Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Únor 2017

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DRÁPALOVÁ, Lenka. Dřevěné městečko . 3. rozšířené a doplněné vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 61 stran . ISBN 978-80-87210-45-1.

HARAŠTOVÁ, Helena. Jak bydlí děti celého světa . První vydání. Praha : Albatros, 2016. 35 stran . ISBN 978-80-00-04407-1.

JANIŠ, Kamil. Volný čas seniorů . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 156 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5535-9.

KHIDAYER, Emíre. Arabský svět - jiná planeta? . Vydání druhé. Praha : Mladá fronta, 2016. 371 stran . ISBN 978-80-204-4202-4.

MATYÁŠ, Bohuslav. Rád jsem vás poznal 3 : (13 rozhovorů). První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2017. 225 stran . ISBN 978-80-906114-4-3.

RRR rozhovory. Vydání první. Praha : Revolver Revue, 2016. 772 stran ;. Revolver Revue ; sv. 101. ISBN 978-80-87037-84-3.

RUND, Jan. Hornický dům v Sokolově . 1. vydání. Sokolov : Městský dům kultury Sokolov, 2015. 85 stran . ISBN 978-80-906215-0-3.

ŠTĚRBA, Stanislav. Hody s právem kdysi a dnes, v Kunovicích, Míkovicích, Véskách, Podolí, Popovicích a Sadech (Derfli) : o původu, historii, průběhu hodů, termínech a právu, aneb, co by měla vědět a umět hodová chasa. [Kunovice] : Město Kunovice, 2016. 25 stran . ISBN 978-80-270-0500-0.

TONČEVA, Veselka Milčeva. Tradicionni praznici na Bălgarite = Tradiční svátky Bulharů. Praga : Sdruženie "Zaedno", [2015]. 71 stran . ISBN 978-80-260-9290-2.

VRLOVÁ, Vanda. Návrat ke kořenům : lidová kultura a tradice na Moravskoslovenském pomezí. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 203 stran . ISBN 978-80-87210-49-9.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DAWKINS, Richard. Záblesk v temnotě : jak jsem žil s vědou : paměti II. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2016. 453 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7438-155-3.

Fauna ČR. Plazi = Reptilia . Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. 531 s. ISBN 978-80-200-2416-9.

ZOMMER, Yuval. Velká kniha drobné havěti : brouci, mouchy, žížaly a jiné potvůrky. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-7529-217-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

KOŽÍŠEK, Pavel. Malý kouzelník . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 61 stran . ISBN 978-80-262-1095-5.

Kroměříž : po stopách filmových záběrů : perla Moravy. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 15 nečíslovaných stran .

NOVÁK, Jan. Fenomén českého loutkářství : nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vydání první. Praha : KANT, 2016. 227 stran . ISBN 978-80-7437-205-6.

REVENSON, Jody. Harry Potter. Panoptikum postav . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 207 stran . ISBN 978-80-7529-296-4.

WILLS, David. Frank Sinatra : filmové dědictví. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 303 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-419-7.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BINKOVÁ, Adriena. Dvě století na české železnici . První vydání. [Praha] : Růžolící chrochtík, spol. s.r.o., pro ACRI-Asociaci podniků českého železničního průmyslu, [2016]. 176 stran . ISBN 978-80-906229-5-1.

DUBSKÁ, Drahomíra. Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska . Praha : Český statistický úřad, 2016. 41 stran . Vícetematické informace. ISBN 978-80-250-2686-1.

HÁLEK, Vítězslav. Karuselové obchody . 1. vydání. Hradec Králové : Vítězslav Hálek, 2015. 108 stran ;. ISBN 978-80-260-8723-6.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Animace mládeže ve věku 11-16 let . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, 2015. 48 stran . ISBN 978-80-260-7625-4.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Animace rodin s dětmi . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, 2015. 48 stran ;. ISBN 978-80-260-7626-1.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Databanka aktivit . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, 2015. 169 stran . ISBN 978-80-260-7628-5.

HEFFERNAN, Margaret. Malé změny, velký účinek : na velikosti nezáleží. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 107 stran . TED knihy ; 6. ISBN 978-80-8111-396-3.

Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji . První vydání. Olomouc : Olomoucký kraj, 2015. 231 stran . ISBN 978-80-87982-36-5.

KOCH, Richard. Nekomplikujte to! . 1. vydání. Praha : Management Press, 2016. 280 stran . ISBN 978-80-7261-451-6.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2017 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2017. 85 stran ;. ISBN 978-80-905712-3-5.

KVASNICOVÁ, Jana. Právní boj proti sexistické reklamě : regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu. Brno : Nesehnutí, 2015. 35 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87217-16-0.

RATHOUSKÝ, Václav. Pět otazníků . [Staré Město] : Green Ways s.r.o., 2016. 135 stran . ISBN 978-80-905969-0-0.

SEKERKA, Bohuslav. Rozvoj vyžaduje plán . Praha : Tigris spol. s r.o., 2016. 304 stran ;. ISBN 978-80-7490-129-4.

Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-906540-0-6.

Statistická ročenka České republiky 2015 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2015. 1. vydání. Praha : Český statistický úřad, 2015. 799 stran . ISBN 978-80-250-2638-0.

ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty . 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2016. 205 stran . Manažer. ISBN 978-80-247-5870-1.

VONDRÁKOVÁ, Renata. Společná zemědělská politika 2015-2020 a její nastavení na národní úrovni : stav k 24. říjnu 2014. Praha : Asociace soukromého zemědělství ČR, 2014. 62 s. ;.

Významné projekty podpořené z fondů EU v České republice ve fotografiích . 1. vydání. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015. 91 stran . ISBN 978-80-87147-98-6.

WOODHEAD, Lindy. Pan Selfridge . Vydání první. Praha : Motto, 2016. 358 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-267-0744-8.

ŽKV. Byznys trip, aneb, Život korporátního vedoucího . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 168 stran . ISBN 978-80-265-0549-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

FRANTIŠEK, papež,. Milý papeži Františku . Vydání první. Voznice : LEDA, 2016. 70 stran . ISBN 978-80-7335-459-6.

HARRIS, Sam. Islám a budoucnost tolerance : rozhovor. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 122 stran ;. ISBN 978-80-7511-073-2.

JASPERS, Karl. Atomová bomba a budoucnost lidstva : politické vědomí v naší době. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 595 stran ;. Europa ; sv. 53. ISBN 978-80-200-2626-2.

KÜNG, Hans. Židovství . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 635 stran . ISBN 978-80-7485-110-0.

PIVOŇKA, Petr. Zlínská kázání Petra Pivoňky . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-270-0560-4.

PRONZATO, Alessandro. Provokující evangelia . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012. 295 s. ;. ISBN 978-80-7195-411-8.

ŠEBEK, Jaroslav. Za Boha, národ, pořádek . Vydání první. Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2016. 462 stran ;. Novověk ; sv. 13. ISBN 978-80-200-2576-0.

TOLLE, Eckhart. Moc přítomného okamžiku : kniha o duchovním osvícení. Vydání druhé. Praha : Euromedia, 2016. 178 stran ;. Pragma. ISBN 978-80-7549-161-9.

WALSCH, Neale Donald. Malá kniha života Neala Donalda Walsche : uživatelská příručka. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 187 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-387-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BURKERT, Ivan. Na sever za půlnočním sluncem . Vydání první. Ústí nad Orlicí : Nakladatelství Flétna, 2016. 244 stran . ISBN 978-80-88068-16-7.

ĎUĎA, Rudolf. Svět drahých kamenů : geologie, mineralogie, gemologie, historie, oceňování, ezoterika. Páté doplněné vydání. Praha : Granit, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-7296-104-7.

JEBAVÝ, Radim. Kolo, sny a dobrodružství : výzva i pro Dominátora : cykloakce 2005-2016 směrem na východ. 1. vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2016. 263 stran . ISBN 978-80-87193-38-9.

KOCOUREK, Jaroslav. Pozoruhodná místa naší vlasti 2 . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2016. 126 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-203-1.

KRAMOLIŠ, Josef. Letadlem & lodí světem : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1932-1937. Vydání: 2016 první. Luhačovice : Ateliér IM, 2016. 212 stran . ISBN 978-80-85948-86-8.

Kroměříž : místo pro pohyb a relaxaci : sport a volný čas. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 6 nečíslovaných stran .

Kroměříž : technické památky : poklady minulosti. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : výzva pro zvídavé děti. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 7 nečíslovaných stran .

KUNC, Vladimír. Krkonoše = Krkonoše = Riesengebirge. Vydání první. Havlíčkův Brod : Video-foto-Kunc, 2016. přibližně 130 stran . ISBN 978-80-906164-2-4.

Kypr : [inspirace na cesty. 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. 143 s. Lingea průvodce. ISBN 978-80-87819-08-1.

NEW MINERALS AND MINERALOGY IN THE 21TH CENTURY (SYMPOZIUM). Book of abstracts & fieldtrip guidebook : New Minerals and Mineralogy in the 21th Century : international scientific symposium Jáchymov 2016. Holešov : Tigris, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-7490-117-1.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. První část,. Pohoří Apuseni . Cluj-Napoca : Transylvania Quest, 2015. 208 stran . ISBN 978-80-904636-1-5.

PALMER, Douglas. Dinosauři : prohlédněte si zblízka neobyčejný svět pravěku. Říčany u Prahy : Junior, 2011. 29 s. Pod lupou. ISBN 978-80-7267-425-1.

PERTLÍČEK, Michal. Offroad-guide : offroadový průvodce po vojenských cestách francouzsko-italského pohraničí. 1,. Alpské šotoliny . Vydání první. Zlín : MotoRoute s.r.o., 2015. 92 stran . ISBN 978-80-904636-0-8.

Ružomberok : dlhoročné partnerstvo. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Rymice u Holešova . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, p.o., 2015. 1 složený list (8 stran) .

SOCHA, Vladimír. Dinosauří rekordmani . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-127-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BARTOŇ, Jiří. Dalečín : Dalečín - Hluboké - Veselí : od minulosti k dnešku. Vydání první. Dalečín : Obec Dalečín, 2015. 197 stran, xviii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8283-5.

BÍLEK, Jiří. Slavné i zapomenuté premiéry : kdy, kde, jak a proč to bylo poprvé. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 270 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5568-2.

ČERNÝ, Jiří. Obrázky z moderních československých dějin : 1945-1989. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-242-5575-0.

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl . První vydání. Praha : Via Facti, 2016. 239 stran . ISBN 978-80-904103-5-0.

HOUŠKA, Miroslav. Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 : úvaha o pravdě, odvaze a víře. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-7553-173-5.

CHYBOVÁ, Helena. Historie ukrytá pod dlažbou města . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015. 1 složený list (12 stran) . ISBN (Skládanka).

JANOUŠEK, Jiří. Byl jsem u toho, když Lendl stoupal na tenisový trůn, Werich uzavíral svou životní pouť a Hušák vsadil SAZKU do hry o arénu . Vydání první. Praha : Práh, 2016. 261 stran . ISBN 978-80-7252-644-4.

JILÍK, Jiří. Chřiby - strážci středního Pomoraví . První vydání. Praha : Regia, 2015. 213 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-21-4.

Kam z města do lesa : zajímavé tipy na výlety v okolí Zlína pro pěší a cyklisty. 1. vydání. Zlín : statutární město Zlín, [2016?]. 40 nečíslovaných stran .

KOLÁČEK, Luboš Y. Českosaské Švýcarsko : zkamenělá pohádka. 1. vyd. Praha : Regia, 2010. 206 s. Tajemné stezky. ISBN 978-80-86367-78-1 (váz.).

KOSATÍK, Pavel. Češi. 4,. 1948 : jak se KSČ chopila moci . První vydání. Praha : Mladá fronta; Česká televize, 2016. 128 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-211-9.

KOTRLA, Pavel. Bystřička . Rozšířené a upravené druhé vydání. [Bystřička] : Obec Bystřička, 2016. 133 stran . ISBN 978-80-270-0575-8.

Kroměříž : město podmanivé krásy : perla Moravy. Kroměříž : město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : eine Stadt von fesselnder Schönheit : die Perle Mährens. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : a town of captivating beauty : the pearl of Moravia. Kroměříž : Town of Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kromieryż : miasto urzekająciego piękna : perła Moraw. Kromieryż : miesto Kromieryż, 2014. 10 nečíslovaných stran .

KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Ilustrované dějiny českého národa . [Praha] : ČS, 2011. 621 s. ISBN 978-80-7459-035-1 (váz.).

LASCELLES, Christopher. Stručné dějiny světa : přehledný průvodce od prehistorie po moderní dobu. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 261 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5557-6.

Mapa příběhů : technické dědictví Moravy a Slezska. Brno : Technické muzeum v Brně, [2015]. 119 stran . ISBN 978-80-87896-20-4.

MÁTL, Vladimír. Po stopách Keltů v Čechách : netradiční průvodce historií a památkami doby oppid. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 327 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-440-1.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. : (6). V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-86183-75-6.

Olomouc & Kroměříž : barokní perly Moravy. Kroměříž : město Kroměříž, 2014. 1 složený list (14 stran) .

Olomouc & Kroměříž : die Barockperlen Mährens. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2015. 1 složený list (14 stran) .

Olomouc & Kroměříž : baroque pearls of Moravia. Kroměříž : City of Kroměříž, 2015. 1 složený list (14 stran) .

Ołomuniec & Kromierzyż : barokowe perły Moraw. Kromierziż : Miasto Kromierziż, 2015. 1 složený list (14 stran) .

PALA, Josef. Fryšták : kapitoly z dějin města a farnosti. Vydání první. Fryšták : Město Fryšták : Římskokatolická farnost ve Fryštáku, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-270-0203-0.

Park Rochus : průvodce. [Uherské Hradiště] : Park Rochus, 2014. [29 s.] .

První světová válka a role Němců v českých zemích . Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, 2015. 258 stran . ISBN 978-80-7414-991-7.

RONČÁKOVÁ, Terézia. Dvanásť statočných . Žilina : VIFO - Ľubomír Bechný, [2016]. 139 stran . ISBN 978-80-971462-3-8.

Slovácko : turistický průvodce regionem. Uherské Hradiště : Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, 2014. 59 stran .

STEUN, Eduard. Šumavští rodáci vzpomínají . [Líbeznice] : Víkend, 2016. 203 stran . ISBN 978-80-7433-166-4.

STIBRAL, Jiří. Obléhání Vídně 1683 . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2016. 87 stran ;. ISBN 978-80-7497-153-2.

TARABA, Luboš. Ta zatracená skála : obléhání Malty 1565. První vydání. Praha : Epocha, 2016. 275 stran . Polozapomenuté války ; svazek 39. ISBN 978-80-7557-031-4.

TUREČEK, Břetislav. Blízký východ nad propastí : cesta od orientálních diktatur ke svobodě a zase zpátky. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 279 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-5558-3.

VALŮŠEK, David. Hvozdná 1446-2016 : kapitoly z dějin obce. Vydání první. Hvozdná : Obec Hvozdná, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-270-0641-0.

VAVŘÍNEK, Vladimír. František Dvorník . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. 19 stran . Osobnosti 46. ISBN 978-80-270-0126-2.

WEINER, Eric. Po stopách géniů . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 334 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-314-5.

^ nahoru ^


9. Hudba

FIALA, Vít. Jak se dělá jazz . Vydání 2., v nakladatelství Grada Publishing 1. Praha : Grada, 2017. 125 stran . ISBN 978-80-271-0300-3.

HERBERT, Emily. Bruno Mars . Vydání první. Praha : Brána, 2016. 183 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-925-6.

IŠTVAN, Radomír. Hudební skladatel Miloslav Ištvan : (život a dílo, vzpomínky a fakta). 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 531 stran . ISBN 978-80-7051-207-4.

REINDL, Jiří. Živé píšťaly litických varhan . Plzeň : Občanské sdružení Přátelé Koinonie, [2016]. 63 stran . ISBN 978-80-260-8599-7.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Americká angličtina : konverzace. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 336 stran . ISBN 978-80-7508-188-9.

Animals colouring book : učím se znát a pojmenovat zvířátka = učím sa poznať a pomenovať zvieratká. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-47-0.

First words sticker colouring book : učím se psát a hláskovat první anglická slova = učím sa písať a hláskovať prvé anglické slová. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-45-6.

LUSTIG, Arnošt. Krásně jsem si početl : Izrael, Jugoslávie, USA - Československo 1968-1973 : korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou. Vydání první. Praha : Mladá fronta, 2016. 206 stran . ISBN 978-80-204-4347-2.

Make believe colouring book : učím se znát a pojmenovat pohádkové postavy = učím sa poznať a pomenovať rozprávkové postavy. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-48-7.

Mapy ráje : vzpomínky na spisovatelku Marii Podešvovou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . Milé tisky ; svazek č. 11. ISBN 978-80-87334-28-7.

MLEZIVA, Jan-Michal. BY : slovníček vyjmenováček. Vydání 1. V Praze : Triton, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7387-973-0.

Německo-český, česko-německý praktický slovník . 2. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 1294 stran ;. ..pro každého. ISBN 978-80-7508-120-9.

Number sticker colouring book : učím se čísla od 1 do 10 = učím sa čísla od 1 do 10. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-46-3.

Panorama české literatury. (1),. Do roku 1989 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 607 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-4818-9.

PIORECKÁ, Kateřina. Psaní na dotek : materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 351 stran, 12 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2616-3.

POSPÍŠIL, Ivo. Metodologija i teorija literaturovedčeskoj slavistiki i Central'naja Jevropa . Siedlce : Institut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015. 170 stran ;. Colloquia Litteraria Sedlcensia, tom XXI. ISBN 978-83-64884-88-7.

POSPÍŠIL, Ivo. Na forpostach teorii i istorii klassičeskoj russkoj literatury . Siedlce : Institut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015. 202 stran ;. Colloquia Litteraria Sedlcensia, tom XX. ISBN 978-83-64884-92-4.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Eseje o české literatuře . 1. vydání. Praha : Pulchra, 2015. 811 stran ;. Testis ; 10. svazek. ISBN 978-80-87377-92-5.

Šikovný slovník maďarsko-český, česko-maďarský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 704 stran ;. ..nejen do školy. ISBN 978-80-7508-206-0.

Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 235 stran . ISBN 978-80-246-3413-5.

VÁLKA A KONFLIKT V ČESKÉ LITERATUŘE (KONGRES). Paměť válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. : Akropolis, 2016. 427 stran . ISBN 978-80-88069-14-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRAUNOVÁ, Petra. Wifina 3 : zábavná encyklopedie pro zvídavé holky a kluky. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 179 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-208-9.

České knižní obálky v edičních řadách : SNKLHU Odeon 1953-1995. Vydání první. V Praze : UMPRUM, 2016. 262 stran . ISBN 978-80-87989-20-3.

DAVOUZE, Marta. Zrcadlení . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 284 s. ISBN 978-80-204-3312-1.

KLÁN, Petr. Čtyři složky : AΩ odborné práce. Holešov : Tigris, 2017. 150 stran . ISBN 978-80-7490-134-8.

MESZÁROSOVÁ, Klára. Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave = Emblem book's in the University Library in Bratislava. [Bratislava] : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2011. 303 stran . ISBN 978-80-89303-28-1.

ORSÁG, Petr. Mezi realitou, propagandou a mýty : československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 362 stran . ISBN 978-80-7422-427-0.

PEKAŘOVÁ, Katarína. Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch . Prvé vydanie. V Bratislave : Univerzitná knižnica, 2015. 178 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-89303-43-4.

Pojďme si povídat. Díl VII.,. Metodické listy k besedám z roku 2014 . Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2015. 97 stran . ISBN 978-80-7052-117-5.

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014 = Direct public support for research and development in the Czech Republic : 2014. Praha : Český statistický úřad, [2015]. 129 stran . Věda, IT. Věda, výzkum a inovace = Science, IT. Science, research and innovation. ISBN 978-80-250-2673-1.

STRÝČKOVÁ, Jana. Ty brďo! : pohádková encyklopedie. V Praze : Česká televize : Albatros Media, a.s., 2016. 81 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-062-1.

ŠTĚTINOVÁ, Ivana. ScholarOne systém : peer review a redakce v digitální době. Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. 19 stran . Věda kolem nás. Co to je.. , 42. ISBN 978-80-260-9705-1.

^ nahoru ^


13. Matematika

EASTAWAY, Robert. Matematika na cesty : 101 zábavných her s matematikou. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 189 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-445-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BÉLIVEAU, Richard. Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 278 stran . ISBN 978-80-7429-689-5.

Cost and financing of drug treatment services in Europe: an exploratory study. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 23 s. Selected issue, 2011. ISBN 978-92-9168-464-9.

ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP. Pneumologie : výběr článků ku příležitosti konání odborných akcí : II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP : XXIII. moravskoslezské dny pneumologie : XII. Tománkův den bronchologie : 18.-20. září 2014. Olomouc : Solen, s.r.o., 2014. 45 stran . ISBN 978-80-7471-026-1.

DEAN, Carolyn. Zázrak jménem hořčík : trpíte pocity úzkosti, migrénami, bolí vás záda? Zkuste hořčík!. První vydání. V Brně : Jota, 2016. 358 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-998-3.

GREGORA, Martin. Vývoj batolete od jednoho roku do tří let . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-247-5085-9.

Guidelines for the treatment of drug dependence : a European perspective . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 23 s. Selected issue / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011. ISBN 978-92-9168-490-8.

HAMANN, Brigitte. Chia semínka : zdraví, energie, omlazení a chuť do života. Vydání první. Liberec : Dialog, 2016. 123 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-095-9.

HRADEC, Jaromír. Chronické srdeční selhání . Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2015]. 13 stran ;. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-82-4.

HUGO, Jan. Slovník lékařských zkratek . Praha : Maxdorf, [2016]. 303 stran ;. ISBN 978-80-7345-519-4.

CHILD VISION RESEARCH SOCIETY. 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society : new trends in vision research, development and implementation for practical use : June 14-17, 2015, Prague : scientific program, book of abstracts. 1st edition. Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2015. 58 stran ;. ISBN 978-80-87735-19-0.

KOŘÍNEK, Vlastimil. 140 let Sboru doborovolných hasičů v Buchlovicích . Buchlovice : Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích, 2016. 60 stran .

KOSIK, K. S. Jak přelstít Alzheimera : co můžete udělat, abyste snížili riziko této nemoci. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 397 stran . ISBN 978-80-7252-668-0.

KVASNIČKA, Jan. Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) . Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2015]. 13 stran ;. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-85-5.

LIPMAN, Frank. Zdraví a fit po celý život . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 387 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-444-9.

MARUŠÁK, Lubomír. Historie Sboru dobrovolných hasičů v Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2016. 99 stran . ISBN 978-80-260-9940-6.

MESSER, Barbara. 100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory . 1. české vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 119 stran ;. ISBN 978-80-271-0216-7.

MOORJANI, Anita. Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 203 s. ;. ISBN 978-80-242-4074-9 (váz.).

Mortality related to drug use in Europe: public health implications . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 33 s. Selected issue / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011. ISBN 978-92-9168-492-2.

NET TOUR. NET Tour 2015 : odborná setkání na téma: "Neuroendokrinní nádory" : cyklus přednášek. Praha : We Make Media, s.r.o., [2015]. 14 stran . ISBN 978-80-87339-19-0.

PAZDIORA, Petr. Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro zdravotnické záchranné služby a hasičské záchranné sbory . [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. 15 stran . ISBN 978-80-87809-21-1.

PAZDIORA, Petr. Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro příslušníky vězeňské služby . [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. 15 stran . ISBN 978-80-87809-20-4.

PAZDIORA, Petr. Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro příslušníky policie . [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. 15 stran . ISBN 978-80-87809-18-1.

PAZDIORA, Petr. Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro armádní sbory . [Praha] : Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc, z.s., 2014. 15 stran . ISBN 978-80-87809-19-8.

Problem amphetamine and methamphetamine use in Europe . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 35 stran . Selected issue / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2010. ISBN 978-92-9168-450-2.

ŠMUCLER, Roman. Nevěřte ani mně! : aneb, Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 375 stran . ISBN 978-80-204-3123-3.

TEICHOLZ, Nina. Tuk - velké překvapení : proč máslo, maso a sýr patří ke zdravé stravě. Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 493 stran . Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-996-9.

Treatment and care for older drug users . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 31 s. Selected issue / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2010. ISBN 978-929168-453-3.

TREBEN, Maria. Zdraví s Marií Treben : ženské choroby : poznávání, předcházení, léčení. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 218 stran . ISBN 978-80-7336-854-8.

Trends in injecting drug use in Europe . Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. 22 s. Selected issue / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2010. ISBN 978-92-9168-412-0.

TUBERÓZNÍ SKLERÓZA - POKROKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ. "Tuberózní skleróza - pokroky v diagnostice a léčbě" : odborná konference pořádaná Klinikou nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Českou nefrologickou společností. Praha : We Make Media, s.r.o., [2015]. 10 stran . ISBN 978-80-87339-18-3.

WINTER-NEPRAKTA, Jiří. Nepraktův erotický depozitář . Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha : Sláfka, [2016]. 159 stran . ISBN 978-80-86631-72-1.

ZLATOHLÁVKOVÁ, Marcela. Mudry : sám sobě léčitelem. Praha : Eminent, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7281-487-9.

ŽDICHYNEC, Bohumil. Třetí medicína : ..perspektiva nové medicíny přinášející možnost lepšího zdraví v měnícím se světě (v informacích a radách na podkladě dotazů pacientů, s uvedením zajímavých příběhů a případů z lékařské praxe). Praha : Aesculapus, [2016]. 536 stran ;. ISBN 978-80-87200-02-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ABDEL-SAMAD, Hamed. Islámský fašismus : analýza. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 180 stran ;. ISBN 978-80-242-5533-0.

BROWER, Kate Andersen. Tajný život v Bílém domě : svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu. Praha : Cosmopolis, 2016. 319 stran ;. ISBN 978-80-247-5770-4.

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

ČERMÁK, Petr. Člověk Havel : prezident a jeho lidé. [Praha] : Imagination of People, 2016. 198 stran, lxiv stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-87685-49-5.

ČERNÝ, Pavel. Antonín Švehla : [československý státník a spolutvůrce Ústavy ČSR 1920. [Praha : Národní zemědělské muzeum], 2014. 50 s. ISBN 978-80-86874-50-0.

ČVANČARA, Jaroslav. Anthropoid : příběh československých vlastenců. Vydání první. Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2016. 350 stran . ISBN 978-80-88162-08-7.

Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 . 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015. 20 stran ;. ISBN 978-80-7278-666-4.

FIALA, Jaroslav. Jak se zbavit Castra : Kuba, Spojené státy a Československo ve studené válce. V Praze : Rybka Publishers, 2016. 318 stran ;. ISBN 978-80-87950-32-6.

GROMAN, Martin. Komunista bez legitimace : Stanislav Budín. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 270 stran . ISBN 978-80-87912-41-6.

HÁJEK, Petr P. Smrt ve věži : manuál k přežití katastrofy. V Praze : Daranus, 2016. 408 stran ;. ISBN 978-80-87423-77-6.

HOPPE, Jiří. "O nový československý model socialismu" : čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : four interdisciplinary scientific teams of the Czechoslovak Academy of Sciences and the Charles University in the 1960s. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2015. 141 stran ;. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 49. ISBN 978-80-7285-194-2.

KALTENEGGER, Roland. Nejlepší odstřelovač wehrmachtu Matthäus Hetzenauer . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 87 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh . Arma & musae ; svazek 20. ISBN 978-80-204-4217-8.

KATCHER, Philip R. N. Americký voják : uniformované armády Spojených států od r. 1755 do současnosti. Praha : Naše vojsko, 2016. 224 stran . ISBN 978-80-206-1623-4.

KERSAUDY, François. Stalingrad . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 169 stran . ISBN 978-80-7511-301-6.

KLUSÁKOVÁ, Zoe. Ludvík Svoboda : životopis. 2., aktualizované vydání. Kroměříž : Město Kroměříž : Společnost Ludvíka Svobody, z.s., 2015. 58 stran . ISBN 978-80-260-9192-9.

KOSTELECKÝ, Tomáš. Geografie výsledků parlamentních voleb : vzorce volebního chování v Česku 1992-2013. Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 209 stran . ISBN 978-80-7330-284-9.

KYNCL, Vojtěch. Ležáky a odboj ve východních Čechách . Vydání I. Lidice : Památník Lidice, 2016. 268 stran . ISBN 978-80-200-2633-0.

LIŠKA, Vladimír. Největší dobyvatelé a vojevůdci . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 231 stran . Klokan. ISBN 978-80-7543-247-6.

MARTIN, Matt J. Predator : pilotem v letecké válce vedené na dálku v Iráku a Afghánistánu. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2016. 233 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-64-6.

NAÍM, Moisés. Soumrak moci : od prezidentských paláců k bitevním polím. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 307 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-529-4.

RAJLICH, Jiří. Karel Janoušek : jediný československý maršál. Vydání druhé. V Brně : Jota, 2016. 302 stran, 144 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-086-3.

REJMER, Małgorzata. Bukurešť : prach a krev. První vydání v českém jazyce. Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015 :. 213 stran . ISBN 978-80-7363-709-5.

SRCH, Daniel. Rudá hrozba : antikomunismus v USA 1917-1954. První vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2016]. 180 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 41. ISBN 978-80-7557-034-5.

STEINBERG, Manny. V pekle mezi ostnatými dráty : zpověď muže, který přežil hrůzy čtyř koncentračních táborů. [Líbeznice] : Víkend, 2016. 205 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-172-5.

The long term perspective for defence 2030 . 1st edition. Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military History Institute (MHI), 2015. 20 stran ;. ISBN 978-80-7278-667-1.

ZOUZAL, Tomáš. Zabráno pro SS : zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války. Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2016. 383 stran . ISBN 978-80-206-1631-9.

^ nahoru ^


16. Právo

BOUDA, Petr. Zákon o registru smluv : komentář. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2016. xix, 435 stran ;. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-626-5.

CÍLEK, Roman. Doživotní ztráta svědomí : dramatické kapitoly z historie stíhání nacistických válečných zločinců. Praha : MarieTum, 2016. 140 stran ;. Utajené operace. ISBN 978-80-88124-01-6.

DAVID, Tomáš. Nový občanský zákoník : tematicky pro sedláky. Praha : Asociace soukromého zemědělství ČR, 2013. 22 s. ;.

DAVID, Tomáš. Práva a povinnosti vlastníka půdy : (příručka k semináři). Praha : Asociace soukromého zemědělství ČR, 2015. 46 stran ;. ISBN 978-80-270-0072-2.

KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 170 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh . Monografie. ISBN 978-80-7418-252-5.

ŠINDELÁŘ, Vladimír. Vražedné příběhy z Čech a Moravy . Líbeznice : Víkend, 2016. 238 stran . ISBN 978-80-7433-167-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BYRNE, Rhonda. Kouzlo . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 268 s. ISBN 978-80-249-1985-0 (brož.).

Kniha psychologie . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 352 s. Universum. ISBN 978-80-242-4316-0.

KREJČÍ, Pavel. Kým jsme byli, jsme a budeme . Vydání první. Liberec : Dialog, 2016. 199 stran . Tajemství. ISBN 978-80-7424-096-6.

MEINER, Radek. S Púem na cestě poznání . Vydání 1. Praha : Beletris, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7520-048-8.

NORTHRUP, Christiane. Bohyně nestárnou : tajný recept na zářivou vitalitu a zdraví. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 369 stran . ISBN 978-80-7359-468-8.

PLAMÍNEK, Jiří. Průvodce lidským myšlením a chováním . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 157 stran ;. ISBN 978-80-257-1995-4.

SOMERVILLE, Neil. Čínský horoskop na rok 2013 : co vám přinese rok Hada. Vyd. 1. Praha : Baronet, 2012. 363 s. ISBN 978-80-7384-568-1 (váz.).

SPERRY, Rachel W. Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 102 stran ;. ISBN 978-80-262-1115-0.

VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 413 stran . ISBN 978-80-246-3268-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

"..Když není všechno tak, jak si přáli.." : informace pro týmy porodnic a perinatologických center, pro praktické a odborné lékaře a zdravotnický personál. 4., upravené vydání. České Budějovice : Středisko rané péče SPRP České Budějovice, 2015. 13 stran . ISBN 978-80-906077-1-2.

#ZaIstanbul : domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. Vydání 1. Praha : Český svaz žen z.s., 2016. 99 stran . Na pomoc ženám ; sešit 19. ISBN 978-80-87227-04-6.

BAUER, Wolfgang. Ukradené dívky : Boko Haram a teror v srdci Afriky. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 173 stran . ISBN 978-80-271-0176-4.

DUPLESSY, Virginie. Dokonalá matka je mýtus! : dosud nezveřejněná pravda o nelítostném údělu matek. Praha : XYZ, 2016. 238 stran ;. ISBN 978-80-7505-490-6.

EISEN, Max. Podle náhodného výběru : pozoruhodný příběh o odvaze a touze přežít osvětimské peklo. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 229 stran . ISBN 978-80-264-1295-3.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy na rozcestí : divadlo a ženy okolo něj 1939-1945. Vydání druhé, doplněné. Praha : Academia, 2016. 246 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . 1938-1953 ; svazek 3. ISBN 978-80-200-2636-1.

Jsme v tom všichni : posila pro rodiče pečující o dítě s postižením, aneb, Jak to vidí sourozenci. Olomouc : Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, 2016. 15 stran . ISBN 978-80-906077-2-9.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2016 . Vydání sedmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2016. 75 stran ;.

KATIE, Byron. Potřebuji tvou lásku - je to pravda? : jak přestat usilovat o lásku, přijetí a uznání a opravdu je najít. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2016]. 287 stran ;. ISBN 978-80-7370-356-1.

Rozpad židovského života : 167 dní druhé republiky. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 301 stran . Judaica ; sv. 21. ISBN 978-80-200-2597-5.

STEIN, Edith. Žena : otázky a reflexe. Vydání první. Praha : Nadační fond Edity Steinové, 2016. xxiv, 223 stran ;. Antropologické a pedagogické spisy 13. ISBN 978-80-905351-1-4.

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 . [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. 47 stran . ISBN 978-80-7421-117-1.

Zaostřeno na ženy, na muže = Focus on women, on men. V Praze : Český statistický úřad : Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Norskými fondy, 2015. 251 stran . Souborné informace = Comprehensive information ; ročník 2015. ISBN 978-80-250-2688-5.

Západ nebo Východ? : české reflexe Evropy 1918-1948. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 838 stran ;. Historie. ISBN 978-80-200-2606-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BERRIEDALE-JOHNSON, Michelle. Vaříme & pečeme bez lepku : recepty na každý den. Vydání první. Praha : Brána, 2016. 237 stran . ISBN 978-80-7243-932-4.

BRZOŇOVÁ, Lenka. Čaj . 1. vydání. Praha : Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. : a Potravinářská komora ČR, [2016]. 23 stran . Jak poznáme kvalitu? ; svazek 15. ISBN 978-80-87719-38-1.

BURIANOVÁ, Miroslava. Móda v ulicích protektorátu . 1. vyd. Praha : Národní muzeum : Grada, 2013. 286 s. ISBN 978-80-7036-397-3 (Národní muzeum váz.).

Cenová statistika stavebnictví 2004-2015 . Praha : Český statistický úřad, 2016. 24 stran . Ekonomika. Ceny výrobců. ISBN 978-80-250-2691-5.

CRANSTON, Michele. Jednoduchý stůl : svěží a báječné recepty pro každý den. Praha : Dobrovský, 2016. 255 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-499-9.

CVIKL, Zdeněk. (Ne)zapomenutá Tesla : střípky z historie Tesly Rožnov pod Radhoštěm : průvodce výstavou. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 94 stran . ISBN 978-80-87210-42-0.

DI NISO, Gianfranco. Vinné koktejly : nové, kreativní a klasické nápoje. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 143 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-492-0.

DOVCOVÁ, Jaroslava. Praktická kniha háčkování : techniky, vzory, projekty. 3. vydání. Praha : Rebo, 2012. 160 stran . ISBN 978-80-255-0997-5.

Gastronomický slovník česko-esperantský = Gastronomia vortaro ĉeĥa-esperanta. [Dobříš : Dvořák], 2015. 33 s. ISBN 978-80-87241-20-2.

GILS SLAVÍKOVÁ, Mirka van. Vůně chleba . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 133 stran . Mom's kitchen. ISBN 978-80-249-3221-7.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina. Móda za železnou oponou : společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989. První vydání. Praha : Grada Publishing : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016. 287 stran . ISBN 978-80-247-5833-6.

KAMBERSKÁ, Karolina. Karolína : domácí kuchařka. Vyd. 1. Praha : NOW Productions, 2014. 205 s. ISBN 978-80-260-7110-5.

KARAN, Donna. Moje cesta . Vydání první. Brno : Jota, 2016. 350 stran, 34 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7462-999-0.

KEOGH, Michelle. Domácí sušení : připravte si v sušičce potravin zdravé pochoutky : od sušeného ovoce až po maso. [Praha] : Slovart, [2016]. 191 stran . ISBN 978-80-7529-113-4.

KOREČKOVÁ, Květa. Vánoční cukroví s láskou pečené . První vydání. Olomouc : Nakladatelství Agentura Rubico, s.r.o, 2017. 104 stran . Kuchařky. ISBN 978-80-7346-212-3.

KRÁLÍK, Jan. V soukolí okřídleného šípu : zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků. 2. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 197 stran . TEN : technická elita národa. ISBN 978-80-271-0177-1.

Kuchařka pro princezny : úžasné holčičí recepty. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 96 s. ISBN 978-80-256-1519-5.

LA FRESSANGE, Ines de. Se šarmem Pařížanky : průvodce stylem. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2012. 239 s. ISBN 978-80-242-3287-4 (brož.).

LENGÁLOVÁ, Anežka. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty . Druhé, přepracované vydání. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-02-02674-7.

MCCARTHY, Ed. Víno pro (ne)chápavé . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 432 stran ;. Porozumí každý. ISBN 978-80-256-1862-2.

MOLDVAER, Anette. Kávové opojení . Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 224 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-111-4.

PATŘIČNÝ, Martin. Velká kniha o dřevě . V nakladatelství Fortuna Libri vydání první. V Praze : Fortuna Libri, 2016. 264 stran . ISBN 978-80-7546-053-0.

PEUPLE, Alice. Copy a drdoly pro malé slečny : krok za krokem. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-256-1900-1.

RAJSKÁ, Beata. Ústřižky Beaty Rajské . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 243 s. ISBN 978-80-204-3159-2 (váz.).

SCHWEIGER, Franziska. Pohodové pečení : bez lepku. České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-7541-032-0.

SIEGEL, Seth M. Budiž voda : izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody. Vydání první. Praha : Aligier s.r.o., 2016. xxiii, 382 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906420-0-3.

SMUTNÝ, Bohumír. Václav Kunžak : zapomenutý mechanik a vynálezce z 18. století : studie o lidech, technice a protoindustrializaci na Moravě. V Brně : Technické muzeum, 2015. 96 stran . Studie z historie techniky a průmyslu. ISBN 978-80-87896-23-5.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

ŠTEFEK, Zdeněk. Spodní stavba historických budov . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 172 stran . ISBN 978-80-247-4846-7.

ŠUBRT, Roman. Katalog tepelných vazeb. II,. Střešní konstrukce . [Častolovice] : [Isover], [2015]. 104 stran . ISBN 978-80-260-7908-8.

To nejlepší od českých a slovenských food blogerů : Apetit food bloggers. Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2016]. 141 stran . Apetit. ISBN 978-80-87575-60-4.

TURNER, Kate. Energetické kuličky : vysokoproteinové recepty pro lepší vitalitu a zdraví. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 60 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-072-8.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko a Luhačovické Zálesí = The taste of Moravian Slovakia and Luhačovické Zálesí. Vydání první. [Bystřice pod Lopeníkem] : Libor Velan, Artvel, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-270-0397-6.

ZÁZVORKA, Petr. Osobnosti stavitelství . Vydání první. Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o. : Národní památkový ústav, 2016. 263 stran . ISBN 978-80-87438-79-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CÍLEK, Roman. Vavříny pro mrtvé vítěze : jedenáct příběhů o odvaze. Třetí, doplněné vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2016]. 206 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 42. ISBN 978-80-7557-030-7.

ČERNÁ, Elen. Lvíčata : abeceda sportů s Alešem Valentou. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 182 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-213-3.

DROUIN, Jean. Cviky, které léčí : jednoduchý program pro zdraví. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 253 stran . Esence. ISBN 978-80-7549-126-8.

KOSATÍK, Pavel. Věra Čáslavská : život na Olympu. Vydání druhé. Praha : Mladá fronta, 2016. 244 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4297-0.

O'BRIEN, Stephen. Minecraft : vydoluj maximum!. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 312 s. ISBN 978-80-251-4184-7.

Pokémon GO : neoficiální průvodce : tajemství, triky a doporučení pro aplikaci, o které všichni mluví. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 151 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-260-5.

RAČAN, Miroslav. Se Sněhurkou kolem světa : velká plavba za svobodou. Díl druhý . [Praha] : IFP Publishing, 2016. 266 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Krása jachtingu. ISBN 978-80-87383-50-6.

ŠKORPIL, Miloš. Šťastný života běh : zápisky ultraběžce. Vydání první. Brno : Mladá fronta, 2016. 178 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4288-8.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkovaný betlém . První vydání. Praha : Grada, 2016. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-271-0141-2.

CIMALA, Michal. Trafology . Praha : Spolek Trafačka, [2015]. 251 stran . ISBN 978-80-260-8826-4.

HEČKOVÁ, Petra. Restaurování antických soch v raně novověkém Římě . Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 319 stran . ISBN 978-80-7395-932-6.

HORÁK, Ondřej. Průvodce neklidným územím : příběhy českého výtvarného umění (1900-2015). 1. vydání. V Praze : Labyrint, 2016. 243 stran . Magnus Art. ISBN 978-80-87260-84-5.

JACKO, Tomáš. Slepí málokdy . První vydání. Olomouc : Aleš Prstek, 2016. 170 stran . ISBN 978-80-905515-4-1.

JONÁKOVÁ, Ivana. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934) : kronikář nových časů. Brno : Barrister & Principal, [2016]. 163 stran . ISBN 978-80-7485-107-0.

KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík : bronzy - oleje - tisky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-2-8.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2016 : 26/27/11 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada : 03. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-906382-4-2.

MAZZA, Irene. Kostýmy a masky pro děti : krok za krokem z dostupných materiálů. 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 117 stran . ISBN 978-80-253-2976-4.

MERCOVÁ, Markéta. Zámek Chropyně . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015. 1 složený list (8 stran) .

New library buildings in Europe : documentation 2014 : [the 17th seminar of the Liber Architecture Group, held at the Helsinki University Library, Helsinki, 5 to 9 May 2014]. V Praze : Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. 232 stran . ISBN 978-80-7080-879-5.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : hloubka plochy : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-3-5.

RÖHR, Heidrun. Vánoční ozdoby z korálků : kouzelné hvězdy a sváteční dekorace. Ostrava : Bookmedia s.r.o., [2016]. 31 stran . Topp ; 3871. ISBN 978-80-88036-78-4.

SLAVÍK, Herbert. Tváře II = Faces II. 1. vydání. Praha : WWA photo, 2016. 264 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-905398-2-2.

ŠIMKOVÁ, Hana. Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-264-1306-6.

ŠUCHMAN, Jiří. František Janula : hostinato rigore. Domažlice : Galerie Dorka, [2016]. 381 stran . ISBN 978-80-270-0288-7.

TICHÁK, Milan. Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů . Olomouc : Burian a Tichák, 2016. 217 stran . ISBN 978-80-87274-35-4.

WAGENER, Klaus. Natur floristika : aranžování z přírodních materiálů : materiály, postupy, tipy. Praha : Profi Press s.r.o., [2016]. 147 stran . ISBN 978-80-86726-75-5.

ZATLOUKAL, Ondřej. Sala terrena . Kroměříž : SZ AZZ Kroměříž, 2013. 1 složený list (8 stran) .

ŽELEZNÝ, Richard. Urbanismus podporující roli veřejné dopravy : s jakými hodnotami pracuje a jaké přináší perspektivy? : srovnání kontextů a vybraných terénů v ČR a v zahraničí : teze disertace k přiznání akademického titulu "doktor", ve zkratce "Ph.D.". Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. 46 stran . ISBN 978-80-01-05988-3.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXIV. konference Asociace klinických logopedů ČR z.s. : téma: Diagnostika v klinické logopedii : varia : Kongresové a kulturní centrum Otrokovická Beseda : Otrokovice 11.-12. 11. 2016. Holešov : Tigiris, spol s r.o., 2016. 13 stran ;. ISBN 978-80-7490-127-0.

Barvy, tvary : nakresli a setři = Farby a tvary : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016?]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-44-9.

BENEŠ, Zdeněk. Instruktorský slabikář : metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky. Třetí, doplněné vydání. [Praha] : [Nadační fond Gymnasion], [2016]. 400 stran . Gymnasion ; svazek 05. ISBN 978-80-270-0476-8.

CACHOVÁ, Jana. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky . První vydání. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 59 stran . ISBN 978-80-88087-04-5.

FALTÝSEK, Pavel. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ . První vydání. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 52 stran . ISBN 978-80-88087-03-8.

HANDLÍŘOVÁ, Petra. Animace dětí ve věku 3-10 let . Vydání: první. Jablonec nad Nisou : Educa - vzdělávací centrum, 2015. 51 stran ;. ISBN 978-80-260-7624-7.

HESOVÁ, Alena. Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti . Vyd. 1. (tištěné). Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 24 s. ;. ISBN 978-80-7481-087-9.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké reminiscence . Fryšták : [Sylva Knedlová], [2016]. 93 stran . ISBN 978-80-270-0705-9.

LAZAROVÁ, Bohumíra. Mezinárodní šetření TALIS 2013. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR . První vydání. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 49 stran . ISBN 978-80-88087-05-2.

Lidé Univerzity Karlovy = People of Charles University. 1. vydání = = 1st issue. V Praze : Current Media, 2016. 335 stran . ISBN 978-80-88129-06-6.

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. 322 stran . Metodická zpráva ; č. 1. ISBN 978-80-7481-035-0.

Nakresli cestičku : nakresli a setři = nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-49-4.

POZATEK, Kristine. Odvážný rodič : buddhismem inspirovaný rádce, jak vychovat citově odolné dítě. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 165 stran ;. ISBN 978-80-7485-109-4.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. ŽA-BA-KO : Žákovská badatelská konference, 5. ročník : sborník prací žáků. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : Líska, z.s., 2016. 31 stran . ISBN 978-80-87614-46-4.

ŠULOVÁ, Lenka. Předškolní dítě a jeho svět = L'enfant d'âge préscolaire et son monde. První dotisk prvního vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 471 stran ;. ISBN 978-80-246-0752-8.

TLACHOVÁ, Zdeňka. Čárám čáry : nakresli a setři = Čiaram čiary : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-39-5.

VEJRYCHOVÁ, Radka. Teď jsme doma v České republice : příběhy dětí, které se narodily v cizích zemích a nyní žijí v ČR. Herní sešit . Brno : Nesehnutí, 2010. 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87217-08-5.

Výchova ve světověku . Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18] s. obr. příl. Paideia : philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN 978-80-7290-789-2.

Zvířátka v lese : nakresli a setři = Zvieratká v lese : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016?]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-41-8.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BENNETT, Bob. Chov králíků . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 223 stran . Příručka pro chovatele. ISBN 978-80-242-5232-2.

DAVID, Tomáš. Převod rodinné farmy . Praha : Asociace soukromého zemědělství ČR, 2014. 74 s. ISBN 978-80-260-7889-0.

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Obiloviny a luštěniny . 1. vydání. Praha : Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. : Potravinářská komora ČR, [2016]. 31 stran . Jak poznáme kvalitu? ; svazek 14. ISBN 978-80-87719-35-0.

FRITZ, Julia. BARF : syrová strava pro psy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 200 stran . ISBN 978-80-242-5238-4.

HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ (KONFERENCE). Historické zahrady Kroměříž 2015 : Nové ve starém : sborník příspěvků z odborné konference Historické zahrady Kroměříž 2015 - Nové ve starém pořádané ve dnech 18.-19. června 2015 v Kroměříži. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87231-25-8.

KOHFINK, Marc-Wilhelm. Přezimování včelstev : vstříc jaru se zdravým a silným včelstvem. [Líbeznice] : Víkend, 2016. 110 stran, 8 nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-145-9.

LOUČKA, Radko. Pasení se psem : sport, práce i zábava. Vydání první. Praha : Plot, 2016. 177 stran, 4 nečíslované obrazové přílohy . ISBN 978-80-7428-298-0.

MARSHALL, Roger. Pěstování ve skleníku . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 247 stran . ISBN 978-80-242-5241-4.

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena. Praha - zahrady a parky . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 319 stran . Praha. ISBN 978-80-246-2625-3.

STORL, Wolf-Dieter. Zahrada jako mikrokosmos : kultura a hortikultura : klasický průvodce organickým a biodynamickým zemědělstvím. Praha : Eminent, 2016. 333 stran . ISBN 978-80-7281-511-1.

VIROIDY, ZÁVAŽNÍ PŮVODCI CHOROB ROSTLIN - SOUČASNÉ POZNATKY. Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky : sborník přednášek ze semináře konaného 17.5.2011 ve Chmelařském institutu Žatec. [Praha] : Česká fytopatologická společnost, 2011. 48 s. ISBN 978-80-903545-4-8.

ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1,. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa : stav k 29. únoru 2016 . [Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, s.r.o., [2016]. 160 stran ;. ISBN 978-80-7458-081-9.

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 79 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 58. ISBN 978-80-7480-029-0.

Způsoby prezentace památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 91 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 57. ISBN 978-80-7480-028-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně