Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Září 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

GREGOR, Dalibor. Koně pro krále . 1. vydání. Opava : Foto Gregor, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-87731-12-3.

HARVEY, Karen. Malování na obličej . Říčany : Sun, [2016]. 64 stran . ISBN 978-80-86965-83-3.

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Velikonoce : původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty. Druhé vydání. Olomouc : Rubico, 2004. 125 stran . ISBN 80-7346-044-0.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BRANDT, Ingrid von. Hmyz . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 256 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1725-0.

JULINOVÁ, Markéta. Výskyt a vlastnosti polutantů : poznámky k vybraným kapitolám. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-7454-584-9.

Krajiny srdce . Vydání první. Praha : Novela bohemica : Veronica - Ekologický institut, 2016. 383 stran . ISBN 978-80-87683-58-3.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Přírodní památka Vršky-Díly : regionální učebnice : návrh terénních cvičení a metodika pro výuku v terénu. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : ZŠ Vsetín, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-87614-45-7.

ŠIMŮNEK, Jan. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě . 1. vydání. Brno : Masarykova univezita, 2015. 74 stran . ISBN 978-80-210-8069-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

CIBULKA, Aleš. Nataša Gollová : život tropí hlouposti. 2., doplněné vyd. Praha : Slávka Kopecká, 2008. 287 s. ISBN 978-80-86631-69-1.

KLOS, Elmar. FA Kudlov. 1,. 36-45. Kudlovská stodola. Založení a první léta filmových ateliérů ve Zlíně = Kudlov barn: the establishment and first years of the Film studios in Zlín . Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-260-9823-2.

LASICOVÁ, Hana. Všechno o mém otci : 100 + odpovědí Milana Lasici na otázky, které mu nikdo předtím nepoložil. Vydání první. Praha : Motto, 2015. 158 stran . ISBN 978-80-267-0532-1.

SVĚRÁK, Zdeněk. Půlstoletí s Cimrmanem : legendární divadlo z odvrácené strany. Vydání první. V Praze : Paseka, 2016. 123 stran . ISBN 978-80-7432-724-7.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

600 hesel Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 72 stran . ISBN 978-80-905896-7-4.

ČESKO. Daně z příjmů : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách : vyhlášky, pokyny a sdělení MF : přehled smluv o zamezení dvojího zdanění ; Evidence tržeb : redakční uzávěrka 13.6.2016 : ÚZ-Úplné Znění č. 1139. Ostrava : Sagit, [2016]. 271 stran ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1139. ISBN 978-80-7488-170-1.

HORVÁTHOVÁ, Petra. Řízení lidských zdrojů : nové trendy. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 428 stran . ISBN 978-80-7261-430-1.

MAŘÍK, Vladimír. Průmysl 4.0 : výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 262 stran . ISBN 978-80-7261-440-0.

MATOUŠEK, Oldřich. Pracovní místo a zdraví : ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa. 2., upr. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. 24 s. ISBN 80-7071-160-4.

NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ: PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY (KONFERENCE). Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby : sborník příspěvků ze semináře Telč 2015, Telč, 5.-6. listopadu = Procurements in Public Transport: Opportunities and Pitfalls : conference proceedings of Telč 2015, Telč, 5-6 November 2015. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 80 stran . ISBN 978-80-210-8003-4.

NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality : co, proč a jak měřit?. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 302 stran . ISBN 978-80-7261-426-4.

SEDLÁŘOVÁ, Jitka. Hugo Franz Salm : průkopník průmyslové revoluce : železářský magnát - mecenáš - sběratel - lidumil : 1776-1836. Vydání první. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-87231-35-7.

SINN, Hans-Werner. V pasti eura . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 175 stran ;. ISBN 978-80-7325-394-3.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty : vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. letech 20. století. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-246-3073-1.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ANNIE DE JÉSUS,. Karel Foucauld : duchovní životopis. V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 86 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Osudy ; svazek 65. ISBN 978-80-7195-887-1.

ČERVENKOVÁ, Denisa. Katolický pohled na náboženskou pluralitu . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 199 stran ;. ISBN 978-80-246-3327-5.

DOSOUDIL, Martin. Fyzikální podstata etiky : příspěvek k teorii všeho. Praha : Euroservice 1999, s.r.o., 2015. 105 stran ;. ISBN 978-80-903870-3-4.

CHINMOY, šrí,. Nový den, nová příležitost : 365+1 aforismů Sri Chinmoye na každý den v roce. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2016. 368 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86581-78-1.

LOVČÍ, Radovan. Životní příběh Olympie Brownové : příspěvek k dějinám a odkazu unitářsko-univerzalistického hnutí. 4., upravené vydání. Praha : Unitaria, 2015. 104 stran . ISBN 978-80-86105-69-7.

PETRÁČEK, Tomáš. Církev, tradice, reforma : odkaz Druhého vatikánského koncilu. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2016. 246 stran ;. Teologie. ISBN 978-80-7429-643-7.

REINSBERG, Jiří. O mši svaté : upravený přepis kázání z let 1981-1990. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 161 stran ;. ISBN 978-80-7387-974-7.

ROONEY, Anne. Za 15 minut filozofem . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 304 stran . Myšlení do kapsy. ISBN 978-80-242-5284-1.

SOUZENELLE, Annick de. Vnitřní Egypt, aneb, Deset ran do duše . Vydání první. Praha : Malvern, 2016. 139 stran ;. ISBN 978-80-7530-031-7.

ŠEDIVÝ, Jan. O kontemplaci : kamínky v mozaice spirituality. Brno : Cesta, c2014. 183 s. ;. ISBN 978-80-7295-178-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KUNNAS, Mauri. Školní výlet do vesmíru . První vydání. Praha : Bambook, 2016. 48 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-247-5551-9.

WEINBERG, Steven. Jak vyložit svět : objevování moderní vědy. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 430 stran . ISBN 978-80-7529-008-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BERNHARDSON, Wayne. Argentina : velký průvodce. Brno : Computer Press, c2011. 335 s. Velký průvodce National Geographic. ISBN 978-80-251-3205-0.

BÖTIG, Klaus. Malta a Gozo . České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut, 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-009-2.

Česká republika : města a obce : tradice, historie, památky, turistika, současnost. 3. přepracované vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : Proxima Bohemia, 2016. 3 svazky . ISBN 978-80-905393-6-5.

Čína . I. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 254 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-176-6.

DUNLOP, Fiona. Španělsko . Druhé aktualizované vydání. V Brně : CPress, 2016. 399 stran . Velký průvodce National Geographic. ISBN 978-80-264-1091-1.

Egypt : pobřeží Rudého moře : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-177-3.

Kodaň . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 144 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-196-4.

Korfu : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-179-7.

Krakov . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 143 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-197-1.

NOBLE, Isabella. Andalusie . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 391 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1761-8.

Sardinie : inspirace na cesty. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 142 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-180-3.

SAßE, Dörte. Island . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2013. 160 s. Merian live! ; 46. ISBN 978-80-7236-857-0 (brož.).

SLAVÍČEK, Jaromír. Toulky Bílými Karpaty . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-88116-47-9.

SYMINGTON, Andy. Algarve : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 144 stran, . Do kapsy. ISBN 978-80-256-1763-2.

ŠEBESTA, Ondřej. Pouť do Santiaga de Compostela . První vydání. Praha : Epocha, 2016. 123 stran . ISBN 978-80-7557-016-1.

Uherské Hradiště . [Uherské Hradiště] : Město Uherské Hradiště, 2014. 215 s. ISBN 978-80-87589-04-5 (váz.).

WOINKE, Barbara. Lago di Garda . České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut, 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-006-1.

ZAJÍČEK, Petr. Jeskyně České republiky na historických mapách . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 187 stran . ISBN 978-80-200-2561-6.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

DRHOVSKÝ, Karel. Industriální dědictví & technické památky Plzeňska . Bezdružice : Vydaly místní akční skupiny Český Západ, Radbuza, Světovina a Zlatá cesta, 2015. 62 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9073-1.

HRBEK, Jiří. Proměny valdštejnské reprezentace : symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století. Vydání první. Praha : Togga, 2015. 420 stran . ISBN 978-80-7476-082-2.

JUNEK, David. Dějiny města Poličky . Vydání první. Polička : Město Polička, 2015. 585 stran (některé složené) . ISBN 978-80-260-8684-0.

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů : (vydáno u příležitosti 120. výročí založení firmy BAŤA). Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-905896-8-1.

KŘÍŽOVÁ, Markéta. Dějiny Střední Ameriky . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 313 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-486-7.

KUPČÍKOVÁ, Helena. Elizabeth II : čtyři hodiny s královnou : britská královna Alžběta II. v Brně v roce 1996. Vydání první. Brno : Littera, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-85763-91-1.

KVĚT, Radan. Historie Brna : z pohledu na zaniklé (zmizelé) objekty Brna, ale i na příklady ze současných náměstí a ulic. Brno : Šimon Ryšavý, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-7354-162-0.

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

NEDBÁLKOVÁ, Jana. Kronika rodu Nedbálkových z Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic a spřízněných rodin s rodokmenem . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 249 stran . ISBN 978-80-88143-02-4.

NĚMEC, Bruno. Dolní Kounice : příběh města. Dolní Kounice : Město Dolní Kounice, 2014. 410 s. ISBN 978-80-260-7765-7.

NOVÁK, Ladislav. Líšťany vivat . Vydání první. Líšťany : Spolek Belulino ve spolupráci s MAS Český Západ, 2015. 47 stran . ISBN 978-80-904713-7-5.

OTTO, Hans-Dieter. Náš král je šílený! : pomatení panovníci od Caliguly po Ludvíka II. Praha : Ikar, [2016]. 221 stran . ISBN 978-80-249-3013-8.

PYTLÍK, Radko. Neznámé o známých z Letné a Holešovic : fejetony I. [Praha] : Emporius, c2012. 144 s. ISBN 978-80-86346-17-5.

SCHWABIKOVÁ, Kateřina. Karel IV. v kouzelném kukátku : pohledy do života římského císaře a českého krále. První české vydání. Praha : Slovart, [2016]. 47 stran . ISBN 978-80-7529-182-0.

STACH, Daniel. Hyde Park Civilizace . Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 157 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-197-6.

VONDRA, Pavel. Filipíny . První vydání. Praha : Libri, 2016. 182 stran ;. Stručná historie států ; svazek č. 91. ISBN 978-80-7277-511-8.

Z poddaného šlechticem : rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737). Vydání první. Praha : Scriptorium, 2016. 361 stran . Manu propria ; 8. svazek. ISBN 978-80-88013-21-1.

^ nahoru ^


9. Hudba

JEŽEK, Jaroslav. Dopisy z podzimu 1938 . V nakl. T&M vydání první. Praha : Toužimský & Moravec, 2016. 53 stran ;. ISBN 978-80-7264-177-2.

KAPRÁLOVÁ, Vítězslava. Dopisy domů : korespondence rodičům z let 1935-1940. První souborné vydání. Toronto : The Kapralova Society, [2015]. 311 stran . ISBN 978-0-9940425-0-7.

KOPÁČ, Radim. Punk je mrtvý - a kdo ne? : britský punk a americký hardcore v textech. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-7564-001-7.

NEDUHA, Jaroslav Jeroným. Životaběh . První vydání. Praha : Galén, [2016]. 300 stran . Olivovníky. ISBN 978-80-7262-764-6.

VEIT, Vladimír. Ještě to neskončilo : ze života jednoho českého písničkáře. První vydání. Praha : Galén, [2016]. 273 stran . Olivovníky. ISBN 978-80-7492-242-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 204 stran . Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 172. ISBN 978-80-210-8120-8.

MICHŇOVÁ, Iva. Moderní německá konverzace : pro každý den : jak se opravdu mluví. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 155 stran . Velmi lehce. ISBN 978-80-271-0083-5.

Němčina : ihned k použití : jazykový aktivátor. První vydání. Voznice : Leda, 2016. 384 stran ;. ISBN 978-80-7335-090-1.

PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 296 stran . Literární řada. ISBN 978-80-200-2578-4.

RICHTER, Luděk. Co skrývá text : dramaturgicko-režijní úvahy nad oblíbenými literárními předlohami divadla pro děti, dětského a mladého divadla. Vydání 1. Praha : Dobré divadlo dětem, 2005. 128 stran ;. ISBN 80-902975-5-2.

ŘÍHOVÁ, Zuzana. Vprostřed davu : česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 261 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Literární řada. ISBN 978-80-200-2549-4.

ŠTĚDROŇOVÁ, Eva. Hledání nové modernosti : studie o české literatuře na počátku dvacátého století. První vydání. Brno : Host, 2016. 392 stran ;. ISBN 978-80-7491-573-4.

ŠTĚPÁN, Pavel. Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného . Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 347 stran, 24 stran obrazových příloh . Lingvistika. ISBN 978-80-200-2523-4.

VÁLKA A KONFLIKT V ČESKÉ LITERATUŘE (KONGRES). Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu . Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. : Akropolis, 2016. 181 stran ;. ISBN 978-80-88069-16-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Muzejní výstavnictví : učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Vyd. 1. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. 309 s. ISBN 978-80-86611-62-4.

Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky . 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7050-642-4.

^ nahoru ^


13. Matematika

GLOVER, David. Planeta hádanek . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2012. 48 s. Dobrodružná matematika. ISBN 978-80-255-0611-0.

GLOVER, David. Tajemná jeskyně . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2012. 48 s. Dobrodružná matematika. ISBN 978-80-255-0610-3.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČELEDOVÁ, Libuše. Úvod do gerontologie . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 152 stran ;. ISBN 978-80-246-3404-3.

HARDING, Jennie. Esenciální oleje od A do Z : všechno, co o nich potřebujete vědět. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 288 stran . ISBN 978-80-7359-502-9.

HIGAŠIDA, Naoki. A proto skáču : vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem. Vydání první. V Praze : Paseka : Pasparta, 2016. 169 stran ;. ISBN 978-80-7432-711-7.

KUKLA, Lubomír. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 432 stran . ISBN 978-80-247-3874-1.

KUŘE, Josef. Filosofie medicíny v českých zemích . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 289 stran . ISBN 978-80-7387-972-3.

LOUČKA, Martin. Eutanazie : víme, o čem mluvíme?. 2., přepracované vydání. Praha : Cesta domů, 2015. 51 stran . ISBN 978-80-88126-08-9.

MARKOVÁ, Alžběta. Hospic do kapsy : příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktualizované vydání. [Praha] : Cesta domů, 2015. 155 stran ;. ISBN 978-80-905809-4-7.

RAAB, Cornelia. Tradiční čínská medicína : samoléčba : akupresura, masáže, čchi-kung, strava a rostlinná léčiva. Vydání druhé. Praha : Ikar, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-249-2934-7.

RAMACHANDRAN, V. S. Krátký výlet po lidském vědomí : od psího dvojníka k purpurovým číslům. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 190 stran . ISBN 978-80-262-1013-9.

SHETREAT-KLEIN, Maya. Léčba zemí : průvodce výchovou zdravých dětí v nezdravém světě. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 331 stran ;. ISBN 978-80-7252-633-8.

STÁHALOVÁ, Vladimíra. Léčba zářením a Vy . Praha : Liga proti rakovině Praha, [2011?]. 16 s. ;. ISBN 978-80-260-0671-8.

STRUNECKÁ, Anna. Přemůžeme autismus? . Petrovice : ProfiSales, 2016. 312 stran ;. ALMI. ISBN 978-80-87494-23-3.

VÍCHOVÁ, Veronika. Autogenní trénink a autogenní terapie : relaxace, která pomáhá. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 181 stran . ISBN 978-80-262-0999-7.

WILKING, Kathryn. Feng-šuej pro kancelář . Bratislava : Eugenika Pbl., 2016. 146 stran . ISBN 978-80-8100-462-9.

ZEMEK, Rudolf. Nemoci zdravotnictví a příběhy pacientů . Vydání první. [Praha] : Meduňka, [2015]. 128 stran ;. Knihovnička Meduňky, svazek 28. ISBN 978-80-905889-3-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

JOHNSON, Boris. Faktor Churchill : muž, který psal dějiny. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 452 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Fleet ; svazek 103. ISBN 978-80-7473-439-7.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1977 : jak z rock'n'rollu vznikla Charta 77. První vydání. Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2016. 80 nečíslovaných stran . Edice ČT ; 7. ISBN 978-80-204-3390-9.

MEZRICH, Ben. Tenkrát na východě v Rusku : vzestup oligarchů. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 215 stran ;. ISBN 978-80-264-1090-4.

RAVIK, Slavomír. 1866 : tam u Králového Hradce.. Druhé vydání. Praha : Regia, 2016. 366 stran . ISBN 978-80-87866-24-5.

TOLOKONNIKOVA, Nadežda Andrejevna. Jak udělat revoluci : zápisky z trestanecké kolonie. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 248 stran ;. ISBN 978-80-7252-635-2.

^ nahoru ^


16. Právo

DONÁT, Josef. Právo v síti : průvodce právem na internetu. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2016. xi, 338 stran ;. ISBN 978-80-7400-610-4.

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2016. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2016. 440 stran ;.

HRADIL, Petr. Základy práva pro střední školy : podle právního stavu k 1. 1. 2016. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2016. 190 stran ;.

Stavíme bez chyb, pokut a penále : stavební povolení, územní rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, užívání stavby, projektová dokumentace, koordinace bezpečnosti. Český Těšín : Poradce, 2016. 368 stran . ISBN 978-80-7365-375-0.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BOURBEAU, Lise. Zodpovědnost, závazky, vina . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2016. 103 stran ;. ISBN 978-80-8100-457-5.

GIBSON, Andy. Podnikavá hlava : vylaďte svou mysl na nejvyšší business level. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 279 stran . ISBN 978-80-265-0478-8.

KOUKOLÍK, František. Rozhodování : eseje. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 276 stran . ISBN 978-80-246-3364-0.

KROGERUS, Mikael. 50 Erfolgsmodelle : kleines Handbuch für strategische Enscheidungen. Zürich : Kein et Aber, 2009. 175 stran . ISBN 978-3-0369-5529-2.

MCLAREN, Karla. Řeč emocí : co se vám emoce snaží říct. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 422 stran ;. ISBN 978-80-8111-311-6.

NORBEKOV, M. S. Zkušenost hlupáka 3. Jak žít a užívat si života ve zdraví a pohodě : výroba rodinného štěstí v domácích podmínkách svépomocí . Vydání: první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2016. 275 stran ;. ISBN 978-80-260-9783-9.

PREKOP, Jirina. Malý tyran . Vyd. 7. Praha : Portál, 2014. 159 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-262-0773-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BARTH, Mario. Deutsch-Frau, Frau-Deutsch . Berlin : Langenscheidt, 2007. 128 stran .

EILERT, Dirk W. Jak prokouknout druhé podle výrazu tváře . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 202 stran . ISBN 978-80-271-0047-7.

FRÖHLICH, Susanne. Deutsch-Mann, Mann-Deutsch : Männerverstehen leicht gemacht. Berlin : Langenscheidt, 2009. 128 stran . ISBN 978-3-468-73111-2.

HAUSMANN, Josef. Základy mužského šovinismu . 9. vyd. Ústí nad Labem : Reneco, 2001. 90 s. ;. Reneta. ISBN 80-86563-00-6.

JANOŠOVÁ, Pavlína. Psychologie školní šikany . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 415 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-2992-3.

KALVACH, Zdeněk. Manuál paliativní péče o umírající pacienty : pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. 1. vyd. Praha : Cesta domů, 2010. 134 s. ;. ISBN 978-80-904516-4-3.

PARSONS, Rob. Prarodičem snadno a rychle . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. 86 stran ;. Familia ; svazek 22. ISBN 978-80-7195-775-1.

POJAR, Miloš. T.G. Masaryk a židovství . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 302 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2571-5.

ROUGHOL, Jean-Marie. Povolání žebrák : můj život na ulici. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 122 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-386-2.

SCHAFER, John R. Jak se zalíbit : agent FBI vás naučí, jak zapůsobit na lidi a získat je na svou stranu. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 251 stran . ISBN 978-80-265-0482-5.

SMALLEY, Gary. Kdyby jen muž věděl.. ..co žena prožívá . Druhé vydání. Praha : Návrat domů, [2016]. 173 stran ;. ISBN 978-80-7255-355-6.

ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-246-3356-5.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Jak přežít svou vlastní pubertu : i s učiteli a rodiči. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-247-5395-9.

ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 121 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-271-0156-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BERGMANNOVÁ, Michaela. Potraviny známé neznámé . První vydání. V Praze : Albatros, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-00-04233-6.

HAVLOVÁ, Vladimíra. Osteoporóza : recepty pro prevenci i při onemocnění. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 91 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-648-2.

HERYNEK, Petr. Perníčky s láskou pečené . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2015. 104 stran . Kuchařky. ISBN 978-80-7346-183-6.

HIRSCH, Siegrid. Nejlepší ovocná, zeleninová a bylinková smoothies : ovoce, zelenina a bylinky v mixéru. [České Budějovice] : Dona, c2014. 143 s. ISBN 978-80-7322-174-4 (brož.).

HUG, Veronika. Knooking : pletení na háčku. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 61 stran . ISBN 978-80-249-3069-5.

CHANDRA, Sheila. Zbavte se nepořádku jednou provždy : stačí 10 minut denně. První vydání. Praha : Grada, 2016. 205 stran ;. ISBN 978-80-271-0118-4.

KARAS, Jakub. Drony . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 264 stran . ISBN 978-80-251-4680-4.

Napečeno bez pečení . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-249-2974-3.

PELIKÁNOVÁ, Karla. Hravě, zdravě, bezlepkově : jednoduché bezlepkové recepty, po kterých se budete moci utlouct. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-271-0111-5.

PEŠTA, Jan. Diagnostika staveb : hydroizolace, termografie, blower door test, akustika. 2. vyd. [Praha] : DEK, 2014. 109 s. ISBN 978-80-87215-15-9.

Regionální potravina 2015 : tradiční chuť z našich krajů. [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR, [2015]. 124 stran .

S elegancí a noblesou : Titanic éra : móda 1910-1912. Vydání první. Praha : Muzeum Kouzlo starých časů, 2016. 31 stran . S nostalgií a noblesou ; 2. ISBN 978-80-903565-1-1.

SÝKORA, Miroslav. Hodnocení staveb industriálního dědictví . Pořadí vydání: 1. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015. 10 stran, 140 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-01-05866-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARDWICK, Todd. Učebnice šachu pro děti : úvod šachového detektiva do královské hry. [Praha] : Pragma, [2016]. xi, 178 stran . ISBN 978-80-7349-603-6.

BERNHARD, Anna. 101 her na dětské oslavy . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2016. 119 stran . ISBN 978-80-253-2767-8.

DUFEK, Petr. Formule 20112012 : [ročenka magazínu Formule & motorsport]. Praha : Sport-Press, 2011. 304 s. Sport edition. ISBN 978-80-903227-6-9.

KOJZAR, Petr. Cesta ke sportu : manuál (nejen) pro rodiče: který sport je ideální?. První vydání. Praha : Futura, 2016. 149 stran . ISBN 978-80-88035-12-1.

KOSATÍK, Pavel. Emil the Runner . First edition. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2016. 285 stran . ISBN 978-80-87064-20-7.

MOJANG AB (FIRMA). Minecraft : kniha tajemství pro přežití. První vydání. V Praze : Egmont ČR, s.r.o., 2016. 111 stran . ISBN 978-80-252-3709-0.

ROUBAL, Petr. Československé spartakiády . Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 405 stran, xiv stran obrazových příloh . Šťastné zítřky ; sv. 22. ISBN 978-80-200-2537-1.

SRNÍČEK, Pavel. Pavel Srniček vlastními slovy . Vydání první. V Praze : Rukopis, 2016. 279 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906276-1-1.

ŠÍMA, Jan. Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 113 stran ;. ISBN 978-80-246-3326-8.

ŠVANCARA, Petr. Mercedes : projížďka životem fotbalového baviče. Praha : XYZ, 2015. 313 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-254-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BARTHOLOMEW, Sandy Steen. Jóga pro váš mozek : cvičení zentangle kresbou. Olomouc : ANAG, [2016]. 48 stran . ISBN 978-80-7554-010-2.

BYTELOVÁ, Denisa. Zdenek Seydl a knihy. Svazek I . Vydání první. Praha : Archiv výtvarného umění, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-905744-5-8.

CIHLÁŘ, Michal. Ostrov : dva kubánské deníčky = Island : two Cuban diaries. Ostrov : Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, [2016]. 71 stran . Archaars ; svazek 5. ISBN 978-80-87545-46-1.

DESCAMPS, Ghylenn. Balíme dárky . Vydání první. Praha : Metafora, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-7359-494-7.

GRIMMICHOVÁ, Alena Isabella. Barevné tvoření . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 104 stran . Dílna nápadů. ISBN 978-80-264-1155-0.

HAMSÍKOVÁ, Magdaléna. Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550) . Vydání první. Praha : vydala Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 351 stran . Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXII. ISBN 978-80-7422-450-8.

KONEČNÝ, Michal. Schloss Lysice . Erste Auflage. [Kroměříž] : Nationaldenkmalamt, Landesdenkmalverwaltung in Kroměříž, 2016. 163 stran . ISBN 978-80-87231-31-9.

KUSHNER, Marc. Budoucnost architektury ve 100 budovách : divy světové avantgardní architektury. Vydání první. Bratislava : Noxi, 2016. 152 stran . TED knihy ; 4. ISBN 978-80-8111-384-0.

Memento Tiziani : příběhy Proměn v dílech současných umělců. 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění, 2016. 222 stran . ISBN 978-80-88103-10-3.

Prostor Zlín : stálá expozice. První vydání. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2016]. 119 stran . ISBN 978-80-87926-09-3.

SEDLÁK, Jan. Paměť budov - architektura budov VUT v Brně . Vydání první. Brno : Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 95 stran . ISBN 978-80-214-5088-2.

SRŠEŇ, Lubomír. Malované miniaturní portréty : sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 2005. 320 s. ISBN 80-7036-168-9.

ŠAŠEK, Miroslav. Toto není kámen . 1. vydání. Praha : Baobab, 2016. 57 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7515-033-2.

ŠIMOTOVÁ, Adriena. Adriena Šimotová : grafitový anděl : Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-1-1.

Škola kreslení . 1. vydání. Říčany : Sun, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-7371-983-8.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 1,. Čtení slov s otevřenou slabikou . Vyd. 3. Praha : Portál, 2011. 79 s. ISBN 978-80-7367-886-9.

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 2,. Čtení slov s uzavřenou slabikou . Vyd. 4. Praha : Portál, 2013. 78 s. ISBN 978-80-262-0524-1.

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení. 3,. Čtení slov se shluky souhlásek . Vyd. 2. Praha : Portál, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7367-934-7.

LUNGOVÁ, Barbora. Paměť FAVU - sonda jednoho ročníku . Vydání první. Brno : Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 180 stran . ISBN 978-80-214-5089-9.

OATES, Kim. 20 rad pro rodiče, aneb, Praktický návod, jak bez větších karambolů vychovat své děti . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 188 stran ;. ISBN 978-80-7485-080-6.

ONDRAČKA, Pavel. Výtvarníci na VUT v Brně . Vydání první. Brno : Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 101 stran . ISBN 978-80-214-5090-5.

SPLAVCOVÁ, Hana. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 167 stran . ISBN 978-80-262-1042-9.

ŠVEC, Vlastimil. Znalostní báze učitelství . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 230 stran . Pedagogika v teorii a praxi ; svazek 1. ISBN 978-80-210-7605-1.

VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 319 stran . ISBN 978-80-262-1026-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

GOJDA, Martin. Archeologický průzkum památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 99 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 59. ISBN 978-80-7480-030-6.

KOPECKÝ, Jiří. Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 48 s. Metodika pro praxi ; 2/2008. ISBN 978-80-86836-24-9.

KOPECKÝ, Jiří. Zakládání chmelnic hybridními odrůdami . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 31 s. Metodika pro praxi ; 1/2008. ISBN 978-80-86836-30-0.

KOPECKÝ, Jiří. Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 75 s. Metodika pro praxi ; 3/08. ISBN 978-80-86836-12-6.

KOSLOWSKI, Ingo. Akvárium - zábava pro děti . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2016. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-027-6.

KREJČIŘÍK, Přemysl. Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 59 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 61. ISBN 978-80-7480-034-4.

KROFTA, Karel. Hodnocení kvality chmele . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 50 s. Metodika pro praxi ; 4/08. ISBN 978-80-86836-84-3.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Der Blumen-Garten in Kroměříž : ein ausführlicher Führer durch die einzigartigen Gärten : UNESCO-Weltkulturerbe. Kroměříž: National Denkmalpflege-Institut, Regionale Denkmalverwaltung, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-34-0.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Květná zahrada v Kroměříži : podrobný průvodce unikátní zahradou : památka UNESCO. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-32-6.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 91 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 63. ISBN 978-80-7480-032-0.

KŘESADLOVÁ, Lenka. The Floral Garden in Kroměříž : a detailed guide to a unique garden : UNESCO monument. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Conservation Administration, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-33-3.

KUČA, Karel. Krajinné památkové zóny České republiky . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2015. 511 stran . ISBN 978-80-7480-045-0.

NESVADBA, Vladimír. Metodika pro udržení odrůdové čistoty chmelových porostů . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 36 s. Metodika pro praxi ; 5/08. ISBN 978-80-86836-87-4.

Pojďme na to od lesa : příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. [Vimperk] : Správa NP Šumava, 2015. 500 stran . ISBN 978-80-87257-28-9.

ROGNER, Manfred. Naše první terárium : [plánování a základní vybavení, zařízení a úprava, nejvhodnější chovanci, správné krmení]. Vyd. 3. Praha : Granit, 2005. 70 s. ISBN 80-7296-044-X.

STRAKOVÁ, Marie. Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 79 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 60. ISBN 978-80-7480-031-3.

VOSTŘEL, Josef. Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 39 s. Metodika pro praxi ; 6/08. ISBN 978-80-86836-69-0.

VOSTŘEL, Josef. Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 23 s. Metodika pro praxi ; 7/08. ISBN 978-80-86836-72-0.

VOSTŘEL, Josef. Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak.,Wils.) . Žatec : Chmelařský institut, 2008. 23 s. Metodika pro praxi ; 8/08. ISBN 978-80-86836-75-1.

ZLATUŠKA, Karel. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 67 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 62. ISBN 978-80-7480-033-7.

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 79 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 58. ISBN 978-80-7480-029-0.

Způsoby prezentace památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 91 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 57. ISBN 978-80-7480-028-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně