Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HEČKOVÁ, Michaela. O městech a lidech . 1. vydání. Ústí nad Orlicí : Piána na ulici, 2016. 335 stran . ISBN 978-80-270-1016-5.

JOHANSEN, Signe. Hygge : fenomén útulna. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 207 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-223-4.

VAUGHAN, Hal. Tajná válka Coco Chanel . První vydání. Praha : Mladá frona, 2017. 326 stran . ISBN 978-80-204-4292-5.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

101 věcí, které bychom měli vědět o zvířatech . 1. vydání. Říčany : Sun, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-7371-083-5.

ČERNOCH, Viktor. Jak dlouho přežije lidstvo : katastrofy, které jednou nastanou. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 248 stran ;. Klokan. ISBN 978-80-7543-408-1.

Dobrodružství v přírodě : kniha pro zvídavé průzkumníky přírody. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 320 stran . ISBN 978-80-266-1100-4.

CHALOUPEK, Václav. Doteky přírody . Vydání první. Praha : Česká televize, 2017. 363 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-221-8.

KLAUS, Václav. Zničí nás klima nebo boj s klimatem . První vydání. Praha : Cosmopolis, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-271-0589-2.

KNAUEROVÁ, Marta. Atlas bylin . 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 141 stran . ISBN 978-80-266-1096-0.

LANG, Angelika. Houby : [objevte a určete nejdůležitější druhy]. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. 256 s. Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1057-2.

Odmaturuj! z biologie . 2., přeprac. vyd. Brno : Didaktis, c2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9.

WOHLLEBEN, Peter. Citový život zvířat : láska, zármutek, soucítění - úžasná tvář skrytého světa. 1. vydání. Brno : Kazda, 2017. 223 stran ;. ISBN 978-80-905788-9-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

JUNEK, Václav. Umřít pro film? . Vydání první. Praha : Olympia, 2017. 137 stran, 16 stran obrazové přílohy . ISBN 978-80-7376-464-7.

JURÁČEK, Pavel. Deník . Vydání první. Praha : Torst, 2017-. ^^^svazky . ISBN 978-80-7215-544-6.

PROCHÁZKOVÁ, Zdenka. Procházka životem, aneb, Co za našich mladejch let nebejvalo a co bejvalo . První vydání. Praha : Brána, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-7243-964-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

101 věcí, které bychom měli vědět o vlacích . 2. vydání. Říčany : Sun, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-7371-087-3.

České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy [ÚZ 2017 č. 1177]. Ostrava : Sagit, 2017. 224 stran ;. ÚZ ; číslo 1177. ISBN 978-80-7488-209-8.

ČESKO. Cestovní náhrady ; Mzdové a platové předpisy : 2017 : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 : ÚZ - Úplné Znění číslo 1166. Ostrava : Sagit, [2017]. 159 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1166. ISBN 9788074881985.

ČESKO. Daně z příjmů ; Evidence tržeb : 2017 : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 : ÚZ - Úplné Znění číslo 1164. Ostrava : Sagit, [2017]. 272 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1164. ISBN 9788074881961.

DUŠEK, Jiří. Elektronická evidence tržeb : v přehledech. Aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 112 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0422-2.

HLOUCHOVÁ, Kateřina. Proměny československé reklamy 1918-1989 . Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2015. 182 stran . ISBN 978-80-87713-12-9.

KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace . Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. 248 s. Právo a management. ISBN 978-80-87974-06-3.

KOCH, Richard. Pravidlo 8020 : umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. 3. aktualizované vydání. Praha : Management Press, 2015. 243 stran . ISBN 978-80-7261-313-7.

LOCHMANNOVÁ, Alena. Personalistika : základy personalistiky. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2016. 108 stran . ISBN 978-80-7402-282-1.

O komunikaci : 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Vydání 1. Praha : Management Press, 2017. 201 stran ;. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-497-4.

PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE (KONFERENCE). Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase : program konference, abstrakta. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2017. 61 stran ;. ISBN 978-80-7454-655-6.

ŠPALEK, Jiří. Na penězích záleží : české neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-210-8430-8.

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Řecká tragédie . Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2017. 294 stran . ISBN 978-80-87683-69-9.

Účetnictví nevýdělečných organizací : 2017 : zákon, vyhláška, standardy : změna zákona od 1. 1. 2017 : redakční uzávěrka 9. 1. 2017 : ÚZ - Úplné Znění číslo 1175. Ostrava : Sagit, [2017]. 111 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1175. ISBN 9788074882074.

VITALE, Joe. Sedm ztracených tajemství úspěchu : jak překonat krizi a získat náskok před konkurencí. Praha : Ottovo nakladatelství, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7360-940-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

HOUKAL, Jan. Biřmování : cesta ke křesťanské dospělosti. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 141 stran ;. ISBN 978-80-262-1201-0.

CHESTERTON, G. K. František z Assisi . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 125 stran ;. ISBN 978-80-7195-386-9.

KELLER, Timothy J. Modlitba : zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 369 stran ;. Ruach ; sv. 9. ISBN 978-80-7553-251-0.

KÜNG, Hans. Žena v dějinách křesťanství . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 130 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-7429-808-0.

LAWLER, Philip F. Ztracení : kolaps katolické kultury. První vydání. Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2016. 279 stran ;. ISBN 978-80-906372-3-8.

MAETERLINCK, Maurice. Poklad pokorných . Vydání tohoto souboru čtvrté. Jinočany : H & H, 2016. 155 stran ;. Symbolismus : eseje ; svazek 1. ISBN 978-80-7319-122-1.

MÁRAI, Sándor. Herbář . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 265 stran ;. Paměť ; sv. 89. ISBN 978-80-200-2710-8.

ŘOUTIL, Michal. Katastrofa křesťanů : likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 742 stran . Pro Oriente ; svazek 37. ISBN 978-80-7465-254-7.

SKŘIVÁNEK, František. Tušení obrysů křesťanství : úvahy a podněty k zamyšlení. [Havlíčkův Brod] : Vladimír Kunc - Foto Kunc, 2016. 218 stran . ISBN 978-80-906164-3-1.

Svatováclavská bible : nedělní a sváteční čtení. Praha : Karolinum, 2017. 311 stran . ISBN 978-80-246-3619-1.

THOMAS, Gary. Posvátnost manželství : co když Bůh zamýšlel manželství spíše jako cestu ke svatosti než ke štěstí?. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 198 stran ;. ISBN 978-80-7553-229-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KRAUS, Ivo. Fyzika za první republiky . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 209 stran . První republika ; svazek 6. ISBN 978-80-200-2641-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Barcelona : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 139 stran . Berlitz průvodce do kapsy. ISBN 978-80-7508-251-0.

BRASH, Celeste. Tahiti a Francouzská Polynésie . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 255 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1848-6.

BÜLOW, Friederike von. Sardinie . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2017. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-010-8.

BURFORD, Tim. Gruzie . První vydání. Brno : Jota, s.r.o., 2017. 363 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . Průvodce ; svazek 183. ISBN 978-80-7565-148-8.

Černá Hora : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 141 stran . Berlitz průvodce do kapsy. ISBN 978-80-7508-256-5.

Dublin : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea s.r.o., 2017. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-257-2.

DVOŘÁKOVÁ, Jaroslava. Toulky po Bretani : průvodce, který vás bude bavit!. 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-253-3196-5.

FIALOVÁ, Hana. Paříž pro pokročilé . Vydání první. Praha : Garamond, 2017. 237 stran . ISBN 978-80-7407-361-8.

HAM, Anthony. Mauricius, Réunion a Seychely . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 359 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1944-5.

KRUŠINS'KA, Olena Anatolijivna. Zakarpatí : průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 575 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2647-7.

MUDROVÁ, Ivana. Z Prahy všemi směry. IV. . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-7422-568-0.

OBŮRKOVÁ, Eva. Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 136 stran . Kam v České republice. ISBN 978-80-264-0145-2.

Polsko : inspirace na cesty. 2. vydání. Brno : Lingea, 2016. 191 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-246-6.

RAWLINGS-WAY, Charles. Nový Zéland : (Aotearoa). První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 670 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1946-9.

REIFF, Tatjana. Stockholm : doporučené tipy : [se skládací mapou a cityatlasem]. 1. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2014. 132 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6899-3.

Salzburg . 2. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-247-3.

SCHMID, Niklaus. Mallorca . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2017. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-092-4.

SOCHA, Vladimír. Dinosauři v Čechách . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 198 stran . ISBN 978-80-7429-799-1.

ŠEBESTA, Ondřej. Santiago de Compostela portugalskou cestou . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 150 stran . ISBN 978-80-7557-057-4.

ŠMÍD, Jan. Paříž : co v průvodci nenajdete. I. vydání. [Česko?] : Jan Šmíd, 2017. 438 stran . ISBN 978-80-270-1629-7.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 24 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2017. 237 stran . ISBN 978-80-7445-184-3.

WILLIAMS, Nicola. Francie : nejlepší místa, autentické zážitky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 356 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1952-0.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÍLEK, Jiří. Marie Terezie : cudná císařovna s hroznou pověstí. [Líbeznice] : Víkend, 2017. 303 stran, 16 nečíslovaných stran barevných ilustrací . ISBN 978-80-7433-187-9.

BORMAN, Tracy. Tudorovci : soukromý život proslulé britské dynastie. Vydání první. Praha : Ikar, 2017. 535 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-3255-2.

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety na tajemná místa . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 168 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5744-0.

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 168 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5697-9.

DUTLI, Ralph. Milá olivo : malé dějiny jedné kultury. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 106 stran ;. Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 16. ISBN 978-80-87545-51-5.

DVOŘÁK, Otomar. Tábor - tajemné město nad Lužnicí . První vydání. Praha : Regia, 2017. 205 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-32-0.

FRANKL, Michal. Naši nebo cizí? : Židé v českém 20. století. Vyd. 1. Praha : Židovské muzeum v Praze - Institut Terezínské iniciativy, 2013. 4 sv. ISBN 978-80-87366-28-8.

FRITZ, Miloš. Stará Praha štětcem a objektivem : 100 akvarelů z konce 19. století : 100 fotografií z konce 20. století. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-247-5398-0.

GOJDA, Martin. Archeologie a dálkový průzkum : historie, metody, prameny = Archaeology and remote sensing : history, methods, data. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 465 stran . ISBN 978-80-200-2644-6.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1942 : jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha. 1. vyd. Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2014. [75] s. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-142-6.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1992 : jak Mečiar s Klausem rozdělili stát. 1. vyd. Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2015. [91] s. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-144-0.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1989 : jak se stal Havel prezidentem. První vydání. Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2015. 79 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-204-3623-8.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1938 : jak Beneš ustoupil Hitlerovi. První vydání. Praha : Česká televize : Mladá fronta, a. s., 2016. 75 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-210-2.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1918 : jak Masaryk vymyslel Československo. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. [80] s. ISBN 978-80-204-3158-5.

KOSATÍK, Pavel. Češi 1952. [5],. Jak Gottwald zavraždil Slánského . 1. vyd. Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2014. [115] s. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-130-3 (Česká televize brož.).

KOSATÍK, Pavel. Češi 1968 : jak Dubček v Moskvě kapituloval. První vydání. Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2016. 64 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-186-0.

KOSATÍK, Pavel. Češi. 4,. 1948 : jak se KSČ chopila moci . První vydání. Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2016. 128 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-211-9.

MACHALA, Karel. Kdo jsme a odkud přicházíme? : netušené souvislosti hledání předků. Olomouc : ANAG, [2016]. 239 stran . ISBN 978-80-7554-053-9.

MARSEILLE, Jacques. Tygři sedmi moří. 5.,. Iberští korzáři a jejich soupeři 17.-18. století . Vydání první. Praha : František Kuník - Ceskycestovatel.cz, 2017. 256 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-18-8.

PADEVĚT, Jiří. Tři králové : odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II. První vydání. Praha : Academia, 2017. 168 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2677-4.

PROCHÁZKA, Vladimír. Přežila jsem peklo, čili, Posnídal jsem chilli s kambodžskou princeznou . Vydání první. Praha : Plot, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-7428-303-1.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie . Vydání: první. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro město Brumov-Bylnice, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87556-99-3.

VITANOVSKÝ, Michal. Heraldika na mincích a medailích . První vydání. Praha : Libri, 2017. 294 stran . ISBN 978-80-7277-559-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERNÝ, Jiří. Jiří Černý ..na bílém : hudební publicistika 1990-1994. První souborné vydání. Praha : Galén, [2017]. 507 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-302-9.

GORDON, Kim. Holka v kapele . První vydání. Praha : Argo, 2017. 263 stran . ISBN 978-80-257-2122-3.

SEABROOK, John. Stroj na hity : uvnitř hudební továrny : pohled do zákulisí světové pop music. První vydání. Praha : 65. pole, 2017. 305 stran ;. ISBN 978-80-87506-86-8.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z chemie . 2., přeprac. vyd. Brno : Didaktis, c2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6.

Fantastické experimenty v kuchyni : více než 30 jedlých experimentů a kuchyňských aktivit. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-264-1448-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

CABELL, Craig. Terry Pratchett : fantastická duše. První vydání. Praha : Talpress, 2017. 239 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7197-645-5.

ČECHOVÁ, Marie. Život s češtinou : nomen omen : Češka - češtinářka - Čechová. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 391 stran ;. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2694-1.

FRÍDA, Bedřich. Vedle sebe šli jsme dálnou poutí.. : vzpomínky ze života dvou bratří. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 271 stran ;. Varia ; 55. svazek. ISBN 978-80-7308-697-8.

Jan Lopatka : 1940-1993. Vydání první. Praha : Revolver Revue, 2017. 272 stran . Revolver Revue ; sv. 103. ISBN 978-80-87037-86-7.

KIRKENDALL, Gabri Joy. Kreativní písmo . V Praze : Slovart, 2017. 144 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7529-300-8.

KOVÁŘÍKOVÁ, Dominika. Kvantitativní charakteristiky termínů . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Český národní korpus, 2017. 128 stran . Studie z korpusové lingvistiky ; 24. ISBN 978-80-7422-561-1.

LÍMAN, Antonín. Tři země, tři domovy : eseje a rozhovory českého japanologa. V Praze : DharmaGaia, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-7436-072-5.

MALÝ, Radek. Franz Kafka : člověk své i naší doby. V českém jazyce vydání první. Praha : Práh, 2017. 100 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7252-674-1.

MURAKAMI, Haruki. Spisovatel jako povolání . Vydání první. Praha : Odeon, 2017. 229 stran ;. Světová knihovna ; svazek 194. ISBN 978-80-207-1761-0.

O fikci nově : teorie fikčnosti, naratologie a poetiky. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 448 stran ;. Možné světy ; sv. 8. ISBN 978-80-200-2661-3.

Očima elity. Historie, jazyk a literatura. Praha : Empresa Media, a.s., 2017. 175 stran . Exkluzivní rozhovory. ISBN 978-80-88207-01-6.

ŘEHOUNEK, Jan. Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala . Vydání první. Nymburk : Jan Řehounek - Kaplanka, 2017. 71 stran . ISBN 978-80-87523-20-9.

SLANAŘ, Otakar. Obsahy a rozbory děl : k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 2. vydání. Třebíč : Petra Mrákotová, 2016. 255 stran . Maturita. ISBN 978-80-86873-15-2.

VAŇKOVÁ, Ludmila. Život na rozhraní věků . První vydání. Praha : Šulc - Švarc, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-7244-397-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

HARAŠTOVÁ, Helena. Velká kniha tmy . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 26 stran (některé složené) . ISBN 978-80-00-04542-9.

HAUSDORF, Hartwig. Poselství megalitů : kdo postavil kamenné divy?. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 188 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Záhady. ISBN 978-80-242-5636-8.

LUKEŠ, Jan. "Právě proto, že jsem" : rozhovor s Ivanem M. Havlem. Vydání první. Praha : Knihovna Václava Havla, 2017. 459 stran . Edice Knihovny Václava Havla ; 11. svazek. ISBN 978-80-87490-77-8.

ZACHARDOVÁ, Magdalena. Vynálezy z budoucnosti . První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2016. 189 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-456-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

KUZMA, Jozef. Matematika pro základní školy v kostce : příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 128 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5594-1.

OLSEN, Scott Anthony. Záhadný zlatý řez : největší tajemství přírody. 2. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2013. 60 s. Pergamen ; sv. 3. ISBN 978-80-7363-566-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BERÁNKOVÁ, Eva. Ve stínu schizofrenie . 1. vydání. Praha : Calamarus, 2017. 117 stran ;. ISBN 978-80-906366-1-3.

DOSTÁLOVÁ, Iva. Pohybový systém : anatomie, diagnostika, cvičení, masáže. 1. vydání. Olomouc : Poznání, [2017]. 313 stran . ISBN 978-80-87419-61-8.

EMOTO, Masaru. Tajuplný život vody . Praha : Pragma, 2012. 219 s. ISBN 978-80-7349-235-9 (váz.).

GALLOWAY, Jeff. Běhej a hubni : pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-271-0091-0.

HORÁČEK, Jiří. Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc . První vydání. Praha : Galén, [2016]. 382 stran . ISBN 978-80-7492-283-1.

HUDÁKOVÁ, Zuzana. Příprava na porod : fyzická a psychická profylaxe. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 136 stran . ISBN 978-80-271-0274-7.

CHOPICH, Erika J. Uzdravení vaší osamělosti . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 270 stran ;. ISBN 978-80-7336-871-5.

IRMIŠ, Felix. Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou : příklady, příčiny, psychosomatika, etika. 1. vyd. Praha : Galén, c2014. 139 s. ISBN 978-80-7492-130-8.

KABELKA, Ladislav. Geriatrická paliativní péče . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 315 stran. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4225-3.

KLÍMOVÁ, Jarmila. Psychosomatický dotek motýla . Vydání první. Praha : Progressive consulting, v.o.s., 2016. 141 stran . ISBN 978-80-270-0135-4.

KOBROVÁ, Jitka. Terapeutické využití tejpování . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 152 stran . ISBN 978-80-271-0181-8.

KONÍČKOVÁ, Mirka. Levandule : recepty, návody a tipy pro pěstování, výrobu domácí kosmetiky, tvoření dekorací a vaření s levandulí. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 128 stran . ISBN 978-80-7359-546-3.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut. Vydání první. Zlín : [nakladatel není známý], 2015. 171 stran . ISBN 978-80-260-7860-9.

MINDELL, Earl. Alergie : léčba a odstranění příčin alergických reakcí. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 244 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-412-8.

NEUMANN, David. Péče o dítě s diabetem krok za krokem . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 213 stran . Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-4293-2.

PROFOUS, Jiří. Průvodce alkoholovou závislostí : především pro ženy pijících partnerů. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. 108 s. ;. ISBN 978-80-7262-820-9 (brož.).

SIRCUS, Mark. Jedlá soda : unikátní přírodní léčba. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 235 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-095-5.

URBIŠ, Alois Andrew. Žít feng šuej v našich podmínkách . Třetí, rozšířené a doplněné vydání. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-7543-469-2.

UZEL, Radim. Můj dědeček MUDr. Karel Uzel . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 145 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-061-1.

VALENTA, Milan. Hra v terapii . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-262-1190-7.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Dítě od početí do puberty : 1500 otázek a odpovědí. 4. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-7553-148-3.

WEIDINGER, Georg. Tradiční čínská medicína : pro pacienty i lékaře. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 391 stran . ISBN 978-80-7336-873-9.

WOLYNN, Mark. Trauma - nechtěné dědictví : jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 238 stran ;. ISBN 978-80-7553-129-2.

ZACHAROVÁ, Eva. Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 264 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-0155-9.

ŽÁČKOVÁ, Hana. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 164 stran . ISBN 978-80-271-0204-4.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ČERNÝ, Karel. Muži z první linie . Žďár nad Sázavou : Tváře, 2017. 131 stran . ISBN 978-80-906621-3-1.

DITRYCH, Břetislav. Tábor ve stínu Osvětimi : dokumentární reportáž o osudu krakovských Židů. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2017]. 169 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 45. ISBN 978-80-7557-056-7.

FIALA, Petr. Rozum a odvaha : jak čelit současným výzvám a krizím Evropy. Brno : Barrister & Principal : Pravý břeh, 2017. 131 stran ;. ISBN 978-80-7485-131-5.

FRY, Helen P. Churchillův tajný voják : neobyčejný příběh statečnosti člena britského přepadového komanda. [Líbeznice] : Víkend, 2017. 255 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . ISBN 978-80-7433-184-8.

HOFFMAN, David E. Špion za miliardu dolarů : pravdivý příběh sovětského agenta CIA z období studené války. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 357 stran ;. ISBN 978-80-264-1518-3.

KINGSLEY, Patrick. Nová Odyssea : příběh uprchlické krize v Evropě. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 333 stran . Tema ; svazek 25. ISBN 978-80-7473-519-6.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1977 : jak z rock'n'rollu vznikla Charta 77. První vydání. Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2016. 80 nečíslovaných stran . Edice ČT ; 7. ISBN 978-80-204-3390-9.

KOVAŘÍK, Jiří. Bitvy a osudy válečníků. I.,. Války pro víru (1526-1588) . První vydání. Třebíč : Akcent, 2017. 463 stran . ISBN 978-80-7497-192-1.

NAVRÁTIL, Jiří. Od ekonomické globalizace k "válce proti terorismu" : proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 178 stran . Studie ; 123. svazek. ISBN 978-80-7419-245-6.

PEJČOCH, Ivo. ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2014. 102 s. ISBN 978-80-7278-622-0.

SACHER, Vilém. Nebeská brigáda . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 484 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7465-225-7.

ŽÁČEK, Pavel. Vlasovci v boji za Prahu : pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. května 1945. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 546 stran, xl obrazových příloh . Edice dokumentů. ISBN 978-80-200-2674-3.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Stavební zákon a vyhlášky : autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 1. 1. 2017 : ÚZ - Úplné Znění čílo 1172. Ostrava : Sagit, [2017]. 447 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1172. ISBN 9788074882043.

ERÉNYI, Tereza. Vyznejte se v zákoně o státní službě : podle právní úpravy k 30. listopadu 2016. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 223 stran ;. ISBN 978-80-265-0607-2.

MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak : praktické rady pro lékaře a zdravotníky. První vydání. Praha : Galén, [2015]. 135 stran ;. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-218-3.

SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce 2017 : se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy : s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. 13. aktualizované vydání. Olomouc : ANAG, [2017]. 167 stran. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7554-058-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BACHE, Christopher M. Živá třída : vyučování a kolektivní vědomí. Vydání v českém jazyce první. Praha : Carpe Momentum, 2015. 331 stran ;. ISBN 978-80-905334-2-4.

ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti v medicíně: lékaři, sestry, pacienti . V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press, 2017. 272 stran ;. ISBN 978-80-7261-496-7.

GOMPERTZ, Will. Přemýšlej jako umělec : ..a prožij kreativnější a plodnější život. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., 2017. 212 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-529-1.

JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 280 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-271-0096-5.

JELÍNEK, Marian. Neztraťte motivaci v době blahobytu . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 198 stran . ISBN 978-80-262-1196-9.

JUNG, Carl Gustav. Aspekty mužství . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 231 stran . Klasici. ISBN 978-80-262-1187-7.

JUNG, Carl Gustav. Duch Merkurius . Vydání první. Praha : Malvern, 2016. 105 stran ;. ISBN 978-80-7530-059-1.

LUNDY, Miranda. Posvátná čísla : tajné kvality kvantit. Druhé vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, s.r.o., 2016. 58 stran . Pergamen ; svazek 6. ISBN 978-80-7363-789-7.

MIKOŠKA, Petr. Vzdělávání zaměřené na studenta . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 186 stran ;. ISBN 978-80-7465-249-3.

NEUWERTHOVÁ ŠMÝDOVÁ, Jana. Užijte si život : podívejte se, co vám brání být spokojení : nastavte si osobní vizí váš vysněný životní směr : žijte život, který vás bude bavit žít. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 167 stran . ISBN 978-80-271-0288-4.

ŠÍMA, Pavel. Na plné koule : ten návod, co sis vyptal : na miliony, úspěch a štěstí. 1. vydání. Brno : BizBook, 2017. 296 stran . ISBN 978-80-265-0593-8.

ŠTARKOVÁ, Petra. Jak to chodí v lidské hlavě : psychologie pro děti. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 94 stran . ISBN 978-80-262-1007-8.

TRACY, Brian. Už žádné výmluvy! : 21 cest k dosažení trvalého štěstí a úspěchu. V nakladatelství Biz Books vydání 1. Praha : BizBooks, 2017. 296 stran ;. ISBN 978-80-265-0590-7.

URBANOVÁ, Monika. Tajemství Epigenu : ..jak najít vnitřní sílu. [Česko] : Monika Urbanová, [2016]. 73 stran . ISBN 978-80-270-0753-0.

WISEMAN, Richard. Faktor štěstí : čtyři jednoduché principy, které změní váš život. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 244 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-480-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAUMAN, Zygmunt. Cizinci před branami . Vydání první. V Olomouci : Broken Books, 2017. 94 stran ;. ISBN 978-80-906307-2-7.

Dopisy z Prahy 1939-1941 . Vydání první. Praha : Irene, 2017. 199 stran, xx stran obrazových příloh . Irene press ; 10. svazek. ISBN 978-80-905354-8-0.

EKMAN, Oskar. Jednou se zase setkáme, Sanam : příběh o cestě za svobodou. Vydání první. [Praha] : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů : a UNHCR v České republice, 2015. 58 stran . ISBN 978-80-906296-2-2.

FONTANA, David. Sociální dovednosti v praxi . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 119 stran ;. ISBN 978-80-262-1197-6.

GRAY, John. Pravý muž 21. století . Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 254 stran ;. ISBN 978-80-7359-522-7.

HENDL, Jan. Metody výzkumu a evaluace . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 372 stran . ISBN 978-80-262-1192-1.

HRUŠKA, Emil. Stíny nad Belgií . První vydání. Praha : Epocha, 2017. 111 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-058-1.

CHERKASHINA, Maria. Komunitní tlumočníci ve víru integrace . 1. vydání. Praha : Meta, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2017]. 59 stran .

JAKSCH, Wenzel. Ztracené vesnice, opuštění lidé.. : reportáže z českého pohraničí 1924-1928. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 286 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-2692-7.

JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století : hledání nových modelů. I. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 287 stran . ISBN 978-80-210-8449-0.

JIRÁK, Jan. Druhá republika: 167 obyčejných dní : politické a mediální klima a jeho reflexe. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 198 stran ;. ISBN 978-80-246-3586-6.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2017 . Vydání osmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2017. 96 stran ;.

KLIMENT, Pavel. Pohled na bezdomovství v České republice . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 stran . Monografie. ISBN 978-80-244-5007-0.

KÖNIG, Jutta. 100 chyb při péči o lidi s demencí . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 119 stran ;. ISBN 978-80-262-1184-6.

MAXWELL, John C. Staňte se lídrem 101 : co musí každý lídr vědět. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 132 stran ;. ISBN 978-80-7549-228-9.

MILLER, Alice. Na počátku byla výchova : neopakujte chyby svých rodičů. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 298 stran ;. ISBN 978-80-7553-304-3.

MILLER, Rory Kane. Realita násilí : k čemu jsou bojová umění ve skutečném světě. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 182 stran . ISBN 978-80-204-4401-1.

RADIL, Tomáš. Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech : sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 239 stran ;. Společnost ; sv. 17. ISBN 978-80-200-2643-9.

Sociální integrace cizinců . Praha : Auditorium, 2016. 350 stran ;. ISBN 978-80-87284-60-5.

Sociální souvislosti aktivního stáří . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-246-3612-2.

Velký regres : mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. V Praze : Rybka Publishers, 2017. 311 stran ;. ISBN 978-80-87950-34-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika III : (příklady a úlohy). Šesté, nezměněné vydání. Praha : Informatorium, 2015. 291 stran . ISBN 978-80-7333-116-0.

BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II . Šesté, nezměněné vydání. Praha : Informatorium, 2016. 153 stran . ISBN 978-80-7333-124-5.

GEIßLER, Lutz. Pečeme si sami chleba . [Líbeznice] : Víkend, 2017. 263 stran . ISBN 978-80-7433-182-4.

GOGGIN, Juliette. Krása z přírody : recepty na domácí výrobu kosmetiky pro péči o pleť, tělo i vlasy. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 160 stran . ISBN 978-80-7359-517-3.

HÁJKOVÁ, Veronika. Domácí řecká kuchyně : všechny chutě Řecka na talíři. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 188 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-112-1.

MARANIK, Eliq. Smoothie bowls : misky plné zdravých dobrot. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-271-0313-3.

MAŠLÁŇ, Pavel. Zbrojovka a město . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 47 stran . ISBN 978-80-87614-50-1.

MAY, James. Chlaporatoř : kniha užitečných věcí. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 249 stran . ISBN 978-80-257-1953-4.

NOVOTNÝ, Petr. Pivařka : tajemství domácího pivovarství. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 326 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-108-2.

RŮŽIČKA, Oldřich. Příběh auta . První vydání. V Praze : Albatros, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-00-04640-2.

SUCHÁ, Michaela. Zelená kosmetika . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 287 stran . ISBN 978-80-264-1516-9.

ŠKABRADA, Jiří. Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí . 2., upravené vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. 130 stran . ISBN 978-80-7395-992-0.

VLK, Václav. Krby, kamna a teplovodní vytápění . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-247-4426-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

101 věcí, které bychom měli vědět o závodních strojích . 1. vydání. Říčany : Sun, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-7371-085-9.

ANDERS-HOEPGEN, Marcel. Škola hathajógy : cvičení pro začátečníky i pokročilé. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 149 stran . ISBN 978-80-7336-875-3.

DROGBA, Didier. Oddanost . První vydání. Brno : Host, 2017. 350 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7577-056-1.

ENGLE, Charlie. Ultramaratonec : ze samého dna až k běhu napříč Saharou : memoáry. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 303 stran ;. ISBN 978-80-7252-689-5.

HUFFINGTON, Arianna Stassinopoulos. Spánková revoluce : transformujte svůj život noc po noci. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 314 stran ;. ISBN 978-80-7252-681-9.

LYSEBETH, André van. Učím se jógu . V nakladatelství Argo vydání druhé. Praha : Argo, 2017. 244 stran . ISBN 978-80-257-2104-9.

Minecrafťákův svět : 202 skvělých tipů a triků. 1. vydání. V Brně : Computer Press, 2017. 96 stran . ISBN 978-80-251-4865-5.

Paduk : svět korejských mistrů. Vydání první. [Praha] : Nová vlna, 2017. 225 stran . ISBN 978-80-85845-65-5.

PETRŽELA, Vlastimil. Vlastimil Petržela : vzlety a pády. Praha : XYZ, 2017. 298 stran . ISBN 978-80-7505-663-4.

SAGREDO B., Francisco. Pellegriniho metoda . První vydání. Brno : Host, 2017. 317 stran ;. ISBN 978-80-7577-057-8.

Silnice je naše : nejlepší texty o silniční cyklistice. První vydání. Praha : Mladá fronta a.s., 2017. 255 stran ;. ISBN 978-80-204-4218-5.

THEISS, Christine. Opřete se do běhání : kombinace joggingu a posilovacích cviků. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 144 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-172-5.

VÍZEK, Ladislav. Pro lidi jsem Láďa . V Praze : Daranus, 2017. 247 stran . ISBN 978-80-87423-78-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

LIŠKA, Vladimír. České, moravské a slezské zámky ve faktech, mýtech a legendách . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 194 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-259-9.

MAKAROVA, Jelena Grigor'jevna. Friedl . [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2017. 509 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7465-251-6.

MARBAIX, Jane. Zentangle : příručka vědomé kresby, vše, co potřebujete vědět o vědomém kreslení. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 160 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-600-9.

NIKL, Petr. Jinotaje opic . První vydání. Praha : Meander, 2017. 119 stran . Modrý slon ; 118. svazek. ISBN 978-80-7558-012-2.

SCHMITT, Gudrun. Tvoříme z papírových ruliček : skvělé nápady z ruliček od toaletního papíru. Ostrava : Bookmedia s.r.o., [2015]. 96 stran . Topp ; 5715. ISBN 978-80-88036-35-7.

VOBORNÍKOVÁ, Miloslava. Papír s duší vintage . První vydání. Praha : Grada, 2017. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0152-8.

ZEMAN, Lubomír. Městečka na dlani. Karlovarský kraj : Bečov nad Teplou, Boží Dar, Horní Blatná, Chyše, Krásno, Přebuz, Valeč . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos, 2017. 172 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-87073-95-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ADAMUS, Petr. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství . Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 171 stran . ISBN 978-80-7464-884-7.

Aktuální témata učení a vzdělávání dospělých . 1. vyd. Praha : Česká andragogická společnost, 2014. 103 s. ;. Česká a slovenská andragogika ; sv. 10. ISBN 978-80-905460-1-1.

BACCALARIO, Pierdomenico. 50 dobrodružství, která musíte zažít, než vám bude 14 . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2017. 162 stran . ISBN 978-80-253-3156-9.

BATZER, Georg. Dívej se a žasni : s dětmi do tří let. České Budějovice : Petrinum, [2017]. 154 stran . ISBN 978-80-87900-04-8.

BENDA, Martin. Dvojjazyční asistenti pedagoga : příběhy úspěšné integrace. 1. vydání. Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2016. 49 stran . ISBN 978-80-88171-07-2.

BERTL, Ivan. Finanční gramotnost v kontextu rozvoje celoživotního učení dospělých : andragogické, metodické a psychologické souvislosti. První vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2016. 176 stran . Česká a slovenská andragogika ; svazek 11. ISBN 978-80-905460-3-5.

BITTMANNOVÁ, Lenka. Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu : prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy. Vydání první. [Praha] : Pasparta, [2017]. 62 stran . ISBN 978-80-88163-53-4.

ČECH, Tomáš. Jaká je škola u mě doma . 2. vydání. Praha : META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2015]. 149 stran . ISBN 978-80-260-8167-8.

FEUERSTEIN, Reuven. Myslet nahlas - mluvit nahlas : přístup k rozvoji řeči. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-262-1168-6.

Hledá se dvojjazyčný asistent.. : zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem. 2. vydání. Praha : Meta, o.p.s., [2014]. 91 stran .

KAPOUNOVÁ, Jana. Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 134 stran . ISBN 978-80-271-0079-8.

LIPNICKÁ, Milena. Poradenská činnost učitele v mateřské škole . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 101 stran ;. ISBN 978-80-262-1179-2.

MUŽÍK, Jaroslav. Vybrané aspekty marketingu dalšího vzdělávání . 1. vyd. Praha : Česká andragogická společnost, 2014. 102 s. Česká a slovenská andragogika ; sv. 9. ISBN 978-80-905460-2-8.

PÁLOVÁ, Helena. Praxe inkluze dítěte v mateřské škole - děti s autismem : druhá metodická příručka pro učitele. Vydání: první. Pardubice : Univerzita Pardubice : Integrující poradna Montessori, z.s., 2017. 103 stran . ISBN 978-80-7560-051-6.

PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Hello Czech Republic : doma v nové zemi : příručka pro učitele. Vydání první. Praha : META, o.p.s., 2015. 79 stran . ISBN 978-80-906296-0-8.

SUNDERLAND, Margot. Věda zvaná rodičovství : jak dítěti poskytnout zdravou, citlivou a láskyplnou péči. Vydání druhé, přepracované a doplněné. Praha : Euromedia, 2017. 304 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-125-1.

VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika : psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. První vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2016. 179 stran ;. Česká a slovenská andragogika ; svazek 12. ISBN 978-80-905460-4-2.

ZORMANOVÁ, Lucie. Didaktika dospělých . Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 223 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-271-0051-4.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

FRITH, Alex. Jak fungují počítače . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 14 nečíslovaných stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-1905-6.

PECINOVSKÝ, Josef. Zoner Photo Studio X . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 192 stran . ISBN 978-80-271-0356-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

CRAMP, David. Včelařství : obrazový průvodce : od pořízení včelstev po medobraní : více než 400 návodných fotografií. 2. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 160 s. ISBN 978-80-255-0831-2.

LEBEDA, Aleš. Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin : taxonomie, biologie, ekologie a epidemiologie, mechanismy rezistence, šlechtění na odolnost, metody experimentální práce, diagnostika a ochrana rostlin. Vydání první. Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2017. 359 stran . ISBN 978-80-87091-69-2.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně