Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2018

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BRANTMARK, Niki. Lagom : tajemství spokojeného života. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 280 stran . ISBN 978-80-265-0723-9.

BRODSKÝ, Jan. Business etiketa nejen pro manažery . Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 38 stran . Právo a management. ISBN 978-80-87974-09-4.

Erotika v lidové kultuře . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017. 366 stran . ISBN 978-80-87671-33-7.

FREJTICHOVÁ, Jarmila. Můj rok 1968 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 187 stran . ISBN 978-80-2650-726-0.

FREJTICHOVÁ, Jarmila. Můj rok 1958 . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-265-0725-3.

HANÁČKOVÁ, Pavla. Tajemní tvorové : deník záhadologa : po stopách záhadných stvoření. První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 23 stran . ISBN 978-80-00-04852-9.

HELA, Vlastimil. Tajemství bohyní na Žítkové : součástí knihy je kompletní původní text Josefa Hofera Bohyně na Žitkové z roku 1913. Praha : Eminent, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-7281-522-7.

Májová Plesná : almanach : 1998-2017. Ostrava : Statutární město Ostrava - Městský obvod Plesná ve vydavatelství Montanex, a.s., 2017. 47 stran . ISBN 978-80-7225-443-9.

MAREŠOVÁ, Dana. Šlechtické neřesti : káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy. Vydání první. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, 2017. 41 stran . ISBN 978-80-87890-26-4.

ROLAND, Paul. Život v Třetí říši : každodenní život v nacistickém Německu mezi lety 1933-1945. Vydání první. Praha : Brána, 2017. 196 stran . ISBN 978-80-7584-029-5.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov - Libosváry : záhorský kroj. Vydání: první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2017. 16 stran . ISBN 978-80-87556-25-2.

SEBBA, Anne. Pařížanky : jak žily, milovaly a umíraly ženy Paříže ve 40. letech 20. století. Vydání první. [Trnová] : Bourdon, 2018. 514 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906996-4-9.

TONČEVA, Veselka Milčeva. Bălgarskite muzikalnofolklorni dialekti = Bulharské hudebněfolklorní dialekty. Praga : Sdruženie "Zaedno", [2016]. 54 stran . ISBN 978-80-906361-3-2.

TOUFAR, Pavel. České Vánoce . První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 311 stran, xxiv stran obrazových příloh . Toulky. ISBN 978-80-7376-486-9.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BOSCH, Meike. Poznejte stromy podle listů : 64 listnatých a jehličnatých stromů. První vydání. Praha : Grada, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-271-0690-5.

DOBRUSKÁ, Gabriela. Ze skal do měst : scénář projektového dne pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. [Praha] : Česká společnost ornitologická, [2016]. 12 stran, 3 nečíslované strany . ISBN 978-80-87572-16-0.

FEŘTOVÁ, Jitka. Jaro ožívá : pracovní sešit pro děti ve věku nad 8 let. [Praha] : Česká společnost ornitologická, 2016. 6 stran . ISBN 978-80-87572-19-1.

FEŘTOVÁ, Jitka. Jaro ožívá : pracovní sešit pro děti ve věku 5-8 let. [Praha] : Česká společnost ornitologická, 2013. 8 stran . ISBN 978-80-87572-18-4.

HAMPL, Petr. O mravencích a lidech : sociomorfní projekce v dějinách myrmekologie. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. 348 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, svazek 24. ISBN 978-80-7465-291-2.

MICHÁLEK, Břeněk. Průvodce Ptačím parkem Josefovské louky : 10 let Ptačího parku. [Praha] : Česká společnost ornitologická, 2016. 30 stran . ISBN 978-80-87572-25-2.

MLEZIVA, Jan-Michal. Cizokrajní ptáci . Vydání 1. V Praze : Triton, 2017. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-172-8.

Příručka k pozorování vlaštovek : pro učitele a lektory enviromentální výchovy. [Praha] : Česká společnost ornitologická, [2017]. 20 stran . ISBN 978-80-87572-27-6.

Seznam ptáků Česka : stav k 31. říjnu 2016 = Checklist of the birds of Czechia : update by 31th October 2016. [Praha] : Česká společnost ornitologická, 2016. 24 stran . ISBN 978-80-87572-23-8.

STUDNIČKA, Miloslav. Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna-Zuschendorf . Vydání první. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2017. 192 stran . ISBN 978-80-906395-1-5.

VOTÝPKA, Jan. O parazitech a lidech . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 342 stran . ISBN 978-80-7553-350-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ELIOT, Marc. Jack Nicholson . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 304 s. ISBN 978-80-7429-475-4.

KLOS, Elmar. FA Kudlov 1, 36-45 : Kudlovská stodola : založení a první léta filmových ateliérů ve Zlíně = The Kudlov Barn : the establishment and first years of the Film Studios in Zlín. Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-260-9823-2.

LÖSSL, Jiří. Tanec, tanec.. 2012-2016 : 5 celostátních přehlídek scénického tance mládeže a dospělých. První vydání. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS-ARTAMA, 2017. 107 stran . Pohyb ; 15. svazek. ISBN 978-80-7068-318-7.

SKOŘEPOVÁ, Luba. Luba Skořepová : nejsem už holka. Praha : XYZ, 2014. 236 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7505-014-4 (váz.).

VAŠÍČEK, Pavel. Josef Skupa - dnes a denně zázraky . [Plzeň] : Statutární město Plzeň, 2017. 36 nečíslovaných stran . Významné plzeňské kulturní osobnosti. ISBN 978-80-87911-06-8.

VIANO, Maurizio. Pier Paolo Pasolini a jeho filmy : určitý realismus: použití Pasoliniho filmové teorie a praxe. Vydání první. Praha : Václav Žák - Casablanca, 2017. 407 stran . Filmoví tvůrci ; svazek 7. (9.). ISBN 978-80-87292-40-2.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BARTÁK, Matěj. Autoškola 2018 : značky, pravidla a testy platné od 1.1.2018. Vydání osmé. Praha : Plot, 2018. 323 stran . ISBN 978-80-7428-317-8.

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 358 stran . ISBN 978-80-906540-5-1.

BERWID-BUQUOY, Jan N. Zformovaná společnost : tajemství blahobytu pro každého : blabobyt pro celý svět. Vydání první české. Praha : MJF, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-88227-00-7.

BUDOVÁNÍ BAŤOVSKÝCH TOVÁREN A MĚST V ČESKOSLOVENSKU A VE SVĚTĚ. J. A. Baťa 120 : konference Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě : 7. - 8. 3. 2018. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Nadační fond Jana Antonína Bati, 2018. 139 číslovaných stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-3542-7.

DUŠEK, Jiří. Daňová evidence podnikatelů 2018 . Patnácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 141 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0869-5.

DUŠEK, Jiří. DPH 2018 : zákon s přehledy. Patnácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 256 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0865-7.

ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC POLICY (KONFERENCE). Proceedings of the 10th international conference European Entrepreneurship Forum 2016 : Economic Growth and Economic Policy : Newton College, Prague, November 2016. Praha : Newton Books, a.s., 2017. 174 stran . ISBN 978-80-87325-10-0.

GALOČÍK, Svatopluk. DPH 2018 : výklad s příklady. Čtrnácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 429 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0799-5.

HNÁTEK, Miloslav. Daňové a nedaňové náklady 2018 . 1. vydání. Praha : ESAP s.r.o., 2018. 262 stran ;. ISBN 978-80-905899-7-1.

HNÁTEK, Miloslav. Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory. 2. rozšířené vydání. Praha : ESAP s.r.o., 2018. 248 stran . ISBN 978-80-905899-6-4.

HŘEBÍK, František. Vybrané aspekty ekonomické bezpečnosti . Praha : Tigris, spol. s r.o., 2018. 367 stran ;. ISBN 978-80-7490-195-9.

JANÁČEK, Kamil. Ekonomický úpadek Evropy . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 112 stran ;. Publikace, č. 37/2017. ISBN 978-80-7542-035-0.

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu . 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2018. 285 stran . ISBN 978-80-247-5869-5.

KENSETT, Helen. Jak myslí úspěšní obchodníci : 48 nástrojů, se kterými na přeplněném trhu rozhodně vyniknete : triky, které prodávají. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2017. 271 stran . ISBN 978-80-7261-536-0.

KISEĽÁKOVÁ, Dana. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 185 stran . Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0680-6.

KOUT, Petr. Daně a nemovitosti : (koupě a prodej). Jedenácté, aktualizované vydání. [Praha] : Asociace realitních kanceláří České republiky, 2017. 38 stran ;. ISBN 978-80-905736-2-8.

KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2018 . Dvacáté čcvrté vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 184 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0868-8.

LIEN, Kathy. Úspěšní obchodníci : jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře. Praha : KM Finance, [2015]. xi, 379 stran ;. ISBN 978-80-906252-0-4.

MARINIČ, Pavel. Kompendium finančního managementu . Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 123 stran . Právo a management. ISBN 978-80-87974-12-4.

MARINIČ, Pavel. Řešení vybraných problémů finančního managementu . Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 40 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-10-0.

MERHAUT, Marek. Sociokulturní aspekty managementu služeb . Praha : Press21, [2017]. 131 stran . ISBN 978-80-905181-8-6.

MRÁZKOVÁ, Stanislava. Podnikání z pláže : žijte příběh, který chcete vyprávět. Vyd. 1. Havířov : Beach Business, 2014. 160 s. ;. ISBN 978-80-260-6976-8.

NOVOTNÝ, Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky 2018 . Dvanácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 202 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0870-1.

Příběhy podnikání = Business stories. [Brno] : [JIC], 2014. přibližně 20 stran .

RŮŽIČKA, Oldřich. Jak se co dělá . První vydání. Praha : Albatros, 2015. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-04085-1.

SEDLÁKOVÁ, Eva. Daňové a nedaňové výdaje 2017 . Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2017. 311 stran ;. ISBN 978-80-7365-385-9.

SHARMA, Ruchir. Co dělá národy úspěšnými : síly změny v postkrizovém světě. Vydání první. Buková u Příbramě : Tomáš Krsek s.r.o., 2017. xii, 467 stran . ISBN 978-80-906242-3-8.

STROUKAL, Dominik. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti : historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. 2., rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 195 stran . Finance pro každého. ISBN 978-80-271-0742-1.

ŠMEJKAL, Václav. European Union as a highly competitive social market economy : legal and economic analysis. [Passau] : rw&w Science & New Media, 2016. 172 stran ;. ISBN 978-3-946915-03-4.

ŠULA, Tomáš. Ambientní média v reklamě : význam designu při tvorbě ambientních médií. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 137 stran . ISBN 978-80-7454-682-2.

URBAN, Jan. Firemní kultura a identita . Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. 110 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-05-6.

URBAN, Jan. Psychologie řízení a vedení . Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2017. 132 stran ;. Management. ISBN 978-80-87974-15-5.

VON MISES, Ludwig. Svoboda a vlastnictví a jiné eseje . Brno : Institut Eugena von Böhm-Bawerka : Bawerk.eu, 2017. 42 stran ;. ISBN 978-80-270-1551-1.

VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2018 : praktický průvodce. Dvacáté první vydání. Praha : Grada, 2018. 470 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0871-8.

ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 336 stran . ISBN 978-80-246-3796-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BAKAN, David. Sigmund Freud a židovská mystická tradice . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 226 stran ;. ISBN 978-80-7511-363-4.

BATKA, Ľubomír. Heidelbergská dišputa : Lutherova theologia crucis. Vydanie prvé. V Prahe : Lutherova společnost, 2017. 126 stran ;. ISBN 978-80-904459-8-7.

BECKOVSKÝ, Jan František. Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna . Vydání druhé. Praha : Zdeněk Bergman, 2017. 335 stran ;. ISBN 978-80-270-1470-5.

BIELA, Andriána. 95 výpovedí Dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. Vydanie druhé, opravené a prepracované. V Prahe : Lutherova společnost, 2016. 155 stran ;. ISBN 978-80-904459-7-0.

BRADLER, Christine M. Feng-šuej symboly Východu . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 187 stran . ISBN 978-80-7336-907-1.

BURGEROVÁ, Milada Jiřina. Modlitba s Terezií od Ježíše . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 407 stran ;. ISBN 978-80-7195-852-9.

GUZNAROVÁ, Vanda. Můj kámoš Jób . Albrechtice : Křesťanský život, [2017]. 80 stran ;. Svědectví. ISBN 978-80-7112-194-7.

Islamofobie po česku : český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 294 stran ;. ISBN 978-80-7429-903-2.

JAN ZLATOÚSTÝ, svatý,. Kázání svatého Jana Zlatoústého na Janovo evangelium (kázání 62.-75., Jan 11-14) : na dohled utrpení. Vydání první. Vranov nad Dyjí ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2016. 84 stran ;.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese . 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 302 stran ;. ISBN 978-80-7553-414-9.

KADAŠI, Pavel. Cesta z pekla . Albrechtice : Křesťanský život, [2017]. 110 stran ;. Svědectví. ISBN 978-80-7112-195-4.

KRÁL, František Tomáš. Akathisty k ochráncům země české : východní katolická spiritualita. [Česko] : [nakladatel není známý], 2017. 89 stran ;. ISBN 978-80-270-1262-6.

KUBĚJOVÁ, Bronislava. Vesmírná nápověda v praxi : jak porozumět svému životu a umět pomoci sám sobě. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 167 stran ;. ISBN 978-80-7490-182-9.

LINZEY, Andrew. Teologie zvířat . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 303 stran ;. ISBN 978-80-7553-487-3.

LIŠČÁK, Vladimír. Mezi tolerancí a intolerancí : první dvě století novověkých katolických misií v Číně. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 479 stran . Orient ; sv. 30. ISBN 978-80-200-2680-4.

MATĚJKA, Pacifik Miroslav. Počátky klarisek-kapucínek v českých zemích . Praha : Provincie kapucínů v ČR, 2017. 87 stran . ISBN 978-80-906074-3-9.

NEDBALOVÁ, Marie. 31. neděle v mezidobí : cyklus B. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 188. ISBN 978-80-7553-486-6.

NEDBALOVÁ, Marie. 7. neděle v mezidobí : cyklus B. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 126. ISBN 978-80-7553-090-5.

NEDBALOVÁ, Marie. 8. neděle v mezidobí : cyklus B. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 127. ISBN 978-80-7553-091-2.

NEDBALOVÁ, Marie. 9. neděle v mezidobí : cyklus B. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 128. ISBN 978-80-7553-092-9.

NOTOVIČ, Nikolaj Aleksandrovič. Neznámý život Ježíše Krista . 1. vydání. Zlín : Tigris, 2015. 176 stran . ISBN 978-80-7490-086-0.

PAVLIČÍKOVÁ, Helena. František Mareš : od fyziologie k filosofii. První vydání. Praha : Epocha, 2017. 358 stran . ISBN 978-80-7557-079-6.

PETRÁČEK, Tomáš. Západ a jeho víra : 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 143 stran . Teologie. ISBN 978-80-7429-911-7.

PFEIFFER, Tomáš. Časoprostor . Praha : Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-85238-34-1.

RAMADANI, Zana. Zahalená hrozba : moc muslimských žen a hranice tolerance. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 205 stran ;. ISBN 978-80-7553-503-0.

RÖSNER, Libor. Velikán prostoty : svatý Šarbel Makchlúf. V Brně : Konvent minoritů, 2016. 87 stran . ISBN 978-80-903395-9-0.

SCHOLEM, Gershom Gerhard. Hlavní proudy židovské mystiky . První vydání. Praha : Argo, 2017. 543 stran ;. Logos ; svazek 12. ISBN 978-80-257-2430-9.

SLEZÁK, Josef. S otcem Piem za zády . Vydání druhé (v Tritonu první). V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 181 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-395-1.

STOKLASOVÁ, Hana. Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2017. 283 stran . Monographica ; XVI. ISBN 978-80-7560-076-9.

ŻUK-OLSZEWSKI, Dariusz. Svedok bezhraničnej lásky : život a dielo sv. Maxmiliána Márie Kolbeho v korešpondencii, osobných svedectvách a spomienkách. Prvé vydanie. Brno : Konvent minoritů v Brně, 2016. 294 stran . ISBN 978-80-903395-8-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

JARÝ, Vítězslav. Scintilátory kolem nás . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Výzvy a otázky 62. ISBN 978-80-270-2078-2.

ŘÍPA, Milan. Oleg Alexandrovič Lavrentěv . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Osobnosti 56. ISBN 978-80-270-1512-2.

ŠIMŮNEK, Ondřej. Průvodce světem nanočástic . [Česko] : [Ondřej Šimůnek], [2017]. 66 stran . ISBN 978-80-270-3224-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Budapešť - víkend : s rozkládací mapou. 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o, 2017. 190 stran . Zelený průvodce. ISBN 978-80-7508-337-1.

DROBNÝ, Honza. Vždy je cesta, aneb, Ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 400 stran, 112 nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-7584-028-8.

GARFIELD, Simon. Prstem po mapě : proč svět vypadá tak, jak vypadá. Vydání první. Praha : Akropolis, 2017. 428 stran . ISBN 978-80-7470-166-5.

MITISKA, Ladislav. Kanárské ostrovy : od hlubokých údolí do ohnivých hor : dobrodružná cesta. Vydání první. Třebíč : Akcent, 2017. 118 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-233-1.

MORGAN, Kate. Laos . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 319 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2089-2.

STINGL, Miloslav. Očarovaná Havaj : vyprávění o nejkrásnější části Země lidí z pera legendárního cestovatele s fotografiemi Jiřího Kolbaby. Aktualizované a upravené vydání. V Brně : Jota, 2018. 333 stran . ISBN 978-80-7565-272-0.

ŠPITÁLNÍKOVÁ, Nina. Mezi dvěma Kimy : na studiích v KLDR. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 213 stran . ISBN 978-80-7422-526-0.

TŮMOVÁ, Jaroslava. Posázaví . Postupice : Posázaví o.p.s., 2017. 43 stran . ISBN 978-80-87684-36-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Česko na cestě . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 67 stran ;. ISBN 978-80-200-2792-4.

DEJMEK, Jindřich. František Josef I. : sto let od smrti. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 132 stran . Publikace ; č. 35/2017. ISBN 978-80-7542-027-5.

HEJNA, Tomáš. Jak to vlastně bylo? : sborník příspěvků k českým dějinám. Vydání první. Praha : Olympia, 2017. 188 stran . ISBN 978-80-7376-472-2.

Historie, současnost a budoucnost : město v pohybu : průvodce městem Otrokovice. Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 8 nečíslovaných stran .

HRADIL, Jaroslav. Přírodní zajímavosti : město v pohybu : průvodce městem Otrokovice. Otrokovice : město Otrokovice, 2014. 8 nečíslovaných stran .

HRDLIČKA, Jaroslav. Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše . Vydání I. V Praze : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v nakladatelství L. Marek, 2015. 133 stran . Pontes pragenses ; svazek 76. ISBN 978-80-87127-73-5.

Investice Otrokovice : město v pohybu : průvodce investicemi města Otrokovice. Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 12 nečíslovaných stran .

KLAUS, Václav. Česko-německá deklarace : dvacet let poté. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 135 stran . Publikace ; č. 38/2017. ISBN 978-80-7542-037-4.

KLÍMA, Jan. Dějiny španělské Afriky a Rovníkové Guineje . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 511 stran . ISBN 978-80-7422-616-8.

KOBESOVÁ, Miluše. Proměny Nového Sedla a jeho zajímavosti = Verwandlungen der Stadt Nové Sedlo und ihre Merkwürdigkeiten. Nové Sedlo : Město Nové Sedlo, 2017. 98 stran . ISBN 978-80-270-1639-6.

Liberec : srdce Jizerských hor. 2. vydání. V Liberci : Statutární město Liberec ve spolupráci se sdružením Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, 2015. 19 stran . ISBN 978-80-905898-1-0.

MAREŠ, Pavel. Josefová : zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách. Hanušovice : Lesy ČR, [2016]. 70 stran . ISBN 978-80-86945-29-3.

MAREŠ, Pavel. Neu Josefsthal : vergessene Perle der Glasindustrie im Altvatergebirge. Hanušovice : Lesy ČR, [2016]. 70 stran . ISBN 978-80-86945-30-9.

NIXON, John. Saddám Husajn : výslech. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 231 stran ;. ISBN 978-80-264-1802-3.

Okamžiky života Anežky Fialové : biografický a bibliografický příspěvek. Kroměříž : Václav Valina, 2017. 29 stran . ISBN 978-80-270-2211-3.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Teplice nad Bečvou. Vydání: první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Teplice nad Bečvou, 2017. 20 stran . ISBN 978-80-87556-24-5.

Sport a kultura : město v pohybu : průvodce městem Otrokovice. Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 12 nečíslovaných stran .

SWAIN, Geoff. Stručné dějiny ruské revoluce . Vydání první. [Trnová] : Bourdon, [2017]. 259 stran . ISBN 978-80-906728-8-8.

ŠTEVKO, Ľudovít. Válka ve stínu Majdanu : pravda o ukrajinském konfliktu. [Žilina] : Žilinská prvá obchodná, [2017]. 121 stran . ISBN 978-80-969651-2-0.

VALŮŠEK, David. Hvozdná 1446-2016 : kapitoly z dějin obce. Vydání první. Hvozdná : Obec Hvozdná, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-270-0641-0.

VERNER, Miroslav. Abúsír : v srdci pyramidových polí. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 283 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2700-9.

VODĚRA, Kamil. Čelákovice : domov na Labi. Vydání první. Čelákovice : Město Čelákovice, 2017. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-1653-2.

VOKÁČ, Petr. Překvapená historie . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 140 stran . Fénix. Záhady. ISBN 978-80-7376-493-7.

WEIGL, Jiří. Marie Terezie : 300 let od narození. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 116 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Publikace ; č. 39/2017. ISBN 978-80-7542-039-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

BLÜML, Jan. Progresivní rock : světová a československá scéna ve vybraných reflexích. Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2017. 318 stran . ISBN 978-80-7476-124-9.

FREDRIKSSON, Marie. Listen to my heart : moje láska k životu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 204 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-619-1.

HOSTOMSKÁ, Anna. Opera : průvodce operní tvorbou. 11. vydání. Praha : NS Svoboda, 2018. 1465 stran ;. Art. ISBN 978-80-205-0637-5.

MCIVER, Joel. Kompletní historie Black Sabath : kde číhá zlo. [Praha] : Dobrovský s.r.o., [2017]. 209 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-756-3.

NORMAN, Philip. Paul McCartney : biografie. Praha : XYZ, 2017. 756 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-900-0.

ŠVAMBERK, Alex. Punk & Hard Core : co bylo, co zbylo. Vydání první. Praha : Maťa, 2018. 178 stran . Mezirocky ; svazek 5. ISBN 978-80-7287-222-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BEAHM, George W. Stephen King : čtyřicet let hrůzy : život a dílo krále hororu. Vydání první. Praha : Baronet, 2017. 629 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-269-0740-4.

BROŽOVÁ, Pavla. Velká a malá písmena : desetiminutovky. 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 96 stran . ISBN 978-80-266-1218-6.

GABALDON, Diana. "Dávám ti své tělo.." : jak píšu milostné scény. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 141 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-611-5.

HNÍKOVÁ, Růžena. Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ . 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 71 stran . ISBN 978-80-253-3567-3.

HNÍKOVÁ, Růžena. Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ . 1. vydání. Praha : Fragment, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-253-3551-2.

CHLUMSKÁ, Lucie. Překladová čeština a její charakteristiky . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 148 stran . Studie z korpusové lingvistiky ; 26. ISBN 978-80-7422-621-2.

MAYER, Mathias. Kafkův litotes : logika a rétorika dvojité negace. Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 146 stran ;. Literární věda. ISBN 978-80-7530-104-8.

MICHALIČKOVÁ, Marie. Naučte se anglicky : účinné metody výuky pro celou rodinu. Vydání první. V Praze : Business Academy Network Ltd., 2017. 181 stran . ISBN 978-80-270-2822-1.

Nesmrtelní vikingové : staroseverské motivy v novodobé literatuře. Vydání první. Praha : Herrmann & synové, 2017. 317 stran . ISBN 978-80-87054-53-6.

NGUYỄN, Quyết Tiến. Tiếng Việt : dành cho học sinh Việt Nam tại Cộng hoà Séc = Vietnamština : učebnice pro vietnamské žáky žijící v ČR. Vydání: první. Praha : Hội Ngôn ngữ Việt-Séc, 2016. 176 stran . ISBN 978-80-906217-2-5.

PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny "nové" moderny. 3,. Věk horizontál : česká literatura v letech 1935-1947 . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 833 stran . ISBN 978-80-200-2736-8.

POSPÍŠIL, Ivo. Slovakistické reflexe . Brno : Česká asociace slavistů, 2017. 319 stran ;. ISBN 978-80-906798-1-8.

SKŘIVÁNKOVÁ, Jana. Hezky česky, aneb, Češtinářské vychytávky . I. vydání. Praha : Fragment, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-253-3554-3.

SLABÝ, Zdeněk Karel. Setkávání, potkávání : listování v osudech 2. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 538 stran . ISBN 978-80-7511-375-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BĚHALOVÁ, Štěpánka. Nebeklíče od Landfrasů : knižní bestsellery 19. století. Jindřichův Hradec : Muzeum Jindřichohradecka, 2017. 81 stran . ISBN 978-80-86227-70-2.

HOJDAR, Jaroslav. Otto Katz - André Simone, popravený 3. prosince 1952 v procesu "s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským", očima své manželky Ilsy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 267 stran . ISBN 978-80-271-0172-6.

INTERNATIONAL DAY OF SCIENCE (KONFERENCE). International Day of Science 2017 : economics, management, innovation : proceedings of the international scientific conference. 1st edition. Olomouc : Moravian University College Olomouc, 2017. 273 stran . ISBN 978-80-7455-060-7.

KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Čtenářské kontinuum . 1. vydání. Praha : Pomáháme školám k úspěchu, [2017]. 60 stran (některé složené) ;. ISBN 978-80-906581-0-3.

Kritická gramotnost o praxi, textech a kontextech : ročník 2, speciál 2016. Praha : Pomáháme školám k úspěchu, 2016. 26 stran .

Liber viaticus Jana ze Středy. Vydání první. Praha : Academia : Národní muzeum, 2016. 2 svazky . ISBN 978-80-200-2553-1.

PÁNEK, Jaroslav. Historický ústav AV ČR . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 23 stran . Prostory společné paměti 61. ISBN 978-80-270-2050-8.

PÁNEK, Jaroslav. Institute of History, CAS . First edition. [Prague] : Centre for Administration and Operation of the CAS, v.v.i., 2017. 23 stran . Shared memory spaces 63. ISBN 978-80-270-2305-9.

Pojďme si povídat. Díl IX.,. Metodické listy k besedám z roku 2016 . Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2017. 82 stran . ISBN 978-80-7052-123-6.

RUBÍNKOVÁ, Veronika. Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy . První vydání. Praha : Grada, 2018. 200 stran . ISBN 978-80-271-0647-9.

^ nahoru ^


13. Matematika

RIBORDY, Léonard. Božská proporce v geometrii a v číslech . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 307 stran . Alef ; 48. svazek. ISBN 978-80-7511-061-9.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BEDNARČÍK, Peter. Zdraví a magnetoterapie Biomag® : obecný přehled účinků nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) : zkušenosti při aplikaci NPMP magnetoterapeutickými přístroji řady Biomag®. Deváté - novelizované vydání. [Chomutice] : Biomag, [2017]. 176 stran . ISBN 978-80-906812-0-0.

BRONNIKOVA, Svetlana. Nebojte se jídla : principy intuitivního stravování. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 383 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-576-1.

DINICOLANTONIO, James. Pravda o soli : lži odborníků o látce, bez které nemůžeme žít. Vydání první. Brno : Jota, 2017. 286 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-235-5.

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc. : výběrová personální bibliografie. Vydání 1. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, 2017. 70 stran . ISBN 978-80-86944-63-0.

DOSTÁLOVÁ, Olga. Nemoc jako křižovatka : rady onkologickým pacientům. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 351 stran ;. ISBN 978-80-7553-454-5.

EGRESSY, Jitka. Tuk není nepřítel : a jak je to s tím pohybem. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-264-1800-9.

JANOVSKÁ, Kateřina. Zdravotní gramotnost dětí, mladých dospělých, dospělých, seniorů . 1. vydání. Praha : Národní síť podpory zdraví, 2016. 4 svazky (14; 18; 18; 18 stran) ;. ISBN 978-80-270-1271-8.

KALVACH, Zdeněk. Rady lékařské . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. 66 stran ;. Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-21-1.

KOLÉBALOVÁ, Jitka. Rady rehabilitační . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. 107 stran . Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-23-5.

KOPECKÝ, Jiří. Aktivní látky mikrořas ve výživě . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 23 stran . Výzvy a otázky 59. ISBN 978-80-270-2247-2.

KRUCKÝ, Václav. The Vojta method of the 2nd generation : with video compendium. Ostrov : SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci, [2017?]. 303 stran . ISBN 978-80-906760-4-6.

KRUCKÝ, Václav. The Vojta method of the 2nd generation : with video compendium. 2nd edition. Ostrov : SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci, [2017?]. 303 stran . ISBN 978-80-906760-5-3.

MAREŠOVÁ, Stanislava. Australské květové esence pro harmonii těla i duše . Vydání první. Praha : K4K Publishing, s.r.o., [2017]. 123 stran . Knihovnička Meduňky, svazek 36/17. ISBN 978-80-905533-9-2.

MOSETTER, Kurt. Alzheimer je cukrovka : proč cukr způsobuje demenci a co dělat proti zapomínání. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 278 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-324-8.

ODENT, Michel. Potřebujeme porodní asistentky? . První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. 146 stran ;. ISBN 978-80-7500-300-3.

ODOUL, Michel. Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč : výkřiky těla jako vzkazy duše : psychoenergetika v praxi. V Praze : Rybka Publishers, 2017. 239 stran . ISBN 978-80-87950-43-2.

POMPA, Robin Nixon. Zdravé děti bez alergií : jak na prevenci potravinových alergií. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 222 stran ;. ISBN 978-80-264-1794-1.

ROKYTA, Richard. Léčba bolesti v primární péči . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. xvi, 167 stran . ISBN 978-80-271-0312-6.

Sborník článků : finské přírodní doplňky stravy. [Český Těšín] : Finclub, 2016. 96 stran .

SCHREIEROVÁ, Vanda. Handling a nošení dětí : s rozumem a láskou v hrsti : jak zacházet se svým miminkem a jak ho nosit. [Česko] : vydáno vlastním nákladem, 2018. 123 stran . ISBN 978-80-270-3491-8.

SIEGEL, Daniel J. Všímavý terapeut : vnitřní nazírání a nervová integrace - příručka pro klinickou praxi. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2018. xxx, 323 stran . ISBN 978-80-7500-308-9.

SLÁMA, Ondřej. Rady pro závěr života . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. 63 stran ;. Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-31-0.

SMIŘICKÝ, Zdeněk. 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice . Dřevohostice : Sbor dobrovolných hasičů, 2014. 168 stran . ISBN 978-80-270-0047-0.

SOFKOVÁ, Tereza. Somatodiagnostika u žen v kontextu redukční intervence . 1. vydání. Olomouc : Powerprint, 2016. 103 stran . Monografie. ISBN 978-80-87994-86-3.

SPINNEY, Laura. Bledý jezdec : španělská chřipka roku 1918 a jak změnila svět. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 427 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-687-0.

STROUHAL, Eugen. Lékařství starých Egypťanů. II,. Vnitřní lékařství . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 374 stran . Historie. ISBN 978-80-200-2689-7.

STRUNZ, Ulrich. Krev : tajemství našeho „tekutého orgánu". Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 264 stran, 7 nečíslovaných stran . Esence. ISBN 978-80-7549-402-3.

ŠNAJDROVÁ, Lenka. Psychoterapie našich prababiček . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 183 stran ;. ISBN 978-80-262-1329-1.

TAUBES, Gary. Doba jedová 9. Cukr : diabetes, rakovina, demence, obezita . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 410 stran ;. ISBN 978-80-7553-342-5.

UPADHYAYA, Umesh Kumar. Ajurvéda, aneb, Věda o životě . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 236 stran . ISBN 978-80-7584-030-1.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XVI . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 205 stran . ISBN 978-80-7553-529-0.

ZEZULKA, Josef. Zezulka's biotronics . Praha : Tomáš Pfeiffer, 2015. 130 stran ;. ISBN 978-80-85238-37-2.

ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Interna pro bakalářské a magisterské obory . 1. vydání. Praha : Current Media, [2017]. 487 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-23-3.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Anthropoid - němá svědectví. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ, [2017]. 42 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7278-719-7.

BREXIT, IMIGRACE, FINANČNÍ RIZIKA: ZVLÁDNE EU SVÉ KRIZE? (SEMINÁŘ). Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře .. : Brno, 11. listopadu 2016. 1. vydání. Praha : Newton College, a.s., 2016. 110 stran . ISBN 978-80-87764-07-7.

EVROPSKÁ UNIE V NOVÝCH PODMÍNKÁCH: KAM SMĚŘUJE JEJÍ VÝVOJ? (KONFERENCE). Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?. souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference : Newton College, a.s., Brno, 7. dubna 2017. 1. vydání. Praha : Newton College, a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2017. 109 stran ;. ISBN 978-80-87764-08-4.

FIALA, Petr. Vraťme politice smysl! : rozhovory s Jiřím Hanušem. Brno : Pravý břeh : Barrister & Principal Publishing, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7485-136-0.

GUEVARA, Juan Martin. Můj bratr Che . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-084-0.

JANDEČKOVÁ, Václava. Falešné hranice : akce "Kámen" : oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951. Vydání první. Praha : Argo, 2018. 558 stran . ISBN 978-80-257-2408-8.

KLAUS, Václav. Europe all inclusive : a brief guide to understanding the current migration crisis. Prague : Václav Klaus Institute, 2017. 85 stran . ISBN 978-80-7542-031-2.

KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni : ve službách císaře, národa a politické strany. Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. 303 stran . České moderní dějiny ; 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

KLOBOUČKOVÁ, Sylvie. Enhancing beneficial ownership transparency . Praha : Transparency International - Česká republika, o.p.s., 2017. 100 stran . ISBN 978-80-87123-29-4.

KOUDELKA, Zdeněk. Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 73 stran ;. Monografie. ISBN 978-80-7418-264-8.

KUBELKOVÁ, Radka. Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou : vývoj spolupráce londýnského a moskevského exilu - od československo-sovětské smlouvy k přijetí Košického vládního programu. První vydání. Praha : Epocha, 2017. 273 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-074-1.

LIŠKA, Vladimír. Prezidenti . Praha : XYZ, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-7505-876-8.

MACKOVÁ, Marie. Finanční stráž v Čechách 1842-1918 . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 280 stran . ISBN 978-80-7560-033-2.

MEYEROWITZ, Seth. Ztracený letec . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 288 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1803-0.

MOTL, Stanislav. Peklo pod španělským nebem : Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939. První vydání. V Praze : Rybka Publishers, 2017. 388 stran . ISBN 978-80-87950-47-0.

NĚMEC, Václav. Hradní pan Brouček a jiná monstra . 1. vydání. Praha : 65. pole, 2017. 188 stran . ISBN 978-80-87506-93-6.

NOVÁK, David. Odpovědné veřejné zadávání : metodika. 1. vydání. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-7421-134-8.

Osudy odvážných. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha (VHÚ), [2017]. 188 stran . ISBN 978-80-7278-718-0.

POLČÁK, Radim. Právní problémy kybernetické bezpečnosti . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 stran ;. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 576. Řada teoretická. Scientia = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 576. Scientia. ISBN 978-80-210-8426-1.

Premiéři v rukách poradců, aneb, Kdo komu vládne . V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU s.r.o., 2017. 247 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1301-4.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Živé duše : sbírka politicky nekorektních textů. Vydání první. [Praha] : Procházka Publishing, [2017]. 130 stran ;. ISBN 978-80-906555-1-5.

Rezort obrany svým lidem : informační materiál Ministerstva obrany, Armády České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2016]. 67 stran . ISBN 978-80-7278-694-7.

ŘEHKA, Karel. Informační válka . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 218 stran . XXI. století ; sv. 46. ISBN 978-80-200-2770-2.

SÁNCHEZ, Juan Reinaldo. Skrytý život Fidela Castra : výbušné svědectví jeho osobního strážce. V Brně : Jota, 2017. 263 stran ;. Literatura faktu.,. ISBN 978-80-7565-242-3.

SPURNÝ, Jaroslav. Nepohodlný agent : rozhovor s Karlem Randákem o mafiánech, špionech a politicích. Vydání první. Praha : Paseka, 2018. 230 stran . ISBN 978-80-7432-896-1.

Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 55 stran . ISBN 978-80-7278-705-0.

Šedesát let historie 21. základny taktického letectva "Zvolenské" Čáslav. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2017]. 43 stran . ISBN 978-80-7278-717-3.

ŠTENCLOVÁ, Miroslava. 15. ženijní pluk "Generála Karla Husárka" . 2. aktualizované vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha, 2017. 50 stran . ISBN 978-80-7278-713-5.

TOPOLÁNEK, Mirek. Hlavně se neposrat, aneb, Jak myslel, tak řekl; jak řekl, tak udělal . Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 512 stran . ISBN 978-80-7549-044-5.

VÁCHA, Dalibor. Srdce tak bohaté na život : Rudolf Medek a jeho doba (1890-1940). První vydání. Praha : Epocha, 2017. 445 stran . Traumata války ; svazek 7. ISBN 978-80-7557-089-5.

Vzpomínky jednoho Francouze na válku (1944-1945) v Československu . Dřevohostice : Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice, 2015. 104 stran . ISBN 978-80-260-9346-6.

^ nahoru ^


16. Právo

Bytové spoluvlastnictví a SVJ : příručka pramenů. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 32 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-11-7.

ČESKO. Zákon o obchodních korporacích : zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2014. 112 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-00-1.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Děsivý červenec 1950 . 1. vydání. Praha : Klub dr. Milady Horákové : Nakladatelství Eva - Milan Nevole, 2018. 388 stran .

HOLÁ, Lenka. Mimosoudní metody řešení sporů : vysokoškolská učebnice. Vydání první. Praha : Leges, 2017. 166 stran ;. Student. ISBN 978-80-7502-246-2.

JANOTOVÁ, Magda. Mediace . Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. 152 s. Právo a management. ISBN 978-80-87974-07-0.

JOUZA, Ladislav. Pracovní právo v kostce . Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 40 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-13-1.

KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky . 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Leges, 2018. 375 stran . Teoretik. ISBN 978-80-7502-126-7.

VAŇURA, Miroslav. Legendy kriminalistiky : pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů divokých 90. let. 1. vydání. V Praze : XYZ, 2018. 252 stran . ISBN 978-80-7505-902-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

DUCKWORTH, Angela. Houževnatost : síla vytrvalosti a vášně. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2017. 343 stran . Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-021-7.

HAVENER, Thorsten. Rozmysli si, co chceš : svoboda myšlení. První vydání. Bratislava : Timy Partners, 2017. 195 stran . ISBN 978-80-8199-004-5.

HETRU, Emmanuel. Verbal and numerical reasoning MCQ : for the European Institutions' competitions : methodology and 160 questions with answers. Villeneuve d'Ascq ; Bruxelles : Orseu, 2005. 277 stran ;.

CHURTON, Tobias. Aleister Crowley : šelma v Berlíně : umění, sex a magie ve výmarském Německu. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 435 stran, 16 stran nečíslovaných příloh . ISBN 978-80-7511-335-1.

KAPLAN, Connie Cockrell. Snář pro ženy . Praha : Dobrovský s.r.o., 2018. 274 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-718-1.

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, Iva. Emoce : regulace a vývoj v průběhu života : funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulurní souvislosti, měření emocí. Vydání 1. Praha : Grada, 2018. 237 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5128-3.

PORTMANN, Rosemarie. 99 her pro trénink mozku u seniorů . Vydání první. Praha : Portál, 2018. 108 stran . ISBN 978-80-262-1297-3.

RÜSCHEMEYER, Georg. Kniha optických klamů . Praha : Dobrovský, s.r.o., 2017. 207 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-820-1.

SEKERKOVÁ, Lucia. Ženy predávajúce nádej . Vydání první. Praha : PositiF, 2017. 127, 86 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87407-23-3.

SCHIFF, Stacy. Čarodějnice : Salem, 1692. Praha : Dobrovský, s.r.o., 2017. 361 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-462-3.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě : jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. První vydání. Praha : Grada, 2018. 158 stran ;. ISBN 978-80-271-0512-0.

VÍTŮV, Dana. Donaha s anděly, aneb, Cesta k sobě . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2018. 108 stran ;. ISBN 978-80-7490-188-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALLENDER, Dan. Léčba zraněného srdce : bolest ze sexuálního zneužití a naděje na proměnu. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 281 stran ;. ISBN 978-80-7553-518-4.

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 247 stran ;. ISBN 978-80-7553-492-7.

BÁRTÍK, František. Nad krajinou slz a radiace . [Praha] : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2017. 101 stran . ISBN 978-80-86621-36-4.

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic 2015 : time series and graphs. Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, Department for Economic Affairs, 2016. 53 stran ;. ISBN 978-80-7421-129-4.

BITTMANNOVÁ, Lenka. A na mě nikdo nemá čas : jak se cítí a jak to vidí sourozenci lidí (nejen) s autismem. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2018. 79 stran . ISBN 978-80-88163-60-2.

COLE, Edwin Louis. Být opravdovým mužem : průvodce přežitím rodiny : pracovní sešit. Albrechtice : Křesťanský život, [2017]. 107 stran ;. ISBN 978-80-7112-196-1.

GREGOR, Miloš. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! . 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-264-1805-4.

KALÁBOVÁ, Martina. Rady ošetřovatelské . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. 75 stran . Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-17-4.

KALÁBOVÁ, Martina. Rady pro komunikaci . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2017. 75 stran . Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-19-8.

KOCMAN, David. Prostupné bydlení : evaluace. Vydání první. Praha : Agentura pro sociální začleňování, 2016. 130 stran ;. ISBN 978-80-7440-153-4.

KOUDELKA, Zdeněk. Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2017. 19 stran ;. ISBN 978-80-7418-275-4.

LENGYEL, Olga. Pět komínů : příběh z Auschwitz. Třetí vydání. Dolní Kounice : Ergo Brauner, s.r.o., 2017. 408 stran . ISBN 978-80-87864-89-0.

LORENZ, Zbyšek. Pád . Vydání: 1. Praha : Beletris, 2017. 187 stran . Verity ; svazek 5. ISBN 978-80-7520-094-5.

NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem. První vydání. Praha : Grada, 2018. 189 stran . ISBN 978-80-271-0716-2.

ŘIHÁK, Hynek. Svět brněnských svépomocných a charitativních spolků divokého kapitalismu : příspěvky k dějinám divokého kapitalismu počtvrté. Brno : Institut Eugena von Böhm-Bawerka : Bawerk.eu, 2017. 48 stran ;. ISBN 978-80-270-1552-8.

SIEBEROVÁ, Jana. Naděje na konci cesty : další příběhy hospice Duha. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 186 stran ;. ISBN 978-80-7553-531-3.

TENENBOM, Tuvia. Všechny jejich lži : mimořádně vtipná i alarmující zpráva o Americe. Vydání první. Praha : Zeď, 2017. 359 stran . ISBN 978-80-906593-3-9.

WEST, Robert. Modely závislosti . 1. vydání v českém jazyce. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2016]. 131 stran . Monografie ; 28. ISBN 978-80-7440-157-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BARTOŠOVSKÁ, Gabriela. Recepty dětem : vařte pro děti tak, aby chutnalo i vám. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 162 stran . ISBN 978-80-264-1740-8.

HAMPTON, Dan. Charles Lindbergh : transatlantický let. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 303 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1744-6.

HASELHUHN, Ralf. Fotovoltaické systémy : energetická příručka : pro elektrikáře, techniky, instalatéry, projektanty, architekty, inženýry, energetiky, manažery, stavitele, studenty, učitele, ostatní odborné a profesní soukromé nebo veřejné instituce a zájemce o fotovoltaický obor a energetickou nezávislost. 1. české vydání, rev. 1. Plzeň : Česká fotovoltaická asociace, 2017. 829 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-906281-5-1.

KENT, David J. Tesla : génius, který zkrotil elektřinu. První vydání. V Brně : Jota, 2017. 248 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-238-6.

MAGNUSSON, Margareta. Životní úklid : do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete. První vydání. Praha : Alferia, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-271-0877-0.

NELHÜBEL, Jan. Atlas trolejbusů 2016 : provoz trolejbusů na území Česka, Slovenska a Pobaltí : přehled provozovaných typů vozidel : statistika. 1. vydání. Ostrava : Pro trolejbusy, z.s., 2016. 156 stran . ISBN 978-80-260-9435-7.

RUNDUSOVÁ, Kamila Kamu. Nejbarevnější kuchařka . 1. vydání. Praha : Došel karamel, 2017. 434 stran . ISBN 978-80-270-2377-6.

SCHLEICH, Jennifer. Stylové svetry : pohodlné "oversize" kabátky, ponča a další pletené vychytávky pro každé roční období. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 96 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-306-4.

SOBOTKA, Richard. Jan Kantorek - továrna na kůže : historie koželužství v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. [Ostrava] : Žár, 2018. 70 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7590-002-9.

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla. Receptíky pro kuchtíky : hurá za dobrodružstvím. 1. vydání. V Brně : CPress, 2018. 60 stran . ISBN 978-80-264-1799-6.

ŠUMAN-HREBLAY, Marián. Encyklopedie automobilů : české a slovenské osobní automobily od r. 1815 do současnosti. 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 272 stran . Autosalon. ISBN 978-80-264-1852-8.

Tatra v archivní dokumentaci : průvodce historií a dokumentací automobilů Tatra = Tatra in archive documentation : guide through history and documentation of Tatra automobiles : 1947-1997. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Brno : MS Press, [2017]. 4 svazky (179, 184-792, 796-1380, 1384-2015 stran) . AutoAlbumArchiv. ISBN 978-80-87191-02-6.

THERY, Éléonore. It girl : průvodce rebelky od jara do zimy. Vydání první. Praha : Euromedia, 2018. 184 stran . Yoli. ISBN 978-80-7549-268-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

COHEN, Joel H. Jak prohrát maraton : průvodce začátečníka v 26,2 kapitolách. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 181 stran . ISBN 978-80-204-4420-2.

DIACONT, Kerstin. Horsemanship Training . 1. Auflage. Stuttgart : Müller Rüschlikon Verlag, 2016. 95 stran . Die Reitschule. ISBN 978-3-275-02058-4.

MAJASKI, Christina. Nezávislá a neoficiální velká kniha Robloxu : kompletní příručka stavitele her. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 157 stran . ISBN 978-80-251-4904-1.

MARKGRAF, Annika. Zirkus Lektionen mit Spaß und System . 1. Auflage. Stuttgart : Müller Rüschlikon Verlag, 2016. 175 stran . ISBN 978-3-275-02057-7.

MODELL, Stephanie. Průvodce spokojeným dětským spánkem : praktické rady pro správné spací návyky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 143 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-416-0.

PODZEMSKÁ, Petra. Na výletě v přírodě - zima . Praha : IV - Nakladatelství s.r.o., 2017. 44 stran . ISBN 978-80-270-1438-5.

PRÜCKNER, František. Skvosty československé fotbalové historie . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 310 stran . ISBN 978-80-7376-480-7.

Rubik's® hlavolamy : 101 hlavolamů pro vaše mozkové závity. První vydání. V Praze : Egmont Publishing, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-252-4043-4.

SEDLÁČKOVÁ, Jaruška. Jóga do batůžku . Praha : Lali jóga, 2017. 69 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88024-10-1.

SHARAPOVA, Maria. Nezastavitelná : autobiografie. Vydání první. V Brně : Jota, 2018. 286 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-269-0.

SCHÖN, Britta. Fit für die A-Dressur . 1. Auflage. Stuttgart : Müller Rüschlikon Verlag, 2016. 95 stran . Die Reitschule. ISBN 978-3-275-02059-1.

SMUTNÝ, Roman. Gabriela Koukalová : miss biatlon. Praha : XYZ, 2017. 141 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-851-5.

SÜLZLE, Eva Maria. Gesunder Pferderücken : systematische Übungen und Trainingstipps für jeden Tag. Schwarzenbek : Cadmos, [2016]. 127 stran . ISBN 978-3-8404-1067-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BADE, Patrick. Gustav Klimt doma . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 175 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5946-8.

BÁRTA, Patrick. Čištění kovů . Vydání první. Brno : Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2016]. 112 stran . ISBN 978-80-87896-37-2.

CASTELLUM RESURRECTIONIS (KONFERENCE). Castellum ressurectionis = Zámek opět vzkříšený : sborník odborné konference 13.-14.10.2015. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2016. 184 stran . Knihovnička Holešovska ; 32 svazek. ISBN 978-80-270-3408-6.

DIVÍN, Josef. Josef Divín : foukané sklo a skleněné obrazy 2010-2016. [Valašské Meziříčí] : [J. Divín], 2016. 52 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-0840-7.

FREUND, Amanda Evanston. Papírové květiny : vyrob si za den : 15 rychlých a zábavných návodů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0474-1.

HAMPELOVÁ, Milena. Chaloupky malované křížkem . Vydání první. Trutnov : Milena Hampelová, 2017. 51 stran . ISBN 978-80-904375-2-4.

HRUBÝ, Karel Otto. Karel Otto Hrubý : fotograf, pedagog, teoretik. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal Publishing, z.ú. : Dům umění města Brna, příspěvková organizace : Moravská galerie v Brně, 2017. 302 stran . ISBN 978-80-7009-183-8.

KARFÍK, Vladimír. Architekt Vladimír Karfík vypráví . Praha : Národní technické muzeum, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-7037-301-9.

KEPPLINGER, Helmut. Kepplingers Mikrokosmos . Weitra : Bibliothek der Provinz, [2017]. 106 stran . ISBN 978-3-99028-630-2.

KLEIN, Zach. Cabin porn : chaty na konci světa. První vydání. Praha : Grada, 2017. 317 stran . ISBN 978-80-271-0565-6.

KOLESÁR, Zdeno. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-7454-647-1.

KUDWEIS, Miloš. Numismatika a notafilie : základy sběratelství zájmových předmětů pro začátečníky. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 264 stran . ISBN 978-80-266-1207-0.

LEHMANNOVÁ, Martina. Dílo a jeho předobraz : 120 let Moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., [2017]. 316 stran . ISBN 978-80-907092-0-1.

MÜLLER, Josef. Josef Müller . Vydání první. České Budějovice : pro Dům gobelínů v Jindřichově Hradci vydala Galerie Procházka s.r.o., 2017. 179 stran . Malé monografie ; svazek 4. ISBN 978-80-905212-4-7.

OLMER, Matěj. Matěj Olmer : oslepení : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 9.8.-31.8.2017. Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2017. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906550-0-3.

Otrokovice - Společenský dům : kulturní památka. Otrokovice : Město Otrokovice, 2015. 1 složený list .

PEČUJEME O PAMÁTKY: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE NEZISKOVÝCH A DOBROVOLNICKÝCH ORGANIZACÍ (SEMINÁŘ). Pečujeme o památky : příklady dobré praxe neziskových a dobrovolnických organizací : sborník referátů přednesených na semináři, příspěvků dodaných v písemné podobě a souvisejících dokumentů, 15. června 2017, Květná zahrada v Kroměříží, přednáškový sál. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Kroměříži, 2017. 57 stran . ISBN 978-80-87231-51-7.

PLACHT, Otto. Otto Placht : Sol Silvestre : Topičův salón .., 4.12.2017-5.1.2018. Praha : Galerie Dolmen, 2017. 54 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-54-2.

SCHRÜFER, Margarete. Rafinovaně skládaný papír : chytré nápady ve 3D. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 63 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0456-7.

SOLAŘ, Miloš. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století . 1. vydání. Brno : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně, 2015. 95 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 64. ISBN 978-80-7480-036-8.

STASEK, Paul. Zeichnungen . Brühl : Art Atelier Stasek, 2015. přibližně 84 stran . ISBN 978-3-00-048255-7.

SVOBODA, Václav. Hrad Hartenštejn . Bochov : Město Bochov, 2017. 39 stran . ISBN 978-80-270-2035-5.

ŠKAPA, Michal. Analfabet . Praha : Trafo Gallery, [2017]. 107 stran . ISBN 978-80-906811-0-1.

TUČKOVÁ, Michaela. Pamětní místa na komunistický režim . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran . Prostory společné paměti 60. ISBN 978-80-270-2049-2.

VANČURA, Čestmír. (Ne)stálá výstava nonsens inspirací . První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-2-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

FIDLEROVÁ, Dagmar. Hra jako prostředek reedukace zraku v mateřské škole . [Pardubice] : [nakladatel není známý], [2015]. 91, 6 stran . ISBN 978-80-260-9209-4.

KOTLÁN, Pavel. Studijní předpoklady a základy logiky : učebnice : příprava na OSP a TSP. 1. díl . 12. přepracované a aktualizované vydání. Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2018. 207 stran . ISBN 978-80-86572-80-2.

PORTMANN, Rosemarie. 100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí : u dětí od 8 do 12 let. Vydání první. Praha : Portál, 2018. 127 stran ;. ISBN 978-80-262-1296-6.

SŠ-COPT Uherský Brod : almanach 1957-2017 : 60 let Střední školy - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod. Uherský Brod : Q studio s.r.o. ve spolupráci se SŠ-COPT Uherský Brod, 2017. 99 stran .

ZACHAROVÁ, Jarmila. Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918-1939 . 1. vydanie. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. 196 stran . Vedecké monografie. ISBN 978-80-554-0906-1.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

PAGÁČ, Marek. Učebnice SolidWorks . 1. vydání. V Brně : Vydavatelství Nová média, s.r.o., [2017]. 374 stran . ISBN 978-80-270-0918-3.

PELÁNEK, Radek. Želví grafika : exkurze do programování, geometrie a umění. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2018. 78 stran . ISBN 978-80-251-4905-8.

ÚŠELA, Jan. Securita : chci vědět víc. [Praha] : Economia, a.s. pro O2 Czech Republic a.s, 2017. 72 stran . ISBN 978-80-85378-46-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

100 nejkrásnějších zahradních projektů : ukázky zahrad od renomovaných zahradních architektů. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 254 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-408-5.

DEPPE, Carol. Tao zeleninové zahrady : pěstování rajčat, listové zeleniny, hrachu, fazolí, dýní, radosti a klidu. V Praze : DharmaGaia, 2018. 239 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7436-078-7.

VAN GESTEL-VAN DER SCHEL, Nanda. Die Liebe der Pferde : voneinander lernen, füreinander da sein. Schwarzenbek : Cadmos, [2016]. 159 stran . ISBN 978-3-8404-1066-6.

VANĚK, Tomáš. Fytoremediace a možnosti její aplikace . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 23 stran . Pro všední den 64. ISBN 978-80-270-2248-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně