Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Leden 2018

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Česká populární kultura : transfery, transponování a další tranzitní procesy. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 432 stran ;. ISBN 978-80-7308-725-8.

DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj : průvodce expozicí o tradičním odívání na Valašsku. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . ISBN 978-80-87210-60-4.

DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj : a guide to the exhibition of traditional clothing in Wallachia. First edition. Rožnov pod Radhoštěm : Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . ISBN 978-80-87210-61-1.

FIALA, Václav. Umělecká Vídeň : průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů. Druhé aktualizované a rozšířené vydání. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 483 stran . ISBN 978-80-7422-569-7.

FILIPOVÁ, Eva. Etiketa se šarmem : odpovědi na nejčastější otázky etikety 21. století. Vydání první. Praha : Exempla, s.r.o., [2017]. 293 stran . ISBN 978-80-904436-3-1.

HELA, Vlastimil. Tajemství bohyní na Žítkové : součástí knihy je kompletní původní text Josefa Hofera Bohyně na Žitkové z roku 1913. Praha : Eminent, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-7281-522-7.

KOPÁČ, Radim. Praha erotická . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 367 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2709-2.

KŘIVÁNKOVÁ, Anna. Planeta Nippon . Vydání první. Praha : Crew s.r.o., 2017. 299 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7449-491-8.

LADA, Josef. Tradiční český podzim . První vydání. Praha : Bambook, 2017. 53 stran . ISBN 978-80-271-0018-7.

MÁTLOVÁ-UHROVÁ, Ludmila. Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané . Vydání první. Kojetín : Městské kulturní středisko Kojetín, 2017. 71 stran . ISBN 978-80-906116-2-7.

PROVODOVSKÁ, Veronika. Řemeslo jak vyšité . V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-904525-7-2.

ŠPAČEK, Ladislav. Etiketa : moderní etiketa pro každého. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 369 stran . ISBN 978-80-204-4577-3.

ŠULC, Petr. Veselé Vánoce : vánoční zvyky a koledy. Praha : Pierot, [2017]. 95 stran . ISBN 978-80-7353-586-5.

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, ČESKO). Jak jde kroj, tak se stroj : katalog expozice o tradičním odívání na Valašsku. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 392 stran . ISBN 978-80-87210-62-8.

ŽANTOVSKÝ, Petr. Otevřené dopisy . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2017. 152 stran . ISBN 978-80-7451-635-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BLACKBURN, Elizabeth H. Telomery : revoluční objev, jak žít déle a zdravěji. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 397 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-166-2.

GLOBÁLNÍ A LOKÁLNÍ PŘÍSTUPY K OCHRANĚ KLIMATU (KONFERENCE). Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu : sborník ze semináře a konference 2014. Praha : Ekumenická akademie, 2014. 79 stran . ISBN 978-80-87661-14-7.

HARRIS, Gabby. Od delfína ke psovi a zpátky k člověku : příručka etické komunikace se zvířaty. Vydání první. Praha : Nakladatelství Plot, 2017. 210 stran . ISBN 978-80-7428-314-7.

JONES, Grace. Z vejce slepice ; Ze semínka slunečnice. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 47 stran . Životní cyklus. ISBN 978-80-256-2190-5.

SHELDRAKE, Rupert A. Přítomnost minulosti : morfická rezonance a zvyky přírody. Olomouc : ANAG, [2017]. 455 stran . ISBN 978-80-7554-086-7.

SIMON, Francesca. Darebák David a zvířata . První vydání v českém jazyce. Praha : BB/art, 2017. 109 stran . Darebákova škola. ISBN 978-80-7507-676-2.

VĚTVIČKA, Václav. Stromy a keře, mé životní lásky . Vydání první. Praha : Aventinum, 2017. 484 stran . ISBN 978-80-7442-093-1.

WOHLLEBEN, Peter. Zvířata a rostliny v lese : průvodce lesním ekosystémem : přes 250 druhů zvířat a rostlin. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 255 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5765-5.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

CIMENT, Michel. Pas do Hollywoodu : Wilder, Huston, Mankiewicz, Polanski, Forman, Wenders. Praha: Limonádový Joe s.r.o., 2016. 324 stran . ISBN 978-80-905624-6-2.

CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Jak vznikl film : výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 63 stran . ISBN 978-80-257-2281-7.

Historie amatérské divadelní tvorby v Březnici 1897-2017. Březnice : Obec Březnice, [2017]. 22 stran .

TOMÁŠOVÁ, Marie. Věřit napsaným slovům . Vydání první. Praha : Torst, 2017. 181 stran . ISBN 978-80-7215-552-1.

WILLOUGHBY, Nick. Jak se stát youtuberem : pro (ne)chápavé. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 128 stran . ISBN 978-80-256-1997-1.

ŽÁK, Jiří. Divadlo na Vinohradech, 1907-2017 : 110 osobností, které tvořily historii divadla. Praha : XYZ, 2017. 286 stran . ISBN 978-80-7505-803-4.

ŽÁK, Jiří. Vinohradský příběh : historie druhého českého divadla. I. vydání. Praha : XYZ, 2017. 323 stran . ISBN 978-80-7505-834-8.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ANNIS, Barbara. Spolupracujme : 8 důvodů, proč si muži se ženami nerozumí v práci. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 278 stran ;. ISBN 978-80-7252-714-4.

BARLAG, Phillip. Julius Caesar - génius leadershipu : lekce od muže, který vybudoval impérium. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 133 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-699-3.

ČESKO. Daňové zákony 2017 : úplná znění platná k 1.7. 2017. 27. vydání. Praha : Grada, 2017. 288 stran ;. ISBN 9788027104932.

Digitální ekonomika nemá budoucnost bez odborů a sociálního rozměru ; Analýza mezd v nákladech českých firem. Praha : Sondy, s.r.o., 2017. 78 stran . Pohledy: studie - analýzy - prognózy ; 1/2017. ISBN 978-80-86846-64-4.

FURMAN, Ben. Nikdy není pozdě na spokojený tým : model dvojité hvězdy. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 135 stran . ISBN 978-80-262-1256-0.

HUBÁČEK, Petr. Automobilita v klidu a městské prostředí . První vydání. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. 350 stran . ISBN 978-80-214-4324-2.

JOHN, Vladimír. Zaměstnavatelé versus zaměstnanci : 52 příběhů nejčastějších podvodů páchaných zaměstnanci na jejich zaměstnavatelích : odhalená pravda o rizicích podnikání. Praha : Meriglobe Advisory House, 2017. 309 stran ;. ISBN 978-80-906944-0-8.

KNÁPKOVÁ, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 228 stran . Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.

KNIGHT, Philip H. Umění vítězit : paměti zakladatele firmy NIKE. Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 431 stran ;. ISBN 978-80-249-3261-3.

ROTHER, Mike. Toyota kata : systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkům. První české vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 285 stran . ISBN 978-80-271-0435-2.

SHARMA, Robin S. Umění vést : osm rituálů vizionářských vůdců podle Mnicha, který prodal své ferrari. V Praze : Rybka, 2014. 263 s. ISBN 978-80-87950-09-8.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy . 3., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 271 stran . Expert. ISBN 978-80-271-0413-0.

SCHRÖTTER, Josef. Železnicí kolem světa : největší železniční klenoty všech kontinentů. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-264-1693-7.

STIGLITZ, Joseph E. Euro : společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 375 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-5875-1.

SVOBODOVÁ, Ivana. Od nápadu k podnikatelskému plánu : jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. První vydání. Praha : Grada, 2017. 227 stran . ISBN 978-80-271-0407-9.

ŠEDIVÝ, Marek. Úspěšná nezisková organizace . 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2017. 165 stran . Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5.

VAJČNEROVÁ, Ida. Management kvality služeb v cestovním ruchu : jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. První vydání. Praha : Grada, 2017. 186 stran . Manažer. ISBN 978-80-247-5021-7.

VOKÁČ, Petr. Železniční památky Čech, Moravy a Slezska . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 127 stran, xv stran obrazových příloh . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-467-8.

VRZÁČEK, Petr. Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace : manuál managementu neziskových organizací. Vydání první. Praha : Togga, spol. s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2017. 236 stran . ISBN 978-80-7476-116-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AJVAZ, Michal. Kosmos jako sebeutváření . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 528 stran ;. ISBN 978-80-7465-266-0.

B XVI.,enedikt papež,. Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-7485-132-2.

BRUNO Z QUERFURTU, svatý,. Život svatého Vojtěcha = Nascitur purpureus flos. Vydání druhé, ve Vyšehradu první. Praha : Vyšehrad, 2017. 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-904-9.

CUKR, Jiří. Bílá vrána v černém šatě : životní pouť Františka Jana Kroihera (1871-1948). Vydání první. České Budějovice : Veduta, 2017. 408 stran, xvi stran obrazových příloh . Osobnosti českých a moravských dějin ; 18. svazek. ISBN 978-80-88030-24-9.

DUBSKÝ, Ivan. O Nietzschovi . Vydání první. Praha : Revolver Revue, 2016. 145 stran . Revolver Revue ; sv. 94. ISBN 978-80-87037-77-5.

ELBEL, Martin. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2017. 234 stran . Knižnice Dějin a současnosti ; 65. svazek. ISBN 978-80-7422-532-1.

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě . Druhé doplněné vydání. Neratovice : Verbum, 2017. 831 stran . Historicus. ISBN 978-80-903920-7-6.

GRÜN, Anselm. Umění najít pravou míru : chraňte sami sebe před zbytečnostmi. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 127 stran ;. ISBN 978-80-7549-405-4.

GRÜN, Anselm. Velká vánoční kniha : prožijte nejkrásnější svátky v roce jinak. Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 154 stran . ISBN 978-80-7530-094-2.

HERYÁN, Ladislav. Stopařem na této zemi : o Boží velkorysosti mezi námi. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 150 stran ;. ISBN 978-80-262-1268-3.

MARTINEZ-GROS, Gabriel. Fascinace džihádem : islamistické běsnění a porážka mírotvůrců. V českém jazyce vydání první. Praha : Pulchra, 2017. 125 stran. ISBN 978-80-7564-021-5.

MUDRA, Aleš. V oplatce jsi všecek tajně : eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Vydání první. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 431 stran . ISBN 978-80-7480-016-0.

NEKOLA, David. Islám a terorismus . Vydání: první. V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-906030-8-0.

OPATRNÝ, Aleš. Spirituální péče o nemocné a umírající . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 175 stran ;. Bibliotheca theologica ; 8. ISBN 978-80-7465-269-1.

PECHAR, Jiří. Imaginace a myšlení ve hře dějin . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2017. 330 stran ;. Testis ; 11. svazek. ISBN 978-80-7564-012-3.

RYBÁŘ, Jan. Deník venkovského faráře : hovory s Janem Rybářem. Vydání první. Praha : Vyšehrad : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 244 stran . ISBN 978-80-7429-755-7.

SUCHÝ, Jiří. Klaun si povídá s Bohem . První vydání. Praha : Galén, [2017]. 117 stran ;. ISBN 978-80-7492-330-2.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

CLARK, Stuart. Hledání druhé Země : podivuhodná historie pátrání po vzdálené planetě podobné té naší. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 204 stran ;. Spektrum ; svazek 4. ISBN 978-80-7429-907-0.

GIFFORD, Clive. Vesmír ve 30 sekundách . Praha : Mladá fronta, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-204-4412-7.

MERMIN, N. David. Mysl, smysl, svět . 1. vydání. Praha : Malovaný kraj z.s., 2017. 150 stran . Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 19. ISBN 978-80-87954-08-9.

SENĆANSKI, Tomislav. Malý vědec : 240 experimentů, které můžete provádět i doma. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 253 stran . ISBN 978-80-266-1191-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAKER, Mark. Krakov : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce. 1. české vydání. Praha : Svojtka & Co, 2016. 160 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1762-5.

Bali . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 124 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-300-5.

BAUDIŠOVÁ, Monika. Pikunikku : japonský piknik. 1. vydání. V Praze : Labyrint : Raketa, 2017. 119 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86803-45-6.

BLACK, Jeremy. Mapy měst : historická výprava za mapami, plány a obrazy měst. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5783-9.

BUOMMINO, Stefanie. Itálie . 6. české vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 196 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5667-9.

Český ráj : [Turnov, Jičín, Trosky, Sobotka, Kozákov, Malá Skála, Kost, Lomnice nad Popelkou, Sychrov, Prachovské skály, Lázně Bělohrad, Hrubá Skála. Vyd. 1. Praha : Soukup & David, c2012. 186 s. Česko všemi smysly. ISBN 978-80-86899-63-3.

DAVID, Petr. Českosaské Švýcarsko . Vydání první. Praha : Soukup & David, [2017]. 210 stran . Česko všemi smysly. ISBN 978-80-86899-74-9.

DUNGEL, Jan. Jaguár lidi nežere : další příběhy malované mačetou.. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2017. 173 stran . ISBN 978-80-7485-137-7.

DVOŘÁK, Zdeněk. Minerály Českého středohoří . Vydání první. Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 2017. 253 stran . ISBN 978-80-86475-25-7.

FROESE, Gesine. Dominikánská republika . 1. vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5675-4.

HARPER, Damian. Čína : nejlepší místa, autentické zážitky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. iv, 347 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2085-4.

HOFFMAN, Andrew J. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 135 stran ;. ISBN 978-80-210-8711-8.

JEPSON, Tim. Itálie . 4. vydání. V Brně : CPress, 2017. 399 stran . Velký průvodce National Geographic. ISBN 978-80-264-1574-9.

KALMBACH, Gabriele. Korsika . 3. české vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 148 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5668-6.

KLOUČEK, Lukáš. Vietnamská rebélie . Vydání první. Zlín : MotoRoute s.r.o., 2017. 175 stran . ISBN 978-80-904636-4-6.

KROUTVOR, Josef. Praha mizerná . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2016. 203 stran . ISBN 978-80-7564-010-9.

Lisabon . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-301-2.

Madeira : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-284-8.

Malta : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 141 stran . Berlitz průvodce do kapsy. ISBN 978-80-7508-285-5.

MARTÍNEK, Jiří. Tajemství rudolfínské Prahy . I. vydání. Praha : Fragment, 2017. 65 stran . ISBN 978-80-253-3426-3.

MAUNDER, Hilke. Francie . 4. vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 192 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5666-2.

MILLER, Korina. Kanada : nejlepší místa, autentické zážitky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 324 stran . Poznáváme s Lonely Planet. ISBN 978-80-256-2088-5.

NOSKOVÁ, Věra. Nechte psa doma : s batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu. První vydání. Praha : Rodinné nakladatelství Klika, 2016. 293 stran . ISBN 978-80-87373-69-9.

OPATRNÝ, Josef. Splněný sen majora Rogerse : cesta Lewise a Clarka k Pacifiku. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2017. 170 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 46. ISBN 978-80-7557-071-0.

PETROV, Ralf. Bulharsko - pobřeží . 1. vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 132 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5672-3.

PLATH, Thoralf. Pobaltí : Estonsko, Lotyšsko, Litva. 1. vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 152 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5673-0.

Praha . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 140 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-302-9.

RYSKA, Petr. Praha neznámá III : procházky po netradičních místech a zákoutích. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 232 stran . ISBN 978-80-271-0519-9.

SALIHBAŠIĆ, Amel. Bosna a Hercegovina : kompletní průvodce s bohatou fotodokumentací míst a tras : poznejte a užijte si přírodu a kulturu této země. 1. vydání. Vídeň : Amel Salihbašić, 2017. 206 stran . ISBN 978-80-270-1752-2.

SEKANINOVÁ, Štěpánka. Velká kniha podzemí . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 26 složených stran . ISBN 978-80-00-04606-8.

SOCHA, Vladimír. Velké vymírání na konci křídy : dějiny Alvarezovy impaktní teorie a současný pohled na událost K-Pg. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 288 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, svazek 23. ISBN 978-80-7465-259-2.

SUCHA, Marian S. Istanbul : 363 fotografií, přehledná mapa, 11 map oblastí, 6 plánků tras. 1. vydání. Praha : Freytag & berndt, 2018. 286 stran . Průvodce městem. ISBN 978-80-7445-194-2.

SUCHÝ, Pavel. Jawa kolem světa. II., 2016-2017 . Vydání první. [Osek] : nákladem vlastním, 2017. 199 stran, 64 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-270-2157-4.

TEUSCHL, Karl. USA západ . 3. české vydání, kompletně přepracované a aktualizované vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co., 2017. 156 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5671-6.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 25 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2017. 237 stran . ISBN 978-80-7445-185-0.

ULM, Aleš. Pozor, opice kradou! : pár úvah o Thajsku, dovolených a lidech. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 118 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-570-3.

VOKOLEK, Václav. Skryté Čechy : netradiční průvodce po známých i neznámých místech české krajiny. První vydání. Praha : Mladá fronta a.s., 2017. 333 stran . ISBN 978-80-204-4626-8.

Zažijte Paříž . 1. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2017. 173 stran . Insight guides. ISBN 978-80-7508-297-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÁRTA, Miroslav. Lidé a dějiny : k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 861 stran . ISBN 978-80-200-2716-0.

Biografický slovník českých zemí. Fu-Gn . Vydání první. Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2016. ix stran, strana 471-658 ;. ISBN 978-80-200-2625-5.

BLESÍK, Jan. Nový Svět na Hradčanech . Vydání první. Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička s.r.o., [2017]. 160 stran . Praha soukromá : zapomenuté rukopisy, vzpomínky z osobních archivů. ISBN 978-80-906569-1-8.

BOROVIČKA, Michael. Praha temná a tajemná : neturistický průvodce alternativní minulostí města. Vydání první. V Praze : Paseka, 2017. 314 stran . ISBN 978-80-7432-845-9.

BRAVERMANOVÁ, Milena. Podoby a příběhy : portréty renesanční šlechty : katalog výstavy Praha, Šternberský palác říjen 2017 - únor 2018. 1. vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7480-081-8.

CÍLEK, Václav. Tetín svaté Ludmily : místo, dějiny a spiritualita. První vydání. Praha : Dokořán, 2017. 235 stran . ISBN 978-80-7363-771-2.

Červený Kostelec kdysi a dnes. V Červeném Kostelci : Městské kulturní středisko Červený Kostelec ve spolupráci s Vlastivědným spolkem při MKS, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-270-2975-4.

DAVID, Petr. Šumava známá i neznámá . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 247 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5924-6.

Dějiny českých zemí. 3. vydání. Říčany : Sun, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-7567-044-1.

DOBRZENSKÁ Z LOBKOWICZ, Leopolda. A hudba přestala hrát : životní příběh Leopoldy Dobrzenské z Lobkowicz. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 289 stran . ISBN 978-80-7560-083-7.

EHRLICH, Anna. Arcivévodkyně Žofie : silná žena na Vídeňském dvoře. Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 262 stran . ISBN 978-80-249-3364-1.

FITZPATRICK, Sheila. Ruská revoluce . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 279 stran ;. ISBN 978-80-264-1687-6.

FRIEDL, Jiří. Dějiny Polska . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 690 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-306-8.

Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 427 stran . ISBN 978-80-7560-088-2.

Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Město Hulín, 2014. 391 s., [24] s. obr. příl. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.

KHEL, Richard. S papírem do nedohledna . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2017. 433 stran . ISBN 978-80-246-2017-6.

KLICH, Ivan. Vyhlídky nad přítoky Vltavy . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 232 stran . ISBN 978-80-271-0550-2.

KRÁLIK, Jozef. Zrkadlo dubovianskych Králikovcov . Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2016. 178 stran . ISBN 978-80-906144-3-7.

KROUTVOR, Josef. Benátky, Lucca, Aquilea : cestování a listování. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2016. 178 stran . Eseje ; 23. svazek. ISBN 978-80-7564-000-0.

LIŠKA, Vladimír. Největší skandály a aféry v českých dějinách . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 184 stran . Klokan. ISBN 978-80-7543-540-8.

MIKO, Václav. Gestapo v Čechách . [Praha] : Petrklíč, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-7229-617-0.

MILLER, Michael L. Moravští Židé v době emancipace . Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 358 stran . Židé - dějiny - paměť ; svazek 1. ISBN 978-80-7422-307-5.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. 8 . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2017. 63 stran . ISBN 978-80-86183-77-0.

PÁNEK, Jaroslav. Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 729 stran . ISBN 978-80-7560-027-1.

PAPRČKA, Milan. Frýdecko-Místecko z nebe = Frýdek-Místek Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-91-0.

PILÁT, Zdeněk. Od Derfle k Sadům : kapitoly z dějin obce. Vydání první. V Uherském Hradišti : SPLK, 2017. 250 stran . ISBN 978-80-903098-7-6.

Prusové v Brně ; Baťa v Brně ; Začátky létání v Brně ; Historie ulice Anenské. Vydání první. Brno : Nakladatelství "Josef Filip, založeno 1938", 2017. 151 stran . Brno - město, lidé, události = Brünn - Stadt, Menschen, Ereignisse ; díl 8. ISBN 978-80-906349-4-7.

SAVICKÝ, Nikolaj. Pencroffův sen, aneb, Průmyslové dědictví v širších souvislostech . První vydání. [Průhonice] : Professional Publishing, 2016. 208 stran . ISBN 978-80-906594-5-2.

SCHEUFLER, Pavel. 100 pohledů na Česko . 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 308 stran . ISBN 978-80-264-1626-5.

SCHÖNBURG, Alexander von. Světové dějiny do kapsy . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 203 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-724-2.

ŠUSTROVÁ, Petruška. Temné stezky světlých zítřků : malý slabikář fenoménů komunismu. Vydání první. Ostrava : Pant, 2017. 271 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-0-7.

Uctění památky všech obětí druhé světové války s ukázkou boje : Březnice 26.-27. května 2017. [Březnice] : [obec Březnice], 2017. 27 stran .

UHLÍŘ, Jan Boris. Protektorát Čechy a Morava 1939-1942 : srdce Třetí říše. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2017. 704 stran . ISBN 978-80-7451-602-3.

VAVŘINOVÁ, Valburga. Volný čas objektivem šlechty . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2016. 207 stran . Svědectví fotografie ; 1. svazek. ISBN 978-80-7480-071-9.

ŽEMLIČKA, Josef. Do tří korun : poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301). Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 590 stran . Česká historie ; sv. 34. ISBN 978-80-7422-566-6.

^ nahoru ^


9. Hudba

BREAM, Jon. Dylan : album za albem. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 252 stran . ISBN 978-80-7529-343-5.

GAAR, Gillian G. Bruce Springsteen : historie vzestupu rockové hvězdy doprovázená unikátními fotografiemi. V Praze : Slovart, 2017. 208 stran . ISBN 978-80-7529-321-3.

HESTHAMAR, Kari. So long, Marianne : příběh životní lásky Leonarda Cohena. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 246 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4238-3.

KONC, Jiří. Fešáci : 50 let. První vydání. V Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-87624-46-3.

MATZNER, Antonín. 60 Pražských jar . Vyd. 1. Praha : Pražské jaro ve vydavatelství Togga, 2006. 473 s. ISBN 80-903735-0-X.

O'NEILL, Terry. Rolling Stones : 1963-1965 : na cestě za hvězdnou slávou. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 239 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-665-8.

PETRŮ, Josef. Jarmila Šuláková : obyčejná valašská cérka. 1. vydání. [Česko] : [Silvia Hrachová], 2016. 167 stran . ISBN 978-80-270-0662-5.

REESMAN, Bryan. Bon Jovi . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 208 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-660-3.

ROTTEN, Johnny. Vztek je energie : můj život bez cenzury. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2017. 373 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7511-356-6.

YOUNG, Neil. Special deluxe . První vydání. Praha : 65. pole, 2017. 397 stran . Klobouk dolů ; svazek 7. ISBN 978-80-87506-85-1.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ADÁMKOVÁ, Petra. Maturita 2018 z českého jazyka a literatury - ČJ . Vydání první. Brno : Didaktis, [2017]. 144 stran . ISBN 978-80-7358-281-4.

ADAM, Robert. Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 238 stran ;. ISBN 978-80-246-3750-1.

BÁRTA, Luděk. Dnes má svátek.. : a kdo třeba?. 1. vydání. Praha : Albatros, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-00-04818-5.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in nursing : case studies = Angličtina v ošetřovatelství : kazuistiky. První vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 372 stran ;. ISBN 978-80-7490-165-2.

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince : úroveň A1 a A2. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 570 stran . ISBN 978-80-266-1187-5.

BROŽ, František. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia : český jazyk. 1. vydání. V Brně : Edika, 2017. 136 stran . ISBN 978-80-266-1178-3.

BROŽ, František. Přijímací zkoušky na střední školy. Český jazyk . 1. vydání. V Brně : Edika, 2017. 144 stran ;. ISBN 978-80-266-1177-6.

CURRAN, John. Kompletní utajené zápisníky Agathy Christie : zákulisí promyšlených vražd. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 825 stran . ISBN 978-80-242-5900-0.

ČERNÝ, Miroslav. Slovem svět : příběhy mizejících jazyků. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2016. 305 stran ;. Ethnos. ISBN 978-80-7272-869-5.

Čtení o T.G. Masarykovi : literatura - člověk - svět (1910-1938). Vydání první. [Praha] : Institut pro studium literatury, o.p.s. : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. 362 stran . Antologie ; svazek 10. ISBN 978-80-87899-66-3.

DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana. Obrazy z cest do země Sovětů : české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968. První vydání. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7464-934-9.

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta. Literární onomastika : antroponyma. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 291 stran ;. Trivium ; 12. svazek. ISBN 978-80-7308-732-6.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2015 : proceedings of the seventh international conference on Anglophone studies : September 3-4, 2015 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 221 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 7. ISBN 978-80-7454-633-4.

HLAVÁČEK, Honza. 50 odstínů hantecu ; 50 chutí hantecu. Vydání první. Brno : Jota, 2017. 206, 63 stran . ISBN 978-80-7565-189-1.

Chorvatština : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 192 stran ;. S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-292-3.

Italština : konverzace. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 192 stran . S námi se domluvíte. ISBN 978-80-7508-293-0.

KNIEPER, Arndt. Anglická slovíčka v obrázcích : 3000 slov, výslovnost, příkladové věty. První vydání. Praha : Grada, 2017. 303 stran . Velmi lehce. ISBN 978-80-271-0487-1.

KOŘÍNKOVÁ, Lucie. František Gellner : text - obraz - kontext. Vydání první. Praha : Akropolis, 2017. 509 stran . ISBN 978-80-7470-123-8.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela. Karel Čapek : v slzách a věčnosti. [Praha] : Petrklíč, 2017. 173 stran . ISBN 978-80-7229-614-9.

KOTKOVÁ, Radomila. Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 153 stran . ISBN 978-80-246-3640-5.

KRUL, Petr. Havran se zlomeným křídlem : Edgar Allan Poe na konci života podle událostí, okolností, svědectví blízkých osob, dopisů, posledních povídek a veršů. Vydání první. Praha : Radix, spol. s r.o., 2017. 195 stran . ISBN 978-80-87573-27-3.

KŘIVÁNEK, Vladimír. Svědomí slova : český PEN klub v proměnách doby. [Praha] : České centrum Mezinárodního PEN klubu, 2016. 341 stran . ISBN 978-80-270-1728-7.

Legenda o bratru Hroznatovi = Vita fratris Hroznataetogga. Vydání první. Praha : Togga, 2017. 327 stran . Fontes Bohemiae Hagiographici ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-118-8.

MALOVEC, Miroslav. Velký esperantsko-český slovník = Granda esperanta-ĉeĥa vortaro. Vydání první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2017. 583 stran ;. ISBN 978-80-87169-79-7.

MEY, Monika. Čínština nejen pro samouky . V nakladatelství Leda vydání druhé, upravené. Voznice : Leda, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7335-476-3.

Mluvník česko-polský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 557 stran ;. Rozvažte si jazyk. ISBN 978-80-7508-294-7.

Mluvník česko-norský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 587 stran ;. Rozvažte si jazyk. ISBN 978-80-7508-145-2.

MRÁZKOVÁ, Eva. Vyjmenovaná slova : desetiminutovky. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-266-1130-1.

NĚMEČEK, Tomáš. Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 141 stran . Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-4620-6.

PAPOUŠEK, Vladimír. Maxwellův démon : objekty, slovníky a řečové akty v literatuře. Vydání první. Praha : Akropolis, 2017. 150 stran . ISBN 978-80-7470-163-4.

PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1945-1989 v kontextech . Vydání první. Praha : Torst, 2017. 1023 stran ;. ISBN 978-80-7215-554-5.

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Mluvní výchova dětí . V tomto souboru vydání první. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016. 189 stran . ISBN 978-80-7068-305-7.

Tvoje přijímací zkoušky 2018 na střední školy a gymnázia. Český jazyk a literatura . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-07-3.

Tvoje státní maturita 2018. Český jazyk a literatura. Praha : Gaudetop, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-04-2.

Tvoje státní maturita 2018. Anglický jazyk. Praha : Gaudetop, 2017. 191 stran ;. ISBN 978-80-88202-06-6.

VELČOVSKÝ, Václav. Čeština pod hákovým křížem . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 250 stran . ISBN 978-80-246-3543-9.

VÍCHOVÁ, Lucie. Český jazyk v malíčku : pro 3. třídu. 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 88 stran . ISBN 978-80-253-3246-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Encyclopaedia Britannica 2017. Book of the year. [events of 2016] . Chicago : Encyclopaedia Britannica, [2017]. 880 stran . ISBN 978-1-62513-530-8.

Guinness world records 2018. Praha : Slovart, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7529-411-1.

HAUSDORF, Hartwig. Nevyřešené záhady posledních 5000 let : od antického astronomického komputeru po závody v kosmu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 198 stran . Záhady. ISBN 978-80-7549-364-4.

LAUREN, Andrea. Ruční tisk : vše, co potřebujete vědět pro tisk pomocí linoleových forem, gumových forem, pěnových archů a razítkových sad. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-7359-537-1.

MUNROE, Randall. Co kdyby? : vážné vědecké odpovědi na absurdní hypotetické otázky. Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 317 s. ISBN 978-80-7252-539-3.

Muzeum & identita : etnologické pohledy. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 231 stran . ISBN 978-80-87210-59-8.

Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 301 stran . ISBN 978-80-246-3752-5.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Zakousněte se do knihy : pracovní listy k rozvoji čtenářství. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 62 stran . ISBN 978-80-262-1261-4.

ŠTOLL, Ivan. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Svazek čtvrtý,. Doppler, Mendel, Mach, Ježkové, Kaplan, Roučka . Praha : Jonathan Livingston, 2017. 250 stran . ISBN 978-80-7551-067-9.

Uchováno budoucím generacím : devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87210-51-2.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II,. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 933 stran . ISBN 978-80-200-2752-8.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Ivan M. Havel : od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989). První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 207 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3616-0.

^ nahoru ^


13. Matematika

BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematika pro bystré a nadané žáky. 2. díl . 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-266-1157-8.

GAZÁRKOVÁ, Dana. Maturita 2018 z matematiky - M . Vydání první. Brno : Didaktis, [2017]. 140 stran . ISBN 978-80-7358-282-1.

IBÁÑEZ TORRES, Raúl. Čtvrtý rozměr : je náš svět jen stínem jiného světa?. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2017. 143 stran . Matematický svět ; 2. ISBN 978-80-7363-843-6.

MAZUR, Joseph. Kde se vzaly symboly : stručná historie matematického zápisu od starověku k dnešku. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 336 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5820-1.

Tvoje přijímací zkoušky 2018 na střední školy a gymnázia. Matematika . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2017. 190 stran . ISBN 978-80-88202-08-0.

Tvoje státní maturita 2018. Matematika. 1. vydání. Praha : Gaudetop, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-05-9.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALEXANDER, Heather. Lidské tělo : dívej se, poznej : 100 otázek a 70 odklápěcích okének!. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 16 nečíslovaných stran . Život na Zemi. ISBN 978-80-256-2136-3.

ALIX, Jean-Claude. Jde o vaši stravu : nejlepší lékař je kuchař. Vydání první. Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2017. 149 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-104-8.

ANDĚL, Petr. Trápí vás hemoroidy? . První vydání. Praha : Galén, [2017]. 59 stran . ISBN 978-80-7492-312-8.

Česnek . 6. vydání. Říčany : Sun, 2017. 79 stran . Babiččina přírodní lékárna. ISBN 978-80-7567-178-3.

FESTY, Danièle. 100 praktických použití aromaterapie . Vydání první. Praha : Práh, 2017. 149 stran ;. ISBN 978-80-7252-702-1.

FRAJTOVÁ, Marie. Na hranici života a smrti : 25 rozhovorů s předními českými lékaři. Vydání první. Praha : Zeď, [2017]. 351 stran . ISBN 978-80-906593-4-6.

GARCÍA, Héctor. Ikigai : šťastný a dlouhý život. V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2017. 190 stran . ISBN 978-80-7335-501-2.

GLADSTAR, Rosemary. Bylinné recepty pro zářivé zdraví : 175 čajů, tinktur, mastí, olejů a dalších přírodních léků pro celou rodinu. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 398 stran . ISBN 978-80-7336-895-1.

HARDING, Jennie. Tajemství aromaterapie . Revidované vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 224 stran . Tajemství. ISBN 978-80-256-2077-9.

HONZÁK, Radkin. Dědeček potrkal jelena . První vydání. Praha : Galén, [2017]. 284 stran . ISBN 978-80-7492-323-4.

JANÁČKOVÁ, Laura. Maličké miminko : praktický průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí. První vydání. V Brně : Grifart, [2015]. 215 stran . ISBN 978-80-906185-2-7.

JANÍKOVÁ, Jitka. Patologie pro střední zdravotnické školy . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 256 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-0375-1.

KENNEDY, David Daniel. Feng-šuej pro (ne)chápavé . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 359 stran . ISBN 978-80-256-2143-1.

Léčebné umění Hildegardy z Bingenu : tradiční léčitelství zárukou zdraví a dobré kondice. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 208 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-363-7.

Léčení a léčitelství v lidové tradici . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87671-22-1.

LOVASOVÁ, Vladimíra. Souvislosti neuroticismu . První vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-261-0675-3.

MCALARY, Brooke. Jak si zjednodušit a zpomalit život . První vydání. Praha : Grada, 2017. 103 stran ;. ISBN 978-80-271-0577-9.

MERTLÍK, Vladimír. Zdravíčko, doktore! : hovory s lékaři o vašem zdraví. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 262 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-507-5.

NAHODIL, Vladimír. Vzpomínky chirurga . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-246-3698-6.

OREL, Miroslav. A co řeknete teď, doktore? . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 172 stran . ISBN 978-80-262-1236-2.

PALOUČEK, Jan. Cesta k uzdravení : o daru léčení. 2. vydání. Brno : Kazda, 2017. 155 stran ;. ISBN 978-80-906819-0-3.

PAŠTA, Jiří. Základy očního lékařství . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 330 stran . ISBN 978-80-246-2460-0.

POMROY, Haylie. Jídlo jako medicína : zdravá strava pro rychlý metabolismus. Vydání první. Praha : Beta, 2016. 321 stran ;. ISBN 978-80-7306-862-2.

RANTZAU, Henrik. O zachování dobrého zdraví . Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 271 stran . ISBN 978-80-7530-083-6.

SANDERS, Brigitte. Domácí očista těla : detoxikace organismu, upevňování zdraví : od očisty jater k olejové kůře. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 183 stran . ISBN 978-80-7336-878-4.

ŠEBEK, Tomáš. Mise Haiti . Čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 251 stran . ISBN 978-80-204-4671-8.

ŠMÍDOVÁ, Olga. Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 238 stran ;. Studie ; 125. svazek. ISBN 978-80-7419-250-0.

WASHINGTON, Harriet A. Doba jedová 8. Infekční šílenství : vakcíny, antibiotika, autismus, schizofrenie, viry . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7553-343-2.

WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy. Narkotika . První vydání. V Praze : Rubato, 2017. 191 stran ;. Eseje ; 51. ISBN 978-80-87705-61-2.

Zázračná síla čísel : asijské alternativní léčení. Vydání první. Praha : Beta, 2017. 221 stran . ISBN 978-80-7306-905-6.

ZRŮSTKOVÁ, Radmila. Domácí nápoje pro zdraví . Praha : Eminent, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-7281-519-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Aktéři a tvorba české zahraniční politiky . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2016. 413 stran . Politologická řada ; svazek č. 63. ISBN 978-80-7325-420-9.

BIRNBAUM, Shlomo. Kámen na mém srdci . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2017. 125 stran ;. Paměť. ISBN 978-80-7364-064-4.

BISCHOF, Günter. Rakousko v první studené válce, 1945-1955 : i slabí mají sílu. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 415 stran . Historie. ISBN 978-80-200-2706-1.

BRANDS, H. W. Reagan : život. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 771 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-2270-1.

CÍLEK, Roman. Rázný nástup katů : Noc dlouhých nožů: osudový zvrat v hitlerovské éře. Řitka : Nakladatelství ČAS, 2017. 129 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Český ČAS ; XIX. svazek. ISBN 978-80-7475-184-4.

ČERNÝ, Karel. Velká blízkovýchodní nestabilita : Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 577 stran . ISBN 978-80-7422-595-6.

FIALA, Petr. Profesor na frontové linii : rozhovor Miroslava Balaštíka. První vydání. Brno : Host, 2017. 286 stran . ISBN 978-80-7485-124-7.

HAVEL, Matěj. František Reyl : kněz, vědec, politik. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 225 stran . ISBN 978-80-7465-250-9.

HOMOLA, Zdeněk. Případ Světlana : proměny obrazu třetího odboje. [Praha] : Ústav pro studium totalitních režimů : Archiv bezpečnostních složek : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, [2017]. 92 stran . ISBN 978-80-87912-77-5.

HVÍŽĎALA, Karel. Vlčice : rozhovory s Magdou Vášáryovou a Ivou Brožovou. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 286 stran . ISBN 978-80-204-4589-6.

JELÍNKOVÁ, Jitka. Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí : praktický průvodce. První vydání. Praha : Grada, 2017. 272 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0508-3.

KAFKA, Jan. V hodině velké zkoušky : církevní politika státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 399 stran . ISBN 978-80-7465-260-8.

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard. Šáhinšáh . Žilina : Absynt, 2017. 163 stran ;. Prokletí reportéři. ISBN 978-80-89876-57-0.

KERTZER, David I. Papež a Mussolini : tajemství papeže Pia XI. a vzestup fašismu v Evropě. Vydání první. Brno : Jota, 2017. 534 stran . ISBN 978-80-7565-102-0.

KLUČINA, Petr. Války světa : Ottova encyklopedie. Starověk, středověk . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2018. 351 stran . ISBN 978-80-7451-518-7.

KLVAŇA, Tomáš. Možná přijde i diktátor : cestopis ze současnosti : proč už zase ztrácíme svobodu a nikomu to nevadí.. 1. vydání. [Praha] : Bourdon, 2017. 291 stran . ISBN 978-80-906728-9-5.

KRÁLIK, Jozef. Králikovci v rovnošate ozbrojených síl a ozbrojených zborov . V Tribune EU vydanie prvé. Brno : Tribun EU, 2016. 267 stran . Librix.eu. ISBN 978-80-263-1034-1.

LECOMTE, Bernard. Tajemství Kremlu : staletí slávy, lží a hrůzovlády. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 304 stran ;. ISBN 978-80-7543-545-3.

LOCHMANNOVÁ, Alena. Veřejná správa : základy veřejné správy. Vydání první. Prostějov : Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2017. 116 stran . ISBN 978-80-7402-295-1.

MAZZEO, Tilar J. Ireniny děti : nevšední příběh hrdinky, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 311 stran ;. ISBN 978-80-7252-711-3.

MERCER, Cavalié. Waterloo - deník z tažení . Nové, nezkrácené ilustrované vydání. Praha : Leonid Křížek, nakladatelství Elka Press, 2017. x, 384 stran . ISBN 978-80-87057-32-2.

MORRIS, Ian. K čemu je dobrá válka? : konflikty a pokrok civilizace. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2017. 437 stran . Zip ; svazek 57. ISBN 978-80-7363-764-4.

OPATRNÝ, Josef. Válka Severu proti Jihu . Vydání třetí, upravené. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 381 stran . ISBN 978-80-246-3555-2.

PACNER, Karel. Slavné vyzvědačky dvou světových válek . V Praze : Daranus, 2017. 335 stran . ISBN 978-80-87423-81-3.

POKRYŠKIN, Aleksandr Ivanovič. Křídla v boji . Praha : Naše vojsko, 2017. 420 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1671-5.

RICHTER, Karel. Voják první linie : válečné drama syna nepřítele lidu. Praha : Naše vojsko, 2017. 391 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1660-9.

RYCHETSKÝ, Jan. Špionem Běločechů v Rusku : po stopách našich legionářů od Zborova do Vladivostoku. V Praze : Daranus, 2017. 309 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87423-79-0.

SARRAZIN, Thilo. Přání otcem myšlenky : Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 503 stran ;. XXI. století ; sv. 45. ISBN 978-80-200-2749-8.

SEKERKA, Bohuslav. Naše demokracie trochu jinak . Praha : Tigris, spol. s r.o., 2017. 470 stran ;. ISBN 978-80-7490-169-0.

STERN FISCHEROVÁ, Viola. Mengeleho děvče : skutečný příběh ženy, která přežila čtyři koncentrační tábory. Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 373 stran . ISBN 978-80-249-3450-1.

SUK, Jaroslav. Zapomenutá slova : připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky. První vydání. Frýdlant nad Ostravicí : Krtek a Datel - New Edition, 2017. 173 stran . ISBN 978-80-270-2329-5.

VANĚK, Vladimír. Moje válečná odyssea : vzpomínky legionáře Vladimíra Vaňka. Třetí vydání. Praha : Epocha : Čsl. obec legionářská, 2017. 272 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 7. ISBN 978-80-87919-31-6.

^ nahoru ^


16. Právo

ADAMOVÁ, Karolina. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada,. Právo . Vydání první. Praha : Paseka, 2017. 750 stran . ISBN 978-80-7432-000-2.

BRUNCLÍK, Miloš. Kdo vládne Česku? : poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Vydání první. Brno : Barrister & Principal Publishing, 2017. 143 stran ;. ISBN 978-80-7485-122-3.

Lidská práva a medicína . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2017. 223 stran . Sborníky ; svazek č. 56. ISBN 978-80-210-8700-2.

LONG, Christopher. Případ Adolf Loos . 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2017. 198 stran . ISBN 978-80-7485-142-1.

NAPOLEONI, Loretta. Obchodníci s lidmi : jak džihádisté a ISIS proměnili únosy a pašování uprchlíků v miliardový byznys. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 219 stran ;. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-901-8.

NEČAS, Pavel. Advokáti mrtvých : rozhovory se soudními lékaři. První vydání. Praha : Galén, [2017]. 549 stran . ISBN 978-80-7492-317-3.

NEZMAR, Luděk. GDPR : praktický průvodce implementací. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 301 stran . Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-0668-4.

NOVOTNÝ, Jiří. Právní základy podnikání. I. díl,. Právní úprava podnikání, závazkové vztahy, pracovní právo . První vydání. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ix, 206 stran ;. ISBN 978-80-261-0691-3.

NOVOTNÝ, Jiří. Právní základy podnikání. II. díl,. Řízení před soudy a správními orgány, odpovědnost podnikatele . První vydání. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. vii, 273 stran ;. ISBN 978-80-261-0692-0.

NOVOTNÝ, Petr. Smluvní právo . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 232 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0609-7.

NOVOTNÝ, Petr. Vlastnictví a věcná práva . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 167 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0610-3.

RÝDLOVÁ, Jarmila. Právní minirádce pro život . První vydání. Praha : Grada, 2017. 191 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0179-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie. Jak přežít, když se často bojím : průvodce pro děti k překonání úzkosti. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 116 stran . ISBN 978-80-262-1245-4.

Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 207 stran ;. ISBN 978-80-262-1242-3.

DOBSON, Phil. Mozková posilovna : kondiční cvičení pro váš mozek. Vydání 1. Praha : BizBooks, 2017. 146 stran . ISBN 978-80-265-0671-3.

GARFIELD, Robert. Mužský kód : klíč k mužským emocím. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 236 stran ;. ISBN 978-80-262-1253-9.

GAWDAT, Mo. Algoritmus štěstí . Vydání první. Praha : Beta, 2017. 387 stran . ISBN 978-80-7306-948-3.

HANZAL, Pavel. Astrologie krok za krokem : učebnice výkladu horoskopu v praxi. Vydání první. Praha : Astrologický institut, 2017. 167 stran . ISBN 978-80-906371-1-5.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a jeho symboly . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 319 stran . ISBN 978-80-262-1259-1.

MOUTOUNET, Gilles. Můj pes - můj guru : psí návod na šťastný život. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 129 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-780-8.

NAJBRTOVÁ, Kristina. Projektivní metody v psychologické diagnostice . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-262-1260-7.

PEŠKOVÁ, Jitka. Astrologie a psychologická praxe . První vydání. Praha : Powerprint, 2017. 327 stran . ISBN 978-80-7568-053-2.

SHOJAI, Pedram. Městský mnich . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 293 stran . ISBN 978-80-7549-469-6.

TOMATIS, Alfred. Naslouchat univerzu : od velkého třesku po Mozarta : objevování vesmíru, v němž je všechno zvukem. První vydání. Praha : Malvern, 2017. 270 stran . ISBN 978-80-7530-081-2.

VYBÍRAL, Zbyněk. Co je nového v psychologii . 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2017. 115 stran ;. ISBN 978-80-906751-0-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAHENSKÁ, Marie. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná : o ženské práci. České Budějovice : Veduta, [2017]. 299 stran . ISBN 978-80-88030-21-8.

BĚLÍK, Václav. Slovník sociální patologie . Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 120 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0599-1.

BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva. Druhé vydání. Brno : Barrister & Principal, 2017. 192 stran ;. ISBN 978-80-7364-062-0.

BOYD, danah. Je to složitější : sociální život teenagerů na sociálních sítích. Vydání první. Praha : Akropolis, 2017. 301 stran ;. ISBN 978-80-7470-165-8.

CAJTHAMLOVÁ, Kateřina. Abeceda moderního rodiče . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 398 stran ;. ISBN 978-80-7429-913-1.

ČERNÝ, Karel. Jezídové : komunita na útěku. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Metropolitní univerzita Praha, 2016. 229 stran . Blízký východ na křižovatce. ISBN 978-80-7422-589-5.

EICHELBERGER, Wojciech. Zrazený otcem . Vydání první. Praha : Argo, 2017. 115 stran ;. ISBN 978-80-257-2271-8.

GRYGAR, Mojmír. Stopy listopadu . Praha - Vysoké Mýto : Sumbalon, 2016. 124 stran ;. ISBN 978-80-905303-9-3.

HAUKE, Marcela. Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí . Vydání 1. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017. 308 stran . ISBN 978-80-906320-7-3.

HURDOVÁ, Veronika. Krkavčí matka? . Vydání první. Želešice : Dcera sestry, 2017. 123 stran . ISBN 978-80-906559-1-1.

KNETLOVÁ, Zlata. Čí je to hra? : zapojování dětí do rozhodovacích procesů jako promyšlená strategie při práci s rodinou ve sporech o dítě. České Budějovice : Krizové centrum pro děti a rodinu, 2017. 215 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-904854-6-4.

MEEKHOF, Kristin. Knížka pro vdovy na prvních pět let . 1. vydání. V Praze : Cesta domů, 2017. 272 stran, 12 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-88126-29-4.

MERTL, Jiří. Přerozdělování welfare : nástroj pomoci, nebo kontroly?. Vydání 1. Brno : Doplněk, 2017. 241 stran ;. Společensko-ekologická edice ; svazek 23. ISBN 978-80-7239-332-9.

MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství : učebnice pro obor sociální činnost. 2. díl . 2., doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 296 stran, iii strany obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0132-0.

NEČAS, Jaroslav. Adolf Kolínský : český dozorce ve službách gestapa. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 139 stran, xx stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 5. ISBN 978-80-200-2715-3.

SOURALOVÁ, Adéla. Péče na prodej : jak se práce z lásky stává placenou službou. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 249 stran . ISBN 978-80-210-8651-7.

VELÍŠEK, Zdeněk. Oni zblízka, my pod drobnohledem : svědectví o migraci a integraci. V Praze : Grada, 2017. 232 stran . ISBN 978-80-271-0661-5.

WITT, Emily. Sex budoucnosti . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 285 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-605-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

AURELL, Brontë. Fika & hygge : skandinávské pečení pro chvíle pohody. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 171 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-163-9.

BENDOVÁ, Eva. Pražská kavárna . Vydání první. V Praze : Verzone s.r.o., 2017. 225 stran . ISBN 978-80-87971-16-1.

BOROZIDU, Jana. Naše hustý kaše . 1. vydání. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2017. 185 stran . ISBN 978-80-906434-7-5.

DANIELS, Sabrina Sue. Bezlepkové sladké a slané pečení : 50 receptů na koláče, sušenky, chléb a mnoho dalšího. České vydání. Ostrava : Bookmedia, [2017]. 128 stran . ISBN 978-80-88213-09-3.

FUGGLE, Georgina. Luštěniny : předkrmy, polévky, hlavní jídla, dezerty. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-7359-538-8.

GAYLARD, Linda. Čajové opojení . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 224 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-282-1.

GIFFORD, Clive. Auta, vlaky, lodě a letadla : obrazová encyklopedie dopravních prostředků. Vydání první. [Praha] : Slovart, s.r.o., 2016. 256 stran . ISBN 978-80-7529-205-6.

Jízdní kola : velký obrazový průvodce. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 256 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5813-3.

KNORR, Stefanie. Kuchařka ze spíže . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 135 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-262-3.

KUŽEL, Stanislav. Kosmonauti Nula . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2017. 181 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87530-36-8.

LEHOVCOVÁ, Dana. Polévka je grunt : chutně a tradičně. 1. vydání. Říčany : Sun, 2017. 74 stran . ISBN 978-80-7567-170-7.

LOWIS, Ulrike. Vodka : historie, výroba, značky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 206 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-233-3.

LOWIS, Ulrike. Whisky : historie, výroba, značky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 208 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-234-0.

MACIEJKO-ZIELIŃSKA, Katarzyna. Zdravé sladkosti po celý den . Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2017. 228 stran . ISBN 978-80-88213-04-8.

MENKY, Monika. Můj život bez lepku : moderní bezlepková kuchařka od Celiaxmoni. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 189 stran . ISBN 978-80-264-1709-5.

MUCKLESTONE, Mary Jane. Skandinávské vzory : encyklopedie. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-7359-533-3.

MÜLLEROVÁ, Linda. A co teda jíš? . 1. vydání. Praha : Došel karamel s.r.o., 2017. 191 stran . ISBN 978-80-906434-9-9.

NOSEK, Miloš. Sluneční hodiny v Královéhradeckém kraji . 1. vydání. Vlkov : Helena Rezková, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-905700-8-5.

NOVÝ, Petr. Ve službách módy a stylu : česká bižuterie v období první republiky (1918-1938). Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 222 stran . První republika ; svazek 8. ISBN 978-80-200-2708-5.

Obědy do krabičky : více než 75 zdravých jídel pro děti i dospělé. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 144 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-139-4.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Až přiletí čáp : kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko : katalog historických dětských a loutkových kočárků z let 1890-1980. 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-87614-51-8.

PHILIPPSEN, Anna. Perfektní účesy pro perfektní den : snadné copy, lokny, drdoly, které zvládne každý. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 143 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-304-0.

POSPÍŠIL, Matěj. Sám doma a hladový : kuchařka slaměného vdovce. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2017. 154 stran . ISBN 978-80-906434-6-8.

Rychlé obědy. Praha : Burda Praha spol. s r.o., [2017]. 160 stran . Apetit ; 27. ISBN 978-80-87575-79-6.

SEHN, Clarissa. Vegetariánské rychlovky : 80 praktických vegetariánských receptů + veganské alternativy. Vydání první. Praha : Brána, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-7243-997-3.

SMIL, Vaclav. Jak se vyrábí dnešní svět: materiály a dematerializace . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 356 stran ;. ISBN 978-80-265-0673-7.

SOEDER, Ryan. Love coffee . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-204-4519-3.

SVOBODA, Pavel. Základy konstruování . Vydání šesté. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 230 stran . ISBN 978-80-7204-921-9.

ŠVORC, Luděk. Povídková kuchařka starého rybáře : jak jsem potkal a snědl ryby. Praha : Došel karamel, s.r.o., 2017. 188 stran . ISBN 978-80-906960-8-2.

TRAN, Long. Víc než jen vietnamská kuchařka . 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-264-1650-0.

TRIBE, Chris. Vše o práci se dřevem : nezbytné dovednosti a techniky pro začátečníky. V Praze : Slovart, 2017. 264 stran . ISBN 978-80-7529-311-4.

TRNKOVÁ, Klára. Slavnostní recepty naší babičky . 1. vydání. Praha : Studio trnka, s.r.o., 2017. 119 stran . Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-50-3.

TURECKÁ, Daniela. Nakládačka na věčné časy . Vydání první. Praha : ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o., a agenturou Solootions vydala Euromedia Group, a.s., 2017. 166 stran . Prima Fresh. ISBN 978-80-7549-481-8.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie. Česká strava lidová . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 444 s. ;. ISBN 978-80-7387-421-6 (váz.).

WITTENBERG GAŠPAROVÁ, Dominika. Švédská kuchařka : kulinářské tradice severu. Vydání první. Praha : Smart Press, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-87049-94-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ASKWITH, Richard. Dnes trochu umřeme : vzestup a pád Emila Zátopka. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 365 stran ;. ISBN 978-80-204-4188-1.

BALAGUÉ, Guillem. Messi : biografie. Praha : XYZ, 2017. 686 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-797-6.

BROWN, Christina. Moderní jóga od A do Z : kompletní průvodce současnou jógou. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 400 stran . ISBN 978-80-7359-534-0.

ENGAMMARE, Brigitte. Krásné nohy za 30 dní : jednoduchý tréninkový program pro všechny!. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 101 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-386-6.

ENGAMMARE, Brigitte. Pevné břicho za 30 dní : jednoduchý tréninkový program pro všechny!. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 85 stran, 9 nečíslovaných stran . Esence. ISBN 978-80-7549-385-9.

FRYČER, Miroslav. Můj divoký hokejový život . První vydání. Praha : Luboš Brabec, 2017. 261 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-1817-8.

FUCZIK, Ondřej. Hrdinové : největší příběhy české kopané. 1. vydání. V Praze : Yinachi, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-906930-0-5.

CHAJDA, Radek. Velká kniha labyrintů a hlavolamů . 1. vydání. V Brně : Edika, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-266-1185-1.

JEFFERY, Timothy. Kouzlo plachet . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 288 stran . ISBN 978-80-7529-389-3.

PANG, Alex Soojung-Kim. Odpočinek : tajná zbraň vítězů. 1. vydání. Praha : Management Press, 2017. 317 stran ;. ISBN 978-80-726-1511-7.

PEDRO,. Ovládni svět Minecraftu : tipy a návody youtubera Pedra. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2017. 224 stran . ISBN 978-80-251-4890-7.

PETROV, Michal. Retro ČS. 3,. (Povolená) dovolená . Vydání první. Brno : Jota, 2017. 337 stran . ISBN 978-80-7565-231-7.

TOPINKOVÁ, Barbora. Z lehu k běhu : ..od pondělka začínám. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-265-0694-2.

UMLAUF, Vít. Uvolňování, protahování a cvičení pro zdraví, kondici a pohodu . 1. vydání. Praha : VR Atelier, 2017. 79 stran . ISBN 978-80-906846-2-1.

VONN, Lindsey. V síle je krása : objevte svou přirozenou krásu, jezte čistě a využijte svou sílu. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 218 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-552-1.

WATSON, John H. (fiktivní postava). Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmese : více než 140 úkolů pro váš mozek, inspirovaných největším detektivem všech dob. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 224 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5743-3.

WILTSHIRE, Alex. Minecraft. Mobestiář . První vydání. V Praze : Egmont ČR, s.r.o., 2017. 103 stran . ISBN 978-80-252-4098-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

100 fotografií, které změnily svět . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 222 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-753-2.

1968 : revoluční rok ve fotografiích. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 223 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-754-9.

Architektura a současné město : texty o moderní a současné architektuře VI. Vydání první. Praha : Zlatý řez, 2016. 152 stran . ISBN 978-80-88033-02-8.

BIRD, Michael. Van Goghova hvězdná noc : dějiny umění v příbězích pro děti. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 336 stran . ISBN 978-80-264-1691-3.

BRŮHOVÁ, Klára. Praha nepostavená : vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole. 1. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 345 stran . ISBN 978-80-01-06155-8.

BUCHAROVÁ, Lenka. Vánoční hrátky pro šikuly : originální ozdoby, vánoční dekorace, nevšední dárky. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-253-3275-7.

Dárečky od srdce . Praha : Mladá fronta, 2017. 79 stran . ISBN 978-80-204-4586-5.

DENIZEAU, Gérard. Leonardo da Vinci : geniální vizionář. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-7543-428-9.

Designa : technická tajemství tradičního vizuálního umění. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2017. 410 stran . Pergamen ; svazek 26. ISBN 978-80-7363-841-2.

FIŠERA, Zdeněk. Moravské a slezské hradní kaple : turistický průvodce. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 135 stran, xxxii stran obrazových příloh . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-470-8.

FOFFOVÁ, Zuzana. Prahou po stopách zednářské symboliky : otisky tajných spolků v architektuře města. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 237 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5925-3.

GRIMMICHOVÁ, Alena Isabella. Originální textilní techniky . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-264-1610-4.

GRÜN, Mareike. Dětská dílna - jednoduché vyřezávání : snadné projekty pro děti od 6 let. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 80 stran . ISBN 978-80-271-0399-7.

GUIOT-HULLOT, Isabelle. Nechte papír ožít.. : figurky z papíru a provázku. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 63 stran . ISBN 978-80-271-0506-9.

HÁLA, Boris. Čtvrtý rozměr architektury . Brno : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2017. 267 stran . ISBN 978-80-214-5501-6.

HANÁK, Milan. Slovník architektura a stavitelství = Dictionary of architecture and building construction : anglicko-český, česko-anglický. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 702 stran ;. ISBN 978-80-247-5035-4.

HERYNEK, Petr. Vánoční ozdoby s láskou tvořené . První vydání. Olomouc : Rubico, 2017. 114 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-227-7.

HUDGINS, Victoria. Bambule, kam se podíváš.. . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 63 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0473-4.

JANATA, Michal. Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn : urbanistické strategie v komparativní perspektivě. Zlín : Archa, 2016. 163 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-47-8.

KRÁLIK, Jozef. Uvädnutý kvet : (nepoznaný umelec Ľudovít Gerhát). Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-906144-4-4.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2017 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada. 04. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2017. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-907038-0-3.

LUKÁŠOVÁ, Eva. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2015. 167 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 79. ISBN 978-80-7480-055-9.

LUKEŠ, Zdeněk. Rothmayer, Janák, Fragner : průvodce po architektuře na Pražském hradě : 30. až 60. léta XX. století. 1. vydání v českém jazyce. [Praha] : Foibos Books, 2017. 68 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-00-1.

MARTYKÁNOVÁ, Marie. Jiří Karel Heřman (1892-1969) : ateliér plný pohody. 1. vydání. Uherské Hradiště : Muzejní spolek v Uherském Hradišti, z.s. ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p.o., 2017. 125 stran . ISBN 978-80-903728-3-2.

MATOUŠKOVÁ, Kamila. 20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón : 1992-2012. Vyd. 1. Praha : Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2012. 416 s. ISBN 978-80-905344-0-7 (váz.).

NĚMEC, Tomki. Václav Havel . Vydání první. Praha : Tomki Němec nákladem vlastním, 2016. 283 stran . ISBN 978-80-260-9632-0.

OLIVER, Carin. Kočičí pelíšky : 20 lepenkových (kartonových) staveb, které dokážete postavit sami. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-204-4505-6.

Památky západních Čech : studie a zprávy. I-2011 . 1. vyd. Plzeň : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2011. 118 s., [3] složené l. ISBN 978-80-85035-06-3.

PROCHÁZKOVÁ, Jana. Po stopách současného českého umění = In the footsteps of contemporary czech art. Plzeň : Kultpro, z.s., 2017. 141 stran .

PROKOP, Vladimír. Ilustrátoři dobrodružství . Vydání první. Praha : T & M, 2017. 496 stran . ISBN 978-80-7264-183-3.

SALINGAROS, Nikos A. Sjednocená teorie architektury : forma, jazyk, komplexita. První vydání. Brno : Vysoké učení technické v Brně - VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017. 401 stran . ISBN 978-80-214-5345-6.

SAUDEK, Jan. Dva . První vydání. Praha : Slovart, [2017]. 135 stran . ISBN 978-80-7529-285-8.

SCHMIDTOVÁ, Milada. Milada Schmidtová Čermáková : autoportréty a portréty. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-1-0.

SLÍVA, Jiří. Můj šálek Kafky = Meine Tasse Kafka = My cup of Kafka. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2017. 142 stran . ISBN 978-80-86911-50-2.

SRP, Karel. Muž s hořící hřívou! : Emil Filla a surrealismus 1931-1939. Vydání první. V Praze : Argo : Museum Kampa, 2017. 274 stran . ISBN 978-80-257-2229-9.

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : zpřítomnění. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-9-7.

SVOBODOVÁ, Radka. České papírové skládačky . 1. vydání. Praha : Autreo, 2017. 61 stran . ISBN 978-80-906845-2-2.

Techniky malby . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 304 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5747-1.

WITTLICH, Filip. Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací : metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou a v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod. 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2017. 95 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 88. ISBN 978-80-7480-076-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole : náměty do výuky pro celou třídu. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 124 stran . ISBN 978-80-262-1248-5.

DIVOKÁ, Jana. Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2017. 135 stran . ISBN 978-80-88163-72-5.

FUNK, Karel. Děti, poslové z neznáma . Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 165 stran . Adam a Eva. ISBN 978-80-7530-080-5.

JANKOVÁ, Jana. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením . Vydání první. Praha : Pasparta, [2017]. 116 stran . ISBN 978-80-88163-61-9.

LEMAN, Kevin. Do pátku bude vaše rodina šťastnější : nikdy není pozdě! : pětidenní plán pro změnu vašeho života. První vydání. Praha : Návrat domů, [2017]. 230 stran ;. ISBN 978-80-7255-395-2.

MATYÁŠOVÁ, Alena. Vzácné školní obrazy. IV. díl,. Čtyři roční doby . 1. kritické vyd. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015. 57 s. ISBN 978-80-86935-28-7.

MATYÁŠOVÁ, Alena. Vzácné školní obrazy. V. díl,. Sklizeň ve světě . První kritické vydání. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2017. 83 stran . ISBN 978-80-86935-37-9.

NEUBAUER, Karel. Žáci s poruchami učení a řečové komunikace v programu základní školy . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 114 stran . ISBN 978-80-7465-261-5.

PEŠEK, Roman. Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem : nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi "tančit". 2. vydání. Praha : Pasparta, [2017]. 99 stran . ISBN 978-80-88163-65-7.

ŠŤASTNÝ, Vít. Školní vzdělávání ve Francii . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 246 stran ;. ISBN 978-80-246-3637-5.

VLK, Aleš. Studijní neúspěšnost na vysokých školách : teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 154 stran . Studie ; 124. svazek. ISBN 978-80-7419-248-7.

WIEGEROVÁ, Adriana. The careers of young Czech university teachers : in the field of pedagogy. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University, 2016. 130 stran . Pedagogy. ISBN 978-80-7454-631-0.

ZAKARIA, Fareed. Obrana liberálního vzdělání . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 127 stran ;. XXI. století ; sv. 44. ISBN 978-80-200-2717-7.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

LAURENČÍK, Marek. Excel 2016 : práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. První vydání. Praha : Grada, 2017. 144 stran . Průvodce. ISBN 978-80-271-0477-2.

NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 1. díl . 9. vydání. Prostějov : Computer Media, 2016. 176 stran . ISBN 978-80-7402-252-4.

SPIELMANN, Michal. AutoCAD : názorný průvodce pro verze 2017 a 2018. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2017. 535 stran . ISBN 978-80-251-4887-7.

STOWELL, Louie. Bezpečně online . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 143 stran . ISBN 978-80-256-2083-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

1001 rostlin pro radost z pěstování . Vydání první. Praha : Volvox Globator, [2017]. 960 stran . ISBN 978-80-7511-347-4.

DRUMMOND, Ian. Útulný domov s rostlinami . První vydání. Praha : Grada, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-271-0472-7.

OLIVER, Carin. Hračky a domečky pro křečky : více než 20 zábavných projektů, které zvládne vyrobit každý - tunely, věže, skrýše, houpačky, žebříky a ještě mnohem víc. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-204-4504-9.

PAVLOUŠEK, Pavel. Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné . 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 128 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Česká zahrada ; 111. ISBN 978-80-271-0240-2.

ŠUSTA, František. Neznám druhé takové zvíře, jako je pes, aneb, Vyznání trenéra zvířat nejlepšímu příteli člověka . Vydání první. Praha : Plot, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7428-312-3.

TEW, James E. Nepostradatelný rádce včelaře . 1. vydání. Čestlice : Rebo International CZ, 2015. 223 stran . ISBN 978-80-255-0905-0.

Včelařství. Svazek I.,. Zootechnika včelařství, Nemoci včel - prevence a terapie . Vydání první. České Budějovice : PSNV, 2016. 179 stran . ISBN 978-80-260-9090-8.

Včelařství. Svazek II.,. Biologie včely medonosné, Šlechtění včel a chov matek . Vydání první. [České Budějovice] : Pracovní společnost nástavkových včelařů, z.s., 2017. 235 stran . ISBN 978-80-270-0776-9.

Včely a jiný hmyz na pozemku : role včel v ekosystému a jejich chov. Brno : Permakultura (CS), 2016. 78 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 6. ISBN 978-80-905108-7-6.

Včely jinak : alternativy v chovu včel a přístupu k nim. Vyd. 1. Hranice : Fabula, 2014. 320 s. ISBN 978-80-87635-26-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně