Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Říjen 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BRITS, Louisa Thomsen. Hygge : tajemství spokojeného života. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 192 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-104-6.

FOWLER, Shandon. Ženich - uživatelská příručka : jak přežít a pokud možno si i užít vlastní svatbu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 193 stran . ISBN 978-80-264-1578-7.

MACHEK, Jakub. Počátky populární kultury v českých zemích : tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. 283 stran . ISBN 978-80-7579-001-9.

MALOVANÝ, Jakub. Sedmnáct . První vydání. Vizovice : Lípa, 2017. 170 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87206-65-2.

ODĚV V ČECHÁCH VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU (KONFERENCE). Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku : sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015. 1. vydání. V Praze : Národní památkový ústav, 2016. 119 stran . ISBN 978-80-86516-83-7.

PEPRNÍK, Jaroslav. Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce : (lexikon osob od středověku po rok 1989). 1. vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2012. 2 sv. (483, 460 s.) ;. ISBN 978-80-244-3038-6.

RYDELL, Anders. Zloději knih : pátrání po zmizelých knihovnách. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 471 stran . Tema ; svazek 27. ISBN 978-80-7473-532-5.

SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech : chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 210 stran . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3613-9.

WIKING, Meik. Hygge : prostě šťastný způsob života. První vydání. V Brně : Jota, 2017. 287 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-111-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně . 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Arnika - program Toxické látky a odpady, 2013. 150 s. ISBN 978-80-87651-04-9.

Krajina a lidé . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 170 stran . Průhledy ; sv. 17. ISBN 978-80-200-2695-8.

RANK. RANK 2017 : Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami : pogram a sborník konference Rank 2017 : 18. a 19. ledna 2017 v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice. Pardubice : STAPRO, 2017. 49 stran ;. ISBN 978-80-87436-10-3.

SLOUP, Roman. Socio-ekonomická studie stanovující ekonomické dopady do regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání "národní park" : výzkumné projekty Grantové služby LČR. Praha : Lesy České republiky, s.p., 2017. 173 stran . GS LČR ; 1/2017. ISBN 978-80-86945-33-0.

ŠŤASTNÝ, Karel. Dravci, sokoli & sovy v ilustracích Pavla Procházky . Vydání první. Praha : Aventinum, 2017. 336 stran . Artia. ISBN 978-80-7442-086-3.

WOHLLEBEN, Peter. Citový život zvířat : láska, zármutek, soucítění - úžasná tvář skrytého světa. 1. vydání. Brno : Kazda, 2017. 223 stran ;. ISBN 978-80-905788-9-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FISCHEROVÁ, Mary. Kouzla a čáry, aneb, Kouzelníkem snadno a rychle . Vyd. 1. [Praha] : Levné knihy, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7309-913-8.

MIŠTEROVÁ, Ivona. Inter arma non silent musae : anglická a americká dramatická tvorba na českých a moravských divadelních scénách v době první světové války : 1914-1918. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 340 stran . ISBN 978-80-7553-371-5.

NANOHACH (UMĚLECKÁ SKUPINA). NANOHACH : 2004-2016 : soubor současného tanečního divadla. 1. vydání. Praha : NANOHACH z.s., 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-1040-0.

SLOVÁKOVÁ, Andrea. Co je nového ve filmové vědě . 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2017. 78 stran ;. CJN ; 005. ISBN 978-80-906751-1-7.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BRODSKÝ, Jiří. Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi : Festschrift k 75. narozeninám. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 192 stran . Publikace ; č. 27/2016. ISBN 978-80-7542-015-2.

DUŠEK, Jiří. Daně z příjmů 2017 : přehledy, daňové a účetní tabulky. Dvanácté vydání. Praha : Grada, 2017. 206 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0421-5.

EZZEDDINE, Petra. Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice . Vyd. 1. Praha : Sdružení pro integraci a migraci, 2014. 82 s. ISBN 978-80-260-6894-5.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Úvod do animace v cestovním ruchu . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, s.r.o., 2015. 113 stran . Animace v cestovním ruchu ; I. ISBN 978-80-260-7623-0.

HRABAL, Martin. Role lidského faktoru v kontextu procesního řízení = The role of human factor in the context of business process management : teze disertační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 35 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-671-6.

CHLEBOVSKÝ, Vít. Management zákaznických řešení : jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb. Prní vydání. Praha : Grada, 2017. 124 stran . Manažer. ISBN 978-80-271-0559-5.

KLJUČNIKOV, Aleksandr. Financial management in the segment of SMEs = Finanční management v segmentu malých a středních podniků : habilitation thesis summary. First edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. 70 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-675-4.

Lokální a alternativní ekonomické systémy : síla komunity, nepeněžní, solidární a místní ekonomika. Brno : Permakultura (CS), 2016. 94 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 5. ISBN 978-80-905108-6-9.

MAREK, Martin. Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války . Vydání první. Brno : Matice moravská, 2017. 474 stran ;. Knižnice Matice moravské ; Svazek 45. ISBN 978-80-87709-17-7.

Obuj se do toho! : toto je leták o pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu. [Brno] : NaZemi, 2016. 10 stran . ISBN 978-80-88150-20-6.

Online marketing . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 212 s. ISBN 978-80-251-4155-7.

Prosím, sedřete nás z kůže! : toto je leták o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu. [Brno] : NaZemi, 2017. 9 stran . ISBN 978-80-88150-18-3.

SMITH, Patrick. Zeptejte se pilota : vše, co jste kdy chtěli vědět o letecké dopravě a cestování letadlem. První vydání. Praha : Grada, 2017. 256 stran ;. ISBN 978-80-271-0504-5.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2017. 303 stran . ISBN 978-80-87301-22-7.

TOŽIČKA, Tomáš. Perspektivy rozvoje . Praha : Ekumenická akademie, 2016. 171 stran . ISBN 978-80-87661-22-2.

Umění paroplavby po řece Vltavě 1865-2015 . První vydání. Praha : Professional Publishing, 2015. 244 stran . ISBN 978-80-7431-156-7.

VLASATÁ, Zuzana. Žlutý baron : skutečný plán Andreje Babiše: zřídit stát jako firmu. Vydání 1. V Brně : Referendum, 2017. 166 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-1674-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BALIBAR, Étienne. Spinoza a politika . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 117 stran . Myšlení současnosti. ISBN 978-80-246-3670-2.

BRAGUE, Rémi. Podstata člověka : o ohrožení lidské legitimity. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 194 stran ;. ISBN 978-80-7325-423-0.

BYNUM, Caroline Walker. Svatá hostina a svatý půst : náboženský význam jídla pro středověké ženy. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 461 stran, 31 nečíslovaných stran obrazových příloh . Každodenní život ; svazek 69. ISBN 978-80-257-2102-5.

DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 284 stran ;. Právo - etika - společnost ; sv. 3. ISBN 978-80-200-2687-3.

GOSIOROVSKÝ, Ivan. Vybrané kapitoly z profesní etiky : (etika v profesi manažera, podnikatelská etika, profesní učitelská etika). Vydání: první. Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s., Strážnice, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-905919-3-6.

HALÍK, Tomáš. Svět bez Boha : ateismus jako druh náboženské zkušenosti. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-7422-524-6.

HELSING, Jan van. Kniha za milion! . 1. české vydání. [Německo?] : Anch Books, [2017]. 386 stran . ISBN 978-3-945803-10-3.

HERRMANN, Friedrich-Wilhelm von. Pravda o myšlení Martina Heideggera . Vydání první. Praha : Togga, 2017. 109 stran ;. ISBN 978-80-7476-115-7.

HRABA, Vladimír. Víra, naděje, láska : počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské. 1. vydání. V Hradci Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2017. 49 stran . Poutník. ISBN 978-80-906490-4-0.

JORDÁNOVÁ, Zdeňka. Rozhodnutí . 1. vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2016. 184 stran ;. ISBN 978-80-7439-116-3.

KELLER, Timothy J. Schůzky s Ježíšem : neočekávané odpovědi na největší otázky života. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 228 stran ;. ISBN 978-80-7553-312-8.

KOEHLER, Krzysztof. Pánbíčkáři : odkud se vzal polský katolicismus?. 1. vydání. Kraków : Ośrodek myśli politycznej, 2016. 191 stran ;. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-415-5.

KOSTKA, Petr. Proč je na světě tolik bohů? : vyprávění o světových náboženstvích pro děti. I. vydání. Praha : Fragment, 2017. 67 stran . ISBN 978-80-253-3297-9.

KUBÍČEK, Ladislav. Vůle Boží - zbožná fráze? . Vydání druhé. V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 89 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7195-882-6.

LACHMANOVÁ, Kateřina. Síla přímluvné modlitby . Vydání druhé. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 116 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 95. ISBN 978-80-7195-992-2.

MYNAŘÍKOVÁ, Lenka. Lež ti kouká z očí : průvodce světem lží a klamů. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 159 stran ;. ISBN 978-80-271-0279-2.

NEDBALOVÁ, Marie. 29. neděle v mezidobí : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 182. ISBN 978-80-7553-383-8.

NEDBALOVÁ, Marie. 30. neděle v mezidobí : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 183. ISBN 978-80-7553-384-5.

NEDBALOVÁ, Marie. 31. neděle v mezidobí : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 184. ISBN 978-80-7553-385-2.

NEDBALOVÁ, Marie. 32. neděle v mezidobí : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 185. ISBN 978-80-7553-386-9.

NEDBALOVÁ, Marie. 33. neděle v mezidobí : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 186. ISBN 978-80-7553-387-6.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Krista krále : cyklus A. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2017]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 187. ISBN 978-80-7553-388-3.

NEUBAUER, Zdeněk. Hledání společného světa : úvahy o filosofii a proměnách vědění. Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 381 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7530-071-3.

NOVÁK, Jan A. Po stopách černé bohyně : kulty dávných civilizací. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 304 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-422-7.

Nový zákon : [ekumenický překlad]. Minsk : Picorp, 1992. 247 s., [8] s. obr. příl.

PETR, Michal. Mezi duší a duchem : enneagram a křesťanská spiritualita. Vydání 2., rozšířené. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 215 stran ;. ISBN 978-80-7553-416-3.

URBAN, Hal. Život není náhoda . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 223 stran ;. ISBN 978-80-262-1237-9.

VALÉRY, Paul. Sešity : (výběr z textů). Vydání první. Praha : Academia, 2017. 703 stran ;. Paměť ; sv. 88. ISBN 978-80-200-2685-9.

WILSON, Seán Michael. Bušidó : duch samuraje. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 150 nečíslovaných stran . Klokan. ISBN 978-80-7543-413-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

SOCHA, Vladimír. Výlet do vesmíru . Vydání 1. V Praze : Triton, 2017. 13 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-303-6.

ŠTOLL, Ivan. Klasická teoretická fyzika . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 323 stran . ISBN 978-80-246-3545-3.

VEBROVÁ, Sandra. Teleskop : letový deník vesmírné mise. Vydání první. Praha : Česká televize, 2017. 149 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-224-9.

Vědecké experimenty, co vám vyrazí dech. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 128 stran . ISBN 978-80-256-1974-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BÜLOW, Friederike von. Sardinie . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2017. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-010-8.

BURIÁNEK, David. Tourmalines of the eastern part of the Bohemian Massif . First edition. Zlín : Tigris, 2017. 78 stran . ISBN 978-80-7490-157-7.

ČECH, Jakub. Jakubův cestovní deník : Pacific Crest Trail. Praha : XYZ, 2017. 292 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-756-3.

DVOŘÁK, Otomar. Utajené hrady a zámky I. Prahou po stopách panských sídel . Řitka : Čas, 2017. 244 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . Skrytá krása naší země ; svazek II. ISBN 978-80-7475-196-7.

JUNEK, Václav. Jak a proč se jezdí do Zbečna : deset výletů do pozoruhodného místa nad řekou Berounkou. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 85 stran . Toulky ; 6. ISBN 978-80-7376-477-7.

MÍČEK, Tomáš. Magic places of the Earth = Magische Plätze der Erde = Magická místa Země. First published. Prague : Slovart, 2017. 383 stran . ISBN 978-80-7529-328-2.

PETRÁNEK, Jan. Encyklopedie geologie . Vydání první. Praha : Česká geologická služba, 2016. 349 stran . ISBN 978-80-7075-901-1.

POHUNEK, Jan. Výlety za šiframi : Praha a Středočeský kraj. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 104 stran .

POKORNÝ, Jakub Hugo. Výletník : 117 tipů na výlety po České republice. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 262 stran . ISBN 978-80-257-2127-8.

SAßE, Dörte. Island . České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2017. 132 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-090-0.

SUCHÝ, Václav. Cesta do neznáma : život v kapitalistickém ráji. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2017. 119 stran . ISBN 978-80-7308-731-9.

ŠŤOVÍČEK, Jan. Špicberky : království ledních medvědů. Vydání první. Praha : Brána, 2017. 543 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-976-8.

VANĚČEK, Michal. Naše vlast v hádankách s doprovodnými úkoly . Holešov : Tigris, 2017. 260 stran ;. ISBN 978-80-7490-164-5.

WATTS, Alan. Předpověď počasí snadno a rychle . První vydání v České republice. [Praha] : IFP Publishing, [2017]. 62 stran . Krása jachtingu. ISBN 978-80-87383-58-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Sláva a pád přemyslovských králů . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 189 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-980-5.

BUISSON, Jean-Christophe. Poslední dny královen . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 352 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-975-1.

ČECHTICKÝ, Tomáš. Nečekaná úmrtí zapsaná do dějin . Praha : Empresa Media, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-88207-05-4.

DIESTLER, Radek. Česko v kostce : netradiční vlastivěda pro každého. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 263 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5843-0.

JESENSKÝ, Miloš. Regionálny dejepis Kysúc a Tešínska = Regionální dějepis Kysuc a Těšínska. Čadca : Kysucké múzeum, 2014. 35 s., 31 s. ISBN 978-80-970780-9-6.

KADLEC, Petr. Struhařov : 620 let historie v obrazech, dokumentech a vzpomínkách. Díl I.,. 1397-1945 . Vydání první. Struhařov : Obec Struhařov, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-270-1906-9.

KMENT, Zdeněk. Valašsko v područí hákového kříže . První vydání. Valašské Meziříčí : [Zdeněk Kment], 2017. 358 stran . ISBN 978-80-270-2214-4.

KRÁLIK, Jozef. Dva rody - mnoho osudov . Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2014. 107 s. ISBN 978-80-263-0740-2.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Poličná : nádherná kvetoucí země. Vydání: první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Poličná, 2016. 20 stran . ISBN 978-80-87556-20-7.

ŘEHOUNEK, Jan. Svatojiřským lesem mezi Labem a Jizerou . První vydání. Praha : Regia, 2017. 221 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-31-3.

SOBOTKA, Richard. Mizející Beskydy . [Líbeznice] : Víkend, 2017. 203 stran . ISBN 978-80-7433-192-3.

ŠÍSTEK, František. Dějiny Černé Hory . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 614 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-498-0.

ŠPECIÁN, Miroslav. Počeplice : proměny v letech 1930-1980. Štětí : Město Štětí, 2015. 64 stran . ISBN 978-80-260-8434-1.

VYDRA, Zbyněk. Dějiny Ruska . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-324-2.

^ nahoru ^


9. Hudba

KUNA, Milan. Antonín Dvořák : reflexe osobnosti a díla : lexikon osob. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 653 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2669-9.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

GAVENDA, Tomáš. Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln = Spectroscopy of materials in the range of mm and sub-millimeter waves. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 50 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-673-0.

GTL (KONFERENCE). GTL 2016 : international conference on the Coordination and organometallic chemistry of Germanium Tin and Lead : Pardubice, Czech Republic, August 28th - September 2nd 2016. [Pardubice] : [Univerzita Pardubice], [2016]. 159 stran . ISBN 978-80-7560-007-3.

KALORIMETRICKÝ SEMINÁŘ. 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků : hotel Adamantino, Pozlovice u Luhačovic, ČR, 23.5.-27.5.2016. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 148 stran . ISBN 978-80-7395-986-9.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FILÍPEK, Jiří. S Jestřábem v srdci : malý foglarovský sborník ke 110. výročí Forlarova narození. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-7376-475-3.

FORBELSKÝ, Josef. Španělská moderní literatura 1898-2015 . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 613 stran ;. ISBN 978-80-246-2993-3.

Gramatika současné dánštiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 189 stran ;. ISBN 978-80-7508-279-4.

HILSKÝ, Martin. Modernisté . Druhé upravené vydání, v Argu první. Praha : Argo, 2017. 301 stran ;. Specula ; 2. svazek. ISBN 978-80-257-2193-3.

NAVRÁTILOVÁ, Jana. O trojí duši země české : projekt PRALIT : záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury. Vydání první. Praha : Městská knihovna v Praze, 2016. 119 stran . ISBN 978-80-7532-097-1.

NYKL, Alois Richard. Alois Richard Nykl : poznámky k revoluční akci v Chicagu (1914-1918). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2017. 399 stran . ISBN 978-80-246-3680-1.

POK, Jakub. Jak se naučit 100 slovíček za hodinu : revoluční metoda slovíček v příbězích. První vydání. Praha : Grada, 2017. 173 stran . ISBN 978-80-271-0319-5.

Pravidla českého pravopisu . Vydání 3. Praha : Academia, 2017. 391 stran ;. ISBN 978-80-200-2755-9.

REMEDIOSOVÁ, Helena. Chcete mluvit česky? = Chotite govorit' po-češski? : rabočaja tetrad' 1 = Chočete hovoryty po-čes'komu? : rabočyj zošyt 1. 3. vyd. Liberec : Harry Putz, 2014. 232 s. ISBN 978-80-86727-31-8.

ROHOŇOVÁ, Ľudmila. Július Rybák : personálna bibliografia. Vyd. 1. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. 132 s. ISBN 978-80-8149-023-1.

VRAŠTILOVÁ, Olga. Využití dětské literatury ve výuce angličtiny na 1. a 2. stupni základní školy - praktický průvodce pro studenty učitelství . Vydání: první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. 99 stran ;. ISBN 978-80-7435-663-6.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

JILÍK, Jiří. Muž, který viděl démona . První vydání. Praha : Regia, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-87866-30-6.

KNIHA VE 21. STOLETÍ (KONFERENCE). Kniha ve 21. století : redefinování role knihoven ve 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016. 1. vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2016. 186 stran . ISBN 978-80-7051-220-3.

Navrácená švédská kořist : příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí : Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopad - 22. prosinec 2014 : katalog výstavy. Brno : Moravský zemský archiv v Brně, 2014. 47 s. ISBN 978-80-86931-88-3.

PACNER, Karel. Géniové XX. století . Vydání první. Praha : Motto, 2017. 565 stran . ISBN 978-80-267-0894-0.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Česká čtenářská republika : generace, fenomény, životopisy. První vydání. Brno ; Praha : Host, 2017. 445 stran . ISBN 978-80-88069-50-8.

ZACHARDOVÁ, Magdalena. Návrat do budoucnosti . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 207 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-469-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

KLÁN, Petr. Čtyři složky moderní teorie čísel . Vydání první. Holešov : Tigris, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-7490-137-9.

Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky . 1. vyd. Praha : Prometheus, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7196-445-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALBERS, Susan. Jak se uklidnit bez jídla : 50 cvičení. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 183 stran ;. ISBN 978-80-262-1205-8.

Alternativní medicína (CAM) ve světě . Praha : Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2, pro Nadační fond Jozefa Zezulky, 2016. 328 stran . ISBN 978-80-85238-74-7.

BAKER, Roger. Jak překonat panické ataky : příručka s okamžitým účinkem proti strachu. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 116 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4235-9 (brož.).

BERCELI, David. Revoluční metoda uvolňování traumatu : překonej své nejtěžší krize. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. 212 stran . ISBN 978-80-7500-278-5.

BLANK, Martin. Doba jedová 7. Elektrosmog . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 351 stran . ISBN 978-80-7553-341-8.

DANIKOV, Nikolaj Illarionovič. Léčebná soda : univerzální pomocník při prevenci a léčbě nemocí. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 317 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-346-0.

DUKE, James A. Průvodce světem léčivých potravin : zelená lékárna : osvědčené přírodní prostředky k léčbě a prevenci více než 80 běžných zdravotních problémů. Olomouc : ANAG, [2017]. 495 stran ;. ISBN 978-80-7554-091-1.

FRANCOVÁ, Eva. Rok ve Svatojánu . Vydání první. Praha : Motto, 2017. 345 stran . ISBN 978-80-267-0922-0.

GATO,. Domácí výrobky z léčivých rostlin. První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-7346-218-5.

GREGORA, Martin. Těhotenství a mateřství : nová česká kniha. 2., aktualizované vydání. Praha : Grada, 2017. 253 stran . ISBN 978-80-247-5579-3.

HAVLÍČEK, Karel. Anatomické listy . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 145 stran ;. ISBN 978-80-7395-920-3.

HAY, Louise L. Měj se ráda : prožijte plnohodnotný život ve zdraví, štěstí a dlouhověkosti. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 332 stran ;. ISBN 978-80-7349-436-0.

HELD, Jan Theobald. Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu I. : vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 647 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 90. ISBN 978-80-200-2653-8.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomie . 4. vydání. Praha : Triton, 2017. xxi, 607 stran . ISBN 978-80-7553-420-0.

Katalog polního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky = Catalogue of field medical materiel and medical technology. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 119 stran . ISBN 978-80-7278-676-3.

LÜTZ, Manfred. Kdo je tu vlastně blázen? : zábavný úvod do psychiatrie a psychoterapie. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 207 stran ;. ISBN 978-80-262-1203-4.

MAŇAS, Miroslav. 130 let Sboru dobrovolných hasičů ve Valašských Kloboukách : 1887-2017. Vydání první. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2017. 44 stran . ISBN 978-80-906836-0-0.

MARSH, Henry. Neublížíš : fascinující příběhy lékaře, který operuje lidské mozky. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 296 stran ;. ISBN 978-80-265-0664-5.

MARUŠÁK, Lubomír. Historie Sboru dobrovolných hasičů v Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2016. 99 stran . ISBN 978-80-260-9940-6.

MEDICÍNA KATASTROF (KONFERENCE). Medicína katastrof : sborník abstrakt z jubilejního XX. ročníku MEKA 2017 v Luhačocivích 13. 6. - 15. 6. 2017. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2017. 60 stran ;.

NEHLS, Michael. Alzheimer se dá léčit : návrat do zdravého života. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 311 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-257-9.

OREL, Miroslav. Vyšetření a výzkum mozku : pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 168 stran, 16 stran obrazových příloh . Psyché. ISBN 978-80-247-5539-7.

PONEŠOVÁ, Anita. Levandule . První vydání. Praha : Grada, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-271-0524-3.

PROCHÁZKOVÁ, Simona. Když ženy rozkvetou : recepty pro zdraví a krásu. Vydání první. [Praha] : Meduňka, [2016]. 137 stran ;. Knihovnička Meduňky, svazek 33/16. ISBN 978-80-905889-8-1.

SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 272 stran, viii stran obrazových příloh . Sestra. ISBN 978-80-271-0214-3.

STORL, Wolf-Dieter. Léčivá síla divokých bylin a zeleniny : známá a zapomenutá zelenina. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 285 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7336-885-2.

ZABLOUDIL, Rostislav. Komáří louka : oáza zdraví, vůle a naděje : ozdravné pobyty. Vydání 1. Brno : Zabloudil, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-903841-4-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

AGHA, Petr. Budoucnost státu? . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 214 stran ;. Společnost ; sv. 20. ISBN 978-80-200-2681-1.

BALIBAR, Étienne. Násilí a civilita . Vydání první. Praha : Rybka Publishers : SOK - Sdružení pro levicovou teorii, 2016. 251 stran ;. SOK ; svazek 17. ISBN 978-80-87950-36-4.

BALÍK, Stanislav. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010) . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 259 s. Monografie ; sv. č. 39. ISBN 978-80-210-5537-7 (brož.).

BANÁŠ, Jozef. Idioti v politice : recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Vydání první. Vendryně : Beskydy, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-87431-43-6.

BOŠTÍK, Martin. Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. 3. opravené a doplněné vydání. Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2016. 83 stran . ISBN 978-80-905617-7-9.

DOLEŽAL, Miloš. Za . Vydání první. Praha : Torst, 2017. 438 stran . ISBN 978-80-7215-533-0.

FRISIUS, Friedrich. Neblahé dny : deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkuerque : 3. září 1944 - 9. května 1945. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7278-635-0.

ICKE, David. Život v přeludu (.. a jak se z něj probudit!) . 1. vydání. Praha : Jiří Maria Mašek prostřednictvím firmy Freedom First, s.r.o., [2016]. 447 stran . ISBN 978-80-270-0294-8.

JAKL, Tomáš. Zborov 2. července 1917 : den zrodu armády. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2017. 131 stran . ISBN 978-80-7278-721-0.

JUNEK, Filip. Graf Zeppelin : neznámý gigant, který nikdy nebojoval. Vydání první. Praha : Olympia, 2017. 157 stran . Dějiny do kapsy. ISBN 978-80-7376-465-4.

KLÍMOVÁ, Helena. Podle článku 29 Hlava II : sběrný dokument. Vydání první. Praha : IRENE z.s., 2017. 179 stran . Irene press ; jedenáctý svazek. ISBN 978-80-905354-9-7.

KOOP, Volker. Martin Bormann : Hitlerův vykonavatel. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 284 stran ;. ISBN 978-80-247-5824-4.

KRÁLIK, Jozef. Polícia (v slovenskej spoločnosti) . Vydání: první. Brno : Tribun EU, 2016. 248 stran . ISBN 978-80-263-1050-1.

KŘÍŽ, Jaroslav. Střípky z českého Chicaga : edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848-1918. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 478 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2721-4.

MARŠÁLEK, Zdenko. "Česká" nebo "československá" armáda? : národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 525 stran, xvi, viii stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 6. ISBN 978-80-200-2608-8.

MUSASHI, Miyamoto. Kniha pěti kruhů = (Go rin no šo). 3. vyd., (Revidované, na základě samizdatové verze z r. 1988). Bratislava : Cad Press, c2011. 160 s. ISBN 978-80-88969-51-8 (brož.).

NOVOTNÝ, Lubomír. Krčmaňská aféra : tajemný pokus o atentát na československé ministry. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7053-316-1.

Obranná strategie České republiky = The defence strategy of the Czech Republic. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. 15, 16 stran ;. ISBN 978-80-7278-702-9.

PALKO, Vladimír. Lvi přicházejí : proč Evropa a Amerika směřují k nové tyranii. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve vydavatelské společnosti ERGO Brauner s.r.o., 2016. 437 stran ;. ISBN 978-80-87864-45-6.

QVORTRUP, Matt. Angela Merkel : nejvlivnější evropský politik. První vydání. [Trnová] : Bourdon, 2017. 383 stran . ISBN 978-80-906728-4-0.

SATTER, David. Čím méně víte, tím lépe spíte : ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2017. 241 stran ;. ISBN 978-80-7260-363-3.

STRAKA, Karel. Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933-1939 : zpravodajské ústředí. 1. vydání. Praha : Vojenský historický ústav, [2017]. 423 stran . ISBN 978-80-7278-709-8.

ŠÁNDOR, Andor. Jak přežít nejen teroristický útok : příručka pro každého. 1. vydání. Praha : Autreo, 2017. 70 stran ;. ISBN 978-80-906845-0-8.

TABERY, Erik. Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše. Vydání první. V Praze : Paseka, 2017. 280 stran ;. ISBN 978-80-7432-849-7.

TVRDÝ, Jaroslav. Dunaj v plamenech. 2. díl,. Roky válek . Vydání 1. Praha : Ares : Mare Czech, 2017. 263 stran . Lodě v české minulosti ; svazek 50. ISBN 978-80-86158-59-4.

VALENTA, Aleš. Jeden rok konzervativní publicistiky . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2017. 195 stran ;. Publikace, č. 33/2017. ISBN 978-80-7542-029-9.

Za svobodu, spravedlnost a solidaritu : dějiny sociální demokracie v českých zemích = Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern = For freedom, justice and solidarity : history of Social democracy in the Czech lands. [Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2016]. 111 stran . ISBN 978-80-87348-25-3.

^ nahoru ^


16. Právo

DZURO, Vladimír. Vyšetřovatel : démoni balkánské války a světská spravedlnost. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 256 stran . ISBN 978-80-271-0507-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BUZAN, Tony. Myšlenkový graf . V nakladatelství BizBooks vydání 1. Praha : BizBooks, 2017. 195 stran . ISBN 978-80-265-0620-1.

ČERMÁKOVÁ, Andrea Anežka. Tajemství mysli, aneb, Poznej sám sebe . První vydání. Holešov : Tigris, 2017. 120 stran ;. ISBN 978-80-7490-141-6.

ČERNÝ, Vojtěch. Děti a emoce : učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity. 2., doplněné vydání. Brno : Edika, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-266-1125-7.

JOSEPH, Stephen 1964-. Co nás nezabije.. : možnosti posttraumatického růstu. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 308 stran ;. Spektrum ; 107. ISBN 978-80-262-1240-9.

MAXWELL, John C. Život bez hranic . Vydání první. Praha : Beta, 2017. 316 stran ;. ISBN 978-80-7306-913-1.

PEASE, Allan. Odpověď . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 287 stran . ISBN 978-80-7549-245-6.

SIMONÉ, Kerstin. Thovt : křišťálová čakra. 1. vydání. [Bayerisch Gmain] : ANCH BOOKS, [2016]. 239 stran ;. ISBN 978-3-945803-11-0.

SIMONÉ, Kerstin. Thovt na každý den . 1. vydání. Bayerisch Gmain : Anch Books, 2015. 199 stran . ISBN 978-3-945803-02-8.

ŠIMKOVÁ, Janette. Žijte své lepší já : 50 tipů pro cestu ke spokojenému životu. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 166 stran ;. ISBN 978-80-262-1247-8.

VITZ, Paul C. Psychologie a kult "já" . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 251 stran ;. Orientace ; svazek 65. ISBN 978-80-7195-897-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy : život ve věku nejistoty. Vydání druhé. Praha : Academia, 2017. 99 stran ;. XXI. století ; sv. 3. ISBN 978-80-200-2740-5.

BONDY, Miloš. Co odvál dým, aneb, Jak jsem přežil holokaust . Vydání první. Praha : Prostor, 2017. 354 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7260-345-9.

BURDOVÁ HRADEČNÁ, Pavla. Ženy na vedlejší koleji(?) : gender, migrace a stárnutí. Praha : Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 89 stran . ISBN 978-80-906488-1-4.

FILIPOVÁ, Zuzana. Plus jedna . Vydání první. [Česko] : [Zuzana Filipová?], 2016. 139 stran . ISBN 978-80-270-0814-8.

FRISCHEROVÁ, Helena. Dny mého života : vzpomínky na gulag. Vydání první. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 93. ISBN 978-80-200-2722-1.

GOTTWALDOVÁ, Radka. Jak na pasivní agresi : nenechte se jí zmítat a ovládat. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-262-1113-6.

HANKOVÁ, Magdalena. Partnerské vztahy : očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 166 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0012-5.

KOUCKÁ, Pavla. Uvolněné rodičovství : rozumně, citlivě a s menším nasazením. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 199 stran ;. ISBN 978-80-262-1275-1.

LAZARUS, Jeff. Naslouchat jako pes a zanechat ve světě svou stopu . Vydání první. Praha : Práh, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-7252-685-7.

MATĚJŮ, Petr. Moc krásy : pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu?. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 274 stran . ISBN 978-80-246-3691-7.

Stárnutí v komunitě : podporované bydlení seniorů se sníženou soběstačností v obcích. Vydání první. [Praha] : Diakonie ČCE, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-87953-13-6.

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje : závěrečná zpráva z výzkumu. Praha : Nadace Sirius, 2016. 84 stran . ISBN 978-80-906468-0-3.

SUŠA, Oleg. Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství, 2017. 372 stran ;. Post ; 15. svazek. ISBN 978-80-7419-251-7.

WAGNEROVÁ, Alena. Žena za socialismu : Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 262 stran ;. Gender sondy ; 12. svazek. ISBN 978-80-7419-252-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BELLERSEN QUIRINI, Cosima. Uzení pro labužníky : ryby, maso, zelenina, chleba, ořechy a mnohem více. První vydání. Praha : Grada, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-271-0533-5.

COLLIN, Annette. Vikingské copy a copánky : průvodce krok za krokem : pro krásný a moderní "vikingský" vzhled. První vydání. Praha : Grada, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-271-0547-2.

DAFX (KONFERENCE). DAFx-16 : 19th International Conference on Digital Audio Effects : Brno, Czech Republic, September 5-9, 2016. Brno : Brno University of Technology, The Faculty of Electrical Engineering and Communication, [2016]. 318 stran . ISBN 978-80-214-5424-8.

DOLEŽALOVÁ ZISKOVÁ, Martina. V ájurvédské kuchyni . Vydání první. [Praha] : Martina Doležalová Zisková, [2016]. 271 stran . ISBN 978-80-906436-0-4.

DOSTÁLKOVÁ, Hana. Mikrobiální odstraňování syntetických polymerů z odpadních vod = Microbial removal of synthetic polymers from wastewater : teze disertační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 38 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-670-9.

Fidget spinner : rotující zábava : roztoč svoje triky a vychytávky. První vydání. V Praze : Egmont, s.r.o., 2017. 96 stran . ISBN 978-80-252-4087-8.

GABROVSKÁ, Dana. Sladká fakta o cukrech a sladidlech, aneb, Čím si osladit život . 1. vydání. Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2017. 47 stran . ISBN 978-80-88019-17-6.

JÍLKOVÁ, Cecílie. Najím se a zhubnu! : kompletní průvodce změnou životního stylu. Vydání první. [Praha] : Procházka Publishing, [2016]. 181 stran . ISBN 978-80-906555-0-8.

KARAS, Jakub. 222 tipů a triků pro drony . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2017. 208 stran . ISBN 978-80-251-4874-7.

KEMP-GRIFFIN, Kathryn. Svůdná Paříž : tajemství francouzského prádla. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 257 stran . ISBN 978-80-204-4291-8.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom & Lucie : tajemství naší kuchyně : vaříme zdravě a chutně pro celou rodinu, s láskou a nadšením. Vydání první. Zlín : [T. Kosačík], 2016. 190 stran . ISBN 978-80-270-0287-0.

OTÁHAL, Jan. Historie Valtických vinných trhů 1967-2016 . Vydání první. Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2017. 337 stran . ISBN 978-80-87091-72-2.

RAYNAUD, Jean Michel. Vůně francouzského pečení . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 271 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-074-2.

SLOVÁCKÝ KOŠT SLIVOVICE (AKCE). III. slovácký košt slivovice 2016 : Uherské Hradiště, 5. listopadu 2016 : katalog. [Uherské Hradiště] : Společnost přátel slivovice České republiky, zapsaný spolek : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, [2016]. 13 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-30-6.

STANĚK, Michal. Vliv technologických parametrů na zatékavost polymerů = Influence of technological parameters on polymer fluidity : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 54 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-674-7.

STRNADOVÁ, Věra. Vtipné kaše : namíchejte si ty vaše. Vydání první. Praha : Smart Press, 2017. 189 stran . Jídlo jako lék. ISBN 978-80-87049-93-8.

UNIVERZITA PARDUBICE. Studentská vědecká odborná činnost 20152016 : sborník příspěvků. Pardubice : Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, 2016. 228 stran ;. ISBN 978-80-7560-004-2.

VLČEK, Petr. 100 staletých mostů . Vydání první. Praha : Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2015. 210 stran . ISBN 978-80-87438-69-5.

WALNES, Tilly. Láska na první steh : šití není žádná věda. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2015. 191 s. ISBN 978-80-256-1561-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ASKWITH, Richard. Dnes trochu umřeme : vzestup a pád Emila Zátopka. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 365 stran ;. ISBN 978-80-204-4188-1.

CÍCHA, Jaroslav. Atletika : cesta na vrchol. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-271-0392-8.

HEMPEL, Susann. Fasciální trénink . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 127 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-197-8.

HYBNER, Milan. Parkour & freerunning . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-271-0241-9.

JEŘÁBEK, Tomáš. Cesta Zlaté rybky : brazilské bojové umění Capoeira Aché. Bratislava : CAD Press, c2003. 132 s. Budo. ISBN 80-88969-13-1 (váz.).

LAGET, Serge. Příběh Tour de France = Le Tour de France. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-7529-345-9.

LYSEBETH, André van. Zdokonaluji se v józe . V nakladatelství Argo vydání druhé. Praha : Argo, 2017. 267 stran . ISBN 978-80-257-2185-8.

PALIČKA, Jan. 33 fotbalových nej . 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 63 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-253-3317-4.

POSPÍŠIL, Matěj. Spojovánky pro dospělé : 20 obrazů divé zvěře. Vydání první. Hovorčovice : Došel karamel s.r.o., 2016. 3 nečíslované strany, 21 nečíslovaných listů .

POSPÍŠIL, Matěj. Spojovánky inspirované hvězdnou oblohou . Vydání první. Hovorčovice : Došel karamel, s.r.o., 2016. 37 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906434-2-0.

POSPÍŠIL, Matěj. Spojovánky DinoPark . Vydání první. Hovorčovice : Došel karamel, s.r.o., 2017. 47 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906434-4-4.

POSPÍŠIL, Matěj. Šrafovačky . Vydání první. Hovorčovice : Došel karamel, s.r.o., 2017. 2 nečíslované strany, 23 nečíslovaných listů .

STEVENSON, Shawn. Spánek je umění : 21 klíčových strategií, jak zlepšit kvalitu spánku a života : 14 denní program. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 375 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-247-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AMBROZ, Vladimír. Vladimír Ambroz : Akce = Actions. V Praze : BiggBoss books, 2017. 227 stran . ISBN 978-80-906817-0-5.

BAŘINOVÁ, Kristýna. Krajina starých sídel : katalog výstavy. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015. 111 stran . ISBN 978-80-7053-308-6.

Cesty za renesancí : hrady, zámky a sbírky ve správě Národního památkového ústavu. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87231-43-2.

DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Ze starého nové : vintage inspirace. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-264-1577-0.

CHMELAŘ, František. František Chmelař : malíř, který psal básně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-8-0.

Journeys into the renaissance : castles, chateaux and collections under the administration of the National Heritage Institute. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87231-48-7.

KLÖS, Lydia. Lace stricken . 1. Auflage. Stuttgart : Frechverlag, 2016. 64 stran . Topp. ISBN 978-3-7724-8191-8.

MIKŠ, František. Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění. 3., rozš. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 398 s. ISBN 978-80-7485-030-1.

PETRO, Jozef. Slovenské klenoty UNESCO . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 112 stran . ISBN 978-80-264-1575-6.

POMAJZLOVÁ, Alena. Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let . Brno : Barrister & Principal, o.p.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, [2017]. 186 stran . ISBN 978-80-7485-127-8.

Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm : katalog návrhů architektonické soutěže. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017. 93 stran .

Rok renesanční šlechty : kalendář akcí 2017. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017. 16 stran .

SIKORA, Jan. Jan Sikora : Lomná a Beskydy před padesáti lety. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 4 nečíslované strany . ISBN 978-80-906382-5-9.

ŠULC, Vladimír. Fotografové Ostravska 2000 . Ostrava : Vladimír Šulc, Martin Smékal vlastním nákladem, 2015. 82 stran, 70 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8313-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání = Support of students with special educational needs in the context of inclusive education. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 338 stran . ISBN 978-80-210-8508-4.

BUREŠOVÁ, Jarmila. Povíme vám o dysortografii a dysgrafii : průvodce pro rodinu a přátele. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 87 stran . Tipy pro odborníky. ISBN 978-80-266-1106-6.

CAMERON, Julia. Umělcova cesta pro rodiče : jak vychovávat kreativní děti. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. 211 stran ;. ISBN 978-80-7500-276-1.

ČADILOVÁ, Věra. Petr a jeho příběhy, aneb, Jak se učit správně chovat pomocí obrázků . Vydání první. V Praze : Pasparta, 2017. 123 stran . ISBN 978-80-88163-62-6.

ČÁSTKOVÁ, Pavlína. Interkulturní vzdělávání učitelů primární školy . 1. vyd. Olomouc : Jiří Dostál, 2014. 123 s. ISBN 978-80-87658-09-3.

FIALOVÁ, Hana. Logopedie s Povídálkem - R . 1. vydání. V Brně : Edika, 2017. 87 stran . ISBN 978-80-266-1153-0.

KLAUS, Václav. Cesta do hlubin študákovy duše - českého školství . Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 78 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7551-049-5.

MAŇÁK, Josef. O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice : rozhovory na průsečíku tří generací. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 84 stran . Reflexe ; svazek 2. ISBN 978-80-210-8495-7.

SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova : reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 257 stran . ISBN 978-80-210-8523-7.

UNIVERZITA PARDUBICE. 25 let Fakulty ekonomicko-správní. [Pardubice] : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. 64 stran . ISBN 978-80-7560-000-4.

UNIVERZITA PARDUBICE. Výroční zpráva o činnosti univerzity Pardubice 2015 . 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 133 stran ;. ISBN 978-80-7395-987-6.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

MAREŠ, Martin. Průvodce labyrintem algoritmů . 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2017. 486 stran . CZ.NIC ; 15. publikace. ISBN 978-80-88168-19-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

KULHAVÝ, Zbyněk. Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků : metodika. Vydání první. Pardubice : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2014. 53 stran . ISBN 978-80-87361-38-2.

ROD, Jaroslav. Choroby a škůdci na zahradě : identifikace, prevence a ochrana. Praha : Grada Publishing, [2017]. 160 stran . ISBN 978-80-271-0239-6.

TUCKER, Abigail. Lev v obýváku : jak si nás kočky domácí ochočily a ovládly svět. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 260 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-5814-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně