Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2018

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Příběhy domů slavných i zapomenutých . První vydání. Praha : Brána, 2017. 311 stran . ISBN 978-80-7584-004-2.

NEJEDLÝ, Jan. Po práci legraci II : lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 200 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-0699-7.

Svobodná a divoká 90. léta : příběhy z doby, kdy bylo možné téměř vše. Vydání první. Praha : Radioservis, 2017. 167 stran . ISBN 978-80-87530-15-3.

ŠŤASTNÁ, Renáta. Vzpomínkomat : kniha, kterou si můžete dotvořit sami ze svých vzpomínek. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 334 stran . ISBN 978-80-265-0695-9.

ZOBAČOVÁ, Hana. Obrázkovník pro nácvik správného chování. Etiketa . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2017. 47 stran . ISBN 978-80-88163-86-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Houby : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5861-4.

KOMÁREK, Stanislav. Stručné dějiny biologie . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-200-2737-5.

KYSELKA, Jan. Evropsky významné lokality v CHKO České středohoří . 2. upravené vydání. [Litoměřice] : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, 2016. 36 stran . ISBN 978-80-88076-36-0.

Líska : diář 2017/2018. 5. edice. Vsetín : Líska, z.s., 2017. 94 stran . Oříšek.

MLEJNKOVÁ, Hana. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy . Vydání první. Praha ; Brno : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2016. 263 stran . ISBN 978-80-87402-52-8.

Průzkumník přírody . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2011. 256 s. Universum. ISBN 978-80-242-2985-0.

Ptáci : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 216 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5862-1.

SAMOJLIK, Tomasz. Podívej! Příroda . Ostrava: Bookmedia, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-88213-07-9.

Stromy : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5859-1.

Zvláště chráněné druhy živočichů Olomouckého kraje . 1. vydání. Olomouc : Olomoucký kraj, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-87982-50-1.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BESLEY, Adrian. Monty Python's flying circus : skryté poklady. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 96 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-256-2157-8.

ENGELOVÁ, Lída. Sto růží v bidetu : průvodce humornými vzpomínkami jedné z prvních českých režisérek po padesáti letech jejího života v divadle, v rozhlase a na divadelních cestách od Londýna po Sankt Petěrburg. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7252-703-8.

KARS, Ota. Jmenuju se Tomáš . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 136 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4632-9.

POLÁK, Jiří. Kluk ze Žižkova : Jiří Krampol jak ho znáte i neznáte. Praha : Olympia, 2017. 186 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-482-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BANYÁR, Milan. Značka a logo : vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu. 1. vydanie. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 300 stran . ISBN 978-80-7454-681-5.

ČESKO. Daňové zákony 2017. 1. vydání. Ostrava : Sagit, 2017. 352 stran ;. ISBN 978-80-7488-195-4.

DUFKOVÁ, Ivana. Hodnocení rizik podvodů a jejich možná prevence : se zaměřením na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. [Praha] : Transparency International - Česká republika, 2016. 34 stran . ISBN 978-80-87123-28-7.

HÁLEK, Vítězslav. Management a marketing . První vydání. Hradec Králové : Vítězslav Hálek, 2017. 293 stran . ISBN 978-80-270-2439-1.

CHROMJAKOVÁ, Felicita. Projektování výrobních procesů pro Průmysl 4.0 . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 105 stran . ISBN 978-80-7454-680-8.

INNES, James. Pracovní pohovor : jak se připravit a vést váš nejlepší pohovor v životě. Praha : Dobrovský, 2017. 374 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-717-4.

KMENTA, Jaroslav. Boss Babiš . Vydání první. Nymburk : JKM - Jaroslav Kmenta, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-87569-32-0.

KOUT, Petr. Daně a nemovitosti : (koupě a prodej). Desáté, aktualizované vydání. [Praha] : Asociace realitních kanceláří České republiky, 2015. 37 stran ;. ISBN 978-80-905736-1-1.

KOZUBÍKOVÁ, Ludmila. Významné atributy podnikatelské orientace v segmentu malých a středních podniků . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 244 stran ;. ISBN 978-80-7454-679-2.

KRAMOLIŠ, Jan. Design management ve firmách v České republice . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 194 stran . ISBN 978-80-7454-678-5.

KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. 1. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3.

Národní dotační zdroje : příležitosti a možnosti pro města a obce. 1. vydání. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2016. 158 stran ;. ISBN 978-80-906042-7-8.

NOVOSÁK, Jiří. Determinanty prostorové alokace výdajů kohezní politiky Evropské unie v kontextu hodnocení územních dopadů . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 136 stran . ISBN 978-80-7454-676-1.

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zásadní novela katalogu prací od 1.1.2018 : zaměstnanci státu, zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 4.12.2017. Ostrava : Sagit, 2017. 224 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo: 1232. ISBN 978-80-7488-264-7.

PRINCE, Cathryn J. Smrt na Baltu : zkáza lodi Wilhelm Gustloff. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 256 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1706-4.

Rozpočet a financování 2018 : novelizovaná rozpočtová pravidla : velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě : obce : kraje : hl. město Praha : organizační složky státu : příspěvkové organizace : svazky obcí : redakční uzávěrka 1. 2. 2018. Ostrava : Sagit, 2018. 335 stran ;. ÚZ : Úplné znění ; číslo 1251. ISBN 978-80-7488-284-5.

ŘIHÁK, Hynek. Poznámky k ekonomické kalkulaci a frakční bankovnictví jako podvod . Brno : Institut Eugena von Böhm-Bawerka : Bawerk.eu, 2016. 39 stran ;. ISBN 978-80-270-1126-1.

ŠULA, Tomáš. Ambientní média v reklamě : význam designu při tvorbě ambientních médií. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 137 stran . ISBN 978-80-7454-682-2.

TŘÍSKA, Dušan. Ekonomie jako osud . Praha : Institut Václava Klause, 2016. 247 stran . Publikace, č. 28/2016. ISBN 978-80-7542-017-6.

VAŠEK, Libor. Účetnictví - výkaznictví : vybrané oblasti IFRS. 1. vydání. Praha : Institut certifikace účetních, a.s., [2016]. 200 stran . Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice. ISBN 978-80-87985-09-0.

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993-2015 . 1. vydání. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7421-130-0.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AMBROS, Pavel. Křesťanský Východ a Západ: inkulturace a interkulturace : příspěvek k současné recepci tradic v české teologii. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 318 stran . Moderní česká teologie. ISBN 978-80-7325-438-4.

FABIAN, Frank. Tajný příběh spasitele . V Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2017. 224 stran ;. ISBN 978-80-87624-53-1.

FERRERO, Bruno. Hostina pro duši . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 87 stran . ISBN 978-80-262-1254-6.

HOLUB, Tomáš. Biskup na snowboardu . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 123 stran . Rozhovory. ISBN 978-80-7429-906-3.

KALIŠ, Radomír. Kapitoly z dějin farnosti Slušovice . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-88143-12-3.

KOSTKA, Karel. Kdo jsme : obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 295 stran ;. Klokan. ISBN 978-80-7466-986-6.

PFEIFFER, Tomáš. Spacetime . Praha : Tomáš Pfeiffer - Dimenze 2+2 Praha, 2017. 38 stran . ISBN 978-80-85238-38-9.

SHORT, Tom. Pět klíčových otázek křesťanství . První vydání. Brno : Křesťanské sbory, 2016. 78 stran ;. ISBN 978-80-905970-2-0.

THOMAS, Jerry D. Ten, který přichází . Vydání druhé. Brno : Elisha Ministries, z.s., [2017]. 367 stran . ISBN 978-80-906267-0-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Cyrilometodějská stezka . [Česko] : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2016. 27 stran .

DAVID, Petr. Malý špalíček výletů. Za zvířaty nejen do zoo . Vydání první. Praha : S & D, 2017. 223 stran . Autem po Čechách, Moravě a Slezsku. ISBN 978-80-86899-75-6.

FIALOVÁ, Dana. Vltavské ostrovy v Praze = Vltava islands in Prague. Vyd. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2015. 111 s. ISBN 978-80-905642-2-0.

KENNEDY, Alena. Trvalé bydliště Klondike, aneb, Kde medvědi dávají dobrou noc . Brno : Outdooring.cz, 2012. 221 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-904361-9-0 (váz.).

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3264-8.

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . 2. vydání. [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3265-5.

MACEŠKA, Dušan. Na návštěvě u protinožců : Austrálie a Nový Zéland. Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2017. 203 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-270-3487-1.

MIZIELIŃSKA, Aleksandra. Pod zemí ; Pod vodou. První vydání. Brno : Host, 2017. 61, 45 stran . ISBN 978-80-7577-114-8.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. Druhá část,. Nejlepší rumunské silnice . Zlín : MotoRoute s.r.o., 2017. 116 stran . ISBN 978-80-904636-3-9.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. První část,. Pohoří Apuseni . Cluj-Napoca : Transylvania Quest, 2015. 208 stran . ISBN 978-80-904636-1-5.

OBŮRKOVÁ, Eva. Zimní výlety s dětmi . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 141 stran . Kam v České republice. ISBN 978-80-264-1724-8.

POSPÍŠIL, Jan. Třetí světadíl : zápisky stárnoucího batůžkáře. První vydání. Praha : Klika, 2017. 215 stran . ISBN 978-80-87373-77-4.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Úlohy ve výuce geografie . Vyd. 1. Praha : P3K, 2014. 95 s. ISBN 978-80-87343-46-3.

SEVERA, Michal. Východočeská panství na mapách : katalog výstavy : 9. a 11. června 2016, Státní oblastní archiv v Zámrsku. Zámrsk : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2016. 109 stran . ISBN 978-80-902709-7-8.

TŮMOVÁ, Jaroslava. Posázaví . Postupice : Posázaví o.p.s., 2016. 51 stran . ISBN 978-80-87684-31-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

50x ne : příběhy lidí, kteří se nebáli říct ne. Praha : Galerie Ne ve spolupráci s Budweiser Budvar, 2016. 295 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9707-5.

BAUER, Jan. Tajemné stránky českých dějin : od praotce Čecha po habsburská strašidla. Řitka : Čas, 2017. 237 stran . Český čas ; XX. svazek. ISBN 978-80-7475-211-7.

BEDŘICH, Martin. Po stopách baroka v Čechách 1648-1740 . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-262-1251-5.

BUBENÍČEK, Oldřich. Motowander Česko : motorkářský průvodce. Část 1.,. Severozápadní Čechy . [Zlín] : MotoRoute s.r.o. pro Motowander s.r.o., [2017]. 127 stran . ISBN 978-80-904636-7-7.

ČERNOTÍK, Josef. Od pazourku k nanotechnologiím : 449 křižovatek v dějinách lidstva. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 735 stran . ISBN 978-80-7553-398-2.

DNEBOSKÁ-ŠTRÉGLOVÁ, Olga. Dětský román . Druhé vydání. Dvůr Králové nad Labem : Město Dvůr Králové nad Labem, 2016. 96 stran . ISBN 978-80-903848-5-9.

GROŠ, Vladimír. Bartolomějské náměstí : původní zástavba a její obyvatelé. 1. vydání. Veselí nad Moravou : Veselské kulturní centrum, z.ú, 2016. 335 stran . ISBN 978-80-905663-6-1.

HRDLIČKA, Josef. Telč v průběhu staletí : katalog výstavy. V Telči : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2017. 152 stran . ISBN 978-80-906167-4-5.

KOMU PATŘÍ OMLUVA? (KONFERENCE). Komu patří omluva? : historická pravda o poválečných událostech : sborník přednášek ze stejnojmenné konference pořádané ve středu 25. května 2016 v Brně. 1. vydání. Brno : Občanský a odborný výbor Brno, z.s., 2016. 150 stran, 1 nečíslovaná strana obrazových příloh . ISBN 978-80-905850-2-7.

KRAMÁŘOVÁ, Věra. Nezaváté stopy : několik pohledů do galerie zajímavých osobností spjatých s Otrokovicemi ve 20. a 21. století. Vydání první. [Otrokovice] : Město Otrokovice, 2017. 183 stran . ISBN 978-80-270-3203-7.

LÁNÍK, Jaroslav. Léta do pole okovaná 1914-1918. Svazek II.,. 1915 - noví nepřátelé, nové výzvy . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 718 stran . ISBN 978-80-7278-715-9.

MAREK, Ivan. Hodonín . Vydání první. Hodonín : Město Hodonín, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-906169-1-2.

Městečko mých vzpomínek, aneb, Plkačky Leopolda Christa . 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87614-52-5.

NOVOTNÁ, Jitka. Stříbrný vítr : 15 rozhovorů se zajímavými muži. Vydání první. V Praze : Radioservis, 2017. 177 stran . ISBN 978-80-87530-87-0.

PÁNEK, Marek. Z minulosti Prštného . Vydání první. Zlín-Prštné : Marek Pánek, 2017. 79 stran . ISBN 978-80-270-2981-5.

PAPRČKA, Milan. Severní Plzeňsko z nebe = North Plzeň Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2018. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-05-3.

PAPRČKA, Milan. Tachovsko z nebe = Tachov Region from heaven = Die Region Tachov aus der Vogelperspektive. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-95-8.

PILÁT, Zdeněk. Od Derfle k Sadům : kapitoly z dějin obce. Vydání první. V Uherském Hradišti : SPLK, 2017. 250 stran . ISBN 978-80-903098-7-6.

Příběhy hrdinů 20. století II : paměť národa. 1. vydání. V Praze : Plus, 2017. 134 stran . ISBN 978-80-259-0746-7.

TRLICA, Miroslav. Francova Lhota : okres Vsetín, Zlínský kraj. První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-905656-5-4.

ZDENĚK, Martin. Pomezní loudové, aneb, Pomalé objetí české krásky . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 166 stran . ISBN 978-80-7490-181-2.

ZEMAN, Lubomír. Ostrov : Karlovarský kraj = Region Karlsbad. 2. dotisk 1. vydání z roku 2016. Ostrov : Město Ostrov, 2016. 23 stran . ISBN 978-80-270-0668-7.

^ nahoru ^


9. Hudba

ASSANTE, Ernesto. U2 : minulost, současnost, budoucnost. Praha : Dobrovský, 2017. 223 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-670-2.

BOHADLO, Stanislav. Musica sacra . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012. 160 s. ISBN 978-80-7405-175-3.

BOHADLO, Stanislav. Sporckovské "árie" jako obecná nota z Bon Repos a z Lázní Kuks : duchovní, životopisné, oslavné, propagační, lovecké, časové, čarodějnické, protijezuitské, protiprávnické, kramářské, dialogické a jiné písně na nápěvy Bon-Reposké, Hubertské, Zaječí, Holubí, Pfuj, Kalvárské, Řádu kříže aj. árií, písní a melodií. Vyd. 1. [Hradec Králové] : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7405-183-8.

HEJNOVÁ, Lenka. Česká klavírní sonatina v období klasicismu . Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2014. 225 s. ISBN 978-80-7405-357-3.

HOLOMÁČ, Josef. Fenomén Argema : kompletní ilustrovaná monografie. [Praha] : Marphol Media Production s.r.o., 2017. 287 stran . ISBN 978-80-270-2638-8.

KOUKAL, Petr. Problematika restaurování zvuku varhan . v Praze : Akademie múzických umění, [2017]. 103 stran . ISBN 978-80-906167-8-3.

KROUPOVÁ, Ludmila. Písňová tvorba Antonína Dvořáka : (analýza vybraných cyklů). Vyd. 1. Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7405-350-4.

LEJSKOVÁ, Věra. Franz Schubert v Jeseníku : historie soutěže pro klavírní dua. Druhé rozšířené vydání. Jeseník : Městská kulturní zařízení Jeseník, 2017. 165 stran .

MILDES, Miloš Rudolf. Bylo nebylo, aneb, Malá skvrna na trenýrkách východočeského undergroundu . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 332 stran . ISBN 978-80-7490-183-6.

SOUŠKOVÁ, Dana. Pavel Spongopaeus Jistebnický . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013. 126 s. ISBN 978-80-7405-326-9.

STAŇKOVÁ, Jaroslava. Déodat de Sévérac a jeho klavírní miniatury . Vydání první. Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015. 143 stran. ISBN 978-80-7405-383-2.

SVÍTIVÝ, Eduard. Punk not dead . 3. vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2018. 195 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-192-8.

ŠPAČEK, Petr. Reflexe faustovské problematiky ve vokální tvorbě 19. století se zvláštním zřetelem k opeře Mefistofele Arriga Boita . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2013. 192 s. ;. ISBN 978-80-7405-306-1.

VOZAR, Martin. 50 hudebních kvízů . [Česko] : Martin Vozar, 2014. 53 listů ve složce ;.

VOZAR, Martin. Soubor hudebních příkladů . [Česko] : Martin Vozar, [2014]. 45 listů ve složce ;.

VOZAR, Martin. Soubor hudebních her 2 . [Česko] : Martin Vozar, [2014]. 45 listů ve složce ;.

VOZAR, Martin. Soubor hudebních her . [Česko] : Martin Vozar, [2014]. 40 listů ve složce ;.

VOZAR, Martin. Soubor hudebních doplňovaček . [Česko] : Martin Vozar, [2014]. 60 listů ve složce ;.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

"Vykoupeni z mlh a chaosu.." : brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. První vydání. Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. 349 stran . ISBN 978-80-7051-227-2.

BROŽ, František. Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury . 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 118 stran . ISBN 978-80-253-3386-0.

ČEŇKOVÁ, Jana. Nejlepší knihy dětem : výběr z českých knih pro děti a mládež 2016/2017. V Praze : Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s Českou sekcí IBBY, 2017. 31 stran . ISBN 978-80-905680-9-9.

ČIŽMÁROVÁ, Libuše. Jak se jmenuje naše vlast . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. 23 stran . Pro všední den 54. ISBN 978-80-270-0966-4.

DUFKA, Jiří. O cestách a putováních : cestopisy z historických fondů MZK. 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 124 stran . ISBN 978-80-7051-224-1.

FLEER, Sarah. Německá gramatika : rychlostí blesku : úroveň A1-B2. První vydání. Praha : Grada, 2018. 174 stran . ISBN 978-80-271-0488-8.

GODWIN, Joscelyn. Tajemství sedmi samohlásek : v teorii a praxi. První vydání. Praha : Malvern, 2017. 86 stran ;. ISBN 978-80-7530-102-4.

IREINOVÁ, Martina. Nářečí dříve a nyní : Český jazykový atlas. Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2015. 15 stran . Věda kolem nás ; 37. Pro všední den. ISBN 978-80-88211-00-6.

IREINOVÁ, Martina. Slovník nářečí českého jazyka . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. 19 stran . Pro všední den 48. ISBN 978-80-270-0125-5.

Jen tato jizva zůstala.. : sborník k 70. výročí úmrtí Karla Dvořáčka. Vydání tohoto souboru první (bibliografie druhé, doplněné a opravené). Vyškov : Knihovna Karla Dvořáčka, 2015. 68 stran . Personální bibliografie ; sv. 4. ISBN 978-80-85063-19-6.

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2016. 239 stran ;. ISBN 978-80-86496-89-4.

NEUBAUER, Zdeněk. Do světa na zkušenou, čili, O cestách tam a zase zpátky : [malá rukověť k trilogii J.R.R. Tolkiena Hobit, Pán prstenů, Silmarillion & k (ne)pohádkám)]. Vyd. 1. Praha : Straky na vrbě, 2010. 107 s. Bard ; sv. 8. ISBN 978-80-87364-15-4.

POSLUŠNÁ, Lucie. Keška v galerii : malovaná angličtina pro děti i rodiče. V Praze : Národní galerie, 2017. 115 stran . ISBN 978-80-7035-653-1.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Vyznání . V Praze : Rybka Publishers, 2017. 671 stran ;. ISBN 978-80-87950-42-5.

VALA, Jaroslav. Literární výchova ve škole : vzpomínky, vize, zkušenosti. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 180 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-4481-9.

WALTHER, Lutz. Anglická gramatika : rychlostí blesku. První vydání. Praha : Grada, 2018. 175 stran . Velmi lehce. ISBN 978-80-271-0486-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

ČEJKA, Josef. Slovník bibliofila . 1. vydání. Praha : Spolek českých bibliofilů v Praze, 2016. 190 stran ;. Knihovna bibliofila ; svazek 1. ISBN 978-80-905599-5-0.

KLÁN, Petr. Čtyři složky : kniha vědeckého výzkumu. Vydání druhé, rozšířené. Holešov : Tigris, 2018. 166 stran . ISBN 978-80-7490-185-0.

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ. Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-7051-228-9.

Kulturní Hradec Králové : knihovna města Hradce Králové 1894-2012. 1. vyd. [Hradec Králové] : Knihovna města Hradce Králové, 2013. 157 s. ISBN 978-80-85059-47-2 (brož.).

MIKA, Jiří. Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem : sborník k 120. výročí. První vydání. V Kladně : Středočeská vědecká knihovna, 2017. 173 stran . ISBN 978-80-85191-53-0.

NEŘÍKEJTE NE MEZINÁRODNÍM PROJEKTŮM (KONFERENCE). Neříkejte NE mezinárodním projektům : sborník z konference = Do not Refuse International Projects : proceedings of the conference : sborník příspěvků ke stejnojmenné konferenci konané dne 9.11.2016 v Brně. 1. vydání. Brno : BIC Brno spol. s r.o., 2016. 70 stran . ISBN 978-80-906175-5-1.

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice = Direct public support for research and development in the Czech Republic : 2015. Praha : Český statistický úřad, 2016. 119 stran ;. Věda, IT. Věda, výzkum, inovace = Science IT. Science, research an innovation. ISBN 978-80-250-2750-9.

RŮŽIČKA, Oldřich. Cestovatel časem. Vynálezy . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 37 stran . ISBN 978-80-00-04911-3.

SAADOUNI, Štěpánka. České záhady : naše Akta X. Vydání 1. Bílovice : Černý Drak, 2017. 195 stran . Tajemné jsoucno. ISBN 978-80-906481-6-6.

SLÁMA, Bohumil. Manifest neomodernismu a nové víry . Brno : Atelier 89, 2017. 95 stran ;. ISBN 978-80-270-2716-3.

ŠLAJCHRT, Viktor. Obrazy Prahy : proměny metropole v pragensiích. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2017. 166 stran . Eseje ; 25. svazek. ISBN 978-80-7564-017-8.

ŠTICKÝ, Jiří. Elasticom . 1. vydání. Praha : Economia, a.s. pro O2 Czech Republic a.s., 2016. 74 stran . ISBN 978-80-85378-35-1.

^ nahoru ^


13. Matematika

DLAB, Vlastimil. Od aritmetiky k abstraktní algebře . Vydání první. Praha : vydali V. Dlab a J. Bečvář vlastním nákladem, 2016. 479 stran . ISBN 978-80-260-9838-6.

SOUSEDÍK, Prokop. Je matematika věda? : mezi formalismem a strukturalismem. Vydání 1. V Praze : Triton, 2017. 183 stran ;. ISBN 978-80-7553-511-5.

Učím se počítat : nakresli a setři = Učím sa počítať : nakresli a zotri. [Česko] : [nakladatel není známý], [2016?]. 16 stran . ISBN 978-80-87752-43-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

COLLINS, Simon. Úvod do kombinované antiretrovirové léčby . Praha : pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s. vydalo Centrum pro komunitní práci, 2016. 94 stran . ISBN 978-80-87809-39-6.

DOSTÁLOVÁ, Lucie. Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou . Olomouc : Solen, Medical education, [2016]. 101 stran . Meduca. ISBN 978-80-7471-172-5.

HANULÍK, Vladan. Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny : vznik a vývoj lázní Gräfenberg v 1. polovině 19. století. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 488 stran . Monographica. ISBN 978-80-7560-103-2.

HOBZOVÁ, Milada. Zástavy dechu ve spánku : diagnostika a možnosti léčby : jak léčit spánkovou apnoi?. 3., upravené vydání. Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. 19 stran . ISBN 978-80-7471-156-5.

KALÁBOVÁ, Martina. Rady k ošetřování stomií . Vydání první. [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. 90 stran . Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-11-2.

KOSEK, Jan. Nedieta . 1. vydání. [Česko] : [Jan Kosek], 2017. 99 stran . ISBN 978-80-270-3082-8.

KREISMAN, Jerold J. Nenávidím tě, neopouštěj mě! : zvládání hraniční poruchy osobnosti. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 255 stran ;. Spektrum ; 109. ISBN 978-80-262-1280-5.

LUDWIG, David. Máte stále hlad? . Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 439 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-236-2.

Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci . Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. 44 stran . Dobrá rada pro lékaře. ISBN 978-80-7471-161-9.

OBEŠLOVÁ, Miluše. Význam hlasové výchovy při nápravě mluvního hlasu . Vyd. 1. Hradec Králové : Tandem ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2014. 254 s. ISBN 978-80-86901-28-2.

Paliativní péče v kardiologii : racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7553-481-1.

PERLMUTTER, David. Posilovna pro mozek : neurověda osvícení. Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2012. 245 s. ;. ISBN 978-80-7359-312-4 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Obrázky z lázní : Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka = Bilder aus dem Bad : Luhačovice vor 100 Jahren durch die Linse von Bruner-Dvořák. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2017. 135 stran . Varia ; svazek 4. ISBN 978-80-87545-56-0.

PROKOPOVÁ, Anežka. Jak upravit domov člověka s demencí : příručka pro pečující. Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2017. 54 stran . ISBN 978-80-86541-62-4.

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity : závěrečná zpráva veřejné zakázky MPSV : publikace pro posudkovou službu sociálního zabezpečení. I. část. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. 202 stran . ISBN 978-80-7421-123-2.

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity : závěrečná zpráva veřejné zakázky MPSV : publikace pro posudkovou službu sociálního zabezpečení. II. část. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. 161 stran . ISBN 978-80-7421-124-9.

SCHREIEROVÁ, Vanda. Mámě : jak mít šťastné miminko a nepicnout se z toho všeho. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 167 stran . ISBN 978-80-264-1694-4.

STEHLÍKOVÁ, Petra. Epilepsie : základní informace o epilepsii. Vydání první. Praha : Společnost "E", 2016. 36 stran . ISBN 978-80-906432-1-5.

STRUSKOVÁ, Olga. Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z . Praha : XYZ, 2017. 262 stran . ISBN 978-80-7505-855-3.

TÓTHOVÁ-ŠIMČÁKOVÁ, Mária. Testujme a rozvíjejme svoje dítě . První vydání. Praha : Fortuna Libri, [2017]. 221 stran . ISBN 978-80-7546-129-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ALEKSÌJEVÌČ, Svjatlana Aljaksandraǔna. Válka nemá ženskou tvář . Druhé vydání. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2018. 332 stran ;. ISBN 978-80-7579-021-7.

BARTOŠOVÁ, Šárka. Meziválečná levice na Olomoucku . 1. brož. vyd. [Olomouc] : Olomoucké vzdělávací sdružení, 2012. 64 s. ;. ISBN 978-80-905406-0-6.

BIEDERMAN, Jan. 311 : příběhy sbírkových předmětů Vojenského historického ústavu Praha = stories behind collection items of the Military History Institute Prague. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2016]. 397 stran . ISBN 978-80-7278-672-5.

DÚBRAVČÍK, Jan. 60. výročí založení leteckého útvaru v Náměšti nad Oslavou : (1956-2016) : 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. 3., doplněné vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7278-682-4.

DÚBRAVČÍK, Jan. 60. výročí založení leteckého útvaru v Náměšti nad Oslavou : (1956-2016) : 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. 4., opravené a doplněné vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7278-697-8.

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-7421-122-5.

KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska . První vydání. Praha : Professional Publishing, 2017. 534 stran . ISBN 978-80-906594-9-0.

Malý lexikon obcí České republiky 2016 = Small lexicon of municipalities of the Czech Republic 2016. Praha : Český statistický úřad, [2016]. 252 stran . Vícetematické informace. Souhrnná data o České republice. ISBN 978-80-250-2731-8.

MAZOUROVÁ, Emilie. Dopisy za katrem : političtí vězni Staňkovického procesu. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2017. 60, xxiv stran ;. ISBN 978-80-7490-184-3.

Reflexe undergroundu . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 321 stran . ISBN 978-80-87912-55-3.

SZAJKÓ, Vojtěch. Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 366 stran . ISBN 978-80-7557-085-7.

TICHÁ, Veronika. Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje . Pardubice : Český statistický úřad, [2016]. 51 stran . Lidé a společnost. ISBN 978-80-250-2732-5.

V zákopech první světové války : (katalog k výstavě) = In the trenches of World War I : (exhibition catalogue). 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 171 stran . ISBN 978-80-7278-660-2.

Václav Klaus : stopy a odkaz pragmatika bez přívlastků. V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU s.r.o., 2016. 178 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1061-7.

VILÍMEK, Tomáš. "Všichni komunisté do uren!" : volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016. 354 stran ;. Česká společnost po roce 1945 ; svazek 12. ISBN 978-80-7285-198-0.

VOHLÍDALOVÁ, Marta. Sólo pro soprán: o ženách v české politice . Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Fórem 50%, o.p.s., 2016. 239 stran . ISBN 978-80-7330-293-1.

^ nahoru ^


16. Právo

BOWDEN, Mark. Zabít Pabla : lov na největšího psance světa. Bratislava : Aktuell, [2017]. 357 stran, 8 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-89873-07-4.

BRZOBOHATÝ, Robin. Aktuální otázky ochrany práv dětí : informování dětí o jejich právech. 1. vydání. Brno : Česko-britská o.p.s., 2017. 302 stran . ISBN 978-80-905598-3-7.

GÜRLICH, Richard. Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci . Druhé upravené vydání. Praha : Asociace realitních kanceláří České republiky, 2014. 89 stran ;. ISBN 978-80-905736-0-4.

CHLUP, Vladimír. Problém Západu . 1. vydání. Olomouc : Chlup.net, 2016. 128 stran ;. ISBN 978-80-903958-9-3.

KLAUS, Václav. Veta prezidenta Václava Klause . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 129 stran ;. Publikace ; č. 32/2017. ISBN 978-80-7542-025-1.

Společnost přátelská k dětem v obtížích . 1. vydání. Brno : Česko-britská o.p.s., 2016. 204 stran ;. ISBN 978-80-905598-2-0.

THAMM, Marianne. Alison : život nekončí : pravdivý příběh zázraků, naděje a vítězství nad lidskou brutalitou. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 259 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; svazek č. 18. ISBN 978-80-7553-457-6.

Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 155 stran ;. ISBN 978-80-7421-120-1.

VALLEJO, Virginia. Milovala jsem Pabla, nenáviděla Escobara . Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 405 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-3347-4.

ZÍTEK, Adam. Nájem pro bydlení a pro podnikání: právní stav ke dni 1.4.2016. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s. : European Business School SE, 2016. 28 stran ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-08-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

DELL, Christopher. Okultismus, čarodějnictví a magie : ilustrované dějiny. V Praze : Slovart, 2017. 399 stran . ISBN 978-80-7529-320-6.

FRANCIS-CHEUNG, Theresa. Jak najít nebe . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 317 stran ;. ISBN 978-80-7549-356-9.

HASEL, Kurt. Kouzlo pověry : ..a jak se od něho osvobodit. Vydání první. Orličky : Bohumil Jedlička, 2016. 142 stran ;. ISBN 978-80-906197-2-2.

CHADT, Karel. Psychologie trhu v obchodu a službách . [Praha] : Press21, [2017]. 100 stran . ISBN 978-80-905181-9-3.

KOSAČÍK, Tomáš. Promrhané dny : 86 400 vteřin každý den, které můžeš promarnit, nebo prožít. Vydání první. Ostrava : [Petr Kosačík], 2017. 217 stran . ISBN 978-80-270-2273-1.

MEYRINK, Gustav. Proměna krve . Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 126 stran ;. ISBN 978-80-7530-099-7.

RUBIN, Gretchen Craft. Projekt štěstí : rok splněných předsevzetí : štěstí je nakažlivé - nechejte se nakazit i vy. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2011. 328 s. ISBN 978-80-249-1522-7.

SHARMA, Robin S. Jak se stát mistrem svého života : sto klíčů k úspěšnému a smysluplnému životu. V Praze : Rybka Publishers, 2017. 231 stran ;. ISBN 978-80-87950-45-6.

TAN, Chade-Meng. Hledej ve svém nitru : nečekaná cesta k dosažení úspěchu, štěstí (a světového míru). Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 285 s. ISBN 978-80-242-4404-4.

TEUSCHEL, Peter. Tajemství předků : transgenerační přenos jako výzva a šance. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 238 stran . ISBN 978-80-262-1267-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 247 stran ;. ISBN 978-80-7553-492-7.

COLE, Edwin Louis. Být opravdovým mužem . Albrechtice : Křesťanský život, [2016]. 159 stran ;. ISBN 978-80-7112-185-5.

Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu : základní fakta a výsledky. První vydání. Ostrava : SocioFactor s.r.o., 2016. 162 stran . ISBN 978-80-906615-0-9.

DOMOV A KRAJINA (KONFERENCE). Domov a krajina : sborník z konference. 1. vydání. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-904909-5-6.

HORÁK, Vít. Společnost jako otázka : hermeneutický pohled na sociologii. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 199 stran ;. Quaestiones quodlibetales ; no. 30. ISBN 978-80-7325-439-1.

KOVÁŘ, Karel. Ovšem . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 221 stran . ISBN 978-80-265-0698-0.

Násilí je možné zastavit : terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Vydání první. Praha : Nadace Open Society Fund Praha, 2017. 279 stran . ISBN 978-80-87725-40-5.

OUŘEDNÍK, Patrik. Antialkorán, aneb, Nejasný svět T.H. . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 84 stran . ISBN 978-80-7511-359-7.

PEŠLOVÁ, Radka. Rady sociálně-právní . Vydání druhé. [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. 157 stran . Rady pro pečující. ISBN 978-80-87953-09-9.

PURKISS, John. Vytvořte si vlastní značku : proměňte své jedinečné nadání v úspěšný obchodní produkt. Vyd. 1. Praha : Synergie, c2014. 198 s. ;. ISBN 978-80-7370-295-3 (brož.).

Rodina a dítě v kontextu : možnosti prevence, podpory a spolupráce : výzkumná zpráva. První vydání. Praha : Nadace Sirius, 2017. 93 stran . ISBN 978-80-906468-2-7.

SCHLAFFER, Hannelore. City : život v ulicích plánovaného města. Zlín : Archa, 2016. 147 stran ;. a Architektura ; svazek sedmnáctý. ISBN 978-80-87545-48-5.

VÍZNEROVÁ, Hana. Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: jak na to : kulturní a institucionální změna. Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 123 stran . ISBN 978-80-7330-304-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BARDI, Carla. Pravá italská kuchyně : 150 originálních receptů. Praha : Rebo International CZ, [2017]. 319 stran . ISBN 978-80-255-1022-3.

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Tvarůžková kuchařka : slané i sladké pochoutky z tradičního moravského sýra. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2017. 174 stran . ISBN 978-80-906960-0-6.

BUREŠOVÁ, Pavla. Gastronomické služby - servis . Vydání třetí. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-87411-80-3.

BURIANOVÁ, Miroslava. Móda v ulicích protektorátu . 1. vyd. Praha : Národní muzeum : Grada, 2013. 286 s. ISBN 978-80-7036-397-3 (Národní muzeum váz.).

BUŠINA, Radek. Barmanem od A do Z . Vyd. 1. Brno : Littera, 2011. 111 s. ISBN 978-80-85763-62-1 (brož.).

FOWLER, Will. Jeep jede do války . Praha : Naše vojsko, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-206-1665-4.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Voda pro všechny . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 117 stran . ISBN 978-80-7454-684-6.

LAKOSIL, Jan. Československé opevnění 1938 : velká obrazová kniha. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 275 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4629-9.

OLIVER, Jamie. 5 ingrediencí pro rychlá a snadná jídla . První české vydání. Brandýs nad Labem : MLD Publishing s.r.o., 2017. 317 stran . ISBN 978-80-905003-9-6.

RANSDORFOVÁ, Jarmila. Otrokovické mlýny a náhony . Otrokovice : město Otrokovice, odbor školství a kultury MěÚ, 2015. 18 stran . Otrokovice v čase.

SKARLANTOVÁ, Jana. Diskrétní elegance : móda mezi válkami. Vydání první. Praha : Motto, 2017. 238 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-267-0960-2.

SKULADOTTIR JACK, Theodora Mjoll. Disney oslava v Ledovém království : stylové účesy podle Anny a Elsy. Písek : Jiri Models, [2017]. 72 stran . ISBN 978-80-7518-031-5.

SOBOTKA, Richard. Jan Kantorek - továrna na kůže : historie koželužství v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. [Ostrava] : Žár, 2018. 70 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7590-002-9.

Sousedé na talíři : o společném a rozdílném v kuchařském umění jižní Moravy a Dolního Rakouska : výstava .. : Brno, Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, Wilfersdorf, Liechtensteinský zámek, Telč, Městská galerie Hasičský dům = Die Nachbarn auf dem Teller : Gemeinsames und Unterschiedliches in der Kochkunst Südmährens und Niederösterreichs : die Ausstellung .. : Brno, Mährisches Landesmuseum, Ethnografisches Institut, Wilfersdorf, Liechtenstein Schloss, Telč, Stadtgalerie Hasičský dům. [Brno] : Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, 2011. 106 s. ISBN 978-80-254-9632-9.

ŠAMÁREK, Ondřej. Vesmírné osudy . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 655 stran . ISBN 978-80-264-1692-0.

ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Docela obyčejné boty : boty neobyčejně zvláštní. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2017. 262 stran . ISBN 978-80-87130-42-1.

ŠUBRT, Roman. Katalog tepelných vazeb. III,. Spodní stavba . 1. vydání. [Častolovice] : Isover, [2016]. 102 stran . ISBN 978-80-260-9519-4.

URBANOVÁ, Kristýna. Po nitkách do minulosti : stuhy tkané rokem. První vydání. [Česko] : [nakladatel není známý], [2017]. 188 stran . ISBN 978-80-270-2920-4.

VAŠÁK, Jaroslav. První republika u stolu . 1. vydání. [Brno] : CPress, 2017. 334 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1711-8.

WINTEROVÁ, Kateřina. Vaříme podle Herbáře. 5 . Vydání první. Praha : Česká televize ve spolupráci s Virtue CS s.r.o., 2017. 237 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-239-3.

WOLANDEWITSCH, Kerstin. Útulný domov : pohodlí ve stylu vintage. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 172 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-313-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Sportovní legendy ze Slovácka a Zlínska . [Veselí nad Moravou] : Alena Bartošíková, vydáno u vydavatelství Chludil, 2017. 111 stran .

BIRD, H. E. Mistrovské perly . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-87303-39-9.

ČIGORIN, Michail Ivanovič. Autoportrét . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 190 stran . ISBN 978-80-87303-40-5.

FELT, Karel. Pět z Ria a jedna z Londýna . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2016]. 225 stran . ISBN 978-80-7278-695-4.

GOATER, Julian. Umění rychlejšího běhu . České vydání. Woodcote : Publixing, 2017. xviii, 191 stran . ISBN 978-0-9927573-5-9.

HOFFMANN, Professor,. Grecovy šachové partie . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-87303-41-2.

KAŇOVSKÝ, David. 100+1 "nejkrásnějších" studií, aneb, "Absolutní pohoda" . 2., upravené vydání. Náměšť nad Oslavou : vlastním nákladem David Kaňovský, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-270-2622-7.

KMOCH, Hans. Rubinsteinovy šachové perly . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-87303-44-3.

LORENCOVÁ, Judita. Poznám, kdy mám dost? : jak se vyhnout syndromu přetrénování. První vydání. Holešov : Tigris, 2017. 58 stran . ISBN 978-80-7490-180-5.

MARÓCZY, Géza. Paul Morphy. Díl I. . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 171 stran . ISBN 978-80-87303-42-9.

MARÓCZY, Géza. Paul Morphy. Díl II. . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 179 stran . ISBN 978-80-87303-43-6.

NOVÁK, Jindřich. O útoku porazem . Vydání první. Praha : Alogodos, 2016. 669 stran . ISBN 978-80-85317-30-5.

SMUTNÝ, Roman. Gabriela Koukalová : miss biatlon. Praha : XYZ, 2017. 141 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-851-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEČKOVÁ, Kateřina. Žižkovské pavlače . Vydání první. Praha : Městská část Praha 3, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-905856-2-1.

BERANOVÁ, Věra. Průvodce po světě současné estetiky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 171 stran . ISBN 978-80-88143-13-0.

CASTELLUM RESURRECTIONIS (KONFERENCE). Castellum ressurectionis = Zámek opět vzkříšený : sborník odborné konference 13.-14.10.2015. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2016. 184 stran . Knihovnička Holešovska ; 32 svazek. ISBN 978-80-270-3408-6.

DVOŘÁKOVÁ, Eva. Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy . 1. vyd. Praha : Hlavní město Praha - Odbor památkové péče Magis[t]rátu hl. m. Prahy, c2015. 100 s. ISBN 978-80-260-8041-1.

FIŠEROVÁ, Lucia L. Moja kultúra : slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov = My culture : the Slovak new wave in photography of the 1980s. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-616-7.

FORFEST. Festival Forfest Czech republic - Duchovní proudy v současném umění 2017 : možnosti mezinárodní spolupráce = opportunities for international cooperation. [Kroměříž] : [Umělecká iniciativa], [2017]. 65 stran ;. ISBN 978-80-906293-1-8.

HAJN, Alva. Alva Hajn : sochy a objekty. [Pardubice] : Galerie města Pardubic, [2014]. 79 stran . ISBN 978-80-270-1243-5.

CHMELAŘ, František. František Chmelař : malíř, který psal básně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-8-0.

IMPRESSIONNISTES SLOVÉNES ET LEUR TEMPS (1890-1920). Les Impressionnistes slovènes et leur temps (1890-1920) : Petit Palais-Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, (18 avril-13 juillet 2013). Paris : Paris musées, 2013. 151 stran . ISBN 9782759602094.

KARFÍK, Vladimír. Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík 1901-1996 : vzpomínky. 2. rozšířené vydání. Luhačovice : Atelier IM, 2017. 421 číslovaných stran, 9 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-85948-88-2.

KLODOVÁ, Lenka. Prostorový akt : jevy a tělesnost v prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Vydání první. Brno : Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2015. 126 stran . ISBN 978-80-214-5303-6.

KOHOUT, Michal. Forma sleduje smysl : na okraj architektury. Vydání první. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2016. 156 stran . ISBN 978-80-904909-6-3.

Kolínský hrad a zámek : nástin vývoje. Pardubice : nákladem města Kolín vydalo Vespero, s.r.o. Pardubice, 2016. 45 stran . ISBN 978-80-906216-2-6.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-87231-09-8.

KRÁL, Petr. Konec imaginárna : modernost za hranicemi avantgardních programů. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-7325-440-7.

KRISTEK, Jan. Od chaosu k novému řádu : počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně = From chaos to a new order : the beginnings of institutionalized research in urban and land use planning in Brno. Vydání první. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-214-5302-9.

Kronika Schola naturalis : projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Vydání první. Praha : Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r.o., 2015. 138 stran . ISBN 978-80-7415-110-1.

MALIVA, Josef. Hlas barev a tvarů malíře Ladislava Jalůvky : výtvarná bilance k 85. narozeninám malíře. 1. vydání. Olomouc : Agentura Galia, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-904352-8-5.

MATISSE, Henri. Henri Matisse : dopisy = lettres. První vydání. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [2017]. 127 stran . ISBN 978-80-87926-13-0.

MOREL, André. Claude Joseph Vernet : (1714-1789). Marseille : Minerva, [2014?]. 42 nečíslovaných stran .

Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost : renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. [Brno] : Masarykova univerzita, 2017. 668 stran . ISBN 978-80-906899-2-3.

ODEHNAL, Petr. Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, 2017. 165 stran . ISBN 978-80-905408-6-6.

Pod kůží Marsya : restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013). 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-87231-42-5.

ROYT, Jan. Kaple svatého Kříže = The Chapel of the Holy Cross. [Karlštejn] : Národní památkový ústav - státní hrad Karlštejn, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-7480-063-4.

SMRČKA, Bohumil. Bohumil Smrčka : 1943-1997. 1. vydání. Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-87516-32-4.

VLK, Jan. Žižkovská radnice : obrazový průvodce radnicí. Vydání první. Praha : Městská část Praha 3, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-905856-6-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ATTL, Pavel. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací . 2. aktualizované vydání. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. 59 stran, 26 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87411-81-0.

BÁRTA, Ondřej. Projekty pro mládež výzkumnou optikou : národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období let 2010 až 2013. [Praha] : Dům zahraniční spolupráce, 2016. 75 stran . ISBN 978-80-88153-18-4.

Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech : kolektivní monografie. Vydání: první. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 335 stran . ISBN 978-80-87723-30-2.

HERODEK, František. Velitelství výcviku - Vojenská akademie : 20 let od zřízení Vojenské akademie ve Vyškově (1996-2016), 80 let od zahájení činnosti posádky Vyškov (1936-2016). 1. vydání. Vyškov : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2016. 115 stran . ISBN 978-80-7278-693-0.

MACHŮ, Eva. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu . 1. vydání. Zlín : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran ;. ISBN 978-80-906400-2-3.

Půlstoletí Kruhu : mapování padesáti let oddílu Kruh. Praha : Kruh, kmen Ligy lesní moudrosti, 2017. 569 stran . ISBN 978-80-270-1017-2.

PUTNOVÁ, Anna. Cooperation between technical universities and industrial enterprises : competitive advantage in global economics. Brno : VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN 978-80-214-4055-5.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Annual activity report of Thomas Bata Univerity in Zlín 2016 . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 95 stran ;. ISBN 978-80-7454-672-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

LIUKAS, Linda. Hello, Ruby : dobrodružné programování. Vydání první. Praha : Dynastie, 2017. 112 stran . ISBN 978-80-905803-4-3.

NAVARRŮ, Miroslav. Nebojte se počítače - pro Windows 10 a Android . První vydání. Praha : Grada, 2018. 176 stran . Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-5761-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DEPPE, Carol. Nezdolný zahradník : pěstování potravin a soběstačnost v nejistých časech : pět potravin nutných pro přežití a prosperitu: brambory, kukuřice, fazole, dýně a vejce. Praha : DharmaGaia, 2017. 311 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7436-071-8.

KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY (KONFERENCE). Kroměřížské mlékařské dny 2016 . Kroměříž : Kromilk, 2016. 110 stran .

KŘESADLOVÁ, Lenka. Květná zahrada v Kroměříži : podrobný průvodce unikátní zahradou : památka UNESCO. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-32-6.

Léčivé rostliny : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5860-7.

LEFFLER, Ferdinand. Žijte ve své zahradě : inspirace pro současnou zahradu. První vydání. Brno : Host, 2017. 295 stran . ISBN 978-80-7577-395-1.

MCMILLAN, Brandon. Šťastný pes : revoluční tréninkový program, který vychová každého psa za pouhých sedm dní. Praha : Dobrovský, 2017. 389 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-644-3.

PAVORD, Anna. The border book . London : Dorling Kindersley, 1994. 160 stran . ISBN 1-56458-485-2.

Permakulturní farma : jak využívat permakulturu na větších pozemcích a k obživě. Brno : Permakultura (CS), 2017. 84 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček ; svazek 8. ISBN 978-80-905108-9-0.

PROCHÁZKOVÁ, Simona. Zahrádkářem vědomě : jak si jednoduše vytvořit léčivou a jedlou zahradu. Vydání první. Praha : K4K Publishing, s.r.o., [2018]. 123 stran ;. Knihovnička Meduňky, svazek 38/18. ISBN 978-80-907000-1-7.

ŠKOLKAŘSKÉ DNY (SEMINÁŘ). Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2018 : sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2018 : Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 10.-11. ledna 2018. Tečovice : Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., 2018. 56 stran . ISBN 978-80-906781-1-8.

WOHLLEBEN, Peter. Les : návod k použití. 1. vydání. Brno : Kazda, 2017. 216 stran ;. ISBN 978-80-906819-2-7.

WOHLLEBEN, Peter. Slyšíš, jak mluví stromy? : co všechno můžeš objevit v lese. 1. vydání. Brno : Kazda, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-906819-4-1.

ZAHRADNÍK, Petr. Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti . Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016. 55 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7417-133-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně