Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Leden 2019

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DONNER, Kai. Na Sibiři mezi Samojedy . V Praze ; Podlesí : Dauphin, 2018. 331 stran . ISBN 978-80-7272-963-0.

EVERDAHL, Göran. Lagom : švédský způsob života. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 188 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-749-9.

FISHMAN, David E. Pašeráci knih : boj o záchranu židovských pokladů před nacisty a komunisty. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2018. 373 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7579-025-5.

HARARI, Yuval N. Sapiens : úchvatný i úděsný příběh lidstva. V nakl. Leda vyd. 2. Praha : Rozmluvy, 2014. 518 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-7335-388-9.

HAVEL, Václav Maria. Mé vzpomínky . První úplné vydání. Praha : Knihovna Václava Havla, 2018. 914 stran . Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 10. ISBN 978-80-87490-97-6.

HORÁKOVÁ, Pavla. Zum Befehl, pane lajtnant, aneb, Poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 294 stran . ISBN 978-80-257-2617-4.

KŘIŽKOVÁ, Eliška. Hrozenské šaty . Vydání 1. Ve Starém Hrozenkově : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 2018. 159 stran . ISBN 978-80-270-4094-0.

KUČEROVÁ, Zuzka. Vzpomínkomat 2 : skutečné příběhy, které jste možná prožili i vy. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2018. 325 stran . ISBN 978-80-265-1000-0.

Na vzdělání záleží : jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 stran . Sociologická řada ; svazek č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5.

PANTZAR, Katja. Sisu : odolnost, síla a štěstí po finsku. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-204-4553-7.

PASTÝŘÍKOVÁ, Jitka. Vánoce : historie, zvyky, tradice. 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 117 stran . ISBN 978-80-253-3899-5.

ŠŤASTNÁ, Renáta. Retro republika . [Ústí nad Labem] : APS Publishing, 2018. 351 stran . ISBN 978-80-87624-62-3.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

AHPORNSIRI, Helen. Rok v přírodě . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 60 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-712-3.

DAO, Linh. Co má klokan ve vaku, aneb, Jak zvířata vychovávají svá mláďata . První vydání. V Praze : Albatros, 2018. 35 stran . ISBN 978-80-00-05107-9.

FENYKOVÁ, Šárka. Všechno lítá co peří má i nemá . První vydání. V Praze : Albatros, 2018. 41 stran . ISBN 978-80-00-05177-2.

KLEJDUS, Julius. Ptáci v akci, aneb, Kniha o chování ptáků . Vydání 1. Brno : Julius Klejdus ve spolupráci s vydavatelstvím Centa, spol. s r.o., 2018. 549 stran . ISBN 978-80-86785-32-5.

KLÍMA, Milan. Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi : mozaika vzpomínek biologa, anatoma, vysokoškolského učitele. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 422 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3968-0.

MAŘÍKOVÁ, Taťána. Genetika v širších souvislostech : geny - psýché - prostředí. Vydání první. Plzeň : Starý most, 2018. 288 stran . ISBN 978-80-87338-94-0.

PECHÁČEK, Pavel. Tajemství evoluce : příběh života na Zemi od počátku až po současnost. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 78 stran . ISBN 978-80-266-1343-5.

Příručka k pozorování vlaštovek : pro učitele a lektory enviromentální výchovy. [Praha] : Česká společnost ornitologická, [2017]. 20 stran . ISBN 978-80-87572-27-6.

SOCHA, Piotr. Stromy . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2018. 34 nečíslovaných stran, 34 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7529-551-4.

WEISS, Sabrina. Průzkumník oceánu : tajemství hlubin. První vydání. Praha : Bambook, 2018. 71 stran . ISBN 978-80-247-0314-5.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Hvězdy, na které nezapomeneme. Praha : Empresa Media, a.s., 2018. 113 stran . Edice 7. ISBN 978-80-88207-17-7.

MORTON, Andrew. Meghan : hollywoodská princezna. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 274 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4963-4.

ŘEHOŘOVÁ, Irena. Kulturní paměť a film : jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 200 stran ;. Studie ; 132. svazek. ISBN 978-80-7419-268-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEK, Pavel. Historie státních drah = História štátnych dráh : 1918-2018/. 1. vydání. Praha : České dráhy, a.s., 2018. 215 stran . ISBN 978-80-85104-27-1.

CAPPELL, Tanja. Abeceda krasopsaní : základy letteringu krok za krokem. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 143 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-747-5.

ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 240 stran . Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8.

HAMPL, Mojmír. Vyčerpání zdrojů : skvěle prodejný mýtus. První vydání v Mladé frontě. Praha : Mladá fronta, 2018. 100 stran . ISBN 978-80-204-5043-2.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 2. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 85 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-722-5.

JUREČKA, Václav. Mikroekonomie . 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 398 stran . Expert. ISBN 978-80-271-0146-7.

LOCHMANNOVÁ, Alena. Bankovnictví : základy bankovnictví. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2018. 108 stran . ISBN 978-80-7402-305-7.

LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví . 7. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 120 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0797-1.

MÁČE, Miroslav. Manažerské účetnictví veřejného sektoru . První vydání. Praha : Grada, 2018. 509 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-2003-1.

MANERO, Matt. Potřebujete víc peněz . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 236 stran ;. ISBN 978-80-7549-918-9.

MIKETA, Kamil. 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu : manažeři se lvíčkem. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 263 stran . ISBN 978-80-204-4964-1.

MOUDRÝ, Marek. Marketing : základy marketingu : učebnice učitele. Díl 1.Díl 2. . Aktualizované 4. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-7402-361-3.

NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století . V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2018. 366 stran . ISBN 978-80-7261-561-2.

Od nápadu k úspěchu : 24 příběhů, jak začít podnikat v Česku. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 125 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6227-7.

O'REILLY, Tim. WTF? : co přinese budoucnost a jak ji přežít. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 428 stran ;. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-054-5.

PLÖTZ, Felix. Čtyřhodinový startup : jak si splnit sny a nedat přitom výpověď. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 207 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-676-4.

SCHRÖTTER, Josef. Železnice v srdci Evropy : 100 let našich drah. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 172 stran . ISBN 978-80-264-2141-2.

ZISCHKA, Anton. Ropa : zápas o světovou moc : hospodářsko-politická studie. [Praha] : Jaro, [2018]. 206 stran . ISBN 978-80-906783-1-6.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BAUDOUIN-CROIX, Marie. Leonie Martinová : starší sestra Terezie z Lisieux. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 163 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy ; svazek 78. ISBN 978-80-7195-979-3.

BERÁNEK, Josef. U Božího Mlýna . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 292 stran . ISBN 978-80-7601-046-8.

Bláznivý jógin : zázračný život a učení Dugpa Künlega. V Praze : DharmaGaia, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-7436-093-0.

BOURGEAULT, Cynthia. Srdce kontemplativní modlitby : neduální křesťanství v teorii a praxi. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 236 stran ;. ISBN 978-80-7336-935-4.

FOŘTÍK, Václav. Zábavná matematika a logika pro bystré děti . 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 95 stran . ISBN 978-80-253-3877-3.

GRÜN, Anselm. Pokora a zakoušení Boha . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013. 61 s. ;. Malý duchovní život ; sv. 129. ISBN 978-80-7195-676-1.

HARRISON, Melissa. Máma a dcera : moudrost, která vychází ze srdce. [Bratislava] : Christian Project Support, s.r.o., [2018]. 384 stran . ISBN 978-80-89793-32-7.

CHEN, Yingning. Umění spočinout : taoistická cesta ke zdravé mysli a tělu. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-257-2640-2.

Láska je vše, co potřebuješ . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 160 nečíslovaných stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-925-3.

LAURIE, Meshel. Buddhismus pro rozchody . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 211 stran ;. ISBN 978-80-7549-829-8.

LOSEV, Aleksej Fedorovič. Vladimir Solovjov a jeho doba . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 610 sran . Agora ; svazek 3. ISBN 978-80-7465-330-8.

MARIE-ANCILLA, sestra,. Ve škole otců pouště . 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012. 231 s. ;. Orientace ; sv. 44. ISBN 978-80-7195-586-3.

MOOJI,. Hlubší než nebe, větší než prostor : co jsme, než se staneme něčím. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 252 stran ;. ISBN 978-80-7336-930-9.

PACOVSKÁ, Kamila. Vina, láska, náhoda . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 289 stran ;. ISBN 978-80-7465-312-4.

PARGAČOVÁ, Viola. Světci a světice v životě egyptských Koptů : proces formování identity příslušníků Koptské orthodoxní církve prismatem hagiografií. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2018. 189 stran . ISBN 978-80-7560-122-3.

PRÁŠEK, Petr. Člověk v šíleném dění světa : filosofie Gillesa Deleuze. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 179 stran ;. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-4049-5.

ROGER Z TAIZÉ, bratr,. Vyvolit si lásku . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 139 s. Osudy ; sv. 57. ISBN 978-80-7195-844-4.

SOLDAVINI, Tiziano. Síla lži : cesty k uzdravení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012. 117 s. ;. ISBN 978-80-7195-545-0.

SUCHÁR, Josef. Zázrak v Neratově . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 211 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7195-850-5.

ŠMILAUEROVÁ, Adéla. Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století . Vydání první. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2018. 243 stran . Opera Facultatis theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXX. ISBN 978-80-7422-639-7.

ŠTEFAN, Jan. Pane, ke komu bychom šli? : 21 kázání. První vydání. Praha : Kalich, 2018. 191 stran ;. ISBN 978-80-7017-254-4.

TALEB, Nassim. Prokrústovo lože : filozofické a praktické aforismy. Vydání první. Praha : Paseka, 2018. 125 stran ;. Incerto. ISBN 978-80-7432-902-9.

TEREZA, matka,. Vše začíná modlitbou : meditace o duchovním životě pro lidi všech vyznání. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 183 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-860-7.

TICHÝ, Radek. Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 81 stran ;. Katecheze do kapsy ; svazek 16. ISBN 978-80-7566-031-2.

TOLLE, Eckhart. Nová země : uvědomte si smysl svého života. První vydání. [Bratislava] : Citadella, 2018. 294 stran ;. ISBN 978-80-8182-102-8.

VÁCHA, Marek Orko. Radost z Boha : příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. První vydání. Brno : Cesta, 2018. 158 stran ;. ISBN 978-80-7295-242-7.

VENTURA, Václav. Dej krev a získáš ducha : životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 151 stran . Pravoslavné teologické myšlení ; sv. 3. ISBN 978-80-7465-315-5.

VITA, Enza. Žít v přítomnosti : dopřejte si přirozenou meditaci. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 160 stran ;. ISBN 978-80-7549-813-7.

Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století : N.O. Losskij, I.A. Iljin, S.I. Gessen, L.N. Gumiljov. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 195 stran ;. ISBN 978-80-246-3898-0.

WEEKS, Marcus. Filozofie pro chytré hlavy . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 160 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-103-1.

WHITEHEAD, Charles. V síle Ducha . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013. 143 s. ;. Orientace ; sv. 49. ISBN 978-80-7195-648-8.

WOLF, Notker. Sedm hlavních ctností . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. 159 s. ;. Orientace ; sv. 40. ISBN 978-80-7195-549-8.

YONGEY MINGYUR, rinpočhe,. Radost ze života : štěstí jako vědecká disciplína. V Praze : DharmaGaia, 2017. 296 stran . Mangalam. Velká řada. ISBN 978-80-7436-083-1.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DE AMICIS, Giulia. Vesmírní průzkumníci . Praha : Dobrovský, 2018. 71 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-134-5.

KOSKI, Olivia. Zábavný průvodce sluneční soustavou : vydejte se na dovolenou do vesmíru. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 234 stran . ISBN 978-80-264-2087-3.

KULHÁNEK, Petr. Astronomie a fyzika - souvislosti . 1. vydání. [Valašské Meziříčí] : Aldebaran, [2018]. 349 stran . ISBN 978-80-906638-0-0.

ROVELLI, Carlo. Realita není, čím se zdá : cesta ke kvantové gravitaci. Praha : Dokořán : Argo, 2018. 253 stran . Aliter ; svazek 67. ISBN 978-80-7363-899-3.

ZANONCELLI, Anastasia. Kniha plná experimentů . 1. vydání. V Brně : Edika, 2018. 155 stran . ISBN 978-80-266-1225-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ADAMS, Simon. Cestování : historie v obrazech. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 360 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-092-8.

ARK, Frank van. Severní Amerika . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 96 stran . Inspirativní průvodce pro cestovatele. ISBN 978-80-255-1063-6.

ARREDONDO, Francisco. Ztracený svět. Dinosauři . 2. vydání. Říčany : Sun, 2018. 156 stran . ISBN 978-80-7567-320-6.

BÉZUEL, Sylvie. Dinosauři : encyklopedie Larousse : knížka, kterou budete číst znovu a znovu!. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 92 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-710-9.

BÍMOVÁ, Alena. Matka a syn poutníky v Japonsku : po buddhistických a šintoistických klášterech ostrova Šikoku. Středokluky : Zdeněk Susa, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-88084-18-1.

CAREV, Martin. Jmenuju se Martin. Nejlepší cesty mýho života . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-264-2208-2.

EGBERTS, Kim. Asie . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 96 stran . Inspirativní průvodce pro cestovatele. ISBN 978-80-255-1061-2.

GARDON, Nicolas. Nejkrásnější procházky světa . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 205 stran . ISBN 978-80-7585-034-8.

GROENEVELD, Karen. Austrálie a Oceánie . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 96 stran . Inspirativní průvodce pro cestovatele. ISBN 978-80-255-1065-0.

HINTERSCHUSTER, Klaus. Velký motorkářský průvodce po Německu : přes 30 000 kilometrů po německých cestách. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-264-1909-9.

JAZAIRIOVÁ, Pavla. Příběhy z Mexika . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2018. 238 stran . ISBN 978-80-87530-95-5.

KOSTER, Joyce. Afrika . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 96 stran . Inspirativní průvoce pro cestovatele. ISBN 978-80-255-1060-5.

KRAMM, Nina. Gruzie : Malý a Velký Kavkaz : 45 tras. 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2019. 175 stran . Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7445-410-3.

LEAPMAN, Michael. Londýn . Vydání šesté, přepracované. Praha : Knižní klub, 2018. 440 stran . Společník cestovatele. ISBN 978-80-242-6000-6.

PECKA, Josef. Toulání Šumavou a Pošumavím s profesionálním průvodcem Josefem Peckou . Vydání první. Plzeň : Starý most, 2018. 287 stran . ISBN 978-80-87338-85-8.

RÉVAI, Jan. Sí, vole! . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-265-0806-9.

ROBINSON, Daniel. Izrael a palestinská území . 3. edice. Praha : Svojtka & Co., 2018. 446 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2389-3.

SEDLÁČEK, Karel. Toulky s Karlem Amerikou . Praha : Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., 2018. 224 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86391-53-3.

THOMOVÁ, Soňa. Encyklopedie magických míst . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 190 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6238-3.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Malá Toulavka : navštivte dvacet tajemných míst naší vlasti!. 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-7445-386-1.

UUSMA, Bea. Expedice : můj milostný příběh. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 306 stran . ISBN 978-80-257-2461-3.

VERKAIK, Tamar. Jižní Amerika . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 96 stran . Inspirativní průvodce pro cestovatele. ISBN 978-80-255-1064-3.

WOODWARD, John. Super Země . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 207 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-054-6.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

1945 : konec války a obnova Československa. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 318 stran . ISBN 978-80-88292-08-1.

CÍLEK, Václav G. Netvořice na přelomu války a míru : příběh vyhnání a vzpomínky na dějiny všedního dne uprostřed Čech. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2018. 103 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87683-92-7.

CZENDLIK, Zbigniew. Uchem jehly . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 257 stran . ISBN 978-80-257-2586-3.

HEJNA, Tomáš. Osudová místa Prahy : napříč dějinami. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 267 stran . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-520-0.

HERZÁN, Martin. Vzpomínky na Vyšehrad : z tajného deníku Františka Buzka. [Praha] : Petrklíč, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-7229-659-0.

HVÍŽĎALA, Karel. Hledání dějin : o české státnosti a identitě : 883 - 1918 - 2018 : rozhovor. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 258 stran . ISBN 978-80-246-4047-1.

IWAŃCZAK, Wojciech. Jan Lucemburský : dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 294 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Ecce homo ; svazek 30. ISBN 978-80-257-2561-0.

JANDÁK, Marek. Arménská genocida : příčiny, průběh a osobní svědectví událostí z let 1915-1922. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 556 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Traumata války ; svazek 9. ISBN 978-80-7557-103-8.

JAN, Libor. 8 : osmičky : osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 318 stran . ISBN 978-80-7422-640-3.

KAPLAN, Karel. Únor 1948 : komentované dokumenty. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 463 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-116-8.

KELLY, Lynne. Kódování paměti : tradiční paměťová technika australských Aboridžinů odhalující tajemství Stonehenge, Velikonočního ostrova a prastarých monumentů po celém světě. Olomouc : ANAG, [2018]. 263 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7554-164-2.

KOKOJANOVÁ, Michaela. Lipník nad Bečvou a Lipensko v Záhorské kronice . Lipník nad Bečvou : Městská knihovna, 2018. 79 stran . ISBN 978-80-270-4350-7.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela. Sága rodu Masaryků . [Praha] : Petrklíč, 2018. 161 stran . ISBN 978-80-7229-656-9.

KUBEŠ, Jiří. V zastoupení císaře : česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 638 stran . Česká historie ; sv. 35. ISBN 978-80-7422-574-1.

LAKOSIL, Jan. Šumava 1938 : německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 278 stran . ISBN 978-80-204-4816-3.

MAŠLÁŇ, Pavel. Brumov-Bylnice : proměny města na fotografiích. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o., 2018. 150 stran . ISBN 978-80-87614-54-9.

NOVÁK, Jan A. První republika : zamlčená historie. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 303 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-688-7.

PAPRČKA, Milan. Kroměřížsko z nebe = Kroměříž Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2018. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-20-6.

PECHAROVÁ, Lenka. Po stopách stoleté dámy : naše země 1918-2018. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 181 stran . ISBN 978-80-262-1326-0.

RADOSTA, Pavel. Česko Slovensko : 1918-2018 - 100 : Czech and Slovak century. Vydání 1. Český Krumlov : MCU, 2018. 179 stran . VisitBohemia photo ; 23. ISBN 978-80-7339-278-9.

RÁKOSNÍK, Jakub. Milníky moderních českých dějin : krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 395 stran ;. Historické myšlení ; svazek 74. ISBN 978-80-257-2518-4.

ROTONDI, Giuliana. Královny a princezny . Praha : Dobrovský, 2018. 62 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-026-3.

RUPNIK, Jacques. Střední Evropa je jako pták s očima vzadu : o české minulosti a přítomnosti. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2018. 427 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87683-90-3.

SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas českých dějin. 1.díl,. Do roku 1618 . 2. vydání. Praha : Kartografie, 2018. 88 stran . Dějepisné atlasy pro střední školy. ISBN 978-80-7393-450-7.

SVÁČEK, Libor. Moravskoslezský kraj = Moravian-Silesian Region = Mährisch-Schlesische Region = Kraj Morawsko-Śląski. Vydání 1. Český Krumlov : MCU, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-7339-335-9.

ŠMÍDA, Zdeněk. Almanach československých státních hranic 1918-1938 : (k poctě 100. výročí vzniku ČSR). V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU, 2018. 249 stran . ISBN 978-80-263-1431-8.

ŠTINDL, Ondřej. 50 podivuhodných postav . 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2018. 310 stran . Echo. ISBN 978-80-270-4369-9.

ŠVEC, Petr. České století : přelomové události našeho státu 1918-2018. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 116 stran . ISBN 978-80-00-05205-2.

Ten okamžik . Vydání první. Praha : Česká televize, 2018. 165 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-250-8.

VETEŠKOVÁ, Michaela. Jak maminka vyprávěla o 20. století . Vydání první. Praha : Verzone : Radioservis, 2018. 53 stran . ISBN 978-80-87971-24-6.

WANG, Jian. Čína : stručné ilustrované dějiny : kultura, náboženství, umění, vynálezy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 128 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6239-0.

Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989) . Vydání první. Brno : Doplněk, 2018. 522 stran . Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; XXI. ISBN 978-80-7561-113-0.

ZAPLETAL, Miloslav. Nesmrtelní : slavní mladí staříci. První vydání v Mladé frontě. Praha : Mladá fronta, 2018. 375 stran . ISBN 978-80-204-4953-5.

ZEMANOVÁ, Erika. Šumava - Roklanská hájenka : vzpomínky a obrázky ze života lidí na šumavské samotě. 2. vydání (ve Víkendu 1. vydání). [Líbeznice] : Víkend, 2018. 129 stran . ISBN 978-80-7433-241-8.

ŽŮREK, Václav. Karel IV. : portrét středověkého vládce. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 267 stran . Česká historie ; sv. 36. ISBN 978-80-7422-497-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERNÝ, Jiří. Jiří Černý ..na bílém : hudební publicistika 1995-1999. První souborné vydání. Praha : Galén, [2018]. 701 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-311-1.

FIELDER, Hugh. Queen : rapsodie. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 128 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-961-1.

TURNER, Steve. The Beatles - všechny písně : příběhy o vzniku všech písní Beatles. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 352 stran . ISBN 978-80-256-2402-9.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAKALÁŘ, Petr. Konverzační slovník podlidí . Vydání první. Hradec Králové : Milan Hodek, 2018. 89 stran ;. ISBN 978-80-87688-71-7.

BRENNER, Gail Abel. Angličtina pro (ne)chápavé . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 200 stran ;. Porozumí každý. ISBN 978-80-256-2397-8.

BROTHERS MCLEOD. Objev svůj talent : jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-266-1278-0.

CIMINO, Al. Příběh kryptologie : od starověkých šifer po kvantovou kryptografii. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 215 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-887-4.

Česko-maďarské ob(z)ory : kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 479 stran . ISBN 978-80-246-3355-8.

DAUMAL, René. Vysoká hra - mýtus nenávratného : texty, studie, korespondence. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 355 stran . ISBN 978-80-7530-135-2.

DLASK, Jan. Dějiny finskošvédské literatury v perspektivě bourdieuovské sociologie . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 278 stran . ISBN 978-80-7465-318-6.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica III : fikční světy protomoderní české prózy. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 196 stran ;. ISBN 978-80-246-3890-4.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 190 s. ;. ISBN 978-80-246-2661-1.

DRÁBOVÁ, Renáta. Přijímací zkoušky : pro žáky 9. tříd ZŠ. Český jazyk a literatura . 1. vydání. Praha : Raabe, [2018]. 110 stran v různém stránkování ;. ISBN 978-80-7496-374-2.

Duchovní rozměr fenoménu Foglar . Praha : Dingir, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-86779-48-5.

GLOSÍKOVÁ, Viera. Slovník německy píšících spisovatelů. Německo . První vydání. Praha : Libri, 2018. 807 stran ;. ISBN 978-80-7277-560-6.

GRAMELOVÁ, Lucie. Pojďme si povídat řecky : (netradiční učebnice novořečtiny). 2. opravené vydání. Praha : Jazykový koutek, 2016. 154 stran . ISBN 978-80-906438-0-2.

HANZELÍNOVÁ, Lada. Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 215 stran, 32 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7465-314-8.

JACKO, Tomáš. Příprava na státní maturitu. Angličtina . 3. vydání. Praha : Fragment, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-253-3766-0.

KOSTKA, Petr. Proč se říká.. ? : ječí jako siréna, je to sisyfovská práce, chová se barbar.. a další známá úsloví. 1. vydání. Praha : Fragment, [2018]. 62 stran . ISBN 978-80-253-3927-5.

MIKOLÁŠKOVÁ, Lucie. Norština nejen pro samouky . Druhé, upravené vydání. Voznice : Leda, 2018. 408 stran . ISBN 978-80-7335-551-7.

PAYNE, Petr. Otromundo : literární průzkumy. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2018. 138 stran ;. Eseje ; 27. svazek. ISBN 978-80-7564-027-7.

SLÁDEK, Ondřej. Slovník literárněvědného strukturalismu A-Ž . První vydání. Praha ; Brno : Host, 2018. 834 stran . ISBN 978-80-88069-64-5.

Slovinština : slovníček. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 638 stran ;. ..nejen pro začátečníky. ISBN 978-80-7508-272-5.

SUMÍN, Jiří. Jiří Sumín : tajemství ženského psaní : katalog k výstavě z 20. prosince 2017 - 28. února 2018 pořádané v Galerii Moravské zemské knihovny v Brně. 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 82 stran . ISBN 978-80-7051-239-5.

ŠÁMAL, Petr. Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti. Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i, 2018. 518 stran . ISBN 978-80-200-2909-6.

Tvoje přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2019. Český jazyk a literatura . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2018. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-09-7.

Tvoje státní maturita 2019. Anglický jazyk. 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2018. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-13-4.

Tvoje státní maturita 2019. Český jazyk a literatura. 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2018. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-11-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BENÁKOVÁ, Marie. Exilové periodikum Nový život (1949-2001) . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 131 stran . ISBN 978-80-246-3872-0.

JIRUŠKOVÁ, Miluše. Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky . 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 101 stran . ISBN 978-80-266-1222-3.

LEONARDO, da Vinci,. Zápisky Leonarda da Vinciho . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-264-1982-2.

LIŠKA, Vladimír. Kdo otevřel bránu pekel? : vstupte do tajemného podzemí. Praha : XYZ, 2018. 221 stran . ISBN 978-80-7597-193-7.

MILLS, Andrea. Pravda, nebo mýtus? . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 192 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-113-0.

MORELLI, Gianni. Velké objevy a vynálezy, které změnily svět . Praha : Dobrovský, 2018. 223 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-954-3.

RAFAJ, Luboš. Česká kniha rekordů 6 . Pelhřimov : Agentura Dobrý den, 2018. 253 stran ;. ISBN 978-80-904428-5-6.

ZELENÝ, Mnislav. Pokrokem k zániku : výběr novinových článků a blogů z let 1969-2017. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 356 stran . ISBN 978-80-257-2559-7.

^ nahoru ^


13. Matematika

PŮLPÁN, Zdeněk. Jak ohodnotit relevantní informaci z dotazníkového šetření . Vydání: první. Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2018. 322 stran . ISBN 978-80-7560-128-5.

Tvoje přijímací zkoušky 2019 na střední školy a gymnázia. Matematika . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2018. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-10-3.

Tvoje státní maturita 2019. Matematika . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2018. 191 stran . ISBN 978-80-88202-12-7.

ZAMAROVSKÝ, Peter. Mýtus nekonečno . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2018. 322 stran . ISBN 978-80-246-3837-9.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BAILEY, Nicole. Tantra : milování tělem i duší. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 152 stran . Klokan. ISBN 978-80-7543-849-2.

BERNHARDT, Klaus. Jak se navždy zbavit paniky, úzkosti a strachu . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 167 stran ;. ISBN 978-80-264-2207-5.

CARNOVSKY (FIRMA). Hravá anatomie : posviť si na lidské tělo. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 63 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-000-3.

Domácí první pomoc dětem : co dělat při nehodách, poraněních či nemocech. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 128 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-616-4.

DORNFEST, Asha. Rodičovské vychytávky = Parent hacks : 134 geniálních zkratek pro život s dětmi. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 268 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-861-8.

DOSTÁLOVÁ, Ivana. The stories behind hospital walls : Gynecologic Oncology Centre of Excellence General University Hospital, Prague, 2017 = Onkogynekologické centrum VFN a 1.LF, Praha, 2017. V Praze : Jonathan Livingston, s.r.o. pro Nadační fond Hippokrates, 2018. 384 stran . ISBN 978-80-7551-077-8.

ENGAMMARE, Brigitte. Zbavte se bolesti zad za 6 týdnů : + 100 cviků pro pevná, pružná a zdravá záda. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 117 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-748-2.

GOTTFRIED, Sara. Omládněte za sedm týdnů . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 359 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-870-0.

GUTTERSEN, Connie. Hubněte sebeláskou : osvědčený, na míru šitý program Love Diet, který změní váš způsob vnímání sebe sama a díky němuž budete vypadat lépe. Olomouc : ANAG, [2018]. 326 stran ;. ISBN 978-80-7554-158-1.

HALL, Donald R. 9 kroků k prevenci a léčbě diabetu . Vydání první. Praha : Prameny zdraví, 2017. 95 stran ;. ISBN 978-80-903780-5-6.

HANNAH, Susan. Život bez migrény : rady, tipy, 150 receptů s nízkou hladinou histaminu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 309 stran ;. ISBN 978-80-264-2145-0.

HIGASHIDA, Naoki. Sedmkrát upadnout, osmkrát vstát . Vydání první. Praha : Paseka : Pasparta, 2018. 181 stran ;. ISBN 978-80-7432-923-4.

HONOVÁ, Kateřina. Po operaci kolena : domácí cvičení a rehabilitace. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-264-2211-2.

CHOPRA, Deepak. Radikální krása : změňte se zevnitř a změníte se i navenek. Olomouc : ANAG, [2018]. 351 stran . ISBN 978-80-7554-167-3.

JOHNSON, Susan M. Držme se pevně : párová terapie zaměřená na emoce. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 262 stran ;. Spektrum ; 115. ISBN 978-80-262-1376-5.

JOHNSTON, Cameron. Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří . Vydání první. Praha : Advent-Orion, spol. s.r.o., 2016. 134 stran . ISBN 978-80-7172-717-0.

JONAS, Wayne B. Jak funguje uzdravení : jak v sobě probudit skryté léčivé síly, uzdravit se a zůstat zdravý. Praha : Dobrovský, 2018. 366 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-883-6.

KOUTECKÝ, Josef. Osm múz mého života . Vydání druhé. Praha : Vyšehrad, 2018. 201 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7601-029-1.

KŘÍŽOVÁ, Eva. Zdraví - kultura - společnost . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 139 stran ;. ISBN 978-80-246-3937-6.

MAYER, Emeran A. Druhý mozek : naše pocity, rozhodování, zdraví a pohoda procházejí střevem. Vydání první. V Praze : Paseka s.r.o., 2018. 237 stran . ISBN 978-80-7432-807-7.

MAYET, Catherine. Léčivé krystaly pro ženy : 30 nejdůležitějších krystalů pro vaš spokojený život. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 144 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-955-0.

MCCABE, Delia. Nakrmte svůj mozek : 7 kroků k lehčímu já a jasné mysli. Olomouc : ANAG, 2018. 299 stran . ISBN 978-80-7554-151-2.

MCKUSICK, Eileen Day. Vylaďování lidského biopole : léčba vibrační zvukovou terapií. Olomouc : ANAG, [2018]. 231 stran . ISBN 978-80-7554-156-7.

MICHALSEN, Andreas. Léčení silou přírody . Brno : Kazda, 2018. 299 stran ;. ISBN 978-80-907197-3-6.

PAPEŽOVÁ, Hana. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání : interdisciplinární a transdiagnostický pohled. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 607 stran . Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4904-7.

PARKER, Steve. Super člověk : encyklopedie : objevte, co všechno dokáže vaše tělo. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 207 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-112-3.

PAWLAK, Roman. Na obranu vegetariánství : je načase nechat promluvit fakta : prevence a léčba zdravou stravou. Vydání první. Praha : Prameny zdraví, z.s., 2017. 159 stran ;. ISBN 978-80-903780-4-9.

PODĚBRADSKÁ, Radana. Komplexní kineziologický rozbor : funkční poruchy pohybového systému. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-271-0874-9.

PONEŠOVÁ, Anita. Máta . První vydání. Praha : Grada, 2018. 108 stran . ISBN 978-80-271-0726-1.

PRECHT, Anke. Na vnitřní vlně : jak neztratit mentální energii. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 213 stran . ISBN 978-80-262-1389-5.

SHARMA, Sangita. Klinická výživa a dietologie : v kostce. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. x, 229 stran . Sestra. ISBN 978-80-271-0228-0.

SCHMUKLER, Alan V. Domácí příručka homeopatie od A do Z . Praha : Alternativa, 2018. 344 stran ;. ISBN 978-80-86936-50-5.

SIMMONDS, Monique S. J. Léčivé rostliny na zahradu : ilustrovaný herbář a tradiční recepty. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 224 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-690-4.

STENZLOVÁ, Ivana. Dej tělu šanci k přirozené rovnováze, štíhlosti a zdraví . Vydání první. Praha : Smart Press, 2018. 283 stran . ISBN 978-80-88244-04-2.

ŠPORCLOVÁ, Veronika. Autismus od A do Z . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-88163-98-5.

TOPINKOVÁ, Barbora. Jak zhubnout těch blbých 6 kilo . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 181 stran . Kamarádky kamarádkám. ISBN 978-80-264-2159-7.

TRNKOVÁ, Klára. Magické byliny . 1. vydání. Praha : Studio trnka, s. r. o., 2018. 92 stran . Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-63-3.

WESTABY, Stephen. Křehké životy : vyprávění kardiochirurga o životě a smrti na operačním stole. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 226 stran . ISBN 978-80-264-2139-9.

WINSTON, Robert M. L. Dospívání : spolu to zvládneme : obrazový průvodce základy biologie, sexuologie a psychologie. Vydání první. [Praha] : Slovart, [2018]. 256 stran . ISBN 978-80-7529-604-7.

WINSTON, Robert M. L. Úžasný stroj lidské tělo . Praha : Dobrovský, s.r.o., 2018. 128 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-126-0.

YALOM, Irvin D. Stávám se sám sebou : vzpomínky terapeuta. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 330 stran . ISBN 978-80-262-1382-6.

YIFANG, Zhang. Využití tradiční čínské medicíny při péči o emoční zdraví : jak svou mysl i tělo udržovat v souladu za pomoci bylin, přirozené stravy a akupresury. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 180 stran . ISBN 978-80-257-2638-9.

ZRUBECKÁ, Adéla. Aromaterapie podle ročních období . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 198 stran . ISBN 978-80-264-2085-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ANDERSON, Thomas. Sturmgeschütz : tanky, stíhače tanků, Waffen-SS a jednotky Luftwaffe 1943-45. První vydání. Praha : Grada, 2018. 272 stran . ISBN 978-80-271-0780-3.

BORZIĆ, Adam. Proroci post-utopického radikalismu : Alexandr Dugin a Hakim Bey. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 220 stran ;. ISBN 978-80-7601-007-9.

Druhá světová válka : od Blitzkriegu k Hirošimě. Praha : Knižní klub, 2016. 372 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5498-2.

ELBL, Pavel Benedikt. Wellington : britský buldok s tváří gentlemana. První vydání. Třebíč : Akcent, 2018. 526 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-247-8.

ENGLUND, Terje B. Špion, který přišel pozdě : československá rozvědka v Norsku. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2018. 300 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7260-392-3.

FIALA, Petr. Jak uvařit demokracii : od vládní agonie k polokomunistické vládě. Brno : Pravý břeh, 2018. 184 stran ;. ISBN 978-80-7485-168-1.

FUKUYAMA, Francis. Politický řád a politický úpadek : od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2018. 541 stran . Zip ; svazek 58. ISBN 978-80-7363-839-9.

GRANT, R. G. První světová válka : unikátní obrazový průvodce : od Sarajeva k Versailles. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 360 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6204-8.

HÁLA, Bohuslav. Dvě ofensivy : paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916-1917). První vydání. Praha : Epocha, 2018. 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Traumata války ; svazek 8. ISBN 978-80-7557-126-7.

HARDING, Luke. Tajná dohoda : jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2018. 354 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7260-391-6.

HAVELKA, Jiří. Katolické političky? : český katolický feminismus (1896-1939). Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 206 stran . ISBN 978-80-7422-653-3.

HERESCH, Elisabeth. Tajná akta Parvus : zákulisí bolševické revoluce v Rusku. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 365 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6140-9.

HOLLAND, James. RAF 100 : 1918-2018 : oficiální historie. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 224 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6164-5.

KELLER-GIGER, Susanne. Karl Kostka a Německá demokratická svobodomyslná strana v Československu v době před 2. světovou válkou . První vydání. Praha : Agentura Pankrác, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-86781-36-5.

KOSATÍK, Pavel. Jiný T.G.M . Vydání první. V Praze : Paseka s.r.o., 2018. 391 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-919-7.

KRÁLÍČEK, Václav. Lvi na vlnách : anatomie námořních bojů Velké Británie s Francií v letech 1789 až 1794 v Atlantiku. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2018. 198 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 50. ISBN 978-80-7557-145-8.

KREJČÍ, František. Denník : ilustrovaná kronika legionáře Františka Krejčího. Druhé vydání. Praha : Epocha s.r.o. ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, 2018. 317 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 8. ISBN 978-80-7557-105-2.

KREJČÍ, Ludvík. Já se generálem nenarodil : z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938. Praha : Codyprint, 2018. 289 stran . ISBN 978-80-903892-5-0.

KUČERA, Jaroslav. Mírové uspořádání s Německem : od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci. První vydání. Praha : Dokořán, 2018. 479 stran ;. ISBN 978-80-7363-912-9.

LATIFF, Robert H. Války budoucnosti : příprava na nové globální bojiště. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 181 stran ;. ISBN 978-80-264-2138-2.

LEVITSKY, Steven. Jak umírá demokracie. Steven Levitsky & Daniel Ziblatt ; přeložil Jaroslav Veis. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2018. 335 stran ;. Globus ; 3. svazek. ISBN 978-80-7260-394-7.

LEŽÁK, Zdeněk. TGM . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 106 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-257-2606-8.

LUKEŠ, Igor. Československo mezi Stalinem a Hitlerem : Benešova cesta k Mnichovu. V českém jazyce vydání druhé. Praha : Prostor, 2018. 459 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Obzor ; 101. svazek. ISBN 978-80-7260-398-5.

MARSHALL, Tim. V zajetí geografie : jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku. V Praze : Rybka Publishers, 2018. 295 stran . ISBN 978-80-87950-49-4.

MILLS, Travis. Buď silný, ať se stane cokoli . Praha : Dobrovský, 2018. 295 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-737-2.

NEČASOVÁ, Kamila. Tomáš Garrigue Masaryk a Zlín . Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kultury a památkové péče, 2018. 59 stran . ISBN 978-80-87766-14-9.

NIKULIN, Nikolaj Nikolajevič. V první linii : z Leningradu až do Berlína. České vydání první. Praha : Elka Press, 2018. 238 stran . Militaria ; 43. svazek. ISBN 978-80-87057-36-0.

PREISNER, Rio. Speculum exilii Bohemici, neboli, Exil a naše nynější politická filosofie . Vydání první. Praha : Triáda, 2017. 271 stran ;. Delfín ; 180. svazek. ISBN 978-80-7474-204-0.

RAJLICH, Jiří. Pilotem krále Anglie . Žďár nad Sázavou : Tváře, s.r.o., 2018. 177 stran . ISBN 978-80-907294-2-1.

RES, Daniel. Wellington : vítěz od Waterloo : 1769-1815. Vydání první. Praha : Amerigo s.r.o., 2018. 455 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Citadelle. ISBN 978-80-907311-0-3.

REZKOVÁ, Helena. Nebylo jim souzeno žít . 1. vydání. Vlkov : Helena Rezková, 2018. 272 stran . ISBN 978-80-88182-09-2.

SCHEIBERT, Horst. To byl Guderian . Praha : Naše vojsko, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-206-1722-4.

SCHULTHESS, Konstanze von. Nina Schenková, hraběnka von Stauffenbergová : portrét manželky strůjce atentátu na Adolfa Hitlera. Praha : Naše vojsko, 2015. 285 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1537-4.

SPURNÝ, Jaroslav. Jací jsme dnes : Česko od roku 1989 očima investigativního novináře. Vydání první. Praha : Torst, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-7215-567-5.

ZETĚK, Jan. Vojáci, zajatci, legionáři . Vydání první. Zádveřice : Region, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-904761-4-1.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Ilustrovaná Ústava České republiky . Vydání první. V Praze : 82 Bøok & Design Shõp : Klímová Nikola - Take Take Take, 2018. 157 stran . ISBN 978-80-972686-1-9.

JELÍNKOVÁ, Jitka. Právní vztahy k dřevinám : praktický průvodce. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada, 2018. 205 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-2029-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ADLER, Alfred. Člověk, jaký je : základy individuální psychologie. Vydání druhé, v Portále první. Praha : Portál, 2018. 247 stran ;. ISBN 978-80-262-1385-7.

BYRNE, Rhonda. Jak mi Tajemství změnilo život : skuteční lidé, skutečné příběhy. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 270 stran ;. ISBN 978-80-7549-879-3.

CAMERON, Julia. Nikdy není pozdě začít znovu : objevování kreativity a smyslu života ve středním věku a dále. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 338 stran ;. ISBN 978-80-7500-391-1.

DAHLIN, Doris. Stůjte si za svým : i citliví lidé se dokážou vymezit. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-262-1375-8.

DRÁBEK, Josef. Magický deník Bardonova žáka : texty z období 1954-1961. 1. vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2018. 168 stran . Bibliotheca horev ; sv. 17. ISBN 978-80-7439-134-7.

JUNG, Mathias. Malý princ v nás : na objevné cestě se Saint-Exupérym. Vyd. 2. Praha : Portál, 2013. 117 s. ;. ISBN 978-80-262-0529-6.

KLEIN, Grady. Psychologie : komiksový úvod. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-262-1377-2.

KNIGHT, Sarah. Zázračný úklid v životě : kouzlo vošéfovanosti. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 199 stran ;. ISBN 978-80-265-0805-2.

LIEVEGOED, B. C. J. Životní krize - Životní šance : vývoj člověka mezi dětstvím a stářím. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 174 stran ;. ISBN 978-80-7530-129-1.

MAI, Jochen. Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem : co se skrývá za našimi rozhodnutími. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-262-1379-6.

MORRIS, Desmond. Lidská zoo : o městském živočišném druhu. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 286 stran ;. ISBN 978-80-7565-325-3.

NICHOLLS, Richard. 15 minut ke štěstí : jednoduchá cvičení na každý den. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-7549-923-3.

RESS, Radim. Dialog s nevědomím : práce s metodou voice dialogue. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 134 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1371-0.

ROSENTHAL, Sarah Simms. Nedostupný otec : jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 165 stran ;. ISBN 978-80-262-1373-4.

Sněm filosofů = (Turba philosophorum). 1. vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2018. 174 stran . Bibliotheca horev ; sv. 16. ISBN 978-80-7439-129-3.

WALDEN, Kelly Sullivan. Láska, sex a vztahy : snář. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 204 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-768-6.

WEEKS, Marcus. Psychologie pro chytré hlavy . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 160 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-104-8.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BOTSMAN, Rachel. Komu se dá věřit? : jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly rozeštvat. První vydání. Brno : Host, 2018. 365 stran . ISBN 978-80-7577-599-3.

CÍLEK, Václav. Ruka noci podaná : základy rodinné a krizové připravenosti. První vydání. Praha : Dokořán, 2018. 407 stran . ISBN 978-80-7363-914-3.

DAŇKOVÁ, Michaela. Prokoukněte komunikační styly druhých . Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 259 stran . ISBN 978-80-271-0635-6.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Prarodičovství v současné české společnosti . První vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 232 stran ;. Knižnice Sociologické aktuality ; 43. svazek. ISBN 978-80-7419-265-4.

CHRISTINE, de Pisan,. Kniha o městě dam . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 312 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Memoria medii aevi ; svazek 26. ISBN 978-80-257-2484-2.

KERMODE, Robin. Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali : 7 kroků k sebevědomému a autentickému projevu před publikem. První české vydání. Praha : Grada, 2018. 204 stran . ISBN 978-80-247-2906-0.

LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace : získejte si své publikum krok za krokem. První české vydání. Praha : Grada, 2018. 168 stran . ISBN 978-80-247-2912-1.

LEVI, Giovanni. Nehmotné dědictví : kariéra jednoho exorcisty v Piemontu v 17. století. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 204 stran . Každodenní život ; svazek 72. ISBN 978-80-257-2532-0.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Národ a dějiny jako sociologický problém : (výbor textů). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 343 stran . ISBN 978-80-246-4120-1.

NORTHRUP, Christiane. Energetičtí upíři : jak se ubránit vysávání energie. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 212 stran ;. ISBN 978-80-7359-565-4.

OCELÁK, Radek. Reemigranti : minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR. Rýmařov : vydal vlastním nákladem Radek Ocelák, 2018. 329 stran . ISBN 978-80-907333-0-5.

PAVLIŠTÍK, Karel. Dvacet let Klubu H+Z . Vydání: první. Zlín : Klub H+Z - spolek pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s., 2018. 95 stran . ISBN 978-80-904197-3-5.

PUTÍK, Daniel. Z nouze život, z nouze smrt? : slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 239 stran ;. 1938-1953 ; svazek 14. ISBN 978-80-200-2856-3.

SAINI, Angela. Od přírody podřadné : jak se věda mýlila v ženách. Vydání 1. Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2018. 212 stran ;. Společnost ; sv. 28. ISBN 978-80-200-2902-7.

Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. Druhé, doplněné vydání, v T & M první. Praha : Toužimský & Moravec, 2018. 134 stran, 56 stran obrazových příloh . Pohled do historie ; 8. ISBN 978-80-7264-189-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAILEY, Clare. Snižte hladinu cukru v krvi za 8 týdnů : kuchařka. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 208 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-817-1.

BARTLOVÁ, Adéla. Vše, co jste chtěli vědět o módě . První vydání. V Brně : Jota, 2018. 407 stran . ISBN 978-80-7565-330-7.

COUGHLIN, Hannah. Prospěšný med : 40 zdravých sladkých a pikantních receptů. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 94 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-121-5.

EDWARDS, Natasha. Prospěšný česnek : 40 úžasných, imunitu povzbuzujících receptů. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 93 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-940-6.

FORD, Henry. Můj život a dílo : principy úspěchu muže, který dal světu kola. Vydání první. Liberec : Stair jumper, 2018. 245 stran ;. ISBN 978-80-907289-0-5.

FRANCOVÁ, Eva. Sladkosti ze Svatojánu . Vydání první. Praha : Motto, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-267-1315-9.

HANSEN, James R. První člověk : život Neila Armstronga. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 463 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7617-041-4.

HASALOVÁ, Soňa. Polévky, omáčky, zálivky, dresinky . Vydání v této úpravě první (Polévky - vydání druhé). Praha : Arista Books, 2018. 133 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87867-31-0.

HOMER, Karen. Móda : kompletní obrazový průvodce světem stylu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 192 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-943-7.

HRADIL, Radomil. Biodynamické vinohradnictví a vinařství . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-271-0418-5.

HUGO, Simon. LEGO : naprosto všechno, co musíš vědět. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-264-2082-8.

CHAJDA, Radek. Velká kniha mladého technika . 1. vydání. V Brně : Edika, 2018. 252 stran . ISBN 978-80-266-1332-9.

KAMBERSKÁ, Karolina. Karolína : každý den je svátek. Vydání první. Praha : NOW Productions, 2018. 206 stran . ISBN 978-80-907301-0-6.

KOHOUTOVÁ, Marcela. Provařená historie . Vydání první. [Ústí nad Labem] : AOS Publishing, 2018. 131 stran . ISBN 978-80-87624-66-1.

KOMENDA, Jan. Manipulace se zbraní : při zkoušce odborné způsobilosti : pro žadatele o zbrojní průkaz. 5. vydání. Brno : Legraf, 2018. 102 stran . ISBN 978-80-907257-0-6.

KOREN, Drees. Kuchařka nejen pro vegetariány . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-255-1084-1.

KOREN, Drees. Salátové variace . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-255-1083-4.

KOREN, Drees. Super snídaně . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 124 stran . ISBN 978-80-255-1082-7.

KOREN, Drees. Superzdravá kuchařka . 1. vydání. Praha : Rebo International CZ, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-255-1081-0.

KOSAČÍK, Tomáš. Máme to rádi zdravě : Břicháč Tom & Lucie : hodně dobré recepty pro celou rodinu. Vydání první. Ostrava : [Tomáš Kosačík], 2018. 190 stran . ISBN 978-80-270-4533-4.

KÜHNE, Franziska. Svažte si sami knížku, album, diář, artbook nebo si složte krabice či krabičky . První vydání. Praha : Grada, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-271-0664-6.

Kurkumová kuchařka : objevte léčebné účinky a využití kurkumy v 50 receptech. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-264-1954-9.

LAUDAGE, Ferdinand. Vaříme si vlastní pivo . [Líbeznice] : Víkend, 2018. 120 stran . ISBN 978-80-7433-237-1.

LHOTÁK, Kamil. Na suchu a ve vzduchu . 2. vydání. Kutná Hora : Globus International, 2018. 58 stran . Miraculum octavum mundi ; 7. svazek. ISBN 978-80-904717-5-7.

MARCINIEWICZ, Katarzyna. Sklenice plné dobrot : zavařujeme a konzervujeme po celý rok. Ostrava : Bookmedia, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-88213-14-7.

MCNAUGHT, Amber. Průvodce šatníkem každé ženy : 60 základních kousků a jak je nosit kdykoliv, kamkoliv. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 176 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-743-7.

MILATOVÁ, Růžena. Kuchařka při onemocnění slinivky : 130 receptů. Vydání třetí. V Praze : Vyšehrad, 2018. 87 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Vaříme s dietní sestrou. ISBN 978-80-7601-028-4.

NENTWIG, Celia. Divoké rostliny : lahodné recepty, jedlé dekorace a nápady na dárky. 1. vydání. Praha : Profi Press s.r.o., 2018. 160 stran . ISBN 978-80-86726-88-5.

OLSON, Tod. Apollo 13 : boj o přežití. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 216 stran . ISBN 978-80-264-2090-3.

OTTOLENGHI, Yotam. Jeruzalém . [Praha] : Slovart, [2016]. 318 stran . ISBN 978-80-7529-203-2.

PALTROW, Gwyneth. Je to tak snadné : recepty na každý den pro ty, kdo nestíhají. Vydání I. Praha : Grada Publishing, a.s., 2018. 269 stran . ISBN 978-80-271-0437-6.

PAVLŮSEK, Alois. Báječná léta s Čezetou . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-264-2222-8.

Pět domácích prostředků nahradí celou drogerii : zkuste to zvládnout sami! : více než 300 návodů a 33 receptů, které ušetří vaše peníze i životní prostředí. Brno : Kazda, 2018. 192 stran . ISBN 978-80-907197-6-7.

POSPÍŠIL, Matěj. Sama doma a hladová : kniha věnovaná ženám a dívkám. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2018. 178 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-906960-1-3.

RÁKOSNÍKOVÁ, Jitka. Recyklovaná kuchařka Jitky Rákosníkové : moderní domácnost beze zbytku. Vydání první. Praha : Smart Press, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-88244-03-5.

RAMOS, Amy. Ketodieta pro začátečníky : nepostradatelný průvodce keto životním stylem. Praha : Dobrovský s.r.o., [2018]. 174 stran . Via ; 1. svazek. ISBN 978-80-7585-156-7.

SELDON, Natalie. Prospěšné ořechy & semena : 40 lahodných, výživných receptů. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 95 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-941-3.

SCHMID, Jeremy. Uzení : jak naložit a připravit maso, mořské plody, zeleninu, ovoce a další lahůdky. První vydání. Praha : Grada, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-271-0652-3.

SMIL, Vaclav. Ropa : průvodce pro začátečníky. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2018. 268 stran . Tema ; svazek 28. ISBN 978-80-7473-703-9.

TRNKOVÁ, Klára. Babiččiny recepty na přirozenější život . 1. vydání. Praha : Studio trnka, s. r. o., 2018. 71 stran . Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-62-6.

TRNKOVÁ, Klára. Ovocné dezerty a moučníky naší babičky . 1. vydání. Praha : Studio trnka, s.r.o., 2018. 60 stran . Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-65-7.

VAŠKOVÁ, Svatava. Tak chutná hygge : 70 receptů na pohodové večeře. 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 170 stran . ISBN 978-80-253-3885-8.

VELEBOVÁ, Lenka. Nekonečný střih : trička, halenky, tuniky, šaty : jeden střih pro nekonečně možností. První vydání. Praha : Grada, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-271-0861-9.

VESELÁ, Petra. Velká kniha o kávě . Vydání první. Praha : Smart Press, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-88244-05-9.

VONDROVÁ-FASTROVÁ, Marie. Paměti z Fastrova mlýna . 3. vydání. Kutná Hora : Globus, 2017. 146 stran . Miraculum octavum mundi ; 5. svazek. ISBN 978-80-904717-2-6.

WINNEROVÁ, Alena. Hotovky : nejoblíbenější české recepty. Dubné : Fynbos s.r.o, 2018. 157 stran . Foodmix. ISBN 978-80-907332-0-6.

WUDY, Jana. Vinuté perle . Praha : Grada, [2017]. 111 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-4381-3.

ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů : teorie a praxe. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 455 stran . ISBN 978-80-271-0614-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ANDERSON, Clinton. Horsemanship podle metody Clintona Andersona : vybudování respektu a kontroly pro anglické i westernové jezdce. První vydání. [Bratislava] : Citadella, 2018. xv, 206 stran . ISBN 978-80-8182-100-4.

BARTLOVÁ, Helena. 100 let českého sportu 1918-2018 . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 431 stran . ISBN 978-80-7376-521-7.

BEHLING, Steve. Kačeří příběhy. Příručka Mladých svišťů . První vydání. V Praze : Egmont, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-252-4337-4.

BOUDA, Jiří. Jízdní záznamník : D-58-02 : domovská stanice Ostroh nad Vlt. 1. vydání. Plzeň : Cykloknihy s.r.o., 2018. 76 stran . ISBN 978-80-87193-43-3.

BUKAČ, Luděk. Luděk Bukač : moje hokejové století : autobiografie. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 343 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-332-1.

FELDSTEIN, Petr. Dávat koním křídla : splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky. První vydání. V Praze : Kristián Entertainment : Mladá fronta, 2018. 349 stran . ISBN 978-80-204-5046-3.

FELT, Karel. Naši nejlepší fotbaloví trenéři . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 198 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6178-2.

FORT, Patrick. Zinedine Zidane : dva životy. Praha : XYZ, 2018. 337 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7597-241-5.

GRILLEY, Paul. JinJóga : principy a praxe. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 176 stran . ISBN 978-80-7336-946-0.

MILLER, Megan. Minecrafťák architekt : úžasné stavby krok za krokem. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-251-4944-7.

Prastaré tajemství pramene mládí. Kniha druhá,. Příručka ke knize Petera Keldera . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 313 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-784-6.

SAIVER, Filip. Největší fotbalové skandály . První vydání. V Praze : Egmont, 2018. 124 stran . ISBN 978-80-252-4447-0.

SLEPIČKA, Pavel. Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 180 stran ;. ISBN 978-80-246-3995-6.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ADAMCOVÁ, Eva M. Steh-by-steh : moderní výšivka : od základních stehů k prvnímu originálnímu projektu. První vydání. Praha : ve vlastním nákladu, 2017. 107 stran . ISBN 978-80-270-3017-0.

BOUZEK, Jan. Art and mind : the development of human mind as seen through the art. Second edition (first in English). Praha : Triton, 2018. 279 stran, 66 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-562-7.

BUGLER, Caroline. Kniha umění . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 352 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5936-9.

BUCHAROVÁ, Lenka. Vánoční hrátky pro šikuly 2 : vánoční dekorace, originální ozdoby, nevšední dárky. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-253-3824-7.

ČERNÁ, Iveta. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018 . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos books s.r.o. : Národní památkový ústav, 2018. 601 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-09-4.

DAYNES, Katie. Otázky a odpovědi o umění . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 12 stran . Kuk pod okénko. ISBN 978-80-256-2419-7.

DRAGOUN, Zdeněk. Staroměstská radnice . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos Books s.r.o., 2018. 198 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-07-0.

Fotograf bez talentu. My, děti války . [Česko] : ADRA, [2018]. 142 stran . ISBN 978-80-905085-2-1.

HEJZLAR, Josef. Básníci světla : výbor o čínském umění. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 201 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2809-9.

HERYNEK, Petr. Vánoční ozdoby s láskou tvořené . První vydání. Olomouc : Rubico, 2017. 114 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-227-7.

JANIŠ, Dalibor. Hrady Zlínského kraje . Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2018. 333 stran . ISBN 978-80-905794-4-6.

LAING, Gordon. Skvělé fotografie přímo z fotoaparátu . Vydání první. Brno : Zoner Press, 2017. 208 stran . Encyklopedie - grafika a fotografie. ISBN 978-80-7413-349-7.

LEHMANNOVÁ, Martina. Dílo a jeho předobraz : 120 let Moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., [2017]. 316 stran . ISBN 978-80-907092-0-1.

LUO, Roy. Doplňky z kůže : výroba kožených šperků a doplňků. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-7359-564-7.

MALINA, Václav. Pastely . Plzeň : Galerie města Plzně, o.p.s., 2018. 255 stran . Imago et verbum ; svazek 20. ISBN 978-80-87289-39-6.

MAYR, Bernadette. Patchwork - inspirace přírodou : intenzivní barevné vzory technikou volného řezání. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-271-0628-8.

MIKŠ, František. Posedlost : extrémy a vášně malířské moderny : Schjerfbecková, Kirchner, Dix, Neuschul, Dwurnik. Druhé, rozšířené vydání. Brno : Books & Pipes Publishing, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-7485-162-9.

MLÁDEK, Ivan. Ivan Mládek obrazem i slovem . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 187 stran . ISBN 978-80-204-4921-4.

SYSLOVÁ, Šárka. Moderní vyšívání ze Zašívárny . 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 192 stran . ISBN 978-80-264-2215-0.

THOMPSON, Don. Oranžový balonkový pejsek : bubliny, vřava a hrabivost na trhu se současným uměním. Vydání první. Praha : Kniha Zlín, 2018. 262 stran . Artberry ; svazek 5. ISBN 978-80-7473-688-9.

TRIFONI, Jasmina. Nejkrásnější hrady a zámky světa . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 33 cm. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-950-5.

ŽIŽKOVSKÝ, Karel. Eva Hašková, Jan Maget : monografie. 1. vydání. Praha : X2015, [2018]. 423 stran . ISBN 978-80-906069-3-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

CONRAUD, Véronique. 100 aktivit pro nejmenší : 0-3 roky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 111 stran . ISBN 978-80-256-2351-0.

JEDLIČKA, Richard. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 528 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0586-1.

KREJČOVÁ, Lenka. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. 2., aktualizované vydání. Brno : Edika, 2018. 248 stran . Rádce pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-266-1219-3.

MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl : vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 301 stran . ISBN 978-80-262-1393-2.

NASTOUPILOVÁ, Dita. Dyslexie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení. 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 31 stran . ISBN 978-80-253-3076-0.

OTÁHAL, Petr. MBA studium v podmínkách české praxe : současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 98 stran, 81 stran příloh v různém stránkování . Finance. ISBN 978-80-247-2017-3.

RATH, Hans. 88 věcí, které byste měli stihnout se svým dítětem, než vyletí z hnízda . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 180 stran ;. ISBN 978-80-262-1378-9.

Řešené testy ke zkouškám na víceletá gymnázia : český jazyk, matematika, všeobecné znalosti. [Praha] : Pierot, [2017]. 128 stran . ISBN 978-80-7353-568-1.

VOŠČEKOVÁ, Hana. Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá : roční projekt pro MŠ. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-262-1372-7.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KELBY, Scott. Tipy a triky pro Photoshop . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 272 stran . ISBN 978-80-251-4928-7.

KYNCL, Robert. Streampunkeři . První vydání. Brno : Host, 2018. 255 stran ;. ISBN 978-80-7577-565-8.

LACKO, Ľuboslav. Vývoj aplikací pro iOS . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 479 stran . ISBN 978-80-251-4942-3.

LAURENČÍK, Marek. SQL : podrobný průvodce uživatele. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 211 stran . Průvodce. ISBN 978-80-271-0774-2.

MICHÁLEK, Martin. Vzhůru do (responzivního) webdesignu . Verze 1.1. Praha : vlastním nákladem autora, 2017. 268 stran . ISBN 978-80-88253-00-6.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ALEXANDER, Rosemary. Zahradní design : odborná příručka pro laiky i profesionály. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 391 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6237-6.

BEČKOVÁ, Kateřina. Letohrádky, libosady a výletní místa. 1. díl,. Levý břeh Vltavy . Vydání první. V Praze : Paseka : Schola ludus - Pragensia, 2018. 157 stran . Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7432-899-2.

BEDNÁŘOVÁ, Jaroslava. Herbář, aneb, Příroda ve vaší kuchyni . První vydání. V Praze : Fortuna Libri, 2018. 323 stran . ISBN 978-80-7546-173-5.

DAVIES, Lowri. Péče o psího sportovce : kompletní průvodce zdravím sportovních psů. Vydání první. Praha : Nakladatelství Plot, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-7428-334-5.

RÄTKE, Jana. Štěně : rady, jak přežít první týdny. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 180 stran . ISBN 978-80-271-0712-4.

SELL, Axel. Dědičnost u holubů . [Líbeznice] : Víkend, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-7433-227-2.

WEINRICH, Christa. Kombinování rostlin : smíšená kultura v praxi. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 127 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-864-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně