Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Listopad 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

MICHLOVÁ, Marie. Smrt a pohřby slavných, aneb, Poslední cesty osobností našich dějin . Řitka : Nakladatelství ČAS, 2016. 150 stran . Český ČAS ; XVI. svazek. ISBN 978-80-7475-168-4.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Tajemství, záhady, rekordy v přírodě. České vyd. 1. Praha : Svojtka & Co., 2000. 195 s. Obrazový průvodce. ISBN 80-7237-332-3.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DIVADLO DRAK. Drak : loutky = puppets. Hradec Králové : Divadlo Drak : Mezinárodní institut figurálního divadla : Garamon, 2008. [110] s. ISBN 978-80-86472-34-8.

GRACLÍK, Miroslav. Lída Baarová stále fascinuje . [Česko] : MV knihy, 2016. 377 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87003-46-6.

JIRAS, Pavel. Barrandov - nezapomenutelní : Miloš Forman. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. 512 stran . ISBN 978-80-7451-547-7.

SCHNEIDER, Steven Jay. 101 kultovních filmů, které musíte vidět, než umřete . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 416 stran . ISBN 978-80-7511-260-6.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ABRHÁM, Josef. Klastry jako nástroj regionální ekonomické konkurenceschopnosti : (případové studie České republiky a zemí Evropské unie). Vyd. 1. Praha : MAC, 2009. 83 s. ;. ISBN 978-80-86783-38-3 (brož.).

BACHMANN, Pavel. Vybrané kapitoly z managementu nejen pro speciální pedagogy . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7435-425-0.

DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 418 stran . Expert. ISBN 978-80-247-5620-2.

DUFEK, Petr. Boom české ekonomiky : anomálie, nebo trvalý trend?. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 126 stran . Publikace ; č. 24/2016. ISBN 978-80-7542-011-4.

KALOUSOVÁ, Pavlína. Age management : jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn. První vydání. Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 80 stran . ISBN 978-80-260-8019-0.

ŠEDIVÝ, Marek. Public relations, fundraising a lobbing : pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 138 s. Management. ISBN 978-80-247-4040-9.

TOMAN, Miloš. Intuitivní marketing pro 21. století . Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 163 stran ;. ISBN 978-80-7261-399-1.

TRACY, Brian. Jak mnohem lépe prodávat . Vyd. 2. Brno : Computer Press, 2002. 325 s. ;. Praxe manažera. ISBN 80-7226-668-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

GREENBLATT, Rachel L. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 319 stran . Judaica ; sv. 18. ISBN 978-80-200-2541-8.

GREIG, Pete. Když Bůh mlčí : vstoupit do ticha nevyslyšených modliteb. První vydání. Praha : Rosa, 2016. 271 stran ;. ISBN 978-80-905418-3-2.

HALUKA, Pavol. Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe : história zboru a súčasnosť. Druhé doplnené vydanie. Praha : Slovenský ev. a.v. cirkevný zbor v Prahe, 2014. 188 stran . ISBN 978-80-260-7454-0.

CHAROUZ, Jindřich Zdeněk. Plzeňská diecéze : ukazovat s láskou cesty evangelia. Plzeň : Biskupství plzeňské, [2015?]. 135 stran . ISBN 978-80-905894-2-1.

MIXA, Josef. Boha neokecáš . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 172 stran, 16 stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7195-840-6.

OŠÓ,. Moc, politika a změna : ke zlepšení světa může přispět každý. Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2014. 197 s. ;. ISBN 978-80-7306-596-6.

POLC, Jaroslav V. Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti . Vydání: první. Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7266-403-0.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Kouzlo krajiny a moudrost slova . První vydání. Brno : Cesta, 2016. 205 stran . ISBN 978-80-7295-209-0.

TAJOVSKÝ, Bohumil Vít. Člověk musí hořeti . 2., opr. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. 466 s. Rozhovory. ISBN 978-80-7195-362-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

ZAJONC, Arthur. Uchopit světlo : dějiny světla a mysli. Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-7530-009-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

FUČÍK, Ivan. Francie s českou příchutí . 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 167 stran . ISBN 978-80-264-1188-8.

SZABĿOWSKI, Witold. Vrah z města meruněk : příběhy z Turecka. První vydání v českém jazyce. Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj : Dokořán, 2016. 221 stran . ISBN 978-80-7363-759-0.

Špalíček výletů 4 : pro každý den jeden. Praha : S & D (Soukup & David), spol. s r.o., 2016. 432 stran . Autem po Čechách, Moravě a Slezsku. ISBN 978-80-86899-61-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Zajímavá zastavení v dějinách lidstva . [Praha] : Petrklíč, 2016. 250 stran . ISBN 978-80-7229-596-8.

ČECHTICKÝ, Tomáš. Předčasná úmrtí zapsaná do dějin . Praha : Empresa Media, 2016. 166 stran . ISBN 978-80-88207-00-9.

DVOŘÁK, Otomar. Skrytá krása Čech : tipy na cesty za opomíjenými skvosty. Řitka : ČAS, 2016. 151 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7475-163-9.

JŮZLOVÁ, Jana. Světoví češi 2 : příběhy dalších osobností, které proslavily naši zem. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 85 stran . ISBN 978-80-204-4213-0.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela. Ze zákulisí života královny Alžběty II. . [Praha] : Petrklíč, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-7229-585-2.

LISSAGARAY, Prosper Olivier. Dějiny Pařížské komuny z roku 1871 . 1. autoris. vyd. Praha : SNPL, 1953. 545, [3] s.

NĚMEČEK, Tomáš. Karel IV. očima opata Neplacha a rytíře Smila . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 135 stran . Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-4085-3.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé léto 1945 : poválečné násilí v českých zemích. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 692 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2600-2.

POKLUDA, Zdeněk. Zámek Holešov : minulost a přítomnost. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2015. 79 stran . Knihovnička Holešovska ; 30. svazek. ISBN 978-80-260-8688-8.

SMETANA, Vít. Ani vojna, ani mír : velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2016. 663 stran . ISBN 978-80-7422-358-7.

VÁLEČNÝ ROK 1944 V OKUPOVANÉ EVROPĚ A V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA (SYMPOZIUM). Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava . Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-87912-39-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

BRET, David. Édith Piaf : najdi pro mě nový způsob smrti : dosud nevyprávěný příběh. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 233 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-457-9.

COOKE, John Byrne. Na cestě s Janis Joplin . První vydání. Praha : 65. pole, 2016. 403 stran . Klobouk dolů ; svazek 6. ISBN 978-80-87506-79-0.

GOMBITOVÁ, Marika. Úlomky vzpomínek . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 299 stran . ISBN 978-80-249-3257-6.

MACEK, Jiří. Česká hudební avantgarda : průvodce světem orchestru jedné pozoruhodné epochy. Druhé vydání. [Průhonice] : Litera Proxima, 2013. 328 stran, [8] nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-9110-3.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ. Termoanalytický seminář : TAS 2015 : sborník příspěvků : 18. červen 2015, Pardubice. Vydání: 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 154 stran . ISBN 978-80-7395-888-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Bouřlivé časy = Tempi movimentati. 1. vyd. Brno : Edika, 2012. 127 s. Napínavé čtení. ISBN 978-80-266-0076-3.

DURIEZ, Colin. Fenomén C.S. Lewis : životopis zkušeného letopisce. První vydání. Praha : Česká biblická společnost, 2016. 295 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87287-70-5.

FORSYTH, Frederick. Vypravěč : vlastní životopis. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 299 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-5468-5.

REYMÓNDEZ-FERNÁNDEZ, Iván. Gramatika v obrázcích. Španělština . 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 319 stran . PONS. ISBN 978-80-253-2875-0.

Tvoje státní maturita 2017. Anglický jazyk . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2016. 190 stran ;. ISBN 978-80-88202-01-1.

Tvoje státní maturita 2017. Český jazyk a literatura . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2016. 190 stran ;. ISBN 978-80-905295-9-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BARTOŠEK, Miroslav. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě . První vydání. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. 265 stran . ISBN 978-80-214-5282-4.

Etické kodexy . [Brno] : Český výbor ICOM, 2014. 74 s. ;. ISBN 978-80-260-7405-2.

KOLOKVIUM KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH EXPERTOV KRAJÍN V4+. Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020 : zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa konalo 8.-9. júna 2015 v Bratislave : Libraries in V4+ countries and perspectives of their further development towards 2020 : proceedings of the 5th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries, held on June 8-9, 2015 in Bratislava. 1. vydanie. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2015. 404 stran . ISBN 978-80-89388-61-5.

LYNE, William. Tesla a jeho létající stroj . První vydání. Bratislava : Eugenika Pbl. - Alexander Giertli, 2016. 205 stran . ISBN 978-80-8100-466-7.

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost . První české vydání. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 254 stran ;. ISBN 978-80-246-3093-9.

^ nahoru ^


13. Matematika

Tvoje státní maturita 2017. Matematika . 1. vydání. Praha : Gaudetop s.r.o., 2016. 190 stran . ISBN 978-80-88202-00-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY. Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů : původní sdělení, abstrakta, tiskové zprávy. [Praha] : We Make Media, [2015]. 94 stran . ISBN 978-80-87339-20-6.

DAHLKE, Rüdiger. Když tělo bojuje s duší : duševní vzorce na pozadí infekcí, alergií, hyperaktivity a problémů s očkováním. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 224 stran ;. ISBN 978-80-264-1209-0.

DRLÍKOVÁ, Kateřina. Praktický průvodce stomika . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 192 stran, iv strany obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5712-4.

DUGAS, Dionýz. Babiččiny nové bylinky . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. 256 stran . ISBN 978-80-7451-422-7.

EBERT, Caroline. Duše a zrak . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2016. 207 stran . ISBN 978-80-8100-461-2.

HÁJEK, Marcel. Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace : manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 199 stran . ISBN 978-80-247-5631-8.

KALIVODOVÁ ŠTICHOVÁ, Eva. Jak žít snadněji : recepty pro život. 1. vydání. Praha : Eva Kalivodová Štichová, 2016. 91 stran ;. ISBN 978-80-905584-6-5.

Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství . V Brně : Technické muzeum, 2015. 240 stran . Acta Musei technici Brunensis ; sv. 8. ISBN 978-80-87896-17-4.

KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 1. díl . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 173 stran, iv strany obrazových příloh . Sestra. ISBN 978-80-247-5331-7.

KLUCKÁ, Jana. Kognitivní trénink v praxi . 2., rozšířené vydání. Praha : Grada, 2016. 174 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5580-9.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese . Vydání osmé, v Portále sedmé. Praha : Portál, 2016. 147 stran . ISBN 978-80-262-1147-1.

LOYD, Alexander. Nejvyšší princip : cesta od strachu k lásce. Vyd. 1. Praha : Beta, 2014. 305 s. ISBN 978-80-7306-620-8.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Tajemství zdravé páteře . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 174 stran . ISBN 978-80-7387-592-3.

SCHWARTZ, Michal. Neuroimunita : jak udržovat mozek zdravý a mladý. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 224 stran . ISBN 978-80-265-0522-8.

SKUTILOVÁ, Vladana. Somatologie nejen pro speciální pedagogy . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 95 s. ;. ISBN 978-80-7435-426-7.

STORL, Wolf-Dieter. Bylinářství : věda i alchymie. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 259 stran . ISBN 978-80-7336-839-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ČAPEK, Jan. Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 85 stran . Monografie. ISBN 978-80-7395-953-1.

D'ANTONIO, Michael. Donald Trump: nespokojený . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 427 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-371-8.

DEMOCRACY AND FREEDOM IN A MULTIPOLAR WORLD. Democracy and Freedom in a Multipolar World : 13th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 11-13, 2009 : conference report. Prague : Forum 2000 Foundation, [2010]. 395 s. ISBN 978-80-904724-0-2.

FRIEDL, Jiří. Vojáci - psanci : polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-7278-671-8.

HAMPTON, Dan. Hunter Killers : neobyčejné příběhy pilotů, kteří prošli těmi nejnebezpečnějšími misemi války ve Vietnamu. 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 448 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-1196-3.

JAREŠ, Adam. Kuchařka místního referenda : manuál pro aktivní občany. Praha : Transparency International - Česká republika, [2016]. 67 stran . ISBN 978-80-87123-26-3.

KOLOUCH, František. Oběť případu Babice : Jan Bula (1920-1952). V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 310 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy ; svazek 67. ISBN 978-80-7195-858-1.

KOVAŘÍK, Jiří. Římské války. V.,. Pád říše římské : od bitvy u Mons Graupius a válek dynastie Flaviovců po vyplenění Říma Alarichem roku 410 . První vydání. Třebíč : Akcent, 2016. 340 stran . ISBN 978-80-7497-165-5.

SYRUČEK, Milan. François Mitterrand: osud velkého muže na pozadí dějin Francie . Praha : Grada, 2016. 435 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . Cosmopolis. ISBN 978-80-271-0163-4.

WEIGL, Jiří. Otto von Bismarck : 200 let od narození. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 157 stran ;. Publikace ; č. 20/2015. ISBN 978-80-7542-001-5.

WILLIAMSON, Gordon. SS: krví nasáklá zem : bitvy Waffen-SS. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 192 stran. ISBN 978-80-256-1890-5.

ZYGAR', Michail Viktorovič. Všichni muži Kremlu : stručná historie současného Ruska. První vydání. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 413 stran ;. ISBN 978-80-87855-64-5.

^ nahoru ^


16. Právo

JANIŠOVÁ, Jana. Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604 . Vydání první. Praha : Scriptorium, 2015. 543 stran . ISBN 978-80-88013-17-4.

Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat . Praha : Transparency International - Česká republika, 2015. 39 stran . ISBN 978-80-87123-24-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

DIPIRRO, Dani. Průvodce přítomným životem : jak využít každý okamžik. Vydání první. Praha : Euromedia Group, k.s., 2016. 207 stran . ISBN 978-80-242-5317-6.

GORDON, Jon. Síla pozitivního přístupu : 10 pravidel, jak naplnit svůj život a práci pozitivní energií. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 154 stran . ISBN 978-80-271-0145-0.

KIRCHNER, Steffen. Motivační lži : proč jen pozitivní myšlení nefunguje?. První vydání. V Brně : Jota, 2016. 414 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-983-9.

NEWPORT, Cal. Hluboká práce : pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2016. 240 stran ;. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-008-8.

SNEL, Eline. Klidně a pozorně jako žabka : cvičení mindfulness pro děti a jejich rodiče. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-265-0510-5.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BUDILOVÁ, Klára. Tiché rozhovory : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., 2012. 181 stran . ISBN 978-80-86792-26-2.

FALTEJSEK, Radek. Tiché rozhovory II : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015. 143 stran . ISBN 978-80-86792-35-4.

HEMINGWAY, Mariel. Neviditelná dívka . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 102 stran ;. ISBN 978-80-262-1091-7.

KINDL-BEILFUß, Carmen. Umění ptát se : v koučování, poradenství a systemické terapii. Vydání druhé. Praha : Portál, 2016. 211 stran . ISBN 978-80-262-1150-1.

LENDEROVÁ, Milena. Důvěrné stránky: obrazy z 19. století v pramenech osobní povahy . Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 137 stran ;. ISBN 978-80-7395-935-7.

PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče . Vydání první. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-7481-138-8.

POSPĚCH, Pavel. Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 175 s., viii s. obr. příl. Sociologická řada ; sv. č. 14. ISBN 978-80-7325-353-0.

SLOBODA, Zdeněk. Mediální výchova v rodině : postoje, nástroje, výzvy. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 246 stran . Kultura, média, komunikace. Paedagogia mediorum. ISBN 978-80-244-4496-3.

Slovník sociálního zabezpečení 2015. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 130 stran ;. ISBN 978-80-7421-114-0.

VEČERNÍK, Jiří. Chudoba v České republice : kritický pohled na evropské ukazatele. První vydání. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2015. 113 stran . ISBN 978-80-7330-283-2.

VIERECKL, Michael. Určitě si poradíte : praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Zlínský kraj. Vydání druhé. [Praha] : FM solutions, a.s., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-905989-9-7.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Breviář pozitivní anarchie . Vydání první. Brno : MOBA, 2016. 333 stran ;. ISBN 978-80-243-7325-6.

WHITE, James R. Zármutek : návrat k pokoji. První vydání. Žandov : Poutníkova četba, 2016. 72 stran ;. ISBN 978-80-87606-16-2.

WORLD WE WANT TO LIVE IN. The World We Want to Live In : 14th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 10-12, 2010 : conference report. Prague : Forum 2000 Foundation, [2011]. 512 s. ISBN 978-80-904724-1-9.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BRUCKNEROVÁ, Eva. Je libo kousek dortu? : kniha receptů na výborné domácí dorty. Vydání první u nakladatelství Tomáš Bruckner. Řepín-Živonín : Tomáš Bruckner, 2016. 165 stran . ISBN 978-80-87924-07-5.

DEACON, Carol. Pečeme a zdobíme dorty : jak na to : více než 300 rad, technik a výrobních tajemství. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 160 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7359-467-1.

ENGELS, Nina. Quiche a koláče : jednoduché, chutné a typicky francouzské : oblíbené recepty od pikantních po sladké. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-249-2975-0.

CHANDRA, Sheila. Zbavte se nepořádku jednou provždy : stačí 10 minut denně. První vydání. Praha : Grada, 2016. 205 stran ;. ISBN 978-80-271-0118-4.

KHOL, Miroslav jr. Katalog Leteckého muzea VHÚ Praha . Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 421 stran . ISBN 978-80-7278-669-5.

KONFERENCE O SPECIÁLNÍCH ANORGANICKÝCH PIGMENTECH A PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLECH. Sborník příspěvků 17. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : KSAPPM 2015 : 17. září 2015 Pardubice. Vydání: 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 129 stran . ISBN 978-80-7395-886-2.

KULHAVÝ, Zbyněk. Rekonstrukce staveb odvodnění s uplatněním principu regulace drenážního odtoku : metodika : uživatelský výstup projektu TAČR evid. č. TA02020384. Vydání první. Praha : VÚMOP, v.v.i., 2015. 58 stran . Recenzovaná metodika. ISBN 978-80-87361-47-4.

MACKOVÁ, Marcela. Těstohrátky, aneb, Jihočeské lidové pečivo tradičně i netradičně . V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, [2015]. 116 stran . ISBN 978-80-87311-71-4.

MAREK, Jiří. Design of CNC machine tools . Prague : MM publishing, 2015. 727 stran . MM special. ISBN 978-80-260-8637-6.

MEHEŠOVÁ, Olga. Fenomén ohýbaného nábytku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 62 stran . ISBN 978-80-87614-40-2.

MUSELES, Elise. Energie pro zdravý životní styl : whole food. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 176 stran . ISBN 978-80-7359-492-3.

PAWLOWSKÁ, Halina. Zeptej se mámy, aneb, 100 receptů, jak se dožít 100 let . Vyd. 1. Praha : Motto, 2013. 229 s. ;. ISBN 978-80-7246-739-6.

PFEIFFER, Kelly. Superpotraviny do všech jídel : rychle, zdravě a lahodně 10 superpotravin pro zdraví vaší rodiny. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 176 stran . ISBN 978-80-7359-483-1.

RUBINA, Aleš. Klimatizační systémy . V Brně : Vysoké učení technické, 2014 [i.e. 2015]. 62 s. ISBN 978-80-214-5105-6.

RUBINA, Aleš. Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou . V Brně : Vysoké učení technické, 2014 [i.e. 2015]. 65 s. ISBN 978-80-214-5104-9.

RUBINOVÁ, Olga. Sluneční záření v přírodě a budovách . V Brně : Vysoké učení technické, 2014 [i.e. 2015]. 82 s. ISBN 978-80-214-5106-3.

SEMINÁŘ O TENZIDECH A DETERGENTECH. XLVIII. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek : Velké Bílovice, 4.-6. listopadu 2015. Vydání první. Pardubice : pro Českou společnosti chemickou vydala Univerzita Pardubice, 2015. 121 stran . ISBN 978-80-7395-942-5.

UNIVERZITA PARDUBICE. Studentská vědecká odborná činnost 20142015 : sborník příspěvků. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 226 stran . ISBN 978-80-7395-922-7.

ZEMANOVÁ, Hana. Nová biokuchařka Hanky Zemanové . Vydání první. Praha : Smart Press, 2016. 321 stran . ISBN 978-80-87049-86-0.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČUŘÍKOVÁ, Lada. Vodní sporty a zábavné formy plavání : inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vyd. 1. Liberec : TUL, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7494-114-6.

KALENDOVSKÝ, Jan. Královna šachu Věra Menčíková . Vydání první. Praha : JAKURA, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-905725-9-1.

LEE, Kisik. Total Archery : v nitru lukostřelce. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 253 stran . Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-4242-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BADGER, Ros. Háčkování pro radost : 20 krásných a osobitých návrhů. První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 128 stran . Snadné ruční práce. ISBN 978-80-256-1817-2.

Brněnská architektura = Brno architecture : 1918-2008. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 170 s. ISBN 978-80-7204-904-2.

FINNANGER, Tone. Tilda a dům hraček . Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 135 stran . ISBN 978-80-7359-501-2.

HEILANDOVÁ, Lucie. Grafická sbírka rajhradského kláštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů . 1. vydání. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 160 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7051-208-1.

Historie a současnost Komorního Hrádku . 2., doplněné vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 107 stran . ISBN 978-80-7278-678-7.

KLIVAR, Miroslav. Max Pechstein (1881-1955) . Vyd. 1. Praha : Regulus, 2014. [47] s. Malá umělecká edice ; sv. 37. ISBN 978-80-86279-46-6.

KUBIŠOVÁ, Miroslava. Zdobíme květináče . První vydání. Praha : Grada, 2016. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5637-0.

LAŠTOVIČKOVÁ, Zdeňka. 2010 SUPŠS 2015 : katalog vydaný u příležitosti 95. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod. Železný Brod : SUPŠ sklářská, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-260-8186-9.

ŠTREIT, Jindřich. Jindřich Štreit : Kniha Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie 1978–1989 vychází k životnímu jubileu jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů, který svou celoživotní tvorbu zaměřil dokumentaci venkovského života v období skomírajícího komunismu. Jeho tvorba byla představena na stovkách samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. = (un)known photographs 1978-1989. 1. vydání. Olomouc : Fontána ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, [2016]. 167 stran . ISBN 978-80-88103-07-3.

TETIVA, Vlastimil. Georges Rouault 1871-1958 . 1. vyd. Praha : Umělecký klub, 2014. [68] s. Edice umění. ISBN 978-80-905784-2-5.

VÁVRA, David. Jedeme k moři . První vydání. Praha : Grada, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-271-0144-3.

VITANOVSKÝ, Michal. Michal Vitanovský. Praha : Regulus, 2011. [43] s. Malá umělecká edice ; sv. 28. ISBN 978-80-86279-99-2.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

"Seznamte se, prosím" : metodický průvodce k organizaci podpory studentů se specifickými potřebami. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 139 s. ISBN 978-80-7435-381-9.

"Vybrané kapitoly z psychopedie a etopedie nejen pro speciální pedagogy" . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 137 s. ISBN 978-80-7435-423-6.

JUKLOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie nejen pro speciální pedagogy . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 160 stran . ISBN 978-80-7435-427-4.

KALÁBOVÁ, Naděžda. Hry plné nápadů a fantazie : do klubovny i do přírody. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-262-1005-4.

KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Vady řeči u dětí : návody pro praxi. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 222 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-247-3941-0.

Můj spolužák-- se specifickými potřebami . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7435-479-3.

RŮŽIČKOVÁ, Kamila. Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 146 s. ISBN 978-80-7435-424-3.

TRHLÍKOVÁ, Jana. Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol : příručka opatření. Vydání první. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 97 stran ;. ISBN 978-80-7481-104-3.

Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 225 stran . ISBN 978-80-7435-422-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Obiloviny a luštěniny . 1. vydání. Praha : Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. : Potravinářská komora ČR, [2016]. 31 stran . Jak poznáme kvalitu? ; svazek 14. ISBN 978-80-87719-35-0.

KOHTZ-WALKEMEYER, Marianne. Barfování pro psy . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-997-3.

KROFTA, Karel. Integrovaný systém pěstování chmele . [Žatec] : Petr Svoboda, 2012. 96 s. Metodika pro praxi ; 2/2012. ISBN 978-80-86836-82-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně