Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2019

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ETNOKULTURNÍ TRADICE V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI. Etnokulturní tradice v současné společnosti : [sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky 12. října 2006 v Brně] = Ethnocultural Tradition in Contemporary Society : [collected articles for a conference of the same name held on 12 October 2006 in Brno, organized by the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic]. Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno, 2007. 167 s. ISBN 978-80-87112-03-8 (brož.).

GALERIE VĚŽ (FRÝDEK-MÍSTEK, ČESKO). Barvy v jazyce ; Instalace. Vydání první. Frýdek-Místek : Dagmar Čaplyginová, 2016. 42 stran . Galerie Věž ; 15. ISBN 978-80-906626-4-3.

GALERIE VĚŽ (FRÝDEK-MÍSTEK, ČESKO). Individuality. Vydání první. Frýdek-Místek : Dagmar Čaplyginová, 2016. 42 stran . Galerie Věž ; 14. ISBN 978-80-906626-3-6.

GALERIE VĚŽ (FRÝDEK-MÍSTEK, ČESKO). Slovo v prostoru, prostor ve slovu ; Věž. Vydání první. Frýdek-Místek : Dagmar Čaplyginová, 2016. 36 stran . Galerie Věž ; 13. ISBN 978-80-906626-2-9.

HRUBÝ, Dan. Pražské příběhy : z malostranských zákoutí až do jiného světa. Vydání první. Praha : Pražské příběhy s.r.o., 2018. 506 stran . ISBN 978-80-907295-1-3.

KOPALOVÁ, Ludmila. Katalog kramářských tisků . Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2008. 485 s. ;. ISBN 978-80-87112-07-6 (brož.).

KRATOCHVÍL, Matěj. Masopustní koleda na Doudlebsku : Dobrkovská Lhotka 2005. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 35 s. ISBN 978-80-87112-06-9.

KŘIŽKOVÁ, Eliška. Hrozenské šaty . Vydání 1. Ve Starém Hrozenkově : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 2018. 159 stran . ISBN 978-80-270-4094-0.

KUKULKA, 1914-1998Josef. Pod doškovými střechami : kulturně historické obrázky ze slováckého Vlčnova. 2. vydání. Vlčnov : Klub sportu a kultury Vlčnov, 2018. 103 stran . ISBN 978-80-270-4801-4.

NOSKOVÁ, Jana. "Měla jsem moc krásné dětství" : vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století. Vyd. 1. Brno : Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2013. 705 s . Brno v minulosti a dnes ; suppl. č. 17. ISBN 978-80-87112-74-8.

NOSKOVÁ, Jana. "Proč to vyprávím?" : první polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = "Warum erzähle ich das?" : die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Vydání první. Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno : Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2016. 636 stran . Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 24. ISBN 978-80-88081-08-1.

PFLEGEROVÁ, Mariana. Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky : (matrilinearita, migrace a identita u indonéských Minangkabau). Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 361 s. ISBN 978-80-87112-26-7.

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Děti v Brně : kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Vydání první. Brno : Doplněk : Etnologický ústav AV ČR, v.v i., Praha - pracoviště Brno, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-7239-322-0.

ROTTMANN, Friedrich J. Popis svatebních obyčejů u známých národů ; Rituale nupturientium: Bremen 1715. Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 200, 450, [22] s. ;. ISBN 978-80-87112-31-1.

STEVENSON, N. J. Kronika módy : 1800 - 1870 - 1940 - 1960 - 1980 - 2020 : kdo udává tón - nejslavnější módní ikony a návrháři. Vyd. 1. Praha : Fortuna Libri, c2011. 288 s. Fortuna factum. ISBN 978-80-7321-570-5.

ŠTIKA, Jaroslav. Lidová strava na Valašsku . Třetí, doplněné vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-87210-66-6.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

TYLLNER, Lubomír. Jihočeské Vánoce - vánoční písně, koledy, obyčeje a betlémy z jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví . Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2012. 221 s. ISBN 978-80-87112-68-7 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ALBRECHTOVÁ, Jana. Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů : případové studie sledování vývoje stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998-2013. Vydání první. Praha : Česká geografická společnost, 2017. 401 stran . Geographica ; sv. 10. ISBN 978-80-905642-9-9.

BĚLOHOUBEK, Jiří. Hvozdík písečný český, aneb, Záchrana českého karafiátu pod Řípem . Louny : Český svaz ochránců přírody Hasina Louny, 2016. 33 stran . ISBN 978-80-270-3366-9.

BIŠOVÁ, Kateřina. Jak se dělí buňky . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 15 stran . Věda kolem nás. Co to je., 79. ISBN 978-80-270-3874-9.

BRABEC, Jiří. Péče o hořečkové lokality : hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Vydání první. Cheb : Muzeum Cheb, 2017. 31 stran . ISBN 978-80-88076-49-0.

DOBRUSKÁ, Gabriela. Organizujeme vycházky pro veřejnost : tipy a rady zkušených organizátorů nejen pro začínající kolegy. [Praha] : ČSO, [2017]. 32 stran ;. ISBN 978-80-87572-29-0.

INTERNATIONAL WADER STUDY GROUP. International Wader Study Group : annual conference : 15-18 September 2017, Prague, Czech Republic. Prague : Czech Wader Study and Conservation Group (SVOB), Working Group of the Czech Society for Ornithology (ČSO) : Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences, [2017]. 206 stran ;. ISBN 978-80-87572-30-6.

KOS, Jan. Co ještě nevíte o Národním parku Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení? : 1991-2016. Vydání první. Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, 2017. 121 stran . ISBN 978-80-87643-01-3.

RANK (KONFERENCE). RANK 2018 : Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami : odborná konference : 7. a 8. února 2018 v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice. Pardubice : STAPRO, 2018. 53 stran ;. ISBN 978-80-87436-12-7.

SLABEYOVÁ, Katarína. Ptáci pražských mokřadů . [Praha] : ČSO, 2017. 28 stran . ISBN 978-80-87572-26-9.

STUDNIČKA, Miloslav. Botanická zahrada Liberec : expozice, sbírky, zajímavosti. Vydání první. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2017. 188 stran . ISBN 978-80-906395-4-6.

ULMANOVÁ, Kateřina. Po stopách velkých šelem v české krajině . Olomouc : Hnutí Duha, 2017. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906049-1-9.

VIKTORA, Lukáš. Ptáci a skla . [Praha] : ČSO, [2017]. 13 stran . ISBN 978-80-87572-31-3.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DEGNEN, Lisa. Leonardo DiCaprio : exklusiv. 1. Auflage. Nürnberg : Burgschmiet Verlag, 1998. 96 stran . ISBN 3-932234-98-7.

JANOUŠEK, Jiří. Jan Werich za oponou . Vydání první. Praha : Práh, 2018. 381 stran . ISBN 978-80-7252-774-8.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Městské divadlo Brno : sezóna 2016/2017. Brno : MdB, [2017]. 203 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh .

ŠVANKMAJER, Jan. Jan Švankmajer . 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-264-1814-6.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ČESKO. Daně z příjmů 2018 : zákon o daních z příjmů : vyhlášky, pokyny a sdělení MF a GFŘ : přehled smluv o zamezení dvojího zdanění ; Evidence tržeb : zákon o EET ve znění nálezu Ústavního soudu : redakční uzávěrka 1.1.2018 : ÚZ - Úplné Znění č. 1239. Ostrava : Sagit, 2018. 287 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1239. ISBN 978-80-7488272-2.

DM DROGERIE MARKT (FIRMA). Společně : pro lepší svět : 25 let - 50 dobrých skutků. Vydání první. České Budějovice : dm drogerie markt s.r.o., 2017. 50 stran .

ĎURĎA, Otakar. Dopad komunikace regionální politiky EU na obyvatele ČR . Vydání první. Praha : INESAN, 2017. 49 stran . ISBN 978-80-905097-2-6.

ĎURĎA, Otakar. Hodnocení komunikace regionální politiky EU . Vydání první. Praha : INESAN, 2017. 49 stran . ISBN 978-80-905097-3-3.

ĎURĎA, Otakar. Postoje obyvatel ČR k regionální politice EU . Vydání první. Praha : INESAN, 2017. 45 stran . ISBN 978-80-905097-1-9.

Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky : metodika pro certifikaci : standardy poskytování služeb turistických informačních center v České republice a jejich certifikace. [Polička] : Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, [2017]. 24 stran . ISBN 978-80-270-2791-0.

KELLER, Petr. Střípky vzpomínek ze staveb a údržby železnic Libereckého kraje . [Česká Lípa] : Deus, 2017. 20 stran . ISBN 978-80-270-2004-1.

Klasifikace produkce (CZ-CPA) . Praha : Český statistický úřad, 2017. 500 stran ;. ISBN 978-80-250-2822-3.

KOŘÍNKOVÁ, Jana. 170 COOP : 1847-2017 : z historie spotřebního družstevnictví na našem území. 1. vydání. Plzeň : pro Svaz českých a moravských spotřebních družstev vydává Delex, spol. s r.o., 2017. 174 stran . ISBN 978-80-87118-11-5.

KOUT, Petr. Cvičné příklady pro studium předmětu Daně . 21. aktualizované vydání. Praha : Institut certifikace účetních, a.s., 2017. 174 stran . Vzdělávání účetních v ČR. ISBN 978-80-87985-12-0.

KOUT, Petr. Daně a nemovitosti : koupě a prodej. Dvanácté, aktualizované vydání. [Praha] : Asociace realitních kanceláří České republiky, 2018. 38 stran ;. ISBN 978-80-905736-3-5.

KRECHOVSKÁ, Michaela. Řízení neziskových organizací : klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 203 stran . Expert. ISBN 978-80-247-3075-2.

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR : hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 148 stran . ISBN 978-80-7421-147-8.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2019 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2019. 91 stran ;.

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2018 : pro územní samosprávné celky. Polešovice : M LORDY, 2018. 693 stran ;. ISBN 978-80-270-3798-8.

POKLUDA, Zdeněk. Baťa - inspirace pro Československo . 1. vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 68 stran . ISBN 978-80-906540-8-2.

PRAGUE SOCIAL EUROPE CONFERENCE. Globalizace a evropská soudržnost : sborník z konference Prague Social Europe Conference 2017 = Globalization and European cohesion : proceedings from Prague Social Europe Conference 2017. [Praha] : Friedrich-Erbert-Stiftung, zastoupení v ČR : Ekumenická akademie, z.s. : Masarykova demokratická akademie, z.s. : Ministerstvo zahraničních věci České republiky, 2017. 79 stran ;. ISBN 978-80-87348-38-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AMORTH, Gabriele. Otec Amorth : jak ho neznáte. 1. vydání. Praha : Paulínky, 2019. 223 stran. Svědectví. ISBN 978-80-7450-324-5.

BLANCHARD, John. Kde je Bůh, když se dějí zlé věci? . 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 42 s. ;. ISBN 978-80-87587-05-8.

BLECHA, Ivan. Prostory zjevnosti : dílo ve struktuře světa. Zlín : Archa, 2018. 187 stran ;. Archaars ; svazek 6. ISBN 978-80-87545-60-7.

BONNKE, Reinhard. Život v jednom ohni : autobiografie. Albrechtice : Křesťanský život, [2017]. 632 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7112-197-8.

DEMOSS, Nancy Leigh. Lži, kterým mladé ženy věří . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 210 s. ISBN 978-80-87587-09-6.

DEYOUNG, Kevin. Vezmi Boha za slovo : proč je Bible poznatelná, nezbytná a dostatečná - a co to znamená pro vás a pro mě. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 103 stran ;. ISBN 978-80-87587-19-5.

DITTRICHOVÁ, Jaroslava. Člověk nežije jen pro sebe : za Jaroslavou Dittrichovou. I. vydání. Praha : Unitaria ve spolupráci s Pražskou obcí unitářů, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-86105-78-9.

DUNDA, Marek. Krokodýl, aneb, Můžeš růst : 36 impulsů pro růst lásky k Bohu i k bližnímu. Vydání: druhé. Vranov nad Dyjí ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2017. 64 stran . A.M.I.M.S. M. ISBN 978-80-7266-427-6.

IVANIČ, Peter. Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách . 1. vydání. Zlín : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2018. 148 stran . ISBN 978-80-270-5024-6.

Jak být dobrým rodičem : příručka k vedení studia : [biblická příručka pro duchovní vedení rodiny. 1. vyd. Vikýřovice : Občanské sdružení Didasko ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín, c2009. viii, 146 s. ISBN 978-80-904378-1-4.

Jak být dobrým rodičem : studijní příručka : [biblická příručka pro duchovní vedení rodiny. 1. vyd. Vikýřovice : Občanské sdružení Didasko ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín, c2009. vi, 123 s. ISBN 978-80-904378-2-1.

KABÍČEK, Jiří. Otče náš . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2018. 36 stran . ISBN 978-80-270-3941-8.

KALIŠ, Radomír. Kapitoly z dějin farnosti Slušovice . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-88143-12-3.

KAŠPARŮ, Jaroslav Max. Kněz a psychiatr Max Kašparů : nebudu hrát divadlo před Boží tváří. První vydání. [Piešťany] : BeneMedia, 2018. 181 stran . Inspirující. ISBN 978-80-972587-7-1.

Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelium (kázání 1.-15., Jan 1,1-18) : prolog. Výdání: první. Vranov nad Dyjí ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2016. 84 stran ;. ISBN 978-80-270-4217-3.

KEENER, Craig S. IVP komentář k dobovému pozadí Bible. Matouš . Albrechtice : Křesťanský život, [2017]. 169 stran ;. ISBN 978-80-7112-198-5.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké mudrosloví . [Česko] : [nakladatel není známý], [2018]. 71 stran . ISBN 978-80-270-4446-7.

LAMBERT, Heath. Konečně volný : bojujte o čistotu s mocí milosti. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 146 stran ;. ISBN 978-80-87587-40-9.

MACARTHUR, John. Nový zákon : komentář verš po verši. 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 1010 s. ISBN 978-80-87587-08-9.

MACARTHUR, John. Starý zákon : komentář verš po verši. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2015]. 1153 stran . ISBN 978-80-87587-17-1.

NYDAHL, Hanna. Pohled, meditace a jednání : kodaňské přednášky z roku 2001. 1. vydání. Praha : Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü - Bílý deštník, 2017. 62 stran . ISBN 978-80-905138-5-3.

PAVELKOVÁ, Jindra. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna, 2014. 211 s., [17] s. obr. příl. ISBN 978-80-210-6705-9.

PIPER, John. Nepromarni svůj život . 1. vyd. Vikýřovice : Občanské sdružení Didasko ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín, 2009. 178 s. ;. ISBN 978-80-904378-0-7.

RUIZ, Miguel. Tři otázky : jak objevit a ovládnout svoji vnitřní sílu. Warszawa : HarperCollins Polska sp. z o.o., [2018]. 208 stran ;. ISBN 978-83-276-3339-2.

SAMOJSKÝ, Petr. Studny a oheň . 1. vydání. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2017. 59 stran . ISBN 978-80-904909-7-0.

SAMOJSKÝ, Petr. Úvod do práce unitářského duchovního . 1. vydání. Praha : Unitaria, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-86105-77-2.

TRIPP, Tedd. Pastýřem dětského srdce : úkol správně vychovat děti není beznadějný. Druhé vydání, v tomto nakladatelství první. Kroměříž : Didasko, [2017]. 184 stran . ISBN 978-80-87587-38-6.

Velehrad vás volá! . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 407 stran . ISBN 978-80-87912-83-6.

VELLA, Elias. Exorcista Elias Vella : Ďábel se nás bojí. Prvé vydanie. [místo vydání není známé] : BeneMedia, 2019. 151 stran . Inspirující. ISBN 978-80-99907-02-8.

VÍT, Jan. Jan Patočka . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 23 stran . Osobnosti 67. ISBN 978-80-270-2621-0.

VÍT, Jan. Jan Patočka . First Edition. Praha : Center of Administration and Operation CAS, 2017. 23 stran . 69. ; Personalitiers.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DOČKAL, Miroslav. Cesta k jádru věci . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 23 stran . Výzvy a otázky 71.,.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Die Strudlhofstiege : Biographie eines Schauplatzes. 2. Auflage. Wien : Bibliophile Edition, 2012. 176 stran . ISBN 978-3-9502052-9-9.

DVOŘÁK, Otomar. Místa zrychleného tepu : tipy na cesty za skrytou krásou. Řitka : Čas, 2018. 147 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Skrytá krása naší země ; svazek IV. ISBN 978-80-7475-234-6.

GUILLAIN, Charlotte. Co se skrývá pod zemí . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2018. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-253-3751-6.

HAJZLER, Tomáš. Třináct tisíc dní : čtyřicátníkovy postřehy z cestování životem. 1. vydání. Praha : PeopleComm, 2016. 387 stran ;. ISBN 978-80-87917-25-1.

PEŠLOVÁ, Lucie. Rodina hraběte Leopolda II. Berchtolda na cestách . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2018. 78 stran . ISBN 978-80-906899-7-8.

ŠÁMAL, Martin. Emil Holub : cestovatel, etnograf, sběratel. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad : Národní muzeum, 2013. 463 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7429-243-9 (Vyšehrad váz.).

VENCÁLEK, Jaroslav. Moravskoslezský kraj : krajinné proměny = The Moravian-Silesian Region : a landscape in change. Vyd. 1. Ostrava : Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 2013. 295 s. ISBN 978-80-87503-29-4.

VOŘÍŠEK, Josef. Francie (a věda) v nedbalkách 1967-1997 : polohumoristická životní imprese. Vydání první. Cheb : Svět křídel, 2015. 267 stran ;. ISBN 978-80-87567-74-6.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BEDNÁŘ, Miloslav. Smysl české existence : česká státní idea a Masarykova česká otázka. Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 176 stran ;. Společnost ; sv. 26. ISBN 978-80-200-2889-1.

BELL, Ilona. Elizabeth I : the voice of a monarch. New York : Palgrave Macmillan, 2010. xiv, 207 stran . Queenship and power series. ISBN 978-0-230-62105-3.

Česká Kanada : objevuj, zažij, miluj. Jindřichův Hradec : Destinační management Česká Kanada, z.s., 2017. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3332-4.

DAVID, Petr. 1000 divů Česka : [nejkrásnější výtvory přírody i člověka]. Vyd. 2. Praha : Knižní klub, 2012. 376 s. ISBN 978-80-242-3729-9.

DAVID, Petr. Špalíček výletů - hrady a zámky . Praha : S & D (Soukup & David), spol. s r.o., 2018. 432 stran . Autem po Čechách, Moravě a Slezsku. ISBN 978-80-86899-77-0.

Dějiny národů : jak se utvářely národní identity. Vydání první. Praha : Slovart, 2018. 270 stran . ISBN 978-80-7529-698-6.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Dobrých 100 . Praha : Euromedia, 2018. 234 nečíslovaných stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-874-8.

GROŠ, Vladimír. Staré město Veselí : původní zástavba a obyvatelé Kožešnické ulice, Rybníčku a Benátek. 1. vydání. Veselí nad Moravou : Veselské kulturní centrum, z.ú., 2017. 289 stran . ISBN 978-80-905663-7-8.

HÁS, Jiří. Šlechtické rody na Rychnovsku : stručné dějiny rodů s popisy jejich znaků a s genealogickými tabulkami. 2. doplněné a opravené vydání. Praha : Onyx, 2011. 151 stran . Střípky minulosti.

Hodonín : fotoprůvodce městem & mapa = Stadtführer & Karte. Olomouc : m-ARK, 2018. 35 stran . Look at it!. ISBN 978-80-906169-4-3.

Hodonín : fotoprůvodce městem & mapa = picture guide to the city & map. Olomouc : m-ARK, 2018. 35 stran . Look at it!. ISBN 978-80-906169-3-6.

Im Dienste der Menschheit : bedeutende Persönlichkeiten aus dem historischen deutschen Osten : Einblicke und Überblicke zu einer Ausstellung der Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa - OKR. 1. Auflage. [Würzburg] : Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, [2010]. 224 stran . ISBN 978-3-87057-197-9.

KARPÍŠEK, Jaromír. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. . První vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018. 417 stran . ISBN 978-80-7435-706-0.

KVIRENC, Jan. České dějiny : 100 památných míst. První vydání. Praha : Grada, 2018. 455 stran . ISBN 978-80-271-0656-1.

LANDERGOTT, Josef. Velcí Češi první republiky . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2018. 221 stran . Echo. ISBN 978-80-270-4869-4.

LAPÁČEK, Jiří. Týn nad Bečvou : dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou : Obec Týn nad Bečvou, 2017. 306 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-3574-8.

MILTON, Giles. Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku . Vydání první. Brno : Jota, 2016. 180 stran ;. ISBN 978-80-7462-935-8.

NEČASOVÁ, Kamila. Trnava . Vydání druhé, rozšířené. Trnava : Obec Trnava, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-270-4809-0.

NOVÁČEK, Karel. Monuments of Mosul in danger . First edition. [Prague] : Center of Administration and Operation CAS, v.v.i., 2017. 19 stran . Challenges and questions 73. ISBN 978-80-270-3119-1.

NOVÁČEK, Karel. Ohrožená architektura města Mosulu . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 19 stran . Výzvy a otázky 80. ISBN 978-80-270-3991-3.

ODEHNAL, Petr. Horní Lideč : obrazy z historie. Vydání první. Horní Lideč : Obec Horní Lideč, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-270-4136-7.

ONDŘEKA, Zbyšek. Padli jsme, aby národ žil . Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2018. 29 stran . ISBN 978-80-86696-48-5.

PÁLKA, Petr. Osíčko : 1360-2010 : 650 let. Osíčko : Obec Osíčko ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, 2010. 287 s. ISBN 978-80-85945-57-7 (Muzeum Kroměřížska váz.).

Památky UNESCO : Vysočina. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2016. 11 stran . ISBN 978-80-270-2543-5.

PAULÍK, Ivo. Výletní trasy : Ottův atlas : Česká republika. Nové aktualizované vydání. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2018. 509 stran . ISBN 978-80-7451-670-2.

PEŘICH, Leopold. Leopold Peřich - texty . 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2007. 784 s. ;. ISBN 978-80-7248-433-1.

PŠENIČKA, Josef. Z Čech do Vídně : životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky = Von Böhmen nach Wien : Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Brno : Doplněk : Ústav evropské etnologie MU : Etnologický ústav AV ČR, 2001. 174 s. ISBN 80-7239-094-5.

ŠUSTROVÁ, Petruška. Temné stezky světlých zítřků : malý slabikář fenoménů komunismu. Vydání první. Ostrava : Pant, 2017. 271 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-0-7.

TKADLEC, Josef. Horní Lideč : místo pro život. Vydání první. Horní Lideč : Obec Horní Lideč, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-87587-21-8.

Trutnov fotogenický. Vydání první. Trutnov : Město Trutnov, [2017]. 112 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-2895-5.

Welterbestätten UNESCO : Region Vysočina. Jihlava : Vysočina Tourism p.o., 2016. 11 stran .

World heritage sites UNESCO : Vysočina region. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2016. 11 stran .

Zabytki UNESCO : Vysočina Region. Jihlava : Vysočina Tourism, p.o., 2016. 11 stran .

^ nahoru ^


9. Hudba

BOŠTÍK, Martin. Počátky festivalu Smetanova Litomyšl . Vydání první. [Litomyšl] : Smetanova Litomyšl, o.p.s., ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli, 2018. 67 stan . ISBN 978-80-904919-6-0.

CHADIMA, Mikoláš. Alternativa II : od "Nové" vlny se starým obsahem k Velké listopadové sametové restauraci. První vydání. Praha : Galén, [2018]. 666 stran . Olivovníky. ISBN 978-80-7492-389-0.

RAŠKA, Pavel. Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoutcímu (1774) . 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 513 stran . ISBN 978-80-7051-237-1.

TESAŘ, Stanislav. Cantantibus organis : hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech : ad honorem Jiří Sehnal. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 227 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-222-7.

VESELÁ, Irena. Zdeněk Zouhar (1927-2011) : ohlédnutí k 90. výročí narození. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 108 stran . ISBN 978-80-7051-241-8.

Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909-1912. 1. vyd. Brno : Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2012. 234, 181 stran . ISBN 978-80-87112-62-5.

ZOUHAR, Zdeněk. Zdeněk Zouhar (1927-2011) : skladatel, muzikolog, knihovník : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 5. června - 26. srpna 2017. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 149 stran . ISBN 978-80-7051-238-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ADAM, Robert. O jazyce bez hranic : a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 285 stran ;. ISBN 978-80-7422-516-1.

ČAJKA, František. GORAZD : cifrovoj portal staroslavjanskogo jazyka . Pervoje izdanije. Praha : izdano v Administrativnom i operacionnom centre AN ČR, 2017. 15 stran . Čto èto takoje.. 75. ISBN 978-80-270-3497-0.

ČAJKA, František. GORAZD: digitální portál staroslověnštiny . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 15 stran . Co to je.. 74. ISBN 978-80-270-3192-4.

ČAJKA, František. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Prostory společné paměti 72. ISBN 978-80-270-3080-4.

ČAJKA, František. The GORAZD Project: an Old Church Slavonic digital hub . First edition. [Prague] : Center of Administration and Operation CAS, v.v.i., 2018. 15 stran . What is it.. 76. ISBN 978-80-270-3557-1.

ČIŽMÁROVÁ, Libuše. Kouzla a čáry v českých nářečích . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 19 stran . Pro všední den 77. ISBN 978-80-270-3716-2.

DOSTOJEVSKIJ, Fedor Michajlovič. Idiot : roman v četyrech častjach. 3-e izdanie. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. 179 stran . Biblioteka Zlatousta. B1. ISBN 978-5-86547-448-7.

FOJTÍK, Pavel. Bohumil Hrabal : (1914-1997) : náčrt života a díla českého spisovatele a člověka, který prožil 20. století. Nymburk : Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L, 2017. 29 stran . ISBN 978-80-88072-21-8.

FRISCH, Johann Leonhard. Historický německo-francouzský slovník 1772. Plzeň : Petr Hyťha, 2018. 17 stran, 353 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-3983-8.

NGUYỄN, Quyết Tiến. Velký učební česko-vietnamský slovník = Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt. 5,. S-U . Vydání první. Praha : Nguyen Le Hoang - Osvěta, 2017. 742 stran . VaTi slovník. ISBN 978-80-906217-3-2.

Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M . První vydání. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran . ISBN 978-80-7422-480-5.

Nový encyklopedický slovník češtiny. N-Ž . První vydání. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. strany 1101-2183 . ISBN 978-80-7422-480-5.

OTČENÁŠEK, Jaroslav. Antropologie narativity - problematika české pohádky . Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 328 s. ISBN 978-80-87112-67-0.

PAUTNER, Norbert. Ruční písmo : 33 nejkrásnějších abeced. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 80 stran . ISBN 978-80-7565-369-7.

REIMANN, Monika. Němčina : 15000 slovíček ve 126 tématech : [slovní zásoba pro Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)]. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 532 s. ;. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-3886-4 (brož.).

SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ. 70 let Společnosti bratří Čapků. Praha : Společnost bratří Čapků, 2017. 120 stran . Acta Čapkiana ; IV. ISBN 978-80-270-3364-5.

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 . [Martin] : Matica slovenská, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-8128-131-0.

ZEMANOVÁ, Lenka. Fi a Flo : vědecký i fantastický příběh o skloňování podstatných jmen. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 139 stran . ISBN 978-80-262-1402-1.

Život a dílo Terezie Dalbergové : urozená básnířka z dačického zámku. Vydání první. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. 85 stran . ISBN 978-80-7394-675-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CHLUPOVÁ, Radka. Zvláštní vydání : žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích. Brno : Moravská zemská knihovna, 2018. 677 stran . ISBN 978-80-7051-236-4.

Kritická gramotnost o praxi, textech a kontextech : ročník 3, speciál 2017. Praha : Pomáháme školám k úspěchu, 2017. 29 stran .

KUBÍČEK, Tomáš. Moravská zemská knihovna : její historie, současnost, vize. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-7051-212-8.

NOVÁK, Arne. Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka. Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. 535 stran . ISBN 978-80-7051-234-0.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Muzeum luhačovického zálesí : muzeum staré jako Československo : Muzeum Luhačovice, 100 let, 1918-2018. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-87130-46-9.

REXOVÁ, Kristina. Bibliografie dějin Českých zemí . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 15 stran . Co to je.. 78. ISBN 978-80-270-3838-1.

Skutečná akta X : poznejte šokující pravdu!. Praha : RF Hobby, s.r.o., 2017. 130 stran . Enigma knihovnička ; 1/2018. ISBN 978-80-270-3267-9.

STŘEDOČESKÝ KRAJ (ČESKO). Příspěvkové organizace Středočeského kraje z oblasti kultury . Vydání první. Nymburk : Pro Středočeský kraj vydal a vyrobil Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L, 2017. 73 stran . ISBN 978-80-88072-27-0.

TIGRID, Pavel. Volá Londýn : ze zákulisí československého vysílání z Londýna. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-87912-79-9.

ZLATOHLÁVKOVÁ, Martina. 120 let Krajské knihovny v Pardubicích . Pardubice : Krajská knihovna v Pardubicích, 2017. 81 stran, 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86934-42-6.

^ nahoru ^


13. Matematika

PATA, Vladimír. Statistické metody hodnocení jakosti strojírenských povrchů . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2018. 418 stran . ISBN 978-80-7454-740-9.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ART & SCIENCE OF MENTAL HEALTH (KONFERENCE). Art & Science of Mental Health : 6th Young Psychiatrists Network Meeting Prague : September 28-30, 2017. Klecany : The National Institute of Mental Health, [2017]. 79 stran ;. ISBN 978-80-87142-36-3.

BRUNNING, Andy. Proč pláčeme při krájení cibule? : plus 57 dalších otázek, které nás napadnou u jídla. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 152 stran . ISBN 978-80-271-0773-5.

DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů pro zdravotnické záchranáře . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 310 stran, iv strany obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0717-9.

DOLEŽALOVÁ, Radka. Kinesiotaping pro sportovce : sportujeme bez bolesti. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. 95 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-3636-5 (brož.).

FOLTZ-GRAY, Dorothy. Jak zvládnout bolest : nové a osvědčené způsoby úlevy od bolestí kloubů, zad, hlavy a dalších. Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2012. 352 s. ISBN 978-80-7406-166-0.

GRAHAM, Douglas N. 801010 - stravovací program : jedním lahodným soustem k rovnováze zdraví, váhy a života. Olomouc : ANAG, [2019]. 399 stran ;. ISBN 978-80-7554-182-6.

HILLMAN, Ken. Kapačka, cévka, houkačka : jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat. 1. vydání. V Praze : Cesta domů, 2018. 202 stran ;. ISBN 978-80-88126-44-7.

HRUŠÁK, Daniel. Stomatochirurgie : klinické aspekty MKN-10. 1. vydání. Praha : Current Media, 2017. 343 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-25-7.

MATOUŠKOVÁ, Michaela. Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy. Olomouc : Solen, Medical education, [2017]. 55 stran . Meduca. ISBN 978-80-7471-206-7.

MIOVSKÝ, Michal. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 204 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-271-0387-4.

Moje první kroky : jsem pozitivní, co teď?. Praha : pro Českou společnost AIDS pomoc vydalo Centrum pro komunitní práci, 2017. 30 stran . ISBN 978-80-87809-44-0.

OHLER, Norman. Totální rauš : drogy ve třetí říši. První vydání. Brno : Host - vydavatelství, s.r.o., 2016. 340 stran . ISBN 978-80-7491-790-5.

Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě . 1. vydání. V Praze : pro Českou společnost paliativní medicíny vydalo nakladatelství Cesta domů, 2017. 516 stran . ISBN 978-80-88126-34-8.

Plán léčby pro pacienta s mCRC : minikolokvium 24.1.2018 : závěry panelu expertů. Praha : We make media, 2018. 7 stran . ISBN 978-80-87339-39-8.

PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 286 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-0888-6.

ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech . Praha : Erasport, s.r.o., [2018]. 552 stran . ISBN 978-80-905685-5-6.

STANĚK, Libor. Molekulární onkologie v kasuistikách . 1. vydání. Praha : Current Media, [2017]. 191 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-27-1.

ŠEBKOVÁ, Alena. Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II. . 1. vydání. Praha : Current Media, [2018]. 278 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-28-8.

Za zdmi : deinstitucionalizace v evropských příkladech dobré praxe. Praha : Fokus, 2017. 230 stran . Marco Cavallo. ISBN 978-80-902741-0-5.

Zelená lékárna. Praha : Tarsago Česká republika, s.r.o., 2017. 79 stran . Receptář ; 2/2017. ISBN 978-80-7406-352-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

2025 armaments and defence industry development support strategy The Czech Republic . 1st edition. Prague : Ministry of Defence, 2017. 55 stran . ISBN 978-80-7278-706-7.

ČERNUŠÁK, Tomáš. Všední život papežských nunciů u rudolfínského dvora . Vydání 1. Praha : Středisko společenských činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Prostory společné paměti 70. ISBN 978-80-270-2863-4.

ČESKO. Geografická služba Armády České republiky 1918-2018. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2017]. 151 stran . ISBN 978-80-7278-723-4.

ČESKO. Zákony 2017 VI : úplné znění. Aktualizace VI3, VIII2017. Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2017. 296 stran .

Děti hledaly děti : osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu. Vydání první. Kolín : Město Kolín ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-905985-4-6.

DEVÁTÁ, Markéta. Českoslovenští komunisté a jejich strana . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Prostory společné paměti 68. ISBN 978-80-270-3116-0.

DUPUY, Victor. Vojenské vzpomínky velitele husarských eskadron . První vydání. [Tištín] : Michal Šurgot, 2018. 186 stran . ISBN 978-80-906631-4-5.

FLAJŠMAN, Miroslav. Hydrometeorologická služba Armády České republiky 1918-2018 . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 367 stran . ISBN 978-80-7278-707-4.

HOLUB, Zdeněk. C.k. pionýrské vojsko. 2. část,. V letech 1792 až 1801 . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2018. 109 stran . ISBN 978-80-88215-21-9.

HUDSKÝ, Jaroslav. Zeměbranci z Hané 1914-1918 : dějiny olomouckého c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 za Velké války. 1. vydání. Zdounky : Signum belli 1914, 2018. vi, 328 stran . ISBN 978-80-270-4481-8.

Children in quest of children : the Jewish children of Kolín and surroundings during the holocaust. First edition. Kolín : City of Kolín in cooperation with the Regional Museum in Kolín, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-905985-5-3.

JOHNEN, Wilhelm. Noční souboj : vzpomínky nočního stíhače luftwafe 1941-45. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2018. 197 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88274-11-7.

KOŘAN, Michal. Czech foreign policy in 2015 : analysis. Prague : Institute of International Relations Prague, 2017. 571 stran ;. ISBN 978-80-87558-28-7.

LEIN, Richard. Plnění povinností, nebo velezrada? : čeští vojáci Rakousko-Uherska v první světové válce. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 647 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2853-2.

LYONS, Pat. Political knowledge in the Czech Republic . First edition. Prague : Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2017. 490 stran . ISBN 978-80-7330-296-2.

Military medical service. Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic - MHI Prague, 2017. 31 stran . ISBN 978-80-7278-703-6.

NEKOLA, Martin. Osobnosti poúnorového exilu : 1948. Praha : Naše vojsko, 2018. 299 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1763-7.

PAVLÁSEK, Michal. S motykou a Pánem Bohem : po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2015. 200 stran . ISBN 978-80-87112-91-5.

Pradědova válka : dopisy z fronty (1914-1918). Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 205 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-600-6.

STRAKA, Karel. Divizní generál Stanislav Čeček : příliš krátký život na velký úděl. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 70 stran . ISBN 978-80-7278-726-5.

SYCHRA, Zdeněk. Dopady brexitu na českou politiku vůči Evropské unii . 1. vyd. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice, 2017. 16 stran . ISBN 978-80-87748-38-1.

TREŠL, Václav. Kronika mojí velké války . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 375 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6281-9.

UHEREK, Zdeněk. Češi v Bosně a Hercegovině : antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2011. 230 s. ISBN 978-80-87112-48-9.

Vojenská policie = Military Police. 2. upravené vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - odbor prezentační a produkční VHÚ Praha, [2017]. 34 stran . ISBN 978-80-7278-727-2.

Zeman : skutečný příběh českého prezidenta. Praha : Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú., 2017. 102 stran . ISBN 978-80-270-1727-0.

^ nahoru ^


16. Právo

BRZOBOHATÝ, Robin. Aktuální otázky ochrany práv dětí : informování dětí o jejich právech. 1. vydání. Brno : Česko-britská o.p.s., 2017. 302 stran . ISBN 978-80-905598-3-7.

GALANDAUER, Jan. Volební lístek může změnit více než rozbíjení oken a házení kamenů : sociální demokracie a boj za všeobecné volební právo. 1. vyd. Praha : Masarykova demokratická akademie, 2017. 19 stran . ISBN 978-80-87348-33-8.

HRADIL, Petr. Základy práva pro střední školy : podle právního stavu k 1.1.2018. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2018. 198 stran ;. ISBN 978-80-270-4693-5.

JEDLIČKOVÁ, Věra. Příručka informovaného rodiče do porodnice . 2. vydání. Brno : Mgr. Věra Jedličková, 2017. 271 stran . ISBN 978-80-270-4713-0.

KLÍMA, Josef. Zločin jak ho pamatuju . V Praze : Andrej Šťastný, 2018. 161 stran . ISBN 978-80-86739-72-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CLOUD, Henry. Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a zajistit si tak zdravou budoucnost?. Druhé vydání. Praha : Návrat domů, s.r.o., [2018]. 291 stran ;. ISBN 978-80-7255-410-2.

HARRIS, Sam. Spiritualita bez náboženství, aneb, Probuzení . Vydání první. Praha : Dybbuk, 2017. 203 stran . ISBN 978-80-7438-173-7.

MARTINEZ, Mario E. Psychofyzický kód : jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch. Olomouc : ANAG, [2019]. 343 stran ;. ISBN 978-80-7554-188-8.

NORBEKOV, Mirzakarim Sanakulovič. Intuice hlupáka : jak získat milión užitečných řešení za pár šupů? : všechny odpovědi najdete ve svém nitru. Vydání: první. [Březůvky] : Mozaika H&S s.r.o., [2018]. 363 stran . ISBN 978-80-906948-6-6.

PREECE, Rob. Moudrost nedokonalosti : proces individuace v životě buddhisty. 2. vyd. V Praze : DharmaGaia, 2017. 279 stran ;. ISBN 978-80-7436-073-2.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem : [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha : Portál, 2014. 390 s. ISBN 978-80-262-0772-6.

SIEGEL, Daniel J. Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost . 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 174 stran . ISBN 978-80-264-2240-2.

STIXRUD, William R. Dítě na vlastní pohon : proč svěřit svým potomkům více kontroly nad životem. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2019. 375 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-065-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

#ZaIstanbul. 2,. Ženy & migrace - vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. Vydání 1. Praha : Český svaz žen, z.s., 2017. 63 stran . Na pomoc ženám ; sešit 20. ISBN 978-80-87227-05-3.

12 změn k lepšímu. Vydání 1. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. 27 stran . ISBN 978-80-7421-149-2.

FIALA, Jiří. Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století . Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. 339 stran . Moravská historická knihovna. ISBN 978-80-7051-230-2.

KOTLÁN, Igor. Základy společenských věd I. : psychologie, sociologie, filozofie, právo, ekonomie : shrnutí okruhů. 1. vyd. Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2011. vi, 249 s. ISBN 978-80-86572-61-1.

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Jak chovat muže, aneb, Manuál pro otrlé . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 228 stran . ISBN 978-80-204-5024-1.

KŘIVÁNKOVÁ, Gabriela. Hejno bílých vran, aneb, Tvoje volba . Vydání: první. [Praha] : yourchance o.p.s., 2017. 100 stran . ISBN 978-80-906954-1-2.

NADACE KUTNÁ HORA - PAMÁTKA UNESCO. Nadace Kutná Hora - památka UNESCO : 1997-2017. Kutná Hora : Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, 2017. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906297-1-4.

NEDBÁLEK, Karel. New age post . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 111 stran ;. ISBN 978-80-88143-24-6.

PODPORA ČLOVĚKA V JEHO PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ (KONFERENCE). Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. až 24. září 2016 = Support of Person in Community : anthology of contributions of international scientific conference the XIII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 23-24 September 2016. Vydání: první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 602 stran . Texty k sociální práci. ISBN 978-80-7421-121-8.

SACKS, Jonathan rabi,. Ne v božím jménu : jak čelit náboženskému násilí. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-7553-522-1.

SUTTON, Christopher. Psychologie sebeobrany : poznání reality sebeobrany : jak rozvíjet způsob myšlení nutný pro přežití v dnešním světě. Praha : Naše vojsko, 2018. 170 stran ;. ISBN 978-80-206-1750-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BRÁT, Jiří. Tučná fakta o tucích, aneb, Máme se bát tuků? . 1. vydání. Praha : Potravinářská komora České republiky, 2017. 77 stran . Publikace Platformy pro reformulace. ISBN 978-80-88019-30-5.

DM DROGERIE MARKT (FIRMA). 25 let dm v České republice . Vydání první. České Budějovice : dm drogerie markt s.r.o., 2017. 99 stran . ISBN 978-80-905433-8-6.

ELSEN, Berthe. Kache wéi fréier : meng 105 beschte Bauererezepten. Huldange : D’fair Mëllech, 2016. 151 stran . ISBN 978-99959-45-09-1.

EUREKA (PRACOVNÍ SETKÁNÍ). EUREKA 2017 : 5th conference and working session : E!7614 APPL-EIS : schedule, proceedings : November 28th, 2017, GEOtest, Inc., Brno University of Technology, Brno, CZ. Edition: first. Brno : VUTIUM, 2017. 104 stran . ISBN 978-80-214-5573-3.

FRANCEV, Vladimír. LT vz. 38 : tank, který se povedl - rodinný portrét. Praha : Vojenský historický ústav, 2017. 231 stran . ISBN 978-80-7278-725-8.

HAJNÁ, Milena. Šaty chodicí : každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. Vydání první. České Budějovice : Národní památkový ústav, 2016. 255 stran . Miscellanea ; svazek č. 15. ISBN 978-80-87890-17-2.

ILÍK, František. Otakar Machálek, Otma a Mařatice : Otma : 1938-2018. Vydání první. Uherské Hradiště : František H. Ilík, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-906114-6-7.

KHOL, Miroslav jr. Catalogue of the Aviation Museum . Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic - the MHI Prague, [2017]. 421 stran . ISBN 978-80-7278-716-6.

KRACHT, Marion. Kracht kocht weiter : köstliche Anekdoten an vegetarischen & veganen Rezepten. Schwarzenbek : AV Buch in Cadmos Verlag, [2016]. 111 stran . ISBN 978-3-8404-7047-9.

LAMSCHOVÁ, Petra. Hezky česky, hravě a zdravě!, aneb, Česká klasika ve zdravém kabátku . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2010. 186 s. Dieta. ISBN 978-80-204-2359-7.

LINDEMANN, Jörn. Hračky a nábytek pro děti . Praha : Mladá fronta a.s., [2018]. 129 stran . Udělej si sám. Bydlení, dílna, zahrada ; I/2018. ISBN 978-80-204-4515-5.

LIPP, Eva Maria. Duft-brote : Backen und Genießen mit allen Sinnen. Schwarzenbek : Cadmos Verlag, [2016]. 128 stran . ISBN 978-3-8404-7041-7.

MICHALIČKA, Václav. Kopřiva, plevel, který šatil . Vydání první. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-87359-21-1.

PAVLEJE, Markéta. Kitchenette : rok v kuchyni. 1. vyd. Praha : Kitchenette, 2014. [176] s. ISBN 978-80-905828-0-4.

POHLREICH, Zdeněk. Fresh kuchyně . Vydání první. Praha : Sevruga, 2018. 204 stran . ISBN 978-80-906893-4-3.

RUNDUSOVÁ, Kamila Kamu. Nejbarevnější Mexiko . 1. vydání. Praha : Kamila Rundusová, 2017. 303 stran . Nejbarevnější edice. ISBN 978-80-270-4825-0.

Sruby & roubenky : speciální dárková edice : 1/2017. Praha : Pro Vobis, 2017. ISBN 978-80-906891-4-5.

ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Zámecké kuchyně : zámecké kuchyně v kontextu evropského vývoje. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 231 stran . ISBN 978-80-7480-093-1.

UNIVERZITA PARDUBICE. 25 let Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice : 1950-1991-2016. I. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2016. 195 stran . ISBN 978-80-7560-025-7.

Vánoce v kuchyni : tradiční cukroví. Praha : Mladá fronta, 2017. 80 stran . ISBN 978-80-204-4709-8.

Velikonoce : moderní svátky. [Praha] : Mladá fronta, 2018. 78 stran . ISBN 978-80-204-4843-9.

WESTWOOD, Vivienne. Vivienne Westwoodová . Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 439 stran . ISBN 978-80-7359-461-9.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČERVINKOVÁ, Radka. Martina Sáblíková : sama proti času. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-204-3121-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BAGO, Ivana. Kontakt : the Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation. Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, [2017]. 429 stran (některé složené) . ISBN 978-3-96098-267-8.

BAJCUROVÁ, Katarína. Stanický . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-7454-779-9.

BARTÁK, Miroslav. Český kreslený humor : (od 60. let po současnost) : Barták, Holý, Hrubý, Jiránek, Johanus, Pálka, Renčín, Slíva : kresby, grafika, malba : Galerie Hrozen České Budějovice 10.-31. říjen 2017. V Českých Budějovicích : Galerie Hrozen, 2017. 17 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3207-5.

BAŠTÝŘ, Jiří. Jiří Baštýř : obrazy : Sankturinovský dům, Kutná Hora, 11.5.-23.6.2018. Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2018. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906550-3-4.

BIRGUS, Vladimír. Vladimír Birgus : fotografia 1972-2017 = photography. Katowice : Muzeum Śląskie, 2017. 203 stran . ISBN 978-83-62593-87-3.

BLAŽKOVÁ, Eliška. Haredim = Charedim. Vydání první. Třebíč : Blanka Fišerová - Nakladatelství Blízko, 2018. 206 stran . ISBN 978-80-7454-795-9.

CIDLINA, Tomáš. Villa Hrdlička . Vydání první. [Česká Lípa] : Deus ve spolupráci s Hrdlička spol. s r.o., 2017. 143 stran . ISBN 978-80-270-2588-6.

ČERNÝ, Jiří. Umělecké a kulturně-historické památky města Jevišovic . Vydání: 1. Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje), 2018. 48 stran . ISBN 978-80-270-3357-7.

FIEDLER, Günter. Drobné památky na Trutnovsku : i malé je krásné = Drobne zabytki regionu Trutnowa : i male jest piękne = Kleindenkmäler in der Region Trutnov : auch klein ist schön = Small monuments in Trutnov region = even small is beautiful. Trutnov : Město Trutnov ve spolupráci s Podzvičinsko, z.s., Holovousy, a Gminou Miasto Świdnica, 2018. 103 stran . ISBN 978-80-907061-0-1.

GALERIE VĚŽ (FRÝDEK-MÍSTEK, ČESKO). ION ; Černé na bílém. Vydání první. Frýdek-Místek : Dagmar Čaplyginová, 2016. 22 stran . Galerie Věž ; 12. ISBN 978-80-906626-1-2.

GALERIE VĚŽ (FRÝDEK-MÍSTEK, ČESKO). Zpřístupnění svatojánské věže ; Dotknout se místa. Vydání první. Frýdek-Místek : Dagmar Čaplyginová, 2016. 37 stran . Galerie Věž ; 11. ISBN 978-80-906626-0-5.

GALERIE ZÁVODNÝ (MIKULOV, BŘECLAV, ČESKO). Galerie Závodný 2016 = Závodný Gallery 2016. [Mikulov] : Galerie Závodný, [2017]. 59 stran . ISBN 978-80-907067-0-5.

HEILANDOVÁ, Lucie. Grafická sbírka rajhradského kláštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů . 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 160 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-208-1.

HONYS, Vít. Historie kostela svatých Tří králů v Libouchci . [Jílové] : Ostrov - iniciativa pro naše kostelíky, 2011. 22 stran . ISBN 978-80-260-9330-5.

HOUDEK, Miloš Kim. Vzkazy do mraků . Pardubice : nákladem Polabské kulturní společnosti v Kolíně vydalo Vespero, s.r.o., 2017. 76 stran . ISBN 978-80-88232-03-2.

HUTSCHEMAKERS, Sjef. Verbondenheid . Maastricht : Uitgeverij TIC, [2011]. 128 stran . ISBN 978-90-78407-77-5.

Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně . Druhé, rozšířené vydání, v nakladatelství Grada Publishing, a.s., první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2018. 148 stran . ISBN 978-80-247-5475-8.

JOHANUS, Václav. Václav Johanus : kresby, grafika, ilustrace, koláže = drawings, graphics, illustrations, collages. České Budějovice : Galerie Hrozen, 2016. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3201-3.

KALÁBOVÁ, Lenka. Obrazy : mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2018. 389 stran . ISBN 978-80-907400-1-3.

KLIVAR, Miroslav. Amedeo Modigliani . 1. vydání. Praha : Umělecký klub, 2017. 69 stran . ISBN 978-80-905784-6-3.

KRACÍK, Vlastislav. Záhadný Opatovický klášter . Druhé doplněné vydání. [Opatovice nad Labem] : Obec Opatovice nad Labem, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-270-2577-0.

KRUUNENBERG, Jacques. Maria de Vries : kunstenares. [Nizozemsko] : [nakladatel není známý], [2011]. 73 stran .

KUBIŠTOVÁ, Mariana. Poetická geometrie : moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka. Vydání první. V Praze : Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Karel Kerlický - KANT, 2018. 119 stran . Architektura. ISBN 978-80-7101-177-4.

LAUE, Nathalia. Pierluigi Isola : die Farben des Lichts - Bilder aus Italien = I colori della luce - immagini dall'Italia : 2. September bis 8. Oktober 2011 = dal 2 settembre all' 8 ottobre 2011. Frankfurt am Main : Nathalia Laue/Galerie&Edition, [2011]. 40 stran . ISBN 978-3-9812515-4-8.

MACEK, Miroslav. Mařákovci : Mařákova škola ze sbírky rodiny Mackovy : Zámecký pivovar Litomyšl, 14.6.-7.7.2018. [Praha] : Bohemian Heritage Fund, nadační fond, [2018]. 61 stran . ISBN 978-80-270-4206-7.

MATTANZA, Alessandra. Street art : současná městská výtvarná scéna. V Praze : Slovart, 2018. 254 stran . ISBN 978-80-7529-556-9.

MEHEŠOVÁ, Olga. Kornelie Němečková : vystřihovánky, podmalby, tapiserie. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-87614-55-6.

MIRVALD, Vladislav. Vladislav Mirvald : geometrie : geometrická zátiší Vladislava Mirvalda : 30.04.-28.08.2011, Galerie Benedikta Rejta. Vydání 1. Louny : Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace Ústeckého kraje, 2016. 463 stran . Edice GBR ; 9. svazek. ISBN 978-80-85051-16-2.

PIVOVAROV, Viktor. Viktor Pivovarov : sady monacha Rabinoviča = die Gärten des Mönchs Rabinovič = the Gardens of Monk Rabinovich. V Řevnicích : Arbor vitae, 2015. 70 stran . ISBN 978-80-7467-095-4.

POLÁCH, Radek. Žerotínský zámek v Novém Jičíně . [Nový Jičín] : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, [2017]. 198 stran . ISBN 978-80-87359-23-5.

POPPE, Sonja. Bibel und Bild : Die Cranachschule als Malwerkstatt der Reformation. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, [2014]. 119 stran . ISBN 978-3-374-03795-7.

Projekty rodinných domů 2019. Praha : G servis, 2019. 288 stran . ISBN 978-80-907331-0-7.

Projekty rodinných domů 2018. Praha : G servis CZ, 2018. 288 stran . ISBN 978-80-905372-8-6.

RAWSTHORN, Alice. Zdravím, světe : jak design vstupuje do života. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 331 s., [52] s. obr. příl. Tema ; sv. 21. ISBN 978-80-7473-226-3 (brož.).

Rodinné domy s dotací : pasivní domy 2018. Praha : G servis CZ, s.r.o., 2018. 80 stran . ISBN 978-80-905372-9-3.

RZ, Athénais. Peinture contemporaine . Virton : Le Comble, 2016. 160 stran . ISBN 978-2-9601895-0-6.

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Španělské umění od Altamiry po Picassa . Třetí, upravené vydání, v Karolinu první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 262 stran . ISBN 978-80-246-3980-2.

TETIVA, Vlastimil. Josef Čapek : počátky tvorby (1908-1914). 1. vydání. Praha : Umělecký klub, 2017. 81 stran . Edice umění. ISBN 978-80-905784-7-0.

THOMPSON, Don. Supermodelka a krabice Brillo : zákulisní příběhy a prapodivné zákony ekonomiky současného umění. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 360 s., [8] s. obr. příl. Tema ; sv. 19. ISBN 978-80-7473-160-0 (brož.).

TOMEK, Václav. Obrazy : Václav Tomek. Vydání první. V Praze : Manibus propriis, 2018. 26 stran . ISBN 978-80-270-3735-3.

TREFNÝ, Martin. Doteky antiky : malované vázy, lampy, drobná plastika : katalog výstavy. Praha : Muzeum Karlova mostu, [2018]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87463-05-5.

VALENA, Tomáš. O Plečnikovi : příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla. Praha : Národní památkový ústav, 2016. 264 stran . ISBN 978-80-905271-9-5.

VOSKOVCOVÁ, Klára. Osm : Trafo Gallery 9.3.-29.4.2018. Praha : Spolek Trafačka, [2018]. 40 stran . ISBN 978-80-906811-5-6.

VYTISKA, Jan. Paradise - Jan Vytiska . Praha : Trafo Gallery, 2017. 155 stran . ISBN 978-80-906811-3-2.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

10 let Virtuální Univerzity třetího věku zájmového vysokoškolského vzdělávání pro seniory v regionech : září 2008 - květen 2018. Vydání první. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, [2018]. 427 stran . ISBN 978-80-213-2856-3.

Atlas školství 20182019 : střední školy. Olomoucký kraj. 1. vydání. Brno : P. F. art, 2017. 64 stran . ISBN 978-80-258-0119-2.

BOETTGER, Corinna. GAWAN 2.1 : průvodce rodičů po mediální džungli. Vydání 1. Praha : Asociace waldorfských škol ČR, 2017. 48 stran . ISBN 978-80-905222-9-9.

CATHERMAN, Jonathan. Buď chlap : příručka opravdového muže : jak připravit vynikající steak, vyměnit propíchnutou pneumatiku, udělat dojem na holku a dalších 97 dovedností, které potřebuješ k přežití. První vydání. Praha : Grada, 2018. 279 stran . ISBN 978-80-271-0833-6.

NECKAŘ, Petr. Vybíráme základní školu 2018 : Hradec Kálové. 1. vydání. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2018. 56 nečíslovaných stran . Radnice ; č. 31. ISBN 978-80-87637-33-3.

ZIMA, Tomáš. Univerzita ve službách republiky : rozhovory s českými diplomaty - absolventy Univerzity Karlovy. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 187 stran . ISBN 978-80-246-4177-5.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HAVELKA, Arnošt. JUnit 5 : jednotkové testování na platformě Java. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 292 stran . Knihovna programátora. ISBN 978-80-271-0733-9.

MALÝ, Martin. Hradla, volty, jednočipy : úvod do bastlení. 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2017. 508 stran . CZ.NIC ; 16. publikace. ISBN 978-80-88168-23-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BUCHAROVÁ, Jana. Květiny našich babiček . Praha : Tarsago Česká republika, s.r.o., 2017. 79 stran . Receptář ; 1/2017. ISBN 978-80-7406-343-5.

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : farmář, pastevec, sběrač : soběstačnost farmy či usedlosti. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-582-5.

JELÍNEK, Petr. Co nám poskytuje les, aneb, Multifunkční úloha našich lesů . [Pelhřimov] : SVOL, 2018. 18 stran . ISBN 978-80-906022-6-7.

KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH KRÁTKOSRSTÝCH OHAŘŮ. Ročenka 1996-2016 : Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha. Vydání 1. [Chotěboř] : Boban, 2017. 52 stran . ISBN 978-80-904791-1-1.

Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století. Praha : Česká akademie zemědělských věd ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, 2017. 484 stran . ISBN 978-80-7002-038-8.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Včelařský diář : zápisník mladého včelaře. Uherské Hradiště : Dům dětí a mládeže, 2018. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3734-6.

Permakulturní farma : jak využívat permakulturu na větších pozemcích a k obživě. Brno : Permakultura (CS), 2017. 84 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček ; svazek 8. ISBN 978-80-905108-9-0.

Říše prastará, mocná i zkrocená : les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací : doprovodná publikace k výstavě. 1. vydání. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2017. 350 stran . ISBN 978-80-87359-25-9.

TETERA, Václav. Malý průvodce genofondovým sadem ve Velké nad Veličkou . 1. vydání. Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2017. 22 stran . ISBN 978-80-906562-2-2.

Villa Tugendhat : zahrada = the garden. Brno : Muzeum města Brna, 2017. 179 stran . SDC-VT ; 13. svazek. ISBN 978-80-86549-67-5.

WIRTZ, Daniela. Zahrada v nádobách : moje kvetoucí inspirace pro venek. Praha : Profi Press s.r.o., 2018. 144 stran . ISBN 978-80-86726-94-6.

Zahrádkářův rok : měsíc po měsíci. Praha : Tarsago Česká republika, s.r.o., 2016. 80 stran . Receptář ; 1/2016. ISBN 978-80-7406-322-0.

Zelenina. II. vydání. Praha : Tarsago Česká republika, s.r.o., 2017. 80 stran . Receptář ; 2/2016. ISBN 978-80-7406-335-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně