Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červen 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DANIEL, Ondřej. Násilím proti „novému biedermeieru“ : subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 176 stran . ISBN 978-80-87855-90-4.

Jak připravit dokonalou svatbu . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 253 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-142-8.

LADA, Josef. Tradiční české léto . První vydání. Praha : Bambook, 2017. 53 stran . ISBN 978-80-271-0015-6.

LADA, Josef. Tradiční česká zima . První vydání. Praha : Bambook, 2016. 53 stran . ISBN 978-80-271-0016-3.

MALEC, Alois. Tři perly : charvátské osady na Moravě. V Jevišovce : Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 2016. 77 stran . ISBN 978-80-270-1000-4.

NEBŘENSKÝ, Zdeněk. Marx, Engels, Beatles : myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968. Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. 422 stran . České moderní dějiny ; 1. ISBN 978-80-200-2668-2.

RUDOLFOVÁ, Věra. Kraj návratů i setrvání : medailonky osobností kulturního života Českomoravské vysočiny. Ve Žďáře nad Sázavou : Tváře, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-88041-04-7.

STEJSKAL, Štěpán. Punk v obrazech : subkulturní čs. scéna 1983-2007 objektivem Štěpána Stejskala. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 203 stran . ISBN 978-80-7490-149-2.

URBANOVÁ, Kristýna. Oblékání pravěku . 1. vydání. [Česko] : [nakladatel není známý], 2016. 200 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-0809-4.

WIKING, Meik. Hygge : prostě šťastný způsob života. První vydání. V Brně : Jota, 2017. 287 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7565-111-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BOUKAL, Milan. Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy ; Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy = Beetles of the family Haliplidae of Central Europe ; Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 387 stran, 175 stran obrazových příloh . Zoologické klíče = Zoological keys ; 5-6. ISBN 978-80-200-2659-0.

KOVÁČ, Ladislav. Konec lidské evoluce : život v závěrečném věku. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-7465-224-0.

LUX, Alexander. Obrazový průvodce anatomií rostlin = Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 325 stran . Živá příroda. ISBN 978-80-200-2620-0.

UŘIČÁŘ, Jan. Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat . 1. vydání. Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 51 stran . ISBN 978-80-903444-9-5.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BAILEY, Jason. Filmový génius Woody Allen : kompletní průvodce tvorbou. V Praze : Slovart, 2015. 194 stran . ISBN 978-80-7391-997-9.

DVOŘÁK, Josef. Josef Dvořák : úspěch se nedá přivolat. I. vydání. Praha : XYZ, 2017. 300 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-655-9.

GILLIAM, Terry. Gilliameska : před-posmrtné memoáry : bio(logicky odbouratelná) autografie T.G., první individuální, v první osobě napsaná, palinovsko dronická biografie : mé mé mé memoáry. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 303 stran . Biografie. ISBN 978-80-7565-005-4.

JUNEK, Václav. Triumf vůle, aneb, Zoufalství nacionálněsocialistického (a protektorátního) filmu . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2017. 146 stran, 48 stran obrazových příloh v různém stránkování . Film. ISBN 978-80-7376-450-0.

LAUDIN, Radek. Po stopách českých filmů a pohádek : kam na výlet?. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2017. 167 stran . ISBN 978-80-253-3159-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Flow a práce . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 246 stran ;. ISBN 978-80-262-1198-3.

GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio. Blázinec v Silicon Valley : rychlá auta, luxusní jachty, divoké večírky a.. naše budoucnost. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 432 stran ;. ISBN 978-80-265-0581-5.

HÁJKOVÁ, Petra. Barevný rozjezd podnikání . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 49 stran ;. ISBN 978-80-7490-150-8.

HÁJKOVÁ, Petra. Colourful start-up business . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 41 stran ;. ISBN 978-80-7490-151-5.

HNÁTEK, Miloslav. Daňové a nedaňové náklady 2017 . Praha : ESAP s.r.o., 2017. 232 stran ;. ISBN 978-80-905899-4-0.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND ECONOMICS. Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics 2016 : June 15th-17th, 2016 : Ho Chi Minh City, Vietnam. Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic) in cooperation with: Ton Duc Thang University (Vietnam), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2016. 806 stran ;.

JOHN, Vladimír. How to run a business without risk : the truth revealed about business risk. London : Meriglobe Business Academy, 2017. 244 stran ;. ISBN 978-1-911511-14-4.

KOBÍK, Jaroslav. Daňový proces : judikatura k problémovým situacím. 1. vydání. Olomouc : ANAG, [2016]. 487 stran ;. Daně. ISBN 978-80-7554-029-4.

KURSCH, Martin. Tailor made talent management - talent management druhé generace . První vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2016. 169 stran . Česká a slovenská andragogika ; svazek 13. ISBN 978-80-905460-5-9.

MÜHLFEIT, Jan. Pozitivní leader : jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. 1. vydání. V Brně : Management Press, 2017. 368 stran . ISBN 978-80-265-0591-4.

PAULSEN, Roland. Zahálka v práci, aneb, Rukověť pracovního simulantství . V Praze : Dauphin, 2017. 347 stran ;. ISBN 978-80-7272-471-0.

THALER, Richard H. Neočekávané chování : příběh behaviorální ekonomie. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 377 stran . Zip ; svazek 56. ISBN 978-80-257-2121-6.

URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků : co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. První vydání. Praha : Grada, 2017. 157 stran ;. Manažer. ISBN 978-80-271-0227-3.

WATT, James. Punkové podnikání : proti všem pravidlům. První vydání. Praha : 65. pole, 2017. 248 stran . ISBN 978-80-87506-87-5.

WEIGEL, Ondřej. Autoškola : pravidla, značky, testy : 2017 : aktualizováno k 25.1.2017 v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 344 stran . ISBN 978-80-264-1396-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Kniha radosti : jak být trvale šťastný v dnešním proměnlivém světě. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 350 stran . ISBN 978-80-7565-101-3.

GEBELT, Jiří. Ve stínu islámu : menšinová náboženství na Blízkém východě. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 444 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-692-5.

GRAUBNER, Jan. Chci být opravdovým křesťanem : pomůcka duchovního doprovázení. Vydání druhé. [Zlín] : Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., 2016. 75 stran . ISBN 978-80-906564-1-3.

HAAG, Michael. Zkáza templářů : vzestup a pád křižáckých států. V Praze : Slovart, 2017. 351 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7529-175-2.

HIRSI ALI, Ayaan. Z područí islámu : otázka integrace muslimů do západní společnosti. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 405 stran ;. ISBN 978-80-249-3258-3.

CHINMOY, šrí,. Dobrodružství života : o józe, meditaci a umění šťastného žití. První vydání. [Zlín] : Madal Bal, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-86581-83-5.

JOHNSTON, Rónán. Cesta chvály a uctívání : důvěra, odevzdání, víra a přijetí. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 146 stran ;. ISBN 978-80-7553-069-1.

KELLER, Timothy J. Modlitba : zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 369 stran ;. Ruach ; sv. 9. ISBN 978-80-7553-251-0.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Komenského vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou .. Petrovice : ProfiSales, s.r.o., [2017]. 130 stran . ALMI. ISBN 978-80-87494-26-4.

MACINTYRE, David Martin. Skrytý modlitební život : krev křesťanského života. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-7553-223-7.

MRÁČEK, Pavel K. Guadalupe : největší poutní místo světa. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 100 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Universum. ISBN 978-80-242-5629-0.

NOSKOVÁ, Zdislava. Eliška Pretschnerová a Duch Svatý : setkání se Služebnicí Boží sestrou Eliškou Pretschnerovou skrze katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 65 stran . ISBN 978-80-7553-351-7.

PARTI, Rajiv. Po smrti se probudit : moudrost lékaře, který se vrátil z posmrtné cesty. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 229 stran ;. ISBN 978-80-7549-148-0.

PIŤHA, Petr. Sono venuta per servirvi : la vita di suor M. Eliška Pretschnerová, OSF. Vydání první. Praha : Triton, 2017. 230 stran, xii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-306-7.

THOMAS, Gary. Posvátnost manželství : co když Bůh zamýšlel manželství spíše jako cestu ke svatosti než ke štěstí?. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 198 stran ;. ISBN 978-80-7553-229-9.

WOLF, Hubert. Případ Sant'Ambrogio : utajený skandál římských řeholnic. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2017. 597 stran ;. ISBN 978-80-7260-351-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ANDREWS, Robert. Itálie . Čtvrté vydání. Brno : Jota, 2017. 1038 stran . Průvodce ; svazek 180. ISBN 978-80-7565-096-2.

BAUSCH, Peter. Provence . 4. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 148 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6890-0.

BÖTIG, Klaus. Korfu . 6. vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 140 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6882-5.

BÖTIG, Klaus. Kréta . 8. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 152 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6883-2.

BÖTIG, Klaus. Rhodos . 7. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 124 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6891-7.

BUCKLEY, James Jr.,. Planeta Země . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 208 stran . Fakta v kapse. ISBN 978-80-242-5528-6.

BÜLD CAMPETTI, Christiane. Toskánsko . 5. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 160 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6893-1.

CLARK, Gregor. Sicílie . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 319 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1945-2.

CLEMENTS, Paul. Irsko . Třetí vydání. Brno : Jota, 2017. 640 stran . Průvodce ; svazek 179. ISBN 978-80-7462-974-7.

FROESE, Gesine. Kuba . 2. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 136 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6885-6.

GUGGER, Elsbeth. Nizozemsko . 4. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 152 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6888-7.

HAHN, Wilfried. Thajsko . 6. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 144 stran . ISBN 978-3-8297-6892-4.

HENß, Rita. Madeira ; Porto Santo. 3. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5656-3.

CHEVRON, Doris. New York . 5. vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 168 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6887-0.

JÍCHA, Jan. Španělsko . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 63 stran . (Ne)průvodce. ISBN 978-80-7553-330-2.

KUMPCH, Jens-Uwe. Norsko . 4. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6889-4.

PFISTER-BLÄSKE, Waltraud. Paříž . 10. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 164 sran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5657-0.

ROSSBACH, Petra. Mallorca . 6. české vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 160 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6886-3.

SCHETAR-KÖTHE, Daniela. Chorvatské pobřeží : Dalmácie. 6. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5654-9.

SCHETAR-KÖTHE, Daniela. Chorvatské pobřeží : Istrie, Kvarner. 5. vydání. Ostfildern : MairDumont GmbH & Co, 2017. 148 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6884-9.

SVENSEN, Henrik. Uhranuti výšinami : dějiny hor a proč nás přitahují. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 306 stran . ISBN 978-80-257-2067-7.

ŠUSTR, Milan. Havlíčkova Borová na starých pohlednicích . Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014. 69 s. ISBN 978-80-905495-5-5.

TESAŘOVÁ, Jana. Toulky Krkonošemi . [Líbeznice] : Víkend, 2017. 189 stran . ISBN 978-80-7433-188-6.

WALKER, Neville. Provence a Azurové pobřeží . Čtvrté vydání. Brno : Jota, 2017. 431 stran . Průvodce ; svazek 181. ISBN 978-80-7565-100-6.

WEBER, Birgit. Londýn . 10. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 156 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5655-6.

WEISS, Walter M. Vídeň . 8. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 156 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5661-7.

WENIGER, Sven. Tenerife . 1. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 148 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5659-4.

WILKENS, Andreas. Voda v pohybu - úžas v nás : pozorování a pokusy. Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-7530-069-0.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a sever Evropy : Vikingové na mořích i na pevnině. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 276 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historica. ISBN 978-80-7429-744-1.

CÍLEK, Roman. Trýznivý soumrak bohů : duben a květen 1945: cestu "třetí říše" k porážce lemovaly zločiny. Nymburk : Vega-L, 2017. 140 stran . ISBN 978-80-88072-25-6.

ČECHTICKÝ, Tomáš. Nečekaná úmrtí zapsaná do dějin . Praha : Empresa Media, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-88207-05-4.

EGGHARDT, Hanne. Muži Marie Terezie : její milovaní, její rádci a opory trunů. Praha : Ikar, 2017. 180 stran . ISBN 978-80-249-3281-1.

GRAUS, František. Živá minulost : středověké tradice a představy o středověku. Vydání první. Praha : Argo, 2017. 430 stran ;. Historické myšlení ; svazek 68. ISBN 978-80-257-2015-8.

HOLUB, Václav. Civilizace starověkého Egypta a Mezopotamie . Druhé vydání. [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 233 stran . ISBN 978-80-7490-142-3.

CHADWICK, William R. Záchrana českých uprchlíků 1938-39 : sir Nicholas Winton nebyl sám. Praha : Mladá fronta, [2017]. 173 stran . ISBN 978-80-204-4375-5.

INDROVÁ, Martina. Procházka panstvím Telč . V Telči : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2016. 131 stran . ISBN 978-80-905631-2-4.

JUŘÍK, Pavel. Lobkowiczové : popel jsem a popel budu. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 158 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5429-6.

KING, Greg. Vražda arcivévody : Sarajevo 1914 a příběh lásky, který změnil svět. První vydání. [Trnová] : Bourdon, 2017. 457 stran . ISBN 978-80-906728-0-2.

KNEBLOVÁ, Hana. Slavné ženy Francie . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 157 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-950-8.

LEŽÁK, Zdeněk. Marie Terezie a její Habsburkové : komiksový příběh největší české panovnice. 1. vydání. V Brně : Edika, 2017. 98 stran, 60 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-266-1069-4.

LIŠKA, Vladimír. Ženy českých panovníků ve faktech, mýtech a otaznících. 3. část . 1. vydání. Praha : XYZ, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-7505-659-7.

LOPEZ, Jean. Mýty druhé světové války . Vydání první. Praha : Brána, 2017. 403 stran ;. ISBN 978-80-7243-941-6.

MACGREGOR, Neil. Deutschland : Erinnerungen einer Nation. München : C.H. Beck, [2015]. 640 stran . ISBN 978-3-406-67920-9.

MALÁ, Marie. Sušicko pohledem Marie Malé : toulky Šumavou. [Líbeznice] : Víkend, 2017. 157 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-189-3.

MERLE, Robert. Útok na kasárna . Praha : Naše vojsko, 2017. 384 stran ;. ISBN 978-80-206-1635-7.

MERTLÍK, Vladimír. Habsburkové : nelehká samota trůnu. Vydání první. Praha : Česká televize ve spolupráci s Agency Prague Cherry, spol. s r.o., 2017. 172 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-222-5.

MUDROVÁ, Ivana. Pomníčky a jejich příběhy : cesty českou krajinou. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 245 stran . ISBN 978-80-7422-501-7.

MŽYKOVÁ, Marie. I král byl dítětem : svět dětí na šlechtických sídlech. V Liberci : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2012. 302 s. ISBN 978-80-904852-5-9.

NIEDHAMMER, Martina. Jen pro peníze? : pražské židovské elity v 19. století - skupinová biografie. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 259 stran . Židé - dějiny - paměť ; svazek 4. ISBN 978-80-7422-512-3.

PADEVĚT, Jiří. Dotek Anthropoidu . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 258 stran . ISBN 978-80-200-2675-0.

První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život. Vydání první. Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7525-014-8.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie . Vydání: první. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro město Brumov-Bylnice, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87556-99-3.

WAGNEROVÁ, Magdalena. Praha město žen . Vydání první. Praha : Plot, 2017. 255 stran . Kořeny ; 13. svazek. ISBN 978-80-7428-305-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

BRENDEL, Alfred. Hudba, smysl a nesmysl : eseje a přednášky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 428 stran . ISBN 978-80-7511-317-7.

JONES, Tom. Znovu na vrcholu : autobiografie. Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 468 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-093-1.

VONDRÁK, Jiří. Bob Frídl : potulný básník. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 231 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-475-3.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

HOUSECROFT, Catherine E. Anorganická chemie . Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. xxx, 1119 s. ISBN 978-80-7080-872-6.

MCMURRY, John. Organická chemie . Vydání první. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. xix, 1178 stran . Překlady vysokoškolských učebnic ; svazek 5. ISBN 978-80-214-4769-1.

TWEED, Matt. Důležité prvky : atomy, kvarky a jiné velké drobnosti. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2017. 58 stran . Pergamen ; svazek 24. ISBN 978-80-7363-769-9.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. Dentistry : English for dental practice : textbook and exercisebook = Stomatologie : angličtina pro zubní praxi : učebnice a cvičebnice. II. vydání. Holešov : Tigris, 2017. 263 stran ;. ISBN 978-80-7490-144-7.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine = Angličtina v urgentní medicíně. 2 . Druhé vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 541 stran ;. ISBN 978-80-7490-143-0.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine = Angličtina v urgentní medicíně. 3 . Druhé vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 366 stran ;. ISBN 978-80-7490-148-5.

BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha : Portál, 2017. 391 stran ;. ISBN 978-80-262-1172-3.

BOBÁK, Jindřich František. Nelze zapomenout . Vydání první. Brno : Tribun EU, 2016. 156 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1082-2.

DEML, Jakub. Pozorné srdce : vzájemná korespondence Jakuba Demla a F.X. Šaldy : 1913-1928. V Praze : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. 462 stran . Jakub Deml - Korespondence ; svazek VI. ISBN 978-80-88069-35-5.

Hebrejsko-český, česko-hebrejský praktický slovník . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2017. 450, 364 stran ;. Jazyky světa. ISBN 978-80-7508-263-3.

KALISTA, Zdeněk. Tváře ve stínu . První rozšířené vydání. Praha : Torst, 2016. 619 stran ;. ISBN 978-80-7215-532-3.

NEČAS, Pavel. Latinská lékařská terminologie . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 348 stran . ISBN 978-80-246-3414-2.

New Czech literature 2016 = Neue tschechische Literatur 2016. First edition. Praha : Ministry of Culture of the Czech Republic, 2017. 177 stran ;. ISBN 978-80-87546-26-0.

NOVOBILSKÝ, Vlastimil. František Vladimír Lorenc : svědectví o životě a díle neobyčejného člověka. Vydání první. Praha : KAVA-PECH, 2017. 151 stran . ISBN 978-80-87169-75-9.

NYKL, Alois Richard. Alois Richard Nykl : padesát let cest jazykozpytce a filosofa. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2016. 638 stran . ISBN 978-80-246-3354-1.

PASTERNAK, Anna. Lara : skutečný příběh lásky, který inspiroval román Doktor Živago. Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 358 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-109-9.

PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro pokročilé samouky . Druhé vydání. Voznice : Leda, 2017. 551 stran . ISBN 978-80-7335-468-8.

ŘEHOUNEK, Jan. Nymburk literární . V Praze - Podlesí : Dauphin, 2016. 293 stran . ISBN 978-80-7272-798-8.

ŠMAHEL, František. Nahlédnutí do středověku : mluva písma a četba obrazů. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 390 stran . ISBN 978-80-246-3629-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CAMPBELL, Jen. Divné hlášky z knihkupectví . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 114 stran . ISBN 978-80-264-1438-4.

KRAUS, Ivo. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Svazek druhý,. Škoda, Křižík, Kolben, Klement, Baťa . Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 209 stran . ISBN 978-80-7551-036-5.

^ nahoru ^


13. Matematika

DICKINS, Rosie. Zlomky a dělení : podívej se pod okénko. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2016. 16 stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-1901-8.

HUSAR, Petr. Maturitní otázky z matematiky . 1. vydání. Praha : Petr Husar - Zkoušky nanečisto, 2016. 376 stran . ISBN 978-80-270-1981-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AVERBUCH, Gloria. Výživa fotbalisty . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 175 stran ;. ISBN 978-80-271-0072-9.

BERCELI, David. Revoluční metoda uvolňování traumatu : překonej své nejtěžší krize. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. 212 stran . ISBN 978-80-7500-278-5.

BETLACH, Jan. Pitva : historie poznávání lidského těla. První vydání. Praha : Galén, [2017]. 220 stran . ISBN 978-80-7492-297-8.

BOLLINGER, Ty M. Pravda o rakovině : vše, co potřebujete vědět o historii, léčbě a prevenci této zákeřné nemoci. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 297 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-592-7.

BORSTEL, Johannes Hinrich von. Bušení srdce se nezbavíme : vše o našem nejdůležitějším orgánu. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 277 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-136-7.

BROOKS, Felicity. Až budu velká holka . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 270 stran ;. ISBN 978-80-256-1914-8.

DAVID, Marc. Pomalá dieta : jak jíst pro potěšení, energii a zdraví. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2016. xviii, 227 stran ;. ISBN 978-80-7500-197-9.

DAVIES, Gill. Bylinky : původ, tradice, fakta, použití. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 191 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-082-7.

DOIDGE, Norman. Váš mozek se dokáže uzdravit : pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající neuroplastcity mozku. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 407 stran ;. ISBN 978-80-264-1432-2.

FREJ, David. Tučné superpotraviny a oleje . Praha : Eminent, 2016. 303 stran ;. ISBN 978-80-7281-512-8.

FRITH, Alex. Až budu velkej kluk . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 287 stran . ISBN 978-80-256-1913-1.

HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením . Třetí upravené vydání. Praha : Septima, s.r.o., 2016. 90 stran . ISBN 978-80-7216-345-8.

HOLUB, Miroslav. Mozaika souvislostí : celostní cesta k uzdravování : pohled na medicínskou problematiku a praktické využití v běžném životě. 1. vydání. Semily : Geum, s.r.o., 2017. 170 stran ;. Jiná cesta. ISBN 978-80-87969-25-0.

HOŘEJŠÍ, Václav. Základy imunologie . 6., aktualizované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran . ISBN 978-80-7553-250-3.

HRADILOVÁ, Ladislava. Valaši, salaše a žinčičné lázeňství v kraji pod Hostýnem . Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : Město Bystřice pod Hostýnem, 2017. 75 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-0-2.

IBURG, Anne. Detoxikační nápoje : s ovocem, bylinkami a dalšími přísadami : 38 nápojů pro vaši vitalitu. České vydání. Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2017. 38 stran . Topp. ISBN 978-80-88036-95-1.

JONÁŠ, Josef. Jak dál po antibiotikách (a během jejich užívání) : manuál pro úspěšné ozdravení trávicího traktu po aplikaci syntetických antibiotik. Praha : Eminent, 2017. 239 stran . ISBN 978-80-7281-514-2.

KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory . 2., přepracované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 224 stran . Sestra. ISBN 978-80-271-0102-3.

LEWIS, David. Obézní planeta : past zvaná obezita a jak z ní uniknout. Praha : Naše vojsko, 2017. 315 stran . ISBN 978-80-206-1648-7.

LOWEN, Alexander. Jazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 381 stran . Spektrum ; 106. ISBN 978-80-262-1185-3.

MCGILL, Stuart. Mechanika zad : tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil : návod jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody. Praha : Mladá fronta, [2017]. 181 stran . ISBN 978-80-204-4350-2.

MOSLEY, Michael. Snižte hladinu cukru v krvi za 8 týdnů . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 187 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-448-7.

ORTEGA, Sophie. Japonky nechodí na plastiku . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 221 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-140-4.

ROKYTA, Richard. Fyziologie . Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). Praha : Galén, [2016]. 434 stran . ISBN 978-80-7492-238-1.

SEIFERT, Sascha. Kineziologické tejpování v osteopatii a manuální terapii . Olomouc : Poznání, 2017. 236 stran . ISBN 978-80-87419-62-5.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Ty jsi holka, ty jsi kluk : rodičům to není fuk, když se dětí ptají na sexualitu. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 83 stran . ISBN 978-80-264-1399-8.

TAYLOR, Cory. Budete mi chybět, až tady nebudu : statečný boj s rakovinou a touhou všechno vzdát. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 130 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 17. ISBN 978-80-7553-257-2.

TICHÝ, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu . 2. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 94 stran . ISBN 978-80-7553-307-4.

ÜBERALL, Florian. Projezte se ke zdraví : vybýbejte se léčkám moderní výživy a změňte stravovací návyky. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 205 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-068-1.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Dítě od početí do puberty : 1500 otázek a odpovědí. 4. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-7553-148-3.

WILLS, Judith. Detox kuchyně : lahodné pokrmy pro spokojený pocit a zdraví. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 128 stran . ISBN 978-80-256-1958-2.

WU, Li. Tradiční východní medicína : aktivace samoléčivých sil pomocí tradiční čínské medicíny, ájurvédy a čakrové terapie. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 256 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-113-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Vydání první. Praha : Academia : OIKOYMENH, 2017. 526 stran, xcvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2663-7.

BROŽ, Miroslav. Soukromé války Heleny Petránkové : z republikánského Španělska na východní frontu. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2017]. 131 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 44. ISBN 978-80-7557-042-0.

ČERNÁK, Tomáš. Husák v odboji a SNP 1938-1944 . Prvé vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2016. 348 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-8114-653-4.

Československé legie 1914-1920 : katalog k výstavám Československé obce legionářské. Druhé vydání. Praha : Epocha, s.r.o. ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, 2017. 456 stran . ISBN 978-80-7557-052-9.

EPHRON, Dan. Zabití krále . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 301 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5642-9.

HAŠKOVÁ-COOLIDGE, Eliška. Pět amerických prezidentů, česká babička a já . Druhé, revidované a doplněné vydání, v Mladé frontě první. Praha : Mladá fronta, 2016. 253 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-3968-0.

HRYNIEWICZ, Bohdan. Moje chlapecká válka : Varšava 1944. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 280 stran ;. ISBN 978-80-264-1437-7.

Islámský stát : Blízký východ na konci časů. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 294 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Orient ; sv. 29. ISBN 978-80-200-2654-5.

JIRÁSEK, David. Historie českých speciálních sil. Jednotky zvláštního určení 1957-2001 . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 342 stran . ISBN 978-80-204-4396-0.

KOSATÍK, Pavel. Jan Masaryk - pravdivý příběh . Třetí přehlédnuté vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 353 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4346-5.

KUROWSKI, Franz. Na všech mořích . Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2017. 331 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1619-7.

LACINA, Josef. V kole vojny : vzpomínky legionáře Josefa Laciny. Druhé vydání. Praha : Epocha, 2017. 378 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 5. ISBN 978-80-7557-043-7.

SHEA, Thom. Nezlomný : život podle Navy SEALs. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 279 stran ;. ISBN 978-80-264-1395-0.

SCHRANG, Heiko. Lži století, které znají jen zasvěcení . První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. 208 stran ;. Alferia. ISBN 978-80-271-0310-2.

STEHLÍK, Pavel. Já, voják v Afghánistánu : vzpomínky českých veteránů. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 136 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1431-5.

VRZGULOVÁ, Monika. Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 239 stran . ISBN 978-80-246-3461-6.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : ÚZ-Úplné Znění číslo 1181. Ostrava : Sagit, 2017. 271 stran ;. ÚZ-Úplné Znění ; číslo 1181. ISBN 9788074882135.

ČESKO. Životní prostředí : velká novela zákona o ovzduší od 1. 1. 2017 : ÚZ-Úplné Znění číslo 1184. Ostrava-Hrabůvka : Sagit, 2017. 720 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1184. ISBN 9788074882166.

KINDL, Milan. Úskalí spolkového práva . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 395 stran ;. ISBN 978-80-7380-642-2.

LOMBROSO, Cesare. Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 524 stran . Europa ; sv. 52. ISBN 978-80-200-2604-0.

NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník. Dědické právo . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 159 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0432-1.

NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník. Rodinné právo . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 208 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0431-4.

VOJÁČEK, Ladislav. České právní dějiny . 3. upravené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 694 stran ;. ISBN 978-80-7380-575-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

Beastess. Dokonalost neznamená štěstí, aneb, Jak neztratit sám sebe . Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 152 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-5728-5.

BERGER, Barbara. Následuj svůj vnitřní kompas : jednoduchý průvodce v době přehlcení informacemi. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 118 stran ;. ISBN 978-80-7359-520-3.

BOLEN, Jean Shinoda. Bohyně v každé ženě : silné archetypy v životě žen. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2017]. 365 stran ;. ISBN 978-80-7336-864-7.

BONELLI, Raphael M. Perfekcionismus . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 236 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-440-1.

CARR, Nicholas G. Nebezpečná mělčina : jak internet mění náš mozek : analýza stavu lidské psychiky v době digitální. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017. 315 stran ;. ISBN 978-80-7272-780-3.

ELROD, Hal. Zázračné ráno : tajemství, které vám změní život : ke zlepšení stačí 6 minut denně. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 197 stran ;. ISBN 978-80-7549-083-4.

HOFMANN, Eberhardt. Jak se úspěšně učit : nejlepší strategie a techniky. První vydání. Praha : Grada, 2017. 189 stran . ISBN 978-80-271-0286-0.

KARSTEN, Gunther. Mějte paměť jako slon . Praha : Mladá fronta, [2016?]. 146 stran ;. ISBN 978-80-204-3814-0.

KAUFMAN, Scott Barry. Zrozeni tvořit : objasnění záhad kreativní mysli. [Bratislava] : Citadella, 2017. 280 stran ;. ISBN 978-80-8182-066-3.

MASLOW, Abraham Harold. Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky . Vydání první. Brno : Holar, 2017. 148 stran ;. ISBN 978-80-906731-0-6.

MAXWELL, John C. Zapracujte na sobě 101 : co potřebuje každý znát. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 117 stran ;. ISBN 978-80-7549-226-5.

SHANKER, Stuart. Samoregulace : jak pomoci svému dítěti (i sobě) prolomit cyklus stresu a úspěšně se zapojit do života. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 319 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-479-1.

SUCHÁ, Jitka. Trénink paměti pro seniory : prevence Alzheimerovy choroby a dalších závažných onemocnění. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 152 stran . ISBN 978-80-266-0570-6.

SYED, Matthew. Odraz k cestě za úspěchem . Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 241 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-476-0.

THORPE, Scott. Mysli jako Einstein : najděte jednoduchý způsob jak obejít pravidla a odhalte v sobě skrytého génia. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 251 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-438-8.

VÍTŮV, Dana. Sebejistou ženou krok po kroku, aneb, Probuď v sobě sebe . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 101 stran ;. ISBN 978-80-7490-146-1.

VOSTRÁ, Markéta. Jak rozchodit rozchody . Vydání první. [Praha] : Meduňka, [2017]. 123 stran ;. Knihovnička Meduňky, svazek 34/17. ISBN 978-80-905889-9-8.

ZRZAVÝ, Jan. Proč se lidé zabíjejí : evoluční okno do lidské duše. 2., přepracované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 137 stran ;. ISBN 978-80-7553-221-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ČESKO. Sociální pojištění : 2017 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : ÚZ - Úplné Znění číslo 1178. Ostrava : Sagit, 2017. 368 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1178. ISBN 9788074882104.

ČESKO. Sociální zabezpečení : 2017 : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : ÚZ - Úplné Znění číslo 1179. Ostrava : Sagit, 2017. 256 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo 1179. ISBN 9788074882111.

ČESKO. Zdravotní pojištění : ÚZ - Úplné Znění číslo 1180. Ostrava : Sagit, 2017. 224 stran ;. ÚZ - Úplné Znění ; číslo1180. ISBN 9788074882128.

DANICS, Štefan. Základy sociologie a politologie . 3. upravené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 359 stran . ISBN 978-80-7380-590-6.

GRANT, Adam M. Originály : jak nonkonformisté hýbou světem. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 376 stran . ISBN 978-80-8111-398-7.

CHVÁLA, Tomáš. Já, JůTuber . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2017. 151 stran . ISBN 978-80-7544-305-2.

KAPUTA, Catherine. Staňte se značkou! : osobní branding, aneb, jak si chytří lidé budují značku, která jim zajistí úspěch. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2011. 239 s. ;. ISBN 978-80-7261-234-5.

MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 247 stran ;. ISBN 978-80-262-1180-8.

MILLER, Alice. Na počátku byla výchova : neopakujte chyby svých rodičů. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 298 stran ;. ISBN 978-80-7553-304-3.

Muslimové v Česku : etablování muslimů a islámu na veřejnosti. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 469 stran . ISBN 978-80-7485-115-5.

NAVARRO, Joe. Jak prokouknout druhé lidi : příručka bývalého experta FBI. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-3350-0.

NĚMCOVÁ, Leona. Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 185 stran . ISBN 978-80-7553-253-4.

PINCOTT, J. Mají muži radši blondýnky? : láska, sex a přitažlivost. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 296 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-460-9.

SACKS, Jonathan rabi,. Důstojnost v rozdílnosti : jak se vyhnout střetu civilizací. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 217 stran ;. ISBN 978-80-7553-107-0.

SAFER, Jeanne. Zlatý kondom : úvahy o lásce ztracené a nalezené. Vydání první. Praha : Práh, 2017. 302 stran ;. ISBN 978-80-7252-669-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ABRAHÁMOVÁ, Mária. Maková kuchařka : příběh máku a 71 skvělých receptů. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 222 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-225-8.

ARICHTEVA, Lucie. Pěkně vypečená kuchařka . Vydání první. Praha : Best Taste Publishing s.r.o., 2016. 186 stran . ISBN 978-80-906570-0-7.

BENJAMIN, Joël. Účesy, copy a drdoly . První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 64 stran . ISBN 978-80-256-1929-2.

COOPEY, Erin. Nový trend infuzování : esence chutí a vůní : recepty na domácí oleje, octy, omáčky, bittery, limonády a další dobroty. Vydání první. Praha : Metafora, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-7359-525-8.

ČOUPEK, Jiří. Historie Nivnického dvora : v dokumentech a fotografiích (1260-2017). Vydání první. Nivnice : Linea Nivnice, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-270-0953-4.

DE FABIANIS MANFERTO, Marco. Harley-Davidson : legendární modely. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 40 stran, 171 rozkládacích stran . ISBN 978-80-7529-178-3.

DOLEŽALOVÁ, Alena. Moučníky, které se vždy povedou . České Budějovice : Dona, 2017. 208 stran . ISBN 978-80-7322-198-0.

HASKEW, Michael E. Colt : americká klasika. Praha : Naše vojsko, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-206-1639-5.

CHAJDA, Radek. Mladý technik : staň se Edisonem 21. století. 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 112 s. Hravá věda. ISBN 978-80-266-0181-4 (brož.).

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom & Lucie : tajemství naší kuchyně : vaříme zdravě a chutně pro celou rodinu, s láskou a nadšením. Vydání první. Zlín : [T. Kosačík], 2016. 190 stran . ISBN 978-80-270-0287-0.

LEBEAUME, Joël. Víš, jak věci fungují? . Vydání druhé, upravené a doplněné. Praha : Knižní klub, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-242-4793-9.

LIPKOWITZ, Daniel. LEGO - nápady a inspirace . V Praze : Slovart, 2016. 193 stran, 7 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7529-229-2.

UCHALOVÁ, Eva. Modelový dům Arnoštka Roubíčková Praha 1909-1943 . V Praze : Uměleckoprůmyslové museum : Karel Kerlický - KANT, 2016. 278 stran . Kontexty ; 3. svazek. ISBN 978-80-7101-163-7.

WALSH, Kate. Opravdové jídlo : 30 dovedností, 46 receptů pěkně od nuly. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 215 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-497-5.

ZANATTA, Estelle. Učíme se.. jak šít tašky . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 95 stran . ISBN 978-80-256-1965-0.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Na cestě k nejvyšším šachovým cílům . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87303-30-6.

ANCELOTTI, Carlo. Klidné vedení : jak získat hráče i fanoušky a zvítězit. Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2017. 246 stran ;. ISBN 978-80-204-4243-7.

BOLLETTIERI, Nick. Bollettieriho tenisová škola . První vydání. Praha : Grada Publishing, [2017]. 336 stran . Sport extra. ISBN 978-80-271-0059-0.

BOWERS, Chris. Novak Djokovič : sportovní vyslanec Srbska. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 303 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-459-3.

CAPABLANCA, José Raúl. Má šachová kariéra . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-87303-34-4.

JAROŠ, Radek. Hory shora 2 . Vyd. 1. [Nové Město na Moravě] : R. Jaroš, 2013. 152 s. ISBN 978-80-260-5011-7.

KONKOLSKI, Richard. Na ostrově pirátů . První vydání. Newport (RI, USA) : Seven Oceans, 2016. 171 stran . Plavby za dobrodružstvím. ISBN 978-80-904189-8-1.

LAUREN, Mark. Palivo pro tělo : kalorický cyklus - vaš způsob, jak zredukovat tělesný tuk a získat vyrýsované svaly. Bratislava : Timy Partners, spol. s.r.o., [2016]. 263 stran . ISBN 978-80-89311-84-2.

POHUNKOVÁ, Iva. Kam za koupáním . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 143 stran . Kam v České republice. ISBN 978-80-264-1430-8.

ŠKORPIL, Miloš. Jak uběhnout maraton za 100 dní : kompletní průvodce přípravou a tréninkem. 2. přepracované a doplněné vydání. V Praze : Gutenberg, 2017. 216 stran . ISBN 978-80-86349-53-4.

ŠKORPIL, Miloš. Modrá knížka o běhání a o životě . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 119 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-199-2.

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-204-3997-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Barokní poklady Moravy : Olomouc, Kroměříž, Lednice. Kroměříž : Město Kroměříž ve spolupráci se statutárním městem Olomouc a obcí Lednice, 2017. 20 nečíslovaných stran .

BIELESZOVÁ, Štěpánka. Milena Valušková : fotografie 1971-2017 = photographs 1971-2017. 1. vydání. Olomouc : Fontána (Ing. Jiří Švarc) ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, [2016]. 207 stran . ISBN 978-80-88103-15-8.

BRDEK, Zdeněk. Obhájce moderního umění : Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století. Vydání první. Praha : Akropolis, 2017. 271 stran . Skrytá moderna. ISBN 978-80-7470-147-4.

CURTO, Rosa María. Nauč se kreslit barvami : pouze s pastelkami a fixy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-242-5640-5.

DRURY, Richard. Daniela Vinopalová . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-7467-102-9.

FUČÍKOVÁ, Eliška. Praha renesanční . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 183 stran . Edice Praha. ISBN 978-80-246-3506-4.

GRÜN, Mareike. Razítkuj! : vyřezávání razítek pro začátečníky i profesionály : 300 předloh. Vydání první. Praha : Euromedia Group a.s., 2017. 80 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-102-2.

HAYES, Fiona. 51 věcí, které si můžeš vyrobit z papírové role . První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 79 stran . ISBN 978-80-256-1928-5.

HODGE, Susie. Proč je v umění tolik nahých lidí? : a další zásadní otázky o umění. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 95 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5556-9.

ITA, Sam. Letadélka z papíru : 14 originálních modelů. Vydání první. Praha : Euromedia Group, a.s., 2017. 77 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-157-2.

JANATA, Michal. Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn : urbanistické strategie v komparativní perspektivě. Zlín : Archa, 2016. 163 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-47-8.

MCNEILL, Suzanne. Quiltování raz dva : rychlé a jednoduché patchworkové projekty. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 166 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-141-1.

MICHÁLEK, Ondřej. Magie otisku : grafické techniky a technologie tisku. První vydání. Brno : Barrister & Principal : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. 273 stran . ISBN 978-80-7485-098-1.

PÁNKOVÁ, Markéta. Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016) . Vydání první. Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2017. 267 stran . ISBN 978-80-200-2662-0.

RYSKA, Petr. Praha neznámá II . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 232 stran . ISBN 978-80-271-0417-8.

ŘEHOŘOVÁ, Martina. Kámen jsem dostal darem : rozhovory se sochařem Petrem Váňou. Černošice : Virgo Art, 2016. 96 stran . ISBN 978-80-906678-0-8.

SVOBODOVÁ, Jana. Zoohrátky se zvířátky : zkoumej, maluj, tvoř. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-264-1447-6.

ŠIMORDA, Miroslav. Miroslav Šimorda : imprese. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-6-6.

TĚŠÍNSKÝ, Karel. Karel Těšínský 1926-2005 . Vydání první. [Řevnice] : Arbor vitae societas, [2017]. 207 stran . ISBN 978-80-906460-1-8.

ULLMANNOVÁ, Kristina. Kompaktní nízkopodlažní sídliště : 10 rakouských příkladů. Holešov : Tigris, spol. s r.o., [2017]. 65 stran . ISBN 978-80-7490-140-9.

Ušijte si mazlíka : 50 jednoduchých vzorů. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 159 stran . ISBN 978-80-256-1930-8.

VÁVRA, David. Běžet s domy . První vydání. Praha : Grada, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-271-0467-3.

WOEHLK APPEL, Verena. Háčkovaná zvířátka : na hraní i k pomazlení. České vydání první. Praha : Vašut, 2017. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-069-6.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

FÓRUM MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Fórum mladých výzkumníků IV : Studentská magisterská a doktorandská konference IGA . sborník z konference konané 19. 10. 2016. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 174 stran ;. ISBN 978-80-7454-636-5.

KAZÍK, Petr. Rukověť dobrého interního lektora : pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. První vydání. Praha : Grada, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-271-0287-7.

Učit se být učitelem : k vybraným problémům učitelského vzdělávání. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran ;. ISBN 978-80-246-3465-4.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ROUDENSKÝ, Petr. Kvalita softwaru : teorie a praxe. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2016. 232 stran . ISBN 978-80-7402-294-4.

SLAVÍČEK, Tomáš. Zoner Photo Studio 18 : praktická příručka. Brno : Zoner software, a.s., 2015. 152 stran . ISBN 978-80-7413-315-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BÄRTELS, Andreas. Zahradní rostliny : přes 4500 stromů, keřů a květin. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 639 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-122-0.

BIELMEIER, Sandra. Základy včelaření : vše, co musí zájemci o včelaření znát. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-7529-310-7.

GRIMM, Hans-Ulrich. Lži o masu : živočišná výroba jako zdroj nemocí. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 258 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-367-1.

LANG VON LANGEN, Stephanie. Vím, co mi chceš říct : jak porozumět řeči psů. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 213 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-085-8.

LYMBERY, Philip. Farmagedon : skutečná cena levného masa. Vydání v českém jazyce první. Praha : Carpe Momentum, 2017. 417 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905334-4-8.

MOORE, Arden. Zdravá kočka : tipy & triky jak zajistit vaší kočce delší, zdravější a šťastnější život. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 192 stran . ISBN 978-80-204-4040-2.

MORRISON, Alethea. Včelaření krok za krokem : obrazový průvodce chovem včel : od nákupu včelstva do první sklizně medu. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 152 s. ISBN 978-80-242-4215-6 (váz.).

MÜLLEROVÁ, Hana. Kapitoly o právech zvířat : "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 797 stran ;. Právo - etika - společnost ; sv. 2. ISBN 978-80-200-2601-9.

PIRC, Helmut. Prořezávání : krok za krokem. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 127 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-090-2.

RÖLLKE, Lutz. Orchideje : výběr a pěstování nejlepších druhů. [Líbeznice] : Víkend, 2017. 123 stran . ISBN 978-80-7433-180-0.

SEKULOVÁ, Hanka. Darujme si zdraví z vlastní zahrady : vlastní zkušenosti a návody, jak si vytvořit jedlou léčivou oázu v souladu s přírodou : naše přírodní jedlá léčivá permakulturní zahrada. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 255 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-091-9.

SOCHA, Piotr. Včely . Vydání první. Praha : Slovart, 2017. 72 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7529-333-6.

ŠIBRAVA, Radomil. Kouzlo myslivosti na starých pohlednicích . Žďár nad Sázavou : Nakladatelství Průžová Jitka - Tváře, 2015. 141 stran . ISBN 978-80-88041-03-0.

VÁCLAV, Erich. Projdi se lesem a pookřeješ : dřevo voní.. [Praha] : Petrklíč, 2017. 165 stran . ISBN 978-80-7229-606-4.

WALTEROVÁ, Ingrid. Výcvik a výchova psa v kostce . Vydání druhé. Praha : Plot, 2017. 91 stran . ISBN 978-80-7428-042-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně