Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika


1. Antropologie, etnografie

KUPČÍK, Lubomír. Velká indiánská kniha : hau kóla!. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-204-4066-2.

Lavička Václava Havla : Kroměříž 14. září 2016. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříží, 2016. 8 nečíslovaných stran .

VYKOUKAL, František Vladimír. Rok ve starodávných slavnostech našeho lidu . Sušice : Antikvariát Sušice, 2016. 227 stran . ISBN 978-80-904251-1-8.

ZICH, František. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě : Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 301 stran . Studie ; 121. svazek. ISBN 978-80-7419-241-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HŮRKA, Karel. Brouci České a Slovenské republiky = Beetles of the Czech and Slovak Republics. 2. nezměněné vydání. Zlín : Kabourek, 2017. 390 stran . ISBN 978-80-86447-17-9.

JONGEPIEROVÁ, Ivana. Integrated protection of rare butterfly species of non-forest habitats in the Czech Republic and Slovakia . Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 21 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906562-1-5.

JONGEPIEROVÁ, Ivana. Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku . 1. vydání. Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 21 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906562-0-8.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BRESSON, Robert. Bresson o Bressonovi : rozhovory (1943-1983). Vydání první. Praha : Casablanca, 2016. 303 stran . Filmové slovo. ISBN 978-80-87292-36-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2017 : pro územní samosprávné celky. Osmé vydání. Polešovice : M Lordy, 2017. 671 stran ;.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

POKORNÝ, Vít. Myslet z psychedelických zkušeností : transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 319 stran . ISBN 978-80-7465-240-0.

VÁCHA, Marek Orko. Nevyžádané rady mládeži . První vydání. Brno : Cesta, 2017. 103 stran ;. ISBN 978-80-7295-226-7.

VELLA, Elias. Na orlích křídlech : o modlitbě. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 203 stran ;. ISBN 978-80-7195-991-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

ROVELLI, Carlo. Sedm krátkých přednášek z fyziky . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7363-773-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

MAZNÝ, Petr. Průvodce Šumava, Bavorský les, Mühlviertel . Vydání první. Plzeň : Starý most, 2017. 332 stran . Průvodce. ISBN 978-80-87338-69-8.

MIZIELIŃSKA, Aleksandra. Mapy . První vydání. Brno : Host, 2016. 105 stran . ISBN 978-80-7491-708-0.

NOVOTNÁ, Eva. Poklady mapové sbírky . První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 117 stran . ISBN 978-80-246-3537-8.

ROTH, Joseph. Cesta do Ruska : fejetony, reportáže, poznámky v deníku 1919-1930. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 264 stran ;. Knihovna 20. století ; 1. ISBN 978-80-7325-422-3.

Švýcarsko : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 191 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-262-6.

VENCÁLEK, Jaroslav. Slovensko-český cezhraničný región : genius loci. Vyd. 1. Prešov : Vydavateľstvo Prešovské univerzity, 2013. 423 s. ISBN 978-80-555-0862-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Ďábel Valdštejn : pozoruhodný osud vévody frýdlantského. Řitka : Nakladatelství ČAS, 2017. 227 stran . Český ČAS ; XVIII. svazek. ISBN 978-80-7475-178-3.

BUISSON, Jean-Christophe. Poslední dny královen . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 352 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-975-1.

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 2,. Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2012. 478 s. ISBN 978-80-7429-292-7 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 1.,. Základy globálního světa od počátku do roku 1200 př. Kr. . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2012. 475 s. ISBN 978-80-7429-241-5 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 4,. Objevy a nové struktury 1200 až 1800 . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 478 s. ISBN 978-80-7429-385-6 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 3,. Výklady světa a světová náboženství 600 až 1500 . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 477 s. ISBN 978-80-7429-343-6 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 5,. Vznik moderny 1700 až 1914 . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 479 s. ISBN 978-80-7429-430-3 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 6,. Globalizace od roku 1880 do dneška . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 458 s. ISBN 978-80-7429-436-5.

Hlucké fotoalbum . Vydání první. Hluk : Město Hluk, 2017. 207 stran . ISBN 978-80-270-1604-4.

Koryčany. Vydání první. Koryčany : pro město Koryčany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2017. 104 stran . ISBN 978-80-88131-21-2.

LANGEROVÁ, Žo. Žila jsem s oddaným komunistou : Československo - můj osud 1934-1968. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2017. 242 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7260-356-5.

PAPRČKA, Milan. Brněnsko z nebe = Brněnsko from heaven. 1. vydání. Zlín : Malované mapy, s.r.o., 2016. 144 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87724-73-6.

PAPRČKA, Milan. Novojičínsko z nebe = Novojičínsko from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 104 nečíslovaných stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-75-0.

PAPRČKA, Milan. Ostravsko z nebe = Ostravsko from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 124 nečíslovaných stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-83-5.

PEREMSKÁ, Lenka. Rodokmen krok za krokem . 2. vydání. Brno : CPress, 2016. 208 stran . ISBN 978-80-264-1270-0.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Tichov : kouzelná země. Vydání první. Valašské Meziříčí : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Tichov, 2017. 18 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88556-01-5.

SVÁČEK, Libor. Zlín . Vydání 1. Český Krumlov : Vydavatelství MCU, s.r.o., 2017. 143 stran . ISBN 978-80-7339-323-6.

VOCELKA, Michaela. František Josef I. : císař rakouský a král uherský. Vydání první. V Praze : Paseka, 2017. 414 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-806-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

JESENSKÁ, Milena. Křižovatky : (výbor z díla). Vydání první. Praha : Torst, 2016. 879 stran . ISBN 978-80-7215-520-0.

LINDOP, Christine. William and Kate . 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2013. 56 s. Oxford bookworms library. Stage 1. Factfiles. ISBN 978-0-19-423668-3.

ORWELL, George. Ohlédnutí za Španělskou válkou : eseje II. : (1942-1944). Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 507 s. ;. ISBN 978-80-257-1353-2.

ORWELL, George. Úpadek anglické vraždy : eseje III. : (1945-1946). Vydání první. Praha : Argo, 2015. 446 stran ;. ISBN 978-80-257-1700-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

FLAWS, Bob. Endometrióza a neplodnost : diagnóza, prevence, dieta, cvičení a relaxační terapie podle tradiční čínské medicíny : kniha pro ženy, které touží po miminku. Praha : Anahita, 2016. 121 stran . ISBN 978-80-87740-12-5.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ KROMĚŘÍŽ. Almanach Sborů dobrovolných hasičů okresu Kroměříž. [Kroměříž] : OSH, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-270-0685-4.

RUBÁŠOVÁ, Petra. Bylinky české zahrádky . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 154 stran . ISBN 978-80-264-1517-6.

SEDLÁČKOVÁ, Eva. Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 2016. 166 stran . ISBN 978-80-270-1597-9.

VOŘÍŠEK, Karel. Štěstí se dá naučit : můj život bez strachů a bez rohlíků. První vydání. Praha : Cosmopolis, 2016. 133 stran . ISBN 978-80-247-5794-0.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969-1985 : vrchol a cesta k zániku. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 430 stran . ISBN 978-80-87912-69-0.

BOURGOGNE, Adrien Jean Baptiste François. Seržant Bourgogne : válka s ohněm a zimou : vzpomínky vojáka císařské gardy na Napoleonovo tažení do Ruska roku 1812 : kritické vydání. První vydání. Třebíč : Akcent, 2017. 375 stran . ISBN 978-80-7497-195-2.

LUCKS, Günter. Hitlerův rudý mládežník . Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 206 stran . ISBN 978-80-249-3253-8.

MOORE, Charles. Margaret Thatcherová. 2. díl,. Vše, co si přeje . Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2016. 838 stran . ISBN 978-80-7422-317-4.

NĚMEČEK, Tomáš. Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 127 stran . Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-4351-9.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Živé duše : sbírka politicky nekorektních textů. Vydání první. [Praha] : Procházka Publishing, [2017]. 130 stran ;. ISBN 978-80-906555-1-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

KNIGHT, Sarah. Zázračný úklid v hlavě : kouzlo nehrocení. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-265-0640-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

HAN, Byung-Chul. Vyhořelá společnost . Vydání první. V Praze : Rybka Publishers, 2016. 283 stran ;. ISBN 978-80-87950-05-0.

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ. Klub UNESCO Kroměříž 25 let od založení : 1991-2016. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2016. 12 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

FIALOVÁ, Květa. Prostonárodní kuchařka Květy Fialové . Vydání první. Praha : EAT CETERA, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-906640-0-5.

HESS, Megan. Coco Chanel : ilustrovaný svět módní ikony. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-105-3.

HESS, Megan. Šaty : 100 ikonických okamžiků ve světě módy. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 221 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-106-0.

CHMELÍKOVÁ, Hana. Domácí marmelády od Hanky . První vydání. Praha : Klika, 2017. 121 stran . Otevřeno. ISBN 978-80-88088-52-3.

KADLČÍK, Josef. Vzpomínky seniora ze Slovácka . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], [2017]. 139 stran . ISBN 978-80-270-2313-4.

SAVILL, Antoinette. Vaříme bez pšenice, lepku a laktózy : 100 receptů krok za krokem. První vydání. Praha : Brána, 2015. 205 stran . ISBN 978-80-7243-813-6.

SEMINÁŘ HISTORIE ODÍVÁNÍ. Sborník Semináře historie odívání 2011. Díl čtvrtý . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2011. 196 s. Seminář historie odívání ; sv. 4. ISBN 978-80-86062365.

STRNADOVÁ, Věra. Vtipné kaše : namíchejte si ty vaše. Vydání první. Praha : Smart Press, 2017. 189 stran . Jídlo jako lék. ISBN 978-80-87049-93-8.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

KAŇOVSKÝ, David. Chybami se šachista učí . 1. vydání. Náměšť nad Oslavou : vlastním nákladem, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-270-1883-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

JURAČKA, Petr Jan. Drony - fotografování z ptačí perspektivy : co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a video. První vydání. Praha : Grada, 2017. 103 stran . ISBN 978-80-247-5787-2.

MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Tomáš Měšťánek : můj život v Česku. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2017. 48 stran . ISBN 978-80-85945-75-1.

Pod kůží Marsya : restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013). 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-87231-42-5.

SHATATOVÁ, Diana. Malá floristka . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2017. 87 stran . ISBN 978-80-00-04712-6.

ŠEDOVÁ, Martina. Kouzla z květin . 1. vydání. Praha : Albatros Media, a.s., 2017. 95 stran . ISBN 978-80-7448-069-0.

VITVAR, Jan H. David Černý - fifty licks . Vydání první. Praha : Paseka, 2017. 226 stran . ISBN 978-80-7432-792-6.

ZLIN DESIGN WEEK. Omezení : Zlin Design Week. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2017. 22 stran .

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 207 stran ;. ISBN 978-80-262-1195-2.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Školní zralost a její diagnostika . 1. vydání. Praha : Raabe, 2017. 146 stran . Školní zralost ; 1. ISBN 978-80-7496-319-3.

FEUERSTEIN, Reuven. Myslet nahlas - mluvit nahlas : přístup k rozvoji řeči. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-262-1168-6.

FULLER, Andrew. Šťastné a úspěšné dítě : jak vychovat génia. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 286 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-175-6.

Inspiromat: Pohybové hry pro rozvoj sociálních dovedností dětí . Vydání: první. Zlín : Nakladatelství univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 93 stran ;. Pedagogika.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem : náměty na činnosti s dětmi do 8 let. 1. vydání. [Vsetín] : Líska, z.s., [2016]. 114 stran . Oříšek. ISBN 978-80-270-0874-2.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Výroční zpráva o činnosti 2016 . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 91 stran ;. ISBN 978-80-7454-651-8.

VACULÍK, Martin. Výukové vymalovánky. 3.,. Téma: Třídíme odpady. A proč? . Zlín : Martin Vaculík, 2016. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-1112-4.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

Výkonnost open source aplikací : rychlost, přesnost a trocha štěstí. 1. vydání. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. 264 stran . CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-11-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně