Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2018

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CARLSSON, Elisabeth. Život ve stylu lagom : švédský způsob života : rovnováha, harmonie, krása, dostatek. Olomouc : ANAG, [2017]. 176 stran . ISBN 978-80-7554-103-1.

Husákovo 3 + 1 : bytová kultura 70. let. Vydání druhé. Praha : VŠUP, 2018. 366 stran . ISBN 978-80-87989-65-4.

JEŽEK, Martin. Můj rok 1978 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 208 stran . ISBN 978-80-265-0724-6.

KING, Stephen. Danse macabre : svět hororu. Vydání první. Praha : Beta, 2017. 462 stran ;. ISBN 978-80-7306-928-5.

LENDEROVÁ, Milena. Z dějin české každodennosti : život v 19. století. Vydání druhé, doplněné. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 471 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-246-3510-1.

MARTIN, Marcel. Světlo z Byzance : řecká studia v renesanční Itálii, 1360-1534. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 477 stran . Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 41. ISBN 978-80-7465-295-0.

MÜLLER, Karel. Inovace - vědění - instituce : k výzvám současné doby. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 302 stran ;. ISBN 978-80-246-3669-6.

RASMUSSEN, Knud. Noví lidé . V nakladatelství Argo vydání první. Praha : Argo, 2018. 257 stran . Polární záře ; 1. svazek. ISBN 978-80-257-2433-0.

RIDLEY, Matt. Evoluce všeho : jak malé změny přetvářejí svět. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2018. 301 stran ;. Zip ; svazek 59. ISBN 978-80-7363-886-3.

SEBBA, Anne. Pařížanky : jak žily, milovaly a umíraly ženy Paříže ve 40. letech 20. století. Vydání první. [Trnová] : Bourdon, 2018. 514 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906996-4-9.

SOUKUP, Martin. Tělo 2.0 : hranice těla a podoby bolesti. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 179 stran . Antropos ; svazek 9. ISBN 978-80-7465-288-2.

SZALÓ, Csaba. Paměť míst : kulturní sociologie vzpomínání. Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 184 stran ;. Studie ; 126. svazek. ISBN 978-80-7419-181-7.

TAUBEROVÁ, Monika. Koutní plachty Slovenska . I. vydání. Praha : Národní muzeum, 2017. 142 stran . ISBN 978-80-7036-536-6.

ZADOFF, Mirjam. Tak napřesrok v Marienbadu : ztracené světy židovských lázeňských kultur. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 242 stran . Židé - dějiny - paměť ; svazek 05. ISBN 978-80-7422-513-0.

Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 422 stran, xxvi stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 10. ISBN 978-80-200-2802-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ANDĚRA, Miloš. Atlas fauny České republiky . Vydání 1. Praha : Academia, 2018. 664 stran . Atlas. ISBN 978-80-200-2756-6.

BIČÍK, Vítězslav. Biologie : 2050 testových otázek a odpovědí. Čtvrté doplněné vydání. Olomouc : Rubico, 2018. 342 stran . Škola. ISBN 978-80-7346-236-9.

DAO, Linh. Proč není tučňákům zima, aneb, Jak se zvířata přizpůsobují prostředí . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 35 stran . ISBN 978-80-00-04758-4.

HANSLÍK, Eduard. Behaviour of selected radiological, biological, and physico-chemical indicators of the hydrosphere and their changes related to the operation of the nuclear power plant Temelín . First edition in English. Prague : T.G. Masaryk Water Research Institute, 2016. 135 stran . Research publications ; issue 207. ISBN 978-80-87402-53-5.

HECKER, Frank. Průvodce přírodou pro děti : přes 200 druhů rostlin a živočichů. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5764-8.

KLICH, Ivan. Výlety za balvany a viklany . První vydání. Praha : Grada, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-271-0700-1.

KOLBERT, Elizabeth. Šesté vymírání : nepřirozený příběh. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 302 stran . ISBN 978-80-7364-052-1.

KUCHARSKA, Nikola. Zvířata : zábavná anatomie pro děti. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 31 nečíslovaných stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-620-1.

MOLDAN, Bedřich. Civilizace na planetě Zemi . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 179 stran . ISBN 978-80-246-3624-5.

NOVÁK, Arnošt. Tmavozelený svět : radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 347 stran . Knižnice Sociologické aktuality ; 41. svazek. ISBN 978-80-7419-254-8.

PETR, Miroslav. Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-246-3745-7.

SCOTT, Katie. Botanicum : račte vstoupit do muzea : otevřeno kdykoli. I. vydání. V Praze : Albatros, 2017. 103 stran . ISBN 978-80-00-04863-5.

VOTÝPKA, Jan. O parazitech a lidech . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 342 stran . ISBN 978-80-7553-350-0.

WOHLLEBEN, Peter. Tajná síť přírody : jak stromy vyrábějí mraky a žížaly regulují divoká prasata. 1. vydání. Brno : Kazda, 2018. 208 stran ;. ISBN 978-80-906819-6-5.

ZNACHOR, Petr. Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part I,. Manmade reservoirs . České Budějovice : Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, v.v.i, Institute of Hydrobiology, [2016]. 80 stran . ISBN 978-80-86668-38-3.

ZOMMER, Yuval. Velká kniha mořské havěti . První vydání. Praha : Slovart, [2018]. 63 stran . ISBN 978-80-7529-517-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DEITCH, Gene. Z lásky k Praze . Vydání první. Praha : Garamond, 2018. 347 stran . ISBN 978-80-7407-410-3.

CHRAMOSTOVÁ, Vlasta. Byl to můj osud : na přeskáčku I. Vydání čtvrté, v Akademii první. Praha : Academia, 2018. 492 stran, 28 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 98. ISBN 978-80-200-2816-7.

CHRAMOSTOVÁ, Vlasta. Byl to můj osud : na přeskáčku II. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 360 stran . Paměť ; sv. 99. ISBN 978-80-200-2817-4.

KODÍČEK, Josef. Kritické stati . Vydání první. Praha : Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2016. 847 stran ;. České divadlo. Eseje, kritiky, analýzy ; svazek 8. ISBN 978-80-7008-378-9.

MOÏSI, Dominique. Svět jako hra o trůny : geopolitika v televizních seriálech, aneb, triumf strachu. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo, 2018. 154 stran ;. Aliter ; svazek 65. ISBN 978-80-257-2295-4.

Rejža Vorel . Vydání první. Praha : Pražská scéna, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-88217-03-9.

SLANINA, Ondřej. Poutník světem fantazie . Praha : Charon media, 2018. 230 stran . ISBN 978-80-904975-3-5.

Vetřelci dávnověku : oficiální doprovodná publikace. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. xiii, 205 stran . ISBN 978-80-7336-902-6.

VONDRÁK, Jiří. Franta Kocourek : král železa a srandy. První vydání. Bratislava : Petrus, 2018. 355 stran . Effigies ; VI. svazek. ISBN 978-80-89913-09-1.

WEISSOVÁ, Blanka. Cesta za duhou : vzpomínky dcery a vnučky herce, režiséra a scenáristy Čeňka Šlégla. [Praha] : Petrklíč, 2018. 139 stran . ISBN 978-80-7229-629-3.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAILEY, Gerry. Tvoje peníze : jak zacházet s penězi (a proč). První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 64 stran . ISBN 978-80-256-2321-3.

ČESKO. Daňové zákony 2018 : Úplná znění platná k 1.1. 2018. 28. vydání. Praha : Grada, 2018. 287 stran . ISBN 978-80-271-0766-7.

DVOŘÁK, Vladimír J. Česká humanistická tradice v moderním managementu . Vydání: první. Lanškroun : TG TISK s.r.o., 2017. 95 stran . ISBN 978-80-87296-14-1.

HÁLEK, Vítězslav. Non-financial indicators in the valuation process . 1st edition. London : Sciemcee Publishing, 2016. 114 stran . ISBN 978-0-9935191-2-3.

HAWKINS, Emily. Expres po stopách objevů . První české vydání. [Praha] : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 30 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-256-2206-3.

HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie . 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 581 stran . ISBN 978-80-7261-538-4.

KIM, W. Chan. Nová strategie modrého oceánu : pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2018. 264 stran . Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-547-6.

KMENTA, Jaroslav. Boss Babiš . Vydání první. Nymburk : JKM - Jaroslav Kmenta, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-87569-32-0.

KŘÍŽOVÁ, Margareta. Z deníku investorky : jak podnikat a nezbláznit se. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-265-0761-1.

LIPOVSKÁ, Hana. Kdo chce naše peníze? : ekonomie bez politické korektnosti. První vydání. Praha : Grada, 2018. 205 stran . ISBN 978-80-271-0679-0.

MANDEL, Martin. Monetární ekonomie v období konvergence a krize . V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2018. 424 stran . ISBN 978-80-7261-545-2.

MUŽÍK, Jaroslav. Lidské zdroje a personální management . Vydání I. Praha : Academia, 2017. 190 stran . Společnost ; sv. 23. ISBN 978-80-200-2773-3.

NEWPORT, Cal. Tak dobří, že vás nepřehlédnou : vášeň je na nic, práci snů získáte díky dovednostem. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 232 stran ;. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-046-0.

PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2018. 204 stran . Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5.

POHLUDKA, Michal. Jak zvládnout práci manažera : čeští lídři a zajímavé osobnosti poodkrývají tajemství svého úspěchu. Vydání první. Praha : Marmer Media, 2018. 272 stran . ISBN 978-80-270-3105-4.

SÁLOVÁ, Anna. Kreativní copywriting . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 264 stran . ISBN 978-80-251-4909-6.

SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie . 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 535 stran . ISBN 978-80-7261-537-7.

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Kapitalismus, socialismus a budoucnost, aneb, Mikeš už přišel . V Praze : Rybka Publishers, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-87950-44-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADÁMEK, Jan. Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách . Černošice : Virgo Art, 2017. 155 stran . ISBN 978-80-906678-1-5.

BOJDA, Martin. Theodicea přirozenosti : Lessing, Reimarus, Goeze. Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017. 561 stran . ISBN 978-80-7476-129-4.

CARDAL, Roman. Myslet v diktatuře korektnosti : příručka pro nepřizpůsobivé. Vydání první. Praha : Academia Bohemica, 2018. 253 stran ;. ISBN 978-80-904469-8-4.

DUBINOVÁ, Terezie. Kořeny ženské spirituality : návrat a transformace starověké moudrosti. Vydání první. [Praha] : Zlatý květ, 2018. 279 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906901-1-0.

FREIMANN, Evžen. The Knights of St. Constantine and Helen : their history and dress-code. Vydání první. Praha : Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-270-3162-7.

FRITH, Alex. Světová náboženství . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 14 stran . Znalosti pod okénky. ISBN 978-80-256-2302-2.

FROST, Jack. Zakusit Otcovo objetí . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 243 stran ;. Orientace ; svazek 66. ISBN 978-80-7195-912-0.

GRÜN, Anselm. Otče, odpusť jim : sedm Ježíšových slov na kříži. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 107 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 152. ISBN 978-80-7566-009-1.

HILPERT, Konrad. Základní otázky křesťanské etiky . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-7325-442-1.

IMBACH, Josef. Radost z Bible : cesty k hlubšímu porozumění Sv. Písmu. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 239 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-7429-990-2.

JANČAŘÍK, Zdeněk. Plátno z Turína : meditace o historii a spiritualitě. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 167 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-262-1325-3.

JUNG, Carl Gustav. Příroda a duše . Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 197 stran . ISBN 978-80-7530-117-8.

KAGGE, Erling. Radost z ticha : proč zavřít dveře před hlukem světa. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. 232 stran . Briquet. ISBN 978-80-7555-042-2.

KARÁSEK, Jindřich. Schellingova metafyzika přírody . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 233 stran ;. ISBN 978-80-7465-277-6.

KAŠNÝ, Jiří. Právo v hebrejské Bibli . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 202 stran ;. Studium ; 14. svazek. ISBN 978-80-7429-910-0.

KOZÁK, Jan A. Óðinn : mýtus, oběť, iniciace. Vydání první. Praha : Herrmann & synové, 2017. 188 stran . ISBN 978-80-87054-55-0.

LOZANO, Neal. Návrat staršího bratra . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 131 stran ;. ISBN 978-80-7566-061-9.

MALEBRANCHE, Nicolas. Hledání pravdy, v němž se pojednává o přirozenosti lidského ducha a o tom, jak ho máme užívat, abychom se vyhnuli omylu ve vědách. 1. díl . Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017. vi, 441 stran . ISBN 978-80-7476-119-5.

MALEBRANCHE, Nicolas. Hledání pravdy, v němž se pojednává o přirozenosti lidského ducha a o tom, jak ho máme užívat, abychom se vyhnuli omylu ve vědách. 2. díl . Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017. 489 stran . ISBN 978-80-7476-120-1.

MALLON, James. Proměna farnosti : z udržovacího režimu k misijnímu zápalu. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 290 stran ;. Orientace ; svazek 67. ISBN 978-80-7566-046-6.

MARCUSE, Herbert. Příslib štěstí . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 372 stran ;. ISBN 978-80-7557-102-1.

NEŠPOR, Karel. Střízlivě, většinou vesele : postřehy, vzpomínky i něco praktického. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 166 stran . ISBN 978-80-262-1336-9.

NOLTE, Ernst. Islamismus : třetí radikální hnutí odporu. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 271 stran ;. ISBN 978-80-7325-434-6.

PEREGRIN, Jaroslav. Co je nového v logice . 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2018. 97 stran ;. ISBN 978-80-906751-5-5.

PETŘÍČEK, Miroslav. Filosofie en noir . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 322 stran ;. Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-3917-8.

PICHOVÁ, Dagmar. Émilie Du Châtelet : femme de lettres. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2018. 235 stran . ISBN 978-80-7438-185-0.

PLOTĚNÁ, Jarmila. K počátkům svobodomyslné víry : příběh Jana Kalence. 1. vydání. Praha : Unitaria, 2016. 103 stran . ISBN 978-80-86105-65-9.

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 146 stran ;. Filosofie. ISBN 978-80-246-3747-1.

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Maria : mateřská tvář Nejvyššího. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 234 stran ;. ISBN 978-80-7566-048-0.

QURESHI, Nabeel. Hledal jsem Alláha, našel Ježíše : zbožný muslim se setkává s křesťanstvím. První vydání. Praha : Rosa books, 2017. 357 stran ;. ISBN 978-80-905418-6-3.

RAMADANI, Zana. Zahalená hrozba : moc muslimských žen a hranice tolerance. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 205 stran ;. ISBN 978-80-7553-503-0.

ROWLING, J. K. Předobrý život : o prospěšnosti nezdarů a významu představivosti. 1. vydání. Praha : Albatros, 2018. 77 stran . ISBN 978-80-00-05049-2.

SEGAL, Robert Alan. Stručný úvod do teorie mýtu . Vydání první. Praha : ExOriente, 2017. 159 stran . Religionistická knihovna ; svazek 3. ISBN 978-80-905211-3-1.

SCHÖNBORN, Christoph. Morálka do kapsy . Druhé, opravené vydání. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2018. 119 stran ;. Katecheze do kapsy ; svazek 15. ISBN 978-80-7566-041-1.

SIOSTRZONEK, Petr Prokop. Prokop Siostrzonek. Vydání první. V Praze : Radioservis, a.s., 2018. 243 stran . Osudy. ISBN 978-80-87530-89-4.

SLÁDEK, Karel. Budoucnost lidí z planety Země : teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech. V Jablonci nad Nisou : Vydavatelství IN, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-87821-09-1.

STECHER, Reinhold. Poselství hor . První vydání. Brno : Cesta, 2018. 76 stran . ISBN 978-80-7295-230-4.

ŠIMEK, Vojtěch. Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 483 stran ;. ISBN 978-80-7325-429-2.

VĚTROVEC, Pavel. "Historické" knihy Starého zákona . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 205 stran ;. Bibliotheca theologica ; svazek 9. ISBN 978-80-7465-305-6.

VICO, Giambattista. Jak se dnes studuje . Vydání první. Praha : Togga, 2017. 155 stran ;. Noema ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-126-3.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce : životopis Josefa kardinála Berana. Druhé, doplněné vydání. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. 415 stran . ISBN 978-80-87912-67-6.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženství a násilí . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 285 stran ;. Religionistika. ISBN 978-80-246-2861-5.

VRÁNOVÁ, Světlana. Bůh vyryl do mého srdce Bělorusko . Pardubice : Světlana Vránová, 2018. 118 stran . ISBN 978-80-905494-2-5.

Vykročit z uzavřenosti : Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 245 stran ;. ISBN 978-80-7422-651-9.

WOLF, Hubert. Krypta : kapitoly z dějin křesťanství od středověku po současnost. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 186 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-7429-991-9.

WURMBRAND, Richard. Marx a Satan . Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2018. 135 stran ;. ISBN 978-80-87081-66-2.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

ARDLEY, Neil. 101 skvělých vědeckých experimentů . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 119 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-102-4.

HORE, Rosie. Jak se měří věci . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 15 stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-2246-9.

SAYRE, April Pulley. Nejpomalejší kniha na světě . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-264-1815-3.

Vesmír v kostce . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 208 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5397-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BÍNA, Jan. Města a městyse Čech, Moravy a Slezska . [Praha] : Petrklíč, 2018. 246 stran . ISBN 978-80-7229-653-8.

BOKERN, Anneke. Amsterdam . 4. české vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2018. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5662-4.

DVOŘÁKOVÁ, Magdalena. Tajemná místa komunismu : fascinující místa české historie. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 295 stran . Fascinující místa české historie. ISBN 978-80-264-1855-9.

EDWARDS, Nick. USA - východ . Čtvrté vydání. Brno : Jota, 2018. 617 stran . Průvodce ; svazek 189. ISBN 978-80-7565-273-7.

Francouzské klenoty. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2018. 183 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-079-9.

HARRELL, Ashley. Dominikánská republika . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 279 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2096-0.

HOMBURG, Elke. Srí Lanka . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-112-9.

HÜLLER, Annette. Lisabon . 2. české vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2018. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5665-5.

CHARVET, Marie. Milán : průvodce s mapou. 2. aktualizované vydání. V Brně : CPress, 2018. 12 nečíslovaných složených listů různých rozměrů . Otevřete, rozložte, objevujte!. ISBN 978-80-264-1671-5.

JAECKEL, E. Katja. Kos . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 126 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-114-3.

JAZAIRIOVÁ, Pavla. Příběhy z Mexika . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2018. 238 stran . ISBN 978-80-87530-95-5.

Kanárské ostrovy - víkend : s rozkládací mapou. 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2017. 158 stran . Zelený průvodce. ISBN 978-80-7508-335-7.

KAŠPAR, Zbyněk. Jižní Francie : Provence, Azurové pobřeží, Monako, Languedoc. 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2018. 275 stran . Průvodce na cesty. ISBN 978-80-7445-199-7.

KRČIL, Bohumil. Hašiš v Domově bohů . [Praha] : Gallery, 2009. [64] s. ISBN 978-80-86990-31-6.

LANDA, Daniel. Obvšeník . Vydání první. [Česko] : Landa Production s.r.o., 2017. 149 stran . ISBN 978-80-270-2730-9.

LE TAC, Hélene. Helsinky : průvodce s mapou. V Brně : CPress, 2018. 14 nečíslovaných složených listů různých rozměrů . Otevřete, rozložte, objevujte!. ISBN 978-80-264-1784-2.

Londýn - víkend : s rozkládací mapou. 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2018. 190 stran . Zelený průvodce. ISBN 978-80-7508-353-1.

MACHER, Julia. Barcelona . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-116-7.

MÜLLER, Martin. Skotsko . 5. české vydání. Ostfildern : MAIRDUMONT, 2018. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5670-9.

OLIVA, Martin. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích = Býčí skála cave: history and prehistory. Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. 212 stran . Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 39, N.S. 31, 2015. ISBN 978-80-7028-461-2.

PTASZEK, Matěj. Reportáže z rozervaného ráje . První vydání. Praha : Galén, [2018]. 239 stran . ISBN 978-80-7492-366-1.

RICHMOND, Simon. Myanma (Barma) . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 447 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2092-2.

ROZEHNAL, Vladimír. Pernštejnská stezka v 21. století . První vydání. Pardubice : Lukáš Zeman - E-SMILE.cz, 2017. 192 stran . Města Pardubického kraje : Přelouč, Kladruby nad Labem, Břehy, Lázně Bohdaneč, Kunětická Hora, Sezemice, Vysoké Chvojno, Holice. ISBN 978-80-88050-02-5.

SEIDLOVÁ, Dana. Švýcarské etudy : švýcarská inspirace. [Praha] : Petrklíč, 2018. 166 stran . ISBN 978-80-7229-638-5.

SMETANOVÁ, Pavla. Korfu s Pavlou Smetanovou. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 193 stran . ISBN 978-80-7422-638-0.

SOVÁK, Jan. Příběh života . První české vydání. Praha : Slovart, 2018. 179 stran . ISBN 978-80-7529-548-4.

STUDT, Heinz E. Nejkrásnější panoramatické alpské silnice pro motorkáře : 30 vysokohorských tras s vyhlídkou. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 158 stran . ISBN 978-80-264-1822-1.

STUMPP, Katja. Izrael . České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 160 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-131-0.

ŠRÁMEK, Vladimír. Cuba semilibre . Vydání první. [Brno] : Srdeční výdej, 2017. 52 stran . Cesty ; 1. svazek. ISBN 978-80-905904-6-5.

TANG, Phillip. Vietnam, Kambodža, Laos a severní Thajsko . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 575 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2094-6.

THOREAU, Henry David. Týden na řekách Concord a Merrimack . Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 470 stran ;. ISBN 978-80-7530-105-5.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 26 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2018. 237 stran . ISBN 978-80-7445-384-7.

VIDOMUS, Petr. Oteplí se a bude líp : česká klimaskepse v čase globálních rizik. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 393 stran ;. Knižnice Sociologické aktuality ; 42. svazek. ISBN 978-80-7419-258-6.

WAGNER, Bernd. Florida . České vydání třetí, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-089-4.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BANCK, Claudia. Vikingové . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2018. 174 stran . ISBN 978-80-7429-979-7.

BARTA, Rudolf. Ručičky věžních hodin . Vydání první. Praha : NLN s.r.o., 2016. 383 stran ;. ISBN 978-80-7422-556-7.

BEDNÁŘ, Josef. Stručné dějiny Moravy . Blansko : Marcela Bednářová, 2018. 593 stran . ISBN 978-80-905437-3-7.

CARRÈRE D'ENCAUSSE, Hélène. Romanovci : dynastie pod vládou krve. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 406 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7511-338-2.

ČERNOTÍK, Josef. Od pazourku k nanotechnologiím : 449 křižovatek v dějinách lidstva. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 735 stran . ISBN 978-80-7553-398-2.

DUŠEK, Libor. Krkonošští rodáci vzpomínají 2 . [Líbeznice] : Víkend, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-7433-223-4.

DUŠEK, Libor. Krkonošští rodáci vzpomínají . [Líbeznice] : Víkend, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-7433-193-0.

HAHNOVÁ, Eva. Češi o Češích : dnešní spory o dějiny. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 267 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-2839-6.

HAVLÍČEK, Dušan. Jaro na krku : můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem. Druhé doplněné vydání. V Olomouci : Burian a Tichák, 2018. 231 stran . Knihovna Listů. Záznamy ; 15. ISBN 978-80-87274-42-2.

HOLLAND, Tom. Dynastie : vzestup a pád Caesarova rodu. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2018. 446 stran . ISBN 978-80-7363-882-5.

HOUZAR, Petr. Klíč ke znakům měst České republiky . Brno : Moravská zemská knihovna, 2016. 317 stran . ISBN 978-80-7051-221-0.

JANKO, Anna. Pamatuješ, mami? : příběh jedné vyhlazené vesnice. Vydání první. Ostrava : Pant, 2017. 173 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-2-1.

Jaro '68 a nástup normalizace : Československo v letech 1968-1971. Vydání první. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017. 478 stran . ISBN 978-80-87912-99-7.

JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita. Šlechta v proměnách : osudy aristokracie v Československu v letech 1918-1948. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 497 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 15. ISBN 978-80-7422-520-8.

JILÍK, Jiří. Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka . První vydání. Praha : Regia, 2018. 231 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-35-1.

JUNEK, Václav. Pravda o první republice : osudové 888. Vydání první. Praha : Olympia, 2018. 251 stran . ISBN 978-80-7376-505-7.

JUŘÍK, Pavel. Schwarzenbergové : nic než rovné. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 167 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6010-5.

KARÁSKOVÁ, Ivana. Staří a nezkrotní : rozhovory s osobnostmi : Theodor Pištěk, Yvetta Simonová, Vladimír Beneš, Stanislav Zindulka, Lubomír Kostelka, Ladislav Trojan, Zdenka Procházková, Jan Skopeček, Marie Vaculíková, Karel Fiala, Dana Zátopková, Milena Dvorská, Svatopluk Beneš, Josef Karlík, Ladislav Chudík, Ladislav Pilka. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-7553-524-5.

KING, Greg. Soumrak impéria : tragédie na Mayerlingu a konec dynastie Habsburků. Vydání první. [Trnová] : Bourdon, 2017. 299 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906996-2-5.

KOBZA, Miroslav. Putování Zábřežskem po stezkách legend a příběhů . První vydání. Praha : Regia, 2018. 263 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-34-4.

KOSATÍK, Pavel. Pražská defenestrace 23. května 1618 : (a co bylo dál..). Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 109 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6117-1.

Kostel Panny Marie na Pražském hradě : dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 218 stran . Prameny české historie ; svazek 3. ISBN 978-80-7422-625-0.

KROMĚŘÍŽSKO V KONTEXTU II. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-1945 (KONFERENCE). Kroměřížsko v kontextu 2. světové války 1939-1945 : sborník z mezinárodní odborné konference : Kroměříž, 16. a 17. září 2015. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska : Knihovna Kroměřížska, [2015]. 137 stran . ISBN 978-80-88145-01-1.

KVĚT, Radan. Brno ve výročích : předpoklady jeho zrodu, vývoj města až po vznik největšího střediska kultury na Moravě. Brno : Šimon Ryšavý, 2018. 86 stran . ISBN 978-80-7354-189-7.

LENDEROVÁ, Milena. "Spanilost Vaše cizozemcům se líbí.." : české kuchařské knihy v 19. století. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 532 stran, 96 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7465-298-1.

MACEK, Petr. 1968 očima 50 slavných osobností . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 311 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6114-0.

MERTLÍK, Vladimír. Lví silou, vzletem sokolím : První republika - mýtus a realita. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 267 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6136-2.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (9) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-86183-78-7.

NĚMEČEK, Jan. Kapitoly z osvobození Československa 1945 . Vydání první. Praha : Academia : Mafra, a.s., 2017. 269 stran . 1938-1953 ; svazek 7. ISBN 978-80-200-2781-8.

NOVÁK, Milan. Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939-1945 : lékařsko-historický příspěvek k biografiím Konstantina von Neuratha, Reinharda Heydricha, Kurta Daluegeho a Wilhelma Fricka. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 286 stran . 1938-1953 ; svazek 8. ISBN 978-80-200-2823-5.

Osobnosti Olomouckého kraje . 1. vydání. Olomouc : Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2016. 414 stran . ISBN 978-80-85037-77-7.

PODHORSKÝ, Miroslav. Dějiny Aljašky : země na východ od Slunce : ruská Amerika 1732-1867. Vydání první. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2018. 181 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-215-7.

PROKŠ, Petr. Konec říše Romanovců : mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917). Vydání první. Praha : Academia, 2018. 327 stran, 34 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2811-2.

Proměny a setkání : studie z dálněvýchodní kultury. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 222 stran . ISBN 978-80-7308-738-8.

RICHTER, Karel. Posledních 100 dnů : pozoruhodné události konce druhé světové války v Evropě. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 395 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-098-7.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie . Vydání: první. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro město Brumov-Bylnice, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87556-99-3.

SCHWABIKOVÁ, Kateřina. Cesty dětí do staletí 3, aneb, Běla a Kuba v době naší první republiky . První české vydání. Praha : Slovart, [2018]. 79 stran . ISBN 978-80-7529-549-1.

SOBOTKA, Richard. Tajemné Beskydy : mýty, pověsti, skutečnost. [Líbeznice] : Víkend, 2018. 202 stran . ISBN 978-80-7433-216-6.

ZOUHAR, Jakub. Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 456 stran . ISBN 978-80-7465-296-7.

ŽUPANIČ, Jan. Nobilitas iudaeorum : židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě. Vydání první. Praha : Agentura Pankrác, 2017. 783 stran . ISBN 978-80-86781-35-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

EASLEA, Daryl. Michael Jackson : zpátky v čase : život a dědictví krále popu. [Praha] : Dobrovský s.r.o., [2017]. 241 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-757-0.

FORMÁNEK, Vítek. 44 známek punku . [Praha] : Petrklíč, 2018. 354 stran . ISBN 978-80-7229-641-5.

KONOPÁSEK, Jan. Jazzová odyssea : od Karla Krautgartnera k Woodymu Hermanovi. První vydání. Praha : Galén, [2018]. 299 stran . ISBN 978-80-7492-369-2.

MERTA, Vladimír. Slyšet neviděné, vidět neslyšené . Praha : Galén, [2017]. 393 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-299-2.

PEŠEK, Antonín. Tristan a Isolda : úvahy o jednom kulturním námětu. 2. opravené a doplněné vydání. Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. 532 stran . ISBN 978-80-7431-147-5.

SPRINGSTEEN, Bruce. Born to run . Vydání první. Brno : Jota, 2018. 571 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-303-1.

STOCKIGT, Janice B. Jan Dismas Zelenka : (1679-1745) : český hudebník na drážďanském dvoře. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2018. 404 stran . ISBN 978-80-7429-976-6.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BÁRTA, Milan. Malý chemik . 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 72 stran . ISBN 978-80-266-1230-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BLY, Robert. Knížka o lidském stínu . Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 74 stran ;. ISBN 978-80-7530-116-1.

ČERNÝ, Václav A. Základy gruzínštiny . 2. vydání. [Brno] : Větrné mlýny, 2017. 302 stran . ISBN 978-80-7443-232-3.

ČEŠKA, Jakub. Bohumil Hrabal - autor v množném čísle . První vydání. Brno : Host, 2018. 290 stran ;. ISBN 978-80-7577-437-8.

Čtení o Richardu Weinerovi : dimenze (ne)rozumění 1917-1969. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2017. 243 stran . Antologie ; svazek 9. ISBN 978-80-87899-70-0.

DIVIŠ, Ivan. Návrat do Čech : (dopisy z let 1990-1999). Vyd. 1. Praha : Torst, 2011. 468 s. ;. ISBN 978-80-7215-425-8.

HERCIKOVÁ, Barbora. Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny : úroveň A2 (CCE-A2). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-246-2481-5.

HOŘEJŠÍ, Jaroslav. Slova na pranýři : soukromá obrana češtiny. Praha : Maxdorf, [2017]. 227 stran ;. ISBN 978-80-7345-547-7.

HOSTOVSKÁ, Olga. Egon Hostovský a jeho radosti života . Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 103 stran . ISBN 978-80-7308-764-7.

JORDÁN, Karel. Dobrodružství jménem Orient : Karel May, Alois Musil, T.E. Lawrence - snílci, vědci, bojovníci. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-264-1946-4.

KOSEK, Jan. Soud nikdy nespí : stísněná tvořivost Mitteleuropy Franze Kafky. První vydání. Praha : Dokořán, 2017. 167 stran ;. Bod. ISBN 978-80-7363-890-0.

LACHOUT, Martin. Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-německého . Vydání první. Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2017. 237 stran . ISBN 978-80-7476-128-7.

NOVOTNÝ, Vladimír. Vírou k tvorbě, tvorbou k víře : eseje o knihách Pavla Rejchrta. Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-87081-65-5.

PŘIDAL, Antonín. Když klec je pořád na spadnutí : vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963-1984. Vydání první. Praha : Torst, 2018. 502 stran . ISBN 978-80-7215-563-7.

RADIMSKÝ, Jan. Fonetika italštiny . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 149 stran ;. ISBN 978-80-246-3805-8.

SKŘIVÁNKOVÁ, Jana. Hezky česky, aneb, Češtinářské vychytávky . I. vydání. Praha : Fragment, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-253-3554-3.

ŠČUR, Maksìm. Velký antimasturbátor : rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen jeho (ne)smyslu. Vydání první. Praha : Analogon, 2017. 202 stran ;. ISBN 978-80-88218-03-6.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Francouzská literatura v českých překladech po roce 1989 : 25 let bez cenzury. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 240 stran . ISBN 978-80-246-3868-3.

WACHTEL, Andrew. Po komunismu stále důležití? : role spisovatelů ve východní Evropě. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 312 stran . Šťastné zítřky ; sv. 27. ISBN 978-80-200-2778-8.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

FROUZ, Jan. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 94 stran . ISBN 978-80-246-3815-7.

HADWIGEROVÁ, Eva. U6 : úžasný svět vědy. 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media, a.s., 2018. 111 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-246-1.

MARTIN, Steve. Svět v číslech : více než 2000 čísel a faktů. První vydání. Praha : Bambook, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-271-0634-9.

OCHRANA, František. Management a hospodaření muzeí . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 242 stran ;. ISBN 978-80-246-3638-2.

Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. 177 stran . Publikace Česko-německé komise historiků ; nová řada, sv. 1. ISBN 978-80-87782-73-6.

SAŠA GR,. Matoucí encyklopedie . První vydání. V Praze : Mlhovina, 2016. 141 stran . Čtverec. ISBN 978-80-906646-0-9.

ULFKOTTE, Udo. Koupení novináři : jak politici, tajné služby a finanční elita Německa usměrňují hromadné sdělovací prostředky. Praha : Naše vojsko, 2018. 363 stran ;. ISBN 978-80-206-1701-9.

Všechno nejlepší : tisíc čísel a dvacet let Salonu Práva. Vydání první. Brno : Druhé město, 2018. 606 stran ;. ISBN 978-80-7227-405-5.

ŽANTOVSKÝ, Petr. Média a politika v digitálním světě . Vydání první. Vendryně : Beskydy, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-87431-47-4.

^ nahoru ^


13. Matematika

GARDNER, Martin. Zábavné matematické hádanky . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2018. 166 stran . ISBN 978-80-7363-884-9.

KLAUS, Václav. Matematika pro páťáky, aneb, Neboj se počítat! : [zkoušky na víceleté gymnázium v kapse]. 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7321-914-7.

SEKANINOVÁ, Markéta. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy - matematika . První vydání. Olomouc : Rubico, 2018. 260 stran . Škola. ISBN 978-80-7346-215-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ARCHULETA, Victor. Reiki pro začátečníky : váš průvodce terapií pomocí jemné energie. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-204-4689-3.

BENEŠ, Jan. Kardiologie (nejen) pro pacienty . První vydání. Praha : Mladá fronta, a. s., 2018. 207 stran . Medical services. ISBN 978-80-204-4653-4.

BOWMAN, Katy. Celým tělem naboso : zdárný přechod na minimalistickou obuv. V Praze : DharmaGaia, 2017. 193 stran . ISBN 978-80-7436-069-5.

BRADSHAW, John. Návrat domů : jak pečovat o své vnitřní dítě. Vydání druhé, v Portálu první, revidované. Praha : Portál, 2018. 358 stran . Spektrum ; 110. ISBN 978-80-262-1322-2.

BROGAN, Kelly. Deprese : zvládněte ji bez léků a získejte svůj život zpátky : včetně třicetidenního plánu na změnu životního stylu. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 296 stran ;. ISBN 978-80-265-0727-7.

COX, Lizzie. Holky, neděste se puberty . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-253-3580-2.

COX, Lizzie. Kluci, neděste se puberty . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-253-3579-6.

ČEHOVSKÝ, Jiří. Autopatická svépomoc . Praha : Alternativa, [2017]. 238 stran . ISBN 978-80-86936-48-2.

ČECHOVÁ, Kristina. Moje tělo: koučink . Olomouc : ANAG, [2017]. 254 stran . ISBN 978-80-7554-105-5.

ČELEDOVÁ, Libuše. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 203 stran . Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3809-6.

FOUGÈRE, Isabelle. Mluvíme o sexu : 4-6 let. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2018. 29 stran . ISBN 978-80-256-2330-5.

FRANCKH, Pierre. Miluj vášnivě : 7 pravidel pro naplněný sex. Olomouc : ANAG, [2018]. 199 stran ;. ISBN 978-80-7554-150-5.

GILBERT, Jack. Špína je dobrá : význam bakterií pro vývoj imunitního systému vašeho dítěte. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 363 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-659-7.

GONZALES, Laurence. Umění přežít : kdo přežije, kdo zemře a proč : pravdivé příběhy o zázračných přežitích i náhlých úmrtích. V Brně : Jota, 2018. 327 stran ;. ISBN 978-80-7565-250-8.

HARWOOD, Jeremy. Tajemství Bachových květových esencí . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 224 stran . ISBN 978-80-256-2184-4.

HORIOT, Hugo. Císař jsem já . Vydání první. V Praze : Pasparta : Paseka, 2018. 126 stran ;. ISBN 978-80-7432-900-5.

Jak funguje jídlo : co jíme, když jíme. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 255 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-585-3.

JOCHUM, Inka. Uzdravte si oči : staré čínské metody pro dobrý zrak. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 55 stran . ISBN 978-80-7549-602-7.

KONEČNÁ, Hana. Rodičem kdykoliv a jakkoliv? : průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 255 stran . Medical services. ISBN 978-80-204-4652-7.

LAQUEUR, Thomas Walter. Rozkoš mezi pohlavími : sexuální diference od antiky po Freuda. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 355 stran . Limes. ISBN 978-80-246-3471-5.

LAUE, Birgit. Těhotenství : nejlepší tipy pro klidných devět měsíců. České vydání první. Praha : Vašut, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-7236-993-5.

MACH, Jan. Zdravotníci, právo a praxe . První vydání. Praha : Galén, [2018]. 183 stran ;. ISBN 978-80-7492-371-5.

MAIMON, Somananda Moses. Tantra : milování duší. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 197 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7500-347-8.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Zdraví je v naší hlavě . Vydání první. Praha : Brána, 2018. 231 stran ;. ISBN 978-80-7584-053-0.

MERCOLA, Joseph. Hubněte tučnými jídly : jak pomocí revolučního způsobu stravování porazit rakovinu, povzbudit mozek a získat víc energie. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 295 stran ;. ISBN 978-80-264-1859-7.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha : Portál, 2018. 255 stran ;. ISBN 978-80-262-1357-4.

PEČENKA, Antonín. Proton - požehnání nebo prokletí . Praha : Galerie EfEf, 2018. 129 stran ;. ISBN 978-80-905787-5-3.

PICHLEROVÁ, Dita. Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat . Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 119 stran . Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-5718-6.

Pohybový aparát a zdraví . 1. vydání. Brno : Paido, 2017. 194 stran . ISBN 978-80-7315-265-9.

RAVEN, Hazel. Posvátné krystaly . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 128 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-870-6.

RITTER, Claudia. Rostlinná antibiotika si vyrobíme sami : léčení a prevence kořením a bylinkami. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-204-4636-7.

SABOUNCHIAN, Stefanie. Reflexologie pro začátečníky : reflexologie chodidel a postupy pro zlepšení zdraví. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-204-4690-9.

SAVIN, Barbara E. Jemný energetický dotek : průvodce léčením přikládáním rukou pro začátečníky. Olomouc : ANAG, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-7554-135-2.

SLIMÁKOVÁ, Margit. Velmi osobní kniha o zdraví . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2018. 335 stran . ISBN 978-80-265-0753-6.

STRAKOVÁ JIRKŮ, Lucie. Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících : příručka pro terapeuty, psychology i rodiče : pohledem kognitivně behaviorální terapie. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 115 stran . ISBN 978-80-88163-89-3.

ŠLEPECKÝ, Miloš. Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii : nové směry. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-262-1340-6.

ŠPORCLOVÁ, Veronika. Autismus od A do Z . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-88163-98-5.

TAUBES, Gary. Doba jedová 9. Cukr : diabetes, rakovina, demence, obezita . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 410 stran ;. ISBN 978-80-7553-342-5.

THOMPSON, Alison M. Mé dítě má ADHD : jak s ním přežít. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 127 stran ;. ISBN 978-80-262-1316-1.

TOURLES, Stephanie L. Milostné esence : 64 přírodních receptů na neodolatelná bylinná afrodiziaka. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 187 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-657-3.

UZEL, Radim. Sexuální mýty a pověry . Druhé, přepracované vydání. Praha : Epocha, 2018. 154 stran . ISBN 978-80-7557-117-5.

VERDOUX, Christiane. Mluvíme o sexu : 7-9 let. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 44 stran . ISBN 978-80-256-2331-2.

VILLOLDO, Alberto. Šaman, mudrc, léčitel : jak léčit sebe i druhé energetickou medicínou původních obyvatel Ameriky. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. xvii, 241 stran . ISBN 978-80-7500-343-0.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ALLISON, Graham T. Osudová past : Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2018. 535 stran . Globus ; 1. svazek. ISBN 978-80-7260-384-8.

BLAŽEK, Petr. Prvních 100 dnů Charty 77 : průvodce historickými událostmi. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 451 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2782-5.

DUBEC, Alois 1923-. Divoký kluk Alois Dubec: Z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 193 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2493-4.

DVOŘÁK, Jan. Židé v Gulagu : sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 293 stran . ISBN 978-80-87912-93-5.

EMMERT, František. Holocaust . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-204-4817-0.

FRIEDLÄNDER, Saul. Nacistické Německo a Židé, 1933-1945 . Vydání první. Ostrava : Pant, 2017. 334 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-1-4.

GRAS, Yves. 1. divize svobodné Francie . Praha : Naše vojsko, 2018. 519 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1694-4.

HLOUŠKOVÁ, Kateřina. Země za zrcadlem : rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. 202 s. ;. Russia Altera ; sv. 13. ISBN 978-80-87378-40-3.

HROMÁDKO, Ota. Jak se kalila voda : výbor z kriminálních příběhů a úvah. Druhé, rozšířené a přepracované vydání. Praha : Epocha, 2017. 373 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-092-5.

HŘEBÍK, Tomáš. Zelení ďáblové. 1. část,. Lebensraum a Drang nach Osten . Vydání 1. Praha : Ares, 2018. 199 stran . ISBN 978-80-86158-60-0.

JURMAN, Oldřich. Vlastizrádce : nejhorší porážka československé rozvědky. Vydání první. Praha : Brána, 2018. 393 stran . ISBN 978-80-7584-045-5.

KAMIŃSKI, Łukasz. Hranicím navzdory : příběh Polsko-československé solidarity. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 317 stran . ISBN 978-80-87912-60-7.

KOVAŘÍK, Jiří. Bitvy a osudy válečníků. II.,. Boje o trůny : (1588-1626) . První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2018. 447 stran . ISBN 978-80-7497-223-2.

KRSEK, Martin. Neznámí hrdinové mluvili i německy . 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2018. 213 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-244-7.

LANGER, Ivan. V síti 2 . Praha : Empresa Media, a. s., 2017. 239 stran . ISBN 978-80-88207-13-9.

LÁŠEK, Radan. Ztracené varty : strážci šumavské hranice 1938. Praha : Codyprint, 2018. 247 stran . ISBN 978-80-903892-4-3.

MCCARTEN, Anthony. Nejtemnější hodina : jak nás Churchill odvrátil od pádu do propasti. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 285 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-6056-3.

MERRIDALE, Catherine. Lenin ve vlaku . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 262 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2372-2.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů . První vydání. Praha : Academia, 2018. 187 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2676-7.

Paříž 1919 : mírová konference očima poradců československé a polské delegace. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 472 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 15. ISBN 978-80-7422-270-2.

PINEROVÁ, Klára. Do konce života : političtí vězni padesátých let - trauma, adaptace, identita. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 404 stran . Po válce. ISBN 978-80-7422-590-1.

PLACHÝ, Jiří. Emil Boček : strach jsem si nepřipouštěl. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 150 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-275-1.

Podoby československé normalizace : dějiny v diskuzi. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 344 stran . Po válce. ISBN 978-80-87912-84-3.

PROFANT, Martin. Úděl, úkol, národ : pokusy o etické pojetí národa v českém myšlení 19. století. První vydání. Praha : Epocha, 2017. 142 stran ;. Erudica ; svazek 30. ISBN 978-80-7557-099-4.

RYBÁŘ, Marek. Po stopách politického zemětřesení : parlamentní volby na Slovensku v roce 2016. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2017. 183 stran . Politologická řada ; svazek č. 64. ISBN 978-80-7325-444-5.

STOUT, Jay A. Pekelní andělé : dramatické příběhy letců 303. bombardovací skupiny USAF ve válce nad Evropou. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2018. 343 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-90-5.

STULÍK, Ondřej. Moudrý, rozumný, či racionální politik? : renesanční odkazy D.E. Rotterdamského a N. Machiavelliho. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 185 stran ;. Politologická řada ; svazek č. 66. ISBN 978-80-7325-445-2.

ŠMEJKAL, Pavel. Silver A . Vydání první. Praha : Academia, 2018. 199 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2808-2.

ŠMÍDOVÁ, Lucie. Tři životy : František Falerski - skaut, politický vězeň a osobnost K 231. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 145 stran . ISBN 978-80-246-3786-0.

Tanky proti sjezdu : protokol a dokumenty XIV. (vysočanského) sjezdu KSČ. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2018. 323 stran ;. Dokument ; sv. 5. ISBN 978-80-87683-85-9.

TESAŘ, Jan. Co počít ve vlkově břiše : práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968-1980. Vydání první. Praha : Triáda, 2018. 589 stran . Delfín. Červená řada ; 165. svazek. ISBN 978-80-7474-172-2.

Únor 1948 očima poražených : záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 347 stran . Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 16. ISBN 978-80-7422-623-6.

URBINATI, Nadia. Znetvořená demokracie : mínění, pravda a lid. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 337 stran ;. Politeia. ISBN 978-80-246-3661-0.

URZA, (programátor). Anarchokapitalismus : stát je špatný sluha, ale zlý pán. Vydání první. [Praha] : Tereza Sladkovská, 2018. 242 stran ;. ISBN 978-80-270-1648-8.

VÁCHA, Dalibor. Horké léto 1918 : Čechoslováci ve víru ruské občanské války. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2018. 106 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 49. ISBN 978-80-7557-112-0.

^ nahoru ^


16. Právo

GLENNY, Misha. McMafie : zločin bez hranic. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 627 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-603-0.

HELSING, Jan van. Whistleblower : insideři z politiky, hospodářské sféry, medicíny, policie, tajných služeb, bundeswehru a zednářských lóží odhalují utajované skutečnosti. [Bayerisch Gmein] : Anch Books, [2018]. 439 stran . ISBN 978-3-945803-20-2.

HÖPPNER, Ondřej. Případ Kramný : všechno je jinak : vraždila Monika Kramná?. V Praze : Daranus, 2018. 319 stran . ISBN 978-80-87423-83-7.

IVANOV, Miroslav. Milada Horáková : justiční vražda. 2. vydání. Praha : XYZ, 2018. 340 stran . ISBN 978-80-7505-983-3.

MARŠÁLEK, Pavel. Příběh moderního práva . Praha : Auditorium, 2018. 304 stran ;. ISBN 978-80-87284-66-7.

THAMM, Marianne. Alison : život nekončí : pravdivý příběh zázraků, naděje a vítězství nad lidskou brutalitou. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 259 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; svazek č. 18. ISBN 978-80-7553-457-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BUDIL, Ivo T. Spiritualismus a odvrácená strana přírody . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. 403 stran ;. ISBN 978-80-7553-519-1.

BURCHARD, Brendon. Motivační manifest : devět deklarací, kterými potvrdíme svoji osobní sílu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 251 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-816-4.

DRIJVEROVÁ, Martina. Jak se cítíš? : vlídné povídání o emocích pro malé děti. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 32 stran . ISBN 978-80-266-1229-2.

GLASSER, Judith M. Jak přežít, když nerozumím emocím : pomocník k rozvíjení empatie. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 85 stran . ISBN 978-80-262-1309-3.

GREENWOOD, Elinor. 100% dospělý: jak, kdy a proč dospíváme . Praha : Dobrovský, s.r.o., 2018. 96 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-114-7.

HALDA, Martha Brookhart. Vůně anděla : moje cesta na věčnost a zpět. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 221 stran ;. ISBN 978-80-7549-511-2.

KADLEC, Dušan. 100 způsobů, kterými si zbytečně komplikujeme život : ..a jak s tím přestat!. 1. vydání. [Slovensko] : Dušan Kadlec, [2017]. 224 stran ;. ISBN 978-80-972994-3-9.

KARPÍŠKOVÁ, Jaroslava. Ogham : cesta vroubená příběhy stromů. Vydání první. Praha : Malvern, 2018. 236 stran . ISBN 978-80-7530-111-6.

KISHIMI, Ichirō. Odvaha nebýt oblíbený . Vydání první. Praha : Beta, 2017. 266 stran ;. ISBN 978-80-7306-954-4.

KRUML, František. Pán návratů : osudové cykly, aneb, Jak přichází smrt. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 630 stran ;. ISBN 978-80-7511-381-8.

KÜKELHAUS, Hugo. Prvotní číslo a gesto : základní rysy nového způsobu chápání míry. V Praze - Podlesí : Půdorys : Dauphin, 2018. 332 stran . ISBN 978-80-7272-459-8.

MASTERS, Robert Augustus. Setkání s drakem : jak ukončit utrpení vstupem do vlastní bolesti. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. 81 stran ;. ISBN 978-80-7500-304-1.

MÜNCHHAUSEN, Marco von. Nenechte se vyrušit : cesta k mentální svobodě a vyšší koncentraci. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 167 stran . ISBN 978-80-262-1323-9.

MUSHO HAMILTON, Diane. Tvůj zen & můj zen : naučte se vycházet s kýmkoli. Vydání první. Praha : Beta, 2018. 186 stran ;. ISBN 978-80-7306-981-0.

PRAKASHA, Padma Aon. Moudrost lůna : probuzení zapomenutého tvořivého potenciálu ženství. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 248 stran ;. ISBN 978-80-7500-303-4.

PROCHASKA, James O. Změna k lepšímu : šestistupňový program pro překonání zlozvyků. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 279 stran ;. Spektrum ; 111. ISBN 978-80-262-1343-7.

SHALIT, Erel. Komplexy : archetypy, které v nás ožívají. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 150 stran ;. Spektrum ; 113. ISBN 978-80-262-1312-3.

SMALL, Gary W. Dva týdny pro mladší mozek : praktická cvičení, která pomáhají chránit zdraví mozku. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 275 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-728-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele . Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 276 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-0470-3.

VEJSADOVÁ, Jana. Fitness pro mozek : využití textu v tréninku paměti. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-265-0749-9.

WINNICOTT, D. W. Hraní a realita . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 215 stran ;. ISBN 978-80-262-1307-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALDA, Alan. Kdybych ti rozuměl, tvářil bych se takhle? : má dobrodružství v umění a vědě navazování kontaktů a komunikace. 1. vydání. Praha : XYZ, 2018. 228 stran ;. ISBN 978-80-7597-020-6.

ALLENDER, Dan. Léčba zraněného srdce : bolest ze sexuálního zneužití a naděje na proměnu. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 281 stran ;. ISBN 978-80-7553-518-4.

BARÁNEK, Daniel. Židé na Ostravsku : dynamika a pluralita židovské společnosti 1832-1942. Vydání první. Ostrava : Židovská obec v Ostravě, [2017]. 280 stran . ISBN 978-80-270-2955-6.

ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost . Brno : Paido, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-7315-263-5.

DELALOYE, Magali. Erotické dějiny Kremlu : od Ivana Hrozného k Raise Gorbačovové. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 285 stran ;. ISBN 978-80-264-1816-0.

DELFOS, Martine. Pověz mi.. : jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 198 stran ;. ISBN 978-80-262-1327-7.

DOKOUPILOVÁ, Ivana. Rodina a dítě se zdravotním postižením . 1. vydání. Brno : Paido, 2017. 107 stran . ISBN 978-80-7315-262-8.

FRÝDLOVÁ, Pavla. Ženy 60+ . První vydání. Praha : Wo-men, 2018. 223 stran . ISBN 978-80-905239-7-5.

GILBERT, Guy. Rodina : poklad naší doby. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 94 stran ;. ISBN 978-80-262-1330-7.

HEJDÁNEK, Ladislav. Češi a Evropa . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 123 stran ;. ISBN 978-80-87912-95-9.

HOMOLOVÁ, Andrea. Známe se celé věky, čili, Osudové vztahy . Praha : Infonika, 2018. 683 stran . ISBN 978-80-906489-0-6.

JUDT, Tony. Falešné ideje, cizí krev : francouzská inteligence 1944-1956. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2018. 383 stran ;. Obzor ; 100. svazek. ISBN 978-80-7260-379-4.

KOUKOLÍK, František. O lidech a životě . První vydání. Praha : Galén, [2018]. 453 stran ;. Makropulos. ISBN 978-80-7492-368-5.

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 stran . Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

MAUTNER-BRIXI, Josef. Útěk z koncentračního tábora Natzweiler . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-87912-91-1.

MLYNÁŘ, Jakub. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 221 stran ;. ISBN 978-80-246-3611-5.

PADEVĚT, Jiří. Za dráty : tábory v období 1938-1945 na území dnešní České republiky. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 470 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2807-5.

PALÁN, Aleš. Raději zešílet v divočině : setkání s šumavskými samotáři. Vydání třetí. Praha : Prostor, 2018. 367 stran . ISBN 978-80-7260-390-9.

PALEČEK, Martin. Antropologové v pasti? : mezi přírodou a kulturou. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 257 stran ;. Antropos ; svazek 10. ISBN 978-80-7465-297-4.

PROCHÁZKA, Zdeněk. Souostroví naděje : po stopách stalinských koncentračních táborů na Kolymě. V Dolních Kounicích : Ergo Brauner, s.r.o., 2018. 123 stran ;. Gulag ; svazek 3. ISBN 978-80-87864-90-6.

ROSŮLEK, Přemysl. Sondy do studia (o) islámu v období "migrační krize" . První vydání. Praha : Dokořán, 2017. 263 stran . Bod. ISBN 978-80-7363-872-6.

SAMUEL, Julia. Cesty zármutku : příběhy o životě, smrti a přežití. První vydání. Brno : Host, 2018. 318 stran ;. ISBN 978-80-7577-466-8.

SAND, Ilse. Citlivý pomocník : vysoká citlivost v pomáhajících profesích. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 127 stran ;. ISBN 978-80-262-1300-0.

SATTRAN, Vladimír. Život jako dialog : (plaidoyer za mezilidský dialog). První vydání. České Budějovice : Kopp, 2018. 194 stran ;. ISBN 978-80-7232-506-1.

TENENBOM, Tuvia. Čau uprchlíci! : mimořádně vtipná i alarmující zpráva o migrantech. Vydání první. Praha : Zeď, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-906593-7-7.

THIEL, Christian. I váš partner se může změnit! : návod na šťastný vztah. První vydání. Praha : Grada, 2018. 172 stran ;. ISBN 978-80-271-0667-7.

TOMEŠ, Igor. Povinná sociální solidarita . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 223 stran ;. ISBN 978-80-246-3835-5.

TRUMP, Ivana. Jak vychovat Trumpa . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 278 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4831-6.

TSABARY, Shefali. Otevřená rodina : cesty, během níž vyrostou děti i rodiče. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 302 stran ;. ISBN 978-80-265-0734-5.

VANCE, J. D. Americká elegie : (memoáry o krizi rodiny a kultury). První vydání. Praha : Argo, 2018. 262 stran ;. ISBN 978-80-257-2411-8.

VODÁKOVÁ, Alena. Stará paní ještě píše : deník socioložky na odpočinku. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 273 stran . ISBN 978-80-7419-269-2.

VOJTÍŠEK, Petr. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-246-3709-9.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BARNFIELD, Jo. Šití: střihy : jak je vytvářet, upravovat a přizpůsobit. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2018. 191 stran . ISBN 978-80-256-2142-4.

BECKER, Joshua. Domov bez harampádí : jde to i s dětmi. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 173 stran ;. ISBN 978-80-265-0729-1.

BRETHERTON, Caroline. Naklíčeno! : semínka, obilniny a luštěniny. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 69 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-479-5.

CARREIRO, Suzanne. Pes, který jedl lanýže : příběhy a recepty z Umbrie. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 397 stran ;. ISBN 978-80-257-2492-7.

COUFALOVÁ, Jana. Šijeme z úpletů . Praha : Grada, [2018]. 160 stran . ISBN 978-80-271-0526-7.

DELL PLOTNÁRKOVÁ, Jana. Cukrfree : kuchařka pro malé i velké. Vydání první. Praha : Sevruga, 2018. 288 stran . ISBN 978-80-906893-3-6.

DITTMER, Diane. Kuchařka z lesů a luk : dobroty s divokými bylinkami, bobulemi a houbami. Vydání první. Praha : Euromedia Group, a.s., 2018. 159 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-348-4.

EASTO, Jessica. Manuál pro milovníka kávy : jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 261 stran . ISBN 978-80-271-0640-0.

EDGSON, Vicki. Semínka : přírodní zdroje energie v desítkách zajímavých receptů. První vydání. Praha : MF/Mladá fronta, 2018. 176 stran . ISBN 978-80-204-4619-0.

FAKTOR, Viktor. Staropražská kuchařka . Vydání první. Praha : Práh, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-7252-745-8.

HORECKÁ, Zdenka. Hrníčková kuchařka : 300 receptů. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 259 stran . ISBN 978-80-249-3207-1.

HREVUŠOVÁ, Radka. Pekárnománie : kompletní průvodce pečením nejen v domácí pekárně--. České Budějovice : Dona, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7322-145-4.

CHAJDA, Radek. Mladý technik. 5,. Staň se Pascalem 21. století . 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 108 stran . ISBN 978-80-266-1221-6.

INGRAMS, Otis. Práce s kůží : tradiční řemeslo v moderní době. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-7359-549-4.

JUNEK, Václav. Eben Emael : pevnost jako monument marnosti. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2018. 158 stran . ISBN 978-80-7376-497-5.

KINNEAR, Jim. Sovětský těžký tank T-10 a jeho varianty . První vydání. Praha : Grada, 2018. 232 stran . ISBN 978-80-271-0706-3.

KINTRUP, Martin. Saláty : mísa plná čerstvého štěstí. České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2018. 62 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-130-3.

KUČEROVSKÁ, Julie. Kuchařka pro teenagery : #klidneuvarim. Vydání první. Praha : Smart Press, 2018. 189 stran . ISBN 978-80-88244-02-8.

MANČÍKOVÁ, Lenka. Kvásek : zázrak z vody a mouky. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-8111-482-3.

MÁRTON, Jan. Stavby ze slaměných balíků : slaměné izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí, hliněné omítky, ozeleněné střechy. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Liberec : J. Márton, 2014. 228 s. ISBN 978-80-260-5713-0.

MORNINGSTAR, Amadea. Ájurvédská kuchařka : průvodce správným stravováním a zdravím pro jednotlivé konstituce. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. 481 stran . ISBN 978-80-7500-295-2.

NOSKOVÁ, Lada. Štěstí na talíři . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 268 stran . ISBN 978-80-204-4477-6.

OTTOLENGHI, Yotam. Ottolenghi : kuchařka. [Praha] : Slovart, [2017]. 304 stran . ISBN 978-80-7529-478-4.

PACNER, Karel. Kosmonauti na pokraji smrti . První vydání. Praha : Plus, 2018. 437 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-259-0785-6.

PAVLŮSEK, Alois. Československé stíhací letouny . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-264-1809-2.

PEAKE, Tim. Haló, je to Země? : úžasné pohledy z Mezinárodní vesmírné stanice. 1. vydání. V Brně : Computer Press, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-251-4910-2.

RŮŽIČKA, Oldřich. Víš, jak se co dělá? . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-04814-7.

RYŠAVÁ, Jana. Obrázková kuchařka : krok za krokem. První vydání. Olomouc : Rubico, 2018. 271 stran . Kuchařky. ISBN 978-80-7346-235-2.

SCHMELZLE, Katrin. Moje zahradní kuchařka : sezónní recepty. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-264-1944-0.

SLOAN, Annie. Křídové barvy natřou všechno . První vydání. Praha : Grada, 2018. 160 stran . ISBN 978-80-271-0646-2.

SMIL, Vaclav. Energie : průvodce pro začátečníky. Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2018. 274 stran . Tema ; sv. 27. ISBN 978-80-7473-634-6.

SULLIVAN, Rebecca. Umění přirozeného domova : inspirativní nápady pro domácnost. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-486-3.

TAYLOR, Genevieve. Luštěniny : 100 neodolatelných receptů pro milovníky fazolí, čočky a cizrny. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-249-2787-9.

TRANOVÁ, Phuong Lan. Tak vaří Việt Nam : kuchařka od Vietnamců v Česku. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-204-4196-6.

TURNER, Kate. Moje zero-waste kuchyně . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 71 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-480-1.

VANĚK, Roman. Zelenina a luštěniny . První vydání. Praha : Prakul Production, s.r.o., 2018. 95 stran . Jednoduše & dokonale. ISBN 978-80-87737-31-6.

VLČEK, Bohuslav. Pěchotní srub MJ - S 4 "Zatáčka" : miniprůvodce. Vydání první. Brno : Spolek přátel československého opevnění Brno, [2017]. 54 stran . Fortifikace ; svazek 31. ISBN 978-80-86463-37-7.

VLKOVÁ, Jana. Kytky k jídlu v receptech i herbáři . Vydání první. Praha : Jana Vlková, [2018]. 221 stran . ISBN 978-80-907055-0-0.

Vousáči : péče, střihy, trendy. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 170 stran . ISBN 978-80-7529-506-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BERTOLAZZI, Alberto. Fotbal pro děti : ilustrovaná příručka. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 87 stran . Pikola. ISBN 978-80-7549-736-9.

BUCHTEL, Jaroslav. Trénink dětí a mládeže ve volejbalu . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 146 stran . ISBN 978-80-246-3811-9.

Česká zima : sport v obrazech. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2018. 107 stran . ISBN 978-80-00-04971-7.

DAVIES, Kim. Tajemství taiči . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 224 stran . ISBN 978-80-256-2182-0.

DICK, Prokop. Old Drob ze Štvanice . Vydání první. V Praze : Holcombe Brook s.r.o., 2017. 163 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906952-1-4.

FORRESTER, Rosemary. Tara : teriérka, která obeplula svět. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 310 stran, 16 nečíslovaných stran obazových příloh . ISBN 978-80-204-4404-2.

HARSÁNYI, Ladislav. Fotbalová esa : světový a český výběr. První vydání. [Nové Zámky] : Ex book, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-8188-024-7.

HELLER, Jan. Zátěžová funkční diagnostika ve sportu : východiska, aplikace a interpretace. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 306 stran ;. ISBN 978-80-246-3359-6.

HODGKINSON, Mark. Fedegrafika : grafická biografie tenisového génia Rogera Federera. Bratislava : Timy Partners, [2016]. 272 stran . ISBN 978-80-89311-77-4.

KNOPF, Karl G. Strečink pro 50+ : pružnost a aktivní život bez úrazů. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 136 stran . ISBN 978-80-204-4568-1.

KOUKALOVÁ, Gabriela. Jiná . Vydání první. [Hořovice] : Petr Koukal, [2018]. 293 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-3595-3.

MALEVOLTI, Angelo Domenico. Škola šermu : šerm kordíkem 18. století : s všeobecným vysvětlením základních postojů a pozic typických pro umění šermu. České vydání první. Praha : Elka Press, 2018. 88 stran . Ars Dimicatoria ; 6. svazek. ISBN 978-80-87057-34-6.

MARIANI, Federico. Atlas sportu . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 87 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-079-9.

MOURATOGLOU, Patrick. The coach : vítězství se skrývá v detailech. Vydání první. V Praze : Holcombe Brook, 2017. 183 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906952-2-1.

NIKODÝM, Jiří. Pan trenér podruhé : příběhy nejlepších trenérů českého sportu. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 177 stran . Edice Českého olympijského výboru. Zlatá řada. ISBN 978-80-204-4830-9.

NIKODÝM, Jiří. Pan trenér : příběhy nejlepších trenérů českého sportu. Praha : Mladá fronta, [2017]. 159 stran . Edice Českého olympijského výboru. Zlatá řada. ISBN 978-80-204-4403-5.

SALAČOVÁ, Kateřina. Sportuj se psem! : canicross - běh pro radost. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-264-1858-0.

SCHULZE-MARMELING, Dietrich. Manuel Neuer : nejlepší brankář světa. Praha : XYZ, 2018. 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-969-7.

Slow living : radosti klidného života. První vydání. Praha : Grada, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-271-0762-9.

SMUTNÝ, Roman. Tomáš Vaclík : skromná hvězda. Praha : XYZ, 2018. 141 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-961-1.

STALLONE, Sylvester. Žít svůj sen : můj zaručený návod, jak získat dokonalé tělo. Praha : XYZ, 2018. 220 stran . ISBN 978-80-7505-972-7.

STRACHER, Cameron. Králové silnice : jak Frank Shorter, Bill Rodgers a Alberto Salazar přitáhli k běhu miliony lidí. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 199 stran ;. ISBN 978-80-204-4808-8.

TRUCHLIK, Ivan. Kuriozity a rekordy mistrovství světa ve fotbale . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 207 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6029-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BRENIŠÍNOVÁ, Monika. Dějiny umění Latinské Ameriky . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 403 stran . ISBN 978-80-246-3175-2.

BRŮHOVÁ, Klára. Pražské vize : fantastické stavby, které nikdy nevznikly. Vydání první. Praha : Paseka, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-7432-897-8.

BRUNCLÍK, Pavel. Paralely . Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanský, 2018. 76 stran . ISBN 978-80-7579-034-7.

DAVID, Petr. Hrady a jejich záhady . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 207 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6004-4.

JAROŠOVÁ, Tereza. Jak ušít ekopanenky : materiály, střihy, postupy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-271-0576-2.

KNÍŽÁK, Milan. Milan Knížák : žít jinak = to live otherwise. Praha : KANT, 2018. 204 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7437-247-6.

Kreativní inspirace lidovým uměním : tipy, projekty a nápady pro tvorbu ve stylu lidového umění podle skandinávského konceptu hygge. Vydání první. V Praze : Slovart, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-7529-546-0.

KUBÁČOVÁ, Veronika. Vyrobte zábavnou knihu svému dítěti : od 6 měsíců do 5 let. Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 90 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5831-2.

LOOS, Ivo. Ivo Loos - fotograf = Ivo Loos - photographer : 1966-1975. [Praha] : KANT, 2013. 107 s. ISBN 978-80-7437-105-9.

MARTIN, Ann. Quilling : šperky z papíru : techniky a projekty na výrobu náušnic a přívěsků. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-7359-554-8.

PADBERG, Martina. Joseph Mallord William Turner . [Köln] : Könemann, [2016]. 283 stran . ISBN 978-3-7419-1947-3.

PAOLUCCI, Antonio. Sixtinská kaple . Praha : Knižní klub, 2017. 255 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-5738-9.

PRIMUS, Zdenek. Zbyněk Sekal : knižní obálky, fotografické skici, skládané obrazy = book covers, photographic sketches, assembled pictures. Praha : Retro Gallery, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-905877-9-3.

RUSZELÁK, Josef. Život© je za dveřmi . První vydání. Zlín : Josef Ruszelák, 2017. 264 stran . ISBN 978-80-270-2498-8.

SCHEUFLER, Pavel. Praha za císaře pána : staré fotografie vyprávějí. Vydání první. Praha : Slovart, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-7529-481-4.

SOKOL, Václav. Výtvarná čítanka . Vydání první. Praha : Triáda, 2017. 174 stran . Delfín ; 191. svazek. ISBN 978-80-7474-215-6.

STEHLÍK, Miloš. Kam kráčíš, památková péče? . Brno : B & P Publishing, 2018. 187 stran . ISBN 978-80-7485-158-2.

TRUMMER, Norbert. Kubins karierte Jacke . Weitra : Verlag Bibliothek der Provinz, [2010?]. přibližně 30 stran . ISBN 978-3-902416-49-0.

TVRDÁ, Eva. Města v Českém Slezsku : 100 let novodobého Českého Slezska 1918-2018. Vydání první. Ostrava : Littera Silesia, 2018. 57 stran . ISBN 978-80-905450-5-2.

VÁCHA, Štěpán. Pražští malíři v letech 1635-1680 : Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 662 stran . Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2801-3.

VOLF, Petr. Theodor Pištěk : člověk a stroj = man and machine. [Praha] : KANT, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-7437-235-3.

ZEMINA, Jaromír. Pozdní texty . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-7467-119-7.

ŽELEZNÍK, Milan. Boršice : památky na časy minulé. 1. vyd. Boršice : Obecní úřad Boršice ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad, Uherské Hradiště, 2013. 109 s. ISBN 978-80-86157-50-4 (Historická společnost Starý Velehrad v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BABTIE, Patricia. Dítě s dyskalkulií ve škole . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-262-1304-8.

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Lesk a bída vzdělávání . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2018. 207 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6106-5.

FASNEROVÁ, Martina. Prvopočáteční čtení a psaní . Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 282 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-0289-1.

HOLÁ, Mlada. Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku : dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622). První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 431 stran . ISBN 978-80-246-3109-7.

JUUL, Jesper. Trénink empatie u dětí . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 118 stran ;. ISBN 978-80-262-1278-2.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Rok I. : změny v legislativě na příkladech ze školní praxe. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 107 stran ;. ISBN 978-80-88163-90-9.

KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! : hudební činnosti v logopedické prevenci. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-262-1333-8.

SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď . Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 205 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-0342-3.

ŠKALOUDOVÁ, Renata. Rohlík, auto, dům : rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 61 stran . ISBN 978-80-262-1331-4.

ŠMELOVÁ, Eva. Didaktika předškolního vzdělávání . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 229 stran ;. ISBN 978-80-262-1302-4.

TICHÝ, František. Výchova jako dobrodružství : to se v té Přírodní škole učíte na stromech?. 1. vydání. [Praha] : Gymnázium Přírodní škola o.p.s., 2017. 270 stran . ISBN 978-80-87969-31-1.

WILIAM, Dylan. Zavádění formativního hodnocení : praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. [Praha] : ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, z.s., [2016]. xxvi, 243 stran . ISBN 978-80-906082-7-6.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

PECINOVSKÝ, Josef. Pinnacle Studio 21 . První vydání. Praha : Grada, 2018. 135 stran . Snadno a rychle. ISBN 978-80-271-0732-2.

POUR, Jan. Self service business intelligence : jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 350 stran . Management v informační společnosti. ISBN 978-80-271-0616-5.

VIRIUS, Miroslav. Programování v C++ : od základů k profesionálnímu použití. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 415 stran . Myslíme v.. ISBN 978-80-271-0502-1.

WAINEWRIGHT, Max. Programuj : průvodce programováním krok za krokem. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 127 stran . ISBN 978-80-256-2048-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

AHNERT, Petra. Včelí vosk : jak si vyrobit domácí svíčky, mýdla, balzámy, krémy, peelingy. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 136 stran . ISBN 978-80-7359-545-6.

BARTER, Guy. Jak žijí žížaly? : příručka pro zvídavé zahradníky : soubor všetečných otázek a ohromujících odpovědí. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 224 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-407-8.

BUSCHE, Benjamin. Pěstujeme rostliny na balících slámy : jednoduše, levně, bez velké námahy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 93 stran . ISBN 978-80-271-0687-5.

DELVAUX, Catherine. 100 receptů pro rozkvetlou zahradu, balkon i terasu . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2018. 254 stran . ISBN 978-80-7543-558-3.

EIS, Vilém. Pachové práce služebních psů . Praha : Naše vojsko, 2018. 155 stran . ISBN 978-80-206-1705-7.

HANZELKA, Petr. Květiny pro suché zahrady . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 184 stran . ISBN 978-80-271-0462-8.

PARKER, Coraleigh. Kokedama : japonské umění pěstování rostlin bez květináčů. Vydání první. V Praze : Metafora, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-7359-555-5.

PELLISSIER, Caroline. Velká kniha zahradničení pro děti . Vydání první. Praha : Práh, 2018. 89 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-700-7.

RUSSELL, Joyce. Praktická zeleninová zahrada : 30 jednoduchých projektů pro bohatší úrodu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 192 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-415-3.

TAUTZ, Jürgen. Zázračný svět včel : továrna na med, aneb, život v úle. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 263 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4691-6.

URBAN, Miroslav. Včelaření od jara do zimy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 157 stran . ISBN 978-80-271-0365-2.

VÁCLAV, Erich. Les a zdraví . [Praha] : Petrklíč, 2018. 175 stran . ISBN 978-80-7229-633-0.

YOUNG, Rosamund. Tajný život krav . Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 133 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-638-6.

ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty : seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2017 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XIV (1) (2017) : stav k 28. únoru 2017. Příloha 1,. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa . [Česko] : Lesnická práce, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7458-094-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně