chaosu.." : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. První vydání. Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-7051-227-2.

Básníci čtou básníky . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 322 stran ;. ISBN 978-80-7325-467-4.

Bezručův hlas : památník pěvce Slezských písní. Praha : Čin, 1940. 237 - [II] s. Památníková edice Činu ; sv. 3.

ČERNÁ, Monika. Routes and destinations : learning histories of Czech speakers of English and their achievement in selected communicative language competences. First edition. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 406 stran . ISBN 978-80-7560-034-9.

DELAPLANCHE, Chantal. Double assassinat dans la Rue Morgue et La lettre volée . Genes : Cideb, [2007]. 112 stran . Lire et s'entraîner. ISBN 978-88-530-0759-9.

DUBĚDA, Tomáš. Překlad do nemateřského jazyka : fakta, otázky, perspektivy. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 235 stran . ISBN 978-80-246-4247-5.

Egon Hostovský : literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2018. 146 stran ;. ISBN 978-80-7308-887-3.

GOTZMANN, Gudrun. Die Welt von Gestern : Erinnerungen eines Europäers. Erste Auflage. Recanati : ELI S.r.l., 2016. 127 stran . Erwachsene-ELI-Lektüren ; B1. ISBN 978-88-536-2058-3.

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Korespondence II. 1843-1844 . Vydání první. Praha : NLN, 2018. 489 stran . Dopisy, deníky, dokumenty. ISBN 978-80-7422-475-1.

HENIJUŠ, Larysa. Paní doktorová 0-287, aneb, Z Československa do gulagu . První vydání. Dolní Kounice : ERGO Brauner, 2018. 397 stran . Gulag ; svazek 7. ISBN 978-80-88245-10-0.

HONZÍK, Jiří. Toulky ruskou literaturou . 1. vydání. Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2018. 139 stran ;. Publikace Slovanské knihovny ; 83. ISBN 978-80-7050-702-5.

HOUSKOVÁ, Anna. Nekonečný Borges . Vydání první. Praha : Triáda, 2018. 221 stran . Delfín ; 204. svazek. ISBN 978-80-7474-234-7.

CHARYPAR, Michal. Prameny Máchova Máje : fakta a hypotézy. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2018. 165 stran . ISBN 978-80-88069-65-2.

Jan Zahradníček : čtení o básníkovi z let 1930-1960. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2018. 577 stran . ISBN 978-80-87899-80-9.

JANOUŠEK, Pavel. ..a další studie . Vydání první. Praha : Academia, 2018. 309 stran ;. Literární řada. ISBN 978-80-200-2834-1.

KASKA, Ladislav. Skandál v Čechách : zábavná čítanka pro cizince. 1. vydání. Liberec : Kaska, 2018. 168 stran ;. ISBN 978-80-270-4972-1.

KAVKA, Martin. Hacknutá čeština : neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 271 stran . Briquet. ISBN 978-80-7555-058-3.

Klíčové problémy současné slavistiky : kolektivní monografie. Vydání první. Brno : Česká asociace slavistů, 2017. 222 stran ;. ISBN 978-80-270-2561-9.

KLÍMOVÁ, Dagmar. Česká pohádka v 19. století . Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 149 s. ISBN 978-80-87112-50-2.

KORECKÁ, Lucie. Sám spatříš svět stínů : hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech. Vydání první. Praha : Herrmann & synové, 2018. 269 stran ;. ISBN 978-80-87054-58-1.

Korespondence . Vydání první. Praha : Torst, 2018. 789 stran . Spisy ; VIII. ISBN 978-80-7215-575-0.

KROLOP, Kurt. Studie o německé literatuře . Vydání první. Praha : Triáda, 2018. 725 stran ;. Paprsek ; svazek 24. ISBN 978-80-7474-233-0.

KUNDERA, Milan. Milan Kundera (neztracen) v překladech : katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019. 124 stran . ISBN 978-80-7051-270-8.

LUNNISS, Vivien. Umění kaligrafie . V Praze : Slovart, 2016. 192 stran . ISBN 978-80-7529-131-8.

MAREK, Libor. Bilder und Stimmen des anderen deutschen Ostens : eine kritische Edition der Werke deutscher Autoren aus der Mährischen Walachei. Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 199 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-807-9.

MAREK, Libor. Zwischen Marginalität und Zentralität : deutsche Literatur und Kultur aus der Mährischen Walachei (1848-1948). Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 202 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-806-2.

NESMĚRÁK, Karel. RKZ dodnes nepoznané . 1. vydání. Praha : Česká společnost rukopisná, 2017. 149 stran . ISBN 978-80-270-2453-7.

PŘIBÁŇ, Michal. Český literární samizdat 1949-1989 : edice, časopisy, sborníky. Vydání 1. Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. 612 stran . ISBN 978-80-200-2903-4.

REYNEK, Bohuslav. Archa Petrkov . České Budějovice : Eliška Štěpánová - Měsíc ve dne, 2019. 227 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-907024-3-1.

SOUČKOVÁ, Milada. Élenty : dopisy přátelům 1942-1982 Jindřichu Chalupeckému, Ladislavu a Olze Radimským, Romanu Jakobsonovi, Otakaru Odložilíkovi, Gertrudě Gruberové-Goepfertové, Oldřichu Leškovi, Karlu Milotovi. Vydání první. Praha : Prostor, 2018. 543 stran ;. ISBN 978-80-7260-408-1.

ŠPIRIT, Michael. Urs Heftrich : Premia Bohemica. 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, [2018]. 66 stran ;. ISBN 978-80-7051-244-9.

ŠTROBLOVÁ, Jana. Rok sem, rok tam : vzpomínky. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2018. 215 stran . ISBN 978-80-7564-030-7.

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem. 2., dopl. vyd. Praha : Máj : Dokořán, 2012. 220 s. ISBN 978-80-86643-49-6 (Máj váz.).

VALDEN, Milan. 100 českých knih, které si musíte přečíst . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 222 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6280-2.

VLADISLAV, Jan. Eseje . Vydání první. Praha : Torst, 2018. 1117 stran ;. ISBN 978-80-7215-569-9.

VOJVODÍK, Josef. Jan Zahradníček : poezie a skutečnost existence. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2018. 387 stran ;. ISBN 978-80-87899-79-3.

Život ve slovech, slova v životě : procházka labyrintem českých nářečí. Vydání první. Praha : NLN, 2018. 210 stran ;. ISBN 978-80-7422-657-1.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

99 děsivých míst světa : kde vás ovládnou démonické síly?. Praha : RF Hobby, s.r.o., 2018. 130 stran . Enigma knihovnička ; 2/2018. ISBN 978-80-270-4279-1.

BATESON, Gregory. Ekologie mysli . Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 507 stran . Božské lahvice. ISBN 978-80-7530-151-2.

Bibliograf mezi regály : k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7051-242-5.

BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku . Vydání první. Praha : Scriptorium, 2018. 317 stran . ISBN 978-80-88013-69-3.

FRIEDLANDEROVÁ, Hana. České děti a mládež jako čtenáři 2017 . První vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2018. 150 stran . ISBN 978-80-7577-804-8.

HOLUBOVÁ, Markéta. Katalog kramářských tisků. III.,. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety . Vydání první. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2017. 127 stran ;. ISBN 978-80-88081-15-9.

INTERNATIONAL DAY OF SCIENCE (KONFERENCE). International day of science 2018 : economics, management, innovation : proceedings of the international scientific conference : 12th-13th april 2018, Moravian university college Olomouc, Olomouc, Czech republic. 1st edition. Olomouc : Moravian University College Olomouc, 2018. 238 stran . ISBN 978-80-7455-069-0.

JANČÁŘ, Radek. Noc s Andersenem : 20 let. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-903098-9-0.

Katalog kramářských tisků. II.,. Biblická a křesťanská ikonografie . Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 353 s. ISBN 978-80-87112-69-4.

Knihovny a jejich majitelé : odraz zájmu a touhy po poznání. První vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. 259 stran . ISBN 978-80-7051-259-3.

KOLOKVIUM KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍCH EXPERTŮ ZEMÍ V4+. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno : The Moravian Library in Brno, 2016. 476, 4 strany . ISBN 978-80-7051-216-6.

MUZEUM A ZMĚNA (KONFERENCE). Muzeum a změna V : sborník z mezinárodní muzeologické konference : Národní archiv, Praha, 22.-24. listopadu 2016 = The Museum and Change V : anthology of the international museology conference : National Archives, Prague, 22nd-24th November 2016. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., 2017. 282 stran . ISBN 978-80-86611-77-8.

Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v letech 1918-1938. První vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 284 stran ;. ISBN 978-80-7051-267-8.

Povídání o naší knihovně : 94 let od založení knihovny v Břestku : 1913-2007. Břestek : Obecní úřad v Břestku, 2007. 84 s. ISBN 978-80-254-6902-6.

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2016 = Direct public support for research and development in the Czech Republic 2016. Praha : Český statistický úřad, [2017]. 119 stran . Věda, IT. Věda, výzkum, inovace = Science, IT, research and innovation. ISBN 978-80-250-2825-4.

REXOVÁ, Kristina. Bibliography of the history of the Czech Lands . First edition. [Prague] : Center of Administration and Operation CAS, v.v.i., 2018. 15 stran . What is it.. 82. ISBN 978-80-270-4173-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

MENČÍK, Jaroslav. Introduction to experimental analysis . Edition: first. [Pardubice] : University of Pardubice, 2017. 140 stran . ISBN 978-80-7560-068-4.

MENČÍK, Jaroslav. Úvod do experimentální analýzy . Vydání: první. [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2017. 140 stran . ISBN 978-80-7560-066-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BABJUK, Marko. Kastračně rezistentní karcinom prostaty . První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2017]. 124 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-4-3.

BĀLAKŖSHŅA, Ācārya,. Ájurvéda : kompletní průvodce teorií a praxí : cesta ke zdravému a přirozenému životu. Vydání první. Praha : Plot, 2018. 383 stran . ISBN 978-80-7428-338-3.

BÜCHLER, Tomáš. Karcinom ledviny . První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2017]. 92 stran . Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-3-6.

BUNZ-SCHLÖSSER, Gabriela. Přijměte své vnitřní dítě : jak se vyrovnat s minulostí a být šťastnější. První vydání. Praha : Alferia, 2019. 151 stran ;. ISBN 978-80-271-2181-6.

DIAZ, Cameron. Body book : zákon hladu, vědomí vnitřní síly a jiné způsoby, jak milovat své tělo. 1. vyd. Brno : Jota, 2014. 295 s. ISBN 978-80-7462-658-6.

DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie : pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 307 stran . ISBN 978-80-271-2111-3.

GAVUROVÁ, Beáta. Aktuálne problémy ekonomiky a riadenia systému zdravotníctva = Current problems of economy and healthcare system management : teze přednášky ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 70 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-823-9.

KADAŠIOVÁ, Jitka. Stromek ve větru, aneb, Život s depresemi . Albrechtice : Křesťanský život, [2018]. 95 stran . Svědectví. ISBN 978-80-7112-203-6.

KARCHE, Vincent. 12 moudrostí stromů : nový hlas přírody. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 183 stran . ISBN 978-80-7617-039-1.

KUČEROVÁ, Helena. Bolest v psychiatrii . První vydání. Praha : Galén, [2018]. 179 stran . ISBN 978-80-7492-378-4.

MACHOŇ, Vladimír. Manual of TMJ surgery : the Prague approach. Prague : for Medika Trade Praha, s.r.o. was published by Business Media CZ s.r.o., [2017]. 111 stran . ISBN 978-80-87388-40-2.

Medicína, farmacie a veterinární lékařství : kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017. 277 stran . Acta Musei technici Brunensis ; sv. 12/2017. ISBN 978-80-87896-43-3.

MERCATI, Maria. Manuál thajských masáží : orientální léčbou k ohebnosti, relaxaci a energetické rovnováze. Olomouc : ANAG, [2018]. 160 stran . ISBN 978-80-7554-173-4.

MYERS, Amy. Za čím vším stojí štítná žláza . Olomouc : ANAG, [2019]. 469 stran . ISBN 978-80-7554-179-6.

NORBEKOV, Mirzakarim Sanakulovič. Trénink těla a ducha . Vydání: první. [Březůvky] : Mozaika H&S s.r.o., [2016]. 169 stran . ISBN 978-80-906948-4-2.

OLSCHEWSKI, Adalbert. Progresivní svalová relaxace : jak se zbavit stresu pomocí klasických i nových cvičení podle Jacobsona. Olomouc : Poznání, 2019. 158 stran ;. ISBN 978-80-87419-83-0.

PETERSEN, Grant. Neběhej, dej si slaninu : zesílíš, zeštíhlíš, jaképak copak. Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2018. 236 stran . ISBN 978-80-204-4994-8.

PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE. Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017 : 44. ročník : 3.-5. května 2017, Kouty nad Desnou. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, [2017]. 46 stran ;. Text částečně anglicky a slovensky. ISBN 978-80-7560-046-2.

RADKOVOVÁ, Iveta. Aspergerův syndrom : život pod společenským tlakem. První vydání. Praha : Galén, [2018]. 165 stran . ISBN 978-80-7492-386-9.

RUPEŠ, Václav. Příručka dezinsekce a deratizace . 3. rozšířené vydání. Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky, 2018. 208 stran . ISBN 978-80-02-02777-5.

RYAN, Chris. Safe : jak zůstat v bezpečí v nebezpečném světě. Praha : Naše vojsko, 2018. 293 stran . Bestseller. ISBN 978-80-206-1757-6.

STARK, Carsten. Hallux : valgus, limitus, rigidus : řešení bez operace. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 171 stran . ISBN 978-80-7553-640-2.

STEHLÍKOVÁ, Petra. Epilepsie : epilepsie a dítě. Vydání první. Praha : Společnost E/Czech Epilepsy Association, z.s., 2017. 88 stran . ISBN 978-80-906432-2-2.

STIBOROVÁ, Denisa. Paliativní péče a umírání v domácím prostředí . 1. vydání. Sedlec-Prčice : Stiborová Denisa, 2018. 66 stran . ISBN 978-80-270-3719-3.

SVOBODNÝ, Petr. Pozor doktor! : dějiny medicíny v sedmi dnech. Vydání první. Praha : Běžíliška, 2018. 89 stran . ISBN 978-80-907052-3-4.

TRAN, Maurice Dinh Can. Získejte zpět svou energii : jak se zbavit únavy. Olomouc : ANAG, [2019]. 132 stran ;. ISBN 978-80-7554-203-8.

VETULANI, Jerzy. Alenčin sen, aneb, Jak funguje mozek . První vydání. Brno : Host, 2018. 69 stran . ISBN 978-80-7577-632-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. Vydání první. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018. 567 stran . ISBN 978-80-88292-24-1.

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z . Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 658 stran . ISBN 978-80-200-2973-7.

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K . Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 731 stran . ISBN 978-80-200-2960-7.

COUFAL, Antonín. Naši pradědové u zrodu ČSR . 1. vydání. Praha : Noos, 2018. 227 stran . ISBN 978-80-88117-15-5.

Čekám, až se vrátíš : rodinné deníky z války. Vydání první. Praha : NLN, 2018. 101 stran . Knižnice Dějin a současnosti ; 67. svazek. ISBN 978-80-7422-655-7.

DANIÈL', A. Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. I,. Albánie, Bulharsko, Československo, Česko, Slovensko, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Maďarsko, Německo (NDR), Polsko, Rumunsko . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 907 stran . ISBN 978-80-88292-11-1.

DUFKOVÁ, Ivana. Střet zájmů jako riziko podvodu . [Praha] : Transparency International - Česká republika, [2018]. 30 stran . ISBN 978-80-87123-32-4.

FIALA, Petr. Vraťme politice smysl! : rozhovory s Jiřím Hanušem. Brno : Pravý břeh : Barrister & Principal Publishing, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7485-136-0.

FITZPATRICK, Sheila. Ve Stalinově týmu : roky riskantního života v sovětské politice. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 382 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2641-9.

FURET, François. Minulost jedné iluze : esej o ideji komunismu ve 20. století. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 697 stran ;. Historické myšlení ; svazek 76. ISBN 978-80-257-2656-3.

GÁLIS, Radek. Moje stoleté Československo . České Budějovice : Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Eliška Štěpánová - Měsíc ve dne, 2018. 256 stran . ISBN 978-80-907024-8-6.

Historie o těžkých protivenstvích církve české : v jazyce 21. století. Vydání první. Žandov : Poutníkova četba, 2018. 222 stran ;. ISBN 978-80-87606-27-8.

Historie spojovacího vojska 2007-2017 . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 119 stran . ISBN 978-80-7278-720-3.

HOLUB, Zdeněk. C.k. pionýrské vojsko. 3. část,. V letech 1801 až 1815 . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2019. 125 stran . ISBN 978-80-88215-30-1.

IVK v roce pátém : výběr textů. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2018. 196 stran . Publikace ; č. 41/2018. ISBN 978-80-7542-043-5.

JANČÁŘ, Radek. Právo má přednost před mocí! : životní osudy legionáře generála Jana Vančury 1895-1959. 1. vydání. [Staré Město] : Gombík, z.s. : Stará cihelna, z.s., 2018. 125 stran . ISBN 978-80-270-5005-5.

JUST, Petr. Dobývání Hradu : česká prezidentská volba 2018. Vydání první. Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018. 298 stran . ISBN 978-80-87956-76-2.

LEVAVASSEUR, Octave. Od Slavkova po Waterloo (1802-1815) . Vydání první. Praha : Elka Press, 2018. 282 stran . Militaria ; svazek 44. ISBN 978-80-87057-37-7.

LUCE, Edward. Soumrak západního liberalismu . Vydání první. Praha : Argo, 2019. 191 stran ;. Crossover ; 1. ISBN 978-80-257-2704-1.

MALÍK, František. Vrátí se? : Břestek a válka 1914-1918. Břestek : František Malík : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2018. 108 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 11. ISBN 978-80-270-5774-0.

MANDELOVÁ, Helena. Můj táta Josef Kafka : litograf, fotograf, neznámý hrdina a Obrana národa. Vydání první. V Praze : Helena Mandelová, 2018. 170 stran . ISBN 978-80-270-4142-8.

MATOUŠEK, Václav. Rozvadov 1621 : výzkum bojiště třicetileté války = research of a battlefield of the Thirty Years' War. Vydání první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018. 205 stran . ISBN 978-80-88030-33-1.

Obrana národa v dokumentech : 1939-1942. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 317 stran . ISBN 978-80-88292-16-6.

PITHART, Petr. Prsty do ran I : výběr z textů 1960-1989. První vydání. Praha : Academia, 2018. 623 stran . Spisy Petra Pitharta ; svazek IV. ISBN 978-80-200-2850-1.

PLJUŠČ, Leonid. Na karnevalu dějin . Vydání první. Praha : Triáda, 2018. 537 stran . Delfín ; 199. svazek. ISBN 978-80-7474-232-3.

POLÁKOVÁ, Miroslava. Měli odvahu žít : odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 2 svazky (xv, xv, 1249 stran) . 1938-1953 ; svazek 15. ISBN 978-80-200-2832-7.

POŠUSTOVÁ, Alena. 42nd Mechanized battalion . 1st edition. Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military History Institute Praha, [2017]. 15 stran . ISBN 978-80-7278-722-7.

RIPKA, Hubert. S projevem nejhlubší úcty : dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922-1948). 1. vydání. Praha : Národní archiv : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2018. 512 stran ;. Edvard Beneš - dokumenty ; svazek 1. ISBN 978-80-7469-079-2.

ROTHBARD, Murray Newton. Rothbardovy eseje : národ, revoluce, náboženství, diskriminace, pořádek, levičáci, pravicový populismus. Brno : Institut Eugena von Böhm-Bawerka : Bawerk.eu, 2018. 52 stran ;. ISBN 978-80-270-3824-4.

SCHINDLER, Emilie. Já, Emilie Schindlerová . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 253 stran . ISBN 978-80-7553-610-5.

ŠERHANT, Jan. Válečná odysea 1939-46 : vzpomínky. První vydání. Praha : Vintage Aviation, 2019. 123 stran, 29 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-4685-0.

TOMEK, Václav. Mozkem nebo pěstí? : horizont českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. Vydání první. V Praze : Manibus propriis, 2018. 161 stran . ISBN 978-80-270-3256-3.

TOMEŠ, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce.. : Česká strana státoprávně pokroková (1908-1918). Vydání první. Praha : Academia, 2018. 412 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2894-5.

TURAY, Štefan. První v Praze . 1. vydání. Ústí nad Orlicí : Pipex, spol. s r.o., 2018. 31 stran . ISBN 978-80-906158-5-4.

TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve Střední Evropě : mapování proměn vnitřního bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2018. 273 stran . Politologická řada ; svazek č. 70. ISBN 978-80-7325-465-0.

Únor 1948 očima poražených : záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 347 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 16. ISBN 978-80-7422-623-6.

Ve jménu života vašeho.. Druhé, rozšířené vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-246-4250-5.

Veřejná správa v České republice v roce 2016. Praha : Ministerstvo vnitra, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 2017. 78 stran . ISBN 978-80-87544-52-5.

VIDRIKOVÁ, Dagmar. Critical infrastructure and integrated protection . Ostrava : The Association of Fire and Safety Engineering, 2017. 172 stran . ISBN 978-80-7385-190-3.

VONDRA, Alexandr. Děda se taky nebál : rozhovor s Alexandrem Vondrou. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012. 269 s. ISBN 978-80-7432-239-6.

^ nahoru ^


16. Právo

DITRICHOVÁ, Petra. Základní prameny mezinárodního humanitárního práva . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 271 stran . ISBN 978-80-7278-698-5.

HROMADNÉ ŽALOBY (SYMPOZIUM). Hromadné žaloby : sborník z odborného právnického sympozia. Vydání první. Praha : Stálá konference českého práva, 2017. 62 stran ;. ISBN 978-80-906813-1-6.

Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc . Vydání první. Praha : Stálá konferece českého práva, 2017. 343 stran ;. ISBN 978-80-906813-0-9.

Stavební právo - almanach : sekce územního rozhodování a stavebního řádu České společnosti pro stavební právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2017]. 102 stran ;. ISBN 978-80-7380-672-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ANZARI, Patricie. Dodušemluvy : kniha, po které bude všem s vámi lépe. Praha : Eminent, 2018. 376 stran ;. ISBN 978-80-7281-534-0.

CÍGLER, Hynek. Matematické schopnosti : teoretický přehled a jejich měření. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 199 stran . EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; svazek 19. ISBN 978-80-210-9009-5.

ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek : kouzlo vyprávěného slova. Vydání druhé, v Portále první. Praha : Portál, 2019. 198 stran ;. ISBN 978-80-262-1434-2.

DUTTON, Kevin. Moudrost psychopatů : svatí, špioni a sérioví vrazi. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha : Portál, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-262-1462-5.

FORWARD, Susan. Cena lásky : peníze a manipulace. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 245 stran ;. ISBN 978-80-262-1431-1.

FRANCIS-CHEUNG, Theresa. Deset tajemství nebe . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-7549-835-9.

HAUG, Achim. Malá kniha o duši : průvodce na cesty naší psýchou a jejími nemocemi. Vydání první. V Praze : Paseka s.r.o., 2019. 221 stran . ISBN 978-80-7432-986-9.

HEINZEN, Thomas E. Kůň, který uměl počítat : proč je důležité myslet kriticky. Vydání první. Praha : Portál, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-262-1442-7.

JANDOVÁ, Lucie. Temné matky a jejich dcery . První vydání. Praha : Lucie Jandová, 2019. 141 stran . ISBN 978-80-270-5445-9.

LEVY, Joel. Freudian slips : all the psychology you need to know. London : Michael O´Mara Books Limited, [2013]. 224 stran . ISBN 978-1-78243-200-5.

Mutus liber = Němá kniha alchymie. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-7530-140-6.

NAKONEČNÝ, Milan. Dějiny psychologie do konce 19. století . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 567 stran . ISBN 978-80-7553-608-2.

NEŠPOR, Karel. Jde to i s úsměvem . Vydání první. Praha : Portál, 2019. 159 stran . ISBN 978-80-262-1437-3.

SCHULTZ, Johannes Heinrich. Autogenní trénink : originální cvičebnice : návod od zakladatele metody autorelaxace. Olomouc : Poznání, 2019. 87 stran ;. ISBN 978-80-87419-84-7.

STEVANOVIĆ, Ena. Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 197 stran . ISBN 978-80-246-4031-0.

VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy : tradice a současnost. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha : Portál, 2019. 263 stran ;. Spektrum ; 117. ISBN 978-80-262-1467-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BABIŠ, Andrej. O čem sním, když náhodou spím . Vydání první. Praha : [Andrej Babiš], 2017. 282 stran . ISBN 978-80-270-3448-2.

BROUČEK, Stanislav. Migrace a česká etnologie . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 19 stran . Pro všední den 83. ISBN 978-80-270-4277-7.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-246-3969-7.

FIALA, Jiří. Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století . Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. 339 stran . Moravská historická knihovna. ISBN 978-80-7051-230-2.

GOULSTON, Mark. Domluvit se dá s každým : techniky úspěšné komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 222 stran ;. ISBN 978-80-262-1399-4.

CHADT, Karel. Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu . Praha : V.M.EST, a.s., [2015]. 136 stran . ISBN 978-80-87411-68-1.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2018. Vydání devatenácté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2018. 102 stran .

KOUCKÁ, Pavla. Uvolněné rodičovství : rozumně, citlivě a s menším nasazením. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 199 stran ;. ISBN 978-80-262-1275-1.

Malý lexikon obcí České republiky 2017 = Small lexicon of municipalities of the CR 2017. Praha : Český statistický úřad, [2017]. 237 stran ;. Souhrnná data o České republice = Summary data on the Czech Republic.

MASAŘÍK, František. Tábor nucené práce Mírov . 1. vydání. Praha : Vojenský historický ústav Praha, 2017. 141 stran . ISBN 978-80-7278-724-1.

MURRAY, Douglas. Podivná smrt Evropy : imigrace, identita, islám. První vydání. Voznice : Leda, 2018. 334 stran ;. ISBN 978-80-7335-562-3.

PANDA, Luboš. Hluchavky . Vydání první. Brno : vydáno nákladem autora, 2018. 300 stran ;. ISBN 978-80-270-4891-5.

PEREL, Esther. Přehodnocení nevěry : kniha pro každého, kdo někdy miloval. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 343 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-344-4.

POKORNÝ, Jan. Český ženich a vietnamská nevěsta, aneb, Jak se žije s Vietnamkou . 1. vydání. [Rudná] : autoři vydali vlastním nákladem, [2018]. 137 stran . ISBN 978-80-270-4352-1.

POLÁK, František. Cestou ze sovětského koncentráku . 2. vydání. Dolní Kounice : Ergo, 2018. 173 stran ;. Gulag ; svazek 6. ISBN 978-80-88245-09-4.

Rajče na útěku : kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 287 s. ISBN 80-7239-146-1 (brož.).

SACKS, Jonathan rabi,. Ne v božím jménu : jak čelit náboženskému násilí. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-7553-522-1.

SIEBEROVÁ, Jana. Proč máme strach ze smrti? : jak zvládnout její příchod. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 69 stran ;. ISBN 978-80-7553-654-9.

SMEJKALOVÁ, Kateřina. Digitální nádeníci hledají svá práva : texty o společnosti v časech systémové změny. [Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2017]. 56 stran ;. Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 2. ISBN 978-80-87348-32-1.

STANDING, Guy. Prekariát . Vydání první. V Praze : Rubato, 2018. 295 stran ;. Eseje ; 62. ISBN 978-80-87705-64-3.

ŠTREJBAROVÁ, Olga. Příběhy Ježíškových vnoučat . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2019. 152 stran . ISBN 978-80-88286-05-9.

Top ženy Česka 2017 : le moigne. Praha : Economia, a.s., [2018]. přibližně 200 stran . Edice Hospodářských novin. ISBN 978-80-85378-61-0.

TRUMP, Ivana. Jak vychovat Trumpa . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 278 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4831-6.

VEČERNÍK, Jiří. Jací jsme rovnostáři? : výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou. První vydání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 114 stran . ISBN 978-80-7330-306-8.

Voice of the locality: local media and local audience . First edition. Brno : Masaryk University, 2017. 319 stran . Media. ISBN 978-80-210-8747-7.

WELCH, Edward T. Když jsou lidé velcí a Bůh malý : jak překonat tlak vrstevníků, závislost na druhých a strach z lidí. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 211 stran ;. ISBN 978-80-87587-47-8.

Zrod soudobého Středoevropana = The birth of the modern Central European citizen. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, [2018]. 63 stran . ISBN 978-80-88103-38-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÍLEK, Ondřej. Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem = Modeling and surface quality optimization for milling of inclined planes : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 50 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-757-7.

BOROVCOVÁ, Alena. Z Vídně na sever : dvě páteřní železniční tratě České republiky. Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2017. 208 stran . ISBN 978-80-85034-97-4.

Dřevo & stavby : jak se staví, jak se v nich bydlí : nejlepší vydání z roku 2017. Praha : PRO VOBIS, s.r.o., [2018]. 160, 144, 160, 152, 168, 168 stran . ISBN 978-80-906891-3-8.

Energetika na území Olomouckého kraje . 1. vydání. Olomouc : Olomoucký kraj, 2017. 24 stran . ISBN 978-80-87982-57-0.

FORMAN, Matěj. Už se vaří, má panenko . Vydání první. V Praze : Plus, 2018. 211 stran . ISBN 978-80-259-0978-2.

HARÁK, Martin. Autobusy první republiky a protektorátu : 1918-1945. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-271-0663-9.

HRUŠKOVÁ, Daniela. Zvony z České. [Česká] : Obec Česká, 2017. 50 stran . ISBN 978-80-270-2833-7.

CHARVÁT, Jan. NV : nádech - výdech. Druhé vydání. V Praze : BiggBoss, 2018. 391 stran . ISBN 978-80-906817-7-4.

KOCOUREK, Jaroslav. Stará řemesla 2 . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2018. 126 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-225-3.

KONFERENCE O SPECIÁLNÍCH ANORGANICKÝCH PIGMENTECH A PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLECH. Sborník příspěvků 19. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : KSAPPM 2017 : 20. září 2017, Pardubice. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 108 stran . ISBN 978-80-7560-058-5.

KONFERENCE O SPECIÁLNÍCH ANORGANICKÝCH PIGMENTECH A PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLECH. Sborník příspěvků 18. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : KSAPPM 2016 : 21. září 2016 Pardubice. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 122 stran . ISBN 978-80-7395-985-2.

KULHAVÁ, Barbora. Perličkové ozdoby z Poniklé . První vydání. Jilemnice : pro Rautis, a.s. vydalo Vydavatelství Gentiana, 2018. 213 stran . ISBN 978-80-86527-58-1.

MALÍK, František. Břestecký mlýn . Břestek : [František Malík] : Obecní úřad Břestek : UT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2008. 52 s. "--ať to víte taky--" ; sv. 6. ISBN 978-80-254-7031-2.

MALÍK, František. O břesteckých pokrývačích . Břestek : František Malík : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2018. 140 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 10. ISBN 978-80-270-5773-3.

MINTĚLOVÁ, Kateřina. Sám sobě pekařem s pekárnou ETA . 1. české vydání. Praha : ETA a.s., 2018. 58 stran . ISBN 978-80-906289-9-1.

NYKLOVÁ, Blanka. Dynamická rovnováha na dosah? : s chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti. Vydání první. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 191 stran . Osobnosti české vědy. ISBN 978-80-7330-305-1.

OLIVER, Jamie. Jamie Oliver vaří po italsku . První české vydání. Brandýs nad Labem : MLD Publishing s.r.o., 2018. 405 stran . ISBN 978-80-907344-0-1.

PŘÍHODOVÁ, Eva. Textil, oděvnictví, obuvnictví . 1. vyd. Praha : Scientia, 2004. 33 s. Stručné dějiny oborů. ISBN 80-7183-303-7.

RAJSKÁ, Beata. Ústřižky Beaty Rajské . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 243 s. ISBN 978-80-204-3159-2 (váz.).

SEMERÁKOVÁ, Jana. Stavebnictví . 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 35 s. Stručné dějiny oborů. ISBN 80-7183-287-1.

SCHINHARL, Cornelia. Rychlokurs vaření pro vegetariány : bleskový úspěch pro začátečníky. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. 160 s. ISBN 978-80-249-1512-8 (brož.).

The best of Apetit : Česko & Slovensko : přes 160 receptů, klasika prověřená 100 lety, od předkrmů po dezerty, tradiční i moderní pojetí. Praha : Burda Praha spol. s r.o., [2018]. 228 stran . ISBN 978-80-87575-87-1.

TICHÝ, Lukáš. Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR . Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. 303 stran . ISBN 978-80-87558-29-4.

TONER, Sarah. Sexy na vysokých podpatcích . V Praze : Československý spisovatel, 2012. [60] s. ISBN 978-80-7459-102-0.

UNIVERZITA PARDUBICE. Studentská vědecká odborná činnost 20162017 : sborník příspěvků. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2017. 233 stran . ISBN 978-80-7560-084-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. New York 1927 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-87303-61-0.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. New York 1924 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-87303-60-3.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nottingham 1936 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-87303-62-7.

BIOLEK, Richard. Plán v šachové partii . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2019. 175 stran . ISBN 978-80-87303-66-5.

CAPABLANCA, José Raúl. Učebnice šachu . Kunovice : Galerie Dolmen, 2018. 147 stran . ISBN 978-80-87303-64-1.

ČIVRNÝ, Čestmír. Šerm fleretem : historie a metodika. Praha : Elka Press, 2018. 238 stran . Ars Dimicatoria ; 7. svazek. ISBN 978-80-87057-35-3.

JANDERA, Jan. Zlatá pavučina : zákulisí nejslavnější éry Bohemians. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 169 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-162-5.

KAŇOVSKÝ, David. José Raúl Capablanca. I. díl,. Šachový Mozart . [Kunovice] : Galerie Dolmen, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-87303-65-8.

KRYSTYN, Lukáš. Kvantovací vymalovánky : TKDM. První vydání. Praha : Tiloi s.r.o., 2017. 32 nečíslovaných listů, to je, 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907073-0-6.

LASKER, Emanuel. Petrohrad 1909 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-87303-63-4.

MÜLLER, Divo G. Trénink fascií : úspěšný recept pro získání napnuté vazivové tkáně. Olomouc : ANAG, [2018]. 191 stran . ISBN 978-80-7554-180-2.

NEULS, Filip. Technická příprava v plavání : cvičení pro rozvoj a zdokonalení techniky plaveckých způsobů. 1. vydání. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2017. 69 stran . ISBN 978-80-270-3032-3.

SOVOVÁ, Eliška. 100+1 otázek a odpovědí o chůzi, nejen nordické : chůze pro začátečníky i pokročilé, prevence mnoha onemocnění, slavné osobnosti a chůze. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. 79 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-2280-1 (brož.).

Statistika sportu: základní ukazatele : 2016. Praha : Český statistický úřad, 2017. 30 stran . Lidé a společnost. ISBN 978-80-250-2817-9.

STILES, Tara. Jóga léčí : jednoduchá cvičení ke zdolání více než 50 běžných zdravotních potíží a pro život bez bolesti. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 239 stran . ISBN 978-80-7336-950-7.

Zahrady pozemských radostí : pohled z dějin výchovy k přírodě. Vydání první. Praha : Gasset, 2019. 378 stran . ISBN 978-80-87079-55-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BLÁHA, Jiří. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 197 stran . ISBN 978-80-87210-56-7.

BRAY, George. Velcí umělci : jejich život a dílo. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 360 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6249-9.

BRYOL, Radek. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury = The possibilities of presentation and sustainable care for vernacular architecture monuments = Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-87210-58-1.

BRYOL, Radek. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury = The transfer and reconstruction of vernacular architecture monuments = Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-87210-57-4.

Bydlet spolu : kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století. Vydání první. [Řevnice] : Arbor vitae, [2017]. 287 stran . ISBN 978-80-7467-127-2.

CIMALA, Michal. Trash Time . Praha : Spolek Trafačka, 2017. 117 stran . ISBN 978-80-906811-2-5.

FAU, Alexandra. Michel Castaignet . Chaumont : Castor & Pollux, 2012. 93 stran . ISBN 978-2-35008-049-9.

FINNANGER, Tone. Tilda : nápady pro celý dům. Vydání první. V Praze : Metafora, 2019. 143 stran . ISBN 978-80-7359-587-6.

FLORIAN, Jan. Umělecká sbírka Josefa Floriana a okruh jeho přátel : (1873 Stará Říše - 1941 Stará Říše). V Ženevě : Krajanské sdružení na podporu české kultury, [2014]. 187 stran .

GRIMM, Jan. Jan Grimm : retrospektiva. První vydání. Praha : ViaGaudium, 2018. 263 stran . ISBN 978-80-906673-1-0.

HÁBL, René. Micromegas : (soubor obrazů z let 2001-2011) = (set of paintings from 2001 to 2011) : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 47 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-827-7.

INTERIÉR ROKU (SOUTĚŽ). Interiér roku 2016 : ocenění Institutu bytového designu. 1. vydání. Praha : Institut bytového designu, [2017]. 202 stran . ISBN 978-80-270-1378-4.

KNOTEK, Jan. David Teniers II (1610-1690) . 2. rozšířené vydání. Praha : Regulus, 2018. 28 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86279-61-9.

KNOTEK, Jan. David Teniers II (1610-1690) . 1. vydání. Praha : Regulus, 2017. 21 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86279-60-2.

KONEČNÝ, Michal. Chateau Lednice . First edition. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Historic Sites Management in Kroměříž, 2018. 213 stran . ISBN 978-80-907400-0-6.

KONEČNÝ, Michal. Lysice Chateau . First edition. In Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Historic Sites Management, 2018. 163 stran . ISBN 978-80-906899-6-1.

KONEČNÝ, Michal. Minaret . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-906899-8-5.

KONEČNÝ, Michal. The Minaret . First edition. Kroměříž : National Heritage Institute, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-906899-9-2.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Valtice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-907400-2-0.

KOUDELKA, Josef. Koudelka - návraty . 1. vydání. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze : KANT, 2018. 307 stran . ISBN 978-80-7101-172-9.

KOVAŘÍK, Slavoj. Slavoj Kovařík : "Vždy jsem měl rád noci" : výběr z díla : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-0-1.

KRATOCHVIL, Jef. Provázek . Vydání první. Brno : Asociace PCC, spol. s r.o., 2015. 270 stran . ISBN 978-80-87807-03-3.

KRATOCHVÍL, Petr. Městský veřejný prostor . Vydání první. Praha : Zlatý řez, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-88033-00-4.

KRTILOVÁ, Alena. Výtvarné město Havířov = Havířov: city of visual arts. Moravská Ostrava : pro statutární město Havířov vydal Radim Polášek, Vydavatelství En Face, 2017. 135 stran . ISBN 978-80-87264-66-9.

KUBÍK, Viktor. Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby . Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2018. 263 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-662-5.

KUTÁLKOVÁ, Dana. Jan Kutálek : 20.7.1917-28.5.1987 : motto: "Optimismus je něco jako moje vrozená tělesná vada". Praha : Dana Kutálková, 2017. 66 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-2844-3.

MERGL, Jan. Návrat.. Ladislava Sutnara = The return of Ladislav Sutnar. Plzeň : Statutární město Plzeň, Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 2017. 59 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87911-08-2.

MERTA, Jan. Jan Merta : 70 % umělce, 30 % tramvajáka. Vydání první. [Praha] : Galerie Zdeněk Sklenář, 2018. 118 stran . ISBN 978-80-87430-76-7.

NEUMAN, Shalom. Shalom Neuman : 40 years of fusion art, 1967-2007. [Faenza] : Christian Maretti, 2008. 153 s. ISBN 978-88-89965-55-9.

NOVOTNÝ, Bedřich. Bedřich Novotný . Pardubice : Theo, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-87907-05-4.

PIVOVAROV, Viktor. Zamilovaný agent . Vydání první. Praha : Torst, 2018. 422 stran . ISBN 978-80-7215-572-9.

POKLUDA, Zdeněk. Tvrz Otrokovice . Zlín : Stanislav Nováček, 2018. 32 stran . ISBN 978-80-270-4930-1.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I.,. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina) . Vydání první. Praha : Artefactum, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-88283-14-0.

RICHTROVÁ, Eva. Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940) : kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 73 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-209-8.

SGUAITAMATTI, Domenico. Poslední večeře, Leonardo da Vinci : umění odhalené technologií. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 207 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6150-8.

SOŠŤÁK, Libor. Pařížský skicák . Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2019. 92 stran . ISBN 978-80-905649-5-4.

STANICKÝ, Petr. Sklo, světlo, prostor jako intervence v architektuře = Glass, light, space as an intervention in architecture : teze přednášek ke jmenováním profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 42 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-754-6.

Sto deset svatostánků Moravy & Slezska . První vydání. Ostrava : Milan Lulek, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-270-5083-3.

ŠALOUN, Ladislav. Šaloun : dotek osudu : sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve sbírkách GASK = the touch of fate : Ladislav Šaloun's sculptural legacy in the GASK collection. Kutná Hora : GASK - Galerie Středočeského kraje, 2018. 253 stran . ISBN 978-80-7056-179-9.

TOMÁNEK, Zdeněk. Zdeněk Tománek : výpěstky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2018. 1 složený list (8 nečíslovaných stran) . ISBN 978-80-907038-7-2.

VLK, Jan. Církevní památky v Praze 3. I.,. Katolické kostely a kaple . Vydání první. Praha : Městská část Praha 3, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-905856-8-3.

ZATLOUKAL, Pavel. Zámek a zahrady v Kroměříži . 1. vydání. Praha : Foibos Books, 2018. 245 stran . Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-13-1.

ŽELEZNÝ, David. Poutníci : turisté proti své vůli : 14.6.-7.7.2018, Zámecký pivovar Litomyšl. [Praha] : Bohemian Heritage Fund, nadační fond, [2018]. 34 stran . ISBN 978-80-270-4205-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

"Národní" školství za první Československé republiky . Vydání první. Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2018. 353 stran . První republika ; svazek 9. ISBN 978-80-200-2891-4.

ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi : kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků. 2., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 186 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4639-5 (brož.).

KARÁSKOVÁ, Martina. Mámou hravě : 99 nápadů, jak si hrát s miminkem. 2. vydání. Rajhradice : Martina Karásková, 2019. 184 stran . ISBN 978-80-270-5313-1.

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje pro období 2016-2018 . Vydání první. Olomouc : Olomoucký kraj, 2017. 212 stran . ISBN 978-80-87982-58-7.

LICHTENBERKOVÁ, Kateřina. Finančně gramotná a podnikavá škola . Vydání: 1. [Praha] : yourchance o.p.s., 2017. 189 stran . ISBN 978-80-906954-0-5.

PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 189 stran . Matematika a didaktika matematiky ; svazek 3. ISBN 978-80-210-9090-3.

UNIVERZITA PARDUBICE. Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě v roce 2016. [Pardubice] : Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2017. 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7560-059-2.

UNIVERZITA PARDUBICE. Lodivod 2017 : průvodce prvními měsíci na Univerzitě Pardubice. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 80 stran . ISBN 978-80-7560-063-9.

UNIVERZITA PARDUBICE. Univerzita Pardubice v akademickém roce 2016-2017 = University of Pardubice in the academic year 2016-2017. Pardubice : Univerzita Pardubice, [2017]. 75 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7560-092-9.

Vzdělávání dospělých v České republice : výstupy z šetření Adult Education Survey 2016. Praha : Český statistický úřad, 2018. 93 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Lidé a společnost. ISBN 978-80-250-2836-0.

ŽÁK, Vojtěch. Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 163 stran . ISBN 978-80-246-4126-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Jak na permakulturní design : koupili jsme hektar, pomoc, co s ním?. Brno : Permakultura (CS), 2018. 74 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 9. ISBN 978-80-906852-1-5.

MACHÁČ, Radek. Ochrana trav na semeno vůči plevelům . 1. vydání. Zubří : Oseva vývoj a výzkum s.r.o., 2018. 28 stran . Certifikovaná metodika ; 2/2018. ISBN 978-80-905808-5-5.

MACHÁČ, Radek. Zakládání porostů trav na semeno . 1. vydání. Zubří : Oseva vývoj a výzkum s.r.o., 2018. 20 stran . Uplatněná certifikovaná metodika ; 1/2018. ISBN 978-80-905808-4-8.

POKORNÝ, Jaroslav. Sklizeň a separace chmele z nízkých konstrukcí . Vydání: první. [Žatec] : Petr Svoboda, [2016]. 76 stran . Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-86836-83-6.

SÁLUSOVÁ, Dana. České zemědělství očima statistiky : 1918-2017. Praha : Český statistický úřad, 2018. 85 stran . Životní prostředí, zemědělství. ISBN 978-80-250-2841-4.

Strukturální šetření v zemědělství 2016 = Farm structure survey 2016. Praha : Český statistický úřad, [2017]. 127 stran ;. ISBN 978-80-250-2777-6.

Strukturální šetření v zemědělství 2016 : analytické vyhodnocení. Praha : Český statistický úřad, 2018. 197 stran . Životní prostředí, zemědělství = Environment, agriculture. ISBN 978-80-250-2842-1.

VÁCLAV, Erich. Příběhy světoběžníka . [Praha] : Petrklíč, 2018. 193 stran . ISBN 978-80-7229-661-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně