Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Říjen 2018

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Byla sobota 25. února.. : 25. února L.P. 2017, Zahrádka, Kaliště. [Praha] : Nezávislý podmelechovský spolek, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-906962-1-1.

Cesty do utopie : sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Vydání první. Praha : Prostor, 2017. 871 stran . Obzor ; 99. svazek. ISBN 978-80-7260-331-2.

DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně : lidová magie na Moravských Kopanicích. 2., rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 155 stran . Etnologické materiály ; 4. ISBN 978-80-210-8909-9.

FORMÁČKOVÁ, Marie. Univerzita bontonu : 500 tipů do pohody (i nepohody). 1. vydání. Praha : XYZ, 2018. 282 stran . ISBN 978-80-7505-982-6.

CHARVÁT, Jan. "Mikrofon je naše bomba" : politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Vydání první. Praha : Togga, 2018. 419 stran . ISBN 978-80-7476-137-9.

JEŘÁBEK, Dušan. Brno - kulturní město předválečné a válečné : o divadle, literatuře, výtvarném umění a významných osobnostech v letech 1928-1948. 2. vydání. Brno : Books & Pipes Publishing, 2018. 191 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-161-2.

LAPPIN, Elena. V jakém jazyce sním? : paměti. Vydání první. Praha : Odeon, 2018. 322 stran . ISBN 978-80-207-1815-0.

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou : československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 323 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 101. ISBN 978-80-200-2859-4.

RYČLOVÁ, Ivana. Zvolili svobodu = Oni vybirali svobodu : napříč osudy tvůrců vzdorujících sovětské moci. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 237 stran . ISBN 978-80-7325-453-7.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

AULAGNIER, Stéphane. Savci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu . Vydání první. Plzeň : Jiří Ševčík, 2018. 272 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-7291-250-6.

HOFRICHTER, Robert. Tajný život hub : zázraky skrytého světa. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 224 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-0771-0.

CHARLES, princ z Walesu,. Harmonie : nový pohled na náš svět. Brno : B & P Publishing, z.ú., 2018. 329 stran . ISBN 978-80-7485-154-4.

RIHA, Susanne. Hurá do lesa! : zvířata a rostliny v průběhu roku. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 41 nečíslovaných stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-729-1.

ŠANTRŮČEK, Jiří. Stabilní izotopy biogenních prvků : použití v biologii a ekologii. Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 175 stran . Živá příroda. ISBN 978-80-200-2772-6.

TORDJMAN, Nathalie. Ptáci . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 77 stran . ISBN 978-80-256-2311-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FORMÁČKOVÁ, Marie. Marián Labuda . Vydání první. Praha : Ikar, 2018. 138 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-3596-6.

HRZÁNOVÁ, Barbora. Vinnetou naší doby : velký tajem staré lišky Báry Hrzánové. Praha : Eminent, 2018. 221 stran . ISBN 978-80-7281-525-8.

MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě . 2. vydání. V Praze : Akademie múzických umění, 2018. 235 stran . ISBN 978-80-7331-434-7.

VAZ, Mark Cotta. Twilight sága. Rozbřesk : oficiální ilustrovaný průvodce filmem . 1. vyd. V Praze : Egmont, 2011. 2 sv. ISBN 978-80-252-2016-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEDNÁŘOVÁ, Renata. Operační programy v kostce : příručka pro rozvoj venkova. Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 99 stran .

ČEPELKA, Oldřich. Veřejná správa a místní akční skupiny : studie k rozvoji venkova. Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-270-3661-5.

ČERMÁK, Petr. Investice do akcií : základy value investování. Vydání první. Praha : Brána, 2018. 268 stran . ISBN 978-80-7584-068-4.

HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze : jak uspět při obchodování na finančních trzích: akcie, komodity, forex a kryptoměny. Nové rozšířené vydání. Brno : BizBooks, 2018. 270 stran . ISBN 978-80-265-0780-2.

HRUBOŠOVÁ, Marcela. Tahák na úspěšné podnikání : jak vybudovat prosperující a úspěšné podnikání. Vydání 1. České Budějovice : Osule, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-905262-9-7.

KULHÁNEK, Vratislav. Cestou na Hrad . Praha : S & D, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-86899-76-3.

MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2018 : učebnice pro SŠ a VOŠ. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 312 stran ;. Daně a účetnictví ; 2018. ISBN 978-80-266-1223-0.

O strategii : 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2018. 285 stran . Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-555-1.

ODINTSOV, Nikita. Geopolitika ropy . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 235 stran, 44 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3818-8.

PALÁT, Hynek. Za parními lokomotivami do Saska . 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 168 stran . ISBN 978-80-264-2067-5.

SCOTT, Kim Malone. Radikální otevřenost : jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 336 stran . Žádna velká věda. ISBN 978-80-7555-048-4.

SEDLÁČEK, Tomáš. Kafkonomie : z boží vůle bankéř : rozhovor s Romanem Chlupatým. První vydání. Praha : 65. pole, 2018. 153 stran ;. Double. ISBN 978-80-88268-03-1.

SHARP, Byron. Jak se budují značky : co obchodníci nevědí. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 241 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-618-4.

SLOVÁKOVÁ, Hana. Metodika spolupráce obcí v místních akčních skupinách . Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-270-3660-8.

ŠTOHL, Pavel. Daně 2018 : výklad a praktické příklady. 6. vydání. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2018. 197 stran . ISBN 978-80-87314-91-3.

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra. Podniková ekonomika - klíčové oblasti . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 255 stran . Expert. ISBN 978-80-271-0689-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

150 LET FILIPOVA (KONFERENCE). 150 let Filipova : sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let 1866 až 1872 = 150 Jahre Philippsdorf : Sammelband der Tagung am 12. und 13. September 2016 in Schönlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischöflichen Ermittlungskommission aus den Jahren 1866 bis 1872. [Litoměřice] : Biskupství litoměřické, 2018. 705 stran . ISBN 978-80-7465-313-1.

ADAMCZAK, Bini. Komunismus (nejen) pro děti, aneb, Jak vše bude jednou jinak . Praha : Neklid, 2018. 88 stran . ISBN 978-80-270-3965-4.

ADAMSON, Bob. Vše je právě tak, jak to je : dokud nás myšlenky neodvedou jinam.. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 151 stran ;. ISBN 978-80-7500-340-9.

AHAE,. Větší lásku nikdo nezná . [Praha] : KANT, 2018. 79 stran ;. ISBN 978-80-7437-253-7.

Bible : překlad 21. století. 3. opravené vydání. Praha : Biblion, 2017. xv, 1564 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87282-32-8.

Bible : bible katolické církve pro mládež. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 431 stran . ISBN 978-80-7195-819-2.

BUBEN, Milan. České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách . První vydání. Praha : Libri, 2018. 179 stran . ISBN 978-80-7277-569-9.

ELDREDGE, John. Pohni horami : tvá modlitba může přinést změnu. První vydání. Praha : Návrat domů, s.r.o., [2018]. 165 stran ;. ISBN 978-80-7255-405-8.

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ, Desiderius. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu 28 . Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 105 stran ;. Europa ; sv. 57. ISBN 978-80-200-2780-1.

GRÜN, Anselm. Rok, kdy zemřel můj otec . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 199 s. ;. Rozhovory. ISBN 978-80-7195-751-5.

HALÍK, Tomáš. To že byl život? : z podzemní církve do labyrintu svobody. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 324 stran . ISBN 978-80-7422-642-7.

HESCHEL, Abraham Joshua. Člověk hledá Boha : o modlitbě a řeči symbolů. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2018. 161 stran ;. ISBN 978-80-7429-539-3.

HIRSCH, Sherre Z. Lidé plánují, Bůh se směje : když se život nevyvíjí podle vašich představ. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 149 stran ;. ISBN 978-80-262-1314-7.

HOSSEIN, Robert. Vlk pohlazený Bohem . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 124 stran ;. Inspirace ; svazek 15. ISBN 978-80-7566-064-0.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II.,. Kláštery založené ve 13. a 14. století . 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2014. 467 s. ISBN 978-80-246-2611-6.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. III.,. Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech . Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 352 stran . ISBN 978-80-246-3807-2.

LAURENTIN, René. Život svaté Bernadety . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 197 stran ;. Osudy ; svazek 76. ISBN 978-80-7566-067-1.

LECKÁ, Iva. Koktejl štěstí . 1. vydání. Brno : Bizbooks, 2018. 238 stran . ISBN 978-80-265-0762-8.

MARION, Bruno. Chaos : praktický průvodce. Vydání první. Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2018. 165 stran . ISBN 978-80-88213-24-6.

MARKUS, Parvati. Miluj každého : Neem Karoli Baba a jeho moudrost v příbězích ze Západu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 472 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-563-7.

OPATRNÝ, Aleš. Příprava na manželství . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 119 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 154. ISBN 978-80-7195-388-3.

PAJER, Jiří. Nové studie o novokřtěncích = New study of anabaptists. Strážnice : Etnos, 2018. 318 stran . ISBN 978-80-905565-3-9.

PIVOŇKA, Bohdan. Duchovní služba v postkomunistickém vězení, aneb, Ohlédnutí za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče . Středokluky : Zdeněk Susa, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-88084-16-7.

RENÉ-LUC,. Vychoval mě gangster . Vydání druhé, rozšířené. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 161 stran ;. Osudy ; svazek 49. ISBN 978-80-7566-004-6.

SARAH, Robert. Síla ticha : proti diktatuře hluku. [Nová Ves pod Pleší] : Hesperion, 2018. 227 stran ;. ISBN 978-80-906736-3-2.

SINGH, Satya. Jógová kniha o životě a smrti : s osmi jógovými sestavami a osmnácti meditacemi. 1. vydání. Praha : Elfa, 2018. 214 stran . ISBN 978-80-903209-5-6.

SPALOVÁ, Barbora. Laici a klerici v české katolické církvi : na cestě ke spiritualitě spolupráce?. 2., opravené vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 228 stran ;. ISBN 978-80-7325-456-8.

Sv. Jiljí v Pohořelicích. Pohořelice (u Napajedel) : Římskokatolická farnost, 2018. 4 nečíslované strany . ISBN 978-80-270-4282-1.

VALERIO, Ruth. Pravdivý život : víra a ekologie ve věku konzumerismu. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 299 stran ;. Ruach ; sv. 10. ISBN 978-80-7553-424-8.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

HORÁLEK, Petr. Tajemná zatmění . 2. vydání. Brno : CPress, 2018. 264 stran . ISBN 978-80-264-2000-2.

KAKALIOS, James. Fyzika superhrdinů . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 377 stran . Zip ; svazek 61. ISBN 978-80-257-2515-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BARTH, Sabine. Island . 1. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2018. 136 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5679-2.

Budapešť . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 126 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-383-8.

Budapešť : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 141 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-378-4.

DAHMS, Martin. Andalusie . 1. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2018. 156 cm . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5677-8.

DI DUCA, Marc. Itálie : nejlepší místa, autentické zážitky. Praha : Svojtka & Co., 2018. 356 stran . Poznáváme s Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2298-8.

DÖRRZAPF, Anke. Florencie . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-111-2.

ERCOLI, Olivia. Řím . Vydání sedmé, přepracované. Praha : Knižní klub, 2018. 440 stan . Společník cestovatele. ISBN 978-80-242-5999-4.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Devadesát dnů za železnou oponou . Vydání první. Praha : Odeon, 2018. 161 stran ;. ISBN 978-80-207-1824-2.

HAM, Anthony. Norsko . 3. edice (červen 2018). Praha : Svojtka & Co., 2018. 447 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2296-4.

HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Putování, aneb, Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. (I) . V České knižnici vydání první. Brno : Host, 2017. 678 stran . Česká knižnice ; sv. 91-I. ISBN 978-80-7491-942-8.

Irsko . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-385-2.

Island : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 141 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-396-8.

Kanárské ostrovy . 2. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-397-5.

KÁŇA, Vlastislav. Tajemství jeskynních kostí . [Blansko] : Muzeum Blanenska, 2018. 35 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86951-30-0.

KÄTHER, Carola. Neapolský záliv : Neapol, Pompeje, Ischia, Capri. České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-118-1.

KERHART, Lukáš. Všude dobře, doma rodiče . První vydání. [Praha] : Tomáš Nosek - Klika, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-907025-4-7.

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . 2. vydání. [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3265-5.

Kréta : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-380-7.

Kuba . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-384-5.

KURAS, Benjamin. Zachraňte Itálii : politicky nekorektní bloumání rodištěm evropské civilizace. Praha : Eminent, 2018. 221 stran ;. ISBN 978-80-7281-524-1.

LUTZ, Timo. Korsika . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-115-0.

Madrid . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 125 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-386-9.

Mallorca a Menorca - víkend : s rozkládací mapou. 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2018. 142 stran . Zelený průvodce. ISBN 978-80-7508-355-5.

MIGGE, Thomas. Řím . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-119-8.

MILLAR, Paul. Znovu Skotsko po česku . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 220 stran . ISBN 978-80-257-2535-1.

MILNER, Rebecca. Japonsko : nejlepší místa, autentické zážitky. 2. vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 324 stran . Poznáváme s Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2291-9.

Mnichov a Bavorsko : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 139 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-381-4.

NOBLE, John. Indie : nejlepší místa, autentické zážitky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 324 stran . Poznáváme s Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2290-2.

PAVLATA, Michal. Tam, kde cesty končí : nejkrásnější alpské výjezdy a sjezdy : Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Lichtenštejnsko : 30 náročných výjezdů v sedle i ze sedla. 1. vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-87193-42-6.

PROCTOR, James. Švédsko . Třetí vydání. Brno : Jota, 2018. 392 stran . Průvodce ; svazek 191. ISBN 978-80-7565-308-6.

REJŽKOVÁ, Magdaléna Bujabéza. Chtěj Marsej . Druhé, zrevidované a doplněné vydání toho prvního. Praha : Garamond, 2018. 227 stran . ISBN 978-80-7407-418-9.

SCHAEFER, Barbara. Jezero Garda . 1. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2018. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5678-5.

Sicílie : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-398-2.

TOMAN, Vladislav. Na Gorille do Ruska : vyprávění o velké cestě na malém motocyklu. Vydání první. Klatovy : Aceboard s.r.o., 2018. 164 stran . ISBN 978-80-907097-0-6.

TOMEK, Heinz. Elba . České vydání čtvrté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-117-4.

TRIFONI, Jasmina. Místa, která musíte navštívit, než navždy zmizí . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 271 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-487-6.

Zažijte - Barcelona . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2018. 173 stran . Insight guides. ISBN 978-80-7508-362-3.

Zlín : průvodce městem a okolím = guide to the city and its surroundings. Zlín : statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu a informací, 2017. 49 stran . ISBN 978-80-87766-12-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BALETKA, Ladislav. Valašské Meziříčí . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 491 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-575-8.

BAUER, Jan. Nesamozřejmé Československo 1918-1992 : kapitoly z historie jednoho státu. Vydání první. Praha : Brána, 2018. 358 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7584-066-0.

BEAUNE, Colette. Jana z Arku . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 413 stran ;. Medievistika. ISBN 978-80-246-3183-7.

ČAPKA, František. Historia populi : zrcadlo každodennosti v českých dějinách, aneb, Všední den od pravěku do konce "Velké války". Vydání: první. Brno : Akademické nakladatelství CERM : Masarykova univerzita, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-7204-964-6.

ČECHTICKÝ, Tomáš. Géniové bez potlesku . Praha : Empresa Media, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-88207-15-3.

EMMERT, František. Zlomové osmičky : 1918, 1938, 1948, 1968. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 251 stran . ISBN 978-80-264-2069-9.

GEBEL, Ralf. "Domů do říše" : Konrád Henlein a Říšská župa Sudety (1938-1945). Vydání první. Praha : Argo, 2018. 408 stran ;. Ecce homo ; svazek 29. ISBN 978-80-257-2468-2.

HOCHEL, Marian. Třináctá komnata Napoleonova : obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 327 stran . ISBN 978-80-7480-087-0.

KARÁSKOVÁ, Ivana. Staří a nezkrotní : rozhovory s osobnostmi : Theodor Pištěk, Yvetta Simonová, Vladimír Beneš, Stanislav Zindulka, Lubomír Kostelka, Ladislav Trojan, Zdenka Procházková, Jan Skopeček, Marie Vaculíková, Karel Fiala, Dana Zátopková, Milena Dvorská, Svatopluk Beneš, Josef Karlík, Ladislav Chudík, Ladislav Pilka. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-7553-524-5.

KLAPIL, Petr. Životní osudy . Kroměříž : Petr Klapil vlastním nákladem, 2012. 211 stran .

KRYL, Tomáš. Procházky Olomoucí : krok za krokem ulicemi města. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-264-1950-1.

MAREK, Pavel. Pernštejnské ženy : Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 495 stran . ISBN 978-80-7422-641-0.

Městys Polešovice. Vydání první. [Brno] : pro městys Polešovice vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2018. 103 stran . ISBN 978-80-88131-27-4.

MOTL, Stanislav. Cesty za oponu času. 5,. Ukřižovaná hvězda Hollywoodu Jean Sebergová ; Mafie proti Adolfu Hitlerovi a 29 dalších osudových příběhů . Praha : Eminent, 2018. 359 stran . Stopy, fakta, tajemství. ISBN 978-80-7281-526-5.

ODEHNAL, Petr. Valašské Klobouky : osnova paměti. Vydání první. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2018. 604 stran . ISBN 978-80-906836-1-7.

PAULÍK, Ivo. Nejkrásnější české cyklotrasy : Ottův atlas : 100 výletů na kolech : turistický průvodce s QR kódy. Praha : Ottovo nakladatelství, 2018. 208 stran . ISBN 978-80-7451-693-1.

PODHORSKÝ, Marek. Příběhy míst naší země . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2018. 127 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-237-6.

POLÁČEK, Lumír. Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava . 1. vydání. Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2016. 151 stran . Mikulčice - průvodce ; svazek II. ISBN 978-80-7524-006-4.

POLÁCH, Petr. Jasenná . Jasenná : obec Jasenná, 2018. 119 stran . ISBN 978-80-270-3703-2.

Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů. Vydání první (Pražské povstání 1945 třetí, rozšířené vydání). Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2015. 213 stran . ISBN 978-80-86142-53-1.

RIPPEROVÁ, Marie. Velké Meziříčí včera a dnes . Žďár nad Sázavou : Tváře, s.r.o., 2018. 121 stran . ISBN 978-80-906621-9-3.

ROSENBAUMOVÁ, Jindřiška. Berounsko a jeho Židé . Vydání první. [Beroun] : Machart, 2018. 140 stran . ISBN 978-80-87938-68-3.

SEWARD, Ingrid. Můj manžel a já : princ Philip a Alžběta II. Vydání první. Praha : Ikar, 2018. 327 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-3627-7.

SCHULZE WESSEL, Martin. Pražské jaro : průlom do nového světa. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 275 stran . ISBN 978-80-257-2514-6.

SOKOL, Petr. Metodika terénní prostorové identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 191 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 91. ISBN 978-80-7480-088-7.

STEUN, Eduard. Šumavští rodáci vzpomínají 3 . [Líbeznice] : Víkend, 2018. 222 stran . ISBN 978-80-7433-224-1.

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 282 stran . ISBN 978-80-246-3671-9.

ŠVIHÁLEK, Milan. Za svědky minulosti : výpravy za technickými památkami a mizejícími řemesly Čech, Moravy a Slezska. Rozšířené a přepracované třetí vydání, v Nakladatelství Jota první. Brno : Jota, 2018. 484 stran . ISBN 978-80-7565-324-6.

UNTERREINER, Katrin. Marie Terezie : mýty a pravda. [Líbeznice] : Víkend, 2018. 190 stran . ISBN 978-80-7433-211-1.

UNTERREINER, Katrin. Poslední habsburský císař Karel I. : mýty a pravda. [Líbeznice] : Víkend, 2018. 199 stran . ISBN 978-80-7433-232-6.

VALECKÝ, Štěpán. Erb českých králů : zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků. Vydání první. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. 171 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXVIII. ISBN 978-80-7422-633-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

BOUDA, Milan. Cavern club v Uherském Brodě : publikace k 50. výročí otevření. Vydání první. Uherský Brod : Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí pro spolek Uherskobrodští patrioti, 2017. 224 stran . ISBN 978-80-905778-4-8.

KÁBOVÁ, Hana. Zdeněk Nejedlý známý-neznámý? : svědectví fotografií. Vydání první. Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2018. 55 stran . ISBN 978-80-87782-86-6.

KUČERA, Martin. Drama dirigenta : Jaroslav Krombholc v osidlech doby. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 534 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3804-1.

LA GRANGE, Henry-Louis de. Gustav Mahler . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 604 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Ecce homo ; svazek 28. ISBN 978-80-257-2459-0.

STÁREK, František. Podzemní symfonie Plastic People . První vydání. Praha : Argo : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 373 stran . ISBN 978-80-257-2522-1.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BOT, Mathanja Rosina. Magický přepínač jazyků : kniha, která odhalí tajemství, jak se šikovně a s radostí naučit cizí jazyky. První vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2018. 133 stran . ISBN 978-80-7490-198-0.

BURDA, Karel. Úvod do kryptografie . Vydání první. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 108 stran . ISBN 978-80-7204-925-7.

CORBETT, Rachel. Musíš se proměnit . Vydání první. V Trnové : Bourdon, a.s., 2018. 335 stran . ISBN 978-80-906996-5-6.

DOČEKALOVÁ, Markéta. O psaní.. : chci vědět víc! : 16 rozhovorů s úspěšnými literáty. První vydání. Praha : Mám talent, 2018. 165 stran . ISBN 978-80-906506-2-6.

FLOREŠOVÁ, Veronika. Rozšířená čeština od Jarušky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 17 stran ;. ISBN 978-80-88143-15-4.

GRAMELOVÁ, Lucie. Jak vyzrát na cizí jazyky : 3T: techniky, tipy a triky. Vydání první. Praha : Jazykový koutek, 2017. 125 stran . ISBN 978-80-906438-2-6.

GUZIUR, Jakub. Ezra Pound v (post)kultuře : modernistovy obrazy v (uměleckých) médiích. Vydání první. Praha : Revolver Revue, 2018. 175 stran . Revolver Revue ; sv. 110. ISBN 978-80-87037-93-5.

CHRDLE, Petr. Esperanto od A do Z : učebnice pro samouky i kurzy. Druhé vydání. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2018. 189 stran . ISBN 978-80-87169-88-9.

Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 326 stran . ISBN 978-80-246-3836-2.

JIROUŠEK, Martin. Černý bod : horor v českých zemích. Vydání první. Ostrava : Protimluv, 2015. 270 stran . Forum ; svazek 4. ISBN 978-80-87485-27-9.

KOHOUT, Pavel. To byl můj život?? . V tomto uspořádání vydání první. Praha : Odeon, 2018. 888 stran . ISBN 978-80-207-1826-6.

KRYCHTÁLKOVÁ, Kamila. Přijímací zkoušky nanečisto. Český jazyk a literatura pro žáky 5. a 7. ročníků ZŠ . Vydání první. Prostějov : Computer Media, [2018]. 167 stran . ISBN 978-80-7402-321-7.

NERADOVÁ, Alice Lily. Báječný svět literatury : drby, klepy a aféry světových spisovatelů. Vydání první. Praha : Olympia, 2018. 205 stran . ISBN 978-80-7376-496-8.

POSTEGUILLO, Santiago. Noc, kdy Frankenstein četl Quijota : tajný život knih (Neboť knihy mají i jiné životy). Vydání první. [Mníšek pod Brdy] : Bourdon, 2018. 220 stran ;. ISBN 978-80-906996-6-3.

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština : ihned k použití : jazykový aktivátor. První vydání. Voznice : Leda, 2018. 327 stran ;. ISBN 978-80-7335-094-9.

Příběhy ptačího koberce . V Praze : Národní galerie, 2017. 163 stran . ISBN 978-80-7035-658-6.

PŘIDAL, Antonín. Lásky a lijavce : vzpomínky Antonína Přidala. První vydání. Brno : B & P Publishing, 2018. 244 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-159-9.

SEBALD, Winfried G. Byt ve venkovském domě . Vydání první. V Praze : Paseka, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-7432-940-1.

ŠIDÁK, Pavel. Mokře chodí v suše : vodník v české literatuře. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 245 stran, 35 stran obrazových příloh . Literární řada. ISBN 978-80-200-2827-3.

ŠTĚPÁNEK, Libor. Akademická angličtina = Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada, 2018. 222 stran ;. ISBN 978-80-271-0842-8.

ŠTÍCHA, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I.,. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov . Vydání první. Praha : Academia, 2018. 2 svazky (ix, 1148 stran) ;. ISBN 978-80-200-2719-1.

VALDROVÁ, Jana. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit . Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 464 stran ;. Gender sondy ; 14. svazek. ISBN 978-80-7419-261-6.

ZELENÁ SITTOVÁ, Gabriela. Příprava na státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání. Český jazyk a literatura . 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 215 stran . ISBN 978-80-253-3549-9.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Knihovna : svazky a digitalizáty, sbírky a databáze = The Library : books and eBooks, collections and databases. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018. 42 stran . ISBN 978-80-87989-48-7.

Knihovnické fondy, procesy a služby . 1. vydání. Brno : [Martin Krčál], 2018. 124 stran . Knihovnictví a informační vědy ; svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7.

NOHÁČOVÁ, Vendula. Metodika ke druhému čtení : Ivona Březinová, Kočka Kačka. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 34 stran . Čtu bez pomoci. ISBN 978-80-7549-791-8.

OVERDECK, Laura. Kolik morčat se vejde do letadla? : odpovědi na nejzáludnější dětské otázky. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 137 stran . ISBN 978-80-265-0770-3.

STÝBLO, Zbyšek. Knihovny v době nových médií . Vydání první. V Praze : České vysoké učení technické, 2018. 215 stran . ISBN 978-80-01-06335-4.

VAŠÍČEK, Arnošt. Velké tajnosti . Ostrava : Mystery film, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-87730-49-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

ELLENBERG, Jordan. Nebojte se matematiky : krása čísel skrytá v každodenním životě. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 432 stran . ISBN 978-80-264-2026-2.

GÓMEZ URGELLÉS, Joan. Neeukleidovské geometrie : když se přímky zakřivují. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2018. 134 stran . Matematický svět ; 3. ISBN 978-80-7363-844-3.

NAVARRO, Joaquín. Tajemné π : lze provést kvadraturu kruhu?. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2018. 135 stran . Matematický svět ; svazek 4. ISBN 978-80-7363-845-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ADAM, David. Muž, který nemohl přestat : život s obsedantně kompulzivní poruchou. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 286 stran ;. ISBN 978-80-262-1320-8.

BECK, Judith S. Kognitivně behaviorální terapie : základy a něco navíc. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 367 stran . ISBN 978-80-7553-525-2.

BREMS, Christiane. Dětská psychoterapie a poradenství : komplexní průvodce. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 526 stran . ISBN 978-80-7553-510-8.

BURKE, Christine. Jóga pro zdraví : vyléčí vaše tělo, mysl i duši : od zmírnění bolestí ke snížení úzkosti až k probuzení vnitřního klidu a radosti. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-7543-611-5.

CORIA, Gianni. Aby vlasy nepadaly . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 158 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-583-9.

Diabetologie 2018 . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 407 stran. ISBN 978-80-7553-549-8.

ENNENBACH, Matthias. Buddhistická psychoterapie : návody pro uzdravující změny. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 407 stran . ISBN 978-80-7336-917-0.

FRAJTOVÁ, Marie. Na hranici života a smrti : 25 rozhovorů s předními českými lékaři. Vydání první. Praha : Zeď, [2017]. 351 stran . ISBN 978-80-906593-4-6.

GOUÉDARD, Philippe. Čchi-kung : sestavte si vlastní program k nalezení tělesné energie a duševní harmonie. Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2018]. 147 stran . ISBN 978-80-7554-155-0.

GRALLA, Oliver. Štěstí od pasu dolů : doktor Sex radí mužům i ženám. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 183 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-677-5.

HOUGHTON, Marlene. Bylinky: snadno a rychle : jediná kniha, kterou kdy budete potřebovat. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 189 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-796-9.

JOCHUM, Inka. Dejte sbohem únavě : staré čínské metody k načerpání životní energie. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 59 stran . ISBN 978-80-7549-611-9.

JOCHUM, Inka. Nová životní energie : staré čínské metody : pět zásadních cviků. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 61 stran . ISBN 978-80-7549-613-3.

KAHN-NATHAN, Jacqueline. Mluvíme o sexu : 10-13 let. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 66 stran . ISBN 978-80-256-2332-9.

KELLENBERGER, Richard. Minerální soli Dr. Schüsslera : brána k tělesnému a duševnímu zdraví. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 376 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7336-915-6.

KITE, Gerad. Tajemství plodnosti : holistický přístup k plodnosti. Vydání první. Praha : Práh, 2018. 189 stran ;. ISBN 978-80-7252-753-3.

LAJUSTICIA BERGASA, Ana María. Boj s artrózou : úspěšná léčebná metoda dle nejnovějších poznatků biochemie. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2018]. 91 stran ;. ISBN 978-80-7336-913-2.

LANGE, Elisabeth. Zbavte se pálení žáhy : reflux, gastritida, podrážděný žaludek. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 167 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-584-6.

LARSEN, Christian. Spiraldynamik® : bez bolesti v pohybu : nejlepší cviky pro celé tělo. Olomouc : Poznání, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-87419-75-5.

LHOTOVÁ, Marie. Arteterapie v souvislostech . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 246 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1272-0.

LI, Qing. Šinrin-joku : japonské umění lesní terapie : jak vám stromy pomohou najít zdraví a štěstí. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-7549-765-9.

MUSS, Claus. Přerušovaný půst : proč prázdný žaludek uzdravuje. Vydání první. Liberec : Dialog, 2017. 148 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-107-9.

NEWPORT, Mary T. Skoncujte s alzheimerem, parkinsonem a dalšími nemocemi : kokosový olej a nízkosacharidová dieta jako řešení v léčbě neurodegenerativních chorob. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 228 stran . ISBN 978-80-264-1947-1.

PERRY, Linda. Květové esence: snadno a rychle : jediná kniha, kterou kdy budete potřebovat. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 140 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-795-2.

PEŠEK, Roman. Jak se zbavit závislosti na alkoholu : příručka pro ty, kdo mají problém s alkoholem : pohledem kognitivně behaviorální terapie. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 114 stran ;. ISBN 978-80-88290-02-5.

RUŠAVÝ, Zdeněk. Jak počítat sacharidy? . Praha : Maxdorf, [2018]. 107 stran . ISBN 978-80-7345-557-6.

ŘEZÁČOVÁ, Jitka. Reprodukční medicína : současné možnosti v asistované reprodukci. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 710 stran . Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4657-2.

SKALIČKOVÁ-KOVÁČIKOVÁ, Věra. Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty . První vydání. Olomouc : RL-CORPUS, s.r.o, 2017. 223 stran ;. ISBN 978-80-270-2292-2.

SLÁMOVÁ, Regina. Praktický průvodce koncem života : rozcestník pro nemocné a pečující. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 158 stran . ISBN 978-80-266-1279-7.

STREISAND, Opal. Posvátné bylinky . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 128 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-869-0.

STRUNECKÁ, Anna. Léčivé byliny a duševní zdraví . Petrovice : ProfiSales, [2018]. 226 stran, xx stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87494-32-5.

SVOBODA, Tomáš. Zápisky začínajícího kyborga . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 30 stran . ISBN 978-80-7553-547-4.

ŠUDÁK, Jakub. Duchennovi jezdci, aneb, Život se svalovou dystrofií . Vydání první. Praha : Brána, 2018. 156 stran . ISBN 978-80-7584-059-2.

TEPLAN, Vladimír. Obezita a ledviny . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 271 stran . Aeskulap. ISBN 978-80-204-4745-6.

TOPOLŠEK, Mario. Stezka srdce . První vydání. Praha : E.U.K.F., 2018. 176 stran . ISBN 978-80-905498-2-1.

ÜBERALL, Florian. Projezte se k trvalému zdraví : jak přežít v džungli výživového šílenství. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 245 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-652-2.

VIRTUE, Doreen. Andělská očista . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 284 stran ;. ISBN 978-80-7549-841-0.

Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících . 1. vydání. Holešov : Tigris, 2017. 250 stran . ISBN 978-80-7490-186-7.

WALKER, Matthew P. Proč spíme : odhalte sílu spánku a snění. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 414 stran . Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-050-7.

WALSCH, Neale Donald. Kde se potkává Bůh s medicínou . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 244 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-748-8.

WEST, Zita. Projezte se k těhotenství : jedinečné recepty pro zlepšení plodnosti. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-264-2019-4.

WINTER, Andreas. Jak se vyléčit bez léků : rozpoznejte duševní příčiny chronických nemocí a uzdravte se : cesta ke zdraví vlastními silami v deseti krocích. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 174 stran ;. ISBN 978-80-7549-587-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ALECHINA, Marija Vladimirovna. Riot days : dva roky v ruském vězení. Vydání první. V Trnové : Bourdon, 2018. 173 stran ;. ISBN 978-80-906996-8-7.

Babiš : vůdce pro 21. století : žurnalistika ve veřejném zájmu. Praha : Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú., 2017. 104 stran . ISBN 978-80-270-4345-3.

BONDY, Egon. Pracovní analýza a jiné texty . Vydání první. Praha : Filosofia, 2017. 410 stran ;. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 15. ISBN 978-80-7007-486-2.

BUSCH, Reinhold. Přežili jsme Stalingrad : vzpomínky příslušníků 6. armády maršála Pauluse. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2018. 237 stran . ISBN 978-80-88274-01-8.

CABADA, Ladislav. Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny . Vydání první. Praha : Togga, [2018]. 309 stran ;. ISBN 978-80-7476-139-3.

Das politische System Tschechiens . [Wiesbaden] : Springer VS, [2018]. ix, 265 stran ;. ISBN 978-3-658-21558-3.

DRÁPALA, Daniel. Portáši : historie a tradice. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 197 stran . Etnologické studie ; 21. ISBN 978-80-210-8831-3.

DUDA, Zbyněk Miloš. S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky. II. díl . Vydání první. Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2018. 420 stran . Osobnosti české historie. ISBN 978-80-88162-00-1.

DUDA, Zbyněk Miloš. S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky. I. díl . Vydání první. Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2015. 357 stran . Osobnosti české historie. ISBN 978-80-905923-4-6.

FIDLER, Jiří. Okupace 1968 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 223 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6179-9.

HORKÝ, Jaroslav. V osmnácti do války : legionáři v 1. světové válce - po stopách našich předků. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 202 stran . ISBN 978-80-7553-528-3.

HRUBÝ, Karel. Cesty komunistickou diktaturou : kritické studie a eseje. Vydání první. Praha : Argo : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018. 481 stran ;. Historické myšlení ; svazek 73. ISBN 978-80-257-2474-3.

Jak se vám líbí náš venkov? : příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách. [Kostelec u Holešova] : Středomoravská agentura rozvoje venkova o.p.s., 2015. 99 stran . ISBN 978-80-906206-0-5.

KASÍKOVÁ, Jana. Ať mohou přijeti : organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 293 stran . 1938-1953 ; svazek 11. ISBN 978-80-200-2818-1.

KUČERA, Vladimír. Aby bylo jasno . Vydání první. Praha : Togga, 2018. 228 stran ;. ISBN 978-80-7476-136-2.

KULHAVÁ, Zdeňka. Cesta legionáře kolem světa : z pamětí Antonína Matejska. První vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-7415-156-9.

LEDERMAN, Noah. Zadrátovaný svět : pátrání po rodinném tajemství z holokaustu. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 240 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-0730-7.

MOHYLA, Vladimír. Rozvědky : historie Československého výzvědného zpravodajství 1918-1990 : z pohledu bývalého důstojníka zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Vydání první. Praha : Brána, 2018. 355 stran . ISBN 978-80-7584-057-8.

NEČASOVÁ, Denisa. Nový socialistický člověk : Československo 1948-1956. První vydání. Brno : Host, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7577-185-8.

PATRICELLI, Marco. Osvoboďte Duceho! . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 192 stran . ISBN 978-80-271-0476-5.

PITRO, Martin. Průvodce třicetiletou válkou 1618-1648 : české země na pokraji zkázy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 143 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6063-1.

POVOLNÝ, Daniel. Operace Dunaj : krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 455 stran . Historie. ISBN 978-80-200-2836-5.

ROPPONEN, Ville. Uralské okno : esej o menšinách Ruska. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 221 stran ;. Uralica ; sv. 4. ISBN 978-80-7465-308-7.

SAK, Petr. Úvod do teorie bezpečnosti : nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. [Praha] : Petrklíč, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7229-652-1.

SRB, Vladimír. Proměny politických systémů evropských mikrostátů . Vydání: první. Praha : Machiavelli Press, 2017. 291 stran . Monografie. ISBN 978-80-88147-01-5.

ŠEPTÁK, Miroslav. Mezi demokracií a autoritářstvím : rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 521 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-2806-8.

UHLÍŘ, Dušan. Bitva na Bílé hoře 8.11.1620 . Vydání: první. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018. 87 stran, 16 stran obrazových příloh . Útrapy a hrůzy třicetileté války ; 1. ISBN 978-80-88030-29-4.

ŽURAVLEV, Vasilij Vital'jevič. Cizinecká legie : všední život Francouzské cizinecké legie. Praha : Naše vojsko, 2018. 287 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1718-7.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Nový občanský zákoník 892012 Sb. : aktuální úplné znění od 1. července 2018. Praha : Verlag Dashöfer, [2018]. Přibližně 300 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-87963-68-5.

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 240 stran ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-0872-5.

PATTYNOVÁ, Jana. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) : data a soukromí v digitálním světě : komentář. Vydání první. Praha : Leges, 2018. 487 stran ;. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2.

TRČKA, Michal. Ne-prostupné hranice Evropy : teritorialita, biopolitika a etika. První vydání. Praha : Epocha, 2017. 151 stran ;. ISBN 978-80-7557-118-2.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ARNOLD, Kim. Tarot pro každého : jak číst tarotové karty a rozumět jejich poselství. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 245 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-654-2.

COLLARD, Patrizia. Knížka o mindfulness : každodenní praxe ke snížení stresu a zvýšení klidu. Vydání první. Praha : Pavel Dobrovský - Beta s.r.o., 2018. 96 stran . ISBN 978-80-7306-992-6.

ČERNÁ, Lenka. Cesta mimořádné ženy : i vy se můžete narodit dvakrát. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 216 stran ;. ISBN 978-80-264-2066-8.

GARNIER, Stéphane. Chovejte se jako kočka : svobodná, klidná, zvědavá, pozorující, důvěřivá, odolná, opatrná, elegantní, tichá, charismatická, hrdá, nezávislá.. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 159 stran ;. ISBN 978-80-7565-305-5.

HONZÁK, Radkin. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření . 3. vydání. V Praze : Vyšehrad, 2018. 215 stran . ISBN 978-80-7601-004-8.

INGERMAN, Sandra. Šamanské cestování : průvodce pro začátečníky. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. x, 77 stran ;. ISBN 978-80-7500-350-8.

JESENSKÝ, Miloš. Dějiny alchymie v českých zemích, v Polsku a na Slovensku . Bratislava : CAD Press, [2016]. 439 stran . ISBN 978-80-88969-67-9.

JOLANDER, Andrea. ..jenom já jsem letadlo : váš průvodce každodenním šílenstvím. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 182 stran ;. ISBN 978-80-262-1310-9.

JOSEPH, Stephen 1964-. Autenticita : jak být sám sebou a proč na tom záleží. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 191 stran ;. Spektrum ; 116. ISBN 978-80-262-1361-1.

KROGERUS, Mikael. Kniha rozhodnutí : 50 grafických modelů pro strategické rozhodování. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 173 stran . ISBN 978-80-262-1311-6.

LOSKOTOVÁ, Alue K. Anděl strážný : ve spojení s duchovním vedením. Vydání první. [Brno] : Vladimír Švéda, 2016. 271 stran . ISBN 978-80-905031-4-4.

MASTERS, Robert Augustus. Emocionální intimita : jak se spojit s mocí vašich emocí. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 376 stran ;. ISBN 978-80-7500-352-2.

NORBEKOV, M. S. Zkušenost hlupáka 5. Chyby, kterých se lidé dopouštějí . Vydání: první. [Březůvky?] : Jaroslav Holík, 2018. 199 stran ;. ISBN 978-80-270-4171-8.

ORLOFF, Judith. Průvodce pro vysoce citlivé lidi : jak prožít šťastnější a vyrovnanější život. První české vydání. Praha : Grada, 2018. 190 stran ;. ISBN 978-80-271-0776-6.

PARKIN, John C. Do pr****, dělejte, co máte rádi . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 263 stran ;. ISBN 978-80-7549-272-2.

STEINER, John. Psychická útočiště : patologické organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů. Vydání 1. Praha : Triton : Česká psychoanalytická společnost, 2018. 191 stran . Psychoanalytická knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7553-458-3.

TAYLOR, David. Chcete úspěch? Věřte si! : sebedůvěra vám změní život. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 178 stran ;. ISBN 978-80-7549-604-1.

TENENBAUM, Sylvie. Deprese, odkaz předků : transgenerační přenos. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 214 stran ;. Spektrum ; 112. ISBN 978-80-262-1301-7.

WILLARD, Jill. Intuitivní život : nalaďte se na svou intuici a buďte sami sebou. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 270 stran ;. ISBN 978-80-265-0779-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Feminismus je pro každého . První vydání. Brno : Host, 2018. 61 stran . ISBN 978-80-7577-468-2.

BERMAN, Laura. Kvantová láska : využijte energii atomů svého těla k vytvoření vytouženého vztahu. Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2018]. 342 stran . ISBN 978-80-7554-153-6.

BLECHOVÁ, Zdenka. Bez pout, aneb, Jste připraveni na stáří a odchod druhých? . Vydání: první. Plzeň : Zděnka Blechová, 2018. 168 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-87413-61-6.

DAM'JE, Vadim Valer'jevič. Ocelové století : sociální historie sovětské společnosti. V Praze : Nakladatelství AF, 2018. 421 stran ;. ISBN 978-80-906439-3-2.

GOODIN, Tanya. Off : digitální detox pro lepší život. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 111 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-645-4.

HORVAT, Srećko. Radikalita lásky . Vydání první. V Olomouci : Broken Books, 2018. 126 stran ;. ISBN 978-80-906307-5-8.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2018. Vydání devatenácté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2018. 102 stran .

LINEK, Lukáš. Občanství a politická participce v České republice . Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2017. 248 stran . Studie ; 128 svazek. ISBN 978-80-7330-319-8.

MAŤOVÁ, Petra. Trochu jiné mámy : hovory o mateřství navzdory zdravotnímu hendikepu. První vydání. Brno : Host, 2017. 204 stran . ISBN 978-80-7577-184-1.

MILLER, Rory Kane. Komunikace v konfliktu . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 173 stran . ISBN 978-80-204-4815-6.

NACHER, Patrik. Šílenosti doby korektní, aneb, Konec MeToo (mýtů).. ..alespoň v Čechách . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7376-512-5.

ROLAND, Paul. Ženy ve Třetí říši . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 240 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6028-0.

STAUDINGER, Nicole. Slovní sebeobrana a asertivita pro ženy : jak s noblesou a vtipem reagovat na slovní útoky a provokace. První vydání. Praha : Grada, 2018. 173 stran ;. ISBN 978-80-271-0708-7.

ŠUBRT, Jiří. Jedinec a společnost : úvahy nad konceptem homo sociologicus. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 171 stran ;. Studijní texty ; 69. svazek. ISBN 978-80-7419-266-1.

TEMPLAR, Richard. 100 zlatých pravidel pro úspěšné vztahy s lidmi . První vydání. Praha : Grada, 2018. 221 stran ;. ISBN 978-80-271-0849-7.

UHLS, Yalda T. Mediální mámy a digitální tátové : rady, které na internetu nenajdete. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 239 stran ;. ISBN 978-80-262-1317-8.

WIVEL, Klaus. Poslední večeře : cesta mezi opuštěné křesťany v arabském světě. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 221 stran . ISBN 978-80-7364-065-1.

ZATTONI, Mariateresa. Křehké vztahy? : viry a antiviry v manželství. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 101 stran ;. Familia ; svazek 24. ISBN 978-80-7195-932-8.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAILEY, Christine. Zdravé zažívání : recepty pro zlepšení zažívání a celkovou pohodu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 177 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-621-4.

BALLARD, Miranda. Uzeninové delikatesy : jak připravovat, podávat a vychutnávat si uzeniny. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-264-1807-8.

BOLINA, Pavel. Staré cesty v krajině středních Čech . Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 690 stran . ISBN 978-80-200-2831-0.

ENDERSOVÁ, Kateřina. Buddhovy misky : Buddha bowls - tradiční jídla v novém pojetí. [Praha] : EndersMedia, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-906151-2-0.

ENNS, Anton. Red hot chilli kuchařka : kultovní pokrmy, pestré svačinky, dipy a dobroty : od mírných až po ohnivé. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 93 stran . ISBN 978-80-264-1998-3.

GREINER, Karin. Superpotraviny - tuzemské divoké rostliny : energie ze zahrady, lesa a louky. [Líbeznice] : Víkend, 2018. 126 stran . ISBN 978-80-7433-219-7.

HALATOVÁ, Vladěna. Hlavní jídla, pečivo a speciality - bezlepkově . Vydání první. Letovice : Vladěna Halatová, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-270-3869-5.

HAVLÍČEK, Petr. Superjídelníček . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. 331 stran . Dieta. ISBN 978-80-204-3097-7.

HESS, Megan. New York pro milovníky módy . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-647-8.

HESS, Megan. Paříž pro milovníky módy . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-648-5.

KOHOUTKOVÁ, Iva. Vaříme bez lepku . První vydání. Praha : Arista Books, 2018. 189 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87867-23-5.

KVĚTOŇ, Vladislav. Letecká kniha československé mládeže . Praha : Karel Synek, [1935]. 96 s., [29] s. obr. příl.

Lahodné dipy : více než 50 receptů od lehkých a svěžích po vydatné a krémové. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 64 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-857-7.

LINFORD, Jenny. Česnek : více než 65 lahodných způsobů kulinářského využití česneku. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 159 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-853-9.

LINFORD, Jenny. Košík plný rajčat : více než 75 lahodných způsobů, jak připravit, jíst a vychutnat si rajčata ve všech jejich nádherných podobách. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 159 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-854-6.

MATUŠŮ, Radek. Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti = Robustness of integer order and fractional order control systems under conditions of uncertainty : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 58 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-734-8.

MCMILLAN, Kate. Plech plný dobrot : lahodné recepty na rychlá a snadná jídla. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 111 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-731-0.

MILATOVÁ, Růžena. Bezezbytková dieta při onemocnění střev : 112 receptů. Vydání první. Praha : Vyšehrad, spol. s r.o., 2018. 76 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-992-6.

Obědy do krabičky . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-204-4588-9.

ONDRAŠÁKOVÁ, Petra. 107 + 3 extra neodolatelných smoothie receptů : buďte zdraví a fit díky smoothie nápojům. 1. vydání. [Česko] : Lacuna s.r.o., [2018]. 200 stran . ISBN 978-80-972750-1-3.

PEKAŘ, Libor. Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním = The use of algebraic and spectral approaches for time-delay systems analysis and synthesis : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 66 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-733-1.

PODZIMEK, Josef. O dokončení vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe . Vydání první. Praha : Plavba a vodní cesty o.p.s., 2018. 152 stran . ISBN 978-80-270-2958-7.

POLYMERS (KONFERENCE). Polymers : site of advanced horizons and ambits : May 2-4, 2018 Zlín, Czech Republic : P-SAHA 18 UTB. First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2018. 140 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-729-4.

POSPÍŠIL, Arnošt. Vodní mlýny při toku řeky Rusavy . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2018. 64 stran . Knihovnička Holešovska ; 33. svazek. ISBN 978-80-270-4128-2.

Receptář prima nápadů : pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Vydání první. Praha : Euromedia : Prima, 2018. 143 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-684-3.

SEDLÁŘOVÁ, Lenka. Sladkosti a slanosti : maminčiny recepty. První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2018. 153 stran . Kuchařky. ISBN 978-80-7346-231-4.

SCHÄFER, Christiane. Pečeme bez lepku . České vydání první. Praha : Vašut, 2018. 63 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-104-4.

ŠULC, Augustin. Údržba a opravy motocyklů ČZ 125 a 150C : zacházení s motocykly ČZ, jejich ošetřování, udržování a opravování. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-271-0580-9.

VEJMELKOVÁ, Dorotea. Stylové bydlení můžete mít i vy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 171 stran . ISBN 978-80-271-0771-1.

VERES, Alexandra. Nejkrásnější účesy pro holky . 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-264-2061-3.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CÍCHA, Jaroslav. Divoká voda : cesta na vrchol. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-271-0792-6.

DOLÍNEK, Vladimír. Historické lovecké zbraně . Praha : Aventinum, 2018. 255 stran . Fotografické atlasy. ISBN 978-80-7442-096-2.

FRANTZIS, Bruce Kumar. Revoluční cvičení čchi : využijte léčivou moc vaší životní síly. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2009. 223 s. ISBN 978-80-7336-551-6.

GALLWEY, W. Timothy. Vnitřní hra tenisu = Inner game of tennis : mentální stránka vrcholového výkonu. 3., rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2018. 182 stran ;. ISBN 978-80-7261-556-8.

Góól! . Vydání první. Praha : Slovart, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-7529-575-0.

GOURIOU, Gäelle. Rok plný hravých a sportovních aktivit : 52 týdnů společného rodinného pohybu. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 207 stran . ISBN 978-80-256-2333-6.

GRYLLS, Bear. Příručka pro začínající dobrodruhy : tipy a rady pro přežití v divočině. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 191 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-691-1.

CHALOUPKA, Jan. Závod míru, aneb, Tour východu . Praha : XYZ, 2018. 315 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-968-0.

Chrám věd a múz : antistresové omalovánky. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 2 nečíslované strany, 30 nečíslovaných listů . ISBN 978-80-7053-312-3.

Jak složit Rubik's® kostku . První vydání. V Praze : Egmont, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-252-4252-0.

KLAPIL, Petr. Historie Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži . Vydání první. Kroměříž : [Sbor uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži], 2014. 44 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-9512-5.

Oficiální historie Mistrovství světa ve fotbale FIFA : Muzeum světového fotbalu FIFA. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 304 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-077-5.

OKOLIČÁNYOVÁ, Lucia. Moderní nordic walking : jdeme za zdravím. První české vydání. Praha : Slovart, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-7529-550-7.

PAVLÍČEK, O. Historie turistiky na Kroměřížsku : vydáno u příležitosti oslav 80 let organizované turistiky v Kroměříži. Kroměříž : TJ Slavia Kroměříž, 1989. 26 stran ;.

POHUNEK, Jan. Století trampingu = A century of tramping. Praha : Národní muzeum, 2018. 120 stran . ISBN 978-80-7036-563-2.

POLÁK, Roman. Rozhodčím jednou, rozhodčím navždy . 1. vydání. [Rosice] : Romapol, 2018. 215 stran . ISBN 978-80-270-3612-7.

RÁMIŠOVÁ, Šárka. S hrdostí nošený : sokolský kroj, úbor a scénický kostým. 1. vydání. Praha : Národní muzeum, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-7036-558-8.

STRNADEL, Josef. 25 let orientačního běhu v Kroměříži : [1952-1977]. Kroměříž : T.J. Slavia, 1977. 41 stran .

ŠKORPIL, Miloš. Běž a nepřestávej! : evangelium pohybu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 213 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-763-5.

ŠTEFKO, Robo. Robo Štefko . 1. vydání. Praha : Jiří Šoptenko, [2018]. 274 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905822-2-4.

VRTIŠKOVÁ NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Trojboj s draky : Tomáš Slavata - náhradní táta, triatlonista a filantrop. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 154 stran . ISBN 978-80-271-0747-6.

WERNICKE, Luciano. Proč se hraje fotbal 11 na 11 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 241 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6190-4.

WINTER, W. Chris. Spánek : proč je dobré spát a co dělat, když to nejde. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 254 stran . ISBN 978-80-264-1992-1.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ATWOOD, Sophia-Imme. Umělecké impulzy anthroposofie. 1 . Vydání první. Lelekovice : Franesa, 2018. 115 stran . Anthroposofie a umění. ISBN 9788090711440.

BUJNA, Tomáš. Ó hory, ó hory, ó hory : současná architektura v českých a slovenských horách = Ó hory, ó hory, ó hory : súčasná architektúra v českých a slovenských horách. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera : & Architectura, 2018. 142, 109 stran . ISBN 978-80-88161-07-3.

GRUS, Jiří. Ilustrovat klasiku . Praha : [Karolinum], 2018. 64 stran . Modern Czech classics. ISBN 978-80-246-3967-3.

HANKE, Radim. Radim Hanke : bílý stín tvaru : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-5-8.

HEJDRYCHOVÁ, Zuzana. Sutašky : šité šperky. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 111 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-271-0784-1.

HOUŠŤ, Miroslav. Z Kašperských Hor do Kalábrie : od obrazů k sochám. Vydání první. Plzeň : Starý most, s.r.o., 2018. 144 stran . ISBN 978-80-87338-83-4.

KOLIŠ, Jiří. František Fridrich : vynikající pražský fotograf 19. století. 1. vydání. Praha : Petit - Jiří Koliš, 2018. 284 stran, 12 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-903208-1-9.

Kostel sv. Zdislavy v Oldřichovicích. Pohořelice (u Napajedel) : Římskokatolická farnost, 2017. 17 stran . ISBN 978-80-270-4281-4.

KOVALOVÁ, Anežka. Anežka a Miroslav Kovalovi : spolu : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-4-1.

KUDWEIS, Miloš. Encyklopedie numismatiky a notafilie : obecná sběratelská terminologie. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-7364-071-2.

LIBENSKÝ, Stanislav. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová : otisk anděla : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-3-4.

MAZÁČ, Tomáš. Hledání českobratrského výtvarnictví : funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 130 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-451-3.

MORRIS, Desmond. Životy surrealistů . Vydání první. [Trnová] : Bourdon, 2018. 272 stran . ISBN 978-80-906996-3-2.

MUSILOVÁ, Helena. Anatomie skoku do prázdna : rok 1968 a výtvarné umění v Československu = The anatomy of a leap into the void : the year 1968 and art in Czechoslovakia. V Plzni : Západočeská galerie, [2018]. 190 stran . ISBN 978-80-86512-58-7.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Ad unicum : umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I1,. Od gotiky k manýrismu . Vydání první. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 374 stran . ISBN 978-80-7480-089-4.

NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy : české umění ve věku environmentalismu 1960-2000. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta : Dexon Art, 2017. 231 stran . ISBN 978-80-210-8883-2.

NEJEDLÝ, Pavel. Top 15 vil v CZ : 1927-1939. 1. vydání v českém jazyce. [Praha] : Pavel Nejedlý, [2018]. 40 stran . ISBN 978-80-270-2894-8.

NIKL, Petr. Petr Nikl : opice : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-6-5.

Ohlédnutí po 15 letech : počátky salesiánského díla na Jižních Svazích. Vydání první. Zlín : Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, 2018. 50 stran . ISBN 978-80-270-3614-1.

PURGERT, Angelo. První republika : twenties. Praha : Dobrovský, 2018. 204 nečíslovaných stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-005-8.

SAVICKÝ, Nikolaj. Henri Rousseau, aneb, Složitá Celníkova cesta do Čech . Vydání první. Praha : Academia, 2018. 165 stran . ISBN 978-80-200-2810-5.

SERET, Natacha. Veselé tvoření z FIMO hmoty pro děti : zvířátka, postavičky a šperky. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 76 stran . ISBN 978-80-264-1999-0.

SCHEUFLER, Pavel. Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 319 stran . Svědectví fotografie ; 3. svazek. ISBN 978-80-7480-103-7.

SCHEUFLER, Pavel. Fotografové šlechtici v zemích Koruny české = Photographer aristocrats in the Czech Crown Lands. 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 319 stran . Svědectví fotografie ; 2. svazek. ISBN 978-80-7480-103-7.

SMYTH, Katie. Věnce a přírodní dekorace : přírodou inspirovaná aranžmá z čerstvých i sušených květin a rostlin. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-7359-567-8.

SUCHÁNEK, Vladimír. Vladimír Suchánek : litografické příběhy. Praha : Kabinet české grafiky, 2018. 60 nečíslovaných stran .

SÝKOROVÁ, Blanka. Tvoření z čajových sáčků . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 79 stran . ISBN 978-80-271-0523-6.

ŠTĚPÁN, Radim. Státní zámek Kunštát : kapitoly z dějin šlechtického sídla. 2. vydání (opravené a doplněné). Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2017. 91 stran . ISBN 978-80-906899-0-9.

TYMELOVÁ, Veronika. Keramika pro život s přírodou . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 116 stran . ISBN 978-80-271-0463-5.

VODRÁŽKA, Mirek. Intimní exprese : osud a dílo Julia Pelikána (1887-1969) v dramatu 20. století : in memoriam Boženě Pelikánové. 1. vydání. Olomouc : Vlastivědné muzeum v Olomouci v koedici se statutárním městem Olomouc, 2018. 99 stran . ISBN 978-80-85037-88-3.

ŽELEZNÍK, Milan. Zámek Ořechov : historie a současnost. 1. vyd. [Velehrad] : Historická společnost Starý Velehrad pro Janu a Alessandra Alagiaovi, 2012. 47 s.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HLAVÁČEK, Petr. Děkanské projevy . 1. vydání. Praha : Radek Klimeš - Atelier Regulus, 2018. 130 stran . ISBN 978-80-270-3704-9.

KELLER, Godi. Škola srdce(m) : waldorfské inspirace a proměny současné pedagogiky. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 125 stran ;. ISBN 978-80-7530-130-7.

KOVÁŘOVÁ, Kristýna. Cultivate : talent and idea cultivation: university based entrepreneurship environment and talent development in Scandinavia. First edition. Zlín : Thomas Bata University, 2017. 147 stran . ISBN 978-80-7454-695-2.

REIMANN-HÖHN, Uta. ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 157 stran ;. ISBN 978-80-262-1362-8.

REISCHER, Erica. Jak to dělají skvělí rodiče : 75 tipů jak vychovat skvělé děti. V nakladatelství BizBooks vydání 1. Brno : BizBooks, 2018. 216 stran ;. ISBN 978-80-265-0781-9.

ROGGE, Jan-Uwe. Puberta : opora, volnost, mantinely. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 245 stran . Rádce pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-266-1280-3.

Střední odborná škola Luhačovice : almanach k 50. výročí založení školy. Luhačovice : Střední odborná škola v Luhačovicích, 2017. 74 stran .

ZET, Martin. Tik ťak tiká bír : sebrané posudky. Praha : ArtMap, 2018. 93 stran . ISBN 978-80-906599-4-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

VEBER, Jaromír. Digitalizace ekonomiky a společnosti : výhody, rizika, příležitosti. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2018. 198 stran . ISBN 978-80-7261-554-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ACTUN, Karin. Dogfrisbee : rychlé disky, mrštné skoky. Vydání první. Praha : Plot, 2018. 100 stran . ISBN 978-80-7428-324-6.

ARNOLD, Jennifer. Potřebují jen lásku : psům s láskou a obdivem. Vydání první. Praha : Práh, 2018. 194 stran ;. ISBN 978-80-7252-754-0.

ČERNÍKOVÁ, Michaela. Vybrané faktory působící na konzistenci tavených sýrů = Selected factors influencing the processed cheese consistency : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 55 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-728-7.

DAHLKE, Rüdiger. Zvíře jako zrcadlo lidské duše : o dokonalém spojení člověka se zvířetem. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 124 stran ;. ISBN 978-80-264-1882-5.

DAVID, Werner. Mrtvé dřevo plné života : jak v zahradě vytvořit přírodní prostředí. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-271-0698-1.

FLORA, Martin. Lesní zákon a některé související předpisy : stav ke dni 1.1.2018. Pelhřimov : Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 2018. 722 stran . ISBN 978-80-906022-5-0.

LUNG, Christa. Dokonalý trávník : založení a péče. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 119 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-687-4.

OČADLÍKOVÁ, Jana. 100 let včelařské organizace v Napajedlích : 1905-2005. V Napajedlích : Základní organizace Českého svazu včelařů v Napajedlích, 2005. 100 stran .

Pomozte nám zachránit farmáře. [Zlín?] : [Agrární komora Zlín?], [2017?]. 35 stran .

PRICE, Carol. Border kolie pod lupou. Kniha první,. Povaha . Vydání první. Praha : Plot, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-7428-330-7.

RAUTH-WIDMANN, Brigitte. Co má kočka na mysli : obrazový průvodce kočičích gest a chování. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 95 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-637-9.

RUBÁŠOVÁ, Petra. Domácí sýry . 2. rozšířené vydání. Brno : CPress, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-264-2002-6.

STEJSKALOVÁ, Jana. Pražské historické zahrady a parky : architektura, dendrologie, památková péče. Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 455 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2835-8.

SUNDANCE, Kyra. 101 tipů jak vychovat poslušného a spokojeného psa . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-7529-496-8.

TELLINGTON-JONES, Linda. Tellington TTouch pro psy : dotyky pro zdraví a hlubší vztah s vaším psem. Vydání první. Praha : Plot, 2018. 156 stran . ISBN 978-80-7428-333-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně