Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DIRIE, Waris. Safa : zachraňte kvítek pouště. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 277 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2888-3.

GRAY, Amy Tipton. Jak se státi upírem : praktický průvodce pro nové nemrtvé. Vyd. 1. [Praha] : Slovart, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7391-424-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

GMINDER, Andreas. Určujeme houby : 340 druhů středoevropských hub. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 397 stran . ISBN 978-80-242-5063-2.

JÄNNES, Hannu. Ptáci našich vod a mokřadů . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 64 stran . ISBN 978-80-7466-973-6.

JULINOVÁ, Markéta. Výskyt a vlastnosti polutantů : poznámky k vybraným kapitolám. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-7454-584-9.

LORENCOVÁ, Eva. Faktory ovlivňující dakarbosylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifidobacterium = Factors influencing decarboxylase activity of genera Lactobacillus and Bifidobacterium : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-544-3.

Na houby : s tatou Arnoštem Goldflamem a synkem Josefem Poláškem : český houbařský rok. 1. vydání. Praha : Česká televize : Albatros Media, a.s., 2016. 190 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-188-4.

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 367 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 20. ISBN 978-80-87614-44-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

CLEESE, John. No, nic.. . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 389 stran, 24 nečíslovaných stran obrazové přílohy . ISBN 978-80-257-1586-4.

JANÍKOVÁ, Jana. Ateliér Hermíny Týrlové . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-7454-593-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BIČÁKOVÁ, Alena. Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na trhu práce . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 24 stran . Studie ; 8/2015. ISBN 978-80-7344-354-2.

BILAN, Jurij Valentynovyč. The significant social and economic factors of business development in the segment of SMEs = Významné sociálno-ekonomické faktory rozvoje podnikatelského prostředí v segmentu malých a středných podniků : habilitation thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 74 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-595-5.

ČEŠKA, Jaroslav. Československo : Česká a Slovenská federativní republika : přehled oficiální statistiky v letech 1980-1992 = Czechoslovakia : Czech and Slovak Federal Republic : survey of official statistics in 1980-1992. Díl II. = Part II. . První vydání. Praha : Futura, 2015. 405 stran ;. ISBN 978-80-88035-08-4.

DUŠEK, Libor. Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 40 stran . Studie ; 14/2015. ISBN 978-80-7344-362-7.

Evropské dotace : nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí. 1. vydání. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2015. 99 stran ;. ISBN 978-80-906042-4-7.

HOFFMAN, Petr. Dějiny státní autobusové dopravy v Československu. II. díl,. Poštovní autobusy 1919-1932 . 1. vyd. Praha : Andrej Hoffman ve spolupráci s Vydavatelstvím dopravní literatury Litoměřice, 2013. 256 s. ISBN 978-80-86765-16-7.

HOFFMAN, Petr. Dějiny státní autobusové dopravy v českých zemích a na Slovensku. I. díl,. Poštovní autobusy 1908-1914 . 1. vyd. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2010. 255 s. ISBN 978-80-86765-16-7.

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2016 : pro územní samosprávné celky. Osmé vydání. Polešovice : M Lordy, 2016. 621 stran ;.

LORENZ, Václav. Jak jsem se učil pilotem : příběh dálkového letce. Vydání první. Cheb : Arnošt Moucha - Svět křídel, 2016. 279 stran . Svět křídel ; 214. ISBN 978-80-87567-92-0.

MARKEL, Jan. Prodej svoje know-how : jak vydělávat díky tomu, co umíte právě teď. Vydání první. Praha : Powerprint, [2015]. 196 stran . ISBN 978-80-87994-51-1.

MRÁZKOVÁ, Stanislava. Podnikání z pláže : žijte příběh, který chcete vyprávět. Vyd. 1. Havířov : Beach Business, 2014. 160 s. ;. ISBN 978-80-260-6976-8.

PYTLIKOVÁ, Mariola. Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 38 stran . Studie ; 11/2015. ISBN 978-80-7344-357-3.

ŠATAVA, Jiří. Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: institucionální pobídky v České republice . Praha : IDEA at CERGE-EI, 2015. 60 stran . Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu ; 9/2015. ISBN 978-80-7344-355-9.

TRUMP, Donald J. Mysli jako miliardář : všechno o úspěchu, obchodu s nemovitostmi a o životě. Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2005?]. 240 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7205-201-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ABDEL-SAMAD, Hamed. Účtování s Mohamedem . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 205 stran ;. ISBN 978-80-242-5271-1.

BUBER, Martin. Extatická vyznání : mystická svědectví různých dob a národů. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-7429-646-8.

BUGEL, Walerian. Anafora jako teologický text : vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 316 stran ;. ISBN 978-80-7465-191-5.

DU CHÂTELET, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil markýza,. Rozprava o štěstí . Vydání první. Praha : Dybbuk, 2016. 93 stran . ISBN 978-80-7438-141-6.

FRISCH, Jean-Romain. Světlo do temných dní . V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 140 stran ;. Malý duchovní život ; svazek 149. ISBN 978-80-7195-804-8.

GOSWAMI, Danavir. Jeho Božská Milost . Vydání: druhé. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 289 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-111-9.

HODOUŠ, Stanislav. Český armagedon : vývoj očekávání konce světa v prostředí českých svědků Jehovových. Vydání první. Prusinovice : vydáno autorem, 2016. 66 stran ;. ISBN 978-80-260-9513-2.

MENDEL, Miloš. Muslimové a jejich svět : o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha : Dingir, 2016. 299 stran ;. ISBN 978-80-86779-42-3.

NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice . První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 655 stran . ISBN 978-80-246-3315-2.

SMOLEN, Štěpán. Buď, kde jsi . V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 150 stran ;. ISBN 978-80-7195-926-7.

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Království Boží ve vás . Petrovice : ALMI, [2016]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87494-20-2.

WRIGHT, Lawrence. Víra ve víru : scientologie, Hollywood, vězení víry. První vydání. Praha : Talpress, 2016. 503 stran . ISBN 978-80-7197-591-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GRYGAR, Jiří. Knihy a hvězdy . 1. souborné vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-87193-35-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAKER, Mark. Krakov : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce. 1. české vydání. Praha : Svojtka & Co, 2016. 160 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1762-5.

BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE,. Zámořská cesta : burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 208 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Středověk. ISBN 978-80-7422-464-5.

DAVID, Petr. Orlické hory a Podorlicko . Vydání první. Praha : Soukup & David, [2016]. 190 stran . Česko všemi smysly. ISBN 978-80-86899-71-8.

DAYNES, Katie. Odkud přichází déšť? : první otázky a odpovědi : podívej se pod okénko. Praha : Svojtka & Co., s. r. o., 2016. 14 nečíslovaných stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-1794-6.

EVJÁK, Jan. Svět skončil, tak jsem jel : na kole Střední Amerikou : mexický Yucatán, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, severní Panama. 1. vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-87193-37-2.

GLOYER, Gillian. Albánie . Páté vydání. Brno : Jota, s.r.o., 2016. 315 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . Průvodce ; svazek 174. ISBN 978-80-7462-964-8.

HERVÉ, Françoise. Kolem světa na kole : čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu. Druhé, rozšířené vydání. Plzeň : Cykloknihy, 2016. 252 stran . ISBN 978-80-87193-36-5.

JANČAŘÍK, Michal. Na kole s Michalem Jančaříkem. Jižní Morava . 1. vydání. [Plzeň] : [Synagoga Concerts], 2016. 111 stran . ISBN 978-80-260-9693-1.

KLICH, Ivan. Vltavské vyhlídky . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 135 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5298-8.

PTASZEK, Matěj. Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi, aneb, Jižní Amerika na vlastní kůži . První vydání. Praha : Galén, [2016]. 221 stran . ISBN 978-80-7492-250-3.

RYSKA, Petr. Praha neznámá : procházky po netradičních místech a zákoutích. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 232 stran . ISBN 978-80-247-5651-6.

ŘEHÁČEK, Jan. Od Pardubic k českomoravskému pomezí . První vydání. Praha : Regia, 2016. 205 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-23-8.

Vietnam, Kambodža, Laos a severní Thajsko . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. 543 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-0873-9.

WARD, Greg. Bretaň a Normandie . Třetí vydání. Brno : Jota, s.r.o., 2016. 402 stran . Průvodce ; svazek 175. ISBN 978-80-7462-967-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Klasikové v nedbalkách : za kulisami českého 19. století. Druhé, upravené vydání. Brno : MOBA, 2016. 254 stran ;. ISBN 978-80-243-7162-7.

BÍLEK, Jiří. Vzestupy a pády Karla IV. . [Líbeznice] : Víkend, 2016. 267 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7433-155-8.

KNEBLOVÁ, Hana. Život v českých zemích ve středověku . Vydání první. Praha : Brána, 2016. 151 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-868-6.

KOVAŘÍK, Jiří. Tažení za přeludem : Napoleon, Alexandr I. a válka s Ruskem roku 1807. První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2016. 519 stran . ISBN 978-80-7497-161-7.

KOVTUN, Jiří. Republika v obležení : první éra prezidenta Beneše, 1935-1938. Vydání první. Praha : Torst, 2016. 283 stran ;. ISBN 978-80-7215-524-8.

Městys Osvětimany. Vydání první. Brno : pro městys Osvětimany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2016. 116 stran . ISBN 978-80-88131-11-3.

SHLAIM, Avi. Izrael a Palestina : přehodnocení, revidování, vyvracení. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 378 stran . XXI. století ; sv. 39. ISBN 978-80-200-2544-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

GRACLÍK, Miroslav. Hvězdy československého popu 1 . Praha : Empresa Media, a.s., 2016. 371 stran . Sedmička. ISBN 978-80-905535-5-2.

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. Miki Volek : nespoutaný život krále českého rock and rollu. Praha : Nakladatelství XYZ, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-7505-398-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Angličtina : konverzace a slovník. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 271 stran . ISBN 978-80-256-1781-6.

Básně a místa : eseje o poezii. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Radioservis, a.s., 2015. 315 stran ;. ISBN 978-80-7308-577-3.

BAUMRUKOVÁ, Irena. Angličtina pro nutriční terapeuty . Holešov : Tigris, 2016. 542 stran ;. ISBN 978-80-7490-107-2.

ČERNÝ, Miroslav. Slovem svět : příběhy mizejících jazyků. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2016. 305 stran ;. Ethnos. ISBN 978-80-7272-869-5.

ČERNÝ, Václav. Literární pondělí : texty z Lidových novin 1936-1938. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 334 stran ;. Mnemosyne ; 14. svazek. ISBN 978-80-7308-580-3.

DANAHER, David S. Číst Václava Havla . První vydání. Praha : Argo, 2016. 285 stran ;. ISBN 978-80-257-1720-2.

Francouzština : konverzace a slovník. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 271 stran . ISBN 978-80-256-1783-0.

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika mluvené a psané češtiny . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 510 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1.

Italština : konverzace a slovník. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 271 stran . ISBN 978-80-256-1784-7.

KOPCZYKOVÁ, Vlaďka. Žijeme v Česku, umíme česky = Chúng ta sống ở Séc, chúng ta biết tiếng Séc. Praha : Aladin agency, 2014. 192 s. ISBN 978-80-904345-4-7.

MALEVIČ, Oleg Michajlovič. V perspektivě desetiletí . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 399 stran ;. ISBN 978-80-246-2844-8.

Mapy ráje : vzpomínky na spisovatelku Marii Podešvovou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . Milé tisky ; svazek č. 11. ISBN 978-80-87334-28-7.

MARVAN, Jiří. Jazyk : jeho český příběh : prvních tisíc let 800-1800 : malý průvodce cestami české lingvoekologie. Vydání v Nakladatelství Karolinum první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 455 stran . ISBN 978-80-246-3034-2.

Němčina : konverzace a slovník. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 271 stran . ISBN 978-80-256-1782-3.

O kopanickej reči. Druhé, upravené vydání. Starý Hrozenkov : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 2016. 155 stran . ISBN 978-80-260-9986-4.

Pražská škola v korespondenci : dopisy z let 1924-1989. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 796 s. ;. ISBN 978-80-246-2742-7.

ŠMILAUER, Vladimír. Osídlení Čech ve světle místních jmen . Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2015. 476 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2392-6.

Španělština : konverzace a slovník. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 271 stran . ISBN 978-80-256-1785-4.

ŠVÉDA, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená : obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře. První vydání. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 435 stran . ISBN 978-80-87855-40-9.

WEINBERGER, Jiří. Učíme děti myslet a mluvit, aneb, Ví to každá kapka . 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 104 stran . ISBN 978-80-266-0973-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DÄNIKEN, Erich von. Co jsem tajil desítky let : neobyčejné výpovědi očitých svědků a zasvěcených osob. Vydání první. Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2016. 147 stran . Tajemství. ISBN 978-80-7424-091-1.

JURAJDA, Štěpán. An international comparison of the quality of academic publication output in the Czech Republic . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 25 stran . Study ; 1/2016. ISBN 978-80-7344-364-1.

JURAJDA, Štěpán. Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 26 stran . Studie ; 12/2015. ISBN 978-80-7344-361-0.

ZACHARDOVÁ, Magdalena. Magická tajemství dávných Čech . První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2016. 239 stran, 16 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-435-7.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BERNÁTIK, Josef. Historie dobrovolných hasičů okresu Zlín . Zlín : nákladem SH ČMS-OSH Zlín v Nakladatelství Radovan Stoklasa, 2015. 367 stran . ISBN 978-80-88063-98-8.

DOSTÁLOVÁ, Olga. Péče o psychiku onkologicky nemocných . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 166 stran . Sestra. ISBN 978-80-247-5706-3.

LINDNER, Robert Mitchell. Padesát minut : pět příběhů z terapeutické praxe. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 285 stran ;. ISBN 978-80-262-1019-1.

MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Edukace v ošetřovatelství : respekt a úcta k lidské důstojnosti. Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 198 stran . ISBN 978-80-7454-513-9.

PERTOLD, Filip. Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 12 stran ;. Studie ; 2/2016. ISBN 978-80-7344-365-8.

POLIAKOVÁ, Nikoleta. Ošetrovateľstvo v kazuistikách . Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 165 stran ;. ISBN 978-80-7454-512-2.

STORL, Wolf-Dieter. Pradávná medicína : kořeny medicíny z dávné minulosti. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 232 stran . ISBN 978-80-7336-828-9.

ŠPINKOVÁ, Martina. Jak být nablízku : provázení posledními týdny a dny života. 4. vydání. [Praha] : Cesta domů, [2015]. 26 stran . ISBN 978-80-905809-9-2.

ŠTEFKOVIČOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II : učebnica pre štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód. Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 108 stran . ISBN 978-80-7454-509-2.

VOLLMER, Joachim B. Zdravá střeva, zdravý život : chraňte si centrum svého zdraví. První vydání. Praha : Grada, 2016. 192 stran . ISBN 978-80-271-0061-3.

WONG, Dalton. Pohodový plán : šťastnější, zdravější a štíhlejší díky 15 minutám denně. Vydání první. Praha : Beta, 2016. 223 stran . ISBN 978-80-7306-824-0.

ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa . 1. vydání. Praha : Current Media, 2016. 422 stran . Medicus. ISBN 978-80-88129-03-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ALEKSÌJEVÌČ, Svjatlana Aljaksandraǔna. Časy zo second handu : koniec červeného človeka. Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016. 547 stran . Pro libris. ISBN 978-80-89845-35-4.

CORNWELL, Bernard. Waterloo : historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev. První vydání v českém jazyce. Praha : BB/art, 2016. 311 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7507-556-7.

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

DEML, Jiří. Jan Hrubý : život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 527 stran . ISBN 978-80-260-9889-8.

FRANK, Karl Hermann. Zpověď : podle vlastních výpovědí v době vazby u Krajského soudu trestního v Praze na Pankráci. Vydání první (v nakl. T & M). Praha : Toužimský & Moravec, 2016. 267 stran, 112 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7264-172-7.

KISSINGER, Henry Alfred. Uspořádání světa : státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2016. 399 stran . Obzor ; 92. svazek. ISBN 978-80-7260-335-0.

MCNAB, Chris. Hitlerovy pevnosti : německá opevnění a obranné systémy 1939-45. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 396 stran . ISBN 978-80-247-5389-8.

MORRIS, Michael. Co nesmíte vědět!. 2 . 1. české vydání. [Česko] : Anch Books, [2016]. 475 stran . ISBN 978-3-945803-08-0.

PALGUTA, Ján. K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? . Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 16 stran . Studie ; 4/2016. ISBN 978-80-7344-370-2.

PIEKALKIEWICZ, Janusz. Historie špionáže : agenti, systémy, akce. 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2004. 565 s. ISBN 80-206-0738-2.

VÍTEK, Dalibor. Naše nevědomost nám umožňuje zachovat si zdravý rozum . První vydání. Praha : Galén, [2016]. 84 stran . ISBN 978-80-7492-253-4.

WARRICK, Joby. Vzestup islámského státu : pod černou vlajkou teroru. Vydání první. Brno : Jota, 2016. 415 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Literatura faktu. ISBN 978-80-7462-968-6.

^ nahoru ^


16. Právo

JANUŠ, Jan. Kurz právní sebeobrany . První vydání. Praha : Grada, 2016. 250 stran . Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0195-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BEHRINGER, Wolfgang. Čarodějnictví : globální historie : zásadní kniha pro všechny zájemce o historii čarodějnictví a magie. 1. vydání. Praha : XYZ ve společnosti Albatros Media a.s., 2016. 422 stran . ISBN 978-80-7388-760-5.

BÍLKOVÁ, Jana. Kognitivní trénink pro třetí věk : 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 248 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0067-5.

HARRIS, Ruth. Past na štěstí . Vydání první. Praha : Beta, 2016. 317 stran ;. ISBN 978-80-7306-820-2.

HAY, Louise L. Barvy a čísla : váš osobní průvodce k pozitivním vibracím v každodenním životě. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2009. 89 s. ISBN 978-80-7349-160-4.

HYBLER, Martin. Po paměti . V Praze - Podlesí : Dauphin, 2015. 262 stran ;. ISBN 978-80-7272-842-8.

KANTOVÁ, Kateřina. Je načase být šťastný! . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 136 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-5696-7.

KRUMLOVSKÁ, Olga. Horoskopy 2017 . Praha : Brána, 2016. 311 stran ;. ISBN 978-80-7243-873-0.

MARKSOVÁ, Hana. Sdílej.. . Vydání první. Praha : Práh, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7252-641-3.

SHARP, J. R. Emoční kalendář . První vydání. Praha : Talpress, 2016. 254 stran ;. ISBN 978-80-7197-603-5.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAŠTECKÁ, Bohumila. Týmová supervize : teorie a praxe. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 325 stran . ISBN 978-80-262-0940-9.

BENATAR, David. Druhotný sexismus : o genderovém teroru proti mužům. V Praze : Dauphin, 2016. 332 stran ;. ISBN 978-80-7272-851-0.

DUŠEK, Libor. Hrozí opět přeplnění věznic? : predikce vývoje počtu vězňů v České republice. Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 28 stran . Studie ; 13/2015. ISBN 978-80-7344-360-3.

FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita : sociální povaha přirozenosti. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 237 stran ;. ISBN 978-80-262-1030-6.

FRY, Hannah. Matematika lásky : vzorce, důkazy a hledání té správné rovnice. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 113 stran . ISBN 978-80-8111-392-5.

GÄRTNEROVÁ, Aranka. V době zármutku : těm, kteří ztratili blízkého člověka, těm, kteří je provázejí. 4. vydání. Praha : Cesta domů, [2015]. 27 stran . ISBN 978-80-905809-3-0.

GOEBEL, Adolf. Češi samovládci - samosoudci . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2016. 102 stran ;. ISBN 978-80-7490-106-5.

POCHMANOVÁ, Karolina. Průvodce domácí péčí : pro ty, kteří péči zvažují, pro ty, kteří ji poskytují. 1. vydání. [Praha] : Cesta domů, [2015]. 45 stran . ISBN 978-80-905809-2-3.

SPURNÝ, Matěj. Most do budoucnosti : laboratoř socialistické modernity na severu Čech. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 287 stran . ISBN 978-80-246-3332-9.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Americká krása, aneb, Objevte všechny chutě Nového světa. Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2016]. 156 stran . Apetit na cestách - USA. ISBN 978-80-87575-58-1.

BUDWIG, Johanna. Lněný olej - kuchařka a dieta : nápaditý a praktický průvodce pro přípravu zdravých pokrmů .. Hodkovičky : Pragma, [2016]. 247 stran . ISBN 978-80-7349-602-9.

DUBÁNEK, Martin. Pevnosti v bojích Velké války : západní fronta. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 350 stran . ISBN 978-80-204-4021-1.

DUSY, Tanja. Letní kuchyně : plná slunce a vůní. Praha : Slovart, [2016]. 254 stran . ISBN 978-80-7529-135-6.

Historie bojové techniky : na zemi, na moři a ve vzduchu. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. 223 stran . ISBN 978-80-7451-500-2.

KONEČNÁ, Karolina. Kuchařka z ostrova Sardinie . Vyd. 1. Praha : D. Konečný, 2014. 317 s. ISBN 978-80-260-7006-1.

LORENZ-LADENER, Claudia. Nakládáme zeleninu : zdravě, rychle, chutně - pomocí mléčného kvašení. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 120 stran . ISBN 978-80-247-5785-8.

MALYPETR, Marcel. Československé motorarity : dálníky, tříkolky, vozítka a jiné zajímavosti. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 112 stran . Retro. ISBN 978-80-247-5587-8.

MCCULLOUGH, David G. Bratři Wrightové . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 309 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-0950-2.

PITEĽ, Ján. Modelovanie a riadenie strojov a procesov s využitím techník výpočtovej inteligencie = Modeling and control of machines and processes using computational intelligence techniques : teze inaugurační přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Řízení strojů a procesů". Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 41 stran . ISBN 978-80-7454-588-7.

SEDLAČÍK, Michal. Nové přístupy k formulacím inteligentních tekutin = Novel approaches to design of intelligent fluids : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 44 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-587-0.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

VILLA, Mariagrazia. Kuchařka na léto : 100 snadných italských receptů. Praha : Naše vojsko, 2016. 159 stran . ISBN 978-80-206-1613-5.

WILSON, Laura Agar. Zrno je grunt : moderní recepty s použitím tradičních odrůd. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-249-3022-0.

WRIGHT, Liz. Děláme si všechno sami : průvodce na cestě k soběstačnosti. [Líbeznice] : Víkend, 2016. 320 stran . ISBN 978-80-7433-110-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FELDSTEIN, Petr. Zlaté hroty . Vydání první. Praha : Práh, 2016. 357 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-634-5.

HONNOLD, Alex. Sám ve stěně . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 197 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-3843-0.

KOZOHORSKÝ, Richard. Zatracenej Zátopek . I. vydání. Praha : XYZ, 2016. 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-390-9.

KREINBERG, Peter. Ježdění ve volném čase : základy uvolněného ježdění. Vydání v češtině první. Praha : Brázda, [2016]. 173 stran . ISBN 978-80-209-0416-4.

NEVOLNÁ, Tatiana. Zdravotné plávanie a pohybová liečba vo vodnom prostredí . Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-7454-514-6.

VOJKOVSKÝ, Jiří. Fotbalové stadiony : historie, fakta a příběhy evropských stadionů. Praha : Egmont Publishing, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-252-3665-9.

ZÁTOPKOVÁ, Dana. Náš život pod pěti kruhy . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 597 stran . ISBN 978-80-200-2599-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě = 25 years of The Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava : Dům umění .. Opava, 14.5.-28.6.2015 : Galéria Medium, VŠVU .. Bratislava (Mesiac fotografie Bratislava = Month of Photography Bratislava) : listopad - november 2015. Praha : Pro Slezskou univerzitu v Opavě vydalo nakladatelství KANT (Karel Kerlický), 2015. 381 stran . ISBN 978-80-7437-165-3.

BOLOM-KOTARI, Martina. Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 348 stran . ISBN 978-80-7465-196-0.

BYDŽOVSKÁ, Lenka. Krása bude křečovitá : surrealismus v Československu 1933-1939. Vydání první. [Hluboká nad Vltavou] : Alšova jihočeská galerie, [2016]. 593 stran . ISBN 978-80-7467-098-5.

CUDLÍN, Karel. Fotografie = Photographs : 1976-2016. Vydání první. Praha : Torst, [2016]. 215 stran . ISBN 978-80-7215-522-4.

FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek . Praha : Grada Publishing, [2016]. 91 stran . ISBN 978-80-247-5701-8.

KOLÁŘ, Jiří. Základy uměleckého kovářství . Ostrava : JKM, 2016. 92 stran . ISBN 978-80-260-9582-8.

LIŠKA, Vladimír. České, moravské a slezské hrady : ve faktech, mýtech a legendách. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 420 stran . ISBN 978-80-7388-748-3.

NOVÁK, Jan A. Tajemný hrad Karlštejn . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 248 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy záhad. ISBN 978-80-7543-071-7.

Osmnáctá sklizeň : Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně = The eighteenth harvest : Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2016. 108 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-586-3.

ROYT, Jan. Praha Karla IV. . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 199 stran . Praha. ISBN 978-80-246-3116-5.

SEKORA, Ondřej. Deníky Ondřeje Sekory : 1944-1945. 1. vydání. V Praze : Plus, 2016. 172 stran, 46 nečíslovaných dvojlistů obrazových příloh . ISBN 978-80-259-0546-3.

STANO, Jiří. Řeč plátna a kamene : o tvůrcích krásy, bez nichž by bylo smutno. První vydání. Praha : Futura, 2015. 209 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88035-11-4.

WEISSOVÁ, Lucie. Karel Weinlich - pokus o životopis . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2016. 205 stran . ISBN 978-80-87530-72-6.

ZEMINA, Jaromír. Alén Diviš . Vydání první. V Řevnicích : Arbor vitae, [2016]. 175 stran . ISBN 978-80-7467-096-1.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha : Grada, 2016. 254 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-247-5326-3.

MACHŮ, Eva. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu . 1. vydání. Zlín : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran ;. ISBN 978-80-906400-2-3.

MACHŮ, Eva. Recognition and teaching gifted and talented children - good practice for Europe . First edition. [Zlín] : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, 2016. 79 stran ;. ISBN 978-80-906400-0-9.

ŠÁCHOVÁ, Irena. Zábavná logopedie : cvičení na doma i do školky. 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-253-2780-7.

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM (KONFERENCE). Študentské fórum XV. . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-7454-583-2.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HÄHNSEN, Heiko. Zahrada síly . První vydání. Ráječko : Kazda, 2016. 188 stran . ISBN 978-80-905788-5-2.

KALINA, Miroslav. Hnojení půdy a kompostování v zahradě . Praha : Grada Publishing, [2016]. 128 stran . Česká zahrada ; 110. ISBN 978-80-247-5848-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně