Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Slovácko očima Františka Horenského : František Horenský (1866-1933), učitel, publicista, fotograf. Vydání: první. Boršice : Obec Boršice, 2016. 479 stran . ISBN 978-80-260-9995-6.

SOUKUP, Martin. Základy kulturní antropologie . (2., rozšířené vydání). Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 273 stran . Antropos ; sv. 7. ISBN 978-80-7465-186-1.

STALFELT, Pernilla. O smrti smrťoucí . 1. vydání. [Praha] : Cesta domů, 2016. 25 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88126-10-2.

TOKSVIG, Sandi. Moderní etiketa, aneb, Dobré mravy s humorem . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 303 stran ;. ISBN 978-80-204-3262-9.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DRÁBEK, Jan. Dva životy Vladimíra Krajiny . Vydání první. Praha : Toužimský & Moravec, 2016. 206 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pohled do historie ; 3. ISBN 978-80-7264-171-0.

GRANDIN, Temple. Zvířata v překladu : autistická mysl jako klíč k pochopení chování zvířat. Vydání první. Selce : Csy, 2015. 301 stran . ISBN 978-80-971852-1-3.

HOFMANN, Helga. Ptáci z naší zahrady . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 256 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1724-3.

LANG, Angelika. Kvetoucí rostliny . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 256 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1723-6.

SHIVA, Vandana. Demokracie Země : spravedlnost, udržitelnost a mír. Vydání první. V Olomouci : Broken Books, 2016. 237 stran ;. ISBN 978-80-906307-0-3.

SCHATZ, Gottfried. Kouzelná zahrada biologie . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 138 stran ;. Spektrum ; svazek 2. ISBN 978-80-7429-533-1.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

HORVÁTH, Jakub. Když se řekne Jiřina Bohdalová . Vydání první. Praha : Motto, 2016. 177 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-267-0607-6.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO : improvizace a divadlo. 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2014. 294 s. ;. ISBN 978-80-7331-266-4.

PALÁN, Aleš. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 233 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-683-3.

REMILLARD, Kemp. Star Wars. Síla se probouzí : neuvěřitelné pohledy . První vydání. Praha : Egmont Publishing, 2016. 45 stran (některé složené) . ISBN 978-80-252-3583-6.

REVENSON, Jody. Harry Potter. Magická místa z filmů : Bradavice, Příčná ulice a ještě dál . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 205 stran . ISBN 978-80-7529-103-5.

RICHTER, Luděk. Divadlo pro děti . Vydání první. Praha : Dobré divadlo dětem, 2015. 145 stran . ISBN 978-80-905055-0-6.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim 2001-2011 . Vyd. 1. Praha : Dobré divadlo dětem, 2011. 59 s. ISBN 978-80-902975-9-3.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ATYPICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ - CESTA K VYŠŠÍ ZAMĚSTNANOSTI?. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 335 stran ;. ISBN 978-80-7478-975-5.

COLLINS, James C. Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu : úspěšné návyky vizionářských společností : překlad bestselleru Built to last. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 350 stran . ISBN 978-80-247-5638-7.

ČESKO. Daňový řád ; Daňové poradenství ; Finanční správa : zákony, vyhlášky, pokyny, rozhodnutí a sdělení MF a GFŘ ; redakční uzávěrka 11.4.2016 : ÚZ-Úplné Znění č. 1135. Ostrava : Sagit, 2016. 271 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1135. ISBN 978-80-7488-166-4.

ČESKO. Pravidla silničního provozu ; Autoškoly : redakční uzávěrka 15.2. 2016. Ostrava : Sagit, [2016]. 320 stran ;. ÚZ : úplné znění.

ČESKO. Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy : velké změny zákona, vyhlášky a standaredů od 1.1.2016 : redakční uzávěrka 8.2.2016. Ostrava : Sagit, [2016]. 112 stran ;. ÚZ : úplné znění.

DUŠEK, Jiří. Elektronická evidence tržeb : v přehledech. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 110 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5839-8.

GRUBER, Jan. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 199 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5263-1.

HANDY, Charles B. Druhá křivka : jak neminout odbočku do budoucnosti. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 220 stran ;. ISBN 978-80-7261-401-1.

HNÁTEK, Miloslav. Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory. 1. vydání. Praha : ESAP s.r.o., 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-905899-3-3.

OSTERWALDER, Alexander. Vydělávejte svými nápady : vytvářejte produkty a služby, po kterých zákazníci touží. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 298 stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-265-0452-8.

PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 319 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5699-8.

PETERSDORFF, Winand von. Chyby, které nás stojí peníze, aneb, Jak si uchránit peněženku . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 343 stran . ISBN 978-80-249-2882-1.

PHILLIPS, Tim. Hra o tůny ve světě podnikání : strategie, mravy a lekce leadershipu z nejdiskutovanější televizní show na světě. Praha : Dobrovský s. r. o., 2016. 123 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-363-3.

POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 263 stran . Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5.

TOMAN, Miloš. Zamrzlá produktivita : proč produktivita práce stagnuje a co se s tím dá dělat?. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 240 stran ;. ISBN 978-80-7261-427-1.

Ukrajinská pracovní migrace v Česku : migrace - remitence - (rozvoj). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 282 stran . ISBN 978-80-246-2995-7.

VANČUROVÁ, Alena. Daňový systém ČR 2016 . 13., aktualizované vydání. V Praze : 1. VOX, 2016. 393 stran ;. Ekonomie. ISBN 978-80-87480-44-1.

VEBER, Jaromír. Management inovací . Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 288 stran . ISBN 978-80-7261-423-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BARBARAS, Renaud. Pohyb existence : studie k fenomenologii Jana Patočky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 161 stran ;. ISBN 978-80-7465-197-7.

ČECH, Libor. Írán a kultura mučednictví : od zbožnosti k protestu. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 479 stran . Orient ; sv. 26. ISBN 978-80-200-2546-3.

FRANKLIN, Jentezen. Půst . První české vydání. Postřižín : Kontakt.cz, [2010?]. 232 stran ;.

GTSANG-SMYON HE-RU-KA,. Milarepa : život a osvícení. 1. vydání. Praha : Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü - Bílý deštník, 2015. 264 stran ;. ISBN 978-80-905138-0-8.

GUÉNARD, Tim. V ringu s Bohem : příběh obrácení slavného boxera. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2011. 187 s. ;. Osudy ; sv. 39. ISBN 978-80-7195-488-0.

JERONÝM, otec,. Apofthegmata : 1983-1990. Toužim : Opatství Nový Dvůr ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda, 2015. 120 stran ;. Delfín ; 159. svazek. ISBN 978-80-7474-155-5.

Jeskyně pokladů : Kniha zjevení svatého Petra Klementovi. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. 217 stran . Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; svazek 34. ISBN 978-80-7465-174-8.

KLIMEŠ, Jeroným. Křesťanství, vztahy a sex : na útěku od sebe k tobě a od tebe k sobě. První vydání. Praha : Novela bohemica, 2016. 270 stran . ISBN 978-80-87683-57-6.

KREJČÍK, Václav. Jóga, očista a rituály : domácí jógové studio. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-247-5813-8.

MATERNA, Pavel. Hovory o pojmu . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 158 stran ;. Společnost ; sv. 14. ISBN 978-80-200-2536-4.

MIHULOVÁ, Marie. Věda, víra, věčnost : za hranice vědy a náboženství. Vydání první. Liberec : Santal, 2016. 273 stran ;. ISBN 978-80-87987-04-9.

NEUNER, Peter. Přijď království tvé : praktické učení o církvi. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 265 stran . Teologie. Základní teologická témata ; svazek 1. ISBN 978-80-7429-540-9.

PUETT, Michael J. Cesta : co nás mohou čínští filozofové naučit o umění života. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 206 stran ;. ISBN 978-80-8111-329-1.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAUER, Zdeněk. Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko : příběhy z regionu a tipy na turistické výlety. Druhé, doplněné vydání. V Praze : Nakladatelství Zdeněk Bauer, 2016. 223 stran . ISBN 978-80-905864-4-4.

BÖTIG, Klaus. Kypr . České vydání sedmé, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-958-4.

CARILLET, Jean-Bernard. Mauricius, Réunion a Seychely . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 351 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1313-9.

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety do podzemí . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 168 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5286-5.

FIŠERA, Zdeněk. Skalní hrady : turistický průvodce. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 143 stran, xvi stran obrazových příloh . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-430-2.

KARÁSEK, Oldřich. Vodopády světa . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2016. 176 stran . ISBN 978-80-7360-898-9.

Kraj Vysočina pro školní kolektivy. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 40 stran . Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina pro seniory. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 48 stran . Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina pro rodiny s dětmi. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 48 stran . Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina pro mladé a aktivní. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 60 stran . Kraj Vysočina.

Královéhradecký kraj : hrady, zámky, pevnosti, městské a vesnické památkové rezervace a zóny. Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2014. 45 číslovaných stran, 3 nečíslované strany .

New York . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2016. 143 stran . Poznejte. ISBN 978-80-7508-165-0.

PAULÍK, Ivo. Brdy . Praha : Ottovo nakladatelství, 2016. 64 stran . Ottův turistický průvodce. ISBN 978-80-7451-530-9.

RELLIE, Annalisa. Černá Hora . Třetí vydání. Brno : Jota, s.r.o., 2016. 386 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . Průvodce ; svazek 172. ISBN 978-80-7462-938-9.

VRÁNEK, Luboš. Persie : zemí Boha a slunce : bohatě ilustrovaný cestopis o putování napříč Íránem. 1. vyd. [Hostivice] : LUVR, 2014. 183 s. ISBN 978-80-900631-1-2.

Vysočina pro handicapované. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 40 stran . Kraj Vysočina.

Židovské cesty : Kraj Vysočina. Jihlava : Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 2014. 40 stran . Kraj Vysočina.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BIELIK, Milan. Chybějící říše . Vydání: 1. Praha : Beletris, 2015. 295 stran, 10 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh . InTerris ; svazek 3. ISBN 978-80-7520-035-8.

Biografický slovník českých zemí. [XVII. sešit],. Fi-Fn . Vyd. 1. Praha : Academia : Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2014. viii, s. 137-279. ISBN 978-80-200-2424-4.

EISLEROVÁ, Jana. Osobnosti českých dějin pro děti . 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-253-2397-7.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Karel IV. : ilustrovaný život a doba. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 79 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7252-608-6.

GRYCOVÁ BENEŠOVÁ, Helena. Telč a okolí . Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2016. 191 stran . Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7432-702-5.

HARRIS, Anastázie. Alžběta II. : pracující žena. I. vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 199 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4116-4.

HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století. II,. Proměny společnosti v moderní době . II. doplněné vydání. Praha : Historický ústav, 2016. 476 stran ;. Práce Historického ústavu AV ČR ; Svazek 73. ISBN 978-80-7286-280-1.

HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století. I,. Proměny společnosti v moderní době . II. doplněné a rozšířené vydání. Praha : Historický ústav, 2016. 491 stran ;. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia ; Svazek 72. ISBN 978-80-7286-279-5.

HRUŠKA, Emil. Nacisté a české poklady . První vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2016]. 123 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 40. ISBN 978-80-7557-005-5.

Jak se píšou dějiny : teorie a praxe. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 444 stran ;. ISBN 978-80-7325-398-1.

JAN, Libor. Václav II. : král na stříbrném trůnu : 1283-1305. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 739 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Ecce homo ; svazek 21. ISBN 978-80-257-1544-4.

KOLÁČEK, Luboš Y. Sex a erotika v dobách Karla IV. : otec vlasti jak ho neznáme. Praha : Bondy, 2016. 245 stran . ISBN 978-80-88073-12-3.

KOSATÍK, Pavel. Češi 1968 : jak Dubček v Moskvě kapituloval. První vydání. Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2016. 64 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-186-0.

KYNCL, Vojtěch. Lidice : zrození symbolu. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 601 stran . ISBN 978-80-200-2482-4.

LEŽÁK, Zdeněk. Karel IV., pán světa : komiksový příběh největšího českého panovníka. 1. vydání. V Brně : Edika, 2016. 97 stran, 62 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-266-0958-2.

LIŠKA, Vladimír. Karel IV. : záhady a mystéria. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 245 stran . ISBN 978-80-7505-370-1.

MILEC, Miroslav. Šlechtické pečetě . První vydání. Brno : Ivo Sperát, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-87542-17-0.

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. 5 . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-86183-74-9.

NAKLÁDAL, Břetislav. Vzpomínky na protektorát : klukovská léta v protektorátní Olomouci. Olomouc : Poznání, 2016. 182 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87419-52-6.

Památky UNESCO : kraj Vysočina. Jihlava : Vysočina Tourism, 2011. 10 s. Kraj Vysočina. ISBN 978-80-260-2873-4 (v knize neuvedeno brož.).

STARGARDT, Nicholas. Německá válka : národ a země ve zbrani : 1939-1945. Vydání první. Praha : Beta, 2016. 685 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7306-823-3.

Zaniklé civilizace : velká encyklopedie s 3D obrázky. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2016. 63 stran . ISBN 978-80-253-2779-1.

^ nahoru ^


9. Hudba

COOKE, Mervyn. Kronika jazzu . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 272 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5030-4.

ČERNÝ, Jiří. Jiří Černý ..na bílém : hudební publicistika 1980-1989. První souborné vydání. Praha : Galén, [2016]. 455 stran ;. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-249-7.

FINK, Jesse. Bratři Youngové : bratři, kteří stvořili AC/DC. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 354 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Evokace ; 61. svazek. ISBN 978-80-7511-257-6.

PAVLÍČEK, Michal. Země vzdálené doplněné o roky 2009-2015 : Michal Pavlíček ; rozhovory Na vlnách a Pod taktovkou Ropotáma vedla Marie Reslová. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2016. 335 stran . ISBN 978-80-7422-465-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

DOSTÁLOVÁ, Iva. Angličtina : příprava na státní maturitu : ústní zkouška - selftests. První vydání. Praha : Grada, 2016. 94 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-247-5832-9.

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika mluvené a psané češtiny . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 510 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1.

JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech 3 : od plnicího pera k psacímu stroji, aneb, literatura 1. poloviny 20. století : literatura pro střední školy. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.

JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech 2 : učebnice literatury pro střední školy : [od kalamáře k plnicímu peru, aneb, literatura 19. století]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2011. 216 s. ISBN 978-80-7238-976-6.

KÁBRT, Jan. Latinskočeský slovník . Druhé vydání. Praha : Leda, 2016. 575 stran ;. ISBN 978-80-7335-376-6.

KNEBLOVÁ, Hana. Procvičování českého jazyka v příslovích a rčeních : pro 2. stupeň ZŠ. Praha : Pierot, [2016]. 80 stran ;. ISBN 978-80-7353-503-2.

KOESTLER, Arthur. Šíp do nebe : první svazek autobiografie: 1905-1931. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 422 stran . Paměť ; sv. 84. ISBN 978-80-200-2551-7.

MEUNIER, Benoît. Zrádná slova ve francouzštině = Faux-amis français-tchèques : slovník. Vydání první. Voznice : Leda, 2016. 327 stran ;. ISBN 978-80-7335-414-5.

NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1 : [od hieroglyfů ke kalamáři, aneb, od starověku k osvícenství] : literatura pro střední školy : příručka učitele. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2011. 96 s. ISBN 978-80-7238-784-7.

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština nejen pro samouky . 4., opr. vyd. Voznice : Leda, 2014. 394 s. ISBN 978-80-7335-372-8.

Ruština : konverzace. 1. vydání. Brno : Lingea, 2016. 192 stran . ISBN 978-80-7508-174-2.

SJEZD SPISOVATELŮ. Sjezd spisovatelů 2015 : sborník příspěvků. První vydání. Brno : Host, 2015. 143 stran . ISBN 978-80-7491-384-6.

ŠOPOVOVÁ, Jolana. Jiří Mucha . 1. vyd. Praha : J. Šopovová, 2011. 325 s. ISBN 978-80-904876-0-4 (váz.).

ŠPIRKO, Petr. 2000 nejpoužívanějších anglických slov . 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 139 stran . Jazykové učebnice pro samouky. Angličtina. ISBN 978-80-266-0883-7.

TINKOVÁ, Eva. Anglická gramatika přehledně a komplexně . 2. aktualizované vydání. Prostějov : Computer Media, 2016. 271 stran ;. ISBN 978-80-7402-254-8.

VERNEROVÁ, Veronika. Angličtina pro děti : kouzelná gramatika. První vydání. Praha : Bambook, 2016. 107 stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-271-0191-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Knihovna pro všechny : sborník ze semináře konaného ve dnech 12.-13.5.2015 v Městské knihovně Havířov. Vydání 1. Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2015. 123 stran . ISBN 978-80-7054-220-0.

ŠTĚPÁNOVÁ, Kateřina. Antropologie exotických sbírkových předmětů : etnograficko-muzeologická sonda do současných přístupů k vystavování exotických artefaktů. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 136 stran . ISBN 978-80-246-3278-0.

^ nahoru ^


13. Matematika

FRITH, Alex. Matematika : 86 odklápěcích okének. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 15 stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-1717-5.

KLAUS, Václav. Matematika pro trojkaře, aneb, Maturita v kapse . 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2013. 221 s. Fortuna praxis. ISBN 978-80-7321-778-5.

NEUBAUER, Jiří. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha : Grada, 2016. 278 stran . ISBN 978-80-247-5786-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

CLEMENT, Brian R. Pravda o doplňcích stravy : pravda o vitamínech, minerálech a jejich vlivu na zdraví, kterou se před vámi snaží utajit. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 245 stran . ISBN 978-80-204-3844-7.

FENWICK, Elizabeth. Velká kniha o matce a dítěti . Vyd. 14., V Euromedia 1. Praha : Ikar, 2012. 264 s. ISBN 978-80-249-1913-3.

HOLUB, J. T. Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schüsslerovými solemi . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 200 stran . ISBN 978-80-264-0996-0.

JONÁŠ, Josef. Pozor, sůl! : proč konzumujeme příliš mnoho soli, jak škodí našemu zdraví a co s tím můžeme dělat. Praha : Eminent, 2016. 281 stran . ISBN 978-80-7281-504-3.

KORTKO, Dariusz. Religa : životní příběh nejslavnějšího kardiochirurga v době Solidarność. Hodkovičky : Pragma, 2016. 313 stran . ISBN 978-80-7349-476-6.

KOVÁCS, Heike. Krční páteř - zdroj potíží i nemocí . Vydání první. Liberec : Dialog, 2016. 122 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-084-3.

KOVAL'OVA, Irina. Uzdravující nápoje a klíčené rostliny : šťávy, smoothies, čaje podle zdravotních potíží. První vydání. Bratislava : Eugenika, 2016. 378 stran . ISBN 978-80-8100-447-6.

LYNER, Dita. Zamilujte se do života s Kundaliní jógou . Vydání první. [Praha] : Meduňka, [2015]. 107 stran . Knihovnička Meduňky, svazek 29/15. ISBN 978-80-905889-4-3.

MALÁ, Micheala. Homo psychoticus . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 208 s. ;. ISBN 978-80-7387-845-0.

MAREK, Jiří. Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 180 stran . ISBN 978-80-7387-958-7.

MARQUARDT, Hanne. Praktická učebnice terapie reflexních zón na noze . Druhé, přepracované vydání. Olomouc : Poznání, 2016. 278 stran . ISBN 978-80-87419-54-0.

OBER, Clinton. Uzemnění : zdraví prospěšný objev všech dob. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 275 stran . ISBN 978-80-264-1009-6.

PETŘÍČKOVÁ, Renata. Jsem těhotná, NE nemocná! : rady, které vám jinde neprozradí. Praha : IFP Publishing, 2016. 311 stran . ISBN 978-80-87383-47-6.

POHLREICH, Zdeňka. Zprávy z nitra . První vydání. Praha : Sevruga, 2016. 239 stran . ISBN 978-80-905710-4-4.

RIEBAUEROVÁ, Martina. Osm múz mého života . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 201 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7429-685-7.

UZEL, Radim. Sexuální život slavných . První vydání. Praha : Epocha, 2016. 142 stran . ISBN 978-80-7557-004-8.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BROŽ, Jindřich. Pražská bojiště : velké bitvy a významná historická vojenská střetnutí na území Velké Prahy od založení města až po moderní dobu. První vydání. Praha : Olympia, 2016. 167 stran, xvi stran obrazových příloh . Toulky ; 5. ISBN 978-80-7376-432-6.

ČESKO. Obce, kraje, hl. m. Praha : velké změny zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze od 1.7.2016 ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : redakční uzávěrka 11.4.2016 : ÚZ-Úplné Znění č. 1134. Ostrava : Sagit, 2016. 303 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1134. ISBN 978-8074-88-165-7.

Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920. Svazek I,. (listopad 1918 - červen 1919) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR : Karolinum, 2001. 390 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-02-9.

Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920. Svazek II,. (červen 1919-červen 1920) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR, 2011. 567 stran ;. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 978-80-86506-98-2.

Československá zahraniční politika v roce 1938. Svazek I,. (1. leden - 30. červen 1938) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2000. 591 stran. Dokumenty československé zahraniční politiky ; A/20/1. ISBN 80-85864-84-3.

Československá zahraniční politika v roce 1938. Svazek II,. (1. červenec - 5. říjen 1938) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2001. 672 stran ;. Dokumenty československé zahraniční politiky ; A/20/2. ISBN 80-86506-16-9.

Československá zahraniční politika v roce 1937. Svazek I,. (1. leden - 31. červenec 1937) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR, 2007. 627 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 978-80-86506-65-4.

Československá zahraniční politika v roce 1936. Svazek II,. (1. září - 31. prosinec 1936) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav AV ČR, 2003. 416 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-30-4.

Československá zahraniční politika v roce 1936. Svazek I,. (1. leden - 31. srpen 1936) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav AV ČR, 2003. 627 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-27-4.

Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920-1921. Svazek I,. (4. červen 1920 - 31. květen 1921) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR : Karolinum, 2004. 703 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-38-X.

Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920-1921. Svazek II,. (1. červen - 31. prosinec 1921) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR : Karolinum, 2005. 585 s. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-47-9.

JUNEK, Václav. Osudový omyl André Maginota : sláva a zaručený pád velké iluze : Maginotova linie od roku 1916 po dnes. První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2016. 140 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-429-6.

JURMAN, Oldřich. Legionářská odysea : z Čech až do Vladivostoku. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha : Brána, 2016. 174 stran . ISBN 978-80-7243-839-6.

KOVAŘÍK, Jiří. Římské války. IV.,. Legie římského impéria : války druhého triumvirátu a boj Octaviána s Marcem Antoniem, války v Germánii, Británii, Pannonii, Illyrii a Arménii, rok čtyř císařů a židovská válka . První vydání. Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2016. 381 stran . ISBN 978-80-7497-133-4.

KUPKA, Jaroslav. Morava v územně správním členění České republiky . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 37 stran ;. Monografie. ISBN 978-80-7418-249-5.

LANG, Hans-Joachim. Jména čísel : jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického zločinu. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 314 stran . ISBN 978-80-249-2953-8.

MARIETTI, Marina. Machiavelli : filosof nutnosti. Vydání první. Praha : Argo, 2016. 334 stran . Ecce homo ; svazek 24. ISBN 978-80-257-1755-4.

MÜNNINGHOFF, Alexander. Pokračovatel rodu : rodinná kronika. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 294 stran ;. ISBN 978-80-204-3928-4.

MYERS, Steven Lee. Nový car : vzestup a vláda Vladimira Putina. Vydání první. Praha : Argo, 2016. 497 stran . ISBN 978-80-257-1752-3.

NEKOLA, Martin. Diktátoři černého kontinentu . První vydání. Praha : Libri, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-7277-537-8.

NOVOTNÝ, Lukáš. Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938 . Vydání první. Praha : Agentura Pankrác, 2016. 245 stran ;. ISBN 978-80-86781-30-3.

Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940-1941. Svazek II,. (1. květen 1941 - 31. prosinec 1941) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2009. 544 s. ;. Dokumenty československé zahraniční politiky ; B/2/2. ISBN 978-80-86506-83-8.

Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940-1941. Svazek 1,. (16. červen 1940 - 30. duben 1941) . Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Historický ústav Akademie věd ČR, 2006. 422 s. ;. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-55-X.

PŘIBÁŇ, Jiří. Lidská práva : (ne)smysl české politiky?. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 253 stran ;. Knižnice Sociologické aktuality ; 38. svazek. ISBN 978-80-7419-230-2.

SYRUČEK, Milan. Rusko-ukrajinské vztahy : mýty a skutečnost. V Praze : Grada, 2015. 319 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5843-5.

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 : (16. březen 1939 - 15. červen 1940). Praha : Karolinum : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. 730 s. ;. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 80-86506-22-3.

ŽEREBCOVA, Polina. Deníky Poliny Žerebcovové : děvčátko uprostřed čečenské války. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 463 stran, 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-265-0500-6.

^ nahoru ^


16. Právo

BARTOŇ, Michal. Základní práva . Vydání první. Praha : Leges, 2016. 608 stran ;. Student. ISBN 978-80-7502-128-1.

BLÁHOVÁ, Ivana. Jménem republiky! : osm případů zvůle komunistické justice. Praha : Auditorium, 2015. 398 stran . ISBN 978-80-87284-55-1.

KŘÍSTEK, Adam. Osvojení dětí : úplná adopce v českém právu. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. viii, 122 stran ;. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-022-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BAUER, Joachim. Proč cítím to, co ty : intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 176 stran ;. ISBN 978-80-247-5737-7.

GREENFIELD, Susan. Změna myšlení : jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií. 1. vydání. V Brně : Bizbooks, 2016. 335 stran ;. ISBN 978-80-265-0450-4.

HELSING, Jan van. Kdo se bojí Smrti? . 3. vyd. [Slovensko?] : Anch Books, 2013. 316 s. ISBN 978-3-9814301-0-3.

MURRAY, Lynne. Psychologie malých dětí : jak vztahy podporují vývoj dětí od narození do dvou let. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 289 stran . ISBN 978-80-7553-011-0.

POWELL, Michael. Posilování mozku : fakta a hádanky, které vytrénují a oživí váš mozek. Vydání první. Praha : Slovart, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7529-054-0.

PRINCE, Emma-Sue. 7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu . 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 252 stran ;. ISBN 978-80-265-0451-1.

RULAND, Jeanne. Duše zvířat : průvodci našeho života. Vydání první. Praha : Beta, 2016. 399 stran . ISBN 978-80-7306-825-7.

THORBRIETZ, Petra. Soustřeď se! : jak podpořit koncentraci dětí. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 104 stran . ISBN 978-80-262-1032-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

HOLDEN, Wendy. Narodili se, aby přežili . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 311 stran . ISBN 978-80-204-3800-3.

KAMBOURI, Tania. Policistka volá o pomoc : problém s integrací nelze vyřešit na ulici. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 203 stran ;. ISBN 978-80-249-3081-7.

KLAUS, Václav. Stěhování národů s.r.o. : stručný manuál k pochopení současné migrační krize. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7376-422-7.

LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 260 stran . Studie ; 119. svazek. ISBN 978-80-7419-231-9.

MAYROCK, Aija. Jak přežít šikanování . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 142 stran . ISBN 978-80-262-1006-1.

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech : konvergence audiovizuálních médií v ČR. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 188 stran . Společnost ; sv. 13. ISBN 978-80-200-2572-2.

PILKA, Jiří. Chvíle po západu slunce : (malé rady seniorům). 1. vydání. [Praha] : Cesta domů, 2016. 59 stran . ISBN 978-80-88126-12-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CURTO, Rosa María. Super snadné ruční šití pro děti . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 95 stran . ISBN 978-80-256-1744-1.

DIEKMANN, Jutta. Božské účesy : krok za krokem k nádhernému účesu. České vydání. Ostrava : Bookmedia, 2015. 48 stran . TOPP. Style. ISBN 978-80-88036-45-6.

DUŠÁTKO, Josef. Domácí řeznická kuchařka . 3. vydání, 1. vydání v nakladatelství CPress. Brno : CPress, 2016. 163 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-0995-3.

HOŘEJŠ, Miloš. Zámek s vůní benzínu : automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 276 stran . ISBN 978-80-204-3930-7.

PEUPLE, Alice. Copy a drdoly : krok za krokem. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-256-1813-4.

POSPĚCHOVÁ, Petra. Outdoorová kuchařka : od rodinných výletů po zimní horské expedice. Vydání první. Praha : Smart Press, 2016. 183 stran . ISBN 978-80-87049-85-3.

REITH, Elke. Zvířecí ponožky : pletené, háčkované. První vydání. Praha : Grada, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-271-0045-3.

ŠÁMAL, Petr. Sicilská kuchyně : vyprávění o Sicílii : recepty na jednoduché, rychlé a zdravé pokrmy ze surovin dostupných i u nás. První vydání. Praha : Epocha, 2016. 213 stran . ISBN 978-80-7557-006-2.

ŠULCOVÁ, Libuše. Augustin Šulc: Měl jsem motocykl rád : o něm, jeho firmě a motocyklech BSA a ČZ. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-247-5703-2.

TUČEK, Jan. Auta východního bloku . 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 291 s. ISBN 978-80-247-2585-7 (váz.).

UHROVÁ, Helena. Jak se dělá cidre, calvados, pommeau . [Líbeznice] : Víkend, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7433-151-0.

VRÁNA, Filip. Ledování v Brně : příběh zaniklého oboru na podkladě historie jundrovských ledáren. Vydání první. Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2015. 221 stran . Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 21. ISBN 978-80-86736-42-6.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2016. 111 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-906114-1-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

DUFEK, Petr. Mexická legenda . Praha : Sport-Press, [2015]. 158 stran . ISBN 978-80-87050-01-9.

FELDSTEIN, Petr. Zlaté hroty . Vydání první. Praha : Práh, 2016. 357 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-634-5.

HLAVÁČEK, Boris. P.R.A.C.H.T.E.L., aneb, Život na niti : neuvěřitelná životní pouť jednoho z našich nejlepších horolezců. 3. vydání. Praha : ASA, 2016. 127 stran, 46 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy . ISBN 978-80-87353-08-0.

JENNINGS, Andrew. Špinavá hra : odhalení skandálu FIFA. Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 294 stran ;. ISBN 978-80-7462-965-5.

LISÁK, Pavel. Vysoká hra : lezení v Adršpašsko-teplických skalách v datech. Náchod : JUKO, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-86213-56-9.

SKITT, Carolyn. Mensa - IQ trénink pro děti : téměř 200 náročných hlavolamů pro vaše mozkové buňky. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2003. 203 s. ISBN 80-7237-730-2.

ŠENKOVÁ, Svatava. Jogínci . 1. vydání. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2016. 90 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7448-056-0.

VYCHODILOVÁ, Renáta. Rollfit, aneb, Rolujeme a cvičíme s pěnovými válci . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-247-5673-8.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BARTHOLOMEW, Sandy Steen. Jóga pro váš mozek : cvičení zentangle kresbou. Olomouc : ANAG, [2016]. 48 stran . ISBN 978-80-7554-010-2.

BRYCH, Vladimír. Hrady, zámky a tvrze západních Čech . Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 615 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2329-2.

CURTO, Rosa María. Nauč se kreslit tvary . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-242-5205-6.

GRIMMICHOVÁ, Alena Isabella. 30 dárků od srdce . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 104 stran . Výtvarné techniky. ISBN 978-80-264-1014-0.

KRATOCHVÍL, Petr. In ex terior : the works of Eva Jiricna = práce Evy Jiřičné. 1st published in the Czech Republic. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, 2005. 192 s. ISBN 80-903257-7-7 (kroužková vazba).

LORD, Kerry. Háčkovaní ptáčci : přes 40 návodů na háčkování ptačí kolonie. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-7359-482-4.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Principy moderní architektury . Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 140 stran . ISBN 978-80-7530-032-4.

NOVÝ, Otakar. Česká architektonická avantgarda . Vydání druhé. Praha : Prostor, 2015. 645 stran . ISBN 978-80-7260-321-3.

OSMANAGIĆ, Semir. Pyramidy světa a bosenské Údolí pyramid . Pořadí vydání: první. [Zlín] : Daniela Valíková, 2016. 324 stran . ISBN 978-80-260-9489-0.

SLAVÍKOVÁ, Irena. Trika od Aptáka 2 : malovaná, batikovaná, razítkovaná : malujeme tekutými barvami. První vydání. Praha : Grada, 2016. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5625-7.

ŠČERBOVÁ, Jitka. Cardmaking : barvy, tvary, styly. První vydání. Praha : Grada, 2016. 63 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5574-8.

Tvoříme z papíru . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 223 stran . ISBN 978-80-249-3031-2.

UYS, Dedri. Háčkování velkým háčkem : originální, rychlé a slušivé výrobky z nastříhaných zbytků látek. Vydání první. V Praze : Metafora, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-7359-484-8.

VONDROVÁ, Petra. Výtvarné hrátky s různými materiály . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 104 stran . Dílna nápadů. ISBN 978-80-264-1071-3.

WAGNEROVÁ, Magdalena. Příběhy zámků v Čechách a na Moravě. Po stopách modré krve . Vydání první. Praha : Plot, 2016. 164 stran . ISBN 978-80-7428-279-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HOROVÁ, Ladislava. Kamarádi z hájenky : hry a aktivity pro rozvoj pohybových schopností předškolních dětí. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-262-1008-5.

MANĚNA, Václav. Moderně s Moodlem : jak využít e-learning ve svůj prospěch. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., [2015]. 294 stran . CZ.NIC. ISBN 978-80-905802-7-5.

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika . Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 220 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.

VLČKOVÁ, Kateřina. Z posluchárny za katedru : mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 237 stran . ISBN 978-80-210-8096-6.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí - teorie, výzkum, praxe = Current trends in inclusive education focused on pupils with special educational needs in the Czech Republic and abroad: theory, research, practice. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 367 stran . ISBN 978-80-210-8098-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

DICKINS, Rosie. Počítače a programování : podívej se pod okénko. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 14 stran . Podívej se pod okénko. ISBN 978-80-256-1793-9.

PECINOVSKÝ, Josef. 1001 tipů a triků pro Windows 10 . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 376 stran . ISBN 978-80-251-4685-9.

VANĚK, Jiří. Jak na Internet . Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2015? 108 stran . CZ.NIC. ISBN 978-80-905802-8-2.

VODIČKA, Milan. 3D: Data, daně digitálně, aneb, Ajťákem i proti své vůli . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7478-671-6.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BRAUN-BERNHART, Ursula. Bylinková radost . První vydání. Praha : Grada, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-271-0014-9.

FENZI, Denise. Génius i popleta : jak psa naučit, aby to, co umí, zvládal za všech okolností. Vydání první. Praha : Plot, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-7428-280-5.

HUDAK, Renate. Vysoké záhony . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-990-4.

KARSTEN, Joel. Zahrada na balících slámy : převratná metoda pěstování zeleniny : kdekoli, rychleji, bez okopávání a pletí. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-242-4943-8.

MAGUIRE, Kay. Někdo to rád pálivé : úplný průvodce pěstováním, sklízením a uchováváním chilli papriček. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7529-101-1.

SHEIN, Christopher. Permakultura : jak namísto zeleninové zahrádky vytvořit provázaný ekosystém. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-242-5065-6.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně