Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Říjen 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DOHERTY, Meghan. Nechovej se jako pitomec : průvodce etiketou pro náctileté. Vydání první. Praha : Euromedia, 2016. 190 stran . Yoli. ISBN 978-80-7549-037-7.

J.R. Bečák : črty, články, recenze, vzpomínky a dokumenty o životě a práci Jana Rudolfa Bečáka. [Olomouc] : Folklorum, 2015. 64 stran . ISBN 978-80-260-9585-9.

OLIČ, Jiří. Vy neznáte Mirka Tichého.. : příběh přátelství dvou Kyjovanů, světově proslulého fotografa M. Tichého a velkého české básníka J. Veselského. První vydání. Brno : Host, 2016. 189 stran, 40 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7491-712-7.

Staropražské Vánoce = Christmas in old Prague. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2002. 46 s. ISBN 80-85394-44-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BELLMANN, Heiko. Poznáváme rostliny : přes 900 druhů rostlin, mechorostů a hub. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 447 stran . Do přírody. ISBN 978-80-242-5162-2.

Bolek a Lolek. Atlas zvířat. Dotisk českého vydání. Praha : Svojtka & Co., [2011]. 48 stran . ISBN 978-80-7237-679-7.

KŮRKA, Antonín. Bečvárské údolí : významný krajinný prvek. Kolín : Městský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2015. 32 stran . Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. ISBN 978-80-260-9544-6.

MALÝ, Jaroslav. Pozoruhodný svět hub . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 343 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5299-5.

PEŠKOVÁ, Barbora. Chvíli na souši, chvíli ve vodě : (nejen klíč k určování obojživelníků). Praha : Sdružení Tereza, c2005. [8] s. ISBN 80-254-1456-6.

PRACOVNÍ SETKÁNÍ BIOCHEMIKŮ A MOLEKULÁRNÍCH BIOLOGŮ. XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků : 10.-11. listopadu 2015, Konferenční centrum hotelu Continental v Brně. Vydání první. V Brně : Masarykova univerzita, 2015. 89 stran ;. ISBN 978-80-210-8015-7.

ŠAFÁŘOVÁ, Lenka. Příroda tropů čtyř světadílů . V Pardubicích : Východočeské muzeum, 2011. 38 stran . ISBN 978-80-87151-16-7.

VIKTORA, Lukáš. Kolize ptáků s transparentními a reflexními plochami : hlavní zásady prevence. [Praha] : Česká společnost ornitologická, [2014]. 16 stran . ISBN 978-80-87572-09-2.

ZÁMEČNÍK, Václav. Polní ptáci : příručka. Praha : Česká společnost ornitologická, 2015. 59 stran . ISBN 978-80-87572-13-9.

ZNACHOR, Petr. Fotografický průvodce podivuhodným světem planktonu našich vodních nádrží = Photographic guide to the amazing world of reservoir plankton. České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2015. 48 stran . ISBN 978-80-86668-29-1.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Anna Petrželková, Dobré mravy : lekce tance a společenského chování nejen podle Ladislava Špačka. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 20 nečíslovaných stran .

Brandon Thomas, Charleyova teta . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 24 číslovaných stran, 6 nečíslovaných stran .

Hana Mikolášková, INRI : divadelní evangelium tady a teď očima těch druhých. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 24 číslovaných stran, 6 nečíslovaných stran .

Karel Jaromír Erben, Šimon Peták, Plaváček . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 1 složený list .

Karel Sabina, Bedřich Smetana, Prodaná nevěsta : ostrá čepel nože sedřela veškerou nečistotu (Ingmar Bergman). Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 19 číslovaných stran, 11 nečíslovaných stran .

Martin McDonagh, Kráska z Leenane : tragikomedie drsná jako šmirglpapír. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 26 stran .

Městské divadlo Brno : sezóna 2014/2015. Brno : Městské divadlo Brno, [2015]. 191 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh .

Nikolaj Vasiljevič Gogol, Revizor . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 28 nečíslovaných stran .

Očima elity : film a divadlo : rozhovory. Praha : Empresa Media, a.s., 2016. 237 stran . ISBN 978-80-905535-7-6.

Tolik bylo dní.. : šansonový galavečer s Helenou Čermákovou, Gustavem Řezníčkem, Františkem Segradem a osmičlenným orchestrem. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 29 stran .

Ženy - divadlo - dějiny . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 177 stran . ISBN 978-80-7395-883-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

Abeceda fondů EU 2014-2020 : jak fungují evropské fondy? : projekt: Krok za krokem : kam se obrátit pro radu?. 1. vydání. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015. 39 stran . ISBN 978-80-7538-013-5.

ATKINSON, A. B. Ekonomika nerovnosti . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 373 stran . ISBN 978-80-265-0508-2.

Autoškola . Praha : Business Media CZ, s.r.o., [2016]. xi, 183 stran . Vogel. ISBN 978-80-87388-31-0.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 352 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905896-5-0.

CROLL, Alistair. Lean analýza : využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího startupu. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 415 stran . ISBN 978-80-265-0507-5.

CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH (KONFERENCE). Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 20th international conference : Šlapanice, 21-22 January 2016. 1st edition. Brno : Masaryk University, 2016. 449 stran . ISBN 978-80-210-8082-9.

ČAPKA, František. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století : průmysl, technika a exaktní vědy = Chapters from Moravian and Silesian economic history in 19th and 20th century : industry, technology, exact sciences. Brno : Technické muzeum v Brně, 2015. 159 stran . Acta Musei technici Brunensis ; sv. 9. ISBN 978-80-87896-21-1.

ČESKO. Celní předpisy : celní zákon, zákon o Celní správě, prováděcí předpisy, zboží porušující práva duševního vlastnictví : redakční uzávěrka 7.4.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1027. Ostrava : Sagit, [2014]. 128 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1027. ISBN 978-80-7488-053-7.

ČESKO. Praktické informace pro klienty ÚP ČR . 1. vydání. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 43 stran . ISBN 978-80-7421-113-3.

ELINGROVÁ, Jana. Financování inovací : skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno : BIC Brno spol. s r.o., 2015. 64 stran, 9 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-906175-1-3.

FARAN, Antonín. Fyzikální a provozní aspekty proudové kompatibility mezi kolejovými obvody a elektrickými hnacími drážními vozidly . Praha : AŽD Praha, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-260-8078-7.

CHADT, Karel. Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi . Praha : Press21, 2014. 93 s. ISBN 978-80-905181-6-2.

JOHN, Vladimír. Jak podnikat bez rizika : odhalená pravda o rizicích podnikání : deset rozhovorů se zkušenými podnikateli a poradci. Praha : Meriglobe business academy, [2016]. 228 stran ;. ISBN 978-80-88189-00-8.

KOLEŇÁK, Jiří. Marketing a obchod : umění prodat inovaci : skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno : BIC Brno spol. s r.o., 2015. 52 stran ;. ISBN 978-80-906175-2-0.

KUČERA, Lukáš. Postavení primárního sektoru v ekonomice ČR . Praha : Český statistický úřad, 2014. 34 s. Vícetematické informace. Souborné informace ; roč. 2014. ISBN 978-80-250-2607-6.

LACINA, Lubor. Učebnice evropské integrace . 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011. 468 s. ISBN 978-80-87474-31-0.

MALŮŠEK, Jiří. Jak ochránit inovace : ochrana duševního vlastnictví : skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno : BIC Brno spol. s r.o., 2015. 43 stran . ISBN 978-80-906175-3-7.

MAURYA, Ash. Lean podnikání : přejděte od plánu A k plánu, který funguje. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 230 stran . ISBN 978-80-265-0506-8.

NÁVRATOVÁ, Jana. Proměny trhu práce ; Srovnání povolání ; Přínos a dispozice umělců pro praxi v jiných oborech. 1. vydání. Praha : Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů, 2015. 52 stran ;. ISBN 978-80-905248-7-3.

OLŠAN, Miroslav. Senioři v silniční dopravě : pomocník a rádce seniorům. V Praze : Ministerstvo dopravy, c2009. 49 s. ISBN 978-80-260-1497-3.

PECHOVÁ, Jana. Manažerské případové studie . Praha : Press21, 2015. 147 stran . ISBN 978-80-905181-7-9.

POSTAVENÍ A VZTAHY EVROPSKÉ UNIE A USA V MĚNÍCÍ SE GLOBÁLNÍ EKONOMICE. Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace .. : Brno, 10. dubna 2015. 1. vydání. Praha : Newton College, a.s., 2015. 122 stran ;. ISBN 978-80-87764-04-6.

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy : učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran . ISBN 978-80-247-5871-8.

SEDLÁČEK, Vojtěch. Český plakát.. . [Praha] : Pro Vás, 2015. 47 stran . ISBN 978-80-260-8583-6.

SOUČEK, Vladimír. Autoškola 2013 : učebnice nejen pro autoškoly : včetně pravidel silničního provozu a souboru otázek zkušebních testů pro řidiče : aktualizováno podle poslední právní úpravy v listopadu 2012 s účinností od 19.1.2013. Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. 124 s. ISBN 978-80-7451-276-6.

STROUKAL, Dominik. Bitcoin : peníze budoucnosti : historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha : Ludwig von Mises Institut CZ&SK, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-87733-26-4.

ŠIMKOVÁ, Eva. Aktuální témata rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 126 stran . Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-624-7.

ŠTOHL, Pavel. Sbírka příkladů : k učebnici účetnictví 2016. 2. díl . 17. upravené vydání. Znojmo : Pavel Štohl s.r.o., 2016. 169 stran . ISBN 978-80-87237-95-3.

ŠTOHL, Pavel. Sbírka příkladů : k učebnici účetnictví 2016. 1. díl . 17. upravené vydání. Znojmo : Pavel Štohl s.r.o., 2016. 126 stran . ISBN 978-80-87237-94-6.

ŠTOHL, Pavel. Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2016 : pro studenty obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví. 17. aktualizované vydání. Znojmo : Pavel Štohl, s.r.o., 2016. 156 stran . ISBN 978-80-87237-96-0.

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2016 : pro střední školy a pro veřejnost. 1. díl . Sedmnácté, upravené vydání. Znojmo : Pavel Štohl s.r.o., 2016. 178 stran . ISBN 978-80-87237-91-5.

ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2016 : pro střední školy a pro veřejnost. 2. díl . Sedmnácté, upravené vydání. Znojmo : Pavel Štohl s.r.o., 2016. 215 stran . ISBN 978-80-87237-92-2.

UNGERMAN, Otakar. Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem . Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7494-157-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

20 let Plzeňské diecéze : 1993-2013 : s důvěrou a nadějí. [Plzeň] : Biskupství plzeňské, [2013]. 227 s. ISBN 978-80-260-4282-2.

BALCÁREK, Petr. Monk Sáva of Hilandar : a scholar. Olomouc : Institut pro Byzantská a východokřesťanská studia, 2012. 47 stran . Východokřesťanská studia = Eastern Christian studies, ročník VI, č. 18/2012. ISBN 978-80-903716-4-4.

BENYOVSZKY, Ladislav. Světasvit . Vydání první. Praha : Togga, 2015. 172 stran ;. ISBN 978-80-7476-088-4.

BRANDL, Engelbert. Opat Karel Reitenberger : zakladatel Mariánských Lázní. Vydání první. Teplá : Místní akční skupina Náš region společně s Úterským občanským sdružením Bart, [2014]. 94 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-905583-0-4.

EPSTEIN, Mark. Trauma každodenního života : cesta k dosažení vnitřního klidu. Vydání první. Brno : Emitos, 2016. 199 stran ;. ISBN 978-80-87171-50-9.

FADELLE, Joseph. Cena, kterou zaplatíš . Vydání v češtině první. Vranov n. D. ; Přímětice - Bítov : A.M.I.M.S., 2015. 160 stran ;. A.M.I.M.S. M. ISBN 978-80-260-8253-8.

FIC, Igor. Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži a piaristické modlitby . Vydání první. Praha/Kroměříž : Triton, 2016. 16 stran ;. ISBN 978-80-7553-163-6.

FINKELSTEIN, Israel. Objevování Bible : Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 2. Praha : Vyšehrad, 2010. 329 s. Teologie. ISBN 978-80-7429-044-2.

GRÜN, Anselm. Sedmero skutků milosrdenství . V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 101 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 150. ISBN 978-80-7195-906-9.

HOMOLKA, Jakub. Koncept racionální civilizace : Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy. Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2016. 315 stran ;. ISBN 978-80-7476-103-4.

CHADIMA, Martin. Jeroným Pražský : tragický příběh středověkého intelektuála. 1. vydání. Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2016. 227 stran . ISBN 978-80-260-9608-5.

MAURER, Andreas. Příručka pro komunikaci s muslimy . Albrechtice : Nakladatelství Křesťanský život, 2014. 216 stran . ISBN 978-80-7112-178-7.

MRÁČKOVÁ, Helena. Jak Alenka s babičkou našly úkryt : pracovní sešit pro děti, které navštivily Otevřené brány Zlínského kraje. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 21 stran .

NORBU, Namkhai. Tibetská jóga pohybu : umění a praxe jantrajógy. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2016. xv, 263 stran . ISBN 978-80-7500-189-4.

NYDAHL, Ole lama,. Být užitečný : pohled buddhismu na smysluplný život. 1. vyd. Praha : Bílý deštník, 2014. 159 s. ISBN 978-80-903821-9-0.

OŠÓ,. Záblesky zlatého dětství : úžasné dětství osvíceného rebela. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2012. 560 s. ;. ISBN 978-80-87249-33-8.

PAVELKOVÁ, Jindra. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna, 2014. 211 s., [17] s. obr. příl. ISBN 978-80-210-6705-9 (Masarykova univerzita brož.).

Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera . Brno : Moravská zemská knihovna, 2013. 173 s., [29] s. obr. příl. ISBN 978-80-7051-196-1.

RACLAVSKÝ, Jiří. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. vii, 312 stran ;. ISBN 978-80-210-7973-1.

RASOR, Paul B. Víra bez jistoty : liberální teologie ve 21. století. 1. vydání. Praha : Unitaria, 2015. 175 stran ;. ISBN 978-80-86105-75-8.

SURMA, Barbara. Já jsem dobrý pastýř : průvodce programem Katecheze Dobrého pastýře. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 198 stran ;. ISBN 978-80-7553-044-8.

VOPALECKÝ, Jan. Směr je jasný! . Vyd. 1. Vsetín : Ethos, 2015. 102 s. ;. ISBN 978-80-260-7620-9.

VYBÍRAL, Zdeněk. Jan Hus : 1371?-1415 : o knězi, mysliteli a reformátorovi. 1. vydání. Tábor : Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, 2015. 156 stran . ISBN 978-80-260-8288-0.

WATTS, Greg. Temné noci Matky Terezy . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7195-403-3.

WURMBRAND, Richard. Sám s Bohem . Vydání první. Jindřichův Hradec : Stefanos, 2016. 151 stran ;. ISBN 978-80-87081-49-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DUŠEK, Jiří. Ozvěny budoucnosti = Future's echoes. Brno : Hvězdárna a planetárium, 2014. [305] s. ISBN 978-80-85882-34-6.

ŘÍPA, Milan. Historie výzkumu řízené termojaderné fúze v ČR . Vydání 1. Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2016. 23 stran . Co to je.. 41. ISBN 978-80-260-9483-8.

VLACH, Martin. Cesty nesmrtelných : putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. 1. vydání. Praha : Matfyzpress, 2016. 217 stran . Popularizace. ISBN 978-80-7378-312-9.

ZAMASTIL, Jaroslav. Kvantová mechanika a elektrodynamika . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 380 stran . ISBN 978-80-246-3223-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BEČKOVÁ, Kateřina. Vltava a její břehy. 2. díl,. Od Petrské čtvrti po vodě do Troje . Vydání první. V Praze : Paseka : Schola ludus - Pragensia, 2016. 204 stran . Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7432-633-2.

EUREKA. EUREKA 2015 : 3rd conference and working session within the frame of the international program EUREKA project no.: E!7614 : a system of monitoring of selected parameters of porous substances using the EIS method in a wide range of applications = systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací : E!7614 APPL-EIS : October 15th - 16th, 2015 : GEOtest, Inc., Brno University of Technology, FCE, Jaroměřice nad Rokytnou, Czech Republic. Edition first. Brno : VUTIUM, 2015. 373 stran . ISBN 978-80-214-5149-0.

Francouzská Riviéra . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 143 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-195-7.

Italská jezera & Verona : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Berlitz průvodce do kapsy. ISBN 978-80-7508-178-0.

JONES, Alex. Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán . První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2016. 319 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1764-9.

KLESLO, Michal. Bosna a Hercegovina . Vydání první. Havířov : Michal Kleslo, 2016. 154 stran . ISBN 978-80-906195-2-4.

KOUTNÍK, Petr. Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska . Vydání: první. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2015. 495 stran . ISBN 978-80-7414-974-0.

LE NEVEZ, Catherine. Nizozemsko . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 319 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1844-8.

MACKŮ, Iva. Die Regionen Tschechiens : Top Highlights. 1. Ausg. Prag : CzechTourism, 2013. 32 s. ISBN 978-80-87824-59-7.

MACKŮ, Iva. Regions of the Czech Republic : top sights and attractions. 2nd edition. Prague : CzechTourism, 2015. 32 stran . ISBN 978-80-7513-082-2.

NICHOLSON, Louise. Londýn . Druhé aktualizované vydání. V Brně : CPress, 2016. 270 stran . Velký průvodce National Geographic. ISBN 978-80-264-1145-1.

Peking . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 141 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-198-8.

PODHORSKÝ, Marek. Nej výlety Moravskoslezského kraje . 2. vydání. [Ostrava] : Moravskoslezský kraj, 2014. 64 stran .

QUINTERO, Josephine. Tenerife : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 160 stran . Lonely planet. ISBN 978-80-256-1757-1.

Rakousko : Bedekr. V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2016. 171 stran . Edice. ISBN 978-80-7448-059-1.

Rio de Janeiro . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 139 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-199-5.

ŘEZNÍČKOVÁ, Blanka. Jednou úžasnou cestou okolo Islandu . Turnov : Blanka Řezníčková, 2016. 207 stran . Ze světa domů. ISBN 978-80-260-9714-3.

Sicílie . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 143 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-200-8.

Skotsko : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-181-0.

Společný průvodce Baťovým kanálem : Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín, Skalica. [Veselí nad Moravou] : [Informační centrum Baťova kanálu], [2015?]. 50 stran .

ŠMEHLÍK, Vladimír. Moravskoslezský kraj : turistický průvodce. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2012. 79 s. ISBN 978-80-87503-12-6.

ŠTĚRBA, Zbyněk. Selected issues of experimental testing in cartography . 1st edition. Brno : Masaryk University, 2015. 107 stran . ISBN 978-80-210-7909-0.

Třešťská mozaika. Vydání první. Třešť : Město Třešť, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-905734-1-3.

Turecké pobřeží : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-182-7.

VECHETA, Vladimír. Moravské vinařské stezky . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 230 stran . ISBN 978-80-264-1157-4.

Zastav se a odpočiň . Milevsko : Svazek obcí Milevska, [2014?]. 42 s. ISBN 978-80-260-8378-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BŮŽEK, Václav. Rytíři renesančních Čech ve válkách . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 405 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-409-6.

CALLEMAN, Carl Johan. Globální mysl a počátek civilizace : nový pohled na původ lidstva ve světle mayského kalendáře. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 288 stran . ISBN 978-80-7336-833-3.

ČINÁTL, Kamil. Dějiny ve filmu : film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 249 s. ISBN 978-80-87912-11-9.

DES CARS, Jean. Osudová Sisi . Vydání první. Praha : Brána, 2016. 363 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-886-0.

FUKALA, Radek. Sen o odplatě : dramata třicetileté války. Druhé, doplněné vydání. Praha : Epocha, 2016. 395 stran . Polozapomenuté války ; sv. 5. ISBN 978-80-7557-013-0.

FUTÁK, Peter. Chorynští z Ledské : příběh posledních majitelů veselského panství. 1. vydání. Veselí nad Moravou : Veselské kulturní centrum, o.p.s., 2015. 199 stran . ISBN 978-80-905663-5-4.

Hulín : minulost a současnost. Hulín : Město Hulín, 2004. [16] s. ISBN 80-239-6644-8 (v knize neuvedeno brož.).

JANČÁŘ, Radek. Maršov : osudem zkoušená dědina. První vydání. Uherské Hradiště : Pro fy. Rado & Wan vydalo nakladatelství Ottobre 12, 2016. 281 stran . ISBN 978-80-86528-60-1.

JEIER, Thomas. Magisches Indianerland . München : Bruckmann, [2001]. 144 stran . On the road. ISBN 3-7654-3672-0.

KINSKÝ, Václav. Příběh města Písku . Druhé doplněné vydání. [Písek] : Destinační management Písecko, [2015]. 32 nečíslovaných stran .

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Brno židovské : historie a památky židovského osídlení města Brna = Jewish Brno : history and monuments of the Jewish settlement in Brno. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 118 stran . ISBN 978-80-271-0199-3.

KLÍMA, Jan. Přehled dějin Latinské Ameriky . Vyd. 2., upr. a rozš. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. 221 s. ;. ISBN 978-80-7435-117-4.

Léta do pole okovaná 1914 : proměny společnosti a státu ve válce. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015. 542 stran . ISBN 978-80-7278-663-3.

Města, která utvářela starověký svět . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 240 stran . ISBN 978-80-7429-694-9.

NĚMCOVÁ, Romana. Čelechovice na Hané : 1315-2015. Čelechovice na Hané : Obecní úřad Čelechovice na Hané, 2015. 246 stran . ISBN 978-80-260-8834-9.

PALA, Josef. Fryšták : kapitoly z dějin města a farnosti. Vydání první. Fryšták : Město Fryšták : Římskokatolická farnost ve Fryštáku, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-270-0203-0.

Prostějov : dějiny města. 1 . Vyd. 1. Prostějov : Město Prostějov, 2000. 279 s. ISBN 80-238-6241-3.

PŮTOVÁ, Barbora. Královská cesta : všední i sváteční život v proměnách času. Vydání první. V Praze : Paseka, 2016. 151 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-636-3.

SCHILDBERGER, Vlastimil. Léta zkázy a naděje 1914-1918 : Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR : 28.5.2008-3.1.2009, Moravské zemské muzeum Brno. Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. 44 s. ISBN 978-80-7028-328-8.

ŠMÍD, Miroslav. Eneolitická hradiska na Prostějovsku : Ohrozim - Čubernice a Prostějov-Čechovice - Čechovsko = Eneolithic hillforts in the Prostějov County : Ohrozim - Čubernice and Prostějov-Čechovice - Čechovsko. Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2015. 509 stran . Pravěk. Supplementum, 29. ISBN 978-80-86399-38-6.

Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků . Vyd. 1. Plzeň : V Pro libris vydala Knihovna města Plzně ve spolupráci s Galerií města Plzně .. [et al.], 2014. 389 s. ISBN 978-80-86446-75-2.

VURM, Bohumil. Karel IV. : rytíř, poutník, král, císař. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 223 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5294-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

GOVAN, Chloe. Rihanna : rebelská květina. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 205 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-442-5.

HILBURN, Robert. Johnny Cash - život . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 722 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Evokace. ISBN 978-80-7511-252-1.

CHUDA, Mojmír. EZHZT : elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba : metodika pro modul B (C). Vydání první. Hranice : Ústav školství, z.ú, nezisková organizace, 2015. 52 stran ;. ISBN 978-80-260-8547-8.

KARNETOVÁ, Helena. Hudební nástroje v souvislostech . Vydání druhé - aktualizované a rozšířené. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 210 stran . ISBN 978-80-7435-619-3.

MACEK, Jiří. Vítězslava Kaprálová . 2., rozš. a upr. vyd. [Průhonice] : Litera Proxima, 2014. 272 s. ISBN 978-80-260-7065-8.

SOUŠKOVÁ, Dana. Základy hudební teorie a akustiky . Druhé upravené vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 85 stran . ISBN 978-80-7435-580-6.

ŽALMAN LOHONKA, Pavel. Sedmdesát jar, písniček a povídání . V Praze : Daranus, 2016. 179 stran . ISBN 978-80-87423-69-1.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BEKOVÁ, Jarmila. Allez hop! 2 : francouzština pro každého : příprava k maturitě a k mezinárodní zkoušce DELF : pro gymnázia, jazykové školy, SŠ a VŠ : B1/B2. Brno : Edika, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-266-0988-9.

FEDROVÁ, Stanislava. Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Vydání první. Praha : Akropolis, 2016. 387 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7470-124-5.

FOSTER, Thomas C. Jak číst literaturu jako profesor : zábavný průvodce ke čtení mezi řádky. První vydání. Brno : Host, 2016. 380 stran ;. ISBN 978-80-7491-564-2.

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Český pravopis expres . 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 192 stran . ISBN 978-80-266-0990-2.

HORÁLKOVÁ, Milena. Němčina pro právníky . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 484 s. ;. Právnické učebnice. ISBN 80-86898-16-4.

Laser : pre-FCE : Grammar bank. 1st published. Oxford : Macmillan, 2004. 53 stran ;. ISBN 1-405-06803-5.

Learner corpora and English acquisition : a collection of studies. First edition. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 227 stran ;. ISBN 978-80-7395-946-3.

MILOTA, Karel. Vzorec řeči . Vydání první. Praha : Torst, 2016. 794 stran ;. ISBN 978-80-7215-426-5.

MLSOVÁ, Nella. Sbohem, condottiere! : deník cesty Simonetty Buonaccini. Vyd. 1. Liberec : Bor, 2014. 245 s. Jazyky a texty. ISBN 978-80-87607-40-4.

PLÁNSKÁ, Božena. Vztahy a jejich obraz v literatuře 19. a 20. století . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 168 stran ;. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-614-8.

POSPÍŠIL, Ivo. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století) . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 165 stran . ISBN 978-80-210-8068-3.

ŠOLIĆ, Mirna. Slovo a obraz: Karel Čapek a žánr cestopisu . 1. vydání. Olomouc : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 181 stran . Litera libera ; sv. č. 3. ISBN 978-80-87895-26-9.

TELEROVSKÝ, Roman. Skutečnost imaginace : mezi psychoanalýzou a surrealismem. Vydání první. Praha : Analogon, 2015. 156 stran ;. ISBN 978-80-905968-2-5.

TRUJILLO, Eduardo. Česko-anglický dětský obrázkový slovník : s přepisem výslovnosti. 4. vydání. Říčany : Sun, 2016. 256 stran . ISBN 978-80-7371-999-9.

TURAY, Štefan. Hesse - Jung, estetické a psychologické aspekty literárního díla . Vydanání 1. Ústí nad Orlicí : Pipex, spol. s r.o., 2015. 197 stran ;. ISBN 978-80-904996-8-3.

TVRDÍK, Stanislav. Český palindromník větný A-Ž . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 718 stran ;. ISBN 978-80-7490-115-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BERÁNEK, Jindřich. Květy jara - plody podzimu : sborník o médiích, hlavně však o těch, kdo je 17.11.1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17.11.1989. I. vydání. Praha : Syndikát novinářů ČR - Klub novinářů Pražského jara '68, 2015. 448 stran . ISBN 978-80-260-8877-6.

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKO). Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích . V Českých Budějovicích : Jihočeská vědecká knihovna, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-86964-11-9.

KUBÍČEK, Jaromír. Prameny k dějinám veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku do roku 1950 . Brno : Moravská zemská knihovna, 2014. 207 s. ;. ISBN 978-80-7051-201-2.

MUZEUM A ZMĚNA. Muzeum a změna IV. : sborník z mezinárodní muzeologické konference : Národní muzeum v Praze, 12.-14. listopadu 2013 = The Museum and Change IV : anthology of the international museology conference : The National Museum in Prague, 12th-14th November 2013. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. 316 stran . ISBN 978-80-86611-63-1.

PACNER, Karel. Géniové XX. století. Kniha druhá . Vydání první. Praha : Motto, 2016. 490 stran . ISBN 978-80-267-0652-6.

REKTORYS, Petr. Pár ztřeštěných nápadů, aneb, Rovnice o mnoha krásných neznámých : (informaticko-matematický pohled na svět). Vydání první. Holešov : Tigris Holešov pro Rexoft s.r.o., [2016]. 183 stran . ISBN 978-80-7490-119-5.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, ČESKO). Ústecká veřejná knihovna 1945-2015 . V Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna, 2015. 68 stran . ISBN 978-80-7055-212-4.

STÁTNÍKOVÁ, Pavla. 130 - Muzeum hlavního města Prahy : Muzeum hlavního města Prahy slaví 130 let založení = the City of Prague Museum celebrates the 130th anniversary of its founding. [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, [2011]. [32] s. ISBN 978-80-85394-89-4 (v knize neuvedeno brož.).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace . Praha : Palestra, 2015. 146 stran . ISBN 978-80-87723-21-0.

Visegrad Fund = 15! . Bratislava : International Visegrad Fund, [2015]. 192 stran . ISBN 978-80-971980-0-8.

WILDMANNOVÁ, Mirka. Transfer technologií a komercializace : skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno : BIC Brno spol. s r.o., 2015. 47 stran . ISBN 978-80-906175-4-4.

^ nahoru ^


13. Matematika

KABÁT, Jindřich. Rok 2112: Tajemství Karla Janečka . 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 268 stran . ISBN 978-80-7505-419-7.

TOMÁŠKOVÁ, Hana. Aplikace extremálních algeber . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. xii, 188 s. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-482-3.

^ nahoru ^


14. Lékařství

140 let dobrovolného hasičského sboru v Drnholci : 1875-2015. Drnholec : SDH Drnholec ve spolupráci s Úřadem městysu Drnholec, 2015. 82 stran . ISBN 978-80-260-9827-0.

ALIX, Jean-Claude. Jde o vaše kosti : bolesti zad a kloubů, osteoporóza. Vydání první. Liberec : Dialog, 2016. 166 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-093-5.

BUHNER, Stephen Harrod. Posvátná rostlinná medicína : moudrost původního severoamerického bylinářství. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2007. 192 s. Verbena ; sv. 14. ISBN 978-80-7207-639-0.

ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP. IXX. kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti : 17.-19. června 2015, Hotel Voroněž I, Brno : program, sborník abstrakt. Brno : TA-Service, s.r.o., 2015. 151 stran . ISBN 978-80-88112-00-6.

DAHLKE, Rüdiger. Etikoterapie srdce : řeč srdce jako šance. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2006. 264 s. ISBN 80-7336-381-X.

FIEDLER, Jiří. Mezioborová péče o pacienty s roztroušenou sklerózou : jak správně pečovat o pacienta s roztroušenou sklerózou. Olomouc : Solen, [2015]. 66 stran . Meduca. ISBN 978-80-7471-119-0.

KOČKA, Miloš. Vincenz Priessnitz : světový přírodní léčitel (1799 - 1851). 1. vyd. Jeseník : Priessnitzovy léčebné lázně a.s., 2009. 15 stran .

KOLEK, Vítězslav. Co je pneumonie a jak ji překonat : informace pro pacienty postižené zápalem plic. 1. vydání. Olomouc : Solen, s.r.o., 2015. 18 stran . ISBN 978-80-7471-113-8.

KOLÍSKOVÁ, Martina. Pro tvůj šťastný úsměv : informace o léčbě rozštěpové vady obličeje od narození do dospělosti. 1. vyd. [Praha] : Carter/Reproplus, 2014. 64 s. ISBN 978-80-260-6146-5.

MARÁDOVÁ, Eva. Výživa a hygiena ve stravovacích službách . Vydání čtvrté. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2015. 210 stran . ISBN 978-80-87411-65-0.

ODENT, Michel. Císařský řez : co je dobré vědět o císařském řezu a jak souvisí se schopností milovat. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2016. 180 stran ;. ISBN 978-80-7500-227-3.

OSTER, Emily. Těhotenství bez strašáků : nenechte se deptat zaručenými pravdami!. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 228 stran . ISBN 978-80-264-1162-8.

SIEWERT, Aruna M. Přírodní psychofarmaka : celostní medicína pro duši. Vydání první. Bratislava : Noxi, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-8111-370-3.

VÁŇOVÁ, Hana. Praktická homeopatie : využití dvanácti biochemických solí. Praha : Grada, 2016. 201 stran ;. ISBN 978-80-271-0109-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BACHMANN, Pavel. Transparentnost organizací občanské společnosti . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. 141 s. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-235-5.

BALÍK, Stanislav. Helsinki Process, Velvet Revolution of 1989 and the Czech transformation : lesson for Korean peninsula?. First edition. Praha : Prague Centre for Transatlantic Relations of CEVRO Institute, 2015. 96 stran ;. ISBN 978-80-87125-31-1.

Boxuj za změnu : měníme svět kolem sebe k lepšímu. [Brno] : NaZemi, 2014. 1 složený l. ([8] s.) . ISBN 978-80-905409-3-4.

ČESKO. Správní řád, soudní řád správní ; Přestupky : redakční uzávěrka 12.5.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 112 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1032. ISBN 978-80-7488-058-2.

GONĚC, Vladimír. Dekonstrukce demokracie? . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 211 stran ;. ISBN 978-80-210-8067-6.

HAPEREN, Maria van. Holokaust a jiné genocidy . Vydání první. Polanka nad Odrou : Občanské sdružení PANT, 2015. 194 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-7-2.

HERMANN, Rainer T. Konečná stanice - Islámský stát? : selhání státu a náboženská válka v arabském světě. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 115 stran . XXI. století ; sv. 40. ISBN 978-80-200-2607-1.

HERZÁN, Martin. Historie ochranné služby : 1918-2015. Vyd. 1. [Praha] : PČR - Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby, 2015. 109 s. ISBN 978-80-260-7248-5.

KETTNER, Petr. Konec černého vraha : operace Anthropoid: Atentát na Reinharda Heydricha. 2. vydání, v nakladatelství CPress vydání 1. Brno : CPress, 2016. 149 stran ;. ISBN 978-80-264-1181-9.

KŘÍŽ, Zdeněk. Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy . 1. vydání. Praha ; Ostrava : Pro Informační centrum o NATO vydalo Jagello 2000, 2015. 16 stran ;. ISBN 978-80-904850-2-0.

MASAŘÍKOVÁ, Lucie. 14. pluk logistické podpory . 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha (VHÚ), 2015. 52 stran . ISBN 978-80-7278-651-0.

MAŠKOVÁ, Tereza. Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 197 stran . ISBN 978-80-87912-31-7.

MEYER, Henning. Reforma sociální demokracie: projekt "Dobrá společnost" . Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České repulice, 2015. 6 stran ;. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-20-6.

MRŇKA, Jaromír. Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960. Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 216 stran . ISBN 978-80-87912-34-8.

Návraty : poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Vydání první. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 385 stran ;. ISBN 978-80-246-3271-1.

Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století . V Brně : Technické muzeum, 2015. 164 stran . Acta Musei technici Brunensis ; sv. 7. ISBN 978-80-87896-16-7.

PLACHÝ, Jiří. Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky = History and contemporary of the Military office of the president of the Czech Republic. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha ve spolupráci s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, 2015. 158 stran . ISBN 978-80-7278-661-9.

PRAŽSKIJ MANIFEST KONR. Pražskij manifest KONR : po materialam Meždunarodnoj konferencii k 70-j godovščine provozglašenija Pražskogo manifesta KONR, kotoraja sostojalas' 14-16 nojabrja 2014 goda v Prage, v Rudol'fovoj galereje Pražskogo grada. Pervoje izdanije. Praga : Russkaja tradicija, 2015. 206 stran . ISBN 978-80-905145-4-6.

ŽÁČEK, Pavel. Vyjádření úcty a vděčnosti : 2. sborník o protikomunistickém odboji. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2015]. 263 stran . ISBN 978-80-7278-670-1.

^ nahoru ^


16. Právo

BUREŠ, Radim. Jsou to i moje peníze . Praha : Transparency International - Česká republika, 2015. 58 stran . ISBN 978-80-87123-25-6.

ČESKO. Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích + rejstřík : 2014 : redakční uzávěrka 3.2.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1013. Ostrava : Sagit, [2014]. 288 s. ;. Rekodifikace č. 1013. ISBN 978-80-7488-039-1.

ČESKO. Životní prostředí : novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1042. Ostrava : Sagit, [2014]. 672 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1042. ISBN 978-80-7488-068-1.

KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. 2. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2012. xl, 921 s. ;. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2.

Nový občanský zákoník 2014 : rejstřík : redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava : Sagit, 2012. 320 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 900. ISBN 978-80-7208-920-8 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

BROWN, Brené. Co tě nezabije, to tě posílí : jak zranitelnost utváří náš život a jak ji využít ve svůj prospěch. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 239 stran ;. ISBN 978-80-7261-441-7.

DARCY, Dame. Příručka sexy čarodějky : příručka světem magie pro mladé kouzelnice. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 199 stran . ISBN 978-80-242-5332-9.

EGLI, René. Princip Lol²a : dokonalost světa. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 196 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-430-2.

HELLER, Laurence. Uzdravení vývojového traumatu : jak trauma v raném dětství ovlivňuje naši schopnost seberegulace, vnímání sebe sama a schopnost navazovat vztahy. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 352 stran . ISBN 978-80-7336-836-4.

HIRSCHHAUSEN, Eckart von. Štěstí není náhoda . Vydání první. V Bratislavě : NOXI, 2011. 375 stran . ISBN 978-80-8111-044-3.

HOFERKOVÁ, Stanislava. Budoucí časová perspektiva pubescenta . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 153 stran ;. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-630-8.

CHRZANOWSKA, Alicja. Magická energie svící : využijte síly ohně. Vyd. 1. Praha : Ivo Železný, 2003. 117 s. Knížky dostupné každému ; sv. 278. ISBN 80-237-3748-1.

KALINA, Aleš. Emoční rovnice : odhalte svůj zdrojový kód. Vyd. 1. Praha : Mindsoft, 2014. 185 s. ;. ISBN 978-80-85335-23-1.

LABERGE, Stephen. Lucidní snění . Praha : DharmaGaia, 2006. 285 s. ;. Nová éra. ISBN 80-86685-63-2.

LACAN, Jacques. Imaginárno a symbolično = Imaginaire et symbolique. Vydání I. Praha : Academia, 2016. 213 stran ;. Společnost ; sv. 12. ISBN 978-80-200-2520-3.

SIEGEL, Daniel J. Rozbouřený mozek : dospívání, teenageři a jejich výchova. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 257 stran . ISBN 978-80-7553-040-0.

ŠINDLEROVÁ, Ivana. Průvodce světem (ne)praktické ženy . První vydání. [Praha] : EKS, 2015. 132 stran . ISBN 978-80-87993-02-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

47 odstínů české společnosti . Vydání první. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 369 stran . ISBN 978-80-7330-280-1.

BAKOVÁ, Daniela. Vnímanie staroby a starnutia optikou súčasnej spoločnosti . Vydanie prvé. Praha : Hnutí R, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-86798-57-8.

BIRLEY, Shane. Jak se naučit blogovat a vlogovat v 10 lekcích . První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 64 stran . ISBN 978-80-256-1851-6.

BRŮŽKOVÁ, Zlata. Nemluvím, stejně mě neposlouchají . Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 25 stran . ISBN 978-80-7421-108-9.

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012 . Praha : Český statistický úřad, 2015. 96 stran . Obyvatelstvo. ISBN 978-80-250-2627-4.

Efektivita vzdělávání v sociálních službách a její vztah k prevenci sociálního vyloučení uživatelů sociálních služeb . V Olomouci : [Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc], 2015. 76 stran . ISBN 978-80-87623-11-4.

HOŠEK, Jiří. Německo v přímém přenosu : naši sousedé včera a dnes. Vyd. 1. Praha : Brána, 2011. 239 s. ISBN 978-80-7243-511-1.

HRUŠKOVÁ, Zuzana. Péče o pozůstalé při náhlém úmrtí : doporučené intervence zejména pro členy záchranných složek. 1. vydání. Praha : Dlouhá cesta, z.s., 2015. 39 stran ;. ISBN 978-80-260-8775-5.

HYÁNKOVÁ, Tereza. Z Alžírska do budoucnosti : kabylská migrace do České republiky. Vydání první. [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015. 257 stran . ISBN 978-80-7395-950-0.

CHADT, Karel. Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu . Praha : V.M.EST, a.s., [2015]. 136 stran . ISBN 978-80-87411-68-1.

Chci zůstat doma. První vydání. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015. 49 stran, 17 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-906320-0-4.

KAJANOVÁ, Alena. (Ne)rovnosti v romských rodinách . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-7422-455-3.

KASAL, Josef. Sociální vědy v otázkách a odpovědích . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 157 s. ;. ISBN 978-80-7435-526-4.

KLÁRKOVÁ, Linda. "Paní učitelka"?!, aneb, Tak to dělá pedofil . [Česko] : [nakladatel není známý], 2016. 367 stran ;. ISBN 978-80-7490-118-8.

Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám. Praha : James H. Ottaway, Jr, 2015. 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-9258-2.

KOLÍNSKÁ, Rut. Za jeden provaz : metodika aktivní spolupráce nestátních neziskových organizací a představitelů státní správy a samosprávy na lokální a krajské úrovni. Praha : Síť mateřských center, 2015. 40 stran ;. ISBN 978-80-260-9198-1.

KRISTOF, Nicholas D. Objeví se cesta : jak proměnit život a zlepšit svět. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 428 stran . ISBN 978-80-7553-068-4.

LANCASTER, Simon. Na co lidé slyší : tajné tipy pro ty, kdo chtějí lépe komunikovat. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 246 stran . ISBN 978-80-7261-436-3.

Living in the digital age : self-presentation, networking, playing, and participating in politics. First edition. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 218 stran ;. ISBN 978-80-210-7810-9.

Mýty a pravdy. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 23 stran . ISBN 978-80-7421-116-4.

PALOUŠ, Radim. O globalizaci s Radimem Paloušem. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 91 stran ;. S. ISBN 80-7192-814-3.

Pěstounství je profese. Vydání první. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. 39 stran . ISBN 978-80-7421-115-7.

PETRÚŠEK, Ivan. Analýza chybějících hodnot : srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu. 1. vydání. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 146 stran . ISBN 978-80-7330-267-2.

SAMKOVÁ-VESELÁ, Klára. Proč islám nesmí do Česka . [Praha] : Bondy, 2016. 189 stran . ISBN 978-80-88073-13-0.

SIEBEROVÁ, Jana. Hospic : příběh naplněné naděje. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 122 stran ;. ISBN 978-80-7553-038-7.

SKÁKALOVÁ, Tereza. Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. 287 stran . Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-628-5.

Společnost pro etiku v ekonomice : stručný přehled činnosti v období 1994-2014. Praha : Český statistický úřad, 2014. 46 s. ;. Vícetematické informace ; roč. 2014. ISBN 978-80-250-2600-7.

VACKOVÁ, Barbora. Sami doma : bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. Vydání 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 259 stran . ISBN 978-80-7465-185-4.

WHITLOCK, Flint. Buchenwald - peklo na kopečku : každodenní život mezi mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy. V Praze : Cosmopolis, 2016. 448 stran . ISBN 978-80-247-5441-3.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ANTOŠ, Petr. Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska . Vydání první. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2015. 347 stran . ISBN 978-80-7414-975-7.

AUGUSTÍN, Jozef. U kávy o kávě a kávovinách . Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 358 stran . ISBN 978-80-7462-850-4.

BASTYRA, Judy. Thajská kuchyně : [praktická kuchařka krok za krokem]. České vyd. 1. Praha : Svojtka & Co., 2006. 256 s. Ilustrovaná encyklopedie. ISBN 80-7352-417-1.

JIK[A] : Jihočeská keramika = South Bohemian ceramics : Bechyně. Vyd. 1. Praha : Laufen CZ, 2015. 87 s. ISBN 978-80-260-7678-0.

KOČÍ, Vladimír. LCA a EPD stavebních výrobků : posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu jako cesta k udržitelnému stavebnictví. 1. vyd. Praha : Česká rada pro šetrné budovy, 2012. 151 s. ISBN 978-80-260-3504-6.

MEHEŠOVÁ, Olga. Fenomén ohýbaného nábytku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 62 stran . ISBN 978-80-87614-40-2.

MONROE-CASSEL, Chelsea. Hostina ledu a ohně . Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 225 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-321-3.

Montážní příručka sádrokartonáře. 1. vyd. Praha : Rigips, 2006. 208 s.

NEUBERGER, Karel. Stříbro a jeho hornická historie : ..již opravdu poslední kniha. Vydání první. Stříbro : Hornicko-historický spolek Stříbro, 2015. 142 stran . ISBN 978-80-905110-3-3.

NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE. Non-Traditional Cement & Concrete V : proceedings of the International Conference organized by Brno University of Technology & ŽPSV, a.s. : Brno, June 16-19, 2014. First published. Brno : Brno University of Technology, 2014. viii, 311 stran . ISBN 978-80-214-4867-4.

PAVLŮSEK, Alois. Sportovní a cvičná letadla . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-264-1146-8.

PERLÍK, Martin. Rekonstrukce rodinného domu : 100 tipů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 271 stran . ISBN 978-80-247-5042-2.

PIGMENTY A POJIVA (KONFERENCE). VII. konference Pigmenty a pojiva : 10.-11. listopad 2014, Kongres hotel Jezerka, Seč : [sborník] = 7th Conference on Pigments and Binders : November 10-11, 2014, Congress Hotel Jezerka, Seč, Czech Republic : [conference proceedings. Vyd. 1. Pardubice : Chemagazín, 2014. 154 s. ISBN 978-80-260-7210-2.

PÍCHOVÁ, Jarmila. Med v kuchyni labužníka . Vyd. 2. Praha : Levné knihy, 2010. 294 s. ISBN 978-80-7309-885-8.

SANDER, Jette. Crème brûlée a panna cotta : svěží i hřejivé. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-249-2976-7.

Teplo domova : přírodní izolace obydlí a vytápění obnovitelnými zdroji. Brno : Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2015. 91 stran . Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, svazek 3. ISBN 978-80-905108-4-5.

THOMAS, Isabelle. Šik jako Francouzka : jak získat nadčasový styl po francouzsku. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-249-3122-7.

VRÁNA, David. Počátky mincovního umění v Čechách . Olomouc : Institut pro Byzantská a východokřesťanská studia, 2014. 63 stran . Východokřesťanská studia = Eastern Christian studies, č. 20/2014. ISBN 978-80-903716-6-8.

Z jednoho klubka. První české vydání. [Praha] : Slovart, [2016]. 96 stran . ISBN 978-80-7529-115-8.

ZLATOHLÁVKOVÁ, Martina. Jan Perner 1815-1845 : bibliografie. Pardubice : Krajská knihovna v Pardubicích, 2015. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86934-30-3.

ZOUFALÝ, Martin. Nábytek svépomocí : krok za krokem. První 1. Praha : Grada Publishing, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-247-5708-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

JARKOVSKÁ, Helena. Posilování s vlastním tělem : 494krát jinak. Druhé, rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 264 stran . Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-5730-8.

KASAL, Josef. Násilí na stadionech jako odraz kultury . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. 218 s. ISBN 978-80-7435-362-8.

LINK, Norman. Bojová umění - anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů v základních kopech, úderech a strzích. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 135 stran . ISBN 978-80-264-1147-5.

MARSHALL, Frank James. Mých 50 let v šachu . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 286 stran . ISBN 978-80-87303-28-3.

MARTINEC, Jindřich. Netradiční vodní sporty : inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vyd. 1. Liberec : TUL, 2014. 82 s. ISBN 978-80-7494-118-4.

MESSNER, Reinhold. Pád nebes . Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 251 stran . ISBN 978-80-7462-979-2.

NIMCOVIČ, Aaron. Jak jsem se stal velmistrem . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-87303-25-2.

STLOUKALOVÁ, Brigita. Olympijské hnutí v Československu v letech 1945 až 1989 . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 287, xvi s. ISBN 978-80-7435-387-1.

TETTENBORN, Monika von. Škola jezdectví . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 175 stran . Rádce. ISBN 978-80-256-1887-5.

Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje : Moravice, Opava, Odra, Olše, Ostravice. Ostrava : TOM - 4348 Klub vodáků Mirago, 2013. 94 s. ISBN 978-80-260-4647-9.

VRANKA, Milan. Ztraceni na Everestu : příběh jednoho velkého zapomenutého prvenství. Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 174 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7462-975-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BALCÁREK, Petr. Mluva obrazů . Olomouc : Institut pro byzantská a východokřesťanská studia, 2015. 241 stran . Východokřesťanská studia = Eastern Christian studies, č. 21 (2015). ISBN 978-80-903716-7-5.

Brněnský architektonický manuál : průvodce architekturou 1918-1945. Brno : Dům umění města Brna, c2012. 368 s. ISBN 978-80-7009-161-6.

CIMALA, Michal. Michal Cimala : explosive : made in Trafačka 2012 : 1.6.2012-27.6.2012, Trafo galerie, Kurta Konráda 1, Praha 9 - Vysočany. [Praha] : Michal Cimala, Zerobudgetproduction 0000, 2012. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9292-6.

DOLEŽELOVÁ, Lucie. Regenerace brownfieldů : vývoj politik a příklady realizací. Vydání: první. Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2015. 112 stran . ISBN 978-80-86684-96-3.

DRHOVSKÝ, Karel. Baroko v krajině, aneb, Příběhy známé i neznámé . Vydání první. Dobřany : Místní akční skupina Radbuza, [2014]. 54 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-260-4883-1.

FÁK, Jiří. Barokní památky na území MAS Vladař . Vydání první. Valeč : Místní akční skupina Vladař, 2015. 142 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-260-5751-2.

FILLA, Emil. Emil Filla. Louny : Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 2015. 151 stran . Edice GBR ; 15. svazek. ISBN 978-80-85051-22-3.

GIBSON, Ray. Učíme se kreslit-- . 1. vyd. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. 127 s. Krok za krokem. ISBN 80-7200-938-9.

HÁJEK, Antonín. Vůně a podoby dřeva : řezby, soustružení, vylévání kovem. [Uherské Hradiště] : Antonín Hájek, 2015. 39 stran ;. ISBN 978-80-903743-4-8.

HODNÝ, Ladislav. Ladislav Hodný . Bratislava : TOP Management holding EU a.s. pre ARTisti & Co s.r.o., 2015. 259 stran . ISBN 978-80-972042-5-9.

HORÁK, Petr. Sex a umění : pět výprav za erotickými motivy ve starších dějinách výtvarné kultury. Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 142 stran . ISBN 978-80-7395-918-0.

JANČÁRKOVÁ, Julie. Nikolaj Lvovič Okuněv . Vydání 1. [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015. 19 stran . Osobnosti 40. ISBN 978-80-260-9475-3.

JENEWEIN - KUTNÁ HORA (SYMPOZIUM). Jenewein - Kutná Hora : XV. sympozium současného výtvarného umění : Nestler Richard, Perič Milan, Roubík Ondřej, Vetengl Luboš : 1.7.-14.7.2015 workshop, Nádražní 211, Kutná Hora (bývalý Aeros, s.r.o.), 4.9.-25.10.2015 výstava, Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora. Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina, 2015. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-905328-6-1.

KAŠE, Jiří. Čítanka k počátkům českého dějepisu umění a péče o památky . Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 178 stran . ISBN 978-80-7395-934-0.

KATONA, Brigitta. Trendové šperky vázané technikou makramé : náušnice, náramky, náhrdelníky. První vydání. Nové Zámky : Ex book, 2016. 31 stran . ISBN 978-80-89742-66-0.

KATONA, Brigitta. Vázané náramky . První vydání. Nové Zámky : Ex book, 2016. 31 stran . ISBN 978-80-89742-67-7.

KLIVAR, Miroslav. Claude Monet . 1. vyd. Praha : Umělecký klub, 2014. [90] s. Edice umění. ISBN 978-80-905784-3-2.

KNOTEK, Jan. Jakub Schikaneder . 1. vyd. Praha : Umělecký klub, 2014. [44] s. Edice umění. ISBN 978-80-905784-1-8.

KORYČÁNEK, Rostislav. Na prahu zítřka : brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu = On the threshold of tomorrow : architecture and visual culture in Brno during the communist era. Vydání první. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 341 stran . ISBN 978-80-214-5092-9.

KRÁL, Oldřich. Stopy tuše : čínské malířské texty. Vydání první. Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2016. 131 stran . ISBN 978-80-87430-44-6.

LANG, Martin. Barokní zámky : příběhy a lidské osudy. Vydání první. Nezdice : Občanské sdružení Aktivios, [2014]. 106 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-260-5749-9.

LOOS, Adolf. Adolf Loos a česká architektura . [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2000. 79 s. ISBN 80-85394-26-X.

MĚSTSKÉ MUZEUM (ŽELEZNÝ BROD, ČESKO). Katalog sbírky skla a bižuterie Městského muzea v Železném Brodě . V Železném Brodě : Městské muzeum v Železném Brodě, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-260-8563-8.

METELÁK, Alois. Alois Metelák : k 90. výročí jmenování ředitelem sklářské školy : 4.9.-4.10.2015, Městská galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě. [Železný Brod] : Město Železný Brod, 2015. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-8626-0.

MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Současná teorie konzervování . Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 174 stran ;. ISBN 978-80-7395-931-9.

NEINVAZIVNÍ METODY V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ (SEMINÁŘ). Neinvazivní metody v péči o kulturní dědictví : sborník příspěvků z odborného semináře konaného ve dnech 28.-29.4.2015 v Litomyšli. Vydání 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 71 stran . ISBN 978-80-7395-929-6.

PETRBOK, Jiří. Jiří Petrbok : Po pitvě - obrazy, malby, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 9.1.-22.2.2015 : Pitva draka - obrazy, domalované předlohy, Galerie města Kolína při Městském divadle v Kolíně, 14.1.-28.3.2015. [Kutná Hora] : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2015. 31 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-905328-5-4.

REZKOVÁ, Kateřina. Tobiáš a divnej svět umění . Nymburk : pro Památník Lidice vydal Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L, 2015. 67 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88072-03-4.

RIEDLOVÁ, Michaela. Dobrá sezóna v kuchyni . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 125 stran . ISBN 978-80-264-1156-7.

SALZMANN, Klára. Obnova krajiny česko-německého pohraničí = Wiederbelebung der deutsch-tschechischen Grenzlandschaft = Renewal of Czech-German border landscape. 1. vydání. Plzeň : Plzeň 2015, o.p.s., 2015. 201 stran . ISBN 978-80-905944-8-7.

SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba : od zobrazování k autorství. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 200 stran . ISBN 978-80-210-7925-0.

SOLARZ, Ewa. D.E.S.I.G.N. : domácí encyklopedie seriózních i groteskních návrhů. České vydání. [Praha] : Jana Kostelecká (jakost), [2015]. 167 stran . ISBN 978-80-260-8277-4.

Spořilov : největší zahradní město Velké Prahy. Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-87064-17-7.

TRÁVNÍKOVÁ, Blanka. Vytváříme mořské živočichy z korálků . Vydání první. Litvínovice : Élysion, 2016. 118 stran . Hobby. ISBN 978-80-87757-06-2.

VÁLOVÁ, Marie. Odemčené zámky : stopy baroka v krajině. Vydání první. Bezdružice : Místní akční skupina Český Západ, [2014]. 189 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-904713-4-4.

VLČEK, Pavel. Venkovské baroko na severním Plzeňsku a Rokycansku . Vydání první. Zbiroh : Místní akční skupina Světovina, [2014]. 191 stran . Venkovské baroko. ISBN 978-80-260-5750-5.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BUREŠOVÁ, Jarmila. Povím vám o dyslexii : průvodce pro rodinu a přátele. 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 72 stran . Tipy pro odborníky. ISBN 978-80-266-0991-9.

FILLIOZAT, Isabelle. Pořád jen provokuje . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 132 stran . ISBN 978-80-264-1158-1.

FÓRUM MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Fórum mladých výzkumníků III . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 85 stran ;. ISBN 978-80-7454-594-8.

KENDÍKOVÁ, Jitka. Jak zvládnout problémy dětí se školou? : děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky. 2. vydání. Praha : Pasparta, [2016]. 166 stran . ISBN 978-80-88163-36-7.

MACHOVÁ, Pavla. Specifika cizojazyčného vzdělávání žáků se sluchovým postižením na střední škole . Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 213 stran . Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-613-1.

Metodika multikulturní výchovy. 1. vydání. Zlín : Zlínský kraj ve spolupráci s Ligou lidských práv, 2012. 172 stran .

POHNĚTALOVÁ, Yveta. Vztahy školy a rodiny : případové studie. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. 178 stran . Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-626-1.

SLOUKA, Igor. Studium výuky prostorové orientace zrakově postižených : metodická příručka ke kurzu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/19.0001 Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených. V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU s.r.o., 2013. 209 stran . Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0289-6.

STUDENTSKÉ FÓRUM. Studentské fórum XV. Zlín : Univerzita tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-7454-583-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

BORONCZYK, Tim. MySQL okamžitě . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-251-4737-5.

KADLEC, Tim. Responzivní design profesionálně . Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2014. 246 s. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-280-3.

MATÚŠ, Zdeněk. Příručka uživatele aplikací pro podporu facility managementu : výukový materiál pro projekt Facility management v efektivní organizaci. Vyd. 1. Nový Jičín : Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 2015. 49 s. ISBN 978-80-87744-10-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : rodinná zahrada : spolupráce s přírodou, pěstování vlastních potravin, přírodní hospodaření od A do Z. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 329 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-032-5.

MALÁT, Kamil. Vive la limousine! : 25 let chovu v České republice pod drobnohledem. 1. vydání. Praha : Český svaz chovatelů masného skotu, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-906113-0-6.

MRNKA, Libor. Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin : uplatněná certifikovaná metodika. Vydání první. Průhonice : Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 46 stran . Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-86188-49-2.

NOVÁK, Josef. Norsko za polárním kruhem . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2016. 93 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-139-6.

Potravinová soběstačnost : jak se uživit bez dřiny. Brno : Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2014. 89 s. Klíč k soběstačnosti : edice permakulturních příruček, sv. 2. ISBN 978-80-905108-2-1.

ROBERTSON, Deborah. Život s kočkou není pro kočku : kaleidoskop kočičích kuriozit. Vyd. 1. [Praha] : Knižní klub, 2010. 144 s. ISBN 978-80-242-2681-1.

SCHLEGL-KOFLER, Katharina. Úspěšný trénink dospělého psa : šestistupňový výcvikový plán. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 168 stran . ISBN 978-80-242-5093-9.

ŠPŮR, Josef. Na loveckém zámečku . Vydání první. Praha : Episteme, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-260-9430-2.

VEČEŘOVÁ, Eva. Nejoblíbenější plemena psů . 1. vyd. Praha : Ave Press, 2007. 144 s. ISBN 978-80-254-0094-4.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně