Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách : východiská, prístupy, poznatky. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 121 stran, 6 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-210-8269-4.

BRITS, Louisa Thomsen. Hygge : tajemství spokojeného života. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 192 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-104-6.

Dakotská kultura na rozcestí : Vojta Náprstek a jeho dakotská sbírka z roku 1856 = Dakota culture at the crossroads : Vojta Náprstek and his Dakota collection from 1856. Praha : Národní muzeum, 2016. 231 stran . Editio Monographica Musei Nationalis Pragae ; num. 20. ISBN 978-80-7036-494-9.

JAMESON, Fredric. Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu . Vydání první. Praha : Rybka Publishers : SOK - Sdružení pro levicovou teorii, 2016. 535 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . SOK ; svazek 16. ISBN 978-80-87950-27-2.

Kultura a totalita. III,. Revoluce . Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 513 stran . Varia ; 41. svazek. ISBN 978-80-7308-637-4.

LADA, Josef. Tradiční české jaro . První vydání. Praha : Bambook, 2017. 53 stran . ISBN 978-80-271-0017-0.

MALOVANÝ, Jakub. Sedmnáct . První vydání. Vizovice : Lípa, 2017. 170 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87206-65-2.

MCHITARJAN, Eva. Svatební přípravy podle Ejvi . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-264-1373-8.

SUROSZ, Mariusz. Ach, ty Češky! . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 303 stran . ISBN 978-80-204-4228-4.

TRNKOVÁ, Klára. Velikonoční koledy, zvyky a obyčeje naší babičky . 1. vyd. Praha : Studio trnka, 2009. 47 s. ISBN 978-80-87209-17-2 (váz.).

Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada,. Lidová kultura . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 802 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7432-000-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BROWN, Carron. Tajemství zvířecího maskování . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 35 nečíslovaných stran . Posviť na to. ISBN 978-80-256-1989-6.

DÍTĚ, Daniel. Horské rostliny . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2010. 287 s. ISBN 978-80-204-2152-4 (váz.).

MATURANA, Humberto R. Strom poznání : biologické základy lidského rozumu. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 239 stran . ISBN 978-80-262-1119-8.

SLÁMA, Vojtěch. Záhadná zoologie : svět tajemných zvířat. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 219 stran . ISBN 978-80-7388-704-9.

SMITH, Jeffrey M. Doba jedová 5. Geneticky modifikované potraviny . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 525 stran ;. ISBN 978-80-7387-924-2.

ZRZAVÝ, Jan. Jak se dělá evoluce : labyrintem evoluční biologie. Vydání čtvrté, v českém jazyce druhé. Praha : Argo : Dokořán, 2017. 479 stran . Zip ; svazek 54. ISBN 978-80-7363-763-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

António José da Silva, zvaný Žid, Válka mezi rozmarýnem a majoránkou . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 90 stran .

Divadelním ředitelem 1945-1950 : Jiří Frejka na Vinohradech. Vydání první. V Praze : KANT - Karel Kerlický pro AMU, 2016. 311 stran . Disk. Velká řada ; svazek 38. ISBN 978-80-7331-400-2.

HOLUBOVÁ, Bohuslava. StarDance : ..když hvězdy tančí. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 533 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-205-8.

HVÍŽĎALA, Karel. Legenda Suchý : rozhovor s Jiřím Suchým. První vydání. Praha : Galén, [2016]. 182 stran . Olivovníky. ISBN 978-80-7492-274-9.

KOKEŠ, Radomír D. Světy na pokračování : rozbor možností seriálového vyprávění. Vydání první. Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2016. 236 stran . ISBN 978-80-7470-146-7.

KOPAL, Petr. Film a dějiny. 5,. Perestrojkapřestavba . Vydání první. Praha : Václav Žák - Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 348 stran . ISBN 978-80-87292-33-4.

SLANINA, Ondřej. Česká animovaná klasika . Praha : Charon media, 2016. 91 stran . ISBN 978-80-904975-2-8.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vydání. Praha : Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 2016. 103 stran ;. ISBN 978-80-7331-408-8.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

AKERLOF, George A. Jak se loví hlupáci : ekonomie manipulace a klamu : nenechte sebou manipulovat. 1. vydání. Praha : Management Press, 2017. 264 stran ;. ISBN 978-80-7261-478-3.

BARTÁK, Matěj. Autoškola 2017 : značky, pravidla a testy platné od 1.1.2017. Vydání sedmé. Praha : Plot, 2016. 323 stran . ISBN 978-80-7428-300-0.

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem . 7. vydání. Zlín : Pavel Krejčíř ve spolupráci s Klubem ABŠ, 2015. 61 stran . ISBN 978-80-906190-0-5.

BLANCHARD, Kenneth. Nový one minute manager . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 102 stran ;. ISBN 978-80-262-1177-8.

BUNGAY STANIER, Michael. Správné návyky kouče : říkejte méně, žádejte více a změňte způsob vedení. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 220 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-472-2.

ČESKO. Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2017. Praha : Grada, 2017. 288 stran ;.

Čtvrtstoletí : česká cesta k tržní ekonomice : sborník textů. Vydání první. [Praha] : Czech Enterprise Institute, z.s., 2015. 224 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-7777-0.

GRUBER, David. Time management : prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2017. 268 stran . ISBN 978-80-7261-480-6.

HÁŠA, Stanislav. Co je nového v managementu . 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2016. 111 stran ;. CJN ; 4. ISBN 978-80-906089-9-3.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

JUREČKA, Václav. Makroekonomie . 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 368 stran . Expert. ISBN 978-80-271-0251-8.

KLAUS, Václav. 25 let české transformace . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 159 stran . Publikace ; č. 30/2016. ISBN 978-80-7542-021-3.

Lidé, kteří se nevzdali : přidáte se k nim?. Vyd. 1. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014. [62] s. ISBN 978-80-7421-084-6.

LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie : jednoduše o všem, co byste měli vědět. První vydání. Praha : Grada, 2017. 252 stran . ISBN 978-80-271-0120-7.

MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2017 : učebnice pro SŠ a VOŠ. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 312 stran . Daně a účetnictví ; 2017. ISBN 978-80-266-1073-1.

NELSON, Bob. Co firmy neumí, lidé zvládnou! : 50 způsobů, jak motivovat svůj tým. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 107 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-508-8.

NOVOTNÝ, Radomír. Vzpomínky námořníka 3. . Vydání první. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2017. 192 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-17-1.

PECHOVÁ, Jana. Assessment centrum : moderní nástroje výběru zaměstnanců. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 178 stran . ISBN 978-80-7261-452-3.

Piráti : ilustrovaná historie. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2017. 44 stran . ISBN 978-80-253-3110-1.

PLAMÍNEK, Jiří. Průvodce moderního náčelníka : management pro pokročilé. 1. vydání. Praha : Management Press, 2017. 128 stran ;. ISBN 978-80-7261-470-7.

Quarter-century : Czech way to the market economy : collection of texts. First edition. [Praha] : Czech Enterprise Institute, z.s., 2015. 230 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-7992-7.

RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému řízení . Čtvrté vydání. Zlín : Fosfa a.s. : Nadace Tomáše Bati : Klub absolventů Baťovy školy práce, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-906540-1-3.

ŘEZÁČOVÁ, Ivana. Aktuální trendy ve výstavbě a správě obchodních center v ČR . Vydání: první. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015. 105 stran . ISBN 978-80-01-05862-6.

SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů . Praha : Liberální institut, 2016. 872 stran ;. ISBN 978-80-86389-60-8.

ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost . Druhé vydání. Praha : Miroslav Škvára, 2016. 283 stran . ISBN 978-80-904823-3-3.

TETŘEVOVÁ, Liběna. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 215 stran . Expert. ISBN 978-80-271-0285-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ČERNUŠÁK, Tomáš. Papežství a české země v tisíciletých dějinách . Vydání první. Praha : Academia, 2017. 450 stran . Historie. ISBN 978-80-200-2638-5.

ČUMBA, Ladislav. Wittgensteinova kniha faktů . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 366 stran . ISBN 978-80-257-2011-0.

ENGLISCH, Andreas. Bojovník ve Vatikánu : papež František a jeho odvážná cesta. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 368 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0070-5.

GRAMMATICA, Alvaro. Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 244 s. ;. Monografie. ISBN 978-80-244-4257-0.

GRÜN, Anselm. Proměň se! : odvaha stát se novým člověkem. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 118 stran ;. ISBN 978-80-262-1188-4.

GTSANG-SMYON HE-RU-KA,. Milarepa : život a osvícení. 1. vydání. Praha : Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü - Bílý deštník, 2015. 264 stran ;. ISBN 978-80-905138-0-8.

HADJADJ, Fabrice. Jak dnes mluvit o Bohu? : evangelizační anti-pomůcka. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 151 stran ;. ISBN 978-80-7325-383-7.

CHARVÁT, Martin. Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika . Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, 2016. 201 stran ;. Polemos ; 13. svazek. ISBN 978-80-7476-106-5.

IMBACH, Josef. Biblické divy a zázraky : nadčasový existenciální význam. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 202 stran ;. Teologie. Základní teologická témata ; 4. svazek. ISBN 978-80-7429-803-5.

KOHÁK, Erazim. Oheň a hvězdy : filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 313 stran ;. ISBN 978-80-7419-236-4.

KUSHNER, Harold S. Aby měl život smysl . Vydání první. Praha : Portál, 2017. 151 stran ;. ISBN 978-80-262-1183-9.

KVAPILÍK, Martin. Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat : 50+ otázek a odpovědí. První vydání. Brno : Cesta, 2016. 70 stran ;. ISBN 978-80-7295-205-2.

LYSEBETH, André van. Jóga mysli . Vydání první. Praha : Argo, 2017. 260 stran . ISBN 978-80-257-2072-1.

MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací : (brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. 351 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8.

MARCUS AURELIUS, Antoninus římský císař,. Hovory k sobě . Vyd. 8., V AK 3. Praha : Arista : Baset, 2011. 184 s. ;. Antická knihovna ; sv. 1/Rr. ISBN 978-80-86410-63-0.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl třetí,. Filosofie . Vyd. 2. Praha : Nová Akropolis, 2014. 622 s. ;. Simo - draci moudrosti ; sv. 4. ISBN 978-80-86038-72-8.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl druhý,. Dílo . Vyd. 2. Praha : Nová Akropolis, 2013. 498 s. ;. Simo - draci moudrosti ; sv. 3. ISBN 978-80-86038-68-1.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl čtvrtý,. Druhý život . Vydání druhé-přetisk. Praha : Nová Akropolis, 2016. 947 stran ;. Simo - draci moudrosti ; svazek 5. ISBN 978-80-86038-77-3.

OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče o psychicky nemocné . V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 159 stran ;. Malá teologie ; svazek 17. ISBN 978-80-7195-995-3.

REJCHRT, Miloš. Dveře se otvírají . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2017. 245 stran ;. Rozhovory nad Biblí ; svazek 9. ISBN 978-80-7429-753-3.

SAMOHÝL, Jan. Židovské inspirace křesťanství . 1. vydání. V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2017. 199 stran ;. Studium ; svazek 11. ISBN 978-80-7195-929-8.

SCHMIDT, Ondřej. Jan z Moravy : zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2016. 280 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Velké postavy českých dějin ; svazek 23. ISBN 978-80-7429-741-0.

SCHOLEM, Gershom Gerhard. Mesiášská idea v judaismu a další eseje o židovské spiritualitě . Vydání první. Praha : Malvern, 2017. 365 stran ;. ISBN 978-80-7530-064-5.

STEIGER, Pavel. Svou slávu nikomu nedám : Augustin vs. Pelagius, reformace vs. římský katolicismus, kalvinismus vs. arminianismus. První vydání. Žandov : Poutníkova četba, 2017. 404 stran . ISBN 978-80-87606-20-9.

STOKLASA, Jan. Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938 . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 139 stran, 1 nečíslovaná strana obrazové přílohy . ISBN 978-80-7465-234-9.

ŠIMEK, Vojtěch. K interdisciplinární teorii tradice . 1. vydání. Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2016. 450 stran ;. Moderní česká teologie. ISBN 978-80-7325-404-9.

VERGÉ-FRANCESCHI, Michel. Erotické dějiny Versailles : (1661-1789). 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 291 stran . ISBN 978-80-264-1407-0.

VIK, Dalibor. Slovo, na kterém záleží : člověk a etika u Emmanuela Lévinase. Vyd. 1. Chomutov : L. Marek, 2014. 187 s. ;. Pontes pragenses ; sv. 71. ISBN 978-80-87127-67-4.

WARINER, Ruth. Skřípot štěrku : vyrůstala jsem mezi mormony. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 326 stran . 13. komnata duše ; svazek č. 15. ISBN 978-80-7553-151-3.

ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta. Postel, hospoda, kostel . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 269 stran . ISBN 978-80-257-1918-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

ČERNÝ, Jakub. Komety a návod na jejich pozorování . Vydání 1. Praha : Společnost pro meziplanetární hmotu, 2017. 58 stran ;. ISBN 978-80-270-1302-9.

GOLDSMITH, Mike. Vesmír . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 208 stran . Fakta v kapse. ISBN 978-80-242-5529-3.

HAWKING, S. W. Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC . První vydání. Praha : Argo : Dokořán, 2017. 75 stran . ISBN 978-80-257-2057-8.

JAKOVLEVA, Marija Aleksandrovna. Veselé experimenty na doma . 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 110 stran . ISBN 978-80-266-1077-9.

LEE SHETTERLY, Margot. Skrytá čísla : americký sen a pravdivý příběh afroamerických matematiček, které pomohly NASA vyhrát závod s časem. Warszawa : HarperCollins Polska, [2017]. 383 stran , 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-83-276-2374-4.

MARKOŠ, Anton. Evoluční tápání : podoby planetárního životopisu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 362 stran . Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, svazek 22. ISBN 978-80-7465-223-3.

VONDRÁŠEK, Martin. Akustika hudebních prostorů v České republice. 5 . 1. vydání. V Praze : Akademie múzických umění, 2013. 100 stran . ISBN 978-80-7331-288-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ALBISTON, Isabel. Malajsie, Singapur a Brunej . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 638 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1846-2.

Alpy : velký turistický průvodce : Německo, Rakousko, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko, Francie. 4. vydání. Innsbruck : Kompass, 2017. 460, 34 stran . Turistický průvodce.

BERGER, Christine. Berlín . 6. vydání. Ostfildern : Mairdumont, 2017. 171 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5651-8.

CISÁR, Vladimír. Bystřicko na starých pohlednicích . Žďár nad Sázavou : Tváře, 2014-2016. 2 svazky (103; 103 stran) . ISBN 978-80-905495-8-6.

DANĚK, Petr. Malá Fatra : 50 vybraných turistických tras doplněných 119 barevnými fotografiemi, 49 turistickými mapami v měřítku 1:50 000 až 1:125 000 a jednou přehlednou mapou v měřítku 1:700 000. 2. aktualizované vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2017. 192 stran . Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7445-360-1.

Dolomity : velký turistický průvodce : 110 turistických tras. 3. vydání. Innsbruck : Kompass-Karten, GmbH, 2017. 258, 31 stran . Turistický průvodce.

HUGO-BADER, Jacek. Kolymské deníky . Krásno nad Kysucou : Absynt, 2017. 347 stran . Prekliati reportéri. ISBN 978-80-89845-84-2.

Kanárské ostrovy . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-096-7.

KAŠPAR, Zbyněk. Paříž . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2017. 250 stran . Průvodce městem. ISBN 978-80-7445-196-6.

KREJČOVÁ, Kateřina. Pozpátku kolem zeměkoule : 484 dní na cestě : příběhy, mapy, tipy. První vydání. Plzeň : Ebenový slon, 2016. 301 stran . ISBN 978-80-906137-4-4.

MAŘÍK, Karel. Encyklopedie drahých kamenů : proč jsou drahé kameny tak drahé. Vydání první. Praha : Plot, 2016. 296 stran . ISBN 978-80-7428-296-6.

MASSMANN, Dorothea. Barcelona . 4. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 148 stran . ISBN 978-3-8297-5650-1.

ROZEHNAL, Vladimír. Tajemství Trstenické stezky : Kolín - Týnec nad Labem, Týnec nad Labem - Přelouč, Přelouč - Pardubice, Pardubice - Moravany, Moravany - Zámrsk, Zámrsk - Litomyšl, Litomyšl - Svitavy, Svitavy - Jaroměřice. První vydání. Pardubice : Lukáš Zeman - E-SMILE.cz, 2016. 247 stran . ISBN 978-80-88050-01-8.

Solná komora . 2. vydání. Praha : Marco Polo, 2017. 319 stran . Kompass ; 597cz.

STIENS, Rita. Budapešť . 3. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 144 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5652-5.

STRIEDER, Swantje. Řím . 9. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 160 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5658-7.

VACKOVÁ, Monika. Nový Zéland sakra na těžko . 1. vydání. [Praha] : Jiří Vacek - Altiplano, 2016. 245 stran . ISBN 978-80-904770-5-6.

WEISS, Walter M. Benátky . 4. české vydání. Ostfildern : Mairdumont, 2017. 136 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5660-0.

WILLIAMS, China. Thajsko : nejzajímavější místa, autentické zážitky. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 324 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1850-9.

WÖBCKE, Manfred. Dubaj . 4. české vydání. Ostfildern : MairDumont, 2017. 128 stran . Marco Polo. ISBN 978-3-8297-5653-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

A 60 : 1950-2010 : Státní okresní archiv Zlín. Vyd. 1. Zlín : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, 2010. 77 s. ISBN 978-80-86931-54-8 (brož.).

BENEŠ, Zdeněk. Poodhalené tajemství Velké Moravy, aneb, Co nebylo v učebnicích dějepisu . [Blansko] : Speleologická skupina AGGA z.s., 2016. 111 stran . ISBN 978-80-7326-269-3.

BOBKOVÁ, Lenka. Korunní země v dějinách českého státu. třetí syn Karla IV. VII,. Jan Zhořelecký :. Vydání první. Praha : Casablanca, 2016. 407 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87292-35-8.

BOUDNÍK, Jiří. Čeští muži bez hranic . Vydání první. Plzeň : Nava, 2016. 98 stran . ISBN 978-80-7211-507-5.

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-228-2.

DOLEŽALOVÁ, Jarmila ml.,. Osud jménem Ležáky . 1. vydání. Včelákov : Jarmila Doležalová - RONADO, 2016. 483 stran . ISBN 978-80-260-6443-5.

DUTLI, Ralph. Milá olivo : malé dějiny jedné kultury. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 106 stran ;. Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 16. ISBN 978-80-87545-51-5.

FIDLER, Jiří. Atlas čínských dějin . Praha : Magna Erudio, 2016. 93 stran . ISBN 978-80-88165-01-9.

FINKELSTEIN, Israel. Zapomenuté království : archeologie a dějiny severního Izraele. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2016. 231 stran . Teologie. ISBN 978-80-7429-757-1.

HAJŽMANOVÁ, Linda. Bibliografie Plzně 1995-2014 . Vydání 1. [Plzeň] : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2015. 268 stran ;. ISBN 978-80-86944-60-9.

HARTOG, François. Věřit v dějiny . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 210 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7325-412-4.

HORČIČKA, Václav. Šlechta na křižovatce : Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století. Vydání první. Praha : Agentura Pankrác, 2017. 910 stran . ISBN 978-80-86781-33-4.

KODETOVÁ, Petra. Soumrak krále Slunce : válka o španělské dědictví 1701-1714. První vydání. Praha : Epocha, 2016. 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Polozapomenutelné války ; svazek 41. ISBN 978-80-7557-037-6.

LIŠKA, Vladimír. Marie Terezie : záhady a mystéria. 1. vydání. Praha : XYZ, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-7505-629-0.

MIKULEC, Jiří. České země v letech 1620-1705 : od velké války k dlouhému míru. První vydání. Praha : Libri, 2016. 406 stran . ISBN 978-80-7277-553-8.

MILTON, Giles. Když Lenin přišel o mozek a Churchill obětoval ovci . Vydání první. V Brně : Jota, 2017. 191 stran ;. ISBN 978-80-7565-110-5.

NEKULA, Marek. Smrt a zmrtvýchvstání národa : sen o Slavíně v české literatuře a kultuře. První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. 592 stran . ISBN 978-80-246-3185-1.

NICKEL, Tereza. Všichni panovníci českých zemí : od roku 623 po současnost. Vydání první. Brno : Extra Publishing, 2016. 71 stran . Časostroj. ISBN 978-80-7525-072-8.

PACNER, Karel. Neobyčejné okamžiky historie . 1. vydání. Praha : Plus, 2017. 317 stran . ISBN 978-80-259-0618-7.

Poslední staročech : k 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha : Masarykův ústav a Archiv AVČR, v.v.i. : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017. 281 stran . Ad honorem eruditorum ; svazek 4. ISBN 978-80-87782-67-5.

SMRČKA, Jiří. Meziříčské zvony . Vydání první. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí o.s., 2016. 60 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 21. ISBN 978-80-270-1330-2.

ŠMERAL, Ladislav. Bohuslavice : setkání rodáků a 120 let od založení SDH Bohuslavice. Bohuslavice : Obecní úřad Bohuslavice, 2005. 84 s.

TEEGE, Jennifer. Můj dědeček by mě popravil : příběh vnučky Amona Götha, nacistického "řezníka" ze Schindlerova seznamu. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-7359-526-5.

VORLÍK, Petr. Industriální topografie : průmyslové dědictví a role akademické sféry. V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, [2015]. 79 stran . ISBN 978-80-01-05653-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

CÍSAŘ, Jaroslav. Hudební retro, aneb, Pustíte si to ještě mockrát.. . Vydání první. V Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2016. 305 stran . ISBN 978-80-87624-43-2.

RIEDEL, Jaroslav. Plastic People a český underground . První vydání. Praha : Galén, 2016. 476 stran . ISBN 978-80-7492-291-6.

VLASTNÍK, Jiří. Kučerovci, aneb, Legendy pod sombrery . První vydání. Praha : Galén, [2016]. 237 stran . ISBN 978-80-7492-275-6.

WALL, Mick. Z lásky oheň pohřební : biografie skupiny The Doors. Vydání první. Plzeň : Ševčík nakladatelství, 2016. 287 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7291-247-6.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BÁRTA, Milan. Chemické sloučeniny kolem nás : anorganika. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 112 stran . ISBN 978-80-266-1066-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BANÁŠ, Jozef. Slovensko-české hovory . Vydání první. Vendryně : Beskydy, 2017. 183 stran, 13 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87431-42-9.

Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948-2003 . Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. 24 s. Lingvistická bibliografie. Menší řada ; sv. 17. ISBN 978-80-86496-85-6.

BOBÁK, Jindřich František. Nelze zapomenout . Vydání první. Brno : Tribun EU, 2016. 156 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1082-2.

BURGET, Eduard. Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 477 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 87. ISBN 978-80-200-2649-1.

Cizí i blízcí : Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Vydání první. Praha : Akropolis, 2016. 1047 stran . ISBN 978-80-7470-125-2.

ČEP, Jan. Francouzští přátelé Jana Čepa . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 371 stran . ISBN 978-80-7325-407-0.

ČERMÁK, Josef. "I do daleka vede cesta.." : vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 575 stran ;. ISBN 978-80-7308-700-5.

GEISSLOVÁ, Irma. Šeřík a růže : korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské 1883-1897. Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 591 stran . Paměť ; sv. 86. ISBN 978-80-200-2650-7.

HES, Milan. Dandy nezná lásky k ženě : tragické příběhy českých dekadentů. Vydání první. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2017. 118 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 43. ISBN 978-80-7557-038-3.

JEROME, Jerome K. Čas mého života . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2017. 253 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-802-8.

KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro začátečníky krokovou metodou s autotesty . Třetí, upravené vydání. Voznice : LEDA, 2017. 399 stran . ISBN 978-80-7335-467-1.

LOMIČKOVÁ, Radka. Mluvit mlčky : znaková řeč ve středověkých klášterech. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 242 stran . ISBN 978-80-246-3284-1.

Mluvník česko-švédský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 588 stran ;. Rozvažte si jazyk. ISBN 978-80-7508-147-6.

Mluvník česko-nizozemský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 588 stran ;. Rozvažte si jazyk. ISBN 978-80-7508-146-9.

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Einfach Deutsch : učebnice němčiny pro samouky metodou přímého mluvení. 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-266-0911-7.

ORWELL, George. Lev a jednorožec : eseje I. : (1928-1941). Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 468 s. ;. ISBN 978-80-257-1038-8.

ORWELL, George. Spisovatelé a leviatan : eseje IV. : (1947-1949). Vydání první. Praha : Argo, 2016. 257 stran ;. ISBN 978-80-257-2022-6.

PISTORIUS, Jiří. Bibliografie díla F.X. Šaldy . Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2017. 687 stran ;. ISBN 978-80-87899-49-6.

SLOMEK, Jaromír. Prahou Jaroslava Seiferta . Vydání 1. Praha : Academia, 2017. 300 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2622-4.

Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. 60,. inokost' - g' . Vydání první. Praha : Slovanský ústav : Euroslavica, 2016. Strana 457-503 ;. ISBN 978-80-86420-62-2.

Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae. 59,. žirovati - inokost' . Vydání první. Praha : Slovanský ústav : Euroslavica, 2016. Strana 393-456 ;. ISBN 978-80-86420-61-5.

ŠRÁMEK, Rudolf. Labyrintem vlastních jmen a nářečí . Vydání první. Brno : Host, 2016. 212 stran ;. Studie osobností brněnské lingvistiky ; VI. ISBN 978-80-7577-065-3.

ZEMANOVÁ, Lenka. Strasti zkoušeného Standy : strhující zpráva o předponách s- a z-. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 94 stran . ISBN 978-80-262-1128-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Korespondence. I,. 1831-1842 . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 541 stran . Dopisy, deníky, dokumenty. ISBN 978-80-7422-473-7.

HUBERT, Miroslav. Rozpravy o kodexu zvaném Gigas, či, Ďáblova bible . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2017. 59 stran . Vlna autorů ; svazek 24. ISBN 978-80-88215-04-2.

PECINA, Martin. Knihy a typografie . Vydání třetí, rozšířené. Brno : Host, 2017. 344 stran . ISBN 978-80-7577-040-0.

TENGLEROVÁ, Hana. Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2013 : Národní kontaktní centrum - gender a věda. Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 84 stran . ISBN 978-80-7330-265-8.

TENGLEROVÁ, Hana. Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2014 : Národní kontaktní centrum - gender a věda. Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 63 stran . ISBN 978-80-7330-281-8.

ŽANTOVSKÝ, Petr. Černá kniha České televize . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2016. 303 stran ;. ISBN 978-80-7376-457-9.

^ nahoru ^


13. Matematika

BARROW, John D. 100 : sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte). První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2017. 335 stran . ISBN 978-80-7363-772-9.

BELLOS, Alex. Alex za zrcadlem : jak se čísla odrážejí v životě a život v číslech. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2016. 286 stran . ISBN 978-80-7363-774-3.

GARDNER, Martin. Jakou barvu má medvěd? : nejlepší matematické a logické hádanky. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-262-1166-2.

POLÁK, Josef. Didaktika matematiky : jak učit matematiku zajímavě a užitečně. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2014. 431 s. ISBN 978-80-7238-449-5.

SUTTON, Andrew. Pravítko a kružítko : praktické geometrické konstrukce. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, s.r.o., 2017. 58 stran . Pergamen ; svazek 20. ISBN 978-80-7363-724-8.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BROWN, Carron. Lidské tělo . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2017. 35 nečíslovaných stran . Posviť na to. ISBN 978-80-256-1988-9.

Co očekávat, když máte diabetes : 170 tipů, jak zvládnout život s diabetem. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 178 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-507-1.

ČERMÁKOVÁ, Blanka. K porodu bez obav . 1. vydání. Brno : Cpress, 2017. 152 stran . ISBN 978-80-265-0579-2.

Diabetologie 2017 . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 330 stran . ISBN 978-80-7553-262-6.

DIMON, Theodore. Anatomie těla v pohybu : základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů. Druhé, revidované vydání. Praha : Euromedia, 2017. 261 stran . ISBN 978-80-7549-158-9.

DOMARADZKA, Violetta. Strava pro běžce : i pro vegetariány a vegany. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 223 stran . ISBN 978-80-264-1305-9.

DOSTÁLOVÁ, Ilona. Přirozeně bez lepku a bez mléka . Vyd. 1. Liberec : I. Dostálová, 2011. 141 s. ISBN 978-80-254-9625-1.

DOW, Mike. Jasná mysl : získejte zpět svou pozornost, paměť a radost ze života za 21 dní. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2017. 287 stran . ISBN 978-80-265-0575-4.

DUKAN, Pierre. Dukanova dieta : ve 350 receptech. Vyd. 1. V Bratislavě : Noxi, 2013. 293 s. ;. ISBN 978-80-8111-114-3.

FINLAY, B. Brett. Doba jedová 6. Špína, hygiena, imunita, alergie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 295 stran ;. ISBN 978-80-7553-258-9.

FRIEDRICHS, Kay. Rakovina prsu : poznejte nepřítele a porazte ho. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 223 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-155-8.

HAKL, Marek. Bolesti zad a kloubů . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 165 stran . Aeskulap. ISBN 978-80-204-4325-0.

Historie farmacie v Českých zemích . Vyd. 1. Praha : Milpo media ve spolupráci s vydavatelstvím a nakl. MILPO, 2003. 174 s. Z historie průmyslu. ISBN 80-86098-30-3.

CHARISIUS, Hanno. Spojenci na celý život : proč bychom měli bakterie považovat za své přátele. Olomouc : ANAG, [2016]. 295 stran ;. ISBN 978-80-7554-042-3.

CHARLISH, Anne. Tajemství reiki . Revidované vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 224 stran . ISBN 978-80-256-1978-0.

KINSLOW, Frank J. Víc než štěstí : jak nalézt a splnit si své největší přání. Olomouc : ANAG, [2017]. 303 stran ;. ISBN 978-80-7554-077-5.

KOHOUT, Pavel. Mléko - přítel nebo nepřítel : jak postupovat při nesnášenlivosti mléka. 1. vydání. Praha : Forsapi, [2016?]. 53 stran ;. Stručné informace pro pacienty ; svazek 4. ISBN 978-80-87250-31-0.

LI, Zhi-Chang. Sedni si a nedělej nic : kniha uvolnění. České vydání. [Bayerisch Gmain] : Anch Books, [2016]. 156 stran . ISBN 978-3-945803-12-7.

MÁLKOVÁ, Iva. Já zhubnu zdravě a natrvalo : můj průvodce na 12 týdnů. Vydání první. Praha : Smart Press, 2017. 222 stran . Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-91-4.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Bylinky : léčivá moc přírody. Vydání první. Praha : Brána, 2017. 217 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-943-0.

MCLAUGHLIN, Chris. Tajemství reflexní masáže . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 223 stran . ISBN 978-80-256-1976-6.

PAVLÍČEK, Jaroslav. Člověk v drsné přírodě : průvodce přežitím : s novými poznatky z let 2014-2016. 8. vydání (1. vydání v 65. poli). Praha : 65. pole, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-87506-78-3.

PRAŠKO, Ján. Sociální fobie a její léčba . Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2017. 250 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5841-1.

SACKS, Oliver. Život na cestě : autobiografie. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2016. 326 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7438-159-1.

SAKYONG MIPHAM, rinpočhe,. Běžící Buddha : běháním a meditací k posílení těla a mysli. V Praze : Rybka, 2014. 197 s. ;. ISBN 978-80-87950-07-4.

VINGRÁLKOVÁ, Eva. Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 110 stran . ISBN 978-80-7336-844-9.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XV . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-7553-299-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BENEŠ, Edvard. Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek II2,. 1929-1935 . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2016. 565 stran ;. ISBN 978-80-87782-54-5.

BOURRIE, Mark. Vražedná hra : jak Islámský stát láká nové bojovníky. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 239 stran ;. ISBN 978-80-264-1311-0.

BOYD, Douglas. Přisluhovači KGB : moskevští špioni, spící agenti a vrazi v době studené války. Vydání první. Praha : Brána, 2016. 259 stran . ISBN 978-80-7243-936-2.

BRTNICKÝ, Michael. Evropská unie a prostor arabského Středomoří: blízký partner, nebo nebezpečná periferie? . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 275 stran . Politologická řada ; svazek č. 57. ISBN 978-80-7325-406-3.

CESTA KE SVOBODĚ A JEJÍ DOZVUKY (KONFERENCE). Cesta ke svobodě a její dozvuky : konference k 70. výročí osvobození. První vydání. Klatovy : Město Klatovy, 2016. 186 stran . Klatovy v prostoru a čase ; 8. ISBN 978-80-906037-2-1.

EICHLER, Jan. Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války . Vydání první. Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2016. 271 stran ;. ISBN 978-80-245-2171-8.

GRAEBER, David. Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2017. 281 stran ;. ISBN 978-80-7260-352-7.

GROHMANN, Judith. Tajné mise : co zažívají speciální policejní jednotky v boji proti zločinu a teroru. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 238 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-5535-4.

GUILLAUMIN, Maud. Jackie : čtyři dny, které jí změnily život. Vydání první. [Trnová] : Bourdon, [2017]. 264 stran ;. ISBN 978-80-906728-1-9.

HOPPE, Jiří. "O nový československý model socialismu" : čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : four interdisciplinary scientific teams of the Czechoslovak Academy of Sciences and the Charles University in the 1960s. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2015. 141 stran ;. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 49. ISBN 978-80-7285-194-2.

Jak se vám líbí náš venkov? : příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách. [Kostelec u Holešova] : Středomoravská agentura rozvoje venkova o.p.s., 2015. 99 stran . ISBN 978-80-906206-0-5.

JURMAN, Oldřich. Ve službách Ministerstva vnitra : chránil jsem tři prezidenty. Vydání první. Praha : Brána, 2016. 449 stran . ISBN 978-80-7243-931-7.

KINGSLEY, Patrick. Nová Odyssea : příběh uprchlické krize v Evropě. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 333 stran . Tema ; svazek 25. ISBN 978-80-7473-519-6.

KLOS, Čeněk. Boj s rakouskou hydrou : deník legionáře Čeňka Klose. Třetí vydání. Praha : Epocha, 2016. 203 stran . Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 4. ISBN 978-80-7557-040-6.

LOUŽEK, Marek. Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 205 stran . ISBN 978-80-246-3064-9.

MORRIS, Michael. Co nesmíte vědět!. 2 . 1. české vydání. [Česko] : Anch Books, [2016]. 475 stran . ISBN 978-3-945803-08-0.

NEJEDLÝ, Jan. Po práci legraci : lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 184 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-0543-3.

Největší bitvy . Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2016]. 175 stran . ISBN 978-80-87575-62-8.

PONÍŽILOVÁ, Martina. Regionální řád a mocnosti Blízkého východu : formování blízkovýchodního řádu na pozadí soupeření regionálních mocností v letech 1945-2015. První vydání. Praha : Dokořán, 2016. 295 stran . Bod. ISBN 978-80-7363-813-9.

Reflexe undergroundu . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 321 stran . ISBN 978-80-87912-55-3.

SNYDER, Timothy. Tyranie : 20 lekcí z 20. století. Vydání první. V Praze : Paseka : Prostor, 2017. 116 stran ;. ISBN 978-80-7432-838-1.

Strany, volby a demokracie : od Duvergera k Sartorimu a dále. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 516 stran . Studijní texty ; 66. svazek. ISBN 978-80-7419-233-3.

SULLIVAN, Rosemary. Stalinova dcera : výjimečný a bouřlivý život Světlany Allilujevové. Vydání první. Praha : Motto, 2017. 574 stran . Životopis. ISBN 978-80-267-0837-7.

ŠÁNDOR, Andor. Čeká nás pohroma? : životní příběh generála tajné služby. V Praze : Daranus, 2016. 221 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87423-76-9.

ŠIMRAL, Vít. Financování českých politických stran . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 247 stran . Politologická řada ; svazek č. 58. ISBN 978-80-7325-410-0.

ŠMÍD, Marek. Vatikán a první světová válka : proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 127 stran . Quaestiones quodlibetales ; no. 27. ISBN 978-80-7325-396-7.

ŠTOLLOVÁ, Sandra. Pangermanismus : ideové základy pan-hnutí, historický vývoj a proměna myšlenkového směru v ideologii. První vydání. Praha : Libri, 2016. 134 stran ;. ISBN 978-80-7277-554-5.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Zákoník práce : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 1. 2017. Ostrava : Sagit, 2017. 143 stran ;. ÚZ: Úplné Znění ; číslo 1170. ISBN 9788074882029.

LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn : drama o čtyřech dějstvích. Praha : Auditorium, 2016. 320 stran ;. ISBN 978-80-87284-58-2.

LAVAY, Martin. Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? . Praha : XYZ, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7505-618-4.

ŠMÍDA, Zdeněk. Vývoj českých státních hranic . 1. vydání. Praha : Fortuna, 2016. 231 stran . ISBN 978-80-7373-131-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

GOLDSMITH, Marshall. Buďte tím, kým chcete být : přeprogramujte se v šesti krocích. 1. vydání. Praha : Management Press, 2017. 205 stran ;. ISBN 978-80-7261-469-1.

GONZALEZ, D. C. Tajemství mentálního tréninku : jak zvládnout strach, otočit prohraný zápas a proměnit slabiny v přednosti. První vydání. Praha : Grada, 2017. 142 stran ;. ISBN 978-80-271-0393-5.

JUDITH, Anodea. Tělo Východu, mysl Západu : psychologie a systém čaker jako cesta k sobě samému : revidované vydání. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2017. xvi, 558 stran . ISBN 978-80-7500-240-2.

JUNG, Carl Gustav. Rozhovory s C.G. Jungem . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 301 stran ;. ISBN 978-80-262-0914-0.

MOORJANI, Anita. Co když je to nebe? : jak jsem se zbavila omezujících přesvědčení a začala opravdu žít. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 188 stran ;. ISBN 978-80-7549-164-0.

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2017. 362 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-5646-2.

Psychologie celoživotního vývoje . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 290 stran ;. ISBN 978-80-246-3462-3.

ROYAL, Brandon. Principy kritického myšlení . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-249-3051-0.

SANDERS, Jeff. Zázračné ráno : ovládněte svůj den ještě před snídaní. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2017. 189 stran ;. ISBN 978-80-265-0578-5.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Život s vysokou inteligencí : průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. První vydání. Praha : Grada, 2016. 169 stran . ISBN 978-80-271-0101-6.

STRAYED, Cheryl. Velká cesta k sobě samému : o lásce a o životě. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 382 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-092-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BALANDIER, Georges. Karneval zdání : rozprava o řeči. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017. 287 stran ;. ISBN 978-80-7272-801-5.

BANDIT, Rad. Naděje je na druhém břehu : životy pražských žen bez domova. [Praha] : Broken Books, 2016. 190 stran . ISBN 978-80-905743-4-2.

BONDY, Miloš. Co odvál dým, aneb, Jak jsem přežil holokaust . Vydání první. Praha : Prostor, 2017. 354 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7260-345-9.

CALLAN, Jamie. Francouzky nespí samy : tajemství, jak najít lásku. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2010. 175 s. ;. ISBN 978-80-249-1360-5 (váz.).

COLLIER, Paul. Exodus : jak migrace mění náš svět. Praha : Nakladatelství LIBRI, 2017. 258 stran ;. ISBN 978-80-7277-557-6.

COLVIN, Geoffrey. Lidé jsou podceňováni : co ani nejchytřejší počítače nikdy nebudou umět. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 231 stran ;. ISBN 978-80-7261-402-8.

COVEY, Stephen R. 7 návyků spokojené rodiny . V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha : Management Press : FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2017. 386 stran . ISBN 978-80-7261-482-0.

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 19. STOLETÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ KATASTROFĚ (SYMPOZIUM). Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě : sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 25.-27. února 2016. Vydání první. Praha : Academia, 2017. 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2652-1.

DAY, Jody. Žijte neočekávaný život : 12 týdnů pro váš plán B na smysluplnou a plnohodnotnou budoucnost bez dětí. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017. 373 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-454-8.

FRIČ, Pavol. Občanský sektor v ohrožení? . Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 288 stran . Studijní texty ; 68. svazek. ISBN 978-80-7419-243-2.

HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti : případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 195 stran . Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-400-1.

JAROŠOVÁ, Eva. Nové trendy v leadershipu : koncepce, výzkumy, aplikace. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 253 stran ;. ISBN 978-80-7261-479-0.

KUNHARTOVÁ, Monika. Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 218 stran . ISBN 978-80-246-3600-9.

MCGEE, Paul. Jak získat a ovlivnit téměř každého : umění jednat s druhými lidmi. 1. české vyd. Praha : Grada, 2013. 193 s. ;. ISBN 978-80-247-4879-5 (brož.).

NOVÁK, Jan A. Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2017. 309 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-255-1.

NOVÁK, Tomáš. Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 112 s. ;. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-5152-8.

PÓŁTAWSKA, Wanda. A bojím se snů . 1. vyd. Praha : Paulínky, c2012. 255 s. Víra a život. ISBN 978-80-7450-071-8.

POMERANTSEV, Peter. Nic není pravda a všechno je možné : surreálné srdce nového Ruska. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2016. 259 stran ;. ISBN 978-80-7363-704-0.

POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost : identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 136 stran ;. ISBN 978-80-246-3306-0.

PROKŮPEK, Vít. Psychologie ovlivňování : 99 tipů pro zýšení vaší přesvědčivosti. 2.vydání, aktualiozované a doplněné. [Pardubice] : Vít Prokůpek, 2017. 249 stran ;. ISBN 978-80-906565-4-3.

PRUDKÝ, Libor. Periferie, kraje, hodnoty : možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami. 1. vydání. Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 251 stran . Sociologická řada ; svazek č. 16. ISBN 978-80-7325-414-8.

SACKS, Jonathan rabi,. Důstojnost v rozdílnosti : jak se vyhnout střetu civilizací. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 217 stran ;. ISBN 978-80-7553-107-0.

TRAPKOVÁ, Ludmila. Rodinná terapie psychosomatických poruch : rodina jako sociální děloha. Vydání třetí. Praha : Portál, 2017. 222 stran . ISBN 978-80-262-0523-4.

URBAN, Lukáš. Sociologie : klíčová témata a pojmy. Vydání 1. Praha : Grada, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-247-5774-2.

ZIMBARDO, Philip G. Odpojený muž : jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Vydání 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2017. 280 stran . ISBN 978-80-247-5797-1.

Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 292 stran . ISBN 978-80-7422-508-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi. 2,. Řídicí a ovládací prvky . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2017. 221 stran . ISBN 978-80-251-4860-0.

BOTHE, Carsten. Šití kůže : šití, opravy a výrobky. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 111 stran . ISBN 978-80-271-0140-5.

ČERMÁK, Jan. Almanach Svazu kováren České republiky z.s. 1990-2015 . Brno : Svaz kováren České republiky, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-260-9296-4.

DOVCOVÁ, Jaroslava. Žakárové pletací vzory : techniky pletení, 8 projektů, 100 vzorů. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 132 stran . Klubko nápadů. ISBN 978-80-7549-250-0.

DUDEK, Stanislav. Lockheed L-10 Electra : historie významného typu letounu a jeho návrat na evropské nebe. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 198 stran . ISBN 978-80-247-5856-5.

ESCHBACH, Constanze von. Vývary z kostí : léčebný zázrak. Vydání první. Liberec : Dialog, 2017. 165 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-097-3.

FIŠERA, Miroslav. Gastronomie : vybrané kapitoly. 1. vydání. Český Těšín : 2 Theta, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-86380-78-0.

GALASSO, Eleonora. Jak chutná dolce vita : klasické i moderní recepty z Říma. [Praha] : Slovart, [2017]. 304 stran . ISBN 978-80-7529-291-9.

GARDINER, Wendy. Šijeme na stroji . Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 128 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-139-8.

HARMACHOVÁ, Jana. Druhá šance pro košile : návody pro začátečníky i pokročilé tentokrát na recyklování košil. První vydání. Praha : Grada, 2017. 124 stran . Výtvarný kurz. ISBN 978-80-271-0372-0.

CHAJDA, Radek. Mladý technik. 4,. Staň se Nikolou Teslou 21. století . 1. vydání. Brno : Edika, 2017. 105 stran . ISBN 978-80-266-0912-4.

CHAJDA, Radek. U6 : úžasný svět techniky. Od šroubku k lokomotivě . 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2017. 113 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-066-9.

KOCOUREK, Jaroslav. Stará řemesla . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2017. 126 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-213-0.

KRÁLÍK, Jan. Když začal vonět benzin : obrázky z dějin motorismu v Českých zemích do roku 1918. Vyd. 1. Praha : Milpo media : MILPO, 2001. 143 s. Z historie průmyslu. ISBN 80-86098-20-6.

KURANOVA, Kateřina. České smoothie : kuchařka s duší. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 159 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-066-7.

LEINVEBER, Jiří. Strojnické tabulky : učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly : Albra, 2017. xv, 943 stran . ISBN 978-80-7361-111-8.

MAULE, Petr. Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky : úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů. 1. vydání. Plzeň : Česká fotovoltaická asociace, 2015. 135 stran . ISBN 978-80-906281-0-6.

MILATOVÁ, Růžena. Kuchařka při onemocnění ledvin : 109 receptů. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, spol. s r.o., 2017. 93 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-809-7.

NOVOTNÝ, Jan. Modelování bojové techniky . 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 175 stran . ISBN 978-80-264-1408-7.

PERLÍK, Martin. Rekonstrukce rodinného domu : 100 tipů. 2., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 271 stran . ISBN 978-80-271-0416-1.

POHLE, Rita. Zbavte se zbytečností! : odpoutejte se od věcí, ukliďte si, udělejte si prostor. První vydání. Praha : Grada, 2017. 41 stran . ISBN 978-80-271-0221-1.

SCHRÖTTER, Josef. Železnicí přes mosty a tunely : putování po stavebních skvostech železnice. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-264-1344-8.

Snídaně a svačiny. Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2017]. 159 stran . Apetit ; 25. ISBN 978-80-87575-65-9.

STAABS, Nicole. Detoxikační smoothies : zdravé nápoje pro očistu organismu. České vydání první. Praha : Vašut, 2017. 62 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-014-6.

ŠANDA, Michal. Masná kuchařka mistra řezníka z Nelahozevsi Antonína Dvořáka . Vydání první. Praha : Dybbuk, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-7438-152-2.

ŠMÍD, Jan. Třicet dní v Paříži . 1. vyd. [Česko : s.n., 2013]. 233 s. ISBN 978-80-260-3870-2 (brož.).

TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika . 2. doplněné vydání. Haan-Gruiten : Verlag Europa-Lehrmittel, 2014. 623 stran . ISBN 978-3-8085-3034-4.

TOURLES, Stephanie L. Raw energie v každém doušku : 126 smoothie, zelených koktejlů a dalších přírodních nápojů pro přirozené zvýšení energie a výživu celého těla. Vydání první. Praha : Euromedia, 2017. 287 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-154-1.

WALNES, Tilly. Láska na první steh : šití není žádná věda. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2015. 191 s. ISBN 978-80-256-1561-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Šachový kurs pro Artura Pomara . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 94 stran . ISBN 978-80-87303-33-7.

CAPABLANCA, José Raúl. Šachové základy . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-87303-31-3.

ČERVINKA, Jiří. Hurá na tábor! : táborové náměty, hry a příroda. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 191 stran . ISBN 978-80-262-1178-5.

ČÍŽEK, Antonín. Jak poráželi Capablancu . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-87303-32-0.

HEMINSLEY, Alexandra. Když běhá žena . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 222 s. ;. ISBN 978-80-249-2409-0.

HILLENBRAND, Laura. Sázka na outsidera : Seabiscuit - příběh dostihové legendy. První vydání. Praha : Romeo, 2017. 309 stran ;. ISBN 978-80-86573-55-7.

HORT, Vlastimil. Budu-li míti kliku . Vydání první. Plzeň : Nava, 2017. 115 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . INGEM ; 1. svazek. ISBN 978-80-7211-508-2.

KOPKA, Jan. Cesty peklem ..a sněhem : tři největší bikové extrémy světa + 2x bonus. 3. vydání. Jablonec nad Nisou : Jan Kopka, 2015. 281 stran . ISBN 978-80-260-7577-6.

KOUKAL, Petr. Jsem . Vydání první. [Hořovice] : Koukal, [2016]. 287 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-0208-5.

NORTHCROFT, Jonathan. Neohrožení . První vydání. Brno : Host, 2017. 299 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7577-025-7.

PAVLIS, Zdeněk. Petr Čech : Mr. Perfect. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-509-5.

RÉTI, Richard. Nové ideje v šachu . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-87303-29-0.

RISSMAN, Rebecca. Jóga pro tebe . 1. vydání. Praha : Fragment, 2017. 64 stran . ISBN 978-80-253-3004-3.

SEARLE, Sally. Tajemství pilates . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2017. 224 stran . ISBN 978-80-256-1977-3.

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-204-3997-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

137° : fotografie na rozhraní dokumentu a fikce : práce studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fachhochschule Dortmund vznikly v Novestě, továrně na gumovou obuv = Fotografie zwischen Dokument und Inszenierung Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der Tomas Bata Universität Zlin ud der Fachhochschule Dortmund in der Gummistiefelfabrik Novesta. [Německo] : [nakladatel není známý], [2007]. 96 nečíslovaných stran . ISBN 978-3-939825-66-1.

BERGER, John. Způsoby vidění . 1. vydání. V Praze : Labyrint, 2016. 150 stran . Labyrint fresh eye ; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

BLÁHOVÁ, Pavla. Keramika pro začátečníky : jednoduše a bez kruhu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 142 stran . ISBN 978-80-264-1389-9.

BROWN, Pauline. Encyklopedie vyšívání : techniky. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 176 stran . ISBN 978-80-7359-524-1.

ELAM, Kelsey. 100 snadných papírových květin : květiny, které neuschnou. Vydání první. V Praze : Metafora, 2017. 192 stran . ISBN 978-80-7359-514-2.

HAYES, Fiona. 51 věcí, které si můžeš vyrobit z papírové role . První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 79 stran . ISBN 978-80-256-1928-5.

HOPKINS, Owen. Architektonické slohy : obrazový průvodce. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 240 stran . ISBN 978-80-247-5750-6.

Ikonografie: témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 358 stran . ISBN 978-80-246-2513-3.

KIDD, Chip. První dojem . Vydání první. [Bratislava] : Noxi, 2016. 125 stran . ISBN 978-80-8111-368-0.

KLODOVÁ, Lenka. Nahé situace . Brno : FaVU : Host, 2016. 86, 55 stran . ISBN 978-80-214-5364-7.

KORBELÁŘOVÁ, Irena. Kořeny i křídla : k historii opavských univerzitních areálů a budov. Opava : [Slezská univerzita], 2016. 230 stran . ISBN 978-80-7510-213-3.

LUKEŠ, Zdeněk. Stavby a architekti. 2,. Doma i v cizině . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 286 stran . ISBN 978-80-7422-535-2.

MATOUŠKOVÁ, Martina. Škola Dominika Bimana = Dominik Biman School ; Škola Jiřího Harcuby = Jiří Harcuba School. Sázava : [nakladatel není známý], 2014. 33; 15 stran . ISBN 978-80-270-0108-8.

Nespatříte hada = Not a single snake in sight : Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč. [Praha] : Artefactum, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-86890-88-3.

STANÍKOVÁ, Olga. Sklo = Glass. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, [2016]. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-628-0.

VLČEK, Pavel. Český Krumlov : historické centrum. 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos Books s.r.o., 2016. 199 stran . Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-93-3.

Výzdobné techniky kovů II. Vydání první. Brno : Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2015]. 88 stran . ISBN 978-80-87896-22-8.

WAGNEROVÁ, Magdalena. Tales of old Prague houses . First edition. Prague : Nakladatelství Plot, 2017. 179 stran . Kořeny. ISBN 978-80-7428-302-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Využití výsledků učení na vysokých školách : příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016. 69 stran ;. ISBN 978-80-87601-35-8.

BRADLEY, Jana. A co já s tím? : integrace, nebo desegregace? : speciálně pedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2016. 169 stran . ISBN 978-80-7402-280-7.

ČERVENKA, Karel. Sud, který nemá dno? : potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-210-8138-3.

LOJDOVÁ, Kateřina. Determinanty účinnosti učitelských praxí . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 143 stran . Pedagogika v teorii a praxi ; svazek 3. ISBN 978-80-210-8132-1.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Mateřská škola ve světě univerzity . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-7454-630-3.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cíle a cesty k hlubšímu lidství : didaktika náboženství v České republice pro 21. století. České Budějovice : Petrinum, [2016]. 245 stran . ISBN 978-80-87900-05-5.

PETRŮ-KICKOVÁ, Pavla. Poznáváme, hýbeme se a tvoříme : činnosti pro děti od 2 do 3 let. Vydání první. Praha : Portál, 2017. 117 stran ;. ISBN 978-80-262-1182-2.

Přehled speciální pedagogiky : rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.

RENNA, Mary Ellen. 10 kroků k skoro perfektnímu rodičovství . 1. vydání. Praha : Bizbooks, 2017. 148 stran ;. ISBN 978-80-7261-477-6.

Vzdělání a dnešek : pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 225 stran ;. ISBN 978-80-246-3558-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

PECINOVSKÝ, Josef. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 10. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2017. 245 stran . ISBN 978-80-251-4858-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

GILLMAN, Jeff. Praktický rádce pro zahrádkáře : jak odlišit dobré rady od mýtů : 100 otázek a odpovědí. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 239 stran ;. Esence. ISBN 978-80-7549-124-4.

HANZAL, Vladimír. Myslivost II. . I. vydání. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckvo, spol. s r.o., 2016. 314 stran . ISBN 978-80-213-2703-0.

HANZAL, Vladimír. Myslivost I. . I. vydání. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckvo, spol. s r.o., 2016. 387 stran. ISBN 978-80-213-2637-8.

Mezinárodní rok půdy : 2015. Praha : Asociace soukromého zemědělství ČR, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-260-9180-6.

PETERSON, Chris. Nápadité zahradní projekty : inspirace pro kutily. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-242-5540-8.

RUBÁŠOVÁ, Petra. Zvířata v zahradě pro radost i užitek : příručka pro začínajícího chovatele. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-264-1393-6.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně